Decatur Evening Herald from Decatur, Illinois on October 17, 1930 · Page 28
Get access to this page with a Free Trial

Decatur Evening Herald from Decatur, Illinois · Page 28

Publication:
Location:
Decatur, Illinois
Issue Date:
Friday, October 17, 1930
Page:
Page 28
Start Free Trial
Cancel

oestoffloe (n mwter. . tHl CHICKS mall In fttlnoli in n««atDr twrii -""i n. I. lo »f 0«j»tur't. r 'rt. "' r rtft «*«,«,) ..'""· . nJMtno* , + * . + * | ( t tn iih.lnci . ....... 17l UJC NOTIOT III mikei v«suuni 4} E. Avtry. imlnesi ttna lov* ·ft Mrs. A O. 31* s k i l i u i iiy ti[iulittiii«nt l '1 u i^l vitilln ^ hournl '* '' "'I'" « w 111 lop ^PLOYMENT ii t i t r « n I w i i h mil Fi^, Vliolit JJ" to Blari ·'J^« I'" 1 H-tSf I t l f i l l S t.t li ru nx Ijitlr n. A n t , ' * i 1 I' i i ii'll-i out wol ling L 1 111 n t · I r,« ,ini,| t '.1, 11 npi n i t i i n l i y If jn ml !.,lil i t 4iil||i n i , ) | [ W A NTED--FE M A LE ? ' t i! 11 iir,T N 7~T 4 ii ii in «· Mink iii rim Mci r F i , |, il, uiiil Ki nhrnl , I i 1 i-t iifroM n( vu£.rl( n ] r L IF ) imllii ^*i nti nilj rtn ' 11 I t | ri.ii ri (M, ,,lfl~. ' I ' in, u l l h i i i n i i t * i,li. ' . n u l l n l i l t l i l (mil I t 11 . 1 v.nl u r, i In U-.-L. ,) J,lt [|M,[ TA' f 1 111 t 1 E l , ' * «l '..tl 1,1.1^ VI ' I-IIM, , - J 111 t «L' IL,1) J o t nn I K r '^'il "liter* J, I 1 .1(1,1 [ (1^ i i l l v ^1H IndMi. ul i \li.IT I u - y M . t l i t j, 11 i i k ' rnutiiJ ,i ,|iuiii(i,,,i i 1 in ,1 I,,, il h i M r u M N I ' I'll t i l l NS I 111 I ll 111: I I , 1 I.! ; ii- (f bnlMliuc niln rtlulm t iniini r l , i ( ri-n, *i I rni'l .1 ^ ^ i v i i l i fin iutM,rk ur HUT r i i 1 . I l i l i ^"^A^'nTD^FB^riii^^ U \ M I 1'- 4IH nn lii.iir l t i ( 1 1 ^ J.'niiihul nii'li* OARD AND '"^i'lrt' ^ ] f t S 1 I I I Illih, il I riolilH "i II K "" "I"'Hii« ttnunoIIIi!'!·. I w H ' H ^V^-h. i irifHl"!" Hf^M' lt(t*nnn- ^ rl1 Hi' MiH'«(- - " · DECATUR HERALD FRIDAY, OCTOBER 17, 1930 DECATUR HERALD Buyer and Seller Meet on Common Ground in Herald Classified Ads ', n"~ i . ( i i r i i i t r i l l i i i"iiiii», nrni ' ( i,ii«i"l "'" "I"i' 1 "* rwn ' -. . , ^ t | r -- [ i j l , UT UHl I '** I L l n l l n l l « l ,m yluliNirll All mmli'iil i'tlju; '[awl [iili if u"' 1""!' I""' ^iilto^lOMieii '{Z~V, llf Moduli! fill ill «h nil IIHIIK.I- ^jjjrrnVli'' f * t i_linn I jTs U'II MB ,,* 9 rti(ii-j_»li«^_*;k _ r liro or hono ^ - G G U -- 2 nimkrn fi itjrlP I* "mi--Two "trleilv yj ( -- i , * (( (ID| room Iti pctrnia homs. Wnl ill. ,, . _ _ . . . _ *, \-^ 1 ntiwh rri nonis hltll M. V(', I")!- -N'fUP I c in W IIQ*-! ff * niO[]i,*n roonm. :on* l«th front (Irct flonr No other ' i)V, M . 1 Hi- Minium Muin* nc»r b«th tevti^tnlrt riornn, tvciytMciR tur- MERCHANDISE STED -I" hny K"»il iii'MlnB Hiwf*: pur- " n HT firt HOUSEHOLD GOODS 39 Nil" [Tl'yvio-ttoml tontltUMi tu . ,, w o ' ^ u r bamnlni in illKhtln nil mm* thfit ar» ((unruntsod y'oft» til ice llit. Kunvit and loult ueiv »t IHW not Wa.ko.l *l null lower price*, ,i« tlovni foi IhoM Umt wniit flute Fn fill tn [· Co, tl* M W filer BEDROOM" SUITE" tin*it IL|| ^iiluut siirfueft 1\i ir mtinlri* Hi'lln r u K u l t i i l y Eer ·Biii'iiijf will imy («r it at VoliVi, North , i j W T j h rii with now niatlrneni Ki^«"rfe7n liome outfit, IK) Ini i*M)rtltliiir Cor Itil'itt room (tin. '»m dedrwin, kltchMi ruhnllt tun *ol(V» Kirli'*, l « t M I'rniiK- LDARCHESt"CLUB"50c '»)a tff tiny nw ttiiy kit-r* AH*| Weli'i*i*\ :i^ K Nnrrli ING ROOM SUITE $59 tit Wt nil u'llit'it »urfni · (JtiilfHf lulu "Burn M ii I'll' \ rpHUlur (100 Jntl * f»w «ili« tn lit *"1I *t till" .icml »rl(c H vi/initiy PAJ-II ("f it ilWt J l . K N i ' i t t i DAY BEDS $10.95" I lilt l1»»iMl W i l l ! (1"llh1* C t ' l o n n o li'jn tl win IIIIIIK tn I'l.liMi- tmil Ol.lf I foir II' hii .old *t ) i n « t A I 1» K N f t l i i-~*H tlrM "AI'II «iyln * r ' II, attt'* i.ifti e IM N frrtnkKK Nl|ri LiLfuri ^tPiimii tw · f' \ tin ti lliMit* **5 1^1 I ANDLbDGINC^ TND'BOA'RO u 1 _ l r , i miifimui'hi room Iti S WITHOUT BOARD i i . l lioinu ..«.k|o,;. t\ I'mLrlv, ivtirni nkfrl* ,1 i [in, n.i.m Hiljiliilti* h » t r i ni'tila I'lill""" 1 "f 11 "' "^vv^^Pr^ 1 1 It ,n"li|«ntftt'l« H"'" 1. ii ti|. S l u I ' l l i K nil-Ill* '' , ""Mcl'rii fin nl-iicd r**" M.'i.'f dluit f""" 1 ' \ ""j^-^uriil^l'^il i*!^ 1 ' 1 !' 