The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on June 11, 1890 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 3

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Wednesday, June 11, 1890
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

.e, do iviWutha terrlbla u ''" were two oni , tfons lulUplivM VtWirt H'-.-filhf' ]. W(«i|lrVvl Urt-iiji^U < 1 •'liWTftt <cM<n rtusftiliiftW^lf 6' Jffiv'.-ilf'WWrta'tl Tlli'M eiAl) tin mdhitng rtififuy baiwuiiliIJi IK- id £• hciluui i I'ub'li ,lft(joilinft 'of pnlliln-i i»i<i(>rtii»il to 1 lid' is It I tojMhl i it Ihlil lil iiinill IctiO 1'iliU lillit iliv I'll 1 tlic'riliht bbil' tioin' t>kt>P9' ItV'Shi vrotHl ntttist ilUUpSp [lofpiidettniii mom wtfUi-WiWI&l! ii, tumtliaiof '-•••• — '*-* parv-fprifg t t-a. r • — JTJNE tylCf.Aliiifr Mit> tiobtfiWAt' t,h Ml dW Hftfptv' .. . ... tit.*} Mr\i Wonntjov i liolel tuoj 1do ooflimuiili Hi ml* vXhVn fr iitlttii Unr.11101* jil>i \ irt li ti sitrtff^-j. r ii'jiiiilii ndtiilvOit ii mm " ilie <iAi(i nw .|J,eypr iiUvta you Killi*" HIM [nrfedt reutvflrj dtpiiulR i nlTVclr ' (Vn uvs't ipm —'-' Dime-«-<)l>t'|>;ift'Wlif (M tlilnV i- ihn litl'i lu n litlM-i hftud, .. liAniafiiif. 1 ) filoiUvv itlllv WotViTl •jit lulls him I' ' 11 ''', "" ' limit Mil" ' ( Iv " « •y tnoriilnir Mi- Vlmpnii) wtiit vn, !l/i onllet! al Ini lp,l_,lng. Sim luis uqmt n»av ' " ' ' ' "' . Ufinm i iittUvP l Ms 1 i \T (,"110 iKMiy? ilo vnii thlhk sliV M niMI iio'" , liii nobtiilioi lui<Iiknfl> NntfA l lliis !"> mi»io t( nliil —fai moru tli«t »'""om\ im\,tllLl llu " til wu me whi> K iy n(W wi hiuHh nic\wMtmi>l()litMemitlmi> I Rw\ tlmt tha pnbmicn >MiS'liilill to ili'ldt lo 1 hJ-biW 1 Th,U iAMtik kua« A I limn iu< ilnlilit, hb\v , ev^mbiit bh it Blift hits -jo ti liitLlt to. htf liHSb,,iv«li aba Ii IK huii lit « MflltfrbctL rlVftliinlnOlHlolii ail 1 5M(illn!|in Ii i-l bt «s S.iii(l«.i iiiititli biit hit IKIS ntit l/^ii (M to c\l(tt?ei »>MV\I lit r H »lM t u " Wlliitltir sli \vii.^,tiRtUOj! uft i licit HdJliiillil m. — bo.tl.Hla I iMnll} i think 1 'she \A pariug thulium she InWliUi 1 \Vitll-tll she Ji»<U'tki n^Hluit I (lei not UiilW \\\ do hu« Win \itu iMv t Vor ^Iin q|inii» from Iiiiint^, And IIIIM litfpu , Bthtlivltnenu'ri of' niooibttfoiwbrat tltc Hilte l,tl(in>twfl neifiV Mot-ai tMv lib/if ft'rofii ipfi ln«lc IlluiAloiiVoii tiV^lt'lbV eMCH' Ki|up\i> tfalnft us the (|o«tli Ht ft sl('k " HIC. piegctlljtiti^dr \<^Mlf iA ' onc(»i^Hf' IH? ooliva'i iWAh lu i 411116? fiUly spit-ntlflil 4tlrnlD|^iHVOl>i WfUillijir 1 Id Illifl poiiHpl/jlfly flnto tho l» f*triflif))cc Hlydi .mlrttKftjllmvt'tlW l')l]'n|UMtt Kl,(.uli,8 ))t»hi« olnlloithsHHiliH ri'aiW.iirf eifiicai il sgmts,o«itllont!ih6»tl I ttetT'lii ' j((i|tl|ir vghi .nietltliil ftiMOiilly slniH WOT I ,tpr lone (imi'lqft the idottt- „ iii u M iV iNllinlds ! i t i i ui 1[lio v^iiqttftUiutts have como " he-siilil, hei^itl >wit|i!theiiitorB6V£ii)ril^ii IthOh heli tiiu)tiu.H% ult fleeirrs revoll'lftU Itf, IM • Uiiii \\ mid j o eiiinivit m iiothiijfr' but ifM ink i tilH>tu-Ui<l>h oHiiB loid'Jhli)i Hi (W . i yuii'q ud t In* oiirse. htlufoiltiri'Uili— [ i uitj,i^ 1,11 ant tm uLlook iit lit-" i n ' iii" 'i ' J iMUjKnqoiHlTii '(l, (a I UP fane of tho iluul mini'—Unit j TrM "» »"">—» IB Ffttmyf" rrmti,"he . ,.n|cUweoY«, tlmt, Jis fiJS i mini gone aWny-j hflfefft-, - Wtoth* hospttflf WMBfigJ :t**t trinmjrtt to* <»« rW ,.... tiwalii»«H! Js firW pTWi ™ .(i.aupoi'HfuinJi Ka wfll) mints' « J "" J>J I'M ipl) pf tmiimwrtli rilrrnri ttt. Jl flS.. * - if» qlnljiiB lor Ihlh r&niB, lluHlW t.. • "- ""iitlft TII],Kln|ifr) nnv? rolilwd tnn tlif IKjarl in inj •i lit jijj!?p(i, (tqjcitidiitvJ'ri'tnK) nidi utt'WW, ;lm ' "live fenanreil mr. rtcnr, it] I of rlclipH nnd fc^t (rtrSt^-pii'i -."I J lli flV'Pp'jS'itl'rfUv «iriid iwK ip>i |oSi Rpvornl <taj>h/ h( ri he ,\ itiWnd itlic '|i md/> P*« iiio«l nna\ i( |J ifauin>tiij<wu toB(,i if \'od fol'i Ii« is npvualb plesiiuli when— "> ' Not «Uui luullptt CntrtK don't be ,11 I f J il V^fint I wilB stbiuU lA WY *i« ehIB rhi} luce IBIIO InuiiBr In Ihu lelijJI) like v'oi( Noliudj! vvho evdr> sw* \6w onc6 u\cii vv(oiihiihi,|tcv« Wiiic this li Vouf fact 1 'the, cei uiiKi-' lit) IHIN 4heli in vn ulld ilitelim u^.iH qiinntitv tif double X-AVIIS II liMlii Uka yi>n wliu) he,Hrit i itnoi ' I wil^ 'iv mug lu tlmt, thla tlilcanchi Hfits oifJillriHiCli leavlnjs: Ian hitAlCiTtil U'i no1,t||U80 ", h u T i i i 1 i I a, cnufiall lltnnr OH! uooufch to HUM A liuiUlrM hua KOOI Iwmlrtl", " 11 i I J{,it,tiiii4 wnmfd tutintini Inr"' Vimi),niv (.onllnui.l \viin ul i _i..,,, ui tho li)l«N tipWwu * Ii« J t ill ,\'l»ll In i' (6 t||u fnritn,tft witiliri riirlnevniiilil Rlir In 1W Kill <(4ie4ltbiHiroost iliti-Hii'l" s,ln Kiuertiito miiLi • tlio Tiit'iil 'i pltnvtul tiiiiim iHhc mil pnlIt'll olt ftucot net prUlu 1(1 lint.innd artv Itioth 1 WH ' But (could, iit. Chat u yriiH nn tflV-H. for hei ;o iippfiir iutct(*te(l—lift l.iiilt'htu \vi n j>itU hur hii^binlil ill th' tl op, • 1 was sjuif it vvuulilendi in t ils 'vv't\ ii,o(l 1 nni iio! n iu chu leasd snr|n Iv ,1 ' lint vv h it will \Ii, Miuiut]i>» saV'vUnin In opins tl)C, leiii if ! i ' ' ' • 15 iji,icii>l« rlimbinrt "I nun iiiiL^kil "Oh Hhutisli ill wnd > ' 1 ill !i)u what vim mo m \\1\ tl h ts happinorl \ i n i' v • I miHtjWIl von 1 th.on.Jit f vsonl 1 it'll Mi \fvu,^tjwj Hist but f mini lull vou, althiju_lit-ri ' ' i n i t ^ Shi Mtiprjixl ' ' ' ' ' AlV|l(iUd!U it iimun-, m\ hnshind Jfevi.1 njillil tlmt cunsi.l i ition— i on Faniij tolij tlio stoiv fi mi ('lit In jtrtni 1 !^ \\ hiij^in lull iluwiic I \ti vntipinv looke litovi^rdfl'ialii li nni luor 1 ii ujik Gadl siiftsuO lli it V n tfllil thK vim\ to mu jiiHUindi'./ "J Mi Motilitfov \j ill eveutsivt, Ktvi* win nmt'In vvmij von not to till him tv lint \ jn ii iv ttd.I UK ' W t c,-iu do untlitiu Menu HI tli i, is mn. !!„ ui'l illUiili<J(K-*U(l liviv T) i not let mini :Xuw (Iniisdilelul, tui fit lint In lUist, UN' vnu li ought no h'Xv-te Wtt txirqil tl|iii!i the iRf-tniblatitL \vr>rtlil jUvt iv,JilKi iHH.ip|K.'nr.in d&lth n ColhiJ' lcpk,at ^luu'' li IT m 1 i" ( l Nj), IHX"I i i ,, ' \v nitljuoiwil Death rcstous to tvtry nun hlH juillvidn Ulliv 1 i\o two ivnjii' ub til^)4ii l aiiitli 4 (liwiijh thbv mUlit Uo"l!ku 'in life Wull' tit tblllusUo! tlllsi V>>ito l luiiy Jllldl Hutt^ XqVlAnd, to, b, |,trfat,! ,lif( lieRn IS* to 1 1 lio, rtmentofl " fhnt )ili(^J iciirofnliyitukih by oieiiiitonB/ 1 hfetonllPrt 1 "wtifjii belt Ultua tlmt ohn linltpw tb'« ft lliD UtllBf Ihnl belt tli^ct i BiifeK t t Wl,Jl],| «]| "I i|>M v fi>r,au\,l, }ou— »t \en m iou \en m uW b«l ^for uleMiHit) 1 thd ! iovo mn di nil ' 'In 'Doiut! ihntt hi iti ofoi-tll" Not N fir i uiK,jraliiiii(j ( l tniMijiiunpTperti'il niiirtht)" 1 i).you vvouKtnhSTbthtitvl'of t/u ' rom UtP dt« tin mmlihclvViiitlld hri'vU Mf, <it,ielit|uf! trim Know nn i ti iiirt ' ' pliLTWltlrAfl I ' tedtlro»i thouglits weie fixed on i foi ,1 ^n..i liur tvan 111 tlio 1111 ipiont * 1l of lion Ulfl ajj|:(,l>lllllll,ll-| ind muwpu }|R iJl linn irilill , if- ini'jJcW, s/iuoti at, pnir