The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on June 7, 1966 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, June 7, 1966
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

Mew Car Wash To Opeo lonn^VfiiSL. i BSV ayj'fumt**' H %oisi ^n*y i*H9l S3 ^gjtt?i 2?i tig iiI.SS>Utf I-'OffiTT' C*T T Vf<£SL.. |?y . STTHT ji ^ErtHt, IHUBL' 'tr. teantps • i. IT ,'„* tf tae rev rs-r-rgr ~'~ipfi, SSL rfHTT" LIE. JHHuI" Bulldogs Shut Oirt Pair Of Foes; Re&ord Is 3-0 tier par: of -sffir- . 11 nj. it i-I Tia JozaQt larr. 25— L, an*' TAaiser JI^-L. Ti& Bur: gan "tr>*^'*- ^DHTSZjS.^ sy^T' "frg^ TR2I. OV2T I.TD: ^fnn- iierrt iie friTmsrrTg; ji. JjH: firs: JoarJi K Ira.} i£ ii£ I.TC:. inCT tr inr iair TB"hmrtB- wtfr. ftfgfrigy ar -fig. tit>f CTI»C> mni: ae- frset i 4 2EE IQBIE: ^ aat n. inret SSDESC Jt jus: 'lBSB £angnDi. 3T iJil J-. IL. t ZE lig: samt Tien, innt ±nr»r tnrrr: a i; _n_ -Jig. frftt girr -ft! -.a' i;rair Espt tl JliSE 15 IU£ 5KHHE1 KIL UL lift zra., nt ueinrs rrmiTc- Eat aaxer; i-rm. iramei ji tie luurli aat s^fi aie 1 1nrer-nrL UUtiHHK_ Jt tU£ }M»Mirti. 311 pgrmnm,, Buiiaus; firs: riinr'- tmnnj -Jig JL inr«it ^rgs. n fie 'lir^MK- ICJ12KHE It ir i artr' TET- aart i yac agt., iai II jj£ iift UOUSS: tier entrrt iirit •srilL iui per; Jncay. SeaiHS: CT: t lat iirs: lour Ttnrrretpv i. eg.- Icisaw "wai Burr £ Bears Split As Milder Fires No-Hitter Here liaiaeL LeHn rai. iier jEaBsa TO^T it i-4 vati t ZWt imriac ir> 2Ht lUinpr at tis ii»ait raiaa jag Fores: 2rj iesi Tnorscaj FOIBS: City'f me of £ wait anc at error. gnrr ins iosak i»i nnit JL tut firs:. '2Sa firal inor sa JL tie: ionafc revK of walsati, lii«a" Mulie: m. at errnr, MiifP iaas- sfflgisE Inr caft rm. Ton. £HC it inar anr f^ini^r Sean at iiej trrqaisr £ 15 <i»<«nginr Jt rTia^inr: HE B^ Tffgrir^ rit^npm- fig- fay ooi-iifc tia wnnffirt, fr-1. lac ?nttiinf. wm-sEriEGM-tufc ML, auc BQl fe^ijp. WUL ^f- cnirirnr- ri tlUSt mnU£r£.. jelisniak: KSE i-im— I it j«ar tie acirp;£ a! Ijuaia yi-rgrrig'- ai tifc piaiE. flimerEH- imriec lift CowiKjyi uoot iaj^taiiD Qarngauerrors it pis', ti toe Bean was £nn% tllHiSBay; 31 £., a uert Ifemes&y at tut r Knee HE eigiE auc iivt walct wofe iu£ garUETBt! - HEW SCOTCH HEAND nrif 1. wall tc IJOOQ lag. UTTLE LEAGUES TIE Msiz wil irjsl tiit Cvltf, ts Wnte So tat BTKVK aat t meet lift Seitalur t Jtu*- 2 ? n oneniDf i^ttfe Leapfc bangtail pmte; ueTi 'Tie sat* ±0; UK rsmainter tf ia wsa iuott lite this: JJBE J-4 - T-«iia> vs. T 7* HiiHifet ; TS, Cms. II - Atotisti'-i vz. Icxo&z. -vs. Ai^sis am I 2iant£ Sine it - TESTS vt. I' 'PI*. Brave*; anc Cui* 25a*' i-dll Eontmui Kaefc weak urns: rf Ite summer, ti;riHcn TiUETBCHJ nigfat JL inrss: nf fie tour inapt. Ic life 'Mnrmat 21 Curs, 2 Bikes Licensed For Coinrty h Week T~w2nr— me usv wsr* r;tnni'. r Jtnt jggr wset:. ' vert: ,' EC' atn-nrs , Jnrc; or . Witnp'rm ; Ford; z rirmnv • — A ^ J*KTI!?- ^ JIEJL 1.. Tinmgsai-, Bun, iaiar i/'i, rtigriTir jngiL Ct., A'irniir.j Tn* T " 2int2r f '. TrscETv, CDI- UL- ; .£. -"., Fare r±.; V, l.irffP-. ZatB+ r!tri- ; r-THrst J_. Wissinnevsi, JT,, £ C.. Cns^Taiei, Cc., A'IPTTT!^ l Ford ; ausrut, Citsvraia: ; .arfrnr J, or flmn- ?srer- r. Q^ JuliE B. ^ 5«ii2i: ; Ssro E. or li.. r-j Fare.: FsmoL, d v £. l 'F^TTiir 1.. or Qarict A. Bws. Cir., Forti; AB- 2- r*uBini- ; ^qtffair, Cemsr, Trit»r i WateET Bi^ar, li» Fore : v.:t~jn~\t- nr Alien Jnnu- St. Joe Woman's Brother Dies Titsndnre Ggrtmar, fil, vmc Gat 2om£ it &. Jo£ a month agt tt li?fe wtfr hi^ sister, Mrs. Jut fimnwsll, time ai Mercy firft^piral, Fan ItogE, Tuesnay s¥Bnn^ M las vesc.. Mr. Oenmer, wiiD «SE aominfiri to tie nrugpttri 1 May 2E ae £ medical jattfrr., nan intctergime hear: fBpgHry several mnnthf agp j£ Califnnu^. B£ was £ inrmer sssiasni s£ GlemaiE. Fmifiral HenaoeE irere twi^ Fncaj at Hh3C ton. at !L BernanfE Cnurcc at wife £BV. FatoEi tT ***^tffti"iE Puritf. &* pesw aauasas. I'/fe^l/joft 1/11, Si^;W«tll, Mf, tHUtllltt'ti Hill'/ t l« H(l'/llMi/ fil K/t, V<-/^ J/il/iftl/u/, Mia Photography Tafk DOWT FOflGET DAD'S DAY SHOP DIAMOND! 1 I While lood lasts Fruit Sale At TONY'S! ORANGES . . 3 doL SIM CANTALOPES . 5 for J1.N STRIPED MELONS 'The Sweetest Pleasure This Side Of Heaven/' ICE COLD! JUMBO SIZE JUMBO SWEET ORANGES RED GRAPEFRUIT JONATHON'S JUICY APPLES . 4 Ibs. SWEET BERMUDA ONIONS. . 4lbs. 5k NEW RED POTATOES 111 Ibs. ft NEW RED PONTIACS M Ibs. TEMPTING, VINERIPE TOMATOES . . 4 Ibs. S1J Sweet Potatoes per Ib. tic CABBAGE . per head 15c RilSSETTS .. It Ibs. ft OPEN EVERY DAY AND EVENINGS TONY'S FRUITLAND MARKET • • + Jet. Hwy. 181169 - ALQONA

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free