The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on December 15, 1966 · Page 11
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 11

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Thursday, December 15, 1966
Page:
Page 11
Start Free Trial
Cancel

Jfl- •'.«rjr "Ju« firmer Ktrj.r-,/. J, ./-I ' v-.-iltnr.rll -t nrjlr.r'i" \* itTinr'r.-jtir if. lirif.H w'tr) v-,r'r! t'^.l '-./<•: '.<• -.i'--V. i»u." r, .,ry«. •'rtwrtl '.vto-tnilrtrt ii«lr{ 'trttntt" n -{iri ic,»« 'lif-.t 11 -firt ^nr;) t lirt im»> ;< r .v.n»»*K '•^ V ,»•;. ..'ir-.l .; y,.,.,- HO7 PO« GAIN iifi* :*$•*'•*. '-.^r 1 •••« >is yvf'< U, Mi'/, TKAI/K MM Wn HATKA Wtm/V, AJ*«A For And About Teenagers] ttiK WMK'K I.KTt'K <K<ttrf-tiii<s (ttstt ifi Tr.a! 7/a* rw/rs tr.*,». * /?,.'/.',». vftT/i r.^ fi a? a -nf.;ttitt% a rtia/TiOr./: sr^ s •»»-•!- 'Jir»j( rirtg. A fri«r,/J of ?..* f,^d "run away !// ir>« «, >ri* real rftav>/i r,* r/roiu ^p- wil/i OL'H HKPLY: {^pat^l. Th* • rufh will 'o'ut' r>efors vwy ior^. Awl, you kr»ow the r«aion h« f/rok« up wlt>i you. You told him /«>u were not iriclined to watte yojjr lime parked on a country road. V/e relieve that in time you will r>£ x^d thliigs turned out !?,i* way. »«W«m ,»v «••• I* /O* AN£> AtOUl 7IIN1OIM. Utti tUtUUAN HUJ tiriTKt !. «f, if twi "WtCR. p feRj: tsr be Toath - ^S- uwlun »T-JCP -n s nrftert. rf t .Tttir T.IWSJI. aid azronnHBiiHt rr ni-!Hilnt'. * TI » ilrnn TT ,ln ^o urrgui J.TT. t afl3Stln? fth te rrat tl lie wrens' wmld » lltiisrrt :!iitcJtinB. ?--nn Stnkr Inchanan. wta Cm. 8Hl ' r 20 YE Jr. uirt urner tad Uai^trtpr if be ; jaii9ibd. mm&£ Vfiitttsntim. n isrt nwartlv iwsi tLaC/ftirjGrt irrm lie Jar", lad »r-v«rt fir tix ^reinj imt »r^ •••URrt is i lr.Tt Tlaua nan. - i - Inn 3iFrmxfl. i Sntetav »rr-' lonnr rf ler tamrtrtp*- Utt I iiaut Isrtnute UK! 1m 'ikrrha Siernjan w& 'Ain. n. 2rttt. - i - •1/iflttnii if vr.vj n vnnntv wn'.-» tlh'JiRrt itnrtay »Jrt VTruutav nnmlnij M i :iitur. vWitt mtiwt tnwi ui 1m wimtv ui binrtay -mtwrt k <i i «JasK if fuvt tusk. Vfiil« m Jitit- JJmrllT .». j •will if «:••» iliitlmj iVnm lUtfi-vfiyi, uirt .lw «a-/3 w»r.» iff rvy. i..lfl, ,n«t jnittli tf In* .lit?,. « UIR J ,tm» Upji for IIR vo.ftk vn« *rt {«*?;'/»«».•; vltli t ;<vv if u»[»L ;nn if ifr. mil »rt 1f»u»si. .Uijnna,. v.ia iftav.-v/y^jit '^am^iiwi tr. lift ili-'iiuwiv.'jlty vv.^ lanittnr if 1m Jtatv, C jiwa, jwi ~lrv. ,iia yjrjr;ni»nc v.iij i .lifter v'umar it tlm 'im- •WUVJM*,' ,n ;'.M2. '.ftucal v'ui i tr.$hnmiu'.» .n lie mU r .'am "vtits -uid iiirtH' — ' ' V<»' •«» dirt Jiat i nimanent a "n nakfi -Jie lj'7'«nB - i»:.tnn .'.lart i statu il^tnvav. uul i);u'J<tao lift itrwiiii. ;uaklii^ t i uintlniiatliin if JfatH :iii{tnv,v.' £fl . . Jiat* j i {onrt Jtea. ind IIR L.i''»mft uul ifcxtan Jilks. uirt linflft Itliuj ji 1m ,ii(f 'rtrnfair/, '-an wnnr u" ato^nrr: ivim "ha i-»s - i - 3. lA-wlia' j 3ue Cifl^atH iln- fflrt uj -faBir jwumd vjn ji !'.'