The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on December 1, 1936 · Page 6
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 6

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, December 1, 1936
Page:
Page 6
Start Free Trial
Cancel

t;- The Algona Urppsr ita flflpam 3mm, IPsc. a, BJl r^ftlltOlt ' SfllfSOt.- WOT fedtJT ^nfclP ijf ft tiouiti? ~iidulu t instep Iwtt .weefe on SPfonBay tiijtttf iron tte tooUs aP"«ttoD aeimwt! to .tec or Hw Tt»B to 'Ti^toOTrv IT; lirtir jwcoiill fectui. game, tett Mm qtit* teotob by »«II«LH hi the Closing minuter ttet! ttti'th^ frame anti fronn there ttwy •wtltt on t» wn< i? tr 12 Husknmi •ww rftStfti 'for iF«rttoc wtU- tight, •points, ?Htp R»tt«rr firsts a^taErtefi Uw Cotton 'fit* Mam tv, a *con> of 12 -to 7. r?1w jmmwww: ilow onf! SreoU defera* anfi Berre-ai thr much ; hsw»- ci iniTjrnvf. greatly ii th> near future tr- JM: in tr tm iNcnvctnttonF tter vr<*rr heto for their ir pre- i JtCf i tKWJTr Her Jorrr T". anti 'Mrs Ovenuye 1 j)teri or? iwvyhijT V^ethte*ifeiy of ttii? >v€i?ic irr sunny CJdlttfrmfc to whll? nway thr eotu winter months on tte-jiBT- aatse of thr Pacific -coost. Bft*t wi*h«5 of their frrentt for c reai vacaiior jm with them or ttttir wttii feotti t«ann= Showing' journey. ! .Ulliori Kressn-i ttoiqiitMr of MT' ant! 'Airs Albert Kressrn of I«otts i Verne, son of Air anti Sirs H 'K TnUjres Off Bnite. weiv united in marriajn ir, E shijil* ring ceremony BetttrriJay morning ft' 7:3*' at fit Social ijttrr MM? <«ff 3 j "Bseawtstter war- -wart** "tr "Sbmassi j'.RoTTWr. iRotenia rff l*iHr «t Htr Hiwwr «tt 'Mi's tn Bortt Wf*fn«<cia} TB-ffwrnt*; fty " smti '«fr. w* - s»t «sH to| «t*ttrr be swre cf pleasing! cn r.ir attractivx;. g rijhl nrtcp'Tijht siippsr; it; styte; trjiors, and OK tetzuis tn tiehjht evcrvotu on your lift her these and aiiojtofotherstytes.sooii. Girk and Women 79c IP $3.00 The Kind Men and Boys Like S5cto$2.95 Cory, Ones jar Tats 60c to $1,00 Browoei Shoe Co. 5;.-WLL.. DLC, )-2 Her* 1- ^ Foluj Al H*;ax; RL4L ENTEEIAINMEKT u*r,.ii:i Thuratu 3 UIID 7 rtui niatuitti -=..;i( Ttiuratftay. . ^ , , ^^ i ffnit. "tit 4 ' fcAt^ r ~ H?tHE: -" The X. D. A CSssf rff-ttop Den-it^, toftirc *T«- *rH*- fc= trt •; UtT}£HttuiHil ^iirr^ Tril 1 hoj^ n bMt^ ; ^t;,uaujjitter »if Atr a«it1 ^'T*- i BenerJi | it. "' sdfc rtt thf- ftssii/^ifttsw. nw^tii^nwott;' J?fs?,s*<%4tCffr "n* i ttf- srri^^aVj Slrt Thii^s nttenrieti HK Lntb Thursdny afternwcn i.iifirfWF tn Ttntfcr «ts«rr Mt, CTwfi: sshoote and for tt»? na.r f<w.- Th« J>trrc«= i«wrt«t^ o r the "Ftrtt "rexiSr Mttrr» wwr!«ifttt tr-.n fa- y-?a-n- ha:- heii? th* iioSlttoi' <i' a.'- i.