Alton Evening Telegraph from Alton, Illinois on November 12, 1898 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial

Alton Evening Telegraph from Alton, Illinois · Page 4

Publication:
Location:
Alton, Illinois
Issue Date:
Saturday, November 12, 1898
Page:
Page 4
Start Free Trial
Cancel

Ummrt tUrnem* 4 Y* UPPER ALTON :': fit •»*», «*,,!«»»,**•*' 77?/vi e .t V'*»tn »•; Mil TWO STORES. Braifd sed Milk. SPECIAL SALE *? 317 Saturday'-dHonday «». wmf. •uvm Jfe.T K ;j«Vt. lirVif . - 'ssrttinuuira*.. * Heart Cure BOOKS. ME ' *** **/«>**" tfttfct , **-*v «fr< torn, »**<», i'f, »ff fifiT MUSIC, Frederic Oahfgtrom, It MM, f k V . . Wt .?-it«-7ir-2.t«iw7 ; p i ri _ j^f ;-^ !TX. 3-5'?ercj*e. in Fa^cv Plaids, P«ka i'^--^'"'^^^^^.'. D>:•:•/ £-^.f Nsvy S-^- s : ?='-^-' *•> ''- r a y 3 ^^• Prints, in Oil Red, RiQ&es :;:ed; specisl 6'* f 2 yard, *' yd. a yard i*t<» : :u 1."i -:ii:ivut ^iii:.. «uf *rwt 'v,* v%TJ 'VMor •tin.at tail ^-e-*' Patterns, a£ Dress Gc*!>d5 c< t M: *#.'•$. t 'a. f »' turf 1 s NORTH ALTON. Jf -it ***• >* 'i*«* »-: .B w t jr.'-.-i: T . . . .. i.-rjf i.:':*t.r S'.ni t'. 1 " 2. X.crwt' tui jtti£ *« '«t*t F]2'"?-L 0*2^:3:^ psnerns, besl goods; : 7^'* O-ji^g :n L:gn;i a~;f Dirk Patterns 21 5' a yd. : '»>,':-.::•:• D;~e: F^s^-el ; f -it 4 f . Extra g&od quality i*:,v/2 r^r" """^" ^" '"" "" %e!g " ^" I3 ' i n-4 <j BlsTiJie-:, exir.2 sk? 3rd weight: special aj '.-v* avvtft ^ ^T*I -rf *jli*r tftfi C.'i:7"El.'-'^t2ii 2T :~T.. i?iT. J r-t*i^vT**l V~JT~ &MI& TI "'*':?*. Itli 1 ?^- 3 ZStt^R" ^Dl>? ~"'^tj ASsess, One Dollar Coupon. 4* *"*- *>/** 5", .*>- vwsn^rr- tv jg-v Vv ->» a: '&. j sj.. ;• t u um CSi* of . tl^-VSs- Jo? iH •"-•.'.• }'-..- «£:•* I.-}' }-. JJ s *a>3 S H, ! $i oo=One DoJ!ar=$i.oo £««* v> Sitt* W.t ff/y/itS&tir/ , <Jl;..ilCtfe/ • XJttfi • I** J Oart. . K- tout, moody This O,ur-->Ti wiH be received as part fay on any cash purchase of TEN D9L- L^K5 or oye; k»r one week ending Satu;day, Nov. i2:h, on Clothing. Men's Furn- i>hing Goads, Hals, Caps, Gloves and to fftCtiy* n«>v»f tout irm#<l by itwints/r i',*ii>vln% Mi farm <>t '/«)•;« vtMi lh» n" nl 'jf«»W«^ * fav,r\< «»*•/!/ t)w>'i<;r*li>: I It* {trAtttvt, Jfi»A\wn wi'tnly 'MOM tiiti *» »n MUS'itt*!/ tl'tubilu nnvtit >i*v» Unit. l>, mut wit lion, {}, A. Hurt/ Uio , /„ «»«) III 1/iHli (IKM>« U"' minority r»i>fH Wll'; Wft* «l':(>l'i'l (ittlHO ff'/J In , arid iiitvv Klvo/i Ll/n KM*, 'rtWHixiKKtrfH *MT f/r HMKHHHH,f, //.,«**, MONTHLY SUPPERINO. •r* •/mj/touiii of «on««t«d. funotlou ... ., «t«W(«i Will tfUntltttl It ,00 jti lli« dru 't you f*t , i* j* life** 3 '/f #u$#g «y>/**«, V/U;i*Bif, P. sa/i T. Agt , ;. Lvt>si, Mo. </w/< taut';!'/ isl ~A it tf.tdt'iliV, HlA i.iilfi',1,t Wfij.'.W tlltli limit* 5t A Kill {'at; tttiifx'.ai ttnuj Mtt.k&ct 't'ht (i-.