The Brazosport Facts from Freeport, Texas on March 1, 1964 · Page 10
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Brazosport Facts from Freeport, Texas · Page 10

Publication:
Location:
Freeport, Texas
Issue Date:
Sunday, March 1, 1964
Page:
Page 10
Cancel
Start Free Trial

Page 10 article text (OCR)

1. It* CtAl NOTietl I,MM* s. iwtM,«•*»>•. **, ****M»W • i QIMSMUWk, • ». MAllWflMA Mt4P fABTIO *t UU tr MIT TIM lOflUffOMIttttOMI M.ltfT *••«<«» •I'* '•«') COtftt»Bfrff l«r POUIMTIRVIiWCALL :ii»f»*»G«i«*«cY ;-7i H, MMAtt MILf WArlTf . r>r»riTMH ttdVtft «Tt»*t, HI ». MI, rr*»iM*, m I'ttu. >t%orr.«*»w«M*4m«n Hi'". TUM, fMW. *«»«*•*, •to***, MM*. M*. ALL APPLIANCE OfJ- OnUHT CBTTtll, »J4> •.»"»• IM, * CM W CtftAMK* «•) MMOH MMIIM- r>M U*MM AMIM tan*, IMS, M*f***. AM*** TtMIM, p*«t<UI t»w lltto OM ufHlltod. Ill r » 1.11M '.rwui if r*T»n -in rtfM fl'l »•• »« •«. "" l*"* '• m*f Tr*»»»i««>'*, '"" WIW* ututm iTOPrti) up* on •»• •»,•»«, fur > "UM rt«*bMt. C>».|> K"*« CY 1-MM IVtRTCWE WMU b> MW. (Wry* •M MM* la tomnr. Cn»to«Nkt ilriltebk, tor immklM «f TMM taMMf, .terttkil «•»» •"•' ••< •"•• chm, MIMM. I k*i •* •>!»'•>• . •ANTfD IMMM* UH»«. m rtrtMi nut, CT t.»44l AKC r>*i«*f*a nuktroom.*,ctii • t I.40M. noi t (iKirrcn «i>«cif I. n>MLi rumrrrsini n.> iii.cM», AH t I. LOOOI NOTICIl Commandcry r* if tMtr*H 4 or*» << MX cm*. 1C4M << tht TMIpto n m M.ttk 1, W4, U. IHITIUCTIOMl LWIUM l« •»»• •»*•»! MIM »<Nr*4 r»f NtlMt ! m,lu««HHI Vim til CIVIL ItRVKE TUT' l*| MM iTfalMM Tkui*u*> <t )0to 0*M. l*y*rto*M ««Hllf •• mmmui. mu HdHmMioi M TODAY *IIUS •*•*, Mdr*M Ml , IM IOMC. WOHIM, WAIOtli Irr IM MM» "« I~ nr i.mi WlrtlK »AHTtU 0«wtil .u,t Anil** * '•>• HI i.iM».«.f i rv it. QAMAOK IAUI • Mmtlft, MM*), MAMkM MMO** ftttl |HM**^>M KM! * f*r**» tart.. *MMt(MU>, Mink 1-1. » M., 0*1 MAHGK • KMMwrf, 4 kuntr, tarp an*. AI*D, Dnrton M* M**r. CT 1-4141. . -i«4 MM tnlwr kM***« C4U B.A CtrlMi iw l.im at tw I.TIkX «m«T VACVUMf • I r***MM**< tM I nkMM lor m*. CT1-MM (OMI-OMkW) LOVELT kOPA - VimMwr a cuwttMl «nXiim«. Boi • fkntol Nlrl. aiMli mil <rl» tulj AKMT- MM or P»rK>> IMHW*. CTt>1M*. I 0. •VtUMOMATimM.f ••U, * MW»»- WHIM LI. »———'. •Mk tM IIMI,*"** ll"*r>r*tor, n Ilr* ciii>p»m.'ct7.1IU Mfit»«iwroii - i rot. (••••I. im m ttent, Bt l-Mfl. rmnni «••»» «*».