The Brazosport Facts from Freeport, Texas on June 11, 1973 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

The Brazosport Facts from Freeport, Texas · Page 7

Publication:
Location:
Freeport, Texas
Issue Date:
Monday, June 11, 1973
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

Petty pulls but win in Alamo 500 tou *<i»: Ihil fi<J*» «w «r Ibr M «*> I Mr *IU» f It* far tj* ki«4 M V f t AH **» {teal i* k**|) far TWTV's *».*J *** tftrti ***»«• fflfc «te JS«fe 4*£ S» * M»K«t •',-:.»*««£ (MM:*!'* tttl.ttt frniM! ?»«.« <•**»« JJjlM Mrj « }:«««• «4 M ter) <iA ( v «*<& i«3 Braio$wood breezes, 5-1 Seo/y burns La In- *!*. UM-I!) iut Ui <f, fcurn (frt- M Mwnjw Tifef» BKAWWI'ORT FACTS a. Us t Sports News 4! l tiat'.tvt n, }-u» Ittf t^-ll i } '1 »« Vollot, Exporters drop 1-0 duel to League City i'i-f. iiJUJ* Jt SJ* «'»<(* SliS , !.«i;.'r. 'i/,c {..riiihs cr! fi.UJv.-ug ^'T>:'\»: KtfSK ;»*!$ tK»»t: 5 W'"..! Ji^!*;*:^ !J-jr- rvr ; rjfj-j {.f.«.';j'.»?. ?>«•* jfl-, M? VIA;.'!, iSf'C.-,;; Uti'.JiJ f t i, » & A-.i teuttitniriufK 5 KMmtf i»: i«j» fl WMs'ji c«Cu«rf taw .n af-*,%1: ^»»i»f« *i '.^ie K. ' "\'i\p <^lJ-*:$»nRji{i»y ^tt «it;!twrt . t;5 VM <»«!- JKHXiB *sl.' %>W -l ; *,'f,.:B'4 HrfiS. 'ill* 't' c «l i ~^ K (e sgumi V in ..61 (i* irai''-"?. wf^V ",5«s noaif «' » -i V«'«.m> •««• «. r)«» Jft< J«»»i SK V^4«N. -« >:;•> Vt A,* U fs.\KT E; VM J4o: > 4t* si 1 ' ^ ttf fr-lA*V-; f*' 1 *'^ AS* *^«« *<»-{' -»« 1,1-H - ( S^U->! ^UI^'V-OW "I"*"* J'rfi fft** 1 !*** .It 4*1 rf ,;t»t^(!f-*"lt. M it***** II U^ ««-i«* *(f 5.5 IK ".'*<f SUM ilj 4iJVf» ri:,! if >,•..':.£ '. j. •.. 1 -. ( -. s '.» .vr.,;Vv? "««?-. !,^(r cw<y..;atr- >.f S;-jr t f-,:f 8«ti»p-j< <":'.•> «• 3> t.j.ri '.nr it.tnt ra tt-i •:*: i.t fi» i » ',.»-.-!t? if »*K <•.:»>.'.*•:.! 3* }jj:.w» I. .i-tl-. i Little League 8«n ?'>t't pocftil i TK5 Ififl Y»nk«« iirhip Woiskopf wins Philly Classic I ix \*x vif»riftf i w ftv"c Jin*. r *X K vuip Oodfm t I.I Tl T%« Ilfi.f fcV 4 •*»«} » S* > Kv!, CNfJ if Rnws *w3 I* «* **«4'« t S- ,*.r:<::<H.1 Jxt.'*? Jar wife -«- f ys ti* fi T > r*jr«> «*« Uw «s Mar Cants be IK»»»'HHt Tt» U H*ci> th* ttill UK («*f r*f t Utt >« (u-fl » mi «'7 !« a Tad and Cri» JVM) to flsvr >t«j »r. »VA $4 ttw kmd s4 foii It* 4} it (*»>«•< be tut Induw rob Pirates I II; - T*,« Indus* p a I «a win u> » i'nkn Indiins nib Brives RVJ^fff k-J.p-J*' StttSif «>n Jbf JTnurt.1 i?* ! * •»»» 4'fnli-M- VU hsMrr* K-i IHr ir Ttv Cubs an Yankees *l k«*r in <hr CI*Mic at It* bjr ( Jim H*rb«r of f KU NtckUut. tb« ««<» «*««*> «Utne* *wl « C««r «*"> oo tbt tuw tbi» >«»r fram 10 *li**w back *t Uw U*l ( htu tirubbt wrnl lo Krttn h)Urt< lor Ibc t* included Ucrwij I C»§llc (fee ilravc* hxtr tr\Tt!li> in * (lunar U-jfv* t»lllc Uw ivi» up ,'.r,!v in f,s .Mfjodav, Jt»(w II, IJT3 Pa||l>7 W/SS/ss/s/s///.'