The Humboldt Republican from Humboldt, Iowa on October 29, 1966 · Page 6
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Humboldt Republican from Humboldt, Iowa · Page 6

Publication:
Location:
Humboldt, Iowa
Issue Date:
Saturday, October 29, 1966
Page:
Page 6
Cancel
Start Free Trial

Page 6 article text (OCR)

, IMC •rw^WH V^^PIM^^^P . SB* ""tiJ BrfSamx a» 5tiDt>*v. rueurt ts Ckajnrr fiM rf* fi,a :fjj Ctio* rf fcwa. M *aMo>- ' r Ci*w»r 1M rf «.« i: ln» f,D£fc &ei»aja3 Ae- th* State rf ~ tn •-»* h*U o» tb* H* £ar Orw*«, J»M, u>< xtettoa rf Biafl aiorta- is ali a&a**** 7"i.t . far U fIVM vHfc <*.« Ivwa aa4 tb. Awittor. /./ fclar»«a Ca*ka»a« /a/ Pra4 A. /a/ M. F. Sejwy.r Uaatlw Heavy Ckrlat*n**B, »t m>a« atovad Vy Koffman u»3 ky 8«wr»r ttat all ad a« p*r aUacbtd fa>f par di.m as4 »»r OM boart for tfala aad all tat*nr*nlo| *«•--- aiaea tt* laat raiular «««nine aarf tfc* County Auditor b* awrabr la iaatrucUd to !•• aranaata on tb* **v*ral u allowad Lo tb* amount* •* a»*cifia4 IB p*ym*ot of »ain«. COUWTY FUND •»>f>B»* CL«»lcal Company, oafiuWa-Cottrtboua*.... vAAicaaoKrapb Multliraph CociKication, Suppll*. & Ha.tBt.aaAC* Acraa- a. WSartnt.. tjrlra . T«,rt>tnt a Tsa?— C snai8» a -. 4-'5* S. Chris a, Sot. fc Maarrfajl.......... ft.St . Snrjlta rtimniniterti . rit. NtofV Bcnm ......... Xtefcosa C3rj, IB»-B Tb* Snevrf rf 5tnj*T»-*j« rf 3Btmftofift r nuigj . aro-a.. wi it let.. Cbaitf ............ ...... Hf.J* Btr-l ni».i S«r«-iot Pan* fc B*».Sr« (f.ll "ff l-tl m£- tnE.£. B»^i»nuT«e » lilt. aa lapt P^ jt«A A.JT. O-ra i.. ?»l».nr_ Inf. fr«r. IHt i-r r>t » fc: ntit r « IViirr .............. Eittra Atufu aVa«* Cut*, a. It. 2.. Prrf. f«rrit*-?;nr«i*i» ajn.uit CruBU . CBM MclitrnJ a atbtnmof i Ait me ;M)f. •*•!& •Om *—*•• sr^B^ Irim »*«rt-j»f^ fc »!.• amt Catf* * C irtl li.a-&«rj 6tJt r»t»t J« 4k fiatrj *.or«»< B - ........ Bos*. Ctrt fc I'!— r.rurr? £tmif UB^fllLlIJ r. £,C"> Alii ........ i"».T'tit»jji_, ClHnrf 2... nI - ittn T r.** 1 ^— fmtitrr*. T. iir.« innxiriixt: r. ?'_ "V.. ^ jxfcraKnt. . rr Jinan. .luin-i~ Atrt. UK? dxm».. an^sgo^rr T»T . ?52 " , • HZEEAS. aaM SOBM, B-i fc Prof . **!> JOt.OS _jCtc.c. 3. Jut " - " " ~ *«• : • t.tzt.ti .. .................... 3JS-00 : Soan . v^fliO* ...... 2t?-tO «.£«.. 61 " fcr.jnim.B-t rr F±i JJ*M. viit £rjfr:zxifl Aiuir am in fc *ir'<i Fr I l-wie 1 ft Binr* . T±n.-t '?'tr rm mif »»l; r.mrw -t3H one "itif uainmra n'' f ; lor £umlrul<U Iron ±u» w»eiil«,Mi i^itiiat nitric . t^ ciicr^x it iht |vc*jl ur cifcjd vruuerr nt fcfjivrmuf.