The Brazosport Facts from Freeport, Texas on October 17, 1974 · Page 9
Get access to this page with a Free Trial

The Brazosport Facts from Freeport, Texas · Page 9

Publication:
Location:
Freeport, Texas
Issue Date:
Thursday, October 17, 1974
Page:
Page 9
Start Free Trial
Cancel

V 4 i re oil bids feature a MfweHMavMM »yt*r hWory «T _ .. -Mini of wawtwro of nwa hi iia) «*>»*<* GoW of gk» MM fflmWVMT vW*W"Wy IWplHrlE ispwtraenUl royalty C, B. lioHwt otdtrtd tat bath, twtead of watt CTptrtmert lo *» tf royatly 0fwSftft([ lEVfr liNM9tM W«ft fRVNMf^ OH WtHwRJI 1W * WW ft ll*> known flm* And CM Ftthcrftt i Twfc Mfjh&Af owl M ttW tflNsf' oosfd/ zone management | f?i' | ^ n ] t[ n and protection of ' . ~ " „ _ wniy raacfetr. and Clrw ffsfjltt A^MM I It tfWWM f tui Ja'O**** rfrf t$fc*> tt aid to ttttttcg , lanii nw rommitte* of -«u—i-,*-i --• «. *«*?«*» Oambwr of of prt*«t« proptrty frwptrt OottKltewB R. j. C<Mbm«>rrf. (t»pr«*»«l a Thty «0i«d mMfd«rL.— ,_^ -*" ^. UMn nad a kttar itreafir f«ir of Jl» CXSOP ite loed pmdwtltm Uad*«M by Uw FrMpert City study, pmerrtiMn ef land aafcad for lav "We ttronfty rcctwwctid (or rke. o( U» for ifce " P«« H« «aat, "W* (mrwd our opinion a vcnkte far u«* Owmtcal Co. tractd ike bard way ttet iwne «f «sr and federal coMrol of private Mitory *nd gnwtlt of Dow la rf«wuK« art (***, taad i» tend «a«. We urge thai tht» Uw Brawiport ana. * " ' ' BOW. »k noted Out »o«» fc» c««p»nj lir« ei»n» t« ttw and before «»y Trua coasj tat w», that lit Jo*» ••e^ MM fM4tbmm«afai * I ^"«» tt *** tll ^'* lll « rcadframaCftMAbcrlrntrio for tndmirul Mnpteyro*«< to »»U* ta»« «** Sa Uten* ffee* BILLFHttZELL Late Jackmi *Uy«r "lilt CtWCfpt Off Matoot of local p*opfrti« h*t oj*ml*t*M of veao to the bcmr^Ktcd rtpntaQy by BraiMiMrt am »i inai itw*. CMfrcM, yet 9oi»e arts* arc/ ' tfo ufd ttow** mr«9im«ii la t»«d wtth a* many a* thrw ttiriirniKi«Mwpww«da»ft CQptX U» ia>- ht&onnurk«et)a(r«m««»t thai cooccpt. UK nMc «f HBO miBwn p« Ibis prepo«At yttu-. ,U» (Brti* ef a S£M* t)a»» <taid'ibM Mt««iMMail - - jgJ-.-T*** 1 * ^Jfy**f^ M«pp«rt» 4 pajroO of Itl by aod dinctly or tudfarvctiy ouli^M pit {KMWitlii j^flte^ to* ay itMT f«drr*! ,** Joe**-raadl- ' •'. iU^B<ifci< to Ctott^ nrprtMftlfd art (be teearinit, by ptus*a«i« "Tor IJB*Wj of l«f* Trxa* Farm Burrau i» tiw «mi fen* dew rate* cw««««k>l t«« ten- rlfht* **r« I* (te d^^^JKI Treosurer J r Wwdww «t aiM c*fraa>t4 ttar >dpiMm»y asctete cmiral ef private prcptvty a» rl«M s* «i ukm (or pnfalK LAURANCE THURMAN , CMr ft* tMMty to so»> OPM . 