The Lincoln Star from Lincoln, Nebraska on December 14, 1926 · Page 14
Get access to this page with a Free Trial

A Publisher Extra Newspaper

The Lincoln Star from Lincoln, Nebraska · Page 14

Publication:
Location:
Lincoln, Nebraska
Issue Date:
Tuesday, December 14, 1926
Page:
Page 14
Start Free Trial
Cancel

THK lASCOl.X STAU TUESlìAV iU'U'ì'M’<’'U M. \ Mffltei Qiioiajbis. CHAIN NOTCS French Sailors hi Chinn FINN WRESTIB r Ml ' t ’<•' X friir t Wlllt*" Whmt tl.-t Ptlffl »■(•IP.I for th.' wi*«ii»irr I't m : v » h » hk '»r*M h HI • M. H*i>*T «.«a.Ii’-r S' rhta{*«r oi (> rt gx >if t> K«.iir!r i»U.t ( .wt t tii'f»« ifinn ii»a i )*> tl , 1 ' iHK \'á- 1,1 IM* . bear H,I 1 ^ r..i itu 111® 1 S*' »jt N K W A, • « '.I *-(, IT Í- •umS 'KTi i<r til*- U['W T'l iTi*>\rniPti' n M *t. k iiiAik»* .uri.ttl ...»■r 'l ipi .nti .»t *> • S'' 1 h .*11 I* \ **l. t 1 .t'l.n;, ■ UKH ,11 I lit (lie Aia I ,i I 111. <>' t* I - n IV* i » M »H X -. au 11 * 1 »• «.p man anti» that rtiiif til ailh tha aafk In n- it> »aa« ha li.war »a.iipar xtii-a. a*r« x l omjiMil.I b/ only Unfit «n.i.if tl .U many flalda <»r Iha M. . nr*i lata. i'»ia<'r\ar* In ftia Ara*'nt,na r ifcrt wham n*»w iivo- iii{ nul to tha .. ,a|,u of at'allant tjUftUti Tb* a hml baaii ta k nf riatiiHKa from ■ nat rtinl t'"I wi-tli.i livtiaat ia I'll! iiliU r wa> tit»' ' rta la ( IJ u o I I lA.I a no. I II. .■m fii.i 1 all , Ha i., I '■< b. aio.-.. ■ of » fiiia.K ‘ iti. a i»j llaiKl *.« ano ,<iJ>y laai II , a,.aU> an If* IM. I.*'Ina - -.nv «•I»*, *»l’tl -Ui. I'o-' a .ar ililff ■ appH i.i Ina w a an I III ! n *11 ,r.i lor \\ li*at ar, tiOi II « to '* In* fr.io I" J' I. Aot '» I« h.iian ialina auppi.; , 1 a. -ai-a «4II«I tara tml.; iiani,; «' ir,. tl II I- -r lit* I jnai i. itK I o it . a ta ,n* I h f an Mill X « 11 u . n f a IM 11 it a I s-^oaa. V«I uro « lit .|| ir a I •lliiattun 1« 111 , I rn tiy In favni of io»«T Vnii In thia i...iua‘tion ii «a; imint ail nijf Ihüf tlia .\niih Aiin-inan tialtt. ■ npply tnial iitnl li.a «vilil« H.aUaoS • ui>l'ly flalliaa. a=i a a.I m in.,ai u«la giv %nian a of «in.mtiini »tm I a paclallr I tl« «n'ltli- n m- oiiaptii II- .111 I'ln» A' -nr'Iiri« t?i mia laailli f ajtnn Ity hara the Iinatpi t«.l aiirlliKMga m lhi> I H who* vlaihl B'lptity t.liil la l«lfc''l' .«ring to oni.iiHi » It 1 iiallnan I ui Ih* mav of laka navir« Inn In tUn- n <•. - ■ n i niimliei r.i ■« «.a a Mi.naiintly •llni tn«fai|, liaing iiiimfarrail lir .»oik « •< Im ml 'itliar l«H-- 110 . 1 » nil tha i xri ::tl, «».!« In raiiU), » 11 ,“.'■nr, ant.i'.iniial ■■* «•« nf auiiplla- «h-.vi- wi.il.l naan ■ ..ii i.nti*» t'nrn hchl within ralatUal n.iii.w Itlnlte, bain* a«»!ar ♦ulv Ti.t fliii.nr iHta. Tl»i|e waa n t .. i i- un tt)-’ mar I'at t»*» anally Influai,, ait Tita Miati I «in traitln* bnair n«» .:. n.l>- to l< lower with I'ountry nffarti.*x raiat.vi-.> it*ht. Kaatarn »tilppln* iliimimt ai.iw, «fill *ar*t waathar piav«ll'-il over Iha greater part of the inni l.ali nata ell* « ail ai-ftvlty Hint atr» n*th, with Chtingo aprfillatnra nifgraaelva Ih« buying »hie Ppfiv jalo.)« ware firmer, l oinmiaainil houaae* buying more tliHii nffaat a *la I line In hog*: value». ,,ii !» iv a a (I U'll'Ui.il o’ ■ hat in« tiiui II almi«!» ;.ii xi-. .. uin . . I I vi,' oil on..-I *,i p I'l »<*11 I n. ■■i-' 1 I II. a hiyan o ‘ hi* ti . Wll.x all.e.'tOi lu « III., ■ ■ 1 ,11. - • a 111111.1 ...I- I- w I- .1 >-ii iim.oi- In Ine l.i" i»i,t.