The Chillicothe Constitution-Tribune from Chillicothe, Missouri on October 26, 1916 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

The Chillicothe Constitution-Tribune from Chillicothe, Missouri · Page 7

Publication:
Location:
Chillicothe, Missouri
Issue Date:
Thursday, October 26, 1916
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

THE CHIJLLICOTHE WEEKLY CONSTITUTION .THURSDAY, OCT. 20,1918, V VATHH H Hi.Mtvs M:\IUXT in:. r v i i . i i i u\ in vrn. I l l y r n l l c d l'rr«*.T H i n i i l b t l . Mo . l)i I "V Mi l,iu \ Ann 1 ' i t i r i so iu.il nt ,i|-i I H . H I i K u m v n ilt t ml.uil ot l ' ; t i U l lii m \ Ok'd luthi) Mit* u ii' .1 i t n l i l i i n ) llilllUHl 111 I M S !illl' t ( i l l l l l "I I l l l I H i ' l l l V , W ll,, \\!l (h" I ' l l l t I toil ni r . H i i i k H u m . Hii" h u i l l l w i l lu I nuirti 111 m l l f t y i- ir i C'lT 'I I t l S Ol I 1 -- IT !·. 'A on I'll MOVP.Y DON'T MI.SH T11IH I'll I mil U t l t nilli. u n f t i i ' a w i t h fit lo I'uli v it s'n . rhteiii'o, IU , w r U l i i r v o u r iiint'i* u n i t luldifi,, r l n i t i l v Y o n w i l l |.- i h i In retiirii u trl.il i m i l u i K u ruiu.ilnlii); Pol t-\'s I (unity mill 'Car U n n i p m i m l fif * brom h l u l roiiKliK, c o l d , iiml u i n i p "·(iluy Kltliii'y I'lllt), und ! ( l » v C u l l m r 1 1- TtiMulii HJIIM lnll.v i i i i n r u i l l i i t f lo .tout purKOiiJi Sold K I C I J n l i i t r u liniid tlio (·uimtKiillon W n n l ado Proposed Amendments to the Constitution of Missouri fUTILE ATTEMPT TO iilt-wl ts ii r t a v h Uih pvuttkloul you- i n n l i i v w l i l l i * l tin i l i l u f itximullvo wtw i ii mi i i u l i n m i t i l l o l o u r «C Mm olU \uiii mi liuiuiU' fll llio M t u a h i U u o n , Iliti \ U f c h u i l n t i i i ' l U i i l u m lor Inituiii', I D DI'MOi'lt VTIC C A N D I D Y J ' I ' S AUK M M . TIM* V ITII I I K A I t T V l i t MI-ONM', \ M ) I , , \ I K J I O CHOW !*· NO THOIH'N TO CAN \IUICKH mi imio o i 1.1 N, A I n u ' i i i M s T . 'i tt« K I HUM Till! I ' l t l i s l l l l I V r h A t T O M O I l l l ' l , ISV h , ( ' U I , T SI'Ul. \ in; MI \. X l t i ' r T«"i t'limiiM-riKifiil A l l i ' i n j i U lii l . l l l l l \ l l l l l l l l l l l l l l I I I I l l H I ' l f H l l l l t l l l ' ( iii', I n i l ii Alniln Hii'.li (" I M.iti.' Itul \\iis «'i|iinuil li hoii-i lh"~-- l ^ i N l M l ' s I l l l l ' | l « ' l i n I'd 1 i./.IK lu l^ li|.iiliu\ t i n i l l l u l f t n l \ \ i d i u i n l m mimlm, l l m I , i i ' t t h u l l w.iii p u i U i d w i t h I h n (imil'ln u l ( l i n t i d l i l i ' i l o u i m h t p i i X ' I U H I m u m liiillii'i In liti; (item ul u 111 I I I 1 111 (iplMllltll II Thin In l l u i h m i m "I J i i d K O .Inhii \\ M o x u n d i i r ul llm n o m i t y u n u i l a n d J i n * d o i i H i i u i l i p u p i i l m I ' l i i i d l d n l t i i n i i j i t ' i l j f Iniiiiiji ,1 I l i u ^ i i , t h i ' M i i i i i i d l d i i l i ' H K H o h l i i K i") nl M'U'omu nl l l m l i n i i d H n l l l n ' l i iiol| l lil)ii'i n u l l f l l ' i l l l l r l O f ( i l f l l l l l l i l l ' l ' l l l U V I i n l l l p Tin no c i u i d l d i i t t i K , tin I t i d l i i K I l i i n k \V Aiitihy tin 1 piuit'H t i l l n / r n t t o i i i o y u n d d ' n i i o / l U t l l i l d u , I'fUidhlltli' fi.il i i i i i i i ( j I i t ' l n i t i i f t H i n d u n h d i t litllcN In lit I l l l l (if l l l l ' l t L l l l l d l d l l v ' V , (JHCll O l t t ' l l O I I I u n ' l v m t l l l i i ' i i t