The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on February 11, 1931 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 4

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Wednesday, February 11, 1931
Page:
Page 4
Start Free Trial
Cancel

f Up?»sr Dss naa., Ftfemaay It, IUSI SL Jews Lg-dy Died ,,.^ ; . '^'™ui,£ ^ ''S^V^n=H-,-,U--:II-' varii" hrcmuR! n:' t:ir unit:! ii-! vi ~?r r.'.it TUT nuuit KW".:t •ulirntins :--.,-,,.-.,,--, • -i-H'-ll W""" "'f" 11 !; ' : "-'" V !!"i'iin- tin;; v' iiff .U!inif IT ""ti; liiitlinr Twirw '.iinsr TV' iln "iv. r.j; ,- r: , ? -.T•'•:iTt>!x:ir< ii*..!r*:tnnv. n" t,!u T. =unifjr r rf::ii!vi. nfut * lin~-^ i>" "Si" !«?. IT' :r.T"'-~v: -"Win. Sti? 'lsr."«s ti ;: iui"!:! iiui-rniii^n" 111.^ Thu~nr- f'Ki- rmm—. '.IT firtrii. l«r twH-t rmniir.' nir tlir. r,:i: Ki." n" H! : ."''"• Tin "•mim, vu: '.i':f- ?~itii" m:r--imr i: \.m 5!x :ur mil int." ; -•__._ _ ,,.. ,,„„ _,,.„,, T - lu n -_ immnir In- rin i -!~t i "l!'.? Hn li'HT TT.-7 rnr til :!n-!~" i!' c " Butunlr* nni' n.' n: mini nnt "ti- ins - r>r"ii Pu'frmi n: ^1 1C r-s-f titiispwe; IRK' T-,™ urn Tumi! T'T"ii ii" ^n ~;rv 3n! J ;t"r nut' ::hiitt*T.r. rv vilwtfcVl: ;3<niit; tr viBli n; f.hr nir^'tnr mmi" isuntiiv T -;J5l:mr ir tlir hntnt! hmw. IT' TV1' mil "M~> T"^t. Sw.ftiiti i ft jr-mrr rr pun-rt* hnf i«mw rtT 3m 1. 1. I.rns? Ir.*. Tii"=;ur' Tnn-tiint Jrr , TilBvinr rei-rd? nS tin hnnir ri; ISt tint; Ktirt! hii-t\wir r ^niw "f rmfnnitnr. "Witi TTiniiiL vnr. Iwiii Tr-iw '"ftp Jhi .xi, mm nut-"Mrs 3. 5. Bwwwnr. wnti Jtn»" Mnti Enimiini. vlir has- hwn.- U. -.nr ^^ ^ lh , lRi , jcs jg^ -fli,,,^ ; . hnsnltn. 1'tr th- ms- *wr- T»- mmi hRlI -. 1rw srnTT: -jars uTwwnfc '< is Kirwntpc. linmr m. Wstta"?- ; ^'^,, t Tntmshnuwfr n; hnr ifiumi pmtf J rt' 11 hmm" t.r ntli tr. thr hwipT 'Jmins. Tiil- nnt. Kin, W 7 ?;VF nnt. Aiiiph- ; M . Bnt , Wrs T -,, n!wni -^ nl , t; T- Bur-wt; Am. n Himlontrwn.•-*,„, ,-|nhr Tiinlltr-- 7U-.. .mtinaw, ]W»t- niltsr'tatnRt; w -±hi iV^V^^^V^N^Vfc^V^VSVWWS^^ ONE-STOP SERVICE ? LalJSOT', TIT'TS. = i'-' 1 "-"- Bn -"" ^'""^n 1 !mt JV P ; flffin; Simctr- n; tlv 1- L I^ST hnm '-^ i -* n " * —' • ~ *^ - - - -- -= - ' --•• TtTCTlshU nilc "' ilu " lfc>. '•' aT? - linnw n: Ti^ niu: HITS Ttmi?', "h 1 limltcr #iii' mT tiii. 1 Tvrsi. nv fMimJir nvmitiw; TlrlitiJT nni; -fun Vstlii'isdn.' ii th? hnrnf n "Mrf, -Ctf.i> ttrRt, vfitn • •Jilu'wf uiii: P Hiillnlms; ."'''";,.,';''?"',''.' '('...rir' n" !'r" V-^-u "i''":-r. .'mm v r nror un-tl n: rnr-i. f ^,'^-,,,1. AIT , 7^0^. 