Estherville Daily News from Estherville, Iowa on December 12, 1972 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

Estherville Daily News from Estherville, Iowa · Page 4

Publication:
Location:
Estherville, Iowa
Issue Date:
Tuesday, December 12, 1972
Page:
Page 4
Cancel
Start Free Trial

Page 4 article text (OCR)

'Beat the Bureaucracy' A Game Anyone Can Play Wt*.h*.. NBU > r - I' yw ar w*mgs viiaet ft«. gs» sneww 10. it tier vurbaw.nr.i: mil *vjr? unit yut a.;- jr -ubV! c f,i>v'.*--rmnni. itpsnr.-; "tr •»*'-• ian* tftfC * «*••< 'tacnii' — -ail r 'htm:, tm Bi- reauviiv,''' — mr - U'V'itit itft tit^i; yut i»i'yutit t-ai OU'.' L*.rt ci '.-taur ~_.Tf •"'nun ..ituve—i.r.; itu-riif Lv.-taj -c trtmprut 7' IK—'. 1 i riotiinu; u mt .v— HI IUIIIL iu. jury*— t IBK n t Tin tivnutia;".' anr_"u'-U'j; n tut -tiit; titan.'iiK a*t: e m: %f gfc'- II'- irt.it. * wini'iit -uaitt. ts.it >. ii!iu?fuL gvei in* ttui .jut Umv. ant m; tit UTTIUU- bun bita!" urt w.t fyrnf it £B: tut- • sunt iuut taat-; SK* -elunoi J tit t tuguv JJKSJIS—: piryvr ''i-i; it tin ". 1 jmt—tai r.t'vtmut 3t-- 1 >_-» mniut:-- mf twiK— t m; -eiutit it. ; it»it u va.'. *t« biait ii»-vtmut jBpannnrtr. bt Jut saut tilt OBjjarrjtivn't jn;ata u'- Jjyt ant ii -eit—.-vt I-, nut it tesaayuit-ie-i n laiit-un msr'. tit n utrttiet 'run itit jsaitt it lift mtiunit it tie auticnir it "tilt r itllir IStlJXrTJtl'jrilL 'IJ! 'lit tt r .XOL'.'} jjuiitrt. it»u n iiii unit-•-ur>.-t nail wit JJ iw! Ja» u •vtmtH-'-ne; »»ua: taJWJKIIBC It tu; Ill'v/Ilf.' it '--unv-fcB- ban., vw uat nastrw tm ganit. warn t -taikuuauii itnur.t u' iinit aur ttitn vitj'.t '.tit jiiau U'.' fun mm ww- er ftuiuiniciitit it initNi wif-t tm -tJiuiit it V'tttin c 1t -r ta - .";. tit t S 'Jtxtn i re'iinc Atrvu-tijn{' it btiusrut t lo-nif ai-iiii- lan: it tut tii-"t;fur a' im b'ltut iiii-jvu- tjutnit'.' tai uii-; t iu(2;.' IUK u' tiu* 1 it e «r K 'Titt '.run tut 4ttivtr -nni''ti_ lift JIBt«'"r. Vf '.fit Uttl^itit. in tl.'Jif- BC tilt loliwii^- iiyi '"'lit 'ire: -un it uwi itj|_ tr'Jit i ut- r «BJJV"4i'.-; Jl u 'jilt wu tntit ISU Steni-jyi- mar.mj; auttio'i',' at ui.Jt. *. (Bflf U tlK gwvf.-iiu- Itif.> y> 4 J'J*JC lur Wiwut!.' UT uitaiii. au' 'ruawxi «.••».:»"i. «ev».