The Chillicothe Constitution-Tribune from Chillicothe, Missouri on November 16, 1916 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

The Chillicothe Constitution-Tribune from Chillicothe, Missouri · Page 3

Publication:
Location:
Chillicothe, Missouri
Issue Date:
Thursday, November 16, 1916
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

THE CHmJCOTHE WEEKLY OONSTITtlTION, THURSDAY, 1JQV. 16, BROKE FOOD «.\VU1AIIV mill «\ ( M M i r K l l A T I V K I'I»,V,V mid Wax IHnilin'l in Ciirliuul ),((·, Hold to HoiiMvw iy'd VuiMnit lxU l'or (iaiilcu Tbo wiuiU'ii of O n l g t i r y , UunutUi liuvi) brultun tho food rinjf in Hint city by UHI f o n n n t l o n of u Conniini- urn 1 L«:IKII(), T h i n liwgiio, w b l u b ban n iiumibiirblilii of I l i u m Ibiiiiuitiid, KtiirttHl b u y i n g on a yo-dhoruUvti pliui wiu-n prlcoM r t t o i n t t l y tiosrud rmildly, AII a ri'mult t b o monibiirn of tl Kim K w n r u d l l n d r f o o d H l t i f f i i m u c h {.'hdninir t h n n ttm i i r c u l u c t H worn bo- liijj Mold nl HIM elt.v'n n i u r k u l n . A n i l tho markem, whim dm nutiitin for lliu l«.'(.'run nod I»I|I'I.II»KO wn» JuiiniDil, Boon lownrml jirfcnii lo i K i i i i u t l i l i i K Ilkn tbt'lr old InvulB, MrB, Hubert J. IHuu'liimiii In priiH- Idem of tbu imiinii!. rihn in u H i t i u woman, only f o u r fwl H u n i u t b l i i K I n l i u l K b t , b u t tho »|ilrlt of tho Buut.cb lilonuorH of Calvary a n l i n u t o H hnr. Hliu tellii of brqukltiK thu food (icuiiblnu In inn clly uu rollown: ''Wilton iinnit prlooh IIOKHU to rbu »iidl«rily wu otintrnotod for l««d« of Huh to bo b i u i H i b t |n f r o m u innir- clly and unw to It H i n t tbo tnfor- by luko, Wu .''old tbiimi Hub In ill" inntloii rnK'urdlnif (bo burgulm! offur- ml WIIH nprintd by tho nuwuiiupei'H. l.'lali nun bu Inintrlit u i i y w l M H ' u In C'lilKiu'y now for »lx t o n l R l i t c u n t s u pound, w l i l i ' b a l u i p l l l l i i H thu n t u l t u r of t b n intuit miiiply voniiiilnriibly, "Wu did th«i BUiiin w i t h ' f l o u r , Wn. fQiind n miller In n nuurby town Who would n i ' l l tu n;i vury nuioli iihuiipMr tbiiii wu ouuld buy tbu WUIMI f l o u r on our lioinii inurluU, Wo b o n g l i l unr- londH of Hour f r o m h i m und Hold It U dm honmnvlvoti of thu city in jmiL tho lilinii) wny an wu noltl tbu lltdi. "Wo bi'Knn our ·«uiiipt»)Kii IUH' (i|irliiK nmt) forniud u V u u n n t l.ol. f l n r . . d u n U l n h , wliluli iilllUoii t w o lniml- roil of thn v n u i t n l l u l u In tho oily, IHlwn tiinno llm i)ri«i»i of visKUtnhlun ii n u ronull." Sho