-tf-'/rt Iw *." <.HKi:it, H H, VVj«*. t>/;M*lit/n fit tit* . - y/ j l>( tt/MXM.W IttKrHl'i j }<*>': Msteih'i'l tl'Wii'/H '/f » / way lu «ou»ly thin ii H«;i»»/;r anil M tlio lowor lioiiou mi (In llifkot, wljllo Jimmy iKiiin ty in** tliu i;()ijn/crMll<i minority r<ip ri/»iuiUUv« unil III)) )tfi(/iibll(iuii nip Uitorlftliily IN Hxlraugi of Miiiittl.or ()of)|iliijj«r'» filuu liul It IN tr«», HKVurtJiMlt!*!*! Hint tlm M«'ll«'»li nolinty I>iiiiio<inu:y of tin; IVill ilUlrlot Ii4» iinviir >ut u r<i(/ni»<)iilkHvii- Allc* oil nil tlm liitiinlHJiM of HIM Illlnoln !,(•(( i'urty IHII" UMIII of UIONU In M vury Ui'(f« iiidjorlly of HIIIND IIUVM •tMwor»U tbul Ui«y will vntn for tliu ol Uiv law. Thorn I* Illllu dyubt liuUlml tin- A linn litw will ru|ioult»l u* «uoii HN I ln» luul«litlorn mm lo €ur« tuiarrli du u oL druotid upuii nilUltK, liiliulaiilo orolliur ItiUMl tiit|illiwUuiiw, li n uaiulKullioml (llNouni), unil imu Im miuo»»»<till> truulml only liv uivnim of a oonitltutloiml ruiiiiiily Ilku Jloud'ci Httr»ttl>ftrllltt, wliloh tlmruiiKlily |iiul iteii Uia liluud uiul r«mov»« Iliiiwirof- u)uu« UliilJI wtiluh (iiiuin uiilurrli. 'J'lio ur»ut uuiubur of tttiUinunlttlti Irum UioitiJ who liftvv bueti viirvd of uuUrrli by Hood'i ' u« (.fill ft n>v« «U«e». B«w»p»rll m prove Ujo iui .t ltl ulr vtMf.h It Ifi'iniuu njtit.ti'UlH I* ti'/'ff i'S,HtttU':l' )/ X « »«)lw«/ .'>i-iC4l«>li<,li» *j«i »i'/7/ III yiiiyn .•*• I." l-nn n Hi': xi>a}i »;;'! tiif* i,ait'>i i('jyttiun'ti>, Ini Ih's b'lil'liiiK itt » /'«*'J i/itintl>'l in Hi'; (iwitiHii railway, nKK your yr<> li&ctdty,*: '/f (i!',& I tlrink ttjit lake* j'lty Ull W<:ll f(« I try it iikfc H. Oil titbk'i Irijin IIUTV ; _. We desire to call anenlion to our New PALL AND HOLIDAY GOODS, >'.<u ?. ? k ft And invite you 10 inspect our lin.' of Beautiful Rockers, Parlor Pieces and Desks. Our stock is more Aii v/no complete and our prices lov/et than ever before. For forV*^t!'!ui'u* i K^'-'d goods at !o r -v prices deal with the reiiabi? and old established- furniture hou ; ,e of H. A. WUTZLER, 632 East Second St. $i.oo=One Dollar=$i.oo ntn! r'l'.n'ivtn H v/Mi'tOl lJ;«i f.ri'.eof toff ft*. H K»jlf <f »);'.*>< nl tlt'l KIUHliUX lt,itlillK «t»t)'//l i>j 1'Hfiitr, 1,11 tint I' IKI/.illtiiltHlIK Mil itU' ll\ i'lltllll IK M Illll- yyill »!«•< (,i; tie lij'J' I) n,i it /MV,I| niutl'/rj Ut Ach'lfu'll), MI U< </f tin; I .'«»J/irtii »"» 1-,/lt i|Jl||':»l)Olllt ti/«.'/'I Will l/'i u lltitiniiii iMvuy stiiiniiiH l/oti; fi'.ii; Jt<niil fi/nl ft'/!'! A»lnu ,nl/i I'/ 7'itho- inii, Mini fli'ii'io Hii'/ii^h Hi((jii)i|(iii Shadow of Herself Stomach Wm> Too Weak to Retain Food A Complete Curo Effoctod by Hood'o Baraaparilla Now Enjoying the Bout of Health, With Dl«ci»t!on Perfect, "My iiiulln-r VVHII »ul/Ji:i L to Hluk luiiil- «' lim inn! liulljii iitl'/ii (or over u ymr. Him HUB iinuMu lu uluii'l for uny li-nnih at Uiiii', mill wim i>lilli(i '1 t" Hluy In a (lurk rimin u» oliit n/ulil nut Iwur Uu> ll«lil. Him II/M! (i»(/|i/^'t)l<iwli«lii'.i)r mill |IITII|OIIIIII-|I WIIM fitj vvi. ; fik nli<f roufil uol ri'tttlu wltut (noil Dim i||i| ml. Him uUn hull m VKMI |»il/m In liiT lii'U'l. Him (iildiTi i) no UMlcli lliutxllii li«rmiiu lnil Iliu KhuilnH nl lire- I liH|i|»<iii'il to rt>ml « lw»- tliiiuiiliil ul;i/iit lluiiil'n Mufuuiiurlllu. U floundod 80 Truthful I I»>MUMI|"J Imr to try tlilx /u llnliililiiu Dm Hint |jutll« llmru «u» Mil liii|>ruvi;iiiiilit In Imr I'Diiilllliin, Mini nu r tlirtiw ii|i iirf lunil unit htr ln.