The Iola Register from Iola, Kansas on March 5, 1927 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Iola Register from Iola, Kansas · Page 7

Publication:
Location:
Iola, Kansas
Issue Date:
Saturday, March 5, 1927
Page:
Page 7
Cancel
Start Free Trial

Page 7 article text (OCR)

ment Shows That Sejl% Is Mostly by Bedr Traders on : Market. . - PACxE SEVEN i MERCHANDISE noiisriiold Roods (fo .vdOLEL'.M .VRT.RUGS-f-Selling , at pfices never before heard of at the i'ryson Furniture Store; North | USEI) FURXITURE—Stoves, cream serarators. Carm machineryi Real l )uy4 ea.^y payments. Curtis Bar -i gainj Store. LaHa'rpe. :' Mnsieal Merchandise 621 Xett-'York, .Mar. ."). (AP>—A, lur- j tlier (lownUard reailjusfnu-iil of .priies took place in toiiay'.s briei «es.sion or tjhe stock maiket. SSeil- "ing originateii jlargely with hear Traders, w.ijo suk -ceedeii in uniov- vriiifl iv'riujnberi ot' weak <\iotU in l.iie • ' ' • • dalt •vest. —We have in .lola a.br ^nd' Gnlbransen- 'straight piano, only weeks; large first payilifjit inaiie on it. Will .^eU for • balabcf i>u oasy u-riiis. Address, I li~i<>. PiUiio Co..-Fort'Scott, K.in».as. • iSeed-. riaiiK Flower's 631 |au!tom <j >tivf f is.sijp.<. and j .spe- I's bu^ louK i:a(i<'r.> ami' in:> sli<?\vcd a ilispu.-liioii <-ofivci-t liu'ii- Iijil'ti' "1. r v^^m rs a!s to .'••ell an profits, into K.xcept U]/r pri(»! Viits, (lay's Ufw-i .sjriied as Ij .'^carlnB iit add Atlanil< I'l-i si ii <n Tiink '-M Itiij J|..iUiay Si, ; KA.\"(|)T.\ l ).»:s. ior sale. Dickens; ;• Kro .i. LaHarpf, Kiins." Plione 66,"$. l^iiilgrpc'. • . «)itsianding + « + + + + * + tii»r4 was lii;!e i:i t?i. CiUESS SIGNALS -f- KEAt.ESTATETRAXSFEBS *i «hi<!i; <ould bi- f o i- j , Issued Ually from OKice of +' eari^h. ' i;uriou.-,ly Ujil- I ,\r.> y .Mi > v :• pii/.zl.'d U, Unmv -J' lola Abstract Co. ••• • ui-nii anioLc; tin'^ ii|W ^vii.Jli, r i;:.--!! Ib;!u is on <).•••'• i *j .ilr. iitr .^p./is. II..UM<M« , ,„[• «li n 1 ...liiiiK tfw.rrd the oun f * * * * * j* • + * + + + +1 irly ! HI p ^iilits tiiiUM'.,, t-.,,||. -ii;!,-.IV • :— • ••'I 'Miiii,' iiiiiving lip I iio iioi b. piiz/li'd, Ciffli i.s lh»» .Muivli :!, VJi'. ; . I,;, ilir '.iiir* I'.^l-lla .Ma.i- xycalli'Tnian audi <d' . Diil'KiH. , - ((••'( ...iiiVh r,.irly :.Mili-« Al. Ii.-r liUrtb:i lb 1- I r. aiiiiK. (;'-:iiral ^.-11. and ir Mi.- : bin v.llow and fi-bl, l .ofi '.limd -•nulj <-un .iM ...iri..-| H'd- i .,,11 . ,>:; I. i. II it loM aif privil. ;;.-d l..nil i'la.-- Ad-l ' (.It- .ii ;y k*< MIN II. a ^d IjlHiiMl Ci^-.ir jii-(| ibtiHc .•.'Ur 'l duuM J !•! I iiiilnl-i l ^-lriuj J• .-icid .is fill il «|iii)la1ii )ii -i Tb.i il>i-i!i;t u .i :'f "M'l .^:ib , .ii';il n\ i;ii.ii. ,1 1 • !<""l MIIJII-; I KaiHiis I t(} i.lw'oliK-l,. I':.iir -':i^ <".iy ., I VI.ir 1 1 jn!< </ IT) 1.1, -Ai ri< itM ill I- i •-I'lunK;' V. iib l.'i 111 jl- ill !•..) Ill iii|ii|ui •. '.I I .SI I il Mill li HI t ; . I iUi' i;,y I II. I'd .anyway. \iiii ail' .MI;IMH ,|)-Ll.irlii^ Hii,',|, L'.'i'ifi. .l<i*f) I \.'>ivril.i>;s' iKi ^Kvi- 111 111,' : P<r,,| jiiai tivi-. i ip in Ml 111, llI'P imiiiid a\ifU'' : n.i (<> piiiJDd |:i .•ii ;iii N. K.I OK miMI {OU)T I .1 U. ll.uib.V .1 • M .i I j .V.I hi-|ii I III- ^ild nil ,yr- l! .M.irilia .S.I'. \,li 'r.'ililii r. I.Ill t llln .Man h W .ilKr llanillioi: |I:IV!M llalilillOli, I '.t.'iiii'r aiidUazi! I)- llrciiii'l. bii lid. to I!. II. .Mav- : It Ilbii 1< MiKb- i ) Iiila. 11 "III. j .iw. Ill ll.iirii' I.. In an k I. Iida. Jl nil. • Ciiplt.il and wifi- I'lnina I. '' to Ki-aii .lH .1. ; KELLEY SHOWS i NEW FEATURE I'CapiNl Puliij.hmerit" Is; Namc^ of ifroduction Startinir Monday. • 0.fK!.\: • 1 ii..- sl:.| l-V-d II •I...;.-; .-'j iii.'i-li REAL ESTATE FOR RENTj i|.