l uptiliuiiit! Tlti l u l u n l uli nl I'ri'uH.) \Viinhlii(.l(in, (111, Ull - No Ilil'Hu'i U i i p u i U u i t n u l i n ill licit dov t i l m p H In l u i i U ' l u p U i t t d In t h o u:,| ilopui Iniiint M H l l l i i l l n r t t i i i u t u x U i i n Amurloim i iiuniili don nl A l l n n l n O i l y tM,uhi't u (Hii'It liui, It \\iut litai'iiyd today ll I h i H In i i i i U i t m t o i , tlm t i o o p n , U In uivld « l l l whim i n u l u i d j , Oilinr- ^\ I n nil w i l l hi' U'lM ut I h i t l j * invLiHit liui ill r 'iltitloiiH Jliint (ll(4ll(!iirlii|,' dklil ticuifulit p l i i i i i l P D , iiiRlips. old., n i n d u n (0 I I M C I I I I O (ilciod I K t f d o q k Illoofl Bit( m n ni a rU'finnltiir liloitd tonlo, l W t l l l H U ' l H I U ' l l l l U l l ' t l | I III, I l l l If you w«to a* careful of llm mtnltciiu* you l»kt wlwsn uirk as you arc ulixluun nhout ill; ill«cl»c U in taken lor ~a wonderful ditto two 111 yourlMtufe health would result. In it ivjtciiibio iiuidnc! like lit. lh*re in no violent nJlw cl !dM --ii« In loiiud In mincriil nictliiintii-- Vn-,1 a nunmil an «l- JiUent meant of loncliUttt ihc blned mul purifying h, 10 ilmi ii may ngrfonn in functlow readily* lUMMrttf- j«r (iliitnl It « moM Mluiil It tat fctt far lilleali Inlnflof, Uqwmitl aaimlnn f. S 8, at yttur dliiira'. t, U It pure- THIS MINK K TMR Iv vem-iiiUe and llio Suuidwl «3imCK OTVIOttHT Smlt o. Atlanta. Ga. tH M r i l Juhit HIM! iitiii u r n ul r c . u l i t l l u i i mill ntlllllil! In II,.' ,|0iiflll.',l t u l i r t , ,,f ll,« t i n t * of M l ' f t m l l l u n iiiiu'liiluulil l u I l u ( n i l · t l l u l l . t l t I h r n u f nut *rullltf iM'u-luii" ll, II,* ·!,.«» r » l » , r Miml fl* ,1 , f A I , ^ , I i . . i d / lit. //mil* ej Rtfir,,«ltl ,, ,, ,, j l l i . r r l I ' I l l ' l l I I I Illl, , , l » r : , l . l i . l l . l l l u i . I " " 1 f i l l t i l l * I i t f u l l t i l !,, 111. I l l ll M . I l l l l l l N l t i - I U l i r t i l l ) ' l l i «!, I l l |,v H i l l . I l l r l l I l l l ) g i l 111 1, J . h t , f Ml*, ' I l l l f H ul ] l lint u r t M i i l ' n I I I f u l l t t i i i u i n h t t l i i II,.111,1 ni u u . I l l r i l l l u n i l I lull M n u n I, if n i l If l \ uf 11,,- Cull a l l l l l l l 1,. I u.I..I I , , u.Illl .. t i n n I" l l m f i i H i i u l n i f » u i i l » ' I ' n n l l i l r . i i l l u r lll»l lu,(hi IJ III Illl* I ,11'lltl II II iKHlll I I fcllllli III I ! ( ! I II II J l f l l M i H l f l I'"' lii II ». r i l u j i l.llii.i ,,» mi}- l.,. |.i i l i l u l mul | r u a u l H il l i t I i n ' 1 *LI u s u cior.iiiTi IIONAI, AMUNI*. MI N i p'l by Initiative T'ctition Tii luttnuiM'r II,., I t m U l i i l i i i n uf l l l - i . u u r l In i l l - l i In .|M.liil liitv, « "l',l, I.U"I II.IHI. , 111, |j,,M,,r In )im,i Mii'Mi - ».t, ili-l il liv ill i il uf I 11*1 tut i t u t l i i i l t i u u ! Inlitl* mul lu !.,,,,,. I,,.u,I., m i l u l i l l i u r l i l i t i i Hli- H|l|.l'l III II ml 1.1 (III,, l l l l l l w l l l l l l l l l U H I V ! · 0(HI Irfi I j m i l ,,l l l t p H l i t l i . ! r i n . t i r v f u r I I ' l p l l l U p l ' l l l U M SVllll J t l d l t U IS (I O i l ' ( I U I i i l l i i l I'll'-".I I ' i l l i l i i i i , , , I'u , O i l 211 \N lint I t h u t i K h l I" l i n v t i In I'll mi n i l ' i n p l lo inuviii, d i i i i l n I ' l u i d i l c u l W l l m i i i « n frni.U iilnd hi i n I n d u s w i n n l U v h i u i l l u l l o n . 