1 ' 1 * , .,.,^-..1 t iii,._._n ·* V ' (o on- i-i i'*; _.^'^-"' i r r ^ ^ w i T r n mm. ''«';»'!'.,'"' u tr t^nifil l f.iLifiifo ^' ^ i / « -- 4 trout room" e' 1 :^ '" am honip innmiimilii »·'*-- u .IU-LIUK. mod,rn ("j; s h H * * * £0011 J l f t i l t l'^ 1 rj|*t t- t i rj iftiVMiilWit 1 Ui"" 1 i +n*y tfr n* AS RANGE $29,50 MIII ntl i m r i r t i l n , i Fit Inct n»» Id) jmi exiuiie, onli ISO in nt j jlm Kti-li n, H4 V I NX tiniMv I" fil 14(11 I 1 S J D . Cicii K t i t \ K m n k t l n Vi,loiir ] plm n llvliif room i" ontml fww, JUM illilitl^ (lumiiitf'J "Mtlt (ftn rnttnrv Thin 1176 1 ttllil U i l f r , «n-)i'. Ill ,S' wklln ROOM SUITE $55 til) o\nr ,lnr([«nM tolnilr ·Itn f^ I ' t t l i ,, " M llf II' I l l i l n t f t i i l i l i i I I W »«« I! 11J t|]i 10 ( t l l l i l l M y TM" I I ill mi |n l , l l i I 111 t ihlo ' "P I ttlni I i l i n i n i mil" or "viiw^ii (.,"(,,,..,, ',,, i "HI" 11 «rl|l|Hl l l . l l l l . L ^ i m l f l t l l l . I ( H l l T 'TM I'l'iHI. I.,I|,,,,I,H ,,,, i.i.li,,,,,, D( u... .'·""It \nitiilnl (limilpr C" Lill 1 '"' I'h" on : '"I ' tTM" "'" " l "'flmnlUii( mluo ut (lie ' "l« viinVn,'" " " " y " u * Ilf i it .W " n i h « n o u l i h ui I.iniitw! ' it nil *'"" ''"'i-'ll*!.' A n nrri-r- «. Ml K, W«t»r, MERCHANDISE 0000 THINGS TO EAT Zfl Al'I'I Kt tioum, nil itlnilr (nilIn nntl ^OHQtivbieH at "Jlto FLnoa* 226D K. Wll- Ilwin i L m i n i iliimpti' vii rl i'i I, a I'i'HiB Kil( * ;0i linnkot. ( or, K. vv'tml niti) htllliiu h K t k S u u kiunilruil Qrlnnliricl tto- Hlifi \V Mnjf. Cl HMfM1 ou r--.toniillmn «i)jles. He, li;( t.ii vmiiiii tw» w win?. i t'E'lUlAtlli--ClilLliun tUmiere itiul iirlvttti tun UHI tiy iippolninicnt Mr* Hoy l i t inmuu, t^r. ra*am und Sol ·'in HI ret 5-I7BH i V M I i A l t L , tiHiunn nn ii. (1(0 per linn (licit niHiiitiit toi bimhoi, ono mllo niirih of Liu In mi jjrivvol IQM], c Tti rctl 1 ^ - Gc u poiiinl. ilollvoioil Lull iioG ."K N ' IlKllllUl l l I'l ^ i i l . i i l l l ' M |l _f p foU ['onileniei tnniiiln^i, j |, K tin 111 [|itrH«lr Cnn hii, lirinit i Miliiiin.ri' T n l l . H i.i,Ht on Homo 10 'n iii'ln l i i ' l l t i 1,1 l'iul',1 29 SEEDS AND PLANTS M M l l l ' U I I H -- Fllltt, BtH triiuy, iiirti'ii, in n nnllilrt, ttpucln! ^I!L l u l l :-ai)t'( Urn (i il Ao. Nunory, 1300 W Clnmil l'h' 1 A T , ltrtt.1** ojt i f l ntlrjrnry Mto dlinililinrv imiiii itiitl iilalita A1no rot In c) l i l i l l l l t l i l i t l ( J I T S FUEL AND FURNACES 30 |\HK 'UIK M A N who U3C" Mawcflnil* con.1 (TI5, II «. (I JB I P J 5 C it. TDton. Mcit(.rn K , )Ci;. Ol1l*»|lfl Utmrv f . ntso flomiltiu tiKltium Brutl) Slock I llronnln Conl Co, $10 W. Mor- BLACK IAX COAI,-- i 3i JCaHurn KDII- t i i i k r . JS JS nvllvuriitl A i t t l o COM Co. it Kul o( mil i. 10^7 tuf ntiv h l m l i ( ciJJi Mn«n- HM in) F "» Pk F : 1 1 J^ I HUP I i U n i l f i i l»mp. |c is Q u 'Wft'te'''' COAfr--Muiv n'llln: PI HI t-' n it i i T j . t i :B-)I ;(i.ti: fjAtii"!*: i^- Ktii 0111)1 1,11 Nip 1 COAf, CO J500II- r toti (1olU4r4(l. rfl» 1M7V j Water ton Cull . . ,. .. 00111 anil ull ItltuK of hnul- iiih- i, tiih*ini i'(n.ni :-i[;c', Mrn^BAQltil" I UM,^.'B|iicl»"rV'T5"! oTS 1'liun'n S-lrt'tT ' I'l 1-JN PV of V \ i t i t u r n Kutitin l:y IUITIP cciril tdr Iniiu^UUtu iA*llvi»ry North 1 Itia C^nl ft', f i t ?T r i n u I l m n o i-DO: joor cunl hill JO'F--u«» Onf JilKll*Kri^rt4t If'fl TArrot. t'rtnuo^A VI r Hltiln Cmi], l-u»lir[i Kv high In ht'iir, low In BH!I L^itnklln t o Huoileut. lilt- tMiln (^ivl jttht 1 limber 1*0 $131 ni H I U v our; tfl'Ki iAr,-tniii(H a-in^h IIMNP f on ilullvuroit lxlily Lout Co. riiouo OI i.'t ]N{ri f ( Nfit r,'^ jour JfoJlar h yuu or l"i our C 'Hi T'hotld now "ND? o^tiir ritiiiii»] 4 Ktuwt) 31 H J 1 H U . t - l \ l - x i s U I H i^ntnclont (Ttiit ll.mri, tNi, ' I m L i l ' i t r i i l l L i I'nl! S - t S J ( "TYPJEWBrrER^' H--Iionl I n t o «t)t* Iloni- etLiil»}it{t ^Lip- Mcvln rhono iP-^^i k pftiToct ntnno nt n lilit lttr* iln fur qnlclc eole. Adilre*^ J ock Poi NA'PIONAlj CA-itr reglnlflr lur "ale. In' iHi)r» l O t N Vn.ii t 1 V l t O I'Fil'Cl »\M' L .--('l (1 Uliliort, ths olil Hun iiiilili 2(1 K H r i l l i k " TobNERVlLUE FOLKS ** SPUNKY" EDWARDS WON'T FIGHT MICKEV MCGUIRE ANY MORE UNLESS PC'S RAINING* IAIN, N., HOt--Duplex tor rail or «·!