The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on June 29, 1892 · Page 8
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 8

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Wednesday, June 29, 1892
Page:
Page 8
Start Free Trial
Cancel

jS*«' j ,**• £.-.,?• V*. :^*' ' 3HA- of ;-,".<> I'^jrvtf- $*"•*<*. «•.>"--- •«•" -^•r:,- ./ *••£; ^^*>* ^f^^ **<£*<, '-r^.'&s^i'' fe iuitf 3i^*J»^ •/•1'iiKi "1*: >>w:. j£«£u. •; ^ -I— *- .«&:£• *';,viii-. Hft=<f; i»«sd«if -*t&fi *'.*«•• 1«*?;i> 55'% ••?••.1.1'. ^»-"WJ:.. 3V. -a-,x ; r ,r^«: ;• .»!:!•••;.,«*• ««•., i-«<-: •* ^.--i, fir-f':;*?•„. -:r :a« •;-<* :' *»-. .',,*'»^'<.KMie-". • •; , r/->,'. ?:•-•*•£ jr. >:^.. -j*-.. 'I V' •*' Uf» ?,•„':•;., .-.-.s,-" -y;,,,- , : , l, a - .-.,„ . .*-:-->:,s^. «'.»r* «r*n^5«,W ;... i ;> >-:,. j,,-,_ ^ • .i--i.«*.r tj •'', Jr.i. V:.!i- >:&;..».•'•. V ., i ^.- ] ^-.., *; ft"! ^> . i^nft. ,»iaSi«5j*!j "is*-'. EV, "Kir---, ' JQ,,;__,„ """ J*T i wtsr* Bit«- •zs&i'zr- :-,:-; _».»»»)•• ifV': ssa< ;j>."' ,»ij.< ;, ,- ^..r^,, " £T" r **-'' - : '-•i-. -• -i-srj : ,»;«; .,;». i; •'?j<'3S?* "Sets:, ssf-' "£BS" -S^SSKI, ' -aasi f>2r3E ascr-Sw JR ., • • s.-.^Tl.;!. i c.-*?rr' •-' f i:TT ".'":„" ~\ T^V-^Tr.',*. -".i:-^ ' 3i ?!•-- ;>''-J:*r~t J- JE&\,Ta'.TT- - «'-:«j;!u: c" 7~ r -E: ; T;--:J ,-~v ;J .-.~~ syR.- i^r-' -?:"- : -ir*; ^^ J "St, : *-• T«aT i?" Ss«-, >;•:> «.-,> : --,••-.•• it.rir ; »-|>ttt *"i:- -•;•-.»•. * m.---:- r.; -•.:.. . •••••"MV-ai IX--'.. V^*??;..-±.. ;• "... isj- . "F"j7 sr .-,.£ r ..,. ^ t ,. : UK tt>«i-;:?-" -, J *•» ii'.'^iWi:'i K "Hl° Jn«.rr-c'• ; .Ji^ifi 1 -..~-';" H' 1^- -31.'. ",~"i .iJSSi^ "U.!*T! Tr^i-. A wj v> ijt Kif.i-Mnj.t. : 1*> &,•*:::• I,' " ;.*;*•,."' ''''"' ;.j. . -j, ... • A?.-' JUV J^ 1 .'.; * i-V ? ',- ~\ '? '--A 1 *f'*--* ;'-. i*-'> •if?,*;^ _ f>if# '•!,•'">•i""* ;*<* ,..:,> - i^:.?" rfii ?;. ~-iSi.< . *.'» if'^i' 't ; '*-'• : .'>';i : " '•£' ", it' ;•. : O':.T.'-' ,;-.7 f' ',< <^. A''.>••..*.„ 1...; *'v|t ".'"<•.•« c y, i. ; ,-.,i. j, ,v< >..!('. j/iijt Jj.ij, ~;^ i : Ij--.,v»- i .-^ «^i!^: if."-'* ,,.,'• • ,~yi-i \llr:> .*.il''i-] ,;,.' y/ ;,l,-y ',-.,:1t. •• .J'l'-, 1 .f> i, 'j*-;', -,., ^ iif tij' l/e*^ J -^ ',.ii f >^ ; ^''/•^i 1 ' (j. •*,.Jrf'.'^.'*;'li J«^«;' f-'iJV- t ,.,|.-,. #1^; '.i«t ^..--U!^ ; .fe- , ,^i*^i. ,;ir- t^i . '.- r; - '.' :.' ^-- ^.r"- . u.. ,I>t Ll'-'.. A^ 1 : i ' .^.'.iJ.'.'l'T.U, J -..i : '•". 11.. i ^ ,.'* il*i">*. .• *r*:*'"l.. I»^ t,'l.' ; ^ i*Ji..?T''!T T,^i_,~ I! i~ •_'" ,.,.,, ^. -•,-"" ^ *ll!"-'i ll'ii:^ i..*'-*l : .'. i- ,"'vt i-Jit u>'- 1 fcu ' •-•"'•-'-"• •"• ; ---V itt^a-aiJii. i-:i l^-.-a. .