The Brazosport Facts from Freeport, Texas on October 2, 1974 · Page 16
Get access to this page with a Free Trial

The Brazosport Facts from Freeport, Texas · Page 16

Publication:
Location:
Freeport, Texas
Issue Date:
Wednesday, October 2, 1974
Page:
Page 16
Start Free Trial
Cancel

RISING BEEF Cattle ranchers claim $100 loss MM fcil ft*r4ei**f*l*«* n ft**!*? ¥*» Ww* (HMIMty wHtofc tWSwaJf ,.. Ttey *rt <•* *t ttt tfrau tit* ttfettea Ai*Ja«a- »*•-- a^jmat jtMMajajt JMUNBJlMaM Ot*fcMMi ftdJta^ak HV99f |Jl*f v?«W p*^*pWW wWHW^P <WFJFW VWW • M* Pwtfr Ten Oi ttH tow* mm HOT t**y t*«* 1** , «*»' IM Cite to •» I MIMjH* to MWJW ******* |u r f" t«M aad >m, MM din* rearfw* latAMnt MM «<fM *>di < JMB h»»d to a» i.*»y C THJg: BKAZOSPORT PACTS HAVE SURCHID THf COUNTtY SALE! YOU KM THE U1RBEST! Wbole Tomatoes **M> <*** Sweet Eecntf Uajit Ttmo Slew reozi«K>oo! »| teJ^hT^45« »i* 7«« ***• f «V GOLD MEDAL Fried Potatoes .;'. 7 Juke Edwards Pits *fop Frost j - tfANFtUIT JUKE CMKlBf Of THI SEA TUNA GAYLORD OLEO Tea Bogs Sppgfcertf Sauce Mi 1 USSPW** TWa Spaghetti 75* OiU ^69 Spread UOItlMYLOH Pcmty Hot• 39 t 1 ' « v ^i UDHSTHIRY SCUFFS Ml. 99 STORE HOURS MEN D4ILT 8^0 All Tia fcOQ P* TWtWKSH SITWMT SUOTIT ftS0 AM Tia 1« W TOW sHOffiw commaicE RI6UT RESERYEfi TO UWT WE CLADIY ACCEPT O.S^J^- FOOD STAMPS • AKI1 Yla^VaMl _ fk^a^w B*«t ^a^fcf ff^Uft ta^A Ca^l^ a?**f la^AaVtttaV CdaHa^aW tfta%aValCA ' An far Ml *HiVf A*f» C«M» fgliMf Safara? •wwd, 0» randair a»«, "ff «Mre* *f <M^«£Aik% Mtf Mr «awy MM •- after KTB.W ef O*Ja«U. O«V- ^*w* ^MV p»« M.J «•• ^^ «•••* * wnqmor p*««« H^mn*ww4** "r^l teakinf tor naniy finw ttat cfter dwy afrnd to dawsa> aidt Wt'rt toektef tor a tiawecntaiabiryliiiaradkM *qv*rt d«I tor t«fy " <KvnM**d(l«< Ott eHttay." IbtUJ DWHelOtart tmn wen Ibtw An AAf mMlM CW * 0nr trtol to te be fetttnl Od II. . af UK SM Pmadcra „ ^Q^WMMto MM fct w«aM try Oet 17 to CaWi. f J WW(Pff ; IO WIHaipW ' VfalCD jaMJ 1 ' liClHWt wl fWr* PraOMr «f Of B«a«c. CaVv; cam «fc» M0«nd «twfl« *ad «BUM to R E. ftnaftoii loam , Ranchers plan mass slaughter h» « fl'AfC 10 pTObM Oiatt TTa»t»r« MMt Md »««f Prafacm "If* ac( « pdbdatr f^ b'* w «ct d merer." Creamy br tmdkMai (Mr attde to *t rxw* •( Jirfi Bejtrs. nortB «C tart, far (a* ttaafMcr. M» Mid be **§ ant otaccrMd «*fc «be peMtfaffity «ud» w act one* fonarat* a *B anonf ft* pefcftc tawcrd bee* aad dMry nattn. "to doBl auto «y difkraan tf k <«•," ta add. ~Tterir > s atdagj «lac •« eaa d». We'r« al fotag broke. We cant ffve ' i calw *»«f." b* aald. 4, CrtCBwry ctjd, will be wnastd . -tt «M«d te« oaM too moth aad 11» raaw (ham to matsntr this I* * mcrdful , Mid M murj u IJBB fewd nay 6r dM and - - • - -- ^ril^V A • ------------- OIHU wftf Opt wd dMn ott." a* MM. Graonmy ctid (md price* -«w «r o« of teLnce. "TVadors tar* el OHM tJWm trt* NtMr." kr M*d. Crtamry rahm tad cMik. naw • drtrr apentea ud tew* they wtre in t«t 7»* arfr «>*« hft far » OMM la tfa to «• tit tarn Jew to pay «ff tfe U.KM Wrd ***»," Md dairy omnMn ' -' UA Ajprioateart Saerttayy Eart Bate but. a paafcfea to doaayMaj 1 dMltom iMBar praw a* Jaae aad My «{ hm jwar vtMtt tttjr dettrootd (MJedtcd* af (JwMaada af babgr diidks «td a«al<Mi>j ««i Qaekn ratan laid d* fetd a«d«d to nut ite bmhto E jw MM oak «wM br braajht to tar raadi fraas we* pUt» at Bro«B*»i. Pan Worth, and CMwnw, Auto yandab strike area lAKE JACKSON•mm tiwd poartr h«r« ttto w«tk«Mi wtDi tw ca»o at *ad * ttaft rcpormfl? took Aa numaltd t>M u dMu«y» w«» nyiarbtd by Bffl .IUUadnUHM,«tHr« • redhrtckl avrttd tfcrwtgK tk« nar viadvw of «a OUHaaMt. rtnaiini a aate at U» raur aart «on«r. Ats* ««»iTta« Satvrday «ajkt «** dMaaft to (to raw vwv taimr Mdgat cap'w V. R Kack't ttli Ckttrratet BMtnd M IM P«r- kad ato PMo parted at C«ikf« Aa tW caMU* upe pl«y«r aad «htt tmckti ««f« rrporud Two are burglarized at pBBam ivj9inf4 iply at i;H ^*3$S3?"25 *S ^" r^?^nF I^J^BF ^gt_?^^ 9K •aBJi w **BPaBPP^PJ ^» * .'.. ^-7\ife

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free