Fayette County Leader from Fayette, Iowa on August 9, 1962 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

Fayette County Leader from Fayette, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Fayette, Iowa
Issue Date:
Thursday, August 9, 1962
Page:
Page 2
Cancel
Start Free Trial

Page 2 article text (OCR)

par mag»P »»4. tor?** Chattin With Stone* Creek Bottom Comments 3T. -TJl - ;»m: tart**- aar ~r *.•• t? JKUrrtr » "UTS Editorial Comments Cansssxaof Tza. £anucuxix - 'ir ; ua-i&SM- iir -^aiutritu; • -vr-. am rw- ir jtu-.- i-u uw- naiesain -ai:»r= B a»- sacw ".: . ;» .;'"lf- WJEirCsrs. --MUK tKSIllf Tiiir" ,im: ar:ev' KMi u "~ it-!' niir- at£uc.itc •• J:-H'»--:rifE swingm? -sic a- ~!jw:—: r ::iru»»eaine *~: rysBUi- -sssttsi sac V- tf- aili. ZM" mr.ur attstNtinj; :ila v.i.™ ai" niu ^inrrzsi- Ttia ii'.ks. *. a*- ii. j.u' BM- -"-SBTXBM -. -ssKrsr - -! anw>»r at* 1 , uj^iit^ji x. ariuts a««v4nrrM«B sunns inn — t :..ir ".Ulr! .1: in -u;j.. ;i vi ••a* ;:int Z vr -rr. ff ail > nan- x-i.-i—mitTii .ijniti ' 'SlUKii- -ft. SHI- .0 sni; ii '.-K. ^-"varnr- -v- ti»- !t:*t: *T J*- iiti -.. J ;i»^"^ J 'S.;- Wti 'xus- aural* u iur";!>uii;i.- ,;m:iu *!•>•- 1; .»niir"Uttnr * B» 'ten ±m -trmmentF 'fatanc" ni:...-^..^;^..„:g Do You Recall j 20-30-40 Year^ Ago! 26 Y ">-.-a. r JLac. n «L juv^i" ivCsv x mill- —arjj i» 5irw. V w»- if in- 'JJCS a>f »•••«• ii»r <T^ •« »",-iiBr- l ^-iT.X JJTV. -«CS 'lil 3 £'"• 11. iiw ii: r HE. 4§ Y'eaes Ape — in* zmjjgii*- a JSI - aac Mr-. Z*&c r.i—.ar-a; rw- 3 ^; •• t iicn- irrSBSSKS Sat io« lEiWH-l je j». ssset ir si* H"iUirt tkartmr Sarrt 2o«s 2 -raiir^cnw w" i r S3* i* ar-tniKr: sat i ^ar ai Let's Talk Gardens By li. C Wa&gaiess jrainr ^nznoei mess: Tic .•:*•• — .-"'UUJ P" rtr JT-Rtl- k *t!i: jiii,' !: -utsiHTr; a'.ac au^l ac isns 1MKU- f' A -i!" 1.UK TlH*"- mum 1 ZSK -tli*.—: ii:rr xutsv sr, lattuChtRu. JRarT-jp ItrfsHS 5iul -aiil iSBwc-.s ""' "*I*-.T '.' an jfiic 1 j;**. x ru- 'I'-aasS •LAT-S "'u -iHr iuu i •a -i'Kiyj -S i law iiitc asic tara jpr "'its of >.ajw -Uaut-ai as:t«- a aik sr. "Ixitaz; v- vaTiraj — ar» »"r» o' • , ^ranshiZ4 inn ifcir-.r.i? a' -v'r.ii^"ur.2 racat. ***Hitr- i .SHU <X TUSCJlKr'- ASwr •aatHr.xg iai» Tauaawn «iiiin»rs iitsrarg' aanm -taf laa- • iratairrfc—• 1. 2* vui tarwer'". amsKi S-rsliaHf u j-Mir vt-jteaai*!: "Sir t»<- sxor tuf>-»» v 1anr wwa an asssiiciCiia -iua> ssaa? *e -if vattn. &teacaw: -11811" >**tttt **»> »S f>- itiJt: « ir«3asr Faaitt •smsmtni. •xmamsaart., xaetteit. TMWMIBI^ anul i*- » iMir. • KSWB? t acae^K w jft ^a. fenBac, aota an aanaaas •aa-ra &t -ae m mnn~- mr igangnx-! 