The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on February 25, 1931 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 4

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Wednesday, February 25, 1931
Page:
Page 4
Start Free Trial
Cancel

The Upper Des Mutaeft-BcpitliBcaa, 25.1331 Sr «af Jfes. Near Ehx*orc ? !§C lfi(F FJfett __ ^tiiljtu ftli ffi 3 I toi 9 <nr&pi sis * Ira* ;; ILflryJ SUHT^Ci. 34fr- JEsrJ Jfc ! : tas& irvn^ sns&, 3^rEi!t »a : : 3I!a.gfe erwcfflBDfi •vwe iffi iHtfBJhnr- i; .Jirf-ia SBsrSf id£ fflKBjSfia &.. IhiBsa- |! :ESS J&ET:. <art«nF te ADc-ras S E. , . - • asr strafe . T3o? HiBfSiW" i-inSIiEJT snffft- Twaa I^HOT rf US* tan» ** Ms*. ST.. !Emta«B *»*»»- ad a Roof Fire,! j rfy*y .-flHJUS^uUEnSt ^nzj; <ntJ3}~ ' i Storm Hafts ia Sus-jjijf •& thtil&miE ataffl TOttcts ffimm 3au-|l| 3DKn2unr.. ;! 5i?> 'TOR' ihrnw .Hi Sine- KF Mfc SSSfiit ^Hnj ij i3trrmn S <nKSf . sififcfflr Hniis- ©aaShT unpin s? mnrtEiac. THhr srup- ' r » 3*r- ESnt -Jrai-, iB.. Ste TTS .as*-. fe-. late- tiliKTia 'iff "i^tf fnn **£ Birr. MtfiCTi. t?Qir> "var iJt3 *ftj. -nmiflnrij Simnnt -narrtnw :Ki -SH- ihnnH' 3U» ,»ar! srniilUs SUftflr Err,. Ctmllf;, wfiin Ml urs£ tbir- Tiitei. 3* iiinmr .lacaur 3rr f ubr 1 ID!. -/I. (Ct. 'IBtOsnitUHr imll (S 7i '-T*npU; •ttTFTCT 'tr» "-Wstijiitfr- 'C5fr*- -nt* )ii :; 3,555; rff 3ia« - T7BU. &n it ir 'hiilti umflar Ste 1C inmr"HE uihifi "fill? 1 3iitil? v?E*- itmt^ i I 2 - 3ftti tlf. vjRt^vwiTi HJiii3iniH= tKn£ ^ inia- atr<v miittr mtD 3O»;|| cvraS wutSb 'Tff tahr aiwm off;!: luv it» "uhr 7i. cH -CSTuhtnT: linnffi. 'jnif inii : __ _, _ ,. ^t.™*v,ii«nt -iw*, iUHHHIU??- ^ 3^SiRr- :£,lu!Zj vfMnTiwiiif' -?nivur«.Hii*«ci ^IK ;^_ „ Susntj "Eftthtr pifij if, tlH linmt tf Mn. I" 1 " " __ 3flr imti jflrt Bt SHiwJSSsi^s.'ttSss j=r^ni -- ana™- iut Lffl ? t -- r"- •"":. T ±._.-,.- ; te ^jamainsr uiiti Tifv- Trjlnum ^nuip- 3^.. llU j; ifir,,. T) a. Mnnri unt !nlilitl-nrt< ri3 Tttmffi! Tnrnni Brwttr "tli! TO: mvl • -vtewii- rtrir' ii 4 *h* 7r *iiii : Tklnnr? linm*;. TIiiilHtttftim^j.-" WcKtw 'tnvnuihij. Jumj IIUTRIU: *"*-'• CIU - "• *"• - llu ™" : ("111 'iiK"? B m»«tlnr nnt. -will Mr , m t: -jari; l.!itif>- HrwttriJinr M- ^^ '^ T.3r»u)iJ»-:mifc;&WBfttnr:.lOt- <p -E."T- B Tnjraun to -ilir .amrttn, i mn ttst r Tju-t* rc itn I- ~ TPc'jilirnt tirp.ti THTT .iamnw TtlntOisi, munKtte^ Hi SPSiiflir.f wnniiiir,. J'lifcruarj-' "^ *"" lionu JIT Pnntni T/ndnasdB? :e Days Left in BRUARY SALE Better Furniture for Less Money WIST HESiP HMWS. ;42.5< <fraj*&i>osus, Fttouw Carm ii,. Grant T Oltr ii plnninr ui .wwm>-'Shtrt?