The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on August 19, 1891 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Wednesday, August 19, 1891
Page:
Page 2
Cancel
Start Free Trial

Page 2 article text (OCR)

1 w- lite -He- B.«g -WH* --sflfeStei " ^ *-=- ~2fc- 33S? Tf fe its? -osswi^afe aK:, •*•{*•• - S ^ *^ ^ *•* .HSSise : B!*a!s.. | TfarrawfasT. Isss:..^, -^ft *tt*r '.'KiSfffi* xs timqfc v;. irfc ,*» *, - "'i* -'.fawny-: info-fa' i&a* -<st:. •.'*;fitittiti:.s-,'f- * ..' 'a •#**•- •op 'a* at; SEXTO. ; -car7» * ai! -Sate, as- jHs*Haar- BET" ITT™ :3a&r«£ '2f ferSigi '^i^asjEraiajts^.^a.^.,:-.^.^,.^^ r •jBsafeU'intf: ^ 3%a?i j^Maa-i* gagpaan 'hn»~-;?£ ». aaog.-^^! afchm* Mtltf :$8siSK~ .paistedfess. •magi*'.n*•*«•«»«» IK itsaiinasS. "?«ae s-sjftsfeT^dLwgs 2571. ice ,TT3wd -^K ' JBt fet :bme. - jf SHE iw£ 'it fenr. 3" i. 'hr JIB sifs ir/t ?y ar. mrver.. ""iAr:.*- - ta*-^ ..*' TJ ?T^-I -f~»trj. at ar a?r=sasi of BBE fen: ic : it iia asmoer fii*c:r > -"= --jna,- irsnr i ast «a3fe*¥f t^ ite liirri; ilas?-. Hmnpi.- iie KSEST fej^. HH£ -& """ " •»•'-*<»•,• %<*?f. tiirWsf'j'JiZ, *XiK«ilft£ "av-ufSff jj± ir-ujjr^. ,£-,&£ ia»5SP!»SB:'«JKI3a.' ; feaSnre*- WiU* ironi-• HE* :P3iSaiMS.. sii* rmrs™ rB->V-'-inf ~—izr-J-2? ^^nS^rT^i*L,ff* «^^^^^^™*te. a i?fefe£i«firf-»iSSi^nSS .» ...sinji UP-, jw**. vr ...jfe *as3t-r»? rosso*.. wJBH!«set : fc,-,riamjHm: iift»asamHr'* «nl5>,iil: ^iKMaint. " - ' Mrs-. ii'>;/.tffi-<«; . ll*t JIUI.& Wifk Ullf .\l jnr , tit tim -- — •.- ~-.<-,«..IUUIT:U it *£ .'tmjiip i-r E Timi/£ niai._ JSST is™ ? :tt. ant; aTffir ap entemmts esi<2afiii- : -'te r ^r- M=E3is'-v-ii£ £ etaa* IT cip=wan ititfr.- art rf jar«tn, finmast at inautwc Y.mma. ^ san»5sim« it las E rijtjfe oi'ii. bm-rtfet 0 it j&v t«r -.jr ,fBii£Ti_ ir "in* imni* cmaisnl as ' •** i* .itsnreea Erne SE-^isnu ant ^err j« rotr Ki'jmnrfit. v-iK-rt snail: aSKan^. .iiK,;ii^ »SSL peaxms £~« viiiT TT^UU? lh ... .. ... . „-- • IB& *. *cii«ttriB-,«.. .liiic sin JteBif •£ *Hj?-«j2t. aisi- ' H!?:: 5^ .uks SIUK. tot ire~,v<* uHf!: i:.r i.-wr-*t*;. • _ - . . .— --—"***- *4-r^i -j _*.ij*j n_-i i.i )j-^.. .iiti i- rfi.-*-. .J **!•?; i,^ 'fc- T'"t-f 'ft! *""**• £H*'T" "'~j~ .JJLtii! ij-llii*— ^tlti'>•*$•. .II; 'VTi4l£ ! l3/fClUr- ,iL *Uj*- ii^ltt "Tir"-*" £ '^Tiar- j-w 1 -y-.i- »»V is»t**f< UDI. ^i^rr ~*irrnr-T irr-*,-^,—«_.- -~, IT -,- "~ *" O* ''K* Ti»-'•-• •*•"•* """" - 1 **? 1 --'•" »•*-,. -.ii.j**;i*fL. -f wj - -i_tti» '^u_fui.z- ±- t *J*L*nrr% H^ a ii^ -yrga^f?y iii-'-ii ^'""L" ,' "^ " ! Mrilutr ""£.-' 2IJ7jri:L uean -- v ^-i 'K*-': ^f '-^aaiKiia; auc nn; imt i sian-i of ;^". r t?J "^™>- u " w »irt'-'j|n frc-a^ .iiit oirinr-v^ffiiB. K TBiJi'r-Curfv.r.. EDD iatr^L it 3i»r sne^k? i n^wsMfj- ii,n«- ,«. ^'"''''•--". t^ ca* r-^L insindiiig ;ir% tr ''^£i-'"'Si.' UK T-ieic" 1 ^ itiiu'*,. ™i ^^ ~~"'~ '—- i -- • " - •—-.