Ironwood Daily Globe from Ironwood, Michigan on September 4, 1998 · Page 20
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

Ironwood Daily Globe from Ironwood, Michigan · Page 20

Publication:
Location:
Ironwood, Michigan
Issue Date:
Friday, September 4, 1998
Page:
Page 20
Cancel
Start Free Trial

Page 20 article text (OCR)

MOSSBEHQ THUNDERHFJS BKOADKE4** res RV > KEY R-n 'RE* •4$m«ttSe S CIJMB1NG STICK EXTENSION....$19.99 «o mammmim. man wu. m IUMN0 MUWW 9 Mi KUWHttW C0«8? MIS Soufl.lirrd Fli-a (517) 265-6333 ent rafflrty C«n1« (51 /) 3M 3333 M.ipl« V '.;» Center (3U) 6>::{ 0,-VD IATTU am Minaes Cieet FU'a (61C) 97 MTCmr B.?y C(ty Mall (517) 667-4100 KLUVUI [Jtewood Sfwf) Ctr. (313) 430-1101 KIIT814225 fail Court a. (810) MJ7IOO U«UJ£ 1D05 N MfthHI (616) 771-0700 CXMTUI1008 S Mdtn St. (616) 627-1000 CaUWAIH 5/3 E. Chicago St. (M 7) i78 84-lt HMMMIS'X)OM<cfi<,!fiAv« (313)441-1300 OCXUU Dctu pui (9Ct) 7» 4007 PUH 4273 Coriinra Rd. (810) 230 9107 SUM tUVH 2323 261(1 SI S E, (616) 241 2044 WKU 846 E Grand River (517) 548 9600 MM MOUOTA* Iron Win PU/a (906) 774-6800 WHWW*1440 E. Oovetland Or (906) 932-0090 iAOMi AiflyV AcrK (51/) 789 8300 LAH Mm Lite Citon Shop. Dr. (24fl) 814-1146 LABM FrarVxx Plus (517) 337-3427 UKtt 1935 W, toittee (810) 664-7200 LBCSU rAH 1714 D» AVI. (313) 388-8900 UVOBA 29f,W Ptymoutti FW (734) 422-6300 ' 1MT1. 29411 John R. (24S) 547-7377 la.'guitt* kUK (906) C25 5MO . 11826 S.SJ3iriiw (517) 832-7877 «. PUAttIT Ml. Plajojnt Shop. Ctr (517) 772 5464 0*csv) EiSt Shop Of. (SI7) 725 8344 KTtlun Bay MaJI (616) 347-9779 . P«TIMW41632-imA«i (810)385-3939 ntlUt 6420 S WKtnedge (616) 323-1EOO «n*nnr 20&jn FCKI si. (734) 479-1300 •OUT!! «A FUrnplon Viltig* Ctr. (248) 8S2-9500 nairnui 31720 Griiiof (8io) 204-7450 MYM. DM 309&3 Woodward (248) 288-2010 tUMW r^hwn Squaie MJ» (517) 7S9 9119 traum mn. rxr.o pura (310) 997-1600 Htlfli 21520 tccx',8 fid (313) 352-5300 TMrtMt HTT Eat Bay Pta (616) 935-1414 •JUSttl 277M Vin [>,ke (310) 574-9f,20 MTtVOH 5000 Dnis Mwy, (246) 674-45/5 • . MOWiaj 33C% Noittiwt-vltrn H«y (248) 6P6-9595 Tf»JUm WiiM«njw fsuriUin PU/a (313) 43-1-8500 •EVYOK •DCMJTa RiJ(je H.jdion PU;j (716) 265-6610 •BCKJTH S«;[iito»n PUra (716) 427-7500 IGWA 1010 E KinilMrV(319)445-111t Wtrle lUy Mall (M5) 276-9455 HWT NOH Croisioaft Mjlt (515) 576-7755 HOW HTT Faitjilt Shop Clr. (712) 274 6344 tPUCa Scuthfjrk Mill (712) 262-6222 KOMA UnivtrsJiy Pii'i (309) 685-6619 MHKOTA ; •Afll f AM 2nd SI. Ouid ShOf) Clr. (320) 251 2511 o focamm. mue. MUM. wurrmom*. VJStT OlOt WltSUl! WtpV/www.MtIw»b«t«porti.C4>w/dBPhatt/ UUEWSTHUB, Stfll/, 1»« 98-P-104

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page