The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on April 10, 1956 · Page 25
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 25

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, April 10, 1956
Page:
Page 25
Start Free Trial
Cancel

juusmaio JMHIOMU- nun aw SBNIHI sStaujom pm suottotujsut jaqo] moflof 'sjoyiwaijo ]ja VQ "sueaq jo sijupt |JB pns ssad 'moo }QO<I TIQ jouadns B s^ajaqj 'poq^aui appigimj uiBJiq^ M UBSBJV,, pne app aovCunp "pmbn; qjtM jaq^aqM. 'pasn i jo uoiq.Buiquioo B 'Q~V u 11 ^!^,, -dnifaa Sut^Bajcj-paas aq^ jo pue suinqgaos 'sauinSa^ 'sasseog -pasn aq spnpojd ^uod nQ aoj ^ueseiy,, iuo^^oo 'pa+Baa^ paas jnoX aABq noX pirn sasnoq pass wi ajqEfteAE aje «pn -pood ant]} fo sage^aed n^^S *MI1IVJ 3HX MO 033S 9NU.V3MX MOJ AJ3A3 JQJ Qi$ SB qonui SB aq UBO sjuBjoajutsrp paas aado ad jo asn uio jj Bqi sjauuBj puiuiaa 05. suoi) ^aatuuadxa pajduioad aABq • spjoDaj ptauC aq^ Surras aje £)uepajutsiapaas JK> spnpoad asn no£ paas joj paag : puB asn aaissa 'JBJBS JQJ sjDnpoad guiAoadun 'aosd aq^ ^as SBq ^uOjj nQ SJB3A* asaqj ^V -sdojo oa^^aq ' o^ ,,Xa5[ oiSBUi,, B uaaq aABq -SIQ paag 1 uo d n Q sjBaX QS ue ||euis os joj siunpj i|3n| SB sAcd sdojo SUJMOJ§ ui dajs juojna l|)JM ' V " MOU e^e94^ pees jnoA XllB U1OJJ jnoX »a8 jsnt— jajua o» XSB» , '9S6T 'SI aunf satop jsaj -Ota aqx Majua XBUI pupi XUB jo Xq -{nod JO ]poisaAi[ 3uipaaj jo SUIUMO auoXuv 'sjas uaqDjijj aaaid-g Xpusji 001 pUB loas 3uiAjB3 piai}} a MS snoui -BJ 001 iJ3 M ra M apBtuojny SB»XBJH B bpim, drupij pjoj B :(000'l$ J° snuoq qroo BJIXO oiqissod B sn]d) joj ..OOE., 9SB D B Suipnpu ui paaajjo »JB sanjd 'Buicog patuea aie puoaas) dnojS ui j[B3 jjnq aip 8uiuiBu aoj sazud ui OOO'OIS Suijajjo ajB spaaj auXs/w •uosBas siqi suopisodxa pus SJIBJ ajajt JB pajiqiqxa aq ({IM piiB SJOJOD 8111 -Xjj m;M pouad 2ui}JB}s pasted aABq Xaqj, •moqs (1 )a£>aS v *°O aA 4li. 3t P uo ajdoad jo supiujui 'spaaj JJBO auXB/yy pus diujjso uo pajJBjs-puB-paABg •SaA(B3 83BJ3AB UBqJ jajtBJ paumS aABq Xaqi '[suiiou qvinoj-auo 3u;q3iaM 'X|ajn}BiuaJd ujog -«|aam uaAas jsnf in tqSiaM Jiaip pajqnop pus saAij Jiaqi paABS »Bip jaDBjd -aj Jlirai dni|iB3 auXeyyv joj qasaj S3A1V3 snowvj isow s.aiaoM IHI 3NO JO 3IAIVN HOJ 000'01$ 6ui)S3AJDl{ 6UJ))DUJ 'a6po| puo ||oj s>j|D|S aqi {nq 'pauassaj ppiX ujoa am si X|uo 40^) "SLUJOMJOOJ ujoa jo |D3idX4 si sii]j^ 'pa/ojtsap uaaq SADIJ i|3ji)M SJOQJ jat^io 944 a3i(O|s) •suuoMfooj Xq apoui aj8M looj ujos pnpiAjpui s;m i|6noji{| spuunt atjj. •puauiiuoaaj Xaijt sappipas -uj aijt jo^ -X|i|030| jnoX ui saijijomno }jnsuo3 oj isaq 5,41 4nq 'asodjnd sjm JO4 pasn X|uouiijuo; BJD 331 puo J^QQ •||8M S"D s6nq 6uiiDa-joa| XUDUI 4nq 'S43asui |ios Xjuo 4ou SJOJ4U03 sappipasui miM sdoja a|qo4a6aA

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free