Lubbock Avalanche-Journal from Lubbock, Texas on April 8, 1975 · Page 51
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

Lubbock Avalanche-Journal from Lubbock, Texas · Page 51

Publication:
Location:
Lubbock, Texas
Issue Date:
Tuesday, April 8, 1975
Page:
Page 51
Cancel
Start Free Trial

Page 51 article text (OCR)

12-C—LUBBOCK AVALANCHE-JOURNAL—Wednesday Morning, April 9, 19/t 1 Mtat Estate for Sale m 84. Houses HV UwmM-; 1'iOU i>H. ft. Mciuitle (lui'ii^ns. :i-U-'.J l.ai'ip pluy ruwn. And inn •tier ticUiooni, M;iUcen lUinjj M'J.TnM ouuJly or Vl'J.'JlHJ, ool I liitli. sp.UNOU^- :i yr. ohl. rustuin imili, .l-V'l', rlen-tivin;f, plu> rutini, *^00 ^r . it . tit In;; aix'a. jmiJYSiimKii (Impei • ]'•>. ami lumiM'jjpintf. I<ow forlic.-iT l.'.U'.i (j:'ni ^t. 7!'.v£ti9. (•'ui'l . c alc- r.y ii'ivnor, '.! biNltuuiii, 2 ,nj . NVvr cfirpct. VniidinC out ~.i>\f **»«»<«»•. *: 84* Houses MUST see m^iiip: a-i-'j urr :uih & Memphis. RoniuiMcil, new kiUheit Moore, 71VIS78. South Plui is Keul- N'O Wnsloi! spure m tlii.s int 3 bedroom, slum's won. tii uitfe, fniii tivos l.'irtfr 1 c new JDJID. "Mnyc Hack Icy. f'muli I'lains KuuLlors, T'i'J-l (\VsiI *if ti'M'I' 1 fur srtmMo Quito I.iUV with pllV.LlO h iiivle «a- quilv or Wmi. M. r lirjnie, nil, '-oii- Meal Estate for Sale fti 84. Houses BUY NOW*;:! spacious iti nMiins- ! 1 T\vi) Hallis! '. Iton phu-e lluCrljfoi'uictl Vet Joliiihlon KeaUy --- 71KWE. ce Ijtn Kire irans • IX',550 come. 7!'i'-^OSi;. No realtors i< ciisi;, SUHIIOUNI >KJ ) by lives utid jiii'i fniflM'ii|)fl, 'Hi is o In'iiiuoin, 2 liutl un>H v is in wnlkun tlihtnncc o Has ucs Hinl Kvnns St-lmiOs. Woik sfuiji hi bank. ;;i2i* auh. VA I.<if ami UD\ or ''•Hill 1 . *:;:; riW I vomeiit to oaii. ('ail fui'i M'wi''. Tili-lK llnrs. IW-lllm. i-li ;m,l spacuuis DM) Estate for M« 86. House-Bldg. to Move Real E*tt* for Sato 97. Mobile Homes s UK i «ooii S'iou. Jiu'on l-'i 1117:1 Hath, jjort-li, luvnlntf, skhtctl, poy- 37. Mobile Homes yV.U'I.A -MoJjilf* Home Park. 1';J17 . ......... AuLnii'ii, nrm Tech. All ttUlllit^s [mill [llirec bctlitinni, two bath, tnke lOLiKiiln slu-lloir. El:)lf live rcnl !>rt\ ineiU.s. 71j-JiS'J!>. 711-1575. , incuts $12-1. CO. Low ecillily, 7D1MI370. "" Vr»Tf:iTl "~~ J J \ 70, sjifij,'. L I months. 7G2-l*j ;; lte<lroam. iS'MiO 1 . S-ir*j. *.'a>.b or ctpiily, awsunie STO.tiO " . payments. t traitor. 7S!l-i »M go. IS'iJO 1 lfi«?J 2902 74th PLACE OPEN SUNDAYS iwloltd A*o*ter xilh ? v,olk-ir>v food Ce/Uer, Krfpfac*, ret. oir, a'd t dblt gar, 95° J-oanotfl 1 ' 0 -• Icr 5<>x To* Cfidit. HoMond, Pro!- unl ltl-;in:ui> Area - D-bcdroom, 'i batli donl>U' ^ai.itii'. -JJiat; fatiitii drapes, new ]iainl A- paper. > ,'ird TKMK-sli.nlril pnlio trees. .;-L'-L', (nvplnrc _ ., . J carpet. 'JOxljQ liviug-ijinin^ area, fc(b\V.N'KK~ " """ YOU RECEIVE FREE LAND \\'iien you buy your unit fi i Clinic look today: r.i.tiii.r n o i;si \<; AI , a"i-iin8. "~ . I 1 - bnlli-,'. fiirnislu'il. M-a^lioi-dryei, air i-ondilionfid, licii down skirled 7i7-sti:;D. repair'.' llrai'l desjiair! .s« up.-.', iiatii/.-. work ll\5(i ^ IlKlilUMIM. payments 5il!i;i8 h'i So c<(uily. 717-rCl'!, rcct-M'. K.I:. rinins Kcal-['j i,,'(ii : uoin Ismail <lort JNICV; sun-tn <el!iu i- cur.-i inrne lull i'.!