Decatur Evening Herald from Decatur, Illinois on October 16, 1930 · Page 15
Get access to this page with a Free Trial

Decatur Evening Herald from Decatur, Illinois · Page 15

Publication:
Location:
Decatur, Illinois
Issue Date:
Thursday, October 16, 1930
Page:
Page 15
Start Free Trial
Cancel

DECATUR HERALD THURSDAY, OCTOBER 16, 1930. DECATUR HERALD 15 BOARD AND LODGING For 1 -- All Classified Ads Published in Both Morning and Evening at 1 Charge Counted as 1 Ad I' i f ttllnul I tl, !!: ... ii i ,,,, K ""' " l f " or tm cllnriTr "' ' ' »H kii.il ,,,"', ·f -*^ LlC NOTICE S 1"vl ontpMclv rtti tilallfrrt "kiwi "wtatM nt TIIT Ktriuti lullillH. Sit't fir"*""" J""~iToim Voci'ii a «r loo|i- TM,lI room( I' to t_w»jk UnriiKe 7,7 11 i' H l'"1 - l.ol.llt PI j, .1 .1. n rimms Win line I I fill !·! ^' n , _ i'l*"" f,i .IJJIHIIII ?JW_ riirj" u 'i i JH|I m {inftiwtiiLi* N i HIM *,,! ^ t n 1" fiilili K hntiluli il /\ \\ " * ! } t i lulu J * H*l* M t i y ItHllT t\\t Ifll *"' K H I W I f m f r ^^ ,, Mt T"~"~p| \ h ·* « M di in ti 11 in, illt^h ^1'f f' 1 ' l^lm^ irn Mrtil Mom ifl- ' /TrK \ ii*- 3 fiirt] In h 11 Ujtht k ^ b ^ ^i MI K 1 i t " A l t in^U rn H ^H till rt ni « c 'i l7lT ;';'/«,;' u i...",,,,, \-,^ k n iimi,, ta ., r 'J I "llll niiilT"^ * ' "·' M.1H AND FOUNO ~7 I ' ^ii'm"' 1 JliVrVWi!! I " ti vt r i irn jr^ | r»-v unit rih n I.mi.mnil" (141 tmin* Ailnlln. H««« Mlil'Ii" I hi'llti I 5(41 FrunlK'"! t 11 » ·III. I jt Lli t rn ___ \ Hi l In tw ii.ifurnlilvsl .9 v Unit inn. KI ciiti i iinili an f jtJtfl-- \fctltrn fnrfilFtlirtil hoi HIM touin In ufUM" hutno Dltvt [TOR WANTED ' ' "- ' i» l.« n, '" K II i ti ,r ,,, , 11 II '1 ( ! n « r u, « »"·' M II il ' " ti rnlnir S,for If I J t nn I mi nil I. i"i7rjTnr I I 4 ^ i ^ 1 i^ni n un^*i fl' ' I 1=1 oil (I rltu Inj \l"l II I OH I flh HJ __ Tf 101; NI ir iii It MOHI)I|O limn" *'!* ii « i iiiti^ H gnrllit tfllli dilil flt«l Cl i wim*ii A lull) 1 i " "i - : \ u o t l l i f 11 j Modi i r n* i . HI t'ntli II it in * i ^. ti Ihlnk fin. MERCHANDISE 1 4 11 i l mil f i iu\Vtf " l | ivi-ll i "Inn I nl liiliiiril lllltt I* III K""l MIlHtlllll tllKI, I J p HI 11 r 4ik II if. Uri iltl |lf I- I 1 I I I I \ IS 1 I I X Ml \ I I S ( I I "· t ' K M t. r. 1 i in i v i i nn in i l l f . ft i ii j u(1 | J illlNil nn .,f tl "fliUi 11' 1^ i i nk t.i tlt s i i » mil ^ ^i n t * t nr in -' I Url I . ! II "Hi It ) (i| . 11,n n n (.idMniril tf, Irnln'ln · Irr j 11 I nil ]nv IIIMII pur' ' t i I HfiuM 7 7 fnr I f x i t r n t VI \fifin II IN" urn F IMI lil 'n ..I mnli | il. %VOYBH~b~Co"'6ooo~3 _ 20 111! I MS I ii 1 It - il I Pil ""'I i ri * i mi., .^"t i in* unic I..MO LI I Hl.INu Itl llMlniiil II Jll v l \\l\j V A N T E D ~ V AN 1 t O -- i 1 ii 1 K ' I «" Ar M I I itni Ml II 1- Sr» ' I f » 'l · I |1l..l.flr(l t I .ILI i Hill VI JEN AND AGENTS » 3-$75 WEEKLY I I s 11 I III is I II m I i r . i. .11 i 04 M t f l{ it I . 11 1 1 1 I I l 1 ill ii i -i ifi. 11? r. nn ii 1 11 I | , Ii l fjf ni+nl r ' n I ..· ful (,,r ii M I I l i nil I I I I I t . ; BERKFY and CAY^ $100 igi u i 'i . ii (i. ivn n i fii .·. r mi Illlr 1 1H1.I. tllll Kill l l t J I F L l I II I IH i i nllm I ii ('lilv 'l · HI* iM H tfn I l 11 K MIS l l l l hill "BEDROOM SUITE: $60 TltllM- int" nil 11 i tiitt ii.f.i.. I II 111 i.iltr \ t i inn gil Milln i i ulll 111. l ,· i « i i n u nut imi r . it nt s rlli n ir TinrK itfiq tn Alluhtty . 4 ...t- tlnil jvro ftllntiintiinl HIUVIH ihrt nil, ) 1 ktti 1 Mini MERCHANDISE HOUSEHOLD GOODS 3 ROOM "OUTFIT $175 lnt.linlAM miiv i him u i Ivitiu Raim ntiltu, ow IT iikui nniiiai li\nlug r.Kim miCto iiiiw a nlopo \Miliiui boil room aulio larro* M wtx^ \\ilfn'n MS Norlh $100 BUYS $165 L Mi'fi i ni n u tlAG £ pliri) niohnlr Hitntf loom Midi It yon Ait gntlis to bliji n IliInK ri)cnti tnriio thin your H4 tnll xalm It linn 1 uon Ihc GiltalAniUiifr lAlna ot tiio ""ar Yfltt (Mtn't bint U nnd t[ you «* IhlH mint you will Airron with lift limited Mi mill iiinkei ItiiniFitlait lullon n«t««- itii j Hold t !HI 1 Nnrlh It ._ _ _ _ _ _ ,, K I M I t M I l i \ M » t \l^ bill r IM IU MuaUi IHlUfn Jtiu Kin hull Unnn C*v , 11V K, Minn J-li [ HI A*l I |nH ITI nil iirhm tat niuiid ,| miUn .iniinntH 111 S Main I M II -I I I I trait In guoil co million i In 1 1 »J1 v t divnrtt U V I ... ._. 