The Brazosport Facts from Freeport, Texas on March 6, 1964 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Brazosport Facts from Freeport, Texas · Page 4

Publication:
Location:
Freeport, Texas
Issue Date:
Friday, March 6, 1964
Page:
Page 4
Cancel
Start Free Trial

Page 4 article text (OCR)

G OR SELLING trs WORTH A OAsstfttD ADVERTISED *»*»*» t**.l tttMM*»MUi.l H* NOtfllt Wi l«.l BttttUAN MAltY OT OR tHA« t* M* *MN» M Hwy JMBVWRWI . CWTB . IkBtMft, tt*B« 4BMB, IM*MMM*r. TAOPON ' IMJPOMJ PMMM4MI Mil M lfM» tor ••IJTW, ortrtB CBMH tMfroMkMtt. Or*Mt,»*taf proNt oM. L*> •«•¥, ttriMMikiM MM. IIM. • BUTtBtT BWItllAW ANt CflB ABC il* •ft. IMHBp pIMJu CMMO MJII9 IAVEHWM6 * * MM***. «« rooilorCtotokMH. MMollk*»kmMH*OMklP»r< nUMfM* C««H-«>»** i fcW 1 ^8W^WBB(8» HI Mim - 4 kMo**, I Mk, UM «CK*ON Mm*. M CUM.**.**. CiioptoUU Mtt«M ONE ACHE »Sk BW r>*M*H M h*ny roooi. Until M«*ttr MOM tt. LANE JACKSON > >kl«fl«ill,kioV ON wwjfAckioN . * in Km.' W. IXCNAMf StMrMiikM*. CMnttlreMV* . MigWtt Or*WrCr**k. rl ACRE* MlT UM MUM. Pit* rtHM taw. tM swot AN MS4*. f«EK>irr > tie out* orn«- UNBELIEVABLE kW I mkobMOlltOIIPRINOI. BELL OH HUW Ml BNM RWMMt* Mk, " RAI MtALTV Ot >•«'« BUYERS WAITINO. _________ MID MOMS urrnw* , IN Otify * 1 bttffwn* 8 titftf MV* ANMIM*rBE*-IM* LAKB MCKKW • 4M Wi»Hrtt, I CLVTB • *• MM***. *MJir»M*j tMMl nrt. IHJ* •Mk.evl-tttl ••SO toto M f***f HOT* M nt 4 PMBPORT • **» won BR, t bMi. INK rn. ««•••. ««(prt kro»tka«l, •/«, Mw 4om, •AtNWO MACBWE • PrKMMr* UPJMH*, I I/I Mk*, II • II PM- *N4 •u*l»f«M), II • M M<tol ii.tiiiviciipmyo M*Mk.Co*>k».BB>-4H». PllAMMM. SIB US BEFORE YOU Bin Robert* Realty CY 7-7701 II.ICTROLU* VACWMCLEANfB >.u< .0< OWMM kt W. C. JM*M) ,. Bru*IH«t LxiH> Co. AN MM*. . . rot* M* MtkM, IH PM**,eM*. WILL TMOB IMOMTI »H* «tO» •MWy M MM 4 MM kMM M* W ttr ttou MMM MM tt UM Mf U Mi«r«to*k»* i«H»»».T. M ••«*»» PMEPORT • 4 nwM. CoiMlolol MM* ropur*. IN LMTOI, OMMM* , KM* *oot. CT t.TTM rRBIMRT . MM W. •». » kid«OK MlttM* Mt U k«4 to k* PMtlPORT • 1*1 MM B or I*M NoMk o, I rwllf eta**, I ofdram CRII.O CAW - ' ••»». • IM. CtOANI'MTt. . . MOMT* ANB*VI»A«. klf». O*** ««AVBWHATYOUW*NT. MMM*>MktlH*IIM WM ta «oo VIM »M c*li iltor I *M kooio*. OM ud vttor pHA