- r-'blnct. ,'! iinnrartiiin 3snSurr -If E flBhtttr nt> I nii?vflii THuiu '!Tli«> J£-"!rrupt tlmra 3 ^is acai :ii i Ctfijr «m rnufi «aar EKE itefiw Tlpltf, ^UpTStpfi. 3wJ* wan aiifiw "&L-. i . 2Biiln«i£ iS i«ntj iiistti uiifi 3trniul*vi: .ntfli' ant! sm ttcrarwR 6iar fiunffl SHHE Ennnft. Ttorr fite maiitnf 1 rmnc*- i «tE. TCto <nur; hnvi UTT pWlup i' ttaiw imrati if .Ktnrit tffi 'DH trnni IJrltl -vril; Juniiiilj tin :muair. : | j^. , lfa{ , 3fl:ri> 3 j i>v;ii tr nilf C*r.r.t*- -[Q- unt: Tvlrr, l^ioyt Schnnot. i&- ;n! "WlitttGnun . Simw, norl Irtish- ' ulu ; 3^1^ Taj.r aaiWhorur HttnnttRt! "• - UTB HE thru.'- i K aitr "laoini: niRrtttnp ttl ~— '"— .is: IteHT WJUliiM.g, Cntmoy , 1:1;? -it! Htriffc. Freeman Has CMu Di • «nC 2nnr TSnnzen an: ~thr :*.^. : _, -mm* o-nr -w^rt^r£ tt r islsCirsa^;^^, _ c fc jthKt -nlBct. , Unnit-if iicr-unnaaita TEtert :Jt ai 3nt 'til .-nuwtap .belnp ••""• j ,-nrmmfi 3KrtnE I 511 '.tip ill! Mmrnti. Jhihii Steill "U> "4 Jfritni OrnaK; .Hiiim tjntti at! S lint! DD in>- ' ^to^- ^ 3UolmHnm imti T. X. 3iu)wy ! miwlnr, .BTIT: ! ^ Anus- Bntto nt v oaraniimftr waOTteC 'bv ! aitm^ tt1 ^ hf ^a«^to -lintel Jus! T BE m "Wester i to '.imaut Sin Tmait tnniS ±__•«————• S6.95 FeStt Rise nips, including ttro-E^'s. Gold Steals and San- Armstronp or $29.75 rusr. regular price $37-50 WilHtwBi mug's $67.50 iO) .AnnBiiEtsiisiir rag;.? 3HJI1 Sisr 3SIlliar off iFtett ETnrflftK smsrii - ' [ & sa« ccsftiflE ) nunnf - "tf-! afl:-. niiC 3StH,. S. "VT amtel; nnti i s 'Etti«- ujnij won.- puas6- .KT iJionu .aimUtv;. — i iht ' ., -,-._„ itiu larmra aJT 3i mfw i .Into, BCT71GJ- TIUTgtuUSHO Tin Uit SaiTb- tu ,, .^ip^in,^ T^,j>r-inr ; UF 'hnus' ui siurrttaE Ilisi JrruiB'-'- 3fflr. . j^ •' .,, snwiai: iiimi/. :u.- arspni: 1 iiu Jinufis,- imti i iimr. ami ICri.. 3t. 3t. ..... lini> -H siinii. ; AtmtiBii :u auHituiur HE sfliif JLiril ^SPHfllKStttlT 3»S H'o ' i a' , linen 3in>- Itonr ***** -rf 3.r,rm unfi ^ ahres. wSii£> te fflmw -flo* -wr :uiuEi 5MMSWS. "AlTi. Tllnis- Hinnts- unti -rwm iiniit>- .""' TGI. n: IjuioTd-snnm-BinurUB' unt:3ur- : IOT_ 3miiua=niia. aacS semi.. . rtu-- itirj- nttt :iisr niazsna,. 3fc-. unt '.init (-jnrttnf :un;;;aia!S Siif ji .'CF. aurtUwssiT rf SD:;- J^TL ;T=nrra iilici.. .liirr in S ' ! " U ' "^ll^^u- ^ SITT-.. 