·, It B. Bohon. PhOM lilt, VZMTLAWH, N. li»--l-reem. t-mtr, *)1 modirn, (MM*, full lot, Idol) towttra. t*,*0» oiuh, bilntic* tnontUjf p«rni«BU Own«r 111*. IJVESTOCK LIVESTOCK" tl ![«« t n l l 2-J RENTAL 3 t \1.L I M I H f u r Kltlo Dnrm unit H fqliniil i. Ill tin 1 n t l M i n i m u m * - tolllll. ^ l j m i l * ' Hi; [,f A l K i n l i l POULTRvlCNareGG?" l!! IJ (II UK HHHIuti)--ritra(t nnil filtJi rtnh li t'rlcir Mtlv mm hnir rtniitli Tlwlri T!oclt nullntll, itnU accritdlted "W, DOG3, BIRDS, PETS HOUSES FOR RENT N, 11J7-3 ruuiii liuliuoi no is ru Mitif Jin N trtii'fii J VHl Jjlt h , 4 J L--C riMin coumto untnod- mi], Tncpilit 4£ft N ^imtiur. *. J ilJtl',-17SJ fiour niomii partly iiirii. 1:1100 cnii a-ens JOHNSON, E 4S1--G-roonn water, CM, IlKlilri ll(i mouth 03L1 itLACI^ n li IJMI police do*, K mo old III |0 l.ruutl »IH--(I 1 Hl'ITK ritn'IBK--I'llll Blood, olil, IT, Od *Uf|l t'lion* JfrrtslQwn RENTAL HOUSES FOR RENT 6B UV-^SU rtxtitie moilirii, double §*· ini;«. Cull TSU B Clnjf SI ·HOivr'WAP, M. its--ft room itirlotly mnil- nrn mttntEo, no^lj iihliiKlod, d^McntoA, Cln- J IHI( 1 d u m p Ln BURTSCHI AND CO, Ullulr FiitSmimr, CHflnor, 111 J " V I I / I n n --*"-~^-*^^s*-*^^--** --. -»j--^^^ BOATS AND MOTORS K O U 1 1 I I \ [ I I [nit l l n f I" t i u l u »ti'l Ifmt on lit if. 11 jilio r M In i yl oilHioiii ,t in"t T, i liimt'. \t tnk»n. tinrDte ntciroil BUSINESS SERVICE 1'HKI', iii'llci H i ' i i l ' i mi imy nut not i n i c i ]ili1il iliil I II !·' \\nli.ini : UK CW* l:s atilirn'mill S._umn« tnmlf 11'iilrnl 'liftli * rmiptl f i i r n l t u m ' I M i n e Blur Hlloii, 51S t. Dlvl- f «1i lit-1 m net! by factory mntliriilpi *lliernimi 1 d Khiir|oiitHK Sfirvlcu, 163(1 K flcmllind, t - 0 4 l » "HTH fc- I wfll (inx pnih for dnnil i i i i i k l c^ M*if r 4'l i-li HtihiK lolin f) K 211"'' h i i u M i r , 111 fornu'tlv Win, Min' Itt til* ( l i n e tn plnco your Hiuiinit WlttUf. PholIB t l i O , Co. I.)--lnail hufwi itnd eowa ItiiTur^Fi filial KI-I* T(ink*ffe (or iHlo lit Mark*, !.Sim BEAUTY PAHLORS 40 I'MI'l KltlTlt I" I t h r . d l . l t S flACH CRKAM H i i l i r n Kptnitr in Ion, lit S Wntor. DRESSMAKINQ AND SEWING 41 MKK1|i,Si (· I'l lurti tFiilu', men and Homo" niHltlnff, i * model Inc, lining contu fliv" "Nrjir" PltnV -- fiirtnlniii drupflii, »1lk rDltmn rmuvurod All klitili ot enw- WA9HINQ AND CLEANING 43 Vt t v rvii itmii } It. T I'lrisr H I ' P I l I,U. I l l l l i l l l l n t l k l l » n 111 I'dCll WlUh- inif in«i («r nint tiHivimii a-ros* _ W A ^ t l l l M H fiiinlU "inul hiimlt. . c i t i l n l i i " n n i l lim h!1 ii ic i, nlloil (or, delivered n n t i " i er.i » orrh R E P A I R I N G ^^« roil vLt. M A K H S YOtlH ORDBFt KOW 1« M AMMAN. tlrtOF[Nli A N n M K t A I , WOU1CR !-3tl54 woik on ul] modoU of weeh- injf miichlnoe dono by oiport roiislr nuiii Cull Linn A HcrugKB 4301 PAINTING, PAPER H A N G I N G 47 T"nO*i H I'AMiHY-- · P ipir cltnulni; nnd piUittlnr 1'hdti* i-4130 PACWHHANGtlNO ISo ro|[ I J nper (or «nlc Alt work Kiiomnteod J ** "*'» **7t and jmlntln* FrlcDi nl'li- C)irtrl*y M l l l e r l - ! m WAlVTEnfl, TR. A. E,-- Prlnc* Sanitarium. t3l 1. Ctpllol Av* H 8nrln(fl4ld. 11U will ·«* *ya, ·nr noH and thro*l pntltnii In Dtciuir on tho flrtt ind third Tiididnys of eiich month, ut Or nturU* «((ko, 611 Gtandaid I.i'» Btdif,, (rom t «. m. until 11. llihiirH 'J lioroilKhlJi uinttnru honii^n (Id to fl 1 ; \i«u i m i i iiiodaiu liomoe In Rood l M i i t i i n i l;o up 5!3 H V A P I K Hf HIUIS(I[ CU. S7fi I! tixim tninli)in rol- iitKO fur runt (iniiit it)|iulr Hin 3-409 , A V n , r,S2 * room hotue Trllrit 1 Htt^tJJ S-11AB 1 I t T l l C ' E f N 412--10 roorriN nindnrn ' I l l l l t r r i , N 30 KB -- I'M ward N t l S S . ' W l n o f5" \\nbt N HiCl ID^ri -\v KRlIt, KiVI-ml IlllHTS K to ID I, '1 Ctillfll. J-O'IJ" (JltUliC'll s ii_i--B-rootn hoiim. wmo In iiltcln n r ifctit^ ^nn No nrnAl oilII(Iroil IH OS Apply 111 K Churcli OIIIIHCff, N. 11!l--t-itMitn modi'm furunco, saUBo. rnuoniible S-ni! ..._ AVIC. t room hfluno, all twnlnrtl (I100|tt tiuOi hitillna 2-C2DS DI/'A I'UU, I 1 , 60!'--7 room modern hoiivt, t'tiiiun : r.sr.o 1VJH1ON, W ^~lllololl|[hly Jn04l4il II I- mimi bouHij Q n t u r ^ , Tip-top eUapo J.JM.I /K Iriuniloii -E-room all mod*m cull 1-4 KT, · . W . SIT -- T l»rf* montm tnonin, Mow Itollnnd Inrnltoa, full eonerete ffi OSO--Nowlr tistnted mefl- r i fi-room ImitM. 