The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on June 28, 1899 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 7

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Wednesday, June 28, 1899
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

tlWll D!f§ MOBffliS AJLiOfONA IOWA, WEDNESDAY U 28, 1S00 let Ibtit Helfelcbrs r HP 5 B .Attd / hi- bhb fhcri a hniHbe fdbtlegstbudl-cbVcH five bt-tcHjbltttnbtbP , Bdhct- .felVc tlitiil gdbd for. tetiessHte tfib ? !-, -1 \oiiih it 1 ides tnc IRC lim I'lVit growth of h-vi the coldi ol \oinh. it MCI Hi)-* to rcstnc color W gr^ lliu It \\ill the Mir hon ccttiirig At lccd<! Vhe hftjr Wlbs And Short nilr becdnics long hair h cleanses the sqih); ie- nV>\c$ all chndruff, and ^rtAtftf* 'its fbrtnanon. , We ha\c i b6tk ori the Hart Which ve \\ill gl*idly send, \ oil). 11, 1C \ HI ilo nc t opt imnll ttif i>n-\n I nu m%nc u in i MI i, 11.1 tin I Vis , \\iiV VJ 1 t Usl Ml* ul Jl L .1 i t» xbl, tit H i tui hui iillty >\ (til! 1 \>1U J 1 C^l N llflU *( 111 11 111 u li tn ily l jn i oil A Ulna Or. J C \xci- I 6\vcii MICJ n i\"li(Ji( u Unui If usi J diL s I I If)l iiu >v A. nnn fl(,\oi 1 1 ih *, (IS it lii s ill'iinli'l In s'n.lurilN <Hi«.t rAcis !! djcvsnl nj) n*" cVm' inoiHinci at, IT nitli mil 1 rjxii'.^s tgiifiii iljjl hi U "Stani »i n) D( «s ^i \cj- D n iii si (.hi n > \'ty ni ' £ L 'J «, 100') 'flii.it n< ( me \\ nim n \\ ho'impi'i <>•: tmsl i uds it luiii < ( u in (i_r time ho m\ el il i so hi m ^ ot lu i time 1 Cou_,liiiit, To> Is to < msmtrp t loll i in,) s 1 il mS Y\ ill s1 >p 1 he f All' h n< c ( d t > j t>m diu ist 10 l'iv j^rt i i/iipfc li ttlc fid Sold in •in I ''o n 111 hit rli s (,o it o'n<t; n( d l ii hft gpflfeeif fife fit fllli Bnif iic'uigJl ft iegf tiSdsltfad li.s !1 begii Iflflfl» l him, *ith ft if-sl Hiwig fitfflW flifltff^S Ofl it, WiftifilH li^lflg ti§ Wrts fi«t laHtHiive, Its gf^mfirt fo eb'nsiiifl&d by etfffle ifiWflftl e is dying fa §ep iiis s iitir!" WdS Wllflt, tliB gUf'gSOB gfllfl, iiftl we fill Uiwi.elih U was tlis fe*enl«s nf the fuui'tH ftflPl- 1 iiriil sSI'lt uij- HifiSsftlse to SlJi ; l IJOHisrSi §iltliig li.V ilia (MilU'lf, fftfliliHg him it, WHS liilPHgelj! lioi=~-l WBS iri lieiU 1 him SHJ' in ri htivpted Vttu dflii'l. think slit* will pi here In vp niysplf Ume lo frawp nn an- it is tVi'6 Wirt'v'niVig ncv'cr jbfe : a rtfci'dcv sceftc iWAti Vift -JVily Vtli', ''63, yfic-n i '6Voi; 'tfio W'rtb'n-'s'rtcl'd'on ftrid 'p'f 'G'et.Vys'b'iVrK tn'c Vig-'h't Wegni'i to 'lii'chir. 