Decatur Evening Herald from Decatur, Illinois on October 7, 1930 · Page 18
Get access to this page with a Free Trial

Decatur Evening Herald from Decatur, Illinois · Page 18

Publication:
Location:
Decatur, Illinois
Issue Date:
Tuesday, October 7, 1930
Page:
Page 18
Start Free Trial
Cancel

DECATUR HERALD TUESDAY EVENING, OCTOBER 7, 1930. DECATUR HERALD WHEAT CLOSES SHARPLY LOWER; CORN EASES OFF Decline Is Checked By In- nide Buying and Short Covering OATS OFF ALSO CHICAGO FUTURE MARKETS B» MMEti E. UPNNET1 A IX),) NEW YORK STOCK LIST t / r ^ i .in* /'p., . CIIICAfH), 1*I, T. riHllninf- ·tfinllly. whcfil cldncil Mi«i'|,v lowi't nn the Hntuil n( Ti Help Tiii'Sdti;/ fiflci hplrtir diiwn ni'iirty .'Jf nl one lliri" The hrrtik ill Ijlvfi |»ifil unit lln* fH- f wiihni'iii In NCI-. York nimko thi chief ttii'tnin Tlifn- «ni B I nilly finrii Ihc IniUIr lull nn vc buying, (lit* clcflini 1 hefntl MH III' l)U.illlJt IIK J ll'l"l hlll-l Ulltl J r (| jiotue sboi L i ov 1-1 In-; L pi j ti f*aa*tl off \ M , nhfl i ply with u liMit but i r-'iMvril mutf nriivf «ii))|MitP fcini -Jwuin uf Ihc ImlN nnil |ii l( ci luiil n u»ril rip- (*oi,ci'.'. OnH \n*n* uff *h,iilili" with «n« i I'l'p- 1 . |, r |,. i; It I'i'V I'lltn A i/l Ii UxluJ rritin,) r liLliil^ M I. \.i :' It -i II IP ,, linn Kii-i,| i' :i 'i \,i,i r *. i .' j«i», \iiin 'P'PIP ii ,. n \,,i, i ,. ' [ - I t l [-'ll'Pll.1 .... ··'· lli-n Mil-, I S " , 1,111, n,. . ... r,'i, .lipiini-iih 11 r r"- ( '(.m.lii-jir T i II I'l'. I'.iini-t 1? H ,. ft MiiniM-i r ;·' ri"tif ruipi ',/ I'llli -!-.(, S 1 111* *"li L n l^ll t'll * , 17 ') R ^ S j t! r A !1' t j l 11.1 i;,-l (Ir A , Jl | i;i'i.H 1VI. |i HI* ».. MARKET RALLIES TO HIGHER LEVEL IN BUYING WAVE Late Trading After New Depression Sends Leaders Upward CLOSE IRREGULAR illy l/Hitnl I'lfii.) NEW YORK Oct. 7-- Stnct-M mot Kuppfii't Tu-p.-fijny after vnluen htttl hern depi: Mtscil to nnw low levi'lj* fur 1hi ycnr, uml toudprn name buck nbove Ihfl prevlotm rlosing livr-lN. The olouc was tr regular. Hog Markets Quiet Down, Prices Trend Upward illu 1'iilffil PrtM.i CHICAGO, Oct. 7.--Aflmr tti« wild t rutting of Monday, hog markcti were nioro quiet Tuesday. Receipts ugftln wore tight Mont markets were -Hlcady nnd Mvortxl wore active ami higher, ChlAago was niUlvo nnil Mi-one lo 20c higher, mMlly on titsav- ICT. The bulk of 180 lo 310 poimtl.ii Al Ihe noon hour lh», Art League Meets in Shelbyville Monday RHELBYVIUJE- More Hum half a hundred photograph on- arrived In She I by vl lie during the iiiornlnK hoiini Hominy to Bllond lhi» 2Sth soul-tin- nuol Convention of ili« Southern Jill- no In Art Leiijj'up, wb/cli wtis held' It) Price of Grain On Decatur Markets Down ,.,,,, j Durln «ji4l littin Decatur Markets Down i ,, ' » ' ' - *."«"?*·. -M," i Hrifcti' Miii-lHMn #in| .... . * *. . -Ellullll '(1lt|V , , wh-jiil 4lrnp|r4 two mnU Tu-'ai'lii.v II-HK-I tn.i,., i.,,,, ,",..,'.'