„ ; r iKir -->=u n.i tit: .lii-jnrr ajiv' .Lt.:- ' ~ s Iruiij IJH I,i;<i'?r' ti' l-fTtunt t.a:r, va; 7 J J5 iiii- jsl: »<• iiitt 1 .IT ui ; iiiti;- v ui .i'i- if 1 .-' , •-:-. y,*], .,U,i,^ VC *!.fi, I -' '..I'' ,<•"_., «!.'', 1,^ ^ii!' ,L f-',-!.'.. >' '.. j VS' *vj';i(j.. ; !/!.•«' VJrf -r««. iii< (Sfl'J ti:aj /i; : ii'ji-;- J>«/>.:jt *..,* juy: ^ ; . •.;.,..•! iw ,., j fo.<'., •'... >-,','Li ".««.-if 1<V,,,' (!>,".<> *." i ;j:,»: <^-.',v v. f\f\i .fe.jj^;, :„: ., • j i'"" jt;." ii':- •••>•!'. >_. i;ij^ UivL .ii jUi-T iclii? lw Is i: T:;»•;.> -^•— ui:; viivfc'S ^.is' •::.•• r™* 1 i.ia'j'- rf a-.stti.-.-r-t?3 «'-^r iii«- la-f- j.;:.iia-.--L •nj. ; ^r»-^ iiri^r. ttf/t --;!.'v.-c, :.iiv'-;^ -;,;,: •"••-.-I ';:. t!---alli 2!lii"TVL : S»I; 'ii'-r .I;i--%. <iii ;:i!i'.jLii-.^t.-.!-Tit':. bjiL I :.:."»i: b*-; 1 irMi; iut- :-j u-.- -,«•.=. -j. •• j ;^f-,. j --^^a"«i.tut .-*«. ortifr lUi-u: in^u'^,^"-;;^^!;^;;':":..^- ! _- , . ^, • - "* ** '' til''"' IT-X'Ii.:^ - J i'i 7;^^-'',--r --:t i-.:. ".,(.*-;.... *•*.- ;. ,-' .." ^- ~• . ^*"'.'i'.^ii. •*-•!,!. *'.'-/iui',i. ,.i i;» * v i::*. »:j. ^' .• --^ ^ " . " - •- - -••! i^»t 1 IZ t'V-'Ii*"Ii* *.*' "II™, Hi 1 J>*- 'HJ>l"l' :Jj'-'^-j*-^(.,'-'»-. : " * ' "' ~ - ' — '^." ', "U iU*. JUS - ' '" °-**~' *' • J - .- .:i.. .1 ^ ; • . . .... T ..... ; - . . • _- ' -r,J-JJ.I. Ill, .JVl.-'. V.Ut 5 iwy iiut, i j «;i- u-;- ;•:•.:•,.• :,_,.., '»*•$ ( .Ui'.-:j:i 1 .'rj'rC. j' u».- •»-j / . J !-u-—-.>:>>: | tiilJiXi-.-. .;,:-;' •-,;;!-, ' <•.-.;r^i- ;*:-• - :.;: s. ;-.-er. f \ 1? » ! ' t -—"i" 5 ' ^ iWi.:r-'t"i Jiiit. IiT >f &i- U- li>t i';i-.--i,iL il:- iu:.!•.;;-" v ;l - ,„-,;,,; I i 1J-VJ : i.u:u.. •>.»;-,•. iii.*t'Vr eiit \VLiu-iI v ^_i iiit , . '-'y>. in V,,--, _, ? F-«• i-'.''U-:-;,:: „:-;.!:,- ..-::<-.^ W if.-"k.-.^ jt;:;:^^ l ^..'-'.^'"--~' u -..^: lv - 5i ^ • i; ! "" f V.'{*-"'iG -^'-i^*. -', - ._ '. "' • i int-:-j-.•.-;; :>ira. 1 -,,-i .-.!,?."•!' "... '.-' ir -••" "'-- --"aii TU". 11>: ^-•.'•: -;--'iiv-;; : i ;i .-.-- ,jj,^_ i/v/v;.,<u ; ." -T'^. -1,0 .-!.;:(, jv..id-.a:y. I iK.tirt -VV'. ! J '' ' ;;.';:: 1.',••: .-:-;• '" ' " ''"'" !_'!J ti,--y iauy -.^ir,*. -h/v ma-t love - TJjr --I-- ^-* -'^ ".^Ji i , ' J lj;;*'i-iji'i . ••- : ' nhrr,- lie. •r-:.w? but, ( '* J> v/J <; '*• ••.'•••>, 'j,i'-;<; »>..•!! j.v >^:v/-;/( *-,-• <j'„ '•'••>; •• - ' • ,-' .-> •>,. ',',,•} ; ; '' fl -' ,'..'.'j'.'; ?,••/<-; 0:j', i ! KJ<; :., .-c :,', <•:•.;,•/-. x. ,'., /-./•>'•; .V;SJ.;!j. i .':/«'. •;/« ., !.',; ;.-•;../'! I.V ),«r:.> I. ;,• •/-/ ;,)' ;"-..'^ '.•» 1 -J )••••''< v,;.'.:.- ..-,..'• -;oo^ /•.'//i-vw ;'•.