Oakland Tribune from Oakland, California on March 10, 1935 · Page 8
Get access to this page with a Free Trial

Oakland Tribune from Oakland, California · Page 8

Publication:
Location:
Oakland, California
Issue Date:
Sunday, March 10, 1935
Page:
Page 8
Start Free Trial
Cancel

14-A' OAKLAND TRIBUNE, SUNDAY, MARCH 10, 1935 NEW YORK STOCK EXCHANGE RANGE OF PRICES XEW YOP.K. ILlrih official llsi o! today's York SHn-1: KxchaiiKc; stock lraiih;ictU - h'Higltj t.f.w.Ciost: Ch Hi s Hitihi l.'.u- <:ii.5.- ClianKfr 1 -'O'.il 15«! Ill ]132 - ll'il S i \ilili.FSui; liss;|l(ji'v 2.1111 AH- l:..Ui.-"' -Ii- fc .7.'. I.A!;,sl;;i .liln l' Mlvcliany 6.(.o Al i Ii .v l'\ \llis.i.'h .Ml-. .in Aij.lia P I'm \in:il I.,-:, i -' 2.00 Am Al- I'll I"! I- i' 1-8'j 13Ui \n> i:;u,l; N..I. .: i . ••-'-• ' j.ini .-Am Itr sli..- i.I I'll'"-' i.no l.Aiir i'.,n 11 U 1 . \ni i':.r «- l-'ily 3 1 : ;s i .....Am riMin pf i f" :o»; ....iAni i-i.nii Air., ;.- 2--. r,!.^i 'Am Cr>Ht;il Sn j7-il . Till. Pf 2 1 Vi .... Am Kli- ails Til 1 5'i 2--1 . .. Al.. -v K..r Pnv I 23i* 17 .... 'I" i'i |.I I 1 25?' 17»;!".. : Ai" »i ft '• 1't 32U 3f.j,, 2.11. A.:: ..... 2.00 CLli-K ____ Child* Co 1.00 Ctnysl'-i 2.0'. i.'ily I.'.-P 6..',0 Tilo I.I !.'.<. lit -, t'f : tlH ?•? 122=ill!H 133 HID 20 «| 12 60',, 2S SS'.i 10?i ! + . i - C.,1 .v S 1 pi -,<lo 2 pf l'ul FA- Ir pf ' :o!i i.J'.i' B.oo! dn pi A 41^4. :!4',j I.i.O l>,l Pii-t 7fl\j r.7 4.00 i:olu,,i 1'f.rh . i 39V. L'.O'J.I.'om! Credit m'ivltli • Tr •r pf A S •4 Ti, C?i 10 20« 20=4 TA 7 2G lG5i ll?i I,-.: ii: OK n pr «•«- MI. luitrn. ....'.'Alil-l.u l-'l ....JAIil I.'"-i. .Kl'Arn -M i- I''ily iAni M A- .Mut 7: •'• • ,io ctf s r.'.i .N'^u-n n li 2"i Po\v ^r l.t II 2'.[, Am Kail ft St S 24, 12',1 7i l ;;l 7.uf. i-.\,i;on I:IK i-t lo 70 . 70 ; S2 ] 7H1I li.Sd, ,,!,, ,ii- ,n ,vw S"i 7.:-';. If,',: 7'.i| 5 i Con Film .'., •'.?!. .".'-nl 1.5(1 ".. Am licill Mill 5.2r,.l,Am Saf I:: 1 .'/, f-x I, !AIII S'-ntind i?..i i.r/' ca; -i t-. j\ni rii'iiiiiiK * . •,; L I' ^ 3!! i !" 0 -W,: il s»r?, l 'T. l : i =3. i !3i:; 3in i «! 1 'I'l^^m^r"^: 1 :^; 1 -^ 1 :^^ ;? •i» u i«P :p f-!i»^"S^,,. : i Pi l ^ : - i s! 5 !+ i! Io7:]"llo2'i' Win Am 'i'-l .»•• T.-l H; In.;-, |i".- : , P"-", fiifeiiff:;':: 1 ::';-,,'^,^,:,.! i«. <">: >?.. ^ ••":••• .,4" ,.i" in,, lu, \V;,I \Vlis -I. I'-'ll •'"-: ; - ' ,' 37 M ' ,1 , pi 70»i B5i 13% 40 'A 55 37'. 2 = 110 6* 7 44 7S 13'.; ",(] 1 ".-.il.Ar.-li I'nn 414 ....:Alin III fi4'-ji 6.001 do pr |.f 4 I |Ai-iHilil <-'o Zaiil ".J5!KBXlA < il'«il Oil S7« 2 ><WAIC1 T ft H F J" M •"?! J.. ~ "i; ....All Cut Lino SI^Jj 2 ;J'!"p ~ "'"if l.lin All l:elln 'i --"•> --;" 1 ,-.-,' nii»i|'CUO|TAIInii 1'i.iv pr lOlliiViYIII-'VIO.'-.. 18i' ..lAiiliiirn Alii" M I'M 1:11 .*: ls > ~ 3ii| . . . .lAvintlon (:orp Hi ' "Vti •' ^1 ••""• ~ 1. .4^eC..ii (ill (.'on Tex I jOiiitaiiiF 3?.| .... ilo II ?il 'r.'i.nt Hal: B 2.40|Ui.nr Uiiii 7 I .ISlKt.'i'iit Iilam Fll 30 I 1.3ill,Ci,iH Ins a, I X.Vint Mot .r.O'.il.v.nt III! Di>l 3.00 1:111-11 Prml ....IC.ity •i.2r,|i,i:ivaiii i.r \\'h ,1'i-i.wn Zflltr ... .TI ni-ii.i,. sti [,r I'll ft LV, I llf &. Mm! I |Uel Lack t W 4.00.Lii-lrnlt 13(1 7.00,1111.100 k r: RDliiiuoiiil .Mai 34 Hi L'.onillomn Mlni-n S',41 1.20IUoinliilon Sim II Hiililwl " .... Iio in .1 .. Unit ft Oil! -'I ':.\ L'.ioiniiiij; -^ Ar .. .iH;ii-ki-r I'.roH tHuniMlnlt . .,/n:;iyuk Clsar 3.r.uM!fprh-Nui r Itrthlrln:! <h> l>f I 'il Hlaw-Knox 3 I'i tinouiiiItiKd I'f :'"|1»*7 nir Airiil •'!! " : fa . 