liuu n KiinlMii of hnr own, loo, tboi|j(b Kim IH i i i i l t o rli'b, A f t o r IIH- lug till lliu liniin nuudiid illli'llIK llm K i i i ' d i i n l n K HMiiHtiii Hlu) u i i n n i n l I b l r t y , t w o i i n a r i n . lltir p o t u t n im I cli i;i'i»w lw«iily,llvu I n m b i i l n of n x i i o l l n n t potn- lona, u n d it I HI IIII.VH o t h u r WOIIK'II w u r u j n u t nn HiiccniiKfiil hmlr n f f o r t i i . "It's all Juxl a n i n t l i i r n f w h c l h o r woinnsi u r o i u i n l u n t In bu b n l i l ii|i by prliin Jnrfulorii o r ' w l m l b o r l buy. urn w I l l l i i K lo d i i v o t o H u i n n of t l i t l r own vnorw ( mnMiiB l | v i"« « o n d l t l o n » hntlnr In a nlty 1 ," »h« nubl, " M n n y of l l m i n c i n l H ' r n of Hlu Clonnilinurn' IjimKiii) uro w n u l t l i y n n o i i K l i tu n f f o i ' d to pny thu iirlcmi tbn 'nod noinbJno nnltti. l i n t diitw I inn i n n i l i l y i l i i n n M n dlMrwKUi'illnii tbo vury m a n y woinoil honnuliold linrtRiitH will not. t diiini to inui't Hiicb mimicim- h l B h iirluon? Wu do not llilntc TWO OR THREE YEARS MORE OFJREAT WAR IOWA IChlTOIt . A t f l -fr'OIWlKIt HlC.V.Vruii |ISAI'I'OINTI(I IN* A I / I . I K S ' KTHU.VtiTH. .\|M Dollvoi'K UM Anm'mldy .Mmlli Addi't'HH ul. Student KM of (Viilriil null SIAN'H ItODV I''«HI|H» IN liody of ii 80 ,vmir old m a n I d u n Mn Hmt of a nilin by lii^ nani« of H o l m , of 'PiicHilinln. M-'., ffA» f o u n d In a l(ini;-;«l W on Wnliimh fyi'lJilil iniln No.?!ill III din l.nllitu 1 rallroiul ynnlii tiy ^oniliusttir P, N, l l r n w n , cif M o b u r l y , Xiinli'i-dny, l l n l n i ' n l l i r o n l liiul liVnii 1'iit, mid liU b o d y sviin Ini'dly briibiod. I t wim m i l d t i ' d a y U n i t H o l m n n i n i n l t H ' d u n l i ' l d i . Sy l l r u l n u t H U B bin I b n i i i l mid Ibi'i). j m n i m K nn* n h l K l i (ivnrlirtiul U r l d B K In 'rrihilidiiln HilO til" r r i t l g b t cur, HM Hi" irr.ln was nmv- I I I K . Tb" I'nr WIIH I'lftilml w i t h iii"!!- noiilii. M wa» u n t i l t o d n y t l i n l Ii" U.|'l a n o t u I,, bin w i r « 'I'uniidiiy . n l B h l ( t ' l l l i m bi-r ' V i m wunlil .ntivi-r win h i m imnln." Mobt'i'ly inmio- Tho witr lii liiiruno w i l l u u n l l n n u two or llirup ywni'B longur, iwordlnit lo Uu'nyi'iUi Y u u n K i owiiw of llm Una M o i n u H C t n p l t n l und 1'urniur won- ittor f r o m t o w n , who v i i n i u lo HI, Jiw vph tcnliiy lo uildruiM thu CoiiinuM'OiJ U l u l i ul ilrt w n u k l y luiichiuni ul H u t u ! lu.i-l K u l i l d o i i x . M r . Y o u n g n r r i v o U h o r n o n