™'"''- s '' Noilil l.nlibnck. XII. '.'K>.~ Krlink 11'iciic-li. 7:Ci-is).;."'. Suiuli J'Jains Ural- .v.^i^t. _ v .^.,u ,n ,,i^ uiiiijii, ,>iL^. i,ai (\\'jieie tlio acUwi 'r"in''-"'^cc "ip'r"-~"."-l J '" :l N " rtl1 '•'"'VCT.-U.V .'•v. An"ln-,<'h. r.i'f alcd nil. sioviii c-elliu. 1-iiei,,... >., .,„ .. i'iirii<-tuil. All Jiuill ins INK! SK. ?IK7i No . I)mv " I'aymi'ul -- -In-.l Jn.\. . loan. JUI.IWU ciiuitv. | r '"" * i'laasfer anil \ on tain the u .^'-'I'.^rjO i:en \' [ ot'ier mnn'-; etiuity free, over ;i(i lli-'-fil!,;. 7!i-'-b711.' I houses In uli<»se ivuni. Ci ni:. hwiiajlllTI CHAUTKI; lix:,-' 1 •> b oil room i.ovi-:i,v":i-.2"nn""i;,;S'T,7m7si STOP LOOK & LISTEN 'i!!'^";?"- .« ; ' lr i><|ir.|i- ^-"^. K^o'. low ctiniiie.s owners i.'ails .to] (08 NORTH UNIVERSITY .,,, ....i.. ., .... [Q^y iivcjiicnt tn Mf'Uoiuit r.".•-'••".....^-_.. iVj ^__.... ( ..;, 1 ,,,,^ nl ,^ 7 ,,,., * K7IHO ____ . REPOSSESSIONS * [^f ' , LOCAI* nioviiii; anil scl-i-.ps, facioty I ii'ainod service men. can do ovory- i ihiicf. u'ocir atit( rnntcrials utiaraiv Rial Estate for SaJ* 87. Mobile Homes •71 i4\oo- •-! BEDROOM, biilh, imfurnl.sln.'i). $3700 «/uil.v, $1000 cu.sli. 1'ako over pnynicnls-SSli-G-l. 7-M-5HI. A (lei I.V Oonmiundur'.'i rnl«tv. 1K7-1 Kliiinish t,lj'lc mobile hunic. S licd- :ocnn, 13 liritli. furnished in- iinCur- . 7!IT-77M. Kur mure information uull __ ___ __ •MOI1IU-; hnme. sell or rent, livlnij nl it,s he*il, ru.sloill fiin>lii)cli'j) 1 , illiallly furnishings, «ii|iUamvs, i-Ki 1 - pel. .Some einiily. 7'd-Slti;!, 1 SOG) !<?."i-:;5 in. JUxiJO. VAN T JM'ke, now carpel, vvns-'h- ' . Washer, ilryer. ilinrnisill. Tie. downs .skirled. 7f>2-748l. iS'la-IOSO. 90. Automobiles lt>73 Y13r5A f-ST JIutchliack. mites. ^ J-:\*:e!lDnt ivMtdilton. 31,000 After ___ _ ASK nny subiu-u owner nboul lils rjiMhen call Carey at 763-Olill. '70 nODGK ChntlciiKi.-!-. lomlod, 31!.000 mile, 1 !. L-lirorne wheels, wide tires -1 bnii-ol. sliukl $2,100. '1721! 42nd. 7M- 1SS3. 1!)72 KGA Hatchback, rnclio. :i new steel belled radliils, 1G:;i) A .'iSlll. 711-173!). Iillll liuifk, weal C'oudi- 7(NI-l(Vlli or 7U2-1B3-1. TrjNuportaitm 90. Automobiles AUTO LOANS SNOOURASS MANtR CO 90. Automobiles WHY NOT THIS YEAR? Why not mov* up to Cadillac (1) 1»74 SEDAN DEVIUES (2) 1974 COUPE DEVILLES ALOCRSON f^f K.MI 1! KKDKOOM. fully riiriiisheT p-iyliiinils SSft.X!. One only. 7li"i^V7S. luxu . den loom, auloiimlu' uiii'iik drupes extras. Si'.DfiO " CAS, CLEAN ENERGY FOR TODAY AND TOMORROW . l.lo\d Uerry Kealtur ' JUiOO KljUlTV -- .I600-S1' 1 P.rU'k. ' ll 747-5222 •' or - • s ' 1 - < '- - I'cilr !/ 1763-33K) nfl«-' S^IiO 1 •..M. ! MOliiui Ho;nc~for"Mie Transportation 717- imtli. ... . ;iir. i.'5i)t liisi. -Ice Kur-! ini-^: 1 . 1 !!, .lai-l. Mccliu'en. Kcul-i CQURT TRAILER PARK-19 Units rlui large house. Room for 9 tor 10 Mobile Homes-located or> 2V* acres. Oood Polenlial. J?0,000. BUFFALO LAKES - YEAR ROUND HOME - Prettiest Scenic View l-drge 2 Br. Central heat, Hclrigcralcd air, Beautilully land- •caped. Lois ol Concrete. Many Ituit frees. Many Exlras. MIBURBAN HOME — CUSTOM lietlroom '~ lialli, ileii-livlnu coinbi-l liuilt-in lies!;, l-'ireiiliun 1 . ic-[ iri;;truteil air 01 ju*l a few of the: -.vap-' rnany e.\lras. JJ.Oml ta\ credil. Xina' IMI'H- i.'''