The Chillicothe Constitution-Tribune from Chillicothe, Missouri on November 16, 1916 · Page 6
Get access to this page with a Free Trial

The Chillicothe Constitution-Tribune from Chillicothe, Missouri · Page 6

Publication:
Location:
Chillicothe, Missouri
Issue Date:
Thursday, November 16, 1916
Page:
Page 6
Start Free Trial
Cancel

THURSDAY, NOV. 16,1018. I tlio following pi'osriun rendi'i'iKl, Bnrlpuiro, Jmiiws 1:1-27, Mm, A, J, | : C««i«'.*'·' . It^iltn "*'!. - bcU ll.ij . »»|n!Illll1 ·». ! ,iBS«tf!.. ti'ini: . "^*- fte-Hltfi*'* |,,1.,,!,,.- InvuiMiutt...- s.-.,- s h»'ii"tl, It W.VHB «»""' fe-; annlriii*" ^?,-':V Htl~itml*'i ·IMF uiv.iini.if . SSvvS"' : iituti*. '".- tejri. i.'. of"-- S%- W l ' I O W i »!;: - ,i,,\n..- ·£-V «r (nil 1 . ^ - ; , Country Correspondence Soi\(f, "A Unit! JUIt of iOVb." Tre-iilon Wild'laid to wt In (Ins Our- 'J'l'ayur, Mrs, Htm»n, ' .. _ · i U i.'WNiilm-}'Ihfli Thurtklay iif(,orm»u'!, i Soorolnry report itnii roll uiilK . A h u i i l ni"t"pn nciv r i i f n of I h o ' ^ h rt sorvleM v,'cr« hclil nl. tint huiin 1 Hi*porl t 'of l.hii t!i,Wim"il, AHHoalatlnn 'ivinmjiii »rti ri'poHi'd «lii«ti Innl K r l - j n f Mr, KroutiniC jmi'i'nlt*, M r . , iui-1 "' Ljjbprlj', Mfa. Fttui 1 . day, Mont or th.,|ii are thn « h o o l | M r n , It. I,, 'Kroitw. | \\"oi'k tlmuj In t» 16.1(1, Mr*, ";UUi children. Tln-j- c..«m in l« In » m l U l ! M|» rt (iMontitn Hvlilun lo t,n t h n Wit HbTOiusltaf, . f o r m . n,i dm. |.«|MK mn'lmiRly i l l , jjltit. | . Fti'uuiflul rnporl, MCH, ISUiel Mo)*- .rolui U r o w n mtil w l f HKfiHliMl t l i . ' j Mm. Jnmthi'Dmin of town tipiMil u '''*· . «f itllll,, MuK'TVow n«i,v Aviiltm f»w ilnyn (n rmmp'io) Inul WIM|(. · I I'Htnii' --"HiWIuK' Ilift.VurolRM tlUlld- CIRCUIT COURI WILL WILL iGANIZE LOCAL HISTORICAL SOCItTY (UK TKUM ill! IIIBI Tlutmdny. KofBRt U l m m n n n In «p»nd1i- ·won h w l l l i his hrullmr, I'Pic .'5! «t Mfliulvltln. I,. M. mul Klmi'i' Mnyiu'H ilt !(it||i! nl Dawn TnoHiliiy, Jon M D l n mid mm ilollvproil Jra MoKnrllo wim mi Ilio M roM(ln,v liHildnjf nf(r.|. fell lio/;«. Mr. mul Mw. A, ,f, Himeh(i''iit'i'. '"""i' 1 ^' ri)i W. M. WiiBl. In KiiiiHip! Hepon of iiommlt'ltM) on .Hunm Kiutui, Mrit, MiirMh, I u f ' 'Our Minrtlrmiiry," Wlwi Ooriv' l I l l V H 0»- . Wl«- K»v. If {twit his wim tlin n Mr. M i i l m p f f m i d f a m i l y n fi In si wuolt. Ovltltt. Pnritlny of r J h U M i ' o l h o W i m ' '^ i^war ootnlltot* i'oujji(snJdi.,-^'l' in t h i n V l o l n l t y hint wuok, 'Mi'mlnnum lfilh)| Morris, *J/lbrti(H!3 'Jim, KlmmmiD, who him hooti i i n l l n )1cml '""I