i>{ tlitijV ( ri ^ thtil fci '-(ttoiiiiitcii until lo nuk( i lool of n , •inotitli, dnlpa liiii i t'ii F,"W< W ri ' Hifr,hat ivo ^i 1/11,11 in-uiulouil with to his fui nn n ' $Q|)lpttu.llr_r Im 'fl/V dWadtml hv n»«,s|ho llso in liWd. .Inn t eiu ; mini rlinn Miif \\ i t lit to iu Mr Miju.ntjov 4iinl i>on In it* lit most uot li irii) ym ^IIIIH ll he IK u^ vv h^L hasli ipmmerj. mil n nK lu i I' tki nothing will ku'|i,lmn I into foil «lii_ liti io^.,is-,v Ho vvil\ > c,t,UU I In le IH lit (rnti^itvt hui bitug ?uu UK!Iti^n thi vftL cmi^ni ucv iinrl.ii, \f\\l uui nnj lisfcm tlm n^r, li'SH nl t^tim^ I<; v L> e imi )1, is f^jo MOit, to 111 ll : \fc* Jl>lll Of V -~!l t llVHlk. foi tllli violent *.UHHIOIIH MI it u ill t jllim tin.I 0)1 how 1111(1 h ti(u v,ciii i^i cuj vvlthmv hns bund—i* hUoit-j; nml ns> cl/tlt v li, lit la ua principl/ d ' "II. i H-fiuL .11 He iv i u s nnnn. arc wo toil i " Vnv thinj —.iijvriim. fer Mi ^J tunrj )v in t terfi i IILIVV n m iu ii 1 "\ s-fji —bin m lix ruin Mis A imp auv ti \v ^ pi t«.or v h , HIL Dual vv ii polhonul rju 1 now linn ihf rr. ai vr,ia poin niLiL Jlcoit J.n ihf* i imu Ins (net whlti nuil Iin hiilil luithtmi: 01 ' lnv is ,-, much us I cutiliL'lo no lo Itl h , til ii tl .lush thu hi i -t n >m im, li mils I .n 1 ll.'lll V IJ.J iMjllllJl.. '^1 \ ill pi tl. 3 on not 11 i li l -it in I rt h it you imveigoi.t,o ilor F innv nmji nn itpiv "C nnsiilin m Inml un I 1 nllltii)- jj(.'itlRi of i,?ci/i kmiii- hni viii H(i. ui ent. Von tvnx : n;i,in'!i vJitlr them- ttrsr. Hiifilv mil l hi , i vtiilni i liHpp. n you vvili biMit iinnil.l.o [>rou-rt. my laily. L*on- bi.ki i^mi im'n i nml .id i in li iiltli her ilvv tvo m iir vn i/» in ,11 m-i everv vvliDi.., in i m nit tiii » nn Mr Mountj i> (,it|lit ju lit vvitl li i i \ Mini then unit ), tin | tRt. ol net '|ii tr ifmc; with her lipnininil "\ . -i iini i mil "Anil yo.u ui'u rtiuiia, ami .\l M nintj v in vvi'iik ami Ul. "\ou tliiniV i'j u i li ml I u I, t to Passyr" ''Al once.'vvit,lif>iu.th,'(Icl;,v of ;in honr. Jjrldv H u ijy wftlf Mtt tn it DJ v u Mint! Js ii.jii), "-> // will flui4 lii\t yon with IvjL'.Uvt-iiiy-t-nir hoiivs Ht't'.-r ht-T arnv il Fanny rn,s<J, *'l vv ill ^p ' sli$ sinl ll 111 n s nn p evtu to tiling u( uijini; tmck in i.'i:i' avytnl .coMii^i- vvilli .tluiti <tr,'ii(ln'l limn. Yi'l f will ^o MIII \iiiipins I kiif iv l|iu it vvill b, or no UN \\hntiv i M ^oln^ to Imppi n now AVIH hijii n wltl.oin inj pow i r of 11411,? tu kdvnmi 01 ti oiiv til I urn (, it nil tif it my ) nn will pinvt uncliss lint, 1 will .to i M. 1 will ,, ths Thin i i dli n llutl PIAIUIM" ti /t I is aoon a.s po-s^ililurniib snnn ;t.s liti'iy .shtiuM hu unyihiiiLC 10ijumuiuuiiiiith--'-!''!!!!!!t* w.-iit uvva M.rd, Vini.wiii) 1 . .llonc. llutun«i|. From Alouut j( v sl( pi, i 111 U m |i lu ihonlil ni) Btrom< i iinn^ji U v jnt I Im in ri rnkthini know vv lull but! liu n itouii 14VU stu -^nl thjnkm 0 ~ tyiiiiviii^ o) en iv l)i n nl lnii> thu vvmst luvUmu I Hi che vorlil nml v. iv well kno vs Itit illiiiin d l il 1* (In !_« tl ble to hi u Hiiph u HUH v us Uiiuuy Imrt told thut- vvil'u tlibi.iii'JX'uinit. Ot him »s tie l«tf ODf his deAthhwt ' ' , n, I u i li i li H ' ... r ayifriend, go upstairs to your Ovviioou] nnUi I'-trUK MHoW With "the cuil)(\iii, , n I I 1 IU n (luaatur of aihourlie WHS hohliiijj Uluurj|I>l,:' Ut> uaidn ''I'llf cbetk is u JlUU suii^fn- Uiilt U IH bhu luna 1 bC the cbullt in»I the Miljiintlmmt of : r'ln ilnUlovva —lllt,ii}iHcl.(>Hfil)tliefiic* irhltt llmh inll!, cmiliiy I'd It U> H.ltulr-iblfl \Vh»> st\i If) it \v. i auuat nilij i the inn till Insf lit ^>^uiit>iiu huurior L\vo in d^\ i lopulg iiutl t pi lutuiir H JJitish uopv friln hm Iit^i 11 v i | his )i« mini nmd null ft ivVi to fioril' Ijjimi , i ' 'I IhfMiv, ' hi salil vvi sh ill uet u bet Hi; jiiml tomcnivvv Ihla ia'tile ilnc Gl/pv' 11 v I i l r rU t«j/i nifJiiutLd it on i fiamo of cun| ami h ijl, vviittim uniltr It ttiii tmnit OIK boj,ii i>> the dead man with (h,? ll itc ol his rU ith ilio pirtiufe bitinftl i t ilu it hit of, i| iltviU 'iiiuii Loiil slm f Hiuli 11 lhsi,j. tl**bind ivi,rjtliin m i. 1 i. haji ljun of no u»0 to nn— hu pi i-*il,-> 'it thi snk Imuj -t|if niisp clonv ot 'Uib t tti^i.-— ir«tf,ui^ tp h» dBiul?" I IViiisv, i. nuiat,, liftvdnimor ,«onie Httlai I nnyi 'I ic k limn -tif ftiitpilo hi-, d| lull— cv«i| hl» ile net tli \is imvu i , t no . tl\l- IOLIUUIV— rthc kutuliiinuhnjij— f this il«ili|' v , ' i 5 ( i( (m^or m I )_Ii» i tiicud that a dt ul 1 u !v i\IIB i)«<.«st, uj fhi Hi' \Ve hid to bm> wujqbol^ Wlivnot the m lu Ox liii>" % ' L'UilTKI! XIA'II.— I'lli: Wll'K'S HETUIiN. Ot i mut Viy VilrrfJi ir u t^ r|tuio r(-,Ut Ii > hud V.HI but Mliiirhukbu id St», Uiivint in fm HU rtio <>oltii!,'i? in tlio i f)nlp T j||s^ l/e(un duk-in the filling (((), i\luti SDIII^ pi )[>U uru more 'tii in CfllumnljJj si ijs|£ll|i. luin,l)fs Illnl MlUllflp an t v|ii)ii tlirt vii -. UK inoii ipt tlmii nt, 011411 IIUICH u U de u d b\ itran^i- ip p n HIL > Jilt, wal'iMt into tin uiiddi llajjii,, iuj out- time ^hi op< ml rhi. lioiif ivllh U f j rn koy and lilt hu >lr In I'hn' h u uiimk (in a.> ill iii_,nh inipcy ml i>Ui,ut ^ititt up^nt^U Ihu dintim loom door, mj om i\a-, wuii> lj|ki all »II>IILI Um nuln)n, it Aits u t. I Irn mi othet pur pu (.linn tin udjiu and furninhfd with iiltli. n) >j i ill m iim Imiuu in, HMUKJ Sli L,l(i i lib dm i u I uiii ltd M> it ol ilif sit II) t'MI d\nt 1 IS Ul|lH S K I lllUl In i lniiijim,\ tli^Ati v.v la no uiuu i hi (.aUtd th| j) am- <A U)i conk, lint » ia no un « i, Tt wifi forlunalo thn6 she illd uui dji i tin, ito n Hitn. p ti if >m ioi tin.;, li Un lm.|i it ihti it" 1 1 ' in in Stm wuiL ujiit, vijp ii In i In iht ro >m llllt tl, HI UII|J|> lilt tin II « 1-4 bOiuvtli|iii l>|n-r on HID l inlii i phiji) ttupli j^i. Ui|» H «|> Jlti Idiio lj , amis «!)iL' |il I, ii|, u<l „ iuih H i;ii HJ mil tmim,) ouu, iaortloiitb gat it) 1 f di4U( i irfonmill tfttltibolpW/ | i ^\V hys\i||y deutr, J. nml iusurodinstiil 'Vity i|isluani.oa,lnU ha i ptud inlturi rtiy rt<rit!(' but) ii(,l li, tim. I , Oh' ii| ,sjni UVM tutJjiL i i Liil ^t j| coutpiiacyi mr doar'' If jdn pliiUi., As tin ruin no orliPi '<r«5 ii'nuti «.vtl kt(, t jjiiist (jutinonuj tlmt iviw " Oh i^liis in,, drs-uliiUi i co' H(ii|i W u— i-^ti »uil ' if vutj jdiuB^i ihat 1.1 tho ii!imi» Un»>;i-) ai\i- tiitt, ' 1 nl 'ill Ttnuifl if l« t annii' rt (3 'n tlun lor, wiuoli mm) are tried 'and (Ijlim! unllv au 1 su^u^ n( '"dk J t'lilamlj-rjt, tlic^ Iro 'ortnd (jrtt j\jfti|itj(iH, a in ouly fba prior lntlorftVit cluiUM tool " Un ;,ct>J'ouml' mil' IU thu ut\|t»fs<. Uuuhnhitrc "lorn m«r\'rlft\ QiiJtc/vf <v ui itl^.1 1 06 <.ours« "i ha K!/I< d ' i WtU.ssl, It/is uoti iiBiinl nfoi uten to «lnw jtitd (oiimltncli 1 imr ID uiiji'tlr loin V^IULUiitljjo ,\v(j.ulii jifcvi. iteoii in ildlt>d"ili'|it IhrjDjjjj.' mimn i by (hi luiivi 'nn I 'ijilllhhr^lttro , , , \ , nn ' |i Ajii r *HltC i )C 1 (U]t, wcffdiW 1 iiinijt) tPcor'iS ihi sntl Wutlh. ajid I tut. viaa th.it inuihm/r tocoi'ij llJT^f i tint , , Iir thi,ulujf, unKuovvn Ii «h(> ire irtf n» lopt^ pi} ,f.hu tppifi iiyjiotu,f forjsh* K«i't ojf,, ,vnilki)i9 ii\ tli.;i jutiin ilcisiiiVly litinnrr till In j,ot njlit up lo io |i'iWhl l hllollf hrtl , , , . ., t , S , r T 1 '!