Sterling Standard from Sterling, Illinois on October 9, 1916 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

Sterling Standard from Sterling, Illinois · Page 5

Publication:
Location:
Sterling, Illinois
Issue Date:
Monday, October 9, 1916
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

STERllMfi, ILLINOIS* MONDAY-, OCTOBER 9, 1916. PAGE FIVE, CLASSIFIEDBITES ONE CENT A WORD HELP WANTED- MALI , :.-u :-.->'..r"'-=.i ( .•;;.!.','•'.'•. - • ; ''•{-.i ' ;: y- , \'T!i:;i i | ,...•'i r. (.'itbT 'i:i'!i r-'Vv. Cnv. ?!.(>-.,, | ),, ,' '. :n If'.'tMi II- >':i;^ fi-:,i~ «y-'f-!r., "f . •; in the r" H -:,a b ?- >.••"•!* ..is.] '•:!;..|,s. \Vtit* for \f,<\> -.'rc.-.t. MuijiK' 111 MISCELLANEOUS ROCK FALLS DAILY GAZETTE .'.-.:HOCK PALLS. ILLINOIS .MONDAY. OCTOBER 9, 1916. AT SMITHS PAHK y Ro^k Fall* People Vi Smith'* Pnrk nt i»it. Unfri.ll. (.',.«:•>• not" maliiiii: l<i'n pay ! f» •. d a" hii ne-r 1!'.'!'(. And nil of thi- ititu'- b'- v.'.eiM I... »... <>i kint; hard and h« nv'li.i i;, ( "lit. I. til? >.atl)e ;•, mitil depre ; i i;it'- ii! •, ,ilin- i '• .1 -i-iriL''!- i-_\;.'til. so t h:!t j from ti.'i-- mufliod be would be ,'ntt a ; '., t '. ',':!. ..in -id .•! the end '.f .'Htlit METHODIST ; ; -Man/ Ho-.k Falls People Visitr-.' ««"/ Dny Prfidram Very Good-Very v ^.'"^ ^I^-.i^^i..'^'/'>.!!,', „'.' u ,,. Attendance. i* t: i v H i ti -t' Mnnv |i--i|;!" Iroin t" " 'i-i'..i tin Tl = . ; •• W.M no niurtwiH;- or i-\ enini; . .1 ve n! Ml «\i?Joll S:n'..l.-. •. . An.'.'it-: ;n-e;'. hint; i j t-tvi!e<» yesterday nt the'-*-' 1 '' ' I"' til.-" iiurnl:••! tt-eie Ml. .ilid Mi« \i;'i:ii M.!h.idi*t • hiii.it bet-aiiw of the mill- J 1 " *"- :|1 'l'..fte, Mr 'Ml Mi" ''htir; S- b« I--r .md !• " >' nt'i'inliiu; i onfet'frn-e. A t-illv •fumih. Mf .ui.l Ml-' .b'.i.n Sh.'i. i .ui-l .!.,v |.r.-<r;im WM« ulven :i« the Snri'laV M,. ...,, ( | ,\D. ; .\it,.,i en,'-., >)"..! I,'".::, -.vbb-b va« laujeiy nl-j'"'"'' « ill'tf."K" .Id -dr- .-!' •-' _t"o.b-.l t.'imilv. In \ e;irs> more, MH b'- in - u : ,', relit-.' sit a Ktl;iry of month' iitili! be ,1ie«, u lii< ll h p. i.,u|,,n \\ it!t wb-it he had t ;in.l in,ul« T from Invest- il itli Oil *',IM V "' N? M I't ;itul i bi« b<' M;ii'l i« \\ hv ('"tpoi;() .liifm- LITTLE CHILD DEAD ; Uttlo Four Montli»' Old Son of Mr,.. ..^ nnd Mft.. 8. Car.! Dead. 0 |', n I:'. r..i!'.- fiotn'",a'II "Hie <b Mfttiu itlH 1 ""*'' -*'' " Hlt "'•' i"*-" 1 ''* 1 '* 1 ofli,:..-!. n'li- Wi'.i n f'-UniK their enrollment illid !"t M '• riinton Mtfilioit inxt.-ad of i-'.-i'Luii. 1 . .. ailf.'ncia.n'iJL!. Tim rtpiiriti.iJ.OK-.a .':"'U"JL'IL...'_ ! ..!J.?.".'.!. i11 "' 1 ..)!'!...,'.l'l. v ILOUM'I that th'-re WHS an enrollment '>"ntu; men t» lollow hH < •.\iimple. t *', " und :in uver.'iKe ,;itt"iidau'«.' of ' I : -7 Thi-i" W,IH a eliisH of I ."i IH.I.VH and \.ili< h Ul:o|tl:iled fr"lll the lte,-m- <'';iV-i into' the primary. !v;i< b i!id i,ill \\:IM t:i\en a. hahdf>oni(. '. Is! il" testament in •• Hv *--b!or of Th" <\,t;*r-t;t' <• -!>'t;' c * »'i| tb:ir it v Ii. M* r tf-> i'-e Hi.-- .m..|r !n i'c- fi'ii-H'-'- t,. . i ; ..!ir.) Mini i';«.!i'*<'t 'l)'.i ; :",,),. the bit'' 1 Miti!n=ota i olNi !•»,-i);. lion rrov^d t.» i.e i'irni- I'o^f-ii t h-.'it i<- .• 1-nobi.ile. of l>ej :iMv I'nl- '••.»«'*- l>'itn:s th;,t vane lie ha,« sni'. firvt \"fir be fri.'ohed it If illylrib', \iiri.. II* u the non-iii'-la-.\ .'!' K" v. i.f:in:ir..l, fot iner .mii'b-r:it«!r of the fll- ''ti"l.K |'rr-^lt<ttt 'inn xyni.nl v. hi» J''t "»Ni'd at Ib"'' iii'« !>!;;,'•> "t" the «>ri,n| m Stilt!U; :i \i ,ir iitio. f'n.i'li linn! !i,1^ bad J) it(f-i inif, olti tn f"i--4^'t'. tun •'- ftietit. fni'l'iilinv? otie tij.tn Wrc;hriTfiJ'>n I'liis <'t«>( v.- but ileriileil to «tny ;i>~. ('.Hlit.'iv for a winle y«-t. 'le I." :m»:i- on<s <o lifeak info the iiiu Nine ,-IH :\ ss \'.'A \Ti;r> i H \\••: x;- •)•: '•. v.;i)i! ,i l.i|--:ti"'>--' '.s-it'b :iV..ii! h-r«-k l-:.