A dft 'lliriiMfii ( «(*!'» ultwl i. Mil, in n round miiln. n ( 1 * Tho noxi moi'tliiK w i l l h« hula .W Alfri-d tlariiLB mid wlf.. w»n t r w d - f |i, u , Hhumii(« itiul wlto inul wn, w "" Mn ' "'"'UtHiluM' In Dn'iimiibijvi' Jtitc In O h l l l l n o l b o lust H n t i i r d n y . ( , w)|n ()|1W , JUWU v W l ( l , K tl ,, v ,, f,,,, W)m , Mnnllnir I'lomnl w i t h priiyor by Ml* Dnvi) Owmiti In tluliiR «onii plnu4.vr. Inn wurk f n r Kliinir lliiyinm. Mm. l l u r l i a r i i M v i U t l l u i i K l i In «rlni! from lit-r rmtunt nli'li. KpolU SI'HINOIIII.l, NIOU'H. It'.-v, Uut|iirfiirl n|i|Miiiilini'iu n t HtM luoruliitr Hint llnil hl« mmiliir iK Hill Mil nilit, · l l m o rohiniKd' lo llinty .lionio In nil, ICim,, Tllill'Wlns*. 'I'lii'y wuriv i!t)tniniili)d homo by Mi'n. A, iilnrH W. M. Ow«'tl''hti oo r, u ,"j Mm. Clum, Oondnn In nt Uulu . J t l l i K 'hoc iilmur, Mm,' Win. Wlinlol' 'I'lti* t'ntii of \Vlllta I'i'nii'v t'luuRPil With Munlo,- Wlil «o O»i«r I'mII .liiiiomv, O l i i u t l t Vnmi, will (.oiu'ptii Muuiln} tlWll'OltVHV AT KIOf IfKKM MUUtTMII MMffl'INM, l i n n onii)'ui|ti(|, v»R in m' pliiij)l)t)i I luinit onl) (liifii iliiyi mid I iMjljJutJW Counts Will Htnul mlj-. tint Ion Hi blrtH' MiMHlHH' Hi IVi"" MUM *''»' on Nm. anav. *"" '~"" "* * ! I THo Htuitt JJlnlni'liml Hoo.uy ut M l i t H P b t l ouutl'niumtAM tltn iwinlifiitluit up UHI oiit liiinili'wlil) uiinlvpi'tMiy uf tin' iiilinliiulini of Mtaatnl i,i Ihii. Dii" Jen IIH it Hi a 11). A oomutltu.it ol' 101)0 ml Inul viimiit Was Ukrli tiittll Hniilum I'"-* '" l " Muoted Of nuwit»ftUllVfi Imr Is, wboti thn Simvtul muslin IM«*«! AJInnuurUiuh to matldt; foi 4 tbe i»ro» vutft U'Un! A f t o j thy'wiUHit^ttyn of pO(4ud t'l'Jtibltit Ion \ V^niUttt 20 'l*hi^ «*|itn)Mfottr duclu^l [iMMlfliul to nw*st iU KnuftUH ("Illy tt^ Iw VlttltW'd Ut lit Hut HljOtttl)»ll^tliD Uotbl MtlOlllbltAh, frlttlk) llfill Silt- uidny, Novitinbnr i i i i i mm atii, Tbi? nn niboi'u of Uiu I'oniiulliuii fmtu l»iv. lnB«lon i x otl«U* ponalntti of tbu nvtt nii'tnliiH'n of ill a LIvln^Ktoti (Jointly n«*lit wftttit icport »t lh» *III b« *t U* v him « iwnimiiiMit oi-«»itl*»Utm will be terniod *iili « IUI, of «h»ri«r Boys on the Border^ Relieved Their Paini wnd AohM with Sloan '» LinUnoaV OhCrt tlpqU H»", i-rvliitt in lh« Nol'IKUtt Jtt»«Mt tiiiNl 0«»n) fit I'm n Ilirio II won ttlol tli" «tk' »( \V,))lii OiMlli.V, oburiwl -with tlio iiiinili'i' uf Ofr.mi Buliintlno nl t,ud- wooto, HVAI(OM N Mri). .1. I'', l l n i i d r l x mill two ublld- Momlny ,,l H hl, lo iwr homo in% W .l - low would ttirin, but t it