\il.Ul-l ivj- tl i;;! Ilpi'.lll | f'liiisliini'iii." I'mi. (!••'• .; ••laiiii -iii; Kii ni 'ii • ridii- l, \)i;ii 1- 1 tn! -' .1 I i iir^ iipln- \l II ii I oiii'' . Ill liKf a I'lii 111..' ,1 ' I.mill" :.r, ;. I 11', ^Javiiiu and .Mrs Al-; V 1 uI d 1 riii:i> ai!' .!("i, pdilii'l IdiUlni. pU' hi!iK ,.. ri\ i ji'i'i/ 11 .'.11. -fo I. jjl lilt'.; li .•!'-. 1(1 .'.(1. , t'.iiib' "J-'rH; i: ivi-s I 'v u.'i;; must kili'JiiK ci; sliiiiig In Uh'Mt'v: sbiits nil niur.- on wfiiiiiiy .•('•ITS; ' vi'ali -is - and ui-ii;ii;y . Iaiii;liti-r|i'ah.--t .-ritnuiv in .'i". .-^lotk.'is ;|iiil iVirdii:; ttii/n.s in nil liial Iiliudl'' '1 .. i.f lii.M-lv 1'., Adililinii : I j 11)11»iilfil J liiuiiuli i., ^' . ' . '.-'.ill. nil- id-, .•llln-I. 1! I.dii' I-.' Mi-.itb and Will' bii.^haiid i . ' " , Tii.iiii;,. K. Ill oil.. KiHi.'. jr. .-..r-s "";' III. .11- Ml- II- .;-iii M'l ••.irli.r of .NK. ^f.'llf.i\ : "r in i .f (if 1-L'i;i7: al'i* .".M; I ; • ),.-iii-. ! il r>\i vuiii- or I '-^s, III W. 'j of SW, : | i ji, ., , m , , i :illl.|l!." Ill- li, I'. . .Ii.'i .'II. If i^m .iif. .11 i'l.;.-aliV .y .iii.i.i> an,! . I'll iilii , up; kill ki.r \v ^ll.•r; Jli:'iii: cirk. iboiii- ln'a.vy p,.und a\.r- aj?.s gotd yt-arlinii-i ^inT..; M-alfrs SlJ.r.y. Imik ni'diiiiii ami ii^avy sU-eli-s 11,:!r.: liRlii, ,-:i -.-i s and "vjNrli igs $'f.2.'.'?( Hi. Shoep lune: for w.t-k- Uunlis 7."<; to b.'to up: shiri-p sicady tj» 2 'n- bigli.-r; k'al lamb.- .<l ."i .l": ilV--^infe' lop $14.75) week's bulk u{ I fi riiigs i$l,4Stl.">; lop e\it.s otht-rs Sii.rtif?/;*; toi. I'eeijing $14.Oil'; nuist iViXi'ili V.M 11,11 lull, i: i'. Ill V. :ll 11. U li' • '.!. If,-;,1 .1 : ! I-':. In;. ,iiii.'i \>i<i. ,'.li , l-'i\il S .i -^ilit;. hXu::V,Ti ."ji. lpb!;;'Jan''ibi- PRAIRUO CENTKR ' iK.il-.-u,.,-;. I , ; . M <ill .-(j Mr -i;-!;. All in-A a:il l..,,ni,i(- j . i;,,„ Uan..-;'. .b.b' , \l iii-.l i.i, l;. II- Itliiid.-. anil Hill-- v .-lm-i ,vi:iit.-a \V .'dii .?sdjv with yi y ri,..nu!- l-'i-i.l .iy. ; .• -i.s. M. K.. IliniHh ; « , .\ii-:. .C i'. (•..aij.iuii :'!-.d Mr:.; Mrs. .>;:.iki.'> w-;:t..l '.\ .-da. J -d.iV i )!.'.;>' !;--<>;! Kl i-;af -.i> Cj!-. >;;.nl uitbiii-|- .lanfjbti.-r. Mr:. Howard! .-Ciiii.i .iy v,.;:i .Mr, •.••u,l .\1; -. Knss.-U 1'.-, k. i.f llumt.ul.ll. i Anilrn -. ; Ciin.-ti; •r ;i ^.-li,. lulp.-il Mr:, j! Han;.' Ki !!•-. I.a.-i b-.-n bir^y for I.'. UJdii I'onk fi.r thi <-,<li <-r-) .SiUir- ^.•^••r.ll d.iy-. in I ,.'.wi duins; .-.iiIll.*- y. ' ';-.-pair -.voikiiii lii- iirop. rty. .Mr.^. I'.ns. WoK.' and .Ni-^va spfiit , W.iiivr iliibc-r i ,.lp.-,d Air. .'t'..lby ;''i'''"'^«>' •''"''->•''''•''' '''•'>•• l;a-.iU ^rav.-i .Mt.liiiay. ,i ."^'"u -I -'f u' -n"!''''!'-- "'M'^'I'I^-' ^5a;;:;day .'Vcniiii? sapper guesis of! p: ,K laini ,lha: .Mi-, and .Ml--. Kube Kaufman! ^ Air, and .Mrs., A. E. Tlcwey have : .\iir-i l !,-7. to thtir farm and .Mr. ;ti.n for ni.)Vf.l south of Hum- f)l!i).vin 111. r:<. iiiiial .!,.! II...:)) i.'pi .n . i.-i-:rii' f III r V r Mad •lA I ;.r>ii)'i .11 ; ... .1. Il .. . I'.l.iii FPIM S'lSllKD—Kiiiire iip.^tairi?.: 3 rooih -i. - rlosi-t<.' [-.iiiny. j<li'«'pins pi.r •Mild.-'.Ill i .i 'dail. i;'ii)<l Cli'-viiil"-t iiiiipi.; "21 ^,i -r. !-pa>-, loiipt-. line J". ('b .-vi 'Dl .-t ti.iiiliiK. Solni- -v (li.-;i;. lar-i, I'.isli. ?i.rmH 11 liii.-t I lilu- i I'.!], l.ll I 'UIl- I . !i.|ll.. rn ilr.i- : till- K.di. y i 'In. -il.i\ I.f I sircAicit'i'• .-^ALAKV in.-.im p-r wi'i-U iiiWl .-xpi'it .i's. Man or wii'ii- •111 wiib i'!~ III iiiirnilin;- r.>ulliy , .\ll\liiri'. Eiinkii MfK. •('•i.. I!:-i ibiliii;; St-i-li' .Mnli.r ('it. ] si. I.onii. 111. , .UaywiU M 'dan: •.•v.