< nil.I hio n tiexo'III ..n n i.i iiii*ig*‘i ■n.iinlx, 0.4 III 1.1 a m li.«-* lOopo, - . i> » I o;...! liM I Ions tie ia< K UK- .lui nai aai I» X i,t lit ixtnm» Ulv .l<-iiii- .11 till loiin lit in'.e.»i-.i iHiu »'** ' i,l (M>ii.a. a nai).a,| to i .etu» tialn il ' am II ..aiatäin l.inHi>»-il film ml liloin-i , 1 .I.I-* M«i»- ng.iii.an nx . < oil |*o, ti t > . aiiu | .r. ii. I -11 1 11*0 « ujt trn* iiiiM.ii i na « I, p.line I all I 1 I-era I r'nil t IrtMe., .1*11 l< o«»l , I ai I- U -O' ■ h , W.I,- g . II rea* II ' ill.IK . n«-a- .< ‘ ^ * A« e alow tl . 1 ." ft leo riiaia nia I I'lii.nim.DiiO iiiielte»a i»i iiiu,e (if what in a*port ng oiintr aa over an.t rtl.(.'-a the thaore.I.al naaiia of Impo: • n* natione, maaajii:*« »n> the Iiitninu tional Iii= 1 me nf VgrTtjltura at Itnnn ,iua ill«' nvari'il a M I lie .era met w It n o po­ tila Vii! Ilo' f.il tiruuii iini'ilfy Th, *ein ami uf tha fa» ai 1..1.'. . »efilhäi oir thè eaalerii i-orn hi'lt la taka tu tirmii a*' inenf i.f n.rii, llnakink «mi fSaM npeintlniii, hn' II) yo.iilrn fi«l<l- tiiYilly lielaye'l mi,. Ili u " lleaiiy •< 1 UH- ■1 111 ; X II. Ile all « ini ».uà a n Bliow.n* llioi' ! oiu le noi *ui h n kftai k atrf'iig l ■'I >’ l: ll/nitlll. • Ili innrki-t Tu alerti d» il* i n run Ini • tl .11 I X p.| eai lo il n mai «noli.et III I Ji.litp l’g |. I -|o,.„ , k.« != ai-j -il.l. r» »*.1 I n « 111 ita I 11 (t 11 |io ritx HI imi up o I I U III I i»y t.i . Itili • ■I er «t.i » », 1 •* I» 11 M-Jinita mi wOaol tre iilKlii-òi iiv.n a «K1--1 1 .» if». ny I ataanj i" I noi. •• >*urli n - lo ij; 1 in Mini I .«invi a, Il U W . 6 . «Il I li' "r I t .1 un a fc.7». alni o< I X « Il im .-; Ite.iij «. he iitii «ipi'iy Ht ami I ii-.iHince halk. II. II. , iiiii.a itii I imv .■«III .,o M u u ■ allo alo> k. i eni» ali ko > , vv I « k , >UI e riv thè il A V cai e Kunau* i Hy liuy. Aaaoi'lateil I’reaa. K AN-X Ik ITA, Mo, - xnen.ly lo tiong, r* Ho. u 1-Ipla li » II I, lo ef f Ju Ix, • * 6 ’i . li i» ï 6 . iiia'll'iiii p. ui I II a I veni J Ili', , |oe .era, »■- V ‘ 6 . 5 IM) |i|. munti Ì'U h imi inovi n iiimlei- wira unteli « i.r..’» " thi In di. oiiiHj Ina I.HiiXi. tuia li h I. I >1 oumr II lliuil'lte In 1 . 1 . ,t M.o.e II. . .aep wi'ie ••leiii.iU io neo 11 Kit loiei.i ittr .tlu r- •• 1 . in** a ...o.ii I or Ü I. I oli .-uKar. .«a-ui.. Je»»'. Hit. l'U .•tdiilllll «Il ll'HIISI. »II"- Il liii’i itili* riiM ineii-iiV.i a u. Ili I*-* . ...I ^ itio I allinea iii o UH. r,»*! Il-,..II.a «Ini Ino i ori- l)»t,lln|On in a .*11 g.iluo ik.l« K...1 ku' il i, - ' loei, A. W il.Ili < 111.1 '..■iiyr-;t run.inn mi tl.in I...« .« iri.t.u «»‘Hiii.K*» In Iihout alen i) WHll Afnmill' « Jia-her I'»«'- kl't HulK Ol Bi. ex l*.tx «t »111.««« lì.1«. .I.th toi> *11 ■<*. htil «Oini' henl h *m*i. . l.iX • im««. .iie.ol.» .o • IO. «: . •» lo li'l poUll-a »elKlil». »' .*•« (I l" ■ ‘ hulh li'i t'» ¿ir» Iiv.i.iaoa fi.,*» y. I I , .1, toilk ’.’li tu Jiv potio'iM Inli' a $11 U*Hi . I tu. t»’l*. *«• it. pa. kin* xow*. »0 lo . 6 , hulk »'f »11 «ale« »ili li’-ttll lo. a.era*. Äloinluy Itu.iH,. noixht. àv». New Vr»rk rnSloii, Hy the A «m late<l l’ri-xx NKW Y<»!ìK, l>. fOTTvi.N Ftifurea o|.enett finn; l<e.' nibei, 1 ! 30 (» 1 Î ific, Janunr.v. 1 2 05c, Mar. il. n.AOi . May. July, lîîic 1 ( I'*' f hli'itgo l’otnti ea. HI ACM. Ili Hy th. A«xo<Tiited l’rexx. ITtTATt'iM.S Ke.elpta 7T rara, nn traok. 24X, tntlil r. .