™' : Mo\ K jn Quickly! l-pniklinu neiv, :; ... ., " .'- , covererl palm, re-; _ _ _ _ I (ji^'otateil air. fireplar.-e, .In^t ?2,000 DO\VNr"owii(>r U'll "fiiiMci-i 'l."«n, riavnicnls _ riml_<-r JiuC. Tat ^. 'l' r .rrj lie'lr.ioni. <ni!il3 j ( i^i_^'U Kejiltin's. 7U.>-(ruI 1. ^l ni<,nlJily p.-iMnMl-^TiMUW (ol.il. i.'o••i|>i M|.;i.f">xiY; ~r.\iiti "simili -- Oivnei:) ^'•^.V' ^ .'".-1 "'ll -I-- 1 :--, Ui'lour uiiU Onniemont. 1 S'.'iiJO !'-.iji:iTV~liuy. "ijnvi-'iy" if i]f,'t- I W ^ llr - '• i |[»ls ( - i a|il'll. | Ull'i!C tovoie.lj near ^ho|>|iiic i-enlers and M.-iut<iN. | ^^i^!£^:. ^II^'l'^li'lL-'J!^^!! 1 !-'--—^—— . i liV owner --• lancii t\|ie Bonier lot,- o\VN"i;ll sellinu e\tra sharp threel-i liciii'tyoni. :; lialli.s. ivalk in uloscl!, ' lHMlr(Kiiu, \'i. lunii liolne. Luw ei|iii1>-| iiaseniciU, lunilst-apeil ;vitli ^'aixlenl Sl*>i* n moiilh. l«ivile living iixnn' spot, lols of .^tolnl7e & closet MW.'C, ! !ni - ''» r S.u.iffe. «'ali tm apnoimmoiii; 7H7-1143, Mclollic Koutll -- 7716 CSarifil lldaltois-call Wilson Al]ilan- •at]^ 71- i 7-:-,g^l or 7f*il-OC:t7. BUILT"- Qo'alit'y wiH, elegant' i'vTng |V"r'^'n'n^TbS'rnom'. 1 u'bi'uf" "'" Kiu>xvil!« in mind. No words can adoquafley iloscribe This exceptional one cf u K»riij home. Nothing hai been spared 1 'or Comfort, Convenience and fir-agifiBfion. 3 t_arcic 6rs, 3'-j baths, P-rick, BcsuJtlul alf plec'ric kitchen, irtryc formal dlnrng, Lwmg-dcn w.fh <" a I hedra I beam ceiling and ?rrrplace, liolalnd br h35 Caffiedr.ii f:eam ccltirtrj rou Loialcd on 3 arrcs, nc'rc«)crflryojvaiJflblp7ycari.o[u. ACREAGES — ') lo 100 ac.ro IfqCts, <«?ar LuDtycK. 10'"-i dowo, S'i'i Jnlcrcsf. Office 795-951* Mark Schwab 7J5-5973 Gary B«nntir 795-1595 Crnielilmr 797*8132 fl.V.O'NMl 744O012 Tommie Norman 799-7 30) Equal {lousing Opportunity bi-jiik ! AIJKRNATIJY - ibt'ce bedrooms, I conic ill iiayiic;;, l::v;»n:> ;n\M. T^nicci tic-u, all cai[)eioif. I 1 A veil sltcei,! iJcn Ji;*s beam ceiling ami firi'pl^.-e, | l-Vurotl. KHA -'onti nvailatilc. Plain-i Nutbiiiff (Jnwn VA Xo. *j:;*Jfi. Oouila-'view, Sde-^iKi-lO'Ji, 8W-2H3-31S3 I c-rc-liay-itiLiitifotli 'r^-'Jl^S. < • SPECIALS 12x55 WAYSIDE, 2 Bedroom APH 12.00. $78 mo. H<52 WAVSIDE, Zbeflroom APR] 2.40. $95. mo 14x64 WOODLAND, ? bedroom SPECIM. ....$8290 .Hx70KiB.3bedroom SPECIAL ....SB2IO U.ieKENSLEE 3-Bcdroom SPECUL .,..$9190 H»B» WAYSIDE, 3 bedroom SFECIAl ..$10,990 14x81 MAJESTIC,2 bedroom SPECIAL P8ICE M (MOBILE! HOMES .VL rKK«!K.\r. SM7 Jfonthly, .«li»001 l'/:t-,VTIGI'; loraliun. under 515,000 - rijnily. :i : '-'-l: firepUn-e: ilrapeJ:'new i-nnict. ilrnpcd e.xlr.-i lar«c liv- —— - . |lg _ ,. .. . . * "IM ii 7000 N. Universily 763-53l» Tom Monaco-General Manager Dentfr B>ker-Sales Manager J I'-'xliO 2 BKDltOOM, wilslwr, ilrypr, nnyillfllls' <!>7.0S. no Cflllit.r. 747-3221. TWO liedraom, l',i ballis, WasheT- ' ilit rhefk- wilh down | ntyev. N'o cveilr imytnent, "Ol'-Sl^l WANTED: Older model mobile liomcs to buy...Call Tom Monaco at 76.;-.,:, > lo or come bv A-l Mobile I Homes. 2000 N. University. 90. Automobiles '71 COKVBTTB Ooii])c. silver on liluck, -i5l, lUitomnlic. 