-r..l . '' M"" ^ iii.inib. An old i .liabl. iir'iu;; Marr Antu .Siippl;. in;<li"iila)ii i apitali/..'d aj on.' mil II. iil .T,-.; I '•^» o|i..nliii; I I .i-, . , ,, . I allv f<.i: • 11. man iiiii 1. l-- 'i-'';iU> SI'^UA.N lli .iiil liri-.«. .il" biiildliiK p .'riiiaii.-ni, f piiifii jbl. '1 111-.luiiiii. illy, only ^Imi, .-a-*) ' 'btlsiin - ..l liis n.Mi Wiiti- Ihti .-'Mill.-', linyci- M.ili.i; <'o.. I'lj j ::i!, .Ii .iiii S .-xiiui Cn,, M..\ II. II • i .b ,li lf..r--i.a. • I 'linni' ; •r 'n. ' . , ] MERCHANDISE Arijpl«*.i for .Sal? 1 raiilr.'. ni.i'I'-ri'. idnsi |{oiiMe<t f(>r Hvnt 61 CUT' pai lirccv .\~ii.l ii.i!:;'-^-,: iili.i •A'<'<\'T' b'H -akinu pl.r.'.. Imiiiii- fir-t li 'Hi c i ^ *J' mil' i Cur Apartnient.s and Hats 74 froii! ii.'.'i-ili. rivate en-: ill. PIlo. 'r'ti, - !'.\(!K i'lir c. 111. fiiiir rooij ni.>-li'i-ii. Pill.a-- I7\V. loitm. I'.VCK 1 roi.ii!, i; r'loiii liiiii. -viMi KiiniKO. I room LAHARPE AND lISCITIZENSl Hviition l'.-i«l;iliiJll/"it. • I - iii'ii»-.Mule and KiMiiale :J1 Pliiii;- ''111. ::!, " '•' '^"'if. niisliicss and OiHcn Dtiiiipuieiit .Vt, \ililiiu mai biii.'-. I nr l-.'iM. iiU'PK Cod l,;,i|„„„;WA.\'TKIl--llaiiil fc. pliuv. Will pay •>i..:.-iii.i. r. ni.k.-l i...lial..r' •" an ^T: r- arid iii.dl. f.„.!l.id. r.-..r.i.-.v niiin.i.;";_''"''^r!"-.l''^; " ' !••;. pli.l - . ila,-li lij;iit. b .Mli -r. .ill! pads. i;i.(.d paint an.I up il t rlnn. A bargain. .Mi-Carlliy : .MHiDI.K .XCKi) CDCPl.K -Uitli l.;l.)r C.I.. L'JL' .S. Wa.sli. Plio. Mi:;.! out .liildr«ii. lor farm \>ork. st.a.lv . . , : y.>ar r-jiind work. C. Wfiid.di, 'f VI'E\VK!TKK.S J-:ni; .-lAI.K.-Jj,.i,f • :;: PONTIAt; Clli:PE-TbiH car is j piion.- I'M. Cariudt. K\lU^^ • or trad.-. Adding ii.aibim-a. any! ii.ivv and i.s./iiUy eijuipped.; ^—" - iiiak.-. Piilili.^ .stti:o;;:a!)lier. no ' ii..ii:ut iii.ii( 'I riiiik-'., IraviliiiK j !K., bii;."-. ijiiii <•;; .1'., I'III ,.'lari'i'iiliii' and ail i -iili'p V.IHI'Is. I l-iiiiiii"-r'-' Kiiriiilnil- .S'dir.', Clll',\|v WHOM - F.ir ^al.'.$:;:.0 ill l'-'>"^ iim';.'r ..t d.li.:.-r.'d. A. .). ''all al L'lt; Ni.ni, i-,,- r, , „!!:'"'^"''''. .''"""V .. .;|!I.>P^K ini .m ^ (.aiai^-Taho , .1,. • -t f I. il. li..ii..-; b.'ili i;o<«il lora-' ' • I'll .a. !i. , Pbi.n.' 'U4t;F2. • ••ill bilIit:yvO«. All,.ii :kl. •!(.;,I Kllal.'. ;i: Oii.' ill 1-.-, -AiiK! -fruit. l !iir:-.iiti .Slii; .:, i.;i| larpi'. Jiioilerif, I ,1,11 ilKni;K- Pi..;i .-• ; !•'.. HIlCKDl CU.S li<.tii;.'it n<-u !.'!• lasli. C. C. liiai biii... I i i -ar. I iit -ap liiT l.;irs..ii. .\!..i-aii. : 1 ;K >'i^: i.j .-iiii m.-.d -rn hou.sej •111. ,rtini I '.irai".-. K-libne .n6 •in. - : • i llilO'l-; J'a.i!'. iii-i 1. rif' .5 rooni i i,|-J) WrUTE MOTOR CO. ; Hro.Sti.' Ji.r aii.l .Marsar-it. ani .Mr.-i Uul|di lianicii vvi-r. I - 1. I). !••. 'Ciiy I.f Laila ' ."I. •nil" -HI--, rvuiie ivauiiiian - ^[j. ^j,,) y >1 '^-and Mi-, an.i Mrs. Uuy Kaufiiiati | ^.^v.-d ba. k 'imi 's .^'l '--:"^^'.''.''r"'"*^- f : I- "nard's m ii'-iit- Adiiins and Lonnit. bobil. Kan=as icity. .Mar. ii. p-;ii - ri-oeipts l].". t-;.rs. l'n';'i!!an;ii.id fu iv<- lower.! Nor :;-dark ha.-d 1-1/1.411: .Noi. .;. j..J, ii.'iii; -.xo. hard $l.:;4i4 'Ti 1;.'!*'j; No. :; ix.:;:'/.! 1.3SU. .N'b. J i,.d »l..'!l ,;f i.::^'-..; No, •:•, $l .2 !»V.''?' 1,-;'-. ' I 'orn ut^rhang.'d lo '^.i .Ni). :; whit.! n ::;'-j.-: .yo. wliitf 67 '2|''^ 71i-: .\i>. :! y»-!lo'.v H'ii 7r .i-: No, !;. 71t;7 4i- No,. 2 ini.x.-d 7l '(i7:tc: No. :;] 47'u'ii7iir. i.;-.( .Mavor—Tv. P.dice .Uu 'M Ci'y TK Vim -!!t .S,^ Si-iioni ., ihrei- ^ve^rru^T; • X u ^ '•";,.^V"'- ' ''^'^^ roW^on spent Friday „-,;ht , \;:'''r?'-.^'^',^i^rn,»'''-^"'^^'h Clareneo and Harold Su -vA -s. ;'oor • •"''•r-;duy dinner guests of Mr. and Mrs.; - ^'""•ii • vi„„ , . L I Enni.s Siarkev of Hutnbaldt. L '-oarrt-rni. :u...n.':t hi iUm-l' °" and Mr. and Mr .