|'5' ll "W t fr '!r".! f ''ll ' "» ", ' -Kfilhldl 'rlniii ii iilni Mfti" liV HWtl ' nn WM «6 i6ttnrtoW to JJtirf ('ml HI pf M , , i. i suit) l|ffl'1"li!)lpir v ,!hkii '(him louKU<YUM.li (fill IniXjjVUM Wltll\Uij( , ,,, ,, ,, ......,, .. ,.i di.smj.pttfti) of h<tv"ll> il ftl h«| jjih (Jrjoi| ^ 'hi y IIP old |i>l)iUf' v*(lu in'iltiVinv inoutlt wiiwr,', I IK ,aid I icft'«Jri«r him tll|' Jllvs'^? 1 ! n i i 1 SWdn^fA sHM Tom [ooltini? id t Wil'rnrtoml' """ ^ >>V flttiy \9in SrViit dwl mid l/f-r n= nne mm m rod thn 'hi/I "'"'"i" 1 i M ' r w, ttr* Jnanro' M Pn ^hn r "l? «f ''<l«ill rights prevail ult rtiil'a • '1 S>in*me '1 IpwiMfnr* Tton.lir-M f ,To ltimttMefrh ii - » 1 iir piomfwi.' To my one lli/ " "'" i '' 'i' for tlin (lioti|{1illi""i nml th^ nnnn In, it^r v Ith the inndtn 1 ."! of lo\o s line fipl? Kt" i 'pp 1 on, I.ov<>t tt nt 3011 lafd. on my t OM nwl w« " i " fll ' ! , »t love mnrlp me n purl, drnr of • s'uiu- vyin.g trtothcrs tito n inK ml HB,Qima ,tpiWh,8i _ t, anr] twiVvl i ithonght W ftifh irfplesviM iDbemmlvtaiKdH stft BitWlBH nil /tMn doflarp tuwcMrV )• ' i ", . u . ,f|h,«Wi> flon hbeHn'STiiw A ^rfft"¥4Woii [Jii>(sJ1iifqijnl bsiiw(il't'Jni l! wWii llfttiSffh VfiJlfefiJo rodihirn tnfci 'CfM^ln IF', Wri L-ivtr. oi,o ],,Tn'l,^l.l:*l.J If,, '(.Ulll i.J.UC ; !A"l.. : RflWft bonK ! . T I ) '- ' || "»',, " I " ll K''"< > ii iiutii iwitiihcr i UflOCTrll flrtiilltv ntul nrnff It linnor R 111 li."''' IPl^f , r n,l fr si I ill "11 1 III "1,1 Wr K Mlftl f*J,OT|i! lip»i to HrtH « rlt nnd, vv ith n ,Tn.ln« fflfr [tit'tu; f w u . •> Ii p ! i'r il npl «i( lore foi ? irot'i Ii To ! \A\kl Vo »n»r,|l nltb-nn tirhmlM Hint it« hnH vvoe tr I,, w/ilp»iii?r>' n i < i t t i PIT- To viqrf, (ind tlitnk, to (lilnk unit work, nnd «fcl; nnr vijrlilK in i-nlnr Tq ii|H vvlthiinl tiir iiStrnineiiKi'ftnf'rt'i \AA ftir* uv^iit ,| i I. > ii "I" ' ' '' ' vl'iit Mfl*nlK)rcfbit >llf(it5' Tofdl nld n.o 'at 'tl''l(l I H r i nn I h i j I ' l" on v,lnn v\(. t miift vl Id to voiitiLii lil jpl to 1 i vvonr tlm liliniiprfl) (,nrni ntn «li nthc pnvcr.if hinllli IP LI in * ,fl Ijtilllltlij* lx| t-Jif 1 pritirhonfi» til "Mien* \\t- MtW , ,i«" It, f lt 't i i i I 'l ' f i i"' 1 Minfiuvvalianrfnrr Mnt'cmiui hlii» llmicun ii sw nil""") I'"' " ' ' ' ' l nvv (lint nbnll cliilin innki tit" ?lrli ami mnlic . tin JIIKH inan p 101 n h I 11 n r hnl wrgwff.lilHJ fmi, nn « tlin bon.k tlmt hold «»fl VHnl nra vye Imro 3 ^i ,'",'(* ,!,';;„„ In 1 !! . f^upd iiionjpnlr l» h 'Ii lil tlrh^itrti cJlllii t"l"l'in'» f't mil. i irt.lh. .ityct I 1 till HlmiiUnl nnd I |1<MVUU Ulll I 111'' HiIlirrj t To ink. ^ol.iun |. Jil » will In lloll^ ( )[ fur uolil, nr jinrlj i* till fill , i i i i ' *linl»rn«Bji»ni/oi" ; \V/, in Iir, In Liinr<l l|» I lll,lllll ll 1,1 1 ~ ' I m.|.l tli 11,1 f nrl , nil n immij |, c iiwhiw a- motmla;iinftn> tilt lii?f\M KWoii l»t,l|t)|jva<i }ilill into the world foi sojue otperjiiirpom ifhsn'tmhrnke ^ 'MlnVo'Af hw u^tMhfli, rlr to ontori tirortild ^f°v,tm»f>;lrl«, pivwn)l«i»tihy i uroinfot'tdft 'H^tttitKCp'/fllnl !{in|) r t.l)0,rt.iriyBlidiiid ttl«! ( Wrfrfirl*BUrlltl lx vAVi- m thp tvviuMniff of nn(\( 'ilusli.ln 10 it in v, ilhont hrr p, i ' . i»t i Tinlnihl he wiuld fitill irnjn) (ollir ai '"('ij iWATn^n'J'i tonw and i i tl]R,Mn»cphiififtr?i»c!t in* l iolii Wotild bftiwf - a'mltftiri - wauiyi nf , nre 710*, licm-tr ro rliOMi 'il^d tobcilifiibo rfirf<j?ltttf( I jAvry,,. ifirill, fiftr wtn yift'lj mn" thd dnnthrciot of tiifri '. |i(«r«'"i «jf ainnnnfn<!tuii'r fif l*w»N -\i\\l f^ondujitiOJ Mlitsllal du Clrvixii'rn. i>riVi i\ijs^ ni^ii i)t :i(i(,|f»ll famish Hct fnlhdr. ^dmUolfjiy, nljillsfon bet, HIII! ^hP'Ki debrfltteil t>f,,lli8,pr<?iip8(>t of Wvrt^ ii f'alf-h , mrdrfi , <t ti'tSnl niunonWw f ml rin; v IJjiH l{rM?fittilt offitei 1 iKHrtlfiVfi jrjfrr^ fa htf »f|Uij<iH« hrtatenitut wfiftlti* Wftnrtbtif. liun 'il th)])i!i>tf 1 iftftM'!&#p.M nlAMl|iflrtl>iito n*I'lVii UlJx} A UU,J,H. 'llUl PJIH ]l HOC tlllll I .iiitii ff lisin il ulinr, I nni fit in inn) Im VnOliIki lot jtiflllt uiih i, Mill |f,it n (if I nf| HO h're for \V m, li , |,, r lmm i tlmiwl l ttoriliiiKl vi(Ttlt [li pr(illtli.r.Wl«'ivlMlun, Iciirncd ft, in lit ( m H ! ltll|l)fiil liiitii-t rrniii:llii o'linli '""' "'" *' And .Iti^tir., niitkv.Ml'KOllil'n: fitll^'lM tr.tvi'rit nil lln; mri , | , Itnj lint »".l sr-lllnu ' i al limit Ml 6f Mnntlj. 1 frllnnli'io p;o ii(*lifr(im Ilic Vott ly'lir 1 it' tWii tlio | pmt nhith f ttililTH rtli jnllM ^il 1 lo f ( ul 'ili ni()il,ilo)ui(W ^ tiltrricyitew 1 trri'infllfe nt'ihrj ^r.iiiHilouit, thfehiLh nlmol foi ollniis ouiulru itnialOiiaitd Hfii8ll}-'(i)lW tA Hfli i»iJni a fltijieuattiidrtidr- (A IW cW^f nl tliogwiultit tlaff ') i i 'i i n ' I , i,lln s^uhauirtnoliU, lllilltiij'biiloi'y. ifiihijctniouumd 1 othnr inilititi^ AlbjcW fi \yellii\i, teBKrapliij' illiltliWtltlM^ hh'rl dtm ot ttv» jflotlern 'HngiUi^s Iht \Hlttti iilfii/l ii«liiriUe for ftntnSMlii tlll'igii if ijoionil H st illt and liwktmiwmnHs' tArphji ill itwHiuiaillllitr fromlhivt of 1 h ! l 1 lllll)rt i ri\ v l(i Ui(MniHiu:iai3il of nn mmy MIIJIS tor (ijlidfn of, iiyidiiiiikhd ttijihiiH nt'Wi.iffrtl s^i ,ttfl nil, fnuleti witid iMnpl.tytat m on tKf' r I i i)\.uil si ilf nuu on Hjc sn r \v(ijk IB fi uii«ferrrtd toil ynjriliilijlt kdf Ur< fntmiilfcrtiriit thi| vrili .tuovvh.r. „],, ^ ^L ..1 t- i\~ 'V 1 ii rin iiristocrati tb|h - f m u Mill into iu>,vUi>M.»., HI* you willi ut 1 1 It mi, Hwry^who llwi)>tliOTtghb"or l IJli" "JVr 1 ' S Impxuf, otqotns' Oh' n M> him thi aii,,ii| ujimi I«A! Uifvi ruasvis (micfrtiwl VfMipiu) in,«ustfil HM th iiu Ifc foirfnil mi, u< (\ High )L «i (Ic spi.ittki.lv imnl up IH IHf Is h,HiiUf i i dill OrHt \MtUti, Hiuil|nK,j?r(ri(ii liutJ tlimlc tint rhlvc Iin I tun plcisureofs. iiif(oii li ''^v i^ j^(, rokponw, (ftvcii iu i mvotf liuti il|it,r drjwlingvouti i l|u Wits mjtj i m our uwitf, ilint Jiok Ti™t i ni old h md, W I; lull lih ItrtV of u'v » (Jihlnrhi'd h\ ilorrt] iiuttjfi itmjil ui_ m ipilit I ui £n_|tf 'min'iur ' , , I T don t tliu)l( th^(. I h (ve Jim! lln) jilf 1 1 ill* irbCMtt,, inCroifiuijil to v««t No sn() Jit)i ffi'lv i i WI lit Lpiituiuwl I am wl in ttu 1 hftluj fit ftpf Cviu/r 1 ip i U|O)g( „( ntli nn n ivitliiiilt tn i)il,ioduchi)u , * AI v dc tf „!! 1— tppn, l,it k. i ten tfi utiy ino/e l(Uk lUwnt if 'But yon to nn nt illy uiiflnmili/ 'I'l rh iiw I 1 id Ultrr VM h von (,01 d imirntrift,' i irt hi | i 'I'nhnie. v UL liul rthp nins»tri(l fjil'iilH- 1 So tUi 11. «j uoihlilKlilufl toi Jid to r\o but fn rn ( liHhil 11,1111 uxl r. tin ' , i , llwji di il(J ill} jj; in oi lug-, uid All ) ivortt ofj it wi' th it lit. w us i vi u lilUtlur tluin u| HnJii(,|if W flm 1) id lt ,lj(lj> judo tiiM i,ir wiUi I« r, il? it th,i , Joillw miai hit vi^y lllru.tui.fi.udlin IlinuKlib with it •lif li how* • bod 4i)d jji,is4iit i ihllif: flirtn. ti in MotiliT IIJ.M Wn wiili bis dtlrlt ( \<!