11. Uii'iil nun l i n i i t i t «ii i H'|I d l i u l li i in i ol m i l i e u iiti'n \ \ l n i i h i t lit d nipli'd I n iilSuih iTTln llu I'm I d m i l ' i i i i i l i i i i M d i l l t i I n w h i c h ho m u l M m W l l |ii;iliu' thi n t t i f f l i i lit'lwiiit 1 ' i i l l i i r t ) u n d i c i j i H fioi \ l i - u moil, n liiuditil i n , o i v - r f u l l l u l u Un' i i l i i n ' 1 Ml l l f .Illll I l l l l l h I r I l l li.ul.lullnll t l t lltl!u:|t ,.|,,;.ir. M l * i i l l ,i S 1 \ n I \ M I li \ N K \ M l , N O MI i i t i l U K i ( i s * 1 1 1 1 . lev I V l l l f l u i l t U n l i t lui! I l l l l l H t ' t i . ( I l i l l K l t i i l «li,{,',,, I ' l t J/l.n uf II - I l l l , I h , I I I1II1I (Mil / JM I in l ^ ' l ' l t l ! t d i M i l l i h lu ltd i i i l u N i ' t i l u l I t i M i i u i i l l n i r ti i r p u i i i t l i i n lu l , f l l i i u » i i m i l , M l M i n i r l K l n l t I m u l flnlili, u t l h i i u i t u . i u nuihllUr mul |li|iiltlln t i l l ill U t i l l l H , 1,1 i H l l i l u S H l-ltli Itllllli IIIIHIli^H uu ti luiiii In ni'l I l i i i i u f ini'l ,11. iiil'IHU trtim K l l l t l . I l l l l l l U U l l t l l t l l l l l ( I ' l l ) l l I M * I l l l «f Iliv ! , uf m i l l li.iuk n l , u - I , - I - I l i u m kulilU l » l i l t lo », "ml 1 ' i u t l i l l u u f u r l l m r n l M - H l n a " f I M V l n » i l i l i i l i i l l - v l l m lltill ·IHI A«Hi'lnl I/ In In t I ' M l l l u ' « I l i u n t l l b Kf II tnJ I'l I'V l'i^ fvtiflt ttj lt\f \'*tt nf A / I I l l l l l l till! lilt (..lllllllHll Ul t't llf lllit'lllf'lf fl I, f n( 111 ',-K twi Hri HUM i i l l iiuiiitiui Aifti'Uilih In litif*. l* I'lllJ nil fl-lul I,, wlllli 1 It »Jil.i III* lllW l» 4'runli. n i ul l i i . r i l l l u u It In' h l u i u i l Hit I l l u Ml-,, I M i n l i i l i i n i l Hi,nl,, u l i I, p i ' i i t r In I l l l l f l ! " l l l l l t l H 111 I H t l f H H l H t l r r t l l l l l l l l l l t B U f inut ur iu ,i in itft'M u[iuii u u i Ii u l l i i n t l liinilit, 'imiiiit n I I I , n i l "ipilliililii n u n l i i t l i l r - u l n l 'imuitr* A n i l l u I I I I I H I i ' l l u i *|iuiliit luff* Ml Ilu ^ntiii' t i M i l ' i i ur ut u t l i i ' r HiinttluiiH of It; m i i l i i t l x i t i t mul i l i i i i i i w i rul lu unit! t n lluv ur litAttt ii|itirulil k l i t t i l u IIM u lunli mil fif fill, iiiuiioyH in Out H l n i f i Ti un mi i-y, tba · I l l l l u f 0111. l l t l l l l u l ! l l u l l l t l H IIM II t l « l t l l l l U l l n l l l U t f i l l t u l l l I I I I I ' l l l l l t t ' l l l rir-t'Uuii II ' t i n ' i i i ' i i t ' i i t l A i i m i n i l i l y U k v l n l i j r iiiitliurllri'il u n i t I ' l u i i u u u l u i l lu nil ·rl M lilt* 111 Ilivtw 1UI lll|lllllK f I UUI Hfllllt, rtiinit) mill tiii'iili l|iitl Mmvt Hid milt^lN uf ·nlil M l H w u l r j M u l l ' l.miil Hindi mill nil tin l i m i l t i l t i buimM Uitiii'il hy II H I I l l u l i 4 A u I n n lii'it'lufurit uitiii'ttul ),/ llm fliuii'iiil ^ n n u f i i l i l i In IM i unlnm-n H l l 1 llii p r u i U l i i h n uf I J i i i l l u i i K 1, J mill a liuruiif nluiii Im il.,-,,,i,,l unl,I f i u i i i mul «nr Illlt l ! t l l l | l ! l l U I llull'llf T l l l l l l l I M I N i T I I I ' I ' l r i N A L A M t t H l l Proposed by Initiative Petition. l'rul,llilllli« lillrr Jut; llr.l, 1111, II,· niAiiiifiit'tilr* uf, Itif Inlriitfui'llim IttU, MM* III* u t t t l l H , «M l l t l M W l M H , IlilrlitrtliK, M M l l l M g ^,r ill)N|iii«tiii( uf I t i l u f c t i ' i i l l i i H MiiiiiirM In Mi* ·lulu iif lli«i,uil, ««,»|il »!»