-»\-. >!vi--.rti>. li!. .s.: -*'.* leatfni- the iraffv ('i.tieli Staui; hi* «toik tnati'tliillv. He v.ill ht- ifoni of;" nf f!ie««- dnyn fit (!N> "•i'Un> hiir uniyiifiity fpairv. The ttii.k in. the eustt \\jis tiirni'l tiy Tufts «!ii»'-h de •o .", Another little Hrinant 7 vebtiol that tiinirm-ii the be>t of the eaiti-rti niii- 'er,«iti»'M lor cevi'tal yt-!ti,« past if i'"tl- .iate. loi-jiteil at tltirniltoti, N, V. Thi- 'iUe I'ath.'tnn li.is only iib'iu! ti'Hi v-tml- •- nl.«. icat it liax f P" ati .!!> deflated Vale, li.ii'.ald. ''<'lla'lt anil the otll'^r 'iiK"e:i>.tern" f'.if :)f ,t:TV I'AI'.M I/>A\M 1 Ff A\ i: MONfOY TO II..TM o'n f:iim rnoiifrmrs Jit fi\ <> p--r- rr-nt int'-revt, with .pi ipnvni' nt r-lan»e. ^\ny amonnl r-".|ti|red lirotnjil «if'iv!i't l find fair tr<!.imi'"j;t \\'!ien in n'. d of ii lo:in will apj-r 1 '-- yrnir p.-itr^nace (I. !,. CimhJrn l-'lr«t Xittionnl l'.;Hi'k Hldu. Titf K.\-<iri{ ti.i,t"sTrjATi-:i:> CATA- hitriH 1 expl.-iin^ ' how ««• (rrich the- barber fr.idf ((iiietdy trialb-ii free. Moli-r Uatb.'r Col!ej.-i., Chieat,-o. III. 71 •'.'«« .\'i'ri''i; f i'. ill ii.a !* r"..-'p"ifi;!,ji. i"r il'-iil* < . jil !jjXfi->l L.i ;irii, one i;M:> ; r than \\\\-><Jp^^\'':\\ l-'ri-ioihoi'r s(.s',» NorifK TI i Till-: rriil.l'- -Men alt.-i I «l!l .^(-11 no fruit on Sufidiiv (V.-iJ Hi-itt. Km k I'sill-? . "" «'r 4 '»* LEGAL NOTICE LEGAL NOTICE. «» S***M V* -< Htntf <if U'hlteHide f'ounty. i In the f'iiimty fVmrt to the M-|>t'm- ber t. tin. A. H. I!'H; In the mutter of the estate of .Julia Th'im|i*on, deee:»wed. ' N. <!. Vim Hani, t'on*iTvator and Kx 1 iffb'lo Administrator of Ih" estate of Don't Keep Money At Home Tii'Tcfni'''. '-i.;! -:iMli ; '( JlM'-r'i !" KI-''|I '•'"It UH'tifv MJ h«»if:<'. Wf mvif' 1 \IMI f«> <i«'j»»-if-il in THIS BANK, uI'.Ti- !ii<Tt> \\ i"- - )>'- fir-- i>r IIMI x'h i;.', ;in<! ^1 ,. .»tit <ii',--1 • ! t l.iif tht'M i "ft nil''" ;t i li*'if 1'> ;.• l.'tl'o.'*' with ;i \v«-ll i-jinn .iuu AU-ii u.li, n< i! thi »*•••. '-v iii mlUll <'l Illori'-V i'*!!;it' fir ! \\ ii. 1 FIRST'' NATIONAL BANK ^ HELP WANTED—FEMALE FOR BENT nl! Ill-:N'T .Mod'-rn flat of «IS -1 iiioi,)}. '.uih in :; b!.»< ka of I'OKI i.ffie* 4 . i }•:. K '.ienkln.*, ~*,ir:. Hit. AM-. *«t7j STERLING AGAIN LOST % ,;' < ' l ,;; l v,;.: i ',,;;::';v.v';,.vi'' f ,n--i »«^- imi - t " st;i '»;» ( «»r-mr...^,....^-«r .J.M Met Dcrc3t Bt Pl . ineetor , Saturday lr •' ' a"' 1 ••'' ' i „„ . • oi < .i.«i"iii. Ih'ie w-i'' ;»l>ouf JO little i . • .«nn.i.i\ II-.MUI..- :n :.:<•. o. t". u Ihi- ,,,.,,,...„ r , , |r V(i . l( . ;< ( , r- lu; ,,. „.,.„ „.,,,.„] Hrrd Fought Game fUlU'l'll .•(,'.' «ili' ii.'i'l till" ,'iH n.-on a! »' .'.a o.'>>'K at tin- >.<iin.'. Kev TbolJ' I,,M illX ill.ll>:e 'of t be f > I \ ii en IMirl.it will be maile in kiM'i '.--.lib .'«>im''"r,\ 'I l.i oirti\V!!u('|.;»reii»» tja v the i<\ tnp..tin ol tin iiiiiif i omtmniiiA in their bout of fri- I To 1-4. .'..lii: :i from tin- vradle roll departmenf ! 'iiii'i the iifi^lnnf'(•*>• flasH. Kai'h one' — ''.'-M-- uivi*u a buutjue.t tif flowers which i Tbii •" Vi i ,-!b.'!ii "lefeitis in the ie(-oii! j.'i =Hi'l the little folliH. . ''rut i i • i ii ,i o . , ,, , , f i "' ''''' *'" •'' bu;.h *•> hooi tiiolball team ' "" ' ' ' ' ' " 4* i th«« ^T*^"! di.ifli'r lid uirirk; Halnrdiiv (He diiT-rent .ir-pnrtmontH -which wff- ; ,-, •,.,„„,..,,.„ .,.,„. „.,',,. ; V . 1M „,.„,,. ,, v i-\. eptionaltv j.-ooit. j !int">mobile(* and !! W.IK an exee«'rlln>;. . : )v |i() )Ni|| ,, il(> (ill . ,,,, V( .|' " •,>),.,, til ENTERTAINED i" 1 ! .""• " :ih llti>;! " * """'"'"'" ii'l'eated the l"nl\il'M|ty ol .Maine.»S tn -i- w)ti"h i"* **'» itelH'^'io'l thui -it l»4»»t mother «ooil team thin ,"ia.«oti. In- ••re«t attiuhes to the i'ui«a'te te.itn in i,-w of the furl that,it will play Ilil- «Mi» ;it fhailipaiirn next Satniday (n t;e first' intet>tvtioiiri"l Kiune "T tile ..