.'.',""" clonlnjf at fA roiild. l~rk*"« of forn I 'i 1 ' 1 " "'''·· '»·'·".'.'.',*.',' nml OWN f!ri)|)p-il one cftlt. Oihi-t rijiivl i'l'/if IIMF* Mi',',' 1'i-ifM tttevt\ by HIP Di'onlnr il*-il- [|""'n '"if tii'ti' "!"1!)I* lhi AkPnhcnd « Mid Ion on Mtiln Htnid, weight* xoltl at II0.1D to 1 10,35 with A few $10.40 to flO.ni) and lh(- top JIO.OO. Cleveland wan etuntly. pitts- burxh WBH itteady to lOc tower. East Buffulo wf^s he live to shljipsi'B and Ili to 2, r )C higher. Cincinnati wiis [air- ly ncllvti snd sen* rally Hlcady with ,ipo ts on packing HOWH. Eflst St. l,oui," wus uneven, utendy to Ifx: hlghor. Toledo was «l(ndy. Of th* 44,fitl ChiutiKO had 23000; Cleveland 1.500: PllUsburjrh 1,000; Wast Buffulo 700; Cincinnati 4,, r )l] ; Enst 81, Louis 13,500; Toledo, 400 wetc RusstH of the nuon^lay lundi- eon o( the local Kotiiry rlitb, Lookii ECATl/RJ room of the In I lie ba*finn*rit ChrlKlliin rhutcli. The bantjud m-TVPtl nt, !:3rt, nl which John J, Ward, cn-iMcr or thft Shotly County Siflte tinnh, WSIH llin principal upcuker, hiouicht the convention to H clone. One of (he mofll IntiTtsling Uir-!d o( thi; convention wan mo Pholo-Klninh'TB 1 hour from 1 to ft \. in,, by (he SI, LmilH division of M . ' n 'P. P. A. It Thfr* 1 wriE* tt It rue illnpliiy of (ik-. irwi mnilii in vni'ion-t |pnifs of (ht t ·il»t(fi nn JlKp1ay in th" Aki-i)-. hend ·tludln-i. which ntiirictf-l iho a t - I ln ml Oil n H 1 s '(I'l ..... At I tic U ..... wln-y v.t\i .'Jf ID ;!' Inu'pi , id ii wiit I; Tii 1)' Icwi't anil T!i H »tf-July tci iilfii |i!V M i l l I H I ' l l ) V T iv H I Hlanll.- I!"' A u l - i l i tl \iiln t , It CASH GRAIN Peoria Cash Grain l llH . L uliltc. St. Louit Cash Grain I«,J t !.(«' / · " ! , ' nil! \T- hi imul f|,-i,,nn.l ir l ( ,w..t; I ,,,' ,'. Vi ' h K-L! \^. ,\^, 1 Irirrl, Mi · j.jinl in , So : li.n-1 "i" .'(.!; lii .1,-, l,.|,,M.i,l. i, 'i 1 K l K Sh I IT l i H i J , t ,jr , ll.ll.lulu I II t. ·· -. I I 1 lulll *l!1l · l II til J. ill l H» x 11 I'll I .H-* U I.-IHI ,\ M i i; i nl ,-, S r i - I - ttll.l.hl! l*[ . , *',iIUUII.-EI l',ii I ^ ll . I ,,-.,. \ I I I . [ t i l III- I 1' A I P . . l' (t U 1,1 (·' .V I Kill.I.I'll. Cpp - 1 'l :,\ j iiu\ I 1 * 1 , EP ^ 11 *i -, t i HI . , , . f-i l I n t t M- Ki-l - If" lull 'I i-l *t 'I'.'l !"'' J itlnv Mnn . ""' K '.i. MIH II I nluli I 'M MHMIINEIR i ll Kppll I'lic . . !l si i ii i 'K . ',. Stil 1 1 tif S' V MH.UO A. VV ^t, 1 ·I t '·I Mull, * I In. II Mil, n Tnn'i,i in, N 1 :'. --.ill I'll Hit A sii, I Mi , Null ni i- I'n.il Lf»» t'l'l'i \mi rim- ,·; l.i r; ·'"! S V I* . , . . M i ' , · · ' i S V Ml i II til Null.ll "pill , . H 'i II ., i i-ini..r« 1:11 F 11; ;· ' i'ii i :u ,s ~ ' . ; · '·!' A ti ·*.·-, '" · I tt t E.II , ,-P.\ -'" I 11 I ,11* J l l l t ' , Vl, 11 l i liiihl 1 1 V 15 I 1 .-i M.M | . ll.:" 1 , I i t 111 I' -r L \. J l 'i 111*1 Vmwlliii'i . H't 3tt W 1 '« Wn r ti I'.. SI 1 -! 