The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on July 12, 1966 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, July 12, 1966
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

Algono Girl To Wed in East In A»gir$t Itr. iuii ¥1:1.. ; ,.. . '.\'. ^UT.-JIii. WOKXWKK tlH eilCafTi- ant a;ip:isiciuuf HiLrriafrt iitc"*., 11 lirr. /_ I»tuD' , sm. -.•(. Mj-t. ^. *_ Irdiu? aiit t^t iatt Tut wfccjdmr ril « it V'tanngioi; i/.c. wne:* Mr. liiuv; it emjiicn^c vutL ai n»- sir-au'j; lirn. ant- Miss Lwet it i. L.?.E. a: tift Suauriaii. Cresco Churns Home Officers For Hew Year 4-S tiui wvrt Z>e:)'rufr A j-ex-'r: oil tiit *%B: torn* v.".>ri: viiE pi'ei In- lu, Eaiit, MtrJat i. i-sp-.'r. 'JL tilt iiiSi yyiti •_: tiit iatt tua: '.d'j%:-£ vill 'j; s'ju'j'.i: ^£.E w.'£ tj-% parr; i v r ii!iii.. Ei»stiiisr - r rff-or^ Bus^fe: . assis: DI. rhiiirrnai: Mariai. E- niusi: ciiairmaii- senliausj.. assist, musit ; I>:aiR itLettue: . llurt- Aliii£: pravf i tali" 01. K aui. vnr unurmani/' rauinir vert pve: :r. aiiaua 1 DI. "Vr-s: pu. aiit Tirpnir iar n t i«en.. :: Beet" Sami.. Aii; oii;ai auc MLr. Ai Bridge >!:•£. VilLan. Kavaicmst: va iiystesj a; tiit Vv-eanesae; i ciui a: Aidant. '.Dinrr: ciui L v r irmer-£ vert Janie: E.VETUE. ,luiiui liuiir anc Meriu Bai;e: , SusteEi ilif 1 II- vil ;K iirt. Mel Biii . Ds»g Projssct S^. memi.«e;-£ atieiiaec tut ss- EojiL nieetiitf for UK 4-5 oof PTD.HJE a: tiie Euiaut Buat Jinit 3L. Mr . Buut. tilt iH QiSCUSSet, tilt traminr o^ io: siirwj.. ?umrt piaiii lor im ciui wert ckscuEsec.. Mr. t pies:. New Officers Si. Beuaditr. C. ~j. L. neic iu iiiE niBBUie- iH Sepi. i&- saTifCioL a! uev afficers piast, vitL Mn.. ^iict diBtriK aapicr, iiisadliur officer . J5ev oJficerT ar-e: ^rauc rt- l^ic, Mr&. JtorrjT Amdorler; TI% r^aufi r-egein, MT-E. Marr Lou Luov,^-: jirqpiieaBE,, Mri. roaiTi- JSeppli rr-easui ! er j Mrs. Mrx. *>arji*-E 5:)r lir'i- Flc'r-aiiK tsraucKensti; ur- rTiUiis.,. It't. Luelit lauirLeir,; rw: u?v tnisises, Sitlii SisiiiiaL aai rSt-trE aui pLs: r:-aui fj* iumat i: i. srufcs: pc a: W'm~eavrt; June T> a: siHi.7 rrauc r'areiii, Jesss M^i?; , OFFICE Sl^PPLTES — 3aBines£ iomiE.. oScs furniture., ffiinp eguipmeat and suppliet. at The Upper DBE Mtanes Piia. Co., Ai- got, am»B£ frtKB new Munid- int. EFTTKATE XTD KECOKS or rn-r»c Town a:rvd Gty Estimate E — Tfrt ?vw?. t-yuri'-i; xi! -H'tsiJt-! ^^ W «ii/fi Cuuntr it'-U'J. xnpue :.. i»W. ji- l:W p.M... v. Tvwi, KiiU ' •OTICE — Tfrt ?vw?. tufct- B'.Blc.nier.'