23 '.il l.CU 2S',i l.Ti" 2P.-.I 2.00 . . . .IFalrl.anks ,Mor IJ T pf 2j ir,',j| I llmiisu-U-k-llril llm-yriis Kile II 14",' .BO Iliirr Ad Mad] Urn A.sDlialL f(Jrn Halt iif l !on Jirnnxe Ocn Cable iln A .'iflGon Kloo (|U Fill (Inn KootlN Con 0 & Kl Citllahini r /-I,d (Jnl Wy Mil l.t Hen Mot CPU Mol. pf On T'uli Kvr Urn I:P:I! Jt Ut •Id pf II li r;pn Kcfrar.t ell . . 2.Sll!CIIC-;i ,t Ohio 3.00;rili>K ll'orp ICIll S- N' W Cili MSI'.vP .... .In pi .. . Chi Pnrn T HiXl.*l-''\<: : '"l>r;. %'• 'H! J:r. i 1 ' " ] .7 •"•' K-* r;(i- -'• j-U. •*» "'. 3.0U 67 i : - 4i 1 4.0 1) 3jj fl ' 2fcjl- l.tii 424ii 33«i !!!" 101M11UU e.QO 0-- n | ^3$. .2C ]'J-\ ' in ' '•'.'.'.'. '.'.'', ::l ;: n. .M •;«. 11 '. t 1 1 .; i .. IN'"" fi ',i JS-}J lift 7-1 ?i 1 7 ' ! K lli't i:. -4 '/j li!i?i •Hi 4 -1 li ?' T 1 1 i MX •Tr/* 1 =i Js 1-1 1-' ;t •1 1 1 ?i ,1 2 oik Tijtt 1 'I '.H lifii' 1 s-i {« in KI K !i 17 ' ?** Jf-IJ.S ".}% Mi";; rialfs. UoJdytar T&Il 1\ l?!i ilo 1 j.i i, 7S Coih sat: 1C i, ::'.; (ir.'uiliy .i.'yn -M i'. ';. i,'i':T:Vin OVTj I -'"-I u'it MII-HUIV <-if U. :•:-.• ;t NI. i:y I.E n ii : :, .•;nli Si* .STI ]»f M ' ..'i •in pf ' ' :' ev '* Uiunii \\ati h :', i U H;tl i.'i.rn A 1 fi Vi ,l'lVrcnle.s !• pi l'''ll**.. liof/amlV P " l! M* Hollander 3 I'u lifjim-uinJif: M 2 3Jit> Kllcu'J-Jlfcr A 1, -!U <!'. i: 6 7-,, Jiiiusmn Oil 2. !::»„ How.: Suuml Ti 47;!a Hilliji -Mot ]v' 2U Illinois UfclK •> HJ'u 7<lu 11 1U 45 lltUuKl Jt;ty U, 2HU liisplutl Cop 6 a Inturl. (tap T i IS Int AKH pr pf 1 24 itlnt HUH .Much 1 lia 1 /Int Oarrk-r.s li 4»i Inl'Vyiiri. Kl A L'j I"'-; Klnt X\vh I'tin 11!! I':: ulut I'riiiL Ini; l' IM-ii nil Suit ;; ;;<> liil Silv.-r :; ^'1 hiti-i.st li.-in Sir*, 1; II 1 - •JiiliiiK-.M.'inviUc -1 IJ '.-.1 .s:I.SlI \m 1"'. fin (i.'ju i K;tiii:i'tv in |{ in II'. 1 - KiiN i'lt Sou |.f 1 7U .."".'iKMiv 'siu'lnt; 1 ' U » i '"* |Kfl-lIay Wti A 1 K li .... ilo I! 3 fi .Tfijlilvf-lvin.tinr l"i IB i Kinn^y i>f 10 2.SU l.oo; Krpsr.fr S S fi :!<!?, — id*, pr 3<i n;, l.fi'i KI-MKCI- (ir«r '.' -1 ;:.<i( V- Tliii 1,20 5.00 i;.iii 2.LM :un ::.on l.OU ".'li 2'. 06 i.r.o »;!oo 4". oi' Y.Jiii I.K!> .00 -1.I1IJ .... L.uiil.prL 7. ^x Kl«o« Jtult & T 2 H.'..; l.holim.-M, r,i 1 7il 's 1.1-lin K- Fink 1! IK'i 1,11. U F Cl IHj i::,-;;, i, UK *• 'My H ;'!J""'',i Lhn;i Liiru 1 !;•_ iio pr i 101 'i LnTL 2 1 '/, Limar-WII Ili.-i 1 ::-\\ liLurlllnril 1' 8 W\ t iit/i pf _ I'll:::' li.MiK-Aiitl & F 1| 1.". Jliillln.son 7 "*|i'* M,-in;ili Klip 1 1 ', Manli Jl\- mil slrt 1 !T-}i .Mnrltin MiOl 1 ''• t.Mkt st i:v p pf 2fi ""1 M;ullii-li(.'ck '£ l'H = A1ni-»h Firhl ^ 7» t iMni-tin-l'iirry ] 7 .\liilli Alkali 1 I!'"?; •[-(In [if 50 147 f.MavtiiK 1 Pf 1" W MrCrory StrK 1 !l '.i dti |)f 2 C(i .McfJrnw-IUII 2 x Jh-K'Css'lt'uulj :: 7?» dn ]'f 1 '^ •j'li., pr joj -r. " .Mestn MIU-II r. in-; Alrl i'u f^old |.f ii -7>.h p.MMl Oitit 1'ct 1 H> "is .MldUiiid Sll 1 Hi tdi. 1 i'f 3(-; iii l^lliiii-flMiicv i: 7tu Minn Mol Imp 7 ; 1 ^s AUi-K-T pf 1 it 1 -; Mo !•«.: 1 1% •lo ,.f_ ^ 2 ^.'^ .MontMiun \\";ml 1' l^'-l'* Mntni' I'l'irl 1 1 1' ^i Mr, tor AVhi-cl 1' ^'i vMuiliiis |,r m sr. ' Ni-l H' i 1 > : . i . :-.! ' .:'. '\ — : i i^ II-.M i - 'I "'l '.i! "1 'ii — •': l-J's! !L"^ - ' : . -J ' •, , ^ i . '. 12 j 12 1 -\ 31 f | 3» | -i- '.-; ,^Ji| ^4'n •+• v» T™.' i'.= -"li 11 'k I! 1 * -- '-.. l-'.i. I- 1 .-- '; 71:.. 71^ -i- !._. 1 ' i'i K's: s'ii t ';• is 'i "' - '." 2su; L'XI;, 4- j li:. ' ! li.'i -l- S-S 2::--i: 21 1-1- •'. '':.'