--.- nf^euijjj. QanTis- BS if_ m'Hrast : 'in*.. 7.f -sift '•MI ,«,/. *j,-,s«3; Wr MiEaS"^ H o.-r • jatifseiiaert. Cnrioui vv from ^E'«5>IO in* ji ^-t «%«»»< jia^.^j^ . Tjf ,. ^^ Tjf , u ; .^ ^•^^':^,^. 3^* ^^"-7 v -'-'* fc ..Jpajrut iw car> UK M 'it Bus. • «• ary.esacst:^ rf inBan:.-''- 3ut issf ievr of us- ssatt ; a-st:. fanas wirai&nij:.r: „-.. 3^ arnit'arf not !icr:.-a,a.T saa cari e, sue iriitE^H: tih ;_I!UK» tbt '^^ mapisi, but fii* i? BICTST. as "i>s2T~" y,f~</)'fr\t,. </,f?. 'f.'...t,-i '•*?.•''. i'-'M4 fvwZws;!. &jv-j tirt- .r^". : ,»:aa<i f it UitA'Lc ' Jr K ana " iar -sri; iisr 1331 ja-j i oart. T^i-j i_-- iar^e fegt, and isr^itiHnrs-iE-ii .siiiaiines tban ;3 for Sr..DdsT£ £r,5 L all days ' Ml, '/W fal H />- *>jpyj«iji >...;JZA. Wi.'.<;;z .vwam-.* hy-s- | •i^.jy ;fjt,-<!A^-. ; KX/MW r,wsx^ 'Mw*. >*;*fj £V//*'i ; V^ «J^ /.'ym»«;t* /y/j v;- Ci-JA**^;! 3'^ W4>sj.>jtw&wux h-'j-a MM «*",,d% y&terie::, \ iff a. trhrAwti ii^et '/v<-r i pjjua} ; xxf I X'i^tv s>.t Ati4i«Ui</'*. M.'J , Yrattic fyJ3n?y -- - :r M 4U,<i tw> JOVft^ ,-,^-X! fasUJ// ;j*iziy.'.** tv»xi<&«, gr**,t '"sSEa tjuaAi, iai* ; V*3-v"'ierT'jas ar%" iir'f^l^t''L ->, J'?^t' •' i^ ty^.."'"^T^-'"'"'^ 1 !^^^/-^-?^ ISI Wilt , , ... ...,..,.if ^rt*.t "ssfia tiuaAi, i;ar> ;.•%» w^1riffit«d.i^;g«i!:«tjufcg.-vr«r JJ-5^!»0 '?f;' i !; ^^^ '•*'•*•* -"'fc'-! «ttijiii- a iw2-iit ^ 15- r >-*> *«* w^* 1» Jw-«! ^ tte fc%. Wu'j fct isjt^i-iz&ti '/*<* ,,* fa,, mxt. fc'/vut <:* iij^i,- ,i>. U.% tvpiuvrt peiii; y* M MS ^i*ju<;.. it yv>r-*# tLt /a.v ? % & v^,-> r, vv a i Muuwd 4,^7 5>-Jrt. ; w ;^, -y^ .-.'^z ' fu*XMe&i*x -A .Ouris*-^ <sosavt!li»xi :a«r 'w> ! afwxvja '/. tii* /r/fcd, otdftrwiw: jt j...^-^ j ^ ».„„. ..^ O J i *a-r jMa-r-rias sir% iit f^ajiijyt u. ^,: &pyr fafxMt Tihie larrivit s/c»^, i,at 02 iv>ai-: ii^ w tti% ii»ul:jae uii-r eiigiut- dipt L/od irow; ^' c»a aci a widt laster ibsts tftjivir-. v.sd"afit! lavre rtpidiT os the djwa iS^^. r J2 ^t jjV. i: ^rade._ Maaj- j»i!-yji.e are zaad ; s lyfc "ur'the !" wrawitioa ol f^'Jint' *Epejit r itt3i M tb* I cknra run. S'^tne faict saad •<-. :W rsaj-i ! ajro c-fle travelar, eapposed te '-.* ii^i/iad ' with heart disea : *, died <rf -fri^m Trhan • " e S'.-hEurtobal j rw -,. tiljjit, .! eDae 10 fa? Par a* ita.E a her • QSefc ^-'t'? pMTldftd -w 2i f iri>i)-tb.J' Til? Ta>DS! of tLr CiJ-3 IBSS&Ht a the and zaar- the rur«rH«a3«i2 H*t ) yj V? h WI,M ),> ;- A railroad i:p the gh, but to build a jj . , J /'; ft^^rifexue* 'A 'utKitv '»HIMS in a PJUJ infarra2.titii ihe otier ~cL.T rii-«rd5tt aa tie civcs -rcne "£ in a paaEt-tf.