Arizona Republic from Phoenix, Arizona on June 29, 1973 · Page 128
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

A Publisher Extra Newspaper

Arizona Republic from Phoenix, Arizona · Page 128

Publication:
Location:
Phoenix, Arizona
Issue Date:
Friday, June 29, 1973
Page:
Page 128
Cancel
Start Free Trial

Page 128 article text (OCR)

.' #•• •' ALL EDITIONS etc New York Stock Exchange list NEW YOUK (Af»l- TmirsoWi ttmplel* Niw Yor* stock EXcnanie efleer ' ' JolM - Nit - fenm HUH u«w Cloit CM. . • A AbMLfe l.i* M M if'/i 44<* 47 -f Vi ACF Indl.M 11 4 451/1 41 45 . AtmiCIV .H 1 1 134. U'k 12%— U A«mt .I.ISt . 15 HV> IJU 1ZU— Va '• A« MUM* .N 11 14 J^« Ki Hi- V, ' AflotiM .4* 4243 U'i 12 U',2+ % • AtlnoLI 1.74 9110 44't 63V, M 5 a + l 3 » (: AttnoLf pH 150 St » 4- »'» Attlirr* Co U 12 9 9 9 . . \ Ahrnon .It* 47 13«* IlVi 13V1- Vi All»«n Inc U 90 4Vi 4 4 — V, AlrPrao .» 24 35 39% 391k SHa- V«' Alrt* .« 8 48 11Va 11VI lilt- VV Aj IndUlffft 4 31 in 2 ]"4+ 'i : AKMitn 1.10 11 7 23% 2J'» 2JVa- Vi -i Ala OOJI.10 7 4 17V« 17% l7Va . AlOlHO lnlr« 14 95 24Vi 25' i 25',,- U Alb«rtOC ,3$ 7 15 10% 9% 10144- Vj AlbUn ,3M 8 24 ll'i 11 11 ',4+ >,i < AlcOnAI .10 15301 29''4 29 29 — Vi AlCoStll .36 S 24 7% 7'/i 7V'j4> Vi AlcwLb .14 47 9 33V4 33 33 - Va, Alcxdrt .10* 27 32 4V, 4 4", AllinM 2.94* 9 H 27V2 27V4 27Va+ Vl AIIALf* .24 7 15 !•% 10% 10%— V, AllcaCp ,28« (29 t'fi t'/t— Vt AIISLUd 1.20 4 II 20% tti't 20V4- V, AlloLud Bf 3. 41 3< 3S1/2 36 — Vt AllfPW 1.44 0 54 20V. 20' i 20'i + 1/4' AlltnGp .451 9 2* lOVa 9% lO'.a , AlldCh 1,32 12 82 34V2 33% 34'.+ '/, ', All Mnf .4» 11 7 27V, 27Va 27'/i— 1/4 A IdMllli .71 13 25 24% 24% 24% : AildPd .61 4 5 IS'.i 15V, IS'/a-f Vt AlldSIr 1.40 4 34 21% MVi 23'.+ »,t : Alld Supmkt 9 17 3'<i avt 3U A/IISChl ,2I« It 37 »'.'i l'i I'.t AllrlAUf .50 9 29 tVt 9\'t 9%+ •/» - AlohaPI .48 6 3 11% 11% 11%+ Vi Alcoa 1.94 12373 5l'i 51 58'. i— Vi ... AMBAC .50 7 19 9V, 9% 9Va+ Vi Amcord .10* 8 31 5'/i 5 5</,+ V, Amere* 1.20 4 7 19 18% 19 + Vi A Hess .30t> 23 64 3514 35 35V, + % AmH PI3.50 . 45 79 78 71',,+ Vt AAirFilf .42 11 25 W» 19% 19%- % Am Airlin . 290 11% 10% 11Vi+ Vi ASrndi 2,38 I 34 40' i 39'/i 40 + % AmBdcst .64 11 98 24% 23 24</4 + l% • AmBldM .28 8 3 10% 10% 10%+ Vt Am Can 2.20 9 57 32V'4 31% 32'..+ 1/4 A Can pfl.75. 5 24 24 24 — Vt ACentM 2.32 7 10 14% 16'/4 16'/4- V, A Chain 1.20 7 14 22 21% 21'.+ Vi : ACyan 1.25 . 10201 24 23Vi 23%— Vi Am Distill 1 14 3 19V, 19 19'/i+ % AniDlsTI .43 21 11 39 3B ] '< 38%— Vt ADUl pf.840 . 8 12% 12'i 12U— Vl AmElP 1.10 9165 27 26Vi 26% AmExp Ind . 36 1 % Vi— V» AmExp pi . ZlOO 3V, 3V, 3'i— % AmFIn 1.10 9 9 18 17% 17%— Vi AmGnBd 2c. 24 26% 26 26%+ Vi AGnCv 1.39e. 20 19% 19'/4 19%+ Vi AGnlns.52 < ISO 14 73% 13% A Gin pfl.80. 53 26% 26% 26Vi+ 1/2 AHoisf .400 4 4 ll'/i 11'A 11</2+ Vi A Home .60 38408 43' « 41% 43li+ Vi . A Home pt 2. 3 192Vi 189'/4 192V, +4V« AmHosp .28 36 278 37Vi 36Vi 37 + U Amlnves .50 6 3 8% 8% 8%+ Vi A Medici .12 5753 8V, 7Vi 8% + IVi A Medicare 3 30 4Vi 4 4'i . . A MtlCI 1.50 10 54 30% 30% 30%+ Vi .-. Am Motors. 5 128 7Va 7 7 . . . ANoIGs 2..40 8 77 341/2 36Vt 3i''t . , AmShip .68 7 3 '16 ','4 16 ','4 16',i+ Vt ASmltR 1.20 8158 17% 17'/a 17V.+ Vi '. AmStand .50 7 77 IVA 11% 11V1+. Vi • A Std PI4.75 . 4 57% 56% 56%— Vz '' AmSteril .24 15 59 12 11% 11%+ % AT&T Wf . 292 S% 5% 5% . AmTAT 2.80 10224551V, 51 51V,— V, AmTATpf 4. 165 59% S9Vi 59%+ V'4 ATT pfA3.64 113 51V'2 51 51',. a ,i ; AWotWk .64 4 1 10', 10?a IO 7 /, . Ameron .45 S 1 }3'/a 13% 13'i AmesD .10h 4 18 5V, 4% 5' i— '/» Ametek .600 9 8 13',i 12% 12%— V. AMF In 1.08 7 40 23V, 22% 23 + Vi Amlac .64 6 31 14% 14V. 141/2+ % AMP Inc 45123 45 43% 45 + Vt AmpPgn .3t I 78 8Vi 7% «%+ % Ampex Corp 62.182 51V 4V. 5 + Vi Amrep.Corp 4 43 4% 4V, 4% . Amslor 1.70 7 13 23 22'/i 22',,— Vi Amstr pf.68 3 tVi 8Vi 8' 2 . Amsted 2.60 7 11 39% 39'/» 39%— Vi . Amtel .20 12 5 4V« 4% 4%— v, Anocon .37e 7 95 17Va 17',i 17Vz AnchrH 1.08 4 50 19 18% 18% AndCloy .60 6 26 l«'i UVi 16'.+ V, Angelica .10 11 39 SVi 8 8'i+ i< AnsuICo .56f 7 13 111/4 1114 71%+ V, Apoche .32b 7 21 12 7 i 12Vi 12%- V. ApcoO .891 S 16 12% 121/i 12'/j+ Vi APL Corp 4 20 8'/2 .8V, 8Va . APL pf B.50. 29 9 9 + Vi Applid Mng 11 3 4 4 4 .. ARA Sv 1.22 25 11 12014 119% 12014 + % ArcolN .14 8 54 7% 7Vi 7V,- Vi ArctoN pf2. 1 23V. 23V. 23V. . • ArchDon .50 12 279 26V4 25Va 26Vi— =>,« '.• Arctic Entr 5 138 4'i 3% 4 i-i • ArizPS 1.16 8 30 20% 20'A 20%— Vi ArBest .40 4 10 12% 12 12% + '/i Arlcn RltvD 8 101 4% 4% 424 i/. Armada Cp 21 12 41/2 4% 4% ArmcoS 1.20 7 46 20V2 20V, 20V. Arm pf 2.10 . 6 28% 28% 28%— Vt Armr Pf4.75 . 2140 58 58 58 — 1/2 Armst Ck.80 13 680 24% 24 24VI— Vi Ami RU 1.60 S 42 27% 27 27 — Vi AroCp .90b 7 .i 14% 14% 14%+ VI Arvinind .52 10 43 Wi 14'/i 14',i ASA Ltd .50. 134 46Vi 45</i- 45%+ V, ASA Lt fn.50. 6 401/4 40'i 40Vi AshdOil 1.20 8 38 27V, 26% 26%— ", AsdDG 1.30 9 71 32V. 30Vi 32V4 + 1% AsdSp 1.20b 7 1 22% 22% 22qi+ 1/4 Asd Tronso . 1 iVt iV, S'/i— Vt Athlone .40b 4 12 11 9 7 /« 11 +1 AticMI 2.17e 7 48 17V, 15% 17'i+lVa AtlCyEI 1.47 9 10 21% 21V, 21V« At) Richll 2 22323 8$'/2 83Vi 85'/4 + l% AIIRchpia. 1143 143 143 +2% AIIRC PI2.80. 77 59 57% 59 +1',4 Atlas Corp 46 18 l'/i 1% v/i . ATO Inc .14 4 57 4'i 6 4 — V» Autom Data 31 100 45',2 43'A 45 +1V, Aulom Ind 10 37 5% 5% SVi . Avco Corp J 26 9% 9>/i 9Vi— li AvcoCp .wt . S 2 2 2 . . Avco PI3.20 . 2 31% 38?', 38%— Vt AveryPd .25 41 87 42Vi 40V« 42 +2 Avisinc .40 11 55 21 Vi 20% 21V, + IV, Avnetinc .30 5 50 7Vi 7 ','4 7%+ Vi AvonPd 1.40 « 479 125% 122 125 +2% AltecO 1J2I 47 44 15% 14Vi 15%+ Vt B BobckW .80 11 40 22% 22V, 22% Badie .156 13 16 4% 4% 4%— Va Baker In .16 19 43 20U- 19'.i 19Vi— Vii BokerOII .37 23 4 26 26 26 .. BolGE 1.96 9 38 28'. i 27% 28 + Vi Bolt PIB4.50, 150 631/i 63'/2 63Vi + 1Vi BanCal 1.34 10 7 24'i 24 24U— Vi Bandog Inc 40 49 28'i 28 28 . Bangr Punt 3 31 7'ii 7'i 7',i+ V, Bong P pi 2. 1 22% 22% 22%+% Bnk of NY 2 7 12 34 34 34 .. Bk 01 Va .88 12 1 29 '4 29>.i 29'/4 . BankTr 3 9 35 54'.i 53 54' 4 + IVi BardCR .14 31 21 23% 23Vi 23%+ % BornM 2.55e 9 4 26 Vi 25% 26Vi+ % Basiclnc .40 12 2 6Vi 6 6 — Vi Basic PI2.50 . ZSOO 26 26 26 .• . BolesMf .20 18 1 9Vt 9Vt 9?i+ Vt Bole Mf pf 1. 4 16 16 16 .. Bathlnd .30 4 45 19 19 19 — li BauschL .42 14214 22'A 21 s /. 22%+ Vi BoxtLa .15 58 354 47 U 44% 47 . . BavkCia .50 8 3 10% 10% 10% . Bearings .60 10 14 34 U 33% 33%— % BeatFd .62 16192 22% 22</i 22%+% Beckmn .50 14 11 23% 23 23 — 1/4 BCCtDiC .35 25 68 34' i 34 34 + % BeechA ,70b 6 11 12% 12% 12%+ Vi BelcoPI .25r 6 27 10 9% 9%+ '< Belden 1.20 8 4 20 20 20 + V, BelHm ,30b 13 6 8% 8V, 8%+ Vi BellHow .65 7 66 24% 23% 24%+ % BemisCo .80 6 4 16V. 16V. 16%+ Vi . Berdix 1.60 8 29 34% 33% 341.4+ % •entlCp 1.15 4125 27% 27!i 27'<+l.4 Benef 0(4.30. IS 45Vi 45 45"4+ Vi Bnfl 5012.50. IllO 30% 30% 30% . Benguet 10475 3% 3Vi 3'i+ V, Benguet In . 69 3U 3% 3',2 . Berkey Pho 7 58 10' i 10', 10'i+ V. BelhSt 1.400 8525 27',i 26'. 27U+ V, BigThr .52b 16 3 35'. i 35U 35V, . BIckDkr Ib 47 44 111 109% llO!i+lVi BlairJhn .48 5 24 6 7 i 6% 6?j+ V, BliSSLOU Ib 6 4 16'., 16 16 — U BlockHR .32 7 70 8% 8 8 + V, Blue Bell .65 S 32 14'a 14 It 14'i+ V, Bobbit Brks 5 16 4U 4V« 4V,— V, Boeing .40 11 160 17'4 17 17U+ Va Boise Cos 7 131 9Vi 9V, 9%+ 1/4 Bond Ind . 5 4'.i 4'i 4U . Borden 1.20 9 48 21% 21% 21%+ '/, BrgWar 1.35 7 69 24'i 23</i 24<i+ V, Bormans 13 1 3V, 3Va 3',i— Vi BosEd 2.44 10 20 32% 32 Vi 32%+ H Bos E pf8.88. 1140 112'/i UlVi 112V2 . Bourns Inc 7 4 12 11% 11% . BranAir .501 9 166 8ft 8> 8%- Vt Briggs 1.20a 14 17 55 54/S 55 + Vi BristMy 1.32 20 110 5714 56'i 57 + % BristM pf 2 . 6 40 39Li 39Vi- Vi BritPet .37* 22 21 14% 14% 14% . BdwyHI .70 IS 20 30 391* 29%— V, BrkWVGI .75 5104 ISVi 15 15V«— V, BklyUG 1.72 9 24 22ii 22 22 - li Brown Co 4311 11', 11 11 +1% BrwnG 1.50 7 2 23% 23% 33% . BwnShrp .20 14 2 9% 9>,i 9'l . SrwnFer 12 11 88 15% ts'i 15%+ '/i Brunswk .24 771 ISVi 14% 15i',+ Vt BrushW .40 8 2 24Vi 24',2 24Vi . BucyEr 1.20 12 12 29% 29Vi 29%+ V, BuddCo .40 5 23 12' a 12'i 12>i+ U BUdCo pl.40 3 6% 6% 6%— 14 BullFor 1.20 10 5 20', 20'., 20'.,+ I* Bldlnv 2.65e 10 42 27'i 26 l , 27 — V, BUlOVOW .60 7519 12'.4 IlVi 12V4+ U . BunkRo .10e S 86 9% 9'/a 9%+ Vi .. Bunk pfl. 50. 2 18% 18V, 18V, . Burl Ind 1.40 11 54 24 25% 25?',— % BurlNor 1.50 7305 34 33Vi 34 + % BurlNr pf.SS. 8 7>'t 7Vi 7'.