.. i .'t ;i -= : -i- ''; In r. IN:, _ !, 1 r. 1 1 '. "•"•''il S.''v;l - x - li'-lijlll'l'i t N l~,t ils'j" - 1 ' l "i ''i "i '' .-"'; ,!;:|,i;:! -..'•• T ; . T ^j 117' ' 1 -t 7 ' — !-_• ".','. -1 5 'i'i- '•ii'1 6 f 3 !'',. ...i:;|.u'i + •; -12'*! -12'* - i 'I 2;, ' i 2.". -•- i 27 ''I 27^' - '; i;i in -"i; •i ' '• \ i ' ^ — ' i I'*' i-^i _ i^ •.»:!'<! 2:1", i — 1^ r,:: ' i r,:: -i- i i'-2o liariK^ Salts iiixi, (.-,« -lit\. Siwiis 11.0V High .-2 .... , i.o. jlyvis .v biu L- ::;: '<•.-. ''.<•', '!,.• Xui"i.\ihli n ::. liii 17'. 1 . ; _. i.2"N;il |.:iiry !'r 4 1';!.! 1-'. : ; ....Nut In-pi Sirs -". ! v. "';• -;:.'' ••:• N :' ! " ,',.''/-, ! " H';''" 211'. SM ' . .'.'.'xlli '-iir"i.iV ' 'i' i'''', : x. •.-. I..TI in.iirn t ."• -,i; -..:, x V Air Hi- l 2"-. -I--. ' )-:• N V I'.' MIT.] 3'v j:'.'s !•-. NVi iii.vStl. |.l 1. 12', ^i.-.: -_.^ N V .N 11 f- H I*'. -J'K ii;s" : 7 !'"'x V Stnpblil^ 22- 7|; ;.-,''- 7.; ! c.i.i. jXVSrc.un JS ri 3J: .;«.. '', "' '-i: 1 . 1 ' X.. AIM Avia't 22' 2'n ,-!.-• in:!: l (li. s-..rrli AIM 2H |n>0 -IT; ]:; :. Xi.rthc-rn I'ac 4. 14 3 « ^:." '--^ olivor Furm 1- 2'i ;..:-. |.:Y .... '!•• nr I.f li 1" : '» I-.'- !:: .liuuiis Klcvau.r •;; n l i Mill. M,.; I', l.ll V.lo I.f 10-llll? 2 :m:-.T ">::';• -l."i< uw-'-ns-lll i.;l 4! SS i4 ; - • i2'«i i r.r i';u; •; & i-:i -I i-^i ••-.:-, i "Hi.. 3 f.ii T:ur I.if.liting 5| 20^ -I : J3" .5(. «l'r..: Mills S| 14 7,-, 1 7(J E.IMi'il'ai: T & T 24H] 7:. r-.i ina C.ni'i idn |if 1IJJI20 H«'| 7 40-cPm- Wi-st Oil li S'.l ST. i ;T; :l'n.:!;nrcl Mot 25; 1 41,, «TI ip.ir.-im Pull ctf 1131 3V4 17»;. ir. ' P.-irli f.- Til li l»"i ;;-( ' "^. .. .'l':,rk L'tftn 11 2"i jr.- i". -l':it!i^ KXL-hTiero fi; '-ft 171; is i'.: ' ill, A »! Hvi !"!-. Ki-.: ... I'.-itiii., Mill li !' i ••"• 1 l. . . IV.-rh-sv ri.i-p 1 1 r -i, 7n 1:41-. :;."i. i'. MI.-:; .'.- Ki.nl 2 «>i 71 i;i'." 2.i'ii l-<-iiii.-y I.H-) 3 i:i',-\ :.|-. :; .... p..iiii.|Ji\ ivin •• -T. 2..-\ r- : -, ..'." ui-i-ini KI: n: l'' •i'i-" 17'.' ..'.. l'i-i.|ilos i:l.«.<; r HU ..». V : ..Mi ..|'.-ir.. Ci.i-1. H : S ' 11:1, r:\- .7.-. .-rlu-li^ IIM.IK,! i, 111; 1~, 2'-: ... .'I'hiln I: I 1 f.- \ '>'• ~^i IC^, 1 ~7 . l.i.i- I'liilip .Morris 1' 371-1. |i: 1 H'1 1 Mm Pliilllris I'U 51 14', 1 -• ; f-i; .... Pifi-cf .-\i-rn\r fi % »t! '*'• iPii-n-o Oil 51 ii p., ' ",. 7'i.Trr r-i j -i S3',' 31 U' 1. cm-ills rionr 1! 3! fl "' r.'C Till Kcr * B 1! C'; 37 1 '.' 27 ,....'•• I'lt t Tnileil pf 10 27". S», ' 7 .2.Vi;Plyni!>uth o| l <i '''' 11':-! 7'i !Pnnr fr <'n B Si 7 'r i'. 1 : — 'i'u. K-AIII T A i! :>; i'.- ! 'i — : iln n n *; ir.r-i 1 Jii:;; ll'ns-rnl T&-: r>f 3 ! 11 ::'.;' I-'- 'l-r'-srpil Stl c .-. IN, 17 : sr., — • iii. pr r ss; I'll!' !•'-,' l.-.n Pr.ii'li-r .t (in ill 2 IS'.. i::iii;iiii;i.; :, nn; ;.ii. pf 5d:i:o'; MIR .liiii;.- s!nfi' tin ^^;. i'.f ' 2 ; iii.i' rt 71 l i;2-v r,.ri'i ; ri.. Jr. r>f i • nr. " |i_ns! ;MI i..iiii'piiii s KKI; pr run Cl 1 .'.2 | Itpnri- Oil pi 101 Six in-: ' s.i; ' i.nn I'Mi-ity r;.-ik l i rm :,-,' -I'.ii — 'Kiuiin K i'.; i:, '.-. • .';.-,i:. i ,io pf n "it ;;ni; i;: 1 ';. 1 i.ii'-.i 3. so 1 ,i,. i>r i; OP; 2- r -;i P- . . . . ]:.-,,lio-Ki>it!i-O 5K' }''-, 21 ' is i l.ii(':i:iivlir. c r -.M.-III II IK ii'i' s'i — 'I'.nin ilium 31 ;' IJ'B! t^'i! '.'.!!;i>im'ii sii s| n'' 21'^. 2P;| 1. mi lli-yn, ,1,1s Mfl It ?2 '' 2i; ' I 21 V . . . . r l:,.;'in Anl Top 1! 2;| :IR I7v;i 12 j .iti-^.sr .iitfi i.oini ii ; 12V, '• 1 P.4 . ...ISl l.