13--Will 9011 clionD tei tho ilnyn to makf rtioin OiAwfo M AIMI 1 ^ hind flLkv.l Ju khilinnN )] ^D bnti Id t th*i )i HIM r vnitutLpn I fruijt Ktlt" d r . ;· Iniikit fin T Wnod « id Hilton jnui iirrin 1 i.n (n)ny wlniMtii »p(ilen II K'l) lil nllullKMl' JlllLBH ItlLllIDH |1 pvfirif A T o U itnuii iittuutl^tf QOi, hu bnnK4t 1 r I ni K.I aiul ib M 'i ih m ilrvil [(iluiK'il 1 ?' I 1 1^1)1*1 tnn rnlll IK, i til ot *'iwln i»i xniMil rood C Tnl- timt tl ,, Is N l TViTi^wiri i tii'M tl ,( LIU ViinrtoMiMO tiiiiutut.1 iikk dm in yitniitr (On bu, liltiv 1 1 filuhn ra 7 ttiLltt IIIMI on ftolUtt in 'i nil! tiiirth M hnvul i uhlltt I Hoy lint 11 til. Mm- : 2111 ,~m ****^**r*r***lf L -l****** K -^' -fc, "M I SEEDS AND PLANTS t v v i r i g i i s MI M rii --. rnilt nlmdo n 111 n n im tfiiiilntH m ic LM iirlLtia. i nil " i j (.irinil AH MiiiBiy. 1300 V Hi mil IM l i t 1 1 It t tt t n nil )itnm 1 y /toilc si i iilil n I ill * in rt iilanlt Al«j Bflttdit I In ti i i 1 1 f I " t T i l l MAN M h j 111 M MOWOC1|UR COKl n"C, 11 ., ti'j t n : o 11 M il rtl ^ "' OLIlPMllft lump lnti I niuilm II Illinn liu^ll 1-llork III IMlIu flll I r »(0 h MOI- 111 11 Ii ),!/ t,OATr-- t __ _ __ 1 il»t« n Kun- Aiftlc Coll O» 11)1 S cnllfKii I'KI i 0)17 lit 11V llHfT \tJ!fUNI/r~nni)il iiNtliincIt" In rl.ntlllioiW UllIK o( nil c ritl ID CO (I llunil Mtliy I nil I to I'lioiw SJ1IH i n s r , r ...... »i lul ti Tl w r i tili- iii N 111 I-. s i ill r~n ( i r f NI iim lint*, tit MintiKitut or nnf I LII I n( t ftl n Inn tin i lln^ 1 1 ul 2 4 121 il VM u t Sin n OV .,,·*..*, ,.i iilltl lowor lilcna ft 1 ili'idt tlif. i i^nnt tlion) (' M (it V t M n i l u ( ii iili.. t i l l ft-nl , 1 l« null 4,. ! Mi f. A 2I( 1 I ^"'^ _ I.' MM Ml t i ni ii tm mf i t\ in I 1.1 i ini ) nit (i r I i If n i m llll IMI t.. I i ) I,' n lili h tl I I ulll _fiirull IF tt ii, » i i 1 l| S 1 i 11 kiln 50c l I N M lit I HI t || U |f Illll |] I \ r I * l (» 1 I 4 ( 1«H 1 \ IlU l t d PI, I l| -JUU I I "··. Hit DAY BfrDS, $10.95 I i'f ttnjl 11 iiHIi I .iit.li . . tnni I 01 II r l in I , M m (11 il nil .f!l ' i nli i In. n. « w.1.1 nt t l 'i 11 If.t -If I S..H. ! I H lilt il in in I «ll f ti n Ifi · !· i I I l l s 1 . i l l DINING ROOM SUl'i E $59 * H H I |l«. nil it,], t .,) f , rtlnl K nm.i "»'· ' H lil I t i x u l n t *H ' *'»' Jim n fi* null,* t, r, u\\ M ills i; AND LODGING ,,, "'f)i[n,, t n i i * inn ,, i, unit i nn I J^'n,;,^ ' '"""' "' ' ' v ""·' " "' ' ""' ( Is i - . 1 1 un: mi n · ' w ' H I S 1 I II' If 1 *TM ,V i ,,,i V"- »'"" Ll t it nit nn f'"i I"*" 1 '" K L I I i in rm in, t iTM' ^»- II , in 1 t.«]ui in' 1' ' "J," .) . m flliM "K " " * ' 1^ M* tl rji ,,- ^. . "Ill If (till 3 W "^iTTn, Unto w'JLV' 1 '"' nil 'iMll*' ' "" M "'"" ' 'l |lll "l "I J^ll^i | i II K ut S ! innlilli GAS RANGF $29 50~ t ' llj ill Iririllllll «. llLU H 1 I|M It |lll "Mm,, ,,,,;,, ,,, .,, ,, ,,,, )( ,, * I '« f 1 II I 1 |- ' ft) Jl 1 (1 ( t i l l ----·-"J- ' * ' ' K '" . HlriT.kllii J »i ",' ' r "" i Mf h ' , I r I .1 . .11 lun ,no ||r 1,1. m ,| ,' '"HI c r t. f«,i i i ii, j - sll it, M llv M f , i k ; K s I'm itl) LIVING ROOM SUITE $55 .tj, 1 "', "''"" 11 ni 1 1 i 1 n M in I "'I' I i n.lfi v» 1 ti ii It r r L" '"I '".iib *'"" f " " *'«·"' · * t m , , ' tin ti ' I I 'I I n I i «M. iHli n Hi- Mi I * . ' . "1 I" llti.niy inbli't, 41 W «W1 1. .'.", t l t M ) "' I0 ""W I'" 1 )' lUdii . ' *" '' '" hlt hll| t "tW" ""i^rrTTnt too..', .ir: '* 3X\ B . l ^** 1c ^~ lT " | «' i ' i TM~" ilVl "~ 1 ·« - i^**""-'-" ^!-- I t.r ^"Sh'. 1 ?"'. 1 ., «.TM t . l i' 1 L' i ;i'» I' 1 *, li'fl of f \1 v r _ v . . i ittilntAn' """ "^ "r"fV r ,,,l,rr.lf ll"» fc .- -HTHf J , l irpfi Jii Mtiiiw rrxipii «iiitF " iiiiHct I'll "j 1 ^'"! milnlil Inlnti f Mo 1.1 now vvmtu, u'Vi'i ,s p jiMBklii" '""'* (,11/j li"' (o mi) Kind nf coiil M. wrn- rin jtl'M^llll t "' *1t^ H -D Iklrnl' f l · 1 Ii l.« l.inii' lo Ii Cl 1 Wnlkor t i i U M . I n |. n Mini . 