^ . Burndy .70 11 3 20% 20 20 - % Surrfhs .80 46 204 230% 224 230'.i+4V4 USD gnlv 55. .2 7% 7% 7*4 ' C CobCF'2,24* 11x11 25% 247, 25%+ 14 CobolCR .84 4 24 25 24% 24%+ Vi Codenc* Ind 3 11 4V, 4 4V, + V, Caesars Wrl S 17 3',i 3'i 3Vi+ V, Cal Finonl 4 46 3% 3% 3%+ V, CallahM .341 24 • 9 9% 9% 9%— i| Cam* 2.71* 8 8 24% 24% 24%— Vt CampR .50q S* 31 41 47'. 48 + Vi CompS 1.1| 12 30 W, 29'i 29',+ % Cdn Brew 40 8 4'i 4'i 4'i- V, CdnPac .74* 11 27 17'4 16% 17'i+ % ConaIR 1.10 12. 1 13% 13', 13',+ V, CcpCit Com IS 24 43 41% 42'<2+ Vi > CapHold .24 19303 ft 26% 26',+ '. Corbrn 1.60 9 48 45',i 45'., 4i\i— % CaroFrg .34 4 13 9 9 9 + 'i CaroPw 1.52 8 41 26% ]6'i 26>i+ % CarpTech 1 4 14 21 20V, 20% CorrCp .43 13330 10% 20 20'i . CgrtWa .400 7 75 10 9% 10 . . CoscNGl .92 6 2 12 12 12 CgstUC .406 10 45 14 13% 13%— % CoterTr 1.50 14112 57', 55', 57 +1 Covnoh Cm 1 47 3 2% 2'i- U CCI Corp 13 2% 2% 2% . CCI Cp pi S I'J 8'i l'2+ '4 CecoCp .97 7 1 17'4 17'4 17'4+ '4 C«lon«U 2 14' 32'i 31% 31%- % Ctln pfAI.50 1 55'. 55', 55',, Ctncoinc .20 7 us 10% »'. 10' ,+ v C,nlt» .OH 11 2 10% 10% 10'i- ' t.nHud 1.40 7 12 22% 22% 22%+ Vi C«nlllU 1.40 t 9 21% 21>. 21!, CnlLt PI4.50 UO 42'. 42 62 - Vi CMllPS I.M 11 11 ll^i" 15'i 13'i ' ConLgf 1.0* 12179 21', ir» 21'.,- I f*a|§^WOtt U14V 21 U^'21/* 4 9>E (Ml HI** L**r ClOi* Ch*. Cent Soya 1 1 11 2<V> U U —1 CenTIUI .96 13 30 Wt 13' j 23'i- '.i CtrrOCp .80 5 41 14'i 13% 14',+ % Cerl-Wed ,5« 7 104 16% 14% U'i . Celsno .10 4191 17''4 16', U'i . Chadbrn (he. 45 l'i r< l'i . Chadbrh pf . 1 2',i Vi l'i+ li chmi ots.'so. no 70 70' 70 . . ' chml pfl. 10. 16 11% 18% il'i+ i.i ChamSo .44 11 144 13% 13 13 . . Charlr NY 2 8 15 19% 29'i 29'«+ Vi ChOSeFd .72. 19 9% 9'.» 9%+ li ChosMonh 2 1 152 43 42% 42',2 . CtlOiT 5.09* 11 59 53% 51% 53'. + IVi Chelsea .30 A 4 3 7U 7'i 7' 4 . Ctiemetn .16 6 16 14'/i 14 14V: + V, ChmNY 1.18 9 44 43 42% 41%+ Vt ChesVo 1.60 9 1 30 30 30 . CnSbafl 1.12: 93 79 77'/a 79 +J CheSsS 3.35« 4 34 43li 42% 43<i+ U ChlMIIW Cp 4 18 7V, 7 7',4+ Vi ChlPneuT 5 '10 11 31 31V4 31 + 1/4 ChRI cl NW. 3 14 . 14 14 .. ChkFull ,10r 14 15 SVi 5% 5% . Chris Croft 53 19 3',i 3% 3%— Vi Chromol .60 6 9 12'/4 11 ll'i+ V, Chryslr 1.40 41139<24% 23'i 24V,+ % Chrysler wf . 214 8Vi 7% 8 + U Cl Mtq 2.41* 8 90 19</4 18',2 19Vi— li ClrtBell 1.39 9 4 l?'/4 19 19 + li ClnnGE 1.64 9 36 Wi 14Vi 24V, + Vi ClnG 019.30 . HO IIS 115 115 —1 ClnOE DM . zlOO 53V2 53 53—1/2 ClnMlla 1.40 25 27 28Vi 28ii 26Vi . CIT Fin 2.20 9 82 37% 37% 37Vj— Vi CillCSSV 2.20 11 66 47 46', 46%+ Vi CltzStf 1.74C 12 11 34V, 33% 34 + % Cltylnvst .40 4157 HVi.111* 11%+ Vi City Inv wt . 97 1% IVa 1%+ Vi Cityln pf B2. 31 24'/t 24% 24% . City Strj 725 S 5 . Clark E 1.50 12 43 43lil 42>/a 42% . Clark 011.40 9 35 16% 16'/i 16% + V, CLC Am 4 31 5V. S S'i+ li ClevClif 1,92 11 1 61Vi 4 IVi 41lj+ li CIvEIIH 1.32 10 68 33'i 33',. 33%+ Vi C/cv Plffs . Z70 13'/i 13'.a U'/2+ Vi CloroxCo .52 20 206 24 23',i 24 + % CluolPeo .90 7 117 10% lO'/i 10V2 . CluellP pf 1 . 6 11% 12V2 Ill/a— Vi CMIInv Cp 16 55 32</2 31 32 .. CNA Fin .58 S 172 13 12% 12% . CNA ptAl.10. 83 IB 1714 17%+ Vt CocaCol 1.70 43176143 142 142 — Vi COCDBtlg .34 2214B 18Vi 18 18Vi+V2 ColdWBk .18 6 58 13 12% 13 + % Colecoln .04 17 85 ll'/j 11% llli* 1/2 Cols Palm 24 238 27% 27!i 27%+ Vi ColgP 013.50. ZlOO S2V4 52Vi Sl'/i . CollinAlk .54 9 9 llli IlVi llii . Collins Fd 9 20 8'/i 8% l%+ Va Collihs Rod. 37 17 16V. 16V'2+ % ColPenn .20 36271 45'A 43 45'/2+2'/i col?fn'd'.^ H8 I?'" 15?. H.+.» 'Colt 1 PI4.25. 1 48V, 48% 49%— Vt Colt 1 Pll. 60. 2 19'/2 191/2 19Vi . CBS 1.46 10200 32V4 31 Slli + IVa ColGas 1.90 8 55 28% 27% 28 — Vi Colum Pict . 33 5',i 5% S'i+ V, ColSOh 1.92 9122 26 25% 25% . CombE 1.51 19116 74Vj 72% 74',, + IV, CmE Pll. 70 . 4 46V» 65Vi 4614 + 11/4 ComlSol .40 13 13 10'/a 10% 10',', . ComSo pf.90. 3 12>/z 12'i 12'/2+ '« ComwE 2.30 9128 31% 30% 31 — % ComE DI7.24. 100 96Va 96Va 96V.— Va ComwE pf2. 4 261/4 26Va 26Vi+ Vt ComE pfl. 90. 7 25y« 24'/a 24Va— V, ComE pfl. 42. 7 20% 20 20 — % ComwO .181 97 51 9% 9Va 9%— Va ComO 0(1.72 1 20% 20% 20%— </4 Comput Scl 281 3'/2 3Vi 3'/2+ 1/2 Comsat .56 1*230 46% 45 46Va+ % ConAgr ,50b 6 16 12% 12V4 12'/a— 1/4 CncMill 1.08 6 8 17 16% 17 + % ConnG 1.740 12 16 20H 20V, 20%+ % Conrac .60 8 11 16V4 15% 15%— 1/4 ConEd 1.80 10156 23Vi 21','a 22'/a ConEd pf S 3 44% 44 44%+ *A ConFds 1.39 II 95 30% 29% 29%+ Vi Con F Df4.SO. 3 81 Vi 80Vi 81'/i— % ConNGs 2.03 8 48 27% 27'/2 27%+ Vi ConsuPow 2 9 30 17% 27! « 27%+ % CnPW 0(7.72. ZlO 101 101 101 + Vi CnPw 0(7.45 2 97',i 97Vi 97V4+1 Cont Air Lin 12140 8 s . 8'i 8%— V. Cnt Con 1.60 9117 26% 26'/2 26%+Va ContCOOP . 15 4% 4V, 4',t— Vl CICop pfl.25. Z70 12Vi 12'/i 12',i . ContCp 2.14 7173 34!'« 36 36'A+Vi Ct C plAl.50. 18 41 40' 2 41 + Vi CtC PIB2.50. 2 4V/2 41 li 41Vi+ 1/2 ConllR 1.656 10 49 17Vi 14% 17'/a . Continv .161 6 23 s 4% 5 + li CnMtg 1.09e 8 43 9V, 9% 9%+ % ConfOil 1.50 9 92 32% 32' » 32%+ % ContOil pf 2 . 5 45' i 45',. 4SVi— % ContTel .88 14356 23'/2 22V, 23Vi+ % Control Dot 8166 35% 35 35%+ li Conwd 1.90 8 3 26 26 26 — Vt CookUnit .52 5 11 7 3 ,i 7 s /a 7 s i . Cooperln .80, 9239 28 26 27% + 17, Coopln PfAS. 1 76 76 76+1 Copl PIB2.50. 1 SO 50 50 +7'/2 Cooper Lob 13 38 8% 8% B%+ V, CoopT 1.07e 4 2 141-i 14V4 14'/4+ Vt CopT pfl.25 . 1 16% 16% 16% . Copelnd .32 12 64 19 18'/i 18'/2— Vi copp Rnge . 24 14>'« 14'A 14%+ % CopwCp 1.28 5 40 23 22'/i 22 7 /,+ % Corduro Cp 3 218 i'/i 4',, S — 1/4 CorngG 1.12 29272 97Vi 94'/i 96^+1 Cowles Com 12 31 S'i SV* . S'/B— Vt CoxBdct .35 12 13 22l2 2214 22'/i . CPC Int 1.77 10 32 29Vi 29 29'/i+ 1/2 Crone .800 4 46 IS'/i ISli 15%— Va CreditF .40 7 8 8 8 8 . . CrockN 1.66 7 44 24 7 » 24% 24%— li CrompK .80 4 4 12Va 12% 12V'»— Vi CrOUHin .54 13 15 20 19% 20 + % Crown Cork 12 141 21li 21 21V. . CrwZell -1.20 10222 26Vi 25% 26>4+% CTS Cp .40 6 22 13 12% 12',,— Vi Culliqon .30 12 13 11 10% 10 s .—' % CumEn .880 13 39 31li 30V, 31V. + Vl Cunn Drug 7 14 5% S'z S% . CurtissWrt 30425 22V. 20',, 21V.+ li CurtissWr A. 2 26Va 26Vi 26Vi + 2V'a CutlerH 1.28 7262 25% 25 25%+ V, CyclopsCp 1 4 1 22li 22 Vi 22li— 1/4 CyprusMn 1 » 19 30% 30Vi 30% . D Damon Cp 39 16 41 Vi 41 41 '.'2+ Vi- DanRiv .40 9 9 8li 8Va SVi . DanoCp 1.36 7 29 29% 29 29%+ '.i Darllnd .30b 14 4 35% 35'/2 35V2 . Dartlnd pt 2. S 39Vi 39 39V Z . Dayco 1.14 f 14 16% 16li 16%+ Va Doylin .24 4 13 7'/i 7% 7%— Va DoylHud .54 9 19 16V, 16% 16ft— Va DaytPL 1.66 10 15 22% 22V. 221* . DeonWit .40 3 59 7 -6'/i 6V>— Vt Deere 1.08 8 212 39',i '39 39'/«— Vi DlmorP 1.16 8 43 UVi 16V. 16w2 . . Del Mnt 1.10 8 19 17% 17% 17%+ Va DeltaAir .50 13 445 47% 46' i 46Vi— Vi Dellec Int 4119 71/4 6% 7'/4+ % Deltona Crp 5 41 11 10% 11 . . DcnnMlg .80 • 4 27 20 7 ', 20'i 20%+ Vi DennMf pfl. 2 17li 17',i 171,4+ Vi Demvs Inc 15 18 lOVi 10% 10% . Dentsply .68 15 31 20% 19Vi 19%+ % DelEdis 1.45 9 45 20 19% 19%— V, DetE p(9.32. zlOO 114Vi 116Vi 1161/j . DetE PI7.6B zlOO 98</a Wi 98'/i . DetE PI7.36. 2 95 95 95 .. Det E pfS.50. 4 75 75 75 .. Dexter C .15 13 3 14 14 14 . . Dial FinI .54 12 5 2114 21 21 — >.'. Diamfn 1.80 8 93 29>4 26% 28?i + l% DiamShm 1 9 29 18 17% 18 + Vi DiaShplC2. 3 26V, 26V, 26%+% Dia PI D1.20. 5 15'i ISVi 15V, . Dictaphn .30 1238 9% 9li 9%+ Vi Diebold ,40b 21 11 43' i 43 43' 2+ Vi DiGiorg .66 6 66 9'/i 9Vi 9'/i . Digital Eqpt 44 181 84% 81'i 83Vi+2Va Dillingm .40 13 53 7 6% 7 + Va DillngmplZ 2 21% 22% 22%+ Vi DisneyW .12 52456 77% 74'/a 77V2 + 2'/a Disslon .12 8 15 11U 11 11% . DislSeog .70 19 2 38',i 38'i 3Bli . Diversid In . 26 214 2V, 2V,— Va DiVMt 2.84B 8118 24% 23V2 24%+% DrPeppr .22 52 40 23V. 22'/2 23' i+ li DomeM la 29 49 97% 97 97%— Vi DomF l.Ole. 7 7'i 7'i 7% . DonLufJ .12 7 1 6% 6% 4%+ Va Donnlley .48 14 82 23 22% 23 + 1/2 Doric Cp .32 4 1 14% 14 s . 14%— li Dorsey .10 4 40 4 5% 5%— V. DoverCp .84 11 14 3814 37'/z 37'/i— Vt DowChem 1 23474 52 51Vi 51%+ Vi DPF Inc . 114 7% 7Vi' 7'i . Oravo 1.50 t 7 26', 26'.i 26%+ V, Dressin 1.40 12 57 36% 35% 36V 2 + Vt Ores pi 2.20. 5 40'.i 39% 40'2 + l'/i Drssr pfB 2 . 15 35% 34V» 35Vi + lli DrexB 1.92e. 22 19% 19 19 — Vi DreylusCp 1 S 11 8% 8% 8%+ U Duk Pw 1.40 11 46 21 20 s . 50%— Va Duke RI8.70 . Z1SO 109% 109% 109%+ % Duke p(7.80 . 2450 99Vi 99'i 9»',i— Vi Duke pl6.75 . 2 90'/i 90' i 90Vi— Vt DunBr 1.76* 25 79 49>/i 48% 49%+ li Duplan Cp 10 14 6 5% 5 7 /,+ Vi duPont 5.450 18 48 168 I43!i 168 +3% duPnt PI4.50. 3 66V, 44' i 46'.i+ Vi duPnt pf3.50. 1 53U 53'.i S3U— Vt DuqLt 1.72 9 32 2314 22'i 23 + Va DuqLI4pf2. 