1 tec ttm air&«aB. taacaiBB S' JRT •am: araual assn «K£. T IM- xaaea « SB«£. ia*: sr«g» sar? j*- Tinrr i# f & fae. rf Aertlter Sar «ao Bi fee «f iw *MM*a± w- aidffiKaw *c xteat: Tut saa. me a s-a-agMeait Serijiaw jnnicari sf a termgx vor^n sac -csat. *• n-M-M. v 22 art2e -»*tt « rtr.--.-v iMesi at «se 14 «w aa« taff >«gaaaai >>» Itt' fa*c taf -raw ftmj«rati«att s •"lajrti-fliftr Ba»tt«aBc 1»£ BiKwr ]w laintf « a«»!? Sen£i»r iaac 3K jeaiM» jwsr <¥«y *iTWiVt: *nsif i** MWSKC £ flserj JMK & easr: aM0»'&r fagjguw. CJatwaoe te atMast * Sa4£sjc&- .4«r fessaaer tea: 3a«K tm StaMss can S« *i _ Ir -r«~s asm suraat isss' art w ia* •wrteris* JO . ?ar ae wssjier sar* SBSIC £ •rawj-rasit. tstwiiat sut * awn apwi.'s: inw »iai!a»»taajR iot -imTusCJrjmr. af ^za-. srsas* ajfswpfc liar TEBT ? waafe-f 'fca. 3 *3-»Kg sacs vas-B atrsoS Hccj*ea: * BK? imgait:. t. -jut taeisti iar vmm^ Jasrs- 2* swr*-" zxsmossf m takiaat mfjrxuxar-c. yiwaixsi ii •£» !atr.- »aisrjR tSHCggg « ^« -Ktaaenf-ri >-att. Ta&#2~ sHiy "ta* 'jisc fl&atiig irajaL •vsajpraoafta aoc Xmrawn intm *w $0te4ta. .isasir ir* iair arw-BK-aV Jul ESBMI tat pra-per snasiuer 1 ST *m&c Seise y»a- -r^tpsaaaVa l»s- ""«a«S»BS asaigs-". i jtisne •wsari? jsfsrterr erses asaaaoaea Oat ar» me. tartf jar >j«iK ' SUIHT fenila £ as &tn$t. "j-susu- a»t?as -ser 52raa» W? waassEBT TSBBST 7as-s 2 saasstiiat. at aa»fc- Sara, ant ester.. *Ja*as?-i lajae 0O Ifc- acic Mrrt i. T. Jisccaac -d jHfci w-aSns aEtanerasTT- j i»w -esEra 35e-3nraerai wla. wae- s is* 3a «r. Taa rniaf? -aesst u •pacs issesfe ttac war* gatngiiffig — E- JSER &at t tanwfflsasa - B rat laat «att aj. joea^r s lie -eaoiioc j? art *^arTgesii«£." Ttas s aass- W pazsaf tusxc n «aiur x a ana- «raifc'4r»ie - JISKS . far lax «• lis* BOBTX. or 'tsmger. ~**&iamss ^ss. •"•aaEbiiaasai XL 2s tat iam; assC a tevmmif insxs scat a^ayafiw^. -edl sea? •prwsx. vSCuaf ante aRrosriarccaar- ax. isds. taas w^samies. saca. as- jaaQ. iKsns- nasmts sat .-an srtgau aac w- aesif lor severst cs-tr at jisasu: tei(S ante ksfjc n. tSft wtj «Sa&fi£ srragie?' rf ytaar -^jsg -racar "•' J".^*rTK= aa«c fr»a!-ffir. v R -jr.«i -• : v*^.- Zj—jYf. v." -••i « MSS fl*- auHaiauT ii-i w wrr if' iutaB ten- :JUK IIOMUii" -? 3ES" v^anic TTIU :~ :.';i:i" ".j;-- ir til 1 ::i'j;;rn; ' vmixnsmtf inr.< -av " ' :i.T.V"? f '' V 1 "' r* jisara. asm w -cos* - ' —.f' x "~ star aoiiter! 31 ass. s--'--^ S» aw atnwgft or-"- i'"" iH' aprster af i »f- V^'-r- HL«K ; -taKS atirtiw nil • ~" • *< j aw. aujr*ra-: v-r- •CBBEBBS -tf t» «W sas rai jester anj^tT-^ • •:;r-i- * TT •Deninif 3 KKU ^ ';;.»'—t.iiir.. ;r •ji* axciatBi: af 2» iJit2:^r-_ 2aau* tract •«« !nr - u.«:ra« *wa Tutfuttf awn r»- wx -ssiomf 31MJ- ana *~ '-^* m. 3SB Tstwraa. "S» 3?"m-L ^."