Decatur Evening Herald from Decatur, Illinois on October 11, 1930 · Page 9
Get access to this page with a Free Trial

Decatur Evening Herald from Decatur, Illinois · Page 9

Publication:
Location:
Decatur, Illinois
Issue Date:
Saturday, October 11, 1930
Page:
Page 9
Start Free Trial
Cancel

nouwti-wltt, . then, ,he cool nfl ti»d ,, v»n (l ,,,,, in llif- hnnnted I;,,,, .i l»v thlx tlm*. (),,,, "hi hui thai Mho ht but t t rtonc ttnv t\*h l Hif hip iiuou wit), hrcn loylnR Oro»p w , IcU-phon* book Aft- d wimt he w*nted 13203 I -mid J02 noi mntt«r with you- affected your vour pHrdon' at the other «»·) IZR 832GS And mv ill iljrht ihnn) you I is** Irving to (ft ·tilling npartrooni i tn" I'm wronp; num. t f IP'" taitl; ThN i apttrlmcnt TVhftt A t ll* (±lt -JUDIptl N to himir-lf Aloud f w i t h Mr T tunic the 1C wit hero' Then nt«iv tonn "And If \fn whcrp hn I* £ c f him |'t i riioinfnl hi fin, tt)m Mrc yf)u · , (f whlfh sound f m Imt fi frloml mi- foi n tiny or I K r Hut i«llici giliiilv t h t i |« nlrn tlmf men 'Im hfiviti 1 n f'lily hum hs« lrfi nklti I (o buy niv mints wild Ati't t-bt or hn utoiii 1 ;tuy to h ( |,i HIO T!l)| Hl(( 1(1 h i l l t Ir-ft Ihn without ^ '"h I rn fin WhltP t WJIH Hit «(( aw lltry c-orn" E hf in Ihn lost ad Elita KO| ii Hue In rlltor l)il nomn mi, dfin t hlnmn vou »OJP At T(ijh)tn« it to tiuikf n wo us i «ci |lll(ltl' d lie t Ollld fli ui i riilsn It* ^.11 Mun nl.l the J;ilU will n n liltlc whlli nan Ilk* ihm f,wllnf r'at unli-h to show it m nf.i 1 nc ilnti «ni| 1 r ( inrnps I Mr. hist id honJt || Wltli- whcth-r I m dti(i- ( omi « (inch or tli il \ IKtln nfltr |lilpr to nnf W* th* i Inv [to t1il| And this t* whole dnl* und In rto hut pluv Mflh filnk nho i1r(n (h* tin ».nl(l fiftt i inIr I tlilult \nti JlfilH to Mr \Vlilt* in htivp \oiir Job tnkp JOH on. titt tft i Iv Ice w n* or not li i n . nllrd Opportunities That Fit Every Purse And Every Person Can Be Found in These Ads MERCHANDISE .^ ~-~- ..~-*~*-- DECATUR HERALD SAIUKUAY, UCIOBhK II, 1930. UtCATUR H f R A I U LIVESTOCK GOOD THINGS TO CAT 28 _ LIVESTOCK KENTAL S3 nn 'itlTifNIHriT .inrnc ,,!«!» timn" Miirili fnr- I UlU i l l ' J I K I L L I I I I 111 Hun 111 VUiltHn in . -H V .._ _ .1 H Mm - I d i ' i t t | is\ rlit mil lutrnnu Hill ^-1111 ii Unrr) Mlt III i nli ntlijHi )ttl ,...., J i i in- y ni -iini" i : i j i ..i, i '» tni mile rnri fmhoil.v t i I 11 il I t- I i In nil I tl- '·1H -II I I I M l II ^ HI I ^ nil 1'H M · d 1 !'..? 1 , l " 1 'A 1 .'.'"'.r.M'.!TV niikW~»H.orthor,, i ill* fin 4iiin in. mi) tun Miir t Iliiiiiniin MI won,| ni ill HOUSES FOR RENT t l h , W ~ U M « - r r u « i i isltmt'i.' mi ihm n nl Kn int..) mimst SI Dhl I . ill. 3 a ~~nrily Item AVI lUrwm timiKrn h.iino !to full Ml ll'Illlr \m J J-1T S 3HI~(hHI! tit Mil rnrlilsliod I hniim roi mil A V f . modorn omtiit I ( 10 an mid .h . a or. o 1 c* s( i HFI..H fi i uitli nm r U t » r I Nil--t Itll ll-lllldlit) looms o( llKHI I'm! 0 MiltflllHl cm liow tut floor l.nruiro HUB I f t I I i a\\x 1 i i fniK inu r .nil . ni' ,K^» I m II.JIE if I nil In n 11 11 n ill i) Mm-. SEEDS HI ^ ' M * ^ PLANTS ll II K i l I 29 POULTRY AND EGGS M I M S " IlHl I 1)1 M N rn «M ifluutH liolii Km) 1 ,nllotB I .lilt -iliiuli- Hi v lul I nit iti t iti III I'hi,lii ,,, «l l«l I «i ' -i ml V i f s ii-. I in . k |.i hi 11 itnti. n i n-illtod W S I 11 1 1 111' t " 11" I Hi ·_ " ! r'.n I'',··"··'' i" 1 ' .1 H ' "' , i ,,, 11 I I I in · i t i i u x . 1 1 Illl h 'l Kill 11- 11 iilimti IHIIH nnd iml I'nrli " in r \\fi ii n, t.fs t tl l ll* 1,11 RABBITS Si 11 1 FUEL AND FURNACES ··nil 56 "liT P ,,,,, ( :. V 1 S \ I I U S M I \Hlt i glut? M l i t n i Bui S U il i *" I 1IISI Illl t \ IFlo iMltatr tfirhllllt »riTlni"if 30 Hint litin, t ,-itiKiii junior I nrt» tl . I.- i«il« nl il it \ nloi Jt n dtlKllile to vii i mil nl i till i .iti.i it -titiinl in iii,r»i-l i II lllt.n Uli Xi nluv iri) laklHtd 1 1 1-i I d J f l f l n n r u H l t t l - -- · -- -- -- -TM - --" RENTAL l ~ s ?Ji :,-'$£'"'i" x.J.Vi'.i'X?. M.; i. (· kin HOUSES FOR RENT mini I t UIT .V in iti II101 1 l.oniin j u i H E i F" "iWi". 1 " 11 !.