(1 . 1 Afioj thi fu (; f. ftbr)rfof lt i aJhur MU\I itl "ood rKittition win ojff I j.l felt i aJhur MU\I i 31. ilpo'f in ^ "ood rKittition ^,»d flit f eowhinul i U'< tic f<, pat (Hun of bo thui "Jfe is .tnit^iieafi/' *ti'.t MIH ilorjtor, vvitii one- linu'iiron tin- m.-m'-t pnl;(^aiifi nnotlnT liftin^ In ivt-IJd \ia n iluaii I Uii! not lojk i i 4»jK[Hiity an ,'inl ll U n il Imlf .mi hour.h'mui f 1,'H him Iji-i-iithi!, plllKf lllllv Ultl )|l- HllO V h|_,IIH ,jf ( (I •'Xo. .sir; I I'liunil him i|.gi,t. '"Ihi nioni(nt. ho vv i (h i fnl J is not unnsii il in (In DC iiplnlnl I Iir. olisi'rvi'.t it in nrinv''aHC'r-,11'mv n-vt ,-x pi-rii m O) t)i, Inn m i i n f |i ,| ihu v 11 nn tmiiiV vvhoii I) ill <-, lull on t In l lu, ||i I VYMli ti ih I, ,1 rlti l lt{ putii nt is i Intuf mi tm 1 i 11 M p (i\ nt i Ulorc hopift'uUhtin hu liaj, k-lr fov mlinv tiKJiiths h tljji,lt,s nav Iin tit MIU I n i.t lie is nuMci fy/^ In t ' a im Mini// ff t p unit about l>t>li^.v Jilim: h,- liiii nor fell Lijlron in.. i|,,, In [.muni if htrt Illn t 1) ith sUitii linn an 1 h fith" IT ll:l, itinnK m I tn.ltt ilnpi <IM ' main i "N'othin^ i'|!ii|Hint;,'' !«•;• Mid, "Inn I. tertil Hu (HtjH nt <ii in n, I I > i) u liw pioji i I i isiiiindu/r nilf- I I tj_ mysi If tviih t , iiiuii in i ill )f(inn yiiiuu in in I l(i yd to i hlirulv li (i cnUliid I mill , ,ilfUij)iiimuu i it. nh hUiii nl ami; li MV «vt,iil* (/ pir'' (' last, olln 1 ( luiiojoi lil/li 1 . i ttit. s of ill -i I i nit tj'J.J't I will I il . A } iv| p to^rap'i if n u ^11 bo lli^ n| on Ii il 1.1 ti >Ji"l." fjord H;ifr.< ,st'j)jtl lu thu (I;,.HUM' •]|»l,i'iiiii,, uilij ( ua m'iiui, uii I i it \-<iA huiirl llvd at/1 nol DUIII thu ihtmlir Itvyaslh ' 'iiimlji i ol Jl ih A\ h H ti bin on n p ill In i tllln, lilu llcstU'S'iiiZ V" golvvhoi i IM< ti«i k toil Miniin vils nt : jiVjurv m v,||| i mi iiiuaiii il ( ill him j,— an. IK. n s, (>t(|u liim 11 stnki -unl The dnit >i s piviiltmv tluu hi»>-oiiit jftruo. Uui 11 V)lntt vv tv uml IH ( P 1 i v In m m w u item! Whit^y <i liiaovn ill u hi tin. ul in >> duirlu u< !u ,(tUuvv vvhi u tin. (Jitiu \v ut I i>i>»i)l Into lilt) IJOIIA th U l\\ vvni biom,! ii tlun to |te. As tho m iii did uui iin. I in h „ u) liiovu lit (it, Imd KOI n in tin it itli r j s tlmt tin m ut iv u U Im « to du (I, [heard im iu tin pi jpln iv iui[ (/(IM '.iilkiuv Kij^eitiac ihi. uinu vv,.mhi , da iu I liltiili alun tlit nnis( Itjnt tut iu i (, cuiiii. Imp p ih, m n i ht-i s i viuituwi ion »i h > li id iu a jctoi „lv IMU inuiluiui» which bum , jMt-ltiu j Uiiwil lUni Wat Iriir 'jiti' Not jttuly! liad »B bu|ii a. MB but i' i iiMdtdijiait(>l>illluiO(tiI(eu fiff n^i| , \uU do anyHdni-«»-n«iivihinL' Til sliles. iu> I wilj hjioiv i on Uu« is n* I) ivnl ]> a Intnl. Jtiaool) |,n iniLJoninlioii of B fim Mats. nfJWfipr itlmo nr;,i unochnp ron son ' Wnsji to flml th« nimiiy >to meet the 1 promls i)ii uiiji? Ms d| rtr you flatty totunU-yOTi tnti "M solve ni>VDr,.tii,iUl'((WrthPt'hinntilinlVili'«lli: tin mv iovolni joii wtllimvcri snllir nn to foi n t)i i( I lui tij.lt 'our MtrU loifivna In it doii| i^fit s|ii|ii|)|iiio It itl all uom ii\fi to bu in ,iy, rml nuiiin uii ItlilK irii r Ihnl i inn n ,vtl l. loll" i " lirilnii'' if it insl lu muiul to iiiiUiut iiiidAMdlf «{/ibhui ljiu(<ww iHixm whi> ii m-it in I by imniimi - 'Jjifc-' lionUIKi imTJl»im , / i^ialit uliimc o nrv rpin, m»nu thn \tnn of ouej wuniij not UIIIIHV ni» ihi liunf n'on tr, but I i.ni(uut to lima rtiinM "Oh' iram , im if f f IIMUI!' Uvaivthliu tlmt I imvi isjnm.ru \YliHiiljunioiiiuy- Bi.lt F i, i\( (ill lukti— \\tt -tliihell nil An v ui Liiinlv, I .'.JjiiuUl nijvnr tin I ni|n'oimli' fin I s nqiai n until vt l/lamo; 'flt< : 'lil':!;i::l up the /uintiti'i . FTTTiinTi,.„FiTiTi vmurr Tr I r i uu pnv L).,itjil, v,fin Hum 1 s» itlnn tint nl In if hH liun. Ih i.) iiuuavd ilia « y*& uloM ,1 litH shi tk, wa\, u t I liu <•') jiJl upon ((Ueuwii it Jonl Jduri vvJ^j ivim in HU i.u Itn liilow Fli'iustuil inKl tlm ii nini md UUud ln*\tif« upon th lioi| Un jil,ii>| i (fin It ,itio\vetl him pUml) •sn . ini^ Hi li(\i iMiisimjjvalii, but stcin^ In i nn h ujti aliVM Jitfijfu ii$if, iiutl KMiluln btiin^ HU |t »ijt, b,4«l «i.n she n a., ii;; tunl Ji-.U itUu tuinttieriSvTuou ^V i| /1 tij ji* douii jovvf' ftAkod Uiq hut-Umvli Whw ttirnll I tult hull Jlovy sh it) | in il;e .u^i uu I i ii tudr < \Vhiu i d)» I U fin IILII ' i V li t In |p, tl|< l'u vjan Tinn. Hu nni i vv i „ n , n ni oiuiiill Hlii rtoiltor Vviif Uliuu|ii| li i tht (n.n,ml ot UMiM) n|nl r 'i, th 11 wuv I f l*t\<.\ dwiy Mni'luiKI the t ol t ' i \v w i # ,f j *- i h n f .(11(10^ 111 Units not 11 i imt i h ii mi in mil, m). I ,sit up iQilUiiiJ, TV ill! Iv ui 1 S hulls local,?' it nit U| t uty jnvi in il >un n i\ Him 1 I i i i ii (m I,UM\ lit lud tin urn timucl ti t^ nn \ u tu r^i Until V HU mn U I ?ll!| lU) III 1 tl Ulc- I): 1|, t jlut (1()U II 111. Ill— tliUt IIKIIHL 111 ,( I nml pliuiDDia^ihr" I li tt i/ii. ii^n Uimv r nuiihiiM ti frbttk I J lk it III ill). Hil I Wllu\ LOUld if mi ii il i JuK il up 'W In my di tl. linnli |i) T lniu« n id Hull Wii ll tlimH)] In iii jui (4 i >\i,t Mi Ul I it. nn |[>u tnliiii iLinu (ilicduun Wind Ijiil (iiivtv uhovn t Hint hhi. \>ii« \\hitdi-Jll. I Hxud hu ng ilu an 4 ' lnin w ' in f ov\u i mv iltillni; U hut ' No it k tlmj^iionvli (ig« Ithof volt vill not even fy >,\ jM.pjuin-jj Html m mv nnnsimifi an n si i ^\4 ui> i^i at)it you wiHi L.I-* 'all b K k uijuiti Jiul, J MII nut tlil-i I rn«i Jiyitfoi mi,j(v DI ipy, y^u s l/> twine j/i'j'v* <un ! v^mlilpj, np owp /i«a.U* ^vhoni 1 inn repaiV tills \.j.Lj,,«|l«Bf* Uv H Iti^l i|y «fl(iHi - * -\j T»., ^*~- r^t'Mkvu'i nit i ilh^-vvi|l mj.li bjiu, iinunh itltii ilr'.ini^i in 11 v i» jt mm i irpori «n« I i tjf o iuii||i.s|,|] t ihlj iimVVud tor iwii inj., lie fnunij,tiuf unsiiotv. tidiv. im n did 'i (fn < i f(i \v<r, ,(pt to in li\ no Bun |o)lv intjon d ou tin .on ol intio II 11011 ! | jhi Jittl( inyulsi hniil I|iokt)(inundou Iv I],) vis i uui w (fa i jjy'ilt .liiir.l io JHTK ' \fi , 1 mpi!,!._, ln ],( mcutnllv luhliiil IKI 1 ul lit v /.,i ii I | n < inuiiiu> wl Hd 'iu IKI L^utiuiiill) In) inn wu ilvvjv li\ ht 1^1 If ^uj, UP ,f.uiojMjd 1lutt »ht loolviul (I hiiiii itltijr vvisjjfutlv ^s jl sho ic f-'icrfH pvin ' (upi sucjd, I ri'h'flt Ifow ^,(,r h( wi > Iv dilirmund not to pi il at, un , jno.u Ilii^. i) ui[nM rfl'I tllli twrhin' 1 fuvorod lijln l|n. Tjtnd il^u^ liliiiins; on (In in. i |inn* ill ilii-'inlmbj.!.!)!