Im I th'i on i i f l h o t t i l j o m i i P t l »ttql««y, MPltolnterf V »»' *« Uttrnll u»d Illtlii iilnr Imniiiry lurm, It U t'l'ubuiilo tlin utud* kmt UK who run, i l l n n mid [joi'nltio, I n f t I'Vhliiy lpty '»'« ."''» bnrtidd'e of Mr», Wm, MoC'iirthy mid dniigli(ij' Uinii| r " 1 ' , rn-rt'tiiiiy will a|i»»(l u f«w ' n ' 11 ""'' wnn. C l i l l l l r o t l i o yiidlora Ifixru Hell will) mill Vuruln M u n i rn- iiHt weak from lowti, -whoiH* tluiy . 'IroiKH! itiul fllliilly, Anily llin "" 1 to '""' wuolu w i t h Mi'ii, llondrU'n pm'untd mid otlior roliillvoi),^ ( I ml "» l ») t * On mwonnt of the dlmndl wuuUi-l ''''"' followlnis Itiillei ur Hiiudny, h u t fiVw worn nrnnmit til "luriroii n«lshlorlioi.id Ohrmiinotinr ( ":. rif, i filial HIM nrnnnnl ti flli'i'j'Hiinl,li«iniim iillow ut Cliuliv; oxfoui, uiisft wH!i tluv on 1hn wtiMi sitlji of thin will cmm ftii l i l u l %t tbt (Ml-- ll tin), Tim liftdn In (Ii j mifiilnK dnv, Oicford Iroin jnll OH Wm, if, llnnih}', John T Mlllmnli imd V, 1C, Ulli.y (tod II VP hidlys known M "nioinhoi'n from tho aitiin.iil- M, Idit I8»miniin, iniin, Milmt flllloll, Mi'M. MR MHJ- Hlltl. MOD, Mi'M, ilbuitk unit V i und fiiinlly, Dinik Klnoiild) M TM W- ·' ] m«l rnmlly, Chntlpy W l l l l n n m mid f "* ''"W with JgjV 4 -* f n m l l y , Mri», Mnry Mnnt nnd MOO, A l ;-' vu, mid NOVI.I Nolhnn/jnl unit fiunlly Holiday with linn mid Tim fnriiiiini In I l i l n wwlloit aru busy Kiiltlm; nil llnilr wl(itiir« wood. ,Uny Dnrnnii, who In vlnllln|.; hh. iiioUier w i l l return In hi,, homo In Jfltbiil, Mo,, iiuxt w«ul(. Setvurul rr'iiu thin nclitlitiodioiid ul- tnnttiMl lli« |il«i nii|i|i«r n(, tho roliiiiil liiiuxn Hiilnrdtiy mid ,, Itiiil, Siittirdny ftfUirnotiiij niti,.W» M. ttfliil. Jainou i (it now with bin pttrnnln In Oklnbormi, | *)^ j^liorily ^ftrr bin In Chilllmithn, MlHit (Vlndyx Mirndny morn In IT.' Hb» hn« hcui) i:nn. !U "I ^ v Uoyd- imd Jliind to lmi homn'lWu iKfit two wii«lt»j lct i ) i" iti With tuunllltn and iiiiln|in. How. Tmsiin Dun llrnrniiin n 'liiiKlMrtrm ' Vftil', S, O, lilnlon WMnl to dhlillcolhu lii'r ti|' Clilllluol'tiu Inul MondiiJ 1 , Inul. Kkliiill of thn tuliitilmiii, « mo III Mtiiratm In t|lil|.n 111, . · + , Thiimdny to IrnilMiliit biiiilno»n, l . n w N Union '«|i«nt M n n d n - w i t h Mr. mitl Mm. MimrJ 1 l''iillor|on. Morrlln rnkn W'titl 1 to Kmimw innl Tlmrndliy for n nhriii'vlwlt with rnln- t l v n n Jn dllfornnl piH'lH of thn Ntritu, Mhuifin Nnllln l.lntn'rf, Ulinda Hluin- IKin, 7ydd /Irkln mirt nil rwtn ii). Btntint. of luir Hllilifi 1 , Mm, a lliii »i'/ Tim niirvliicis of *'orl.y IIOIIIH, w h l c l i V M H to hiiVo hnnu |{lvi)ii ut hit, I'm. rluk'n chiircli, him tiMun iiulitUnltnly i .lioutponod, =.,; Wm, lloBiin Infl frldi\y for Mntl- .'