^/^////^^^^ but * ow and Jrf/ f i,.^/.ra<,<, M5</*t-i{ witb a >tn* »»»«1* w> Wj fi*W ihit Mik* Gtejw <.y:-.<* ; • tuxxii* Vi utu«w rvui^l it, third on Uw pJay and cj J.IK t <,ti » J-2 pttcfi. B«fl Chewham !;.-:•;?»«- tr.!r, rift>> fffjln f'.fM to tfaef fcrxh tvatsen and m sh^ firjs inntn^ »h«n GJ*n pitch of ihe garr,e and th* baa* <«) r>» pl»y and m •-/ !».rj;;*-» (rj .'.- -.>,-;,.(- *<- ca V ,v . i ii--.< JJ. «'ri! !£ •? .1 :.*, •;»;«>; *,! Hit- **> U-li-r « mi", it Ir.t.ii r hit* »t »h«jW I» able In "Our h»«i)} t» itantnf{ d^j! iwfuily jjrxxl in prartiC* this »>8 bw S*svs-4a> *hc« ttwy n Ch«rk» Uutm stsd Kf»m AbUttl »cic Ihr (or Uw iuM't« >^ Nifktaa*. §»»•'» No » p)«y«r. »*id fa* bad bomb Brim HHAZotUA - Ttw T»*«» owilwlnj « 16 J »m uvcr (he Bfavts tsrtt ,*««sU> IB * up with the kn» htlUr* tot Ihr wurorr* »«<• l*tuUi{> L>tw Duotor. Ton> Kim AuUin IterrvJJ C«ciran. l^ocun] Smith (Und) jecw*. Jay Hcra«4l. likrui Hcwcll Will «i»on and Kcrt) lur the ihr uir< siih »n) tutt With LU«MO (41-vsxg (he the Cut* i»4i To! K Bum slin Cards Itw R»y »nd Tifffs cUv Bnm do «t \k1dtcntanto. tooe U* |jme oa ttw unfamUUf ourthctn <r«M r«r ihU wcck't tu»t) *l Oakuiool, nc*r PiiUburfh, wbrre be *OB t^o Opts to ISB to trii|« W* career. win while Itwro «•* hilt«» Jur (br winner* *«« Todd Ktcld*. J«r> ikoiU U«r> Dw** and Kco lX»c*« wUk Uw town up hiU trout J«me* Bruce Crtcy, T«»n>- ttHAZUMU - The (ncicd up « 16 1 win «v«r tiw lira VPS ben tvctfiUy m a Jwry Scott WM the piichcr »h»W Kr*uk Ut«*M **» Uccd »lih UK tan L««du>j{ hll(«rt (or tttc tu(U« with U* 0*r<Jimb T«ii,T,v VVskkr. ^cicU up ihc uui tttytlv the k*j «4U Jr(1 KtAx-tt» hilifj* lot (be «rr? KrsnV UH-WC. 4oy« Roje, Hruoc (*lr««cy. c. Tomtu> Ttw fraro D» tnh: StaW. Jj) Jo-* ell Attd larr> Scott, GORDON JOHNCOCK WINS INDY 500 ON GOODYEAR TIRES GOODfYEAR 4FORtHE4Z!! mf ^f ^kr ~^^~ ^ky ^k^ '^•^ •^^ ^^ IB^HB ™ ^ ^ w ^ w^ ^ ^ ^ BEST TIRE BUY IN ITS PRICE RANGE 4-PLY NYLON CORD "ALL-WEATHER ffi" TIRES LOW «ICf» TOO suit j.ni u (f 4 for 74 SENSATIONAL TIRE BARGAINS FOR PICKUPS PANELS WANS C CAMPERS I OTHEfl SUES LOW PHICE TOO t»;» t r*i M> ' i.- t: -4 i) n SiM a.OO'16.9 3 WAYS TO CHARGE • Our Own Cu*lom*/ Crtdit Plan * Master Charo* • BanhAnndcafd fCMMQC QFftXS KiOtW MUUAVt OHU M UStlO GOOO>«*« StHVKt StoVs^^^ INSUIUO 4-WHEEL 2888 * Ir-iU.',', kitit Ueteft (rent »k**i fc<tiioji. *lltl< »»1|: VI i UV I* *.»( )«**!•* lilt ^4*1-1 *-*i\4 Ml.'^ Ul INI MNVIMMfT8 SfKVICf PMTfttllNMi m SUMMER-IZE" YOUR CAR • COMPLETE LUBRICATION • FULL MOTOR OH. CHANGE (UttlliQtS) J • ROTATE ALL S TIRES ' • ADD NEW RADIATOR COOLANT • CHECK BATTERY. POWER STEERING. HOSES. BELTS PftOFESSMMAl ANY GAR »•» U V b| p»«ci-»iu« •-L GOODYEAR SERVICE STORE S^i )MI THE I WPtlAMCt CO. UH1VK U\Kk HD PAUIU Tilt i CU1U

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free