136 month. Call 3-4401 or 4116 KICIIIT KOOW», medorn, comptotalr fur- rlflhfid houeo, oorner LttcAtlon, font terr oil cup to r*«pntulhl« party Mr T*rnaae TV, W I NO A V I J 42H--Afodm-n l-room hottee w i t h Kiiliit:o. U(Hliiinnl)tH. Hoo O P Kniiy til Mllllttln Mutlonnl Ilnnlt KW Avu,. Simih. ISO--1 rmin niiwt ttiTi, ohk fhiurn it.4S: KlfH) S mwni mnilei ic t ^"w m s t film loom i i s * N u'lilmtt drum n iitf tight* mul run US ulitci (i HHHiiii 4 iN vs rimliltiiCi K a U r Ikhte iiml mi 11 t'" !'· ^ Uujbtnoli, l i t M olinnt St 1'limin f.2011 FOR RENT u i n Knfftff* *t tOlT 0 no f in, (fnijiji^ n t £37 H flllo^ b r . ti*our roo[n^ modern, ID* 9 pecatti atp *:o oo fc*ctfr too ITU* with gnrfltf* At 1 4 1 1 T tTnl v^rqlty. f 15 00 Flvfl rorun*! Mill (timf* tt 22At ^S Mun IOA si ME ofl JAMES O'MARA 6c SON J-SJOB Hill HUNT ·-- Moilom five room cottiwr titikn I'm I Ptnct fiirnlnhfit nitUrlo gtovo KIHIH; n'(inn«« fiQliniiULil fU'inonnMo Th :-HOS W . 13H--9 room modem (or nnt, or S-Ot»0 fiAHFlT!f:1, B, mo--C-ronnr modern buniciilow oak tioor\ ^um trim RodHott* ithlo rent to r In lit pnrty :-;2H, S-131! BHtCN, W., SCI--S rooiim, tliDi-oiiKhly moil- nrn Krw turnitce, tiatli hxturon f!3H QRtSKN, W, 1JCO BLK--One f roofa, 4-room tnodern eicept bath S-OQ79. GILES K, SOJS--4 room) itrtetly modem. Kftrage, roheonntito rent "-^4*4 HICKOB7, ffi. JJJT--4-ronm tiiitiBillow, |ta- recte nonr Stle' t i t t-42r,ft R I M f i -- I jiwm uni-llv inodeui h, fl A t l E rvTomn niftflern, en* rfn,r ]lKurrth ^ , (t^n 1 room mrklirii In kl(, curiiiiL 1 rfwLrtT N SOU 4 rrKilfl tinrl tn jil^rn iitnin ixKnn nElJoliihii; i E norl loriiilnn foi biulnu t At, Lo floA Moicr. 101IN8 i^, ]712--K-rro THOA itirni^. '·IlK!^ w, liu--T room modem ['u;KArtD. Vf,, 8t--fl-room moil, (arm*, 1-MItVtEW, B (S n --t-room: water, 11 (Tilt* SKVJTNTBBNTH, N., Hi--(.room mol, KArniro VANpElRHOOF, 0 , 1200--4 roomei l»ml- modern JOIiNa, 11, JfOO~S room, mod. «tr»f*. WKJjARH K 13TT-J* roonm UNION. K. 32ft7"'ft room modorn OLAItK Si K1OHOL8ON. tan* KINO K , 1SS--6 room modorn «»*tl uEtt Gublinrt Trust Ketmo, 2-13K fyrni*h*ii apt, flr*jil»o», bui I,OC;AN i . LIC, lilt .116D B Oll 4 room Til AT L AN" U \V . TQam modern, ffoo Vacftlil OU 31. ,.,,,. ^....J, W, ST»-- roiim furntitied or titifurnlAhod rood«rn gtinaTtlow. i-44gi MAIN. 11, illitl--4 room K(, Hlhtl, water, u ddrnne, B-llIt, 1-1411 MAHiis'raA. B,, not--Tun Dyk* * n i H i n a f t t , 10«. Monroe, ICJ), L»afl»id, w , ?*!· Main, 66». I. T. Calilll, i 0007. MUMllOli!. T- *S4»--Fha-room niodorni (.'8 mouth)!'. ._ N, 4i»--Purtilnhod houn. »ood lotatton, iiilKlit'orliood, wolltlnf Oil' I»IK» 014 W Kurlti. S-JJ10, rtH a It SI' W1SHRK. 31* South Seven- tuenth Rtta^t wiie ni-kl plniiHul wUn tiif rnsiiltn nliu l't"l 'i'»m 'i'f H'nLiil iid In Tin' CliuHiri«l auction A. tlirmi time ail ei- r u t w l n tttmiit fot hoc vacitnt noitiw IIOMI B | rootn bun^uloisn In hlHlt olnnu with Kiirawi', rortuei'd mtit, ready to movo lii, lilul aitl A. I* Konrebnd, r.K BKtiuiurd I Ko N I H , 6 , (0-t--New E-rosm low, nnr«K« Veoaiil III) mo. t-JUl. , clono tfi Jioohovuk tind Oatllelg »cli«ol», IS» month. 11S4 OMVR W, tao--[-room mod*rn, UI 2-7061, L'ARK PLAOB -- I rooms inodtm, larairt. Jto o* per montb PIMM* Hit or J-4411. , B, 10J1--7-rwm, moAint haul*. dottbtn ntrnir*. ph»n* 9-44Z7. tfii AVH. W., l«(-- Attmative retililencii, {In* loanllon. Wtti itft*. dry, 106v,«,ftHraom aJl modorn. fire, nciArlor, hardwood floor*, Jann. ga 1-tOI? BII SHIP AN STREET, ICtBl, 3S7-H Mom* mnatly modern flat for »1or*l peapli nowlr doourated. lit. IE P. DroWKh, 11 Mnrchant Rt. Phone f-JHT. STONia. BtHiia, ISO--I riKana, all ftmfi. oall 8181. flANGAMOK, H , 1111--4 room tiouee, Uilita, \VMOI giiruKftt 133 OobhArt Trnel Xi ttttu t-1190 MTl/Alff AVB -- I mint niOitMO Butttt", ·ooil condition, rt**)nftbl» mit. I £rlnt main houHo, partly tnodim, John , ill! N. Juper, L'WHir^Tx-r^rEi^. f t , lo^-»4 room modern iinfiirnlnhod lioiUfl. ReaaotiaUla. t-IH' J UN JON, N , if 01--K or 7 room*, all modern, Good condition S-BCfll, :-mO * VAN PTKE, l«!«_FJv room*, turaao*, lights, BUB, Karate. 