9 *.». to *Mft.. Cluie police file charges rfa rsea-Arama .FAMILY FUN I;" DISCOUNT «? COUPON 1* 1,1 •tl llfi Ves! I said 15%!" For mott Texas drtvwrs, State Farm has rates that are 15% ten than ralaa«ttabtt»hedbyth« Slate Board ol Inturanoa Sea me tor at ttw d«ta*K U. JRANKUN G.O. fRMtXUN ; m fM<«M »»(•, , ^ : . '•• ,• U«f /•<•*«• <•' ' i*dtya»tar«titer«trdtwraf l/Af/*jk 11 it t flrUm ruliknr« ind V Vf VVT * A ft I*}*** MM fttf* Mi* f**ti*« ()»fci «# <W *» •al** f#r ««a* fa f Aw* *** ftfwrt** ft tab* Suspects arrested in Alvinite murder ? HIE IN"I"ERUJDE NATURAL PERFUME 2.10 bMk, nm Saw of Brmm. fiflw« W pw Ku*uiti!iiar IM u-xtrnv Nigh Wfc« hr UK 9* MOW ¥»., Ckt ii t? v *tt* t* to X B** WlAhw CIM. M, INt tf latl «t A** bad offer* from oot-of cvoaty baate ow would taakv atatt IBMTBH Btowy, feM daoMt 'A Ctatv mttt rtwattwd fa fcxtllitaitfiaffimanj woaMb* JaU ttaradty MMhr «sja» »aw»»«wi«ftt.fti«a*eBa«ftf bond after tM*ac<b*r»td«Mt ••••faajdaata »* kwpiag a rape aad btaittwy to Ufa B * fl "^***?'** t **^ > .. ii ^ S<«** Smkb. U "*i i»k« bwaft»r««Stta«'B*itti»,fc i« Joctiet <rf cte Ptac* H »*»old t ha tb* taxpaytn Clynt Tbott**' conrt wtart tfc y*** < *t" jj 1 ! .**>*• t<fjfn^ «nM Mt at fiajMS (or Hanag prawpwrom taato rap* aad »«o for *«* «•*•» 4*|«*lto a»ra*a» <aec«rai« frMttt la 0* fMtv^AO I ertta* oetwrtd «wff **««*•» W «•**»• to bady tyieg «n Utw««u tt:3| aad I »»- **t »•* .toefciaa «a>». afttr a oua rtpor •a* aUt« AWS*. tottrsuivtt • 0* ChM inured a Uk« JatkMo rmldwct aad graWwd the woewa occHpaat, ;tar i* dMb*droow tr^itaiMidCnMr»«» tl ctOTK tbf rapt 'wait ««av z**.?* 1 * •***"*y ***^* W*r»*a. I** , - ; , Band, practlw.aad wKowaiai ttMtdvatttii A dtaertetiaa of UM '**£*J-*} **••*•. ' milliot WM put ow aad it anngniaiMf at la aow OttMr«a'» iwt Br to Tt»*i |ttt hurt Om baad owmtwr* wart,« ur<d>Ttf§fiif tlhat 1 SffittkruibtdniTiptloBaad to ** i *' .. ^ , , w« ufcta ia Lak« Jadmm ^^ Friday afefct Oa baad «htrt to* *a» cftwgad wtth *^_"°* KP^Jf"**- ** Maipiiallvtar|«r«iiil«far» aad twitefy of • ***a«»* •» •hwtai.." ItaHOL - -- - -.... rap* Hlt Smitli«»«tjr»aif«md totdt Jf"» *"' »* .. . ,___,Jaa Wodaaidar tt> Ihrouihwai h*tf 0«» ta «r4» *** "•""™"™f. ""^ L. ik. t^^i « .Mutt^, <w uraana- far U» IVBE'S FASHIONS w poctk* t«tiita| «• te l«« At UMI urawyM wifl nw DM drta UMI iaV wtu p* * t« *<pu«it, aadl t, Mr ar ax* wW ot FAtSC TEETH TO WMT TOH MttHT NM(| H«f ^<.,ji |ia^^^^«* aV tfc.^ *hmj»"\ .pivi'i ffuppf • w.im^ P^wl*^ •UJJHHnhHI MHMH tf.K ^fc SATURDAY OCT. 19 OCT. 20 USTER SUMME af ItMaaiOL ^Br ^PW^^HWHp

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free