1 1 1 iv r ., , n: i ' . i W'-itl(ir Mr. ., S', r i 1 ' \v.--itlm HI ., I.l'i 1 Cull I* mai'kfls were very quid to : day, the ilRhl urn'offBctUng n slow H, R. Slpfl (fujchcd n new tow H( j ficmtuid nnl holilln--; niotit points 1M}, off H polnN n*( nnrt thru rntins' ittfitnly. Chlcafjo wni nlow wlih only hnfk to above 164. It hflrt n fnlr 1 hlfjlily flnlshcit yearllti|f'» R^tlOR umounl of the tnlly. Oilier tn-lim-i mitch *iillon. Sovei'ttl louds of yot-r-! "'··" 0 » °i I" 1 " vfw'inK IlitilM (ollowcd. | lings sultl J11J.OO lo (13.00 with HOIUP' '"''' R ' lo (hi; lnlr trudlnfr liiRhi-^t jtr'i.itifflS'l piiiinil-i wpl^liln geUInt; tl3.3"i. The o!flci-is of thr Ifitij-iir; nrf: stoclm Jihow(-l nilvnncfa. ubovp 1h*' CliiVflitnd had llltli; uhatil'C. PillK" Prenidi-til CiistUjti: K. 1'rlH». .Mnr- jirivlo\i» rlrtHc of onfi lo ninrly Iliree , liuiBli Wfta nomlnul., Kiiul nuffnlo' | on liolnls, I witM «UuiJy JJndnnii.tl wus slow H.DI! Vfcc-juwitdcnt 1» K, Ahunhrnd, TriHHnj,' Aotlvf Htcudy. Kuxl St. SjOiils ivu.i slow o", Hhiilhi^illt. vfi" ] Trailing wns ai't!v« witli Inieo i nattvi) rtlijiTJ* wkli i nil leu liana Hlemly ' ' ·ii'* I ''loci' 9 aitpcurliiK til vnrlous llmc.ii bul wisHifrnw were stoudy ID ntrontt- L'II* clurhw (be tiny. j TolfUu wits sli-aily. Tot-ils were 10,- l"Bhfr. PlUslnuKh fat l»ni)jH wei- Thn tiini'lii-l mtl siome liuylog sup 139 ss follow*: (.'hlfjuj-o, fl.500; .t'lfvi'- nmmlf to i-'n; lilithci. Kiml Huffiil.i poll ttt (lit' uiirnliiK "ii infiJi'iii illtin hmil, SW; I'lU-tlinrBti, IU; Blust Buf f' lt 1'itiilwt VHPII? 2"«- lowi.-i wllli tin- Unit Hii 1 stock oxrhuiii,'.! wua Invc'il- falo, i!75; Oincinnutt. UT-O; KIIMI St ' otliirH tiluHtly, ('indiiiiiill \VKH Hlc'iily (.'IrculaiIon of vicious -li-press-j u-ulii, - r -,5-Xl; Tolftlo. ilfiht, i ·'··'« ^-- I* 1 '' 1 * w-»" Bifudy wllli niniur*. Tlila buvln)* was f o l ( s i, c -.'|. t marki-li* l e w t e d fiout Ih* ^^« |"^o''^'wli-''''^^!-^"* d by a wave uf nMJlii'' -lial 1*111- |j)e(ik of Wlinday un nlgs1 mufhujj * t * M ; pi,',,.^^^ ,-^. -,;,,.,, n^fVi',,. ·I'liiiSdliy uml iiriuen flntitd ii|i, nd- m . cini-ltltwll, it.Vl; Kail SI. J,mil,., · · f i vituCinJs sJittri)y Ht H*vo*i*Lil p-ulntH »* 'Jifi-i Titim-T-f* lit*hi" i-ni fii 'ti 1*1/1 '^^'r/;--r, ; t i ; ,,, w flt , a( . ! TM - r .'.-«.·-- -;f -, *·"· in.i-, i n , v wlpX» aB(»iii wer*? loo hcsvy fw (I"-! . THEASUIfY IIAMNC K inuntl ttnil th.! decline uotillniittl , H , , t ' » n , . t / - i ' : t . WASHINfSTON. Ofl. 7 The tdvani'liitf on fHt ImiiHit. .Riilh of Ihe Iri'nsiity m4 bulnni-t- on Oi'i. ·! wnc I etii mi'iiii " "·I"'"'' ·.rmull i"! mi I'l-" · t *.«.i.iiiiMi *···*· id rh4 iia* IT i «* in t ,»*i Dominion of Canada ALLEN WILEY .111 Mlllll.tn 1(1,1 IT. Hint '1'IHIU'i 4131 "nSLTc SAI Wr,tf ·' Ttlifti'-t PuMtc Mr Mm ' SKATING-COL1SEUM 'lilltren'ii Miitlniv Saliirtlny Ailinlnhliiii llh Shiilfi) l.'r TWI S|-MO\S |MN,V 4 ii r, -- , . -- 7::tn in n Fret- Jimlritrlliin lo lli-KlniM'i'K MOVIN(I_|'A MOTH rtfMW*THM.l Fireproof Wa II--Mn. K*IM IKIHt , rht. It--J«mn M- 'fci U-Ukk Hi''* ' ** f^. 