The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa on April 10, 1956 · Page 20
Get access to this page with a Free Trial

The Algona Upper Des Moines from Algona, Iowa · Page 20

Publication:
Location:
Algona, Iowa
Issue Date:
Tuesday, April 10, 1956
Page:
Page 20
Start Free Trial
Cancel

•ouy m 1MM. ' |Xn|[;oq ion) joq spuoni i»/ uj anoj -ajnixjiu l»»j««-;uiss -Xmo[a pu» j|t»« U!' ut )»g -Xip joa jnq ' im «nn"" TO •uoods uicxij paddcup uaqM rtfJY*- 1 !* *P**n ottl ^J 11 * -xjiu Jin -XRWiowwao auixirts '1HHO -<pj[^Dad« aq n!* « HH 'I"- 101 " }*»*»«-! jjig M«I*M »OH ui<u; a.\oiu*a -Xpu»»» -U<K> 8utxir)< l*jnutni s jaivjn AMitfoq JSAO ijooo "-ajnixtui miui o» PPV Tt" po» »;«3siN -aup«iaa 'j«ms suooda -o|q»l j xijf 'i*!! 0 *! »|qnop jo doj 7> u ! 1 S|9SJOW 9}B|OOOMO jaaMSM.uias S.SIISSN suoodsaiqej z B||IUBA uoodsea) I lies uoodsea) % ajeosafl uoodsajqej I jeSns suoodsaiqe) z •U|W 91-zi (-J.OSH a a)(»a 'VOJ TO* J » AO •uiu otny 'uwd -JJIM USA;> •u»d puoxaq.% toui 'u JU 'jsdiirt aAOiuaa 'u«d oj »xau . •uwd Aid ^6 ui Xnsvd aavjd *j»diiit uiAj ui 3lui •qZnopo)ut Ruvw>d ||cu puvjadBd ITIIM jjAOj-ajj -uiBid japjoq .1 « auiA»»| •Xxind jaAO 8UK»(I psddoqa suoods aiHuiJdB -jadiid tlo» jjo jaaj BM jo wjunDii ojuj Jsdud R : moouiR ijjun ){JOM pun dn ^ai j •qxnop « ojuj JH« pu« d|q»-AMds ojuo •)[«« P u » jn °H VIS -psuuoj ai ajn^xtui qioouivt -ipiqj » pua paqjoeqn 1 P! nb !I ll« I!l un VJ M^! M dtqawpun Xijui PPV 'Alls JaAO Jnod P u " '*»»* au|(loq ui 3JHD*>N pun Xp»aa J3A ! MOq 9UIXIU1 UI XjdS 1 n c sueaad paddoqa suoodsaiqej ^ ' \\K uoodsea) % jnou asodjnd-||e payis sdno % >ll!Ui uoodsea) i jajBM 3u!i;oq suoodsaiqe) E ajBasaN uoodsea) i B0303 )UB)SU| Ajd$ uoodsaiqe) i ssa| dno UB09J 1S3H1 3AVS •spunod t/i i jnoqe •AVip <n jaded paxBAV «o aoBjj -ajnpqtu seSns ojui pua papunoj dip pae pna paiutod A"q auiij e je auo 'JBgns .siauoipajuoa pue" sguuoAeg ui JITS •uuB'Wa3| n l o* 1003 -dnajfe uim B oi jo •£ 922 o; 8upjooa anuruioo 'saAjossip jeSns jo uiB9£> 'JBSns paiejnuEjS -an patseoj: sdru» aeSns oajuoa pa^jTS sdro jo ureatra q3Ut<j SdtOHCLttONS opBOOAB paaadufl. sdtns uooeg adrjl •SJ3M3BJ3 dstJD PUB luiBiBS 'dunjqs 'suoipas opsa -OAB n\iM. Xeii'jaznadd* HO aSuexrV -SHOtd no ;oq 3AJ3C "vradBd paaBiSun uo UIBJQ 'dsua si uooeq tuun jeaq umipaui japun itojq pus uBd j tit aStiBJJV 'Vld B mP* uajsBj puB 'sm3uai -jins u; *no uooeq jo sdijjs qjM\ saAijo aioqAV seidoonujoo I dunjqs AVHi AXHVd 3AnO 'HOjs ;i|6u i*nl si XDJI XiJod SAIJO adu y aqt 436 o( 6ujm gjnsse *tpii[AV spooj SJB Xn^d jnoA JDJ •do; uouaajS ^uiui ajeoipp TJ qipw'siiojos pire sapis aip JDJ aiqoaoqo ipiAV Supsoaj aqj Aq pajajgo ipnoi pire -qSnoiqi §ui»iu> n.»uw qSnoqj a[duns AUT»J are qotqA\ a.uas o^ st sassajsoq v^«is A'tiBiu p PUB) J3[dui;s ;;q u Suiq^aiuos JUBAV noX jt JQ •tiopBSttas B jraoS SB JSOUIJB yf>tn iws notipdoyfi ^jiosjno«( uiaqj pug A"aq; uaqA\. a.\.BJ s^satiS anoA jsnt noX*j t ireo -XxjSBcI qouajj A'paABaq }inp ' s;ipj asooqo noX asoddng 'JIB^B jnoA oj qonoj -ap UB ^iBdiui o; jjassap oijEiuwp B JUBAV l[,no^ •qsip Sngmp -e UIDJJ pa.uas aq ppioo pus siqj SB ipns spBaids J3»nq pjnsnufi pus Suing B OJIAV SuipBajds apqAV jo sao;is ajsiua^B •ajnpid A4JBd aApsaj B o* ppB sSui^g sazis paB sadBqs snotreA ui jna saqaiMp •53Ai[0 paoqs qjiAv. do» 'sa^iuju ;oq B ui ajpjg -po PBJBS q?iA\ a^uuds puu - 'asaaqo JBppaqo diBqs paiBjS pue aSBsnBS psaads siq» -spunoj tput-OA\i o;m jna puB 'utqi A^A os 'qo 'qSnop }inosiq aapAvod guptvjq Suisn 'atyzyad vzztj fiqvg auios a>{BUi o^aq ;q2uu UOIJB.\OUUI uy -dy 50 st MI/O ^f/.u B ao Ron op uapjo ui aq uy qono; B A 'Suczq sagjnos papfoui sjaaodoj .10 ' tsooatd Suijsjnq JGJ 'a. auiooaq saamia ppc snassap otjBure.q5 • • aAoacl jEq; saaqua Suppxa • • .10 'JBO[ uoqqu 'sa«asoj ojut pauotqsBj uaqAV snojo -IUBI§ aiuooaq jsq* spBps • • • Dijoxa s3ut[ig qjjAv pai -JBA aJB }Eq} sadcqs ut satpw\puBS XDHBS • • • asBadde unip, jatpBJ assa; iBip saazpaddB :pooj AJJW! jo punoj B si SuitiiBjjaina auii^uuds JnoA" JDJ sejjxa pue HODS AMVW A8

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free