/! u( -slntum hHtl Wi nj d opl i p ui w if, 11( 1« Imd hion on.jti/i ill one ol £hi^ 1^ \v .ij^tji> ami uni ^Huucin,.' hi/uHlf vvitii st,nQib it .dl i,hn |ii'tty,ir' " f ~ film wo, (i not h>l)i n, ^bit | hi. tlm ivonmii in <ni i , L ' ^* 'X -''(I JO(?fti(Wn"6liVii* nun htbpu j,ni Hilt* Iht'ki'HW 'Hininrl lu mouth 1 on r BhfiWbttt " )iO|<'i!d : ^hi R not, hit OnlFfidtv. iMl/l viMftd i'mlv tti Jii^ (if ' 1 " HoV do/' lit sud 'Touio U f ifMflrt err .lU v n^i n id tomonov Ittd vtll . Jhii vjith mi md t.tl isttr' if ^dudi un 3 t don md li O"i'v lilllt upon (Jun)f von (ml, nnd hi't tn il.l m ');. il^ I on h ofliil ih il ih i lull(vin_ to 1, nidi du . lo jiti nt.l lu Ir hu hind is l iwtnllv (let. pt i Inh ( /lift hid ]ir)r>nr;Ji;j" 1 liu.u •>» lu ,(Jii,il«ll(ttiiin Ittd Tniii s i Y(,S ^nii itisf i.ti/iii 11 tnrt i I CPU u [jn tJ ilmii ul sontp-litlVlllc joltr- ITif m\l tlnv th( two /IJUiils it|»»t tf t rmdnli In ij^, md \M Join u 11 i . til..I hit sitt« M pnilt\ lltll. Uoin m, -,ln l JIUI, J ^ i , Jn'r v'plioi 1 ^ w^ v h ri(|nut tt W tplf (|i 1m J Iliovui hlti MlH Jn'r mi) lnn>(^ Ch W lir 111-* Hun it ofditrpiMio in MI km w 1 ut II). i )Uv l ill in ItVrni il 'n >l i uni I ilflli t Intin ' tiiiii h i ' jnl |l ( Jf uF j/,I|i, i,v,| .. . , B,iiWi J nin\<\ WL ill mil K |>) Jji i Ilium for i i,li in i» *K 1 Vti t\t t i ii. lux U| hill ink 1 . an ul\ii\tuni tjjjin ' ' *Htl) Tom in Im injitty nut tin,,! ininc" of \iittl M n JIIK I'mi ^ r i|ln>i ivl^ihV t it .liii>pjj M ^ uii. i ol 11 C'J ui r 'rilj l)u|i ., Ij.i ind iti ill rtdlHi ' jtpu! 1 luilJU ^ mi Iviuiiv Irvlii 11 frih 1 i,if (hilhii, I'ut i|> tvll o 'I ( ul voijr v\vi ntm.j U vtt" iKIIliinp il lil I 14 un uu ii pill 1 I. 1 bill Mrs Nil tid WH-, IK I, 0 mil* 1 '' i d ll tin' In! In UHJjii nl tin, t ID iiilhtto vn lici I ijn Itjji, u and i !j 1 nous v» l\". " fin 1 -youth nml ymlmlilfil 'taf of liiccdi/i^ '(ml ^o n i(ion, jjnl t-ii (nl Mv c , \ii!joi)f Id il i 1 uifi n ti il l rmn icrrti'il tfi hr IIH_( j i f ftji,J j. nij-t, ind h* lould j. )iow fi i_il( uui win ''Ii ^.linKi.l ^t 1)}-, dim » ( i l(i|ifiriui,|y rli^t h(i jijillpi d, up uml IjsVti'l In r N»huUi™ sjii sfj^w iijtijhnmt p|j^ a, utpU>d ittaio F,ullv iin|( l i|iifi I KJ lyutlv, f|j,it .IiukAius |oilo i fin mi (| 11, Dj^ilif sjun (mini ri mull sln> 'itiswqn .1 jJi I i n vvu. .on r f |n (t vulut thdi i U'|d IK/I Itigljli I {\\\fn\ iii>i(i\l, /or ,il th. «,i»j.Ui tin, hut. vcniti^,, vvln.ii ( vou }\ ivti « vnth (t mv ti ij tlxijil by ( pinion tl|t icuvtr ' ' luii, to ih' f i(tUi r v4JHs(> if vVl'Ml'l vtmi uoiu 'IWnm thf lii\ 101 ItM ((illiti sv mil viral |rl ho m\t lit) (lu • i Hiort. , , ., |i|irtittwnti (,U^K,hj Ulrtll^Jll lijjll \n 1,11111 ^o M| . viniiu lu (hurt tilli lHh.iii .l,,,|>., V|"ll .1) i I lUP IlIMhTllltH iititi iVnt' Mill l/JiU; II Hd r- III llj,0p (.III, S, I I (hi . to ijhi, j,i;iin r <lf tinni and i»lo>rn in 'tlio HalltruqriJ tmt J h.ilmM|jlmi tonlm'pacf i.'ii»-lhfm yuw, wJuiVsmuu nduiicm hi y(d t^ ^0411(1(1 (/t l<ill nod to] sji) ml toil in ui liyiu^ i/j md u t-lwtu i ly u uui void I lj, -n tniiitntn i ti jhlp tvotk Hi tol.l niohillii' .'lie nri I 1 nil 1,1 UK rh it ihi \ but U w ui A nh inn 41 laiimpti, ot llnd H dudn iiid viryiltkoty li nit iii "I ,1 0' ill,, U Jt, , )ms }OK«H on » i ijin lu LI i)uilj|u i tunl iiiutce u pho t<,. ,pij i.f Inin , f . 11, mu dutd I »( i j'} -luv M i inn i)ou uru hern Irll It li'tyf 'mill wiii- JIM! sMioo unit tv() Unux; h(Vi|i until.! Mint & tin.11 P!0- tilt' fill UIB f I [,->! in S U I ttllr ,' In i phtl ,Mvkll(.i >> t| iJ:,n-.-a Uh tnv'il.. it \pit ot mv ) It iiiltuu ;r,v mitt yoill hlV,! unl ln,i 1 . /,/ in I ' I t. njhl in i, ,i ip mi i i lium ion llm H v 11, ') 11 n|i| |ni 16 I 1 ilu « i u !i ii 1 t i (i j I 11 /ti ( il Mb /u v. il itiiy il i 1 nl '|| ,V| I ,il i i I i i i ,in, tin t U ,'U .Uui i null m 11 iu / ' N i 11 ( ( I I v II m> (luui I Hi t II I i t,i It I I* ; l> nul iild ni i( i i |l< l i i* •(•* • iliaU-liWit'liiid Itt'U ini ?>! iti'/l* vvutl nvllt.lt ty Id t i, i D i il nl 4 S m In . ( 'Ui Im vwii l. tln« IL, ,'iv.i, i Wlu Ii slf I innii "" n. l!",Vi' l hi 'li> i'l( '(" d " '' ^ijoj dudii lil IJjut,, | \\tnni jijn tiri» it jin uhiii liotifitil, diilill >tt lit out m i hliupv s.ut ul ,j, \V|iy ujid droua mvay urttil jon aro hull ^.Uioujfji tlm tnu'inon, irnt flu n turt in to ijuiijvi) (j hwmi icuii I'Vnteh nt,lil jtil Ifi^iy thi, iii MJIJUI ;ri umi JUliip HVQUud|U| J(iw p\il|iit i uud . . .,. unl iiinit HM! Uin,f yniir iiiliiu. mul put) join Imlr to tu,!, mi nvviiti i Ihnli T«III I (lii ll bu UiiJ u ^ on juiij< if,, I jour i(4»i) n'ffcL^tjpp fp ^Ul/lJU^<4 ^ »Il|j stir tJie (vomt» lip liut (I \viU .JjljH tilliUii'Mutiainrit 1 If ilk'x'j'/l Inu4 \y,mtn U'Juaili hiulm II It-It In II d) it wiqlM uiji yiuut tjjftltunj i> li'l "'I UUIIllniJrtl (ll -V(U) ItlVKt ^ UU Jtllt (ill Ifh tilt* Wiiird ti/jij;i^ J frBud Uit /poAOf* lyif^i out Jfinr^j )4wi, , i t • II) I i Iv Ni xt Dm>U ' ^jr \\ (.uvt t ii,iJnh mnl d m IIMIHIK- sln iilvjij-, iiiml >iul >ua luupi In ( nj >v hit uud f d,ii , t, i i mUlii ill, i tut nt ' I v) li| 111 HlwM | i)uu I I llai liilllllUi plfl I," V\[)l ,1(1 Al litlil luilH l» 111(1 ill MlH|iitiliii >. il il)u )l,|nl I ltd HU mill ihtu v h u Iht tj-|il> ti lil )„ , UtfpMi; '" I im l li I nni i in iJ' H in ill Mi i| i Ml, \\ f ,( ip | i ti IIA i i vlw i i rt | i I 1 ill jf\ f ( jii ii,;l,n, vu a, i nn || ,, lil 'I inn,, nn i:( j i,„, i, ; i ui i t in. U > 'I n f i u ii t Inn l'i 11 in i i 1 !! ' ^'v. t \'U/|^/l v'|i/(| IIM Ut it , I v ll H viUi ti v ll Tl I u / I ( M' li i , t mn in i ^'| t \t | j 1 ^ j i i J/MU u I ti o t tilt, I it wminjv (n 1 , uti hi |i«t|C(l fo U|d tbp» )ff luiHluii. I '"./). M v : )r mill In* V )M,|IV I'S/M 1 ) IIIW'd quit* |li itiwj lo 'mi11 fuu\, ,,11(1,1 l|,i|d onu hoi itlh linn 1 jn fi ^ udty VH|I,I||I|O Ho nirtup" Ah< ald ( m («M <ti> t t if, bv ii.ir In li unl ul nnjit of (hum im J^Kmoio ,ui|l moie i iu (i« wni Siio Unit wtls u ii t(iin Kim<>n tlnil w t m,/j\\mt n it H is l|ijtiii", JC' ludiiiijULJ. mtit mj uhulikr In,I tin ii Hirh v1 it muul, niiii 4 !* nhieiiht Invn fltn vijj IIUM llimir () nnfilllj fimifitiiii lln 'mi I»hiji4(h>»d /i/fiirf ind (1« 1,11 )f |J|t K mn fln-hl) ,'tjiprd In' 11 Jlunl vjn \\ ij'pn. ' ulMi ^ ,, m 'vv. \ jll hivi li i h n' llji s.l/1 Hltol nji IH r lici,! Ill llf. Ijitll fflflj 1 .full iblKl- JH IjlJiillui- hiintdijf Hit' lil. ru i t<|] Jl Ull (IJglj td!{M III T till I !!„ VV^llJ , tl|l pnniinv 1 lilt-", th.' vjlrl ll j I lilu ( t l|i) (liititinu foi fh. r'lli 1 fn it jl uu i iv ii j)i /uif unhmiAM In "Ah liopjintv in mv ti'itoili I id 1)1 | i jiui n£ ij ili^44\ (jinjt'lfnni Hint In 11 I mini It livl in tin join mlit 1 im A M ^lUnl ()i •< 1 n Inr III 11(1 i IN i Ui fJtnri i I'd il iuu>|l« ll VVlUl il/nilvl ih".'"»iiyiV"i(iV(irt l q \ w l 'mtfi'. it (floctivli Ilnu'l-i Ujll mcifl hiiOiMi, itilvl v<> u ci. /(w Mfi innv h«it(,Mh Mit'tt tj fi r 11 Hull irt nmloi't iAH*(' » ttlHTtf*' ii'rm or sftjjfi' spivKiilit, mil f»nt (ommtn.l of u L jliiilli)ii[ HtUi iipiliJipMritlllii ItMoWHlji ih( stall HtnJ iittbn itif] hi- jJrri|iilitM.l tb tin' I'otiiniiiid of u rti^mcrrfi ' ' ' ' |l iwn tjn i post bo inh> otiic nion li lif Hie nl ill toliiionir ivdilntllv jin|jm fr(iti.r.iJ tij (.oijimaiid of iH.1jrtf.iJi Ills is how KPiiiruli. IIH mull intir nj iu,y in (he uiiiiilmtitl ' hi "I i :V'VJ 'lllni amph)iiiW« Ulld ill n PHm^ (if li lllll Ot tlltut Ill^llh^llirili^t clj it tj] Mln titoliei iinlitw tfit>''<nrn^(i i | lii> jild/lilunt ilin nrtl I'lonvllill' 1 for (lit Kro|, yrovhnrr Wi jnalo* f-mrtW ' 4uat sfnj Ihi i«7nfiVialih th li*i^5s ol vnmhof ||u