· f»r «Mni* 'ur III* n l u U l l i i u 'lliitiMMtf n u l l i«|i«i'liit .11 ll ,,f Milt I '.ii.lln.ll HUdllrp «I||| Mll- lu t'tinlllil llt«i'«ivl|ll, I ' r i l l l l l M l l l l f t l l l t l l l l l l l l l l t l t l u I l l l l I ' l l l l l t t l t t l t l o H ft M l H U i i u r l d; fif fmlimldiit! (o l!.« intf«) 11.1,-in uf llm M l n « uf Kllniuilirl ful llivlr m i | i l u v n l m ntjn (dm ut iliii f i ' U l l l i l f tfi«ll' mill · I m t l u i i In Im l"il,I nil Ul" n i - t . n l h i|,i/ nf N u t i l i i l i i i r , A 11 11)10, l - n , I i l l , H i n t tlm iiinniifiit un* iif, tlip l i i t n u l i i f iliiii l u l u mill lii* i i l v l i i K n m l i m i u l i i i i lull lni I n n itulllnii, ul lilnil,!illl|U uf I l l l u ^ l i n l l l l l f tll|lt',llt (It (ll« N t i t i u uf Mlruttitirl, i'i,.iii iiliiii fui Niiv'rn iihniliti i iirnuiu n pni^t i (I Init n |,«,mi)iy f u r ' tli.liilli.il lluiliuif mill hit Shil l|tltl fjllHH Mil! f M . l u M K ' f d tn C'lilUiii ('( t'i d u n n[ t J t t d ut in t i t mi, t h u l"?!!iti 111*10 iniiililn lo Mil' llllH |||) M |lflli||lf)lll, l h « l ( ( i i d ( « i i w l i o H U H I l i i i i in oh ni f u l l dltinuriiK »" In I ' h n d i o j i p i u l II !t Him lny. iihjidcliui (if l l i o I ' l i l l m i f i i n i l l s , I ' t ' i l n i t ' d t l t n l ( ' u l l i ' i t t t i i n HOI O l i l l l l l l t t ) H l l l l l l j C I ' l l l t I ' l i ' h l d i ' l l t ' K I ' l ' C I l l l l l l l l l W l l i ' l l 1 1 1 1 ill HIM \ l i i t t u i i n i t \ ( i t'i'PtiiK l i i i | n d f n u i i t l i u i i u i o i i i o l i l l i t m u l p i i n n d i ' d CiilliMi i'M'1 t l m hi'inl i i t t r i I I I " l i i t d i luul H i n d u hlit HBroiid uf foi I III I t l i l t h l l m I'lrlilili'lli,, Tho 1'iowd I'Uiiiiid iilioul I lid i n r mid ll win iiuVL't'iil i i i l n i i l i i H hitforit n n )io- )U'iiini'ii i;iilh"i IM| and H i l h u ; I h t d i iiliihn, d i n v u ( h o i i o w d Iwrti l t t i o d l i i } r f i u i u t h e noiio i i i t d j t i o i i t h , I ' u l l i n I l i n i i u n\\iiy f i o n i nijl'lom I n i t u l i i K l i i K I h " milrliol w h l o h ha t »rrlod w l l l i hi" f i i m liiiiid, lii'lnttliur H d o w n w l l h (.ii'Hil fiiii'u upiin lln 1 dutoi l l v i t ' i w i l e ! Tim iiiik'lud \vitii imnvr with lonlii I'liri'liid hy Oulli'ii, svlui In it inn h n n l r l l u i i i l i i i i ; H i m l l m u i i w d l u l u t i n ' l l l l l ' O l , t ' l l l l l ' l l I l l l l d l l Illl miltll('t O I l H l l l I ittfoi t In (lentil! hy i i u i i i l i i ^ A l t h i t n l i i l l i i i i , hn f;iivn h l n n u i i i i IIH I t l i ' h i u d C n l l i M i lln In n t ' l L l i i l i u i K I I I , "I yi'iiM oT iu;i', I l i d i i K ijiiuti lloiii'd, Im i . i l d l l i . t t Im wim iliHiiiill'i Hud ttllh llui jii'uiiidniil'ij liiinil'jIiiK "I llm lOiii'iipiiiui iiffiili'ii*bnl Im ivinild not n d m l l Hint Im I n l u n d m l In (iltni'l! Illn ill iiiddiillt hi tliii iMitfiliid, tiulli'n mild Uii^t l o i i u d n loiift liliidnd I t n l f t mid naviir id t'hlmdii Tli« flM'Mi of t t i i i K i l | i lui iiindti n u n ot 1 tho hoist Hititw'liun i l l I l i i I I I O U M I ! uniiioiilitu A l l o i i i n v On ^ u i i Ml h i t ) liiml u n d hn iniH'lvi'd hnlir, I) u m i l i n i H u Hi mill., [ m i l l b i n l i i l k mi IK i i i l t i ' d t h o u n c o n i i d l H h i i i n u t i i o r tin di'iiiun ill li' ii'ilUiitiil n u l l f h i l o i i d i n l t i l i l i i i l U i n n nf llui t'liiil loin \ n i i i t i . Tin' u i i l n p i i