•ar. Illii.ni.H h.'if another ci">d le;itn ?,j s «,.,. iw .n an.l Ihe battle with t.'ol- it,' should be a !inc niif' lo witneftJ 5 •Yilham A Held, whn mud- ninny ien<N,ln Sterllnif laH^Mttnmer while .••eni^iHK the citv denU tor Th" ''.a- .,.i>t!e. It! .a.'«i.<iant manager of t'ie C.d- •i!e te;im Jiliil- v.'ilt have :"] I til" ;tf i.'il'. VAT tlii! s Teei coti- CONGREGATIONAL .People V^oll Picnictl-With Rev. Blan-J , , '' "' :"~ .. , im . ti ,, | >-M, t :( i,lv" 'eV'eeri'.d'T.veV Th^nuV Minf cbnrd—Mwus V«ry .Good. ; |>( ' (i|u ',' ( j" ,,',„, \. V enh, ''',' t Taifli ..Vloeh• • lli " v >"''!'-i '"" <«'". h dou.iiHuna Ihv l.iai.ih,,.!. -r ••hha,:... !"""'^\';V!.l;!7.'^li^\IH,7| l Hh,.^ "o..N That l« Iwo bette,. ehlillje of t'l" /.', i.r.;!iu. .>iel ivi;lilt:«. 'tervj. ,-H it f !!,•• I 'onj-n -tyilional < li'iir. !« , \e»'teni:iV I't et *.' one Ih:il l.i.ird blm ; inont'bt th.M ti«' wa;t an exe-. piii'ii.il- j H' M'"I ^("'il'i The in:n-i> fin in-bed f t'V the It'll 1 " eb ill w.l'i :'!"i \e(«- iN'od. j ~TtT«r~rTlon : ~niTrTTlirr-T-rr-t-T-.-i tl- : r»ti»--»4-i--- I'r'.Oav IMIIIIJ., ' <> t. i;i. lvviii< h pi>.!n'-;" I.«».M lo In .'-.inn I him: "i'l "f l be- - '' '' nary. u Hei'iitnan of Twin I'allK Idaho. LONG AUTO TRIP I The i'liit half \\as e\eti. T'rinretoll * >>-i.fi'il u ' I'itwl but no! until Sterling ! had iiini.il the b,i!l jo witlijn fivr- Mr. und .Mix.. Mairett (!reen(«, 4>fjy;iidH of tonelHoun. The ball was "nwa of eli veil <il) its \vefi!crn ••It?. ."Hill" ?I»,VH yon ran. ta'K»» it from :ni thnf lIHnoiH i« en tint; next Saturday. I'OUTS to get a 1'iiirt Tboni|»-on. ••John .^hannahan. Jonepti Sh.ujnahan. Thoin- i«t Hhannahaju .TS' »v- --Mai y '.'. AUTOTRir ' " VIZ iJ 'J, ' _,)?L, * t , _* ' L V-J...'-..*,..'..-* . lieu- With Airs. .! mien A fey They ! iji,:jit ;'.-,)!', !• la . where they will sjn nd the , : ,,(• ;1 ;v.lni,r. ^ ' ; _ j ROCK FALLS BRIEFS ^Arrivecl Homo feuhffiTy Ffern a TP iii. ill!, f the -,..,Din! Kick t>fr •«afd pa.^ to ') lieu liebhlirdl wh-i' r.in (Tft v \ar.b: and pi.lilted !he !o\;i! ,.!i-.f.-."een tin- U'.-al POM!?!, Mead I IttT-iml w'-'ii". I'rsrtei-tnTT- . r SterlinK;" r. I"ttv i n J •riin-" :',n;i t'nfwnril" paKHfs ihn to Chico'jo ant) Indiana. Mr. rutil Mr-ii. W. .1. 'M..wn r" iii'id and JN« *\.tot.i MiiV.M r ret Ka.^iern' SturH will h'oid their UK.•!in;; thin evening. Uaiiiilrt returned home Satnr- ITTTT— nijrm — TTT^rrn— rritin-trtf-- htft — Wrri'. • Ii'l.li.arilt .aKU.n caught 11 !».i.-wa;d \<;i*x and croi'Seii half <Vi'lj» .liurtuuv ami .*« «oi,.i ,M'"., -......- ,,. lr . |1|n , ,.,. iina w »|.. n . - he pnrehaifeil Lu,, ,'.,. Tl . .**••.,* ,,,.,1 t -,,,-hi,,a 1.1 home .s'imil.-. fiom a weel, 1 - a'i:o ,.. .,, .. , ,,> .„.,..,.. I 'Hi'et.-n, Ihe i'.i»..v.n« nis'l « at. hint! trip «o <-bi,a, : " : ,,el liourb,,,,. 'liei: .. .;! '":• •'*'•".'"'"" r '" •»"». """'Mwa; i,-: .4:.»..l M, far :., Si,-rUn« wa« >,., , . ii ., ,, , , ,,.. .-,, , i lii,,,. ^-!,i • ' i.'ti.'.'in.'.I lUri b\- ,'i veriiM i f end rcn.-i Hi, :' ! ' " ' 'IVie a.'iiiu.li'.u,., will bold a meet- j T , tin ,,. ((lll , „, ^ thh ,, „,„,. „ IDE IS GUILTY 'URY AT DIXON RETURNED VERDICT THAT HE KILLED HIS WIFE AS CHARGED. 1OARD OF PARDONS WILL FIX SENTENCE ANYWHERE FROM ONE YEAR TO LIFE. ••Cutlty;"- Tim i -WHS th«- nwfu! •Ainil . whu h 5^eymoiii' Ido hortril Ktit- smith. William Hhiinnaliaii. I.lx/b- An- lei'Min, I.ienni.i Shiinnaban. Annie Frey, :iclr* nt law of Jtilln Thoinpxon. tle- •ensed and Harry Ad.uns, tenant i»i pOKKeSNlon of pt>'inl--'i 'H herein rle»i'lib- tt, !