Decatur Evening Herald from Decatur, Illinois on October 8, 1930 · Page 14
Get access to this page with a Free Trial

Decatur Evening Herald from Decatur, Illinois · Page 14

Publication:
Location:
Decatur, Illinois
Issue Date:
Wednesday, October 8, 1930
Page:
Page 14
Start Free Trial
Cancel

LIC NOTICE E R S O W A t S i n _ 1 UECATUR HERALD WhUNbSUAY, OCTOBER 8, 1_ DECATUR HERALD V nil I " * i '-'"i, l TMi*i"i' lf jr 1 j if" Classified Ads Tell Interesting Stories of Profit and Prosperity EMPLOYMENT^ MERCHANDISE HOUSEHOLD GOODS AX. 9x12 RUGS $19.75 BUSINESS SERVICE Axilltll- , i IP ll in w t In loMK ivi Pit-Inn , I ^ ill ' 11 l 111! 11.11 H .111 V Slplllk .11.*. Illlll M u, 11 s I i ASCII 11 I It ill'I tt II. lut tit IT fiirtillim -.' Imntirt. tl 1( m' l intiMt* 1.2 HI llll ilruli litif tkklilu mi Mi IP i $ l IP i i. pllnlnif room av !u". i, 11 ninii || r,», in MI »:i !u, uirti.ii Milt. In vulniir IKurj, , ....unit »J ft 111 ! liolol t in ui lull KtnlUK iuia now t ., tlltllPP. (t (III U|. ' t W ill ll tin I p i ip I OtlKltPi HI HIP V 111 KB F »( r f i n I P tJiiuo MH u» lit unco llur Ullli l lirtllliiro uo 3.U I, Cut to Qordo '~"j ill l n n UP PI i ur tPitiiklnu In 1J "' 1 .j i p * 11 111. n u MI illinium! i ni p i.ii p i n a in I look new or .1 i i i, i I liiiii I up mil] lowur pilonB s.i! -.ID-, ft. thiui tlmt ivunt ilium ill l i iiiiliiin. Cii i.i N iMiior SPECIAL SERVICES W I IVAMI !·--Uinil luuBIB mid twia Kinn'fiu UIH.IKIH riitil(uKt_fir nlo it f»itn I I i I p p si mill.* film «nni irn lirlee. D«ntg[ nendtrlng Worki BEAUTY PARLORS 40 1,01 h I 1 11 \ l ) { I t S IIM. - « is, I V f i !(, 111 i II slmilps Mr*. Hi Him Hnnuty snluii 131. a \\inm 3 IflU , DRESSMAKING AND SEWING 41 u A I teli t lo n H o rt Illicit, ijll«i liililen, 81 IV MiAI SHOP JI17 I lit ml "WASH I NT unil linililhil: 1 nlllil (ni lllti'orwi I 1101 REPAIRING 46 I I I .u [ P ««ll ti' otii i S,iv 3 il in S i n »ulli t"( *«i w 1 p Unl i PI 5! . ullt tl. M Siw I v Mdl- III t " P! t i l '.Mill .1 I' Ni 111 t r, . u i .iu 1 I IILU I 1 ! r !,-.ti ,,,,,, uir, s I \ 1^ liil^ voiitli iirn Hit t i n ilnlH I I I N | rinklln I I I I I i ii luiuio ul int 1 if J I P IP II Ii v- i . 11 illillui. IMP in I IP I P i id kll I up \M1I sill l,ir ui 1 I I I I IP [II In 1 i in ^t IL |Pip1p| IDs 1 t I t kl I II k I IIP n ^ P l l ] p | I HI I I ' "i f II 11 i I n i l I i u i i l ti v,,n II I PI I $ I I I I 1 I I l l Ihl II IT ill w i I i tl f i "i i it I r I 'ii I n .in i In t h \ I I I s I ulikli p It" rl PLOYMENT A*ND AGENTS~~O DINING R'M SUITE, $65 PRJIAITY V. S t i n (1.1 MliltiL ion 11 u .irip*. .r r M U M WANTEO-MALE i " I , " i . 1 - mm!,) n ritid* k i ' i n n in, !· ·« 11 nn. · i lt. .1 I pi i. t , I II Fl I, + K ;AL NoncE t \ P S O I I I- is v t IP ,| l ! I PI i I I ll l l l I I . · · i i r voenarv WEIK t- Ifft'sCof Mtil i i i i ! I II r u n i l l i ' ' W l W \ U | t ! N C t MiH HINh -l.i n ' | ( l ll ....... t nfr uulnli- llriuuiinlili] 'rticni inn, liliH t p i r c y ii oniv Kiirnntn* and "' I (ii p-iiiiii'd 0 1 eutty (crmii m I ti I V " ntlti: ,n i n » I mi " J 1 1 ' 1 H I MM mi |IIHI|IL"J tuntltii p " i l l . " i l l I " ( ltl " t lull l ( I t III Aid II m i l l ! nl N I S I in t HI Pun wtpffc on nil inodnln uf IIIK nwcliliiit aotit i» fi mini (nit t Inn it Hciutxn rotwlr I M i ItlMt n1il I. Ini ilt (!u|r 1 MI.KI y _ i _ s oih ~T.i~ri)tl All wmH einiKintpril J r Coin, LIVESTOCK LIVESTOCK ( H f j f T I I i t tir I unil A~lrl1 hoiirs 1 ll IH I. .«!,!,tll.l, II 11 Kl- ' Mil 1 1 1 . 1 I(P M f p l N tNIIIKlimt filpljioil (jty IJtlcoiI f tluiin Ti wiuitlii IL _______ Alt f i l l 1\ I i p + P M 4 I f*l If « h . I i, t i t \ II Ik I J jlHtcl'i s U 1 1 n , t M1^ Ul !!__ % 111 II, I I llUlh LIVING R'M SUITE, $55 I r PI Ii u 'I, imull l SHIU In i|'lnl I u nil, 11 pi i i .11 I S ul], in! Mm kintlu Hninll HA till" 1 IPIUIPI llll II llll I |IW!1_ IIS I limiti. 