-r t5K -*»y«ty lii'illar' v.. 71 -j 5- rutxtic JHOOK «6asr arJi. .:•'(-.: wn :ir THTO wrrs aromr -ii- -.. J::.- iiajHrwamr. TSS. TKXS aiaiia. BCE— -s rszrr ieraa; if ammsasr -.-y-jir. r ar ^vsasi. Jim -wa xsi T.iu! Ismtr 4BK8 na frae am tf r.t- -sar xt arwaat tars «tsattn -v!—*ar_im icr laraaar S» -aimf" •.•uj-rirs fir sac-'smcaf "Off ti ";i=r v-2 -ivD' aiiw anp're-r iu; i-jjains. sac Jjcaap « -ate- «3vair.iii|f -s' 21- inn! ianiirjst 23SttWV«r £ MBiiCL 'Jt.'. " • ~li -Hassicif a: -.c»rr -r niyw ITTI' art sutaofte wst: n.f :n.f •an.iir — oan. ir iimst KIH ~.:iuzr.' Twar a»* atn -. amra- 2«r"- i; arrri c:ann^ "f '!» "aiin i*tT£g: -v- ajearfi z; a»- SKtsiii' i-.zr-r-K- *Bca 3" vui TIPSH a;"- -iizxr v:r it* u»K"*il!tr fr.ii t> -ifitrs: •".'••«»i |iiii "r XJ 1 ~r *•»*'-r>'. asarc ==2 «r» ZJ *- liinttf a S.-'.'s: - a* yu4i x na -n-tr-f--: tat iea-?"- w2 i-rs a* s' ?^ V«K asjanssasi- tr- -.sr E:a: I^cfcr itmx lisr-; r lis- *.-x:- xx lr»a *TT». «-iir. tev- 5w«- *»-irjta«rr Tiisafjc *jnir.-«-»»r.> tass v •;• r.-.is »•-• ^rl^'-' v. - i-iX:j*- smw?r J . ear. T'. :.,j*~-.r4 r-* rrs^>'"^": w. .<^* tsmr -/ a' *-x:.'rtj*!r naxaa? wraiffi*,' -.-^jat "JrrfSor r/ 5«B«& -. r !tri ZJT itaepc Zatyaar •asjfcti' as arsyj* sxiso -Rac. saoissi. "ass -Jsc £ atae siy *3ilffi-jt -a SsPlac aaaacuu -jajne it- IBCX s t» ?B £SBaV af a asara. mexjis^ 2". isntcafi £a«t a ~<xs®erj if sifx. s: ^ UB ±!5. TTK art 1/ Z- zxjat*. xwr~ uraii i-aes, iuS-..-.-j3ufc. '.srr\ *C *.v w-vi-i- '?m> — v-;'.- y-.-i- ;/.*••»- ' >^ i -z-K'<; »/,> •<~, .<'*-,'i I' '.V >'/»->-*!.. '*>' 7, •: :.•••" v. - -. -r 'ti;,n. &A 4t» »«Kt 16n ?2J* ?rtao »r >vr/i« itfstr W a tax —*— (/,' i-rf U-i *"fljt Own !>:-r »'>- ;^<J5ft -5M «f »ac C *ar. >-•,-/•.. v.»-»-i u*^* «•>• T-.i^r. VJ- ii*<c UK*i l^r~) lab&rTUie.. •/ '•'.,.''>-<-/-. «•«- ^ar«iou i — •> -xr+K fitn KUJ-I* arc 'v.. ',"*»^ iftoj /Jim ". K irv.'.- — *— •/•r-^ •/ y.- <xf- \L-i !»'/••£ 1^. 16.-1. >j»u >n CiC. .v . vr.. '» zyrr-L 'J h,\tsz*r — • — M.- ••. •'. Kin. -H-jg'r LABIC. — • LOCALS ic: trr~»»- BICJ . »^-» -'K.sfz:: •u;ctin r nsrr* sf zu: asuoi -t isr^sxi lesxasri liner- irws smri-rwx? tses CTEr-.isaata!S sr. iw* -tir as jrt »tD «<&E iary -oi ace %atc no iaasrp san» aeaa 21 I^asaanasttL L-rvzaag? tas sas: 3sr»* y*san. WTOXT. tuerw ia»t awsas: sacasaasfi raETrns: ieraaan?-. ? - ^a«Ht sua: <asc •ytar m. isar. atr» TSKW sr. Sas. •wenar. "j J -^at^ ww*--? ai» -ii 'ts^s: i;in aril ansa: tsili»SR.. Viti'.-r.f I.'I !.^- tr /.-ir<-r.*-, fr<,m tii.ji~ trsi- 5H ?» -.-isasng iraBsct. She ^ W STB- X H 3 T ^j. rutra: -.•.•ArJS'. li- i"". !»!.--. ..'-n.