220 26% 26% 26%— 14 Dymoln .20 10 1 16V, 16% UVi . E EoglePic .97 7 22 24 23% 23% . Easco .41r 6 5 llli 11% UVa+ V, East Air Ln 24 644 9% 9 9 — % EastGS .691 12 69 21 20V, 20% . EaslUtl 1.50 10 5 19 19 19 .. . . EOSKd 1.080 38540 137% 134% 137V,+2 7 , Ealon l.SOa 7 33 30% 30'i 30%— I, Echlin .34 24 74 30' « 27% 30'i + 2% EckrdJk .20 34 47 31% 3lli- 31Vi— Vi EckdNC .24 17 11 19', 19% 19%— li EdisnB 1.08 9 1 29'/2 29Vi 29'/2— 'a EG4G .10 16 56 11 lO'/i 11 + % Elect Assoc 7 44 4'i 4 4 + V, EDS ,25e 27103 33V4 29'i 3314 + 3% El Mem Mg 8 53 3 2'/, 3 . . EMM pl.SOk 2 7V, 7V, iVt . Elgin Not) . 7 '7% 7% 7% . Elixir Ind 4 27 4',, 4% 4%— Vi EIPasoNG 1 7113 IS 14% 14% . EllraCp 1.28 7 3 27% 2 7V 2 27%+ V, EmerEI 1.25 30 99 86U 83V« 84>. 4 +2% EmE pfB.90. 10 60 60 60 +2 EmeryA .54 50 37 40!4 40 40 .. Emeryln .31 10 14 9 9 9 . . Emhrt 1.20b 4 14 1914 19 19 + V, EMILtd .14* 14 12 4 4 4 . . EmDist 1.88 10 3 26 25% 26 . . EmpFin .571 4 6 7'i 7 7%+ Vt Empire Gas 4 13 8'i 8'i 8%— % EnglhdM .43 11 40 16V, 1614 16%+ li EngM Rt4.2$. 1 100' < 10014 100'i + ll4 Ennis Busn 8 4 5'., 5 5'.< . Envirotecll 20 16 31<i 30% 31 + V, Eqvinirk .M 4 7 14% 14% !4>i— Vi EquiIGs 2.40 7 9 32'.2 324, 32<2+ <t EquilL 2. 33e 11 14 24% 24' 2 24'i— li ESBInc 1.28 9 13 24 15% 25%— 14 Esrnark .75 7 49 23% 23', 23%— li Esquire .32 4 16 5% S'i 5'j . Essexlnl .64 6 70 14% 14'4 14'«— ft Eslerline .30 13 5 S'i 5% S%— % ElhylCp 1 6 10 16% 26', 16%+ % Ethyl ol2. 40. 4 39'4 39 39U— ', EvonsP .40b 7 66 13' i 12', 13'4+ % ExCellO .90 9 63 14% 14 14 — '•• Extndcare 6 4S 7 6' 2 6'i— Va Exxon 3.10* 13516 98% 97', 98% + l F Fobrgi .40 6286 8'i 7'i 8', + l% Folrch Com 161(2 36'. 35% 36% + 1'i Foirind .30t 10 19 S'< $% 5'i+ 'i FairmnI .50 7246 8l« l'i 8'4tl, Foltlol Brw 32 4 3', 3', . FomilyF .72 6 11 10'i 10 10'i . Fonstel .10* 71 10V, 10'i 10V,+ % FgrWIF .<« 7 1 7% 7V, 7A,+ V, Fqrqh Mlg . 13 4V, 4 4'o+ ', Fedderi .50 . 104 IS', 15 IS',- li Federgl 1.30 4 4 24>i 25% 26'.+ % FedMoO 1 10 9 20 11% 23% 23% . FedNMt .50 4 179' 16', 15t, 14 f Vi FedPopSd 1 1 J 17Va \^. 17V»+ ',» Ctilttii MM re MI HIM LOW eiM* cm. FPflppfl.li. tilt HVi 14Vi M'.i . FdSIOn S .30 1 7 7 7 7 — Vk FedDSt 1.01 IS 97 39Vi 3l'i 39*44 '» FerroCP.74 f 1 33 Vi 3JU M>»+ 14 Flbrebrd .74 9 ISVi is 15 + '• FldMt 3.31e 14 30 19% . 30 + V, FldUB l.iOb 3 3l',t 3IV> 31%+ % FieldIM 1 40 IS 17 161i 14'i *\ Flllrol 1.40 16 11% 11 11>,i+ It FlnlFed .931 41 11V4 11% 11'/»+. % Ftrilont .84 7x84 18% ll'i 18%+% FstChIC 1.41 13 44 5414 51% 54V.+ it FstlnlBK .80 11 18 43% 43% 43%— % FSIMI Ml* 7 35 16% H'i 16%+ Vi FilNBO 1.41 9 51 35V, 35 33%+ It FltNCIty ,72 21772 41% iO'i 41% + IV, FSINSIBrt 282 19!', 29% 29%- Vt FstNotStr 94 1 11 18 18 + V, FSIPen 1.10 11 52 39V'a 31', 39'.',+ % FPOM 2.14* 8 15 29 19% 19%— >/* FSIURE .91 IS 5 11H 1V/2 11%+ V4 FslVoBk .44 12 2 11 11 11 + V, FstWBk 1.72 8 .3 3S'i 35'i 35?',+ V, FsWM 3.37« 10 17 34V, 35V, 3414+ Va FiSChbctl .84 15 21 42% 41% 41%+ % FIshFd .10b 7 75 1014 9', 9'/«— 1, Flshr Scl .16 8 9 7 4% 7 + V, FleetEnt .11 7 41 8V, 8% 8%+ Vi Flemins -SO 7 6 9'/2 9',i 9'/2— V, Flexvan ,74t 9 27 14% 14Va 14%+ % Fllntkle 1.98 4 31 16',i 15% 14'i+ '/' FlaOos ,65 6 53 14 13% 13%+ % FIOPOW 1.80 10 46 37% 37</2 37%+ Vt FlaPwL 1.14 13318 36% 36Va 36% . FlaSII 1.08 5 16 19% 19% 19% . Fluor 1.66t 70 73 38% 38 38%+ '.'4 Flu or pfB 3. 3 64Vi 44Vi t4Vi— Vi FIvTlgr .10f 8106 22?, 21% 11%+ % FMCCP.BS 7147 15'/a IS ISli- Vt FMC pfl.-lS . 1 3IV'i 31 Vi 311i . FdFair .10b . 22 7 7 7 - Vt FooteCB .40 9 3 8% «% 8% . FOOte Mln . 8 SVi 314 5% . FootcMIn pf. 30 15V, 14'/i 15%+ V, FordM 2.80 S260 55 54V, 55 + 14 ForMcK .84 4 24 13V4 13 13V, . FMK pll.80 . 7 26 25% 25%+ V4 FIHowP .Jl 21 11 2414 2S% 14U+ li Post WhI .80 15 114 3tVt 35% 36 + 14 FStWhlpM. 161 14% 24 24%+% FoxborO .40 39 10 79 18 28 —1 FrnklnM .10 13 30 ll'i 11 111/4+ % Frank St .40 18 33 30V, 30'i 30Vi— V, FreeplM .80 19 77 21Vi ll 7 /, 21%+ % Fruetlf 1.70 7 46 15% ISVa ISVa— V, Fuquo .371 5 51 10 9% 9Vt~ Vt G Goblelnrf 11 t 14 W!i 17V4 17'/i+ li GAC Corp -. 50 3V, 3 3 . . GAP Crp .40 4444 11% lO'/a 11%+% GAP Of 1.20. 72 18% 17% 18V, + % Gam Sk 1.39 4 35 271/2 27% 27V2+ 1/2! GamS Rtl.60. 3 28'/2 28Vi 28Vi+lV2 Gannett .25 27140 33 32V, 33 + 1/2 GardDen .70 12 30 18V, IBVi 1BV4 . • Garlock .84 7 2 14'i 14V, 16%— Va Gas Svc 1.12 8 4 14% 14% 14% . Gateway In 5 14 «>/, 4 4'/,+ 1/4 GCA Corp 10 29 t\'i tVt tVt— Vt Gemini cap. 10 11 u 11+ v, Gen Am Inv. 5 13V, 12?'. 13 + Vt GnA Oil .49f> 16 27 35% 35Va 3S'/i+ % GATran 1.68 12 23 42Vi 42 41</,+ V, GATn PI1.S9. 4 53 51V2 51'/2— 1/2 GnBnci .75e 4 2 12'/i 12% 12%— Vt GnCable .50 8 49 9Vi 91i 9Vi— V, GenClg 1,20 7 10 15% 15'/a 1514— Vi Gen Develpt 8 41 8% 8% 8 7 /,+ Vt Gen Dynom 4' 52 -14% 14 16% . GenEI 1.40 19107257% 56V, 57%+ 7 /« GnFood 1.40 11 342 26V, 26% 26Vi+ Vi GnGrth .75h 25 17 14% UV, u%+ Vi Gen Host 4 8 9V4 8% 9 + Va Genlnst .38t 13 87 15V, 14V, 14',i+ Va GnMedic .12 14 14 18% 18V, 18% . GenMllls 1 19278 55V4 iWi 541/2—% GMill pfl.75. 5 93 92</4 92Vi— 1% GnMot 4.55s 8520 44% 44% 44%+ Vi GnMof Spl S. 2 72% 72Vz 72Va— Vt GMt pf 3.75 . 4 53% 53V, 53',', . GenPort .80 7 34 11 10% 11 + V, GPubUf 1.60 8161 19V. 19'/2 19% . Gen Refract 825 5 5 + V, GnSianal .65 18 11 41 41% 42 + Vi Gen Steel . 12 3 3 3 . . GTFI pll. 30. Z270 17V2 17V, 17V2+ Vi Gen Tire Ib 5 SB 18 17% 18 + % Genesc ,34p . 103 6 5% 6 + -V. GenuPt .46e 29103 33 Vi 32',, 33Vi + lli GOPac .80b 15144 32% 31V, 32'/2+% GaPw pf7.80 Z1490 101 '-2 101' j 101 Vi— Vi Gerber 1.3S 9 24 18% 17% 18%+ Vi GetlyO 1.216 29 '70 IIS'A 124U 115 +2 Go ItO pll. 10. 7 20 20 10 .. GF Bus ,10e 37 16 5% 5V, 5%— Va GionPC .80 6 3 HVi 11% IVA . GibFinI .791 5 104 15% 15Vi 15'/2+ V, Gidd Lewis . 17 5% S'/a 51/2— V, GiffdHil .456 4 8 13% 13'i 13%+ % Gillette 1.50 20227 33' 2 52% 53Vi+l Gimbel Br 1 14 15 22% 22% 22% . GInos Inc 12 19 13% 13% 13%+ ''• GleosnW .44 14 4 19% 19'/a- 19'/i— % Global Mar 9 42 11% IO 7 /. 11V.+ 14 Globe U .60 7 8 16 16 16 + li GoldWt Fin 8 1 13% 13% 13%+ Vi Goodrich 1 i 79 21 1/4 21 21 — Va Goodyr .92 8 349 22% 22 22%+ % GorJwIA .14 7 137 IlVi 11 11 — Vi Gouldinc 1 8 IS 22 21% 21% . . ' Grace 1.50 9 230 21 20% 20%— Va GrnbyM .60 9 16 22 21 Vi 21%— V4 GrondUn .80 7190 10'i 9'/a 19 — Vi, Granltv 1.29 5 5 21% 21% 21% . GranlW 1.50 7235 17Vi 17 17Va+ Vi GroyDr 1.19 7 12 16 15% 15% . GIAMt 3.03e 10 83 33 32% 33 + Vl Grt AtlPoc . 79 12% 12'/i 123.4+ %' GILkD 1.200 21 3 22'/2 22Va 221i . GINoIr l.lOe 11 4 10'i lOli lOli . GINNek 1.60 11 198 42% 4114 411/4—1% GtwnFin .49 6 117 17V, 14% 17 — Vi Gt Wn Unit . 10 3% 3>/i 3% . GtWnUnt pf. 13 14% 13' 2 14V, + 1%- GrtWsh Inv . 11 • 2% 2% 2%— Vi. GrenGiant 1 9 21 21 Va 21Va 2 IVi— Va GrGt pfl.76 . 1 31 31 31 .. Grevtid 1.04 8140 13% 13'i 13%+ % Grevhnd wt . 51 2% 2Vi 2Vi . Grolier .90 4 52 10% 10'. 19%+ Vi Grumman . 57 8Vi S'i 8Vz . Guardian In 13 42 15',i MVi 1S%+ Vt GuarM 4. lie 8 5 38 38 3B . . GIILHold .90 5 49 28 27'i 27%+ Vl GultOil 1.50 9 411 22% 22'i 22%— '/« Gulf Resrce I « 7 t'/i t'/i— Va GfR pfA.IOk. 1 9% 9% 9%— Vi GIR PfB. 65k. 4 13% 13'/i 13%+ V, GlfStUt 1.12 12 54 20V, W« 20 + V, GlfSU Pf4.40. Z80 601/2 59 60'i + lVj GulfWn .64 5 69 22',. 22','. 22%+ 1/2 GlfWInd wt . 82 5 4% 5 + % GlfW pi 3.50. 5 941i 94 94>/,+2% GlfW pfS.75 . 1 70% 70% 70%— Vi Gulton Ind 15 38 5 4% 4%+ Va . H HckWot 2.34 9 3 37 37 37 — Va HallPrl .80a 4 3 1414 1414 1414 . Halburt 1.12 39 74 154 151V4 153</i + 3 HamPop .50 15 71 14'i 13 1414 + 1% Hamond .40 78 SVi 814 8li+ Vi Nandlmn-.4B 7 21 8 7% 7%+ V. HandyH .71 12 11 20% 2014 20%+ % HanesCp .60 5 36 12 11% ll'i— li Hanna 1.35 20 14 47 s /, 47% 47%+ % Harcourt 1 7229 18% 18 -IB — % Hardees .16 15245 13 11% 12% + 1% Harnisf 1.20 .6 2 22i/a 22Vi 22Va— Vi Horrohs .22 14 7 15',. 151, 15V. . Harris Inl 1 10 22 26Vi 2614 26'i . Harsco Ib 75 U'i 16 16Vi+ V, HrtSMrx .88 R 19 14% 14% 14%+ Vi HarfHk .20e 7 58 9 V/t tVi . HawiiEl 1.54 10 2 27V. 27 27V.+ Vt Haves Alb 1 48 13'i 13V, 13V4 . Hazeltine 11 40 SVi 4V, 4Vi— Vt HCA Martin 13 12 17',i 17 17'/4+ Va Hecks .12- 8 14 12 ll'/i 11%+ Vi HeclaM .331 38 48 17% 17V, 17</,— Vi Hellemn .44 4 3 10% lOli 19% . HelnzH 1.08 14 29 41% 41% 41 Va '. HelenaR .74 122 3 35V, SSVi 35%— V, Helene Curt. 3 3'/a 3'/2 3>/a+ Va Hellerint .84 15 5 3IVa 3Ui 31'/i . Hller PI4.07 . 1 134 134 134 +3Vi HelmeP .40 9 12 14% 14 7 /a 14 7 /,— Vi Helmrch .20 13 15 25 24% 24 7 /,— V, Hemisph Cp. 31 2 2 2 . . Hem Inc .50e. X33 6'i 4% 4%— V, Hercules .68 17101 33 32li 33 .+ 1/4 HershF 1.10 11 15 Ult 15% 16V, + Vi Heublein .92 20350 43 42 ',4 4lVi— V, Hew Pck .20 46 157 78% 7514 7B% + 3% High Voltg 24 26 4% 4% 4%+ V, Hlllenbd .43 13 43 22% 22% 22%+ Vi Hilton Htl 1 9 24 22Va 2114 21%+ li HMW Ind 13 5 3'/, 3% 3%+ li HobrtMf .64 14 9 27V4 27 2714+ li HoerWol .97 8 11 27% 27Va 27%+ % Hoff Elctrn 5 25 6V. 6li 6%— V, Holdylnn .30 12 85 18V, 17% 17%+ Vi HIidyA 1.701. 