-,,«!; «•; ,«-.,. i ',,/•/, if, 'i*, '/•'(' i--'J,< I"/;''- a ;/K',,'i ;:,", ',." '"'j'fv/'", -,;;'; j "/.'I »;:/•!< ) i .•;' <i,/ Ji.j.'j li.joi (,'/ -•'••'. ;/</;« ,''; ': '/jj'; (ju;.'!,l' )' of lln; i-hi'.iii'"ii iii'-,v I;';' »H'-/ili-/,i, «/id .:)>•: v.;*!':// 1 d Ujem al li;<;i (,!.'i;,, I v,-oiild no). ii'-<:l// l.onl,si | ,'• .',' -r, :n;d !/a/<- i>o fei;/n l.;,;il. J J'.ne'.v ,i),i: y, 1 :,!.-. li ( i-;i-. ttli:'t >ii III/ 'II' ll'itl/, I'l'lii'l l.in: I VU.: .*);•'(/)(/ /'/U//X lill'l'' nil' II At, (,!/<; '/(') '// I/." f/ll.l':ll l/l'/H','.ll>.>l II I', III/ I ,'•:•: iillt'ili'/, I I' iii 1 ni'>' I, •», I r.lJsiil \,; Inn &ltlit> i/f III'/ lill.l" 1,1,)', liij-j i,i-,i)til i, ii in~ iir/ KIII-: i, in-/ u/ I'lllll', till' III? 'lllfl' lt.HI;.'lll I -I',:' In. *// I, I'll , 'l'lli : ll IIIHnli' 1. 1 i ma fi'ill. it h4 l/iifnj i/l i/i flj Mi'!., it'll' ))/'• fti; Wi'l' i;D<",i-i\ v/li'-lt Ml", (!|''/(M'Ml«, Y/ll'l li"il llvriJuriii IP; |i// I'l.iliTii yruin, »iU;/ll: |l;l.l'l l|l< |.l|r>v<ll. Ill'l ' Illlel/llllll Illill |/(4l. u|f Ilia /li'<(|i:i III i'ii|i|ir j(|r/il i!l ( i-i||ln. il'lll, il/lll (,ll r > W I' l' : 'iili;/. I'l III 'i/lll llfroyi-J' ««ii|ll i/ll I l/i i/H)' i .'ii|i '/I Hi' inl;/lil y in'i IMI, li/l' Its; nil ,V/|l // Hi''/ I'll III'' /)/ Wild i* ('ill/ ill/- iM/llil/l , Allll>/"> I'll llll'llltll'l', llH' wlml'iAi', mill ',vn itiivv mini/ 'i-'ijili i illln;/ I ,, in, n; ri iliu |iri!|ii, »cu, Olll i:illli,.ll > v/in nl II,. In -|i/lil, wln'11 nun /(/'// lll|/« KC l.' 'J-Hlii II lj'MV|i, I'li/ii'/i •)' |'i|- I' HIM;,. |n n li^v ifuyii HMMii I,))' /' in;., i .1 In;;,' j H | \, \ \ ill I; lull, Illill |.||ll *!i/lllrii|ii Wl'ii; iniili'ii inln Ilir liuiinn, . Ji'i;l >'i/ll|!i ll.i )n ii VV.'IIIHIII v.liu li.nl niljiri III, (,i ii'li-il y/nn ll|i in 'Will i iiiiiii iihil ii |JM|> )/M /* l-lil'll. /'l/lll lilllf/, Ini Hum |,ii i.!ii|iio ill, I'lhl IIH Illill \vi'i't" u Illill -.-. id ))< c i'»'a''< I'll walk and ijuji-l, si' ;;,'.'!. v,::^ i:tidi-/jl. ,-he was u lady, niiini,i:l Hi) 'hilili'i-n we/'e all/lost a;',y;Iy; 5 In tin; |/ii/'den. I olte/j h.'r.Y Ji| r«. l,evl>,o;i Wi/,l''//(/i.i/ lh''lii, l|i r liioli/'iij'uj eyi:s m tlmi-i! Hi!)','/, 'vUh t.irai'e :<iid J,i-r ny/'ri'l j/atle/it ti/l I. Ulnl :l>iill-.'-liii>,l lo )/'•/; Id/I, / ii'yi;!' ullov.i-d h'-r lo pe/'rrfyr lhal, | ji'd|i:i-ij jt, '/in; r',< ; l;inj/ f.'inthy raine / i|nl,|n;/ In ",11'imlii'i," ul/i! erleil, "( um KO fright- i lii'il! I Ji.iye i-cc/i niiel/ it di'i-fi'll'iil (,n-i. . nil !