1 i f l f t i ~ ~ J p i h n M I HP I n 11 Ini I irk " PI POULTRY AND EGGS , ,tn , i 11 nn pinil \ kill*tx (. I, nn r U ill . ,, 111 ^ONs'wANTeO-MALE 10 ( V, s ',,?' ",,!! [' /,",',, pi hi I HI Ifcrui WANTED--F«m»l« 11 30ARD AND LODGING ROOMS AND BOARD 12 I 11 1 GRAIN, HAY AND FEED 57 i t rui ii n it r vi -ml" (til) M« iiiii l,t ' I'uln, y Hli . M ul.I 111 l l in ill «IMI | i K. 1,1 iiytPi'ii I f r [i ii ic unil si « *: i i, iniful M ,1 ill 'ill! Mil; (IT, \m |ll'f Mi I il iilllpp nly tl l U I t o n US K * ill SI II SI 1 111 ll k I nil nllltr 1 l l W P J t 11111 ri uii|p]p|p| PHIIIII ' v i IP! npw t-^^ II r i i u 1,1 f r iK ( l t d I i -I II II It H 1 i 1 h H I S I r 11 hi! i 3 ROOM OUTFIT, $175" II IP 1Ptf!l T 1 H I, , I * flklllll II t t i p i l i l I T i l him, I.H.II HIM, 5 |u Unlrnl 11 ii , ,t mile i i s\ p,li nt I ,! -iv, 11 -nil f l ( Ml t 11,, kll U(,[f, il ll I S, II RENTAL HOUSES FOR RENT 6( Alllll I .1f~-T iciiuiii" nil "nloTlim ( 111 I il «!ltllltl T' Ml" 414E " BURTSCHI AND'CO""" SI 11 piinl i nfMtili | Ii t,i f j. , ( w1 IP pilloin I IIIPIIPI p hli m ill i n liiittili Kill In H5 I It t ll LIllK .111 llF.lll» I,,IS HI ll W il.r (i mi JJJ 4 I ,lllk M l I "1 U ' II 1 1 . 1 | , l II II. 111 1 rrox Ik. MUSICAL INSTRUMENTS p p i i| Ii Ilk ni n I r t dull j.irnt) in l on IMIV ruiso---K i till 2 'i: ti in II N i-» rnmli til i l · PJOIT 20 ' ', n ' I 1 . 1 I Mnli l S lull U 1 T. ottn r« it la in I r l|*r, M'lmr RlHL Cfllilt ! - " · ' - · -. -, · w u i i i i l l IHIIMIV I'llhd---KimlJtl 4 ' V 11 I IP 1 M ll.r U III Hi Mil t i l l 1.0 HlllHiJi 1 ^ M i i - ' ' ' j;.^,! V.^*, M iilinll linn i i l»i 1 Multi j-j'j 1 ^"MOMa WITHO'UT BOARD 1T Anirtlei.BftTBlcTi. flfti WITHOUT BOARD ! 1111 , p « lir i Pill I P i l H II , I i Ir IIP I I mi- ' » '"I Mir.iM « mill 111 RADIO-ELECTRICAL 26A n ll| ll t !_IP tt 11. il is I I « v « 1 I i l l , W E A R I N G A P P A R E L 27 S I'!!-- H rootu mi (1 rn ifiirni i ri iiHfpniil In . 1l2t h un s ~ |r M il in St. \,t t,, pit n ni siii ~ ( I I A I t t h N \ SO-Jp I ri.ni tiorlb in i li-n In i in I l«l I I H ici in moitprti lion!i« I ill; miifl ·i i trim t dij I lion, . lir II t i f ni u H ruti - r. i rn luiniki i n I ui III i l ll IP 1 i for (11.11 : ti I 14 ·- llillll 11 tl M, II ,| PI,,, ( r I) , In 1 n i lili im, If rn Opportunity News People who have a "nose for bargains" may be seen frequently in close observation of these Classified Ads You can profit just as regularly as they do if you follow their example! CLASSIFIED DEPARTMENT THE DECATUR HERALD PHONE 4161 KINTAL HOUSES FOR RENT 88 NlNFfl'KMI~N~ M"(--6 ""iwm iioikrn lirlih ImllHi) I irnl tllinn nlio|r rtionu : HUT. MC H' nlK ...... )tl(p|irn llnoil 11|iMr l~ _ Hill I ' t l K F ( l« 11 muni I'llllllh K 1U7S--II r.10 ill itiPHltrn lull m t i , ^1\ HOOM^ imrt niridui n Nortli o]du 4 D i m r w i ( t i IIH Sell oil lu Dtil . C4TJ fm KIMH""N T s im\~ ·Ttmii rui- llptll ll llll Itilil I liriun : f [ " ( V~l"s'~p : nKF^"lll n fkn rootim "ruTillltc M l II II 11 hi Al'H r roi n tint itnuiM i iixl PI IK IPI im 11, . euro 11 I tl I Ml- I n il-iniililiiil looniK ot mud urn Inns l^t fl ii (.PIJPIIL.I 111111 (Hi 13 U Mll'l plDKi. In S 101111 inuilun" Mil \ inlli it" " n n n SI' J.IVIIHI limit- \\IH)I - ""' It M i F ni s 1 . in WOOIJ I (ti 7 run i II 111 ilcill i DO ttlij I - i n n K u J i » ii »Pi . nxni Mp|f- ira II 2 l'!l bli.llhBn T f J -- 4 10 Ii nut tmnli'lli 1! 110 C, II riiirto fcnti 2-0131 iiitttui mi_j fpsut HiTVTi[Vinci!--ill room modern t r i i i7FVp,\Nn-- " f i r TM n i iiTM : I nn tnirff nult«ili rni : iiLnillltK t,nr KI. "Ii iMj^JIni III : i. 17 s r r u \IF\\ s riHini PI IP rn IP w l y fln ori^A HI, 111 l)l»| i Jllfll pprtiimht^ p On" n f l h o i t j t tli Um i oinmo lic iuifu rnonlM bnlb f iiU 8 T 3 E RENTAL MOVING, TRUCKING, STORAGE 64 c- c i · c a . p ti* novcr ti per i com Lowest ol tno^ll|p; nroproof stori\(e. III 2 4144. _ W A N T E D TO RENT Cons~ AtjT 67 lolltilito ppirlloti ilrnl to InnHfi crpnxl lo itl lo inn) Itii U r t i n I' C) UPJX lip (upilun III II nil- REALESTATE REALTORS ·58 U I Y I'HOPI HTY inco.nl, Inlrt rnuim tin Killnirlmn JpjIiTl O Olihir.iKr rvuKor 11 t Mlllllilii ulilK 2 If.Sli HOUSES FOR SALE i s ^ id mini nil in ppfnrn ui»ii i I till J, tU niiiitlll Mill 1 1 nils H lift) |iut ll MI Ills'. 