3 27 27 27+1 HollySg ,!0e 7 3 12'/i 12'/, 12% . Homestk .60 26120 48li 47 47Vi— IVi Honywll 1.40 24 71 10614 103Vi 106Vi + 2% HoovBII 1,28 7 6 26% 26 26 — Vi Horizon Cp 3142 6% 6 6Vi+ Vi Hospit Atlil 7 17 9 8V, tv, . HospilA .12* 9141 12 1114 11%—% Host IntI .34 9 35 lOVi 10'i 10V4+ 14 Houdail .400 4 42 10% 10% 10% . HougMlf .44 9 4 1214 12!i |2'/i— V, House Fbric 10 23 4% 4 4%+ 1/4 HousehF .86 9298 23% 21lfe 23% + 1 HouF PI2.37. 21 51 59 51+1 HousLP 1.40 13 54 39</2 39 3914— % HouNGs .34 13133 22 21'i 21%+ 1/2 HOUG pfl.59. 5 45 44Vi 45 +1 HowJohn .10 14 244 15'i IS'i 15%— 1/2 Howmet .79 9 14 11% 11% 11%+ Va Hubbd 1.53* 12 30 1914 19 19 — V, HudBay 1.60 14 X6 25 24% 24% . HughHat .40 4 5 7!i 7 7',+ li Hughes Tool 21 185 47% 45% 47i/i + lVi HullnEF .40 4 27 7% 7 7V, . Huyck .24a 34 31 30' 2 2914 30'i + l',i Hydrom .14 7 S 7% 71i 7%+, V: ICN Pharm 14245 77, 7'i 7%+ l'i IdahoP 1.74 9 29 28% 28% 28% . IdealBas .80 7 23 12% ll'/i 12',2— V, IdeaToy .501 8 12 4% 4Vi 41i— % IDS Rl l.liie 12 39 25% 25!4 IS'/i— Vi IMCent 1.22 £114 18% 18 1B14+ li IllCert pfA4. 14 84', 83'i 84'i + l% IHCen PI3.SO. 13 44',, 44Vi 44Vi— Vi IllPowr 2.20 11 115 27Vi 2714 27W+ V, IIITOOl .36 19 7 26V, 26 26%+ V, ImpCoAm 5 92 9',4 8'-, 9',4+ % INA Cp 1.50 9490 39 381, 38' i+ % INA Inv .54*. 9 20% 20'/2 20'i— H Income Cop. 4 6U 4V, 414 . IncCCu .90* . 1 9V, 9V, 9V, . Indian H .80 5 20 1714 14% 14%+ 14 InplsPL 1.42 1 31 26% 26 26' i+ V, IndslNat .94 9 14 2914 MV4 29' i+ % Inexco Oil 19 34 9',, 9 9'.+ V, IngerR 2.14 12 51 54 SSVi SS'/i— Vi IngR pll.35 . 24 39i'4 39 39 . InldCnl 1.40 II '4 38% 31% 3t%— V, Inland Stl 2 8 50 21% 28' « 26%+ li InmoDl .12* 4 34 7', 4% 7 . . InsiICO .70 7 19 10', 9', 19 + i', Insc pfAl.15. 3 16% 16'.4 16'i— 1, InspfCop 2 9 2 41' 2 41' 2 41'/2 . Inslnv I.Me 8 11 12% 12' i 12' j— Vi Inteoon .24 989 8'i 9 . . Inlerco 1.21 9 15 34% 36', 36',— V, Inlrlkin 1.10 7 6 24', 22% 13%— ', IBM 4.48 35361 319% 313 319% + 6'2 InlFloF .436 74 76 95',, 94'.i >i'n-l'. InlHar 1.400 7154 27'.i 27 17%+ ', InHold 1.49*. 5 IlVi ll'/i llli— ', Inl Indus) . 18 IV, l>2 i%+ I, InllndA pf . 34 4 3% 4 . InlMinC .40 12 144 24 11' i 14 +1'. Inl Mng . 101 10'i 9% 10 — % IntMltil 1.25 1 11 24', 23''P 24 + ''2 Inl Nickel 1 16 217 ll',2 28' , 18' 2— Vi IntPop 1-SOo 13 273 34% 34% 34%- ' i Int Reclillir 11 7 5% J''i 5Vat V, IntTfcT 1.14 7 1179 311, 30',, 31 — H IntTT PIE4 Jlfl 95 95 95 . . InITT PIH4 24 49 iJ'i 59V] . ITT 0114. M 14 59 5|i.« »',»- »,4 InITT DIJ4 34 55% 5514 5514— Vi InITT «IM 27 55 54 54 - W ITT OIN2.2J ft 391i 31 3l'i— ft . InITT olOS . S 44 ' H'/i Wt-m ffllOO N*f PK M* Hl*fl L«« ei«l« Cn*. nl*rooc« 1 47 15'i 15't 15U+ '1 ntrnct pf 5 . 1 49 59' i 40 + ' i ntrpkOP .80 S 4 15% 11% 11H+ Vt nrrlf 8rM 21 10 4'i 4 t . . ntrsPw 1.32 10 1 17'i 17% 17'i . nterit Sirs . 35 J't 1 1 — Vi nlefit Unit 4 31 5% S'i SVi— J.t' owa El 1.31 7 19 17Vi 17% UVi . owaMG 1.44 4 10 ll'.i 18V> ll'i- Vt OwaPL I.M » 10 HVj ll'/j IlVi pcoHsp .151 25 11 4' 4 3'/t 4%+ li TE lm .«0ft 7 19 17'i 17 17V, + Vj 1 t«k COrp 11 39 2*1. 23'i 54'.+ Vi U Int .75 12 100 14>/t 141) 24% . U Int A . 1 51' i Sl',1 JIVi . U Int 0fl.ll. 2 3IVi JOVi 38Vi . JamciP .^4 7 52 9% »% 9% . lonlKn .40 7 6 1414 16',, 16V4+ >M lapan 1.73* . 44 13% 12'. 131t+ Vt lelPIIOt n.48 19 24 21% 17% 21 . . J*rCen pf 8 . I'O 99 99 99 .. Jewel C ) 44 7 73 19Vt 21% 29 — Vi JlmWolt 68 4199 19 5 t 19 19'i + % JlmW 011.60. 25 24% 131/1 24% + IVi JHonS* 24* 29 29li 20 29lt— V, JHanl 1.95* ' 23 23'/, 23% 13%- U JhnMan 1.10 7 74 V)Vt 20Vt 10V«- Vt J.hnJhn.50 SUMW , mVlW/i _ m JohniSv.M. « 1 191/i 19Vi 19Vi+ li JonLoa .80 8 28 29% 29 Vi 29%+ Vi JonLou 1.35 4 5 18Vi 18% 1«%+ Vt Jostens .74 7 34 UVi 14V, UVi— Vt JoyMIS 1.40 14, 31_27 26% 26%+. li KolsAlm .50 H 20 W, 14Vi U',4+ Vi CaiApf4.ll. 1 461/2 44V'2 44Vi+ Vi (alsCem .50 1 12 7>,i 714 7',i+ Vi OCm pfl.37.' 1 UVi UVi 14V4+ 14 CaneMMI .10 5 23 12% 12 12 — Vi CCtyPL 2.10 9 13 29li 2914 29V2— V, (CSOU Ind 2 4 1 18% 28% 28',i+ % (anGEI 1.52 * «1 20% lOli lOVi— li CanNeb 1,12 10 4 15% 15% 15%+ Vt CanPLt 1.48 10 11 24W 2414 24% (oty Ind 7 13 4% 4% 4%+ Vt (ty PtB 1.44. 13 17'/2 17li 17% . CoufBrd .12- 17 84 24V, 23V, 23%— Vi (awcBrl .10 12 44 IVt 7V, » + V, KoyserR .40 4 19 11% IIV'2 IVA— Vt (eebler .70 9 5 20 19% 19 , . (eeneCp .10 S 13 4V, 4% 4%+ li teller .40 4 51 10% 10V4 19V, + Vi (ellog* .54 16414 14V, 13% 14V, + Vi (elSvH 1.30 4 13 23'/4 23 2J'/4+ V, (ennctt 1.40 8494 24 7 /« 24Vi 24%+ Vi (VUtil 1.74 9 21 14% 24V, 24V«— V, CerrMG .40 27172 59V, SBVi 59V2 + 2V4 CerM PI4.50. 9 121 119Vi 121 +1. CeysCn .50* 5 3 13% 13% 13% . (Idde .690 5 K 16% UVi U'/2+ li OrnbCI 1.20 14201 39% 3BV, 39%+ % (IngDSt .30 7 81 7% 7% 7% . KirschCO .72 7 13 ISVi 15'i 151i+ Vt (LM Airlin . 26 3l',i 3B',i 38Vi . (niolitN .2* 14 10 34% 34'/4 34%+ Vi <oehro .30* 4 21 13'/i 13 13 — li <0pprs 1.72 71393 3314 31% 32V«— IVt (oppr pf 4 . Z60 54</2 54Vi 54'/2 . Koracrp Ind. 4 9 4Vi 4'/t 4'/4+ V. <roltco 1.77 11 47 43>,i 42% 41%— % <resgeS .19 33848 34V, 33% 34V, + % <rochlr .890 S 4 UV, 14 16 — V, Kroger 1.30 1274 15 7 /. ISVa 1S%— V, Kyier .600 4 5 12Vi 12',i 12'/4 . L LocGos 1.50 77 lOVa 19'/i 20Va+ Va -omsSessl 8 6 12'/i 12Vi 12'/t+ Va LonBry .6Sb 10 1 21V, 2114 2114 . Lorwn 2.71e 8 29 24 22Vi 24 +1% LearSieg .28 t 47 4Vi 6% 4% . .ears ptl.25. 4 2« s i 26'/2 26% . Leasco .40 3290 9'i 9Vi 9% + V/t Leas pfC2.60, 73 2V/2 21 21Vi+ % Lease pfl lO 12 24% 24 24% + lV, Leascwy .50 13 4 33% 33',i 33</i+ % LeedsN .50 10 41 IT/i 10% HVi+ V, .ecsona .49 8 5 12V4 12Vi 12li+ 14 LehPCm .60 4 52 13Va 13V, 131/4— Vt ehVal Ind . 41 IV, IVi IVi . Lehmn l.57e. 75 14% 14',i 14% .ennar Crp 4 23 8% 8% 8%+ V, Lenox .job 17 11 3l'/i 31 U 3l'/i+ Vi -evFd Cop . 10 9'A 9 9l»+ Vi LevFIn .750. 9 12% 12% 12%— Vi LeviStrs .48 8174 20% 19% 29Vi+ V. Levltz Fum 8422 414 4 6U+ % LFE Cp 34 3V, 3Vi— Vi LOF 2.19 7 167 331/j 32% 33 — V, LOF PI4.75 . 3 72 71Va 71V'a+ Va LibbMcNL 32 12 414 4</i 4' 4 . LibrtyCp .39 8 3 16% U% 16%— 14 LibrtyLn .60 6 8 914 9V. 9V. . LibvL pfl. IS. 11 1314 13 13V4— V, LiggMy 2.50 19 45 34',i 33% 34 — Vt LjllyEli .76 41402 83% 81 831/4 + 1% LincNtnf3. 12 44</a 44 64';.— % Lionel Corp 9 12 3V. 3V. 3Va Littnlnd .321 9151 8% BVi 8V.+ li Litton Rtc pf. 42 lO'/a 10 10',. . Littn CV pf 3. 1 34li 34'/« 34V4— Vt uitton pfB 2. 4 18% 18 ' 18%+ % Lockhd Alrc 4 89 5% 51/2 51/2 . LoewCp 1.16 4 80 25% 24',. 25% + */. uomoFIn .32 B 24 9% 9Va 9%+ Vi- -om Ml 3.43 11 9 42V. 42 42V. + 1/2 Londontwn 5 12 10','. 19% 10',.+ 1/2 LoneStlnd 1 4 50 15 14% 14%— Vt LoneSG 1.44 9144 24 25V, 25!.+ Vi -nglsLI 1.44 10114 1\Vt 21 '/i 21%+ V, -IL pf B 5 . ZlO 44 44 44 —IVi LongDrg .54 39 14 47 44 47 + Vi Lorol Corp 13 30 3V. 3 3 — Va -OLondEx 1 29 85 341/4 35% 34Vi+ 1/4 -0 Pocif 8 114 24% 24 24 Vi— Vi .ousGE l.»0 11 3 29V, 29Vi 29Va+ Vt LOWnStn .90 4 5 15'i 15V. lS'/4+ Va LTV Corp 4 74 7% 7% 7%+ Va LTV Cp AA . 7 9V4 9V4 9V4 . LTVCp pi 5 . 3 31 30Vi 30'/2 . LUbriZOI .43 24 49 34 33'/2 33'/2— Vi LUCkVStr .54 10 93 191/2 10 10V2+ % LudlOW 1.08 7 9 13% 13'/4 13%+ V. LukenStl .80 8 3 21'« ' 2114 21V.+ li LVO Corp 12 26 3',. 3% 3%+ Vi Lykes Yngst 13 22 7V4 ' tVt 7li+ 1/4 Lyk Pf3.12k . 8 241i 24 24>/i+ Vi LyncCSy .40 15 9 7Vi 7% 71/2+ Va IVI MocAn .17* S 1 10V. lOVa lOVa . MocDonol 12 22 3Vi 3V4 3 ',2+ li Macke .300 4 10 7 7 7 . . Macmil .10* 4 43 4% 6V, 4%+ 1/4 MacyRH 1 7123 23Vt 22Vi 23V, + Vt Macy pf 4.25. ZlO 59 59 59 .. MadF l.SSe . 32 9 7 /, 9% 9%— Vi MadSq Gar . 11 4% 6>/i 4%+ 14 MagicCf .32 5227 714 7Va 7Vi+ Vi Magnvox .60 9 340 Wt BVa 8%— Va Mallory .96 9 1 18% 18% 18%+ V, MalHvde .32 17 7 21% 22V4 2214— Vi Manlnd'.56t> 5 6 1114 11V4 ll'.i . Manpwr .72 7 14 15;. ISVi 15V4— Vi MlrHan 1.54 10 52 31 30</2 31 + Vi MAPCO .54 14 25 25% 24'i 25%+ Vi Morathn Mf 5 45 14 15% 15'/i— V, MoratO 1.40 9 100 29% 28% 28%— Vl Morcor .90 7 453 18% UVi 18'/i . Marcr pf A2. . 12 SSVi 38% 3B'/«— V, Moremt .10r 10 57 34>,i 3314 33 Vi— Vt MarMid 1.80 7 24 241/2 26', i 26li . ' Mariont .21 33 18 36 35V2 36 . . Morlen 1.18 17 25 35% 34% 3SV4+ 1/4 Marley .50 17 3 36 35% 35%— Vt Marqult Cm 13 7 7-Vi 7 7V, + 1/4 Marriot .871 36126 25Vi 25 2S',4+ Vi MarsFd 1.18 9 18 22% 22 Vi 22V,— V, MartnM 1.15 4144 IS'/, 151/2 15%+ Vi MartMAI .40 132 9 4% 4% 4% . MrldCUP .50 7 17 14 15% U r- Vt MascoCp .20 32 238 44'i 45Vi 45%— Vi 'Masonite .43 14 18 27% 26Vi 27% + 1 MassyF .15* 7 7 1914 19V, 19Vi+ Vt MassMtg 2* 10 41 2V/2 20% 2V/2 + 1V, MasCo 1.32*. 