-i R i! Wil -i.,11 -i.iil niliv vi and !.Mrs. Roy Baruetf and I ana Clai-a Jones of Chanule Adam., .Mon- g ,„„i „v ^vitli Mr-. M. .E. Har- 'am-ev. Ma.iii- of ib • | •pv. Kan,., li. bi-r.-l.yj BCiCK ihfro v.ill b,. iifld in ,L ,,,p .j Lallarp... T;iesday.|. y''"^'*^' til • iinmial eity <-bc-,j liioix;! iri .His- of -l .-i liiii; tli- , i oililr. r.^: ; IIHIOCK. 192.-. COUPE. } KS.iE>i 2 192C "six" Coaches. b .Ki nllli aa'.a:;!- and sanb-fr spot, or .s-U Pb 'jii ; Ilii.^.J. •'/ fiK rf -v. n ri .om tiiii <re-rn. rtou-j Saras,'-, pavi-.l siji-ti; also ESSE.K l)EALER-r- Jlonejr to Loan—Mortgages Hitl 1 . t -iry and n:uiti?;rai.ti work d.me. • ,.. , . , - - . —_P .)iirn liMl. i .v .-.j- (ilobe ('lotbiiM -s. i Tom n.iiin. fiiMiisii.-d.-' modern! J 40! •—— ^-----1 iioni.-. liuiiiir .C ;".i);i S. (.".dtonwood. Farm Hnd Uairi I'mdufls 2 1920 Road.ster.i. cheap. I Ui2i; ROADSTER. 192.-. Coach, like new. ) year 1.nil. .,'--T'.vo v.-ar i'-r."!!. !<•••—T..." y-ar Ifri;i. On.i ('•iur(-i|lman. !>• Ward.- Tivo niiin. 2tiii Ward -Two On- Coimcilman. :;.-d V.'a:.! -T-.vo K.-SEXJ. 19::'. "four" Cabriolet. i I l-Z.-i-SE^j. l»:i fojir" Touiring. • Oats iin.iban't;'! (1. .\o. \y\]\u 4!'i ; No. ;:, 44'-.i4TiL-i-, .\lilo mall/..- *],l'>'« 1,2:;, llarloy :t'2^<7 ;;c liy,. Ii'llji-/.; .VI.i.ii' K.tlir »l,il.S'(i l.ls i Clos.-: Wli-al: ,\l.iy "I'l H- .\I.iy m-w's|,:!:. .1 M1> : » 1 JT. Corn; .May 1 r'^' ; In:'. 7' S-|i', ^\r, I Ii)i'/ii:ii' (iriilii. Mil' .-IK' . M .ii- ( v.". r|,,,,-. Wli -lil .\ iiv ijl ill'..'.; lit ; i,liih n s.' ii„ fI. .Cin 'iil Iliy j7i ;-'.»i/ 7i;' .-<-. .(ii(y ;if SJI ,•'.( -,i i .S.fpi, M'..,!'. .f. ( hlcauo l.hestock. Ciiii .inii. ,M.lr, • iTm;. il .-ii.ii. - D.'j.aiinii 'jiii III .\K''i, iiitiir.-> ll<.>;- 7. mill; } I" paid (..>"• I In Li ir.n l-.'Mlid w<j ;ilil;. liiiili Ipi to jn'" .riniiiid aicriiKf- ?117.'.'"12: bul^ Jli> to ll.'jir piiiiiid w .'iglii ,'^ll ,pi';i n ,7 'i; Jiiji 1(1 :;:.:. pi.nn.l but. ii .rs *11 2.-..'i! 11 111: liniifi 'd iiipi.ly p.uk- inj,- sov.p ilii .4ii ''i( 111 r.ii; bcivy- w.-iirlil liOi;;- .?i 1 L '.'.'.i 11 .'.11. nii 'liiini jli,:;.',>;i 11 s.v. HKII ; $11 .'.n'o IL-: si.'i! wiiij .\lr-^, day at;.-till.-.!i, ;• .\li-. Will liioiii.'rs siiont Thurs• i.sy wi;.i .'.Ir- Fi.'d Saving. .Mr,-, l-'r. .; liiili.-r lia.s been suf- il. rui;; wiiii nii . ral. d tii'.-tb. ', Ml-. I!.! I. .\.lani.-i ami l.orjjiie sii. lit .Siiml.iy \\;'li .Mr. ami .Mrs. (ii.i .lidiiii-mi M'lutli of (liiif City. Mr- ,< .s' l!r..iM..r- an.I .Mr-i. Will , P.r.ilii'r,. \i>i(.-d Frldiiy iifterniion uiiTi ,\iij ,liii- Kmifiiniii. i , l-;iiii. i-M,ii!. -I 1. lakliijc il vacii- !:iiii li-(.).i In ui'tk .11 111- br!. k jiL.tii .I'l;.! il-iiiik; -iiini' r-piilr' V .li I, .11 jillUd 'll.Hll.' • -.)! p.i li. A'iicii^ and l..iniin' :,il ;d Mr Mr-, i', C Vinvi-ll .il- I.-IHI " d I 11.- 1 .111 lui.n, -iir|ii is." nil Mf I: 'i;, \\i,:.iii 'rliiir .il.iy .-v. n- '.Mi- ^iviniii.-l t'liii.l.li .i k aitrml- n-ti iitnl .(M.'iMi. ,\lr. and .Mrs. CeorRe C.nvali and .•Iiil-ir.-n .spent Saturday ;ind .-Jiin- diiv .11 the .Inhii il.artoii In-.ni.' m-ir 'I'iiay.-r. MIS, I!<-II Collisiin iiml i>;iby s .'.iit nil.' d.iv liiNi wii'k will! .Mr,-, I-',-al',k .S'm.r .-I. ,Mis .lini'Hoyd and I'^MI.- ail.l Mr .i:id .VIis. Mitiln-ll of Kiiiisa.-i Ciiy xp'-Mi ."^iiiiday n'Klit «lll) ,\Ir. niid yyj. will TiiM-h". ;(i!V' r'. iipcilmaii, 4tb Wj.r.l--T-.'.-.i f year ni. ^ j Si-'iijii)! Tr.'asiii'-!-- • Tv.'i) y.ii:-i t-rni. I , I ' Tb.-'<- nicnil'-rs Ol' Hoard of Kdil- •ilIiD. FORD. FOIID. . i.tin:: —i'V.'ir yi .K -j'.rni vii.-li. Tb • I'LL-, -i '.ni- Vi>liir4 wil! be as ;•.