7M»!:mnin r?a.= nf- sn-wt l.r th! hmtczf TTW mitrrmti •:nii m.!...; i. -.. ... - - - .- •- nr>u"iini r vin iCM'.li n hn* futiin", „ ' .' j,.,...,^ - - . i ., .^4 . *' • ' ' ---'I'TI ~SItm • V'll! 1 DIIFSPC- I'.v.'l 1 -' IBS . ' H^ 1 ^ •' -} rf -*. 1.-" ?r-.i' l,i"r—'ii vu: i ''ira.n- m ~T,, tv . '.^ in-rn- u -5.™.,;-.. n num.- sv Tlir claft n uinlrrr n H!> ntililtr T'MTninrj nrminur"- : vtnnimnr-. -Inr; : "=ip-ir-tir T ''•"'7ini' i- "tif Cum" "?"!•" -' ' '"-,".B-„'-'n-iirn- =-nrn "iita^tnlit'i ttf 1113! Kclinii: 'Atmitln' 'nirriiUif rfrr .fintf* wlrart 'lit >;!,4 ,.-.--•'•-rr:. 1I!: linn " IU - !uni "' v ;.^'n» ,mi ; T-ulv V/-.m«il>v 'iifti^ mitw.ll-lln 1iw«, Stirtr TtrilUsa- 3m-r nu ivlr;, T'llhnn T?'I«- iitivT,- 'j|, j ", nlt , tyl , T . IVF .,J )t nv TIlMtnimte- .aim-; raiirrat ir. Hair? vm-. v ti jWhtiih -i 2ii-,--:ir. n. ."Unmtw:' I,T, ; •,.,.., v - r.;r. inr ttr.ur:!v.:rr .^turi-jnc nut fi n- f mlf TXIT hul. nut nun. •'!!IlTi 11 tlJT!. TTST( mil' -. r wiT Hi-" : T*ritin', T^'l nr- an hrttl 11 hit" "M"' »"i T v:lt! ih^i" ^ r -i. At«- TJnilHtrt: 11" U 1 hc.m«- n j ivr suilli Alls iiTiilHilUi 'luitti -ilimn 'ili»- Tmsifc Vimii iisiWnuti TT> 3Hi. KilWlirilm, ' ? : tin luiln iff tT,*nt!! J^iiiTKmi-TOJU <nmiilui8 j n.-i-'Ri- limn Srt'- ,,-jj,y, :)n(!itnfiBF r ii' "In amitiuar?" ftluiiliiFi Tr* 1 -': n" ninrr Ul "iiu Sini'!' drill.: "nro.-- "Mr- v. ; uri ,j. i~:)n 3m"; li" tiinr tfr Tntunin n "Vftrri Sr.ri* -i!i« ::!i!)i~; n. i:,:i: JV-'jnivuriui enir ";i::;iir iruiraiTu: .in- Lu.- IvELn. LnuiH! SKiini!- juir; VHSC i~an: r/nv/L .....Jil 'ifi :iiuft -wmifc. "JH .itl-r Mfr.in-cr- n tlv Stinr 2llli; Tigmih- :. st ; ^^ r/-,-- r TTiti Uiir mvyimui- mu i• Jnv- H>-,|.. sh , . Jlrivl . ajnfi uiiE imnniifl fttamifi. -H I. -.U: r i a;ifi ; .t h;nt i viilnniliK i" 1 "' TC : vmi; iimir mmia -v-ttsb "hf *tvo> -lamina!! tw nc:-i!' n' "Al - uiu. iVlrs. i 7C Irf-'iiKi ^..., m , OTtmifeu. St "iSinit pumr '~".ir-tc.v '•-•'"-iiiii;. :"Or'.'ir»ui Hjiit;? 1 3 ! ¥ifli«f rinr-vir. :.:.. T.-/.:r5i-l.r. AI^ .1." "'''"" j.,"*,!,^ 1 R1 .|', ti.iit « vlii, Tilif : 5ipw ifi Slits' T.-nf; H!iiKilUfl»iJ ii "'•L *': r ,,: : \J""~ jT'^V I™ ncn^w ""TO-' SiK^li^ l^a^ ;5:r Bur v«flt TPufwai?