1-*8S4 1VATKR. N,, K13--6 roomi. modtrn, Oa rat*, bnln-ln ftcturei Cull l-4oii. WATER, a I4t~7 room boUM, all mad* orn jiod 000*1 tl on, 3 Orwobur*. Ut H Pralrln n, a,, Sitt--S-nnoni iluplox, Wattr, lltihtn, ti» lolkl Lure*, room*, (ooH trniimor:nilon (·" mo. Mr« W, O Clnrk, 2-(Hi W SI DEI, cloeo-ln, t-room modern, l0. N, Collsto 1-room, IJf. Several bun» Blows }1110 to |i». S-141S. WIIITMKH. B, 1721-- Small fiouwi, Hlhtl, witter, (11.50 mo Inquire 1*4) K, Kl lyn.LIAM, E., !f06--S room*, wator, «a ,au] llclitu, aaublo larngo. Cull 1)01 K North ond, iM, K, !6I7--(our room*, north fir* rooma. £6(0 Baal William, WOOD. B , 1754-- Part tnodorn votlwo SJ2 60. Dial 6JS, WOOD XV , 355--Modern T room oottaK*, roeeonabln tent to rlsht pnrty, 3-073* WOOD £ T4i-4-room. |«rt mtderni ', gnnotm, )C(. O H Tlerc* A Son, J-0131 t4fi S Htflllfj--8-room, modorn: cood G cllUon, t4t 2-Q$|ft, !liT N CHUTWir--six room, modem oopl tub, CD, 3-t619. JWENTAL^ APARTMENTS AND FLATS G9 TWO lo W ACnun, 1 mil* out, Orn**! nu»r slrtb FrJc* ttnd tormii to null. IJo- gutnr [toil Kstat* Co. J-»!«3, A MLl-ih.UN 1-ruuin unfurujahod Afiart* fuoil'neul, nowjy jnoitratort, re(m»n*tt)it 801* -- I room* nnd niilh, »liovt 146 V. Wuur J30 inDiitlil/ fliunt 2 4*01 ATTRACTIVE *-rooia pntotl»tlr n*w, HMt, wattr. ifumn, ;·!*»(* «mrmo«, l^iiliictrt lo loupla T f O V APAKTMBMTS, CLO3T3 IN--9 room Apt on city Jiont Kitchen turnlnhod. ronl vor* roieonubli W'leox ft Kuntrd, 1*1 B, Vr I Ilium. 1-16*6--S-tlfT APARTMENT!) ) nd 4 room aitr Handy til nnit IK. H«it *ud w*(«t fur , Cfl.ll DaohmAn Co, AHLBNB APARTMENTS-- 4 room, tVf nlihntl tttletttKy, ilootrlo rt(r!«*rHlon. J»n1tor (ervtce, inolnirktor. n*t »d liol wfttar, »«](, itrlctly modirn, Ikrre llf- In; room, dinette, Kltcjjon and' hath. Akeo another with llvlnr room, bed room, larre kitchen and balh With or without hcat*d varare. BtaaoaabLo rant, Oloe* In. I-1K7*, CKNTRAL AVH , JJ) -- lint in* HOMd ttoor niodirn fntnlantd apti OJMNTON, N. II«--Btrletlr medorn I- rooin, ttardwond floor*, heat, gatafe, wcrtc nhon and chicken Itoue*, If roll want a real horns, look at (hit. 9-M46. Dial IN-"l*t And td floor modern ._. hrit apartment!. 146 Central Aw, CVfJttX--t room* each, b»l), oak floor*, food rurnAGie, vanvM Neikr Hldward car. ).440t. FWr--Two t room Kpartmtnt*, moil^ni, ttuAm beated. Ccbjiart Truit tate. 1-138). MAIN. W, IttS--5 room tffltlMioy. all eon venlencei, Iwntod Kami*, t-4494, J-3HI, MACON, W., W--Small attratllTt fnr^ ninhoii nparttncnt. prlvat* path. Con' von [out Lkah. MAIN, w, T4t--Nicely l«orit»d uiCur- iilitml tuitllte etirtm«nt. On* two-rootn nuil kltoliAi«lt, on* four-room Qarntfl Aouttti 81(8 MAIN, N., Stl--MoMlor B1rt« 1 or * tm BplB Frlvntn batiin Itijdiuind ronti 111 in to ttl.O).--fl P. MouHiiT, 5-Oitl. NO11WOOD *»artm(int, J7 W Pmlrt*, » or 3 runio*. GniFiffe llpnt ond not wntnr 6!16 ISOKTIf, W , 904--£*roim riirnlahe olenoy «r», iirtvnt* bftth Dial PR A Ml IK, W, 317--Apt. *, * room* fgr- nlihed, adult*. 7171. UNION, M . Kit -- J (arc* untumlnliwl roonii, prlvat* bath, «l*eplnj jwrcti lit* WITT. M,. 11D-- [ room*, hnlltln b*d. ·tietHo r*frl«irat!on, unritc*. (l«t, wat- tr. olftl Inqulr* 11« R. North STORES, OFFICEfl FOR RENT 60 FOR RUNT--NIC* otftie room *t 111 M«r- onant, tw* roonu. Rtber, 111 Mtronint Bt. SHOOND FLOOR FOR KENT--Aril Jfltl* Inrg* lllht room, now divided Clito twn offloA rflomi^ ona etornt* room, an on* l*rK« room tult lonitth, l«rit» win dew*, )il()i colllnf. lultnbl* tin II»h jmAuufnatiirlna; or oan bn roniodolod [o: any purpoig. ftttlvht (lavater, two toll lit*, Oty xloun bent, contrtl locitlon Will leiutu for term ol yuAm Si'O enll Ke Htewurt, Bupt. Patntiir U«r WATRH, M »4--Slora room 20 1i wmretoum lu r»kr i* by 40. OotJ d tnmmfliit, o«i)int«l i'lxilli J.OIBS SUBURBAN FOR RENT » A'll'KACTtVK 1-ItOOM ALL BtJMOALOW--And too teet of rrnnd la Beverly Helihte, hnrdwood floor*, alet Irlo etove, hot and oold wat*r. 131.0 mentb to right party C K. Qarnain A Bon »034 MOVtNQ, TRUCKING, STORAOB M HATJL1NO-- Olnd»r». rstWth, tl load: ajit tM aarflM. Oron«h TrMWtar Mil. MOVING-- 'Tfe pur loom. Ij Cull Ctrl TTnghM. J-Ili* a*w tan MOVING--Call "Ohip" tho orl«ln*l '· Movor; 11 p*r room Lowont r»t»i 01 dlctint tnovlni. FlMproof xtorac*. In Witt I] 3-4114. FARMS FOR RENT es FOB LEA SB--14* acren, ticallimt Buck land. KUrt in otico g?t it, Oio l Wiwhburti, 111 WANTED TO RENT ·UHNTSHED anttment of » or 4 loomH Welt aid*. Freferr*d by Nor, 1, Writ W. P. H. 344i A Potor. at, laud,. Mo REAL ESTATE