-.:!..w.i- I 1-' W.ird- Wilsnll i.- Sun offlcf. :ii I V.'ar I City Hall. ;:i.l W.i: I - Tilv jlb.li-l. 1' 1 Wiiid I'lils-I isiiii-.'. I'nJU .l ,i '-Il ill 'ti.l. 111. illld '-liise; -.11 •! (i 111, , ' ';i. :-• VASC'i'.V. M.iviir. i'\\iliiiiii - '•li.iii.ii.-r-, ''i'y'<'l.'rk 2 l &L'.7iTudor Sedans. 192.-, ROADSTER. 1921 TOURI.\(!;F;. riCDSO .N'. 192" COACH. III'D.^ON. 192r. UROUCHAM. I i nrii .-siXW 1921' 7 -iiiiss. Sedan. (iVIlj'U.ANI). 2 19:il TOl'RINCS. iSTI'llEHAKKI!, 192U standard i S'-d.i'i. I .-j TiilEilAKKR, l :>i;:! special ; 1 Kn .id-t. r. ; S .'va \V-'lf>- li.'lped .Mr-*.. I.'111! 'link ^ir ibr<',sb"rs Tbni" KXTERPRISE ]_ A.VNOUNCE.MKNT» .Slrii)ed, 1 .ii>|. Found III l.i'ii, .-.-u'ilii; cirili! at K. !|ii:l I 'li.lay aft-v- . .! i'l- I 't-li. ' till' 1, li, (I. Ilnn_:i. i 1 , ,Mr, ,i )|;l \!i- )''|. d Sriving enler- li !i:;.-.| ,1 iMii .Ii'ni • liildr.-ii Siiu- diiv 11 1 l>. iJ .i Jin;..' li:;!it li;; S '.ws 4-111, ,?u .2.-.';f li. il . *n ::f'./ 1L'.: 1.-.^. In 7.'>;; si;iii;:ii p.ii-king •r j.i-,- ;.-i-i--.-i :iii'.- l--r.-.; Hai .i i.uid 1-: -rii'i'ii; ,:i ii'iiior I.f Hon and b,i'!i''.iy. .\ v.iry pli-ii.saiil K.is .-iijiy.d liy :yil,, :Thi>si. I w.-r. : K.-'lLud llnbei', ili-r- id ,M. ri. [(i.iii. Kiiri Rnglitx. S. ifk- ;:. M;ii'>:;u-«'ttc an.I l ^.i!;.. I''li.r.-ii'I-. Dnriitby tni-|-i, Sav^ti;;. .l.-.iii..!i.. .\'.-.s- i'altb- 4lfii: wr.ik's inj/ prii. s : M.'''-. M''"' Jf-avy sJlji.iigj!,.,- i si ,.,ij -s jiKJ.j;:; ! ^-i'''•'! fill 1.1mb^^'^ lo-iiig r.'i I.. 17' y.'iu-iing ijil.-i -'p ili'-aring tt-eek '.s I til!.!.-.: 1 if .mbs II fi::,.)ii: and sh iirire: ftj y.iarliiig ew .-H *'. fi-rding y.-.irii;;K ,ir!,(--rs ^12: yijirliiii,' li.-il,"< IS >U ; v-a:. r-• :-iri ,'.(i; ?;.n-k. i-n .and tei-d'ijs i'.>2'>: biiik sabs: h.'iivy sliiisbltr sU -i is ; *11'n I'J.'.i'; inr".':i mi'diiiin M .Aii;in a.'id V' airliiius $'.<.-•• '..Viinib If; 11,.-.11: i-;l:uighlt-r in-il 't -rs , i:7,.-.ii'''( .iii.-!;!l.».:i $'.M"i; I '.i" rnws |t;Si7; (-iitl.-r cows ^;.i)-s-iii in ? r'lOiii .''i: v.•^l«•rsl »ll'<i i:;: sto'rk-nilady s « ei s and i -.'ders J7,-''3'ii ^.o, l-:rni.i. an .Sheep It.Ono: sieady; KO'H Hi Ci.ii'iii. Itiin and Didlii I, ;.ii' r • 7* pound^ ,Mnr!r;iii.i sil-;ii iii'.; lainbs; $14 7.-.. fir Wf.-k 04 ibiubl.s from: fir-dim; s iafinns and l^.."-"'! dir.. t: li::,'ii..i ; !li^'tn•r: iiiir illld iirlyle School Notes Ui port .if mipi -r t;radfS 1 .-iidiniir l-'r briiary l'.-|. iir..;;.'!. 1": iivirag.- ibiily V-'u- Tllos.' neither 1- i.ardy: Kranc.-s Archer. ii'rt.r. Ruth Applegal.', I'l-lil tiirls. _ |! lU'iiry liiiiinis. Wem!.-!! , -\1''- ^'"l ^''"^ • In';- \li-hin; (foi.bi.- lir.iiiiard. Howard Mar 1 rlii. i;,^ k C, m< t Willi \lr-, C.irri.' , Ilaycn Wi.din.Mliiy. F-II 11 .11 y :':;. I Work for lb'- day twa 1 ipiilt iiti;. j - Tluri' w.is an ex- liilng'' of viilcntin.'fi irom a lox. .M'.'iiiiiiTs pri'.-^i 'iit wfri-: Mrs. l .iit- (..•Mi.'lil. .\|rs.' Fisk. .Mrs. Ciodsey, .Mrs, Si< k :i. Mrs. Ileiniaii, .Mrs, .Sniiiii. ,Mis. l 'i ;-ik. .Mrs. opii! Iliiyis. .Mrs Ciirri" Ifiiycs. Vlsitori w.-re. liii'.is and I.ijslie I!utt»'rfi-ld iind ("iayiijn iP.-iki Afii-riioou calb-r-s ' w.-r-. .Mfs, H. K. Hay.s au <i .Mrs, : .\. Ilayi-s. • The next nn-t-Ung. will In- li -ld with Mrs. ll.'iman.i Ui-diu-sday. .\rarcii 9. ; IMr.s, K.itlierine Siiannon of C .if- : '.-yvilb-. Kansas lias been vi.sitiiig ; Inr bi -iitb .M-. O. il. Rutterfield and ' faiiiiiy. wliili- here .and' callid ai ; til. li..m<- of .Mr. and .Mrs. .\. A. Line and Keuiii -th - and .Mr. and Mr-. R. E. Mayes, r Aliss. \'ioJ»l Oaiiglierly .-p-iii i Thursday night wilb llit- Huli.-r- • (I'l';.-' b' riiHi'.'i!-. iiiii;; , nin-" u 'lit.f ..'111 I'dl .ii • nilH I v.bil.'