Sterling Standard from Sterling, Illinois on December 27, 1916 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

Sterling Standard from Sterling, Illinois · Page 5

Publication:
Location:
Sterling, Illinois
Issue Date:
Wednesday, December 27, 1916
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

S(H I U, ••rtf j / BROKE TMf RtCORD ,iit-:: in." - i- TH, ,,f ;•-.,, it '. 1 t !,, ;• . - >-t . ' ix . pi - - •"i'iti:-. f'-' ''• (.• < li li! ! an .. I,; I, ' ;,; I <•:))! •! i tali ,| hi fd : t!,l- Xiition:> , f i fli*<in. The bt!,b- » i-. lijte '-UK la ! v».« e a • . 'I 1 b ii..|."-.;i! l . < .! r .1 i u i'l-- ! I < ! . i.il Kf*,; M ,,r i],.. , ,!„ , • Jin- rHteii.liiii' < ','. • i • M i- • .' »m»1d of li"!'"l Mi- '•• '" >" •"'" ,'tttiifi! In » i-''"' ''- "' " ''•"' • '"ii •' Him! xviHi p. ai! 11 i-. i \Yin.l, "f ihi it'- -• n '"' ' "'.'' ''i of Mr. l!i M, io !• 'I l-l" I l"ai- l-'iilh'U Illi: I !t<- i i'l i IO"H i an i orate Ililec > ""I "' -lilii" r x- as --it The itltttiu: ro-Mii v- • "-• d'-i ->t ..i. ,! In n-'i and Kiei n and Hi'- • < '"' l 1-'' " v --f •' "inatl i 'bre'tma • :•< •• >•• ,t '•> •> !'u.-.-V biiib*' i-rtt-.e Tbe 'if Id" i- 'In- .la'a,:!.'- r "I .Ml and MI.H. I I'd '('! "it-". '" ''i"|di< t |,,Hn, but "bi- h., m.,-b- la l ln-!lH' h- M V. In -|*V» N!|I' Ini" I'.eit a <a!"".I '•(' inn: laplier f"i' '•" '- >'• v - ' '"' hini: ''"'"'' -,Mr. JI'-H i: ; He- '-'.n "t Mi and Ml \V«. .1. Hell, x- "H I i'"'.' n ' ' idi-n!- "I lilt* ' ll> l'l"l I- U • ' -'!' . ,' -if t .- • \\' ,1 J'.oll £ HOII-I < I"' lilii>. '"'' .Mr. an'l Mi *- I'-' ;I '' " *"'' ! '''' ;ii; " ll'lji. lifter xxhi'Ii lb|-x xv ;ii r-'iill'i tu till* eil v xx ii.ai-- Hi- •- v, ill m,i\i I hrii f I'l IH I'l- lioinr. Tin-.'- me niMii' in Hie. \ i,-||iitx x\ h" X' ill '"- ti'M'l h' 'l I ,< -, i •.- i. i. .-a .,( , . , - . - i i r. |i ' I , :. i"l 11-i ' , ., ; ii" P:.b I Hi in" • I"' I,.- na-.'.l x' a-: ;-:- '. .--! I ,, ,, .,-, , , ;--.-,, i '.iipii-tti" - , I b -| p i -.1 ' ••! ' '-'• ' \i , :,|,.| XI t .. I !a' " I • I X' ' I -• IM i I I I' -I • | ;, ,,,, MI- I "f -I ' ' """ ' - i: '" "' I'"'"' | , ,-..„ | >.,.. r.-i-.ip. V. |ii'e-.-,.ii . oniH -, -,', . •-! ''I | ,.[- ,1 j I',,. I. I i;! a f, sx mile': \f|i| li> a ! , t .- . , ;. i* ! hi ' HIM- '--I !"• . i ,M" I , ,.,,,,, ., I., , , lla -. I,., -I • III. l-l' •'• j I }.. x 111- pa:- ii'" "f ' '•-." d ' i::'.!i i ' \| ;. - , bit and I'-fl'" t"-' b li an I,,,,,,. I'm a.,. Hi'- d;.-, H"- ' "'ipl- > , I- ,..| In l :•. t lit 'd 1'" ' ''.a' ' "I QUIET WEDDING - y'tlf Aliment B*f.»mr tHr 81 of f t fti Bftf. .-.; - | i i. \ ,|i|.i-l!t 1 II" I'l'-! I '• 1111 ' '". ••' i' >• I in :i:-' i i i i:'> T> -I- '•' llilf ;: .'Oil- U on I I f • M, ..ml Ml • I l..bi I . I an- .:o j-ln v>a| I -iioxx il falHH'^ ot I IM ."-.,at' I j , v a!" i i -.pia li d bv a lai i;i- i If b ,,f fi ,i ii'H .Slii'in;; tin- i:is- I "t' lie ,., , , ...|,.ii v ii'' .b-bii' Hal" n r. I < 11,< I I,,- ..t ,,.,,,•,. x. i." X-. a '- en.hi '- • > l! - "!' i I, ,| ,| ,,- f... ! be d i' xxii'i a .loiibh- ' ' !' |,i .,i|.