1 S oiiu J im H l l l l , TM l u l l Jol un-ilfct; I HUB n~4: (lnpi| ii"»ir -i OIILI In int nnip-r hpnt oil hill ii r I'ullltf ill jiulil Run ii hiiln in. i urn \\ N S.throi,ilor 1 f, iciiin inn I rn 1 ill I ill m i IDK la «cl,,,u ulid liltllu tllull HOlixil Ci II -,DK1 t 1 I PIPII 5 r moij i i I nvi I Kl HIM llni full lot iciml i nnlrn plenty »hniti Kiirnm no IIHH, Minion i« J ny ihc dmv irrn H On 111 J ifpi" 71til All It ACTIVE H^rnflil rictlciiy t t llonl vrntrr fin I into |i Ivntii (il K ilnrnl IIJ24 N I itwnnl t n p IIIIIPI ,,, ,vf. j 1 tlHllll i iln t i i, mndr-r , (.IIP I i A\ liuiitlin 0000 THINGS TO EAT tl X I I 1, 1il n I II** II n H i I l in m l I, , n ,,l - l i p I I M , , i i I n , I llll" t ll tl I h iPhml I 1 r , v i \ dp n n i i II, ii i lit · , t n ,11 1 I I I h , ,i 1 nn | ,| Hi i, Is \ t PII^I in I i i III |n IMV iitrtily fur I nl ti I I ill n r I "Hi ti I 111 i r) 1 l|l Ir I P " ! Plllltlll | I P l J Mr IITI1CPUI I 42 II I I I 1 tl -t t i t K fl I I .,,- !l III 12.\ U I I 11 IP HI lu F- I P 11 11 |, \ 1 II l i l t MPI i i ii r r i K[ iik I I i n u," i I Ii n P H rpi IP rn KIW il P t nlllii It H i M t in f, r kk Mi PIK 2 pilliii \tl I nss l IPI l ( v t P I H I,TM u I , I * k i p i-t UIL k L i i I, H I I SEEDS AND PLANTS 29 I 1 I I i 1 I t s J|| I t I v I i ult Hi ml, r I p ·« i M, in InlH M. Iril pill k st, n i i i ii n' im mi im SMITM ri i.uo n iti nnl FUEL AND FURNACES 30 n s 1 - 1 ,, i i h rui iMn-i « Her (it rn... i Up titki \ hli In I, 0.11, '' I, l.i, B-111, I I t i In k Urt rnr · I-i cotl mi 1 IP s i hill ill 1 ' 1 11 itj| i i n iiii rn nti N r in i IP j it,!in im iMn d ·It PI, lll,|| t p ,,11, A,Illll!. I llll MA 1 , ill" Mmi nnlPPt Kill ( ll nil on IT! I U In hfldiiPlt r[pli ), II In II lip ' "I V I I M pi u! 11 l IIJin, \ 1' I k1« t II I I P I f i n lulled 1 »t IDE I ' (IP' Jl! 1 Iv I U i~"AI, (3 -t I ontflrn KMI- i i 111 t -( lltillvrnil A t r t t o Lonl Cu p I N I (Plloi u. Irtnl 2 OJS" I II I! mill in t J Hindi A n ,iv I litllUUll III J J IM I llti 111' ti fill I TH J I i r il t in In 1,1, n mill. I'lkiimi 11° ( i ul ir Mull Ii is M I|I|P!I I i I II Illln i III It.M, K llll. I v M i n t 1 I i I I i I i M 11 l i 111 i S iillt I nil , .1 , I s I I ,n «p H o i ] .-I'll.. l l l l . " - l l Si 111 i u II C O Jitiiii 1 1 I nt r It ~ in i r IP 1. Hi i ri"pl 1 en Ii ti 1 IK i 1C IS'S s lllllcr 'i i 1 "' 1 " 1 y iii.ii i ii i i i i I ,1 II ii'di p , | ,, , (« i ( r p m h ii h ,, , M 11 I \ I 1 ' " I I 111 k i i I mm i wi i ' i il nm i.l I .. , f II i d ptp ii llnii llll tl 1 t-.lr p . I n l 'I -S :\ I I I I It I l l l l l k I I t i t ill ,1 UP (P r tun 1 , nl HJI A 1(111, SIM 111 ! , 1 |t t p . il , nl I 111 Id I «PP I "II i I I I I i n IIP lir. ,1 i iii ri IM lilt-l. In I .ui l i i kll k , M ptipni nil .1 IP I I i it, t i , I 13 ir 11"1 TYPEWRITERS 33 I It t II I I t I I, f Itcnt t u t . Mtjlii Until 1 , 1 1 1 i| . hit till . I Kll ll Illti ^ltl i I t o n nl i. i il tl' \ 11 llii riionn FOR SAUE-MISCELLANEOUS^3S « t' if i 1'"' · nt n Hi t.iir I Mil IN I t P l i t ll ' H P | I I',, ,l"l Iiii.HII Ijirk tins t - - 1 1 1 -- 1 (In intiof slffi t II port tn» PI i 'p . 1 11 ^f rli f i p I i* H i ilk i k * n t i i l ^ |i in |i P I I ,| ". I S I I I n I 1 1 , 1 1II- II i ,1 i 1 ,nil Mil I INSTRUCTION" TB *OE SCHOOLS 23' ^USINESSJERVIOT^ "" SPECIAL SERVICES 31 1 I I S K I I H l N M t ilnorlLntuppI I . 1-, i Mi. irhf,- Lfill . (tint ' "' ' I K u mi i H P ,, ' ' I i I ' P I M I ' , "" I" 1..I. ml (i II full . - i 1 ' ' , t i i i i t · "" ' M ll tu. II i,| In . it l _ i u -Inj ,., mil , I I Mill 1 III IMS ..imihltt i| p rpclina 3cr»,i« nppi.l^ ml (.