REALTORS OIOtT PHOPERTT. vtetiK Joti. (irroi an mtburtHtn Jotin O Oldirtlltr, naltcr 319 Mllllkln Bld». S-IEIO. WB HAVt; noino Efwi nuy In mode: honitn \V«E a 114 handle all Hindu r'ntttU rhon* i-44jl Bennett A Melt MllllIU, REAL ESTATE HOUSES FOR SALE m HUSTLERS BUY WliKN OIK BUS iVLl: 'I'HW IB TUB TJMB TO BVY. A LOVELY NUW BRICK jMWOALOW-- On WMt *M», Mloa blf livlm roaia, flri- pl*o*, (nature*. Attic, Pretty location, IKK) down, XN3LIBH MANSION--juet oomploMd ·· w«» aid*. Alt lari* room*, nun par tor AD Impoalnc hoot* or Hint colond trlok Dain, «tyl«, loan*, and rial koa- ·at valN*. LOAM) mwt «n tit/ . Botomli. iu»i ifiui* Md Inwrann . «lt-li HHIIkln BMc. Phent t-MT* all modtra how* In I'M* condition, ID tietlttnt )«wtl«n n««r J«ba'* Junior Hlfh, «ldirlir e*n« Ittttnt ft tor MOKUt LOANED «i glur f*4) *1UU. Ootrf mortc*K» tor IU*. JMIM O'lUn * SM, Rulton, t7 W. M*ln C. N. CORHAM SON 17 DTANUAIID Lim BLUO TBlj, «Q1I n«*r HI* * tootm, p*rt mixl- *rn, (nil lot, vnrifOi Math front, k rt*l bur. |1,*IO Ttrmn. 1-110*. LINDSN PLAOE--Tat* funoy brick boino, with Urn ll»lnf Kure, «u«ro«n, b»M 1B4 I bidrooiuv (Intlr trlmmtd for ·nil. Would you Ilko ui Idwl bom* If priori rlihtlr? DlekorMA A CloMr, 1-14*4 1 NORTH, EL. 11*4--B»ri«ln quick Ml*, T- room *H mftdcrn, niwty r*mo4»l*d oot- Uf *. 0. t. L*wfe Fhon* 41M, SOUTH BROADWAY 14* Blk,--( r, tllrt nlo*. built-in f«»lnt*n, f»d worktlwp tn r*ar. Bur *·'· ·"* )"* T "l *" n * Fric* ·WBNTY-nnsT, w., 1(4--4 room tavrt- ·rn winialow, (*ra|*, hardwood flaort, Built-in ft*ttir** IW ·HtatmtBU, Str- ftln, 19, Mt. 1-43(0, MSHT--Quick iili, inrti*tn, I mm* n*d- tru, tir*v* lmnmdl«i» peMwdon. Own- *r, !-«)(! SUBURBAN PROPERTY 79 NXATt MOOBB COUUTHY CLUB AND IiAX--tU orm, 4 raotni. T*rm*. ItfK Oft, w It. Bchro*«»r. *·***!_·_ SAVE NEARLY A THIRD ON LOANS TH» HOUBMUOLD PLAN, sffm tun oaw on |10« to |I«( at tluiott * tMrd aat than ih» tawtul ran. N* l*w*r rata ·D h»vaatuild loan* u avallatl* '-- · 4h* tlty. STJUCTLT OOrlflDKNTIAL. Nt ar* toad* ot iwt» frlond*. " rad«ptODlt, AND WJF» Ml/ M* ··» No ONB AORB trict, 4 room hot»M. «h»k- *n faeu» «mJ c*rit*. Ckll 5-711*. SU13-DIYIH1ON--'·! *:». (nil Her* t( Urror truiti. Put nub, b*lin« tnenih- )v, Jjocuwil 4!i milt* trint on noiii* lo. (Jj»vtl roidi in RddlllnH. City Ilihtii kvdlKhlii Inqutro Hoc Blrkt, Btrkii' In 11, or lil'oiw «J7J, AOHK4 nonliwoM. J i»r»o room* ind tn doted eorctt, (and »nlf btrn, nmnltm wolpr. t!S(.(i, C, K UorliuB * B», 11? BiMiuurd uti s(m. ,00 toot tnct* tkolnc hird row! *t o r , Itllnoli. TikB »co»lur propirtif In «· thtniio K. F DroklMh, 11* tlirchul it. Fnon* 2-)»t1. t* *r TOD MAT PAT back four IM* *t *BX tma or you caa tak* a* tona* M ft r»«r ·nit al(ht menthi on mull motttblir ar- nunti. COMB TN, «r 'phont, er writ*. K »«u can't unt* In, ajK ui to **nd a nprtiHl- ill» i» rout bom*, K* obi1«»tlcB. *f HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION FOURTH 4t* KlW CltlMBt Bldf. 114 N Wmr «L Phor* (S!f VACANT LOT. 71 CMJB--Lot» of earful u Brlio* Huvorai KiMJ nish loi* In L»k-Kllu oluto. th» addition Unit Jlte n«t to Nelioii Park on Ijl» p«atur Wan of tlnno lot) ar* within two felooke of Liko ·hor* Drive or Can trill etr4et aon* mar* tliait on* W»ok from pavad nn*i. W«t«r and *M In now and eowar thle ¥Aar, Moy DV puronaiBd 4n imaii pay- mtnt down and tmianoa m*nthly, »tt P. H. TiVlro at_K«r_ald._ ^^^^^^^ 72 FARMS AND LAND* BY OWJvEll--li» acr* itack and fraln farm, )% ml. north ol BaiiU JT* with 3) heml of ttltld, * l«n*i, maiblaary. Frlo* I13.MD. n« trad*. Jautxn, Chilli out It*. Illlnola, WORRIED) OVKIt A LOT O? BILL! DON'T LET CREDIT WORItI)!H KBRP TOU VMM OKtriKU AICBAO. PAT ALL YOUR »lIt.lL WB WILL »» OLAD TO '(OAN TOU BNOIKIK TO TAKB CARB Of ALi T11O8M PRM8- 1NO BILLS AND VOU OAK RKPAT Di IK BMAIA MONTItI,T PATJWNT*. OODItTBO Ui--CON FIDKKTI AI PUBLIC LOAN CORP. 491 «m Lire BLBO. -i*ti DXOBLLKNT fanni located In own bill, ctntral Indiana, lor ael* on food ttrma iq Tuponilbl* (tartlii. 8i*((eil ooinln* «r]J to ft hli ··«' tioulltnt crop*. ISItworlh HurnT, Martwi, Indiana FOR «ALB--Th* beat bur In llllnoli 411 aor** ot food blaok aoll, tlltfl, M,»o« Frodtteca 1* buibole *era P*r air*. 