-,i and Ih" fiit h-'I 'X ,«•- xx .11 I >' ] . ;.!, ., in i bis "ii ' Sh>- IM-. b p!,,-,,,I ,,t Hi. .1. II.-I ""n ' 'af< p., I MX . > al mmiiliM iin-iiil"-f'l "" "'''I. !<l111 I'-'i^" '"" /-•— . ' "- A ( ;; 1 ; i :, 11 ;;; -;;;:":::,;;,, 1 ;;,;,! 1 ;, 1 ";,/i:":;! 1 , 1 - f CITY NEWS IN BRIEF j ......... ; .1., f..t- i)-f t- v ~4 'lit i *. — f PRETTY HOME WEDDING Mi»* Hplene C.i»*«ni Became tbe Bride c( W«rnifr Schtiltz at High Noon. i in, of the |ii-lll'-,l boir.r x- c.'.i iiij-- •> FRACTURED HER ARM. ,,f (I-,,- !<">k Iliflr Ht.'-t [i I! ! I o'l'l'U K \«-«.|t«|-'l:lv Mr;' ,!"l>n Ni'ln-l'-"ii '.xhcn Mi-.'-i j (aim d n li-i. lar.-.l aim fl-.iu n bid „ t',,1,1 l"i -a..«••<-- an.l H' h-nc l,..iii.'«<- S ••afwii" bc.anu- Hu-,f.,|| whlb- «a».inc in \V.->-t I'it-.I ,1,. ir xx.-il.bd lif'-- xxife of Wen.icr ('. S- hulU-, a! hiKli ( n n el. I..--H I'.-ori.. itM-mie. in lhal elt>. M.,on to.bix. ;il Hn- home of th«' bride ' j M i -i. NnhiNot! bad .MiHt all.;htcd fr»«WJ ;, u-eni-:, tii'M-e bi'lm; onli- iinriirdi;\li-j-MI In l erui ba ii i.u und bail wal!vi'i| up idi!i\.'i nnd I-IOM-. friend;. In x-.|l ne-,-. j th'- sHi-t hi:' a -.h"i» dl'-la "• ". xx hen II,.. ,-..|-vinon>. "! :•»"' '" :1 " '"• ''"".''-'I Mac- ,-n the Til- home xv i-, he.inllfllll> dc- -oi-ated j , j tex'.ali. and I"- I b'-r foot iilK. ' ' l«v • n, pinl. .Hid xxhi'e, the bt i.l-'-i . idol -. | N| ,, ndi -r* msiicd I" b"i a- -<|"!-<ii> e xn.l nd i he illnln« loom xxa« al'." ib- l.tbey In coinpanx with her NOII, tHE WOMAN'S CONGRESS Si»iling Wom.i" Will Attf'id Sctsion's , In Chicago Tlii'i Week Jlra, I,., I. Minmoii'i will li" to I'hl- cogoj tomorrow inoinliur t" ar.nd IU>- |.r"llllliil m«-"llni; "< "'" Woman'-- l.''i;l"f*laHve ('on;:i '<•« •< xxl idi xxill ion rOlilintir> till'-" day.. Tli'- pin p"--' 1 "f lliif Cl'lture^-, IM I., eoiuidci' ne-a -^111»-' o"f lejfi'hi*'"" "lif'-'b ib.-y wiinU CM lllilMilf l <i i;l*latnt e and Io ciiinlalc HirollKhoilt Hi" :'-"l'- liO'intnre ^f.-r- t'linlilK lln-r'to Mis. Iliirrieti T.i> lor Trrailwrll of the fliicat... lvliiloi.1 KJIUUlit.V l.<.-i»ii" i". ebaitmun. MIH, KtumiMiH i« a mi'inbi r of that boil.x. Hhf l» on Ih" b-jtiilatlvo commltire of tSjc Hterllna \Vonian\ eliilt. ami h-c- biol « KffHl d.iil I" d" xx Ilh !e>;b,lativ- IU« i jnit lli'« In tin- PUN! slut'- ri/in- . A Ililli'Uil t Will I"* M'lA'il in lic-a Sicilian room of tin- t'oii- |."Vnx hoti-1 'i'liiu i ilr- v .'Vi-i'inu;-. al ilii'c i.'u'lork. Manv of H'»- in.-a--nr.-s in tin- Wi.|i.io';i < 'on«l •••-.••• I'H UK" 'vrl'l' |i! ;.''l I'.' I'll- CARRIED ON CHRISTMAS -Mi»s Irene Pettyjohn Becomes Mrs. George Purk«,. ld/,ed on Chi i,-.i m.-,'. nS^lit al Ibe h"Oi- Vf Mr. and Mr- l-'iank Mllliil.-'n. noilh eml of Tainpb •-. - b'-n Mi .-. Ir.-ne I'd I i.dni b'-i am-. Ii " v. H- • f i '••'••! '4" STORM TOOK TOLL i'< 'i^.f :nti. it f!.;..tll |. |.;< 'T'lf «npjiii'-^ rs'i; 1 .- ?:--t - <-d »i", i' ! tl! i,..-cc!,: ,,f thi> o'.; -,;-ix :• <:•,<>• fi"i'.i i •' "> .'end (,< h"lri'' )•"!•- f.--i ' 'h;! -HaM-s (a 'Work '.;-l' ! c --I'll ii"! In . aH"*, lu n ixvjlTtn "f •-( M-i'-ii at '.'