^''" 1 .-""?',"' i m o u - w M * -="^.",-,n, n T, I.',!, ' nMr , ,,n,i I I I I tt illl" IUI t until Kill li KI Cull no 1,01 u" IFntrtFi ni ' · Him it MTinw [iisilAlli\\ Sm n rni in nioiipgn t, ^Bklin i 11 n t" ^ "'" t1 K i1 " 1 I 1 * 1 "' "'t^ 1 ' "lit In fnittiTM )ini !,,, ,!», i l-i I HI*MH I'lnnni (I,. » j t o I.JII Ntnuct Avo s la ,, ntiu n.ilH«'« " l ' ' tU"^ «.«,'"«'';;'^.l' 1 !.?, 1 " lit"*!.- '" Fltll I t 111 ill ill ill in »1 I i Kill I rw*i i , \\ (111-Id ronni moilorn htiwu Will : 'W._. \7Till" U IUI- sou nom*, iiofllirn It. ~icnn 11. InuibiMi 11.(Hiit i no n w Cton r -ld ifn--t i-ottn tmrl tnoHsra I S" C H P\«tte te Son _'-*jjt _ _ __ T« N CKUnoH-- sT« room nmlnrn ei CflU till) J.i J SSSO 2 r l n M tl AMI--( riiomti iiiMoni . Kin nliiim mill 111 f r : (iillilllcii (titi Ilkfl n] Inifl lllll 1 r I " S""* APARTMENTS AND FLATS 39 .1,'nlrihu. nrnttiuiiiitn in iln i miimnilorv a|iiiilull)llt*i 11m Inrdt- roolim bstll nmi fill (I[I|HF: jmiih ^nii It^iri ___ ^ A~l urA'c'Tfvir. 4-foorn Hunt wntDT s'n IKI Hi hm 1 li 2 1 S I iln The Best First Move Whenever you set out to accomplish something your beat first move ia to turn to the Classified Section and see the many way* in which it cart .help you in working out the problem CLASSIFIED DEPARTMENT THE DECATUR HERALD PHONE 4161 REAL ESTATE APAniiiiavus, ci-O^K IN--T room Am on ulty Kont hltohnn (uinluhod r.int vory n fl nn nn blu W l c o n A: Ifunnrd 10S K Wlllliiin S-1606-- S'tUl irTiiTMi s PS 3 nnd t foom fi\tt iiiuulf I luulv JIK nnd J-d Ucnt niid n»tor tor tilnhnd t iill Hiclininn Ci ~ (iiT- s--* loom hlil. i| ( ( O i l nc I" t i l e rof ((ini Innlto nirvlin Inctiorttor hcnl 11 II M i l l I lill HOU8ES FOR SALE 69 t At.UAttUTMw 11*1--WtmiTtoV~7niro7~riiuT ti room iniirtorn lniiF(nlnw OIOHD to nclitmi mid lunloi Minn school Cni) 70$o s'jM.F alt lftA.PI..--» rogtii done In tujd S rmim HOUHO nil niotlurn wait loculwl ^Kio owner fiStt V ttmnli. . Hits h fOHNfSKF 1'nihlo Mihooi iiirtK n 8 Jaoknou IlilcX \ \ R H I I A \ \ K S . JS(I-- It.rioin J-Ktiir} Jill in oil or II |rarBH«. full ln( lilnnl Inmtlin tJ Otlrt rnult hilniiLu limillhly |inyiuntn 131 IDT «^U1 ~ A Mn rr\ ~~ -----"--- "" ~ '" 1 "" nr " 13tl ttUK15L.nl ArNU LU I I K M I I M ' 1 «lrl 11} im In n lirec IK I -S F U iml r in i| )i in , K0 i.l Inrtiilnii, Im. i o n Itnirti 111' I II lirlllt " · M S I ui.1l ii TM IK lit |.»in limi roi ii hUL I 11 li n mi' I mil ^UK "r IT IK .n ll nnd unink II n* nnt.ln if il 1 I im In 1 1174 li rn i n Kli I i t n I ii i i (. t lie - I t ! A Kit HI » ullli IlklitH Kin in I . 01,, I T « l l U It Mil I ' l H Hi I To I n d li l.i. I l l H i t l i n IM . 1 i« f ..... |i I 111 . IS n r i,\n I «ni nil t I "· n il I I S i l l I u K i * t:; i iin»rii s nar IMS. in m n s i L, ii n rtirni'i,, i u N UGt 1?*'J Mr Kltin ti^lUnt r cinn AlnllH rnriiHi , . . , 1 0 , 8 . 1 , c.h.i. ! I M - T ^ 's-^rsirnTir^^T f 311 4 rnnmi not nind«rll ' ill X 1 I mi t, i i i i ii i r 1 i jt x«»ii n 11 HI I' j,r i 1 i i » ·IITHI M * '·it' , flu )t * I nr in i Inn | ll " i unit ! . tt i II K in I h i"« f i l l Ik n u c w i i ( t( * 1, r i i n i| 1 mil I - t pi n. " 1 IT k , in 11 , II 1" t iiTi'it i t ii I,, I I mi 1 t i Un iM. \ Ir , . ,,! f i , ii Ki hlMli In II il ll, , s, »,1 t , Itlln NrolliF" Mil- tk ml i 1 I n i i ' HI (f It? 1 I lit I! II '. II j i r I mni innll lil Inn )|l n, | lt,Kli UHt i In kll'li.'ii M 1.1} IS s i ll n^ 4lrt r n o I I I f m l K a t t fluoiB h . K I u n r k ^ln r ni"l .1)1 ^m l m^t 1 uikiu n TMl 1" »L l""l "i Mils so iTST " i\TMTi tiiK r .minimi niim ri h |. ti 11 i nr i ml ml __ _ ________ _ 1 ll i[(i|trtliii)llt ll " nininodoro 3 HI a~ Ktnnll Jil'J'^ii^L'.J'JlIiL. '" ll1 *"'· "' " oni " llu f"ni"'"d I S I H ! n J t t 310- Tllplri 1 foom* ' J-omn" nnd h, IK :nil tlctir n Ii mill nnk rlnnrt. »nod firuiim ' | | usT mum t i t scni 1 d 1111 1 ar '111111 noun it i siir^*.: innni modum lioun^ " t i *' ^ H U M ll" »~nioim~"(iini|"5i,'il Jir s.ni Mllllkln roonn nnitnli-a nr tnilK.nl f i l ||Hht ll IMnkl I (lltlK 2 111 It ^ ? m \ \ n v roi-- ; i l*nm it inotorn un- rum lull nil r^olll« ntnuiii hfni j I1E01 F l n T - T ' i o '. twin upm liwnltl I riul Hi Itn I il 1 I J w mi C nil II ', M 111 UN III ll III! ill I i i ill . i Km i In Km Ht.'prn hfiil'it Clclilnil lit . w - ·». n^***'" TYPEWRITERS III.MI Fl ivii s It JFiwiitfrtitv ttiiidirri (· M s i o i s i did i ni ttnil*)in(f »pt t liii ii II irnjti lip ti (i fll ni.i li.whin t l i n n l inn I oil f[|(.