1.31 fvl f. r 11 J l - t l .' !M'_f _T_5j; ,irr u.:-. iicosoiu cOAf, co jscon- .iny Itinii tl u iii'r ton doll^nd 1'ny c v*ti nntl in t notnllio Ijtilfr *N walot^ M n U L VQI ^ 1,1 ill Ail 1 nil kind** of lintll !||, I 11] I Htll t'ltniH' t 11J ' ir -- (ITS find np M P FOLKS JUNIOR HAS DECIDED TO FINP SOME OTHER WAY TO ANNOY BUS SISTER BESIDES STICKING OUT HIS TONGUE AT HER, IOI1TH BROADWAY IMS plk --1 r o»u» nloa lullt-in frttuffl* KOflJ wnrtmhin In roir Boy thl* »n4 you ""I ow)i k buDtnoiM Ptlco |C (00. 1 nnh !MI*ln WKSTT.AWN. N, I!»--«-room 2-ilorr, nil modorn, »amnf, fill lot Iftanl lornllon tl 0*ft c»slt billSIK* monthly p»xmnni«, Owner 8110 BUSINESS SERVICE REPAIRING Rl I'lIRS Tot, A I T MAW H f ItRVAOI 1 PljATf 1O1JTI OHDini NOW L. H HAMM.VN ItOOFlM:. A Nil allBl L Mi: LAI. WOltKM, Z )0!l Hll'Alfl work on nil model! ot wnn)i- Inc iiiEichlni'i iloiio I y nxport ropulr NlAtl Cull Lltlll ft H .. _. HI I \SI 1st, I r ii:ll I'npir (or anle All «ork Liinruitai.l J F Colo 0178 JUCHOIiy U 163C--I mum pail)/ modern Stvtounth, S 031 G ronini i noil 0 Iti Kit- iirtck Htraiio. I owljcr N, -OH 4 room locution tor bunlnusii lit I^n Roy Moy*r, J-OS51 ni it tmhitlni* 1 rlcoi rvanonH »bl« elm rtfr Millnr t-C11l LIVESTOCK LIVESTOCK t'OUK D1JMI* to It-ntlt for lioitt ( ^lNofi i iuHn rtt.rch of sltnrfljt « ehuc 1 liull n ul flit «"0 llm in lie vA«t nn v 1 i ml wiiitli 1^t .ly ih u YoniiLli IS t U t, J'iOH for null! Dnroo *ntl npottn.1 Poland I hll.n I cirl McrPl oinnii £ InlUrN nantl J if niElt i IILHI oC Arjriinta POULTRY AND EQG8 64 [ niXlttTKUs MI sk Kiid (rUm Rnlph : tun nnd iinlr noiith Elivin M O l l l V'Jl V 1 IAJ*-- H m e l l l l t l ' f , j r . f u n t i lump J110, lump t In HI' : 44U 1*1 t s M ( U iff Hi Kntrtu ll In np i oil f i r It it I. H Ii tlttlli iry Vnln I*ltlo C nl i -r s 1111 l notih t itli 1 1 IHlfl. "you" (till Mil 1"%-- T u n Out hlffh Krft irt I oil 1 nir il I rlim ono \ lr- Kinin l nil I i"' rti Ivy hint) In hint t w In (ith Pun kiln I" MitkNn Illl- niilj i . nl ni tl I un Ii r t. o 6tis ot 4i"1 ^^LMiDING MATERIALS 31 vClIM* l isi 11 i Kl" atnilow* Anil da. i ill i I. nl«i It illcr nil t ^~33 TYPEWRITERS ·TuPivnnn *- iti-ni c,«tn ntylo Knm. ill? H'.IIIO r'tutilri. lie N II nil i Phon* , Jl w ^_-, "adsTNEs'sroFncE eauiPM'T 34 FOR SALE--MISCELLANEOUS^ I \\l isi --1| ~|7rloct VOHO At n I.IK tinr, lixiK f-e itultk trtli Ail.lrttw Lick JJ01 ni UicAinr Miri'JM I A"H nKliitir (or wilo In- fHlli-*, (Ofi S Untitr _ t'l I I I I i" I · · M l ' - O t" Him it IlK ,i[ 1 l in HII 1(1 r. I 11 rl j. I T\\ III. \ I I I I t " t III til tl 111 K ' l I til in rill I. n nlHt. 1 n Iti yl OLitbnArd m .r i IK nl II tnliTM hittnt HI iretl '""' _ ---- -- S- BUSINESS SERVICE ^-^^ ^M'^l-tf^^f l^lfarf I^"J"| ^·^l»"l ·· SPECIAL SERVICES _ ("·iTrTTii ilu B i n t i . -- on m i sit not com- (jiit ly tiinil II r n»iiil»l _ L u il__ T AH Mi 11 I l"i nliutMiiiHl ^ tfinn i null .mil n( LC,.t tli]ili! oivlirttt rirnllinu i ] .in i unit Htiu aliur :T · I l i l I I M" i \ i \ s M d \ \ M ) ' ' timiiiiwil ly f" *'"") inin, in sin rnioii · Hiini|'»nhiK 1 rvln I tin l i Ii 11 itttiil nil" S u l l I [ u l l l |.) i mil IT tl "1 » l t « k mull ,'iBiin"l il mini Inlin O liiicttit ; -· i k inr 111 liirn irli Mm I'rln inw 11 tlio limn I" [ilni.* your prlntlnit with it" Tlty iiilntini Co 4J1 Notlli \vniir flu mi I '" i . . _ .1 \ S M tT" lit nil lit III-H Atltl toin Itnvnrni) l!irun linn I nk is. (tn unlo nl f irrni-M ) In t i . n l t r ft nlirlnc M rki " ' ' _ r -_ r T J -jT-_,. BEAUTY PARLORS 40 I 0111 Ii in1 mit'l ^^1. Tfr"~i^mTM,~i!i LI.I KH TAOR oitnui - II-I-AI cotttnlttitl.)'! iniry un Mrn, rii Hit.my Union 133 S, WAtor 1 \I I 1,11"\~ hI' In l u llni n«ti tuiil iv, tii 11 uuili!»L KiniHlilIni; IliihiK contn XI w NTA'I ftKOP -- Cilrwlnit lirnpCR Hilli (illloKn rucfvored All klnno of «ir- WASHING AND CLEANING 43 UA^HIMOS (nd Ironlni*, ft r d^Uvorod Voiy ronaonnble* i H-V ivnulilnn* Nporlnl nttonlloii )th n rti)o llt.i.n He culloil for ntut W vwHIMH--Inmtly nnl bunrtlt curtnlnn n n.l btdillnit Miilini tor tlulivered . Hit \\AHlltsllH (rnntcil. CAll 411 1 Orrb. ·til u i u r r l ojfhn J T AHktnn K, 111 \MCIT10 Ttock Dill leu., mutt AccredltoA. Vf J W0flr( Mutltl; 65 DOGS, BIRDS, PETS £Hl,A(! K t i f l k l n n pollro ill'K ^ mo r*\ :)?