. "i''; !-'"tU" Hill b(> p.'tintiliv, I! Ill "'In..- U 111 bo nKntHter ^i'u^ nji>1 t''.--:- i i-c nauuetit i on the hrl'lue. t-hdl'th !..-". 11 c l !ii i ,! i-.i'i , -iii t 'a' xx "l U S I , ...... ale u )m received money as KJH.S can .stM'ure remarkable valuo^ in all lioli- la> .iroods. Many stocks offered at a lih- er;il discount of 20 per cent. Ivory Goods on Sale x'. ij| !>p Kpic'. itiid v, |?| In-Kin fo (.rc «'!|o .'il',' In Ih.:! --.in- oi 'hi- .oi.xi.- 1 •» lllii-.'--t 111'" i»i i(:--d i'.-, pt .1 It. I'uilu'H. xx.il h-it i-( tfio f. (nil- peniti-titiaiy. b-fl hei.- !•>i H;l'l with t i-||!t'-il'i-''m'-ii! for ti" ^iiald BLIZZARD SWEEPS DAKOTAS. ni-aiiar. K N" 1 1 I'l-c. ':7 i Mi" of lie- x..i«.l b!:-,;-aid« in Noi-'h I i,il.o(a'-i bet.-i x Mipp<") 'li" lenOiif (-nil of Ih" Mi,' x rsiei dnx-, -ixith a M'.ioxxlall of M--, iiitf-n nil-! a M in i vxi-ni \ -four lioiii-. br<-ik:>'; '!•:«' r«-«-'tld "I tin- Mil iliiitm; III'- £< < -.,1 bli.'.'iid I'.xi-iit; xi-iiiji :\'^-i I is| N'ox roilu i A-M.iin mi. ,t hi. in' h of th«- Minliea; 0- I I . .-•"! I'vil and Saolt Si<- .Mari<^ I:M|. nail, i!"" i!iie -it '-:'>n 1 1. in. Moiidif,, <s r.«|oXX hollli 1 lit \V.if< hllMMl, \Vltib- I XX o •,;io>.v plows nr«- tiK'illli!; to l*eli-.-SNi- |i \!' train:' I'll 'he ''taiii'll xx't-tr MJ-'| etut- ed toriii-or.n il nnd I he illnln« loom xx.is ai'>'. o.- '.they in eoinrnii^ wnu i-.-. "•••-, "..-- ,..i UTIII->r.'i o; lilted i-labiiralrl 1 .'. a l.il'K' 1 bounnel of i U.IM xx lib lu-r. rnrrled hi-r Into fhc j | sl ;).,, i.-;i)-,e 1.1 tht- thirty-*.(A ini'< .iinalion-i bi'iiuj the i i-iit'-rpii-i'e of Ui''| HoiTniit n hurdxxaii- '--t"l.i- and i.illril 1'r. ..;,),- <.nixiiu; Uto blb'.y.ard i» ;t yen blidi-:i lab!". •' A. Holiblii--: \x bo di i''"x .-red tli.it Hl<- \x,ix-.', \Va I niliK 1 - haxi- been f.ejil ti • i«i ,,.,1,. ui.,,.,i l,,>o...,ib M l.iit:o ;»ifi :. i iii bail been fractured bx thf Ntoi-l,n;iMi atid J,iimer:4. Tin- collide Ml""-! bi'iicalh n l.ilU i-diliitK bell, « h«-i«. Hi" rinii i-i-r, iii"ii> in haimim; a'Hri'd in vhi!.' filTitii x-, Mb di.oloxx t.ne and f-'-arl I rininilni- . Slf wit l« a v r>- itb of 01 ,-mi;.>s of I !ie X alb-x , .< nd li|tiSh»m.<4 .iiid i.-irri'd •''• lif whox*'T boij.jii'fi of H'o-M of tin- x.iib-x The brlde;:i""m i> .i- <! aitin-d in .1 bl-i-K Kllll. Tl-.e co x, i-i-'- ali-nd'-d, .Mjc.i In idi-Miiaid. and Mr. Hair.-,' SHadi/. a Ibe bl ide::i ooin. \-.-i s be-1 brl.lc«m,iid waf iitlitcd In arm h-ol l.i-i-n fravliiri-d lix Tim iiUnn-d mi-mlx-r . \x ;n..l Ml. \ i. licl-..ni n-tniin-d Jinim' Jn till:- 'it.x oil tins ''• o'll III- 29 BELOW IN HELENA. MONT. A GARY INSTRUCTOR. . , , r cvr.M I'*'l . ' oc,<:i »-<••, ot iov, -.' ,b, hoi,,,- of Mr. and M,, K I, ^ ^ ||MM t t .. it j>f ^ Hall for H'-xi-ial <(NVM, Irfl today f his liorn-- In <!«t.v. Ind. Mi. Cilrox i: , . of all of tin- linldh- -irhoolH of (iarx ThiK lin-luil'-s all of t h«' l''-' v -i"i"" uork of Hie si hool'j as vi.-ll. Tin ..,-lio.dn of iJarx liav<- a :,a;ional n-|>n- l.ilioii nnd m<tn\ srh<"d \;irloii--: pal I.