'C6'nld itt 't'h'c htelWry 'of /tte V.'OiV'r.fled 'ftn'd 'flci'd ftaS'c "bcoft wviVtch n'eVcr *'c- 'foVe fed WcVi 'sti'c'h 'A, •'chVofi'ie'lo '6f vo- 'tn'anc'c r an ; d Yrag'cdy-, tnrt it Xvns not; 'only tttVVir ''a'ti'fi 'ta'cfi a 1pa£, as it Svci'6, Ws /Wra NvvittcYi ''and 'ti'e'scrVcd— this 'Ciii'e by : afi : ar'rn'y iin'r^c. i'l'y Ti'an'cis arid sliir'fs Syp'rc 1 'flfiVibcfl ¥h W66d; fny 'heart NVas ! faifit. \vi-tTiiti mo. t 1 6T /long h'oii'rs 1 h'a'd 'fhfift'fl •h'h''fl Xvo'rlc- o'd : ; 'i'ri ! trt Vrty 'ears 'had 'b'ee'Ti 'p'6 ! tiVcd '•t'fift 'fn'6'st 't'e'fi'dcr '6'f 'fast nicssa^cs 1 ; 'tlie 'most •''' ! ' I i anni odt ol n \\ imton \ itli 1'ie ; ni <in tin li in si ms to b( "t!u'j \ OL itiou ol the f i' \\oin in ; >!„(> t r( it T> is(< rii Tin i < me ' .? iH} unites ot Chjcaj o &l l (* it AVcs f - i H •} 5^r ij)k I (it Koutc fOi the : ria Tsffli, o line !!>')'' siiO'W'5 in i 3We ol f u S ")0') 47 Witil ijlupf-L.! irii o litsUinjiif, of fiscal 5 p a (Julj 1) j elite, "!" r i 111 ')2 : A\ ho in n i ui> l i ni 111 ^ oiin^ | t li i'ti lu ist II Is tit \>LI hill so <-oii\ ! till 'ill 111 ; 11 ,it II if i JI i ni'.lo i I i^f i Ju!\ lltli I 'th I,rh Olii. ip s'id(; i <o'V\ ishihirfoii jS'i \\ S'oiK ijid i Vi Is Aildj ss I (, 'I n k- : N A JJi,, L'oili liotito OhliM. > i Whc pili on fi'lil'uV fioil li is j>wfK(k'ill inj H in in ch ni{,i h's intun j •"Ytoiuif iiu anil 'it islioic KcsTjtA 1 itOS to S( I SllQl I, Ilia I L Conl l\n N ^ 1' A Ohcs tpc ike ! idhc c Hi tell \\hi*io din to 4top he Vl IK l^oHinvrt clo "ihi nun jiouboT t th ' ucvci b^t,on nierf,in ig; but Stu ind Mtrlpcs hi\c, but followed uohlc\ v qnpi t oL the Anifiifin in- iitoi .ni r l mccH inir Ye in erloan l^u\ y p t;h'f, inichiiic'iy led i \ and (irfitCd 4 ileni md for i '' 'In lands Whou se^n out Sdo of books Mnj, P chines, made jn 'o PIP hold toe' i> u-\ t b lS:ew 7e U mil to Noi w ij iind ff-orii \;tl .Africa 'to Sibej-n antt'in qveiv e gri^s incl grain art- hai-j fho n,ime of ' i i -i ii 0 \er iOts und bonus i"! K rs;l1 / fl *JH l K'vntliofttl- Ail fl/m-lVsts lUc 't 'Ui.j ' 11061 nUn Ultnrint 'iirhiciplo is ' ofhitciost p6i'ns of nia'dc in 1 UI cpK ']•{ ( t'oxift 'Jiisf iliis r ttio Milk k rtMHiii) Ipp flj wltf lu Uhfji ak4(,«K I'jijl'IS.