. ill.I. : n .i-. Idiii k .•.ii--(, lill.. ,-li i |i.' i: ' -v II f:n .', lip ..| Urul bill. 1,. I; • v'.'i.l. Plmii,' I il.! .N'iK'I'SMN IT\'|- Uhiik. b.-l mi |..l irll 'ir .iliiddi lojid -W' 'ii.-d..'.-. i ind r li avi-al ^bplsi. r. 1{.-Wirnl, WKiX'l". • V. \ ri'li I Wliit- ! S .v:-,-. itisv.ir.l if r<tlir:i'd •,. l;.-uli!'-r. ! • AITOMOTIVE Au^oniobiles l"or Sale 11 I W Ji9 S, WA.SII. Trade Or .Sell On I'l.isv Term.s. I'MONE ISO .Ijilo Trucks ((ir .Sale FilltO 'l|oN Tlil'CK 1.-1921 model In i iV 'i 'd i -.)nditi..n. i-bciip. 20.') .S. Ohio. iriM'i 'Ki 1 -1^1,1.1' Fnrd tiink. I'.'-'; j iiin.|.-l. -^..ml ,-nn.lilion. J ii..--.»- tir .-s. i.i; liili Uii,iiiiili:'oii. .*ii/ii ^Vce-sorlps. Tire.s I'arl!* 13 V> UKi'Kt.X'i- Dld.inobil.' -i\: N:i,-b -.s; .bill.-- si-;: Oblsm.ibib' «ii;ht. Inlii ,\:il.i 'u n-i-kiii'.'; Co. Pllo. 7SJ. Bl f.SlNESS SERVICE I.iiiinderini; ( Wl i;Al:iiAINS III;;:. Ni .sb . '..I.i.: P'::! Xi.sl •..•p lai;: !;i:'l llu.ls. il •-,••!•» (nllli;::;. .Ml in .\1 N;i II AJiif. r S::i.-|, ('.i. Ill Ki i .'a.;., 111. l-i.nii- T-". I'EPKNliAlil.K l'^i.l) I 'XiJS l;.i.- iOl.; (I!i--i!-..-b-l i.;iiii-b: t'.vii Cii.-'.ri.li-t riiniu -i "I"' I'l :•:.il.-i r''..ii:si.-r; bii; I-!--.-. I.\ i '•nil. :;. , Tbe;-.- .aiis, nlj In l.,,(-t .f riay .-s have! „,,..,ii,,i,„_ T. i i;;.pi,, ,;..,.,'.:, liKived I .I their ll-w home If's- I '11. \V^,-t .;tie.-! Piii.ne -.1". • V'.-.^;'. E.iiJ pnu. II. Haz-! and H.-r- -Mr. and .Mrs. Oleu .Merryman i J! .1-.: ; " ' .' . iiiiiii R.dj-tis illld Edwin Wisiu-r: ; ii .id, family iir..- moving on a farm ! FOlMi-jRi.adst.-r for . ;,ic. $17. In- iiiinil.'r oi' '.isiinis 12. Those liav- i'-ar Bayard. '• • i .|i;ir.- .124 Sniiili S. > .nd .-tr.:—t. :ir..il!ld ;.i| li:i;lii -r; f,> lambs fiillv ,1 iii;; 11 .11 \ ^'l .lii. -1 l-'.riir:. i:i.b..rt--.! Th iii spi'lliiig: Ar .-li ..1.11 (.'rade .Mrs. Daiighei^ty .spent Friday aft- 1 - WAASilINC AXU IKONINi; Want- d. f — III S. <,';o stunt. Will iisfailioit giiai-antf. d. I Jll Mo \lh(r, Trucking, .StoraRe 25 C,ORR TRA.NSFER CO.—Packing. Hti.ra^e. Ioui ,-i distance hauling. .>i «'-isnria'(,ie njje'i. i Phone llJO. I'rufessloDuI Services 28 :S0HOERV —Medicine, X-ray. iDr. if. l-enskl. Plionesj: offlcej. 8Sfi; rle.'ildenoe. n26W. j r. Riuii .\ppleEate. t -rnoon at liit- niiiteii'ij'ld home, i^rade ,'i, Herman' i -M''- -"»'l -Mi's. .Mayiiard Peck from • iioriInvest of Yi!i.-s Center.j li .'tve higher: j Th.' t -ifjlith grade carried off Oie ! mov-d on th.- Lager farm. We are •rn lambs I ri.,- f,,r|.-l;i-i ii.-dits iind Krma K.Ii>'i biive .Mr. .and -Mrs. Peck ativc- ••jl.'.,aif.: If.-d <-lipp.'d i l.n..iiiii; ur.id.- 7 f.ir individual j back in oiir neighborhood again. flow.'r beds and |l|.'!,.".ii :j y.-arlini: wvaih.-rs i .-ri-du j. Ill i-'.vi-s yiiTii); l'.--i]ini; rjfng'.lambs SlIT,".; bulk d wi-st.'in-- $(! I.;-! I", .-,(,; W'tlj.-rs i 7.".; fa! .;'.-,fr!)..-.ii: SIIKU and. ajnbs $i:! r.(i'i/iM.:.|' •Till' nj.'iki?)!; . ii.-r;|l •We are :sorry to know lliaJ- .Mr;;, liarnhart is not able to be up, iiini.' up .if III.' s.-iiooliai tills writing., she has been ill yai-.| i-.i^j br<-ui;iit In a halt'bv the i""'" """ne I'm*-' •^''•"^s Marjorle UK !• ni.;i|| w.-aih. r. ' , liarnhart Jia.s been absent fri>m C iiiiiiiinii-.- nigh; will be observ- ' a;liool for,abopi three week-s. Jielp- nlyb- <om.' time ibis ! ing <-are for her mother. T;..,' or. htsira will fur-^ . Fill. .-lAi.E < !iry;d-rr ' 7^ >-i-d.in; land Rii-s .\i liiii'kl.-'s Cai.iv IJ.'iib r?, Pboiie .-.r.. OR TUADE - l;---'. !' 1 niip.': 1'',''. i>\. 1 • P'Ji; l -'.ir .l Ii'llil:-.. . CilH -^b-.- I i E!VII'F,OYMENT Hi Help Wahled i-Fieniale IAN -r For NjijiDOi.i'': A(;E|) WO Miiik ..tl fiirni; 0111-: II -.1.1 iii .oiiii- iif.