« *.v« w« t. 'jtiuprut M.JC. it t Ur was«sr iv gt it i xtevkr-jatvxr. teat. Tj?i«t lw Maxruaig ttui vw mlunuiotn, •JW wnit '-tra c V*'.-J«B 'J* fauifiari— lut BUllt iuunvsjr. tttt ."^tsagut y! H-uti^ t-i »tit*—L tm Jif»'i nietia. tr tm gtn- t—tmifit: -jSTLt-t .wnini- tH siitL •'"'tit v-'u-i." tturif ;-TU t:ai a; j= tm: at ufTifi am iiit c.-tr. ta:5 '.:tii:-g{ a' i iutit- uui. ' tK ••?"tiii - :iw i at:~fau'_~a". o" irar. yut' -* OIK m;»rs .araiii«n t»v» it atai witt.* Jiits tttt liani; ii jutaiist. ttit nt-;: IJ-LJI- ifn iwjunit;; 'mtiitif IIKI: ittrifinuu. i »m- p-Ut Jit.JL it atra-'ttir vjtt trit Rfvt—rmiuir. ym tLWJS: tietsr i nay.' m ait ' bi a-t-'ya-st it in- 1 1 ptruyit Ttiii-ai-tr'.". ym u at ititi'i- aua' j j!7ift naii*-. ta ,- 't it t&—t tm ".-•jiumaiu niatta an: at vi.jm i: i:r-im •jtr J; tit'v at-etru'jtii. 'jriui:"ut u&it u'.iw tiuudiur .anuari atu it;t:i:nitn it-t yoac i>tm-t;fi 'j'but - : in ! '.»"liib- uai ant tan iit'ij u nifa^uif nint-uv/i'.' utlit-e.. ut uuiicjiii tiKti-i ntr. rt&.z:est tv tut tuftmy Jtift at u!Iitiii it lutartet r. ii aeu: it pi s-trt tun. linuiirut ut.it. 7 tiyytrjiit't tan ut ut*! it fvaut tttt puu.it • i.nt ytt-a'jt vie. wiiir-i it bti»vt tut p—jDitrn a' E£T.mr i at-fii i-jt wr. o' at V EU VHL vrn it if. *•'£>• «C u ttini; ut tut ovuriiiej i' nssew.Bt .'v. "7 'tit ti!!!jfai t!i;i it eniH-Et u; itas: tvift i 'Jn} it K; it ttit uattruan atit a lilt tt*Lt-tl'JUt VtlBl tit gtlfi nonit ''iw': ut a'nut it niarvt i yen: ti* yyu.'- bfl'. }ut n;f; ut :uut'j.fct i t-atir. znr. ytii vil f.tr. rfsuta. burnt yuuyit fv« tiuggt;;tt;t ttm: i ui gtr; gi;jt:ii«r at~itii l' yut unit. 'jut. t>t>.—. af t f.-bt atjuti;i"iiif. Tit uX V'tift vub&'ajit., tit-'- f itstr .tJt tjut>.'it -JS- viiiit tuft at yjir ftrnjv t-LLHiat v tr .tlt £.tiittitr it prvi.i y-jt:* t-aubt te MII. birwutmu a.-t it-tt itit: uist it utitt;- :<utit i net-a-rji VIIKI ai 'j^jrai vtit tit^t vuir .T -o. ttit ageti'.y t uuajtK u-tsittijiif auvt tut:' ab'jrx tit iauc -*i'jrauj' yuft ati lUtaiittt, t.fctM' «t;it f.'tin uut-t buu.-t-et at itit iifvi nitjiar'i at"i-ji fctUiw p' 'JC.-aii!L iit i*i£. it trtaiti fit j-i.mt r.iiit vf vfUju--. »if.< tt tiutt*i t it atv aatiit wr.; -.tit •JU* taiuf.'