• itppeat in^'ftotn affidavit on ^ulc. hat John Hhannahan. .loMeph •^liMima- nin. Tboina't Shan'nahan. Nellie Herder, Maty C Stiillh, AVilliam Hhaniiahan are lot resident"! of the State of Illinois; -hel'i fore, public JlollOK iH lieteby KiV- -h the abo\'e IHHlled pe|>(onM mill nil rt'hoin It may concern, that on tho s«ljith .lay of N'ovs'inber. .A, D. li'H, • X. O, ».'un Kunt, adminlf^Vaior afOreKnid, fll- •d bl«*'petHion In the County Court if \Vhltefiid*' County. HlliifdH. pni>inr •hnfihe above named John Shanflhan loneph Hhfinnahan, Thomas Shrtnna* 'KUI. Nellie' lleri-'er, Mary C. Smith, William Hhaiinaluin, I.l/.xl" AndiM'fon, i'ennlH Shannahrtti, Annie l''rey anil Harry AiluniH ln» made parties defend- nit to ''aid- petition, and that tht« fol- itiwing dewcrlbeil real estate of Hit",'»id Julia Thiimpson, dereaMcd be ^old t4> pay tile ili'bth of .M.'lid deeeiiseil, v to- .vit, tjot No. l-'tvn <,V) in Hlo.-k No. riilrty-ninc <:i!» In Wnlbo-e an. I (Jiilfs Addition to the City of .Sterling. County of Whin-Hide ain}- Slate of lllumiM, That the- time and place of the return- of the HiimtnonK in thin oa«e i« fh 1 **-— Mtrmtrry — hT— JJC rr\f m tWT. — rTTTCr iiMe in the 'City of Mor- WANTKU umi,. OK WOMAN i "i. K- .nt-fii! housework In family of tvvo. N-. \va--hini; t«r ironitur, llir.h \vai.-e«. Ajiplv irs on.-e to M.IK, .bdm Ooiiht ,—;—_..._ „ .. — . KaNtott, ^tl KaKt rbamb. t lain M ,, ( ||{ ,,•,--•;., H ; x , „ home Wood"""'"• . 1 ."'-.- 1 .~~'-l--^-. S ' S I'UMi, U'.-t -.ib r..|| i>..|!.|,bone R3.1- J WANTKP TWO muLs IN n;i\ ATI:, uj x *• *& ,,« wi-funil rnaid. No wa-diii'-.'. or j i-,t-\\ |;|;.\'T ; T..OISI a!m>'<t modern lioinnx. HiKhfCt WHitew oTfei ' "I , \P j,,,,,,,,. v,i!(. h.it-n InaMite sit M9_ t',t'7 Cab-tia AV".. liixon, UK _'l.'!l"!i«; ! -!.! 1 ' 1 '* j. _ ,i, _ ...... ... V "~~ I'i i|>' HKNT -1I'l'ixo tn easit end of th« WANTKIi-X lillU.S To \VoUK AT; .if lllibf!- rom,|e prrferrrvl. I^iW lion«e, $l,, r iH to $„' per ilay. • -|i|it !.•• l be riirbl partv. * Mt'.' blorlt W J. Mo.ire. XI-SS Cull I'.'-ll 471-4. ;t.. itooM I «e. corner Aventif M ^tiud Hixttt Ht. nt -Ift'l Wfftt Hixth Bt. l-'oit UF.N'T -*~ <•«. H"ll - \v I'I:NT T-HOO.M not'SK u rntfll'-rn tlii-'titehinit. I nt OIK'"'. Intej'Mtiite phone 147. H3-S41 ||-(ill HUNT—OFKIC'R SUITE. JOHNT- tind *(V monthly; no Interest or taxe^; ' Hnrnhrim Ulock. IJoll phone 776-1. highly prodiii't'lvi''land; rl,i«r tn 3 biKi Sl-WSs markets. \Vrlt« for photi'inapti* nnM j'; »t the Court rison. Dated" b'ep Ol.lint't". *».,iv ,w. |,..v- r* ...... -- I,*..,, ,,,. fc ,..« ,V I V 1l/t.l\l \l/'lTit>ma* ^^K'SnS^M^T^ i M a^ K ^ tl^'^ln Sr^Sl LLiZJ--. ~ • .•'-'• I 'AmoN Ihirlihobler, li'i'.i Kaat Thlr4 4 PUBLIC SALB. 79-84* I'oil IIICN'T TWO c;Koj'SI>' FLOO , fronj tooniN, furnished for ^K^rw'KSffsDWocT'iTiV'iiiiei; israr- - Mrii -""' Hrnllhi nl in a. m*, on lh*< J««hn I'i-u«h bonn>- _„..„_„___.„;......_ __ Mtejul. Kituated 2 mlb-M Minth .-f Cob-ta. ,.-,,f{ |{|.;.\T ,» iioo.MH. CALL Al 10 inili-H nnrlhVst'wt of Sterlhii:. and II inih'H northeast tif Morrison, the fol-|. lowing property: 10 Head of iT Fifth Aw. S2-84i ti drday jut'-rnoon when the jury In .! Sr- l>ixoti returrunl iui verdi<'t ^ out but one liour and thlr- diurt after ty hit; f.!'i.s e\eniiiK .'it l he K. I". Taylor j j,., t( . ( j, oniie. ' , AT 9T, ' II filial i ••.•,-!• : , hiui'ilrt'i.) .In tiii- adult i !aK,-i i'ie-i tor the lost ot the (janie are SICK WOMEN a,H W, U. ImvlK. ; ti| . i , il i Vt l.'ote atti ndnni'i*-In bible, school, ,')7s. i -,,,. j "!':vriii'.v i'ii vrii dollars, M'IH. K.lirabeth j ^ i ','. |lJi ] , K u (lv 'I'b s. but tHey to lie l. h« r i r, , Wak'k iiiiM the latter |all of the Thi'ie may be ,-V ntnnhiT of nln't win, but '.ve l-r.-M-nJ after 'on 1 ; a.bHenee, A! I- ('lari M.I I till and her niece, M rrt ' hello\e there \a ;i jinx -following the team, Nevi ."-'aturdas %he boy» meet < 'I'inlnii. ia ., In Hiet'lim; and they hope l» u R/I A D * j T ;;-'H ' ;' ,;",,'' "7";.- Mri4 , i'•»'"••"• '••'-'» K! " rlii:t: lii " i ""- v !if> "" 'How Many Are Restored To \\-.ib tonm-ny--..ii». I.P,-. oi umm } M v . ||M . : )|(v 0| . w , m ,.,, v ,. r „ , H 0 , 4 , - ..« : i - : ' !M • N-''|«^l^ ; -!'