^ IHOII, Win., to nwnipl. n Iniii'n.llvt) tin- [· Hltlon Rl t h a t uliiu*. t 'j '.Wm. ,Mn.lCiiiiilii nnd Unm H u l l worn iVj WIlmilliiK vlnilorn Hii-lnnluy. l""* Mr, m i d ' Mm. UMIU'KO HWIMI! tipnnl H n n d n y nt H,'KIIII llrnn, hniiuj. Clitoi'go mid Minn l.nlii Uomtvmi mid Ml»» Alltjo Hhim wwi.t rlidluru a t f h t i Tuna H u l l l i n i i i t i Hniidiiy, i"jj Mo'nduniiMi :,lomi|h M u K u n t i l o mid nr w. ^Hwllli O'ltmirkn, wim h n v o ' l i n o n on ll[ m ['J liio nlik Htil, »!'" idlniuir with Mr, «tl« MM, Hurry Wa- j l p r b r o u k luflt rintitril'ny nvonlHK. f frlnudit (ktiflJ ·rVflnttvibft In Aviv I 1 Ion- Hiiliry JJ, ^Uwart, wild Willed 10 liilliiCIo Hiitiirdiiy U mlijiul l.liii f»n-' Kinul«, nunUrar.' front. bnr« nlt»nil» itl uf Illll tif i J»t' j iil Uio. ftniornl iiif the liitn If, l«n Hat. j'l'hompKou 'tl'luu'wlaj', . nrdny for J.MOII*, Kii'rtsiii, wlinp* Mr, | Mr, nnd Mm, :0, A. Hioddiu'd, "Mf, llnyiinn w i l l ttvftt. "lii'bln fultioT 1 '* ll1 "' Ml '"/ iluwul) Wlllillti' mid· A^ohio liiirdwiirn dlorri, ' |'0ojc siHUil Hniifliy wltb Mr, mid Mwi, Mr. mid. Mt'H, .1, j,idii«rii of ,ljiil.»lalit fl ' ·, WHIilln, wctru hnro tliilnrdHymul Hiiiiilny vl«» nii'l, ! B,ltdUO(l!t6l(. 'I'n/HllHJIC.UIniiMh Itliilf tlinlr dmiKhtiy',,,.; Minn M t i r y j . 'T-fl.nfiU'y, m»i'l«ly ;mul ill, tlio tmliool liortflo li'i'lil'ay. ,iit«lit, Thnru. WIIH fti who In l.nruililin: In Ilio ti!i;li iinhool. r I,.- 'I'lm Iiu1lfl» A i d Mtn.'llity nlnin'^l u lion I. NII m n! minny «l lh«i wilmi nf lloMiinn lluyii«» mid WwJ Wrlfcn-,iw Wi'n. John who him luu'it Mil .HI, I'i'iiinliii, Nliinil Ihn nmiin. M»l,'lin iv ll, , Irinllh/f III VVhiinl- " f i ·' In- IIIK Mundiiy, n« - , mi 'At. A. Klimiitln mul fnmslj' HIM) Mm. 10, Kmsiiii vjnltm] nt Hin'TlinmiiN Dull homo Hnnduy, ' Mliia K n t h n r l n n l l u H i i n npiint Ihn Wimk nnd w l l l i hnr nl«lor t MTM, Win, Miln» 11 1 I, 1 AllHii Mm'Hiiral M n r l l n nln'i JJ dliy w i t h ( M i l l l h i o l l K i rrlnnilii, II . ._-, ,,,,..., (l««ervlnn IIHisWI It'llll I l l U l l l l u l U ClllHB' "KfltKdviul thlil flu !*M»|. on n wnr hnuli*,'. bin (Viiln mul lt«y KitlNii, ,lo)iii iJlnrllij u^nuino, Mr, Mliiln iinlrnd bond, Omi of tlio Importmii VH.HI) fur trfiil lit t h y luljonroifd 11! nn will b« t h n t of J.im'Kmut Nowlflrk iiRn1n»l Mdwiril Prlnr mid othuM, Mmnlvtir for (hi* wurt At tliti Jlununry Mm, «f llm Tim w»» Oitihii WiilU, loon) iun'l"ly HH'l I'oi'i'iitly mid id it t«n\»0fnrf urnmiliMlon ohn f, Mllbwiik^jChutrmnii, mul \V ar^imti, ntwrcliiry. 