$ r crntid tat-- 6 Mi-ij/ 1'Ufvr.rH- Pull tvtooti uld tc 0 PH.II riiono Cnnnt HOUSES FOR RENT A HAHUAIS--Mis OKiti H nun), t lot l)l« Kt niEi I it) 1511 r flnj si BURTSCHI AND CO. KTW nnd rotnoilolfid liomntt (mod Jncn- lion*, 1 liorouifbl^ mrHlnro botfidH f^d to tufi Mi? pun niodoDi homnJi In cond louitlt^iic IJO iici !3I H 1AIU sr THONH » 0181 nnvstn COM nai* HOAD--*-room h i f H t l U C H M tJJ--Ifi loomn, nionorn (njfl t 3BI.O lll'tlfll S MSB liltrnnl N 11« V,\m rs Wninr N, IMI. 182* W Khm *ovrn1 othir* 15 In II I V Co hill HllJtOll N 1!!!--5 room tlOH(« w«er Iti k)lcl)4T) l,lKl)Ut fnn Nn fttnnl} , cli[llren |14 Oil Apply 51» N C9liuii.li N lT2l"-8-riX)iTi niadoiii liniitici', irnrOKu navonAl la 3 41Z3 CfI'VFI, \M AVE I r no in hoiin ru litfn except bnlli InifiMnB t'b?£G ITJ 401--T room niodarn nobno Phono ,, B((Ci IHVI8ION w -- rimroiijthly niodoni t- roon) IIOIINP Cfnrngt lly top nliAp t-itir.i T) D 11II1 rublftl AITIillojr, linff II* JjoUhA you trnnt tilt to IGU Pnrt n)id moilum ati* fl rnlHIiei) (114 MlUlkln llldp; 2*0971 f fjDfllt Mill K. SBtl--Non'ty pllhlod hint *rit i n .it. hoiirie t 3 tn.intli (nil ) 440H i r 4 IE FtOlt r ROOMS nudora oompl*tly fur nlph.d hotiM 4 fnrnflr lo^ntlon rrnr vfry thpnp to rtMpo)inkb]* puny Mr roiuaiiH utr AVIf 45!--Modern ( roont wlih Kuril ire HonfiohAtle 640 O Kttny nl Mllllkln Xallnnnl .Hunk F-UHVIH1 fl 1(17--Nowly pnlnted rftttaoiirnli I 4 room* modern, nionth i * \Jt AVB. Bonth «JO--Ii room mod- OAK floorn tti^ nlno 1 room mndoni 310 a New I17V4, nl» (I rooin 1181 N Wnlnut Clrom water llthtu AEid fft* 118 Blno 6 rwnln Hit W ODnhlnK Wltur Illthtl unit Km t!( R F DnblAch 111 Mer chiutt 31 rihtmt t 304? FOR RENT Hi A loom tnotl. m KHiiiAe M 1937 1! Sort I ill JM 00 I liii rii. tn modem, gnrnjie At UH 19 nile* at 133 00 Tour rooniq random loM F DccAlur St. (2001) Four room* with ferns* nt K44 N Un! vonlty tHDO Fir* room* with ifcrift it tail N Mon- rot 9t til ot. , JAMES O'MARA SON ! S20! rein nPNI -- Modern Mm roam count* Like pArk Place (iirnlshwl Hloctrlt itoie W 11K6--4 room motltrn («r rent or 3 i)tl,0 CRLPM W IIOMIILK-- One 5 room, DIM I'room nwdm i . d t buth, t MJ» kENTAL HOUSES FOR RENT 68 V D L --4 ro jin^ HI luiy ·nntninlilo runt ^ S174 i ;2"i--4-ro.nn bmwiilovr noKi S till i y'a, fit ?-:il9 HlCJiOHY B ITS--4 loom holing unr 114 131S V Oratni'J 1 1,1NO1S M 1417--! iiKini houiw no ehll- tlrtn 11(0 Apply Hi N Olturoh JOHNS BAST, 1761--Follf l'0m» purllr modern ISO 00 Cnll S-fl«19 JOHNSON K III--f-roomii nmor, ft*. Ilifhu SUJ IQUMs, E, 1732 -- 6-rnt mod (urnir*, ( itBllLN, W (11--7 room niodtrn. P\CKARn W, 606--1 room mod inraptu 8 B)» -- (-room) wntor, , V, 2!!-- It-room moo IJ80-- 4, roMiu, »omt 1IO»-- S room mod tt«rs»i ]. li!7-- S rootnit. UNION N 12CT-- B room modem CLARK tt MCHOMON 1C1NO £! lt^-G room modom «xcopt hont. oobtmrt Truet Eitnto, l-i!(tt 4 room houa* liAPI 4HD W 1S6--1 room inolum, good conttlUnn GumUO tSO \ nfnlH Oct 21 UAFLAND, W^ ("t--* room furll"h(*j or nndirnutiod moiiorn buintgow a 4471 MAIM r JM1-- I riwin *·"* llglitn. o tftpcmi ;-iT2 ; f.iu MATIIKTTA K l!G6_Vnn Dylte, !0 siimrot 1CW, »om» 1WH. I* 1 !*'?", W , lit Main, 8. «t I T CiltU a-003 7 .._ r j[ F Hljrlev, !7 IV MoMli »tr«el rnti n -Hoin« for llonl' nl 'n Ji« tlll16 l'' willed hroHittit hi") hijiw«n !6 nnd '* li of court* he Count! » unant (or nMtOI' N jio--Piiuilfhi a homo (rood tor nt I on ntlthliorltootl wnlhlne o unm iH W North I SItfl ItOMfiS o nnd A room IIUDKAIOWK In tilKn ?\ ondlllon with iiunx* reiluoBil runt, iwtdy lr mule lit (itnl *!»» A Ii Vonrolio HO Ftlnntlivrd I If" HWJf NXIAIt WOOI) Jinrt 1W--ittrtn-tlTo I room buu^ftltiit villli lYnlor lljrhtn jrnn hnrrt- wooil (loom broalifniit nooVc VD prolty iiMicf ISO mo, C, N tlorlmm Hon, 90J* ,,· 381--Now n-rooin bltli iow »nriiK« Vn^Aut HO ino 3 itm S, 3!8--S-ixwm homo In nir T hone 2 zftafl ni IT/I- w J 70fl! DJD--(-room rood oil) ! J jutK Pl.AOlj -- I mown inorturii H«IHK« pnr itiontl). Vhon* 421t or 3-10111 , I] 1*18--T l-otilD, moilliiu 1|OU»», (tnrnrtt. 