r l y thUi i n u r n l i i K - Thl» foroution ho ttpnki at H t t i i U m l iLHp.i'nibly niuiLln|sa tit Uobi* llinix u n i t Contl'ul High HUhooUi AL binli jilttt'un hu ut'i;i(l (tin stiK-liwtii lo tui'lvii Iciwiird h l t r h n r idnalH mid c.unultiilud bin uddrenti w l l b r o l i i l l n u uxporluniiou I n lliu iriinchmi u p u n K i n Y l N l l t o Kiu'opo, w l i t u l i w n n bl« H u h , JUUt, tit (till lllllllllllUII. 'Ml'. Y o u n g wont to l£uru|)U In ,lun. ol' 1.!Ut, iinil roinuliKut In thy w u r lawn ttl* inoiiUiK s t u d y i n g u i i n t l l t l u i i H un l l i u iiiiliUiiK Hun, HD mitdu tin. crip In llui 111 fnlnd l.nidlunla. "Tliti ullli's urn nut. t i h u w i n i f tin m u c h fllriWKlh mi I tluniKlK. l i m y w o u l d , " t b n ptibllidmr wild to n ru- porlor for The NtiwHJ'rims,. "I hud It Ilimrud out, thitl ltjn«Jund u n d Kriinyu, und thu olbor onUiilo c o n n - ti'UiH, w o u l d b« ablo lo M'lllp. tinr- nmny In limn l.limi, b u t thoy him not llio p u w u r 1 ul llnil bnllovijil limy bud. \'i far mi Food nupiilliw iiro Gun[d h u t h iildwi iiro n r t i l l y wnll oil' Ut ni'UUOnt. Of COIII'lll), BOIIIO Of till) popnluflo IH t u i f j f o r l i i K f r u i n limit nf food, b u t HO did thu I'onfuditriitiiii H i i f f u r In tbo C i v i l IV'iuv Uno t h ! n n Unit IHIH buim holplntf U n r m n n y In IhU. him nun ni"i'ii n b l o K u n u r u l H Hum lOiifflund." Tim u r i n i u H of litnropii nrtt thn Inml, dloihnd, l l i u biiflt foil or uiiy In UHI world. Tluiy tiiku (Mini of i,0(ltl,(tOO initn I,ul (or Iliuii (ii'iinl DC l.'Hn did fitl.tiOO., T.huy havB tint UilMt pat- torn nrriioriiti niotor mn'ii und ninin« liinodii und m'ci'y n l u d u r n d n v l n n for itnrr.ylnff un w » r . . M r . YOUHK ul, tiin O i i i i i i i K i r n o l.llnli 'rim «|)uuliwr told of bin iixpiii'leminH f r o m tliu 11iiiu Im wimt. to Ibn u n u n n o r w u r u n t i l ho h u d l l n l a l i n d liln I n n r of thn- win)lurn tliant.Biv l i n o i i o v n r BIIW 'iiiiylhliig. HO dour' In III* l l f u n« hn d i d wUflii (hoy fyilniid I h o , A n i ' o r l (:li n HIIK im UHI l , l l « l l : i n l l t , hu nil lit VVIuin bo iirrlv'itt In I j i m d u n Im w n n nnltiul w l m l Im l l H M i i s h l of iniijtl I"'"- ciMnfn, ; lift r«ip|lt.id tlinl ho dliln'l, Itnuw w b u t b n r 1)1 wnn l a w f u l , Iml t h i n it wnit I b n iMmt (lug (110 I l i ' l l l H l i liiul cvnr i'iilnni.1, i "I w l n l ^ n n i i l i l tnltVi you In u /.on* fiellil or Mil itli'nlilii wvor Miicopu," All', Y n n i i K ilnolunnl, "I w o u l d M h o w . y n u 11(1,000,1)00 