| i\MJU IIjo iuy,njififcumii <^J tliH t\ ^C pujy^Ci ^.aUal! ti VWAJ 4 "* 1 u « W .M* m«? "*.?ffl p U rHtUlj SnPUWW ^; fWt T L(lW, ' tJK. 1 IpqW «< MW .ifics* ^ r , "?1 s- 1 ^'««' pp^to lKe*?»^Jpw atO^fKtffi um, , AjiTVv "^WJk-RU >, -S,.| 3 Wm\uU(/th fe 1 '''Yon 'riifgfi't 'i!6 Ycs't r a lit'tlb,'" 'saifl 'Hie rongh ;b'nt 'kintVly V6iro ! 6'f : a ! n 'old 's'nr- 'gcon; "6'frly, if yoii 'oa'h : Kth'h'a ; iip -h. tnin'ti'to longer— -I'h'ci'e 'is a 'o'hiio : b'vp.'r 'h'ct'fe i Xva'h't yo ! u ! to : Kf'o. i'h si'le'iifie 1 'folloNv'dil Kirn ! to -k ; f:rhall /(-h'tirch ! tiiji'lfl- 'fnk.'t'hat hart liop.'n 't'iiriiert into : h : h HoS- ^'itak te'cry ! rit!i\' Svha : h ! bctl ''df 'pain; 'l>166'd ch'i'ppdd I'rom lic'tTi'eon tlio altar 'vails ; cVt-n 'th'6 : a'is'le's '•tfc'r'fc 'pa'rtially •blocked 'with 't'lie vrccks 'of liii'mah'ity. H 'is ; m : a : >:ccn'b ! Jlko 't'h'ls 'that 'one : a'p- ; pVe'clatcS 'tlic "o'thdr : sldfe" 'of war. Tlic •iJtirgcbh lo(l ' : me sl'i'fiiKlit to : thb '(slngor's 'fjtaha -arid 'poiiitbtl to a -'yoiiiij; 'man ! in 'shoulder Straps, wlioso ! lJloii(l'i 'ciii-Is Vcirc JiiattPd 'h'lirl 'whoso ! l)Ha'iil;ii!til 'bl'tib 'eye's, 'bprititiftil b'vt'h : iii 'tbefr ii;'.!h, ; rqvccl -rc'at'lessly 'ovur ; t;lio walls 'arid 'ccliih'g. ¥le was lying -flat 'bh ; hls 'lia::k with r o»rJy V'i'i'aVb'r ! lJ6bk ; fo'r : a •plilow. I saw 'at ; a 'Blniide : ilial 'titi ai'tn was 'jjdnb. .. *rhb 'fingers of '"the oilier : ]sii'htl . ''I 'can't 'ihake 'fiiit 'wlibt'lidr : lib 'Is 'ih 5 lils ; rljjlit -'in'fiih ( o"r "hot," 'the tnirgeon 'Bald ; iii ; ah ''timlertoiib. "^lay be : yoii ; fiih i 'kneeled ''anil ; lri!d : 'ih'y li'a'iiil *bh ; H!s 'ti'row. ''f-Ie : 'sbcJihbQ 'ilot ''tb liaVe ! iifit!ppii v nie : befb're. -Ndiv 'lib 'titnioil ; a Btai'tieil, J liut 'at 'ilrst ! 1 'cbiil'd 'riot 'c'atbh "the ^brds. J By;'titii] : liy • t l : 'iriatle < c i . j t: ''•'I 'Vatit 'boiJlb. 'Plbhae 'bring ; bbiile •'hdre." Agtiih: ''I '•will give -all -I 'li'sfyjo •to 4li'e ; bhe v Wlib wlil 'Urlii'g'jiie ! I)biile]'" 'Hvlib : is 'bbille?" ! I ^aaUba, 'gently, :: Btijl :; 'i3hibb r tlili!g ! liiB;fbrehejid. ! He ^bbltfeil Hip 'wlfh : tiliribat ; 'a ''smile -In ; bls' eyes, 'and ; 'asik'bd 'naively : ' lj i)bh't'ybh [ lchdvy 'ndii.Je?" ""I : Um ; _afntlti ! I 'iloii't/' 'I - : sit!d, anil 'I r Bniiled |a little, 'tbb. "''boiii'e J is ] niy '• sweetheart," 'lie ';ih- f; Bwered h 'a 'ni'b'nieiit 'Ta te'r. 