•"" l "-'""' '•<•"*, I'vhi.h roti.lnually hamb- Ul.-m the Health. - i «• ••« ,"«•• '••"•>»••« >'»«.. !."••-.'""i';-",.«""»:•! i,.,,,,,!! ,,,d ,.,• .u,u ^,e, TH,. une...,,i« t 'U;.I i';iin wlio had a KOOI eotiKeb'Ttfe • /. . ,.»,,•.. , i,. , . A , ,. ,, lie. lletid; IK /.l«ie> : ]! Mr< oillliek; f, —-—-— *— remised ihe .''til.,n Tiuveliot' lor iiic , ,..., ,. , , ., lv . . ,, .,„. --.-::-• •-.-•-. . '.,--,--»-.-,-' ; l.'iHun;' r;; Ki'lil,-.V|i-l>.-armon; .11- tjvpr. — . . i . ..... • '^Ixiiiie lul JiTe. .......... ,.'. ..-. * The \Htdict was iW folloWHt "\\'e, the jury, fitul thi» defendant rtt'iliy of man.slamshtcr, und Wf» fflltl his UKIV u> In- fort >•' two yi'iifH." Win-n t!n< jury infonhrd the bailiff thut a verdict had Uct'li reiitthi?il. tho 4nrlr.f'""-n">' TUtrrr-e.-y^ '.•••^f- ....... and the iiiKi.nir brouKhl into court ro,.m, . Me wan .with Sheriff I'liillips. iM.r the fii'Ht time. Klnre the trial licKiin, Ido yhuwed deep concern in the i-vofffOlnki'. HnKBiu'd look- !n»c, and with bloodshot «yri» thftt told of a sleeiile.SH . night before, tht" lur.f. HIM Into Ihe box, Mis were in hia lap uinl it WIJN tliai li<\. eJHHiieil and niHilU«|>i'il thum in a strained and nervmis fashion. M • th<* beginning of_ th«> r.wulInK--'"I 1 : [»r»- >...)•,»<.{ i)i» pttsorn'r wna Anting' leniber :'r,lli,."'|«!j6. .M. W, Chapln. ('onnty. Clerk I'ro Tem In the City t'onrt of the City of , to the .November term. A, 1) lOtU. iJiie n(Tifla.vl! hiiviiu; been inatlo' that the nhiivr> nnineil ilefendnnt Is a non- reiTiileiit of ttte Comity of Wlilie*i<lf» nnil Stiite of lllin^lH, JUKI IinvlllK heen lileil In th^ oftt'V of the Clerk of MI hi City Court of Sterling, tiotlre l« hereby «iv- en tit^jiitl Iri'iie Alentt llllllnuMtli.il _"&hl .C'.'itutlithmiu. lu'H'jof'jie tiit'il lib nill for ill V iilYe fn SiTTtI tuiusi; in >-:iitl court on the rliiilirery Kill)' thereof; tlitii a NiirmnoiiM In ^adl (Mii.se there- iipoti Inxiieil mil of sniil eoiirt iiKainsl (lefeniliiiil tvtui'irilhlfi to Maid court on thw <lr8t tiny of the Noveinlier ti^rrn Ihfreof. tn lit 1 hflll at the Court Hntjxi" ill the City of Sterling In wahl county oiv the thiril MoiiUny of .N'ovornher, A LV I91C, ID* IM l»y lit vv required, ' . fs HtlH peinlin^ ami in Wild cuurl. Karl HPSH,- ii~ in.ii i*. 4 " year*. \ old. "weight, 1,-Ht'i; 1 "«r?y Petvn^nTiTI ^..—/ w'eldlm;. a yearn old, wik-ht l,4<iu; U i \VAXTKU.TO KKNT-KAUM. AIIOUU^ ^I'f'V J'ereherun mans, -. >>atH old,; jCu .'o-i e»s, Kbare rent, Inndlonl t» fur»^ weight l.ti't'J «-at'b; I .bay mare driver; j ni«b s-tork, feed anil im|tlprnc"nt%g H yeai» old; I 1 fjrey" IVlvheron mare, \\'jll uive lil.M'l'iil nbare, 11' year-f. old. welv,ht l.nr.0; ! buy Itel- nJaii inare, 3 yniir« old. wei»;ht I,"" I Mirrel li'irse, 1^ yearn old. wH I,)in>.' i firey li)iivr".'"1 t yrar'; niii: i jjrey mule. jioinl' worker, welyht l.;;i*m. •J(t Head of Shecp-rl" '"' "t >'f t:"'" 1 Wi'S will be bred by day of walo: latnbM. and I tlioi-oii>:bbreil ram. i'"tirni Miiclilnery.- " wH, one. 3 (Jection anil one t section; ani; (down; I Oliyer, with s.id-l>otr : I grain ««•*»(! «r; fanner. Wi;i(n "S*"' care ' ;i lii«t cultivator; DetTf liny lomb-r; Ui'i-rinK mower. 7-foot cut. wide, delivery hu) rake; foot dump -hay rak'-; Ut*ertnjJ ' ("" cuie (Jay,elte. _ .83-84*, ami all klmlB »f Junk. Will call foiyj it. l{.--Lan»;forU.- Uoth of Court. N. Ci. Van Kant, ('omiilalnant's So- itue," track; Biiet'e.«H. manure >|n:eader Ilayi-H ci»rn planter, with wlr<-; 2 rid- IliK corn ploWH, 1 Deere, wl.th hlmveln I (Jranil Uetonr Htirfaoti plow (new); I Anplnwall potato jilanter; I lonr- hni'Me'Hoover- dlKKer; l potnto ram Otteilliitnr bob Kletl;. t:hitthain fanni mill; three WUKOII.S, with \i e.viru triple buxcM. 3' HH* sjirinn.