l K n iiit'iitlnKn t u v i i i i l H Ciu'tfi t l l u l llm pin t v \MI« nnVPi In hntti'i' I'uiuli 11.HI u n i t iliniinrriilii 111010 iiiHIUHdiiidlt for llm lli'lciil Mum In I h o iii'ititmil i i n u p i i l K i i nod iml only llm dtmioi'rti! i W h i d l i i t ) I ' | U ' V O I O I K of uli p n l t t l i u i t full IIH urn ' K I u n i t y plonitwl w i t h t h o u i l i u t i i t H L i n * Mull ol I ' l o n l d o i t t WilBim (tnd IHUIrt I'iilini'lli'ly I n i i ' M i i r d lo h l H p u l l e y of p i n u o , v h l i h h o IIIIK H t i i i i d f n t t U y oh HIM vi'd i t u r l i i ^ hhl i i i l i n l i i l i i U n l l o t l , Miiv. lni; I n llm pun-nil! nf llio ( i i n u i t i \ t l i o l i I K I I I I I l l D l l l l U l " Hll'H'ltl »( U l l l l K l l l l l l R w u r \ v l l l i IQiiniim o r M u s l i n , w h l i l i i i l n h l t'ii«ll h n v o tulmn pliicn u n d i ' i u n t vi c u t Ivo wild on r 1 1 KM it c h i p mi lil|i t l n i i i l d i ' i .iiid w o u l d I n v o l v i s I h n c u n n l i j in it dltiniittODti w t i r n t HIM d m i i ol t l i u hid 'Pho liiHijutn f u r t h i i i ' I'tHMij? nl/,ii Ihn tiploiidld piotfi'i'iinlvti iiiiwtii I I I C M Unit h a w liuuii oiiiic'liid o n d n i l l u i WIlHon i i d i i i l i i l ' i l r n l i D i i for l l n tun'Mii nl tlu |ioni)i mid ovary I l i d l i j i l l o i t polulfii f a n u oiuloi H t i i i i n n l o f dii'M' t l t l t i K d liy .lUiiiy lujcoiiHloiifi to I'm niiti|ioil of d c n i o i M i i t l d f t R i t d l d i i l o u In llm co in I UK ifloi'Uon from o t h o i t a i l s ' i i f f l l l i i t l n i i f i Children Ory FOR FLETCHER'S C A S T ' A A blif liord oi u i y wood flullvitrvfl un illiort notion «l. -*,0() pur YOUNG WOMEN MAY AVOID PAIN Need Only Truit to Lydia E. Pinkhnm's Vegetable Compound, say 5 Mr».Kuitzwcg. , N,y.~- " My ilnuitliliir, whono pioluro In horawltli, wnn mtiolt troubled with piilna In hor buck ni) J nitlwi ovory innnlli tuul t h u y wmilil HumuttnwH bo «u biul (lull, U would liko nculii I"- nomij Him roml your In thu nowiipnfMtrtt unit I rind l.ydhv ID. I'liiktuuTi'H V o f t n ,.. h 1 u Compound. Shu iiwiJawi II, hl|(bly iwt olio him IJOBH ruliuvinl of till tliiwu pttlna )*y l^ ti«v- Ail moUmrt Hlioutd l.itoiv ot thin ruprwdy. and nil yoilHf? fll'ln Will) nuttwe tlhoukl try It."-Mm, MATO.n,\Ktnu"Mvlsfl ( 52() 111Kh SU, llulfitUi, "N, Y. YOIIIIK wonuw who ii|'e\ trouhliid wltli niilnfiil of irro({ulrtr p.ii'lrtdn, bu nundnuliu, di'iigitlnif-dnwii Bon fnlnlltiif H|jollfi or IndlKoiiLloM, litko liydlu M. I'lnlthiiiii'n V i , , Uoni|)OMinl TlKiiiiiundH Inwo Iwnn 1'u- itl^ji'Kit to litiuUh lly t-ldl) tool ivnd hurh II' J'IMI Iciunv of miy yoiiwsfwo iiinn who IH sli'lciinil ui'iMlM liol|i- rul nilvliM', nwli liur to writ it to llio l,yilla K, I'lnlclinni ATMlk'lno Do,, I.ynn, IMiiMH. Only woman will ruvotvu IHIV li-tlor, und It will lio Hold Public Sale I w i l l H»ll »t P u b l i c A u d l u u «l my '"I'm 2 1.4 inDoB wost mid 1 mile HOittlt of AVI Ion, on Thursday, Nov. 2nd 35-HEAD CATTLE-35 (i HMOUTHOUN M I L C H COWS, JS) iwo-yonr-old B l l O H T I I O H N I l K i r K U H , 10 of thorn giving milk U Short V n n r l h i K UTKWU9, I Vi'iti llnj! HIOIIi'l'JU, t l uiily y i ' H J N f i UAdVlOH, Btin'i a nnil dolfora, Tli'.IUIH fllAIIS KNOWS ON OAV O|C HAlH. l . l j N l ' l l K K K V I O l i OK liltOUMtH MALE 'CO UOMMICiN'019 AT 1O A. M. A, W, ClMS, AiH'tlonoor CHAnUBJ BLUB, Olerh E. W. Dowett OVVNKlt. ' A l d i r n M i n i o u g l i liivnilitlffiiillon (li« p o l l f