-! £re -?:eriTai. Ererr c y^ H. fj'&jki ~/<i*t/jf (A tJie '•');/;^'w ';ww;i it.! T/Ja/^ C«j,, %;,-j«,j.t' wJ ki;;';;-fc W^«f«; 'u'ut f.ij'f, fepj/Jwd fvr < Wit,i,iAM J, ¥4,i,ti/n, i !l)lil<lw )ll i'tit: a/-d M, Ju ><*-/•*).!„ j/j K%/jt-a« CHv, war (/Jv/^; up y/Hij <iyinnn\\A}. t'hn ' / /Ov l'/,li>/li t-A'Aii U'/vt:iiilH'^A 'l''.i;i<'t (./;.<; t't'/'iifiu. ill w/ji;<; >ji; vva* hit jir,i w/K-, ii.f. wi-/,-1r^tb;Jit;,- of 'y^i.tra'^Ja^ *rn'.\rrj<s/i »ii ia>: >J«Je_oJ a Mtoontaifl on yr'aiitm -whwih ill '/ill <)i"i\(i'iTj ••r.'/iiit: •Kf.ft-. ogiVi J0j. iSMtblf. Ti<<' i'fi'sft.vins*!.-.* '\n 'joftv /«otir<;«, tw<r/j',y , ( jv» ^nd tfrartv v^aw ago, MtdnrfA t\,':!i- -St^'uit- t) <i <A\ni\,\'-t V tir-a/i?' >U; /I,'/ 1 li e i:»M'-r »ll'i t'.'/.-a^-A v/jli, lil.f/f,), Mr'! ^ V:«H iH-tmik, Mini •//<-/(», f> tb«' j/vi/jjf ,»)>,(.,>,: ^.hi'. •.•nut--, nni'-, vai.a V\\\f.n, mii .nxAi^il nmn iiti-{<in l/ie*t/<>«;t w«js wou//d<-d. The- /•obU;/- v/;« rf1)/ ? /-v/a/d </-/e/take/j a;id *)wt' I )i'; lv«l vHfltHitwl tn'iii Will rv/jyi-r. y. A M,il(i: 'i l'f Hit* it' A, < of Mil ),i/, »»d ou ll; WABHIWtnoW, '/ Till', i j /niiiniv,i'tiiii'tr <il if/U-nial revenue , h;t» ,'»j;(XJJ//l>;d W, I', Clei/ie/itK, o 1 lav/. (v nil I'i'lwiD'l I V, l*') ,»(<;¥/ III I'iiiiH, ( MM; h: tililll. l/i:li/ll|/)/i|j In Dm (/UVrr/i/i/l-l/l, iifl'l fll;l, n« III/ i/M'tH/i', I// jiijyul.it (:i/lii|i»iliini|. In it Ywy i/i'iu'liciil iiiiiiiniir Mr, Iliiwiiwiihr/ 1/i/i/iln mil Uinl, |.liii i/i/vniiiMiiiiii,, v/llli llii! (iiuihll irni/Dirrn III. II ;( rumllllllllj, run Vi:| | (Hihliully ni/iy li<|i>[/ni|tli|i! inn vim jn ilii.llli |u yylii'Hi I' |/llviiln i:inii|iiiiiy i : J/ul l/'/l iM/i|in )| | my )lu wuy. Ill i'iiliuri|l|ii||ri! HIM |ini)l|il f.i!liiKiii|tli hinvini In Kiit<liin<l mill |''i|iiini |MI i'/ii|:i In |n'i |i.r|j(,n llinl.nl tlui Uiillnl iiliili.ii, lltiMiiyu l.luil (In. JihMi III Illli IlllllUllljlll l|ii|l||||||||'|||, ||ii||||l|ill(( II I'i'lllli ni iinirliiiMt in )iM|i nuililM iiinl nun tmmlriJ, III |i'|ily In Lin/mi iulMiiidiiil |HII *n||tl wllll liliy Illlll t/llVI'IMMIIilllll IHM lllll.lll Illly ttlllV/ In IMllljil, HMW IllVl'lllllll/n, ||i< i|Unli!H HIM nitm ul |)u> I'lnijlinji «IIVI.|IHMMII|, I HI; | MI|)I//I in Uwilin, Niwoly fit-r wini., ul Ui iii*|ii;Mm,/i(im //> /y iM'i l/'//n Hiissfc/ii. iy<t«, of tin; iflff Iliat jt JK MlilM, Wliiili, HllliMimli InvrnlKil in AniKi'i I'll, IIIIM iinvi-r lin-ii iiui'il tlicnt, HIM! ui ••nnnl> l>, HIM Hiiuili'l jiiliilinij Ii<li<i4iii|ili|n ii|i|ini' M 1.11(1 IIHll ill Kllllllll, W ||i|!|, ||,, ,.|,|, B l,|,,,.. fin ' nijiiTim- In ii!i,yl|i!iin in INH in I!,,, llltil(nl Hliilim, Mi', Iliimiwiiltii In u IHIII Hi ul liialniu,,, Hum win, | II(U dm. lluM|iitiMllnn of Vlltllllllill (llli.'H ill hl'ii-ViV/ lill'i JH llll,i|/'l(ill(/ Jilji III III) i:\tit,M:li 1,1 »,ilii'.