*<. ahipinentx, 391 ;i piiii tiiaSIy no ttn.l'iiK un nf' ounl uf , weather. tuo f»*** >«■■■« to r* n .ilah mar* I Uet I Il I. ni I l hlr ago lUng»» «f l’r.re« (From Ih« t pillhc Crnln ■ Teiininal H <lg ) 72t-3t HI X t»I»on t U.gil Cnw I ' • 13SH 113IH 131'. lr«c. .,1Ï7\I> niXfc toni , , mi,:' a:».» HI,, He. lo«« ; 4 y ex. \% beat Muy Julj I:i7 3i ,131 JITH 1.3* H l-.i'a :i3ìH4, 133S ,132 V, 13« ‘>4 i . 11 - ’ .UIOI.“ a.i ila 1 he ..(.pi oX K 111.1 r li e ■ mi ouulii Imi II ) l'oi lo A-.iinl.iti l.n u - K i»ry r wnv ( loain* wita fimi T.. inule.I 2 .‘*no,yini atiiire- ■xtm k .S e w a nix . . Ila - I III. I ,rui. .xeix 5uik L*. tiiil.niiul Ita.) ORI ...................... Ilil lo.e. a . . * ICUllU.kl • , at .•lei \ 1 > l'ueeilH)'a |{**i»rcM*n.Mll ve Av. Hk. Pibe | N«. -X'- HO flo.fi'i ' iti . . . 111.75 t«J 11» 9*1 |0 40 1 I 00 1 71 11 10 i hä 3H 21.4 H» 179 19i 27» i7 3 10 4 24 X 23X W»le». Hk. Price HO HO 'i5 ... 10X5 ... In 9r ... 110 » ... H.15 . iiii-i li I ...ei .. . ine. .. d II May . July.. He.- . IH iik 5lav July.. I >ei Ili* May July.. Ho*' . I nni M h V. Juyl . 73 XX » 1 S «4H 73S 52 »V 54 ‘.i 74 52' ni 74 4ÍS 4» *4 45S 50 41', 46 4 IH. 45 i, 15% 49%0. 45ki , 4.3 49', 4»% 4r,H- 0«>5 9;> 59% 9«\ tHH, *9 1 « IH7 4 200 ,1 SO 7 Î.IÎ ',i , 9Í. X»'4 115.'. 9«*»» 5 % hi» 97 »5% 90 'H'Ol i : h (IHiO ■ 121*0 Knneiia «Tl.x H»n*e of Pcitca. r li r tKroai v.unieini iti.»-*., «t ' .Nati UdllK Uhlg. ) KaN.<.A.x rrx, .*io,. Ino 14 I Open 1 High J L.UW I Clune ( \'««t. . I < UlS .32', i I »2 1, 11 3. !, , 12 , •» .1-5 5» llUHt May ' \iay. . Ju.».< 1132- H-ir Hei:. («•ila , M.iy..| 79'^ •In-y-.l ........ Itili. .1 ............ •iSaw. ■ U2‘, , I d 3 '•» 112 » -, (1*3 •» .133 .1-2% ¡132’* il.13), jiïdt» U33-Ì» 79% t 79 . I X I • i 7 3 *4, , .9% I X l Al I .............. UAtl.V 4 AHI.4H «5.4 1-1 ITS. (l''urniati«U by ih.r U pilike ‘iratn Co.i ivi ^ r'uvaiitti y 4 . « i ... ...... . A.ati| UiiiUtt Vv » . . . --Alt'»'» r Uxafivh y . . . .% «I*»*, tl *t li »%*a|V«tt A** il.U.l#., /%llt4TÌ4.Ul It*». & ici. ...«e.« . V tH»‘l .V .1 il II* %J|/Ì4‘|| . .% ItIV». j'Iitt /et lie . 4 a #vtia< Vintiti .. I .......... a .. . Atvfl.(«nii , , ..................................... nltiilitH, Vill.ì At U **«i inttic« v»,iH» Ili V *■ ....... »».li, »«»tU* 1* «NC v.^HW .4........ »A*. IdtWU^m .»tOt'l a a , »«#utv«* .9U|'t'i*'»r >•..•«*»««• üt.iUl l.l.l I C.rt«M*Ufl» . , . a •., «^ttnHuìHO l*;ic Ìh: ............ itcn«n fanf <v ........ .11,1 li ri tìt AO. tii rt <*.S VI ,i 4 . , . v^Utètì opprr ...... 4 , ............... * otut «ttit» I' «ei . 4 . .................. V. un.>011*1 -iCtl »HM > . .. •.. •., I V 1*1 II j'rU èxAt I« . . . e . . . , ., , . ^ ita.l).*» te*‘l Il U«i V <1 tlf K»U|j li t ................. • , . . #*» UH .4,1 tv Í .-4HKKP Ue<elp.a. 10 , 001 ». Although auppi.ea VI er*} 1 hci iii ttila morning lie* iiin.nl IHpiiiyeil t o.ix rieruole hre.ultii anil he cieu.ame ot iH. la.iiba wna n.rltu «• lenlaitboui .0 prtily tv.Vh .ximuhiy. There wax il guoii iii(|tiir> for fecit.tik ikiiiua, ami ,i:o!c .11 thix c Haa wh« «n n xteady haeia »xhih* ii«»*<l eheep Bhow»*il no chatig« . . a i'h»-e,'. All 1 laoe « lully a.euny . bulk fe.i vxmilnl liiui.. , It- l» 4 |li-»i> $i'.! . 60 , fe,l I lip|.e 1 lutnbx. 11 . 10 , iHf ••«ea lx. 2 », fcei.lng lamb. .11 5» It 12.-5. Hj I.lt'crl) II uin U 4»íM*nlng, tutfinatl"iial New« «» rvii e NKVV VHllK, lie-. II I.THKHTY HO.NHït itpenlng uuni.i- flnna; J'.'a, I 00 25, 1-t I 'a, lo: J't.j ¿11(1 4'* loo 20. 