c c s p i u n m u l ' I l i o h u l l i i f ( h u t ('ill t u n VVHM liiHitim mid dtiudtwl to h o l d h i m for liivmtiluiidoii Kin RUUVMIHII (too nl tli'ht wii,i iiiitni foul Iin noun (ii'i'iuiH! l o u d mid i i H i i u l l y d u n n n m «d of thn Shili i q u t . l l l i l i l , i i t Htdiit niul Muule. n n I I I i i i i l M I K ll|ir«nllll. l. tin SWi I li'imlt bml «ri!T J u l y nrtt, 1fil7 ilu I n l i i i l t nl t u n ll.inor or fliiuurii. f i x i c f i l MHO f u r nm nimit'ltitl (nil IIUHIIH tfinl] till | l l , t l l l l t l l l l l | l l l l I I I U l l l l l l l l l l l U t l l l I l l t l l t i l l Htttltt ul MUnuiirl innlur nil) iirnlnnw ) J l l l f V H.TH I I W i l l ' h l l l l r t I l l l l l l t H U H , (SJtfil* | l l l l l K ! » , »r , ! ! » ] , i , -I"" l l I l l U l l l i l f l l l l l i f l l ' l l l ' . ' F nf int^ i i j i u l (u n u t f M M t u i i I f i Ilia «|II(P of M U n u u i I. ur t x l i u in i t i t i f i i i ( n i l « ,,i ( n l i u t l m i t i IIH... «r t i l l i n i i i t u iu I n t i iflm.H lulu tin. r i l n l u uf M l n x m i i l l u i K l u t l l i i i i }|,|,iiir u f n u t m i n i , i » , i | U w l l i i t n» iriuiiniitil f u r Hut i,iii|ii«i* i i f u t i * n l i l , R u t t l l Iin tfiiUlr iif « iiilnni-uii H i i u r mul ti|i H . mit Ii ll'.n ttliuU Im ivutibliiil lif u linn ,f u n l Imt. linn. ( E i h m linn. t i i i l il lliiri h iV intiii. I l i i i h mil' lliiiti ·niul (lull ..... I M li"|, I I . ,,,,,,, «,,l In Mi, . i u i l l J u l l Unl Ifi'" f l u l l l ill U K U i f l i * n.ir Illitif. t l i t t l i I t t i h . . lliuiitiilt u r lijr l i t t l i uliutl l\lit uliil l u i | i i l i u ' i i r n l A H | 1 M I | « ! [ I l l l H l U U t ' l l l l . l t l l l l l u l l Itllll \tni uf Ilii! H l n l i H i u l milti|i|iittlUv« lli«m. lit, K K i l l l i U n i f » H ' ' UK) |r»Ulnn ut iklt ·TAT 15 tt M I M M d t l H f . ·Ii Hi', r.lnrj »f *lil ilinnl uf H l » t « " t I, Cnriitlliii ttu ^itlitfutiiu In It f u l l Unit nuij tutu roiiililllun "f "'" l'"" i l v l i l l i 'l'i,rn,l .1. .Jlinililr "f Hi" Hulii uf \ll«niiinl uf tti» ( !ro- IVt filal. uf Mlm-ullH Bliu, ilf (l!( |wn ftul*|tilitiiiill« li lln' CuittMUii'lim tini|Ui«i,it in iiiijifiiivB jmint'iB. i» ^ uniiitiHipit t« (111 ,|,i»HH»i1 f i t l K i n .if (lie H l n l i nf Mi.d'url ·( tft* tfflnnri'l «**. U«« in I"* *"M un tut*. dftj, tli« tuttinilt tiny i.f N'.»t*iul!«r, l^(u In t*-illiui»iij wdpt-ruf, I tipr^uttio Ml ·Ml ttftlll! »!' l ' H U t - 1 t i l l ( I l i t u l J*r-«l l,f Ih, ii«l* uf M U m i i ' i i'",i« m ,tt,« in n,. L CliJf "f '«fff* ) *'« '«, IM« "* 6*f ttt ItejiUM- |,or, A U lUlfr fl.*l1 GRO. 17-lf r t'hn n f l t i a k (ii'i'tii iid i f n h l I n the I n m r l nf I h n i l l y Tli« r i o w d I l i m i WIIB dniitin nnil Ihn I'nni wirn fon I'd lu iiiiivit u l o w l y r n l l n n Utiipnd lu Mi,, r i i n l i l n g l u i u i d dt i h o 1'Miililunl'n iiur u n d l i t u d t » i liiinhi'r inni l l i o duor l l o w n 1 nrti»iiinl hy Ni'i'rot noi'vioc num ildlm; w i t h l l u i 1'innlilnnt mid |i'i»hi d l u l u l l m iiliiii-t, l l n J u n t i m d hiicis, i ( i i l | i \ i i i i l i R h l lli.i ittili'liuihlUi i i i u l d i i p l l I l l l n d l l l H i t f f ( i ( t l l J ^ l i l l ' l n l Inn U lii tliiunj In Iho (Nil tuid ptlllm) In lh(i»c 111 llui i i n u d . ha ( n i l (a l l m n l i , ' , ' i tin t l nnVi'lllt h y K t n l l d ' t l M I l l l l l d t h r o ' v I h l ' l l l H I ' l M M . HtlOll l l l l l l Illl J l l l l l l l l d ( I j l mid « n x