- of t!i'r lonntiy d'H from fon 11 iinniincrc and tarried plnl. IO.-H- .Slier tin- eeri'inony h,ol been po |, loinird and li'.nal ' oiiKral ula I ion-< ,|i-t; .(lien, a !,innplii"iia th!••••• i ' "\iiHi illn- n.-r >.-. .m ii-rx e-1. ,\||-.M Uelenc I.o'.ll.'ie S. If. I lie iharin Ini: d,in«bti-]- of Mr. .uid MIM, li'--'. II i 'y s:e OH .-I t hi-i i It.x . UriiMcr i' Scbiili/. is tin- son «f Mr. line -tl^iitim; tii'-ir iiH'ihod.-*,. To Mr i;j||"V |<i loliu-i till' IIOIIMI of I- ,t.,|.llsll- in«-lh"d iii'd ..'Itxiim II oul it / >t Vtrdiliinf mai--ll pl.O - d bv All-"' lilac. \\ I old l. "f Til in pi' o. "ocdi"d I'm Mi tin' 1 (!•»• xvi.tiding |a'!x- cnl.-i'-d Hi" ro-'ia 'I'be pi'i'lt xx .1; c"!il!"-'d ol ll,e In l-h /.nd Kiooni. Mi it nd -'Ir-. i ran!, Milii- {•flli, I'arlei'c Miltlraii. x- ho "aiii'd I h- l'ii',' In ii pi'-Hx ro.v, and H.--X. i' \\ 'I'hornton Th" beuntllul mi,; ten rtmiy "xvr.H n--:ed and filler the eercmoni |hi- co'iiile ri-ielx'cd IheMicaitx conxiat- l.-'uMi.n t of ill) Jiicsi-nl ' Tli-x In blc I.X.-IH :ii|ired in a pi.-i'-. j'oxt il ol' K"ld .--'Hii xvilh i lepc dii i liicii eirr net. while the brhb-.Hiiiaid loolx--d \<-|x- nice in n K"Wii of while x oil". The loolim xx<-re ilecul.iled in ixhil" I oil K'dd. A iwu eoilino 1-ip anpper x',r he. ted it ml the fjnehlH nnmbend aUoni IK'IV, A liii'Kt' number of b.-aidllnl and ll.< e I'll I pronrni:* xxeie rcerixcd. • , CHRISTMAS PARTY H.-, and Mrs. Francis Forstor Enter t,iinod the A. O. O. Club Mi. ,iiid Mr - l-'nuieii l'o|..ici this 'ilfnlix .-life)-(Him d Hie A. < >. I' ,! b iii.d Ihcir Kcnlleincn Irflais ,,! n }'..i il'i li"ii." wai bcii ulllult.y.- d'-' "i a I a 111 b.dlx nnd inl.->lieloe_ and -a I,,i," l'In i .lin.04 tic.- Mood III Hie lix i , J o.illl il- I ,|l 11 III I V ih-l ->l .1 I cil III i 'I' i ill xx iili I i i .--"M Kl'-xx (., oy I, -l"i lie ..III . V ci •' I'''"' I ' 'd b.' i i,,. '.-,|, i »• !-.ii b xx - i' AI arihni - -I b.i I "I, i la-, The |.-n»;il!,ib-r "f 'h-- • x • i.in-.: x«- i • o iii in pi'txior: n-L;'iiai "In l.i-l.i.-i-'. i ' caina i,.iin- .. Ti" ;;ii" >'- d- p-»i I r," foi M" if r;.'.lie"- at a iat" 'ii-inr. a! I,,. ,,,.. .ai).... • 'I .1 no i i '- i ii"SILVER WEDDING BELLS Hid MLS. Aii;;uM Sduilt/. of H"l-i-.,ns iox* iiKhir. 'I'll,- i ..HI I. ir-.i.l'i-.| Itlatix l".i"'.iiil -H i,-, Tin i -.-. ,i| I., a i "".in- i" i i.'-ii in. it. .v IIH ii'1-' "and iil,ilt'i-s an- r III. CHRISTMAS GATHERINGS Mr, <;,i|i'f iln'mil'trr i^ om- i ndorN of the p fay Kioimd xx "i i. i, OIL- of i'a> -ii-b'MilH of (i.irx S WERE RUSHED. hninlieos of fhrutmaji « cl " llt\ ell o'lt ;it the I "Kt On T; o Hohc-ay. .Mi. and Ml-' Ib n ,o'• \\ a's..;, dchr.h!- I'nllx i-nli i tiiineil Moiidii'. exenlliK "I a nix o'cl-icU dinner. The- \\',,|-on holi!" xxa-, pi'Uilx di cor.iicd In t'In i-- 1 • m.v.i i.'ilnniiii.;:!!, anil Hi" tab!" xxa- 1 - ih" • i.iatcd in led ami Kieen. A Hue.. -••an .... dinner xxa>; nd x eil iiftcl' ixhldi Ib" r- niaiuder of the exenhiK xx.-f, hpeiil in i;ame.': ami miiKle, About ten j;nc-il cn.loxcd Hu allan. Mr and MIM. John IL (Jl"ii.