4 * L-II*B llr **·-- ' " nil thi; · U. S fllee! und Aturriiittn 'IV within H points of the mudf on Nov. IS of that veai'. ibf 1 ,., , . . , n r ~ nmrki-L m,-t -support Kunion- fk«- (;llll;n BO w»« .""'""S ." -»·=.. 'H Toli-do Cash S«*d* tltf f Htfi'lf ft*** 1 f'l.i H\ n: i n.',i,-4-i H-L-i -.ni- f-M ·! '· · jtfMi · nr- |ihiii L S 4 t* l" ('i Iv-i Iv i; i* A u h H ^: i » "n 1 * \V o ii w" 11; h 1 ^'rriliti l + . . , * E h omtiml thtir Ihf tmiikliiB ··on-,,.,.,,-,,, wfl( $S(iS,»-S.t,7ST.3fl. Kxpon.illi.r-''- f,n* thr- whlch M mr 10 the rTM ; .ic ItiM y^ar ^'"S ^^^^ wjth dry hl](i , ))fj . j M(M dy w|p(( wh|7[M1 , fl;m ^ ,,,,,, ,,,,,, ' iiaylng the top of J875, Cleveland' lom» rfci||itn fur ih» month to th.it niitti'ly (food Inniln wttt'c 25 to 50i! dull' wfi'fi ta,HIO,lJ!,7-l. J| i. · 11, W M H r i p];\ ChicoKo Cflsh Grain - -ii/ i .u'.·( y-,-1. i r 120,000 F1NCERUNGS , · · ' ARE REMOVED FROM '' ;; MATTOON HATCHERIES WHH R«nlti iiiipfttlriK un 1 i i nmi'kct suppoit Tliiw rumorit rould not b« verified und were not Klvcn, letiuc In We 11-111 fin-111 (id clrch'S. j Their circulation Old, liowevi-r. hnvci (rood fffet'l on HIP ^rni'i-iil list f o r ! it lime lit the uf It-moon. , SALEM TEACHERS TAKE ! EXTENSION COURSES L h, 4 IK IU I lvnl-4, f lOiour nti'inly. tiltiiL-r O Wiiud, of SALKM--An otlucnllomi! rxlfmnlon J cfnH"ifi \n be In i, r f fini)iiuti*d two ot the wiM'h In the eonnty H nijrhl. a eoilrai* (might by un PRODUCE LIVESTOCK St. Louit Hay St. Louis Horse* and Mule* \ i - t i u Itlirtri, Jitfit,tlJ"t,rt tiwl tt, Inr^f t, f r * IJ'-'ir 1 .'11, lin-iklillll Li, l-i,.,il , T l . Hint I u v i p t p M L.I rli^li L li i Ilillik^ , 'Ii |,,N ,, ^i,i|U,i-i i] Ii ^ J I u ff -."i; Cur l,i ,i,ii *j.niiin.i 11 hi-i ^i - yi'*'t :t. niMi,p'Hi · i,M-tii 1! -t.iin 11*1 ni,i H. 11 j'fji:!,, i.liu^. Ib V '.1 i[fici. JEnfh Wuilni-.f In ('--(mimilf.K Is ftom MoKcndree. eolletTc. Thtrly-llvu Icachci'M are In IU CO U I'll; 3, Return to Kansas After Visiting in Dalton City MONEY TO LOAN .. | .;,, i MA.TTOON :ih ii.iki'--,. 'UP-I! "in.IT ] ]|icnliir. iltftiU't sti)«'iTlsor of ^s.,ii)i_ inKnin n-niLMi [])|n t ,|.i (ii-jun iminl of (-oniuM VHlion. ', "i lii.i'i!uii iVni" MI'. ' tiM«i-itrtl by 111*111 Iwrs of UIP Mat toon 'tii.nin h(.nitii,.-p. ii fa i.jia ( )i(.] of thp I/-ink Wnllon IL-^PHC, |lnntinrlot* ffoni Carbondalf anrl Fiot- ·.'.tstill-ulul the [Iniioibiu-M from Ihe'iittluy nlshta iitltfr stitijcr.lfl nrr Ms. stitK' flwli liii(ti1«Tle« at Pni'H-jlair cii-un;(l and InitKliI by nn lithe. I't'lilay, Twenty llioit-ttvud Uisw and trappli' flnKi'i'lliiK-i, nieasiii'ln-; from Uirei; tn rive liit-hc**. wui'f distributed hfl- Vfceti. MontiWllo. Rinilrjul, Ohuni- palfrn. Olttcy, A-ihmorf and T-hfer'n paik IR'UI* SutUvnn. Each pluoe stnt uonttilnt'i'H. hi trucks, foe thp flnjf* 1 !'