-!, toliKite «iiritn>H; sprin with top; Ktc'p) wheel trwSs wauon: 'lay nu'k und box ruck eonibiixd: K rack; Stc'rllviK Portable corn elevator with 4X.feet of I ; . «a»;o- WAXTRD—SECOND-HAND- mobile^, will 'pay the highest Dtio*! Altto xoll-Hll kind* of repair*. Mlkl ' tho ttS Tailor. Both phon«», «| FOB Full SAI.K Kni loHcd di'liyery f")r l''ord car, i'Hed one y.'jir. Ver reaHonnble, Apply nt S $.• K. ' A MAHCAIN ..... For i|iii*'k »«!•% fnrilltuw| ot ,*, roi.nnti. llouxe. for rent 502 AW>| C. Si- < m KAl.K--«»ue ll) fi >i i hairs. Hide board, table| Hloye. Alt t-onilitbni. Cheap. Call at GO}-; _MtC our JH rfonnrd ii| .sh,u'y tlirwugh such symploiiiH us tmckuche, inv \vmni<n and puiliful , <li8|)Iaco»TK!iil*», puin in the »idt\ burnfng' sensation in utoinacli, bi-uririg down paina, nervous- and , I'inkhiun'B Vt*^Uil>to Corn'pourjtl, It regulntuH nml strcntjUiena the organism; U ovt-rcanioM tli»i'Ubt', " . For.forty y«'ura it IIU.H been making \vomon utrong Mini wt»li, rflioving luji-l;- A rbarne to )<*•<• 11 I hav-', A (iod to i i,'niU,'. ,di.'-M. :ii,'U(.r;jr«-t Heeler, dele-; i;at<> from Kl .lobii'fi KriVe a nhcirt re- j : oj t i-i' tlu- t'onnty.^H. H, convention i at- r'r.ii.lu IH'IO'.VH. Two thotiKhful >>er- i inotiK by the t-aHitr, In morning after !' ;e,-,i!ini4 i|ie ninth ebapter (if Si. John, t farleton. V; I'hh'i '.he meKxaHH \\:t» buM'd on Inaiah 3;': ; Noi thweMteVn, '".*; uf . the..iutu'J....BliaiLJjiv.]-.._MJdlis!aiJj._!J'^_ ( _!L l - bliliiiiji'M;i ol llHH , HllnoiH, .'la; Kan^< r>e Ilian iiie irhT-"~T U in' iiltHiTT 7 "*"" t?T iii, H'-huit'/,, Iliilin; ib, Stue. Rle, TOOT BALL--SCORES- WEST tin-.-k in bis chair, but at the fateful word f'ljuUty,'" fa» HtnilKhttijjwl uj» with fi >*tiirt, jjnsiu-tl lOiKhtl}', took n TUTU Sei»(. IK, :!&, .Oct. 2. SI b«e|i bivntb. /UmoiT^ti. nob, und then Witl< dejerteilly, btlOk ill Iho " o hlltt»fl', ' in (own and vli'inliy, f her snide/^M Ml HI* unl8« nnd ronver.wd With liln atlor- Jlf.jil. At fslKhl Ihi!. U'-VL jvaji from j Mi.'bni,<?ka, .VS;' I'raUo, »i. t tahitiitn,'! ti, ^H'lialHoeVer a Man Sow- ]' Minne*it»la, . 11; South l.Hikotu, 7. , !b, tl;at fcbai! h»> aluo -rfaji. . - , e '- I'lirdne, Ui. l><> J'auw, «. The Kndruvor diKrn.sKed. "SVlia 1 . , North OaUota, lii, St. Thotna«, 7. new «i-irk" rluill. be. .andertaUen','" V'n - : Mb-hiwnl -V '*. - u . i'arroll. li. . ootipi things. <'arr,v a imekfl teNta- :, nbrvoUHOuHS, tlJiUirtftJIQti and 1^ .j...^!-^!^! read •<» '-bapltJi- ev!;ry day. I'onn n i!|i,(.»;>, Cor >itmjy til _ehur<'h ,hla- 'i ; r>. Twu ti'ains xvii! Kt-ek" new mem- lnl^. r..iniite (liHb Ht I/end uf (U»',"Allu.!' I.inn IM- iitln-i. Week nfU'r' n«*t ihe Woman'** Hfime and .'AI(«Ml«mury smieiy of "N'orlhetn Ullmds will meet .if The i SViirVh, atnl" lis . .. ' irregularity un<J periodic pains. It hM alao provod invuluuble tn preparing for chlWl»jrtii and tho Change of Life, iicited tosUiiKniiuls on lilt; at tin; rink- ham Laboratory itt Lynn, Masa., many of which t»rt» /row titno to timu ptibli'shuri j \i rs, by permituioii, ar»; proof of the- yuluoof i Lyditt K. PlnktwmV Y<'tftttabl«'.l'iM.i'T.j iwund, in Uui-trtititgumt-tif iVnmio ill-. Jlait|!ielle. ",: .MilwmiKett XoVmal, "I. • i'hi'.v f-'lale.' I'.': Ohio U'e(-lcvan. II. EAST . V.'llr iJI ;.' VlrKlnlii, «, Tui'ts. t: -Harvard,. U. Jiioun, I.', Trinity, ». I'l-'iVice'iili, I'li; North t'aioltna, 0, Niuv. li: ticorni'lnwn, T. ... .!._...: ..................... - c>! Ul'i' c.X)i!'<-!e>l, all fafliUeH to ••ntertain, sboiibl report" to er, Mi'J, \V< rncr .or ,Mrk. fiinbb. CORP. JOHNSON I,* banon, M. 1'i.inkhn and M,u- .Dilinioiiih. IN i n Uv,iiu.i ij.ll u " (iiotvo \\a*hinKton *i M .bdniH d \tn\\ li U tdibikton ,ii'd l.i e 7 i- > nil Him. I" I >' ivi III, I- f pnnlKhrount ^o ho mele.j out li> bin IK b»ft tn thi f the Hmip»| (if l»ardon». nnn'hh'd for tht« of minislaughter t.» from um- yt«iir to life. . Air. I'trnokH and Mi'. Kent, who ' ' havo 'itt'umfod Bo'luinl for their will ask for n iu-w , trim Ho (Iniintf thiM term of roint. jntlK«t lli'unl luw im HMU'P tiiH>n tUp j'i'iHotier , lit .finally Nettled he will >>« kt>|i(,-in At 'tin* t .