3-.1 4 »4 UT U>; 4th, 103,5, new 4',4*a. 109.20. n»*iv 4 a. 105 30, new ;i*4a lo.i o< XlliiitPMi'Killx ITiilir Hy thü Aaam late.l PrcHX MI.NNKAPhHI.S, I'ec FI.Ol'H I'l.. h,.n„e l, *nUim»*nia. 73 2 harrela HHA.N 1:00 14. 32.- mp 4 lilcugii I'uiiltry, Hy the .Aram-.a eii I'icxx. ■MI 'A SH. 111., Hei* 14 F<)l’r/rP,Y Ml\e. ateudy; lecelpt«, 13 car», fowl.«, lXii24c, apr ngx, 1 .!* "(j 23; turkey«. 3,'<c; ruuxtern, Is'vc, ilui ka, 2o if 26 i ; gei ae. 1 » u 20 . , Hi 1 ■ . 3. , H>. Iu4 4. Ill . I« pin . i.iet ir. .11 ..lui.. .-.It* H, ■ i<-n«i u I -.e.i«i ,(• — tma. 1« II .......... ^»iRii. Aortln-in pul ■ rrid .Stir.Ill lit V.I 1 ,11111«.e e.iti UI . . > llep.l'Ht.un f up|«T .uteiiiu luiiki ..enrn t ut, ,,eu.kU V alley ...... - 4 d. me ..........................*. . . .uki.llu Pill............................. .<» anil . upper ............... ,sew Xnrk Alt itiiike. .sew Voi k t initial . . . , li. . 40 X4i«ti\ V ity l,i»ext«« k. Hy the Aaaui'iaiea Prex«, sHHP.X riTV. Hec 14. FATTI,H Ut 2 , 011 , inai ket hc- live, kli.e a sttt.ng, atmkeix ateaily , fat -teeiM an.i yi-arlina« 17 MV.#fl 2 .u'i; tut a»« «ml he.fera, »4 5«H 11 .oo; cannera an,! iulle.a *i.6ott4.25. kraxx low* an.i .v ifeia, «4 fitiho oO. xeiua. |5 OO'fl lo.oO, una. $4 2&v7oO, fee^u i a. »S . t.048 7 . 6 " . itii k»*,« »5.501*».00; at.M k yeiirilnga «n« .aUe.x Itt.OKX 6 .; leetllrig tuwa ... ifera. »4 uO If it. 60 . Hiiti ' Ketc.pta ...oott; itarkel Iti - 6 c lower, tup. IH. 0 ». ; hu,k t*l , 10 . xfi'O 11 .'I'», llghia iiifi h»*ia »10 xftii 11 . UO , .■,»», pHilv»*»«, » 1 O.O J i'll I .25. pin«. anil l.iVi OI.N IIHC M IHKI.T. (I,Incolti Packing Co., prpea.) LINFOHN. Neb,. He. 14 U< »<1S—Hun her hog». 226 to 27- 1 >« $10,50. I ght«. 125 to ‘27& Ihx . t9.7i'< 10.25; heaxy bilicherà, 27- to 30» Iba FUR FlYlNfi AT LEAGUE SESSION Ketonen Falls: Wins Strai^lít Adam Flaiins Western l-oop Majrnates Had Stormy Meet inji .U ¿\sheville. Injured Wrist. \V . .*“St I >'|''l'- FT 111 ■ ' . 1 '* • i A F ) \T.it I Kric I'l- <■ (*ohi. Jnnio; mdTi'-x’'■ Tit v\ m : < llii I!'pi >tl. It ! ■ (OIU Ill'll I \X i ■<’ inilll T < i' I'lHl 111 t Itihli I'X K.'totP'ti, ( liMP p.i 1 tiiiTiU.'Wi Ilf Ktitliitu). M l.' T'ti' Ilf .1 cuin*' iT't I' -1- riii!i>iH uT-iiFiilmg I.It •*•1 xt Itli . I I.In tun.» in *1 Tnu Fill f *11 Ilf hoi'l ■ im- I III :ii HI NV 1 Il iiu;»' Uii.irn«* in «'Hn Ib T w * 1(11 II I hi lì. ' (' in 1 ». . !>»■(' H. -HfViTul if In the V'e-Tfin i.ftnll I'f thf .'innnnt id V'TifVillo inT H'l. I.H'k ■ t ; 1111 <In II -1 f. I in 'Pi n i ! I r11 . XV I lioi ;. itlHiini ! !■-I'lfi.;! I' I 1;TI|.< -1 1" <1 f.' tl \x:i:-. till»- l.-rgi'lx til nn in;.it; to ti'.' uiT. t ukHTnoT H'c ntlx wi lt’ tt »inln - iirnl \vl Irli tip-l < .in.'. T a two w*('k*x post (ione nif nt of Ih'’ Im'it Ilf hi* I holl.’iik<'fl K.’I oih ' o t.i ;i H Tin- mall’ll afin Tilrtv duv tl .lining. 'ITil t; t::c Sir-t Inn»' KiT»’: 2 *’r Im.’^ Iiffti t I’oxx II In tills poi tion, vvlH’ff il ha iip¡M..:tT Its ihi^fii.s ‘il Imul.s limi h' I tl vli’t orioii.s h* woiihl lot <’ iiinifs T K'^tonfH’'. inhhHi'- XV iiili: 11 : Ì» hm own HI !