. llnpn mitt tin? ju'ntt'.in wns Hf.'oni-| DAM'OH CITY- All nntl Mrs ^ DlWici.! wlih imt Ultle lout, .To gel Elnn-i Mullen of At wood, Ktin, who IS '., i; l ,,,,.,', -'IV-P*!-:-.' tuiii.. mull-.-, iiithf llnsfilinija Ihc wntep w a a l b a v e been visiting will* Mr. tindiff i« 1 INI mi., tiimi i vi. -mien; tnnli-i j^fulnptt from Ihe hut-'hr-rlfH. When Mis. Clmrkjt Knlfilit. Icfl Sunday for I* :.."»l« r !",.i.M'",', m 1 ,!!;.."!n.!',' 1 ,, 1 "r'i ll '"t.'!,"i!ul*lrlhiitli-n htul been flnhhcd SO.OOOJ tliflr honw. Mis, Kn.gl-t ·cc.im-IJ n '·' L. i*. IMIIII-I' tsoifi'iii; VOEI.PEI . u( tlin finsi'i HIIKH wfrrc committed; pnnle.il Ilieni fur u to Pur-Mi!IMP IP Whi'ti lbtn hud bcri* ·i Low ItHir ot Intcnwt or MODERN RESIDENCES, APARTMENTS BUSINESS BUILDINGS »nd FARMS Buy Nn»; rrttn Mill B« Incrnuiiif Sfmnt Dorrow From ts »nrt Ptty K*tk un Our oi Our K»sy t MATHENY,DIXONHOSTETLER Orlando Hut*! Building 156 South Water Strcwt Phone 6664 COAL Our Wi'Klfrit f.imr $4.75 on Truck $5.75 Delivered Itlni'k I.li I,uni|i $4.25 on Tc*ek $5.25 Delivered ARCTIC COAL CO. 704 .V, I'tioiii' SJ ALHAMBRA Niw' CAIRNS BROS, PLAYERS Tf ("w lit "Heaven or Hell" 4m Anv Tlni A shim f«r All ihr Muflinv WE PAY Kill.!, CASH MAHHK1 1 1'iticrs o.v wooi^roui.Titv --l^or.S-- MIIWS A M » JI'NH I. A. WALUNS :it:t vvnimsti A^ Teliipliimo 1MHKO !-MKI |jlf DPI 10.) Ihl* 0(ll a TrtK Mlt.UKtS Kf!ptlll»n. M*Mlll«i * PUBLIC r BKItV'tCK-- t IIBAJ'TV ·n* N+ Wilor ov^r nt ivm, _____ cj;7iJiir,T Mi;, wri i "it ; tut t n N. M*in nn,t rlill-lr-ti Ji- h ! ... ] \ *?iZvZ?lZ 1 Vi*^^ ' CONITIWOliS TICK1CK STOCK MA11KKT QllOTATIONS JAMES E. BENNETT CO. I ·i »n r 'i '.* "i" 1 i.nl, nml ' riPiiiil-i l-'.ttt;.. -1,1 mil,,. \,. j B: i -mill imitp'rt n " i,. i: iiiiini i I i 111, lit ll Ill 11'V ' I [.. I Ili',n1 , \, L jilpm ^ r^in jn Inn r i Ml niHIr -i, I'l r. in in,, i · ' i i" tin"* I'" ' ; · " ' : i*'" 1 1" 'i'r'i 'V' 1 ", 1 " 11 1'"!'" ,'""''" '!'.'," i t - iltr ^ lh) t!u ' hatcni-iii'n for "·1 V ,.i". ·!"· i I'lunii- ' ' ' J "· "~ ""'' ·!',"!i Ul! ni111 " " Hn I1IK| iil " Hit fi£)n of thfp ii'it.i i ltiTi.'1'EHt [lnK*Hi*i-{i w(ii'i' Springfield Liv«ittotk lltll t Ull'll I'J'H . v. St. Louis Wool, Hidtn, Etc. ' i V t » - ii r . · i t II I I. -1 , -,, II JM H . l.,w Jl tl tul IT., llluu.u I 10 f '.HP I II -.0. Ill ' " ' n.' I ' ' - 1 - l i M . H P ; . t , ,, , ( , , » t )i , 11 i - , ''.' i, i 1 i" ·' i " ' i ) i-n'n.r -iii-inli, ii.,ii« ^ t L ^ 'I » . Ill i tin 1 t L I · N MIK, Edna Lfjiter of heie Ruturdny lo Htlnnd the funeral of Godftt-y liestc'r, Kennntli Roney vl.slled with Wll- nVxt' " nm R (1Hl| K* 1 ' n M(""1tlnaw Xnncloy, i Mfiil,rr* Nn* Viirk. riikmn, M, Ijiulii SloPl- Kti liHIivr*. l IllfNip-:-! lli'iirit nt Tmilip wilt \ll frtni-liMil ^lurl-'ls I'RIVAII- tVtMKS CONlM-lTUM; ^M, Itrt-'ICKH AM* MARKKI'M , ILLlNOlS.