'Hi's 'fae'e Xv'as ^ter'y ' 'grave ! tfow. "iA. 1 !!d, ; "6h, h'o'w ; feh'e e 6rled ''when f l ''canie' away! 'Po'or -Dol- HieV" f _ _ i;i . , }i l, , .. , f trying' to 1 ffiaft'e' -n 1m' ni'pr e ( c'dTnt'ortable; ti-V ly, -Wo '••Vi.'X'Tvn' -rt'ti f ; =«'-«•!»4^ii • "Ji'.c . . ' • "''Th'e're!'" h h'e -^nfl'ae'nl'y ! I'ntc'fr'Ap'tfedj ' •-iife'e %oWie's lj Kca'd '•'n'p c teere v w'fi'gn 'thej 'Wffht •-8'hfnes °6'n i: th'k ^A'ni'iJ. ! Uo'oi!i ^Wfly, h h'6Sv !1 tiaVu'ral ''Htr i: b'«rlB, "ft&Ttftie K gift ! iii8 u at !t me 0 6ut 0 orth'e c t: 1 6i i ni ; rs 0 o}: ii hfer 'p.vOa— iV ii-ltk wi iiei-s. Rh'p.''a R'tih* nVi\v-. t (U-erthiPd 'bt heV- Inst ttight; WVtfnthed thai lipv arins fr'cv'e about niy nw'k 'ttnx\ that she \Vas Idss- ini; ittc and t-a\iinfe ine \Ver stiViVlei- '\\ r as sh'c Vi-\tV|tt|B Tor frnv?" i rtsVe 1 ^. L\k* the iibl s'Vfrc o|f his ft^nta'l ''''Vrs, \VlVlinjg: Vft a \Vny. Sh'e "f that il Va's rlKnl iPor Wi'e. 'to vifen't i* k\v xvitfi i Xvfent 'ftXvay tntn; hnt art iroftr later, h'aVing livVb'ed 'd #6bd WrtftVaVi 'over tho \V-aV Vd Vet tfi'c V&Ve A p'iiVb\V-~'!Ye I r Oho— i i-e'tnvired 'te his sid*. i't V6 to'e "thai >i* h'a ; d 'fa'ited •'a'liis'ch'c* : aM 't!h* tWu'hie'd ^OcA 'in 'eyes Was W'teYiMed. Wh'cft i ted iput H,h« piVl'bw HhncTer his h'ea'd 'and bA'tn'fed his 'i'a'cft, h'e MiA', Hoy very Idtid .y<Wi_ aVe : ! Yo'ftV ''mtnfls tee 'of tfib'th'er's.'' 1 i v h'eii 1 Ic'n'ew h ; b yas \va'tch : in(>; fti'fc, hiit h'6 flifl n'b't 'npcalc 'for a io'h'g 'ti'rti'6, ati'd Wh'cn -h'c 'did it ^'as no't 't6 rn'e : : '"l< 1 a i l'h'cr 'in 'hc-aven, let -m% 'Sbc l!»6H : ie '6'n'c6 'ta'b're : ; ''p'leasb 'Bend ; h'c'r 't6 Jne." 1 'Cb'uYd Wot 'stan'd 'either the V6i'ds 'd'r 'th'e 'ip'a'ttes '& ( th« X-o'!cb. 1 m'u:-it 'h'cTp ''ftfifiwer 'that 'prayer li 'possible. By 'and 'by 1 'said': '' n T tc>H 'fee where 'to 'KO'nd ! f o'i- tlhe woiiliri'biiif' 'to 'you 1 (tttl flfl'fiitl i Will Udt hHht IMII till Is Rets? hei-e. I tii-RftiHptl this ftftm 1 - tlml IIPV- mntlipi- was Itere hy the ; anil Siie sitltl, 'S'lHl \Vo»'t hiVVn to ILtUtih lonSftH Ihlnalil, 1 Hfif la tlSatlv VoU ItHiUV, aiul t tlllttk B that 1 am siun> U* stv" A luwefulnws that t WAS fnr h'-niu tPflinsc 1 nhs\vv*i-ei\; "t rttf u«t PM inl^i'-^ript yo\H' vllPtinv. I iakp it thrtt you Will nwl have hn\jsc 10 lie rtnil