poimllir piojlTilitd jigitinU hood IIIUUIL, 'I'hK man who l^'ipitJiTttj: hiis (jljluntij IlKorntinnl Itinwhd(,f¥ ol firn) tntlhod mid sn]i)mHiV tint III |{|/im,,5t III. will il itiAsi ctitftlnli In till A' HlliH' fit, mil h( ilnpliiii.l vtioii iKt/-t ill. 1li(llj|( i ipif d hn puts inlii nt hiiliiv of fifn'iint, vvj.l| It il'uinmM t III it 'fifths IUMII. i t i'i)ul \\\ Illc i luhiH tn MI iVi'I In hrmin, ui.1 < I« (i ill? in n hirnv \i~- filijiij in Uiliio* ' AI toll, i Inrilt cliCuqd l thriui IH ofhu tin othd il u MilJi i hlimlXt ttluof fllll (If ro.lt nml Ilii'l irnt in i till Kj ind (V iltt) -vvlusp i i ' \llll(V, Ijl) JOU l ">'i- Sir , , , lor 1 tlic ))(VL1 hirilion mull mof tlit' roil mijuilj of I irui( rtm litniiif/ ill w Iliuiwi (Cm ttuus, ii inaiiTiiif th.'iii fm lll'ir UK, n c\ tilmt b h ihh lo hi i In if JI iodniw intii(h>ir Hit \vh(ll IK^fil-IJV 1 1'lif uril} iitilri A lih i n 1,1 1) J lo. k Uilbdoor/ j\ l)i< jf \oll Wlllil to " I i 'UU« loiUuprrhf >i]nu md nrt <)))« n ,„ liiduip Auvttliuni ( m , (.lowlj urnlnl hi* h null nihitf md huuldl onit Kicks ttt Uiachr HUN! |,ji } n v ^^p, , llmii an I n I (lli iVh it do \f>\\ tlinll of lint 1 ! , , I fin i ImiiiKti uir.fnllv itviliniiifM it iml mil the >f IIIK vslinlh . m (il it to offm\>. u like n i.(*dlil/ Ilin^ tli tu fin liffcu 'fhi jil at rjf 'Irinvlnrr-lnto ol«< '*hiMl ilcn nof m<i\ u 11 niiui diii IIIK! flu onlr |,{nlu,tl ' id the ii I'm , inf(;' r /ins j lo u in h,\\n }on n?/!i r'vprj ) n//li t< Om n !t) il'ft ! th. f I' m aid lo I'M' t hi ilth 1 ' I imisiiotfr tin 'tx.l s.rj Itl i3in;n i j > h( ,iu til |, |j|,i b tse mv | miilv m tl hi(,tit im 'mi) plrl|i|\ ,1 lui) \| 1 , djinmi it ts nnijfr toon 1 (liril I nn | u)ut| tn usilf JloiTitnl rfojt j ) lilui |u mi study 1 im| liavi'n* rltlli iii'd Hi i mi 1 n -nt down im| jnlvi||i lli i t Iiiott, Lul hji |i|j p ^ it'l tti u i uindiUon i piui 111 i iV'tlll Ir i,oii J.M-, ip , tibinhiiftv notliin ' / il(»ji( HU i^ui ^njl liytn ito) ill tirlfii oi Ilif In mi, ] llmii, bliiothii n II tmlt tilfs tjjlil, itijibiui trt bo itil« I tl 'olnrA'V htl> lln U,u)i, Irt thill ((e(i(V)Hlul pnnhtiou ] Jli nww ii I. i I im iim/nli'". oiMlhw i twiitt), tlinl w tin ' dinilitlfifi' inn I, lulpl.ii^ In ||)ll, IIKl if tl tlllt rt|llll>| (u,(JWt.dpi iliijUjuj, i i it f « !f/i |Ln luilgt Mmito ds lull of IK f «'oiild i ilh. r mi (on i v it, i i, u*, IM-, tl I htn ua» ilU/wil t iidtiillj i ( imi m out u ( uith « |l (1(1), U|JM» 1l»l!i UK il jilltail Oil" ll ill II l tit i il i i . linn 1110 Kliiy ii>(> u i j i ,111 ot I h K( i iVuflvhUoMluitl 1 • ill qm.il It Imnid, on/, lli(i(, ihlw »'« nn luijfuisfe an he |i( i. ijf io|if)ity,iMlJlibul shiA Uiiith. i jjlttiiij 1101 ulfe o ilu)i tX>uld Jio' win, In to tlijiil i , Llnluku VVH t ^ jifrtJiiAlifJ/jvl, umUcoat n,iiil liatoltmtJaip iui)|i ins)i^)(|,iviUi w ui Ui uuaii. J'UtHJl! f |i iJi hit,, «ojji wuHittrnuivl()i hi r llii;i h|, yv^is jn tlm (rKauunoi Itluiv ii| Liy, (iivjy il'iftii'ly * l un whan 11| iijm oui.il )j,y jl(i)|l lull uuuiuii Him wit vi)<\ ,im]di^'|. ji( In^i niqiwii!,-* md' *"ili iioi-dnutl y nli'i(,lji i^'/ut lira»*lfj uud Imr ^i|i\i|j vuumiijionji, I Hliutold Ilitnlhiit ilnt Ijid ^tm vmj ill, md VVUB ivtii>au_ jJ hln. i|)p foi (In l/utu lit u) it rl li illli iid II) it v is dl tint In I iu,w of hi , lllll VV H tllli ij.ll) I ),y lj WJ^HTO Ot S%lll)Vl tr nil ii nul (4ni(Hi | !ij* li ' ? (ji)jJ t ] ig^mwjimi him ti*iHH(tillvtip/il ( o)' yl)i 11 {/my i y,iynd|n WW' iiillulfM Il1\'» iBlnil ii \lnhuri I ' lUntJlln- of tin vf ji | P'U h (.11 tit i i ^' (nil (iwSi ihiiiifl.M i m i fjA. ^ m^ I'lftnit vijljiriiit Iii ni| ,111,1 |i,jj , Ullil I IH If tll^ djlljuijr uj nni ' ] Vu ^oil UH |h. j.{ 140 I j 111 lt(t l Itfl tilt bltM IV. I iti« thciuinlvi'-, m c Initiiinc, v tiuti i to |iil iiwiv« dilf li (.it f 1 i vv nth j( luni miirny \ui. n tlm hm invllnn his imi«l ru> T»I nnlT tin ri Milt (if i \p n •mil 1 Int il fiiu ml. ion |}/is Mjljid m n v iliinhl.) MIJ>;^ K|mu ' WliiiioiM 1 inVllllii'1 J Hmtt,lit ,.n nlti "I 'inlj IM prii'i'tll lull if-< prrt K l.vi tine It m sui I omctimi •( thdf moiiij imis imd>>r<uiiiif DiMi'vlitrirl' trlul jl stniicU vvnstiis iw i"| nndirthi hind ot Ui'l 'I'lli inlv in nWth'it 'rtnt. uiui 'iivf llieturiltyof.il tiu^m luti^ uitlifu 'im hi m in f«vor rf «h it i HUH imnif 'illid (Inn fnnii'7 h d r'ui uu /tilljiiu\ rm !<iipii»|ii riu Mi'tn (lit Hue-,-, is I-is u nullv nvniil^tl (dth iii irl (v vvl il (nl h!|ln monft^i (n't litllt, <r lyritldn,. Ip 0 trilh thn iinish* n hf ),roUt' f^i m i ill*, llttlid I l[tl)n liiiit M«-f ptottt ni U tiuu vhnt i (i t IftiU.l 'I hu liji m, i till 1 por)i D) iu utv ii| 111 hi l|u lukii p him p.Mii I h\ ill i n hnuj'ht dy (In-ijfli iniht in isdi nil vvi ilth ll i Hid imbii inr ) ( ) a Itl It-l III lllllflV III) 1(1(1 llllf lljl t Ullflt I'll' 1 1 iinpirh .» fiil)itin^ \ tin idly i D i litilt vl om';n,i mi firm t i 1 pi ill Jia Und rn Im un li), \^, v i tin , i mi unuId Hoi bnltpt it til Jt (hf-prulnn ff L'ood f.iitm r (i Ml dn! nln nmni niiprdhtnl !i ind i lililv. l ( i mnvvhtuindi inimulf wrnlrl not hud lirvltHMIlB llt>( 111 I ll 111111,111 I Wltjl riitliilt iinmjl tliv,| j,)-!^ ,^ m ,| Mi iv ltiini<>i «rntu| I kiitiv' whit lit i "Ili4 how nun h li.' 11 iifillifr ,inrl wttji lint n- nil Ihi'tinm<., \ti<; ,uri iiivaln id- v fm thu, pur^o f Hut f^v Ui liw t^nd ih.il in »o ^ihli'ilin v thp fum n i VVHIH fit p (iril(1n_j iM'jp'lit' Ih |l ui i lit!h wind , vs-illlm ' h, u ,11,1 hi in m Ihi HMcrhl n i|>)iio*annt il. V,I!HI il mv immiil in hittiivvn v u l(n im Ui I, I H n j iilu) ?.HI jl Mii 1 - H 1 ua ilnlitv vv i rt]i u nodi .Ifirit >f vrtntiov. to in> in uj wljif vyitthi ^ lo u f- il irt tint v\ tv, j' il Ih diiif ) liuftt lo'thf fitmp; l y>i(i],) no 1> u,!! 1 )! tiiriu si d(», isthn lii|ifprni)i^ Un v i| nn.l on it "ijnllH r. Wli Idoi -^ tliit how ' I ll mill -' Hi it tlnnvsth it it ]J -v lirsl" (Juu rtiurjl. nl IIIIK with no loin phos plnit( limit ll ' ,^ rt , In jiwritu^o n'ti ._ primp ,of Hoh-roval 'hfintp Wll^ :,oi nine joule nfeo ta pot fiol.1 of lj]UU,U(H)liv gouiffjto JSlVincn's ,il(,-n' *ith :h(i ( di i di^iitfti,of'n mini who rosp do > hp nfZ n strnet, svvppjipr to hnvthtr the confrncl, Vn s«ij»|)m)f)tliostrwlJ< f*f rntl 1 )' Ttni Ins BI tus.jVvho HWI ptrltiiliH<, liskl trt ilt'irt-j itior wiilonierR I Gb*d JLoclt T>t,l ^l,f Miit-h tlhp i A IHf \t\ \\ nlitil ft Mit IKinniil jMimnhv l*liu* in'Ih 'lluitt icnlloni Imu i ill iNo |l()H \\ illllll Ki(r|| ^li, m u vn.iiivi, Im InmlOIIII llHuHlflli/iJ 1 {, ),ilt u i(fii )(,!> jlni' lull il Mmill ivinilM ni \ unl m tlnllun IimlitS lili liff Mi Mlmhin^ vv is •> lull „ 'nlnl M illilf of hnta •{( 1l|i mil i ui ui Inml for *dvll|V VhrVnH hi Iliulll td lo »i,i uinu ilrii f u fl (t tlirtuAiinl .] Uui mi \vjii h hta wldnw 'IlliS 'Irlti' ilvid Mu [mil i)|in» jti'tnliliil III. Illilf thmt of fjiiiiin mitll I irlv IlillMl ill 1 !! Ivjirinlli imln I tl t | in HiHtlKlollilr fi! lli I om,l ilu «l id ftlltij p ilcihnlli i l>*i'tlli 'lli hit ii* il.l t >o L !