|ilnn " F lulu. 10^1 ^^^^ I' t i l l I ii i till BKIIK'I liiultiti K'Usn M \IN~S \,tr-\ rii m lid Imtli 111 moil i i mi I tl n 1,» 1 iirt nnd tn idem 11 I null fll rill .lid I l.imn I I nn« I-lIBt 1 i run I li. I i i mi to tl! I lllltlUlii - ntiu o r * i ilHl nrt t pnlri ilf (HI. lil)ln Kiln I d l l l l I IKHIS in.ill ru iiniHitvli rilf-l-- . nl'li t )lnlln(. inrilnr liiKittntl rinit i ry t | M O S _ _ n HSU - All inoiliin 6 room nft.n Mnln * t i ( l | li ill. F H M S OFFICE EJUIPMT 34 l,,,|, .|li| dllk Jl. t I' \ I r r I it-il alia Hi ii I'll hur il Alii '*," I m K Urn BUSINESSSERVICE^ SPECIAL SEHVICES 39 tr h \ M i A " l K K ~ l ' mini indil I i mil stnnrcer Drtai I I, ildi. ih Imnl 1 III l.im VI |i t s s"«--0 room* nioilirn ,, i ilitlon Hiitlil.ln t(f iwu tuntllfii ("S ' ' " "^_L_i. SX --"""...---** 7 · " !n i ( U Till) s 111.IF I II t! IllldS fllllll'llOll (i'-lt i O m p MA If, mil-- Urn Hi fin llhtl .1 1 loom -- r room ofriclimy nil «in ynrm.ii i H11 i utii ntlrnc(lv« ftr- i il RtiMtmont, prUnn hnth Cim- tinitutit clunn ~t J i mini inntlriu $1 \t l i l ' i n l i 1": li r in H itinil 1 i p\ \ t \ i f , u -1|- Mtl iitln (mr n i l II r« 1' F nl * ( I Uli n »»*_ . 1 so | run itinrlt ipnH 1j\_i i Inllj. 'I'.'ill 1 I in 1 Mni t\ llni~M(Hrin II ~~ 1 I AI ilti tiiai I III nu S-IJU " 1 ! I" II ! ( " » lltr- sTvi77"tnlnii I "tWrt" i in i roiiiii K n MB ( t mo itli till I I "· * 11 1'i.iir W I P W H iml i tnlii MM 1 Innilliim it inn* Htnr Ili'l.. Jit t ! 'Kill oil (, tiiinnnnii h inurtonmii ll ol;rlovi.iHii.t J mm lmuil l I ttilili l*4lb nu I "I n I In. Ki i I ill t·"·^ | I I i l ^ f K n f i l u l i l i U l l ,. . l j rlil IP b tin Hum o I rrnlii t l S t ' to t WO-- · U jlVidli^ ! ft-i^ r ti K M O ) l" tn T i i nn "Tin ITU rtn ilttli I I mi I hn Ml I ln knrd I H A I H t l ' U I "111 ill d H l l l l l l H Tt inr- I in ( IJ i nl f o im I H" tlnl i it i, IM mini 11 Liit). ii ii i mm tn ,, , AI^I u I«M i i I U , nulling MAt r I ' t u t u U M t r i titfi ni m njirt IlKlltt. U H I KUJi t n H I DnitllMh lit. ' "" r t " ' 1 ' ' l t ^ h(1( l " h0flt °" tif i limn si t in ii . sue . Intli t l o Jilin r«y 936 ,\ Jnjnur " o "mo * ti n o n I'""" 1 " 1 I' 11 s H tm ID N tl 1 i K I Ilf 1 1(11 \ fl.oTI I -- I I . \\ nni i IV dflT-- 4 tun roi in nrnrtmeKti! Iv i , i ·\\\ |J ill,, n f I In i nnn I illillnil tli in I t v i I i K I i ^ * l ^ i rtl lw ) I nn t f j (I i F !lir.rliliin Jl l^nM-\ i-'ir'UlIni; furnhlH"! f i .hi (Ii It* MoriKAni St a :ur 1 hom f , M .,, t mill 1 ito thm llmnllli 1 hom «n,1 foi 'nt-)itirt ---- ' unit F-nii-n ItAVpfim r dr tuiio *t (ivnn- I loitfinn Korku BEAUTY PARLORS ' i r v i ^ut "' n't i\ti rn n »iitit '·I'M t r i m , Unl.l, |M · 40 I i|!l IT U till t. room tnnitnrn rim dun* condition j-JUt t.HU l s, IV. ISM HI K--On* n mom, tnt 4 room me Itrn MCI pi bmh i 0(13 K 1TH--4 rootiiK, runt rsnjon- Phnno * tAttf ntl A N \ iJUl 1 room tnlKjtMniv xi ntut Htniijii JIF Innnlro tit, w. ! Ol IN B~"i "13-- S-nn mml |ttr"I« nit-- T room tnodorii. I'ACKAltl) V. 0»0--n-rootn nicd fl (D"--*-ri»tn «r«lor ( Ll l sail N n J:l--l-poom mod Ittltiof K, 1.^0--4 ronnn »emt- tn.nti in T(iH\sJ 1 I no- ( loom mort t K f t A K I l urr-- roonw UiStns N -.IT--5 room tnodnrn StCOSD FLOOK k"0rt Itt^NT--Arn 361 SO l*r*t Utttit room now dluldtd Into two nl fli* room* onojlotimroom »ndon»l»Ti« room tul I loiiHth Inrts nlntlav* M(h c tit] HE niltn)jiii tor llnbt nmiiufHcturlnf or cun hu nniiMMrd ror *ny (nirpost B^nlitlit elovMor two tollm, Lily stoim Iwni cm- irnl locMloo nlll lens" fur tonrn ot unrs Uft or cnll Hoy Stew»rt Sii DomHir Hornld lln kdl l I ::.7 I nom himmlow Kit- iIIKI n «r lit 1 . n IEH 2 IMP in « lHli^ti iViT-- f"fanm~iaetiitv"m««i ·n (n tntll nn« ot li"l hirgnlln in tnnn (II Ml -OM6 REPAIRING i oil i i lidTM" fl I n n Tin- 1 "II I "" A -J li«i,« I C | nil till kfini I IBifi-I room t» Uy inoilrin ;JHtpui!li f on (· iooiMB mddirn KH inui Mnvurth i h!l' ' rraitn niuitmi iil.u finrim t i n l u N -nil 4 n«in inn i mil i i «tu f tatm ni [join I ni: fond I , ill n fi lilishi.ss VI l.r Koi Mnypi PAPER HANOINO 47 | MSU i i j--^ room inod.im oitept I hunt ilillinil Ininl I tlnto - "" i i r i l of ft hocn hnctt lint iflffTi'nf [n |ni l nf thnl nn hnd [to i-nji«lnc Pill Tlic hlli"! «ti thf thnt nm n int led tn Ll U l A N I t W Sit.