- t, ISM. tar Snw TIBJ, *~ unja j. lllfiyat _ *««— *r- n inrrj T utu Tu ! •nununmot ix a r»ruh of Zf3»i; i. E-iile; (i ,, Jttttt P. Mamf a» »ui»f t i«-nr». Foartb Dattoiei. -iKrJaaai I.. nf >*»r,r, a»iaUviat War*. E. Cirmtoa±»«; Juiie* a>f Hcni.oIdt-2Bd Ward: L. ; Cooatabla, Haat. Walur ChrlataB- C«riabla. Hanboldt-lat aJni ChrUuaaaa. DEMCX:HATIC PARTY tr Tra»aur.r, NOB«( &*cord*r, Non.i Coaatv . Soaa; Board of Supar- •«-i«e»a, Fonni Dlaelct, Alvto J. l«>*rta; Board of SuptrvUoM. r-ftk Diatriet, Cordoa Boffaunt £B«US* of P.ae*. Baarvr Twp., ??*•! Jaatica of P.ae*. Dakota C*r, Koaa: Jutiea of P*aea, 2cai>oklt-l»i»«j-!. SOM; Juatlea rf paaea. H«aVoldv-Jad Ward, Stow; Coaatabl*, HaaU>oUt-lat »«--J. SOM; CoutaiU, BOB- ii-l»t W&rd. Xoaa. TOTXSHIP CLERK REPCBLICAX PXRTT C-ortrti. Kosa; Grova. Aadray ovata. Xoea; Vtavai. ••- J. Bon***. DEMOCRATIC PARTY Cort«i. R«ban C. hfeUtor: Xosa; •"ae-oaiata, Joka >iSHff^nl CSTCE-TKRM BEGIXXDfG it4T EEPCBUCA-X PARTY C. r*. Ciaraxf* Waatra; Jf .rriLi-; Rnla&i. Vaanr. DEMOCRATIC PARTY Ccrius. Xon*; Orsv*. £. . tnna<m. Ti Scriut -. Innyun. Cttti. T nnn'i^m-. Iti-t. -* b»s» pe« atxo-n -£;.„ ^- » inrrt ' urine Cam i faiu lent:; 'asc=n. '*ttir-U; nt tit tone Saw- '^^3* *B .^OrtJl* RAKCV J^. &31i~3l£tmimr*C'. L. X«l«cn;, A-utttar Ti* irtjjitf r»n-n»f t&f rf li* JMJ C-oit u vmwioti IT) 'j» iait it si* 3xa«! rf f rf Tmanr Oe9~itn«,, Bo XEUB&33 *jtiz- f«£«ac«ff., «oi«na, S^ntmut- f. SMJ- 2*»_, Xurt* fc te&«*. 4L_4* £cbxlz OMT1 4 EiASC-Cnnraji A- Ciaiat, Ocsu i TiAaw „ , , . STATS OF KWA £..lli /"nr-M.il J^. <^a>i. F" STATE Of WeVA Jm£nO»yiwc STAT2 OF IOWA t»-«f 2*» *•> STATE OOF IOWA f FATZ OF SOB A »•* * «T Staut SB. JU* £-, 1 H4»r«rri «.JBMH»J ••% rf . «M*MK»ae ?OrJaa*je. , T?na>^^ L'. Santf M»Cl6tJ StaamM Dtrttrn TO attic Jr. *j»E *M. i*>» tr a maj 6*a- n! *>• af &e anf m UM rf rf all r, /«* »m. m*OT, Bt &cr. TITT, *»3t«u * _ Ttw-i rf BraAttMe. R*et .M .C« .09 . ••tat. Ft Kb 8.. ».*.. f.Mk itf *iln .M .10 .40 :S? .09 .M .00 c. Rma-ael »} iiv» - .T.L7.L..: utlsiy (.9B9«c)«( •ii.aaa J a** vf aaU tt. a» aa «ka Jr. u.oo 18.00 ivAt* ••• *. ; i* no TfrwttllW, D^lofei A., --;— 14.00 ^-y..... ,4.00 a.oo 11.00 u.oo u.oo u.oo Mr* „..//„,,,,„„,,„,,„ ti a« IM, Allan, fJellvarlng AII 'J^'K^il.a ,. 3.00 vn, Allan. R*d» n | B( . '* ' i 'ffi U ffl& CITY *'° 0 R**v>, Klltti L,, Judge |g go Ci-At/. IJ'jn, ,/u4g« u igo O'>v)»l'(h, W, M,, Jij^g*,, II,go CfwJff'jti. W, M,, Return- In! «»ll')l. and flup- ***v'."K\'ii!n"l"""MV a<T * I**|. .,,,,,,,,,,„„„„„, A KA %',ffl(l!"ty Mileage,.,".' ^80 "(i'fc'o'v'iG"'"" •."o *«••>•! Olarerioe, VIM «•,,,,,, , 18.00 Krn.t, K, I.S,, Judge Ig.OO , Mr*, M**, Juili* 18,00 44,26 , Harvin'j'.'- Hhaiiff, Si.pteaber Care A*aar»n. Marvin J.