'L. A, «n«, Wn*i if f llwnliv will l\ H, i to ·ilCnlllltlUH 15 mile hlk« rill)l-(!l.l'. Ktllt KK.wimry. Un luiil not linen tout In ni'tlvu fit'l'vli'ii unit UU lihitlilrtW", bitok mill linilm r«lt (h» after *lf»ci» uf nmrotilnn, Uulmoni, ,lom»pt H to lhi »W)W ii "I i an*;* In fnui,' t hud tmtlridy rargoUM 4 thti liik« mid went put for ft7 mur di III In thn «un M wry M loul went to twd, Ho «. next mot'nlun * t K u , l M « » l u . itrnri I'vlvntii 40n«n Pklnwt Uin «*tf«rl''i nnr* nUmif, mid miuty » tmy on tfeh bi^fu^f fOUfivntt 1U^ tiKQAy nf utitwliftii^ Htmiiiii, ttfutiiniit ttin9Qt hltitw^ CHTAIIIII*- ud inunclpn, rhnumfttk) twlnvw, ·(«,»- by llm uin of flloMi'ii UnlniMt, li:n»lly nppllrd without rubbln». M nil ilrngnliiti*, 9 tiii,, I0a, nnd 11,00, Sloans Mniment Public tp thn K mi mm UHv Conrt of| IM ·wlicro U w»« rnviirund f will !nll ttt AuuMnn on h»y fnfin a mil* northwwrt, of Intt, I oujMinUo thn Ollvikllrfmch Chinch, ib* foflowln* tro|irir. -FRIDAY, Nov, 24, illtnli ftt Oliiila il«lit i/'iilmik, mni'Blftit Ml ntirtlMmnnd it Imnklmitm uomliiK (»«« on t\ tljo MM. 'J'riillli) wun dolnyefl I'mi honrd, Mo ono wu« Injnrtifl It! n Hlini'i ainlnitcis ui'BlHK ,111*1, ivimK II) Mm, Wm, llllinlihnrdl, mid Mmmml , M l l l n y nnd Mi'a, l.lbMilrluirnt'N d a u u l i - ,, , .., , ,, . ,.. , , -.,.. . u ,, ' opimvul tlio iltibntii with n pfopiirtnli. l«r. Mr,,, Wm,w -ur Nnv»d,i .ipmit V l d W , ^ ^ ,,, f| , M Hmulny w i l l , Mr, nnfl, Mix !«,,,.()«,, |)(JB(( M KU M 'Un gnvo n tnlh for. tin,. Hrifiniiitio flint' rfbowod inimb th'nl. uild .study. Thn.i H, CJiwoj* .(fnvor .of Uw mili'iiifi 1 U, 1lu-lr IdKil'l! 10(111. nnd t»!E.'!y movod In boiiiH north of Ulmln Krl N ^Jon Null!, who him linnn vlnlllnH itM, Mr, And Mm, T, N»lti, will Hiin*!;iy for |il« Immn III lionui, {Julio n l«w from I h l n v l r l n l i y in (imd.nl l.hi» flower iilinw ill (7l!tilii ««(· i llmliiy OlndUni.ii of I ' l i i l l f i ' i i l h , , ,,|i,,m ; (liihirdny mid Jlinnlny w l l l i fllnit'lnn ; . KiU'imn rind fiunily. ; A liiilnfinr of f r l n n i l N n f Mr. flnd · j\,lr». A, V. I'rli'p (till linrmi ut tin. homo iif nbtirlnit Kuiumn Hmul'.iy nvunliiK ; n«d utitvo (bom «n nynltir «ii|i|iur, Mr. Mr». mill I H t l n , unit, lid- wuhl loft 'MundnjF «ew honid nt, t.on for I h n t f mid ViioiniiDii worn ttlii'pj'lulnft In III" f ~*TM*^*" j ii.hl|(N.'y ! . wtio.wn by tliWHi Mnnond ynm 1 M i a n IISlU I'ruHNpr van /i H b w p p n r