Estherville Daily News from Estherville, Iowa on December 13, 1972 · Page 6
Get access to this page with a Free Trial

Estherville Daily News from Estherville, Iowa · Page 6

Publication:
Location:
Estherville, Iowa
Issue Date:
Wednesday, December 13, 1972
Page:
Page 6
Start Free Trial
Cancel

lovca in Brief js -Hr .rvi.,.^ DAI..I NT.WS.. V.T:-. DEI. IL . is?.' Page 6 Bill Would Require Insurance Firms to Cover All burt, «<:.••: •>»• spun J a' * i.v KiJLj'- app .".San, tkiAli* fir* 'i;-v>". >'jjiW" a>. *: ISM*- *>aiu r .iit^- -.:pmturrt ".i&c'jki: ;eani . i. mr JV_ T miiiior. anc ttu- C-r.Uepi ft 'Kteapattui Mf--d;.-m; anc Sur-pe" n. Ifetf M<vin« »ic .ins: over SI miiiior. fcwfe In: tm f inane adsj— trout>tec faziiil; wsrf reveaiec ir. £ -snn-: iijsc ^ USS S E ; ir. PoU r :our.r> rnszrus: Lour-- • 'stir- 'ja: *tm Thre-* hilled In .4'fid*'nt j-'a^'.:*:: Ler.ai -'-1 o' ha«»£•»'•!. it ft :v xmri ztuLXnr. *»•--•--. r.:.«^ ;ri.-atnl'." " UBSO*.- >V:KT : Jfv. •_'=- ISB: w*r-. c - -' awtw. ir.T** r:u i pectus imsx. Tut cr.;fO-*r ?-air«:a. I g-rr -i sat iat- Airt _Jnyt 1*1. o' ha.i*^*fvv cijLrrifw 'Jfti'.-«—i sent as :ruo> •iC o' f r«t»-/ens wtrg ht »vt: Ao Liquor Adx^rtu -iriM a- Rohberv {barge* : i" T - J iov.-£ r — Autnoriasj tevt Aunairltief navt cnargsc Uidit Ayarf ,lr.. — . Q- Tsaar Jiapim., ir r-onnsctior vritr te nojuuj af i Swisnsr mar las: wee*.. Ayerj Iwssaa: aecamt tot fiftt. perbor. Tm vicnrr., H IDOT . Ilaaeri; a' Nwisner vrai fount osac m :m ."ana- Ranirtf 2i:j .mi- uts: F-'.a?: mommr after nt K-EJ ar- restac rut niprr ueiort or. ar min:-;icanor cnargt Hfr IOJC a'- ;j'_-erf lit rat uetr. otsiiw anc roDuec. Halt Wet Corn Loan* 1>IS MlC r \'I5. i'jwc ;A V — Tuat-ri.. ylTi'.-ia:£ s*.» gyvtrrtrrien: ,'jtaii i:>? s".'.>"agt xif KB: ',-:in revt t*tr biyppec arc iuai!i unatr :rft • -am Sioragt rriyrt iifti'-ri: K < gel. 7 rir ri^^ r^r^*_^.'.'.':rjr:&-vr , .ic'r myrr J or ub% ir. IfeC-Lius-s v. t:ort '.' f .»rr. /trmtri woaic i-'-l. at i'jan&c far ar ';ararr«r!.'js_ prt»: fcitirig rr;arn«.s. ca.T. pruritri.^ i£ utfec Itfei for -;trt.'.vjr.. !." .'I- ' .•'(' " . J 1 •' ' • :r. -': •-" ' 'i- i j V • J: - . - '.Ir ; ..V.V. ; ' ' " ir ' J- •• rlK " - > .. > «.. ' ; . „; ; A ••• , M •. • r • Jit; !: ; - ' .'- : !•£*• iii.i- r . o:< ^j-rj-i^r 7 : _ r ^••'•^ ' J - J*=> ,J itiiC t'ii z^iia', r 1':''iiiWrlljw-J *««£ tzuViiiVS -Jf -ye.lt f*'>:i>. "lu^lfc' /J:.v^ri :^cl <l. -.'.-vr-jB*^ it Itkifi/ ««!H»«C<*»». ^fe- «<•--!» tv '.'>- ; VJIfci.. ("''I.. :,(- ';*':'f / V.*. ia.-J'-J-". '.XLlUtf. •Jojt * ; <tu::*cxj:j'^;fr/.< pan i'-<:'./ai •/ \i-J'.f>. air ti.-i • y.:v.