mini i l n d i i r n r i i i « . . » i i i o r o t h n n llun'n u r n n i n l n H I n t h « U n l h i ' l 8tuti,,i, "Tbi'y h n v o f u n f t b t a n d f t i i u t h i ' u i l i l Hud o v n r t h u r i t u n l l l vli'lnn IB timid. luiy QUICK REPAIRS OSE HOUR I'cHn^mdru'Vr'in'on"' CiUt t t \ V l i v niiy. uvu prodta, v'lii v ^ i t v T^t-^it' liny f K M i i lini. I'lK'tni EVICT nllDI IMTC Aciut thu ln..lu:ii CAAul D U r L l l i K I t i A i m m i i t i m mi nuc u u i i n u VIUDQ i.· ««. ^I'Dnmoii in UNt MILLIIIN mHUi |j!|.|ii,t iiviiiMinu m i l Him liimln of liiiitfuH from the ruiiKli (,·!«»». CNiino n u t ) #«Q, yili. noncDC rauk till live Imih.un pnrl» mMl unutna ||, u tnrons Dux. I vuuini «lii»IWMti niniiu iluy t'iy I»HITD| IIUHI 0, O, P, l.lisvtint niiHHlbln clinrntia, C. W. PALM SPECIALIST IN OPTOMBTRY H l u Wol)*t«r Hl.i. OhllKoothn, Mo. Plian««l 0'""" 1)011. HixUlfillr.1!, 14601V Closud iqvory Tnumliiy ,\VI*ji . NEW ROAD PLAN TAKES INHE SfAIE ,,,,ur*tJS'l',V.rM M MOTOItlMTS. I'luu ami Inry t.lhilH, PR. J. M. McKIM ItlflNTIST C l l l L L I C O T I i r a , MI88OIIIH I - V O I I I I I I I C A ,\ 110 1 l.u WnxhlllHlon ft, OMiw HIIII -- I'illlMllS-- lli..liloni,r 7!l] In ,OAI»KI» IPIUOIMIIV Mtt.! T )iBy will huvo war «,, IIIIIK CHIUOPBACTIC In tliu |ilill(i«o|)li)', i;i i li)ni;i iinil art, Hint ' aui!ii\inl,B tor, loiialoti and adjlintii tlui oiuin'i) of d i n , niuii^ Any I n f u r n u t t l o n w i l l IMI K i n d l y (jlnin iiL-iny ottlon fross, H. H. HARWOOlj) O H I B O P R A O T O R Liuly AlUnidaiit Sl]lHl!)H DtDO. Nww )II5 Ki'lscr SftiUillli, Al'o., 3Mov 1,"« tniii of Di'OTfMu^ii, hard rook, I'OiulB, tlio .ohlijf olijdut oil. thfr roemit.iy formed ·MjMSvwni Slata Matur AjMtoaliUlon, l» milting mncli Intfei 1 but throuKliout inn nUilo nwontc Wi.a j O E . o O l l mottif xmi' ownow' and,:, tu'iia ot llioniiiuidn p( ptirnmniwt.rQtid' i : U' thnJIlMlfi, Tlrt! toniporftvy 'jUflftilmtlil'- twtt of l.lu apuoQlntlou li\ tli!n'.oily ID dully la I'otmliit. .of iimll mvd -wlw rein«iilB for tmbllu inuiitlns i)iitn» to oxjiliiln UM olijnijta dud )Hirjof»i}», an it (« ,oi' KM n I ao loniil unxlllnrlos! ; -.Annonnoijiiiant w-iist miulo hui'O'Ui, dliy (.hut 9|innl{lni,« dutoK for ..oltlisorn of the Biiitii nimiKtlnlion bnd .bown us. Bllinml tot U-imiii', Nnv, 8; GiM'lhnBW, Npv, ,0; NttPHlio, Nnv, Nov. -\.