7,000 miles. I.ikc nev;. (SI15) 3B2-,'H25. Oile.s.su. DATS UN' 'XO-'/:, 1!)74, llwllt AM-I''M, air. wire wliccls, bine. 1)100 •73 CiKAN Torino, call after 7:00 p.m. 7j7-7:ilO. 1!)73 MKKCUKV i[nrcjliiK~lTloilKteirr all jitAver ctiuiiiment, JD.IIOU niik-.s. !!I72 KAItMA.X Chin, [nrniulu V, 'hi.00ft miles. Clooil .sliape, SI,COO I Mviil ': iiKDUOOM ]!»7-rK]ccl«-o<yfI 1 '''" n 1 " il;1 '-'- W'cckilavs nflcr :;. nil I Snnlt c'l'jilv. I'nrnisliecl - skirted! v K !M"'' l ta>' * Hiimluy. (.'nil 7!I7- d down au n A.^svime loan. -- A-T "MOUITA-' Home Service. We sell service. Anchors. S7.1; Kcinf nimble! & roof leaks slopped. Used skirtine 1 I'ay-Nialit 7C3-D59.-K hnilt-iii klli.'hen. 'J licdruom-1 iwlh'i ('uri)el. TW-KilS. SS,UOD. '! U DI,D.s \-\ condition. '.[ nisei- _\Viiyoii. 7:U'-S033°. CASH OVER FACTORY INVOICE COST! IN COOPERATION WITH THE DODGE FACTORY OFFER GOOD THROUGH 15 APRIL 1975 ALL 1975 DARTS FROM OUR HUGE INVENTORY ARE PRICED AT ONLY $99 OVER INVOICE COST! NO GIMMICK PRICE - OVER 50 DARTS TO CHOOSE FROM! UNIVERSITY DODGE HAS NEW '75 CARS AND TRUCKS THAT RUN ON REGULAR OR ETHYL GAS! BONUS: FOR YOUR CAR ; I!i7i 1L'\«0 2 BKllROOSI, 1 bath. 1 Kurni.-Jiwl. shOB carpet evHjmmtivr •cooler. 572.W monthly payment S300 i ct|llit_y. 797-SI114 llKciM PIVL , FUUI! AMO 1 13942 ArenuB Q J SM.MIU >'AT.t : K l-'Olt SI5.UOO ! LA. i-'ll'JriTA innliile hi-nic e^ale-lot jJ'-'. (^t)l N. Toledoi. UniurnisJied I 11172 Lancer, M x 75. ^ l,L-ilri>om •> 1'uth. 1 ton rcr. air. T>liO MI. it enclose[| patio and \\ori-.mani. HI) \10(1 ft. Jot with utilities and <-r>n JI'-K'n !l -- 00 e([iiity. S10.SOO Inmi or Slo.OOO new loan. Would consider taise-nUM-liase. r. w. ,!>„!» Tnrner, sl. 717 in 1 : ;nc;<- ideal for poo! table. -'nlo uv nwner! ;: Meilioom I lj>;n- '^ I'^'e, 7.'>,"i-»i7^.). f^£ Garrettl home, forma! living room. Mtcaltors. | (-11- KOI: lirick Inr^p '!ru ivilh in?, Plet'hic ^;ir;ri. r o "led aii'. U'nik ID iilli'i- fi |r,rn., TOj-S.'iij J boanio.1 ceil-; ,MO\-|.; n,, toT.m.i .. ., iiooi-. r?(ni:cr-'Mnlrm A-II <;ntlicilral reilina, "tnv- • M'lioois-. la pi-He in rK-ii, fonnnl uininr; area. '. \\cekenil3 all! <:l ist<iiii drains i- slmUeis. Ca> will. otd ABERNATHIE "TENNIS ANYONE??" •"ii r ^rrc oslotc in "Dud" ana bloom"! Charming 3 bcarcoir» ':<vc-rrtfr> J l;Kr 3 "Urealft" of spnnr:: : CMMcJH yc! la A-"(I esfi" qrecn with ''"• Iklh! "dirv" Icov, of Ihc fronks. * y '-rfer' lor bamboo v;icVcr ano c' -••UIT pnrc antiques! Pa! 799-2016 S-jr .•">•;• 5011 "UOWERTHECO5T" Of LEISURE LIVING" Melon, r tfi'lh v.'itti All rhc summer 1u:< '-.-.'•r 1 , toii.nib. -lucl porly h'.juse 1 3 *-.•;: oor- is livinodcn playroofn v.'ilh •''j' ^'riL^nt .Kid owner >s rCtil'y •'vi'v!' fLc'- 1 , Than MS 50 per f A ••\. !'v ''super" tu, 111 Leo 799-li}^7 • -f'iMyri '9^ 169^ Nridinf: 7S9-A-I8: "DISCOVER LIVINO" -i'. >cu'd liKA ,i 10 be! Sur.n '.i-'-jc -;r r ir icu'. rootns "rarnDtinti" charr;-. of r,u1hwcsTer n living. Picturesque! Mravy stiri>. c roo^ used bnck trerv ', bcdroorTis, scparoft hvin^ ream, j''^y por L h and huijr cathcU . riling, den, iuc 792-iOl) Lcc 799-1 Oil "WE CHALLENGE YOU!" > iru,' teller space jf <i better price! MJ.^.l per II. bncK collage, t t''\1rc : um:,, 1' bdfh^^ Hayncs ( fJ ^"vrri '>. Ev.ir^ .incl Coronfido 1 ^Jcf:ds .. ItlUr freshening Frances 7 l '9- »-',jy 793-9187 Penny 795-4833 "A REAL COUNTRY HOE-DOWN" i i;F.m:oo.M offer ovei' s:;ij (1U3. r.i:: •<l \-ard. •"'•!?i.