\y, 'J'l/lj /-i-ji/f |4 » Iliiil, on flut n.ynra|/r! ( ( ()(; K'/UWM HlX |III|'HI,)|I| WITH llldWUCll Ir/ Hilt u/ u ym;|,|, in lii/nio), I),,, t \''n\i<. In u 1'llllx, W«H| j'l'l .Illllli ill, Hi)i»liiinc Ill till! l|l'i(/lll|l,ll|l)u,| of Ol hiniwii, (own, Hiindiiy, iinn/oCrd Imiitiim, ii|irui/li'd Ilium mid ili-iitniyiMl lju< i:n/pi;. NKAII Humu'ii, Kim., I'Vidiiy inghl., u i'iiii|ii|j|i lull ul |ii«ii|iln wiui ulrucli by u jiiiin, Two WITH lillli'il ;iiii| lour i'1-iii,i|:)l) injiiiml, WM, H, AnTucn 1 , «(' (!r,yt.lnl (lily, l( Inrnii'i', wiin diin"int|l p MiU.iinlity, wliiln i:roiiiiili|; (,'iyi'lul r.nmk, MAJII.IIN Uori'iHi iiiul (lornnlliiii X.iuh mini-, liiiiibri'liii'ii, wi'l'it liillnd by u Wi'Mllii'Hy, I'M,, ^ A ('i.iMMiiiinih'i'ul Iti'dliuid inn 1'ili,, I'Vidnj Illiuilri! lillhiilrim 1)0111 I'll Illlii Wlltilliul uwiiy hinilll liiilliljngii. A, (I, Mii|f|i'|i,T'i', |ii'uiiiliiciil, (,'liwi'liiinl, Uliin, iilljhlnlilli, WIUI (ll'UWIIiul III (,'ililll- IniiHilii llli'iiiliry, A llAIUHil ill! holly (ilium) lii/iind ID lIllNllKll IIHUilllil, H iluck byill(|Ulll Illlll llMllllH'H OHi'lll'llllllllhlli inn lulllllj lUlll IlllUiy injiuml, Uiluud am •••' ' wliiil, il luiy, 'y«i<Jil.i'/;).< lifiinl) bis IJJX//I Otliui'K/j y/JiO (J'-tiifi) (/> i:/it/;r 'xyii»l/-y Uj vii-jt U,i) w:ir\<l'» fair. 'I'm*. ut'.\.\i,\t i-,i;i.Ti'lurv of war MomJuy aj*- l/rovci/ Uio «!»y;M)»ii'/jil,iliof)H of tliu board of ordiMiiiiw) ii;«l iorlilJ(j«i.|o/j, Hint UK; i'oiili'iw;l, lor out! Jiundnid liiKli powor l«t (/ivnn lo (tin Di'tlil/ihi-iii |/oji <;'i ol H'/ulb Doll.l-liiim, J',i, Tin) ii KK r<; /uonisy iiivolwsiJ in llii; nwiirui:t ,X). I.KI'KJIH AT « ll(, lil 'I'luiiii Nc.w Yoiui, AUK, l'i. ..... TifiuiK JJiii K mid u tf Moy Toy,, llii! uo 4j|iinuiniifi who tni l,iil(i-ii to' lhn (;imril,y ,.„..., .„„„ in'i'ii deulunid k'piii'iuifliir a ititruful exitmt' jiiilion. Tliiilio^ii'iil iiiiihorilicH huve re- leuni'il Ihiiiii, iiaicrUng thiii tlioy hitvii jio iiowin-l.o hold Ihem, mid they urn n.jw at II Ocmira lit Iliu Hnillli .Iiimny ..HIM, IM., Aug. H,- 'J'Ji.) riuiilli Ji'ivu'y liiniiri'ii hud Hioir uiiimul iMil.iiiK ill IViimvillit, New Jwvey, luiliiy. In HIM iilli'i'liiii/ll two young IIIDII (jiiiiiriilud mill lluiir I'rii'iiilii touli up HID light, which ilium bucuimi goiiuntl, AM u rcKiilt iiiiii iima w,m (uliilly injured, twonty biully liiii'tund two huiulft'd rucoivod i;ulH Kill ll|'l|ik|)H, No l/'oiiugn Wluuil, I-IMIKIN, AIIM;, 14.--Tho «ovcriiiii('iit of loittigu! proliibilu tho iuiporliitiou ot uiviuii wlioul from tho fiml. or Kuptombw mill thu autivu tirup in uxhuuutud, 'j ','•>!- >,::l,(' t ,<-"..l-;,<, p.'OVi.