- auiSrt -rt SKbs,:: ',..,' '!,'-,' 't-r'".".''.-;. A !:--r.;- v.^'n uiu vnn^l v.iu BjimiBorKt J 1 .'' '^in : jg,- U nC MSr, ri:iini<Clmiift>f Ba£ SHID-M ,.,. t-;r r - .V:.rir,i:r: I.'.: 1< IV ''' 1 -JinifMumn' iirltm. :p? 1LTW "ip CSTHfiafl litibf S J....!'.' " ._ -,...-..r.- .n:!- "Tin ;urul-' n.' tin ^iiiiflir Kiiimtj: -it-;h'ittK -iluSUic liiif .SET mtMii liar Ulsttnr..,| "!'....'" - ; r,-" nvi-^i. JT-.V- :rriii!7- vtii. L 1rv iiipii Jitliitr.i: 'J : . .,_ ^ ...." ",-»%.-j ;..." iifi~- mis; uii! jmttum'rfa ur* ". ' -I-.'. c "AJ;- " 7-nui; i nimi! uuuir jiii?.. 'ijnlif 3is ." , ,*,,:,- ^--rr —tT~.. ""llll! ' VUllU^ VUlj 1ft ItJ 7 ^!!! LjTi -uil»* V ili' UMlAlf »» ; W-li j^*»«^i *'"» ^aw**i- *,».*•«. ^ "• . :..:-;-.- o -'•:;!". ILP- '"-' ir I)' "ii'jr v'Jl; lit £*vnii ir "ilif Iv'ii! 1 cians- "»T ~£x 3Kma iinnif ii'iii* 'inun. :!* aiittaS; upri Jfc KH£ Ifa,. ..^i, - Il?V"? V^J**! IfiWOUT** TjU.lQj ^J.*l)TT' il^L 'VR"*".."^tTitti* 1 ^'ti»*J4*it"l *Tir*^T! •~ r f "liiiiF . ;ti ; !!• --ti! '.rtiuiir/- vtiis, "jumf w uisoiit; "Sin ^^ g^ ^1^ ^ tofe var? 3i"nyU!JT*!lllHi xTlTHIuiXlf Ut ^Si] -- - J >. -' • wui-Jt TT-ailneBtof aiifliit "T-iir anil v;u: inaiiiiT uv.- n •'•• S ;-.::- ~-nU"I KOTtl! Ill ::!--•:! ;."~r. n unit in)H 5 7:1:;,. ii!i"r,iu; Hun; tail iiinu', 1 " v n:iv/. ui-,i 1m nimiui ium. Tii!'-C-'Tr.iriti iHiitiniui; L tjuiinaitiiuv Mimttu\v iff auff. ! •si. Vim 3mti ilHSii ill -y*lSi) ; ii. iiui. irintwnjrisfi. ihul -vtlll (HUB- ' .., ,-,.,„ ? r * : —JniKiiJ -w Uranif lt> 2.-«tiiip?r- i "11 ti« :nt"!):ui:i!it L iu,nr j^ "uii! 5'V'!!t 'Clip? ^ "_]_ "Sii! - 'J/j-Bfi. "23K- -y.au TIT. niu tiu.ii;t:ii:. uiu u:nunn. rnr iif.v.'Kin; n;Riui trins ; (il-riitr.iii! 5i.' rjit; 5ii!)UK-tL ac IMS. Mima 1 !, ir.iit v ,c.mi; T.vr. :lnv-i- ii"! iitrti; «iinili!!t ui -»-.wi. .'.n 7ir> CtuaiiaJ di? (thinmusTtUC f C>: r.;rJi. Itn.. i. ., . _. _ tm..""'-,.i,- i" l!l 5>'.';iiui- Si;ii;i3nii;ai.. miti«r tii;iir.".M i;:ii \tv;. 7 ' .•':i:-.:i!i:\i i'."> r v.".;'.. :-.:'.I:H'. ir. ",;:n ?';'ivi.. ;uw> :i;.' i."» :i!ii:ir ..mi'it ir. Tii'.n'.viir.c. i::u."(! ;?.' ,^i!.r.i:ii. ji "<u* ;i;i«i,KTr ,u:it It"!. B. 1. "in';i;L:-.i!.. Tii: HL -7 I'.^ii .<: :«i:ir ta;?-BS itr iv ids tills- j^. u -, ; j,^,-,, jr ,p. TJliJia:,. ,ia,£ If ;^| n .. :iaii. l/L-.i. H it Surtir. ;-.£ Jfjminii v«r! j«riv'.iV"':fVn-.'