-Siin F !| Hi Sv-'il n i . . . .'S;i\-.-ip-i- AI-IMP 3 7K. SK'.il 2:;?i iSi-lipiilrv Distill fl| 2-IV. •1 1 2 | IScllillti- Url !| 214 -in;' 12 i 1 MI.. ]if 301 ir.-c -'•-,- 21 ] .70 I.S-: ml Oil 71 22'-; •IV ::-; IScrigrnve li -1 -lo'^ :;2'. i 1 .. . .ist-iii-s lioeli IF.I 32 a ; :I-"N, 7", -S-Tvi-l 14| xi, :"rii 71-1 .'?::Sl!:irtiii-k (I- 1 LI) n| S', 7'-\' il'^l ... .,Sl;rll Tnion 31 H', II • .'-•V; .in'Sil Kini; Count :. !i',-.. li"i lii- •Siniiiioii!; -II 7 IS.-, i:, ' .r.o.nsiiiiins I'd S! Ill IIV 1 1 r .~ " J VKSocMin A : :ic Sll ll*i 12", • tp,' I.MI'SOU cni Kd r n-% !;!'.„' in-'-.' ... . jSoii I'.lc 1!V M 't :•(!«; ii'\ ( '.'.'.'.'' iii. ii'r i'i n '" Lc.iv 111 U ![. '*,. 'I 1 '*' 1 ^7U lilnij lo'', 14", IS*! 20 ;<• n 71Ki 12« 374 2'i, 2 7 J 13«i I'i :t r,4 '' is»i s ]H X7 ! - H-'-m 32 11 4S'~ 12li "Pf. K12-V i;."i 10] i;"!, i>2 ^K 4 ','. SS 1 't IS it 2 '/• !.2"? •is 12 7U ^1 ',-. •1 "s ii s ' fi 1 ; fi 7 h ir. 7^; 1 1 *; H li' " C]o S * in 1 ! !;P 13 'j '-;'* 7 1 -. 7lj ' ::4 , IIU i:'lii 110'.; so;, 13', 20 '.i 13 120 4' ir, '^ I'S i^ i; i; v in;. l ;i r. i 14 1 1 -•; S 32 7'i 'l 11 ^Xei •r ] i ~ '' - 1 "v 1 T •••! •-"H -- ij. t - - H -i- H -f ' ' 54 .. + 'i - •* — U u 4S'.il - 'i 120 | - '-, SI HI - '» 1(13 1^-1'-. S7_'41 - »; 111'!' -1- ']' •1 4 ' •!: ! — ?4 ''S '•; -i- '^ ..{i* Hi'j pi IS 22 ' l .). i; -"H - % — 's 12 | -- 'i I'.il .. n"}' 1 ~ S llv'i . •-,,' "s;;! + jS s'"| - '.* :i i.i -;- i; f . 7 ,l - 'i. m 1 7 1 :! - 'i 1 1 -M - u IIM - 'i H'il - '1 ST.I + .'i 11 1 ~ H li.::. P. Hill )i- 1.0 7i'i. Cl i;.',;: n 4 •;• ^ 1 1; ' 7 p:.' 1 1 1 ;: \ in ;.i; l ll'li'- !U -•";'• ': 2lC lx 4 'i' ": ! 1 s i'i- R 17 T h 1- in"! s SS'l S4 42iV' 3? 27^;, is up..'. ;>; I'J . -1 lli'V 14 up; si '••^' 4 1 '. '.i II 117'. 1 i; i;:', -ti :: i i ;; ' , : 12V '; ::3'./ is :,;;'^ 41 4S i... ;ifi 7 17;; ii 24i-'ini nn i iv.. »i : 7S 7'.±! : is' s IL 2 1 ••>, ! I ;l!i j ;lo no 1 --' ;ti it "1 .11, »- n . B Di\.i Src.fk« "ioi"s *! V.Oo'SKl Uruiiil'- 3:; U Sill i-..m Tflj I =; • .~'t,l (I.vKt 2 i. ....' iln J7 i. j.f ! !.-.... .StU li!V(..--t ! .',.n|. St,! d Kx PJ ! :. Mm Sl.l nil 4'nl 1 1; •V I.n." Slii nil In.] In 1 .... ;, Sid nil XI .'.I- .2.. uStair. t ! '', .".'.. 'siVu';,il'-\V : •I. .. . .--ri.n.. .<•• U',-1, 4 i I.H.. Sun nil 1 '; B.flM. ML. ).l a" ••-", ..".'. SU|.vlii.r' Ilil ! ' : . Syniiiist.,!! I V .1.. A 1 : I.i." 'rr-liHii'.fii-apu ! 'i l.'.liTcxa.. rip 3! 'i 2...0T.-.\ il Sul :; V . . . T.--V P I'iv-l"! 2 l .... T. x P 1. Tr 1-.' 1 Til. : mo ill 1 •'-.- . . . Thir.l Aw: S ..'". Tli.MMp.im Pr I j . . . . Th..iM|.s..n-Si;u r; 'I -Tnli-War, As 4 f..OCi ,!n PL 1 S.OOTiil.-.'tt- Oil pf 1 !•; TiiMk-11 AX 1 .2! Tr.-,ii.sru,i.-i-i,-a L -; jTriinsiii- ,t w 1 V.So'Trlcii Prr..l'" 1 '.il |!T«-lrr Ciry pf 10 Hi!:), ,| 1 ~~, S7^ 1112 •n '^ ^1^ "i tt'i'l'n ( : iirl,ni;. !i: 47' '•;: 1.11(1 i;n nil cai 2- n; '.i -i'nn '.'l.. i'.f '?. 'il.'i! 1 . V .... i-nit A i.ii,i- !.; :, ' .... I'nil Air I 1 ;-], "" 1 i • !L- .... I'Mil AIM li..- 1. si.. ••i I'nii In-lit 7 ini, '•B 3.110 full Fi-nil .-. SP. •-S 1 no L'niltil li;,K In,,, IV |n : i.nn ill, pf 1, SS vl.'v I'U IT llv pf III' Kl, 'i. I.nn U S riyiiKirm S: 42" ', 2.00 1' S liifln.q Ale 2 3S-\ ", -ir s l.i-a A l| »" ':,' .in 1- s Pi|... s' ir.-.; i 'li K l:ml A Im ?i 4'« '••'.,: 'U S Itulilirr It. 12H til ! do 1 pr 12- SIM; |,il2.no:U s Siii.'H R 4:11:11; -;, ::.:.»' an pf li ••-,-,. -V> ! !U S Siccl 21H "in, ; 2.UU 1 ii, , i.f .