-ii KlIAi:!'. ihroi! bedruorn. two ijatii, I !'!'J' MDN-tlLY. Timi- lictiraon" )>;ltli. 11'fJB an. II. $1860 Of(il:!v. 7 fc-iil loan nil 513, COU. Id b : 5th. " S2M moiiliilv Uirry. Tfc' :;: OJo.-e to Mall .". or 7M-3SR KJ-KCTIilC Garapo door oprn,^ your view ?,lolfinic P.ivk Ee;lu1>-; H lleil- looni format living, playrooni. lias wet bm-builieiue, Pal Garrclt Realtor.-:. 7[fi-M:;. C,. : li).5M» MOVJ5-J.V "VA. w'ili sell VA or.' An-1 MIA. -J heilrooni. I liath. sinulci n;irii::e. Tiie Tiioniii.son C'ompany. I S7r>iJ no\v\ n l^rick :i Bedroom. 1! sii:ivi>: i:uu ni.st. Joe 71-"il. Jack Mc BV OWNKU Biiek. 3 bedroom. . JUish. Coronado schools \-. 5111-1110. 7;i7-L'73a. a'tei' I^rit-k :> nnd 4 Uedroonis. kitc'io fioal. 1 II A. 4825 6»h Trade jour ivnv (n NEW — OPEN bctii-oom, two lialli?. :i. Hefrijrri-ated ,iir -inc'p cur ;^iiis«> V : L iu:t. 1! Kath. ^iipM-jaJiil Fiicpluoe. i-ef. <iir. control Jieat. 30 Riirney. 7il!!- all Iiuilt-in.<i. 7 : ;i per C'cnt, 'M vcar i. Realtors, 7-17- loan - Up to S;:3.CflO. VA -' No Minimum Oov.n. Clay Sis dny. :Ki^-j02l nislit. iloun. l'H.\ - I'miiiiin 'uind). .', brdruftni, I 1 baths, dcii-l.. j ins area ivith tireplaoc, reJiiiieiatcd T;ic(:inc ; nir. bcauliuil kitchen \vitn servo-! tiiickiliirouuh window inailins In cove«d! \'A .-iiHllPiitio. S:il,sw. Otien dailv r,:",0 till! dark-Will trade. <Tt aen KUVNKlt •- scllin? (ilinJe.\- Xv iloivn i Jii.lbU {payment, on VA loan. All brick, J <:.\V. "Llnb" Tinner, r.eaiior !,'nr,\xes. fircplacca. al! Imill-ni apuli- ; 7W-ii070 i.-mces. excellent location. near •miA/KIUrTitc'cc Mt-ViTl i ;itrluiols - il ' 1 lcolm G.lirett I'.enltors. ITOWNHOUSES NEW ( 'i>» Wilson Alplunalp. 7!>7-:;:;S3 or I 5000 Blk 27fh S33.7SO 7WI w:i7 - lndticatirjn. Karrar bodroom, ^!| ametoom. Peautifull>- land- cu.sloiu iJraiies. frisida ts. Unexcelled nualitv. :j . Kra Willis. Realtors. 7M ' r'oom Jiouw, needs some iO clown. Sllj.in rnonllily. .jiicc- and taxes. 13'J Kitcr M.KI.O.NIK I'AUK. -t beilvoom. living r n. den, loads of MornKe. covered 1 6 Miles - S Minulrs Kasl v Irorn jccorated, s-, pnint, SlOfi HARD DAY 1' i Kit- den (J Siioorcs) "icul" fcoc n» [ you Ii be fraud you found lh:j buy •';,- 'f.\inme Pearl" kitchen and pien- i tii-iliuoin, 2 hilh. home, with strm Jecor Hrijiht n.jors * VKTliltAXs near Tech. '1 c-ounier Tornado Tr.tniliil.v. J(jjr> L'jid SI. Ticaltv. 79'_'-77.VJ. 73!-jMil IIO\VN nl.\ - near Tech. 2 o' bcdroonr., (5^ lor ' ^.'^M^, ^ou.Mm". 4 baJ^roorriL, • rr.ar.ite living room riH buil' Around i '.uiiLlur':" patio. P.it 79*-?OI6 .- •^.•ii.c-;»9'6638 SMC79J-SOII "EYE APPEAL, HEART" •'•F'PI-AL !" Qu-ility conitru.'hon i'ir LH'^hoijT. 4 bedrooir.s, formal hv- -ni3 -ind dinmu. Sparr.hiKj frcsii with mini" r;rcrn cnrjict any a Qillerent •''.:or pfdn. :;plU tiedrooms } and ?. V'.ittt scnoo! a-ca. Kny 7??. 9167 i ,irolyn79.'-li94 Penny 795-46Jfl "EVEN A DOG" -•>HI rrsponij In Et'inlcr loving c:nr iinil >a •>M(| (his "rtoscy" t 1 ; Mary coll^Rc. Try .M'tjr own br.inrl of "lH'llinr;' r aDd ^m^hat "iNMplnjlion" and "i-olur" M-n>r i';m do! Tl v ou'rr ,in;un^ Ihf 5 ... witti ini;ii;jnalion l all ijuirkK : : .Njilinc 7i 32173411* ..................... 