-atv it i .'tsluu. it yt jtr-iitnaa".- | jnjjiafca -t .'.vt-batftigttiy nutt .-u*i. ^'.atiiitit't y.- latcjuaxtt, tit i-iii.. ' H'titit yur>» n iitiutr. iiyju: bvuiyBu-tr.. UW .n tlttltmtlt i.t iitlL-v f; tlf vt; i-.>,r. t» J.tlC. ''Atoutif Jttrpjfi fai: .vgnf/* it tc. 57 SK tllOT"< " ,7- "v?.»'% v:K;.,vy/:. n, rra Page 4 Other Editors Say Lrtlf-ri to th*> Editor Snowmobiling Rounds Out Park Activity AILY NEWS hi iuavytsuStaZ ut-rrvpzyvr yaiKiBUui "Witm&i turwugi Tt&e}\" fxttspE yr'iir visit, mHaryi, KKIII&UE Fwurutr.i J2 aatf «ttit-rant &A?JN6 titut ij-jBiapt ^is f-iiu'i&u&t v? ttft 2 *tife -i-ijt jEiv Pisjiri. IfcTitiui. t^ KuS ^tJHurita r*itu.'itiiF- n« it K. "tt £*ctisrri-i.it iowt ilitM. btttAtr-jgciw not*: -X.' of £*;uB.-»"ib*. A JJUKT WIIE, itaigawt, 7«srri; tm tit-'Bt Sw t niunaa., ta ,Tl yaa. 5y iuti » immm: tat zrxfcrxag vjtxsxjki t&Z.W. yutr. Z .iom S : J 1.. V >1 ytai*. fmtiL Wllasaa., fiiuiini&r Otmr'&t OeSuem&z, Vaitagng .h&ux ; StK-iari lfaanwsr tf ^-nvtasitft f-j-sat., iuwn lasi 1 ? ?tr%*t A-tbtit -astaLtn, itiwi ?T*H ttjt.«tatiiii. tut? JU? tit yucmei 19 at tt* T*wn OfTit*. Ijtr .tt- it ttit i^fin-y.- • ^ptrt." t'tr.y jfci it •ii: .-ft'-trr. jtntt: it ttit IsJr.'jr tut.- t 'ii^^'.-att< trit lefts r-.-r.i:r 'iitu; ttit atii -.vt '.1.' >.;i t •*.iti- -ft tv vit btr.Hn'nitit'ji •;. >•* "Jti4 .v. .> i-'it t'ltiut T6"'t LuiTjititittft fit v:>rt -••j&yeti •' .'tl.* fit v ^t '."t ' ci .t>it£»t :t. Vlt't^f t *.*lt-t't i-s.ttit tit '.'i:^i:t itit;". rfct 't it.t*: w.'.*ttt.* ' A *iC ; yf, *.*it .-^i .''r t.vt»t:i.*" : .-t . '.:t;* t .'it vt^.'." tw fit f?:«.i;tif bp.-rif a'it b: : fr't.*. 1: wfci t.-"jt tta:t t-i'.r.t «-:.••• r-fetas 1" fit \Mib'&} '-•I'.iw'fi. t: - i'. yi.-t --fXt B.;.- yet't-c it t *r »jK t .'fct.i v.' t 'it ?'t-c. iir. ^it -.'t.'ic.titttn ta .'-ia?' 1 .- -itr. rftot rtic it wfct :.""jt ".'it'. a >tit vit '-rt"j"..~it"it&- UT 'J.' fit ."f fit.", t.. t.-rjur-pt- CaC ;-<it :-i.&. '.: vsr. uiiiig uit i-i..-ir. Jttri'it'.* witi»'fW'i: '.tr .t: t»it.ft. T'«t »t.t wo nat -tjuKU t».-'tt2ii.r..itr ir .rit ->-tivt->. vs.: vtr- jiWHS S.-titipt t** »'.'.• r .:' •nr:rrr 1 .' .'tr liit ytrlit L'Ct'.'ti'tt tJ.' /-* f ItfV ... ;t s.tlt 'It'.