7 19% 19 19'/4— •'/. Maslnc .36e . 34 14 13% 13%— Vi MalSuE .28* 9 73 27','. 27". 27V. . Mattel .Olp . 154 4% 4Va 4 5 /,— Vt MayDSt 1.60 9 191 33 31% 31%— IVi MayerOs .65 12 5 21V, 21'i 21 s .— V, MOVSJW .50 4 7 7Vl 7'i 7'/,+ V, Maytag 1.30 12 97 27 24% 27 + 1/2 MCA Inc .44 7 47 21% 20% 20%+ % McCord .88 4 3 ISVa 15% ISVa . McCror 1.20 4 42 17% 16% 1714— li McDermot 1 25 26 4314 42% 42%— Vi McDonalds 54443 57% 55% 54'/a + 114 McDonD .40 4155 20'/2 19% 19%+ V, McGEd 1.50 10 13 28% 28 2iVi— Va McGrwH .4* tW BVi 7W 8V, . M GH pll.20, 1 17Vi 17i/i Wa— Vi McGrg Don 9 1 314 314 314 . Mclntyre . Z140 52 51 51 + li McKet .45* 11 2 2014 2014 20!i . McLean .60 9 4 34 33% 33%— V, McLouth Stl * 21 17 ',4 16% 14%+ 14 McNeil .75 4 3 11% IHi 11%+ 14 MeadCR .40 )( IS 131ii 13V, 13Vt— Vt Mea RIA2.BO. 1 35 35 35 .. Mea PIB2.B9. 12 34% 3414 34%— Vi Medusa 1.25 7 5- 20 Vi 29 20',a+ Vi MEI Cp 7 14 2% 2% 2% . MelvSho .43 17 99 29% 19% 20%+ % Memorex 12114 5',i 4% 51,+ V, Me rose .751 5 5 B'/t BVi 8Vi— V. MercStr .80 15 4 SSVi 54% 54%— Vi Merck 1.18 44345 90 7 /a 89Vi 90'/t + l% Meredith .70 8 31 13'i 12% 13 — % MerrLyn .54 7 198 13Va 1314 13%+ V, MesoPet .10 20 27 49 48</t 49 + % MesP pll.29. 1 140 140 140 +Vi Mesobi .88* 9 123 «% BVi I s i— V, Mesla Mch . 5 12' a 12 12 + 1/4 MGM 9 1 14% 14% 14% . Metrom .SOb 7 11 15 14% IS + Vi Me9£ plB.31 Z1000 10V/4 lOOVi lOOVi— 1% Met: PI7.48. Z300 94'a 94 94 —IVi MGIC In .10 48 439 70% 48 Vi 70Vi + 2 MiChGs 1.04 10 5 14 15% 1S%- 14 MichTub* 1 7 4 13% 13Vi 13'.i— % Microdot .44 5 41 10',, lO'/i lO'/a— % Microwov* 12 2 21 la 21% 21%+ V, MidCntT .94 12 36 18% 18', 1B<4+ ',, MidS Ut 1.10 11 74 23% 23V, 23%+ % MidIM 1.73C « 22 15V4 14% 15% + '< Midi Ros .80 7 41 13 Ilia llli— Vi MilesLb 1.18 14 14 43% 43' 2 43%— Vi MiltBrd .344 10 24 13'i 12V, 12% . MinnMM 1 34 214 8414 8314 83 Va— % MinnPL 1.41 8 1 19% 19% 19% . MirroAl .96 9 2 1714 17'i 1714 . MissnEg .24 10X22 16 15% 16 + V, MiSSRivr .90 10 54 14% 15% 1614+ % MoPgc A S 4 1 71% 71% 71%+ % MPCem'1.40 ~'7"7 23i/4"23?a "23%- Vt WobilO 2.80 11 229 45 44 44%+ li MobHom .20 7 47 »V, 8% 8%+ V, Mohas 1.20 7 15 19'i 18% 19 — li Mohk DolO . 49 4V, 4% 4%— V Molybden * 53 14 13% 13%- V Moly pl1.|7k. 3 29% 29>A 29%+ Vi Monarch .40 7* 3 U'i !4'/« 14% . Mongrm Ind 5 30 5% 51, 514+ li MonrEq .44 10 14 17% 17Vi 17'/i- V Monson 1.80 12211 52'/« 52 52Vi . Mons PK.7S . 4 4414 4414 44V4+ V MnlDUl 1.94 9 8 31', 31 31 — V MonPw 1.80 11 Xll 32 Vi 32% 31%— Mony l.OS* 11 35 11% 11% 11% + MooreMcC 5 19 11 10' 2 11 + Morgan 1.46 17283 59", 58 59U + 2 MorrKn .49r 59 15'4 14 7 /f 15'.+ MorseEl Pd 5 37 12% 11% 11%— MorscSh .75 4 1 '% 7% ' 7% . MtgTr 2.99« 8 15 17% 17', 17',+ MorNor .|4 7 91 14V, 13', 14',— Motorola .50 21139 48 Vi 44% 48'. + 1 MIFuel 1.80 20124 71', 70'. 79', + 1 MISIoT 1.36 t 7 20' 2 20'. 20'i MSL Ind 5 7 20% 20% 29%- Munlord .18 4 2 7 '<i "• '%— Munld pl.40 . 3 6'i 4', 4',— Munsng 1.98 4 3 21V, 21'i 21',2— MurohC 1.20 1 2 17% !7'< 17% *• MurpOil .44 19 4 54% $«',i 56% + MurrOh .40* 10 4 26'. 26<4 16'4t MutvO 1.30*. 14 U'/i 14% UVi MytrsL.lt 11 24 IHi lOVa •!!%+* NabifC* 2.30 12 45 43% 43' i 43',+ I NqlcpCh .43 27 11 29% 394, 29%-. V NorcpSci .40 10 17 U 13V, 13',, NashuoC i2 21 1 41% 4f'.» 41'.+ V NptAirl .20* 4 39 14% 14U M',<- H vJS.J-.«a.— » Wt "H 1«4* V J«l»l N*f PE hd» HI9* L*«r Cl*l* Cflt. Not COf) .45 5314 9'i 91i 9?,+ 'i N Cdn. pfl. 50. 130 ll'i 11 lilt— li N COShR .40. 341 37% 34% 36'.i— 14 N Cflem .34 59 U 18V, ll'i ll'i— % NOtuet 1,34 6 10 4l 40% 49% + i, NatDUIII 90 10 91 13% 1J>, 13% . NDSI pf 4.15. 2110 76% 76> 76% IDs! pf 1.15. 2 37lt 36! 371,4, !', NOIFutl 1.80 7 14 14V, 14' 24 U- % tofOenl ,50 4 49 26% 16' 5« 3 '. lolGyp 1.95 4 89 U'i 131 13H4> Vt N HOme 10 9 11 4'i 41 41, Nal Ind .9S« 12 14 2% 2' 2%— ' V, »0tln« pf.49. 1 714 71i 7li- V, Nllnd pll. IS. 4 lilt 11 !!!*+ Vi 1 Pr«j 1.190 4: 3 28% 2»'t 18r»— V, 1 Semcndtr 35 18 1714 26% 26V,— % < Svcind .70 8 5S 13% 131, 13%+ U 1 Stand .75 15 51 17 li 16% 17%— % N Starch .64 23 11 5514 54',, 55 — Vi- Nl Steel 2.50 1 27 341'2 34',t 34U- Vt lot Tea 41 5>t S'/i Sli jatUnEI .90 7 3 20V, 20 201i+'Va lolomos .25 41 168 40',, 39 40% + 1% eptun* .49 13 2 10V, Wt 10',,+ V. NJVPw 1.35 8 12 29% 29V» 29%- =/, JJ«VP Pfl.60 Z200 201/2 lOli 20li+ Vt NEnsEI 1.68 9 44 23 7 /a 23Va 23%+ Vt N EnoT 2 34 12 7 33 7 /a 33Va 33% . Newhall .30 . i • 71% 75, 7%+ t/, jewml 1.04 U 48 25 24 24',t+ Vi jwmt PI4.50. 5 841/2 tt 84+1 JYSEG 1.14 » 14 30% 30 30 + V, JYSE pfB.80. MOO 109 109 109 + Vt (IOMP1.14 t 49 1S',1 15U 15%- Va laMpf3.9q. no Sl'/i 51Va 52Vi + V.i lioM pf 3.60. z60 44% 46% 44% . IIOM pf 3.4ft ZSO 45'/2 45la 4S'/2 + l'/2 llooS 1.16* . 9 17 14% 17 + V, 4L Ind 1 8 39 13'/2 131i 13% . ILT Cp .34 11 64 24 2314 23Vi+ Vl lorflkWn 5 7 74 4J% 62 42 — Vt lorllnCp .80 4 2 16 16 14 . , torris 1.98 5 41 2214 21% 22Vi+ Vi 40ACOOI .60 15 29 23% 23V, 23%+ V, to AMI 2.SOC 11 18 26V, 25% 26%+ % loAmPhll 1 6 68 21 JOVi 20%— IV, iloCAIr .05* 6 92 3',', 3V, 3%+ Vt JoestUI 1.92 9 120 14% 14% 14% JoCenGs .60 9 31 Wi 9% 9'/«— Vt tollGos 1.92 8 35 26li 26 26li+ 1/4 4IIGS 0(1,90. 10 26Vi 26 261i + % <lndPS 1.34 10 4 23% 23% 23%— V, iNGos 2.60 9 42 36% 34Vt 36'i— V, ioNG pf8.48. zlOO 105 105 105 + Vl <ONG pf5.89. Z20 87 87 87 . NoSIPW 1.84 It 26 28Va 18V, 28V4- V 4 NSPW PI7.84. ZSO 1021'a 10V/2 lOIVi— 1/2 (SPw RI4.10. ZSO SSVi SSVi 551/2—1 lorthgote .8 5 5% 5% j%— Va lorthrop V 6 10 14% 15% IS'/,— 7/, JwstAirl .45 21 104 29% 29Vi 29V.+ Vt IWtBnC 1.50 14 4 54V4 5614 56Vi . twst Ind .65 S 28 21 7 /a 21% 21%+ Vi (wsllnd wt . n a>/2 B'.i 8V2+ 1/4 Jwlnd pfAS. 4 73 72 73 +V/i NWInd PICS. 1 73 73 73 +1 4Wtln PI4.20. 1 591/4 591/4 591/4+ Vl • wMu 1.86e 13 27 24% 24 24%+ Vl JWIStlW .78 7 B 25Vi 25% 25% . • orton 1.50 7 32 25 24V, 24 7 /,— V« <orSim .2Sb 13202525. 23 24% + 2V, 4rtSpt1.60. 56 52Vi 47'/i Sli/2+41'4 lucor ,05e 4 4 15% 15V2 151i+ Vi NVFCO 4.241 2 9 13% 13V2 13Vi— Va % O Oak Ind .32 6 4 11% llli 11%+ Va Oakite P .84 12 1 16 U 16 .. Occid Pet 137211 9% 9V. 9% . OccldPI p(4. 3 43% 43',i 43%+ Va OCCiP RI3.60. 8 401i 40 40Vi+ 1/4 OcciP pfz.16. 2 24?i 24'/a 24 7 /i+ Vt OgdenCR .60 7 27 14V, 13'/a 13?.— V, >gdn Pfl .87 . 1 28% 28% 28%— Vi OhiOEd 1.60 11 110 21% 21V. 2V/4+ V. Oh Ed 0(4.40. Z40 41 60' i 60Vi— Vi OkloGE 1.32 13 24 24V, 2S'/i 26 + Vt OklGE pf.80. Z130 ll'/i llli IVA . OklONG 1.32 9 18 20 7 /a 20% 20%+ Va OlinCorp .88 9133 131'a 12% 12%— Va Oneido .74 « 17 14 13% 14 . . Opelika 1 94 MVt 12% 12%+ Vt OrangR 1.20 12 44 14 . 15% 15% . OtiSEIev 2 9 50 35',i 3S'/2 3S'/2 . OutMar l.OB 7 26 39% 29% 30% + 1 OutletCo .65 4 8 11 11 11 — li )vcrnilT .68 ,7 36 21% 20% 20%— 1 OwenCn .81 '15 X5 43 42',i 43 + Vi Owcnlll 1.48 7 45 291/2 28% 29%+ Vi' Oxlrdlnd .40 5.12 .14. 15% 14 + Vi P Q PacGsE 1.7« 9 70 28Vi 27% 28H+ Vt PacLtg 1.6B 9 14 221'a 21% IVt . PocPetrl .50 16478 24% 23% 24%— 1/2 f>OCPW 1.60 9 73 22% 22% 22%+ % P-OCTT 1.20 10 70 16% U'i 16%+ Vt PdcTT rt . 774 3-32 3-32 3-32 . Pa c Tin .690 5 7 8% 8% 8%+ V, PalneWb .30 14 7 4Va 4% 4Vi+ V, PoiW pfl. 39 . 13 12'/> 12% 12%— V. PolmBc .25 4 21 5 4% 4%— Vi Pomida Inc. • 49 4Va 4% 4Vi+ Vi Pan Am Air . 475 7-% TVt 7\'i PonEP 1.90 7 99 31V. 3914 39%— Vt Paorcft .69b 4 29 11% 11 V. 11%+ Va Porgas .99 8 34 13 12V. 12% . ParHan 1.04 8 3 IWt 20% 29'/,+ Vi ParPen .43a 9 19 16 15% ISVa— Vi Pasco Inc 29 7 9V. 9 9 — li Peabdy Gal IB 24 20% 29 20 + V, Penn Cent . 99 1% VA 1% . PennDx .20b 6 47 5',i 5% 5%— '/. Penn Fruit . 3 4Vi 4V4 414— Vi Penney 1.08 24 45 7 SVi 77>/2 78li . PaPwLt 1.48 8 23 22% 22V< 22V«— Vl PaPL pr8.70. . Z99 108 197 • 198 +1 PaPL prB.40. ZSO 194% 104 104 —IVi PaPL 014.50. 1130 59% 59 '/2 59%+ V, Pennwit 1.20 ll 17 191/2 19V, 191/2+ % Penwl pfl.40. 3 21 20'/i 21 + % Pennzoll .80 10 110- 19% 191i 19%+ Vt Pennz pll. 33. 13 27% 27% 27%— Vt PcopDrg .20 13 2 6'/2 6li 61i . PeopGS 2.24 7 71 31 30% 31 . . PepsiCo l.OB 26 33 82'/2 BlVs 82 . . . PerkElm .22 35 77 32 31% 31%— V, Pet Inc 1.35 t 13 23'/4 23'i 23',i— Vi Petlnc pi 1 . 2 141/2 14'/2 l4Vi— % Petlnc pf.80. 2 14'i 1414 14Vi . PelePol 1.20 11 4 UV, U% 16%+ V. PetrieS .40o 23 29 53 51% Sl'.i— V/2 Petrolan .36 9238 14Vi 13'/i 13' 2—1 Petflm 2.10*. 4 21 Vt 20','. 20%— V, Pfizer .440 30185247V2 45?. 47</4 + l% PhelpD 2.20 10 19 42 4 IVi 42 + % PhiloEl 1.64 10164 21% 21 2114+ Vi PhilE PI7.85 . ZSO 103 103 + li PhilE PI7.BO. 3 103% 103% 103%+ % PhilE PI7.7S. tlOO 101V2 100'/4 101 Vi+ Vi PhilE PI4.30. 