* «K. TMMMM W* «*••»• t*. K M. M«M A* «-«4ll MOt MATM • U"" KM * I/I owl inkMIM, C*nr»t **•* TV- WAIHCR.DRYEN COMB. • R*pM- Mftod Ot. IHI.M. OOODYEAR ltf.nct iron, ttlw. MI, frM- pan, Bt >-MM, tWOtB IIO-1AO. Ttk. «« Mf mat, <* M.II MMUr or IM.n MM »»• on MM**, Mow«riiM, MM Mm«, tl*. CALL HO-IM*. wy.ni KNO IPECML ONLY Gl wictor M« dryw IIH.M. OWM- M*d. TV IMMII IM. Mato E»- tTl»1*t Tool tW. MMH will IP- MIM*** (or Ml*. Mptir Md put*. ALL APPLIANCES MS. Hwy IM, CM* MMU. (M MdffT AMI •AIT OAim tAHOU *MM- •totk. •>MM.AM* t NICHII*fMII/1l AMWAI*. «•*, IfW *H Mr, I APWCT.H.4M A«BAI CHI»WI.7Mi*IMtl MMrr n»tB» • uw •»««•"« MMt r«> frwMr. cin I* »-1»4l. MCNMIWD *«m0 • A«C "»• H»«T«<. Mil* |*t, r*m* I". Al»W. (M"* BWWlw( Wf MMtMHMflH *tr ink « **n «l ml HM*r. CT 1'IM*. kM HI* LH*, Ukt KX>Dtl *Vr>im - I MMk kw* ARC (MkM, *M *Mk. •Il-HII. c*0 POMTABLK HOUtK I • «I/I, <• •Ml IkM*, iM^i 401 W. BTIkM, rrMfwt. in* wm* •*• MI, ma cur, T*I. rk ct i-nio MO fAT BUTCKIII H*M - MTIM 100 fAIM, l A»t, riwiL«m»ACi • in mmiii. c«n MMr CV 1-MII, tti Hm or Dtl-kMI VIM r»«* k*/W», BrkMrt*. m. n tw I.MM. M*r«ir •*« •Mr. 14" •MMtll kW Ml WH MO. AIM. I ANl-MTI. «" *»• ««• t>ilk «Mk I mu u alktr root*. I niuciw emu 'MUM FAT OTtT«rao»M^*»llr. m* t AM to U m. Btl-t"*. otttm iww, MI *wi tn •. *I.UtH(iHJ> VACIl M CLIAHKR i.l>, >•) Mr<m kt *. c. JM»»» HOC AW. T. HI I-4M* i u 'tin COSH rnt« Mil. *«U' CT1-4MI ' Tktt UHVIC« U MALI MILP WAX TIP ugMtcTtm or rum ic wtm {t Hi AMIMMfMorX CM) I O cm «« «««w« *•*>•*••» T*i» i •««• orrommm «•!*!•€ • ANTI.Il • U tot** puitlittt M ». IIMtexl* tit. Ow* utwt •! turt. *•• J. h. I. »*•* III** A*IM, Al<l»* •flWHO touv, ixt* TXk liW-lOl, M«~ DOHT kVtl trw> IM tei «•«. TIM •Ml «ui lk«l wi|. RtlM Ui m kt wllu* roof »MW mis tiu ptf tUta, t*t fc* •««* IkrMfli u IMKHHIm r«tU nM M. U, »r I.MM , irlm, HtMIITITIIEtlXRVICE CY14MI U MCOMI TAX I4* 1 ! DiCOMC TAX ItKVICIl IM»«h»l, turn. Of •millknlMM. .,11 e.xn lu V*" **»• Cill M. r ,.,iM*MI CT 1-4*41 "T. A. 6." HCONMItOfttt APPUAUCIS Hr««IATOIS| fr.ii Uf.SO LIVINO MOM SUtTE, IKKM.AII I* tool iMtRlM. Ml. AM I-UM. riLf rnwr RKOIM Tn Mrly, Bn- ivtt ACCTC, LkiydTiytor, no *. tlrotd BE 1-IM1 BOAT • 14' EttU B1«ril>" M< 40 kp. EMU motor, fMl, MMMtt riMMIf. CtMp. MI'MT'* IIMUIT Sit. M*f. M. POODLEI-O**d uyi udKtor CY 74441 -_-jammm N. TRAIL!