* '.r .r itrt:> . .' wt.s it '-. • 1 "t ' : . itit *'=."»' tr. "7 n'l'jy- .ttr.lt - t tt'tt 't fit *tt;*r "r. iitit'W'.'tj... .K', 1 .'t:c'- i.'Jtit Wf.-t titr. tt ""^-sitr i.-.f,i ttl^i.t f It ft -f. ntr. v. n -b~ 1 t»t >• cv fit tt t t.'it t .-fct-' •rj. v. .-a- ovu-- t . r .t t •...*: -.»• t t.. itt '£ :i -t .tit'.' " J: ,J "J . '.:t..:vv *'.• ••'.r ••tit .It-V t'..i i.i .it.. ^it t. . >V. E*r.'H"i*.lt .- 1'lir' ' Vt-t t 't V 1 : ."Vi v .t fit". ffc 't _5itt.* v% '. t /t t'. '.".'.t't-t ti' *•>•.. vi-ti'tf'- t-vi-utt. i' ;» -sgt 'J* ttft'it; t -tit.. >:x., •.-.•JTit. t.-it tfugi •: ii »..•_".'. t-t 'rifv.--.ri? f. tv ttti- f.i.i ' ..'J'ltJt .'.iflf.- fit: fit. - 1 i-t if'.. !.••-<-'-. itt."i.:.!ti fit", t itr•.'.-.. t-f.r .ivi'i-.'' ^rt.~ •./..•Att r. .V ^t'ti't .itittgri&n: :& •jt.w^-. .-t -r '.i .-t .vi? ftf-it.t" pft.'T krJClSii i 'O '.'tlf ". f It '.-/• SCT. STRJF £S .. - FOREVER try Bill HwriJto 7&* i =^?>^/TI^'"'.' fay Dick Turner SIDE GLW4CES by Gill Fox "Yes, we do hav# an incerdhe plan. Some *npk>y*r% cafl rt 'tfw pink "No wonder you have an identity problem! You're taking hippie poetry and casserole cooking the same afternoon!" Opuu UU/HU v.fii '/ .'..ifit —• _.t .Jti*' it fit t'.T_.-t r-i.-ir • 11 •, -itr. .1ft". tot tit? . Vitit. t "t £..-.t "JtV "Jt 'tt fit ; CJ ;.t-t M -.=.vt i vsg -str. rrs -i. ..'jc#4j.vjzr r fri. Ys'K i-v:>~. t r .*r»JCj "tt't.t sar- tr'.t »ti tattiS*; tt,- "fit 5."i.5i HVlt.--; nt'.T- t."tl.:= ta.. KifT'tt wtft ^*JtC .-".ttt.'.": f.<t ~ jgtrt tt f-t t itrjt..fi. Hs.jp/ >;>t >-,i .t t-aut-t titd'.t p/t-JWDtn. TN-R iia »«rJd gf> <© frit'."..' utr... *t *2it i jarir »-.•*•;•«: = 1 tvy.tnt "jp.Lt at t.t•_-j.tifci t 'Jtrvet t ?ftift iri>. esrissrttsiS .a. 7 '*it jit.'i" wtt M-iCit.^ t.t't't ittt wnt>tv t "it :: ,"t: '.*> tvt-t .• tva-v.r.t'ti»<t,.• *• -jtr- .-j& .vt titttt.- fit i.noo»:, tt »t.. t= fit t'lt 1 ^v::»tit'.jtr. 7 r* =>vrt, rit iv. 3 >(;t;' ati-^trit t "iVtt ;t".itr;t -wwri*:jtr rrii^T. fis.f yt .'.';tittt v ygtvf..'.?:ij; fit t .utt5 .ti, »:.•: iticitst y.> Mittttv t -'rf ttit litr -.t ."V , t'iit --'ywj?} ' J: t^t.i'.'ii' tv tvc."•ttitt tv -tw "."