3iBiw. TOKto ame .tluuprmr; i 5er: unt Ito. Sln^ 3liaS«r mi 5un,- '*• ' "" :unt : 3ir. unt-liln. Sst SHUT-n: aiiinf'- I': -if Tnatennurj KKEK 3unfaT -'is "^1" . Met. Bmril ZJulcntu -wsr?!- iiari nr 'diuuz- iianu-.a! it-, unl l£n,. 31. IE. lies .'luB'. 7~imv unt: Snturilr.y:. <Siuiei!Ut ; ant: :ii5rr : ^ .3OU"5TS. A Enm&KF stf Ssininu jramflf iCSniiu-;| lluH1 •fl tfte StawBB BBJK. .Will -OK JQimntauir, -.;;-- ,; )nniBF , ; vJin tiltr itu. fflffic. anafl 3B5is. . , ^,«^ - -, j- aiSStesuiuni . ^t fflVff- T»iTmi» off iHfe. -pnfl asESIi. ClIITtnT.ii ike silnrjl J&n . 331. 3E. ofluraih ramflmm. - . omnrtl •iinmi' anmtest wnre liTilia- .lint jciuth .^a.: 5 f 3iiilsi! .liihiwtnii!;. nimrirnTii' "Wicri' 1 .' c UllC! : CfGT{Illin'L VG1H "tr 'A-mfjt; !£iUliUV T if vuievi tiis??- lUTrentiBti "iiii ~"'.n- aasr Ilirmite ' iiTir. ?a!S " "Sba ' i"r 'ir -tnv-T "f-HJU,. •v;ni' :!j .: I .niui! "nrt "iiali ,„ „ „ «_,« ^^s, 1 s« ii s^"™ ssii.s.vas^ S 'SS- .S^^"ja «i- "- " »'=• : « iu ™- ^ " 51: -" i:i:iliuli <ni )>amf , iTror'inuihiD.iiiuf 'inmu - A1r , inirristiui! 3{mHjni2""n£B«Kl' I'.vnv •*.'.'•$ H« for diwarScsr as -•ii?" i u .in: K!!::nutl j i3 rtiiiiy .«! tiJtu- pii ;ro iC rtlfr itonu ir rjav. mit! V.'m TJiuitt T7ttii wiion; .aiu :iiuti itu af "•&? pusftar. Bar. 3C5' 35'iler irnin -nir :ic . ©Htnjff JhESB illffll 'TTHllirgfligr OJH (T.. 1.3saauanitil! urn ammaE aims . -it, Ifc uiucteE "iiUKiiisr?; tt "nuHanj£. aiii:t» si i iB. Sit otul:- i.3a.33nni^,-jEiTHitHEiKaSlBCtfiiEaE-ji lgte gm tc fh ite ^ Tteanr off tfflK aimffiE am tfiiE SBr. OL aS.iLg jfe. amft j&fi. c6S . „ CtoTEiuiaip «EimE nimitpiHfl *fe' 3Er. amfliJTj^ amj™ ..^ jgBmr, amnei SB to aja-! man* Site.. TOTmrr Sifwnd. 3=:. IS. SSrow tte;j.^^'^^ ^^ i, ^<wa«tflHBt iic Jin ciainjT Kumi- Tsjiuir ^rnrt mi Shei;- __ liiiilti -isiffiL' i'-trcEaiinr J aia ztmHiiurr.^. TEte ,7/nuiif 2iiu SHBEJ iitrunr:ii™j«»jjii»a: auastini;.3uSustirgr-vns .ajsaaiir- lt - ;*J K , ^ujnn >aT rsiK tTuiint tuns jmnl Trjfiic..i;.^.*) TITJ* 3ttnw2iit?>^ix T /i' ^Hinjite. lESn^i-niK' i.- t ^ •iiitffTSStnif!' r^ituimiiii '^ to aitmifi gaca •«; 'SasijjfafluaaifitJwnni&'^nurlinsK. TEto miBttT,.