* LOTS *(M RMT nunmr , n*n (rani Mr*. , CLKTE • 144 All ClH AH l-tlfl. CtOTt • I t»*»uiu,«»»«« »»«. •riot* M*. W MHt »*M. It* WMIMtrM*. AH l»lll I PREEPOBT * B*lMtM*|lto*T«»*> «M r*H «*r*. Hf,t*Mi»i.«*Mklr BE t-4H». rutkfoiir • i LAM JACKSON . «7 BM«MJk,AII*.M7l. NEW 1 H)BII»ll, III W, MtrMk, CM*. WiH (MMdi, wiktor •*•> MTIMM, kMMd. tM. IM. AN «-»4M IUP.C JACWC* . ltodr»»«, torn«M MM*. IM Bin*. ANI-M4*. FHt*PO«T . Ml *, *». I tod. MM kHM wRk fkMBt. Bt 1-tPH FREEPORT romt. I7«.0»/»»o. M<MMK» AND SAUtB. wtrMtM TKW. CV 7-MII. IDEAL rOIIBACinl^OR-SpMlaM •toMrTi • omf»*Ci!n'W» LAKE JACKSON • Mri«* Kort- MM4. tM moMk. Cowpk) My CT 1.471* or CY 1-1*41. MltPOKT • Ml I/I N, A«*. B. I room* Md !•«>. »IO ntk. CtB it I.MM. r-Id tow MM- tiMM|r Vttt (MNWM MBrMMd MH 4tf«Hn* lotfii IW 4M Or |V9 ttmmt OATKPJCMT APARTMENTS. Cmll BE I-UM TRAILtK rod MNT ll MM Hoy IN TKAILni FOR BUTT • *n«k), •D PtU. TMWK A TTilWr BUt, CLVTC. mif porr • ill w. iu, uikni- roam iputnMU. wttar p*M. Atoo, i roomurttttpulmnl.Bit-Mil IIUNHMMSHV AfARTIOHTI WFUB • l«t Omi WM. uk MIM, KO cMMklr, CY I.M MUM M (LBtBT, MALTCW rBCBKMT Mk.BK>-l4M 1111 W. HA. niRN. OH UNCUIH. ATT1 COttrtOHMTf ,ABM» • raw* Mttk. Witt la Hl •tottrl* kW*lM. uito rmM*kM fill. BlkMUlMM Mir kM. Mr*. D.HO*. UP. BC 1-1141 ud I todriKi* M*rtinM», Boon kMtor*. Stow* ud fWtrlMrMori iwlUH*. Itotod ytrd*. LouM OABOBM VILLA UIXUBT APABT- Mnrn mlr «m»M*a, •» tt* flMM kiMlMk tt BnnwDort. AU •iMtri* kH*k*Mi Bwli C*IIAr*.*IBII-4*M IM Prl«ro», I kMnam. f«.OI TtXAl BBTTMI HOMW, CT 1-1411, LAX« MCKKM J I»«IU«IM, tMM CT 1-M1I. armB CBinc I brarami inM. uri**«, »»l*r hnilkM no no. M 3-1041. PMI! l»i>m, Uto *»«, III. m. mi !14>-« W*M LAKE JACMOf - III AMI*!, I iMdroem, 4W, tutf. Mt.SOiMnth. LAKE JACKIOK • CI*M, IbKJTOOm with ilbiMd arit*. Mi n». II* Ciwrrr. Ct'-4111. M. fumtlHJO MOUSit CU'TE - I b**r«Mn ip*rlm««l III LuctiMM, Oil AH i-»i7ifor totormtiMk. CUTS - M« cotoiMi«.. lt ruEErxmr . »o> i/i n. AW B. ) room. Md Mk. III." M*k. C.tt BE J-tlM. •MALL fUU«Md kMM H* Mr- UHwl iptrtmM lor rwl. Call All I-«W. Mini