792-5165 ish desiEn e ffoor piiin I counter lops, painl, tornado slieiler' jfen.'-c.I yard, aaraa^ »i|s L'nd. Harls- ! Hi iVI.'w'r- A VISUAL DELIBHT The 111. -SI'ljV --sec- this be.-iulifnl home anil you'll :iaree it is Inc lic-xt bll>- Ol) !)3O rnarkt-1. Soutli of TiOtft. „ . , ;\Vcst at l.Tnivcr.-itc. :i I;p<!ioom iii-w ii ranorsrnic from Km new ! [bin-k. ^ b:itii<. livnij iT,<,ri) ami de-i >um. - b,ilh home, on Canyon X'icM- i\;'illi ciirin^ ari-:i. SH.,~^JCi VVIA if • rrolessionallv dccorilcii Wrv j V"" belic\-i> nil this, call Uir' nil! ' i ap|»iiilmenL t«»l«v. '('ros-:-Toivn P.call ! Kstatc. 7i1'MMis. o:- ,\rline. 7S'_'-uii;'J, ; i Til I i K1-', heciUKim^. lao bath, uilh* K-'ilne-tuOni. Kiv.er llnilt. J'tL'.D^O ; Oivii Sunday. U-J I'.M. ('all I'ea-; 1 ' Smith. 7-H-^MiL*. Ain\v ne, i)a\i,s A-.. Ki.'.er. Kealiors. 7;i2-:;:2.-.. ] iMilulrJ m.i^tcr bedroom. COME HOME 10 COMFORT K.vHIcril view of party Hdncrand bodv nf ihr Ukr. (rum Ihi.n new 4 bedroom, plus p^riy r*K>m, office, living room, diniry. '^UbrtthF- (^orne ^co this dream home. lames Grace- Lake Sales Mgr. I.W. CHAPMAN 4 SONS DEVELOPERS 799-4321 ^ 829-2828 SMAT.I, n\o room Lllb- Oy.ner: Melouic I'virl; South, Throe hedioom. i'.^riunl livniir-ninin^- vonibinatirjii. Oathedr.il ceilin/ dr-n. : Ia,iilM';ipi.'(l. cuvtnin drapes. Mm foe- • Evans r-'c'liuol. 7:''J-.~i:lB. | OU'NTMl Mu.sl Sell: Small eaiiity — :: Kcih-oorn. J B.-itii. f;uiU-ii^ : , Uofril- ernted air. .Make oflcr: Homer ICnrleioii. I'.enllGi-.v. 7in]-t"';l. ;?7,'_'60 NOTK tnTradcTTur'ciluil.v mi SUITE #309 797-3263 LUBBOCK SQUARE OPEN HOUSES SUN DAY 5,'HUPM <S077?lh (QUAKER HEIGHTS) . 370* «Slh (RAINTR EE) S20S Jordan (RAINTREE) .l2ICiL,ynnhaven(RAINTPEE) REGENCY HOMES -now rcsoy for snowing QUAKER HEIGHTS •OO? 79th . j bed room, lor'na' Gin inn, large ecu v,cGat:^rirr 4SD4 7'rh - ? bearcorn, excellent floor pidn. irtrrjp :]o'- i-, -ii.-irp,:,- « ,<<., 450(>79ln-3 Peoroom. PICK YOUR COLORS 4hOB 79lh - 4 bedroom, PICK YOUR CO LOR', RAINTREE- 8210 t-ynnhaven - i yr ofct, yard 'enc cfi i r-rc'.-o-' ^^'Nrn INIERIOR J706 85th - new, ready 10 rr.ove ir^ 7808 Ave. V -new, ready 16move in 320& Jordan - new. ready fo move »:•. LOAN COMMITTMENTS ON ALL 0 US NEV/HOMES 6ft tr hour i call. Randall Wright 75S-107! VanctGoddard, Sales Mgr ;i?.«5i9 VJinlsrd Parr, Broker "Th« Young PROfcisionaii" REALTYOFTHE SOUTHWEST <t . cil, Hiiiiu 1 ! . , ' ^ hall'., nuilt-in-, f.'ariiel- r.virlf-.on lleailni- 7"". l(n:ne :Ai>'i")in[:m "de- lilUlliiK':'-. -I l|0i ]:.;., 111-. (,r 3 Ki-.'lll MI. 11. I.'SIWO lliiiii'i 1 .-ii-nl .nliK'.ir ai.l.rai '-,1 l-;r;i Willr;. llrnl-, ; '.iKI.O.VIK P.- llllS flflMili t''!l:.-T Time offi-imi: (Ivrr innn-dial'-ly ! OWXF.U lirtlniollts. vjoiis for nffor. Th lu-o liHliis. den-liv niiin. rnthi'iiivil (viii.i- ti. An I-.IKP. M,i! , coke .ss.'iifj. 7IV.;;,,"1. ,,,, Holland KliALTOKS NEWHOMES,CHOOSE YOUR COLORS,GETS.. TAX CREDIT 6412-J6t(l'FHA->?3,250 Roomy Den i??8-,1rd-S"odov f : irep'flcc, covered palio, ref.^ir 57Ja-3rd-5',idown-S31,500 Fireplace, isolated m:,lr. ref. -nr (0?-74tfl-5'ii (fown-5,17,500 l"!00fI..([replace, rel.air, iiolatecimslr. 