- Pllnlli- :i !iL '-12. U. ••Oltl) HOAUSTKR-PI2.-.. enclosure. Ileal"r. n.-w tfr .?s. .',b - KoH" liiid .Siib.-rlin'K. iiml I,i27 ii- Ij -f cen;.': j nipt or in i$200.iioL Phone 97 Help Wikntedj-.lfale .13 ^l . I iKiili'.n: iSljAKRlED M |N-to work on :FI after si.v ! I'iirm: luust ;be experienc.-d in ed ; :.t;.{ miii.!:i i ;iisii (ii.-ii tnii -ii iupl Ilic 4-11 rliib '.vill j(piiii-nj- liie e .iiii -riainmeni. Kvi-i yiiiH' ill Carlyl- township Is :iiv 1. (1 i|^;i III ^|i'!iiil a tiii .-bil .-Vfii- ini.', |l .l^.• will b.! KlVfii laii-r, Mr-; (.! i/iii" li.n b.-'-n playing the . iint .-i wtlli III'- orrlicHirii tin jo.-loikjih the eveioifii. IS. K. (i.--::;;. 4'j niiJcH uorthwe-i I 'lliid 111 r.'pnrt Ob-n Ciirtier f'liii'p t.. «i.liofi| next week. ii-^t .•thle iOI.A HPE, FURi& WOOL ItOMPAN)^, . . ii*t our pricpit rtn l'< ih .TRV U>»(K<JGS : WV fin cat$e-nttet^nonUr}. n. A. JONES III .S<^. < bio I I'lioiie 1.107 GRlil^NAN'S lilARKET -We pir theJfollonltof pt\c«»: Fanry Hcit* . . I - 1 . - ,. .,2ic I T.ttt% .--i-. J ! iSc rheckx lm\ l>Yrly" ISc b.r itirfrci in attendance:: Evelyn Hens 4 ------ - . l .-lScffo-Jlc''"^''''''' M''>T >ford, ;'£dward FRECKLES AND HIS FRIENDS I '.irni j.I. W. Liintz. FARM L0.\N3—Quick service and; • ^ , KEN reasonaible ratea. A. Haw- COR.V FOOUEP. I') shoiks. go.id; ei- fhorne. ;213 S. Washington. ' s'liip.-. 4 niii.s soiitinvest Inla.; i.jt ..lohn Sharp. Elsmn:.-. lliimboidl !— I.hom' :.14F,1. ITCCKV. S.^ :!i(I--Six foomj rrii ity. gas; v.at.-i-. garage, one for i;arden. Plume .9SI-I2. . ,! FAR.SI AND CITY L0-4.NS—Base! rate on farms,.G ',7 , city-G'/i. Long ; riililEE ROOM H>)L:?E—Eiectrici ligljts. (ity water, I.ii-ated at o6S ^|0^ short time. R. M. Cunningham. .SEED POT.\TOE.S-Ab.,af :;i) bu.: j 'Sonkh Chestnut. See M. A Sdilick: • -—'• '— ; -. No. :;'s, one year f mm ' th^ North 1 i —^^^^ r- .MONEY "TO LO.-^.X—Private and eastern money lo loan - on farms and- city property. Low' rate. Terms aiid payment to suit born yer. Stewart A: Funk. ~ INSTRUCTION Oiiin. .n.2.-. bu, .\. L. Townsend. Farm Fi^ilpment SIX .Suburban for. Jient ACRES—West of river.- Call cr fee Mrs. .Jacoby. Phone 99.i-.31i CL -r .TIV.\TOK—.I<.hn Deere lister , • cuI:ivat:or. onlv used-one .season. ^ REAL ESTATE FOR SALE^ Phone 99<;-:il. J.ocal Insfrucfion l'lu 'j«ies 4;j ; FARMERS—Are yoit ready for the — -spring ,worl:'.' Reniember that we .lOIN THE NEW CLy\S$-.\t the have alj kinds of I'urm implemenis, lola Rii.sine.ss College; beginnih.:; i als;. r(.-placenieni parts for your' next .week. Half price tuirio.i ml old-machinery. Alk-n County Im- i al! uiio eni;oll Alonday and Tues;- i plr-iueui Co. _'. ' •'-ly. • , r ' - ~ - • Brokers in Real Estate M'H'i' l.ENT—fJood 1; room houser very ch.-ai):-SS.ii:i p, r month until nald buys it. Call on Tiie Alien, Coiinty ' Investment (.'o., Kellej- Ho el liidir . Inla Kans. LIVE STOCK Fuel, Feedi Fertilizers 56 i ^'arms and Land lor Sale «3 Horses, Cattle. Tehlcles 48 ALFAI.F.V Sl!a.U^ ick. HAY -Paled. 0. W. fair im- nri .I^Registered Moistein. excel-i ALFALFA Pal.-d ami b.ose. E. H.l lent auini.U. will sell ;'worth the! Weiliii, .7 miles norlii and :{ .'a.-t ; money. Pinuie 994-12. ,E. R. Van ' : ''da. Phone 9I.".-1L>. Ilureii. linjveiru'iits. .i :i >oil land, some 0-uit, l"i-|iii-i| out i;ist.' Sie-.viirt & Fiink. Houses for Sale lU'liOC .lERSEY -.SiiNV iind 12 pig-.' ptirebreil. F. W. Hrcnier, Plioii-, 97IIF:;2. HICIl CUADE .Milk giiiil. k^d.s. 7 moiiilis old. ('.ill SI5.I. .MARE .ML'LE--<'liming i yeafli. ev | 'ira Kdod. well broki'. Keiiin.'tiil iiiiiiip. Miiinboldt aiiiT'! Elfnion- f>'i(iiie. . : "'^'J^''--*' rooms, fine i-ondition. HALED ALFALFA- And pfiiiri. hi: "^''M'^ '"":'''"'• p :'ici -.l rigiiL 20$ mil li.ilf ton Inis. lol.rUim! ('..,: ^- f''"''- Min-ing-r. Plio! Gl!2J. KA.