Ii(jjli .niihworhoyd, 'ihu Jlldi;flti"'thr$ii in t i l i l l l l i i o t h o jcrldny, m(t W |,riilKhl '(IninoiiriilH, dnnldri^l MliiM Vnrnlo IJlybl updfll thn wnnli 'imatll^niMii diid w l l l i Insr pnrrtllln In r j l r l l l l n u l h n , 't| v n, MI,,H U n t i l fllll, t»Wl,,,r of C,,,', Thft w . w ,,,,,,,,,, t w(()l M r Omnpholl Hlianl, Wiv« u pr»«rmn »,,,! A fl,;^,,.,^^ ,,,, Ujl a£lwtmmi , T|ln pin mippnr Tb,,r»,. t ,y «v,m,n«, Wynry. ,,..,.,,,,,, !{)f l)1WmM!)1VT) .,,,,, ,,,,,, ^, Plnnnr, Iml hy Mr*. 1j, M, ,li lllill'ii ilii«« KIIVH ishiiH" || Imd lii.'im ( iliulld!iK,uniiiiid Dm ,1, V, Otll fmtn mid follnwiid Hlirnil Dinnli i, Tim flow did nol, j'liturn mi n'ril wolf b u n t to try I,, rid tha ·j- of (bnin bofofc lb«y nnnimU IhUliMiii on nuniv of lllb,Vitluti.blu l!l*i Ki« In ill In vlttlillly i- Illlllrilin, j. £ MntoHlf tl Illita ll'or linitl*, IJiiolllolnl rtltnuii ulvttd .TMd** A ll, MitvlH, Kiptihlliuui, n innjiti-lt)' of llifil! IIVo) hill oHIUHIiuit, ,|t»lui U, Tjpopitid Tim voln Uy dinititlim, niir Olllulal, In n« fiilluwm K, MVn'ry' .body onjnyiid llii»iiiu«lv-«rt nnd «.|t|ii'i- » JIKAI* il» HtHlMI* ANU MAWKH--1 brown m»r«, i y«w« ol^, Wt, itM .ptmiiitdj l )»*·« $ yanrn old, wl. liflO pound*; l Wwk Iwrw, » y«»r» oM, wt. l ibo|)0umtiii l black home, » y»«ru otfl, wV. J10* p««nd«, «d«flM4ln: 10BI) I'mttUdin'i bay hir*«, 9 ywUM »d. wt, S»0 round*; i l*y h6r», i j»»rj old, wl. 1300 pt(iind», 1 colt, 1 yn»n old, ,uil lliflAI) H' dAJD'l)|jB»«20' »ho/fhoni milk c'nwn, from 3 to » y*«r« uld| B4 lint.! I oiled AnRUd hilf«ir« find MU'lnxofi', 2 to n yiHirn old: Its hmtd SUwt- horn nnd llnrnford (wlvps, wt, it0(1 to fiOD poundiii IB h««d of Polled An«u» x!n,lvtt«, wt, ;ii'» tv '4(1(1 pouiid»; l rpKiHUTod Mhortimrti bull, 3 yMn old, wt. iilkml 1400 ponndrti J ^flglDttrml t'bllod AIIKIK hull, 4 y«»f» old, wt, uoai IdOft ponnd», I'liiiliirot'ii will bn furnlxlmd, , /' i- , · IIIiiAM or' IHKJK~1 m)tlfit(Srpi|.iJuro(i Uonr, «ixir* quHllty; i Mini,In fur- low 'n'dprljiK. | ' * £ IMIM'lJMIiWl'H, HAKNINM, FWKI» ANIMWAIN.-1 illur; 1 ttktfimtl 4 MfHI H'»Kt,ni; !l nnw xi'iiln hodn! 1 iinw; t'rldlnf plrtwj 1 utirrnyi iiuitlv^irtl 1 , :i hiMikltiK vbiw«; 8 ; mtU work Imi'iu'^m i »·( buitxy Imfnemi. And Vwny oiltwv .ti'ili'.lnn too jiinWouH la muntlonni About 70 ton» untf* «ond 7 i|Mliit iftbout 2U Wiim jtSwl UAyi ttboiil !!6 H«r«» corn in »b«J*k. _ * * i^ T«rn!ii niHdn known nn dity «f »n(«if Linu'li mirvnil on (tround ''*·!· 14 f , A, \V, flliw. Owner ·ML M|HH Iroillllu, .libil of n l l i o t f l d «fwikH. A t lllu'olwrt 'rianlnl iiluiir Ml'R. t'ifiibbnr iwr «nl rtnlriiy rnfruiiliiiii'n'U. 