WAIl hfhn-p lie vnU^hl h'rt Uoh atti the at the. « hettev aU lliftht. t \veftl Ib Red aby V WAR d \vlus • tiine 'Ahd as My tb to R(?rvft nlnv hw 't\\\\\ ihen take aii how wr 't\Vb «f i'6=;t. tire snV'fi^ii^ n\'rl ine, h'ftB x^bWVi And 5s \Vaitinfc the Iti^j'Tien'. Seft iVeV AhJ th'pn hl-ea'k the he'vi's to hlnl lie !B Vei-y 'this ViVovVri'ng.'" "My hen.'t-'t 'lyeAt tast> a't 1-a-sl t see tooiVte Xvl'tn hev- •AVn'iR •alHi'iVt -Itet ^oX-cr'H iVeo'k. 'r WvAi 1 ! InVa'gin'e the XvSV he VonTd if'io'k at het; "he 'so Ti'i'iVi'-h 'ft-ith h'ls «yf>s. 'on the ih'i'ps'hvM <dt. ihft kitchen''; sTi* XvaK Wot tWre— ifi'b ' : hVit 'the 'cook, -h sVvft'A'jre inftVi -'ftYid * il : i't- 'tto 'i'hi'ld were ; in 'th'e rdOYn. l>oWl* 'Th'tifJt tiaVe ^.Towrt ! lWp'a : tie l rt ; t 'H-nd : siVuj?ht htm wu't 1 ; ! th'A Kh*«''k WiSfh't Ivi'tl hi'm. ] : rt'i'i-rift(-1 ! ly i ! l ; urhWi nV,-ay, li ! irt ;afe t 'did KO 'th'e 'o'hilii K'pi'ft'hfr; Ti'iy h'ahfl,''e\'f>ift i i'mTnfe frfirit'K -hf-r :pa ; p.l : !" th 'iriy Kiirp'i-ise I .-lorke^ Ay i't w.'is : a'l : l 1 'co'nl/l H'tty. '"Of 'edrii'Ke tf'm too11io,''''' Th k'h •! h'jii'i'efl -to'irt), wid'i'h'g ; pRe6'(iMly ; : ''1 wk'rit '<ny 'pfepfi, : a;nl : ho '7/k'ril'H 'me.''' Tho 'Kti'k'h^ei', : a'ri ! hbw 'fn'te'rpbyofl 'h'y 'likhdi'hg ! ine ! 6Wh ! le't'tei- : a ''' : I K ; in : (itnpfal:hei', ; tihll 'thlis Us 'little iDfiillo, -Ills "Oorta'lh'Iy— • 'yen, "l alih','' [ I ntfi Hundred, 'and -I 'iliil, 'thbiiKli -HH .yc't 'diirily; 'it ' A'nd 't'ho'li '.I 'weiit ! t6 'Ofvp't. 'Bee. JWo Bee'ttR'tt 'reiJtlesB : n/id r fo'\'<n'lHli, ; Hiiil 'I : gave 'iiiyFelf 'tiine. 'liy 'wdtthiK 'ti 'el6th ihey c eb 1 dl'd v •was •^A-B -soon ; 'as i'pbsii'bla >we -•fta'd l th'e 'young "captain r reiaove ! d r -to 'm'b •''fo'rta'bl'e '•-'qu'a'rt'ers. '-Hla '•'•w'oito'ds 1 tee 3 shb'ck '^a'd ! TJe'en Hbo 'Mu'eli • f or ilVe. "'%Ve>jrtel i Hf(K 1 j: I 'Au'M -'-say, ' i'p'e'h'ds ''Hi'jibia f t*'e 'tfaril 1 ^,'" J %'e "a'd'dt/d j ' -We. : <• tUl 'tool- 1 , ! th'o p t'- to ! ""I v '4ill ( ;do ]3 my ' 'b'ott'e, l/Me ' l "i i iitn'i t e'was v VeVl^a, a iS'iPu¥ures l are :i , tj be. "iiway. ; r('bcl •'liiiilets', -it'tiil dt : hoth of these." ; 1 'iMih ; no ' : tililc Iwik bf und ; ho A'v'n's 'If 'it : is ; hot too '-far, ; iiii*l ! I •slio'tild 'toll -her ! hbiv 'iiiiich -'you 'hcod -her.' 1 'It waa : a i ha;sari.lou3'tli!hg'to : !nvy. 