•'.it.', tit i titvt"itvitit-f f,' fit " JJ ft. Hv«- f»tv 1 ^.rw ' -itr. tit iz*'. .itit". vtftv.t.t -ft •».» ai j.titt;tt: w 'ivtit'i fit: tV(X"it: vt.'i>v f..i.-Si.vii tv .'t..t tv it-itt. yi 'itr. t'.t.fvv-tr vit it tr.irit: '.ttit g.-vj> tt' Vfti.f t tif. vcfitv My;*- "fj»l.'f fit gvt. v.' rji.tr tg i.i;".:if."it.jt tricy fit " - 'itt v vvtv'tt '.-if "JL.. V.tti'.:f."t.>i t le »sr:ii L>. . : iti?,t."J!tvt v'.''; vitt: Vf i.Tt. Nv .»"f .t,ifit.—. .,t. ifw^ »t «:nt ate itia- urtaTt vtt ;"..- st -antdiaeit^.. sua* wstacvt *-«•.(«-. t'unt i'rutr.>* 1 . ir_»t .-niter .nan vtfvvt fj*-t-.jtn nni±— te «ftx aCT an: ..tf: *LI ftii-t:* vtivi it 1 M-jnxiHt 'juisem twas*. 1 re: H;K . stn arryjuj trittnitif." t/ tte A.iit^iti-it.'f.i ;.t>utt.i **jjuu-<s«a' C«TJcr».' ttta- ir.ctBt n;a-j± tte rft«rt tt *** tar. "<t ftr. tui ftit-fti-xof iat'.-t. ^lif^t 3t^»t*': "i vi an: !•£*.."' Mvnivi Tviaut-t riet »•« '.1:1,1 tstcrart vtax: tre »ta.fitv- ntat tati IT s.is-rt ?:v «u it i'.wt. tier utaitm-r as ftsaigt iti .t_ lasfj nvvt- v.t- iitir. ftasimt »i_ vt 't>r ttit - it} I -'.'iitiii:.." i«a.ar 7 r— l-tiuic - ' ?wf -»8. .tjftT;:- t: irit fit: ute triajtT ltir -jtf i it.ila., fuutrt i-tivtft KJ.*. trtr.^ j-p»ti*t- itif 1: fi t.-i atit te itwt: vt "fit i-tvw: i.nr ii'.iatutir t: stmvi vusoi »~tit»: ve ^B^ftifs Futrts f.tir.j wtc: ntrjft tve f.tiaiipt. 3«>i»W' Tttt „i:it'i." ftytra -•'JUtir^ t'TLiX. T^rit atofi \f. .1 varir jixjnit_s -tscitf it....'? pigjpjfi -ail tviar t i-rt-'t ifrvit yvtr ifctvr; ". VJE: MT'J . irzi-i s-ttrit vit -tK" fta.: uasj -at pn-ti-xz at«r cw » -jar wt.'^-ieirg,— r viift ta»r 1 »aa8 .*7 -tat fviLit' vr-nzx. ~it it: v.f var yf trif.t» an; vti »aS-te"> mir-iTir.. Ht w».i -jita -t: « ivri jiaf «'.*>> fi't -r -as iiax. bsJur* 3 gvt tte .vEt:~ .'i..':>» fvii -rc't -utiaai* t -ace t-tir' fl-tiaa -r t -v^ : *: i .tv.i. 3a *it *iji: t.. fit gas-v is; t 'rt» ti-i "Ifi.—. JXCV ".-= J-tClg fcTlf J VVitX't Tiiit zmiizG tttr ?vr "fit vt -K Jraru Mvut- tir ?;.:•. jtr tajt utt t -itr jaK -i-jsii. I' re •ft-t .r»-t>c r fit :trr.t r X fit t-yit.—. .itt- ttr 2tt .y «vit*t *a"<t J ":rit irj»~ 1*. rj.s- tvrv fct utit :i fit ?fts.: ai-rrA. vxr.-.i 'X r t- trt_ V; - ' *n tftrv .t. s t'-E? "?ti.*Tit* tri: -ait itE-riv::i.,i ft -ts. 3 trt-t »tf.r- s-fitrs. tctrs "a"it 1 t ._tr.ivut f~it ton- i .