-6 rauni tutnlfllind or tinfiirnWicd inoflarn hunltrtlotr *jT* \ t t l S 1 Fi|i " r . nn nil moduli (nil n in * - __ ..I) -All niLxUtn li loom s'ltlwi ' |'|K1 Mtinron tOJD Ixitlflnntl 111 Mnm s. SW I T Call III i l l I ' M -1 r nm modern 110 i inl , l:«. hiiilliiL I'nki* Cnnntln nit tht« |iilprrfHi(iin Rut In fnnni'otri n( H i l l iirhlnilH] hou"fl f o r K in I Iniiutnii nollllllorhood unlk i n d it in f n i \\ soi ih :-:JMI \!1 inn tun ti i loin linrt. inolrrn i. tl i .nth ; if ll MKit l St)i;~s ...... linmo mtniti roiitim moilpin i. . ""i M » li«ld . ninl 'tl. I J , n " ' " " I "'II I'll !· . _ _ . " . M I I 1 I 1 t I Itll Ik . r*k t 11(10 ior inonttl I'lmno 4J11I or Unit hvif lf tht-i packed hn 'or M two wci-k* England to«n tnttnunt I fpprlv pind honrd fdr two Knd out n hit Ot»l\ Loi «o frnm ft! nnilfirn(rn(1 Whlrh wotild h «hfiiit I Innttin nn tl I, t ,M IT Irli nfrl i itlnn i irin Oil of I ni ill ro I 'U i 10 1111 I ultl t i hl In it Moor f SJIti klldicimllt STORES, OFFICES FOR RENT 10 KOOV -18x(^ Oood locfttlon chonn Jnlm Ha) J^s X Junpar 1 Olt ttrMT--Mro om n room nt lift M.ir .·limit two roo I* IlllniJ J i t Mulllllllll Mt MOVING, TRUCKING, STORAGE H A O I lMCI~t,ltirtff«, i io\liijt viu (.ervtci loud dlfl Irnntroi i--i. iill f.liiir HIP nrklnnl tl pii loom LnwfKt rntfi on i niiilnsr Mropront Hi.iriMjo in MOVINO--16a ptir room LiirK* now vim ritll CJirl IMiitlnw, -DM WANTED TO RENT 67 i-lo lonsi ii llllliiK stnlKin tn 01 niinr I'rrnlur Hliti mill In itpll IOI.H tl 111 tinni nn I nitini nt of Hmliu IJ in no« ( 3(1C II rajl REALESTATE inn ll it I-DJI II ill n fill lot Midi unral i mm u ot uwii f l lint (nil SUBUPBAN PROPERTY 70 n i t . H K rtn limin. will olIlhoHlllIKi tl "fio dti tt H ii in tfd^r .-[HH« OSI A t nr trlii I M a i n liinnir thli 1(1)11 I nnin nn I iciirnur ' (ill T7H _ S li H~D I Vis 1O hJ~^!i "~acrt ~~rull ten or turftsr tr«ct». Purl t»fili imlonot month \t [jatnitt 4tt ml tot wait on Rout* V Qrnvel roitts in nddltlon Cltr 1l(till iiMllnM*, Inqiilrt Itoi Utiki Blrk t Inn or tihant IHH 11VO (o 1(1 A f tiliS t inllo out Grnml n*nv jUh Prlt-o «inl l o i n s to Bull C'u- tnliir Hciil liitnte (.fl . nltll nnd on \t Mnln Knrdi-ond city oiniE nr Kn d n 1 ennr Pny _\\_ll10j ft««^ 3 Hill t l n v t M IK P1!R MO"~TH"4 room hoUBfl rriilt oiitlmllillimfl Rurnaln OwDin 41KO --! IF»H VACANT LOTS 71 .LUB-- Low of Drirfmln prlcM 9ev»ni[ ([Mil hlEh lota ID LaH.nWi aluti tli* wlitltlon thtil Hug emit to Hfilwn pKrk qn Luke Docitur Molt of thum Inu nr« within twt titoclo ot Lakt Shord DrITi ot Cnntrall »lrttt, nont mor* tli*n one block from ptvod itrnut Wnttir md (tun In now mr) «awjr thli rtnr Miv bo nuroliiuwl mi (mill n«y- muni tlown nod tMlnne« monthly Sot P H. Wlr» Jit Hnr»W tndiiln, lifli r Jolnu n he loi toi 3»l» F A R M S N D LANM \l I I I l''\ I fun 11 loinlnl III i-nnl r.nlrnl Inillnlin foi mlc on J,mil trrnin 10 n.'ionnillo [iHrllTM ^iikt.rtl t in Inn inrlj tn 111 til IK j t || il M i III I t ff I 1 Alt h SH liiiniili II irn MB I Ion Ii II tin Ml'ltovni--Hi nrrH 1 Inck Inn I 1 i il fr im iniciiliir on Inrdrnnl Mf.lih llt,hli 't ml fr'in m I TM I ni d niiirK I liltc (IEII i" t « ri iLtnn 1 II Uia nn A MII I t no nNANClAL _^^ MONEY TO LOAN BO M O -s 13 Y ' Autoinoblln f omiB ana rtriinnii.ti ll K t/~\ T\ax« ^iwiFtntnoiit j^^J KiutortmuioDls DttlVK WH1LU PAWiO . ( J V O W O B I I B BONDING CO SlmnlttHl Itfit Utillt. PhnTia J (IJ1H AUTOMOBILE AUTOMOBILE AUTOMOBIUM FOR «ALI M rrAi ris-- io:» 111 Hnro nOADHiKii-u!) iv n«tti 1-iiitor