.!r.. r, : iit)urt; nf -Shi;nun MiTHJu? iiaSr. itir B i : :mK!T«lll£ .Ei^aSr T^iiltlb l!iH tit"- Snr She H. SE. Huiurar :l. JlimpT nU-TKlI« iOE i 1 !Us- !wcn.uic v.iif anostt iw 'Slis' -iiiirr.v TK- nron 1 i«15-ii>- ~v.t&Hti fiufisti- uiiti ufis: "Silt 1 Hcrviiip ul i. tiiiuiKitU] iinitin Mr aiuisaE vai: 'TTTHiaitSBC "vtitb v jiurst' tf atinup?' Ji iff iiii! ; -utmriiip iuttiiiiiiiiss- u; uT Ste "liluirui: tiuruir tiu rr- ; J^iBi lilllllS! Sllinii!' V'ill illK IKfSl. ; iir ' enmiiv'yt 'U' "ti! iliimi! 1 IT! ivlr uiu; i? ui; :i£.n.. Dimt'lsf TL'-iiu;. jmriK- Juni mil im: ^ uai ni"«!- 'in> in? vniit iinti vJl! iisv«i'- Jr ^.i_ "«!!.' i« 'inusit. n B 'iiuni! nf inv nvn., t? -twamtn 'fltJEiy nihart nJw anwaii^ -fi"^^ in t-odav's business is dependable f«i TPf> IbaW law* .smiwufl a*' f«e s*a»i<»n. bafterr- tested at another, flvifrj* *fliB*fl*fl .sraawwrikKiw fHw aarf s»s. *H and snx-'a^iiie at still another MS tiy- «ftf ;Jinuj 'fair *WTOT amdl •p-^its Sinie ^hich no one wants to lose. ifsr :<««nr5'W—(pJisBaisaaawn of wastes of time^—saving of we :JUTV .P5rc:anniz)ful Iti0> pro'TM* Tire?. Tubes. Batteries. Brake Linw& (ftofir meiff^'frtiT^ ^ini^s all uisder one roof f known as Firestone Gum-Dipped fft9 lires s for safety, Gtewmmy. antd ejMiMffamw are held bv Firestone. leads im mew time improvemente aind boilds more miles into manmlEaetarer. Along 1 Tolli quaBftr- evenr advantage Fire- I«SK>MTC€S—buyiog rubber and cotton at the lowest litt foadk of as for the benefit of our customers. We have the :cr('is? seerions «»f otiaer tires for eom|>arison with Firestone. All tires Iiaaaitati<»BS by us and Firestone. WE TRADE TIRES •jr "ilis - rr-.r.it; si' uuriiiiii runt; anitiie'.' if ieiirj' -v"i:- vil- iicciCT 7 riiiiB iium. viuoi: < "ut rwH!:r.;'.'- "iiyuwfi ;iij- 3d:, unt, .iln.. pi iir 141! :iilt. It' ii! v/»ei-.. < t 1 ii™.. "•'.mito aa-e 'ainv." juuiusti _^« :IKH!rUvl' li |<5 rtr,i;iV': i "~ J " ' '" " " " """"' --'"-'•—-"- •-;•.•.,»«.. Itrs. gjrtr'r'.-ir .laaa?' STIO i? * <aas- .BUI? * <3art- TSi*c Tiit inEiaEs* criw!:-; itj. iffijt' Tiit 1 ?!! ecu c.of ilicfis- 'tcii iiibg is? "w^i JutMl. tfflw viatia MLrt. "Wr:,.: > os ftflt* i^tlBasr- Sj> fsai n£it 'Z&F& 212^ GG^,itni?)t£iit. ^nKfff i iiv^c fim Ste Bsanfi. i TPXS- VKT ir.va rj Etc ?)t£B,, haS TPtft «ntti8ziafci3S3t. _Sffisi'a'- ^.nunaar.. ffiijrtfflfffl ^w -..ui ; r.ara"^^- *?M-K-VW wX&wat iur i; WL' linii Ifec. j£3 TiPupii'i:' -'.'i ; -• ) ..