1'hone- 2-4W . hi frit i sioon f fini loeidon MIIMlTUAN flfKKKl »'unl 1ST--4 rootni IIH nilv modem flnt for tolort I p«o]ilF, Iinlvly dicor«t«l J15 R F DrO 1)1 Hell IK Mori-lini t Wt Phiini J 1047 Soul li 71fi -- 4 o. ( Jit *JSI ill mndom SANPAMON I U3t--4 room huiiHn, lljlitt iriittr tairitii, (1! Couhnrt Tnm F mi* : iw A1"B -- t rftom nuulni) ooiLtiitlon, rcftioiiAbta I'wt J TMRPK room Itoiino, punly niodorn, John Riiy Ut; N Juipar 7 4 J O , 106--4 room h»t)He Hi AHniialhlo UNION M. ]S«t--S or 1 raiian til ol conilltlon 3 gctl 1! 1»J« JDlltB, 18*0--Fl^fl ruon)fv lH, EOfl ffnrhffo 2-ft^91 WAT1QB s t lit--T room hnuuo all mod- erti oooi condition, J Onenburir i3$ WBOSfTKlt S HOJ-1-tooni IlKlllf KU loll Ml I,nrg* roQNIBi KOOtl tnuiinortatlon HI nio Mrn 1^ O W SI DM, oliwo-ln (-mom motlor)! t0 N Coll0to 7-room 136 Rovoral t)uu(- »lowi t J J S O to MO. 2-lllt WHHMtn HI 1)11--Bniall hwiiii Hnhtii, wator $1! (0 mtk laqulr* ino ID Ontiio. RENTAL APARTMENTS AMD FLATS 69 A l MMM1 SI-- t rn. iiiH" i7"ul Imhi nlmvo t(S S Miiti.r ItlOhP 3 40HB ATTBACTIVK 4-roopn pr Ifont wat^r, virAKQ f i ( t i n I [« t»i|j)t 770) APARTMENTS. CLO8B IN--3 room Apt, on city ItoAt Kltohoii tun lnh«d runt itiry rptuonnoju WHovn it Kuntird. 10, WllUnm I-If OS--S-(167. ATAHTMIENTS 3 Sri 4 room ovor IlAlltly Enndy tit nnd (SO Hut stnl wtttr fur- nlnhrd Cull finrhmnti Co .... APAHTMBNTS--« room Mr. nlithnd cfflrltncy, cloctrlc nfflBdrtllon jnnhor HI I'vlcv incLngrmtoF, ho4t *nd hot wnttir 66}t strictly mod urn. turgt 11 v. In* roo)n tilncitft, ttiichm nnd BAth A loo another with llvlni rnoin, hid. room Inrjro kltcliot) And hath With or without hMted EUICO. lt«Agonbt* rnt Clooo in :.147« ,1 isriui., A \ C . 115 -- nr«t n(! floor n)ciTrm fitrnl'Tifd Apln CTjtWTOK N, HIS--Strlolti modtrn I ooTn Ilurdworid ftoorrt hdlt, gnrft^O ork ihop tn4 ^hlcltnn hou«« U )o ine rsul Homo took nt thl* " iOtl. IN--t unf)irnlnhod roomA, tnAln floor prlviito entrflnc-i r«ll 1 )SOJ CLOH19 IN--lit tnd Id floor modern DO- fiirnlithi I aphrtmtnti 34G Central Av« Dial tOC) r^-Two moilom ntonm lieAtnil tat* : 1110 modorTi *It MA1V W MO--ApnrinniK netond flttor, prli it* tutrnnctt nowly dLcointed B tlno SIAthf W , ISM--n room efllcltncy, nil con* vmiLolirot IICAt^d IfAfnfft, 3 I4-I S*3G! MACON, W. 750--Small ittrnettv* fur- inn] od apnrtmAnt. prhuta bnth. Con von I *nt cloiLiu MAIN N J4I-- Moollor Blilf , t or I rm. ni) i Prlvnto twill*, nnducoo »nl til 71 to , o-- 3. D MtHllir, NOittil W JO l- 3 loom nrnidtid »t\- rftnrv npu prlinm bnih Plal 9^3 IV Jjf-- Alit ^ « roomn ftir- nlulldd ntlultH 7071 IH:--S luonm hit.h«n»»t» lull f] or ri;rnlnl)^i1 1 lunt* Z G£A r i N nil--fi TOOIMM bull! in biKl olw- Irln ruMtrfrfllJoi) ^riinjtp lisui wnlor, USIU Iht) Ilia 1303 I Nnilll STORES, OFFICES FOR RENT W HI lll-.N'l-- Nlcn ofrica room nt tH Mot- tivo rooms, fit bo r HU Morcnint M ( ONI) I I OOlt KCIJt HIIVI--ArTM IE: inij.0 Unlit rooni iiott illTlltoil Into l M M lurmi mom dill l»i)KLh Inriiv w il iv% lilKli Collins ntiltnliM for Huh! nijiiiufacinrJDK or wp)) ha nin)oil»lnd /in liny pill DoFft) Fl^lntit ultv iltir 1 two toll- ·ts city Btviltn li*nt rDitrnl loiatloD WHI IOMI (or l»rm at jutirs inn or ctill Hoy attwurt K»l I P1111n I u r 11 trAhl IVATRH N (n»--atom room 30 Uy rO ·wruronnt In nmr £0 In n flood det|i ^ ^ m * l l m , SUBURBAN FOR RENT «1 C.ltuOM ^1 I MODI 1 * '--And .Ilu r.ivt vt 11 omul In TlBVurly ItfllTlitB, hnnltvond fhHirn nl 1 trio Kiavn liot an.l , oh! unlor t-3 iDonth to rtffht pnri f N Ooilmin n 0031 MOVING, TRUCKING, STORAGE IIA It I TNG--Olndtr*, ruTiblnti, tt »««d( ·)« movlnt ytu icrrlco Ctonth Tranifer, CJ1 MOVINrt--7dc iwr room Irfinto BM Ou 11 ctirl Hiiithcn 3 1119 MOVJNO--Cntl ChAp" th. .. . . Mover tl }i6r mom LoweJt ratw An dlRtnut mnvlnr 1 Irnproof MtorAf*. Tn- (IIHKl t 4141 "TARMS FOR REMT -- tUO f on Innd. Nlnt nl Woshhini 111 pfl i xi!tint Dtwk M n 11 ('Ian Illf I) ninNISHri nunrtnipiit ol 1 or 4 