tusn wh(w»t «mi-li t»i* i tmi mini : ilmr liiilck «lHnilnrit A ' 4 limi mdtltl A l ^ W SAI-BS I'HOSK ? Hill B WOOD ST lltiit um.il IjJ.ruulUH In cllv Toh . - Motor 1.0 4K-11 r, 8t Dttnturi Only AutlMdMil IV Ddul wnnlnri for Wwlnl I 1 1'i Wn Foul " W«11«J11 AxlB or OUMII) i c, srAiirt £ sns Fop JO yrtuni Ford Knlni mid (Smlo M P ' V P HKf\ RFAtllSfi -- /taut nil nnpl« Iraft tli 11 nsoikii ill fi» Thin (rm Kloomod ivftrniKll) In ilif «il HIH-IDR nnl notv itliwliyn rlt'Hln»! trull mi one nino unrt npiilf Ijlonnoini on \}i* fiiit nwd cnri nri )tlt» Iliin tno Tlicj-if nat Btmld o( wdrMnn ninrilnn* v\« lint* Kintrod n'tltirf tlmp IronMs nor ntifitff In twondklonlnK tnftt cunt wh*n they nailed II Illf," nrt tinnenil) rr*fl\ to iiorlc for ton--AKV t1m» OVflt lime ALL t(» time nnd ihi-i n« mlly cett I t'SS Hup ooiem of ti( name c)«i* ir vnii tmnt to kn**" «hni 110 i wmi In romo In KII.I look muunil You ulll mm rind out for loiimfir liJO--ni: SfVPO COIJl'r Cn-tvnn ton* Dmn u nun nillm Ttrn nrU-ltml rinlmt nni «n K lliln iwpnlur our In * |n Ice l Wij *t our t »«) WllV inlltn Orl^nnl (inliih v«ri- jjowl S l r lr" !(X* a cm AUTOMOBILES FOR SALE 84 A 1th m» I'SH I'All TAI Ittvn Bill hW Miir()lt IX IM Only milorlm'1 ton J)inliri On l ? o i ( n i Hi|ti i iliti-k full of Dtti t n.»l L irj. lint In wit Ililnk tti . IIIH nn In I Hi if .HiMLIol! foi til. lirlcn Mil il I nil HI; lit limit 11 will pm 10 ItivtMl tnti nitr cum nn I pflwn lyfnrr tiuilnp. Iflftwftifrr i Inr ILHP t In mmnktt nlmnt nudity iispil cum nf noixilitK intXo mill novels A pnrtlnl It il Won !!!,.» Miiilil \ i oil In r Tnrrt "CM in WnttHhi pi SI i nnil rjnrlltjfin list Mnji.1 A Inilni tor.! Hcrtnn liilrti mid coi itlllon IHtl Moilpl A Fnrrl Oniipi 1 Compnrt u;« ~ M^HT^^ i ni KK VKIVIUIA Ulllt Arlull nl Mur tlnlih cicrllci I .fiii.llilon iirfitiir. v«.f «ood Mochnnl- inllv O I'. rill* fm In rmnnlti tot (in iimy rldl n--aullflrn.'lorj icrtlct In · rril Imritnlii 11:11 iiiniM A I A N M IHMK tuor onit)il n .iinilltlnni il mil) ririnlihi I l.ool tlriM Thin iriirk In In rx' inllontl)). nice iniiilliln nmi ulll t t t r tun ri-nl« l)1( ii Fimv 1 HI ·iM,f.(i ris t V M si ts (i Moliitl s I lltliS Air jjfili K utrnni vt i initF.il innrp d lltprl ii .ifiv dnj Mil} n 1 . i 1 nnd nut nol i nl I . UTAH 11 -fon» lj)mBunin ivtll ilo I; hi r orn soil MIFI in dm tiiornnlcc 1 /i InctK" 1 ! loin t aos- isr H H "I flSK Vi W DUt.SS HI HH HI lill J M(.I! sn if. n I'JuiniK sr PURE BRED POLAND CHINA CLOSING OUT SALE !!· I Kin !ti»mir nut on. of tin. Wl Inti nt Pun nt d Polnlid Odliii f *v*r *fhl*4 HI!· tn IM lioid »i iho i K 'runt rfnt* lUfti »nd PtviltoN In OH v ijuinry nt) on Hnl» tn iw lii-ld »i iho ( K 'runt itnto lUfti »nd III V 4IFlnry Mt » on WEDNESDAY, CXTTOBER I5TH, 1930 )WMIiNtJN(1 HllAlll'I.V AT t tl OCt^DCK jMaifionfitiuni" *n nt..otiBi nr tli* wn»!tt«r tlvAl^niM. MH*tir Rulld.r N« 1)11" ihl '^IWL Slim rat) twtttliiit l«»r»--(tjMUMt MmJ ' ttnt ) . --- t^lny n. w horl b»r fflpnn Mnilnt No A 4ftT) Thtt* l^tvtflitly *r (writ kttt inM*rl«l o(f»f«^ BtfhMM r»ll raortniK hi In furl nii i««ri t tuv* hron t Col II IVitnmn \.i. i JAMIt* tl KBMF, Crfnlull (4.01110 unit Jilni ) PUBLIC SALE r win fdi at my r.nn : ilm ntrlh ma t*i miu* w»t of of Wtirrnintirr, yili, on . OCT K ttH* »t 11 ntltek A M, Lh# lollnitlni .Inn lbsJ -- KKAn OP HonitKN-- ' four hi»l »( tti4 MM work hsr«««. Ml r»l«*» »n th* f«rm TWD sti«i thorn -] ml!** wit »t Ltthtm, CATTI.B h»lf«r« on* iivinit tnllk Out Ckwlw "Whitt w»l« liet, w* dmi«c Whd* m* ind flw (M4 T*o tiox wMfoni sn« rmk **(»·, nn* F*rn*r i FrltW ««TB dtinp ·M^Mr » or 40 fl of rittntor ill in A-l condition nn* Mn4*r. «*» "*'?· ^^1*.I**'!!*' eno MsCormklt n»i»*r on* li»v tiXr. imo ttnf plnwii «* «·* "**« VM**4U* on* 3 iictlin liirrow ntit 1-nrt Ion h«rrow on* 4*ul)l* (1M*4 tit; *·».··*·» wmofl, on* ram) inn oni linnit ft«l cuit«r. on* |iow«r wow* «»w| ta* imMlitr mill OF« »L of !)