\Jt?K«iII "WIIH Invited to H|>e«k at Krie Uwo tit l>ixim, MO mni'h.iiniirehHed were lh«. vlMlt4>r.M with !_}»'«> HtldrtoJH and the furco t»r her delivery." t'einalnly tlu»r<j l44i«n»inw'-4»i— wlwt— K}I»^ hud to and <tock-i;mk; milk tank; icebox, smlHi'H anvil and vi«i«; furcc. ^liinl- •itone; hnnd corn shelb-r; I' «ooii baj M, each 150 feet; 1 hay ciu'iier fo wood truck; 3!) cenifiiit : b|ockx; plat. form HtMt lb.«; 30 . Rarlv Ohio seed poUitou**. l-'nll HI-I nl hoiiKehoUl furnlUtrfi; 1 Pi'.iiKlxnlar huro stove, \va.s no doubt lel'l in the inimiM of tin audienee IIH to her i>|iinlon of the mei, up far offlre unit thi-ir ilttit-Ks foi tli«, or whothei tll«y WP|'« (|ualllled to serve them at Ctltll MUI- jull, tin' (Ponttnued from pag* 1 t.l < them as atlmlniHH'ied bv ilia j-iuty In I ou el ||i took up tin I-MU'H .Mid handed tin* li» I'liblieun — t^nitfirtitle>. nil (i wltill Foiirtli." "Cvery oiling woman in tliv : ((> '". llliuiu :'' ! fl<l1 " 1>UK<> O|U ';1._, ! n umit. n n c.bimbi, ; United Htatt-H is cordially ihvitfd t<> ,", |t , , iu , t) ,.,-,„, •„,,,-. Then Iran hi* I ll"i\ in. ' i'i<. •' writ« to tho J.ydiuE. I'inkllUtn MiKlk'itl.' 'j, v .tity < my.s which be ouKht-Hi keep, j Cili ii. s Maine , Co. (cvintliiflltiu!),- hynili Maim!, for j j, 4 , h hnn!d MI-H lU'm.Miu j'rui'ii tin.-m .in j fiou n I (.. thni\ , BpuHid Jlf'ivict', I tibf »•«•»', will brjlip you i , itb'r rieam or 'hi,tier.'ami lie would; \\ i-.lnn-ton mil loin on btsalth U!l4rnuy'«uve you? lifo, " i- a-o, t;!iio.i.n» net-to -pay on lily inort- j \ <u in \\I L -I.IH •' for Ui| il i'\|«n«i\« v but 'I WiM Fall and Winter Underwear Ladies' Union Suith, high neck, long sleeve,'ankle length and Dutch neck, elbow sleeve, knee length Priced 50c and $1,00. (A 1J ««e«».) .:.. , ,:_.. _.._ ladies' Wool Ribbeil Onion Suits^l, $1.&0»J2,S2&) Ladies' Fleeced Vest and Pants, —. ,25c and 50c, Children's Fleeced Union Suits ,50c Children's Wool Union Suits, all sizes .,.,-; .$1,00 Children's Vests and Pflfcts, Fleeced and-Wool, 5 l Oc-$1 Infant's Finc/Wool Vest, ....... : .--;r i 'oibs I '. N i » H ifii! shiie u 1 , i i tin o \\ i --ii i n \( 11 \ I 'iii i* ,i \ t K n ijeii**-.. |m i it ' HIGH SCMOOL I ' |l I loll . '~>i> I I'll* I I t > i, i n|i< 11 I Mo) in.mill " t, |!, b« l , t ii'H K l-t UH! " ll.n ' • loin t " i i , \ n. • i . t't K ilU " I' t i i II « l.i . 1,1.ud I I \t b i. K. \\ en i' " , BIG TEAMS DEFEATED - LUtUt C irlptan 1 rimmed Clticayo Wiii**i' Tuft* Mi&tund ;>i.| -:i,|, i! thi'it elial.lt Hi U* nil und more than her (unllent'e «inticl|iali'd ami unduiibt- «-dly Mlu 1 will find llie i'UHH»ai«ll if «h busy STEBLING CITY MABKETS nix.e; t . I'll 1 1 1 1 1' r~" t i r t ' S : I'ullHAUK l!Hr. model M OVerlftHflf* l-'lllly ei|ul|i|ied. Hell |ihntl(.t 4~" '•» i ' - , 8S-85*| KiiFl HAl.K "Vnlnui Jewel" hratin#| .move. Will burn eoke or »•»»«!. In« "lliile at 2<»S K <Hh street. He'll I . htjjh whi'Ol I'*ra'/-|er ruad caij % Job (newt; om» ^- rnbber sender road curt, wltli thillH ami polu; ; hoi-Mo i'lippinu nuicblm', l''uu SAI.H Heater will- burn anyj tbliiK, l-'n-d h. IXIOH. Street Wi»st IClKhtHi 84.8|| 5 Hi'tw (inim hnrn»<HH, ull I '4- -inrli; f detH brasH mounted bffechinK barnmN. I hand-made; 1 Met htunc ami collai $7:0 I'LAVHH I'JANO AT A HAH» i hreakini: rollarw, etc.' 'Towis:' All *uiti;:'of $IO.»( Dillon Xo :: \eiiow com New NII ,) \i|(ov\ \S hilt" o.itH Xo 3 itiKid oat>. \VlUMt, ,So J -l-'i SI *.