'Wo,| 'J^li«n ; I saiil: 'did 'hot 'often dn.rb 'mftko uiich atifTRes- i 'tiohs, 'for, 'of '(jciUrae, ! few 'c-rJiiipriratiVe- [ ! Iy, ''wiu'ld 'cchiis, 'iih'd : lt 'dlcl --hot 'ilo 'to! 'riiis'e 'false 'hixpiiis. ^lowe'vttr, '-I 'felt 1 '"eciiiiiile'iit 'tlirtt 'hiu eoiild -'tidt'llVo ! tiiii!iy ; 'hoUrs, ; ab'd 'h'is -iileaaitigs Moikihetl : inb' 'Jiiexp'rc'gailily, 'even ; uiuiil 'the scenic : ahh 'slglita surrouiiellhg. i At -tlio : qufe8tldu -hfe ! ilaahcil 'liio -"auteb •a look. j "Will yon?" ; I'lKit wn's 1 ail,'biit ! oh, :: tho i inteiialty'df 'It!! '^Wrltb'tb B. ! B. Cbrnors, Pennsylvania." '.I Vts 'hot 'In 'the 'least '''dovilit of ! li!s i •saiiity at ; f,he 'inbriietit, ! lnit 'b'efo're ! I; '•cbiil'd ; trace' the "words 'In 'ihy 'notebook, ! tils cgaafo was 'dhce ; tiiore '6h l the 'oeil-i liigf, '-'ati'd 'lie v was 'b'tibbilng c rff 'itibther! -an'd 'Dbllle. \ 'ileTuctutitly 'I 'hrou^lit 'niyael'f [ tb| 'se'ttreh ] his ipbckSta, -''flri'dlng, 3tran'ge 'to! ' ^ay/bnly-'aHibt^bbok -With Hho ''tt'tthve' Ih | "gilt 'lettcra 'on 'Ih'e '-cbVer: V| bolval\i| •[Dee.'" i ''Dbnal'd ! Beo : i s' 'daii ge HVu gJ'y wb\i h d e ; d | 'ana' : cails !: eeas4les^ly f for ! Doiile?' ! 'it vrtia'&'' nietiibr'a^le ''Fburi.h ( bf• ll'iily, i 'one r n'eV*'r f tb'-We 't dip^titteh 'toy l Ihe.'pb'br! fehtfvrs b a\iff4'f!Wg' ili'i-biigh' life ! h'bt,' in- j '• t'ft rhiinabl e' httiirs,' b"r' too '• wiiay' ; MI rgeoris; -'dnVl 'nurseE, v ^5sb ; nev'er ipdHjse'd 1 in' thelrj %'brk C 6f J toi6l£t'enihg 'hot 'ihriitibln'g !) bj ; dws, Waanl'ri'g'out ^ : l!y •' it'll a 'by 'I : sa III: '"•S't too'l'ilts Mhodld -en'mo 'tbilny, 'obu'Hl .you hetir ; lih(j.!jciy '<)'f -it?" "I'll ; !ike ! to ; ti'y 'tho'ex'p^rittidiit," ^tind ft : ),'lio9t o'f : a Minile 'ilitteil <iv?r ! h'la '•\vttli ''fontlires. "ifoy 'is; 'licit : RR 'nipt ! tb he fiitiil IIH 'either : hope 'il«foi'rnil 'o'r ! lli;htell -'lii's 'fiiee thiiu 'I eiin (JesiJi'ibo : tho ! nirttiiro'bf '•tin- 'lilpiit. A few inoinehts 'hirer 'Dollie w'aa 'her 'with ! liiH 'bno iii'in uiiil 'eitijlii-g hclr'"HV>'e6theiii't i ' 'b'v'a'r 'For'the 'time : fhe ! Rrrih(ifiith«'r 'rinil ! I fllof.iil Wi)ai>t ; n'riU 'UttUh'Mn 'enjoy ; tluhn- se : lves, ; tho 'former '-teiiliiK 'mo 'ine'an- '''wliile 'of ! the 'iiiiusu'dl ; 'riff'6ciion 'exlat- : ing 'We tweeu ' th&ni, : of hbv, r the '-yAnTi'g wif o had ' : <1ie'd 'Hvhji.o ; Dollie was >a -fta'be -an'd i'jf ' thu "almo-sa ''crHisrant i prayer ' 'of; 'the' elii'ld ' for ; 'her f;U'hf.i''.s safety skieo! •'ho- entered 5 the -'array. j ; She was ; a 'lovftly ' f-hiTd, -with '-her 'father's : bW/ride wir.ls arid ' : fyne ' ! u ! 