-..n;*<ii >'u'jt^i- y; •<jv,{' rbojnt afi' 'C» :ii!!!f:ii.'i<" aiiifttt- Tffiis .w upant. ij ME S ESK51CS tfflae aansila- .JMBt. asafi asafl ffltiajr Sstaffly off ctf •j on ':i;*"" aft .ware .larrery". .Prftttsic rin>- otu? yo'ii na~e 5>y c»nur SHSpedioa. V~ii».a. .r ;• ,.io lo'iissi* 'iepeiulab.fe trauls.- Lr Lu <-5rL a. Fureatio-oj? teitferr". known jfor junir*j*'.ifi' iml more power... TEesfrbutreries a?e (y£ ibuar elasses.. itoe Supreme, lExtiT il-iir;-. Starularrt ami SfentineL JL prii'i*- fer eT<arjr p«D<dkefc fecwk. Gome in Tndu^" tin? ;IIL inapectiiiii, \Met- sgcroies; an.v'IB3&&. TDraj&iini" •un ai '*'iiiKeK?r and;; Better" Eiijestonei. • •— .. •• —. - -^^^ .; ••- t * ^r ."I" v " As an Investment In Smart Appearance T&Pi^^S^.tfe^"^ff^y fey 23cCX3Q(£ ^P^ 'BsBit'*' «tf ttfcas -wsflt. MIE. ShaSw ^ 32 r(:>w atftfie te toe a&aot airaS Max. A. ^ji A =:;.ufiar Ss *t£3 2at&fca? aA SlJas ,','l'Li .feiiitsr Baasat. •* I£JH IdUarr BvoaarjB -.i KieKrait^ 1 ^it-ti!muiuirJHE -cnnttat an !fi»ei|iiBii ijj «J !i;i!'i.-, isn-im Sattr-fjuT •t-'iiijl SfccrSsir -i icJii:r.i; titJ'.fmnantirT' wurfe liirtk 3llm» 'jij ttiwsi 'j'iiurs 3g?» irom tffl» ^ii' v'ffliiaiJVfiJintllliB. iumi Humrtefl ibatwsBm 2Bart 15 j i Modern Dry Cleaners p vv.;;.-_ imr Sriauiii. i ,:„ J» -J:IT iiClJVTi'JCrtit- --ii!!p - .n i , iCiui liUiCji Ziisa, V '..'iv-ivu- .'.-.>• WL'-s: A-H-_ j '^Vti'i?*! 1 !* 4 j rf '**j'il. "V**i* m -r ' «-i tf* _^>V Ji'ttj.i, ^^H~l*U{< i/'i*- ' *"?«' .. ".^' ji .. • v ~'» jj -A.I-.!.' '.ifi«n.iu:c. Su ** "ij a£ - a - l i,i-' l --"^T'' 5 ^,,. ..p,,.,^ 1 " - 1 ,"7, ? .r~* J -111* Z*i*.*ixtjt-.* ,l'£/"i. .**.L'«.iij ,J .•-. g'.^t t.^. .i..!»;...ij.i.i^ :u;ni«{- u; tiwiiiBiir. 3Jarn), Cerniai>y uiiti iiumimius UIUSE, Itrt ?-a" :u.'.-jBUt.l;j lU'.ic v^-jt ji iQaf 't»i0h :am«uui ,5, ,i iwiiis.T u'.iyit ut jutigw; atnti ifieniiieti ;? , :ur.t :i"! u.-uouti .citiK Who W.111 Appear.!3j "1 ^ isaw v'w». ;.,,;. ^1;^, Vur,.,,;- uu cj Mlitlretl f>ar. ',£ Ci.-i siupi;-. S;nui:;i^;-.)'. 11. Ciit- iTruiiiriMil tUvjaioc '-J5 ".•.i-.tt •,nu'..". iiuinitiuy lifianiimn. .Mri.. ^F , Ii!.". i!i':i'.;i IIIH Jiutl .iSijurBl^ ill 'tilit- ,«J '.:-.iii'j:inu -;ui; year. y ;i!v jitrjKi: T 1 .,, i_iin!*i!;«t. 11*0"^ JkuxUiuir and ^ J-.'.-: Ir.Jtlfr! 7'; ul --;i'.ll-,' llljtin vriSt JMLtt. .a.'T. 3fiBU3-.