(itrnil rimlni fiiim! lurnllim n lili il (Itiit Mlnr ^11011. 531 U MERCHANDISE _i vniuV;. ,v _ ~- ^·nt , TO flUY , · Kiiitw uiiiituu ni,,,, u 1111,1 lo t u n I Illll ttHldlil ^|P rim tl i |P irrnnfmi it rvlti , I'. I' ( I l.J^ Ml J flt4» I .S'l 1 ! Ll 1 F t n I nil 11 llll III I 1 0 ill C^IPPP J i l l 111! I Un I ll t'h n rl (I L :1 I i" i .In tvi tli (inn 1. "Itll 11 II I Hutu I rl i- S HI M in» 11 Ilio to I'lnto your |i ItHlm. Hill i it ully i Hull in wi 1 1 Sopili H nl r I lionu I" i I 1 I III I | P ( 1 I !(.. S p p r in I .i» * ! IIOI , 13 I M I 1 i I iioiti p PI -n i lum Ii IlKn l.l.j tiPlnui t,p,|| Mourrtr llron " I 111 I s i « ~ IT8I~ r iiii«riii(ulirinini)iii flitl (In. oinlltl PII l nil - ,KJ« lll(t| UllllM lhrl rtly math Ti."j7rttltll KB rn SIT . 4 Ifi i ti. ur t- l\ h. I foils iiintnl *, tnnclern *.Kcotl hull (If Mat 4!i), Jli C A I K X l t l l A l p . 4IJIIIH (t!ft--6 room ni ii i i 41 niio r, r mil muiiom it o L Id I fill,I t ij nlt)n I l-oiin tiiPHlorn ur; t- sid^iikk t:'t niho t; rooniH no UK ii H, C iniitii ti I (,1 . uihm« wat i ll h l l« nnl t,n* (SO iX K On- Hi ll lid Mi p Inn i it 1'hin a i _04" II lit I 0( lltirip I'I ill 1 I 1 riiinn TnoaT b i ii i rn fi ,i i " t ^iiot iiiiii (if r I In .1 Ii ll Hi, Hi ti I 11111 tit VI olio " -lit s I -) t it u iiitxJirri «r S UP --1 f M m* tvnu r llj!tpf * it -- i u l mud urn lit til II-1 roin iinrtly mod Ixl i nlll 1 I nun n in oil, jr II M I Ho. Mil) «i : 0017 ui l l Ji c.i,',:," l-n- ) I I I I I S M 1 S 1 III.I ITT MINN M I u K mir f i r i p , n onu 4 Cdtplii n nil p i x |it I Pltll S 01171 nn M i l H " """ ~~~~ i in r h inn 1HH1 AIlll W 10tr-- T rPioiiio m. I n flno or b fl t n mlm In t o w n r r n 1 1 mo ; orj-s J"lts- ( |-l".~(! in n o ( r"K~ri(7i ( HI I s 11 6 7 i r a t t i o t c r t p I I k K I f I I U 1 if f nil In n nil EHIIlKt] F U ! V I I U w 1 1 4 toam iiiitcr SI 1 I s ri I s I I I s ". t, I - P O P I I mod k III I I l,St I I l t d i t I I kl- I - P I P P P · n i l l III Kti I K I H S v (. |.o i , ,, i , H | snint, U II I l!(l I I ,- HKPIII t Mi PS N "uT"-l ru ,pp in ,ih i n 111 Kl 1 I, L l A t Iv A. Sli llfll SON K I S I I II H I S - 1 n PI IH (.lirtiKV Jpnillv m n] ni I'll tin 4ii5!i k ISU I l ^ t t -- f p rotpp| lull, i n fXiotit Ii il t|p|p|inii 'Iniit t -lite : 3_^8lp I M ' P l l t l «~( U ill SI l d--It'lltb M» I M P ll PI 11 t p nit * in ii · md ilctri IIIE I ( llll f O rofl Ii t : P r (tnrllKfl ( s i I I , P I P i c p i ' l t l i n * 0 I! : KI'.uriKi* i itlii nil 1 kiinibp i,Illll ft ml 1 t i n dlnlc riot* vippn ! (3 2 ^ Tny I pr roo IH IIP il ^oii h' ill' tt lul f IG III, Hun rl Irl ll ill rot.f * roni in Hiiil mi r nn, sun Ii nt Bi rniiii Hint lull lit Ii I II ildi4 II 1--1, (" icnr In IT il I. mint HM! H Hint I in 11 i i n fully n mil rti 1 .1111 I 1 il ows iium." l i j l ^ 11 imlfBril i i ui i tni 1 p ii KI r KI I Iill Sf_i I _____ f l i \ l l l l f ~ s 011-1 ifpim PldilHr. iurt HIP 1. n *LOII nn m n 11 Inlim (.cod lo* i ltl P i [UP_I ki-ini «n J_9*" l"|. \H WH il o'l 5 run n rnrnliiliiil or ill rnrnlKMci) IIP irtcni titintiilovi ; 14T* \ t \ i s s iii -- H i uni |ppit mnilfin t; r nih m : l rn __ \ I 1 I S I Ji -- I I till" 11 111 I I " f l l l l II i ii i, !1, (I nu 2 ..tiler | roller I » Hu 111 tn 1 ['I in P^l I -- 4 room (in ul«lt I pf/ieli-nrr vt"Ctrls ru/rlfor Jnnllpir Hprvlr-i. tlicllioriuor, llrflt li^ wpilir «)i1i CLOSE IN-- T loom Ap THIS IS THE TIME Illll RI A1, V S T A I I i ; NOW IIIINMNI.