rrj«H!i«Bii»t |t«*4t*. , To i M., M M. C*MT<I fM. «ll| wll«oni>- till OkNM M*O»* <« At* |tMM HUM (If Tl »-«4»' , BMIJM r«* IlkM. l>» MM W. rktt,, I to, , t Ifl i I **r, nrMkk, rtotrtotod i AM Bt MM*. owtwun euin , Wilt M ««d MTBW. W i tM/toMVW M. RMdy to now M. LAKE JACKSON . I MS* tot. Low do** ••MM. FHA currE-4M*» ttotowwrwr, YAUPOri . l k«drim »M*M«M Md kHJetok, HXIt-kHL kUT*» W CtUTt • Unkto MM*. Bto* kM*. U**. MS* l US' tot FT*M tTM*, I MO*. CLUTE . t todi mil*, ikiUkli tint*, U* *«ktty, MMM tow urn ONE ACRE vHk MO* frcMit* ok M ACRES Mir Uto kMtt*. PM • Itotoi BUTEM WAITINO NEED MOKE LUTINGS tM W0T «TII-lkr, trMW.bMrt Ml*. MO mo. AM •• Mm, •Ml, Mr*. IMkjM, BC J-4TH. JOKW CMtlK • I a* I/I MN. Dxp will, HU Mkcel . C*fl LAH aaaauH • i •»••*»»• • IUMIM**) I » »«W IM«. *n,t« *> »».»»* * M iffs <*•*. wto em I Mk*, « MMIi WIB 4i OLD OCCAX • 1 Mtffoom o* * *r*> •MM MI, uroi ITMI. ii«"frr A»t. r, I •». fan* «r, r»- trtMl, l«M«U4t polMMIW , •Mr NMk*'*. AM BI t.«1M,HHM Mr. m, cv VTCM. dn, MMril kM, I I/I tolk. AM BE MM*, Nlto*, Mr*. Ukttoi*, BE >-4MI. OWCTII . Ill f*A» t«kt •OKMOW (Ml DM InHoiM* cr*M kM« IM Mrtkw PIM* CT1- LAKE JACKSON - I hnlrMin wllll. I ilrtondlllowra, ftw»d»«nl.»«r Mkael ud *lK»>plnf n*l<r. mumi- (M* »<i«liy. Ml ma «« 4 I/I « |o,n. JM iMmxtor CY 1-<MI. WJ. HOUIil«« Wtl UM toner • - _ _.^. ^Mt^ vita fMm HQI^I riw* WAOOW : ******** •*»• * w "*S? MAt.tr or MMr; (oMtodMLlMTWMk Bl MM**. BkUkH MnMA — HM MOOM «AL HtATB Btl^W PTt^tt »•»•, M». f»rt MUHf CT *>B!rl kMUyroMK M 0«rd«U dMHtroom. I Mttorlot. I •»<»*»«•. !•*•> um* nttai M«kv room, » ,tuiUyr ComiMnlil prep*rtyM«Ml. RM- Mkikto. lM«MI«w*torfrMlito*d HUM, *ektnto r.»p •*•,"»•»• AM BE 1-IMI, NIIM, BE J-4H1. Wu.lkMroim omir flmeia. MO e*r JMMOOBJI REAL •STATE, CY 7^MI of CY T.Ttn, MkM, Mr*. VMMtt. •rCYI^IML rHESKirr - HM» I kHiim *ot J MM •«• ««••«• APMT mi w**t BOAT M* tnO*r. •* toM. MM. 4M WMMtt. WASHIM Ff.M $4150 AVALOH, INC 421IIOAD II3-M11 CT 7- ^BMTRUMiWTI PRACTICE HAHO - Bk»B MrtSM, Ml MB WILLOW ,tof. HOP*.. CYl-TMt out TAX ICT«ct by C*dl M|lw. wwl to III *a. Aw. D iwl. BE J.41MH1MBI >.MM II. AKTICtPWAMTtO , nun's HOME rVRNMMHOf, rMrlk Mwr III, C DRUM SET • M*r», to M.M,*f<*kil*.