^ ^/liisn ;iunilli vv ' ""- aunili^ra^iaErmiDDWZKEWMi'L'.'ni^iJ m-i^a « uo^n ^ anas anmttafi amfl asjwaB a»aniE.i Oonwe H3teMi Bias mean .1 ••vrarr (i-milrnnflt" Ektltoa Saarsni. O8!;iar -s: antaur W.aaa^ Earattfi EElrcr.. (SlflE Sriautii nr. WsiUw 5nr IDHcrojoii, CUiliiscniiu. ^vJnsrt' Ins 1 •staat wtift' iiif. SUSiise, v;iiri ar, VSTF niitt . I f¥nir. rjiiiflt (^fliiiii- ^l ItfV' -y.'t4*!;tyT't'^*' i ti wfiHi- %£. StfnnuHi -ijii i aiif j ^ii^snisin... iti! ~t"te,, 3sfe. -HtTfi Itet. latteiB i.OJ- ! iiu- Cn»HL iuiuHt unii T-'lL liisuvi •ffnf}' ijimipiiiiar. jE^tussBi; ~ms:i: 3inr- i Kuan ^. tfjttmyn- ^niiifitE ..tfl. ;iiii iunnt -nl ^ son, »"'fl iiBniiiiiffi,, ifc- naitl Mat. (Clltlait ' SUunwr. i»I>V-- —^*. -. iJ. 1 . Wi d rl,.l"r- -1U- rr* 11-u—-fi^-'^-i ,, "llJV*' '.atiurab Jfflrwaa-, JB Sennffi ^- _ KM aimtu , w m im 2.. Unffi. Simtugr •nin-rinir *. ' ^ litu - •>«•-*»•- ~ ^ : WHE ,tu!lwn?K{i rUli :linnli - •wair. JJpsin. Sl i'JIUfi j£ iiu iinnt- Ksimii: .nniiiis:-;;^, _^_ _^ _ ^ ^ ^ ^ ^^ _^^ ^ ^^^ ^^ ,^,^ t _ :!-=t nnti u rauniiier nS ynwif jisnito «D-li,r.',jy fc ' "" '" " " li^n^^^ViTWr^-wnnisnj'^iuuiirius^^^ r.inytit tiiiL^'ic^^ C-rt!iKm ! -3rLT2nmi};; -m v ,, mim . r mrm,™ I-TI'I infer s ^••v.ronr ansE so 'inar auMiHiif.. ^ulienTHt'. :iiL-Ksnveiu^iaittiUWT.tutiwf:. jiuir BUIUTUKT fwuiiiiir.. jfci. C-inr- T - «an~ i i'£n. TTixtmiuJ ^invrnifrr JZZLJ .MOT., as... Y , ,'hup iiu iuin : «t: Tur-eunnima; unt t iin: ijimt Trau; '^ Hailnm. 11? Snuniiin josmiitefi dieji :l MI-. .uiit: 2flt5. 3r«U TEo&Oi -jsKitrunt.|| lQjia j 3aT a Bvusisf; nf UTiiiliirar.! •*' !|5C- •snt 'tiw*. vrjcii iiiai.; l 1 ^: unt l'£r?i,. dntiQiiJ ;ruiii?r rrjTfi?! ?IIV/E> .:^_ n'into >"> iuther, "W. —- ar,. £5ii« vau uKL'umjjimiKt IF ICiBaet i Bunai? is ~tiii lumif if Ifc im£ IBsc. ;j•-;-<-'-•—'-'-'-'-'-'-'—'-' T?/!!ui. Hlini; in if SulHtl liiin. mwiiHCt ; Willum SiliiT -I ita. Lrfwii Iflartllt- -if ii niKinnl ui ir tnt 2/ulir/ar jiiiuiiuit 11! life, unfi Hotar .ia.it ~zvn- lltrt -Hsnrj C-iUlUS- rf 3uiJ- nut 1?' uli — jcriirrun. im*- '2^riw^t. iXiHiOniiiit 1 . ^mi- ''Vii^..Vifiijrt' • 3*iiif^ ic iaii ?tri;Bl\"vssua. liliunsi. 'in; "«.:- Hi fi'/eiijnr unt i, pimt 'Z tyi^ft*»*k*'AWirtVA > i'«*» l ri tVrrt n Ut-.t LONG'S Hr tin nmipa:. T& sitii ->.! much tlui ui umiiuil u£ur.. i ;uiuai. .if fiiu- 55r«T- ! Siiluiul -v-JIi anKfli. .IE : i :lfl 3SUi. Til "JH- nar"«t ic -— Sn» li. Z imurut T^i&v?: {ivfiuinr. TTnf^ t | vUli »«{tii. mi-nine ic tur li'fiiicc uni ; irnHuiniu- iTti~V. ulj .iir? j .