'f ew ''days' 'later '-ho wa.s' takfen ; 'h6'rri(^to ! th'o i; m'6thfer : lovo wn'd -earo 'awaiting Mm '• there. U ' ! a : rn : m>w grand m6ther 'to children, -'for- yb'u "m'nst ! *no\v 'Donaid '•a'n'd ' I 'Rfcle'bi'atecl 1 i Q'rir I '-rie'xt i 't"V>ti'rth i *u«a far ;i /nore 'a>y6ar : b i My •" *we t theart Jffititl --J1i(1 tie (1ft if. hiss ^'0(1 ifl<st. i' IK* rlM IIHI.I Whv . — NoMiliifl 1 , mil ( v ti« Jimt. to HI »i(< Hnifc ttp lltfoil t vtjni' clt(<t'l<, Iiiiiic's li'iiiHilj- Ai<ifif(il»<i, Mt>V('s(lu« liiMVhl'ituicli tln.v. In (inliM 1 Id lip liuiili.|i.v this Is ni'(M".i>ni'y. Act« {fpntlvdii tht»llvt<t' iniil IthliitM-M, Cui'wt Nick li end itt' I IP. l'1'li.'o «ft n MI! ftOt>, tlrn.v Vftls, II .is siild, i{tu<|» il\n fnoo frinn liHinliig IIIHH< ollVt-tlvt'ly t'u)ii t? t«t lin Hllici' Mm, ftii 1 « ollfor- illtl l''lB Nf-HI|l C«i Aft InHUtt'Ullit dwlsioil hnu Jllrtt, liofH il tti Htiu li'i-niielfieo In llin tHiltwi Htfltes Olvfuilt Court, In tlu» wmo ot the "i.'ttllftmUti I'Mg Hynip t?o»n«iny ve, iltlmwi 13, WtnMlou ft tjti,, PI i\l," The pt'iui'ljuil ilefemlanl IM n IIVVRO uou- nianitfaiMiirhiR oont'oni, A pet 1 - eujolntng ihp tlph?iulnuts from Ufl«K ih« nai\>t»--R,vnip of V'lgs, or JJ'IB Mjmm- rttttl onto.rl«ft thoni to )H\y Iho Hint ftcoonnl (or iliiuiMtcn, The only («» inau\iftvol\u-«>rn rtv-tlolps, h\H lu Um n«!>IU» tiiM\or;\lly, !\* it art\v»\fl that, (he v;0uau\<> ropHt.ii.lon l\v «u tu:iolt> of mtriu will ln> t^nl i»y thx* Oourts, wiut That the \v h l U^ the Thin v his of the 'rt«a to xiT x-aiuablo W nuvly, "Syrup . V ! lU''l^>S<\Vl l i, : l i <\ A sl-VoWjr t'os HV lv<si1.'iiv< si i'i't. tft t alccvi i W AS 1 v iKc'» v K H. l^lttw,, . ''is, IS'A'V. io <5'<><'l js -s V'^ni, 'OH. H'J,, HS9S. ,, O.: i(A-|- <jft.-- l 'k'Tii'V* 'it. T ; t n wiy ; !M;p : to J nio •'i A'IIKIK I). -Olii'ilnilUUi, 'M. 'C!, 'r •(•ntni'l'h 'iismiiiiw; '-vin'Hii 'ft ijiriiilDHPR i|tyrip r )|wlu 'iin inisci; '»( 'tin- :Jlvov. ill. ' : iinll ' '(iM'i-b : in;iy ilin'ilii^r 1 'flio Avlniln 'lioi'von- •'f.'yHlmn. 'win *i ! !( 'Is 'known ; f,n 't:lu> '-incil ! Ii'!iiliirr(if(!Sril()irtiK (jVHti'iiilr 't'fitdVi'li. 