The Brazosport Facts from Freeport, Texas on October 2, 1974 · Page 20
Get access to this page with a Free Trial

The Brazosport Facts from Freeport, Texas · Page 20

Publication:
Location:
Freeport, Texas
Issue Date:
Wednesday, October 2, 1974
Page:
Page 20
Start Free Trial
Cancel

WEATHER T*xo* W*trtff*r Mfc i Mfti HOME5 J «MMr*ir«« • "***"****Jfc A OOOt PttOKT M*«f «Mfc*ml Mo if» frX*t for IMS* ciMM«r Cfcwea* w#» *tm far i tfwwOT *«« «f tin P«os» Rim to W«M T«OMt by MM Ml* - « «(.* «t*« «M ft*** -'-• - •*** «« u* CMMI In *w» CM* M tow M M <fe«m* * ' »»Ma*fMi«Mi**«. •«** »«« **" '«>'M «»M.. MMMI itMr IP* Notions W*affi«r H«« So* 1 * lor Oct. I **r* wti W i wMtk (tn*» fi»wyfr Air f eft* 8***, war B.«*«4f«<5 S tor Li** l>w «M> ir«W ** «f MM)* M ** unufacra a* TiMwtwwir V«4»r «o«J lt» Otarfc*. Ona* «l , *»e r«c«(4 (j wr; 1) M *&*, Witi& (a U M Va«v», Aru. Extended T*xas outiook TA1BOT ATf INS pROpomEsmLn, Coottai Woten ^ AIM \XU, MMTTt) *«H tei uwywtr, v<e& tt» .t J..JS *MM*r itlttif ml Mtt'T » 7}. TALBOT-ATKINS | PROPERTIES INC, Hi- •Mfir*' •t^niwiw* *mr « ^ * ** *v I * #'*•'* *• »* f 297-2436 vtnv tuna, Ctwrnju. 4*«U9S AJfcs Owtius, Hum? t. J tkt«nb» t '• f*ttcj. ItDTTf MMtKISMd I *•_- A^_.k | «j t«««»»»«**»»»•c •«»• »*» tarn <»***-«•** »«,»! Jack K -Sor II » K>«>n UU Mobil Hcffl« $* Mn. «•&*« R iLteA* A Arm«U«e«, mNHMt w««MNM'»> «ml« !»»•»*•• Mlk * ««»**« , MM ton «** »»* •«• I tw * t^*** •" »»».n»i «••» *>* M4». «NW • »» -«*»§»»«*««•«»««•* •«•*«•« •*•* 1 ' M-AWMWfct* •4 t , . I.4M «n «• I«M«« »«*« Cm* M *M*>M*W* * «^» M* tg^^i^lK'^iKgtg^w^* *»•• . I nA ^MiSI^^aaffS^^^^••• ^jj r liiiJi^'''^niMM i ^^"M*I^^^^^^^^ ^^W^^^ ""w»* T^W ""^^^K TPT- " wflwip i I Mr* JAW** P *U*» Ft Bnmtt.. Out* i K*n Ujt» Ctwnfi. L*** J»etnan Mr» Ctwuft M 'A4rUn C*ru»a>»' tYMMr. i lit* ! PROPERTIES INC . (• **»»««*»•««•»»««•*»••••. ------ "~ M«I wm M ' U» *M MM MM* «• «u«. [il l . Itt •«*»•! *•»•• Nbfc No6c« J»t !•"••• ***** MMy * hi .wnn VMM « >«M «M »•>•« «««• •*».»* •* WrMMf MW«M iMM _ ^_ ^J^ ^ ^^ ^ rM**»M » !1*t»H HMl Ml •WHTMWBHiW ^•MM.M.MMWJMBJM It. •* («•«« «Ml ' (HHN ••MM*** CWMW «K«*«»«,MMM ttoMtnww HMMKI EJL**S MAAft t^BM •V^VMRP »w^^w^P 'Ship's Log 1 MRS national award TlM "Skip* Ut." Br*i«tport Hi«h SdMol latanwiioMi ftrM pUot toy QutB «ad Smfl ftKMy, y («r •l a flM *«*r4 **« lk«M<l. IllltM HMk « "OK «*' ti»«4tB| )*«r«tlutlc Ut U» ItttH ELflSCO THE BRAZOSWtt PACTS -ss SHOWN A STORY f OR EVERY ONE MO THINKS THEY CAN NEVER FAIL IN LOVE AGAIN fiwc Mttoi m CMJ. ^pPBH(|p NOMCa INC. FURNISHED HOME SAVE $1000 B^illllMViFi IvoMi • i -t n i* ._ _ . jui.«..i i.* l **|t»««*itti_ THfYWTHRftlOUUITY «u«, ofANmisaioou IV HJtKf ,r ••«« JWU HMB0 t SHOWTIME 9:31 BUXX> FEAST ' stmrraiE itsi ANOAfiAIN * WITH THAT btUNbY FtMIftK' IHU. M HARRY BELAFONTE, rct,«» fU4A»(4i. UPTOWN SATURDAY NIGHT 7:151. 9:15 ? TWI«W^ THtU THUHS. V-AT AT Bruce Lee Return of - 1 "LAST AM HE«0-At »:« ><MMM BWBjgAlj IKMK%«* fwittniM* to-Hit BEGINS FRIDAY- tirasS f ^Rwii'% ^*

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free