->on and ill aid Mia Ills am I'ord and faliuix ,x,-re i -nlei la ineii ill dlnm i;. I'III i:,l o'.a.. ,i Hi-- home of Mr ami MIM. JaK" i! ml- iiipp I'l ,in-l Mra. -i It. I lilloii i ;'lc|-|.iinc I ,i i 'hi islioa-- dinin-r Mr and Mf. \ i; lii.itiain and Mr. and r.li'M. I'l.-ti- '.I | I'll 1C I BIRTHDAY DINNER Godfrey B^dtVu 1 ] Entertained About Twenty Gentlemen Friends i: , i 111" f I,, 11 i' • d • 11 a i '-!" in hil I hil.i al ' -I i! il .1 ', ,-|i i|i'. 'I^h* 1 pi i I ill;, i|i-i -v-ra ! '-d , ..,n| an i-l;ili..iati- l. 'i i'' in i''', ihij kl'-'-n iHtd I.I.' f.ii,'ii-; xv» l', K.iiiij "11" itllii i, i; i -- i!i i>"f;,. j,"l.i iinil ,|i,il )!;-! ii" j^;.I" I-i pi '- --i-ii!' '.I Mr f; in . I, n . ',-. il li ii hiind i ill!'- l:i.hl l< •; • n;: i-np xs ilh li- I xx i .In . !"i m.in - COTILLION PARTY -.' P.jrty Gi*cn (jiir.stieja Niy'tl G ' f 41 fi II L t f i ». i.;!i( >• i 'In isiina,-i <l,i\, lh«-n> s;ill re- itl'illi.'<l n KT-.'.il main (ilbriH. The Hr- i Mlirihit i.'iri I'ri'll! I'll" lil'-r Mains "f i|,,. ,1.1. ,iii'l ''tin Inia.s iiir.bt !ii-*-^e an I'lii-llie-u . ii'illilier l"l' .lells i-i;. Tile.1- ,1.,, -('i,,. .-atri.'i-, uere \er> tut.-* .'ill i'iiy iiiul i-MI;i men ,-ilni l IK- 1 * »er>- )'M>.ill'-'l I" K'-l llii'iii i|eli\ei"«i, .\!i!inu;-li I hi.iea ii-b. i'f |-u-Uiiui" , in atui '.ill bi.uiiil, w (-i i- n'e«-tM-il a' lli>- S!--ilnn; I,,,>l ..ill.---, thev \\.-rn |>iitiii|.'l> b.iiiilb-'l Ii; (lie IMK e. CITY COURT THURSDAY. •|'| tl . , j| s i '-Mil « HI rei i.iiv ene Thill >'i)iiv al!'-r a n-t-e.-is n'f M-veial il.n • Siviaiil .-i-.i-s an- 111.' h '" be IHI.III;))! II!' l-'-li-l'- I'll- eoiirt T'-l a<l- lildii at i.'ii. amI Hie tciin ina> b.- |nai- lolii;i'i| I'i if -'-vi-r.il 'l.!^- s ''He eaM- •i,-l I'-n ii jury, M b.i-'i l-een .iKl'et-'l bs b.ilii IlliKUiils jOi.ill lie Ix-aia! •>> ihe eiiul ( in >ii'.ill. WILL HEATON HERE. Wililillll lii.il.ill. liei\:Hi,i|iel i-.nilc.-l ,nl, i.mi-- In Slriliii;,: V-Ml<-r.l:i\ fur :i ^i.sil Ml HeutiHl b IN liiely breil .•.(inn . leil with u newN|i:>per in 1 ii>- MI- 1-nrb-! i.i l'hli-:u,"ii, bill leienllv MI|.| .nil III! "U I i.i II I'lK lal'lll ill M"lll HU'leiie.V mil ia,|(i>'!-. I" lilt<-.-i'l I" I'll-.Ill'" :i i-.'ll- ne.-It-il wllli H. LAST DAY OF SERVICE. I 'i i.|.i . w i-. I In- l.r- ' •!•>> '•'• ' iii'i- .,,r ia-1'i I" l..- 4 liii-il in II"' \\'ln'e*'lile • ' -, i '111 un i inirl. .mil t lie -I'l'lUl'-l I-.- l.ii-.y M.-HIIIU "in Hi'' I'.ir li'H'H. Is i«nit,,- l.-iin I'll-ii I nil! eiiir..-iii' III'' bin! M,MH||'. In .la nil 11 s a n.I "ill '•..iitlliiit- m.I 'I all i a:-' . aM- ''!! l"'l ti I- 'i- l!!-"- IIP . .1 .a 11 atiii'ii-.l LIKES BUSINESS METHODS. I n I ,-,:,ll ! Illi; Im 1.1 • *tlb... Ill I I'-i! I-'I I i,. , i.-.n .l..,-.|-| II .1.1. i--.-ii "I ll"l!> • : .,,\- - "I'i.e.j-.r.it iil.it I"!,,' "H '!•'• bii.-'i- ,.,- i III..- s\ i) V'.ii i..i . . '.i.-i'ii li i n.lliir,; I' I. i • ( .. i. . I i. I a 111 « 11 ! i \I--H Hi l < • :;,,; ,| !-, I i;. .. . .- 'I . -• i i I lit' I'! .'I I i ' • •'.