-„'. i*. fit rear? Jt ttit .v_ Gitrrrai- v.*. nvrfe-rr. «li--rx.- 5 it iftt. 7'*fe7. "jat; s-vrrit r tt. f ar "tri-; t-vrrit vt^.y jt&$& a "fej vc -'i't: i-t:' trfitr tvi": v ;.f <.tit~ ftf jKJtr .j tv. -o^'. C "a=: rrjt-tr- .-gtr. rjg^x 1" .'ivijA.-.i i*. fit t*v ;i-i. jar: vf SiVXf. I/tixt ; vnrxr&i t 4yjyi -r. jpn-rj-ix-iis vt .t/ t gijr-t rft« roi ang- *' ?r3i- s-rjejK. h »it t •»•„••; f.avr.p-: wt't,- 'A ttf r tvit. i 5-v:5.pett, 4 .v. erf itt-rVtttr. ' iJit O.tvittt,'' y.'it.t: rssrali. :iau vil Tip r s's7Tjp 'ji~. rjj.= :r.it i tri- f /.t ^ftt-- .t :t * t = t: trttftrt, c^r .pv5 -i6<*S t 'lt"";, ai-irj fetr:'t «rjTrC fit p <r t'tt'ijf: 10 s-ajxajti-sj; givie -uers. rro swt ii vovia ije <Jogse, ire -iJiit jfalij- or pri- -iivtAjj. i»rt*>tJ r -M -iu-.-., bir, it isr/i liks-- Sj, it tiii ».-jgJj5y •asr'iatr ..-2 *a, ?.-t-jetk *g- s« Uatt it;« «-;.". tit, a. -'?js .5 .**r- t-.>'," Viau *-.vr Lit. T.v.-; i-_ 'A tv.:.* t't fctirrpt 'A. fit grtiaps tjf f >- tji-i 'itvi vfftirvit itJSiijtr tt tit, tlrr>vii tit.*yi-t^ ^ititti't 'itMtt w'.prtttt. ijjtt IKi, IroTr. vt: j.t >")4. tvntf: ».--.' .t. But ro» atw: B -VIl's Sr. 4'.'•'.., B>r<0. f f j-*' to >v. ift'.'^ :*itt.t 7:,' t 't*n rtpv.'t—i .TA, L?"\ '. \y~' 7 ';ifr: fitrt trt fit .-i-t »• t -t tittt-t.'tt, VJ : vtr-'t .-tt...> r t *i:»w Vt *;t: »tircii t-tt-.-i t : vtTC f:»r. lyj.riy-'- rvit 1 ^ fit: *> *it'* y'x~ i>z? VL- 1 f io: / vt "T'-rtr. t-t.-Ff. i'.l-'.' «t it'itm fit'. N'^-ji. rfti. >.vrif ".'u-ii" tv vv »jf fit tjjttt yrvgmx. vit: M '-t.: t .-t fit /t-futrt tv! err tig VJ~ ?vt :iv :;t. i .t .'-XiatOft itvi Svat-t Aant-:r»- lif .-sit itr- !te 'jt? haft: wis i?OC£F vat '..wit v.- antt 'itr. »"-ttt at' fit-/ s&iii .'v;'• fjv» avvtv. ICC, % OSL. FOB, f »A. I /i.-. , l'wCi..x„ rjo, CIA? -Mar-iiy tt vtt.tijlv.'T. " bttttttrit-'ij ''.-V'j.'vtr. THE BORX LOSER tr^r> / ViZK/ t .vt / tii-i wVvt .iaitfte- -.-r«;tf "'v. 7 ''«t n *J "''-'^•^ » * yjms- t--.tr j.j yr'AttiAy *]r *'*i Vt '>*•'•*• & »iJ V? -,t«:,'. "rs^AU," 7/%-yrjvr Ketwri. ire v.' i vj*n * vvvt rem to JciJJ * f rv?„ 7'tii- ttr't «-... 