off Him 'i tiliut lie w.n i I i l l I m l d l i i K ( l « h l l l l n ' m i l l ' h i - 1 v v l i l i l i w m !U1B »' '" iiovv »iii|diiK w u i i i miiin l l n m i h n i l t rmniidliii tud u n l i ' i l v In iiiniBl l'iitit!dii|it mid Mm U ll»nti iltnjo i i i i l l i ' nl i f f i l i n l m i n i i (hiffi t ii ml IIMI M'l I f I I l I \ It |t I11MI1 W e l l ' 111 Itl'l 1*1, -^1 dt til i un Whlh' tlui jircMdi ul'* l»»il) t J u r d t « l « f . tliiiTii I ' l i l l c n f i u i u llio liuitilHi; "idiud. Hi" I ' u w l ' K i i i I i n u l i i i - I c.tliii J!r« \\ llwoi ill i f d liK lltttml* lit. iiiiillitcni it tli.it ( f l u ni t i n t n r i d n iin'ii K ' n i l d Itthi* B H j( ' d m w t i i l l d tin .tKKitliiil Thic i r t i w d Ut'.'iiud rintt to ,-fii'ij! I tin x t l u i t l t i n M l n t o of Ohio, C l l y of Tulmlo, Luviin Coiiiil^, da Filmic .1 lihiuuix nuiliiifi oiilh Unit lit IB tlm minlor pinliiiii' of Uio tli'lii (if V. J Oliuuuy f l u , t t n l i i K bliHliioiiN In llio «!(,}' «f TslndP, ( ' " U n i x «ild .Ml alii iifniiiiiftld, nnil tlmi. Mild llnu w i l l piiy UK- mini of ONIil U I . N D f l f f l n J ' O l i L A H H foi cuii'h fin (I Kfurf i'Mt of C n t u i r l i tlint {'((iioot Iju Bui'nil by HjH into ut I I A U j ' H (lAtAMIll C UK 1(1 K U A N K J, ClUCNWy. H w u r n to l i o f n i u IDA und milnn'i llit'il In my piosuiii'ii, tlilis (till diiy of Ono. I'lrilmr. A, U 1888, (Hinil) A. W (JIJUAHON, Nolury Publlu H u l l s O n t i i r i h Ciir,it In Inkuti lutai', n i t l l y niul iiotH dlnwtly iipun llm lifood (Hid m u u u i i i t mirfitcuD of Lho ii'/ulinii Hi'inl f u r i i i H l l i n u M l i i l i ' . . frnij. |P .1 C I I I 3 N W Y CO., Tuliido, 0 Hold bv n i l n i U K K l n t i ) , 7"f Tiilto Hiili'H H'uinlly I'III H foi ami n l l p u t l d n JHVl))«l l« Yinirn Uxpiirlonaa In DUenuii or the Bit IB, HAH »»d QI-A38 fflTTINQ 0*11* Annworeil liny »nil Nlgbt 'I'lOlilSI'IIONIO B5 * RuBldimaa---41C H. W»h»t« OHIUilOOTIIIB, MO, .Innl i«-int|i'il it fri'Hlt linn of I l K I'liinniiM (liiimliiTi rlim iiliili.s tit HIIIIIT' llmitt Si i Hi' Hi'u llm \tlili|iivv, t HI7NT I'd t v A*i1 1,1 M, Ht. f . H . t l !·« J'llt^bur* I'., o.l i i l l n may si»tBfl tlw ilia t l f u I u sis asyfltjti '!! lltinflli'tin Ciiiilnlt ltd l.'iil-til. hy luniil iipplti'iitlone, nu tlmy eiuuiot much Iho dliii'utnd i i o i t l o n (if llm mi: 1 Thiiro In only nmj way lo c i u u dewf. iuiea, nnil Ih.nl U hy ounMtlt«4li)U»l Dmifni'iiu lii uiiuad liy ftfl Uilliiimnl i i n i d l l l o n nf thit iniii'tiun l l n u.K uf thit KiiHtiichlun ' r u h u Who; t h l K l u i i n In jitftuniflit you Imvii n rum-' hlliiB ooutirl or iiiiooifbcl hemlriB, tin'l whi'H It )» iinitlrnly elo»«d, D(iufni«Ba )s the ruinilt, Jinil itnlosa t h u liiflsmuia I ton ran IJD tnlifiu out iiiii! t h i n tiiliii t'BlOIOl! lo It)) llllflHHl I'OlKlltlllQ, h»»f )n; svll! ho dfiittroyeil fort-vfir; iil»« fow-ii out of fn» tin fiiu»nrt hy CiUiurh »)i!i'li M nollilnjf h u t (in Inflamed OWL illfliw (1 f tliii mw-DVa surf/iew. We »lll Rlvo Oil*) lluisilrsd for any t-tina c/t ]i»fi!tt*» (e»u*«d falser)!} tlint emniiol lie sttr«d by llall'x fatorfh f'uro, 8«inf (or olreu, ·ttn«tA»y or»T*T« f, (Ml EN BY * 00 , Tolodo, Orto, ISe. , , -.,,.,. ,,..,--,.., 'f'flkn Ilkli'f PamttiSf J*!H» for (sou AinorlTAit who nwdtt ii«n»i»tu'j «(lu»t(o». Till!) OH'l'ICfH'ATII Dh T. G, Phelps in Uunby Bldg. PUBLIC SALE I w i l l n u l l u t 1'iiiillu A u c t i o n ;t J-l! iiillod witwt of Awilon, mid 10 1-2 rnlhM tiul Hmli-wwy norm -- l.'lllljl MJOTIIK, I.