«! • ' SISTER REPORTED ILL. ifi,, .,' Ini! bl-l hi. t- I Ml -• ! I --M.. i . h,.-•,•;!,.! ','. i: !i fi.. srui Mis. H>.'H, , Mjtio'i?.-. Living | i 'hi i. on NcrfC Moffimn, Ci-ltlji.ltC Evtllt. Mr ,,i,.l MII II. i.i I l.ti- 1 1 i . '. !.;.!,,) | j.,-,1 . ;i . c 1 IX -. .! i.!:;: . I ' I l '- LITTLE LOCALS xv.si»'in smti'H w^ic in i lie tirtp y*.-Hiii- d.ix of the eo),!i's| Wi-.llhfr of <!»• xxill- ii-r lit Heli-nii. M<uit . tb«>niioifieti'i'^ e,i;r«'e-i hr!o\v yi'io, There ,,W j|| <-l,.sl- •in VV.i.shliiKi"ii ai>l •i -.tiiheoiiliueiiMl Intilis are rtltiniliK behind S'-)i''d:il'-, . • me xenri.-; maiv Wic-i foiuul -fio/.eii to h-aOi in \\'.iiliiiiKloii. haxiiii; sepat iiled I'tolit «'oiii| iituons ',x hi'e on a tiappisiK '•\p«-diti"n In Brecon a rural f i « e de- ix;ei y m.ti! i.irsier ami two farmei'M in liff. ren; ^,-. time, of ihi> .-.tuti' have l»e<m 'iilM*m?j >-ie« e i 'rid, ix. !li-ean;^> of ail- -iitlon.-,! • e.oix f.,11 si-.si eliini; parlies I'-i-. •• reti!t|-.''ii ami ii-p(>itiil they found e,o 1 1 ,i a- ol ! In* IIK-II. MOURNING DOVE (Kecuidttr* mccroura) !!. M' ii i!i,. v.r-:ui!0n cparc f"i laa-1 'i'lio^i- In (l)i'ii' )ii'f:u- - ill the oI<ieU"her« pt'iii'i !>',• \\ l!l l«-.i\i- In liiii" io tearli ii.iihi- mi i'In b tniii 1 * «)i!iep. i\'ill Bflvn cspetx.-'j (iy t eiU.'Hnjirj nl'uflni "l)Sj>, Hlll!i1re'l« "f I lie U'-'-il ei'li'lui'l SUeil U|ll l!:>.<e n \vli.i!,. u-eeK's fnr liniitli. nml «!irn lhe--.«- re|\iin elhcri v, ill gii n u-itv. Kntnft <if I ho ineu .iii fiirloiu:)! v. ill in.t nt nil Till-* limy 'a- I'd :ii'«e y will lie I-... l.i'.v I.. UMir-in: ^e i'f ii Jfiii;; jniii'ia v cr it :n;iy \tty1llHt tliev uill isear Ibe i;Ul nf Ihf bly rltlo*.. At liny rate (hey u-|l| nrrnnal' H nl'-i'lj. Tbey "ill fspem) <iic nljilniro nml re"iin) their sliip-^ n« r Ibev nioy r.'|i,iir n< lev 4ieed ti"l i">!lies nlmut 1ii»' tiiii-- t; ur of re|">: iln^. :mil they mwv K|(*P|I |.<im rifter 1lu> l>"Sun'H uhu (l?\btiK Hlllllled on I be cuu de- K. from tin- bU: iliiue v "ii ('brlsi fuiietlonx, no mlii-itri-l hbnw«, b<>Mii^ i-(inte.*tH ur iJuntrleals. The ti'mlMe with any Niu'h prouraniH will be (lie Ruble end man ur Iho pupnhir tennr. The nlRht before ('hrlstnut^ the popti- Inr p(re<'tH will ln> filled with Pdllcr-* In their wide trousers iiml their lii^h en!- larcd pen Jackets. When they ce' riiiMipli of fenstin^ or :ict!nj; or «!b;:ln? luslile tho xteol i ov- cred hull there is the fiiien wn on H'htclrtlicy row nr fiiill f"r pi'i>'i-s. snino times eompeflnj; nini'ii:; tlie:ji>.olveM, fomctlmes r.ieliii; u^iiin -I the men of nnutlier vessel ftiun lume "r ncaiit-;! tho crow <>f tt vessel from ni -•;,••" ' ,:..| i.t.l'p.r- . .$5.20 , i :.;• •:.,-•} niifi-.,-,. .$3.00 -i : "' ,i "i ii.ii r«T,. S1.00 S J.',"-'. •-•.'«-,| min'Mi-,. .$2,20 -!..V> :-:,,. l.nr h. . . .$3,60 >.:.'Hi II.-MI l.Mi.l, , . .§2.40 >::."'i . ! "i; - l.ni-!i. .S2.40 I | ill -t .!.'!!-• ni\\ iji-r j;ir $2.80 . , $2,40 . , 80c .r...40c fnr. ,40c . . 40c . 24c Here for good Jewelry '. .81.40 lnr luiHuii-. .^1.