<’ In a 1: lit r ilivi.T.iii tio! h> itig id st.iki . Kt’toip 11 w- u;li il m r-S l.’H ailT Is r li’gt I’ id F' < in ihf pifhiiiniarv lli-n FH nnin« ami (ifof.'o liohi lu. lot 111 wi't'.slInfs. woil<*- | thlit- nnniFfs for a «iiaw In a ll.ii-.nv honi on in I» iga*’ - .uhi» was ( >k .iliom.t <Tly .itiil fnit I tl)*’ ihoiivi I' t h fr.' Ix pH CRETE CAGERS MEET RETHANV a.H fin Mfhl k, -Milton 1 ' Stif«ni th F.o i'.s iin .oHm nluiTi to imnvfi. ■\nion*. oti.nr shin s. inn in’gna» ’ » V •• T til I. 1 ah I H .it n H»I> in I'.iri’n 1,1 ¡*ii.’ a. 1 s H.»' plaxnr liuiit from \lnnii t»i o veil ron and ifiant I’l 'itlniil l'ai» ; »n h» 0 ¡I’:)’ TI pax TTn ni •’ Ins Aní' ll 't’i' «ah'. " * Ihn T(irtni»*at on h»’ 1 .- I 'U .*«1 iif hf 1 u't ,i 1 n> »I NV nst nnunniH. .Most of th. h fa ilM’il hy th. t f fol I < ■ ’Pnl ;i to Wilhdiuw .in I 'PnsaH I» 2 tin 'h'I « X -n h f fol la f”h»d. . 1 « tt XX.I t lu f» d llinv XX ollld, llïn 4 »1* iMlionni i tth’s I ausi <1 t*l tity of pt'h f hnfo! ; thnx . 't hn- iv Into lin<’. Be.irg H« «1 N«w Infield, Vnf»'n-T»-i -.iild tin h»-h ' \ ’tl t h*'ions* ' n» w tnf Id 1 'Mit 1 hx M.inamr .Ion Jiil’ffni Ihn lllnntllHr W Ollld stinnnthi-n tin i Inh noimltleiahly. Tin lour iilt\<* - ((t!i»»d \xm»*; H.iwk . .» fit T hi’- ’tn.ir Font Nnxv- aik. Isvllx. a s. 1 oml t.,i »man f oni ! Mollile; Fadd |{»*auan. .. n* ttv»T I'an who tdavnd 1 h’.rd h;;i» fori hau- innit last snason, iiul l''i*'dd>' I’tahlnt. yoUTir; sliofFTop from t^an- ' laiiintito. TTu* lhar pro Idnnt also .said that it xva.s. llknly that ('hunk ntjiman. Hnfl»*Id»*f w ho has h« »-ti with th.x 1 nini» for thr»’o ai a.son.»., w mld ho ■ nt;ilnnd and plaxpii in tin otilflnl I Ihn’iUHf of Ills hltltiur 1 /XI 1 4 I* 1 - ! Clagg of Ball Improved. ( ()iiv*n V InrK s Hnsketeers i Tim n pnai ..i ih K.oki*’ rni*- ami 1 tin fah-ing^ of fhn play<T 1 nilt 1-4 I houtid hi Imjirovo lln i|uulHy of , NVn.sti rn h*.i rtP’ ha.snhall noxt st a- To Open (’ago Slate T'onighl. f’hofo fdinvvs l»'r» rinh .s;illors niountlnK thn stnps on hor-( hank of lli*’ Fronnli niarinn hnrn. n at TT IioniiK - K tm, Nan»;,zn iivm lu.t. l’'or«’n,s t-i snvnra! nathxn.s am on Imnd in China nivlnu tnoinntton to forniKm'i.s thn vlntnrloiiH sovh t Canlonnso lroop.s .swooji tm InUi n» w tnrrltory. »10 0 Ö 0 lo.bu. pin king «ow«. I!» 0 »*t lO.OO, ' 4 \ V f 1'ifi/>i •> 1 u stRgs, $ 7 . 00 L 8 .« 0 ; top. »1».60. ¡ /V- it. 2 \. IIIIIl IcllS To Visit Uncoln I.I.NPfH.N ICH I.TIH AM» Klifi«. (Quotattuna iiy Samuel I.. Shoatak.) atcau) .ale», $l».7£4f 1 » .s*v ; iiHX»’il, » .1). I 5 •• i(i io i> 6 ; at.lg«. »».(UHI u .11 KKi’- -Hicaiiy b»o; market ateady i per tig . ti3 .4 .lU- 4 . 7*.. . 35 I« I'J HI-NiaihN. Neb., FllICAF.O- i Wheal ........................................................... ' »II a .......................................... ( >«ta .................................................................... ii.d AH A — VXheal ............................................................................... ' (IIII ...................................................... HJ .a ....................................................... ... h A.NaAS CH X-— XX h««t ........................................................... v.'orn ................................................................... vMia ............................................................... D««'. t l o,.jy naf.. 43 42 lo» 33.. 31 68 i ; ì 26 iti i ) «. 4 1« 301»319 46 «w 9 8 I 4.H11 HK.ItN MAItlvKTS. a.iu Kiwtii iiiarneta tr«itt piliku drain v'u. pu. mhuii , ruum .24-i25> Teruitiiki Hlug., 1 . nculii. Neb. 4'iil<H4,u 1 I*«.* t»i«»li». - Hi /ilo», ill . Hoc. H- WHKA'r .No, . icu, .1 -I»; .N«. I i.wa; »1.4.-,«» I x 4 , N« - liar,., »I ..SX*.»« 1 . 4 ;%, .Au 3 uil.\R(l, 1 1 .--*-» FtrH.S -No. 3 Iiiixeu. lo*’. .