«trrerai ehurrt Trtli rtnvr p. errver- \ X*«cSts. sittnif chief mwrator at thf liell *t! ditt> iuniritwjr n; tiw ettuptl; cr\ i TeMphcrt* Comcany hers "Air. ThH- Thunnia* BTtnc ttoRrttiors? ftrr ti»i> ^teltti ^HAUDPFT ^'fid« S& nttcr.rt«: tit' Rt. .To* s-riuvj' atw Rtantoi Oftttaufc. honK if nor farmmf: n«ar ijiVemv -^ T»r««hTtjrr*Bn H-tomp Bant! i-t^l: meet? ThursBay - sttCrnw- j fj} iKNrr nj >, Th«TT**iy mvrhtn^ fnwr. . • twrr" to ^r wltti 'tier TWTMIts of Distinction Hew tfaiagf an «Rfr ing daily for Xma« by Jftre Daatley * fiaon rmiof' TTOK ntt»n*r« h- Oir. 5»it. int>?~ a' tit' tiTni'. ntu ai Tiiiifr?. hrothe- o' th« anc iUf WOT* will, rrnir t- -:ursaR» o r tires' Sir* Johr. 8tiiI>mT4]l air ; (i«cir£e Bt niShn. THrs U-K R TO TOaJfewx HHCJ «*ui!Htt«T TlrtHi tr HsfTfrs Wafti rtf 7*«OTte. Hi.. *f 7»«m-fci THW?- t»lll ToMrtr tttffe Tte tersrtr teas twwri •mrrktnj:: tr: T»«rr*i thf TMWt van \vji- attipeis ir s= silver nw.talu- tuiii' am' war? t? eOTsaKf i! TO*«; Tif cnuot" made c siinr: vi-*(ir'tn: tin' ti Alimteapoii^ ant vrU ty :t; iiontr isaver mites smttr c" rii,?o;:u Tii^ir man: friend v,-i?i Hunm^- IHmter — *' ,>UTtiT!f« dinne- ii itcim- o: Alrj .Trim R»iii vra?- ii«;i! a: tit=rr f.cni- ri lynior tnT7n?nn H«nr!:v, . r<ov«nitw 2: Titos- iitwndniF asit r iumvjiiiiif: tii< dinner wer* UK iaiitcr«< am; Sir. R«td Sirs Slinnie linoi; Air am; JIrs Itrtt«T-. IWin-- fnt; Airs E W. I/onovar. Alt aniJ Airs Ituinh IwnnvaK JS«ttv anK B'jtshy Air and Air* J*»T- Gai- ijraiti; Aliiilnsd BHiy ani ; IfTrnto-. AU anil Airs !Ja7nionc : Ttso. Ha»- vsy U««i and Alrt«r. U«td al of Ai- fiomi Oirn- IJH.TJK ijikoa. Air nut! AIri Janiss KnoL Hun A!T. unii &lr.~ Willian' iinol; ara : V/ili- ian; anti Ah ami AIri ATtiiu- Ji»;<e" uli of ijjn- Knck Ii. C Frj- cek'braMi; hi- TOtt birthday Baturday evenrnc a.: hi?home All of hi- chitdrei and many of hfr friend? atwna«ii Ttu ^u«?st.^ pnssen*. v^ert" AlT and Alri A. I* AllHer and daiqrhwt B-stiy. Air und Airs Fred Bklliinp ami family. Air. anti Airs E H Biiillnu; ; Hiiu daughter. Air and Air- Charie- Har-^y nnd family Air ami Airs V.'iliard Qresson. Ernest fry. Uai>- ' croft. Alt and Airs Ehreret: i^et. ' Air. and, Aln> E C Wiluins Air. : and Alrt Jess LuJhtrrooi; Air and j 'Airs Chas Oreen. and Will Taylor j Ttu 1 guest" played bridge and five 1 hundred An oyster stew- was serv- !«1. : Sliower for P«t-Nuptial— • H«ien Corey, Bernta; Btorm. : Omegu AleGratt) and Betty Backus ; were tiontesie.