**l. CT1-WM Wiy Mto,*» or ktkM UPMOMT MUCTICE PIANO SUO. C»H Utor 4 M. BBMM4 PRSEPORT - IbMnoB wtt M*. N*wly pttttod. 1*0 par ISHW. Hk.BEI.IIM PREEPORT - n*Mlly uMu ClllBSI-tW. wttk nil ktrt. BMMt* M 111 w. Ilk or nuMBSI-IMI WELL INSULATED CMIodlwobwl. roMi MrbU* cotttiM tor «Uttr. BE 1-410* Ift*r 4 FU ANGLETON *N*wkrlck,lbidroi l I/I toll, ptMto4 dm Md kttobM, bMH-to rus*, earprtlBt, c*i«r>t Mil ud ilr M*r Sorttokto tehool, IOM Grow, f OS •• ABtMoo Ldfli. tor Co. Tl 1-7771. CLUTE - 101 W. PMMUM,lb«d- room, dwikd' 4 nnn. EM* Map*. I «wy. IM. AM I-OM*. stop crony, fUBNBWED COTTAGE lor inill bmlly or bMklor. UUIIU** paid. PkDMBEMM* FRCEPOKT • OM bvdroem M r>ruik*«. lllwMkwiuiiUtiUlllMi HMt. AN S-MOt DAHBURY - mw I bMieem Md M. nMkML BH.M •w.HadeMk ' i*M*g* Laakir Co, AN I-IM1 LAKE MCWON - SM* *«My tt l kidtoom MMnBr kwtod horn*. |M. moktt. CY 1-4SM LAKE JACKSON - I bUroo tort* iMllr room, IM JinlM. SMOplMdMl**. CTI-MM. JanM M. EEwrl, RnHor. LAKE MCKBON - |MO «•, *•• Urn roomy > BR, III* b*tk «H*kM. AM BE >•»"«. Nl Mr*. U*«kui, BE 1-4MJ. LAKE JACMOH - 401 WW.rU. IBR t talk*, ii • il p*Mi*d rn, tntu. M. «TMl ttromkom. A/C. !«•*>" CY I.TMI. LET'S ME U ro« cw but Ikl* OM| 1 kOMM. both IMM*. I4COO. AM REALTY. BE I-M1I. NIUl, Mr*. DMloB. BE I-H4'. rMA UpMlMd It |l J.IOO. «*U lor IIMOO. |MO*,|II mo. 1BR, I I/I Mk, I eir, COTMT. AM BE *4*M, Mil*!, Mr*. UMlum, BE 3-4MI. HI CyprM* SM CiprH* • I toilrMk, kuw tU PUM UM • I todwoB. *M»MMl - « todncB, I Mk MM I* now In. -..„_ U4 U«r*l* * I"***"" ftjH ••• iWLMrVl - % t -*J^ l * t 'J2t«k Urtt fwiUy rooik, fMOS. Ill omtoul* • l todi— MUktkM ^todtSdS, •tonrle ktttkM, HI.OOO. MM of Ito itow MM* «u to pur- ctoMdcalowrHAtonn. 17 Pkwulloi. cctrrl - 4 todroM eMmmonry. Hr cetotttoMd. U* Btouom - 4 burrow. * tofk.) family room, ilr raamUnd: ON LAKE JACKSON - I I/I Mrto. I todroom tan*, evnlnl ilr eondt- LAKE FOREST 4 ttl BtoMon - 1 todrom, S toJUi Wttl touldir imll ind* In. 10* D*I*y - l todrom, t MM, eor- W %WlmmoB -1 todroMi, S Mk, •Ir eo«dllloMd, *«e«ll««» coidntok, PIIAUrmt. SEE US BEFORE YOU BUY Roberts Realty CY 7-7701 HILL-N-DALC HOMEi - BMcUM M.W Bin* Sku Oil HocMI) lud I todroomii 111,000 -111,000. prtM, witk tow.iMMkiy pnmM rn'wg tow M*klm. Hwy 111, MiMrn,* TII-MII