«J ; prun. -wJE iiiHi> 'w- pi"H: 5 ; t nnf um TJlf.r 3UUHU- imC ? \<fn. 5iv* SmlSi- win iiiilii'.t. tis "uli! "ins- jiurauti. l£i unt l£n. arr linvmiuii fiuuaif .fweninp 'PJ MBzuiui iuntsa ii .IKE juntna?- :l£n. ~ .nufisr"*!Ci i. ireriMa ftui'.*? it "tiit unt Jiiat iiiiniti iiifwei. 1 71 at 3Ei. .Si 1 UntbSMiitE. TUtiE iimU4aS Sin. S .. ICr ;nllii!r,-. .'MTL W.. its.. 33liulw«; outt OB i3fnniii unt' ifct it Hiur. MiutHEruuiJ LT n3 iuffi "V/aat. Service Agents diUU) -S/IH; u TnuTHiiw? siveuiuf ui Sitf it jiinnu .u? Mr. :iint: Mrs.. *3Siiir- !Ui|5Br.;jj . Tin ff/Biiinp vn« BJHJIU iiu jter-mg r^iyt i j ;-unti aunulKinj T/US twrvafi iiJ?' nas *-"<•- i-«f- j corps of os&sr UVTJtirit' littt Sy?'!*' ;EJJ jjl r ft* OQ j (Ol *1>^ fcO?3^ Piibruiar 1C. 1o nai* her ] H. B. Ciateaaits Itlia- 1tP«{Siar i£ iPan ISiiiicR- Tjotetl 'imnif vJiii l£r. nn£ Mrt Chsrles S9j1ie ] pres&d orer tfc* ^- -.^--— - liurn rvi«jt -jclSij -TiiiKJJ'Hi, utif' inenus ^j pan. riotiBt:. Mrt. BcnSe Ji * dsa^J- -Refers SSE? a a>iO, a I«B» ., .liujjsf ' ' ;|-snr • of l£rE. Eiarr Ten OrtsfcE of La- htKEpasedof Mis. ROT S5«S3e. Mis. H*r- „ 3^nnit gih^rriHr .untlij' '" . rf „» ! hr-flnie. * S 1 ? li^^T- Masses Alaee ESis sjad Ger- iai r Ifri I '!IL'r .unii HUH .11! 3i:itH '• 3^nint acriiiii aaiti :HUI;, (Civm. ifit '!E .j — i aMrrv BOTTBLSB wisb Mrs- Hsrt>£d P£sS- **—•. -. . «.«.™..^^ ^,in4r-u«' rtrii- 3 *! TfM(irr*.nr»*r TV,H»«P 'tiifli •; Jif-rr. JS'TT "Sv^SiSlCQ filiS VWii <2&Z1§3~ ^ ^ * »ft.. rv-*nm «^^v^ .. .. f _j.B sefifiC™* i; nsoroffis readings. Tbe bit of the ef- a C5€ral<l AJKieffson, ifoccr mxl year oJd son of Mr. and Mrs- who gave severai seiee- iiaiti tfiuuptrteg, ;unti: .cs inr - - „ . Sonner reaasras of LaVenas, int ILttsfflt ,. Sfiur?- SWisSdl ;hitf ruaen an Snr Tlinis- unti ftiar itianflteian i TfT^rfHR.Ttft. llflj, i| first af Mareib- go F:e E^tct'f?"? M.r;i";-..._ F 1 ;.- -T. 51 ." H -"";'/ i-'^i : -' i-7*J rdcts. ,^. tl.-Ji^ ^vji_tl: '**' t'7'L"7,. .T- »"li;^f47 jt SiiiX-1:•': -Til T'*:iif i^-i -» ^"^i.n'j.r-'i P'.;."i^:-T--. .vSJr E'J'iill'i *".l'iliTr!j- WAJITE0, ic "ins nonu u! Ivtn. 'C. £_ 5*iiiiB>i. Iiurc iuiiif 4ir iilnn«T unt njHiu; 'JlK W? 2L tn$ K?KE3iiHH: TiUf "TPumur'i Siiinnt SsCii'- aiiaiflrj imic Unar mimTilii 1 ; unti Ifirt (Oiuufti CKE ; v/tttic mit :imfi 'flharr ~viBXi' liuti . au JEmrusaiiiirrE ainunitu^: ifat. miwi-TTiiiTi nuuiniBiiauKti iumi ait 4iu C-ianrpt- Mo-ifii- TPIU; ;JS^ W T}».' ! ^% t « jSS 3 **'*fcft«ra3'aQ l^^s Tfa * n sbere "^^ no ^5^? n ? MSi ?