- a: ti penonul sitow- ! er at the Corey hom« Saturday ov^- I niuc ir honor of Mrs I/onatd j MerC:. the former I^ruslllB Caugh- ! I tin. witu WOK married tout went' ; i Saturday There were three tuble» | of bridfK;, und prizeh went to Italia, I Walter, and Mrs. Ben Boremien. Ttunibte dub— " | The mnnihern of the thimhli club : were entertained by Mrs. A. A. Biahop at her home, Monday after- nle lams, and Mrs. P. A. Xtamum were cueate of the club. The women apont tin- afternoon at tliotr Honor I»r (teiKcr^ Air;, IJ C. McAIulini und Alri, t: H Milii;? uiuertuiniu! hulurduy iitii'rnuiii n hoiiu- i>'. I>: Hiiraii •'••H!<i.v ni C.'liii.'us'i. i: ;:ui.vr nf Aln,. Allltin 'iiiriut. .Mr.. Alilini. -"in?- iDi 'ivijivfi: Iiijn ii-i/.i ir h"icif:i. ;llll T»: Ci'.'J,"'." : 'I'vcc j. j:ur;|- Pnplk, rlame llict T'otn: mi-.- \-rr.< .IT- Tlfr a«t; 'Mrs 'V II TtMtl -rtrttnt^ jfttrr toscw ai h»> tnvsHtrr. 1ll*lTt»j. ,1: ISstiHmilh "R-sv. nmH^tPR C. K TW-tW«ri- ant; rtrr thiMrm ! swertl Thatvfcs^nvtnj; tia-v a: B»f; with frtawJs ,M: trnrj Wrs. ratftOTf. RP.-S!; rtiv th» mrerttf: of n seai *wn- Tiiur-- dav. TJi9T Trtur hnvr frtirr sent HT smrl 'Mrs TMlltea-, Weltr snBl'. th? T<-«3; «nt! at Hit' Irrit- FStfltrar- «r anti tJw A Ti "Millulfcu- homns. »f7- and ilTi A K ami £«i£ s»o .'*fr. smrl '*trs. Itett V/hUMsmoiv «n*3 Wr. «nfl "Mi's r*fl*r Datwr »m« flamilly of fJr»Bt- jjsopcr s%to Tt%fliilc^H^tl^ dtnnerr ', Trtth tjt*rr mrttltffr. "SlTs. dtis. fliikes. 5tTs j_rii« Bnokauii-i nnti TBr. .1311] Mr?- V. Ii T?o>"ti '^f T > inc»ihort- tar- iir»; Sfr nnti Sir.- !-\'tar Csu;»- rrF~ siwn; Thnn-Jtsftlvlnf: nt thp *s<H5tr of Afr. sinH 'Airs. J>on Siit-i? •rfcilr. j g. ; Mr anil Sirs Thos. C3nrk Srovr ! g tr Nf-obi Iowa Tncsttay tn visit in ] = thr homo rtf Hi*ri- rlaufthter rturhig t v ttn TtsankssrlxJnj; vn.«ltCon and will if main until nfteT th«tr fn r!:i«3!llt«T. Jtthnino*? birthday. » ,-l'ttt. _«^..^ *HT**nfHIK»?!J irfr x*i.Lf- **••—***.f '• ~—- »* «J Thesf unusual ^iitR OliiCBfTD hn Octrther. A smrill ttspoalt will hold nny of these article* «*a Comr in nnw and mnhp ynur Hclention Pasteurized JCilk Batto Bn€y Smotrt* Town Body Batiiet Town Perfume TOVT. Eau De-Cologne Encbante EBU Df Odlogn* Bmh EBB«ICE, Bath Ttaoam Endharitr Bnfly Sachflt anB Enu DP Cologne. WIUBT Lily Bnth Powder and Enu Ttf Cologne. Enchante Enu DP Colnpnt Bnfly Saehm. and Bavon c "Hefbes Simp. Benutlllty Kite Btnwnvroy Beaitty Cast nnd Soap. Compact* £' item-: fc- ihf "TiiaiUtssivraf: hci'.daf- -.Ten: Ituti: BJa.^; frorr, Iheicsns. i.^om Kniiti fron, Bwateiate S«j i-fcj;: Baiitt frcD, vi«arp. Ann- C«»i?»; frcsm JIK-: Harrt*: BmtH; fnar, Aliarr, a: thv homr of T»WttT«s At trran CiteroJw. -jfr jm^ Ifps. /Myron Bwo? «™d i5 I cnifttmi yfant Ttwatfts&lftnf: m tttf -T»» M »*i -•«•« ^ - rrr »r^_____ iicDtf of Hr* .ftoos ipaTQ^ts At ?trr. anti JIT*. fuluuitJ -ii. rlvmoKn TtAift anr drtugiic?r Priylli- 3«BHi of A*-' .,_ , ,.