-/i St*").l;/-j,>a.i5 <imtl'iAlii$-iji's';k lit In-; .',„>,' <jf *J/f; i/JV.?fjt- 'jf*. who f</u«d th«it an -'r^'m-ary l/yx»Mo- tiv; WM able to •'litn'-i a /uuth fct^;fy;r j/ra/ie 1'-.-•« viwt Wn-ii'jit\y fcu;>jx>w : jj. The pr'/j'«l/;/: ; of iuiAiht-A r'j&'ix and woun'si/j fii-sHiti* kept t)e«diJy o/j, a/id in Frarj%, Iji-.nmtty, Knylhmi a;jd the IJnit^J Stak-fc ninny ezjx;rime/ital road^ v^ere 'y^/ifetrucUi/J eax.h of a few hundred yardc; in ieoVth', i»«d I'AMnrilm mode!*; were built aud put era) public, who jeemJ alike at the eon- tnv&HWX and the w/itriv-rx, deeming UK- former i'i;pra/:ticable and tbe latter crazy. l|ut the idea of building a road up the (side of a hill was not to be difmissed There wan money in it for the mwnvful nmn. To the energy and pereevenw* of railroad inventor* the KUWXSHS of the mountain railroa/1 i» due, at aleo in the wniitrijction of the varioiii mounlain road-* of which Iho roa^l uo Mornt Wajthington, flriihhed in 1808, wan the firnt, and the road up J'lKe'n 1'eak, completed tho other dav, was tde liihl, Of all the mountain road-"which huvn bi'i-n ixinn.ructed tsince the one up Mount \Vanhingtori wa* lininhed, the bcKt Idiown /« that which ascends the v/orld- farnouH Higi. With the exceution of Mont Hlaric, Higi in perhapx the bent- Idiown of any peak in the Alp<, though it JM by no nieaiih thy highesl, itn nuiuDiit being but 5,905 fuel above the level of the "en, Altiioug, Hoarcdy more than a third of tin; height of homo oilier mountains in llii) AlpH, itHoemH much higher because of ittoliili'd pOHJIion. Hliinding UK it dpen ....wwiii lakoH Lucerno. Zug and Lower/,, it iiomniandH u Hcriuii of fine viuwn in every dirc'uli'iij, and ho who looks from tho summit ol Uigi, if ho dura no other traveling in Hwilfc!;rland, uai) giiin a fair idea of I lie iSwitiH mountain Hcenery/ Many of tlio nionl. niijed poal(H urn in Hitfjit, and from tll» Kigi can be HCWI tho three luk^ Im- iiOiitli, tliii villiigeH wliinh hero iiiul lliere dot iJioir HhoruH, and further on the mif.hly inubHOH of tho AljiH, with thoir glaciers und I'tornal HIIOW, '1 ho credit of Ino d-Hit duo lo u (jornmii ongiaour named biwsh, who, ubrmd I ho year 1801, uodigneU tho idcii <jf u mountain roud, and drew up •paem. beers'*'* i- .feszard- •; to trattib%r=ius>ff ai OT-d : "--f-T;ii?t-i j tue rvtton rivw ic* in i-pnos 1 *.<zn. The i prof>^^t^! '#•& HOT, jiow*T&r. so :'.':pri.^-tiGa.- | We as it i«<kt'L WhiJ* ib? - i >al~ni, of I Vfcwjviui- chaagft? froza tiafc i/.. I.&K fr-ym i it* _freqaejj*. eraptioas. s-jj-j rarlet ia height cujci IB tie ,v;xi of iht; crater, 5L- gfrnera] kJope aud c-viitvar vf 1,1 r aonruun ar% aovut lie ta'/je to dav a* v.rjs-n Vesa- yiu*, a w(xx3vJhi!l, wlti'u villev-and lake 1« la-i <;£flt^c of it- qsit-Ciiiita-arifr. .