<>(I \;i!t«r ..... -80c lnsp. S-J..MI \JlllH- ...... . . .S2.00 vmjj;n- ^l.7:i \;ihi- ....... $1.40 Genuine Cut GJass li-ln-. . . .S2.80 >•_'.. ,11 ,i..,.p .li-di- . . .S2.00 >:!..'i |( v ;UfT (Mldicrs .$2.80 Six WJiIrr illiillil'T-. .82.20 riip:- n! . . .48c l jiir 5Gc Sale on Fancy China ur try, .Added to nM of there is often Hi" nip nshore. if (lie niH'hor h:U'.peri:< ('• l><» I;, ins nenr * k^^ f-jM'MU '^/*: Length, twelve Inches. The darit spot on the side of the neck, dial In- gulshea this bird from all other native doves and pigeons except tha while- winged dove. The latter has tlje uj)- jier third of wing white, s Rauga: Breoda throughout th« United Stales ami in Mexico, Guatemala, and southern Cauada; winters from tho central United States to Panama, H&blta and economic status: Tha fnod of the mourning dove IB prac' tlrslly all vegetable matter (over 99 per emu), principally.seeds of plants, Including grain. Wheat, pate, ryn, corn, barley, and buckwheat wer« found in 150 out of 237 stomachs, and conatUutcd 32 i>er cent of the food. Three fourths of thla waa waste grain pfi-knd up after harvest. The principal and almost constant diet Is wood eewla. which HIP eaten throughout the yftar and constitute 64 per cent of i lie entire food. In. one stomach were found 7,500 sfit'ds of yollow wood nor- rel, In another t>,400 seeds of barn gross or foxtail, and in a third -',600 8<>f>da of slender paapatimi. 4.820 of orange hawk-vuu>d, 9JO of hoary ver- vain, 120 of Carolina craneabiil, 50 of yellow wood sorrel, 6»0 of jiaaic graai*. and 10 of various other weeds. None .-..ji"iiei| :•. of these is useful, and moat of them wnitm-. are troub!f»ame weeds. The dova j V.-ik Lv- d»»'s not eat insects or other auimal j f<HHl. It should be protected is way, Distributing Ciit* on a Battleship. u port unVriun in linenieii! f.ir t'hrlsl inas ur N'-\v Year's ie\el.s. If one h:is u sun, Vii'«)!lier ur u ilu> tncn MTV li.-^' «'ii the ilie Aincikuii ili-i't in the I'.u- vvluuu oils' of M'ixllii'4 < 'iirisl ina- gifts, thi! full'i" liii:, t;iUci! from a littlr monthly pul'li'-ni'd on cm- of tl.t u Itaiih'-hlp-* -1* V"l.oha:na, I-'. timely: "Hhniliil run v, jsh in -.1-inl him MI-HI ing a|>p:ir<-!, it |mlr "f pink ^arii-r would not (n-.jH'i of 1'i'ilcr, n •< tlir-.i- .In, liut Hi' 1 l ! ^- v overlooked lii'-iri in tin- ',Mi:aM !. i i .'Hal h;ii:'i'.i'r''!iii'i'< IIH- , linil u ,lMi-l.'.nilV Tin* lit'il ^li'il.'''^ f ( «'i > li;ill li"iu' ,i!"i,iii! sliiji, lull a wiili'h'Uti^lil sine iii-, li,<-ii!:Inte foi* tin- liiii'Miy l-oat K ;. <HI -i-t.-.i liitu a s'l'-l i'"iiniuiii I't-n I;',- nun i- l|i"ll!l'«'l' VlMl lll'i'l' I ! l"|Mi-lil ' -. U|(il |l'l ii'ftt, ;i!iii if In- Mir'i't- i-if'| i.ini |(i|H', lil'.l ' lit olll Ililli'l jrlinlt-'l III' i, S'alH'v so :'. - .'"•ill -"iii' r !,« ' a ! '!i la i-ilsjU- cyr ..f i.iS ilh i-ii-iii ••'•'' <•;-. a r i- (luMI lie >M!| '•-• 'M' a-..'.-ii;i- I 'ii..!!! .'.-. Of - ( "ill r in' » "'Uii ,'l)i|i' <-i iiiic ;»a\ >-.'.:.i' I..MCV |.|:.ir>...$2.00 ^L'.i-'H jut! M-t ;it Sl.GO Neckwear :;:„• hd^wcar 28c .'illc li'-c!