<i Inning ! Oh, II iv.i-i dri:in|fiii i/iamma I I Hi'ill mni' 1 /' fo/'i/ei il !" ; !fl'- Wild l/''/llMI/l/; IVJIll /'/)-l,l. / (i/.'ir-cd l/iy in in-, ulii,MI |,i i, '•Wlii-i/', diii'lln^i'" J n,-)ii'i|. Wlji-ru dill )lll| Ill'l: |IV" •Niul door, mnmmii, (I. w;i.f |i,ul(.ln({ nl, mi- from I he window i I'fJIll" illli) I 'i'iU it ii r, il y," • ' Whin 1-,'M il III..' I'hllil?" | lin|iilr''d, llul, ulii: rnillil i'ivi! mi', no dencrljilloii. llHV'l l./IHl, II, Will I'.ill (i;/')/llll/|,'.'." I illil iinl. p,iy mui'li alli'iiilnn to wliul. I'llllllly IMI II Illlli' li:|l|i I:, II, ii ,|rl'|l, (I. WIIH ii hiuj li'iiiilil'i In iin'i innl fur u limn I I'm(till J>I,V /)|»«M||I;IT,T illnl Mni limny llilim>il Illill III In: llmiiKru! I'll'. I rnillil Iinl. l,r;ir llll' nlKhl. n|' lln' Illill' tint whi'l'i- III'- H'llili'ii linuil no Iniu/i'i' la). My Im. Ji, mil wild I niii^l |',n IHVH,V lnr u Mni", HII IIH In hiivn ii Inlill I'lnili).',!' n|' MTIIII, M|,.H liulili'i'n, ill. Wll.V-1 lihnl tvlii'li nil" Wil» III ili'-ll'i'H'., Millll iilin tt'iin |',nlii|,; In llimlllinH I'm' 11 ninnl-h, lilul U'lHihl lull" I'Imrj.;" nl' inc. 1 Knew Ilinl, ('lid iniuln HIM JiuM'ucy jiiirniiNuly I'nrniy lltllO, ini Mlnni^i'i' wluui 1 I'utui'iird, Thu lll'Kl- HllHi I Ul'lll lull) Hut gill'lliui ,-,ynu .Align*!,, jvJtt'ni iii.y . . tli'i'Mi. hi'iuicd iy bu llui only ililuu; UiU uoi hv^lHyuJl »iivy v«. Iw. c.-Uiv. <,-'j, /'<>;• a l;;;j'-, itVj'Jt Illllhl'lil'll W. ; |I'II ili'! ;;•/'„ t':;l; ;/ul il ' a Ml-,],';>.. On the followii/;.; i/iorning J w;^ witij the J/l'Vi"OU !'•; . i; t Jc- h'/ii"': '4 : lj*ij..(i. ,*;;IM: ,,;,': 'io.Yii th'- 'id<-j,ath, / jo-;!:--'! ai her earu. •vlly, wond'-rin." wh;»l wa* the i;<-i:ri:l ol ••'I In; M),l"H'/i/ n Mouse." J saw .he wa, //.j/'-/ a/nl in'it'i; Yiism ti, ui ever, ll'-r i:\i-t ii'-r and a>k <: d he/' If >he had a headache -.i/e, I'lolji'iJ at /i|i ; v.iih nucli svoful even, •ind «:<id, <»ye<," I.JK-/JjiJ /jot fee) well! i ,:;.i|i'n:i| a fi;iv of j/iy jale roiex and !<ave Ilii m lo her. We v/".-re *o engror'-i'd lhat •.v did nol hear any one approaching, I wa,-. ,-mldr/jly <lart|i:d !;>' hearing the deep "Mi>, Weislon, / have hee/i |ool(l/i^ fcv. '-I'yv, hi'/'i; for you I" Then, a* J turned to "peak l,o her, *he added, In u perfectly all- dlhle lolei-, '•Ho 1 // I:;IH you thh/k of Npcak- ing to l.h it woman, oi'allowing your chll- (IC'-II 1.0 he will/ her?" My face liiirued with hliame. I turned lo a|(i(lu;.'i...i: lo Alrii. l,evi>.oii, hut Mie had lintieiieil away; unit Ihen .MUn JJolde/'o and 1 hud our lli>,l ijuarri'l. I could not >.|eep all night front thinking ol' fins hcared look on the dad face of .