140 AOnBi of black land, tilt*, food 1m- pri**nwil n*ar rood town, naar nurd road, tl mil** f t Dicntur. Ill.tO*; tU,- 0(9 otn b* oarrled at (A for ttim at *ari 190 ncrti ot «iwnl corn, ti (cri will! tM *a)i. Rlter, "Th* Land Man," lit Merchant. t-tt* IMPROVB--H aof« black land. I m. from Dieatur *n hard road Elootrlo llgbta. U ml. from aonoel and market, Prln, 111* »r acr*. Tarma, T. U. Om- HO ACItv:t lovol b)«ck tnra land, Inipr fi! CtotA to achoot northftniit Muron, IKS ttt aura If aold aoon, alto 1« «or« near Ar»«i"u a hartaln B*nn*(t A Minkunlilll, 310 ilacliraeh DM*. 1 4411, 10 A OHM iMd 1»n4 vorr bttlilr Imprm' *l*ctrla HlhW, In all bulldlnm, A tin* horn* at »».«*». a* tni* f*rro It you wiuit a nlc* home Itlber, Tti* Land UAH, 11* Mtrehant, J-6i4). o ACRKB Improved, b*tw»nt M«r«a and \Varrfln*burg 7 team tioune, Inri;* bam nd Rood mrn orll, All bulldlnt* tn fntr tondltlon AD brown n'lt )oam C)i(ip tor Caah, tia trad*, Cull II** or tml. 110 ACRES star OtAlty wHb ttft Oal*Blat lioua*, plinty o( ootbuildlttf*, I mill! a »_plendld Inveetmtnt M 110* par acre. 11,10* t* I4,0fi oaah, dowv bal ·nc* itralfht tnonitug* (H% d»* In * yttn o, n Corham aV SOB, 1)T flind nrd J.K* PldK- M34. REAL ESTATE TO EXCHANQR OLBAR city proptrty, to*d iMatleti, n*ar Mboot for imall farm own*r, 1-4HT OITT PROPIRTT tor farm laid. Pk«M 1-113*. CIWtWTIAN Countr, Iltlnoli, 1*1 a«r** wall tllwl wm farm, modorn I room tooua*, karBe barn, eeraral com orlba, bor bouatav otHcken tiwini, farm wrtl t*n»il, Dtaok tandi real Iramt; trad* for Dacalur pnp* nrt. riiinim all mmUrn and t rion» un- inoiloiu (IT D room ·uVurUnn on hard rmul DtE F1VU HOOM modorn buntalaw cltar tor t* or 4* aurM afar Arthur, Lovlnctun or Tuacuii. c, 11 tlS uttten) DMtt I*TO l-JSSi) FIVJB A , t room lioun*, )nra( on alab 7 A , 4 room hou», gtt"»«, chicken h*u** 4 A. I ronnt lioww, tirnit*, ohlclton houw. »V O Att*n, in Worolmnt at, HOOSB TO TBADK for ttrm, DIM *-iJ1 1IOROAN, N., U»0--4-room h*UM, ia*d *rn ucapt o*tto, (ak* imall car *i d*wn Mlrmant. )-!!(», I ROOM nodera tiUBJalHr llllnala, lor DMatvr »i Ood ralow to tfttaglUM »ro«*rW. Witt wvftJ xiwfc, t-*4(4 1 ROOM modirn. nnd l-r*on fart n*4 urn, iiwnar wanta pro|nrtr In final town or a amull fatm, D 1. WANTED-RBAL C«TATE 75 WANTED LIOTINM on my elui tt ml titit* or «Mbn*nlal t Datum jfon mar bM* f»r nil tr tnbast*. IX D C«npto*U, 1» W. Mato m. !-*»« WANTED -- Haw burtr tor tat*. Whit liar* your g*a Rlbtr "TM Liirf Man, m Wmbant FINANCIAL BUSINESS FKOPOtlTIONt 7t HAVB 10 vtndln nbaoblna* for ··'· m**p Will tell »11 or Bart. Ctn b* taken o»rt o( cvoninf* or flunoayi with a nice profit. R c. Stranft, Hlllikon. MONEY TO LOAN AUTO LOANr--Any traount, ·arvloa. nalpn Bear, No, JJ Llnnru'l* Bldf,, f Son* J-ltOt, FINANCIAL MONEY TO tOAN N 1ET roar moiuy ttt 111 ». WMir «t Ptwattroktri Mng* 1ITI, Itck t«r ·*·)· ' LOAN* UAIK «i clt ·t HUMWM* rut**, JOHN«QN I1T B, Pnlrlt. Urm* BOBB. O«f P«*t't. ,_, to iio«-- Mad* an in* |«*d ·lonrltjr. All *u*1- a*M atrlctlr fonfldvitUal. M ~ ~^"~ ehort Lvan Co. Room 4 IT - - - - puen. *4ll, Money Conditioiu Good UDltmltad oaBltM to loan |ir*»*t laui Bt»r** »J4t, A eitndiril Ut* Bldt t*t n, tM Mn*iit of l*w Bt»r**t nirt etr «iwti * .1 an 111 I JMil »J4t, A L WoirtWd, II* ·UBUnoAN OONHTRIJCTIOM LOAKB rwBMiMbl* i»rU««, C ·· l-Til*. Anui* r*f MUlMT * l l O N t t l l AOtonAII* foaaa and k I/--v Win NO jaS ColltMral W1IILV PAT1WO AUTQUOB1LB BOND?NO CO. HOLT2 »*·! IJf* Bid* «]«** I-HM AUTOMOBILE AOTOMOtlLIB rod SALB M lion, oo, INC"-- Dewiur't on!r AUihorla*! Ftrd D **'* r A ilein itnek of t*iiuUr mftkw «l »d utM clrn TIUM «r» kr* pn**d lair *nd «wcl*l *w* bM b**n *l**n th»ra ti put tb*tn in coiiilitloh fo^ drlvlnt Jiwt a iinrUi'l lint Iwlo HJI PONT1AO ' A n oorrc. 1CT ClDiM-l'l*.!! SIMM 1 * Itll f HK1 Bl.]