|^ uH "v/tnfi • *f hi*s« are on# ct'.fft-iest ii*ma (iausnaraoaee iaiy. s specs affl i. .-?r»ipK niiiljrtfl if. nfiffesHary few yaw fao> feaivre g'a'a4 Mmimg; 1 wiietlser y««a •-V'\> ai* jfi'inv wlifiel bvaiws-.. Mi'Rst5rtGr»' mown ferike Mmimg: i? made in sJam- -uut: lirtii^'y duty types amis ferj^jj ttllut Mates* qiualjifcjr of a£j»esit<o« and. an- 'j fiv-os-w ! .viv. n ,' ijial: (io«s n«;t ac.d'ft tliw ifciait*. Finesticme ai?« makes, the :»" ''.iauH ^-.t 1 nj(5ufe(iUii'n.i«' Itaincc 1 iki :>M ,*ar*s if^r ears nffin«: ini<eraal brakes, iv ,ji?,''MHn" ^'irLrme w^-li:v i Tiv""34;i)i^' !r MI Akmo'E. Ohio, going: throus'li the -*.'.iuvi r J... Rimisi'. m.7nni» i ' i .:ti' i rj i incnajn.ii^ir wkait itype brake it lias a.nii let us 1W Per Cent Alemite-ing u; lillf V'll 1« UK!it: in BUlIie ,-i_ "VT-si-it "\i-ij 1 v«i«!niii unil iiiir. !'.)• a::; niHii: :lnr 71: Snni; iuu- ST. JOE FZ'WS. u: iiixr««8!.. i :i«a>itijilil] uU w»uj ^ '1 V'Ui JT!!J/H?fe*fli Ui^ -J^UtllV^ti- !>^, V'!. 1 "! IlUltlt JUT 'Strtr .-WlUtCif' 3TW8t- ;!^ uif ii. IK nun' ii«n ? ; i«auts ; IfiunlUijy u. viiBi i: ji «njw«i*!t! -iioc ui! ut- |^ "i r j! ii*.i{ uuji? '^iiitiuiiia- it jHtstitjjx. jt iiiiuilutsti -MISU*I& '. i'Auii'.n. C!i:.i iiu-.' iu»niiu»r?. JL "Jin; icutnn?- vJD :i*;!^ "i'.i! ir.mi! n' ji'^jwnu 3; v/w tliai li«!!iti«ii 11. "jjuwv-t i^ ?"v.a uut u: !;iiv!!v«{ tU/li. imi'Ji u: Tiiuitr aie;n .tuetrt'-:^ •.i !ij«;iit -it« w«iiii(f .uhtiitr 3«w^?' ! ^ lima- ; '^ 3-v« j.mm.^ w ™ > jlit.v'!Jt u; u!w»n "-Uiljw. 5Uj;t Miam van i;^. v/m ;ii; uvUnt 2w.',B»r -uuli JSipnum .t iiiiintiMia >.wv ,i.-iiiin« iiui'- Tlbii/-. "if ILijOKJ^- niiJiiEl ;512J '»•!? T.'.-Ka nh.* ih«««T' ^r.owib IJIEI .*:)!j ,-iurjCl .0*1 ielkaaD:e.":id. il. isi Twj' ikiigSu .i'Tft . WIit.li! «>3ir Cmrris hoiat, Ait-mite lubri- r v^uir car wiiS nm smoother and easi- e-iiJiir. We -pride ourselves in giving Ai Sine saiBic- sime have your ear cleaned, "wash- all grade* of Polarine and Iso-Yis, also e P*Bn?ylvania oiL ssail , Alcohol, Q. P. A. Glycerine, * Save You Money and S"*rve You Better. rn LU. The Corner Grocery Market 1£:-J! r;r.i!;i> v-ui i, ''ini'.'.f ui ,11)111 inu«-:;ju V itrt. .f'tim, ^ u *ul ! VUUUUH' Tp; niirn ;limw iJlltJldiVvVi. ..^u^, HI)^!!!!^ ; lUirmiUlJf' Sit <^]ff ! t cxiiiiC X'l'-iijT^nJiifjt yjiir -iiiilauit. :j sniffij &isctSs re-ii Oifcr.. lifei:r't i: *i:-5it oitusi i in llw;k3 MJ i-'.ic. \<L'\. i"i'.r.it :;; •.