- ItllJI K I r l V f A W W - Kftr llmMllll mho, I JIIBI tirll K fllinillHtd V I linn Itirimi Iv I, unit,*! I IP pity of Imllt I fiwlin-in rimilHii I itnliviHHl Jlonin Sls;l6li tl I I P itlih puiith front In sort, location fni iiilllnn lirnis i-o. cull t 1-f.rilNr. V I M i t s l Itnl-- r. IIIIILI ii mK»10' riniBlin! iviu, r I tu n litiiitaf Uulii l (untilrun A Inw u (ut. In nrki t - A R JOUSS Kl HiTOI--t) (Oft nlll linnill C n m nil in Inn I imknlow nil IPOIC milt I urn "I Ii, IIPMI all niPinn A IllllDilliil o|p|nnu illv nn lllii rnl tirilin C N GORHAM SON 7 S I A M I A f t l 1 II I Hl.t (. PH, 1111 nn Llty hint kltrhon InrntHhcil nnl i r\ nniniinblt IV Iron Si Kuniiid UK -^-J s i s 3 oi»l 4 room nipir Huniv f i.m! v til Pind t-0 HDIII nnil wnt.r fur rnll ItB.litnon _ ( « In loom llni-li, Itllrli.n, nnl I ilh A l l - nootliir wltll Ililni. niotii H i t If i PI lnr« Itlliliin nnl Imlll 1MII nr null ,it h o t , , 1 UIUM: llmMOnMitc iini f t n « « 111 · llt"l Mtsi TV i^ TIP! l~r w T I P rriT"n7 fn i Iftlir 1 I ni irlni ntfl Eli ( , idtil An t V I Iniwli rn r IMVUI AP!PI|(S Mini ; t'" tr UriCrtAMI 1 * 1--4 [i oni ncntwl atmitnntlt for rum Plunn OOllt RT,IM"iflAT(^ 1 l"?t2--4 mini nnfnrnlBlind ii ii \y d' Hntoil Imrdwopitl rioorn. |1B Aliilm Iffil onortiuciil In ( pimmodnrit t, room" cmt tr,:ti FOUR room niivly finlntml piail ?20 Phonn 4115 Oaffnoil A Son* F IKS-- 1 t Inoimiit mortotil un(urn In hod rojinN Hlfam houl t (IfOl _ (illllIATtr r i r t l -- Iwn D loiin niipiltlilrntpp n n, lulu fllfftiii tiMiLrd rrblinrt Lnut Iji MAI N N 1 ! 'i~« moron mul bulli ninio prn afid tiinilnliHl ( iimiro riniitit i_ t_»»l 1:11 -- All mini, n r, i «nn 1*3' i tlook 7:m M 1 IN XI 3"*IH f 4 ronni jitnit-lmi clDmi In liiro rlopn^tii i.rlvuii, hntli, « ono ink oil j tiuiinl oliii N htrolo Y 1T11S--Utin linfu rill pi h«) tt l-oolii tpiiih si pant liffit : ntii 11 n u r - s rimn u-KMency n i i TM ni'iii IIP jut cnrftfc ; 4134 3 Jt!(t M A CO N -vv 7 E - S m a n r p i - i si 11 111 r i. t iilH P.II m M ' Mi'iTii t-i~r sin - I i n i j U - r M i l l IS -All tnolc i 111 s i| -i i n tl nt Un '041 i:rs-.iiiiiii uiki Tli[i.pt i [Jo i i rnh 111 ·xpnrtnuint, orlvote both iiiii I out i, loan · n roiinitt I : ifp.S ti r firn iim Con Ii it wo 1MIS N 1.3--4 Klinrlini titfi kind iilph · mi n iiii J (i:*: MltiS 1 W "H--AllmctUi f PI nr UUCP' IP tn III illlmnln t w o Illlll] t a B'Sl MAIN iS JH^-Mnnllor El ill J or *~~rin n|i i Vrlnilc hnltiM HLI|IUPI| roi n t\S Jl lo t.Tllrj -- s 1)_ Mofllor S OJII4 t.*~II l il mi II nil Kll il I iti r AM t 11 in irlr frl inH.ii mumti [ Pf)l!l!fl 1 11)1 f Soi lt In V him W A I Ml N lip"--! i-uiiiiiM, Jp) tlnnr (imildlltPl i-OSJl) STORES, OFFICES FOR RENT 00 cTiiMoii lnspn fii J c!i ii Rlli HE \ H o o t -110 1 lit I FI S I- Mi c o f r i r n inoinol li.o nionw H!hi I I lli MilLlinnl virijil mom * .Sons uir iVI SI-- y»! k )nr «lii fi 10 im mat am Hi Mil, i 1 Ii Dili, ill 11 1 PI | onm inloll N :!»--(I room 2-utory liioiltln it ni|i« full I0[ tilvnl ' t ! 0 0 0 ennji tiiunnin mnnlllly Owtior SJJl) SUBURBAN PROPERTY 7 Inrgiir ; --H i«e ptrl cysh ... rtrtiilcn City Hull ii iniru Itoi iiii im Uh k IP Iii Ir Locnlud *4 mllot truit BII nautt 1 "» In o ~ or iihone (ttiTt ril"o~ti~IO~A( I I v~l "iTll,~i"p droi n 111 Hlllll I tl II ll H I BtltL I U cut nr I mil J mm i P U9C1 VACANT LOTS HNANCIAL MONEY TO LOAN Wlil«nlt 111 D WllllmiL Money Conditions Good Unlimited en p 1 1 ill I o loin on IIOIIIM iminiiitt and bmlnum iiullcllnini. Olmtiltu your prsnunt liuin anU em tilt tuns/It or low Inloriot unil p» nenthi. Dim nti A Stall d*rd t.ltu Blflfc A L. MonmttH* 110 NO onrro M O N E Y ! iind oilur HOIVTZ F1NANCB co is i. Plion* S-OJd* SAVE NEARLY A THIRD ON LOANS iTHU HOWS Rll OLD D^AN, »r(ur» ciwll oaiw »B IliiJ lo »300 « mrnoKt - third Mtn itinii ill* lawlul fHo Km lowtfT r*lfl 11 tbo cKy. B1RICTLT mid. "thSr.iin»«iTM ^r^ffiS* 11 «·" YOU MAY TAY bpirk Jo'ir loan «t nr yon .»n wk* w onit « · lKht motithi on sun II monthly i tnonu, COME IN. or 'II)lonJ er wrtU It AUTOMOBILE AUTOMOBIES FOR «ALE (I rn tlHiriHinhly r*-wnilltlori«il cur lunkn *nl ninii Xh* pw. Tti-n IB mnn onlpi- fiitlnr) IcniiHixprKillrph In Oil* cur tmii ntuihtnii ^p p run IPIIV ti r *l'« A!