rooifli. Writ tliln Protornil by Noi t WrtH W n ir mo A nclor it Ijuli M" t M B SOT--four room«,_ north euti, flv* room* 1^0^ Qnitt wllllnm 0(15 WOOD B, 1730--Poft modern 4 room cottage l!l CO Dltil «8JS \VOOP 1\ IGfi--Modern 7 room coltnca rAnnonftlili) ront to rl^hl unrtj 2 07i F , ISO 0. M Plerco A Bon i 0111 lit H, SIOFlr--t-iootn. modom, dition ttft 3 5»r.) eon- !1!T N CHOT^cn--"ilt room, uiottorn w- copt tub tlB, l-titt. REAL ESTATE REALTORS ·B OITT PEOPBH1T, vacant loti! nrmn unit ·tibUTbAn John o Oldwcllfr, ioolt*r 913 Mllllkln B1d« :-ltt» HOUSES FOR SALE 69 BY owtsFrt-- Me it'in c ntnEi \ient t A hnfRAlii niMo box /-A'-dIO Morald --IQ room llll motl^ril i phtnir ^Ss moiilh \Mtl tin It; nmn L 1 noar 19tli roomn rnrt mm) ern full Int enrnut nontli front,» (AA vur I! t)00 I«wna 1-lltO. j REAL ESTATE HOUSES FOR «ALE HUSTLERS BUY OTHBHS SKI.L 'HUH is 'rim TIME) TO 13UV A LOVKljT NBW WtlCK BUNOALOW-- On w«t DM* Nlco Mi living room flrn. PIACC, reAturt*. Attk 1'rotty location IJtO down ENGLISH MANBION--Jiwt couipUtud on wMt *ldo All Urc* rooniK Hun parlor. An ImpMlni houm of ilrbt catored brloh Dull, itylo, look*, unit ro*,l hon- Olt V»|UI. 1 ROOM all tnodom I)VUH* In good condition. In «*c*IIOHt location near Jolin · Junior Illfli, old or) y ownor lotllnf jo for f3.1C*. nnrtoflninODlH |Hlld C N. GORHAM SON JIT HTANIJABJ) Lira )«J(1 Mil LINOBN PLACK--'lliln fancy Ijrlik honi* wltli Inrffu llvInK roon), mnrrHim lioifk »nU 3 boJrtiimin, Html/ trim in «d for ulu Would you llfco nl) Idvnl lionm \1 f Until rightly? UfcWrfloa A Cloncy l-J(»t »-4? til ,1A!N, N. IfMIG--Ouului for rent or **1t It, a Motion I'hoiio 4 ill's. JOE III K , ESm--Ilnntnlu nulck Ml*, · room nil modern, nuwly ti.ni'Mlolnl col- ngn O P. k*wl Phono 4JH ·J li(-- roont mod- ImlH-ln tfiatutvH, no *nHo««iniintti Jlnr- KAin II »(« 1-1100 W1.S1-- Oultk «nl», tTMrnuiii t r*oin, inod- tro, (tarnjtu nntnodlAie pomttnnlon Own- ·r t cast SUBURBAN PROPERTY TO 5NB ACKB trai.1 4 raom «bl*lion IUB-DlVI8tON--!* xir«, full «i* of l»rt»r tract* Pnrt M*h bo]mm monthly. t.»e*t4d tn mll*i w«« on Homt )« omv*1 r«*l» In Addition dty lr«h In ·vnllr.blo IntjiiJro Roy Btrh« WORRIED? OVKU A LOT Of 1I1U.II DOS'T 1,KT CRKDIT WORllIKK AOU FIIOM OKT1IKO JtliKAU 'f ALL VOUJl IIILM TV)! WtLL «IC ULAO TO 'A3AN VOU II-NOIXW 1O '1'AKH OABH 0V AL Til OH B 1'HIW*- 1NO BILLS AND YOU CAN IWPAT l» IK HMAM. KONTHtT PATMMNTS - TWO tit 10 Arp.Kfl, l nillit out Orttvnl ntiir dull Prico mid tgnn« tn null D« L»tnr Hull R"lMu Co 2-0943 J3 trJtnt on W TiJuIrt j»niraii) *Hy Itilil* ind yotnic orchurd on »ny pay- rat 11 IP C A UlliMHi *»M S 10-0 nortl)»ofli i l«r«o iwrnn wid rorcli «ood mntll ham, nintilni «itr IS)SO c N nititin A eon, 137 Mtujirinnl JJ1*, »U3) .IK) foot tncin (MlitR )inrd rti»4 llllnoli Tikit Dfiitiir pi-oiiM-ly In *.!· rlwiiKfl K 1C UcuJjlBcli, lit Mtrchinl fit. 1'tion* t-Jtn" ^rTu"rwirwHNTH t room (Hilt fluibiilltllnit*, Barmln Omur 4)71 --S fill VACANT LOTS 7t .AKKalCH, 1 I Un-r,on nt bnr|[nl1pr)..il jttvtrn) roo.l hll) loin li Jji)it.»]ili oluh Iho ndmtlD)] Ihmt lion DPXI to Nflnon Pnrk oi Tjvkn tircntDr Mit of tli"»u lot* *r* wlihin two litacUi tit J^nlio Uhoro Jlrl^o or Cnntrell titr^nt hono moro than one lil.jck from i.Avfi.) Htratt Wattr And KAI In now nn I *«wrr thii yaft) Mity L* purohJiHvd ol) nmitl )ny* inont il )wn Htin 1 Hlonr* nioiuhl) ^LV T H TVIrt) nt I). Nil I ---^ FARMS AND LANDS B\ O\\ M" R--1JO II to tlNi.ll «nil Hill*" form IW ID t north of tiniitu ' j,i| ut with J] iiond of '·Mill' l horwi rtnn machlnory JftRMUft, BXOEljI.ENT f«rmn (ocaltd In t o i T i d tnLrnl InillnnA for Hitu on yooil frtni to H* till* yrita A FXc«lliiit · KlHworllh llnrvoy Mnrlttti 1 IMPROVED--B« «rcA block InnJ II ml from DtoAtnr on hnrdrmnd Rl or trio llfflifiir fi ml from pchool Jtn^ mnr^oL Prlcn, $1(0 tior Aerv lormtt, r U gun- tin A ion J-tsto i))firov*d hoTwnon Xfuroii unil \\nir4o4huri; T rotn hnui^ lnrK« nnin nnl irood corn ortu All bulldlmtn In tnlr roTldltlon All trown "ill ln«in Clmp for Cnnh S't tiAd« Coll ««4 or 1GQ A^IU^A ntnr OikLvy nJlh tfnt Oiln 1ft k