•.'": i.', .t.nc.t'.ii. iu;B M j;iL"Ut,"l. 1! 11 'ill! TJJ... * ^.MIU- •«• <Sniufl j£ iiumtH <ut •S-; ui fJia iiiai ".'-. ...r^'.-r^^'^-mr-r-nnr-nm'-nnnr '' MOSeOlW <& llMUt" feWit iCTOCS»^^C«5BJSBaMa5W5i^^ ,g|, yw . (Ul itfite were- .of iian. wwfc j;a*fcaE«!i*y al ftve AWftttt llttlll- 4.-I*'. t:.. -. ",'..''-..'1 i.-_,^. J-'^'-ILt!.'! •i-.):,;i •„-,. i,,-, J'-.i": ^/'.i'.n« .v«ust '.:t. V. 1 .'.:*!'.!-,.!-.)!. M."!. l£!i.'. "V!ir«i(iiv nu! ftwi. 'lin'- iv "W'-rjiMv VH'.'j 'i'.u pu»i; WMftt. li-i. 'Ji!!'.>'-i« T'.iil. Suvilil uiit vu vtvt ;r.i'.>;>;w'.-; it". i-.i(onik lii.-jn-.'-!'-. Ii-;>!!i(liiif "KltiA-i .'-.••--.•. I',";iHiiii'.i{ .iiiiiii! iff iiu) .vfiTi. MV? .t*ul<l«a ;miti suilitii.uiuiuuiimj woss* an «aiie ai , Mitt 'VU K6 1 : tJ;iul«n, <»t; •Vttitnlci',. iu JuiniB irf iittt- inuUit; a Ma -I.. E. !iwtt Ziituiiw?' lirtiiu rai! CEESCX) ITEWS. § T!ra* marie R**>ert. RsaacSwy tA Ifae E21U for el the 4issS*r, Mrs^ D. D, Sparks. Qtwe&ons and O. L. :•'-»!•: :::u.' wit ,'iwntr. v/w ^ u.-.:.m: •,,:i!u t Vmiidt «' wl '»>'' '<>"» vft -1 t:l/.i!:» t.: USrt iml 11 ;til/t« wmnlJV' 'VJlil uvfuv ,;f IUHB •2 r. u;u'. vu! iimuauut v • """••• * — -• vr:.-".-.i.-:. X.v i '.ten/ iVcim r/nia v/w ,w- £wS of Mr. wwl Mi* Bart are Uie m Huldeiuaii Iclt MWHtft? IViW^U^S week 1 * vWt *tM» itie itttwk 1 '*! bV R. Clark ettvl tfliulli 1 rt W\n. Mi-. «nd Sunday us« wui i . chey. ot Al8<«\tt. '.V'lW ittttt* Uie o, Ma*. V IfeSt VWi WX IWt* I I Lm"uii uutn E£I>"0 Us 10TE I/J-G-. H. R. SORENSEN & CO. u la v ii!)|)liut '*v iV»t ivitnwwni tflitt mil 7.W <ntjmtrrti«nt!. ii.i-.u ?:-'.m '1,ti'.iusiiiim. aiisiiiixii mil iiu! riHiuutmiif * • .'.i-.iu'.ni'-j u' I'C.'.-t. IJIMUJU uvt iii!iv< •JU'-IB: IHI'JIUIU! '«J Alii! KUIllllUl :? -A' uu'.un ( vuini| tlii Tins ^idin iwi 1 "«i uut i i«iJ' aisat ffiau- 10, ''Siia, B2u8- chex, who Is U ai UU> 'nw lift DultoH inw\ the liw'rtwmiw kllOWU AH UVp iby A. El Oits^iaa tmdl J«uu»« Clay- * li. Duitokt &f Alttvtt\& ftl» iUl; <tt»l«ttft«.', wat* Iit»W3 aa li Z5)jnj WiMii»' am <«4tott»KUUmv ui! umo $ HuoUum- atu* *i«Uill aft* jwiitc fftsffitor were Oaadbaw of W««- Mis _ a»ul MT». C. Patter. Qw l»sA . iuu(i iluutiai) ail' at ill WW ilUUlUWUMt (VI) ItlUUtdl , dili, tut .Wutit Hwtt watt IM» nut liftn. W. 2. 2wulite.. iu 1!^ WVUWOV9'

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free