« Itllhlt 2* Kl.l HntnTi In ill. dtilni "lull linn limn T-niw » r,, IK W \M1llnlii 1^1 rt Hi "I AT w r srAiin mo -- 01 K r HAM'K--To own H 1ni«hi niolonm Mr at K vr »m«11 com TH»mi \ifltm »n for till* MM* only MOI'W ·« t Iflyifl SHJUS-- N*Hf IrtlllL A 1 m«* lull cutty JJ*t 01 1'B-A nil MODI'I in ·* IHIV DP. Jllli M01KI MMtAS-- OIM of til* '·rlitnitnl umd com in 10*11 I4S» ODW, I /CM B SKDAS-llf, MODK1' 04 4 OOOIt flBDAA--f1S7. , THIS Wl.fK--A lUBKUBt , *lTl*r llll* p.k only nliti mir infl "ir »*l* M G uti PHI rmni MI (id uv w BTA11H IM OI'l-N KVKMM.ii AUTOMOBILE AuroMoiiii.it ron MLR w i'AvV-- I'lV/r rt»bi"*TE""»f Krudtt Clnvnlti Cfl, 0*h Bl CAIM-A-I nn (dint MM ConnBtrNii 1C milt ~ ~ MAItMON A w " l (Ion. 4»n IBO* eoi down, taunt or i*d* ,1 K m W Mull) S-jm T»UOK »AL MA »o nil boon Hi W.i r»no Truck I91» lil,'iHi !« True* nno MOTOR tALM pp. 10 W W»d at. LM »·» .Hi) Itt 931 K WiHKl .act AUTO M SKIT* *ffi. ltn** . c»n' cotnn In «k Hi) to "'"I · «J"«TM'; .Tim lo riur horaii, No obll«»l1»n of HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION 4P1I CONS rnrir-riON LOANS rw reniionpplbl* pnrtiei. C. B- tllor * Son, J.OO» DOST IIT 101F WORRIED? 0 \ 1 II A, 1.01 01 ON tJ* ^ " ' PUBLIC LOAN CORP. m urn uric BWJO * AUTOMOBM FOR SALE PUBLIC SALE t will «'H nt m) fktm $ mllix tpnlk of Wnrri-nitturt. 644 MllM «*t tt Uthwn ; ruN'ia noHli imd ifii mllm went o( ^op*ylh on sUAl, O'T II 119i A M th* fillowln« Ooorihsd »t II ic 4--HIMD OK Four til-Hi if lynd toll') ftork rtoriw nil r»l«.! on th« lU-m, r AtTl.B rue ihoitliorn-Jorici lioir*TM. fltl* glrlait milk on* rhtiittr XMitm nmli lto» oro nnmi-i- Whlf* *»* ml ffvn no* pin--full hi oo.l*. HI I»LBM I* WTN run inn iiait.mi. OIIP rK'K w«ii'ini onn 1'winor'ii moult) torn flunir, with tWraf or To ft i r ("Amor ml In A l i-Midliion inn blndor »)« MHVPSII ior- -'·"-- Vc *i?lTM» f liir?"* 1 olio 1 ; nop-ilnn )i»rrovi oil" dotihl-t eloMd r(»t on* nn* roftp) curt pmi lmn) f«xl fMit«r ' »hn pownf woo4 Man m« liiiff "ono «i ur liny hit in n UAliNVKH A S T ' MII"BIt.AXLOI)(l ·? i i il MIX 'if i:nii"»f on UP l.niai iicini toiinriilori sjna^oll* CK) 1 Aluo ISO h"d«T» JinKlii oito 'in ) Hunk of Vl(lt ,, n)ll ,, lt|t M ,5 ; Cuhlrr, Mf\'e lunch. M,tAS PURE BRED POLAND CHINA CLOSING OUT SALE i \f\ tl V onllll n d out or mir iiiii(irtnniil o( «"\(iit' On pi lOStl llo'lul A f l nl lUllOI ii;s i l u i r o l p i ( ""n id'j Mold A 1 ii1 I "r* n i Sp'lon 1°)! ·.int..! A l-.'ir'l li.nlftr toti|"J In ltinnt»ii«n we i n rm*. ivt «4' ·' · *« · -··--· · i fti* CliovrnlM nil Mo.l-1 T lull'I ISl" MI do! T l*o (I \nut .it I (r ittloil I" *» tnlnnci oniPV mollllil) Vnrniirii w« pin tnuli "Mi)-ni I iniPTMt-i hor nn-r 418 T IIM TirsiTMI.MlOATV~lti"7.mii it tnln aiiiiM illl.lf.in r.nrli V.rv h. « of r"TM""*'' tpriiin nr unil* Adorn* Iliiail Cur Mlt( bun--Lots nt tnllfutn Vc I fooQ high loti in Ukfliiiao dull, th* add 11 Ion tlrnt lien noil tt NclNon fnrk on I,i)i» rwcutur Moot nt Ih^m lulu iro wltliln tuo l/lootti) ot tnjio Shsrn Drlv* or Ontroil utrwt, non« raor* tlnti ont block (mm povul yti«i)t Wotor Mid Km In mw anil newer 1hl« r*or Mft/ M tiurrhiPUd on omall pot- mtnt down nnd tmlnncs monthly. Mo. P II Wlr« nt llpruld '(I- PI i AS Ml mini T M t AS i K iiujinn puiiil'- »«i" to IP* hold * l (Jit '* f Cr» i union, niinciii ctu v QntiK-y m ) tn WEDNESDAY, OCTOBER 15TH. 1930 ( OMMBV*IK« HIIAHMA' AT 1 01 Ori/SOJt Vo jjo«ipoi!imttni» vn ·.(···uni. of lh» umihiM i ri niMJ MIHHT Wiilldir No llll (Hid 'Snort MM-1 A-tS'dt". an l . _ , ·- ll( , -irif.at»irl liunrli wi h»V«.*vif nfriprnl y*»rtm«t ii'ri. '"t'n f»"' ilio "MHI * Hiiflnir linmt'l hm titr »,vt-nn opcn-rii-«nft ih» «rB r*sl in'ood cowii in nit* ro) K ( .mm * Pun nn Aiiilomii flnn IPIVO nni) hMr him ) J.SMKS H .Mil Mil "" "* · PUBLIC SALE ii:*(-« i mil" "» H*rn*wwit, » mll«" lit* in » o'clock A M ill" fitt*win» ·S-HKAD W |IOR«I«-- .1 ] « ( D Hi 0111 fm t i n It hirci i« v mi" 11, ni-inlii ] « ( D Hi 0111 ttr-v i wp»tel!T Hdo Uv in* Hull i»«"» «m mill miuiu, ».il«rln 1EOO initr*, tmi«k mouth -HI AH nr c A f l t K -s IHP Mntli I rmi ·!