-mc.itH N. W»t*T St. Ti'li-phnnf-: 4-ISS trwn «m ttiirkfi *nil ennir Thf (lltiii-nii Ulil-r., B, K. Duvull, of Belleville, now assistant dlrrclul' of cuntiet'vatKiti via llcil the hiilcrK'Hr-i ami wllnnsscij the {llnlrlhiilliiii of the fltiKerhnj--! with tot, i ..i 1,1 I - i i , { U 1,1 I. i , - L r - Mattoon Man Is Given Surprise Birthday Party nil Cincinnati Livestock li'i-i , in,, i ,ir,,i /p,,,, i ' i,i 11,1 m l, i 'it*:;- i MI | n ,-ii,,n, w nt; ,itn-i-i in.iii.| HJftTTOON f j . W Bnpll wad filv- ,,i, ',,;,',,', .',,"',',,.,, r "l'.,'.V "V,'." 1 !,, ^rVil'Niut'-h,'-'. 1 ',. ''n 1 birthday Kitrpiisp Frldny ovo- ·-. · ' . . ·"· ' -,rtnip,f. ,,iimti. ti" ii" nn HIM Un mi mliiK. In hla homi, 171S Plntt avenue. i. .,..,, i,. i-Ei L, HI, ii,« tniK.-iv vt-,.i- 11 ' | J|' i '' ; " |lti1 » Mr*. Hnpll, who fisshtod In 11]« aur- '111!'"'.'t tin 'prise, look htm for ;i 'flr rldf und i mli-i tin n|)nn thi'lr ictiirr, (b* i-plnllvc« nntl! t"'TM'! 1 ! 1 c'i'uii!,*! fl I'l'l* w|i rc then- lo shower con- inn. it i nn ' fci-ati.iJa11oii5 ft nil th(i yurpitnp wiifl I HI, T 1,1 l \., i i,i ni l vn, · _ , . 1 I ' - M L ^ ,1 ,' , ,t,,, |. u linir i.ili.. L ri tl \l 1,1,1 i -|1 . HI 1 . . l l ' I » ' · I'll 1- , '. ( l» . llll. I tFllll- 1 L llll i !··", nnil , i ..i ruiili-t t EI. i St, Louis Produce F.ail St. l.otits Li vet lock Itd-.-llilp 1 ,1 lilLh. f I U ', "I" !ll! I ll- ll 1 I II 111 I .,11 ll .'.It', t., ^.I'mm'ui"' t'iV».ii K', ' '''lu* tlrcoititlotifl wct'O In VInllow- i.itiii« ii:'.O'liii; i.,« OIMI effects suiil n InrKcs bh'thcliiy h tun IT tiipiii,. inini,.' L '"'" ! i«l'l"'J w'lh utmdlps ctntorcd .M. nml IIIO.UINII HI«,IP Mcmbcf!) of the Y»utK Women's r '! 111 litiniu MHsliinary ttorlply of Ihii I'lrst iMcUioiU.Hl Kplscupnl c,)iiin*lt, ttiilhi'red In tlu Doi-i-un room of tlti; i-burrh t'Yidiiy ev^nln-;, with Ihc pr I'd] drill, Mian Nunnip Bnshum, , T - 'New Minister Moves to Mt. Pulaski Parsonage MT PHLASKl - Rev. Mlleji K I ipiu'li foi nii'r pn.it or of Harmon*, Unit i-il rti'rl In Pit ehuich. hatt moved to his new cluirKO nt Rldult, The new pnstoi' O, W. Riill nml family moved n few ilnyji aBo frtim Brownstown nnd ore now occupying the Vi mp; link.'i E'1111 or H I . I'( H ll, .1, . t" in 1 1 · i EIP l' i IK-I..I" i.-iil-n 11 : '.n irKr i^i.,,|.ip : r ,nn umiiErti -pr.inii ,-.! milk ni* Ininl,. IE, imi k llllllr, nlllll. Eltjllll-l 1-I1II1- H ^,11 fl \ . 1.111 TIM'-P t , i lli« ilroi L ii i pi.i-rl iiri.l .ii II,. !,) I i t ' I P L . IK-, , ,. 1 , . ji, 'l.i.l f. 1 1 ' , ,1 1. .1 .['IK n|, Itl, 1,1.1 , · . In. ;:"-.·,;, : h ,":: ,:;;::,,·'; ··' u" t -i · Livestock ' i m ' l l t o V I I I , L E New York Produce · fill I m l , , ' I'lfll , JMI'A It Hilt M n i k p - t 1.1,n I I !.'·*· |.',,|,,-il, l - i - l - i t n. ;: ' '" |p|;i- -i--i*i' n ii M,. . ' « ii I! u :i . ·'· ··" KM.I 1' All «-. ,«-. I" Jli, t r i i - I -HI Tun ^ 1JJ Iti. tin 10, V.fJ- 'n i.,[i * i ,, ·.