\-; Tiolhfiny. Nov, ..IS; i Nov, I'M Ortineroii, Noy -35; wWies "No.vl ifi, und Hfooltftblil, Nov, 1-7, · ' '. - - ' , - ; ,, ·. ' .;/ ·'Mil* Htnto motor' asurieliitipn ' In t.UiaVtfUliitetHocnl motor tlir.ui.wt thi! v id,fttu. iind,,inb1ti) ii'nhiMr.nl'fl tor .Iho ' of nncfinlsiine ftnijh For Forty Years Lydia E, Pinkham's Vegetable Compound Hat Bean Woman's Most Reliable Medicine --H(Bre l is Morie' Proof. To women who are suffering from some form of ; woman's special ills, and have acqrisfth't fear of breaking down, the thresi following letters ought to bring hope:-:' JJiOtth CriviKlpn, Wi» f ~-.«When I ww 1« nut bid J trot; iniirrloil and ut 18 yeaw I gave'birth to twins »vnl It, Jed me \vltU very row lioulth. I oould niiti wallt noi;«8n (ho iloor wlllumt, having to fit do\viH,onisl, nuil it win Inml 1 for iiw Uj keep »l»wt and do my vwk, J wnt to mlootcr and TO tokl inn I hiul n diHiilntxiiviiiuli t»iul ulwii«, »ud would lifvYO'lo IiivYo im oi*TOtlori, 'J'ltiH friglitonwl n» » munli tlinl. I did not know wltnt to do, fuvtiut h.mnl of T.ytllu K. I'iiikhnw'H A r ugotftblo Compound I Uionf{h61,-wonld Klvo It a trlnUmt It mjuto ina *· well n« vor, I ftiinnoti wiy enough i)i fftvoy al tM atiiuodicH."--Mm. MAYMK Amut'i*, woitU utuxlon, Wto. ^ Tolimony from OkUhomt. Dillon I'lniiiij l|i-)tii(li')iiiii I'lionif UHll' ' , , .J-HtHKI . ' DK. J. ErCALLA\^AY H I ' I S O I A I / ATl'liiN'i'lON C t l V l i l H ' . T Q THMATMION'r OJrt · J'JlfilllA8l\ia Off. Nervous 'System, Digestive Or RIUW --· All Olironlo Ailmeats and DisettsoB of Eyo, Slav, Mono nn'cl Throat onioo Uont'ii-- 8 til Vi.illO it. in. I'lOO to fi'iSQ p, ni. Onion! Pwiintl f l i K i r (''.iJHtdo tv»m jionuHT NT. " , IMrti I'tiiK, I5(I7.V OR. J. L. JOHANSEN Dentist Cornii, , , , , Oi'illotiHiui. . to 7Bu, fiOu Cluli N u l l . , . ,7Bo . I5(H| Toq- for I'llhllii Htllo Hndll. v l t i H i w m i t l y nnil"d m y f n r i n * n i n r m of yi'.iirn, I w i l l offur in mil' 1 "n or abonl Nov. I f i t l i , 3 ua niiliin i i o i i l i of i ) l i l l l l « i h » . t'2 liiind (if u n t l l o a n d 10 bi'ild i»f liorn- i\», lifiBlilim n i l my fon*1 and r n r t n h i H lin|irnvpniniil«. P o f l n t i B ^ n o l l o n of ilia «6le w i l l bo niiidn l»lvr. Wrttsli for Ii d « w l f fr. , S, I'lalt. CASTORIA For Infftptii *nl CtiUdrnn In U»« For Over 3O Y*nr» Inivn «i;o»'n«d biHiili, Thu ( l o c i n n i m brtVD n i . n B t t i h i l M i u M l I'oliind, Oiul bUinn o u r liuyliy bonio, I w l n b you «i)\ild B» w i t h inn to Hi*l|flnni, Thoy ourry Itilliu i i v u r y w b i i i ' i j -- "Vim On llui Hull UKONM wniiuiiH And It y n n Jo.'itln I I K I l l l l H l ( i n n o f Hll'pU I l i r i l y I M | n r i , Hiililti In !.i« H t u h l i o d , Tim A n f i u i ' i u h i . l I'roBH r o i i r n n H H l n l l v f i B (uul ( i l b u r im'un