%»• I iiiiXfU 591.4 , Au. e aux« lt. (»-% •>* 04 4 , .Nu, iii.neil, o-'i» l'oc, N'u. 2 )ei,(.w. 11 u “»s. ivo. - jel.ow, iH*«t , N'o. 4 y. Uod, ¡-m .N,i. 5 yi.iluw, Au. ù .'Cl luw. 5 3 %'(f H I« • , N<’. - w nu«, lî, .Nu. .. »V hitii, f4-„t. Nu. I» whi.e, o5C'i2t;; Nu. a white, o4(. «g. ôilfid»«.. HAlS .> 11 , ¿ wiiite, av»»5i*iiC; N’<>. 3 white, 4hiu4TV»c, No. 4 S» h lie, -a<j47% *g.. 4tC. tiv e.--- None. WHIIÎAT h* oit FdtsN -AiAMiJy tu te uif. UAIS a.eauy tu % ’ uCi- UYK x«c off. . iV I i. . . wvate.ii Pue.lit . . .S i »*«-1. (uy . 14. luvYcr, . 37 % 4i Hanau« 4'ity ( itali fíraln. •s A s M a S » H Y, liRi WHKAT I nt iig.-ged tu 'ic prwm.unia ateady, No. l hard, »1 1.3»%, ainutty, »1.36, No, 1 dh.. FA’* «O %, amuit/, ti.-iotfi.-7, No ¿ ukiti, »1.2ÍOH3». ainutty. »l.3««l 37; No. 2 hard, » l. «i5>i» l. 3 s , amutt). »1.3«; No. 2 dark hard, »l.3’4.a*4,, »muliy. Íl.Jííri 1 37. Nu. S tiard, »1-«, a .doty. » l . .U ; No 3 dark hard. »1,35, *mud>, $1.34'^ «1.3ÍI*. F h R. n - Fm haiii;«T tu h- Uiw»>r, o. 1 whilR. 59Xa, No. 3 >elluw 76c, No. 6 yellow, 85('; No. 3 ni.xed, 7.3c. HATii--t ni liangeil to Xyc ni». Nu. white. 49c, No. 3 white, 4si , 7su. 4 white 4«5»C. N. V , N. •Nurioik A .sor-iierii i',.r«- 11 ,1 .............. i’eiin.«) Iv an a » cop O M vlltM . , ..ay un.-uindatc .'•■•nlmk ..... i.epaiii.c Iron .» .((..I ii»*t II P hi ¡111 juuito rn Kail, ■*t udeoako; 1 cxu., ;o................................... 1 ouacco iToduita ...................... I nioii Fiicifie ....................... I mied , ig.ii fttoi e,« ....................... F. .s, imtaslrial .Alcuiiol ............ F. .s. t.uIM.Rl ........................................ F. si. S.eel ............................................. i'. .*'. js.eel pid................................... tX>«. uigllou.le .................................. iXli.te .»1(1 to: a ..................................... tx ill) a-in ei .ami ................’ . ■s ni’ii.r H.i .............................................. .Nexada I’oliaolidaie.t ....... I'exa.s Pa¡ iflc t’oal ,it (Ja.s.... I'ucji ,’ola .................. Fi«eporl T»-xiia ............. i.eiicr.rl X.-plia t ....................... dull Ptatc« .s.eel ............................] incHiai.omii liat\,-«tet ..... li.te: i.,i ioiiai N.t kei ..... l-uuiav.Uc & .Na.shHtle ..... •XFick Truck .......................................... -XI jrlatid Hii ....................... .Xliu-.StU.c« (111 . Aiullill« Hiuly .............. .Nil Iona. Hei.artiiieiit .stoic« Hwcji Hot fie ............... Pi'-cinc vtii ............................................ Prod. & H,.f.............................. Upm,ngton . ....................... ]' | Hoyal J>u(( h 1 Seara lioebuck .................... ' St. I,oujs * yan Fnimjaco; .simma Petroleum ..... S.ewart Warner .... Pn ted Hrug .......................... Vanadium .sjeel Chry»lcr .Vio,ora ............ Standard of ,N. j ............ .standard of I'allf .. 43*. ...1-7 >4 > . . 4-14 . . IttO .SO 2. Ot« hlNFtXt.N, Neb. Hec H. PiOO.S—Kirk tly fr» an honeat farm run, 43c. pnFI.THY Ihn«, heavy, 19c. light, ifin; hcgho tl. He, P In a 17c, l.eghorn. 14< . 'm Ua. He. dm ka, oxer 4 lb«., lie; gecpe, 12c; turkeya. .tOt . i'lK»un*. per doz.. 60c. To inspect (1ub RAILROAD A(,ENT ¿VT INLAND -MAY HE I)iS(ONTIM ED . Í2S - 4 . Ill .4 •I 4> *4 . 6i . 1U7“*» . H s ■ 4 . (>t) •.) • 6. •» • I'd* ’4 . .1(1 4 . 9«% . 7 9 . 1/0 -*4 .1-3 -.4 .1.9 ,* . 6'J . 69’. . 