*, |i M Hint ^,iiy,« fint to PII P 1 I I I I* K, 1 nH « I *,Ul 1 fill l uml!.,-[ ^t ,1,1, i,, -t. lil^tif r 1111 *'i 'J t,i[- + f I ' ',·! ,m ri - hiMiil* PlliH ftltlili 1-n 111, .. VM 11 lunilv * I 2 EH'! 11 nil i.-inii;, tl1.~im\*. ,.i([,.i, .i,,, i' , mini, t; NOW I In.; \pRlcr: liiKil MIII|IP fi'iu If B' I-,;EI ,!,!«,, ,.itl,li' -..ii'ili. rn HIE i u i - i - i ' i * ii,n ,!),. i ma, m-iTi.ii I...1.1. '1-1 tui*l,*i. ,,- i l t ^ i ' i Jil p tl ilil Ii H hr- f h | pdt p.-i inn] vtpit-it- j.nii - *'"",; fi'i" , in in i, i j« oniifl ,-.ii I,H, i," f - im i, s',«. Atiioiv; the 40,OW in'csunl nt the i Alhlilie-Cm0Inn 1 beic- bnll KHine In 1 HI. Loiili on Sinidny wetu (he follow- ITI lop fi om Ml, Pulnskl; fJei-iKf Siw| !j^ dinokr. 1,. K, swims, H. V. WyniJ, i ni" \ ' Uoorg(! Vollp. G. C. Clsur anil E. A, ' ···ill Downline. ·mi- ^i'- " nti * Iia - ( -'" K - mi*! 1 " 11 ' sn(1 Eiilini! t'hlldten itsltccl rf-lntlvfls In MaltotiT) on Stindny. Mi nnt) Mrs, Dtwld Bifldy und ; son, from Miirshall nri 1 vi*ttltin In the honi-F- of her mother. Mr-i. Mary ' Roth. rni- in i i'H i;- MHI-- i nun. T .11*1. iiii i-", i ; I"! rl.:_~»_ l :......l. linnl rlioki- (9.:5*n; M niio-iiO'i Hm. toml nitu «t. mij (ci'.i'. i«. . Lhicatto Li vet lock ,, M,,!,,. vi -.;,(, i; «,, ui,.-!],.,. n w . ,,,,,,. - ,t ; 'uium, ;n a E/I)! Cn,(ril f'rrn niiiti unit iiiMll ill'iii«i in ;" lifll.'i. IM. , lil, I,, -Hi ' · - ' · - ' ; 1|p-u:-! l(f,-,-l|.l. j · ii pin 111.11 i.l I in- 1 mlii ,* ,11 U,i Kiiil nml I'liiil.* tllLHi-Tl'IS.?!! nim- I" 1 .H I , ,,,.- \l..u IE linn ' ' ."·;·, * rl ... s.-iii" «iin · ' ' ' - · -,;'··, L.,, ,, . -.- t':,, li.-,Ii (ii- *·, '- ' · ' ' i *i ,(, ...,,,i, :, , ".»' ".'-I-'" 1 »"· nun 1 ··. ni-'til" I'" "" · "" '' ',',' ,, . i I-.IITI-H I'll''""' "' ''·- 1 '." ,," I · "'W,.',·,,:··;·· ^. «v. i; tt 1 ! 1 * *: fill ill i m un- nH'iti^ 1« i'0r Lkh.-i H j,ri«-.l«^ ' ipion mi«l timlhun SI T'n^H),^: riiHM» «-»r l il i»Lni ho t , ·;·.!,, rmi .ir 4 hulk 1*!(^ L i n Hi nfn-lh'Kit *H" ^^ HfMl I'hnlfi*- J'» a i - f r S «i- nminujti ftiir! n^ilhnii I"11' rnw f IU t f h f M - D r -A, lf»(i tlrHfft; [-n^- , M.l'j'ff l^'iff; Nun fH-ircf tlftil f\»tfe f\.W® I !^-ii:n it UuM *·.··,. i H |,r t-i 'in n IF » «,--n; In ·it., nr tS'i 'H 1 Iiii Chicago · Sim 1.-1--1 iniinl ftrirl V -.fi rp r -.7' f M-itii-i i ninth Jih (jnnnt ntirt .. ·(limn s-:i-li:li( i ?"n- Niinln -ilit rirt^i; *«: ui.-i^nr.r f-^.fMl^^ S : . . . MI-I K -.*4 tr | . Lt|l | r ^ ft p,n» -t L n ;,n, III^AII- oiitt m-il r^mmim jr iHtfiiS fm ,. --iloH-iM ^ nji-H t'-u oih-tj T^ rin nm V.NH- JM-J.'-I n ;:.-. :fnt tim. J i iiotro iT^'iit] 0,011 - -?niTifnr»[| rf n,m| tiL-i-diniii iMr^nitii u-rtii v-i H Li| t; (::·*/*· t» n^nsiiTi-i *"Jn-^(i i 7 H ?"i- I it- 1^'M TH \\n LLHT.I ti, m | , ii.i-.t- ··- ^X T^V * H HI-! (·; 1'--I"! i C L-I |t1 rt » I.OfH* 1 flUfniJt to Sl-r 1 t l " t . ,,-. *. f i li'rJln 1 ]; nrlMinr.