240 SBVi 5814 5814— Hi PhilMor 1.30 35175 123'/z I20V4 123 +314 Philip In .20 5 29 5% 5V, 5%— 14 Phil Ind pfl. 2 11% 11% ll%+ li PhiMPet 1.30 25494 52% 51 52% + l% PhillVH .400 4 24 lOVi 9','a .101/4+ % Pickwik Int 12 14 22V4 21% 22'/4+ 1/4 PledNG 1.28 6 B 17% 17% 17%— Vi Pier 1 Imprt 10230 71/2 6'/a 7V. + Vi Pillsbrv 1.52 10 8 39'i 38% 39 — li PionNGS .84 11 18 16% 16% 16% . PilneyB .66 12117 12% 11% 12% + V/, PillFrg .80b 11 2 13% 13V. 13%+ V, Pittston ,60b 17 109 23Vi 22% 21%+ 1/4 Pizza Hut 14 16 15% ISVi 15%— li Plan Resrch 9 35 2% 2'i 2%+ V. Playboy .12 s 19 71/2 7% 7%+ V, Plessv 1.02* 13 16 23'/4 23'/i 2314 . Pies fnl.OSe. 1 23% 23% 23'i . Polaroid .31 103423 141% 138',. 14H.+2V4 Ponderosa S 22 244 37% 34' i 37 — % PopeTa .40b 4 5 17% 17% 17% . PortGE 1.4(1 9 49 20% 20 20V4 . Potlatch 1 • 8 40 23 22? i 23 + Vi PolmEl 1.08 9 92 14% 14% 14Vi— Vi PotEl p'4.50. Z300 56'i SSVi 56V. + V, PPGInd l.SO 7100 30% 30'/4 30%+ li Premier .30 8 19 7% 7% 7% . Premr pf.90. 2 12 12 12 — Vt ProctG 1.54 281141031/2102 19314 + 2 ProdRsh .10 14 . 1 5Vi 51/2 5Vi+ V, PSA Inc 9 22 12% 12Vi 12 7 /.+ li PSvCol 1.10 9 35 19% 19i/a 19%+ Vt PSVEG 1.72 1 114 22Va 22 22'/i . PSEG PI9.42. 2240 117V2 lUVl H6Vi-1 PSEG Pf7.70. 2 99V4 99V4 991/4+ Vt PSEG RI7.52. 2 97 96 97 .. PSEG PIS.05. 220 65Vi 6S'/2 6S'/2+ li PSEG RI4.30. 2150 5z'/2 55V2 S5V2 + V/2 PSEG pf4.0t. 240 521/2 SH-'a 51 7 /,— '/, PSEG pfl.40. 1 »Va 18!« 18V.— 1/4 PSvInd 2.24 11 48 39V2 38'/2 38%— 1/4 PSInd PI3.50. 220 47 47 47 — % PSVNH 1.64 10 4 22'i 22 22',.- Vi PSvNM 1.08 7 6 20% 20% 20',+ % Publckr .241. l 3V, 3',i 3'. . Pueblol ,28o. 25 4% 4'/a 4%+ Vt PR Cemt .40 13 11 7 7 7 PugSPL 1.98 9 3 29% 29 Vi 29%+ 'i Pullman 2 15 40 64',i 64 64%— li PurexCp .84 9 32 14 13% 13%— li Purolalr .84 12 7 33% 32% 33% + V/i QuakOat .72 15 39 32V. 31% 32 — ',. QuokSIO .43 23 40 26% 26li 2614+ V, Questor .50 7 24 11 10% 11 + Vi i R RalStonP .75 18244 34 35% 35% . Ramad .lib 11483 B 7% 8 . . Ranco In .92 7 19 14V, 13% 13% . RapdAm .50 3 34 12?. 12% 12%+ </4 RapAm pi 3. 1 49 49 49 —IVt RavbstsM 1 5 4 2314 2314 23V4 . Ravmint .20 9 27 B'/i 7% 8 + Vi Raylhen .70 8 180 23% 23 2314— 1/4 RCA 1 11 433 24V. 23% 24 . . RCA CV pf 4. 5 68 66 66 —2 RdgBate .25 19 18 21% 2 I'/i 21%+ % Redman .12 S 93 7% 7 7U+ Vi Reece .74a 9 11 18% 18'/2 18' 2- V, Reed Tool 17 20 lOli 10'» 10% . ReevBr l.SO 5 7 25% 25V, 25%+ 14 ReichCh .40 7 23 9 8',, 9 • + Vi Reliab St .60 5 1 8", B',, 8', . RelianEI .71 10 75 15% 14'/2 1514 + 1 Relian pf3 . 1 49 49 49 —1 Relia pfl.60. 1 IB 28 28 +1 Republic Cp 11 34 1% IVi IV, . RepFinS .80 5 24 18',, 18>/4 18%+ ft RepMta 1.80 8 7 15'/4 15V, 15',i+ Vi Rep Stl 1.20 6 43 23' 4 23 2314+ li RelailCred 2 8 13 24% 24 Vi 24%+ Vi RevcoDS .28 22108 34'<i 34 3612+ V, Revere Cop . 28 6% 6V, 6% . Revlon 1.08 20319 60% 59%' 59%—% Rexhom Cp 7 24 3% 3Vi 3V:— U Rexnrd 1.04 8 5 20 19% 19%— Vi Reyind 2.59 $340 44'i 441, 4414— Vi R*yl pf 2.25. 10 44Vi 46 Vi 46' i+ li ReynMet .40 55 45 13'i 13V, 13'i . R«ynSec .50 4 17 8Vi B'/i 814— V« Richrdsn .80 6 4 1Ha 11 Va llli . RichMr 1.04 20 t 70 49'A 49'/,+ */» Richmnd Cp 8 47 17 Vi 17 UU . RiegelTex 1 4 4 15V, 15>/4 15%+ H RIoGron .60 4 S 10',, 10'. 10% . RioGr pf.JO . 7 lOVi 1014 1014— '» RiteAid .10 27300 24',', 23V, 24%+ Vt RIVionF .84 12 31 19% IBVi 19% + 1'. RoonST .78*. 135 4. 5% 4 + la RObShCn .74 7 1 20V2 20Vi 20'/i— Vi RobinsA .22 34334 32% 31V, 31'4+ Vi RodlGs 1.24 9 21 21% 2114 2l'i— V, RochTel .79 14319 23% 22% 23% + lli Ro*wer .28 5 14 9V, 9V. 9% . RodtWll 1.40 | 49 27 24',, 27 + V, Rklnt PI4.7S. 1 70' i 70 701> + l'i RohmHo .88 22542 90 84% 99 +$% Rohr Ind .80 9 14 14'i 13% 14 + 'i Rollinsin .18 14 22 16' 4 15% Uli+ '/, Rgnson .20b 14 14 7 4% 7 + \, Roper Cp 1 4 11 19 18% 18%— '< RorerA .74 19 47 39 29'4 39 + % ROSOriO .30 23 51 27' 2 27' 4 27'i— >„ RgyCCIo .51 18 23 17% 141i 27'.+ 7, ROYlD 1.34* 12 35 42'a 42'. 42'i+ *( RoJD lnl.34*. 40 42'i 42'. 42'. . Rowl lad 4 44 5V, S',2 5%+ '. RTE Cp .94* 24 14 9% 9% 94, + Vi Rubbrm .40 M 1 12 82 |2 -1 RUCker Co . 156 5 4% 4%+ li RUSsTog .79 7 7 14V, 14' j 14%t 'l RyOrSys .30 24 34 34 31% 31%- V Sgkgrd Ind 4 7 3V, Hi 3'i— li SofcWV 1.40 till 30 28' i 29%+ '< SIJoeM 1.50 1 14 27% 27% 27%+ V StJoLIP 1.12 9 1 15% 15% 15%+ V JIL50F J.59 f 7 3)'/i M'i 33Vi+ 4 JH.?flu!S ..^4*. » Wt Wi Wtt »i lalH NOf PE Ml HI*H Lew Cl«l* cnt. SIReOP 1.60 11 11 37' i 34% 17>2+ >', SalanlCP .14 S 28 7'i 7% 7>i+ ', SanOGs 1.19 1594 17"4 17 17 — % Sondrl Aisa 19 19 7% 7'i 7',i+ i, Sonoamo .43 4 1 19V, 19% 19V, SJuan 1.191 9 13 14 14 14 — H SFe in 1.690 7110 23% 23' 1 2}%+ '. SFCInd pf 50 4 7<i 7% 7'j+ I, SonFtlnt .30 23 4 49li 49 49' — ', SarWeSc .30 10 39 S'« 5 5lt+ V, SovanE 1,12 10 19 14% UVi 14' i- i-i SdvnEA 33* 4 1714 17 17'i+ ij SovA SIP .14 1 4 4'i 6'i ' i— V, savODr .lie 11 19 6% 6'i li— li SavlnB Mch 16 IS «% 1% %- l, Sdxon Ind 4111 5% 5% '.+ '. SCA Svc 4 93 4Vi 4'i %+ '. schaeler cp 15 6 5% + l, Schcrg Plqh 48147 7I'A 76V4 7IV, + 1'i SchllttBr .59 37 36 62 49Vi 61 +11, Scnlmba .50 4931SW"t IOO 190V,+ % SCM Cp .40 4 48 llli lilt- ll'.i . SCOAInd .60 17 8 5% 5% 5%+ li ScolLFd .51 4 1 19 19 19 — li ScotFotz .18 19 14 2814 17 Hli + 1% ScoltFor .60 6 8 B</2 tVt BV,+ Vt SCOllPap :54 9194 11% 11 ll'/i . ScdvllMf ,75 8 197 29 19'i 10 + V, Scovll pfl.59 5 48% 41% 48% + lli ScudDuoVt . 10 6li 6V, 6',i+ 14 Scud.Rl.31K . 1 Hi SVi B'.i . SepCsfL 2.10 4392 23% 13 33%+ 'i SbdWA .551 S 38 5% 5l'« S'.ir- VA Seaarve ,2Sr S 13 9 8% 9 + Vi SealdPw .72 7 5 17''« 17Vt 17li— 'i Searle GD 33 91 3614 35 35'.+ li SearR 1.40a 23193 95% 93% 9S'i + 1% Sealroln Lin. 37 314 3 3li+ li Sedcolnc .08 23 17 39 38% 39 — li Servmt .5lb 4 34 ll 7 /t 12»,i 12% . shakspre .11 8 4 8' 2 8 8',2+ % Shopell .19 6 57 ll'i 10 11',. + !% ShcllOII 2.40 12 64 51% 51% 51%+ U ShellT 1.09* 16 1 34 ' 34 34 + It ShellrGI .56 4 57 8>/t 8'i S'i . ShMGI pfl.40. 8 U 15% 15%— li ShIIGt pll.35. 19 17% 17% 17%+ li SherwWm 2 9 33 35 34% 34%— Vi SlerroPc .86 9 3 1314 I3V4 13Vi . Signal .60b 7 45 16% UVi 16%+ Vt Signal pll.20. 10 38 38 38 .. Signal pf 1 . 1 16V» UVi UV2+ »/, Slgnode .79 17 4 47 47 47 + 1/4 Simm Prec 8-11 3V* 3Vt 3H+ V. Simmons .88 fl 71 18 17li 17% + Vi SimpPOt .30 46210 53V. 50% 53 +2'/4 Singer 2.40 9161 47Vt 47% 47V.+ V» Slngr PI3.SO. 4 64 63 - 64 +1% SkaggCo .40 21 7 22% 22'A 12li+ Vi Skelly Oil 1 19 11 63 62 6114— 1U SkllCp .900 10 14 25' 2 24% 24 1 .— % Skyline .24 9137 16% 15% U'i— l, SmilhAO .74) 7 1 15'. 15', 15'/»+ li Smithlnt .22 18 22 18% 18>,4 1BV2+ Vi Smith KF 2 16 85 571/2 56% 57 + H SmilhTr ,40 7 24 17 14 1« 16'i— % Smucker .80 11 2 20% 20% 20%— v. SolaBaS .56 8 6 13V, 13 13',i+ I, SonvCR .OSe 34431 41'/i ,40% 40' 2+ 1, Sony In.OSe . 93 37 Vi 361i 36',i . SOOLin 1.62B 5 3 18'/4 28V, 28',.+ V, SOS Con .17 5 1 7 7 7 — Vi SCarEG 1.43 10 26 19% 291/4 20% . SoJerln 1,54 9 1 22 22 22 + li Southdwn In 4 22 10% 10'A 10% + % SodW 0(1.80 . 12 24% 24% 24%+ '., SoeoslBk .74 19 25 37 37. 37 . . SoastPS 1.28 11 8 14'i 14". 14%+ \'i SoCalE 1.56 9X112 23V2 23'i 13Vi . SOUlhCo 1.34 9 706 18V4 IBVi 18%— V, SoulGE 1.96 8 3 34% 34Vi 34%+ 1/2 SoNReS 1.50 9 25 47% 47Vi 47'i+ % SONET 2.72 s a 38% 3S'A 38U— % SOUPOC 1.16 8499 32 31' 2 32 +'» SouRy 1.72 8529 33% 33'i 33Vi— % SOU RV pf.50. 5 6% Hi 6% .' SouUGs 1.36 • 4 25Vt 24=4 24%— Va SOUthld ,24b 11 32 15 14',, IS . . SwAirm ,37f 12 24 11 11 11 .. SwstFor Ind 3 12 814 77. 7Vt— Vt SwslPSv .78 11 44 11% HVi 11%+ Vi SperryHut 1 4 34 17% U'i 17 + Vt Sprry H pf 3. 10 39 7 /« 39 7 ,'a 39 7 '«— li SperrvR .66 15322 41% 40Vi 41%+ Vi Sprogue El , 15 39 12Vi 11% 1214+ V* SpringM .60 7 23 13Vi 12% 13 + 1,4 SquoreD la 17 54 27 2614 26 7 ,»+ Vi Squibb 1.56 30 83 100% 99Va 991/2+ 1/2 SlalcvM 1.40 8 4 25'/i 2S'/4 251i— Vl SIBrond 1.73 15 37 51Va SIVa SIVi— Vi SIBPoint .22 37 53 39 37Va 39 +V,i Stdlntl .40 6 9 13% 13% 13'i— Vi StdOilCol 3 11113 7614 74Vi 76l'4 + l% StOillnd 2.49 15 80 86% 85% 86%+ Vi StOIIOh 2.70 28 40102 98' 2 102 +3V2 StPress .ISe 8 7 6% 6',i 6V.+ V, StPrudnt .66 10 63 '10% lOVi 10% . StonWk .84b 11 5 31 Vi 3V/2 3114 . Stonroy .60 6 25 9% 9V. 9% . Starrett .80a 7 2 18'i 1814 18>/i+ Vt StatMl 2.49B 9 11 241. 23?. 23'/i— V. StaufCh 1.90 10 21 44 43 44 + 7 ,i Sterchi .48b 7 11 8'-i 8% B',i+' - 1 . SterDrug .58 27230 33' « 33Vi 33%+ Vi Stevens 1.60 6 30 2614 25% 26 + % StewWO 1.85 '9 5 28V. 28V. 28V. + 1/4 SlokeVanC 1 4 20 14'/t 14',i 14%— V. StokVCpfl.- ZSOO 13 12% 12',i— Va StoneWeb 2 7 12 34% 33?. 33%+ Vi StorerBg Ib 7 29 17% 171. 17'/>— V, SlridRile .65 5.30 8 8 8 + Vi StuWor 1.32 4 18 33% 33V4 33V2 StW RfAl.40. 