24 . 19 . 16 . 14% .170 . 34-% . 57 . 65'i. •154% . 3 5'^ .133 . loo . 65 H Cblciigo l.lxe«tock. (!’, S. 1 e«,iirtme.ii. «>i AgrknUure ) Hy tho A*«oclated Prca». PHI ‘Add. HI.. Dec. H. 11 , ,OS—Hecelpia 4«,o0.i, laF ly acllve. 6 to 1-e loXN-cr tlnin Monda. a tluae 01 .round 15c kw.ei Ik»*' Hveiage, HP 4 . 1.35 paid fur 26« to 29" puund xvetghla uulk deairable 17« to 2 4« pouud ave.ake« .. 161* H..u. ait we ^hta upward m 'a. 2-, id«« Imlude .. iimai pai king wa, »I«. 161* I« .6« ; hea.ywelght boga, .11 1011 11.36. medium »ll.t®i 35. «4ght »11 0«! 11.30. llgbt llgkt. »H.«OW iF26; pa. k ng aowa. »,0 «Üt8lO 9«. «laughter pig« Jl«.i51*ll.--- t A-TFE—Keie pta 14,<’«6; fully ».teady n nuiat kti.tng .iRs«.«, run »k-w In uiriv.ng. ycjrlluga a t.xe. pTme h'nd .allng 1 052 pouod* »H '5, kulk better grade )»*u iinga »13,««'« I3.3n, i'hv»H ‘ heavy simrt ».a, Inga fiiiiT.* immcru.ia, atm ker e ,<ai<e. 26c hishei for xvc.*k, moa weighty a.ccra. »10.5« downwurd. v. a lea ailive. »10 «Oif.l.O« to packer«. I »11 SO'u i: (0 to outaklera. .SHF.KP He elpt« 2:1.000; alow, opening about ateady on all i In««««; choice fe«l \v»*«tcrn« to stunll killer«. $13.25, holding beat above *13.35; early hulk woole l ( ffer nga, »1 2 . 00 it 13 . 06; hold.ng « hoicc medloni weight fe.l clipped Iwniba troiind » 1 I 75; cuila. »«.»O'aS.OO imatly, bulk »-w.a »S.OOiSe 6t . come rack teed Ing lambs. » 11, 6«« 12 .60 . freah rang feeder« .«(a c*'. Tueaday’s top yearling wetheis. $ 10 . 00 . 14. New York Money, Hy thè Asaoclaie Pica.-. NFVV VHUK, Dee. HAH SH.VKIl 6 ; ì %( M5:\It’A.N : dl.I.ARS 40 ‘4 c. FAl.h .Md.NKY llrm, all k an» cloa- Ing bkl. 6. Time loau«, flrmer ; mixert col ate «I 60 to 9« day«, 4 »,'d 4 A* , fonr to alx montha 4 S'»f 1 % . Prime mer< ali­ tile paiM’r 4 X 4 1*4%. Egga. (TiU-ago (‘ mb I i HiiHer and ny the Aaaisclnted P<-e»a KA.NKAS FITY, Dee. PKHDFFK—Fnc hanged. 14. l/nnrlon Mcnry. F h NDON. Dec. 14 Hv »he .»««-'’iHtel Pre«.'. HAH SM.VKK—24 F3-16d per ounce. MHNKV- Four t>*r »ent. DISFt'FNT HATFS -Short HU« 4», per cent; fhr« e month« bUla, 4'-i 'u 9 16 per ccnt. 9', ■ 31 ig 90 2 X 4 IS»* .119 , 49 % , 66% . 102 • 19% . 67 .167 . 40 . 43 • 37 % . 67% Sniitli St. Paul l.lxeatmk, (F S- Depar inefit of .Agrlcujture.) Hy fh» Aa-u«’lnfed Preaa. StH'TH .**1’ PAFF. Dec H 'ATTl.K He c pta 1 00«, aluw. a'eady, «tiota atroiig, bulk steer« am! ycaitlng«. »T.OOiJK.lO; she !<l«ick »4.50« 7.00, «to. kcrs un.l feeders. nioally »5.25*1 6.50. Hdds - Itecuipta 3 6iHi , few opening a.ilea butcheis and Ugh's. $ 11 . 00 around l&t' U>v fft. .SHFKP—Receipts 500; opening bkls mostly steady; around »12,0011 12.25. »■«»reign l-A* haiigfM. Hy the ABSuclated I'reas. NFXV YORK, l.iec. H. ; F*,RF«vJN K a *. iI-%Nv-r Í3 i..*-„,.ku ;i iTi.a. Dil.ti.n demai.a i-aok-a. j 4.b6', , bo da^ »11.s on buiina 4.«^»*,: craiwe ueniumt 3.-6, cuules. -.9,, i.aiy aernami, 4.44. «.auks, netnanv. ; «.**-; giuln. 1-.9, ; lie many', .3.7/*'», Hukuiul, ' „».aw, N'oiway, ,.-.2-; S.Cdcn. 26.il, Hen.oark. -6.62, .-»w i.z. r.unu, if.32., öpa.n, 15.-2, «»reece, 1--%, Puland, ' .«.7a, Czei hoHluvnklu, ..9b, .Ugo .'la ih ,| 1.76%, .Aua«, la. l4.l2%, Kumu.iia, ó.'.z, Aigeiiiina, 4i.0e; tiiazil, «io-.*, Tokjo. 48.9--'N. Shangliul, 0.60, Monlreut. 99 »9-»,. ('.«■nki'al ..id si 'kr l.rik-.'