\l/>, J/evJi-o/i, / did //ot iv/int to know her neci-el, hut I wMn;d li'-r lo make a friend l' in'-, hn I l'/'o!/i nil lll-n.-il think II. jion^ll luiow how to iiri'd i-'iniurlm. J i: Dial inyhtory her i lo MI! UiU Holllai'y wo. Iniiil had no I'|-|I:III|H, hi:i:iiiiH(: hho lo l.hnw <ir vliill hur i'N, Ihity HUH. her, and looked upon her IIH one to hi; rrilJi'l in! mid fthiiiineil; hecaiind hej' ||fu win mil spread out like an 0|jen hook he. Core them, limy concluded Itlnunt ho an evil une. I WHH not mucli hiirjirlHCd, on thu duy nf. '!' Uiul dliit;.;reeulile little Hceuu In lluigiir- ilrn lo hear tliat Alr.s. l.evlHon wan In Ihu I'liwIiiK-room, mid wHIicd to HI lo mo. Sim looknl MJ hiimlil" and NO «ud thai, ho. font (jijciikiiij,' In her, I foliliul Imr In my irniH IIM 1 ,-lnMilil hiivif (loin: OIKJ ol' my own .•hllili'i.'ii, und kls^ud hor over ujid ovor cannot help ||,,» ] un|,| ; wj u ,,, ^ lt) I tit mo with «iii'pr|.w In ovury 1'wit- iru, «J liitvo Ki'owu lo luvo you, iMr«. J^uv. ( iiioii, IIIHUHISU you lovu my clilUlroiij imd 1 joilld 111.4 bout' to think Unit you should ittvu lu'oti ptijiH'd tiy tiittt stupiU ronuu'lt of . * . .. 'J v.'o L'jUik af'.':/-'.va«-/i» f 't/>;> at iJ:-,. L'.--.itJ>u*e Jj ^V'-'.t/j;j Vi'o-jiij J^uve the great i;i'jd.'j<--- to drfcad/ui U'O'jljie, aud would }>i vj ^lad u, eee her. iJy Jjij'tba/jd, who heard the m'.-^-'dge 0;-. llvered, (Ji'j j/ol hee//i piea-ed, I thought. "I tit all very well for you, CHra'," h-: fchoul'l not like in get jjjjv fc d up with any. thing ijiieer, you know." I »i/iiled as 1 thought to myn-lf how far poor .Mr*, i.evi^n wa, from ""mixing uj/' eiljjer. Hut i Jnuit plead guilty lo a wo- man'c, weakne^. J wai-. cui'iou,-.'lo know what wa. the matter, and why kin- had *>o far hroken through the rule of her life as lo kniiii for mi.: J told the girl to wait for me while I procured my oha'wl, and said I would return with her. A lew minutes later i found mj>elf in a heanUI'ully.furni-.hed hou-.e. J-Jverythin" wad much superior to what I had ever ieen in (,'he»ton H'juare. The drawing-room wai> luxuriantly arranged; hm I »aw no ^lii: exccpi Die woman who had heen fci.-nt for HIV. I wailed nearly halfan hour, then 1 heard feomc one rapidly dei>eending the staii'D, and in another moment ilrs. Levisoit stood before me. "I am BO grieved thai I have kepi you wailing," Kin; Kaid; «but 1 could not leave him before." JJer face waij pale and *wol. len with weeping. <<Vou naiU, 3Jrn. Wc-s. ton," «he continued, taking my hand in heroiv/i, "that you would be my friend, 1 am going lo ic«l your friendship, 'j (1 I . - Will :cp my heeret. Alas, it will not be a »c. crel