'l.'bonn U. Whk'Midn of KmiwiH ally win ft litiiilm.ttm Y l K i l o r In I l i l u vli'llillj- In-M Thn (.mllon Aid of n»iutn flhiifia! PH. I n r l n l i i i ' d nl. Ihn I l i i i r n i i i i i iiiiiiin H'ri Am ni'imlnif, HID follnwlnn yuilifif pi 1 ". pin; (Jm'l mid almlya M m ' n h u r l , |'wJlhll«,,""'Hlti»lltt Onln, 1 Win/in, llnssol mid. flno, 'jpiiiiiii-, Mr», Kuyiin (if ,i, Hiumitt, lui 1 , Wlwinit, , n tin it, . ,1, jBi'jiH), Wlhltii, ft, d n l n , ,M|«HII(( /in n mid Muby «!Bb*rly, Allim ' hull, Hmn mid I'orry K'HO*. y, llownnl wn« n " lms ! ,,f ((,,, ft | 1( b. Me, Cti'itjiunr, forwil Hniwii, Ori'llln ICnini'noii, I.Oni'l nnd ISdthitr Wlildmliln, H i i t b imd IM. mi Oiuiiiilmll, Ito'lioi'l IllnhfUi, 0«iii'f(n InMn, I l l i i k ' - r i n y m l l W , Jdllil, W l n ; and 'I'tinlniii I'roiwor, Crml u n i t C.lnrn Hrynnt, '· ··· 1'im ovmiliiH WHS h)nnt In' playing ttmiinn. Hi'fi'K'ilnni'nlH worn »of¥»d. .thill muili Indy I* muro nflnr Im The lftdift» of ('nnlmnry o b n r n n ) Mr, rtnfl Mrn, ICrnil 'it' Mr, inre on n Tbmi1i9«jviiiif d i n . nnil Minx Tmm Kti|i|inn n|i«nl Mnlurdiiy imd Mrn, Orry Oiirltnn mifl fmnlty with Mr. mid J.im'iiltnrt, | i«nd SondH.y with MnrEiinit O'Oonnur U. II, OhlUlnk. of Cli |! : ; of fJhtll*. Oll»». 1I|)W« liilll por« Klio|i|iliii! lii O h l l l l u o l h a Mmiiliiy. J; , i Mr», J«« fonm nnd l l t t l o »«» nnd I i ' M l w Nell MfiOiirlhy nf F1liiririi« npftnt n ! fhtirmlny ovenltiK nl the horn*'of HMHJI1 ot )C»IIHII« U l l y li Ilio W. 8, Illnhnp hmmi Tt\irn t Munrtiiy whool niid Kpwur 'Sllfi Werjt woll AltBQItad 'at Mr. mid Mm. W. f). itl - mill mint) r«MUlnr »!· nt fay nlnM. ttiindny inn) SnmlHy nl«lil *U ! Ti W. lloupber, who ba» l)«tcn en M-i' - ' IUI. 1* lmp^v»fng, renmliiii of lh« ymr old bub) 1 'WVlliey woifihmt ovwi 1 » dm, The ·minting will bn W l U i Mttt, 0,-VV,' Ht I'i.i OlnjtiKi l). Tim iiillilillliniiinijill of I IIH llunlii nf Uilrili" J'ol Ulftyloii «l I)M )iritu« In npir fliiliirdHy nrd 29(H; lki)» mnjorlty 81*15, a a i H j Dnvln'H niiOoilly Sftll. I IvItiKKtnii fttiinly, Dm Jio/nn nt .J,lld|fd DdVlN, /}MVn Ijjlli t ) i f )«r|jigl niiijoiilij' of tltjt J,brf|iii efMiiM'^n flond prltilnit Ills Thirty 6iyib jitdlal/d-'p!" ffiilt. ^~^^ i Ml'b'lft'li M'lillo III Ivliut ttfM 1 , ' At M, IM|III|)/III|I, a ptomlijHNl fm'ni isr i f n i l d l n K " fflw hiilnfi wi,n^of fwn* IriUIlt, dlfttf fluti'liij' nffnfJHJBil wlltlfl UK lihi iiuUiuvjIil!,!, U N dniitli !a flilluri', 4 . Mr 11 lid Men, K n l t n D M D !