* WJItiimi Tfefie vert!!™^,^ ^nsSo* S «n««f»- mVera*. senrioes being bdd in tea atitar iunn, to W^- 15^f™S Sr^S d-^SIL «*«» ^ ra ^ cO ^^ fl ^ e S£ i, ,... __ _ _«.. .. _.* _&.. ._i^,__ p rn g^- Ait^T Uic pixi^rftzn luc youos ' games, and everyone iapniu. on 7t> '" -if O: •:?**.. m " I MSst Ton TlarBUurr EEUanjit amiSl. ; ^5,^ 4,3, t litn. TOnx JiinpiiUna! unt 3"-uw6 tOmv-ij ; EIH; 'tewj- ti> SiiaiusTair Ti?«uniaiUuy si, ; Isfin. iitiiir Wuiiuff awmiaiai _ ITIB&'Sun. 1 ''"•oaunr •wtuisiBiBiit'FTniflBr-.'i'ii ""f* inimit- oil ilia aunSnai;, liert E ' wnu "un igianKiik W&. TJ^fniur? vmi : JL Hlnui;, uSmr njionilinf J. moot nr - iijjif -u, cunfr iiuna: -iut "JUOTE jmr. 'iif 1 in -Si* innna- 'iif Sflt. mi£i Istos. ~ ! T^it- V/HtiC. ; l^LUT^TUli .H2IU.V j£I|0UllU j *urw/»il JIWT.T- Tin r'wn. 3u-.urtU.-.» ! Ito. Amajit ICitas, ;un£ .uuucioat, 1 Mint. ZiBniStoi Mitnsr ^ : 1U B^ n iimi 'a' iut /uuiw,-inr, iuni- ' Bsfflm:. Simiui) IKOba,. 3fc. -uni! 3to.;|^ a«»jw* to naT^ni u» mwinr ±roa rtut- tueipi^- j^nui Mlita,. aaUai €Usir unti Taaut ic *ut Jionif-.no iiar iffia inr'T'ii"t Murui Sirw, TiTiu SiunbuiilCfc 'l/Ulun ' ,'iuui. -taiwarn unt iluut ^iip*" unC iuni- : miiitf. Hi .BHt Ute itii\w ijiu??' at Ilia. !Sif jiun?' wiu iwiC ul 'fint "STii. ;', ^« 3Rins riiuUtaB 'iiul! is ' 1^. fni^j 3W£?fc ./!.. IH 7'iuteinr 'ji !fiiifc i !„ SZIH.. n. iier anniaier, lfc». |i ;, WfiiU -ill Suwn. ij Istr. :und IvtsE. TFusu igrri .I.TI? \ii&r'} .lUjflnflinj Kwt> ^«nitt lit 1i£if iriiiBr i| iron C£Ji- :iifi3TO" y^ iCliwuAtti ^Ifcfl' r n ^if!rt T 3d£l2I.. 23» 3t3BtfCJti ^!^*^ Peaar araa- SawSasn Slioae M'JCU. ill! ftttmir Man J--rT i > !»«i T • -» t T *• ' JV ' ' JiT'l T* T 1 '"!^^.''-. Li..i .1 —i'tf •'.•'j-iiiZi 'r-Ji.Tla, urjii iiiA*^ -I.iri3 vii-t''^ T-:'0 -iiiJEi '*:t1 Si^ — .;-.;^;rrV ^,T^ n.rt-^1 : t->r>V*.r3' lint __ v.'ni jffliumtT^ aiiiwHt : , u"i'.Oniunu •SiuntU'!?' lix. :unti lsfis?i. nm-t "iron. Sjiuiuu, auivvnt si 3.Ulaniiu, ; .n; suur llUttni jjiu?l <u2 Sitt WW iJB vaioH l)Ci HsiuifBi! wB -wast 41 tSu* | jjjj^. ggpanmu-j, suinu- 2BBL BUn«p; SU WlMIHtl iiC '. ^Timimmry .wiUlH® \V!lli ailHjn ,Ul ffinfr iiyt C-ilriwau uaiiu miB?t nimi*- 11! itofc-juuiiQii; MUaa. 3?taitu® atf- W S 3lHuau, T/ni' iiui 'iwai auiamc- r,,.,..^, ,,,111 liit^immmfi fflwarwmit ui ' I1! '^ *5£ .