•« win Mhl II ii i<K ilml ul nl J liin it Jillt -fit Ilil rlrnttiTld on H) 1, th (.if .A) til lli r II III provlil thi i i )n I v i m fm i! (In w Ih. I- Hd dilll'il lit t tUKH'I'U jiirl In Illli' llnli' lit it Iv ,1 Ji i in, i,, , 1 iIKO IliUtttlt Cdii nl (In I t I i tU Hj 1\ lllll li r '/it H'ji I lfV| / iillifl (,, l lt j tJj'i it I tlm I 'H 11 V d OM i. In I i ml liul, I nl Un il «< rlnl nil iU if lui Uni h I I ill tul I Ijilitn mv mu/l m nn \ Iml tlnii I uv n i i il l|lll( i Hu l li! vOilill lu j i i II, n in nnd i of inv |if sin mil, iir iMmnliif t* il , (ni i ikiiu nir«ii jiiiin iiiiiiiiui un i it i Ilk'nil UH i Hi id ul In i «( nl lortinn V / it> (\in I l,(|(/, Muj -I ii"'UiA "" •"ll'utlh "tin "tuui Ih InivliH "lyli I i un nut m rif r\ ID t 11 in in v j u it) (ion "!»1 Mil win nri(l ''vi'iil d im in .1 ri U il nnd MlMfmll Inn fnr i vnv'~f AtAul. ii p tliic«l linilll h I until (i», it A ] U(ndi,lnlilo m illli innn )uut'-recently piliu JT 100 for a doll's iiuuso lot Jil.xUUlo !,l«-l ' „ ' Ih n )u[i 1.5 cttri'd Iiv Irnpi MI! in ill f| I'l . l m' Ii i ( m"illll[ li ,)i, ii i< K i' il i riinii iin n i}i|irr)iin tit II, j tultj iu/.liiii^ Wifilltili 1) I n t'iiiniL j __ 1 __^ JIM I s Ml l l'| '' ( I I v r,', I),,',, ,| ts jl il fi, mi t intll v mil tn It, tin i i Di , li li • III i ll Hilt |iimiin infill i<i lilu M li tfi " ril ' i, ( Hit u i i . Mn I iin.(In il in' I i ( 'll i i 'Jj_ioi l " il l n r ^ I il Mi i itl Irt nun Iii vl lli tltd IH , nni ill | II, in l.iy |>ipii -u ii-h (lit ill IK n din in), win li i fu nn | . if Hi I 'II l. ' V \i nil / ii vtill IK K ni I v ti, ni v. ( I ltlln(h It '< In v t in ni 11 , I i I ml i I' p 11/.i 111 Kl ii| i n i c, I] 1 .! i I I" V 1 iu I ll Mu ">n(i| ivi ip|, in x (( lis| ntil u) i inn ii'jy ti >JuJ mill l.;,r "•/,. lit i- ile M ri i ,i, ^ J h ijitii ct tit i rut / f m n.^iiln i-, iv, i foil i I in flu. X,i |i il si l, li i in i n i pi ti l ii|i U hi. 1 vfi (. ill, uii ( jtrnlV H ( ACUTAN, ^ MoJ^ j..^\i tin . "7 TV (MI Tii vn n' HeWflfUES H VOGELFH CO , Balllmore. tU. A^|' n sSarsaparilla i&BS^no^equal f P^i*. / '» /' f *'^ JMpdipinei^ Prepared by ^^ , ^ Dr« J. 6. Ayer & Coi, "•V.'fil 1" vn,;,^ 1 ,'wi r , tiML&M'tssyst!?* I *li1 ^t'fijlh jSlattti, f."ftlil ffl! i B11E BEAD'S „„„ , 1 „„ Mi nrollii »t iiiittHitinil Milt u.i.01 ullijoi blue, to ccriM pot Hjltlo „< Wmtir U i'l i*>otlHri». (4K> I ittli if "iMotll- rtnil t i knr- j(»i- ire \on it/but Ihir liuiii 1| t')wnld l,o ij|il ji, on api'ollt .hie v\ll(| hii, t i(K O ) ho t ij.mi.r .. iid totllf pnilltoi I llnvvtllf, \ li,lt h| Ji imtinis I v,nlh iiuiriil ttij; not Iniip TII (,I(H!IIS| with t\n tin' _.in.l lii.l " oj|lufiHH sti.lt )|t Ii tin" tlion hi (ili(iii)il- ^ti veniHiii," ' 1 d |()(. i- t\vtth, u lontr' ill ivVn lirtulhl ' Wall, I ; m iirio,] twldihr'vvith t lull plumb full ifllni stn^ vud J. tluju^lit it NH | ho philn' 1 in in Ti i it 'nut I > ilmd Iv -\.KU)iiiivill(v Advocsl I lionstiirj; it <p^ t* 111 1 ul, l )K>I(.I \(ni nviythemt i tn»fnlH \vt clj \vi\\ lilmloilj mv dear (flils M\U u vvtilrt in 111.' L vh* b Home Jmvniil Kdntnibir in n t/ U more thai! ivcu tills fci ;ou oino (5 iv-ho it to hn yoni hnslitiid ioi •(iirolj i j ou in jitif OTJP of tht [fill \vlifi liwi) i ,u«. tin tut lipn Hid our Ihi n ind (Tivc I liljji lovi lo thjson* (Wid ill'tli trj I hit out* iirttii Mhin 1 Ihi r. 4 tl onti li|)ifuirt til" fioitiul UlortllJ is u;()iii frim tlm p adi and t|u'I* m not J,TV. linn v\|n| l|f offi'ri, hut b.n firl*' loioir v^n uiifkly n lu n u tnnn mi nit niuri flnn nrdiri nvili tijiilriliiv'or i m *i on'Hfvii ul 1 iiNfirnl (Jifii (f/)Jh voh thi* llm biff ^uOi\ lookfn^ lull nv h IB txiiun n visthf trtitij, mid th it |l H tiim f n von lo •'Imlv him a lilt If 1 It Iliiuls mil jf hT4 livinpir un! vonrh Irn (|n Irtin to lf,U*f- will t> p 't,tiVr thml (it il > 1,1 lusi n md t< )in j ^if> P |/lj^( t i )l thtj i MI !<rim to Im 10 Inr ^in IrmViv lit'l «(«iiiii it >o« vviiTilto l»> lni|i|H in i mi m |nml lil>- j m iimi.1 li'iimthi fn it nnd ftfDilmXul virtuoot idi|Mili,iht\ ' Vim HIM -I (In ( „ juur jw<\ tiiciirt, 11^ (I'm df; u m > a, ) Hi ft i tlmt ho vn.ll W( fu vv*,'ll hut voti M-Aill hi;u Im t tiHifypi thml A vintfr hu niiiBt la>.t thiiiup(h thi> lon^ snmimi il iv UK) l|jin|tj.h th« •Hinlrj o\in ind hi lorn vini,|i||| iniu h^nd in his util fi'll him Unl vdi( HID vNUjnfttofiultt oiitthis I at finoi lit* Ioi ntliti thml it nil o-vf-r VM II iml ii'mjiiili i Unit ytm am i lino*in,, vurtr •ivvptithc vt not 101 i dnv or T JLII. l>|t,{i!( ill tin i| !i hf(< inr? 'jiliii ,• To.! if von lint itiH l| (itlnn i noiiKh, for iltni d. nth i i *~ i ' Mi' Ijiuni'luy Wajitii n(^w iiicnti lojivl|ii> luiU !•> LiirtuiVilv 1 in nl fih] t oiiti iMU««f iu vvoiil In rt in »il.l|.,d i^JiHion fin ijiiotf honl'i pi liinui)!,) I nliih oi Um stilt me tru> hull 'is to he (lie ikJili'r Joi' iiitihool of fhouL'ht i itln r-fhin jf iu\ ffiven rtfliyons piSint liml i uhii|,ei| iJiitui oi (.oininon rohfjidiH' ill tliuiil to whom Chti-ltiiiilt> or Ifi ill hflfo i foot tmi d 1 miiiioini uu SMV Him v 017 1 1 rittbt vvHho'tL i[ lot l un rtii Is'oT il illarn JIui nit liali in inn I) tjuiill ai ln,tora iJouit Miri* (j u dirt Pi iHi fn Thrill Mm Bnii|n.'|l Ji^li. liUrdo 'thintii Oa . for [uitlnii tmtiou- l«r« •-oh! liVnll lrt(r,lifn An e\pi iumnb(jl liolo>,i Una Ol. i vvdl 1 TlKI Id I d iu vjlo m(J i pi iliKlju^Uu liisluiuwnl WHihtdoTTi lITtl 111" jt ioijdi.d tin bottom i Infill II isjl, up th i ivit\ rovailui astliociT.cl (ftuo i\)linu In i k i veil' ww.r. M/iu? ' .^J-UAR^ CATA^H j$$ .?, ) obtaiJii d tiTeniHing: hi iiptlfch, Wntting of I ; p n li ij I n, | rill It j J I i U , It I I k ui ; 11 iu i 1 II r 11 I ') JJ * I' I I t It h III M It a I ' ll II f lerl ll r II ,1 n 1 1 <. f I It i III it r i n I i | v r f i i i f I «, 1 III n II il 1 mj If* Jil It, ,n Ir II 1 ' I M ' I 1 , n I H II i 1 , I t, 111 \ I I 1 M ( ritni l } [ ] Hd) il I ( ill 4 Jt ovorv 11 i llnlJI I II; hjir.(je of cllumli, i I Ii BREAKFAST, i i l i Hl\ itljifltihh ^u',Hii,],r Qf, tlirt until* 1 !! 1\°wn irhti 4 M rntfic oiii'ratkiui >£*l'£twll u«ulliiu' •» ' n t, i{ I i>v fti An'rul'ii\i)l£i. uti^i;!: iliolltiopRi if* II Iv II ((iteftiil cui M uc J* pin (Jan pr n IrtKf l iir In i itfTM i\rie-i iviili ,i iMkiit^lyiilavourtxl ui« i ! ! Liwii iMi nlny ttavou*iuiii) jiuHjiljuto i Win. i ": Itl iiy mo Iitjif-t.iiw iiso ,1* HIU.I*L ArtkJjH d illni ( .la i u cititflt n iti'Vvl ,i t r ii lu illy iiu'lt npr* itil iitr. ri (,ii(Mtfht( r^l^r vviry l iuiicin.y lo Ui lie ' 1 in. It iH( ( hO*/(t^ iiiultkili H(ir^ t\ ftlitiK aronn.l ul ^ . jh l| rrtt^k uli.'r i (bum lit n ivdak \tlnt vvi nni ,* Hi«-iitnv n f itnlxtmrt hj I cj nu, ur sit invj itturtlUi IjWUn l lire bloo 1 ami (^)iri>iH.rIJ . uril, Ifrilinfc -i" 1 1 IrnplJ «I»H lotllli wh Him 1 ' 3?''tll tllP IlHllllO'l fltlll I, It I^Jllt \ 1flt , tlmli>t " "' tly mi tli ISowols,'ilf in 1 ml ii 11 italic or 1 OWll hi 111. will llir , , u,|| I '" , ' , i.i.uii.ini.th,,, i h, H ,( n ,.,m ,»:""; lli»il);ht 1,1 n )j, iiimt i hjUi^in of jn n*tt( i (on liul lijv l( | juJdiltli intjod ' I'lm tlun sit brtcirc- jitio <i «uo buiomr iiinnibci x"lv !