Tird, AIM, mini* lilrooodttioo- IMI wantoil« W s LAKE JAOaOK • RHIIMtl, I ' Ml. tnr wnMMt. LMtM M ItABUY TWCUBLY *HW, ELBCTBIC «tWEBROOTIR • CKM t Mk, MM OMTl fctlorII, CY1.4HI. •v oman • u* M*i UM PHEEPONT - H4I/I N. A** B. I tAWOKTMMeOOM or*Mr em* MUM jMkMb (M P1U IMMMd. Oftn k •OVTMBBN OAW III OMUot ill Nortk AW C Dr. - A I BB, I Mk*, «M. A/C, if BOAT * TRAILER • no*, r HOtlf * CUANtNOl* • W I/I N. AW •. 4M«. rtmr. AHmm, Tl MIH. Bo»ik>r« o*)MOrM*>*'irw > n»r*k» Ml. MARCH 7 « *1B <kn* i«*r ptrlMt wl Mk . IW.M VM*. krtok. IW.Wfc No <t*n, MA. I PM MBIT *W HIM. PMBPORT • I k»*raof« *H. •«• C«N«MIIIMMIA<«C M « H», I INM M *4*fr> LOVBLY IWM I Mnom lonlM M PfMMM MMM II 1 1* CAB* CBtWEB • II" OMM MOECORATED • MM* **d oM, MM* OMk. MiM OROT LOTS COR SALB no*. II' kHtkM*M«MMl TBAOB. Ctr, ko*l or wrt, wm) work*. C*MMt«, tutrnut. . •m. <Mt vtiNnuaMMHc. AP- tor 4*. iwraMit I M, PRIEPOKT • PWUlMf I not . •nilimtolr K*. mMkl»piy««*i<. CORNf R LOT • I «tr, )BR,«U»*I, *Mlrtl knl, 1 A/t, 1*1 mo. IAN BERNARD MV1R LOT* PO» WORK OUT DOWN PAYMENT - I IV, MITOMOMLIS Ml s*ti IALB. OM CortM BlMk FlMlItt*. TM BUM MMk « MM*h PMM rVMOMIO COTTAGI tor Mill BR. RoMMottd. Lew noMkly, 17. BWtWHCMATimALI LOVBLY krtok I botroom t Mk CHOICE LAMB WATER FHONT ball; «r kMttor. UtllttMi OK. BAITROP BAYOU LOW, WCHAVC M»k*R BttMI. Air *Mlf*lkMl,kl«IMMtokM, (MM bUMltmllrroon TREE IERTICI . Top. UM, oM NBNBV* TREE IINVK* CY 14H* II PORD ptokM BtrtlM* I, MM wkMl k*M wMk r**r kMMr.Jo] IDEAL rOH BACHELOR • *»MIM« OTHIMt, ABC BB MIN, (ttu ABC BE M«M, MM* CY 1-70M NMM Htot - id - *fci» KAVINWOOO .onnlMwotoHMt IMOIM* BMktr BMO • Hi • IM* W HOM k» A H(kl • »*M •M MWM UM. YM HMM M* IM* oMlokoHOMH. WI ITILL M*» • Urn M* MB M •MMT. 4 I 0« BM, IMAIXMOUnkrnM. fef Utef mMIM nil, •Cl>tMI, . MM Btttrap BUM. «40tO. c*ll OLD ANOLtTON OMto rot*> 1 l/> Mk (MM, I *W OOUR'S PUYHOUSE luTHRMMICOr H1MY IrfMt SMflttt MB* U. l.fc.1 ANMHItlktrin*. BM Mt I BMUMdMttkMM. ITW M . Mwy l*l,RJokwwa.MORlU*ONANO KB NT BAMPLE B*Mk HMM MAID • Work «MM, I *•>• *ook. Uur Loo NIIM, Uko roroM. Atto, MtnMMM* •OUTHEBN OAKS - UW UM. (*' i 4H'. C«r pork n row. •MALL BCACH COTTAOI • UUtt BBABOfpOBT LBR.CO. AN I4JBT MA. TOM. (M IM'UIN. . to*»Ur krtok kMM e» Iko oonor ol ..