-* r»niih i-n r:H lnitilj; i»nlk . . T '·'V'* 1 ^ 1 ' 11 - 1 ·· "i*** 1 fi-i^vif J Ottfl: i -riHtK'vH i-., WifS fin irp (iflL'J^'is; top I-" -Mtv j K' uf ml t i nil I* n^m. *|hii| ··irv^Mil flnlMiril (or | * ( j i i M " ,, L , ^ h · 11 rt ·*1|0 *1tH] Hiini**! 2ii.,-in,. r ol ^,, JtimiirlVi/r r'-r, ·rjili n u p o t r * nth.*iii AH*--, -c^r-vi f I P ; ..fl f T ·,,'., p-inid] ion itm -jf-H-M-t )H* J *i"'I.f]t' 1 S !]fl1*i.l t^fl Ihs t . ilium "mi r . a S'!.;,'!, In *t innKu Imnlis lli*l wtill.- fucfil frnllliK Uml9 tf.'.Ctl'ttAf. 5 fl ll,-t. Jctwn t;?nU lUlri rlinlco ^7,7^ iiip-illnrn (f, :i)i1»f,;t nil n-clphl-t n fs iinfffi fin: -^P,. *jn-i;,,i ilia mr- ii flu-lei- ·*: nfi-fr :t " . iiii n.ieini i-nit tiitimn iriin«;,:ii fi-Mini; i«mh» So. SfLouisAio.'OCI. 11'19 INCLUDING National Poultry Show Woman's Home Exposition St. Louis National Horse Show Chmj»lMii «f fh* Dtliy ITeHd -- 1100 ht*d (J pw*W*-*l utd* -- Km B/ tt, dtmonKnUeM wid c-cw-ii --| «*«· f«Mw*«i mlit (U, At D«lry Mint Days and Nights Ev-jty Mtmini a--wd«4 wWi E-tt*f«t. A «oil*»l « I to, ITmlli. Eiri-nt*hiM*i-4. Ir-tt «cb r kclndliii R*y Weodi, worU'i ctiMtpien hlfh MMc Midi m-H*4u»i. IMtiR ch-militt c«nt««t My Brilliant Horse Shew of tf« ·quid* w-Md, M d 4t»Kiif diiftUyi o( Very Lew Railroad Rates n* ot iriiHwt will ttttud fiom ««ry ttiK Md mmy Undi. C«M*| Join with thtMt Mm yMr Itmily. V«mm, ILLINOIS DAY Wcdncsdiy, October IS IN THE WORLD'S LARGEST SHOW PLACE THE ARENA 1700 OAKLAND AVC, Op-vMHt Fx«. M. Spaa i, Mk DECATUR Poultry Co. 436 Wabaah Avc. Wholesale und Retail POULTRY EGGS IfUiMKST )ltiri- I'Ain Phone 2-7953 We Deliver A V O N Toltiy-- y ~Th(*rnd*-r Tlio cdily Slchi Mud SniiDit of Tha VVurld'i, t'i« "WITH BYRO \T TIM; SOUTH POLE In clljf lOr. I-VIPIP clvllvery T ,*, Munprnfiir J - * on tinn"i Mrn. A. O , lt r,'in:ipit' l ' lili.n, : : Hninpton. G ;i r),,H!lnn ti ;-, t. I,|||.P(.I, Jill!*- l 'I LOST AND "T.tvo Metro EMPLOY HELP PIO|)P b flv 111 TII!1MI I »^iiit ri-hum, i nilon, t D(( Until,'!. Pablix Theatre's First Anniversary A. \V. H . I I H , «t 1 1 nl nl s M,'h. In TlinMny, icl Ii m. (iwl 1 ir PROSPtRITT OCT, A Wuek of JACK OAKIE-JEAN£nE MaoDONALO in "LETS GO NATIVE" ·AUCMEN AI A SPEC A H'iul Siiiiir nml Ijuieli Triitf! . in., IIN--HH- SsS£ TOMOKROW-- This Fun Bcoii-n "The 2 Black Crows" MORAN HACK I'll rum i m nl n All-lJiiiiilldii- Hit EARN $50-$; Anybody's War" STARTING TODAY i'«it)]p'ily hnliy wliOM- tirilvnl riiiwl fi of tinnhli' . . . . Inmiihiii \\\t . )mp» . , , when ihf of f;i)n ititt iKrK'i* 1 ! . . . 'lie -lav fp hf wim 10 jiiniry . . wh'il To do! , . , wh.1i 10 do' , , . \vl191 in 'In' . , , J.l/c IS "LITTLE ACCIDENT'* Fruni Ihr iilr H llh FAMtHANKS, ANITA PA«K -- 7AS1) "Slim" SwmnH'rvllh Wife a, But Onl] CHIV 'SPAPERf

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free