-frrre-'i ai we tftr^nghoJd of %^krta<:-p- acd bis r<-.f>-J gla.'iiiiwr,. Taerfc ijare b«in seres' of ftftjplwn* siu% tiiat in B'bi' h Hcrcuia- neur/i and P./ujpeii v/erts overtnr own, but the tides of the w-juotain have jj^vsr be r -n t*ri.c,-U6ly duturbed A rc/ad on VctuTJus gave prowiteof being a good ^jecaLition. r*ap!i>; an'l tb other rc«orti of the neigh- bor/iood aariuaily attracted m-iny thcnu- of vhitOK, and a considerable ;r of thew e-.ery year a»cended the volcano, even when forced to contend with all the di*fieu l »if« of the way. .Many, however, desiring to as- wnd, but i>eing unable or unwilling to v/alk up, a chair tervice wag established, a peculiar chair being slung on poles, and borne by porters. In course of time the chair etrvica proved inadequate for the numbers who desired to ruake the ascent, and the time was deemed fit for the estab- wient of more spiedy communication. Not- v/uhhtariding the necessity, the proposal to efetabliih a railroad met with general dermo/i,, but the Bcherne was soon thown to be perfectly praoticdbte. and a beginning was made in 1879. The road is what IH known ;u> a cabie road, there being a single sleeper with three rails, one on the top, which really bore the weight, and one on.each side near the bottom, which. supported tho wheels, which, coming out from tbq axle at a bharp angle, prevented the, vehicle (rom being overturned. The road covers the hist 4,000 feet of theasuent und the powerhouse is at the bottom, a steel cable running up, passing round a wheel at the trip and returning to the cnainB m the power house. The ascent to tho lower temiiusof tho road is mad ion muk'H or donkeys, then in a comfortable '•SiTrlsb.'.r and is ihsir i_c.grmf,.;^.-ji insftcis are M-., ai TT?J a; acd 3.aid -diiiiiart-ed IVT ibe coruf-iih 1,0 -- 2j<S'3e fc-r 5i= coat«aJ- yvieii aitaeked. Indian Tr.'io-B- is jir-aa iLa camel. l7.un biau: and b;-E5 ; fciati are 'feade cut <_.; iic-rr caips. "lie ; ercpisiM- Pmssian l,Jce i? s:-: br Snisfcing ' fiorsss^hcjofs and othf r r-ra=-e ir-imsj mai- 3 ta-Trith iicpnre fiotir-ium carlocatc; it. ! iras dJK*To-ed by ta accident. In the : Ttwet&ble Hcg-dc-ia ere l^c-'n-ifd th-n iaies, j derived from roou--, b-jkf and irurss. Bine^ j black is Irom ti:- cfcarc-c-ai of the vine i etoct. Lamp-Uauk i- -<-»:•: from certain ; resinous ca&rtances. Froaa the madder i y-h.nl. which growi in EiiidooEEai,:istoan- , uiaetared: Turkey ;ra3. Gansb^t ^jiues from the yellosr a£p of a tree wkieh the satire? of -Siam cawb Jn cocoaaut Ae'ls. Kiw eieuna is the natural earth from the neighborhood of Sienna, Italv. When bnrnt it _is burnt s ; eaaa. Raw umber is an earth from Umbria, and is also burned. To these vegetable pigments may also be.'