-,- 7:- '•-. "I ' il'nir. Str.q A I 1 '.^ 1,1 M'niv I'ip, ,t -I> • p.. — i(i;v I'iiH-fti: pr ::«: is ; , iVlllllillltlln 11 =;' — >vn-c I'lirn r. nf i '.=; i;.oo:*va KIA-P j'i PI ;,n ; t |\Variii-l- l'i,-t :; !i ; \\'ar|-.-ii liros 1 -;i .Sri,;\Viirr Filv f, P 2 !i i.2.-,;i,\v,. ss o ,t s 3 •l.oli; ,Io pr 1 Ti 7.00 f\V Pun K 7|if 17n t.no: iln S-. pr l 102M' »i. B.OO vilii n'; pf 40 7:1 :»; — :\v...«r i'.-i,- ,,f « .Illvi, 1 2:j r ....;U>H ri, T,-l 2 32 i 2;' '' V.I'H'I :\VrBrir'i-:i'in -s .-n 2S; Pi . ... \vi.iti- SI-M- ju-ir i 7:. i i;s'"i 'ii.rin';';vii.«oii" 1 jii nf ''4 .-'5'i SI 1 2.4in\Vuii|worlli 4 -'Hi! 14';: i\V,,i-tli P & .\I 1 4 V. ; •rolnl 1. U'o'cli n' Vi-.'ir ;IK Venr HI, "wo yc.n ;; , X.Miit,- Pr.,,1 .1 lav 0 .' ......'...'..'.'. > ilato .'..............'.V.'. iill I; "i- :i '« 2 1 ".; "i K, . T.oti- C;os*-.CJiar,^a S ; 10 " 11 <•'••, II 1 '-. IS'". 1 ! '.. 41 ' 3 47 I "h I 1 'i 1 H '^ 1 r.j 10 SI SS '' 1 .x i :. •11 u ?|| U •12!™ ion -i !i ltd '" "l-\ 7i '; 1 -1 ' ' ir^r ..>,.' H" ;'; "' 4] ' 47 1C i i :, > ^ ' -I si 'i 41 \ 7ft ' S 1 7 •*• i •Jl 'i no' =•!; mr "" - 1 : i 31 ••; 1 . . l: 1 if i '4 + " '.i - " H -"s + " Ji - 3 * — "ji \'' + 1-i -t- 'i - H -"5i - s -i- «S — M, T '.i -1- ». + 'A — 1 -1- '.1 -1- '.i -i '<, '• !? ~" v .,. " ,,' . : '7l]720 I'll. 80(1 !77r.!so.i »il— U.j-iIliliH.11,1. IM— I'lrsl nnlr nlnrr i-«-ill> iilrnil illili- ..r ilnlrs. »r— Kj-rlKlllK. n— I'liiv rMrnx. Il— In- rliiilliiK i-Tlni... .1— 1'iiyiilil,. l n ,,. r i|ir. i — Pnhl |,,M VP nr. t — I'nyulili- In *f,,rl.. ~ — I':,I,1 h ,. r : , r ir,K .M'.-lr. Ii— riisli i,r «hn-k. 1,- — A iiMilniiMl ilMlih>ii,I |,n|,| ihtu vi-nr. I" — Alon f.irr;i rnsli or .slii.-l. (Ill i.l.-iul (mill vliir,. .Inn. r. MlKll null ln\v rntl^i- for (Ii::r. riniiliilril 1,, TIUK- I M-; I-'hii ini IK-nni-lnn-nr. T.nnf III) nllllrri'l] III .Mill-... t — A.'ltiMl MI|I-V. I NEW YORK, Mnri:ll curity Dcaloi.s AKIS'II): Aillilin Kiind w\v ..... Alllijl-ex Hold ........ Am & lien Sou A ..... ilo 53 pf .......... Am Baiikslock.i ..... Am Uiialni'sH .Slir-i . . . Am l-'ilrs l'. r i pi ..... ' (lo 7% pf .......... Am Jus .Stocks ...... AsbOi: .Stand Oil ..... Unncitincr Iflair ..... Bllllltcr.s N'at Invest i.T BaKlu Iiiiln.strv ...... British Typii Inv ---Bullock Fund ....... Can Inv Fiinil ....... Centra! Nat Corp A. . do 11 .............. Olltnry Tr Slira ---- Coinmorpial -Vat C.-rp Ctinnilativc Tr .sli . . . Corporal': Trn;;l ..... do A A ........... do AA mull ........ do atcum Kcr ..... do accum j-cr ni'.d. . Criini & Foi.ili'i ..... Crujn & Fnrst S'., pi . •Crum «: For.<t Ins .. do 7 pf ............ DepOK Ilk Sh NV A.. Dftpos Ins .Sins A . . .Diversified Tr I; .... do t': .............. do Li .............. Dividend JSIirs ...... Equity COIP {:; w PI Fidelity Fund In. .. Five Year Fix.-d Tr. . Fixed Trust Sll A ... do B .............. JK'l'I Invoslora IIM: .. '•ind Tr .Slirs A ..... do li ............. JIuron Holding ..... Incorp Iiiv:'t<.r:: .... Int Sec Corp Am A . . do li .............. Int S<-c Am iir- pf . . do 614 pf .......... Jnv Tr XV Coll A ---- Ilivestcim Fund AMI I .Major Coip Slirs .... Ma^s Inv.'M Tr ..... Kill ADlCC'll . i:;.7o . . , .14.110 17.110 .ll.f.o 17.an NEW YORK CURB EXCHANGE QUOTATIONS N!-:\V Villtlv". .March 'J.—Fiilloxvin l.s til,: official list of nalLSiictioll..! o ijAi ;t|Ani Cyiui It ---- .VAiii Cn.i &. Kl.. 7;J Tdo Pi" ........ . r >l>|iAin LiUlli .Mr.li IjAni l.ij;ht .t T. V'Ain Sup 1'invcr 1 l>f ...... 5-lli S-liil S-li; i'i;iii .Man . . "i i'..iniii",i'i; 'MI' j " =,; ' »; 1 r,.lii!M[';.-l i i:i.| 12'; i..l'in»'llli\S, s.\ it N. V. Ilk Tr'siiiV '.'.". .S'ortli Am ll'.n.l Tr . n .Nor Am Tr Sliar— .. do l!i:.: ............ do lli.'.ii ........... do IJ.-.S .......... Korrheiu SIM-UI- ..... Plynioutli Fin..! .', ... Cluarlorly In.' Shi.-. .. ReprPs Tr .Slirs ..... Itfpdli Inv, 'si 1 ini'l .. Second Jnt Ktr. A .... do B .............. do B^ 1st pf ..... Selected Am Sll ..... Selected Am fli In-.. Selected Otnniil .'•'h . . Selected In-oin- S:i . Solect'.d Manai;.. T. n Spenrrr Trahk Fn;..l. Stand Am Ti Sim. .. Star.d Util lur ...... St^.Ss Street Invest . . Super of Am Tr A . . <lo AA ............ do I! .............. do 111) ............ do 0 .............. do n .............. Supervised Shr-i ..... Trust Fund .Slirs .... Trusteed Industry Slir Tru.'itpi: Sland In- c . do I) ............. Trustee Kl Oil A .... Tru.'ili-.: SI nil Kin. :•. Trust:, d XV 1:1 •", 20lli <•'•',.< Fl'v.d l, d.. li ........ I.'K f: l:nl In' 1,1.1 \ di. tn pr ......... UK F.lec Li A: I'civ A. do B .............. II.1C- !.,ill-.!.; ,; ' .; fi 3-tR r.-K. --K. I Llh M.-N ,t' I.'. J 7\i 7i;i 7i| JOlxkt J»"t Lpf'l.'l I0''| 80 '! Ji) ' ll.Mit Hull .Mcli ..I K'.il KHI »! ll.Vnliiinns Co ... in 1 10 | 10 I IN .1 /.Inc. 50?; »l I •'< •N V.tlldil llns JS'il : N V Hliiplilil I'M -- NiiiK Jlml Pn N Am I.I ft P Novailrl-Ar ...I 2P',I 2 P> I 21 U 3S lll'ac II* K I pf.l 2P-;,| l|p.-,c Pnh Svc. ]if -'•• HPaii-Ain Air Paiitcpcc Oil... Park I- Davis IVnnroail .-.IPli.'rni.s Hpc... lli:tPIM» Lake 13 , Ill'ills PI lii 45 45 | -I' llPotroro Sni;fir... liprcmlfr (il(l....| 1 . SiijfPron Ural vli-.l 13-"'il I!"! 1 13", S:l'i-(,IMi(.|- .Mi'i'all! ':! '=' '-i IOI-.-PIHV s,i p e pri si,| s" -•• In 1 'St ; l P 1 ' T'SclPi'lnl lllillls.l 'i! '1! ' l!Si.| Imi .11 elf..I M ! M ! M I'Si.nlry K C,.n..| Ui U! '. llSlinltnck Li-nil.! 21-.-' 21;! 2' rKlirrWrna AA pf 113 :ll 'i,-! 1 ; . i;SI nil Ky 1 19'i 1 l:i*i] Il' : '. 2SIHIX Mot Am.. j;'-;! 3J*i 3.^:- r.iTr.inni-iMil Air-- 1 SiTiiH^ I'lint.. ..! ,1 I I 4 l'r'l!i't'"i'o,-',','w. 1 '|-'.l 7-ll|| V-ICi 7-lf; lil-i'i I.I *'P»' A! 'i' "''' '« .-.n M-.ilt Sli,,.- M.. 1 71 ' 7T. L-l'nil Vi-ril.'. ...' 3 '• 3 ',. i r s HI.-,- Pi,"-.. 1 ';' ', -TIM I'oiv .(• I.I ' 7 If. 7 I.'. . Ii. miMHSTir im.M>*- 4 ,|.. ;, RS I < ! « ' S'-.'i -, ,!o I"- S7 ..' 7;.--. I 75V 75'-, :' ,)„ 5 is ' ?s l 15 i ?.'. r.Miinr l"" S s:. tfi7Vlfi7';'l"T'-.. I'Ani I'.l P f. 57A !.'-.-' «';' ^': V- 'A tn':£ I'. :• C 5 . .' f '7V ?7 57 2«'Aiin:X-Pu- S 35. : 2'ii r ! 25 '• 25 12 do .S fi (IS. . , I'As T.-l HI 5'i.l I.","..' 151-' | S i; 2 AST, in f. .1.1 .1 c.ni 1 -\t i -.T '.'.^TAT.-.I. .'..'.A. 1 I-.TI,- i-.7V .;-;i; v l:.iliin I.,,,- ,; :;.- i,, n, ; j.i .'. II.il.lu I I'. 3v 3',l-.' 3'. ' 3'l l-li.-nn T I'.-ni . . I In'-, I in- 1 , I Ins; 11 iii-MTi-.m :, r,n'ii:,i» li:.', n:,', C Kirm l-:i I i-j r,!. Mi so | so .M;nnin,f i;,i. I...I i; Cr, | t:, KiGroad niv P ..I 57!i fc(ij S6!j 2Ji>iiiii!'S r. I-..S.. S7i;l si'.^ji xii.-i; 3|rt-ii(iii*p ,-. r,ij!i xr.'•'• s5i..r — 14ironlMil, r. r.li .. 74 Jii'en p,nv ;. f.7D; liSi-l- 21 I'hinist l-:-P.'.' ." !I:P' ini^! !i;i ;i ' l.'cin.st l:\- i; ":,ji: i r.s i;s ' I r.x 2 i (.'ilio.i Hrr f, fifil 3P(; sicii.sii.-is.iivrj .1 70.-;. 3il'ilKi;l'ipo li 431 Inn,I Iio .'