llOUM* tlltDly Of UUllitllUihffJI^ wnllnt ft nplandld tnvtnliDPtit ut (140 Acre, ti,''^^ l« H 000 cnKh IOV)» hul- iDicft itrAltclu inuttgaifo m^'V tlDn In y#nra C N Gorlmm A ^oti 3JT fUnml »nl Lite lllilp; »03) REAL ESTATE TO EXCHANGE 74 CLKAB city [i rope 11 y, eood location, nonr ·cllooL fdt vodd uuut)lri lianln 2 1SGT CLOSB IN--t room*, tnotiim I cur tnr n«» Will con'ldet- liipntin-k nr tinr chnndljia X^ 11 Holir^tlir 2 QMR CiTT imOl'KUTT for fnrm l«nd Phono FINANCIAL MONEY TO LOAN M AUTO LOANr-- Any tnnunk Prtmpl . lulph ii*4r Ne. tl Utii**il*r Phanl )OIM. 1KT your ntoitty *i lib H W«ur lit. "litft II", loak fur ntnx mnito m Dlly pr Rtlwmlo litil Kil*i« 61«.U wtrj LOAN* MADR M «ttr M*P*riy *o* rwm M t * Moll 5 o 5j5J o ^ 4 Bona III K. Prtlrlt. Ov*r LOAN8--110 TO |10«-- Mu)« on »nr foM wMHrlir All ii MI it nelly MnfM*nU*l U Mhort ijutn Co Hoom *I) CltlMM llttk DIO* lnon* t««l. MONBV I.OANRL} on city m) mliti" )»t n«r«ii4iii rir milo JAitir* O'Muro t /tun Jl,,n)lnm 1)7 (V MB In Money Condition* Good On) I mind tiipKM lo tain on nomH. »rlRMai* knd btinln*i« kvltdlnn Chm)«» your itmtm linn »n* f*l tn* oirtdt of loir iDttrnn *»d iwy ·*«)) * onth* Dlnl (SOJ A. L. Mo»Mht*). fit Hi«n4«nl Lift Dldt. Arru)*(t for n?«jioti«lN* «()!«* Sou. S-*UO U, 1L M O N B T I Aut«tnobili Loin* iMd R«fln»ncl*t n(lorimn)4ntii Otlur CollMonj CItlVB WII1WC PATINO ALTaMOItll.B nOMUKO CO, UOt,T!t ··" Jlt-t stmtdnrd Uf l'hon«_l»DMj PUBLIC LOAN CORP. 411 STI5, BLI70 AUTOMOBILE AUTOMpitti* FOB «*L« » Irolt H*l,) f -l«ril laurlnt otr, 111 umi. Ktl It I linn* t,ATB HOUR'' UfMD CAtttf WANT«(- Wlll M* Mih. i O. «urr * ·*», Ins atC It Pf»lHt, PhM* «II, IDtl CIIBVItOtlR ittt MOBBI; "A* MPT UMJD CAtO-- .1*00 .1114 ,im IIM ItVUHON nilOUOHAH . IIM ROM! TOVntm ... , Ittt NUtOK tPJ 1 , TOOft, . , UK (HRTBMtn "»t" HBDAN its? cititvKMiR "to" *ien*N . iiDorrt'H ron OLD* imiet) * oi.TjMHonii.B co or u»* JIW nrllAKKItn UMt CAR MOR. ISO-W NO CltANKJdN, DM!/I-XO* ,111* |)1* IM OMC «OOI 11)04-)! T- ITtrd 01 up* tir 1'liwit* SO 110 TAHN-- A -I oan4lt!Mi K*» OOlnFtMIWlMl It!V«lB)«IH m It. Mufn. )if t) CA11K-- All mnKtt Mi4 It luelit fur '*"h tnA nflM fin »»ty wv. lurnti Atom* U*it4 far Mk , »1 ft w You Citi Alwnyf-Kst * tiMHuli) n W C Itmrr 1 * lni !» WhllifM fWrti, '»» Wbllijut 4 tinitmu, '» WhlpM « yvtii '» KMW HUMT tt 'Id' »m) mM*f " " JT WIln|Mi rtt Wflly* Knlflht Mn\tt W C rtT OAflAQB M4»n. »O MAIN Ittl UAltMON ' Itivwovtll" 4 ·xiuirt A rnKl haruilu H.,bU ft, sn-t7 v. \soix) ijiii osat, 1191 niANA flirelnht I Htdui, »*in) oeft- d lion, IHO iiuvfii, Mrmi or tr«4». J. a, Uovminf JtJ W, little S-J1»3, TRUCK* POM tALK MA UKHT QIMM'iY' TltUCK»-- lttl-0, M. 0 ) ff t» »!l n»d«* 1H Ton firm Truck, jjsti (.%i. t *i a I'm 7rnr* " · · " " · IIKO MOTOR lALCI CO, «Q W. Wow) HI, tS!| |I .-dK KAI,K~t!r«m kid with 4»ulil* lto*ri fur truck in iti^4 tMiril rhonri (ijj ). ()rim) g.lQif, AUTO MPAIHINO TJ(K ONI.1T COMPMCT1E (itit«A U)# rut wn*r in tfi* rlij ; tin * fin, })l No. Jfcchnnii. AUTOMOBH.F AUTOMOBILES FOR 8AUI A HBTTI-ll UHi:i ''Alt-- AI T»lbtH-»1|, iror* M^ior **o BiMrtnr'i Only Au- ttioriieJl I'ord Hi-olnr Com plots «Mort- mom 411 li Wltllnm H\iy Vour L»»4 C»r ot TBKNFT THIS lllTIOi T)KA!/»m J9» wmi'Phl KJJOAN 111 W. Wtllium Dt»J 1111 8UV \0llt ItiKI" i AH HI' TTHK JH-'I' l IH Al ) l!-l»!(t Bul KiAfidiir'1 tj.Hii'n i;iivitiil rltiMi )ll« n nwkiitlrul Molmlr utHo)o1*ry not ty ·viitii Ixiw mil Ftfv ami n twntaitn titoii )it \\ \MKJWJi JJln) ISI'1 QUALITY CA11S-- nttjfK MAnwn nr»AK 1HI8 lirrcit hTAMMttn ShfiAN 1 IfKT mtli JC (tm 4 1'AHtt COLl'K )()7 milOK MASDEH fXJACI! )»!« Hl'l^lC H^AMMnD COA"H )'i!« l\ll,l,VH-«MHHT-- cyL H«d on U ilrlxn It 040 mil » it cnn ni-o nil mconOHIotn 1 *ml to m II HKO MOTOR ftALBH CO \VOOD *r DIAL :-of«a PrlG« IICCI \*kfikiflrtll ItllllfOAd W ntflunnu At Coll r (to Hi --I ]i m UUPMOTJtr.E t flfltn Aood »ppp«rmii-n H)id tlroi. (lilMli'i fiD' M«d»n, * *nnl on* lliiinnn X^welmtn, lory riMo»- utiif chr^lcr iiC (-pnit liiMWor A DKCATUH 1 Inl )-07ii W riinikliii VHKDF «-- Gill A mm nl 1 ntit Cnr Ol"«n IJn Knli now S'llhK on ftvta (1)oM(i|pi Co for rwointlo nnd I'ritnltHii HI* DO.ST FOJt'iMI TltS RAIB VOR 1IIAT Sale AT J tt MAItlt * 1- Itl DAi, Likjy)il,U if, 1 UU'UVU, I' tl w i l l Hi* » Jot ot run town mid hnm Jlnr« will In t luil btrffilm la un*d «»r«--)'»u MM h.