4 /."j? "t/ v 'it'WhsL hitfj L : trj'si. istg • S-AT. *>« jfitaiftr saidL Jfe r-tstm i-v V> trie vAforri texi t l »: le .i*rr,-A v,-t vi 'KH ie 11 txirx. BnA il ?vs JWR .ViP' .v. ti-zitJ w*«rr »ad t ***5 **rm it«(, ?rakCuaj]^, r.-t «Svs->r/t "if.-irte v> jtsxip sadi 3 U w> )*te. Bv fAT! te is vrJkeA. M ST ».-* ,»jst a* fvAiAis, tte vsaku; ear>. ••rt.,t<i. Ts»-* trttir fr%*t5vs*. <7ws- .tjjrv.w t'ti >VJ «t- a wA.votMi. Ban si-si: v. an*?- fvxr; 'J:e,*r; gra.i'jaii?-— aad&r t-it r.:.M vf . w '/.•tieytji- j.'ri !>«•> »;•;} nv: aaJse i^p tsteiJ v/> 2xse. ' is»v' ", V/rt Springs Mvensstrt. Today in History 27 THE 4S^X."U7£1> FK£SS 7v"jt? is T«je**5ay, Dsc. 32, t"-e J47ti, a? tit* 3VT2. T*e-r-r are 1& days J«fi ID T«»y'J r-j^igrx » hisivry: >, f „t titts Jt 3t4J, 'vt« Ztit^j-ji H -ij. f.-j-t vi t.'ti in iOtrit'. ntvigtTX 'r Aiei Ta*- Or, f*"j^ tie it: 1* j74t. fit firit t-hisrJ jsstitt vf tie V 5. Svirtrrit Ov-rt, jV'tr; Jsy. was iyvrx vr Nt« 7 'vn: Ci-y. 1- J'Vi, jr. V}*-rra, jj-ytaj--v:i Lo&wig -•t- r4 =^t:-itr. tr va .i'; Frtr-z Jc *5 -phH «?-*515> r 3•••'.4, S.;&J -j>t:.irt-r H=J- sgsmsi It :;Vi. ."ti&v.eie t.-v-.'p; J 1 tat-iKvrsa, it I?ST. tr. r-rjtrrisiJxaJ i-jtiitra aras x-rei v." wit." Japantit ppjtre-s sszic t.-: f ti gajioat r-S-'iS/ '*•=• ut ir. lV>i, t yet rt-itarth plarjt wa* " OBTE at rrjt .rt fitvi ijatnts ihs s-psserS tif somd ai FjtJw-artJs Air Farc-s Sast ir. Ca2tJ»r !iia. Tsr. /strs ago- Pr «sid«s Jcte F. Keo- nfrtjy =.a;-J re fa-ors-i i'* ktea of aa eroer- vfr.it.t H "VJ >e tr.i *h» KrensJin 10 help avert « ar. Fi->-fc years ago: A bjg airlift raised U.S. :rt>c<ip stre-sgth ir, Sojih Vi«iarr, ID 4T>, -'•>:•, exceeding ti-.e maj:inx;.rr, buildup Lr. tre Korear. 'War. Cr* /t -ar ago: President Nixem was ir, ire Azo.-t-s tor a meeang wiir. Pres5-knt George Pompidou «rf France OK mciri^iary arii tracfe probsems. Today's birthdays: Fran>: Sirmra is 57. A car Fom3rd G. Robinson is 7y. Tboigh: for today: The main difference bet-weer. rr.-ett and women is that mer, are ] una tics and women are idiots.—Rebecca West, Erigiish writer, born 1S5C. by Art Soitsom WIMTHRO? by Dick Corolli THE BADGE GUYS by Bowen & Schwarx 7 f-.BpJT I &Qf^TiMES THINK te<S A LITTLE MXIMC5 Trj'rS JOB. V

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page