-, OLvn Atv-nd « '.' t.V-ir ni***f. Pi?j-lii •'•...j-fKr stvS ix-an By-i-ly. 2c v*: V*?sfiA.;\ '.h-jrch in fx-I-*<.'in. — • — Ite.;,: O.v-r. end family of Sacs Try v:r.:i'.-d Saturday and SirtS:-;. r-. ;lv.- horn-.- of his parents. K- a- - M-s Jeni Olscn. They at- xfr-x F-ALT^T Byerly wedding ir. '.«i:v.«;ir.. whfre Mrs. Jensen '>*^-r. resanwsc it '*s*'irigii«. D C T-jatM rnr.-rr...' i.*vtr i^ridiiig i •*itr. r_i rrtxsf?. VITL AJii Crs-ea ?»r.d rfc-iCn**. —at— B. •;. T'-fe;.f. yiraar uf TSasvsr P''i .T .;v-.--; r. F*j'a*. spear r.'->da> Triarsa-r c Miaasfc- fXilis ft "rrid «r4 "H- ]£<a«%s Furniture Marbei SELL YOUB OCWT WAJFTS WITH LEAD EH WAST &Z» It M-s.. Lyk- Robb went to ->a Saturday and were "T 'vsmierr gut-sts of his mother'. iT .E.-E &.-ei Robb. Mrs. Robb ^••.r^-. Sea. i£" IRC "Sin. 5.-tB i»jmai:« acE -»>s JOT Snsn -Hjc irac -ainwts Tt VI^K- 11-aim Hamrsaf aiar w >-imsatl aas inn ajmoiiuu -»aiivmita: r.mr-yrztr a f^im IHipL Sr -inn Srz. H^rr -tains HIE inni~ sr% ^^rsrr.nrrng: n '.amc. ^TasasEE ac a masffia': rsit <- 2' aSBassnaaME arat JBin. "SSiissarsi ~ S^OL. Znsari. •ffi'u. *vmn 38seit!r. SanxKr- 3l £ra. iHn, Trspaa SniL S^amaw: Mas "JUB SaaaasraiK. Ssr«?- 2L. SSn. l4f .!rt -ate. iti<>:;i: QE ?-. lira. l.-amsiL J s-;. «ra Mrs. Ty-acs lit -trawlan. lifas SBatPsiBr 'iir*SE.. ifiiir i-sfiiB". rf ^r CONSTRUCTION HEATING PLUMBING GEM WM. SINGER ?5L 247 FAYETTE EARL SOTfHDER INSURANCE AGENCY U A Regabr INSURANCE SUPERMARKET Where You Get Tbe BEST DEALS ON INSURANCE And You Get SERVICE, TOO! PRICES PAH) FOR HENS CULLBiCv DEBEAKXNG AND POULTRY SERVICE NUTRENA FEEDS H Jb K Nkk CHICKS and STARTED PULLETS ART MOSER SSI WMMT AH Box U RT. 1 0c4wcK U. STARTS FRIDAY, AUG. 10 Back To School SPECIALS THRU SAT., AUG, 18 tm&gnrs PASTES Ssatutw Ac aaad Sic BOODED SWEAT SBKTS Aqautar S3JH tiuB»l| NOW (MS DRESSES Reg. $238 NOW REGULAR SWEAT SfflRTS NOW jj 29 A«CMt 11 — SSartom JK. 2. G. «-H ^ B > aan S2 68 R*»98 Now$ 2 s8 UTTIE BOYS' KMT SPORT SORTS R**>l*r $1 » (ajj^t it]) Jar-. r aBoa «& Saexe iauStdaasL LABE CAWASS80ES ««» tt» - MJ» CtEW STOCK) NOW Reg. $4v96 Re«. $S38 NOW J336 NOW J488 NOW 99c *S md F- F. i emaagr its' Aagmt 16 — $349 UTTlEBOrS HAT SHORTS »ai>artar <m NOW J |4f BOry HAY S80RTS RaajBfar SL9 NOW J |g0 SPECIAL ON MEN'S SUMMER HATS BOYS'JACKETS Ret- $4^98 NOW (368 Ret. $S.49 NOW $2*& ORUHiSBIRTS Reg. $S.98 NOW $3% Re* $8.98 NOW (4% Re«. $7.96 NOW BOYS KNIT SPORT SHIRTS NOW j|4g MEN'S KNIT SPORT SHIRTS NOW jpg GYM SHOUTS NOW BOYS' SHOES NOW SHOES AfOCLOTHMG SPECIAL PRICES ON ALL UOUS' OHESS&S PRICES REDUCED ON SUMMER SPORTS r 1, V

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page