__ ^- «> t^ * *r me Alfehigai. T«tBTn«3 *Yhtey tn ; R ^ rt ^ WJ *"?'-^^a^ " = ^ dar^ a!°^ii. 1^ ^ ra thT ? faTkte^M ^^f_ of b *^ i * ue * teT '""^ A J - ^ztrentE. Air ant- AlT£ O. T^OTD^az^. Air^ Normar. aists Tisitct; n«r moti»- f.' Alri Amandr Aur* at lioiiv Or. Tn3iiitsj2 r i"nii£ d*v"- tTK Ncrmaii iBiii a famiVv dinns; s'lther ffaests tertterrj; bestd^ thosK m^nticnoJ Tm«e Mr. Qasntir. K0n?5 anti Air.- Clar«no* Zecii of ilallart'. at VVfj- -J>raiiclj ant! Air ant: Alr^ Victor Heteeroiit. ^ We^iriasiay to tx, of Ai^iTTKi ; TTith hi? nujUwr TH1KT' Power Chef Etsf.trtr Mix- jj TTSIJ th" mir.-.h:wr- o,' n Crrronntlti !i orie] J % Washer on nr, elsc.tric IT- !' t«r FURE— .Your choice df ti nor*»-iin\vi; r.omfoTtcr or twin, ; ?If-*tminin£ tubr with our Cor- i i:\iir AX Ptwrer Wasiier—Gambit' ! Mangold Beauty ad Cosmetic Sboppe Phonr HflH n?r<rt»oor'r'00opr i >:*»&m: Mtr. "Btl Anrterejc; s«n ^K^ «3 dao3rt1tcT NoradBi arc ppra f«w days with r*JAtlTa? s%; IOWA TUES.-WED., 13EC. 1^2 All seats 26c 2Bc all ENTER TAINMENT Fii, Sast, Dec. 3-4*6 Two Features and aerial BKOOND FEATORT, SE31I.4L All SeuU. 21c Kills Kllllllt: lilHN K1.ITU ttiivnt ir L.niniWl:-- ••.- iui'.'if D' jilfconu !; it- rv'-iin^irr o! Htjr ir art iwulvt From Foiidis •Olllli. l|UI!l Christensen's GIFTS for HER v tt-U '.) Hi 1 :' Ui«r.v :^nu«-. '.•v«::;iiiu'r;. u; uu« o Oi .ll \-1 \i ..-.;,i ,. c : . ,t'i ( j r'_ , li.i.../.^J.i;. ,;:;. ( ,u,, ' <-iC'l>.iC tfctcJV . tfV.' ^Jit/ita U i; jrijiity • j,.^ A). j;;< ilr. Jj A. iri,.;ce: ^,;,i Lj-Utti, 11. j, u . Air.. V.-uu-i (.ouj. ut..(j fjj.,;^ Air- JU.-J AliJi<: JIKJ i«, Ai; jj.. Air. V* Oru.isytfi -«mt l.u.iiij Alia. iirottU.. IjLuru. Alr- Aiiv Orcut^ ^1. injf". 1'iicLiV citt'Ci Christensen BFQI.€& HHOil Visit Oar Toyiand Store A Gigantic Stock of Toys and Gifts Sleeping Baby Dolk 2(J inc.hoK $1.98 China Dish Sets 11 TIL 18 TIC 27 TH- Table Set 8<>t Set Set _ $2-*9 25c 49c 98c $239 Teddy Bear* 25c.98c-1.49 ^KTftvmB 98cto$4Ji5 Doll Cab* $1.98 up Fresh Xraas Candy lOc ib -Gash Bagintars—Tractors and Flows— balls—Trucks--JLnyttoug 7011 waart Hawcott & Ogg CHRISTENSEN'S SHOP with COMFORT and EASE } oi! 11 iinci it a genuine pleasure to shop in our large roomy dirti^.. where you can leisurely ilo your Christmas shopping. \V» huvt an even greater variety this year to choose from vour f .',tinattiiah ahc.pping can he maile easy and pleus- imie. A apodal trip to the ea&tern style centers this week bring* u* mttjiy nt;w dr***«* for theHoliday Season - Ntrw btyle* New Color* New Materials. Winter Coat at COAT SALE Spend the extra you •are for Ohristma* Bros. Co.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free