mucli longer! Jiul I know you wiil help me, and help me in silence." "I will," I replied, "lain ready to do anything for you. Only K ; || me why you M:/II, for me, iind svhat you wloh to he done and I will i|o II," '' "I dcnl for you," she «uld, In u low wearied lone, to auk you to «iay with me and helji me while my husband (Jiei, 'l'i tll doctor, whoi'umc to hee him lo-nlght, tells inn that lie will nol HCU the sun rl.-ie. i am nerwiiH and alone. The only per.son who could n.v.1,-,1 mi: i.j worn out with watching, Will you remain with me in thin my biujr' ui'cdir" 1 pi'oml.sed her Ihul I would, i wrote u nolu unit .tent H lojny hu.shand, lclliii"him, ibiUl Khouhljiit up wilh Air*. Lut'lson*, tho t'l'eatcr part of, or pcrhaprt nil, U| U «|iri,|, ii' he would consunl; and ho did HO. i'roui that inomenl the pour lady placed herself likii u child. In my liiiniln. * IVili you como with niuv" slue UH | wjlji 4tU«, Ho wilt jiy( 'Al-'K'A -Ir'j^r L : ^.' '.^•:~ J-y:---. i^t y^i^-id. 1 -:ir:^j -.vit^ jn,-.,,-^ ,. tl r -,...., ^ ! for lur, I lb::U :-,.;,.!,..: -;^;«-n I ;!" """"° V V/ou-f«—''•-Tr i: tt- 4 ' f - a ^"" ^^V' 1 ' 7 It-,--^ ; . i ' : : ;r ' ; i ; y'^-n: v.-^ 1; i,-r toiler a-ton. ','r''\^'' J f - : ~-'^' !-'-'"' ::;L ' -- ••••••'-']>- I j f- r jvpr& -srbea iljA varrii:.".- of ^:r Jasper auKij,;t;g «•-.•••.- \:i 'J>.-'.is, : :- j -,-,:.] icij jgu. ] Ly.e- eaase da'Lii;:: tjy, to the df^-r of "The : 1. i: a ; yn^ w Vj ry: bo: J taow jvu wiii -J^Mtriouf Ho-j^." Their ariorii-limeiit ;i tit - C-; Iv U-t'r-L itr-, aud h* had, bAidti! iv/i-.^ ~J H^ one of tjit-iu juarrJ'.-!. It wi.i jjX^;',.;- jij.'j. euu-ed me to in.- i.-ojiri/j-red th" i,»-in;v aud therefore tbt iiop'- of jay fa' -!- ~ "' iJV V ° Ut " H; '" : M4> '- lo »:''•'•}• wiiij', Chr. ^'-rt i? io j r'.-i-.'jjcd its hvi_r;jt ivbi-a a iiau-iy fnucral I I^'X-t-i-joa, foiio-.ved by coroiji-icj «r. rj-r--^ ;<-it in.; boas-e: and in tin- Tiaei wa* ufter%vard* .-r,.-u tie fol!o-.\uiL' notice: -•t> ! .. urt try what you < : .:;ii do for u,.' (ine wa- not a verv t-af-'-rfu' t.^acr , '•'."' a , ! '' V ;'- v * ''^'-'^"i f'V aJiytLi:^' ' res.rhvd my'nir^t^j^r!'"!:'! s the btlifc of thc: bact ujx.'jj that i vva- imiivd (•>•- thai for a few e a., UJ X>H u . - - ,-,«T where; und wi^ the, --on wa, .i,, " notmng would Kati-fv Ladv J in^-Vr/,, oneof the mo,t ,a.iWi,l fc \vom^' o? " e Uuy ljul t^t x MUU ^ to ^j « ^ 1S tliiu the most hlliei 1 hour of my need have henl for you, knowing that you wi t/.'''l n .. l . J *.' :: V ! , il ' >! ." - st iji ~ r£ '- i >' 3e::< '' : '' -'• c b f * {iitn the avalsiiclif of curiosity descended, aiid iti full force fc-li upon uiy devoted li':--d. 33y 1/usbaiid w-.