BMOANCE ROAB - I BR IWM. M/l xni, «*» nU. b»rm *•»» P«- l*r*. win comUfcr eir. plck-»p or Umtatk u oon p*ym«l. Cill SWI.THI rREEPORT • 110 Olito Orlw- Mirlr MW l BR, low duwa otv- rREEPORT - inull 4ruon IKNM, 101 AW D. CiU BE 3-lBS for in- tormalM. SMALL BEACH COTTAOI - UUU- Uti MM.IM*llMll>rfcMk*toror •onto. BEl-tja. 1 BEDROOM - I MT fini*, IMo*4 bMk yinL Ml Lwr.1, LO* JMk- •o*. iioo dam pW* atoiM etnt. pkow CY 1-*4M JAMES M. ELBERT, REALTOR ONI uMWoMd room ABirNiMt* WMt **4, FiMporl AVALON COWTRUCnON CO lit W.BWH BE 1-MH rREEPOBT - till W. Wfc.» bod. CLUTE - UMTUrdlt.l»»*roon iZ; AIM. Mill*. MI-NM ,dtor I m, MMU*, T****. GtNVINX •a*. EM*UM! nrMMi MHir tit. M*rM.IMIM.Mck,knn EOO rARM. BlMbUMK AW. to WO* mek s/n>, Bruwt*. IW MIM. MMur «•!». I VMKLTBAILtIS Out* C jMIIIM CT 1.41M. SJ. MliCtLtAHIOUS FOR SALE ** k Ml.**7* .tkl.BMS CLVTC ' Ml ImllUtt - lb»«rooa. (me*. Knur ndtwriUd. HO. ANI-»*41 l». WAHTiO TOMMT rompnco HOUSE on APT. i> fiMr»ri wBklk««ro»m»udt»- M* *» *OMto Witt CM HUB (MM. mMr «UIIU«I MM. MMM all CluMMd D*pL BTMMporl fwU, BE l-MII. BOUTBEIW OAKS 101 Otowmad or. - A I BR. I MIM. dn. A/c. omnl kwl. *toe. KttckM. All brlO. IW.TOO, No .don, niA. ANC-iMI WELL. ««1 bolkir to citl «*atoi* yo* "«** k» «'»«••» tyni, M* lad Md. »4«00 10-1000. HIM t^ttj tor HMO. I M, I I/I Mk. fully room, dm**, f nr ttnn. AM REALTY BE I.IHI. Nlto*, MM. OMfan. BE 3-«41. Ml. LOTS f OR »ALB RICHWOOD. wo mo- touti •Miy udlito «p Mto* of t» •*•!•. C«B AN»-M»T. -"^•'••'•' I AM REALTY. BC Mr*. DMtam BBS-tW. »"«* Horlh frMport - a Urt* oUUty udditMkid cms*. HIM MKMwrkood. «(*. CY 7.7*4* or C Y 7-I4M LAKE MCKOOM - I k •kmtoi M* Mkwl. ( BB»r«tor. cv 1-ifil. HMRTAK C*n«M UMltUklnllW. OMI MM^IIIW. in** tor kMlflf. m CMMT »•>. CY I.MH. IV .IWUM KM* |-«M*,|lM*ll, HOIIIX H RMto IM.M, . T*iM ViBTMU*, Ml N.<Mtt ., riM*urt. Bt Mnu RANGE • rat MM, c QMdiMdlimk HO c>a AH »-HM. M« W IAMTU B*Mk »K A. kr. MtMMMk MASOUOBT tikVCO. AH RECONtimONED *uwr M* Mrrwntor CtB BE!