oltift tiiivo botiti (iiiiiinirf)d iviul u n l i t y o u w o u l d I n i n K l n n l W f l H - l ' l l n I l l t n I l i o V. M. C, A,!' Mr, Y d i i n i j m i d t l i n l n i n t t n lu^'il » nmv'fiiinnpiH't u n d iilKituHi'fipii i v a r y i l i l r t y i n l i i n l w , i f h» j i l i n u l d i»iiil, rtanly iii'inv it i n i m t j u l i u - hw w u n l i i nuiiit ii ni'«r i)liiiioui'n|ib. \Vn«n b^i 140 1 bin ri'ijdiintliild In Krsint'o bit .»·»··, unuininrtiii us "Mppult'in 1 Liifinycllii," Thoy forgot Unit lui litut tiny otliiir muni! anil IbrWHlil lit' w n » « llnwit) ilimi'tnulniil of L i i f n y u l U , HB f n l l l l v n t ( b u r n w«r« tln\i»i wlnjn n iniin cuilld t i i l k Too inneli. »n tin w e n t m«i- to Pl'nniHi w l t b o u t a n l l R t U n n l l i f i t h o r n IH Hint rnttjinpt. "I svns In fivwry I n i p c r t t i n i t o w n on tin) Miniftn luonpt V n r i t n n , u n i t i w n n «'ll ni'diind tlinl," Mr. Y o u n n . "Vwilnn U ii by Ibn blllfl. un,i no bniii»i hue cvtir IDJitsrisHl It by rB»(mn of iiiitlytnis fortra I fnll, ati Bonil (ta w|i-n I w u s hm-k Of IllOBrt illlts. AllS' Of ( l l « « « Inul'nwn ilK,-. , D O u IKill , , , , . i iclmmnd pi'uiifirl)' ..... .., .B ot li'not ....... r ........ f' ntl.itnl.l6n ii-iiii ' (Hint u l v n « . anii|iiiiiiniiiu B|i«iilal, a .pnbili? ·tnonJ.itiK. Ijson oiilltKl to 1)6 hold In U»o '.oowH ; lionmi In I'lilllldoiliis in 7:110 nn t.ln\ of TlinrHday, N(iv«inUoi l .Ml, 1,0 lliu ij|vliiffafon,"0atiiil.j' .AM" .lomovllo Club ii». an malUnry. qj : . tliu MlRHiiurl Stale Motnr.AjHBOfllfttoni luid oVory antonifiijllrj ownsr ftnd'l.rtoitliii 1 il.lrow;iii«i nv.ijry; altlieun"heartily: In ,'a* ^vor of ii ntato 'uyatom "of i»(M'tiiii..nBt|t l« .fiorrtliiily .Invited nriii'.-'ex-' to 4)0..|)i wn't,'.'9. : 8, . Kftlly, prwildnnt nn().;;JVt^ V,'.Carroll, Misre*. tnry .of .tbe 1 '.Mliw«ui'l\ Stu'Uv .Motor ui lio^ prM«ivt iwfc iul« tlui nwnllitir:' ' Thfr i )n«minr» »hlj) fins will li«t ; Bno dolliip.p|f J'.wVi'. H l« Hono'l .u»eivv; ( iiititi)WobUt)^ owifti- In tli* county vllUbfe : ni: tills, unijitt;. find hii.Vft.aiy^reis ,tn;t.li«MpBflt|p;«. mill 1 oi'KttnlaiU.Irm o f ' ' ISOUIlty ' : , (\IIIIIIIIIIIWI1IIIIII. I Unvii eonl.nuiUi! wlt.b tSin Inteinlii, H«ry»»i«r ! .OfcHwr the full- .lln* of MnGrirnilolt lln« (if'fiirm maelUn «ry,, Any one wun| l )riijj,,T«Hmii'n for ioiy iiMt, flf tlilH llni;'lniilwdlttg «n* unHln«ii tuirt «r«ii,ni'' (lirn'lalM^y «i*.'