3 26V4 26V4 26V4— </4 SuavSh .15e 4231 314 3 3 — % SubnPra .80 B 9 IB 17'i 17?i— V, SuCrest . S 6% 6% 6%— Vi Sun Chm .40 « 4 15% 15% 15% . SunOil Ib 13 10 51% 50</2 SO'/i— ".'l Sun O PI2.25. 45 45 4414 44 U— 1/2 Sunbeam .84 12 38 23% 23V. 23%+ Vi Sundstrd .80 13 21 18Vi 18 18</2+ 1/2 Sunds PI3.50. • S 41% 41 41 ~V/4 Sunshne Mn 74 27 12 lift ll 7 /'.-- Vi SupVolU .76 6 6 15 15 15 .. Supr Oil 1.40 167 17 242 238 241 —1 SupmkG .20 7162 4% 5% 6*'< + 1 Survey 2.75e. 9 20% 20', i 20%+ 1/4 Sulro 1.70e 9 3 15% 15% 15%— Vi Swank .680 8 9 8U 8'i 8'i . Sybron .64 13 88 23 22% 22%— *', Sybrn pfl.40. 14 43' i 41% 43'i— % Systron Don 7 6 7V, IVt 7?.i— Vi , T • " foft Brd .60 10 10 26 26 26 . . Talcolt .27p . 21 13V4 12% 12%+ li Talley .45r 4 95 6 5i>i 5'i— »/, TallevntB 1. 20 10*i 19% 19%— Vi. TampaE .84 10 IS 20Vi 2014 20%+ Vi Tandy Corp 10831 17% 17 17'i— % Tappan .40 4 47 10% lOli 10%— li Technicon 16 6 10' i 9% 9 7 .— V. Tektrnx .20e 17 7 31% 31«i 31%+ 1/4 Telecor .24e 4 48 4% 4% 4%— V, Teledyn .59t 4 64 12% 12% 12'/i— Vi Telex Cp ' 27 36 3% 3% 3?«+ Vt Temple! .32 8 4 14% 14% 14?. . Tennco 1.36 8154 22'/i 21% 22 .. Tennco wt A 37 4 3% 3?i . Tennc plS.59. 14 85li 84'/2 84Vi— Vt Tesoro Pet 8 63 26V. 251/2 26%+lVi Texaco 1.72 19 420 35 Vl 34',i 34%— Vt TexETr 1.58 13261 46 44'/a 45% + lV. TexGsT 1.64 7 45 27 26V. 26Va— % TxGs pfl.50 . 4 26% 261. 26%— Vt Texosglf .60 19 86 2I'A 211/2 21%+ Va Texaslnd Ib 8 12 18' i 18 18 .. Texlnst .56 34285 88'. 86'/2 SSVi +214 TexOilG .01 21 82 17% 16','. 17',.+ Vt TexPLd .54* 12 4 16% 16V. 16% . TexUt 1.04 16 65 32% 31'' 32%+ Vl Texli Ind S 2 17',2 m 17% . Textron .96 7445 18% 18V IS'.i— V. Texlr 012.08 7 28% It 3 28%— >/'« Textrpll.40. U 20 7 /, 20' ,20Vi+ % Thiokol .50 t 74 ll'/t 10' 11 +1 ThmBct 1.12 27 8 84 83% 83%+ Vt Thomln .40b 8 10 12 12 12 . . ThompJW 1 7198 15'i 15 15'4+ ll ThrittyD .37 7 55 7'i 7'i 7',i+ % Tl Corp 1.40 7548 22% 22'/4 22'/4— Vi TidwatM .52 12 122 2S'/i 25 2S'/4— Vi Time In 1.90 8 53 32% 32'/2 32%+ Vi TimeMir .30 12 54 17% u% 17 3 ,, . •Timkn l,80a 8 9 35% 3514 35V2+ 'A TiShRIt .40b 19 S 16% UVi 16%+ li TodShn .200 81 11 15% l5'-i ISVi— li ToledE 1.92 9 20 2B'/i 28'/. 2B'/2+ Vt ToolRh 1.141 10 43 1914 ISVa 19',+ Vt TOOtRol .40b 9 2 10V. 10'i 10', . .TraneCo .96 10 19 38V. 37% 38V. + >A TranUn 1.33 10150 281 28Vi 28%+ Vi Trans W Air 5443 21', 19% 21 +1 TWA pf.SOk . 1 23', 23% 23%+ '/'. TranWd Fin 4 48 7' 7 7V4+ Vi Transm .55b i1295 IP, 11 HVi— V. Tranlnc .77*. .10 201 20% 29%— Vi Transcn .43 9 14 10', 101. 10%+ % Trovelrs .84 8919 27' 26V, 27. . Travelr pf 2. 17 37', 36% 371/2+ % TrvLdg ,25e 7 69 5 J 514 5%+ V, TriCon 2.808. 26 26', 26Va 26',,+ % TriCn pll. 50. 3 341 34 34 .. TriSM 2.69e 10 34 30 3 29V, 30% + 1% Triongln .80 7 15 II 3 11% 11%— Vi TriansP .30 4 6 W 12U 12U— li Trinityln .56 9 86 m 16% 17U+ % Tropicana 20332 21' 18V* 21 +2 TRW In 1.04 8521 21Vi 21 21 — 1/4 TRW PI4.50 . 1 61 41 61 .. TRW PI4.40 . 245 41'/4 41 41 — Vi TucsonG .78 9 13 13Vi 1314 1314— Va TwenCe .OSe 8 29 7 6% 6 7 ,,+ 14 TylerCp .20 4 37 13% 12% 13V. + % UAL Inc 132431 16'i 16% 16'i— V. UAL pl.40 . 391 17'4 16'4 16%— % UARCO 1.10 8 10 16% U'i 16%+ li UGI Cp 1.3Z 8 3 17 16',, 17 + Vt UMC Ind .78 6 9 12 12 12 .. U Camp 1.98 13 81 3914 38% 39'i + l UnCarb 2.10 9442 34',2 34U 34'i . UnCom 1.33 7116 29 28 28%+ V. Union Corp 9 16 SVi 5% S%+ li Un Elec 1.28, 12 66 16V, 16>,2 U',2— V, UnEI 71p( 8 . 1 101 101 191 + Vi Un El PI4.SO. Z300 60 59 60 .. Un Fidelity 3 42 S 4'. 4% . UnOCal 1.60 9131 37li 36% 37 — % UOCK pfl.SO. 83 49'4 48% 48%— % UPOCCp 2.16 10124 53% 52V, 52%+ 1/2 UnPac pf.47. 12 10 9% 19 + li Unionam .84 9 43 26% 26 26 .. Uniroyal .70 4 113 10% 10% 10% . Uniryol pi 8. 280 lOIVi 100' 2 101',i + 1 Unishops . 49 2 1',, 1',, . Unit Air 1.80 6 43 281/2 281. 26', j— li Unit Brands 8 40 7V, 6',, 7 — 1, UBrdpll.20. 2 12% 11% 11%— I, Unit Cp .72*. 44 7?, 7% 7%+ V, UnitFin Cal S 21 7'/2 7% 7%+ V, nilGa* .84 7 S 20V. 20 20'i . Ulllum 2.24 t 4 29% 29% 29%- 14 Unit Ind .32 S 4 514 51, Sli . Unitlnn .10 19 14 IlVi, 11 11 - 1/2 UJerBk 1.04 8 29 18', j 11', iavi+ Vi UnMM 1.30 4 92 20'/« 19% 20>i + l Un Nuclr . 83 9 8% 8',,+ V, UnitPfc Min. 5 1% 1% 1% . UnRefng .15 4 32 13%, 12', 12',i— Vi USFidG 2.40 10 69 38 37% 37%- I, USFor 4.07*. 3 25',', 25% 25',+ U US Frgt 1.40 9 103 17'A, 17V» 17',2 . USGyps 1.60 7 88 21% 21 21%+ % USGy pll.80. 9 25 ',2 25 25 —1 USHome .17. 4 32 9 9 9 + V, US Ind .65 5 44 12V, 11% 13',- 1, USLeosg .20 15 5 17% 17% 17%— '. US Rlty 1.36 IS 4 14'-2 14% 14%—', US Shoe .95 7 94 U 12% 12%— '. USSKel 1.40 8178 30'i 29% 30'i+ '. USToboc .64 8 8 11% 11% 11% . UniTel 1 13493 19% 19',, 20%+ >i UniTel wt . 15 5 4% 5 + '.4 UnTI lpll.50. 7 15', 25',, 15% . Unitrode Cp 9 18 7', 7 7'. . UnLcol 1.64 7 41 19 28', 18',,- 'i Univ Oil Pd IS 57 21 20' i 20%+ *i Upionn n.18 47349 85 82'. M',, + 1% UriiBldg .40. 95 13% 13'/a 13'j- '< USLIFE Cp 1) 21 m, 22 12 - >< USLInc .41*. 40 12 11% 12 + li USM «p .60 4 17 17V, 17',i 17l/a USM pll.10 . 2 11 18 It + 'i Utah Int .44 27 41 41V, 41 42 + M UtQhPw 1.01 9 14 37',, 34% 37 UV Ind Ig t 34 14% 24'.i 14%+ Vi UV In Pfl.24. 1 21 21 21 - Vi '.V Varign Assc M 34 11V, 11 11%+ % VCA C» .44 71 )0'| 10','i 10%+ *i V.**S« 1.49 7. 17 2«V» M ?«'.»t >4 1 1 1 A 1 1 1 r 1 1 Jrl III I m m m m III *• i • ••• • • • f • f • • • • • • v 1 • / 1 1 mJI« II \ / \y • • ^/^ JL JL V/ Vr Phoenix, Friday, June 29, 1973 D-9 Stock prices wander higher in slow trade NEW YORK (AP) - The ternal conditions of the mar- stock market drifted upwards ket are producing this techni- Thursday, paying little atten- cal rally. There hasn't been tion to any news and contin- any constructive news in the uing the upward trend that last week." began Tuesday. . ^ do ,, ar dec , ined in Eu . "The market is kind of rope as the Watergate hear- ' floating upward without any ings resumed in Washington, volume or significant charac- but the investment communi- teristic to it," said Monte ty largely ignored the news. Gordon of Dreyfus Corp. -"It's Some analysts suggested the numbed in terms of its reac- improved stance might be tion to Mr. Dean's testimo- partially due to the expected ny-" second-quarter earnings re- The Dow Jones average of ports. The second quarter 30 industrials closed up 10.10 end s Friday for many compa- at 894.64. nies. New York Stock Exchange The slowness was attributed volume was a relatively light to continued uncertainty over 12.17 million shares. Phase 4. "There's nothing in the way The broad-based NYSE "in- of news to give you cause to dex of some 1,500 common believe the market should go stocks, finished up 0.56 points up, but -it's encouraging that at 55.04. it is going _up in the face of United Air Lines Inc was the economic news," Gordon the mos t-active issue on the sald - Big Board, off V* at 16%. "It's coming up not for rea- Most of that action came in sons of aggressive buying, but three large-blocks trade, one rather drifting upwards in the for 87,100 shares and one for absence of selling pressure." 66,500 shares that traded at Eugene Peroni of Du Pont ! f /4 ' a " dtan °] h ^ r /° 1r0 , /39 ' 20 °Glore Forgan said: "The in- shares that traded at 16V 2 . What stocks did NEW YORK (AP)— Among omer issues, me glamours turned in a. good day, gaining back their losses from last week. . . - Thurs. Weds. Advances S74 717 Declines 517 594 Unchanged 356 435 Total issues. 1747 1746 New 1973 highs 5 5 New 1973 lows 123 160 Odd lots .„ Wednesday purchases, 205,768; sales, 276,039: short sales, 8,096 shares. What Amex did NEW YORK (AP) ._ Thurs. Weds. Advances 429 408 Reclines 283 360 •Unchanged 343 315 Total issues. 1055 . 1083 New 1973 highs . 