«H.|»IT Hoim IMIHHOITIll ~ »0«! Offlco 141 Guild nn«w«rol »r'in»iix «nv o r Dr. W. R. Simpson il fllilllii'iitliij, cm Monday, Oct. 30 ,| - IIIO.U) IIOItSliH - 1 t liny Mtuo, 11! yonrn old, wt HOO llm. J muck Miiro, S yo»rR old, \VdlRli(, i l O O ll)B, 1 (wo-yonivold Ilornw Ooit, 1 Black Mum, mnooln month, / IN -- IJKAU t'AlTfiK -- t* I Und I'oll AnKliii Cow. 1 Hud Hhoflltorit Cow, G yunrii old; t Bed Mliorilitirn Cow, :i s o i u n old; t lluwi H h o i l horn Cow, U ^oiirn old. 1 II«1^ l l i d f o i , i! yiwru old, 1 Hud Cow. 4 }oni'i» old, 1 Jorooy Cow, i ya»r« ol.l l^ Jnrwiy tluw, 0 yoitlH old. 1 Hol*lln Cuw, 3 y«ra old. -9 h«ud of fHirlim OillViM. " , ;i-- III1AI1 IIO08-- ll A Ho% with plus hy Blilo 2 How* to 1 furrow by (| ( iy of »ttl«, II AY AM) OHAIN. Ahoul 10 toiiri of Timothy Uw in iiluck About CO BlioeHs of Pod. d u r ; not nhucluid, JHtOK.IONS~-"7B l.tiuliorn llniw; uhout 'JO Ilhodo luUnd Ileil Pulluti, 1 Onllowiiy Cronm FtPpm'sUor, »nfl ID, osinnisU)'. 1 KlmliKll mi il iniiny olluii' urllnli'H loo unuip'uiiii to inniilluii. r will nlxo olTtui ul Pltldiij AiHidini MV fARM of «· ACRKH, fll.lt of lliit H W l . t , SiHitlon IT, Tiiwnt'lilp nu, KnitQ« 3(1. .'Ililii Fiii-m l» w«ll fiMM'i'il anil prom* roin'ml, li«i il tt'xxl wi-lln, tw iooinlli|i*n»,*B|nnm»i , fair lini'ii iiinl KHOil ifnilli's' lioimi», ,Torn rrlti wVl Ki'ii!ncri«n, ««. Dr. S. Black H'tATK VHTURINA CniiH I'fouiptlx Offlutj 841--PIIONK9--R»BldM»(i« TJ» niiui 1'iinnu Dr. J. E. Callaway I S U I A I j A'J'TWN'riON 01VWN TO TUIJATMHN'r Oir OISWA8WH OP NERVOUS SYSTEM, DIGESTIVE ORGANS ALL CHRONIC AILMENTS and DlffCiWios ot' BYE. EAE NOSE AND THROAT l'xi IK'lli'H-- .H (,i I i :lfll H, lit" I l Onto |», m, Olllon; ,lSm| l('lf«ip l'«i|tliM Ti'Uifli *j, lluilillnu. QUIRK REPAIRS nuc uftlin Why H u l l HIMSII *IHW, wlioii ONC HUUn i din niiiiui n, (u m» I-"in CiUC 4 t ^liyfti '**" j;mfnn wiiiiiiyui) MIC « # t ,tn iniy Hum Ihn tiiflmfl ilutillultit B l I l i K u l !"»» II|B«' l»H'l!ll'll OKE MILLIflH Miius'^r.iii^rwm Hull lilllilo llf ll,Il.1i,l .'MUM I l l u I D I I K l l glllM HAIL * fr',^K«?7. SHJ1» , |w**t ),u«o»t, IMMlMlu (lil C. W. PALM 6PECIALI8T ( N OPTOM «l» Wnl»lr Ml., GhllliGOln*. Mo 'I'l-MIMM MAJ)W IfSOWN ()N PAY Ol? JMAMS, I.L.NCH NKItVICK OH HAWS TW UC0OIKNCR AS 1 "* ·» A. M, A, W, AmlMoor 8. A, Clurk CHAS. KIDWELL Public 1 w i l l Mill ftl Piihllo A uelton on my fwrw 1 1-B ntllaa wutlianid of Clitlll. , uoiho niul 4 rnllfin wont, and 'i, nillwa mordi of Aviuoii, tlm follow, i n K iirojii-ty, on TUESDAY.Oct, 31/16 H_-HI;AI» IIOUHIJH ANI* 1 IU,ACI: MAJIB, coming 8 y«»r» o!fl, Wl. 1'JO'I H'»,, In foul liy Jft" » lll^ADjc OJSUINOH, i-owlits n yuaiS old, wl, J U O O llm: 4 BI'IUNO MlflJ'ffl .1 j.,nnot» UMd ^ 1or»« wul«; J Y K A H U N f V IIOH8B MW1.H. 7 YrtAllMNO «TBIt!UH. 7 YKAUMNCr IflillMSHH; 4 SpriliK CAtVB)i» * MU.OK COW,' 1 DUrrt-brod BHPli'lHOHN UUI^ UAbl" 1 , ttboill 6 iiios, olil fi rilBBTJSU WHITIO llllOOW HOWS, Wllh »J»» l»y »ld«, Thorn «OW» Dfcvii 40 UK». « WOukB Old \y ««.y of »/.lw, i* BfflA» OF SHOATB, wt - nhoiil CO llm oncli. f will (ilfio Mil «ftnit nf my I''" 4 " l*^" CillMHTMH W H I W MAU-! KOOM, alioiit It moBDifi old. arid ail *H*»»lo lo ro«J»lr»Hoji. 'J'lOKMK MAIU KNOWN OM I»AV Ol- MJ.WIl HliilVKD HIT I.AMKhOKUWICC«niAl»Kr HAU: TO (MMMKN«)H AT M» A, M, A W C1IOS, Aucttoi,»er «· A ««OWNI«fl, Cl.*fk Edward Whiteside Oil NICK. CONSTITUTION WANTbGETFE^U .NFM'SPAPFRf

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free