« jtarta ?ltii i via TV«T 3. ."UK JJ 1m Tlijti Jrtinni 5701 3~ifl. tij?ana' J iUltui^s. vitti ,lm ".i- vnn iu-nijauiuf -bp. ainriuj ip ±Hir lint if ±R jKiann. i \L-\n t«t- «. vho :uut .is. i mrw'i urte ai i Vru:»»rljin insijitaL. ajwif i lav it 1m ,mm« :rf '.! uirt :rfivs. MiutH inl- ^air, ,iujr uvnit jzui fhr i law auflnif 3ia- Jffr. mil 3ra. lecttert Ha slvsr jnuia vitti SJii* a in Jiuw if :pir.Tiiaaui? ai i a' 1m ;<li8jgitti i v-u; ?.vww/HSni{ v.ta ji;auiuu{ii ai 1m vf»j>k. - '1 - . vftn :iatt i)j«~uliin ;n .tl^nna rllv nut ui >:tfar>* u jitt*?uwt if Ji 1m vlll iiv liiuj .11 1m ,if»u£i" i.lfih va:j HIM si inn'.» v iliyuj virfi \t Sift ^v,- v.is jiiUty 5i» luic : ma* ii i ; :in oia irm .uul ai '*af t r.-at LAKlii I. /uirtr.vv >i&» V'jtlVV If lift i.. K;TS~ >«i»?- f dm mcsr, in- :n Mr, uut itra. xnjjr. lii iieir arv viili i tlii- .ler ic Jt ^nrt^s iir 3u»iniiftr.i uf luur wstjtiiu vers iSr.. uul jfc .utr, Mr. uul S£:.i.. 2arnW jfiii- sin. 1*7., lu^'^me: ^r_ uut Mr.i. Jornau jR-'jaK., 5iin'.vu'jt: uul Miri. laiT-iII ;?lii£arja., - i - iise tan, iranftv ±if sai idJiai}., araitJi of i St:3^ aiamatcrif !iaif S ill i -zrt&x: iuiiaft lata-. Tf'l±:vi •jf Liuut iwk nut ifct, "7 tit T»ri uf ijjtaii isaiariat y,, :»iv»v:;i»rf jAiu uirt ivuuifts vi :ii,i ivm v'mn at* vaujjit ilia vrni at im V7V.U£v: •>f .U;j mode?* j vtiinui? 3i:aiSiiuft Vlllirt X Vi;J JI ••^<4V.1Cl«yi^ 5U .wnv vtj ^iljjrt ^iD-, *m Sift lift ViftiC., illt £ 3ftft31«l W '5ft •jit? Sua? a-^iaiug iv iiac . x. autrj-.i;, ^ ifa'.wi!il»v» . UujJu A^vji ;uf Sift iiuiiuu . Sift ami Ii i^mncai, mtl Mri. 7ftK7t -.1: itona. Kciis 3flr.w»7 it cju-,!; .if 3isa Dsroie mn^rusi: E^i^ 2T. i um-ji ir, W-' 2rthrjr.v -v-u -Ji Sift jv;v£?;utt. %oiflfi\f raw i iUyv i'." '.. la "^iv..' ift-v .v, HE8FS A THING TO SiEEf ON If YOtTfif KETlJ8fi>, AM) SAD Ut3*',ir. 5^ t'Jt <XKjCjS3 i "** * '- ' * ~JKf zafX? .. . '' i-^^i? .rjsaar^jjfci' Jwr ii "; ivu a jMiy r* 'wij zzrj'^z ''.& ^i'^j^r. T'iitti r_*i "ws 1 iarf Jtf.'j. Ct'A fci.v.;;i. JJli*'. SAZA&M, A^g fcv/ /*•:«.-&** vie ^ iv: <i.',vi."_, wii :/, ijjaar- a j». s r _,; rj ._, v/ '£*;:%*.*&:, "H-'. for !vo ff t'jfjTfjt per /rJgr.: for a period of ifi ir.rts .TArjhi. Jor r-^i» ar.der Mrs. /i'Xxfe/t fi-«/7sr/, %f Chr- it , 7 It* j,7 '>? / i//.- ; w; Uj-/J6^: Mr*. TfKirty Ktttfertfu/j, l««ti//fi fyy W Ai Eriii taurs i/^; a i^/vjp fjt Isurt iil^i &eii/x/l j. Cu*sts were W-.-wlam<:s &=j«,fAf Kr»««», Jcrfai Tru/JcJilJJ, FrwJt ft/.. erson awl W. B. Offl«4r. a/xJ Jd;£ Joe Z 01* wajtin* rrx>rr. aix«u! & P.M.," he »aid, 'ft wa* a roory, of rr.iwr/. Th* out in irie Mate. rr.an>' of their, from lnrrTii. Tr»ey had or ought a child, a father, a »uter — w>rrve loved one — for a dan- '• geroia iline** or for an opera- j lion that would i>e performed: at & A. M. tomorrow. • "They were crowded onlo! what tof/u and chair* the ho*-' pilal could afford thern. They I were ill at ea*e Ail of them! looked worried, 'fhey were too| poor or HA* un/amiii.ar with dry ways to find a pillow to lay their worrte* on. They ju*t sat sh* tvo JT/>K d*««r,':r.K families ^.g/i! ar^d j*rd ihem to the Tr^rn ! turned tr.e whole !jr.:r,g oi/er to my passor in order to maite ;! an offkzai church pro)ect_ ! wasn't realjy looking for personal glory, . .' Mr. Broaxirrtan never paid even 8100 on hi* commitment. The congregation became so in- tere*ud in the uniqueness of the charily that it pledged funds to take over four rooms at the hotel on a permanent basis, with Mr. Broadman at director. »«• *« &OUIIN 4 Ht U7X »— 'jw riwv>. to Dtfi CS«. *. "'ffiWW vtrrtto T. "nr *. ^en \. '.'f T. ",)rt vimmt ".R. "r.rnnr if fn»'<'-'< IH. .TrT^nfTr'"' t ;.* Tjjnnurt :-.» *-.v <:> J'l^it' 1ft ',•:•" 1 ',#?.'<•. if r:i)nr ifl ;;nil 7'. : r •••I'fnt 1". *.ir"Tti*ft IF.. ' — innnii Ml. K.rnMit. i(» t "'!nir *'.' itiil.in'i if Wn- .*•» » Y/ •** m tr i mUHii i;jiji.jr.ujr. 'J T«l us I'Jiiitf 5:7 •!(•- v.ia 3Hi*i'*»tli»ti' in ; 1 4 j %i.r s, jftT^ril SITS -VT , JJHJI J£ir«, Li ILj. v'j(i:« lilt' va yz 1st. tail Mrs. 5v:':er; :r/ in l;t wJUi li'ir i/ttrwilx, Mr. i^rf Mrs. rs T'j'l Wagner, St. .J%. Mr. arid Mr/i. A. J. Eflstor- ough, Sw«a City, left k? train from Mason City to sp^rf tiie holidays with their s-as aai fcunily, the Don BUsJx>rcT2|i£ of Barstow, Calif, - o- Marilyn Seller <rf Aigoca. Tis elected as an officer in her residence, Bartlett HaD, bj fellov stadents. Mariljii TB^S a fresfc- raan at State Teaccsrs College a Cedar Falls. "KotiuUi Co«nty'« Favorit* Newspaper" Professional Directory DOCTORS WELVIM G. BOURSE, DENTISTS DR. J. B. HARRIS, JR. 118 N. Me»r» ft. OMoe Pbaoc 296-2M& B*"""^ At 623 E. State Pbooe 29MSM J. N. KEMKPICK, 1LD. DR. J. G. CLAP8ADDLK 4 Smrjec«a W. Sute Str«et Beridaace Pbcoe 2S5-«I4 Atll2 N. Thorlagtoo 29^^244 for Appdatmat ^ M. SCHUTTER, B«dd«Kc Phone 296-233S DEAN F. KOOB. MJ). Pliyeciiiu * Sorgeooj 3SO No. Dodfe, Algoii Offlct Pborw 296-2408 OPTOMETRISTS INSURANCE 1K8VRANCE AGENCY J. R. (Jim) KOLP Surety Boodj — All E. SUtc BL06SOM INSURANCE AGENCY _ „ 7 «• Podge BCHANNON INSURANCE SERVICE S N. Dod|« 29^5443 Heoe — Autwaobiie — Farm Potto Insuraoce SS55^^ DR, L. L. SNYDER 113 East State Algona Telepbooe MMTU Clowd Saturday AfteraooM DR. HAROLD W. ERICX80N Eyw Examined - Contact Lenaec — Hearing Aid Gla«M » Eut State Strwt Phone »541M Hours: 9:00 A.M. to 5:00 P.M. Closed Saturday Afternoon DR. DONALD J. KINGFIELD Optometrist Visual Analysis and Visual Training Contact Lenaea 108 So. Harian, Algona Phone 29S4743 IKS. AGENCY For Auto House, Household Gooda, tad Mtny Other Fonni, Ted 5. Herfast Chiropractor •^^5*^^:?*^^ DR. M. R, BALDWIN Summer Office Hour* Mon. - Tues. - Wed. . Fri _ «:30 - 6:00 Thurs. - Sat. - 8:30 • U:M KOSSUTH MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION Over |74/MO^oo worth of in- wr»oc« io fww. Pbooe 295^756 Lola Scuffham, Sec'y. WCHARD A. MOEN MISCELLANEOUS FEDERATED D6URANCB Modern Ooe^top losuraoce Service Buitoess - Home - Car - Uf e Credit B«rea« •f KosiHtk Coiuty Collective Service Fa.ctbilt Reports = « » P.O. Box »7 AJgona. Iowa 8UNDET INSURANCE AGENCY Complete Insurance Service U8 So. Dodge - Algona, la. Phone CONTMIV Wi M. Ot4f« Ph. SM-tltl

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free