*· j)lnn llAltMCM AND UIKOKLLANKOU* HaVdiU «. (· of tin- Alio HO lie.Jt* |IO«M, TEHHS --rinh l.ndti ( s Troutmin Alictlonmr f E nlnklfiy Cl*rk B*nk of DMttur, C**ht«r n* DiL»vm *l , «n* Chuich will Mrv* KObtAJt. I mil Inld 1'uhitc »t my rlact I mlln nouili *Ui of l*oMiir. avw 1STH, 1 c, Hniitiln toir, ton i!H ton ):A t jl^^ nwitllloil 1IM 1-hmulrt (oil* wttillllnii · nil court man 9!t Moil*) A Phiieion f nni| iro (irlio nnil nnd li In 01 PHMODII )..\lklN(i I A (tnot li»8t nf 11 iilfl T Vnn\ Tourtnj.il Sc.lin* COUIIPH HI il It'iniliitrrn li oui truuk Ivpi JlA Illtl I i l l t H } Mo I I I P l-oiiln 111^ . limn Fnnl M i l l I Irttllp I hfinili*!* in fll MID (irlrt fiEAL ESTATE TO EXCHANGE 74 i*non HTT tur ritmt iimrt plum* H(ll!TIA% tnuntl llllnolli Iflfl wrm ncll lllfrt corn fdini niwlern S ifloni 1)nui» Inn D tarn ntierul 1.111 irlhH linj. JtoiTui i ilililifl, linustt f i r m well fciuwl Itlnik Innd mil linn c trulf fni tic'.ntnr timv irt) ; ira: l \ t 1 1 root i linlxc s i r « h t n i »)*) A. 1 room limwia mrtthf 11)l km\ lioiup t A S ·footn hnuHii (iirnhi rhltlcon lnunc I' O Aj[an 137 Mnrtlmnt 3t i IIAVB (ond hunlnoBH Hurt renlrinutlil inconifl ti^npfrlV In PooMit Til * In tnOo (or a fntmral store Crornry ntort, Btioii store IJrj Clomlfl storn fitrnltura storu fir fl-tiy ^OD^ ffdln^ htifliiio^M fir ^tlxr iirnporn Writ* rull nftrtlnilnrit to L « IsnnbtliULh !00 nohrcllrti Aif , ro- nrla 111 E ItOOM: inndirn huiignloiv In llllnotii tor nocatur trunk dnilivln - 01 I \Vrll north WANTED--REAL_£STATE _75 The t 111 I Mnn , \ N 1 I U -- tlutt Inin Imvn voi * Si [j till fi 116 Mi i, hunt F1NANQAL BU1OK 13JS-- Slil i-cncli refill Mid! nn-w II run iKurcnii,hly i-o-cmidlttoinvl cur Imlci nnil ruim Ilkn nrv I'lur. I* morn tuny. fnotory iriinnriorlialoii In tliln uvr tl nu iinjlhhiK ion i m I i v foi fadd A!»i Hiilrk ': Ml H. Inn In tin nl ovn mnill ilon jrm Itinwj LI in w Wllllnin B \ K I A I \ S ~ . 7B 't.0 BUSINESS PROPOSITIONS 7Z 'Hi S\L,L--Blind l "pair nutMl OIMJ tan (IIS fllltrlHtr »n(l linlslic." Mo U solo ctnniii mndilno irttKor one Jiirk Shi Kor piuihtiiit ninrhlno H»int toolti (nsl r.iilMisr Coiiinleti J100 Dun Mllltr. SOI V y.lln St Hooiieilllli 111 f)J r^ttri sirv to cnrn SO n^r i«nl on mono) hi in r oat In loinl rotiKirn Owner nnifll anil y rlta Bor O B Hcrnlit VvAMj moii" on imrdrnn I !» nonrhr town will litiolco B IIm W?. KAMI- n till ill ror (1(100 lonn nt on i trw KiHldnnrn worth ISIiOO (jin plum )olir lllimny snMI)-- lironi|itlr BufferII ruint i (, pimno mJ'S MONEY TO LOAN REALTORS Ul\ Riorum uunnt Inic fiunw (mi nithiirhnh JoFiti C. Oldwclld- ro«llir 113 Mlllikln BlilB :-loSO HOUSES FOR SALE 159 I, IS -10 rotini nil nndorn jiiillnic tti month Mill Liatt» small - - * l l j hnunfl ns nnrt ~Mvlli SCI' iimi Dth t! roomi nsrt mod in fill 1m kdtcieo mmli tiont. a ronl bin i! oin Tirtnri, " H»o \ I I VSI1 I fltl-Jioon In null for wi lo l. m . t i I «i mi i . no! S t mini K n*,v ll'l" 1 inntil hiniFn , In niHl U t mi K !n 1t»n d Mf II or ri.nl riirtilHlin 1 ;.£B (1 J tHlS~Ts~THE~tlME IFFIl Rl H. F WAi-l NOW ·ill NNlNtl HUH K HI Nr.UOW-- w l o o l IchlK ioni|1«.il \i-rj il«(.ii*ml I'turtj or tiinii In folttnriK tlriti In invHiweod rinnrn OxlE i f Inl wltli nouih front \pry anf* lointlon ror ilillilrcn Itrma you tttn t Ouilt hi ROOSIM Ll pI'jrKtCL-- " iwro with rtd Kiini , A hue« tut In price M AH JOKtO StUtOOL-- H 0"0 Mill tlnnillt 1 room nil tnnilt.ru wuucnloii on \m\ml ntroi-t rvir* nli' K"in « all uroiiirl An ujiinlinl oiMJirMillli i Illirnil terms C N GORHAM SON : · Ml \si M l l il'i III in Tl l jo l A U I O mrvlco nalpli Hi»r No, nidFi Phono 2-JSor f O A M " -- AHT timnunt Prompt 2J Ll WOHKT--On rnonw »t Ho pnwntiroher.1 tlnco 11(9 12S »tieot. 1 M V K MOSKt 10 lo«n or u l i l nuy your osnow contrnrH 01 mormeoa, r O BOI 116 LovlnBton OlfSfcHOUJ IKMANC» COBPONATI lit Cit1«TM« B*n»t =,lrt« Phont SJ71 OK LOANH--)10 TO 1300-- Mnilo on uny jooil necurlly All hiinl- tioss HtrlaLly cotifldnotl*) Tscntiir Khort I Man Co rtonin 417 Uniiii nldj; Plinn* Mel I OANR MA LIE m o1t» proporlv unit turimi at rniuonnblo rptoR. IOHNSON ft sona He. Ov»r Pont'*. IH » Prntrls. mtitit on eltv orowrtv Jo«riii ti n*nt rntnto unrt Inmmnc* Ag«ity llft-11 Mlltlkln Bids Phono S- MONET nK Re on Liti rcn) FFitntP C*^.