« · ynf" I't »til in- (f»«li In j s ir i Id hiif"i -»in i f »rcnh in 1 ·\mmr ont l,ri-(i)f IttvtK A S I I i-Hl'ICBN-" i n (pill w» -1 (ii.»in wiiiip kill ·) Inilio n ! «IM mi" Kfl (M]|] BMBK1(t on. WHK plow niKMi-r fin* fnditmo nndpr mlf chin* *lut Sft Whli* 1 . .""* fc*i«rt pow«r r*n» hoi miffpi » fiiliii ,. . ,,. inn T w i .^IPI woiH Mnin^f pine le (,,! linn fcniii* «IMI '»«»' "IKf «"'·'"" win r imili mi" li'ii itoiw. («:» fi nil" )fiwi*r hoin*! niin iMot*ri thf«» IntM- h..... .». . FARMS AND LANDS 12 OOOJU Min-Vt HO 1 K"pil IlllliroXiil tiUkM lorlilitt) 0 nil mil PJII hfiiil i mil II 11 Mn in tint imr A vin truJu F o Mlm Jil vi i p Ii mi MAVI 1 IftfKO (omiB (or HU!PI or truda iM~pitovvn~s« ii! en iitii'ic lonpi i »i rr PI i J 1C iiinr i n nni lio ul KU trl? liifius ' ml fi 111 «hmt nn t iinik,t I'idii fitit v i "1 r 1 it rniH r 1 jin TO EXCHA_NCEJ jrttn "rn "fn7iij~iiTMi i'lmi urr C o i i y l l l i l . t f | i l l iiiri-'i UPll tl1«l am fiirin ininlirn S niiiin )HIIIHI Ini ui, linni nmf nl pru frllut hm, )nim,Fi. itllrtfpti lion* th fin ill wi 11 f.nH il Illi hunt I, ul Inline I il III iPirnllir |PII)|P- MSM1 I S 111 (11 l L l r t l -- lllinitiilim null t Iptit i PI in n uli rn imvoini n piilil t l t p 0 I In mi I-S4 -I ,-l7(« __ Cirt I 111*. 1 M IMII 1 i-o ...... ni ly niw nil iniilci-n In 111,11! \IM 1111 pUlnn.livii of i i lo d u n uiil MllinKi- rrcn mil Hi Hi fit n \ ] in mill r IIIK ntid p wow p i p i n n , pr p 1 i IIP otl 111 i lri n In mi HI II iluniiiTl n it I u fur nil! ^ ililllinni ft full Sll 1 fi IIOOM mo I rn hi i imi 1m Iti twlni Hi M lllli.jlB r, I i ii giniii il.i 1\1I iiijii ! wo iin I run 1 * i.oi!ivtti 3 ( i J IPO 01 v.fl ui ]] Itutimvnl I tttf h limit M lltiYI'). llf 1H AS IMltl'l 1 T P-IIAI: II (to --TFf.Vfi 1 I l ^ i ( n ilF C i ATlIt PIAI 5 o::3 (·MIlTis iti-i'i m"1 liiirkumn Iii -lu «i(1.11lt«ir MIIIIII t o 11S 31 I tut- LA IV ci«li Onl) Aiilliorlsi PI VVinl I«il __ ___ S7"W CAIt"wApMBl~ J Q Morr * Son Itw n.i i mm TI-II ins" 11 '. nun if liMnis | T H nllWMOIIIIpl I OA II 1 1'( nun!-! i H »: KHIAS I I 1 (11M ASH M1A( II in-l MOHH ' A HIT 11HI 111 !d llt'l h' MM4T1 » "I I'AS ill ( n u \ v i i i : * wl ) i A h 111 » ;; * 1!lf J l r '1 mM(1 HI I f ( " O* 11H n\t aciui i n t sen ( An won (, in N H1ASK1 IS niAl 5-lllfl 111 I K HI I 1 111 AlilMl In SI Ml" .Mil lor i i v unit mom Mlirrn FINANCIAL H UM KOrtll IXJII lllsi-Aitn HIM Ini iihl I rooni, now illililwl Into two at flu i^iiiu. ut amoriupo rwwii oniJotw l«ifp« mi) n rull Lnpjlli lur|,» ht h h INK Hilt lut la tor llRlH nino(l(ncHirlllH ot tun lTM ruiioiltU't for (in) (.urnoiw h"rrl(,lil Flp.ntor two tollcta city ntnini licit rcn ti 1 lotntlon VI III Hn» tot, lonn nl )tnii H Of oil (In. tiowtirt Hti|« tlientup flcrotrt 61 IP H). H U i - i i i fill*n i-Uii k ml ronit I p t f i o r i n i l t 2011-11 MOVING. TRUCKING, STORAGE M G U I stiinnj HruK till. Uf llll tllllllO roi Ilioitiip, ur lldijt Lilit J 4 1 2 3 hunk ipti.! II UI.IP rll t," It 1-11 C T-*. I 11 I r.l --Ullrtt ', rulblNh It tinll nl90 m t i t l J t IM ^P r ( ( (Touch TIIUP*CI 1! H BUSINESS PROPOSITIONS 78 i'Twi 11H yi* 80 wlih Hturn hiti rurnluti N i v o t p r O"hliort iniM Mini*. 1,1 ti-jpn t n j ITI i i tn wii» rtp i i itniipriJi rpi inoitlil i" Ii" mlli'il I. ml!p« ill timer n I'i routiit In- roi MiiM 1 * out rtn) Inn Ini, M Him,] I tioi iiixl n nii.tinil iirrliril oil UPti On iv t nrn Inn » r.|ptllntiiia f p r j.,uliik !lldr («li is m Ihcll plmllllB linn rll III on III" ilol Mi IPII.P mil i tli.i milt n |i ii" 1*1 !n1iH»t In thi rn pinilltlontm pt run iim'l ·«!· inn ii" line tl»n iiptii' 1 ,! nn "j.n nno In pri], p rii iiil mil in 11. ni In Klit 1^1 ilir nl ini il t I pinllnfoMloll Tlum cum oii (KXlli mm i s w MOID r A iroin nOAiiaTBii i \\t* iiiw nnv «n i a in- iioi-ii' i, A srfmr t f i i M f i HP i l"pw Ilion I Hud inllfn lei MoriI A Tl ivon Oriftinol tlmt OKI rim nil rirni cl«»n M. intnlc ill) O K. is;i Millifl A UOADMfm -- A I mw» n o t PrH*«l l»« ill or i" iiiBMiliiM iioo-iii itnd nirniwfi.r;/«fiul(Hntni. (« K four ro»m hiUMi \\m miitiv iihcr urtklin nol *ntim*rotod " '"uolTM"*!