^t iUPn4 vftht on ODJ *·!*» floor M my tmw vut they WJI,1, IAUI Utt tOLib W A I.ODlk Al our J. iH'lli VMKIJOW Voull u.i J»li«litvil nllli W)1M you IIU tllt)» ih« ctr on inui»r-- 1«* luoit irjn IMI.UM i'ii«*io«-- will IM raduMl ** u* per Juy In IM'Kt, KkfllDf from IKt plica «f I?) MO, tinitl tola, Orlv* by tutitftii'soJ tik* » loolt Bttl*r lot w uti un too nxLny rtauetloni »r tom* vn* ln* will *»t it Ati"i *( .»(» owl «l wv4 Mm In Mi I, I A Tordv Ch«VNlnuv Wh)W*ti, d, JJuickt, HtW»oiti, Hnnn of All *o)d »l euirM* iirl «*. AV| rtF OOt'ltwll Tl)« Iniwil !Hfl1il» In I»H Iliti mm* i'nd Alteon in* of fr«ni II) W tit ITfM All i-dt-i *n!4 with (A Iny jrn*rnnif«, 1 fi«t tiitMWn nd J. C, STARR SON, he 'B »·· KUIlNfl "W W * BOWfl ·IIUII). 1 M,MOCT, M4H. llt-tt K FHAIItlK NT. Cflunty, llllnnl) ItSil nrivi wi-11 lll'tl i-urn fnrni moiforii S roini Itfhiitt tAiKn lnin Hviernl cirn orlbt lit)i; l)mii.iii rhlokqn nonktd. fAnn uoii r^ti^ri Hinck Inn.) loul iHimi, trnlt* for DMitur uep- *rlr 3 URT mnd«rn or iO Aero* iifror iliiirton or 1 iiMol Arihur C W r , FIVa A , I room homo, 7 A I roeiu IKIIUV, nroKo on olnb, rtilili»n liuum , t A S room honit4 itiiriiiti dikkou f O A llo)i.J.a7J»Urtli itnt Bj._ JIOIIHU TO a HA1JHI for Vnrm Dl«l s J650-4 rnntn lioMio, mill ?rn n n u m (utii mtt* mixll o Br nn ouw liayni.nl z.33nt I ItOOM niml*TM bgndluw in fur UfCntor jiro^frl.v w t i) worth I rnnlt doiiwtti i 0404 WANTED--REAL ESTATE 75 WAN i t hiua i id HMO hitrir fur cuf» i\»int P* Rlbnr ill* 1 iinA Mttt FINANCIAL BUSINESS PROPOSITIONS 78 itoro on bnrdroad In norby town will In voles, B m llarntd MONEY TO LOAN M SAVE NEARLY A THIRD ON LOANS l-HB HOnaBHOUD PI.\K, otf*n »M)I loAni on 1104 to M*0 tt klmont · third ICM ttinn th* lawful nt* No )ow»r nl* on hotu*holl 1**tu 1* *Al)anlt In th* city BTRICTIT CQtfrmrWTIUf K* itr* inAtl* of your frlei)dn rclatlVM or HVSBARD AND W1VK only it«4 «1«n. He olnor iljniturw or ·ndoritri *r* r* qulMd. YOU yiT PAT b»ok four t»in nt tlm* or y*ti c»n ItJt* M l«»r ·· B And «l»ht month* OB tninH noilhtjr rototi COMB IK. or 'phont. or writ*. It TOW etiVt com* In, Uk at to Mnl MUMMnt- eti com* n, at o Mn MUMMn- ntlv* to your horn*. K* obi Hit) m, ot flour**. HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION cltltont J*M( lit N. Wit*r It. Pbw* («t Now U The Time To Buy That U«d Car 85 Cam Gmwilitift of th* following ' n» ycntn ooitin i°tt A IKtttD I wuir fin M^ll^td A ^lltD 4 TI^N VAKNIDtj Tltlyflf, tt« It* tint tha inico you tli« v«lu« you lhat KtJT YWll fttKU C*n V-HOW A KRLIAMA FREDE CHEVROLET CO m.Dcouno Mm )»*!, «MI At oitr l)u;n In Hu)limn, lit, oooiitfiiclni «l 1 | XI .in SATURDAY, OCTOBER Iflth, 1930 TUli It our tl)ii rnl^ of Uii i*«on Mid will ooliitil nf CMit«ucd Llvoitock uid ·nnipmwt b/ p-opl* of thli C*mm«rjHy, it I* ImpMtlbl* u Mt r*d t»t wh»t w* will h*.v*t but MiHsmhtr tftit lli«r Ww*r» ftrlnr l« * Wt ·* tt**k (t *iir wtet Ana (Mr will (kh* th* prie*. n ro« *·*» wnvtthlir '· *ill Mat It IB. Q F DONWR, Au«t WOOD 4 LtTtLV, Hti* ^© T* b* ti*ld *t C. U Crwgc 1 * 1*1* H*rn hi Union, llllnal*, ·· totiir It, i»J». OMnmiBoMt »t »»,)» A. H itvtr*) hi«l *l tnllch tow* att4 dork tiltln (I** I tut* 1 ihortltorD bull* ttlc Monti) t«r tTYift, Mir*, t*** »*«*. 11 tnw o( MI *Mut nami *n« muiw JIM (ft* ttlu ftr #«*» Iftalnt Tl ti«d «t ah»t» wttnlBi fran Tl to IH uprlut Bom*. , USED McCORMlCK-DEERINC TRACTORS i--il-tl truvtr wttk *Ktnt MM Ibu I r«M »«. 1--Ftmtll wit »arf · wtwt HIM t*M wttk k MW *iuMtW ;~ll;t trictort I* Mtullnt kMtlltlW If you *r* mlMB w B*** · iiMttr Oih Ml or *frrtt IM wfll It* tit opportunity to cavi Mm* M*n*y. Alls i«T*rat u**« fertHM, Tlim tTwMon will »ot k* ot4 M Ml* FW«*r Ml wtH k* MM*4 tor "· ntwk *r w* will *xl*n f ,tidd MrOonai A r t Adalr Auotl«l«*ri C^CRANG -VSPAPFRS WSPAFFRI

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free