^ I'OUI'K. ]Jd MinW, A K O M I ' I I ' D O H BMDAX 111* ITOltD IK TON HOT) K I, A A l l U i k In oliHiitr curt wo lmv»-- It:* OMn mow It Mdn-- Jilt nviklt Oourn-- 1110 flltTrolat K»tnn -- !!» UndDl T 1'uril itcdiin -- !H14 ('ImvroliH Coup*-- 1*17 Ohovrolnt Louit-]9!4 Xord Coupo plitniv ofVn^ f"i 1^00 mid lfn-- II, OC to till ** down. Tour eld eitr lukm in down |uiym«nl lftnc* iii[ nmnililv (itj-uiHKi!. Si^cl*,) l* pi in tor frm«r« U, C C. Fsrd Authorlttd Low Clninct , OA*H TKnJIS TRACK l)M4 Otr Dvpt. K*w Car CW. 411 B. Will Inn Wlllium * JickMB Ptiwt* 1)11-- (HI. AT W, C STAHU. fvc,- )i*i uuriat *, fit*, till Whigiptt 4 wiic-l. ill t. it:i Wl'lpiwl * Unoiu iiMliiii 4Kb. HIT Poll- tlit cou-li Illli Mndul Ot iVIIlj-t-Knlitht ·*)»n till, Modi) 70 \vil)«.Hn1«hi M- 1*n «SC, mi; Whlnnct 4 cwh 11*6, MwJtl 14 Wi)!)'i-K)»lKltl CIlib MdM 1*1, JiOti ot olhtr populur nwkti ID atari* from fl* up Own *v*nlnn, W, 0. iuri lnw tit B. Miln at. Bur Tour U**d Cur ·( THKNBT, TUB Bill OK DBALBK l»i( WHIPPET t DIM tin AUTOMOBILE AUTOMOiILM FOB »AU A BKTTKK tMXO CAR-- At Kir* Milne 0*. D*(*W* Mr *"· thorunt y«rt Dmltr, CtmftUt M*«rt- ment, «JI JC, WII Hum, IIU* VOUR VlKD CAB W TIKMkY TM» BUtCK DKUJW-diU Ki*nd«rd W**«, orlilod HiMt Ilk* IIontillNI M«h»jr uphtliiUrr UK (Dllwl. l/*w hi»*ij* «)« UOO. 1)1 W, William, DIM Mil. BMT QUAUTt OAIW- _ 1HI iVICK WAKTCIt MDAN. ll» BUICK ITAHDJtBD MDAK_ lt)» DUtCK »T». 4 PAM. COO*» 1H) BUICK MA«T*lt COAOH, !»· DUIOK (TANOAWD COACH, l»t WfLI-Tlt-KNWHT--t «|4. «nly ilrlv.B |«,I»» Mllto. IK* BUICK MAdTKIt COACH. Itll nviCK MAHTBIt iHOAN, 7hM* o»rt kr* ill f*»Mttl»*t »i4 nrlM* I* Mil, RKO MOTOR DAL1M CO. M» W. WOOD IT. WAt Mt4l. CAD) 1,1,AC 44o«r m*4*l tl. Tin* Miapt. PrlM int. W»h«rt H»l)fM Wctchmin M ColltM 1L t--I », m, I »**»·, ·n* ltf*»| ChrviVtr " en»! HuJun Drovihwe, kM*. Chrynltr "10" Mp»rt M«UM*r. A · «t» 14* N, rrMiklln CO. DIECATUII MM |.«» "Up Ml* BOW rolnc on. Fnd* Ch*vr*lrt Ci. cor, Bldortdo a»4 PiMltlil it*. ItATB HO DHL U«KO CAHI WANTKp-- Will »ny c4«i. J. O. «wrr ft t«i, ho. W t. fn\t\», Ftnet ait. r«IW»\^Mtf'COUPETM, i»o« 1141 OLDRMOIMUV 01EDAH i , . , , » , , | 7 M IIII OAKJ^ND 4»ACH , . » « . , , 4 4 1 I HI HUDSON lUtQtXJjUM IDII miii'K MIT 'jMun, "I!!!!!" till CHKTHMtH "«" i*UAN M .mt plott UtXftHtt yM OI.DH. UMKl) CAHU QtDMtoini.K co, OF nrifjArun jw HCHArtricti U*«D exit won. »«·)· NO, ITIUXXIJK, WAt, }14t» HKPOitJlCH«ICI) CARI-- A.I « D*rcalni. »'· (;i)tnm»rtl«) In Corp, 141 K. Mftlh UMJCD CAlttt--All mikM and Itotitht for rain an4 a«l4 ·» M nioiiu. Adaini tn«4 Or Mkl.i Wain, |.S»tl. m*4*l«t im MAJtMon "noon emit*. A r*») l»n*tn, BO-IT W, Wood. Dill 1191. IHI BIAHA itr»1«M 1 K*akB, fo* ««·· M d«vrn, Mrra* or tr*4*. J, M, , It; W. M»lB. t-IIM. 13« nOJHlH DXDAK --PATNT MEJi M!1V XOTOX A1 rftUWTIOK, K T1RK* Hi W. OH AND, l-iW. TRUCK* FOR ML! MA «e«r fltiALiri TRUCK*-- It It--O. M, O. I t t t O B It II D»4|* H* Tan Farm Truck. till V"i*ral 3 Ton Trunk, UltO UOTOK IA1JM 00. . lit W. Weo4 Bt DIM I- ·Ml OR. IALK--Omlli fc*4 Kitb tottW* buirdt for nut It Ib too* r-riinii. Hi k tlnnt, t-tttt, OUARANTISKD UHXD *RUOIM nnO t TON--DUAI( WHEEL! 6IKN BTTtNtNOI Til.L I P, M, INTKRNAT1ONA1, MOTOR TFVOKi i-uou. AUTO KIPAININO mm oKLr COKIT.KTB put^o M«rk« t* i)i« cur okiiir in th* diy c, T, ton A fin , sit K'o. Jnfltmiti. CLA6K1PIED DIIPLAV 1M I IT VfT,L UK A BIO KltllT TOKtttMVt AT T e-ct-oot ^ ». Our Auction Begintf Cimt m tin) jfilB (h* W**l»» H fh« uioi) MM w* h»T» (*!*ci*d for IM* K you ha»n't »"in our NOHTIT _ . DOW yul, by (til nfalM TAKJB A LIJOK TODAVI Aaid* fr«n our ·*· nncih* mttiimn decoration*, w* na**« verr lattut MODKt., A PKAkTTOI* «· AinplaT )KIO Dhich w» art r*duelB| w prlre |6 0« par day until toM Cdmo in any Unit todar and a** ta* rari w« will auction loNlfbt, PHlUt*)r i;on» of tdi-in will bt told b*(«r* t if- ehw-k P. M, Our UM4I r^r 4*|»ttm*nt '* w*rth npnnillnit urn* im« (n to, 11" Ml *f mod or* '/u will find In C'tttnu lilt- 1101*. AND Of COURBtt ivtrvw* I* htt«r «(** In Til* )M4it 1W IIODH* A fOBD* {]»( w* »r* MltUf »t 4to» aMiMt YBU i»n MV* MTWbH* from ».** to IH.Ct on tmtv tut. A*J thty tr* *«)d wllh to W (tifTMtM, InouidltiB 3 (TM trtnilnn »na MI»» If Mil. Al«o Tl Ut* ino'lgl u««* Mm hi A fold*, Cho\rit1ii", , I.tiiroln*. flflm* il Mint* CIITI »t* pr«. tin* mil At/ti vltl fc* nfl *t J. G. STARR SON, Inc "9, ».» WOXX* "W W,» MWKt "HUB1" BLL1OTT, BIB. iii-it Now It The Time To Buy That Uaed Cw of 85 Car* the 1191 OODPI ui* llll 41HBVRDUK OOUPiI, 1141 MO HODBL A Ml, fill 1111 (WaWMLVr CAB*,, tilt tu Mi th* prlM yw tb* valiu yau ittttn th»t couBU FREDE CHEVROLET CO OCR. l-KANKtm TtiiD HLDOEABO iM, DIAL IIM Ssil® W« wlU bold our flnt Oaninunlty italt tvt J. O. Lwuwd* tem | mft «f nir OfwimJ* m Keuto 10. TUESDAY, OCTOBER 2 1ST, 19JO It tlont Mi w* wfll t lt:M «, Wbkt have you 1h*t you wutt to Mlt, hand)* it tot you. \ .NEWSPAPER iWSPAPEUJ

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free