'i'n- ' ; ril-lln ! is -H. :ti|li'('lllc i'fdl- 'tj.|| U'lPrt 'of '('H.hii'rli. 'f'c-i'ii-nn 'npvu'r ipfiltif.H. Aililri^M 'fir'. 'VriilM-iiiitn. 'Diis, 'f Jlifo, 'for .'H r fri'i> iboiiU 'on S*lnkham t (t.imnn TO Mft«, riNRHAW no. 4!,so?] " DRATt FriiicNn~.A year ngo I • j^roat milTcrpr from fcwnlo weakness, lil.V lionrt itched nil Ilio time ftnd I would pt«t HO i\\M.y hnd liavo that all gone ff.H>lltip In Ilio Rtotnnch tttd was sd tU'i'votiB nnd rostlcRS that I did not UHOW what to do with niysclf. " My fond did mo noffixxl nliet I had a bntl CIIKH of whites. I wrote to you and. nlltu 1 tnUiiiH 1 Lydta 13. Ptnkham'aVege* tablo Compontid ns directed, 1 cfttt truly nny thn.t I fool llko a now woman nnd cannot toll yon how frratefnl I ata to you. " 1 liavo rpoointnondcd It, to all my friends ttud havo irtvcn it to my dnit|fl\lor who is now (fetUng 1 alony Bplondldly. May yon live rion.v years to holj» otir RufVorlnjr slsto.rs."—Mns. 0. C'AUI'KN'J'lkH, !ii)3 UHAN)) ST., UUOOKLVK, N. Y. Over eighty thousand such letters as this were received by Mrs. Pinkham fluririg' 1897. Surely this is strong' proof of her ability to help snflbring" women. iGelyourPonsion DOUBLE QUICK \VHt*CAPT, 0'PAW.Rlil.L, Pension Agent, \VAMnN0TON, D.C. Epworth League NATIONAL GDNVEHTIQN. INDIANAPOLIS, IND. t JULY 20-23, 1889. 'l^lm't IT ^liidk A i^T'ii i «!|. f| 11 ' . !|i)<<k<itM wflU Jhc >»J«i'ty '(J »!•(! '(ili jx.i IM n'»i ' tin Unnvo i|nw.'lHo )i ..ll.rtlt nn -.liity 'on :uc.'iih'tli 'WOTREPJ a. IliVWOH, I. -(iiu,. ;i>iu».. •& -* ' •«• •Htlvtfr, ! co|lptfi : . !lr»»n .luiil ^ctxil iln i 'iimiinuilns. 'riiiiutinuR ifriiltK :iuim ifiiililati trrtilnKilii'tliiswiilloyv. .'Wliiin- -\\)lwre. -Aijllaecilu /Money 3In. AVr|to:[or'li'fKipnuilililvttK niiHilnfnr- ,iv 'iti'.ittDiitiVxMlt Iwiiicscjiluvrs'oscurtfion 3 L ..-11.,.. ^' ''•W.-N. it)., fDe3 niiiluiis, IWo.;s^. ;i>ooil ''rtriisoiis 'for 'tluiiv ; rftcof.'iiix<"il snpivi'iovlty. i()ur 'now i -Hired )jjviuii.imi vulue ito ttliu s '' ;^Ct)liHiil)ia^liain, i5 S35; M ^H ! ^".'^v^-iv^%^^'i^'^^ft' > 4?^^^%yw •4.4 •$eM'fre*o t tfif>pltctilon, 't Western 4fft,, Chicago. *y««e«iquot«|.»i« net ou»U with order oyl»»vo to pay lajre, so do not aajuy ozderi»« s youf only 8tt«s,plw

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 9,800+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free