-»MI i* M I-4MB «N«wHamM * Addition. * R«nod*ltng Colli Loul* Smith 1 M 3-3W LAKE MCKBON LAKSWOOOOARDEN* *MIMlMCk*CYt-«04t MAYTAIB AtlB - Tw M*l Mto MI.M •»•*•#. *tow Mdw Ml *»HU«U CY 1-4MB or CY.t^MI MNBURY - Itodw. l bKlroom MM*, *MMd urd. MMrilly tout«d, MO. moktt. Cill AN S-IOM - W» N. AW a IMU Ml MM*. BE I-MM roirT . MM W. Wk. I I W Mk, Mly carMMd, " BE3-2611 rmid, *Bii,i*nf*. MMMS 102. HOUSI* FOR AMOtCrOM - OWtW M, I kf, dM, I Mk, brtok trl«. IMO mm to, «*0 •». ABC BEMM, U«M, Mr*.RHk|M,BE I-4H1. ANOLETON -|towbrtok,ll«d»Mi, I I/I Mk, MMM d*> ud klMM, btW-ui rMM, 4MPHU, •"»•« km ud ilr MIT lOMOrow tll.W bn Co. Tl I-TTH. LtXB MCKBOM - CtoMlBB,lira» JS*lS^toaMrkM..I«U.«M. S^t^MklAACMJldJ* Mttjkl I* *Mtoilkto Ikttl Mr SMB 2«?MkWM ttk MM. rW M M BILL HKLSOH HOMKS W*Mk MMrMtok c$ too *lr IIUaiHt HM«M kWMWff M , Uwoodi»d HiMMIn* Pirk M Uk* JMteak. ttoto PMM Md uuy ottor* «M to M« PMT M or o*ra itwm UUwprMM. I MOORE REAL ESTATE ttwaod CYt«. M^U* •-.* nv 4ut*U NEAR ANOLETON - Hw Itodrooc. •Mttor. OMim ilr umilillram, nrpM*. HTM tonwr toLPMrmM. In Uk* JMkm Ml AOMli - 1 wr, dMMtod SttkH, MH> h r»M ud nut. (to* MIM MM* Ud M. »M* to mow tt IMtokM ckMUS. »** P*r wMk IS LMUM Court-Itodroon, I/I tott, dtttkf, Mil iriMy.liM*M.SMO«. KM CwwBI* - BIS kou* tt MMltoMkMMIrlnk. ItoJroon, I Mk, toMnl kM Ud Ur. pwriuw, MrpM*, iMMd, MP- mlv workktop. CokwktoM to* 01 «**ly 11000. SIM . ikkwllrwr.. Will ccukltr IrMto a* Itow MOORE P.ML ESTATE CV7-4MI HUM. CY7^471 ur fHA. By ow BE1-4IIS. T. BE 1-1411, Nlto* NICE lb»4r ttrrtou* to StnttW II. MSOO. BE 1-IM* «««.,«umyroom, . Comr AwRud IMw erlek, PHA, to to Mil. Ml * 141 H*n*M *L Coter* BOW, mac* MUktoNd.AM BE 1-llM.NItoi, Mr.Wr.CY7.70M. 1 BEDROOM, fnuly roan, DlUo, 4M enter Wiy • Uk* Jtekioo-IM* down plu ckutot cart. CY 7-MM MMES M. ELBEMT, REALTOR I* I W M tt AftoM. StoJk* Addtttok. Hu itolknr wcUurtdrtw way. CY7-4»luyU**. SOUTHERN OAKS - LIMP UM. M> I IW. Cll» PIT* *l "«• CY 1-4I4I. SAN BERNARD RIVER LOTS TOR SALE. Old Cortu BUek PUDt EH*. Tvo mlto* »o*Ui of S*Miiy. PkoMj 1080 or ton ' LARGE mtor troct M* M Butrop BVo«. AM BE MIM, kltol, Mr*. IKttJW, BE l^m. MM AW. ". •»»»••. •« •*• »». MM* ytrd, AM BE J.U»,NI»M, fire s tone LEFT OVER TOYS £> I USED" Ml M*-D»r* • I BB, tow•***Jtty I IM ciMian i BB. <n*M nnr 4H CMtor Wmy- I BB, MkMd IM CkMM . I Mk*. fiikllyHIM BM*.Dm .