•> ' lo Jno (hair hvcmin fht, if mid in tho . ||.) utlinh) will do wi (I to nionid i,^ul\((irtU l'iti OjdimiM lini|in hi^h liiulgj^jit imu W iniir. potitilil. lln)ii (lioi(_)))i{]|lirnii) n rujinn,* vhll 'i tin) il iiiVUIif(li<-i|iv> to uiftlti i mlilfif Idi (!i V |Hii^]i|nd tlfinl M huh ran 1 til fnnni'i . dn t^iji,i|l,lll,l CHW n»^ li} pit, 'mliiL tli v tni)g)j lj,o(j Hnilf >. infl \yitihnjrhli tut til U\<p t,V'(l| I Mhrt. jmirUi." 01 t'uii tl" il(i*in ./ vlj't'm rf'll- co^t i o |>ir,iHj(j| r,iHj(j|> Ifct Jh \ fiv (t, (until will u' in litth flml >"1I1 pt\ (I? IIL u fo r i lirtn iu (\\if, l(n K]i»il t iui, HjlV 111 | u In jVvuvij ,)(ntj,ni ' hthnii 1 t (to iiiuyi \\v •> f}, w i Im,, 'Vl'ii liVriy h|d !,(iJ| Itfi, tu Uu mt,u wk& ((jtiVHb th? ( u in t, to,.'ml j. luilt ' md iitoqd tin (,m>/i( t , B lilill |hrt'(lnlrl \vhin n s iu,i< vv H piiin liuii)Vt( mid I'll it; vvif,(( in^U I ul i mil (^ 'inMlli Wt4 jiiill} siuffi With uinj.nl, iliW lAtt ullii HUM it \v ' i | ll »'> I" 'f t> Iii ' ' t'hit iwyiitfUi ii (nil* uf |T wtft' ' .^ |d f ( Jj' to liu tu<KI tl|(n' (\'M ; iii[iuii,uj,ti iU\y,, tulluwiuj !tMtiji|ru,(imt nt it vlij\liud ' 1 h, , »\v illiAV-J'toi'iiil l< ff b nit, under Wi( lili* rv tfloii ol Cimt (.' uv who liis'll(ii|\dtti\Vliutf.(j ltit|i by tlio )ritliBtuUif v vV J ir l ! 'fh'p I it|< vvil ul.rl|,|. . +lh .*, It... J...U.I/. .11.V I'l ' .<' mid oiKO Ui i.(i miy i tlmt Ink k ml Al ii iiKlh 1 u k tiii't In kis cil j 1 I'lO.nutv, ot plvlu^ up iLuj Mo^tol 'uudinnulioni fiifiiilsluu 1 ' j || 1( \ ( || , |, l.| Mud Ic luni tri frid mdhiud . nird mlim/f, «Hll jlrdfft ffi' I i tin did lh|it ill i n HUH ill nls sh nl,I ti n 1 ^iiimii m I nUiv,i|m WAIT ON YOlin-iKjM-' 'limn !j tin IMMIH wlil()i i\m jmui,- pflKlli ll^Jlt ll 'It'llit |l 1 lllllU V<i Hit on vl mu It II i mil »i |w up In 1 1 j.t n I ni itlnti , \l il. il i |nl to lo vvh ill V(r \( it i uj Don t o ill Oil V nil moth r or \om f Iii ") il» t o dill IV>) Hri'Mii'xvlilrli im JIM IM Hill III |unlliiuit( 1 t Ifl VOlll.ilf, v\ithotit i,illfu,n4 on itrtvhddy- If vr)u hui It ipnjIUlHtwl _.. mi^moi v nt Itn iloli|inU«nanlMii))Cii culh ' Vinon^ |lu> 1 vijlu to Uper'iDnf! with \frt U'ud ni'i^ Iliu (oiiuUM Ktnni?ll n ill ithi-l 1 wn i Mi llovvu Uohbe I 'lh»li«lid^nrl^ hull ( otduii i-iimri Lourloii rhwv v^ill Im VUll dfVOti UlDIUSflviH tO«OiUlll «llll,/lt|()n il arid kijnju^l UUKurs unwriff tin Jioo) 4 llm olijft t|io,u i li IH Liepu ruihsd' llittt ihu t fai £rom tin mo MlmiM* ;*v>,i but itjm (t^rhuhh . Mb. nt ( IfrlunWll oji lluit llt'otf Jottuiihtuli cnuitubilll nid Pus I ni I mi UJH wast Hid north ' t'htiH h ill, ilv vililvlili. prtiudont in tlm Itihotf, I uih . I liiiilliiH-lldlliund'ji thi Wuit'itin s II IIMI ily sjdtlmjji nfc in suutli Luildmi ti ; m 1 tli i (flninitli i lull, onii inrti ixptrt I . ni^iiful md ^I^AUJJ itouldfiHienti 1 Hi It W V lltllll 1 1 IlL. l|s , - i J v i tli > I ("lnd> I. i tUrwilIar, Wnlr, s i t Qlll.lt Ujntlill II ii._u|lj. i|il|j i^lliiittUit flint no frt^r in (ins 11 iujil ttiui iiihubiUknlw ol \ i u>ui| i (4^1 Suiit Ju' id 110 tdwni rlilin i'» OU() unl v* IJH> <, iisao dixtj-n-t Jl (X)0 In (.In < V|U*t{lt 1(1 jJinthwuHt 'tjiorl) UP 1 tti<o \yut\i,i Juttliui nit mil), hlpi Hit* I ttrbpwiil Phi, lij jiftm, 1/nd Tliim" '(hi w.iil! is vv«U lllid |l Milt iff t j hi tumid in il win c intuit Mm ll/jj Ilium IH v,'i'll im ' in\* tmil} nisi ( l W'd'.'iUF ,'(mliiinftlly lifAhilif tb, ay niiniiv <, )w n |W>ntii whc^i Imj or Hi. ii twl(in n in 0 i mt, loWi' <H|, 1 1 irt't fiml x(' \ 1 m iniiini >}[ lull jviliy i hi) nib on Vdil fmt'litid it > Ih tt *(>Ji«Jf4i*I l™ ^9U1 'VI Ji'Ut (lilt \lm tin J,lj4«t! OUllllVIl JOH Illt-i 1(111 HI ill tllli Jtut do ijiot 1 uov* vvhwl vyil h tvi" foijifi) (,''«•» H'i> tiijuiW'tft' 1 to duyliMiP. Wlta'tio 11 A .hthuWWoil mW,(iKV t I'mli lli liuitii lhij(ii ' JPidotiiJo IvilyiUiuiulntu; 1 1 Ihlr* will st.iv iW ou 1 iUi»i»i|ii'u/u, itoU mpift,ti HIB Kit MS vviUi Air; IfaV wWliV <>r YuiinV t '*ri 1 ttcSnhfli, h|" MiidmuU ijjid jiovw'di 111*111 H ' ' Wo (snow iVlUi iwl dtuiito fciill ..... . d,tt,itn mil > tii&»to njfi/ikl of W'tnuu iiitoMJ,'«ftl*M» ttinl 'tilt n tm{t' 16 d ' , M'tn »iiitoMJ,'«ftl* oMng; wotuetrn who (.mwot hold tuvU ,. ... , . llo('tin l ot Im [i Hun.) (nil* 1 urn, fcu Idilu 'l/tt<(6r Iv i\ i ( imp u ti d u jjujiiiiuri ot Hrt%lRii i ntul rnuyi ipltlijiUHh iniltHotclliducirlidiinds fg^ f|n ^ilniplci vl liilidiinrdonii llietH to In t ^itl( (till tiu<Utt,B iiv mi^m'of' tin s^ (lib iiiimlni ii( liiyotus hut liittil'lnllth rmlnird i (iijmyiii aventovn hiivnlj,'luiii llrfiiiLllt div.ii Mi t uisflo dui on 1 tho CMu in nil U, JlicliomW* IH"]IO« iviij I lii-yljV iiwl tuiou^Hii and with \SiMf to tvujo! iluiul u (,nut*i Inrr-fl snepd ^(i,'Idti titirdijii Uiu vetti'JjilU> t of li(l|i\¥i. < Itu Mlu' faiw iu'4 Hit liorri'd t\\u ilj tlu/1 fusli ui md ' liuBt-bwd -l riKilniad l/omvl u D l mil i iu by t in Bdlu/ 'out, of Wm tllu tuiillv OjliP^ (iml ioM i-, {aulcurt ill tdityat con^f^p I'nni, B\ i tip of ITti;^ 13 tlio*' only 3$ni(cly of it'j'ki'rni clof pro dticnd, 1 pkaiing l.| the 1 i iti 1 nn,.! ic 0('|>l il?o to tlio Htomm li vnoiiptin ji*j 11 ipn liml trnU beii^t iMa| irt Ua (llUt^.ipiqnui'd duly from tlio ino^t ind ufnvoiililo its m i It to all unil liive' jnpclo n 50o' tli,e itiot-t pppnlui lolnudy }pj i Up ot K Jt,D !H 'foi' s 'tfln^ Si ')>(>( ilus )i>» til Ic ij/rtf'^m'* gltilri 'Any lolnMo clru>-Ti tvlio nuiy 'jot li I've it on li&nH v ill p, > ctiti its pi^mptJyfor .vuvoniM ho wHbr Jo tiy it J)a not ttucopt no SYRUP co. , (iu MMill «i«U *ffll JiJ SESLSSS 'yl prj ^ «t. £ H : »lillil< ' l4>/anTi l-fttalit , uujl >uj u O J 1 h| ihrnw lobunon Olil ..JWasWffiwL. JWi/TljriiltlAlji;!} |j,a, ),li, Vt*&LS^$M&Jji ...,., ,..., ,.„...' ir milk. -Toldf ^ l" 1 ] itl»if t ilitpnuni tin , Hy Urouuf* Ulicllo I thusiJl ,[*' J i Ui h I I'l -s |X, 0U, HmrKOojiStlilu tdOralnB't fc l F , , i ^.ij**£i..*>'*p ^ i^L^M fr lf~' s IBM '»t A ne«:iii,'iit*)ii'orfom>ioiinrtihi?'ffti t .' CURE f@r FILES, SALT RHEUM nn j J.|)l //( Hi/ | II ,/,(,/, i \\ i nnd , Ulty WI/A f(/^/, ?,«/• the be^t f. i <li in ttu t MHU,cJne», ilifim' \v iu »iy , (0 1 It L I C 1 la f u .M. I t < f < i 1 ifoy MW.WSM iDMDuo 8'(J*'i. > l Ur* ?l'u |u ' t- t *«'i ' ji'T f t, l t fl ifm! i nt-hiirr* ttj n ' n k tU 1 ,11 ' Ji «<>« it l i l>< ( I MIT H n _..-,, 'PHYSICIAN, ' " MUl i^NiII»M,?;4 'V it.J^ftrflBiiww-^wJsitu* i ." ^Ua^i>'*fui..itUyiita» i '^ u > •f^ -4-^-lrr-* t — - J^-CJ FOLKS® porri'd t\\u il few jilt i|ipi( fcO\ Ytiimtv, lii'Ui h h fi J l W ut,of ^is^iv , i w rtuuwtmiuyl to lltui ol thviuW h\ i.fUH*iiiUtojiJWitliia yhi A Wlt4t fui r 1 What to t? ' " o iki 6 To iu i v^^y^RS^M^ .""TJ •Tfriy e» Cfi^Ke oHm BTI cPbe^eonvi n p fed I m n I l > - I > '< ' l l •> s l _..-«, u^«, ^ *-. €* ^ .» •& /Oils to' aeoomiJJ'iah tmtisl to 1 sooompLah tifitisfnctary Jesuits m scouring and oleaiung, t>Ue

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free