(H -i|iolut of tile elate ailmiliiKlmtloa mnt uiAsimtoh art it s\aw t<M»*'n»»l\w and alt IIH 11 line o\ 11 llie |>tftedlHH 4»lH ihouldcii'l it onto the lii'intlilii an iei;- nlatnie, He h|n>ko of M \eial bill* width \M te ftuitd urn x \\hiib h« 11 iim- "d \\iie di hai« sT*-thtouj,h tin ni\ diutr ot Hi |uib|U'iii!Hin He t.imluibd vull in Ml 1 !" '' '" "'v ladies t^i itnt^tei' mil In \o*i and to \ote n«'l l^i lln^hi* in,! thi Ht imbfti an i indldit« t > but Ioi \S ilsmi Hid in* t'»l!ovv ( i»> cb u ihciui tli'i.Hi^,ii tbi j-t.ili tii Ket Ai tin Ihe -|H -iKi r bllh d tat tin t\«<iin», MK- \lindt Mi Ni til wlo li.ili addlisHtd the audit in > ^,Mi4i. "\|( Veil! in\iii,l ,tbout t!,t % '•inn kii^ind i» hi i |i|.-<i<ii --"I ilUtoii b ll d muii 11 oiotvi) u f, \lUi»iik ! i tt v i a. i m.uii< i< ( li."i I u i ohtit-, "u« i ill .d in ,> m .}. i b t d tn uui. t Mui lit uoiit iliv li» « iv \<,\ n); ff u)'t! I to IK I ,n n'i» - ! U< i (MI t t (.1 i Hun - .Ul.lit ~ . I fi 1 i I I -i l '' lo H fi TK ~ -i '14 L U II l( ) Live Stock, (Plpptit HIOB & Coc ) l-'at UK-IK* ................ fa 006 10 Zf ................... *B O05t 7 00 t'alv«s l-amba ... $r. . $7 t Oc I IM Js n LI •» ' lit l> HI' jfllttll I! t H ft" 'I! U!- Hkill I ' i I' I IH till 'H'l Uil v il t < ( l ' I ( ,, ( | 111. tl ill" i. 'l. I li ' I | * t | . I, ,i I „• IM.II. .\U i. i JH, i i Hnliv LOCAt RETAIl, MARKET, Dipt Htore.) D»iry-»Retail. .ind nndiif, eash. Over that amount i {•rmllt of ten montliH will be given wltl iiitf're.st nt ti% from date of r<ali'. pair when due. If not KM paid 7',. will In i.'lianjiul, 11. I,, llarriiuitoii njid Wan? Tom, Auctioneer^. M. K, \Vilger. r'lork - -O.-E. -PEJUGH, -Propi-ietofi•— 24 HEAD OF CATTLE, \lwo at the Mlint< time ami Ill-lie (hi undeitdKiled \\ill Hi'll -I hi a'd of i.itVli t two \ear-nbl hti>ei«, utu-hiUK aiouin I ('.'ill, 7 >e.ulitn, r bteeis, K! in Ifi-i.^ pan d tin •>!• me In a\ > K|inn^^ Mtoa feu -;.....! LtilU GEORGE SCHNEIDER. Oi t ,! I f. ti 7 " STOCK SALE. Ill'IIU 0\etttO( 1x4 d I \\lll --II II Illlblll "itle mi my farm, I mile east of Coleta I mil..'- •<ontli of Millii! < vMb 11 mil. Alan and vvifi 1 I'liiM-r nin.Ht be «obl quiok. Diebl'H Piano Hsrhangi', (Th«-Tri« t'il\ 1'iano MOIIIHOU or I'ohi. 111. 88-85*j •'OH HALK. CHBAP— ONE) Cadillac; one I'aiRK 36 und one V.'i, All huvtt'elDCtrlc «turt»«r wntl trlf llnbts and In tlrHt-clusa lion. A, J. Prut.l'w (lurago, ON K v i-'oit* SAUS. ti.n-ied or In ownb. -Will deuvw Hti-rliJiK und Jtoi'Ji Full«L_lt liouae^d lu-ll y^THJ.' Cull morning, noon ihcumaiihin. Hfinl <me. dollar for » ipe. AddreNH, i$ox -IL'K, Hock Fulls, 111,5 nmih. ,nt 4»i FRIDAY, OCT I! IKltli-s lei d-. t*xii\l>iU t\ tun nil, Illlllll ill III l> 4l!"l '" II" Ol I'l fl ilti' JO ! oo(l milt 'l '« .^I'lm al\t b\ I •itTATOIOS A sriUMAI/TY JN lot-, fiom nro\v4n* lo iin-i-rlmntt*. pi ice* wire oi wilto, (inn l{ Di Unit. Minn. • Si-86» • ii in .^iiori c-om Un'itnd Tame. in. ONK FOKW c-omltlinn. F. N. $2*87 1 i K'siinct v H"«( t» i ....... 3^l Dairy— \ - New Vegetable*. iU.nl h ttiu <, , pi i lu. o( . t'e.lciy, paih Cm utnbc i-- i i< li \L li I 1 Ueefa, bunt b t it I <J1 1,1 p, I ot m>.'t •• c ipf . i'b i n I tinon" <Ji '' H , ^j.i nu 11-,, t«u j v< u • i v< iiliu^^ 'i ,sti i i-« .• i i Ii i|. i f'uft fr'A I.I'.' '-(»Ni-; TKA.M ' i< ii "id vtiii", ^J i .i'i i«e,-ih"it j c he,i|i i( taken at oiu'e. t*«!l HelJ iioin bull _' \« ,i < . ' i l iii i mi l ,ii 3 . 83.84 II « KIIMX, CI. il, I ARTHUR DEETS 11, t » i i pi tl STOCK SALE, "* 'I ttr iilub iM^tii d w,ii li i|u i to<| - iif it I i^ |il o i ot n ioi i i i U\o mib M,nih\\. M ..l I'olo < n WEDNESDAY OCT 11.1916, Ml. v .'I ...ifon. in, n % E, W, Wahl: SPECIALIZING IN Electricity in treatmtnt off li« lit Ib I.I . I II if. « !~> I "It U< If ll! t P I I i! I u. ! < S h ' i. 1 i Ui , til I "H ! V II . I .0 *_ Hit' _j L, „_ !.,;._. > i ih i I ll I'l ,\ i ,^V, vi ,i i | i t pi • i i ri i i I ' i \ i J i 'u, tD , F,x j .i i \ n tU ii li. i i i d \\ I f fSS t>~ >*<• 21 E. 3rd at, Ov»r Galt't Book Sterling, ill. W, K. DUNMORE GLASSES CORRECTLY FITTED STEfftlNQ, BE. Third

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 9,800+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free