-, u car 40c >!.(•!. n^ckui-ar 80c ^i.'J-'i in'ckwcar $1.00 *l..,n neckwear $1.20 ...60c -...60c !fl."»n chuculafr M-l. .$1.20 Umbrellas $±7."> iiinl.ivllas $2,20 •clia> $2.00 >;J.<)|> umlirclhis . . . .$2.40 5k.'].."i<> iniil)rt'!hi> . ., .$2.80 .•,:>.no uiiihrcllas . .. .$4.00 1 towHs 36c I towels 52c Maderia andCluny Sets ,'cuulir fur $4.00 I.YiMihr .fi:;..V) H-t on salo 1'nr $10.80 ltt'i;i'tv! r >(i.un sc( tin sale for $4.80 i,Ym!!,;r ^'!.i'-! ^ ct tm salt- I'or $2,40 Jap Luncheon Sets Ki'L-nlar >:..'_'.)..la|raiifsc sets t'tir .$1.80 I k I • .. . , . ,, , I . . ,. A-f rt/\ >i'^ii ! :ii' >_.!)(i .lapaiH'sc .sets lor 51, ou iiV"ul;;r .*I ..»'H JapjiiK'sc sets I'or .$1.20 .hi j >ai;e-i' car\ t'd \vooil, 7")i i value : .63c .laj.-uic-:' carvc<! wood, $1.(HI x-jtlm- 80c .la I tail'--i' c,-il'\cii wood, ^1 ,'2't value $1.00 r.dii'inir can^ al a disroiinl o]*20 f '. J A SONG TO BROKEN j RI.'jOLOTlONS III* u, \f l.niiun nnd ihc V i.'V • ,? - I XM V .- Illiob r-i Hi.- is'.'.^r. i;,-»t ix-.- x.» diMii; Iii the mil .1.,1 1 ... ^a :,!.-, An-i s -,- I-. i t,-i i i-.'f r«e1 wor<ti< we hiixe ••j; in! su iniirli us n won! ini'i tut xx«- x'v- niol 'i.il I -•• :. i i-i t'jr flitjl'lcst ur f-vi'n re- \» ,-i,.1i , ; ,,,i .irifin toxviird Iho cli)..ia of 11 -.v,.,,,., ,j |,\. j^ f,>^-|'n^ ii,K'(. 1 1 ^ t<»i i .a .. * r V"l| k- "IX ; ; ,S»- ' ll-a, .. ,!,.( u xi-nimng rijfhl h^re -~ liii svirl ,>f a >'t"ii rnlnK IhinU inn) WB |n>!Hli-r Values. 'i'he iniin xx ho Vfiliies Ills llf«» <»vr>r niii<'h, xx ho pursues ,'illuriiijrTsmliltlnn, flllil Ihllilis lifTei-lioiialelx of the till- '•nl> eiishlin»<l in his boily, doex ; t)ot i'1-.k II liuhilv. Sal lire \x!!I often \l\ny the fri. I; of erenUii^ n hi;: frame mid nnoelilnj; Its ^ri-nt xltallry by emloxv- illK it xx itli un over 1,1-en. in^tinrt of His Reanon. .V \\ollltlli li-fl her lltlle liny of feslir •i-iirs xv ilh a neighbor xxhil" --he \xciit : ho|i|iinu r . lie |nTMs|eil in i'i-:aaininjj ! mil oil Hie lloiil --te]i-> de^piie nil ef- l'or!J In i-niertalli Ililn. He a-i.ed hf'lll \vliy he \xonld nifher May UPTC nmlho ,i 'hilhl, "I.-vvntil to .see if my nialiimu h x'x er minim; to mm." '.i \< c ,l i <,!-i'. ..' the eta yt i hat ha ve *<if lly j i;-' 1 '- ' • i l.. a v... . i"\- ,lv>r:»irae linpros'tMiient 1C 11 -. An-! a ;,i-n if.if »f fi>i i uin y. Ixa-.t turn- _n fur u ui- u f l H'ii'1^ ha y w lhal we f«4»-l IIUo » -^i n to t;.-( i ,\-o.l\ *» III-I- wlii>'tt nut If (he ..:i^., li'Ii,-'.1 ^IXU tiia U I .1 k s an »: Jcr 1 ti hi.a ID m il::K* Oiey r. ,i;ij •• la ids |l.r > T iie Woin.m of It I : \ •; l.cl's Be Ci : i •--. , :-, ,,.,. i-,...| , i: - \i.-i 'S a-i! cxi- [.'li. e ft! Tooth Brushes_ i I i-- hoi ai\va\'-^ c;i~\ !• nl a luui h In n- ii i n;il ini) \ uu can i in -'» it sou conif ln-l'c Jllld ,-:CC ol.r C0||l|i|t'tc illlC 111 Klenzo Brushes i'.' jial.lci u- and r\ ci ', I'lif |'crl i-i^'lv made, f-'ur v yfii idrt-ii \\ ••- \ <••' • •niiiici'i.'i u 11 r 1' n - I c x i I'.nr.vn 'I'.n'lh Urii^i.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free