4 2 New 1973 lows 65 76 On the American Stock Exchange, trading was also light. The Amex price-change index closed up .06 at 22.31. Trans World Airlines Warrants was the most-active issue, up % at 6, followed by McCulloch Oil, down % at 5 7 / 8 , and Syntex, up 1 at 82%. In Over-the-Counter trading, the NASDAQ index was up 0.94 points at 101.16. Insurance stock list Over the Counter Insurance NEW YORK CAP) — The following bid and asked quotations with net change from previous day's closing bid, sup- Plied by the National Association of Securities, Dealers, Inc.. are not actual transactions but are representative inter- deafer prices, at which these securities could have been purchased (asked) or sold (bid). Jnterdealer markets change throughout »he dav. Prices do not include retail markup, markdown or commission. Sales supplied by NASD. Sales Bid Ask Net AllCitylns .12 10 6V» 7 AmBkrlnsF a .20 130 W/i llVx ABkrLfFIa .20b 24 ISVj 17 AmFam Iv Lfe 41 15 151/3 +Va AmFfdelLfe .08b 30 Ivi ' 7 AmFndrsLf .10b 1 12V2 13"< Am Gu.arntP Fin 4Vi 4V& AmHentaaLf ,.26 106 18 18% am Income Life 9 ViVt iiv« AmlntlGrp .26 105 65% 65'/a 4- y, AmlntRein .15h 53 51 531/3 + Vi AmlntGrn of 2 196 201 +4 AmlnvstLfe .15r IVt 2 S A AmNatlFinl .38 56 7% 8Va + % AmPioneer CP 5Vt 5Vt Am Reinsur 1.08 32 34 Vt Wt + Vt Am Reserve .70 1414 17 AmStatesLf .05e 12V< 12% AmUndrwritr .22 1 16 17 + Vt AssocMadis .05r 6 Wt 5Vs — Vt BMA Corp .45e 34 20 20Vz + Vi BnkrsSecLf .20 8 Wt 9Vt BeneflcNat CP 3V4 336 BenefStdA .40 6Vj 7 Benef Std B .40 1 6 6Vt CalifWnSta .48a 2 15=/4 16V< CaroCasual .10e 2 3 / 3'/i Solei Net PE rids High Low Close Chg. VendoCo .40 9 12 8'i 8V'a 8'i VF Corp .59 11 12 2Ji4 22 22 .. Viacom Int 14 .20 9% 9'i 9',i— 1/2 VictCnip .50 10 13 10 9U 9'i— '. VoEPW 1.18 »119 •!»% -\n, 19Vi+ Vl VE 72 PI7.72. ZSO 100 IOO 100 . , Vornado .97t 4 76 8 7'a 7Vt— Vt ' VSI Corp .52 7 4 14% 1< 3 4 1«'«+ Vt VulMot 1,40 8 4 24 7 /a 24 Va 24 7 a . VWR Un M 91 HVa 11 ll'.i+ Vi W WobR pf4.5». zlOO 52 ft 52 +1 Wochovo .62 14 12 32Va 3Ki 32V4+ Vi Wochpl2.20. 2 70 70 70 +U. WocRI 2.50e 9 23 2JU 22'i 22H- ',, Walgreen 1 8 13 u?« l4'/a u ! a WollBUS .40 11 2 141-1 161a 14>a4-'V. WoflMur .60 4 7 IJla 121a 12Va— Va WqIMort Sir 20 IS l5Vi 15 is — v, Wong Labs 20 24 14!i 13 3 4 14V4+ Vi Word Foods. 12 s?4 55,4 514 Warnaco .80 S 14 Wi 13'« 13'»+ V. WrnerCo .50 7 14 10 s a 101/4 10'A— i» WrnCom .40 6518 14 J /a 13Va 13'/'a— ?a WrnC PI4.25. 1 59 59 59 WrnC pll.25. 306 27 3 i 27' VVt— IVj Worn Lamb 30228 49 47% 49 +l'k WornSwa 1 12 25 231 i 23 23 + u Washes 1.88 7 7 27Vt V'/i 27».+ 1, WashSII .88 5 6 ISli ISU IS'z-f i,J WosWP 1.44 10 14 21H 20',i 20'i— Vt Walkin Jhns 13 51 17H l7Vi U'l* l s WayGos .60 8 10 6 ] 4 6 s a 6 3 4— Va WoyG pll. 60. 1 171 17Vi viz— Vi Weon Unit . S 3 s , 3 s . 3 S ,»— V, Weathrd .40 4 11 8 7Vt B + V, Webb Del E 4 19 4', 4Va 4 3 4+ V, WeilMcL .SO S 15 10 9^.4 9*i— 'i WeisMkt .50 7 1 12^ 12'i 12»4— Va Welbill Corp. 2 v VA I'i— Vt WellsFor .86 10 9 IV 2214 22'4+ Vi WIIFM 2.04e 10 14 2H 2P,a 21Si— Va WellsRG .60 S 5 101 IO 1 ! ICPi— 1-4 WescoF ,13r 4 10 us 1114 IH,_ i, WeslClTr .75 9 3 19V 191j 19'/i— Va WPIPep 1.20 4 14 22 s 21 3 4 22*1+ '.4 WnAirL .10r 9106 8 1 8U 8 ] a-t- Va WnBnc 1.40 8 20 28' 28 Wt . Wn Poc Ind 866' 6*a 6 s i+ 't WUnion 1.40 9113 2P 20>4 21>i4.11a WeStBEl .97 15460 35' 34'i 3ilj*l Wsl E 'p'13.60 ""i40fl 601 59' i 59' 2— "t Wsvco 1.05 11 38 24' 23U 24'4 + li/a Weverhi .86 18 74 WA 581, 5814 + 1 Wyhr PI2.75 . 10 56 55?, 56 + Va WhelFry .40 10 47 ll'a 11 11 .. . WheelPilt St 4 4 n'.t 12U U*.,+ Vi WhelPil pi 6. z30 60 60 «« ,+,Va Whirlpol .58 13201 MVa 26 4 57=4 -HJ, WhilCon .60 5 26 U',a 12'., 12'.+ a While Motor 10 45 9',a 9 9 + Vt Whilloker 9 78 3?« 31J 31 a . WickesCrp 1 8 20 17U 17 17'a+ 'A ssrssis- 1 .?! ,tii 24V, ,r; 2, u> wra** 6 ,-. " ?! su %t si:: ii Wms C pf.80. 5 38 38 38+1 WinnOx 1.20 14 57 3414 33>a 3414 . Winnebogo 7 2330 i"t 41 4 5 - Vt WiiElP 1.60 9 21 24 la 23=4 241 «+ }» WisE 018.90 . ZlOO 111 111 111 . . WiscPS 1.20 9 15 17 16*a 16>4 . WitcoCh .98 7 9 17Vi 17', 17Va . Witco pl2,65. 2 421| 424, 42>,-6'/» WolvW .05P 36 22 3>, 3U 3'» Womelco .48 9 7 IV, IP, m, WoodsCp .48 6 21 ll'a lOVj lOli— H Wolwlft 1.20 7235 22', 21 1 , 22. Wolwpl2.20. 2 341a 36< i W r 2+ Vt World Arwy 10 8 S'« 5'a 5' 4 Wrigley 2.40 12 7 58'« 58 s a 58><+ </< Wurlilir .80 '4 1 ll'a ll'i H'i-1- '• Wyly Corp . 72 4>4 4U 4ti+ ',» X Y Z XeroxCp .88 47421 154'i 154' i 154 +J Xlra 1.571 5 10 14>4 16' i 16',+ '• YngSDr .loe 14 4 lO'i 10'. 10M+ >. ZoleCorP .48 t 19 !8'« I7>, 18 + 'i Zopatg Corp 821S 29 • 38' i 28 ] <— '4 Zgyre Corp 4 38 »', 9 S 4 9',+ 'i ZenithR 1.S2 12115 35'i 3} 3V 2 + '4 Zurn Ind .28 11 30 IHt 11 IPit '. Copyrighttd by The Asjocialed Pren 197) SALES NEW YORK (AP) -N Y Stock soles Aporon linal Iptgl 12,760,000 Previous doy n,«62,430 week ago u, 633,800 Month ago I2.1U9.310 Yeor ago 14,615,140 Two yeorj ago 13,078,640 Jan 1 to dale l,927,ilt,l70 1972 10 dolt 2.1*5,145,34] 1971 la dat| 2,UI,4J|,J4} . , ,„ „ Sales Bid Ask Net CentennlCp .20e z50 40Vi 471/2 -haseNat Life 7Vt RVt ChesapkeLf A 5 51/3 ChesapkeLf B 2 4% SVe Chubb Corp 1.12 131 49% 50V4 — Vt CoastalSta Cp 36 sVt Iv, +!/„ Coleae, Univ 4 12 13 f v, CoonLf&Ac .20 9 31Vj 33 +1 Columbia Natl 3% 3% Combine Ins .40a 338 11V4 1ii/ 3 + M ConnGenlns 60 177 4SV 8 45% +lvt ContAmLfe .76 151/3 UVj CqttonState Lfe 7 7'/i Criterion Ins .24 z97 57 59 — v» Critenonlns wt 171/2 181/2 Crum&Forst 1.20 118 251/2 26 +1/4 CrumFor pf2.40 2 8 1 85 + 2 EducatExec .10 40 29 30% — Va EldoradoGen s 1 4 4Ve EmpFirMar .10e 34 71/4 7Vt + Vi Emp re Gen 3V 8 3Vj EmolovrCas .80a Zl5 30V2 3?V'j EaultLfelowa .30 12 19 193/4 EquitLfWash .36 21 1/4 22'/' Excelsior NY .54 13 1/4 74Vi Familv Life 6 91/4 9% farmNewWL .12 24 59 61+1 Farmers Grp .76 8 47 48 FdelCpVa .20 22 s<'t 5V 3 FidelUnLfe .40e 42 20% 20% +1% fstColonvLfe .24 ? a'/i 9 Fsttxecutlve CP 68 9 + Vj FstFederU 32a 12% IsVi FstAAtg NoCaro 8 17 18 First United Inc 2% 3 FoundatnFinl Cp 13 11/2 \Vt — Vt Founders Flnl 12 VA Vh Franklin Lfe. .54 367 23 23% + *. GL Enterprises ll 1% 2V4 Gen Reinsur .40 31 188 192 +1 GeoWashCp .12 29 9% fjlobeLfeAcc .07r 14 13V 8 13% + %• Govr Empln .64a 94 451/4 453^. i GovtEmplvIn wt 3 29W 30Vj —1 GovtEmpLfe .24 32 431/4 64 +1/4 GtComwIth Lf 5 3% Va GtEastn Mamt 1 11/2 Gt Euity FinI 13Vs 141/4 GrSoufhn Cp .40 ?1 12W 1?% + 1/4 Guaranty Nat 43/4 51/5 Hamtltn Nat ,10e 3 4 Hanoverlns .50 13 13% "\4Vt — Vt HomeBenef .84 Z 3 30 31 '* HomeSecurLf .50 1 15 17 — Vj loraceMan .20e 2 8'/2 91/4 — Vt ndepLlbtv Lfe 51/4 5s,S IndepLfeAcc .88 69 19 19% ndianaGrp 34 13 15's 16% - V, n erflncl .20 43 8% 91/4 — Vt IntI Holdinq 7 41 8 4Va nterstateCp .20 75 12V4 12 % +1/5 nvHerltKp .07e 6V4 6Vt Iv Ins Co Am 3 V!t 31/4 — Vt JeffrsnNatLf .20 5 lav? 191/2 KansCityLfe 2 z25 SO 57 Kemperco Co .60 35 243/4 25V4 + Vj KvCentLfe .18 56 5% 5% LarnarLfe CR 16 171/2 L bertvNal Lfe 304 28V2 29 L feAm Bost s z6 1% y/t L felnsGa .40 23 16 16% +1 L felnv Inc , 24 14Vj 151/4 +Vt L le Penn Fin 3% 41/4 L lesurance CP z25 3 31/4 LnclncLf .40a 7V» 8'A La Sou Life 12 5% 6 LpyalAm Lfelns 3 7 7'/ a Manch LfeCas 17 6 6Vi — V* Manhatt Lie .32e 5 54a 4 MassGen Lfe 13 51'4 5V. McMillenCp ,08e 15 17 Mercury Gen .30 18 13% UVj MidNat Ohio 8V4 9 MidwstUnLf .49r 11 13V« 14Va Modrn Am Life 4 41/2 ModrnSecL ,10e 2'/a 2% MonarchCap .65e 18 11 111/4 — i/a Monumntl Corp 29 25% IkVt MotCIAmlns .14 1 8% 9V 8 MutSavLfe .30e 2 9% 9'/a NN Corp 80 ' 6 23Va 24V? NatLife Fla 2 "1/2 "v, NatOldLine .20 72 y't 6Va NatResLf .34 1 91/4 10 NatSecurlns s 51/4 SVt Natyvestp Lf 54 41/4 — y a Nationwide A .55 480 12 12% NationwideLf .50 z!2 25 26 North Cent 41/2 5 Noreastnlns .72 19 20 NorNatLfe ,12e 5 2% 2% NrwctNatLfe .38 29. U'/i 163/ 4 + v, Occidental Lfe 5 2',a 3 Oh Casualty 1.04 3 39 7 /a 40% OldRePlnt .70 6 19 20 PacStd Life 3 2Vj 234 Pasguaney Bay 2'/2 31/2 Peerlesslns .48 15 10 10% • Penn Life 910 3 31/4 + 1/4 Penn Lite wt % V 2 PeopleProB .05h SVt tv? PhilaLite 44t> 16 23H 24V« — v, PiedmtMan .14 8Vs 91/4 PrelerdRisk .12e 6 15'/2 17 — i/, Pres Lite 1 4H 5Va protectlveLfe .42 13 7 -8 141/4 + Va ProvidLfeND .24 tVi 5v, ' ProvLfe&Acc .80 4 69 72 Reliable Lfe .64 z40 17'i IB RepNatLle .25 53 B'/? 8'/a + % Safeco .90 24 45 4sv5 StPaulCos .72 240 40% 4iv5 +11/4 Secur Am Life 5',' 2 6 EecurConn Lfe 2 143^ 151^ Secur tv Cp 2b 28 34 36V'2 + Vi secLfe&Acc .32 23 91/4 Wt Secur Life Ga 20 22 SoCarolns .28 32 15 151/2 +v, SouUnAla .15r 2 4% I ' SouthldFin .50 40 36U 3&Vt Sowstrn Lfe .80 10 37% 37V 8 SoveremnCp ,05h 17 lOV'a 10% +11/1 StdLjfeCp 28 2 12V2 141/2 — v, StdLifelns ,20b 1 6Va 7 StdSec Life 5 51/4 5% Statesm Gr .15r z72 5 7 /a 6->i SuretvFinl ,05e 1 31-4 tel ThomJeffLf .lOe 41/4 5—1/4 Time Hold OSe 215 20 21 Transport Life 2 3% 3% Unac IntI 3 7i« 8% + % •njcca 16Vg 17V5 + i? Unicom Ins Grp 4 6 41/2 UnltAmer Life 63 3% nitSenfitLle 2 180 2M UnitFlreCas .459 17 19 'JnitFirelns .40e a 3 ! 91/2 UnitFoundrs Lf 5 IVi U! UniiLibtvLI .38* 4 SVt 6V'2 UnitSav Lite 3V( §Vs • UnitSvcsLfe .283 8 16 14% Variable Annul 12 9% i«vj WashnatnNal .40 16Vi ^W i " WashNat p!2 50 15 31V'j 33 iK!»L s r.i# 26 ' 7 :;: ^ +} ^ n sc%t U L e ife 3 6 1 4 6^ l%+, 4 World Svc Life 2 9ii 10 * Zenith Nat Ins 7 4% i,Vti— IA Zenith united 38 W, JvJ'Z $

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page