-uil- HUH not UK Knvoru. Hliu tuuk In oil fuur IxilllnD ol lliiKil'ii Mur»u|iurlll» un'l UMV'urul liontMiif lli.od'ii I'HU unil ri'ifulnuij liur Wi'Uiht, Him IK .'inw mijoyldtf thu l in »; I'iii Hl.'i till; s in tt'i tht tint >'I , It ':«!» thb mni.un iliKtltitlHtl'.'ill Mi that intt<in l>i <;i,uy\). It ar/'( Ail R. R. RXCUKSION KATES. «>'J HJi Ail/,//' l<,r i^Mivtn 'J"IIK it'lllil.tt'MI Vl Oil.*!:*. I-IOM"**' ifft/tt Ki' 'lf*.i';Ii* > flf>V IlilSlH I','./, " ritMit* fi'.w in «»>•( t »iu tii«i (,. ft A. II li. Mi/I '//6't^' il'yfi*. 'Flifc IS'>/;jr,K'- f ''' ll'':iV! l/':«t)Ji!': tfy ftli f,oiu,tirri • MttMirn «;.'( winl/.ri, m.iiiii,.!f fi«--,(io, (ilyl//J. II. 'li,oir.mt, A^'i'it If; lli'-C i(kA,l( K. » 111 *i • I f4-ry Inw rit^u l'*'/.^ W'l'fct tl/ln ' Ic-:* A nirini M'H'ii'.K, <;•;»•»! l/i'(« Hl;Mii|(ll<iM N-iV I'. I': I. O. ') t'. I ui iii.'/t<' lli!i I. A It,*. I) null ••»• iifiil-m n-.t'-u .'.r/iii (•! M|,ni,i' |i| nfj'l f'.IOII «l I''W I ••'. ''I. .'l' V llt>> )'• jl; J. SUTTER & SON 2/0 H Third Srrecr. ^fe ^a< ,: : ( y- * '-•>5^,i<» . ;•••'.. ,* W:..y$&,.-^ il5^¥^ After dinner you enjoy a GOOD CIGAR You v.ill finO an abundance of good Cigars, at Marsh's Drug Store. friday and Saturday. SHOES! SHOES! New Shoes, Stylish Shoes, up to date Shoes, £ood Shoes: Shoes for men, Shoes for women, Shoes for girls, Shoes for boys; Baby Shoes, Grandma Shoes, Grandpa Shoes, Shoes that have soles under them. Good shoes to tie to—impos^ sib!e to get on your uppers if you buy cur shoes. Shoe Hung np Prices Cut Down. Oar Show Windows tie • «udy in hno« economy. We have hong these np BO that be who rnn§ may read a Jot of sheer enongb bargains which are be« samples of hundred* of others within. There is only one way to beat our low prices and that ia to eo bare foot. Look at tbeso for Ladies' and Missea: For Ladies the celebrated Pingrea and Smith, 3. 3. LaUeman & Co.. and V, right & Peter* CO'B 92. «-Z50, «3 up to «5 going at We, IJ», I.H, 2.« Pingree & Smith composite Shoe in tarns and welw going at ... I.W and Z.W Misses' and Children'* School Shoes in hsavy Dong., Vici Kid and Box Calf. How is thia going at - ....59c, We, 77c, W, »!.» Men's Cordovan Calf, Kangaroo Calf, Titan Calf, Jona Calf, French Calf, Kin K Calf, Box Calf, Willow Cilf, values «4, «5, «6, »7j go at «.' Boys' in same, going at Me, $1.29, $1 PFEIFFER & BAILEY, STAR SHOE STORE Harry Zimmerman, Manager. HIM! N)IU Him (if ln'ullli, HIT (llui'Dlliiii l» mi cut iilimmt anything nlm lit I'd yi-ui'H old unil «ny« H)IU fiwlii «» wull MM wliim »lu> Wild III. JliMid'i* Hur»ii|mrlllii u (!