|ii(l linwi ii'i'tiilliiK li'htltlltliiV (inlflitlnHinl linli) j.nl'HIM lioinit uf it ft'li'iiity' AbotH 5 In'itlinlc Humiiiy nfipniiion limy f,i JVrt for lininn Mrs, ICujmbnj'IJ Public Sale If'ivliitf dmildnd ID quit furmlnii, wo w(ll mil lit public KriHioa; I mil** ,soiuiiiiiihl of Cbllllrotbi;', 1 ^nllii/ninfh of Dm MmiBiinl tJ/o»'« tiburcb Mid ).t milt, I'uilli mid I ' D mile Wiinl of ^orvilln, thn following iifiiigriy, on 4 H* Saturday, Nov. 25th 5? * ; IV IfOAO or ItMIMlSM A N H MtJMW--l «»Ui» «ood i itpini,of ninlii», comlnn H m i l li) ynni'K old, wl, nlmvl »8t)f) jinniinii; l oiky in»r«, toimlnit » yimrji ())d, bend (» liiii'tiMi !*roki! to nl) bm'»'niij 1 Ilirati'jfur-old horm-, wnll lirokx, wl i ii'ini I^Dti liiitinilii, 1 fmrrnl Bin'Miii! mule poll, 14 )imnit iilHh; j Kruv m m o « rniir* old, in foul (« ltniHU| wl J-jtiO iioniid*; ( nr»* batM, 9 ywiw old, w i , J l tin iiiMind/t; | tilunlt bhrnn, 4 yaorx aid, wt, 1U00 imund^j 1 drlv. lilt; lipi'Bi', fiiinlfy |jioJi', fl ymmi old, wl, 130'J ponnd«| 1 Inmlnn thiinj,yiinr. nlil niir»!i I iiutnlnr iliri'it-ynur old lini'iiii; 1 unit, All th» kliovn hnrmm unit llllllMIl ill! »!(IO(I Illlt'P), Iil IIK'AK Oil* OA'ITM5--I t'flil jnw, ra)inlii(( 4 y««1'» old, Mil tin fri-nh ·bout IKiMinhnr I) rut I J rod i.'iiw, I'onilnii 4 yo»ni old, will btwuiih nhoiil J«itiwr» IIIK wan n wttiu grimt Mhouk to hi« innny frlnmlii In »d f H j (ihlllliiolbiii Mr, Cliiylon JIIM! linnn In AM fn!r IIDIIJilt frtr (ho pn«t fww mdnthrt inen lint ililn n »ory /«* B nttiick of lirtnrt honrsi lifts? » trouble, ·· , ' ' · '· " "··' Mr, Cliiyton linn yfKltdH'lu ( h f u 'ft Hi* tovscurd'CflfMtlijiitr iimHil*VrWfl»ed( tin* iMttt" fit ftutl III" «HloWp.b!|« , * II UKAtt Itlf IMKJl*.*! »i.w with » Minn hy «M«, 1 1 dWW to fWUW Jit RlHHlt p; il*»«, II, Of i Wlion iih'(i' KOl, t'o hlu Bldii Im work lur»«., I INI* w i t h Mr find Mr». Hlo Mill fnmtty. : it A, t*«Uer*i»i Hindu (t bii*lhMsi ll-tp to ChllilmsltiB BMui'dny, ' ' Til* M«l»lu i«)th tli« M^itottfa and WrtTodtfta wins n )«lltl«iil power'in (hii M» tmtio Htrtilw of Miwt)t).rl, Twio?s nmyor of 8t. J(?»»pb. tin wim into ».*f (lift niort lornd »Mfl, ot th«t dty. fit* l»tn» Mrs, 5:)ii fif |tt« ly |», h.d ofi him an-1 ., lr. »nd Mr«, Frank Kroun of of Union clinriih in»t wiUi 'Mr*. M»* fornl*. Mjfhutr, flfttl* wfU Iwre tymwof' "jftlftit for MwnJrmnl, wlntrs Mr, M9fn»! for i3»il,jf W( »|f K ^taitonsd for (b» wlnlnjt la] lil«mpmilty of I'lvil «if||it«*r, · FRANK FRANK McBRIDE.Ow.tn ^-««., H5PAPER ^SPAPERf

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free