.jroii (i,1K Ul. Ii 43! .Vl-\| al'-i :,li.. lli]l'olislllliP 4' = 5S IIKIi-j HK-L-lns^ Iljl'os-Mcii «'.-.• 1, •t|l)(irl.yii*K S lf| !i2\j !'2 "| 52--> 2i|i(>tt:i:a« i; 47A|lo;:Ts,lo;',^;il!i3-s Ifi| i|i-:iiipiiisi':''r,"'s2 7s»;i is|i-: oftit f.i; 42 r.ii.\| (i:i-:ii.. i.m p r.7 .11021.,.! .'liKcilU'iil 5V'. 54, 42l,ij .|P> liJ-Mi.ii.-Tir.. 5 42IO.-> '-- 2S||.'la Pi-1. 5 r,4.. ", .•i.l-'la P -.'.i, 75.\| SO'.; Illll.-ilin P .S ill! .| !til '.-.I NX !i' ilo I'. 41 -SI SI 17] do H 41 li .. .1 .S5 | SO i; iiritl'ul.n 6'.-. ;,i.- ;-,7 : 5f,v .M;; ;;'i;cn\\ \vk ;. 43: fii i i;i ' t;i 1 c... p\-i, i. 7S.| I'.T-V i;7--,i 1.7- 2o.i:ill.'tt.' t> 40 . .;|n|'... 101 i... lop j;;'i;,.l.d f.i.' 3:,..'.: :M ' s | 5i>\' ;.m 2 i;r. n( \\'^l P 5 4h H'7-', Ilo7--i 1O7-? l i;uii" i "I I'a ;', r.7:in;. .los lo:, 17 i;tilfsil:i p, r.i: :T, I ;..'. l ss i; iii. r, .-.f.A ...' !i|i'|l 55 ! 55 ,'. llacki'ntta :, .« Ilo Illo ]1IO 1 Hall Pr 51.. 47i 7.H I 75 I 7.S H (In « 47 stp .1 74'.'.' 74U| 71'- l« Mi.ilflilllf «>? 43i 7«' v; 7S 7S 3'lli.iisl.S-l' -."iJiliiT "'107 " li'7 :, imii: :• ;,i c ...| 71 | 7n' a i 71 1 liiili;ciiS\c 5 4«.iln7'..!li'7';,lii7 ]2 1 Inilllidl-M 5 OS.| 74H 74'. 3 | 74 '. 2|liitSccAm 5 47 . 5llnli'I»Pi,\v fi 51 SI il,, r, r.7 lllnrl'Svc 5 Sf.D. 2 Invl'i. f." I7A .\u- , S7 1 S7 liliai loll •" 5ii;opi;a.iftV 5i'i' Jin:, ''lid'i =jnii " liKrunr* <• <s ...lloiHlniUhoiU i4ii.i,iii'fti. :, -r iin s 17 i r.2 ! r.: ~" r. x Kiit- p r.i.. r.ii 1121;: ci'- •••P.- r. ; N' nri f s -t '••:;:,: fi:; ' .': • <:•: 2'N V Pun ,t i'' 3.'. int-,-ini---; ini^i .i N V I'ftl. P- C7 ;i;"- :i'ii,' 55'32 X V SI K*ii I I.'.' IT.-V •'•'.'•i 1 :i'.i; r. Niau I'nll P r. r.i.'ln'.^,-lo-..-^ |n-i.-. l N',, Am i.s-l- :,'.- i:.',' :r-'; • 111; I'Xii i-nn ri 51-IM 2:. I 2:, ! 2', 10'Xo Inil p K 5 i;v I;'.'.' 5P- 1 |.2'.. in' ,ir. r. r.t; r... J :<:• • :ip,' 5: 71 ,in -p:. 70 I-:. .' -i.;-; 1 s.;i;. <:.;'; :.'x.. nil r.ti. •,i'.M".'.-\-i.,ni.. | in,-.i. 4'x Oh TJt-i. :. :..;'lor, 'IIII-VIM:. 17 [ XM st p p-'- .;:.- ;.;.-••; ;.:.-; ! 5;.-\ r.'Xo'u- K! i; 3r...' sti.-. 1 p--, 1 ?p- .'.'Oliio Kills r. r.n. H t|01iio p.nv :. r,2P. Ii r.'oiiio p's'-.'; iiin r. 1 ii,, r. r.4 n — 'n r.'nkia n«i-: r. r.n (i:stiiini i.ifti-: r, sr.i 4:1 . 42! 7 iin r. :::. cvt .. 43 ; 12 i 1 iin r. .'.l I :iii!, :ir.i r.-iiiprmvll in fSj ;is , 5S 2.',,Su-ifL .t Co ;, lu I'l::?, in:: 1 fJlVl'll'lplili.S ri' 70 S2""i i""' '-'" .-..•rex I'll s r. tin.! ;i7's; 5 l!| ,!,, :. r.t; Moo-vino Moo*; 2| do .'. 37 | ! " l''.-Hil04 Va^lOlv !> WV-sl Tos" l"l":.i 7.'.'--! 7P,j 75'; f. ii'.i :. :'.s V..'.. : s;, 'i sn "! si 1 1',-nt l.ik ci-r r.i- :,l L l-i'nl.ii Tel 7L. -II! fi5 ' fi:. | fi3 2 Hen ML: Hk -. 72^ ;,01.C mil;.' !,|,K. 3 ,i,. fi 47 .....'' :;i i,' :;i % r.i \ 2n lin.-inft \v i: .: :,S| 30 i :;n i :;n I'Haiiov St r.i..." i:<: :;l ''| 21 ' •' 31 ' 1 .M,-nil..zap 7'• M' r.l'i,! :.5',l 551, .; Kio lie .Ianf.' L ..-.:i 141-^ IP,' IPs I'S'.i s 4'";fi sip' 4r, " : 43" 45" i T.-,-iii i-:i T.IL- :>;:.! r.'J ! fix i us CHICAGO STOCKS CHICACO. March 3.—Kulluwi Is Ilic completp rjfficutl list. tr;insaetioiis in slocks en (tie ci ctiRo Klnrk Kxelianpc tnil.-iy. Ra - Hi(?Ii 'I.i ('In 4uiAiiil'iiliSvi:' pf'! li'i-i lj! ! l!-! r.:,0:Armoui- t Co.! 4K.1 41.; .] U lllo;A.sl.c'itos Mrg 2 I 2 i 2 PI r.n l/lli Fir.\ Sliatf lfi',1 li;',j K, 1 ;;:," i-iiioK ser\- ... p s i p M. Cnin'wllh Kills i,;.",. :.:,-Si 5:.- 5n i'1-aiii! Co ...| .X-V s-\. s- IS,, l-;,l,ly I'.-ippi- .. i;. .15 , 1.'