<iiii|'U4«i (HifB In tivr I'MUf." Vlnw MAHV MAwiAUiHi Iruiiluii, Olilih Hood's Sarsaparilla »lliu liimt In funt HM I Inn Trim Illuuil 1'iirinur. ily |jy(l, |, 1 1 mill A (.'»,, l.utti'll, Mill*. I'lllu 1*1 H» l'IfJIflKI.'/M'M I'liri/UHll '.If M'fVl'.. l'*l HlM'iin'n ui.'l f;l.»lr <.'»'« d»i.i(»rri'i!.' t I ny, Hi. -I'.i', Oi/u.ln, In nvr, HIIIHIK i, ftlHi/<l, l'i;l>U'j'i<f, 'jarlfil KnfjIJn, HI 1'uul OMI^UI, vl* lii-iiri'f uiiiJ M«u l,;iiiir I'iiy, .'yi^r, Wn'iiii'Miliiy I'or f.»ii», null », '-t-., < all 1,1 aO'lrnt* J II.'I'liuiiMM, Atfi i'l, H unllln' Until* tim|ii" llli«| (.1:1,1.1 In Alllliiim, All'yill'ISl, li'Mlltlll> '/ Ml' (ll;i,;ll i!'<wi'f IM'I. Hl'fl'll, MlllliKMIlH, 'IlilllMCI.l'M, VirKll'l*,' Wl'll Vli'tfliilu unil Wiw oMiln. viii I jit? I »i ( n . I'i'i iri fi,in...lii'ii ai.il Hi k<itu , :iil(«, if || Ijaif.iiiiiii, ^'»l» lilts I'oiir.tn ui'i" llii-.il |i:,lni.i n, ,M n i. ii run, Cnli/linl'J, I'lmlilii, lli'iiiulit, ll';!,'), l',<i)«n 'r,.| lU'fy, I'.IWH, Kn'i'iu«, H'niin'hy, l/iiililBiiii, MI'lilKni, HUH,'•»',(». H,,,»!,,t:;|,i,|, Mluoiirl, lu/iiiil, Ori'iKnii, Hitutli I'mulliri, KniiUi liiilmttt. TiMiuviMU!«>, I'tuh, VHyliii'i, W!'ji nn.nhi iinij wyiiiiiliiu. 'I'lnliai* will IJH on «tlii Hit. IMIi, fut full riidirmotlun ii|i|iiy to (i II. Ilitmlluxi, Tlukv H dull** fif ffcluljur, Nnvc'tih^r iiii<I l)i«f«'inl,p'r, the!/', A A wll ! d'fUdiniml'in in Until ulKi'imtly raqui:4*il i'ttt*f» Uj |II,|IIIM In Ahilfiiinu, Ac)/.''!,!!, ' '' ( (;olucnii(; J''lviiiln, -..,.., ,,, „ ., jiiiiika" 'foffllury, low/i, Koiwtti, "iViintuniyi NiirUinril Mii ; )ili;iiii,MiMiiiio(/hi, Mln- jilKrjii, minril iiii;iiii,iMiiiio(/i, *- •jmmilil, Mii4»uiifl, N'nln'niikii. Nuw Umlwi, N»rl)i(.uriijli,a,HuuUi UskuU, Tuii'ir»,.i,g, T«i . u, UUli, Vlrglniu, Wlu'Dinln nod Wyniiiina, Tun roilu(!liuii» In r»U<w «nc ui uuiiirlmn imiiort- »owi (u invrU lUu mitintldii uf >iu»i»iui«v ^.feife. »owi (u invrU &»v»l«ri, Fei TlMlt A»i»», / '»iA,>,. ... .1, ,,. uf |>iu»i»iui«v ,(l: Nvrrln, DON'T MISS THEM ©DELS Sacrifice Sale Gor. 3d and Piasa sts. Ho well's Carpet House has some fine new patterns in Carpets, just the latest things out, and the prettiest to be had. Hugs of all kinds, Linoleums, Oil-Cloths and all kinds of seasonable household goods we can show. Orders for Carpets should be sent in at once to insure prompt delivery. A. J. HOW,ELL, 117 West Third Street. OROCEK, Cor, Sixth and 7 f . Bost Brands Staple and Fancy Groceries, Fruits, Vegetables, Buckwheat, Pancake Flour, Maple S p, Fresh Oysters, Celery, Fresh Bread, Fancy Butter, Flour, Pure Spices, Fine Teas and Coffee*, e'c. Licensed Q«Mr»l *Mp»rlnUad«iil nod to Part of the City. i«> W. TjllliU dTKKirr, Ttiird "IF AT FIRST YOU DONT SUCCGBD," TRY SAPOLIO. k>.j,?y i .5*','fr...i; A.j... nt ij

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free