* «t Hnrrlniown Chrlntliin Chilian will n*rv4 th« Mntft .' i. rmnnniin, AU'ilonfcr. DICK r r Trouimmt ~t*r(( John Kriutii f*i«hi' r PUBLIC SALE THURSDAY, OCTOBER 9, 1930 4 11111 IPI KnihYum of Domini on NDctt Apilitii* »MI() txtltnntnt nt t :j iiuiid nt riiijt tnttu'llnf » hftid liUli trtdn ·JurthoiM htlttrt noMtVf ) fn 111 old : r»illnit HolntHn In If ft i t hlnno« »r« Jtrxy Hid HollUlttl. OM tvpttH HolHioln Inill willi pnpci' ovir ,na y»ir nld 1 ninmtu nil nt nifpi. 'oit)o In thin mmmunliv Intt tpilnj tnt tStr fciv» fcMn on mi piurtnrn nil mimitui 1 h»ll«v) mod it llllln tr« In t4)t »HK* will drop CIIKCH tnon rii" *to * rholc* lit onil will miltt yon men»y. A-l lint TM-*««n 1 ji.ir loutid tnornd, w«lBhln« ait )hf Oe-xl workor* «n« tontl*. One S'i horit* powar naMltni «n(li»t on* li,, hvr** vovor iMDlll* inftiM, 1 aimrilin cifpom in.ptrnior HMVJP fiirliiB wiiMitt wl» "if* «"* t«" »»* »l«*1«. O»« «»w I Mw ·*·»· """"' n ^*" "" J owMJn--WALTKR WI1.UINO, RWTS 4. BVNK OiV PUBLIC SALE M. jixi'iiirix or Hi- »ll) if n« ltit*lioii^ 1 *lll noil M Pu mil * 1.011)1 ,r Vi nriniiliiiE un th« Mwi M urn imnint rou* »mr *·", north »M ON TUESDAY, OCT. 14, 1930, »l U o clock A W. th* (oltowlNv nark old, .. .. . -Am atimunl 1'ronipi x i vino Rnlj)h Rmi No J Llnnvullir piVoii«"s iionm __ o t momi n' tlb^ri; Ft rmivn^r^!! irif fllncu S i l l l l l V a t c r K t i ' P t nt RO O^i--Un 10 (100-- Mnitd on p^ny £00tl Hfr , n HI ntili.l1y con fill PII tin I A l t till"! Hliorl I nan fa UPWPH 417 CltlJClio limit 1 MB Plinnn ksnt (11,ss \ijiiH 01 nt rcunod iljlc ri 1C* JOHSSOS' !lt fc, Prntrlu uuijirlv oiul (imiii B01I14. Over l^xt * t fiANJ PII If un ill 1 prntpcrlv Iflm vt, ^ I Hi nti Id nl I BUito mil li «u run,. A m i w dii Ii Minikin lit in Mioi n i ^«j |PJ:I tiki AM) At.L \ M i n i C A S «)11HT n Firm Mom (onilitioti A Jnh "A I l l w util) riitltilon"! iirlglnul ftntKli (,("*! Ihvl, l|i~ u « mil in IllDK tin lnln.1 ]«1.) MdlJl'l A rViltliH Firrj (I" til. Imjcro of lhr-p(* i IIH tiiw itlllliik tn. nlrrlwi Hlilwl01111«1 ptliniit 111 I ha tlipiptnintii lit urn Off''line \\t lin\. (11 tail. ji-|vlitt an I Hl\* 111 lft pllnr- PIIPI y wllh J fri-H ci fnnlniw nil'l lnp|i«- itppiir nllll tilt jiurchnptfi pr lliMw corn I ( hTATll *. Sfis IM Tilt. tt fiwii Oni mil «li* 4*4 11*1 pif milk |itr «l»y On» Onpi (too* 1 noun lioircr t*i lin frwin ill rw 90*0 (hi *»Ht 0)4, fruit Ihrwi iwlU Ml Al 'our OP) K«I hoitw, w N froth m J*nu*ry T w o IIPS nn«in* fliii iv»i)t wmoii MM 1.11 II* «)«nt itiKij flt)» iinoi) WflWBi twe rtLon tn fl niMmre nn-xid nnu , wnlltltm HlnH olli' Klllnr. )m! WOO I Wllrtl mil nnl , ono l-*iHlnn htirrnw tm H n H olli' Klnr. ) nix nun, 1 nrn vhcllm ono runnln* intl iiiii«rnjH *ili»r imlp|« i pin urn unrMiiiltr «n» wra.jwui.lir! two p UN* Mtnt Plow! »«* ««IKE rtWUi?' unity ·»'« *tnin« wnwit on* krnklitt Hi Inn \w)vS*, J*xU(t, iwwtu, (orK* On* i"in) i«oitBHr In livo ni« tif u iik HAIl.MKHH ·niBD nwlhit hum on*; olio Ji»lut« Mil FKI-0 Nil} til ft l»)l liftkil «*(» ktlkw, IIODKKHOI.U Tno diiKii-rti oi,r t i n .'i«ln» tnWi pinn oldntoimrd, inn pllt)ln« '·ii1f»l nn» .oolt u(v; rim ro kmii tinirt twn mrslitht ihklrm on» IIIRH h*ij.d«v»iivortt *»« omj nik* 1'vt! ft ulti new mii|w iirtuttij- ncillnc ont H ! Hi !if *in lit UluroiliflllJ M011M'--1 p M/r rip IP l l I V I 1 (pir llv f l l.T IV Miilll l ", "" ° M * *lll.n «PI11 P I P P i m nfl»et!Ft1tll OH 1 )rl 'lT rlllf). rouiimiii 1\ 11 )HKM}| TUtMl -t.A*l4 I I I IliTI V H I 1 1.11 !· «l ll'lnl ( In Ii mil i . 1 il I I Ml C 1 III,! tt II til I'M s, 1 I II II) tl, *l p - r P Piim P lu 11 ti.tr I \. nllll n ill l\tlt ot I Hi I I t Ir inn n i I ill U · Mllltklll Notl.lllll! Klllllt 1.1 ' NtWSPAFLRflRCHIVE* EWSPAFER!

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free