. " ('lions R t R i ,Bfl»:iO,,\yei)itnr Mn.' - . ... I ' lAwton. Olcln,.i- tt Whcn I boRtm to toko liydla. K. Vtiptnblo Omiwuml I wunvioil U» IH* gixxl for nolMhg, I Uradt ftiMlhiMl hoftdftoliog miipli o( Uw^hno htnlVwwi tr^ilar, I took tt l kitoroinvHM.I6oliiM"ws'borni»W(l ifcrtWino»voiklethilr ·iKKKlat lihiit Utno.U I never ftiil to Jxioomniend l.ydlft 35.1 i vouuMilo: Compound-' to Wluif-women to.cft«»oit;lMM! done «o tojntn"-i»{j'S. A, I* MoOA«.ASJ^ 600 Huvo : 8t, UwUin, Old*. v From a Grateful MaMachutelU Wonuui. . mftMpiv ftnil xvrw oittimwil Ujr a, iiliyntc tluMi my broubjo wn» qiHisod rty My t)\'iiipl,iinw winiv toai'lnir down ' ' ' ' «lno; tlwn -I wtwi anted to VoRwtoWo Compound.: ft- »«« cured inft aatt ploiwcd to bo in wy wuiU «o^ It^lth b/wi ng tt and Ul if vow w»«ft uwriM ndvlw wrIWi »; piri^k ii»m MwilcTiw Co. ( w.iiiw Mtnr will be oiH»w),r«Mt »B«l»nn ' ' \Vhllo weir . . , . t work, Wl'p'n/ tJrtt''it|UftKyii 'MO 'w'niilt, limoiJvtt -or 1 'ftlnKftlBi^ . wb«n »n(S / droll iiiit tiiiil inl«wii),)lei,. ;',' Idiiku .nnarify Myl Kldhiiy, fills 1 .jir'n.. lonlo :.imd, .in pulH, til Anull'luiv'H, Wirif'tj, 1 , illitnoUou noriniu all uamin, Cti'lls uiiMWW'tnl proimtllj 1 iirft'l iiartii of din oily, ,,,,.,,.,|IOUHB |i a, m I.., B p. in.r---- ·d:rii!(: Mtnran. Prloo .I.J.OO,; Think of Tioi yotu 1 * tftlftfil wlii«b; is oftoiv out jio« t by ..by tl's w«y, srimo you ^ phonCws an order you imiy lo 'sum of the v m U 1 'ytni wlioii yon riowl nhj'thinjit in dnigs, df other dniR store .gottda,; ':··· ' : - f f - . ; '.".·" ' . ' . . . ' ' .' ' - · · · / n«od~«iiinJ aak foe wiiori jton liitvo an oraorgeiwy "quick dulivory," ; . : ' / - · Cull you hft-vo ii pWBoription to bo compontided, PHARMACY THE SERVICE STORE" CONSTITUTION "WANTS" GET RESULTS Dlt W. K. SIMPSON j I'rwtUon IMivolPil I,, (Icnferitl MtMllvIn* Sf Vnm'H Kixperl«U«|i In Dl**l»iit» Ul th« lOVIO, IOAH mid flLARH VlTVINO Cull* AiiHwurr*! l«y mid fKiMvnotiK nn Oflla* * H»*W*n«i-- 4J S M, MO. DR. T. G.PIIELFS ' , 'I'll 19 OHT'WM'ATII OWUJl!! I N CJIJN'I'.V DIJIO, Und Hlttlrwiy norlli fit l.^'|M)i- llo WHII.l,IW'l!MI«, MO. l'IUNir.H; lt«*Ulwni Ml Hull* n u H W B r m r p r a i n p l l y ijny ur nlgW Ghillicothe Lodge A'O, IM, I, O, O, I' 1 OTICE! The undersigned Company hits t;ikcn over (he property and business of ihcRItlsYPENN OIL (;0, today, jnd arc ready to furnish their superior quality of BRITE LI1TE Kerosene SUNFLOWER Gasoline With prompt tomcr, iNEWSPA'FER /our ordera whoksiilc price i (uthihy Refinin A. W. CIES at tt'hlrh tfiti t*"r"IH'l Tin' t h n t r m«n, b u t w t t l i Itio t» (}nt t o ( t i f l ) . iron! HO Ifiltny liinu hrit lust./' 1

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free