-nt to the fuiicMl; ne was vetii i:i the- same carriage witb tlie ,;I doctor and Sir Ja<pt-r> youngest son. I 1" with-tood the assault and told notliingof ;)j tlit ilraiiye iiisiory lhat 1 bad beard. So" one ever kuc-w or su~)>c-eted the secret of No 2>'. It was generally briK-ved that the p'..or gt-ntlc-inan wlio bad died tlu're lud \'>'.'-'i Wen a coiiiirrucd invalid. Lady iJoiikiaerc t-amo. on t!if day of the . funeral to take her dau-ht.-r h,mie;'butthe po'.r lady j,leaded that ^;e mi-'lit bo allowed to sp-.-inl a wi-vk in ^oliuidf. At the eii'.i of that tiiiu- jlit- came to MJO me, au(i. :«a-lc me f;in.-we!l. n so happened that 1 ivhiii. >],„ w ;l ., in t ji e drawing-room, Miss J Ui')ld..-ro wa.- announced. 1 was much »n- J noyed, but Lady Clarice smiled. •'•i; that the lady who was so angry \viib me?" »li K imjiiired in a low voice; aud I rejilied that it wa*. 1 have never enjoyed anything more than til.:- .:xpre-,ion of .\ii< s Jioldero's face wlieu i;iu learned who our neighbors had been. The woman she had fairly hunted doffi), •-'-•orncd, and insulted was, after all,»u. ; | Karl's daughter. ' ; i\ "\\ r ho could have believed it?" she said! and she said nothin- else. in after years, when boasting of the glories of the .Square, she always concluded by saying that Mr. and Lady Clarice Lj'le hud chosen it for their residence, aud that she had known them slightly, Tho kittle One's Version. Sraifv, 1 .? O^M'' " Ot to sptuk ^^- , A .P !ir ty of young people stoppe.d * -i.> 'j.yM.ure man. ll<. •>„•, .....i .. oliivimr u-liiut- i.,,,~ ....., i. *i.« ntlmr '"an. Jle in,Hte « .torn s:;u:tb:a:-w:,/k;,,r s r^ vi ' id ' i '« M«u,lol,i I1 !:..^ Ukl "' lVMto ^'••Kr,,e:- t '"1 a, ii! Haii with ,,,«.,„, " i"* 1 ^ ui j-otinf people SiQVVr P'aying whist long onougli the other to hoar u <rooil stoiy. "Jufliy school class," said a bright •ointin, "is the sweetest little you over saw. Slio is mucli . .., than the other luerabers, but s ie insists! upon remaining in ntf class. SOUK) days ago I instructed each of the littlo ones to memorize 8 vor.se or si.-iitcojco from tlio bible. I Knowing that tho infaiit brain eou'.d | not rotuin u long sentence, the mothef of my youngest pupil gave the child tho shortest "in the "-ooil book—'Je?U8 "'opt. 1 Tlio following Sunday I called upon tho class to fullill my instvuo- <l l>»ns. Finally I came to Margaret* ^ '»\ hat !•, yours, my clear?' I vsl* 'Jostis k'iuil,' t,ho liopecJ."—.&T«/W?( .limes.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free