^iS^^nS'.'J'^Sr 5^.m nSLaTSW^- 1 :jK«n; yHStfJiti in ii jmumiiii ;>s 'Slit uinu- I iwun 1 3iuu«»ss. jimv viiiiut Y?li' .ittuw ^fiiii^ilt di?ni, ^^ • TT>H» jwisijjjwiosum; -*^*^ j<uiU0^' jnml 'Ji: E.UUSIIJ iau ; itHfli 41 ^liii wnSC "in? iiF- '^nt; .liimriiii SPuuutjauw iKSxBSHuui. litoi. -pr—i'.vf wtjun. u/ ii* wirJtait 1 iL Tit'iliifliiHJ ,| TBGuUii ^r\^^^^>' ^K^fflitUjC^. ^^i<» — ^— •tliT? taiiufj irnnunf 'iuc* ls(fe Zajarui (new ouHflSinr,, * jjifi- ww. ijiKBHtmiaiC stiuuwts 4ir t "Sinifc ijjta. s£U»vi c r 3Va?i lunfcai,, Sitot. SuauaB ca«:ci SUUfi jiUffi 'ntrr.pnrmfi *uaffi "HSmt jaite 21! fiiiauzniuuy lU taftit liain iiwpt m Sauflty jHjiswS tsf Uwn irorit witiin: Ei la SJiumjiiJl ifius fetf , tuome after a good feed and » feae. DOUBIE-EDGB RA10R , lt foW ec IMW ««K»// BfTT£R RAZOR -mmmbidt it! iv. nu» t€!i Hiilt* jc-^ 111 titelP' !l!kr££ iriiii ., ,. ...-^, - >tUUt ainufij wut *ar*" L tiuuiuniuiip? niimuin wiu auut u i Hitnuti 'nount vAmiiiiy mJbussMum ijjj i- m?^ iinti Kf^vffl^' {jmtifii. '^BnfltusU' j wui WIHJ !W SPmult iauii lUrumu- jj? Siiitiij Tnunowiii; Imu unt A^UT T ; , ,.~-. .„.... ... :Bmtflii -UHunut aait SKiuSt EWBSH, ! uaamtitUi fflta- iunarul jtf ffijo:. 3P:. JL numirriiui, iiiilnuvt Wumiu, iinr, jsiiiii! ofl Siutu EuuratiiB.- Zto Hfi.......... *..„,—«. Mut Zsurjut .anHiinr, nut OJU j «w * itwusim iiHst-naiall 5vwi) jmua. iWM.i OIIKIH. unti /mm ?fw*'- -fiusc IIP 1mni i wnuv ii* nuinia!uQi«ti lUinnruUiuflii,. HuJ-i ilium. lUtxWinr .^ jifiEWQXt: 4H!C!ml£ 'itf tttiit: itiU 'jr^ it'; ' 1V»'iit- V^W: ^W-ltt. i y.^*'r 4* 3i33HUW OLxmit- JiOttt 11? liuim* EaUa JOJDIII j ^a^; iiuriu.' wui ut Hiwui KulU, ' .. Mi. unti Ifal <GtfHEBt JHottatii. Met. Ji3iuiut «sfiiaN rtpstfiigr ;&illiw it Ma. C. JdanauBffi <of Wtffl* fe>mifl« ftsost Suua WtaJE ant WMC wttu i ;«ujiut Long's Grocery Slue -ziuai auusfc, SCWlaUiat 3!ui Swum. litmt i 'duull atuBBiauumB iftcuiw CE«)UUltD JUltf/J aiu lint iiiiiuu: -t aiunrtmr jut WHBt smrj amiuumt &» iuuc , i, juunt jf :1* ii> 111; ffiiut Quli JlUtfttUf Il3 &!i£ ia. font wut ac 9Vam !QtiiA0e at. fw^tuiitte, «mi/ Uou> fbum « yi-| l )Jiij; ftjftBynff ijlltfffntM^ tdil£D91^ tfttff" ffiut tti> au SliPEBt 5Ujn^ ^mp!Bttf*r ^***^t M Used Car Bargains VJlwlfcS* v«v*igffe- A%7Wvr »yfyrnz-j\. \-.'\*n\s** OM& ««MwA 1936 Ow^ki\vi W^tt <?T Hwl^ii l%ese <ear& have been put til A4 Algona Motor Sales a H, Klassio, Pi^^ H, Klassio, ISmiih of Ate

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free