^ MM*, ilr OM«U*M*, r**to, M* r, MM*** n*k, MWMniMII 'M« MlM*. OM OM*t:t*t. M4 HAMBYi IMCH ' ' Okmr *•) wm*« OMn. Buy M*. TUB HAROLD COkOBY n*| Mllwir.MB,*WlMftMI »w HIM* iktun. Otly m.m, I BBDBOOM • I **f «rtK, MM*4 out MM. HI LMtt, Uk» A*k•M. |Me don ptM «|MM| oooL MB WILLOW DKWB • Lord I IE 3-2611 pkk «» W* OIKott.CtUCt 1.IIU «M, MMnl kML */* Mto ol I ctr BWM*. M MM M plow «N«wHanwM * Addltlom * Rwnodtllng Callt Loul* Smltti BE 3-3W7 • I _. . por«kMM.ANl-MM VkoM Of VMM MMBI M. EL- RUM CY Ml** or OY 7*IM* LUS«R conomc* Mr*.«*tok M. SAOH, HttTM CHEVRiE PICKUP JONBt CBBBK > I Mroai o* l/i •m. DM» wU, MU lekeel. cat 102. MOUtlt rod SALB M Mil MM*. TkM int M* to Ik* BnMMMt IOMY RID INI cNivmis rom bcwt. W«U to mn nrpte, in B. onktr*. t kmM MM*. M4 w. MUM. i kMM, irtM> ANOLETON - MO* M. 1*1 mo. 9 . . Ml BkM> UM, 4 kMrooa, I MM, MOORB MCAL BfTATC CY7.1BI MM*, Mr*, ful MUMT 0» 1*m . LAKC JACKSON • IMOtf*. l» mo. NBAIIAMOLCTON-N**! nn»l*«it, 3 BM, «*• RSOWOOD^TM «W*kllMl*MOn PMMral ot «E*TBHK4JUMBBRCO. BII-M4I RMtaoo«VUUf*, UMlMMlf, I I/I LAKE JACKfOt* . Urt* MCMTI mnti iinilitil, M ik> 1 1000. TtfM «ttnjlli i. snci*L MOTICIS KM* toooUoo 1* Ef Illl. All okNtrto iwooM. SMOMMIS POOL ABC BB MHH, IMM BE • »",£ *• . CtlTAH. «»*•«« , to W **. A<o. O rwport. BBMMNMMBS1-MM BBAXORU •I borrow IUOM M 4 ir run WANT To«fOp DNMItIKO CALL AA cri.terror NX i-wt IN OMor • I otorr, MV<mM 'BEEPORT • f IMOMM, iMMto* «to*Mi 1100 B*r me. New krtok, a BR, I I^IMk, fcallr rm.winooa. •Urr ttr*M fcr oo» MIOMM. •r I tun, Brttuw* nut, ilr «*•* LAKBMCKION IMBW.R. of IMIB cnimio. Ml «oir»MM«i AN I-BNI. PUSA APARTMENT* -I . f «N» wIL MO wtf rUto r««.OM> LAKB POBBBT • UMjr I M*> ACCTO, LMptTirtor, II* AUCTION, IM. Monk t, III ANA, ABC BE mM, MM BE *.»!#» I. LIVItTOCK WffUU •MtotoMM.Motor*, MM tooAW. |OM.M«HMIM nto 1 OOMMM, itoukmiltttorM. MOT fcortoiio, r*|i, okopiowoi M>, Itktol. M*M rUMOl, MOton Oo-oat, tkMUoio M* owrtMfOM MOT*. Mori A looio. otkor truotoi Ml Boutin . I ••. km Ml OtMbM • in, teM i BB, IH TAX & FREIGHT) STOCK OWY GIMMICKS AT 3. kUSCILLANIOUS NQBULi 'SAIV OARED SADDLE BOBM> BlMk. l»>rltoo.AUo, rotuojon* I/I RABUM. OM, l-roir oM flUr, I 17. UNnmMMIQ 14 UM