342<-Fordham-5% down-528,000 Ret. air, new refrigerator, cathedral cfcn SUNKEN DEN-WESTWINO 530S pr.r Month 30 •];• .sunken tlen v/iln fireplace, t ef ,nr, draperies, established yard. NO DOWN VA. 33l4-291hST. t Bedroom near Tech-only 125,100. Completely redecorated. DOLLAR DIZZY. ir-.crt call lo see Ihis 3 Bodroom, 2 Bath nome for only S18,500-Low equity 8. reasonable monthly payments• n wesl Liilibock, yot. Within walK- -n<jdisianccol shopping. HANDYMAN'S DREAM Cellar, l ' rca rccfccorated-jl 7,500. timt Mim>< jsssm 86. Housc-Bldg. ro Move ] loin S^LVMIK j^M~Tiircc Itcilronm.! <,ar|ieL. (£i.-,]r,\n>iirr. oven, riinu'e [ iT-jin-ii] hr.'.tjii-, !'•', Irtihs-.'rifciilaw' Mrivecl ,-Ulll ;iCt ,101V!! Wllilln 10) mihs. ?-:n p .!ii!'i.(il). 'JUji; I'rir.roli.n 7ti:V ^'1-,'lf construclrH -JIK-III nil mel.-il liiiiMiiii.'. l j ief;ibhc;i;eil -tcrl rranie i •vo^k. Over licad (]fjnr>. V.',", TrjTO [ .^TUr'ftO lriple\ unit ni cciulcl lie one lii({ hoii.se. M-'OO. 211'! fill. Jiuun i tinlerinisvs, 7-M-lr.i'ij. i II HOUSKS. One 4 Inlnn. •_• imtli. One ~ Iwlrni. need?: repnii.s. One lull ni. in g«iil <,-iir»po. Cnll FS5-IM7 afiLT Br'.Nf. s-uiiiiiiny nnd .Suiida'.' all dm'. QCAMTV iMn-sr- (3-v.viO 1 ) 1IOSSI' (3'S'xil 1 ) SlnTn <-ltlifr horn* ia yonr furm, ranili, Int. ;i Itnlrnnni, :: r.iilli. I-iirue iirn-llf hip. lEefrlecritlfrl nlr t rrnfr.il iK-iif. BiilK-liis. ilKliw.ishvr. or'KN n.\n,\ i-s p.sr. st,\N iji'.\r: n;ituo HOSTKA l"<5-i.vi:i offers the finest individual home 'construction at a factory built price The LANCER for 1975 offers over 40 floor plans, new color coordinated decors in SPANISH, Modern, Early American, Mediterranean. Sizes from 14X60 to 14X86 WE HAVE 8 SINGLE WIDE FLOOR PLANS TO SHOW YOU LANCER DOUBLEWIDE SEE THE NEW 1975 LANCER DOUBLEWIDE TODAY - WE ARE NOW SHOWING A 3 BEDROOM, UTILITY, DEN - 28x65. OVER 1700 Square Feet of luxury living. Other sizes available up to 80 feet long, lancer can tailor a house to your individual needs. SEE THE NEW 1975 CAMEO by IANCER, a new line of medium price homes with that good LANCER Construction HERE ARE SOME TYPICAL SIZES & PRICES 14X80 UMEO. 3 tedKmms.? full bjths ,,.,„ $12,695. i n ocf) 14X72 CMUO, 3fiS(iri)om5.2 riilltuths , lu,g Ju. 14X64 CAMEO 2 tediums,? full bslhi... 9,495, UXJ2C»M£0 2 bedrooms, , , 2 lulliatds (ftonile) 11,935. SPECIAL CLOSE OUT 14X60 Skyline $7,595. OUR BUNK FIXJnW HUS BEEN IDE S»Ht mi SINCE isio CALL OR SEE MUSTANG MOBILE HOMES 1405 North Univeuily Phon« 765-6331 SAVE MONEY CAR LOANS ^MERCIAN STATE 8ANK 1401 Avenue Q MEMBER F.D.I.C, LINCOLN-MERCURY * * USED J CARS X-. X- 7?M CHEVROLET NOVA T 2 DOOR HARDTOP * Gold color s. whife ton. 350 4" V-8, automatic., power >f iteerinu. ,-,ir (.onaldoner. ^53795^- __, 4- Aoloma Slue color. Tan interior r3diD«.200[)C,C.enuine ... mobile home LIVING makes renting obsolete! It really doesn't make sense to keep paying rent when you could be living in an ail-new home of your own. See the many makes and models now on display at CRAWFORD MOBILE HOMES. There's one just right for you! I IMPORTANT NOTICE!!! THE 5% TAX CREDIT ON NEW HOMES ALSO APPLIES TO THE PURCHASE OF A MOBILE HOME! 14x80 GRAHAM 3-BEDROOM 2 full baths Stock #58 APR 12.11 144 mos (gj 14x80 SEQUOYA 4-BEDROOM 2 full baths Stock #71 APR 12.11 144 mos @ 1 2x38 UNITED 2-BEDROOM 1 bath Stock #115 APR 12.24 96 mos (a 24x44 SEQUOYA DOUBLE WIDE 2 Bedrooms, 2 full baths Stock #88 APR12.11 144 mos (cii $13189 $96" $6166 c $9168 OPEN SUNDAY 12-6 p.m 15 YEAR FINANCING AVAILABLE FHA FINANCING AVAILABLE CRAWFORD MOBILE HOMES U.S. 84 BYPASS SLATON 828-6508 G. T971 MERCURY" 5" MONTEREY J CUSTOMSEDAN J- 4 Door, Light Ycllo.v color, Jj~ Beige vinyl 'op. aolomatii, ^- pov/er brakes i iieermtj. 