< added India ink, which is said to "be made from burnt camphor. The Chinese, who alone produce it, will not reveal the secret of Us composition. Ma?tic—the base of the varnish EO called—is from the gum of the mastic tree, iudigeneous to the Grecian Archipelago. Bistr,? is the sool of woDd ashes. Of real ultramarine but little is found in the market. It is obtained from the precious lapis-kzuli, and commands a fabulous price. Chineic white is zinc. Scarlet is iodide of mc-rcury and cinnabar, or native vermillion, is fron: quicksilver ore. Luckily for the health of small children the water colors in the cheap boseJ usually bought for them have little or no relation, chemically, to the real pigments they are intended to counterfeit. * Work ~ , plaiiM not only for tho bed, but uUo for the ongini) itnd wtrH. 'i'ho aohouio druggod. ('ui)itiiliMtH wore slow to inveht their moni'y iu whut thoy dt'.owod a wild and i in practical u»dL'r'.ukiiiu, uud evou tuo owueru of .. _ _ WJ ., ( „,,, -J( 414 u i-l/lUJUJ. LttUitJ car the traveler is carried to a point not tar from the crater. The car.is a combined grip and passenger car, niipjlac to th# grip car of tlie present day,"while the neat ol the passenger portion are inclined as in the cars on the Higi road. Bub the angle of the road being from thirty-three to torty-h'vo degrees, makes both accent and descent seem fearfully perilous. Every precaution, however, t is tavten to insure tlie safely of, passengers; each; ,car 'is provided'with sdve?a] 'strong Urifl independent brakes, and thus far no accident worth recording 1ms occurred. The road was opened in June, 1880, and although the ro have been several considerable eruptions since timt date, none of them did any CHICAGO, Aug. H—The work at the world's fair ground was resumed on the mines and mining, hprfieulture, ele^trid- ty and transportation' .{buildings «Ki;i.v. Work on oijierii,which ,wd^ stptoed )%sier terday will "be iresunied •;tomorrow;"' The board of control passed a resolution today authorizing Mrs. Palmer to call a meeting of the board of lady managers for September 3d. DETHOIT, Aug. 14.—The factory of the Henry C. Hartman Manufacturing coin- pany'was.'destro'yo'diby fire this evening. Estimate'dMbsV 8120,000; insurance. $75,COO. Three hundred and filty men are thrown out of employment. ......,.., ,. Cannot Survive Today. _NA8nviti.E, Teiin., Aug, 14.—At midnight the condition , of Jdrs. Ex-President Polk is! practicably unphaugfd^ lit is thought! she,-'cannot live through tbmor- row. ' • ' -' f • - ; "' ' • • A 0. Ross WAB run down by an engine at Bloomington Tuesday night and was fatally injured.

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page