- 8a»rtff, Mllcag* A I -»-*.».............,.,.,..,j . Robert H.-County ataaruey. SUno'a Salary, Phoae, Postal, t, MUaac* Berkkba.r, MarletU, Extra, Help-Nurae Blank Book Com- Sappllaa-Audl- 383.80 183.00 220.88 148.39 88.38 ,.68.88, 87.83 88.TB' 1.18 I.T.T 18.08 8.00 81.80 T.ao 33.48 Baxroaafca Corporation, •aa>*ilT**-Tr*aaur*r ...... Chameo Company, lao., •applUa-Courtnou*..... Clayton'a Varlaty Store, flapplUa- Audi tor .......... Clamaaaon Drug, Sup- Pllaa-Nura* .................. CrafUman Praaa, Inc., 0appllea-R*oord*r ........ Croaaa CarUae Com»aay, FraliEt- Auditor A Traaaurer .................. R«oel Prlntlni Company, PrlaUd Bnvalopaa- Traaaarar ...................... Fort Dod|a Clean Towal, Service, September S*r- vtoa-Courthouae ........... Oarbar ManufaoturlBB Com- gBny, Ino., Emblema- Sheriff ............................ Humboldt Prlntlna Company, Notice to Redeem Tax Sale, Dralnai* Haar- Ini, Dralnaie Reprlnte) Election BalloUl Sup* pIlea-Audltor A Sheriff ............................ .4 an Iowa Public Sarvloa Com* pany. Gu & EUotrl- elty-Courtaouae A Social Welfare .................. 110.88 >va Radio A T.l.vi.lon S«rvJc«, Antenna- Coorthonae .................... 74 «Q J*nkiBi-F*rt*asann Company. Suppllaa- Traaaorar ..... _ ............... i i< Jokaaoa. M*rv>-n J.- Deputy Sberlff, Feet A atll*a«* ....... _ ............. 114.18 Kfck Bro&Mn. SupplUa- " ' TreMamr. SherUf A Avditor -------- ...... isa m L*.JUrdw»». Suppll.*. '"••' « A Sh.rlff .. 19. Tl . awr«Bc«-Civll Defaaae Director. September Salary A Ml-A sii-c.«. l03 - 10 . S*»*iitB-Audi!or, A Tr*uisr«r.. 104.88 »tM*rit« Com. .ii><*riat~D. D. t « T ------ • ------------- 100.00 K^.'rr.ixy'Mii'.'.','.'::;; J;jg Lralian, Mr*, Mae, *"'••«• J.40 KUMHOI.DT TOWNSHIP Ju*tn* "",,,,,.,,,,,.,,,„„„„, j*, OQ "r.r!;;/;,,o.Vu,"j!3M:;:; |,:88 M.rt*, Mm, AliMrt, , ' J '"' 1 '.""»-.•; 18.00 M«"jUii!<i«li, (Jraoa, OUik,,,, ID go f)on»l.l«, (leurg* N,, He- turn lii« II* I In I* and Mll.aa:*, ,,»,,,.,,,,,,,,,,„,,,,, o 10 Kainrn, J. f., Mileage,,,, j',10 Ol.on, Luiillla, Mllaaia 9.10 M.nklnl.i.l,, tJraoa, T "uMnoiJii'T - JHT'W'A R D 8 '' ° Oollliif, Nava, Judge ,.,. 14.00 Hunger, flliaron, Judge ,, 18.00 Ol.on, L«vl, Judge 18.00 Ruaaell, lr*na, Olerk ,.,. 18.00 Johnaon, Karl, Clerk |r),00 Ol.on, L«vl, Returning BalloU and Suppllaa .. 1.00 HUMBOLDT-aND WARD Welch, LouUe, Judge .... 18.00 Cram, Ruth,:j,ud|*.......... 16.00 ' Jahnaon, P. W., Judg* .. 18.00 Anderaon, El»anor H., ' Clark 18.00 Amli., Pearl, Clerk ig.OO W.loh, Loulaa, Return- Ing BalloU and Sup- pll** i.oo Klttay, Ruth, Judge 14.00 Walknar, Ruby, Judge.,.. 