. trf 5t:tfjp^t ant iiiiov^ «'JU tJt tl'tiiiBLlJt a'. "Mit iota pair. anS D I. Tvvr,— CITJ Ciert. 8 *• « c TJ« SUM- F"ut-:.K ( Haft Ui* Fur tvu Ml! n&w iW IKS 5*85 urn IWi M«t J37SV IW* TOTAL.S 4!.t.4 lW enii ||ul o»U 3WJ6 •suit I >^ 1 " ^ * * ft^~ S 1 *" = - ItOi HOG tyx 16OI rnuns s Tt»»*dery, Ji/ly 12, 1966 Mgaiw, (10.) Moi nes , Laini. . .. J'/J.V% 7 r«-£sur*r, Svfc'.t c>; Iv» s. , . )44.%4 'yx.. S'rt. Tfcx. " ~: ''. Collins, J/»fx>f. . , K///4 PJ'^iffs ii!i.. lsi& ;. jj Ktrtiitt. Be', 7. tf *.?!,«?& f'tl-.i& 5ujr_. air', in. KviiJ. it'.. Tfl* TTiZniT.ti '.»f '-Si 1 !: '.'.iW'.'.ff Tax 7 /<-aftur< Tax of Jowa, ;yx:. ,'><-'.. '; »/ :s4S.C% DEPOSIT FL>~D H)';kl'-J'i Ins., Ifi."-.. ..... 'i-i.'/i MtJ''';.- A&'jhtr'itr ?• jj. K, O. hw.huti'-iii, Ati/>r(K-v, RtrJ'A. r jC. IM.OO LH'r lliVh^'Jlti llih. C'>., Init ............... AJK'- 1 .'^ KJ'i'.'. Co., A Jis*. 'jJutftyjjt^tttCt ac'jou.-.ts */> 'XT *^,ter J.rvrr the&c^v%3&ijt r fe-'jC' pJaCftC W: tb« itaVtiVelt-jfa- Pt;-Mill. ?•£*•"'- 2,240. KLiK IMLia.:,::!.. SCtr^. . . 222. teiitui. O. Bi}yeii. Lfc.ir.-r. .27 2. Wilbur £. Brunt?, WATER FUKD .-yvtr-i. PayroJJ, Payroll 03^.^4 J>eir. ^%e-u.ar W?JUfr pfiK-.rvjt,, Latxjr., 214.27 JvJy 5. 1H-C, at Mauri oft Kr«;bsh«ch, Kwrtiri? ac.nni Law: 1^2.4? John Wtxj'J, Laix^r 140.i4 Iowa State Bar;k, A33%a K. BuchtJi Tix, &8.&0 Przsifett. at tiie Ira Kohl A priceless legacy is at stake . . . The rewards of proper soil conservation are many and great . . . Practice proper soil man- agement and sfart prospering. Let us band together and use every means available to us to combat soil depletion and erosion. To have a well organized soil conservation program, for valuable advice, visit your local soil conservation district office. Only you can save your soil. LEDYARD CO-OP ELEVATOR Bernard R.illy, Mgr. OTTOSEN CO-OP ELEVATOR Alfred Scnuhx, M 9 r. WEST BEND ELEVATOR CO R. W . Jurgeni , Mgr . TITONKA CO-OP ELEVATOR Jaek Stott , ^ r . FENTON CO-OP ELEVATOR Curti. Lura, Mgr. IRVINGTON CO-OP ELEVATOR E . F. Immerfall, Mgr. LONE ROCK CO-OP EXCHANGE ... Lor.ni G«itiem,utr, Mgr. WHITTEMORE CO-OP ELEVATOR „ Larry Tw*dt, Mgr. (Hobarton Branch) BURT COOP ELEVATOR Ronald Jurg . n ,, M g r . FARMERS CO-OP ELEVATOR, Bod* R. I. Mathnon, Mgr.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free