Thomas Devary and Miss Eliza Devary, sailed to Savannah

mvdevary Member Photo

Clipped by mvdevary

Thomas Devary and Miss Eliza Devary, sailed to Savannah - . PaaaeaaTers alled. la taaia, p Knrmm, for...
. PaaaeaaTers alled. la taaia, p Knrmm, for Limrwoml VitS BTs BTaatraerer, nariee uBefce. Fraaea OeiiarhaL intra 7vaa. at aT1-'' aT1-'' aT1-'' .!"- .!"- Ler. child aaa ,arvaa Mr. ViiVumbo, iffvi'tohZ?' Wm" F" 0U, Mr- Mr- CSiariat ia ereoauAa Alabama, 'or Sea -Lwi -Lwi Toaac, H. ylvwtei E T.Caok. Wilham Cax. Cfcanaa 0-wdoa.W 0-wdoa.W 0-wdoa.W O Laaa Joha Wa't, lady, child aad aerraBt. Alaxaaavr L Jatt. MiaaAasU Wart, Ciwla Waa Mr Hob oka Kaattaraaitt, bade, two eiuldrda smd aerraat, at A Maarft-ar, Maarft-ar, Maarft-ar, r M Kliaa, J J. Marab, Isaac Paddrwat, J Bartaa. G Bf e'Senstaa. Cka Sx bwaiar. L Aay. Eoeert K Bavat, Mr Coiaa and brother, kftw Mary Clrftoa. Mis Iaiaa WiUiara. Mis Ida fhomaa. htiaa Mary Lawsta. J P - auaa, I . n rnaa, ear at a. waiaamcni. bi" v.. ana tara aii an 1a aa.. umt, aaa SB ia ia ma a trr, X, arallnM. KKm Cm. t-1 t-1 t-1 kfeff. , J Bcha-,Ur. Bcha-,Ur. Bcha-,Ur. W a. 'fXiraw, J. Kicraea, Jota B. wa aaaev Caaaaa,!, s . Ha. fiailltlll H Baaard oa mOJ swat. 1 w lalaioa, nav and taraaofcildnm, mm van. lea. L H Kirkiey. Mr A Bteaanwaw aad thraa aa-nutijlr aa-nutijlr aa-nutijlr ltj,a O Foot Captaa Ku. A. R-C-aab, R-C-aab, R-C-aab, R-C-aab, R-C-aab, Jaiaa Cawley J,MDh Kaal, lady aad twe0dra R aart DU) aad ady B r ftiasHa. adr aad aarraat Mr Lava, O M Parler Mi Martha Bream. Mm Mary I. Brawa, J. O'Hara. L SpaBcairars anastaiB aad aaohaw, J H. Kios.M a LaxAVWaleattaBdehud. tolaom Tir. Ma A K Tl Tkaw Davary Miw S3na Devary, H. T. Hall aa.. a 1 . Saliu Vraaa M Staua. B A w. wiuara. a -a -a Baa j til .iavtagaas BB-a BB-a BB-a aaaaa v w . r a aatwlaf aaaBJ aaaa f Dt. J.Taaftia, laVaaaUaa, r. I 3

Clipped from
  1. The New York Times,
  2. 17 Sep 1855, Mon,
  3. Page 8

mvdevary Member Photo
  • Thomas Devary and Miss Eliza Devary, sailed to Savannah

    mvdevary – 10 May 2013

Want to comment on this Clipping? Sign up for a free account, or sign in