14.00 S!?/ lon U w t mU ' '»'»••• M-00 Kjlley, huth, Returping a .. 3.00 8.00 ge ji.OO 18.43 IT.14 IT.IT 10.00 14.00 14.00 14.00 Marty, Lawrence R,, Judge A Mileage Cox. Berneloa, Judge * Mileage Lu Verne Co-op Elevator, Rant of Room NORWAY Stanaland, LeRoyn, Judg* , Vet-' « an S*U Tel*. Sarar. Tr*«jia«r. £*.eca«*r. Si^rifJ. 3b*r. Z*»-,3eiB** A Social l '*-' 4 ltd, LeRoyn, Returning BalloU and Suppllea , ,,„, Thor Community Hall, Rant of Room RENWICK Cllmer, Thome* W,, Judg* Kraft, Donaldane, Judge Roaaberry, Evelyn F., Judge , Olmar. Thomaa W., Da- llverlng Ballot* and Suppll** aimer, Thomaa W., . Returning BalloU and Suppllea ,. CMmer, Thomaa W., Mileage RUTLAND Blomker, Floyd A., Judge Wauon, L. H., Judie .... Mayall. Frank S., Judi* Blomk.r, Floyd A., Returning BalloU and Suppllea „ Town of Rutland, Rent of Room Mayall, Frank S., Mileage „_ WACOCSTA Telford, Dean. Jadfe .... Schmidt, Charle*. Judge Fuller, MorrU, Judge .... Fuller. MorrU. B.tarn- iag BalloU and Sup- pliea Ottoaea Comm*raia4 Cl«b. Rant of Room — WEAVER Bowdca, Wm. J., Jadg*-. Bart. Vtaoeat, - • 3.00 8.00 14.80 14.80 14.80 1.00 1,00 8.00 IT.00 U.OO IT.00 1.00 i.OO 1.40 11.10 II.SO 11.10 1.00 10.00 14.00 14.00 14.00 OF SOPERVTSORV 00 804.10 111.10 k^^B?U— *"•**• *"- 10 P« Dl*a> , . Jadn J., Raoun* Frad Ex«»ta«B Jr.. Par Oia» A Mll»a*» Ceadeai BeffKU. taM. »IVt*m*»t AM to »<*ctCiae>aB • i — — •-*)*>« *e»494Ql?4 Onfl Jr.. Jaa>** AJlei, Dot' »«*^Ht2'l| r ** •e&ire RUer ..J-_*.^... 114.41 Lee Bare^ware, lao., R«- ••'•"• I^e 1 5rVR^Wrt'w.'"p f »f, '•" u:.-D,riMaii-j;»r"- lo -°° Medlcel-Blll A Leaa Ttaaber • *• Ltodhert Chevrolet Com' 1.00 11.12 Look* Food Center, Pro- vle tone-Mr.. Ray jjiaowlai._ „..„,,. Lout, Rota L., 8*Dumber Care, Clothing, Mad- teal A School Sappllea- Jerry Rlley 114.18 Meegber'a Servloa 8U- tlon, Oea A Oll-Conaty Jf •"• Plokao A Mower 13.10 MfeThAelaon. Dr. Beryl r., Prof. Service-Mabel -Coen, Lola Taut* A •teven DeWItt *4.00 Muneon Orooery, Provt- • lona-Dorla Tlllay ._... 30.00 National Food Store, Provlalone-Couaty Rama 13.g] Northern Propane Gee, Fuel-Mre. Ray Knowl** » 7|i Northup, Dr. M. L., Prof. -. Service-Sheila Orlm .... 3.00 Northweetern Bell Tele- phoae Company, Ber- vloe-County Farm T.TI O'Brien. Dr. L. J P, o f. T§ Servloe-Doloro* Lamb 180.00 Pederaen, Mr*. Donald, ' ou>uu September Care- Steven DeWItt 100.00 Pederaon, Data, Extra ^Help-County Farm 7.go Pavohopathlo HoepKal, M.dloal-Alton M. Mltaven i» «n Rutland Elevator Company, Chtoken Feed- County Home 101 OT Rutland Food Looker*, ""•«" Provla lone-County Homat Storage-Surplus Cornm. 