Bt, M«tMU« UUff, *M,*M, IM MM UM, I kl*in« IM.M Mt BOU.DWO -I BB, I I/I Ml MM Cmoil . I BB, ooMnl kM MS OlM»ug«-Brtok, *|M. I W KHMOM 01*. I BR.;kn M MMMtti - I BR. fMUplMil M*M«B«rTflBB,IMk MOikDnn-DMlu *M PiM UM. IBB,ll/IM*k BH polBMMIi. I BB, MMnl MM BM B*OM*t' I SB. Mottl UTOMATK WASMSR • *MX IMtni. AN MIM or N I.MM. 0*4 MMtktlM Urt to UM JtoUM. TkM* PhM Ml MHT Ottm Mk M MW M pMP.Mtr Mf»*l*tMip** tttlMprlM*. JM MOORE BBAL ESTATE CVt>4MI MMltOf MM, Mk OOt Ot PMT IN OMktr «i*y, ibMroomo, BMttgr, *m*. IHA. i ktoo* MM M ke» iktoi. or, w, L, BO *.MM, MOM, SO MIM rim r IHOPPIR IPSCM L M" • «*" MMOfoUr or WlIM cum-UHiMHK.il »tl.MM. LLOMINOTICII CHEVROLET B.UMUEB. MtFtUUUMDHH CY 1-MII OLD OCCAK • ,1 MttOM MI ttM PVNL1 rVRMTUM II N. M.F Ut,ClQH. ComnMncUry DACMWINO nirmB' AKC m- •MO, ctn u I-I4H or HI W. NUM. 4M WUMrti - I BR, MM** 4**WI*t*ni-IBB,*MU MB TALBOT REALTY OY1O4M ANMtll OOOTM PriUOT-CY 1-TfU OtMYMMWnMM* RVMMAOESAU HMII.M ENMMT TBkirUP, TO CONPIB IM POtttO 0* AMU* CIM»»M*ir> No. I «1B MM*? «k» nitron of «o BtioJrlin i Ortor ol BM Crooo. tdlto M* OMor ol tk* Twwto tot* AKC MkM, *M *Mk. OB ~ MI7 W. MM. I M*. I PM M MUM 1, IMt, potlltoM •IB M rooMM* M«l*AM,MMMt, lUU.'N.DALB •*w Bktt Bkv OM HMWd I Mi 8 *•« III.M* • |ll,H«,PrtM, kX.oMOUOjr DRAM ITOPPtO UPt CiB MM NOUM, Ott t NUM plooMt. Ckot»rrtoM. c>i-otN PUOHM w»>t RVf III, AM|*NO\ ILMMBOMimMNT RTRAVIl. •IfOBMATIOM ruirarr - M«. MB. «*»«.' •on t AM to U PM. BSMNt LAKE JACKSON* I ktotMttwHfc. I UnMdWMM*, »NWMl«tM.NMr MkM Ml AAITTEI) • BMWC or ("TOI Ht u Iliaolm. MML Ikn m, GUI Bt I-IM1 iMo oojlttr. M* M, M i 4 I/I Ot low. Mt BlUHlir ' n.MALIMfLPVAMTtO DUPLEX • Itt OM*I VIM, JMtaM. N* «MttM». CY 1 UHBB M ELBXBT, BB»LTOB 1tWNOMAN nTk. f iMtroMM. Bt l.rlB). M *2£l»l,* S*!f\ffi JONB* CBEBK • Mn>MIHU*l' M Heron or PUMJC WOBB* • . , ClfHM (W MtN or «W (.TrM, MMl IMM.HMW (Cttl AMMOtMNkHV CNl MIB. CN> rf AMt*M\ P.O. BM W, AMMoo, TOOM. CONTACT IWbtM ««»D«J UACtint CO, Ml RAMS • IH. AIM, CoMOUMMfV c*u ki totorHo* MMOO k.»,M AM. oook. HMblM liMUNI, NWM KNOOL CIBI. MMM to OMM **U» 44 M M* WBNmiBB IALB • 1 I o>**k> koMkM MM Ol Ill, OMk, I IMM «M»«* MIH. *M) IN* M. «M MMBIII* mwm

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page