5^. cruiief. till wheel.... ^" J97!hORD ^ LTD BROUGHAM •j^. 4 Door. Green color, oov'.er j^. stecriny & brake:,, air cor 1 - ^j tlirioner, aulomalic, cruive ^ control, J2,000aclual miles •ji. 1972FORDLTD S1995 T 2DOOSHARDTOP 2_ Light Blue color. Dark Bluu Q" vinyl top, power sieehmi & ^T" brakes, air conditioner, 3i> cloth interior, specdcontrol. *' i269S 3f 1973 LINCOLN X- CONTINENTAL 3f 4 DOOR SEDAN yi WcaiUH> Blue uclor-, Dcirk y, Blui> vinyl top. clolh ,i J Icnor, power steerin<; t, ^ briiKcb, air conait ioricr. *• AM'PJ 3r i.petd j^. o^vnei 3f Jf * M Mereo, conlroi, 3f * X- 1f Jf .* * 3f Jf lf =f * 5f 3«- 3f Jf * X- 3f J! 5f ' FOR EXAMPLE: New Uarl SPORT wilh Oclux interior • Fold down Rear Seat Pkg. • 225 CID 4 Cyl. • Special Tape Stripe • Music Master Radio • Deluxe Wneel Covers...etc. -33030 NO STRIP-DOWN CHEAPIETHIS! INVOICE COST $ 3439 05 PIUS 99°° FULL PRICE $ 3538 05 IU10MA1ICT!1»NSMISSION ON SPECUUt WUlPPtD MODUS REG. W32 SSVi ALL NEW 1975V2 LIMITED PRODUCTION MODEL LWB CUSTOM SPECIAL' — ADVENTURER SPORT EXTERIOR STYLING*- INTERIOR, SETYPE' SEVERAL TO CHOOSE FROM! ^fs $ 3599°° CLOSEOUT ON ALL '74 COLTS •M VALIANT ?-Door Hardtop, loaded,.9552 '70 CHRYSLER <-Door Sfdan, loaded, »33027-A '70 OLDS II 4-Door Sedan, loaded .*9522-A '*! VW BEETLE. <-speed, .-nileage saver '1117-A •73 CHEVY NOVA Cuilom 2-Door, loaded. rM63-A '73 PLYMOUTH Grjn Coup*, prelly and loaded. «9530 'H DODGE Monaco <-door Sedan, loaded.»8510 : '74 MONACO Station Wigon, 9- Passenger, well equipped. One o! a kind — hurry!'954J '73 CHEVROLET Impali 4-dr, loaded, ^"9518 '7J FORD GRAN TORNIO 4-dr. well equipped, nice'9514 '7J PLYMOUTH Gran Sedan, loaded, real nice. *9S3I •n BUICK ELECTRA JJS good equipment includes power windows J. seals, .'31001-A $ 1995 $ 1495 $ 1495 $ 1095 $ 2995 $2995 $3295 $ 3995 5 2795 $ 2795 $ 2995 'n DODGE POLARA Costom i dr, well equipped, good mileage.^0 0 Q C readv togo. >'850I ZuOw '73 LHALLENCER RALLYE 2 dr HT. MO 1-BBL. automatic, power sieering/braKes, bucket seats, consolf. mag type wheels, elc $9RQR Hurry — ttiisone won't last long' . Z09U •H OOD&E Challenger 2-door HT, 5QCOC V-8, power, low mileage.-9550 J\JvjO '73 DODGE Rallye Charger. - - - loaded, lioor shill. -9558 '73 DODGE Charger v-8, loaded. -9557 '73 CHEVY 1MPALA wajon loaded, y31026-A VJCHEVY4-ooorHT, V-l, loaded, clean-9554 ... 53295 $ 2995 $2995 M795 WORKING MAN'S SPECIAL •70 CHEVROLET 4-door, loaded,$0 • 3600J-B 3 University k , > n c K i . *,- c c L ; -. .. i • . - r. i" P >. * ^^k ^r^k ^^ ^^ ^b ^^f M OPEN WEEK-.•»•- llicOOFV DODGE 7007 S UNIVERSITY • 747-4481 -• 51^95 jj. 3804 AVENUE O PHONE 762-0386 WHAT'S HAPPENING AT TURNER FORD!! Dollars Buy any NEW or USED CAR or TRUCK and GET A FISTFULL Of DOLLARS! As many as you con grab . in 5 seconds with one fist! IS YOUR NEIGHBOR DRIVING A TURNER FORD?? yrner gth & TEXAS FORD 765-881

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page