-. tor unit In in r O"Mnrs * So i RcuHom 127 w Main MONET IXtANED--Cii nuuinttiMl* ill a wiii Money Conditions Good Unlimited cnplttki to loitn on homuf- »t'Hrtment» mid biuln« bulldlnifi Climiin TOUP vioagnt 1»n Lnd e«t tilt »*ifit or low interctt and unv imeh l intini.in. Dial A L, Moore twit) *n SUBURBAN COMalRHCTIOS I WANS Arrsngo (or goB.ioiibltilt turllei. C It Uill«r 4 Son 3 01 tu I in in 01 I 1 1 id* i j»n ( i Il it i m «r I t I nrtl d t, AI 11 in I" IVtllllilii I iiHirir I Htmn ! I It H t f l JOW Sm on D |lt \\ Illln n Jtickiun rAi,n-- ta;s Hiiif s~ lusri H 11M BU1CK KTAMIAItlJ KEDAS ii;- nun i; srn i i'Af,s COLIPB IliT Bl'K K It VST1 !t I OAOt 11 J« Htlti l-T h r i S t l l H D UIAI-H id.r \1 t i l l s KSK.Ii r -4 -,! hoiltll ml d nr i 11 o t n tniifH II r ill iCIf M \ S I I n OAI II HIS1 PUiriC MABJ-lvK HI DAS Tn^Ac fnrn nip. nil rci-olidltlol *i JUH Irlrcd to noil til n MOIOrt S A 1 1 S CO !50 W WOOI1 IT DIAI S-0?n Pirosi, stti EKST B Ana.MM in town t lit! modal l-nitlnon couch Vary best of ooudllioti Tonna »r trartfl Adnmi Uiod Cur Mkt. WJ N Klnjlt MAROUI-'J"! f wrrrpi *i TOM n f 1 HI IMS I- n H\IK i 10 or 0Li \rui Ui.In ,1% ii Mr iid iifiinw f Kiiilnii p«i i, «»iijti« im .im MI «. in TMw : MH old Win i-ouB ! TM old itKiiin 4 H SlftllN ))»! d f llolntohl '0« « !6th lioi*lcli U'irif . vr*. old (rfl»h*n o«i Kih, llolnUln H«t(»r. nn ^.ov I ni II 1*11 In II irci - VIN old d M,II«I Oit Hth J*M*V irlvll* i^ tllll n pir d*y lfr«.j 0» 3 yri rll *lvln« t* plUMI ' nw · TfJI oil fi^.llnB Soi Jli) !*TM»y i».w Nr *14 fmnY triK»r 4 yr« old (r«h«n Oil Holfrr mliim, 1 «w« 4 ««««»» Btr *yri iflfl , t XI* tt *!»! J i loft; J «Tf»f Fittr Will Praino, 0. Starr u; in IIHO^ lino I ( HAM l!« (II HHMdltll y (f»AI M J? i I HUM Kit OJ MKtlAS IIJS O A K F A M I I OAl II i ttoum. A · si n:n HIJICK MAM1 110 ctm^«ll i it fl SCIIAN it ot iiMinnn ^ si HAS ijji (ii ii^Hoi^iLi 1 ^foitr t.*in i r *fl"'p M A S S (VlirHtS TI ( lliXMit- I'ltOM , JtM''s( J U j i ^ J t ' ' l St n yR*if!,{| J 2fi "ICt """" - - - · - · .. ______ fll) CAN IIVIK WITHOUT Y U! 1 IMTUOIT IOOK1SC,' tlffl I-^fcl \ dinnli-nll * 1 ilnoi , rv (,.)od A-l nw- 00. ( O A f H - . r*.l tinj .t l'l!6 O V I J D A S D » t l V I J D A S D » t l,l'l _ S . w Mfiil, ncn rnltJir Ilio-oiiklilv oiiiluitriVd (Ht 0« 4JS Dtl mrs of (itinf tjomilnr nil to cHow I. ooi KMWtl cll)b ·» froin t!(F 00 hJAttlt ISi. 1 mil rn oh t tiMi.1 jj: go y Iv utii U c, ms-l Heed rltUI s»e our oft ilnct 1-n.da (.luviolu en onr iliffmlu anil ' I ' l n l 1 J! , Ski-gain*, an Comm.rtl.l [nvtitmint Cerp. 34) a Mnln, MAltMON · Kowiovdl' 102H IANA Utrnlicht t fltdill roo,| can (I tlnn Hit down l*nn* tr trudo J F JG7 w Mnln i mi Piirm wiKton KM n[ nork liunwi* Inuihutor cM*ii!c 1^^) »Hni) »t(m» St lB«li ffi *mn.no" itrtiidoi .oiiwer k»ttl» So Mlloni Imrn miwtr 1 9 tt»l triwwir dul*. ri HMC ("iifti ^ i IT* K . Wllmli * Cull-Ail tloti.cri. T.U I t r-- Mllllldn ^ firm locnici) P, inlltw H«uiU «n SH mltei- r«M ot Ar|tn»». ·· WEDNESDAY, OCTOBER (5TH, 1930 It 1 04 ocloeli I' W 3-HBAD OF CATTLE-* l nd «w t MI old nit));* l u»llo» milk * diy rr«*h urnuiKl l)M*mb*r IK, 1 hrlDdl* cow f, )i« »ld fivint * **ll«nt mil It · t»y tr«h J»n I mi 1 b^lftr rur ; niontliF oli) riion* '-ow* urn all emi ^vod 8--SHOAT8-S Tktur tlto "1 kli.cii uilitn i,itnini) 1F B nindu IMPLEMENTS AND KOUSBHOLD GOODS I ntnrni hmu^ In uonii itiniif, I wnlkfnit plow, l douhl* *h*T*l pjnwt 1 *tnft* pliovfl nlon L KBhtdtH* iilrrfiilnk^ rntln*. I pi'«)i|i ,1»tk 1 *t*r itnk) ·vMtjit I ««1 Croum Hfimmui rlir So is,' In sood ihup" ) Iron **st I felflnt *»* 1 huff.t l Itn urn mMnm l dininr room tiW* t dlnlnc okwrti » n«k*n 1 I'll r nun nil .in\n i ronh H.A . l -.t l lttir*ry tnW*. t flh*f ruf*, tilt 1 wtlton run Hilt Intphomrt 1 wmrtioFi. |,lic»iii (ithof »rtlrlM 1o« tiiimr 'Tnii.,.,, wi t ,« ,n ( r M S^ N |'W, U id W. H WMTIB, COL E A SPRNCEK, Aucilcine»i- GERBUK STATE BANK. Canhlcr. Tn n* 1I»M On WEDNESDAY, OCTOBER 15, 1930 ih» Inii r-clili.ni nf t)»filrmn ttlltliiinti AmttiHfl known *» 111* WHI Utfit- rth mrm IP inwl nn mil* .