-' *• -J*. <. i jt-+.< pt./C* 'J'S. '.J.TvL':. ia«i .r.--' — f. xu»ri Ift'jia'-uii-tfBia hLU« - «r I'jrrmja-i^ tsi: e> iisf us iMrm: a ram. p-; u 3«*r- '--oni'^triifci aifc'. jjrfi wruuet pr«v«j - irtjuwr aitertssu '-vii acv>r.—.«fciaf nt n/o>'jt i'j) ul!a-ti«l/'j{ n ts»4 psiuiic p.»j^ya;/'jt - -.vat */ wnaaviar ciuv :-xt ':>K' '-'•'"i bn&sr.tet vat atn.HRrt a IIK 1 ; v .•i"- -iu«-t app-ov«t. u. tsi*. vjj;- KODAK INSTAMATIC BEATLEMAMA! J 4' ADD 10 HE BEAUTY OF CHRtSBMtS THE BEATLES *TP> S&COMC Atatm , / E BEATLES ! — SMBMilE NEW | TlR B ^T KKfLESI dialer lili>j»; CHRISTMILS DEITTERPfEOE 2 50 t 350 Vlntn rrytr St.Ut havt tiVZUal anc 'jUltf 'JltTitattSilt yi'i't /iUtvfc't, "If >'<«. '^ar'. fat T«5f t V irt Kivtvfcf c >! FLOWER SHED >««.> •/ J'-'.S-l'. pJU i'.' • ' I JJ'.< K/j-/.'/.' \'.'t. y, '.yuj!y>rt. it* :.- y. >->y. k '. r. '/r ;i.!!,t-t ?• /V. «..'«: lit-/ WV/ i' '/xs'. It,: c*v 'i 'Ay-cw^ .Yl'/., ,'Ji.t-'. »;;. fc!«C 'Atvfc- /•ifc'.A '/ >'w.i*t K-Msy. Ofc<.».*.t-- '/ f-'jt.., i'tV), -it iSj<t< .->;< JOC p/v/fete J«I '/A *.'/•/••». w^'. mi/ su\unt »/, **->. *AAK V*A •>>•• 'JMill iA tti/i '/*Jti!.j n/)Jnt, fx* yum if tilt 'Jjt lit'A '/ U* t*s,- Unci battel (A- UJIU'IUI ljallkC. UiAi'M si. titi l.i*t & in 1. UM l^trtixis : JUUHM/^) >JI tbifi <:t.Ui»Jt am 1 kii'jititeC i/j iMtltA: iimijt^i- UU: l>ajlttetA l/i tint itftAki fty/it/i, •art il t:<iil/Ht i*1)l>g KUitlA H&xUM thi/i '--SUIjt ttitU tiik lluslli W)U) ltd: t:\ut1f. it l(*t toi/tib lUtlliitft 4iblfii:l i.Uiiil, Ht l/l'AiA- fed by law, liuiy Mii*tntU:iiU*i, tor itlliMiiUict:; uitii tmltstk to f *U-.4 nitfiin nix itumtii* tnm vu> inMUhium 'A thin f**\ix 1 CD EC* 5fEXTflil4fri 1 rKEE GREEK STAMPS' ! BRINK OIL €0. f A5' r>*4lt Cor^i-Open 6:V5 «5.». ^ n^X)p -m. f PYREX BAKING DISH I 3 ^ x / 12x13 ''4 COMPARE AT 1.5? NEV.' - WITH TAPE TABS "KIMBIES" DISPOSABLE DIAPERS 30 COUNT DAYTIM.E COMPARE AT 1.89 STEREO LP's 0 COVkPAP.E AT 1.29 8 0Z. COMPARE AT 1.49 ESTH ERVILLE \ IDOUBLE THRIFT STAMPS * /»•'-' > '/ V/ Of # -.ft., 0?n-0>tc. 1-5, 36 THE BEATLES AB8CY ROAD 5v ^ » SUNDAYS FROM 1200 to 6^0 r . o c • r ; f ' r "3 < I COAST TO COAST STORE I »»»»»»» »»»<i»^»»»»»»»)»»»<»>»»»»f FREE Thrift Stamps S - V/itfi cosi -j pvcKo-t* ^ Hiit coupon E/f,ir*t V/e'J. / Dec > 20 Llffii' I ovp-pr. p*f c^nf „ Of;*n 7: r /Jo.rr-. ?:</) p .m. # •« c AUK An J»A £«rt>«rvili* 362-4432 HAMMOND Oil CO. WOMAN BRIO ROMAN BRIO COLOGNE or AFTER SHAVE 4-OUNCE DECANTE?. COMPARE AT 3.00 BUBBLE BATH GIFT CANNISTER A GREAT GIFT FOR MOM, SISTER, or GRANDMA WE WILL NOT BE UNDERSOLD

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free