. inn l-:i Houy.,]toH. H -it i 1'. I0n'i!( aiiOy A. 1 7I-, 7'- 7' l.-.n.iidi Il.)liv.;iii,hl I---,! 4L : ('• fno i;,,|,ll,l.-,ti 1'. IX--.,- n. lOn'Kaliniiaioos'lv'i r: j 21'-' 2P 40 KyCI.Irciim pf- II-'-;; 14V II H. Y. BANK STOCKS .\K\V VOIIK, .Mnrcll :•.—HailK linsl anil in.snr.-iiicc ptocka (X. 1*. So.-iirilr Dcah-is As.s'iu: llinili A Trii.l — Bill Askert liankcrs Tr '... :,:,'.- nl\i lA-'n I III n lVi;"n"Tr'.'.!'.!'.'.112 l is CIlaHc .Xar 21 22'.; c||.-in I'.l; ,t Tr ::s'-; 411'., Commercial 13:i 145 Cinrl Kk .| Tr li'i 12»i Com l-:x Kk ft T I2'A 4:t'i Kmpiic Tr 17 IS l-'ifll, ..\\,. 1000 lor.n Fir.M \a 11 _ .^. . .' '.".'.'.! MO '" I fir,o ' irvin's; fr ...!!!!!!!!!!.'"i p 3_ "11 !\al'l"i''l'lv .*.'.'..'.'.'.'.'.'.'.'. Tfl'.t 20s; l''lll.lic '.'..'.'..'..'....'. 2.x 25 Till., i! ft T 4»i 5-% - noil Si Tr I6S5 173,'. A. run i-a i. f.3'- BSli A. ma Fir.- 44', 4i',-- 4 ma I.if- 1". U IS-i An, his Nru.u-k 12 13 Inf, ] IfiOSt d.. MvntA-l-o .751,.! 171- 17";' 17". l.'.nSwifllnt 2.00 .1 311-' 3 ]-, | :;p. inn Vil;inivl'uinp . .1 S'\' SI..- SI. 100 Xrnithl:;i<l .. . .] 11- 1 P- 1 P. Stock salfs trnlay, SnOo sliar.'s. BT Win. C»v» Icr A Co. The folifnvinK J>r« npprosfniat li id 3 for tlie inure arti\ c l and lc;iii .ispociat KHI uivostnicut cor MeivaniiJe Blrtp ,t Lo;in ...... 40 N'Ttli Ani<Tic:ui Blilg. & Loan, I'Pni.Si •};"] r. fi sanAnir.^ :. :•> innu'ii'ii HH.I._. iTSrrlppn SU 4^ . P H>ii", 1 iii:»V.'],in i:. 2?'SV.ntll^ I.t T, 4l>' .17 ! .".riV "7 4 ! Shn\V.tP 4^ PS' Pri^l !«;.-| !>=.='; s' do r, voc ...nni -ion.-, IMJ, ISlirfldStl f. 1 -'- f-'lilS^i icv\ 'li^-V ' " . . i.x i 1 ;. :•;; sr-;: si • si", ' ' . li' 11 in 11 fly .-<Mlt« ..; I-'- t.. IX p<i:!il.«. . Midi ' tnarkf 1MSI-: .M.iy r.'.27 U'.ll 12.1 2'-7 12.13 .hilv 12.32 12.17 12.1X^12.19 n,-l..l.cr. .. 12.1 I 11.52 11.53 Ii,.«-.-:i:lior. IM'.i ]1.;.7 ll/.S .lanu.'iiy. . . 1'JL'l 12.nit 12.113 S|iot'(iiiict: ml'IdlluB I--3H. MUNICIPAL BONDS ny UT.I;III:N * co (\omln.il Marlift for Avrnre I -I'in 1.1" City and Cniinry nf P. F'. I Vis.. I'lly of Sacramento 4^n 3.60 BOSTON STOCKS . - ... Niirlvus Bills it I. of San Jose S.1 Pac. rifntPft Savings .t Loan ---- .".(1 I'a In Alto Bills .<• Loan ........ 70 i'i iidt-iituii <;i]iirantf(> i;. ,t L.. 4t- liof-ervr Bide. & L. of .Van Jose Tn Kan Mnieo Rldsr. fi Loan ...... 50 Western Fitly. & Loan ........ ."0 Union Kldy. & I-n-'<n ........ 33 KII.VKII I'l'l'l IIKS MONTREAL. Marrh !..—»'llvi>r fis- ttirps closed r.isicr. S.-ilfn S con. tracts: lllfli Low ri,,s. .Mny 5y.is ii:..1(i .T^.L'IIP. July fiCi.t'f. .i!).: 1 ,! r.I'.iidll B—Bill. SlliUI FITIUMS XK\V Yur.K. SIiiivli !L-Sircar f'l- HA\\. Itl-ll-'I.NMI) SI li \ll XK\V yriRk". Msrrh S.—Ra«- n i.OO; refined 4.;0f.4.cfl. 4..:. Am r--l .\ T.-l. li', I" Am--si.- .1- 2', 2" i!(i.-ti'.!i Ki.-v".'.. iijii inc..;.,,,-,- |:..r.-,. I l.VliiiH f, (. F... .'. in Ki'onnrnv Cr.-.c. . M 7,'. Kill- 1:1 111 ... ;n:, i5 i-:n'.!.:,\v croup i i-r 33 Fil'M Xat Sirs : -IS'. !.-,-,'ilcn F'icc '...'.: I-:!'' 2oii!lll'tl< I 13'; 2oXasli'iioi,,r'!!! t'.'.rj :,:• X Knir T.4T..I ini ll-i'.NVXU*II | 41; .'i.lil.l c.il ll.lt.. fiiii. 30-SloiK-' ft \VP|, • --.', 1". Fni.,|, Tu- l'<i-. il ' 17 I'nii hnm ...: nn I7:i I'liil FniH ...' in ;«n I'nlt S!l Macli 7'.' fill K P Str..,| ' -r,:,; ISOiUUh AP5I ..I ;, ! Ifi 103 : 14.1

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 14,500+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free