·«*) mn» f»nf mil»« noith nf irr» «o«!». ri HI il «t '-l(irfc »h»rr _ «llWl»t »tl m An ihi(.i i -IIBAO nr H0n««(i « II mint* w*l|IMI)t H** !· *"» *ll« I"!* . yi-nf oiit iril.iliHt w*i«ni» 19«» lot , *n* n Urn il.i in. uni.Mith innulhM ocMlint w-ltMn« i run 1 ninic v ighlnr 11*11 Ihi ll-llltA) IP i-Alll K U tr* nl.l frcnli twn TRUCKS MB SALE MA «UAI UK THUCK9- -- o M c 1'i ton Kit D«l|[u lU Ton I I.U Frciln il ! lnn I nic RFO M01-OH BALM CO. t W Wood 3U dial farm Iruck. 1I)AIIANM1,H) USlilJ IJIUCK3 i iiKvnm rv i iov IHUCK oi-i ^ uvt \-iNrs TILL s i' u MOlOll TRUCKS MFJOi AUTO REPAIRING mi n L j I H B O N M i (.ivi'l l- li-'i ihn mr owner in m iFn ion _f o ;:s o _lm-iii Mntnlt On accoiiiil. nr «'11 ia m; h inn Health 1 nm tomiiolltrt in rf\\ nil tl my NIC ulni-k inilfH horlli nr Mi /lull 'i 111 II ii ti^i i f rinti- 1 tj nttd win ittllk Unlfi-r «n« whu* KHorthnin lull r.imlnit I j.«n all ThM* MH ·** »· ·« «tt nMM H(J.W-ft ll!-'||]*An KI)U, )«CK1I) POLAKD i-MIKA H(J.W-ft i.mntnlnit of t Hrooil now*, tl Innl «r uprlntt ttl«n. ""*i MU» nt*» (li ihl* Int 34 li«d of full ]IK*; HBO n|rtM«r»« iriulf ttot ·Inn * «·· ·«·· »»«·»» , ti rtrtu d«t*if, AIM . MMM oil* l«w» BIB»*T, MM ilt in P(i:ll-TliY-1'" hm.l nt dihli.n., tl Avt t ·*··» Ono Knr.lHini l m i.ir mo *«*«»* nn* »M mutlni- uii Ubn H*«rn nn It ft blnrt»r I wnllilnn |rtcw o(ii HI* «»*«pf . n« I fl AIM on* ii»nl .orn ·) il»r iviri .11 HI i-flHiMiiin-(. ID* l-u«t|iti rtrtu d«t*if, AIM . tonlh 9 iioc fn di-iic l titiniiln onn crium OMC NKW ronii -(' inlminic of on ID lnrl*\ end Mlw ltI,l rite HAIK 1'iudi In hnnd pn dm of t«\f w lyiijunN A,,,ri,ti,.,-, rABI, (inmwnijH Afl»l«t*WI»f. Hoiilh on Aniin li hfifl iiilhg ni 13 coin k THURSDAY, OCTOBER 16, 1930 10 7 ymni o!,l nntl jfno I ui.ilnBt'ii It HTAtt (IJ. i A 111 H--Mne mlllt COIVK fi im otv» I html ot (.Ml h Ifi ri '(I liid(l or i ill tn T In f . illlll. FII i n I h iim iidh | !|t. nt nldt nil li j 1idn1 ot ttond i IVCH unn i/odd J vr old Kiuh (Inn nin It Mnic ( 11^ M l liiown h.i^ r N H « r»*l inlr of tt.nkiw mid will vinlith .Ml llm 1 hln Ix nn ntrn. (osi) fxini I.win 1H1MS--C AM( H. M. WALLINGFORD, Owner. D McfiAt IIM1 1 iiHlllT P E ^ ILSON A SOS PUBLIC SALE I will sf-ll nt mi fin 11 1 iiillo w«»t unil I't mllei norlti or HnrrliioMti 3 mlloH ftt'l nnd 1 'i nil!»» i Drth n( Vhnitlc. (in « I tNhbrAV OC I K, Die H Kfmilui, 111 Jl uilix.ll A V Ilii. rilMirhtK (l«jwrlj 1-- 111 AD Ot IlOnsKS-- I Ciln lilntlt lorn I. ion "1,1 UI'HIK DIM I i. i kfi i Ml ii re ntnnnlh muHUI wolShi HOD HIH one KhnK 11111* Hinoutli nionili w tuln lino \i,t 1-- H B A D Of OAllIxJ-^-l On* tilflch J. IBM COM t yenr* nld will li« Jronh In llcntnilu i oim ysllow J y.ui old h. if r will bo irmli In f tsbruary oils Jirpny Italttr i i .110 to)) 1 lood i I i l.Qi,hoiLI h^nn .. . . . AN1 ( ItlCKKKS nlnto nilt nun hpittrti roiFini) Oi inn jjin fo Whli* utrijiiMi NTS Oni bos wntori one nick i, »«pn on* KMijf plow M« MtCoimkk blndtr oni jntrlr.ni cullttntor omo iota mowoi on» «)nJ[Ho Header, one herwi feint ^«y ttmlir; S-etctlon Harreir , (ABf|Jfgs AND M/sf-tu^xK^fl mo ji tn work linrncuB ono 3i)-ssl Iron keltic; one H nal cjpiwr ktulo nn* irntw- lanlt ono 1 ru hoim v Bil6 tl one tirsoilT Itotin''. ono brooder, lhre» Incu- ^*Vdr fl , on* crpnrn sopnitnr HOU'tl.HOLD OOOril Ml tr iin- imtM-lioi'i koodn nnd n»ewimy ewilnmciit for n fotn ttum hcuw Aim mini) otlift- aiiklsi n I omii]i"intfd if ftlirt. (n-ii J ndt.jt Md of Hit ii-tunn (.Inlt-tlHii uhnnh Mill xnn tlio ImRh ( 5: tnjutinin \ i tl nrii . DICK I' n fmutinun f l i r k JiKn hiti^nn rH^hltr ATTENTION USED CAR BUYERS Out 5th Annual UttJ Car Clton-up -Sjf« fftprwenl- mg (Ae Enfire tW Car S(ocjl «f the FREDE CHEVROLET CO, 300 E. £1dor»do St. h Now Going On 97-Used Cars-97 Our Entir** Stock of II Ui»* C»nt--»1l ·· "Imin -- will n* «ff*r»J «t from $50 to $75 Saving* Conte Prepared rs J3uy \DIII old ctr m* DWlw ih« down u»)i«H t tt 1 ft goof) Uwd Cur ftimr«- ihmi wn hit* v«r Snlc U Now In Full Forc« «**», If v«kM*. tlfiff · hi FREDE CHEVROLET CO 300 East Eldorado Street

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free