* BB, I I/I MA | kM CTprw - 1 BB, MMrU tort ' •Mk, *lM.m*tok MktE* CREEK - LWf* owrrtM, •M«|d, UW 01* 41 PMM In**. •wy MW, tolM Wir. AMBE1-MM Nttol,CY7-10M. MAT HAVE WHAT YOU WANT- ' HARRY TWOMBLY IIIW. BTOM BEa-MII It*** MW l br, I l/l tolk. brick, I «wi*rM>,MrMr.f*wd«lrMl. AM BE t-IM,IMM.Mn. DM***, BE 1-JI4T TM W. Mk. OWNER lACWnCWG. • *. Mck ud it»b. Mto. MM. MM, toW-lM, tu kk AM Cill Bt S.IBI, MUM, CY 1-1011. I t/IO Acr* ot«r Uk* M*dtta. PUa now for nunnwni ud priMM no U Ito lud of 1100 Sprint*. CUSH REALTY, AN 9-9110 *IOMCAtH't1»UO,U, IpMM ' tnM, rMtrlctod. AM BE 1-tHi, f •MM, Mr*. BMkjM, BE *-4I7l * SLEEPY HOLLOW . 100* I SM* crwk tot. PMU UMl.WIOfUlM*. CY 7-7111 ONE ACRE lot M Kyto Rod. HI- of >n*k froMat*. H*t* Mk ud PMU InM. AMU-SMX, REFRIGERATORS EXCESS EQUIPMENT LEFT OVER PROM OLD LOCATION JOHHKAM Fmrtbd lOWUMUrUTY cum Ml W. fkMB. UM - S BR, It/I ton, cMtnl ton, skruj *M SLEEPY HOLLOW - Lowly brick, coto*UI toM. I cur (umt>. tMk, tunlly mm, Oipkw*. A* *n*l. ••> hir. H9.TOO. ROWLAIIDREAL- TY. CY1-IM*. FREEfOBT . I kktellU, S or EMM*, Mtknl MM M Mk. St. U»*4|My. BE 1-4177. Ckllll HlMllin . IMtt. Mt, Uwktl :Y t4Mt - CY 1-4*41 -CY1-MM I M* B. VMM*. rM •SJ-k^,^,.^^, •T9—~—- I «•» WMMtto . t BB. I MM JOE1ALBOTBEALTY CY7.MM AHI-4W1 OMrMrrMMt-CVI-Tm OtJkYMJkJ Tt»-l*M I ACM LOTS Mtt totok IklMPCi. " IMPOSSIBLE TO MOVE! '0 OURNEWLOCATfOJ WILL BE SOLO FOR BEST OFFER. In old Location. MM . --——~ IBJIALTY in s. M»wk, AUXM. LAKE JACKSOM -1 MM. II7H EQUITY tt Pwkwood Tw tkOO. I todroom, MM lltat KM, BJAMfTCY7^*41 ONE ACRE wttk M? froMos* •» Oyilir cmk. CUSH REALTY ANI-IIMorBtl-aiO f| UM. BUBHIU PROHRTV VACANT BUILDPWDIBUtYSllOP. roracnrm MMimruytn* BMMM nr nrflM llnnMnltllTl jkM> cu*. S touted U40 onto wiy. cm Mr. EPTM* tt AMB 01 S474.I or »l»«l« OV t-IIM i tW. ACRBAOI TOR IAt,i BR BUY «r»HAUk»* "• MMtf |k4* to wiy 4todr*Mi, lkttkkM|Mi.| IkSi* iktoM fMjfly rMM, Ml* I UHI •M) ^^ N* "niMr*!*. tMOPM. rp Jidr: 1 . Alkt MiJMlkk I |«n TBAW .Mt*e-to»«lkrd» M. UBMJ t»ytkr, SMMB WH wMiw *>WPVi" MiilQfi SMI. AkUBKAII HMLTT, CM) AHI4MI. *& MJM § tot, rMMM*t- kffMpW M|RW* M* ^P**V t I*** fit. AH MM*. THE STSATFORD 2231 SS.F*. 2bBjh SH250 iMkito.tkMk, lTA"Ml»«. fcOWUNDMAlTV IrJiJ •^SBIrMrWf*wWSJ VT ffrtoJlppJ^ fett S^glfS t „ "•SSaSSsJ^

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page