88.30 gateway Store No. 113, Provlalona-Ann Heun.. JO.00 flafranak, Dr. E. J., <"•«« Prof, Servioe-Dolore • •A"K;c;"Di73V"j:: 40 -°° Prof. Servloe-Beaaie So5,±V"B;n,-Mow.V a -°° Hepalre-County Farm.. 10.18 St. Soaenh Marpy Hoaplui, * Care-Margaret Ooettaoh a** IT SUubua. Mra. Heary " T> " September Care A Inda Cloth In|-Llnd Rllay .............................. Toriaraon Oualodlal Horn*. Saptanbar Cara- Marjory Jannlnaai 8up- >l*m*ntatlon ..:.:......„... oia, Evaratt H.. July ii Aucuat Car*, Clothing & Dental-Mark Boyd ........ Tl.ll 388.00 Wienejta-mgMIt, DUyu *,i Ififi.AT Worrel, Dr. Jama a T., Prof. Service-Robert C la man 34.00 W !. n J»™2?i "•'.«"• *«•• » Ctothln|-Dabbla ardall .......................... - SECONDARY ROAD FU Aaahalm, Maurloa, Par Dlam «, Mllaaia.. .......... (.40 — _ iwu, ^««VWBU, AUa ual A SapUmber Care , Ctothlni-Debble lardelj..^.....^................ JIL.08 _jHn«. P«» Boona Valley Ifo"ramuni- ty School DUtrlot, Right of Way A Fence Movlni 83.18 Chrlatenaan Oil Company, Oil 81.11 Dale'e D-X Servloe, .Repair*. j.eo Daaea Oil Company, Tire* A Tube* 880.TB Day. EnTd S.. CartlfI- « U ' T » cataa of Title 11.80 "' Servloe Com- aa.io 115.OT Kqultabl* Lire A**urano* Soaleto of U.S., Kxeou- tlon of Eaaemant- Klaaala 10.00 Kqulubl* Life Aaauranca Sool«t>- of U.S., Raleaaa- Wliana ....„., iQ.OO Kraland, Anna, Rltht of Way 4F.no. Moving .. 131.04 Kane, P. H., Labor A MBtarlal ^ II.Tl 11.11 1.81 i.ao O A H Motor ParU, Suppll. * Qlbbe-Cook Equipment Company, ParU Hauok, John L., Per Diem A Mll.ai. Hovt Hardware A Elao- trlo, Suppltea 81.11 Humboldt Concrete Prod- uota. Pipe , TT1.II Iowa Farm* Aaaoclataa, Jno., Nlaht of Way A F.no* Moving 418.88 Iowa Faru* Aaaoolatea, too., Hliht of Way A Fence Moving 481.80 Iowa Publlo Servlee Company, Servlo* IT.18 Jenaen, Art K., Tube .... 4.34 Klaaal, Ellaabeta. Right ?' W «V A Fence Mor> Ing. ..,,„„„,. „,.,.,.,.,., ,„„,.. 4*1 a* Krauae. Herman A. A Kva E., RlgVt of Way A F.no* Moving ., TT0.4T LareoB, AriurS., Right of Way A F.nua Mev L|B&aH"cke'vr«iet''CoiB- 4ll%4 ° pany, Peru A Reaatra ||.|3 Liver more, Towa. el, - Light* „„. of Wey A Veaoa'Wev Med*lW7j.e«T':;"Co.^' MI>M Baay, 6radlag BetV- mate No, J .-.ai.lll.ll "rapufc":.-... MereoS. Edward N., 1.00 •1,114.11 •• w»»^» '~S?'*^9 *~" V4T*4l| aWO*| ..Farta A Re pa Ira II.8T MWwaet Culvert Oom*e»y, rive „.,.,..„.. 1,811.41 Morgan CoaatruollOB Co,. fafUteftr-*'""' JSt^maa^ '•* ^^i 0 ^" Ml>w Blgat el Way, Fence UeviM A Oeaarel N.W. Ball Tala»«oma 4.»0 > jr*>rj^rr.,.j».. j;. ^..... i ,||0 «4-»9 $-1?

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page