\'i)T.\ SEI -ri) 0,\TS ,-.ii.- per bii, i'llOlji'SK- Six room nii«li rli. with; ill lii'itn, -r iiii:..4 iiorCi .-iiMi El.i- I twdlo! i .la.-ksoii. Realty Co., over nin.--, CiMrb - Hii'-. Ibcii on. Ki.s. i Hr^ivn's Iinii'J Sior.-. PR VIUI!-: II.AV I.'. tiiiK ;;<ii,il bii.se IKjl pr.-ii;-;- ...y. C. )). .':iii,p, 'd-.t-iii. bl VINniltry and Supplies 49 -. - R.-i|ilIi.-r. CLASSIFIED DISPLAY SE-Five ronni modern^ aoui ;,'.-irii «e. good local Ion.''- JpbB i!.\I!Y irillCKS- Slate iieiredi; i d. i;niiide''s ami poultry siip|.iif- Cr.sloKi ball hill!-. Ic , p.-r, j egi;, .Sturdy Chick-IlaK Ii.-iy; I'.'o W .--i ;-lrcc'. ECnS- S,-C. White L .'gli '.rns. hi.-!' pi-iKiin -c-s. Lo!)..' Elm i-iinii'.^ ];<!!. .Mrs. II. R. Re.'ve. KiiicSiii Ii. 1, ECCS- Pnr.i bn-.t K. C. I;.! I. jr.. -':; pi-r ll'it. or .7iii- s.-irin;;. Pi'iiii.- 97::-!. ij. E. flrig'ii. ; E<;t;S ~ U; I. Re.ls fr..ni winter piy ing lii-ns; also baby i hi.ks., Pm ill y.i.iir. ...r.b'r now for iitiiiy i-hii-ks. Phiiiie l"lt;.l. ' Mrs. Cly.).- Ci.rdi.n, 12'ii .V' f-lb liij.key.-. HIGHEST MARKET—Prices paid: for cream, eggs and • poultry Our truck and chicken scoops are at your service to pick-up poul-• try. Harki .T Produce Coi Pho. 6',i. .lERSEY BLACK C.IANTS — First piir." 'tieu and first prize cock Eastern Kan-;is sh(.'.\- 192.-.. Es-'g- reas.;ri:-ble. Os.iir Prowii. Harpe.! Kans. Ql-ALITr ELECTRIC ILIiTl'MEkV. Cas <;lly. Kaus. Ci^sioni liatcliiiig: ::»- per egg, i.p .7.' per chick, j'saby chicks, heavy breeil. $11: per Ino: light breeds. Jln.r.i) per Im). SEE THE CHICKS—In .-VIcKinney 's window that are-eaiiii-^ not'nin:; bui: Thos. SoiithaTd's flhirk Pud- den. • EXCEPTIONiAL USED CAR VALUES .-I V.;iil Car /.s- «.s' Dc.pi Drain- \Vh„ We have (in biin.l at prest-nt the w»- have ever bad that mu.sl be" move sli.ik cars'li.at are ii'.w coining in. i;i_'.-, I Mi; lihJi; I!f.'3 lirJB •[\\» Two .New coiuiL !!f>rn ;j: « UI I'K. same a^ IM nolJ(;K SF.IJAN, same as n, 1 M »1> I;F .SIM»RT UO.VUSTEI .("it..;;ssi>ri:iient i.f u:-!(-d Vara Il to make ro<jm for our new jw. in. ^lighlly used. I»OIM;F. roritlNt;. winter .lop, :« real \alHe. BIICK SI'OKT KOAIiSTKKi looks and' runs like lie«. 4lAhl,\M» I.AM»,\r SKI>\>. al u bargain price. K.SSK.\ rOACH. slitrbtlj u'-cj. ' FOHI> TIIJOR SKI»A>. FORI* KOAIiSTKR. a real I uy. I !e.»« FOKI» <'OI PKS. sauie-jas new. F(»KI» TOria .NKS «<>rl)i llu- money. FOHl» TKITK, cab body aiid eier)tliimral a.nice ills- T-n other K""'"! chf'ap For.! ti.iirinjj:: an-1 road.;ter;i that we ;:i|st move. We triide or sell iin e;py I'm!"?. Dndge liroiinT': Car .s —Graiji! ELLIS MOTOR ill .\. Walshlngfon (Oppn Evenings an I iiii Prntli-rs TMi(k.5 . i COMPANY I'iione 301 r. Sundays) two «.-(.!<'< to |l.'!iii CliHinlierH eiirii ||t,'i| In the »^trt ci'.iilj" Milji week. I • .('arlyln Primary. Il'Hort for month enOliiK February Zft. i:i37. NiUnb..r enrolled. aViTHge Idally atti 'ndance. 1. : i i"!,; Sprln ({s' ^. 1 J Fee to Tile ''- l-jr. T/ieJma .Meale.v. kenneth | Yonn^ and <M *I CocksL. 12c i "'I>:lviii. hois Harling. Virgiil Pow- iTIreeh Hides L Horse Hides .L ——....«Coo We'wllj eonie after your ponltry. ij. F. Grehnan PriO ^iice Co. Holnroe and Elm rho'ne^376 ell. Edgjar .Mayfii>ld. Lesley Honey, Thortia.s'i Parker, Leonard Mealey. -Mary rioan BrainanJ and Norwood RobeTts.janfl .Mrs. Roy Harlinp and Mrs. .-Vustin ."Mayfield were visitors. ^Fhpne 7oar LWUI Ads to U< "TK PIAAJO* nv^ (aO\K6 TO t CAA) pLiAV 1p VOO

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page