-t N. ; Sinlfii nnd tli«* »’M-cntlv«’ (■<»nuniDm> nf the Atnr-tioan .Nutointilillo jisho - riallttn at Wa.'TiiiiKton will I»«* jitikHlix 4>f tilt* l/ini’«»In Autoinolilik t’liil» Wf<ln«'!4ilay aftoinonn. i Tltpy will lit* iik’t at tlk’ Htutiun at liS.'» 1 ». in. l>y incniln'r»» t»f the clul> and will iiuve an afternoon conft'i'piu’o w’ltli tlieni, followed by a dinn«*r. t'harh's M. Hayes, president of the (’hlcaKo Motor i lub, will talk on "t'o-operathrn of (Tvihs," i and in.snranei* ttypics. t This exeenlive eominltte«* ha« been inaklnR a survi'v of thihs from VVa.shiiiK'ton to the western i uii.-<t. TTiey Will leave at f> o'eloek VV»*di f .-Hiay for ('ukuia vvh«*H’ will have an evening nie»>tiim wllli, the tnuuha Ant»» eliil». Meinher.s of tlie exeentlve eoii’,- mitt«*e uri* : Hoy F. I‘.rltt<*ai of St. Louis, Fred 11. Fuh'y of t'h’veland, Ht'oi'Ke F. Diehl Of Ihiffah), Fol. Sidney IX Wuhlon of Detroit, V ahrles M. Haye.s of Fhieuiio, Hol)- ert 1\ Hooper of Fhlladelphia, und XV iil.am K. .»«etzger of J>etn*it. NVilh >4om»’ inodiftcit i»»n.H, the rthwesterii rtolroiid'x applteatlon for authority to dlre.tntInn»' Its am nt at Inland .and ‘uleTltnte a ( !if<’t,’ik<'r has R<’( n *;ranti’d l»y the .«tat»’ railway eomtni.ssion. Its order carrieH tiiest* e inlit «ms: 1. Dupat to hi I.Khti'd ami heated hall a t hour hefor»* .irrlval of train.*«. 2. t'dsttnliaii to he ae«’«'ssihie from H a. ni. t»> H p. in for r« e«’iv- me ami disp.it hiim freiKht and ex- pr< Hs, ordering: • -ir 'i for shl.tpers, and delivery of express paekuRe.s to eonsliinex's who call for them and jiay the eharRes. :t Ti’leKiams In tind (.^ to L»e handh d l»y tin* eustotluin ny tt'le- phon«* throiikh Hastinii.s or Harvard, withidit «xtra «haif;e. 4. I’.itrons to he allow«*»! U.s«‘ t)f telephone line to Ha.slimrs .inT Harvard. without ehat’Ke, for tran.sa- l- iiiyr Idisiinss with tin* railroad. Booth to he pr((Vided "«> fhiit t»m- ver.sations niiiy he kt pt )»riv.ite. i». Blaeklioard in depot lo sh''W time of airiv;il and departure of all t mi U.S. •i. l’ash«*r*iers hoitrttin*' !r;vins tit Inland to have .rivileRe «¡f payluK fare on train without extra «liarge, and to havt; haKK'tK'* t hceked Special provisions rel.-itinp to Ftmeh tTark'.’' Bethany hi.Ti seltool hasketl*all team will open the « ak'e s< it.son toiilKht, nn’etln'a tin* fast «’ret»* t»*am »»n tin* Belhiiny hlph si’hool eourt at 7:30 p. m. The l'rete D am ent eonsiih'rnhle of a figure In th»* I'.'-'i st.ite higii »iehool totirnunn'iH an«l It Is anthd- pat»'«l that il htrgt* erowd will he on hand l-mi.iiht to xxateh the txv teams in .aetlon. F.ethiiny high has fix.’ letter nnn out for l»a.sk« thall litis cei.son. T!t*> v»*D*ran.s ar«* f.iptatn Xi»rm;in .lolm- son, ex-ritptaln K«nneth Siinl»orn. t'arlyl»’ Thomp-s »n, Tliomas Tiiylor iind «".ayltm SImmiin. Hther prom!s ng new miiterkil Ineiudti.s Klme, It plev, H;ir«linu ami t^latt« r.v. Betitanv seln'duh* foUoxvs: Juii A T(?mt!lc h gh at H. Tm.ny. H Mfixckx’k (It Hathnnv. H WKviTly .«t WiiV(»l\, 21 -t'lilk g»* View at Hclhany. H—tipcn t*w!(y 1 TTi'vc!«ity •t IpRfl .«ofl. lt»*en .Max Th t'nillmi down tlnn* nls«» has nio i’(l li.'O’K. It u u'd t(» In* 1 a. .Vow it will In* .fune 1. leagu«’ xxill hold Hnotln*r nn'«’ting at .St. .losepli In fere Fehru- ai y 1 to «Ir.iw up Hn* .««'iiedule. Tin» sehi’dnl«* tva.s lo have heen adopte I jilt tin* sin vili*’ nn*f*tln'i. hut tho transferring: of th«’ .SI, .hisep'i fran- ehksi* to Amarflio, Texas, eausetl a cliange in jiluns NATIONAI. Cl'AKI) HAS ( ACK OIJJNT The .1:01 'J <tll. J ;i n. .1 : n. 1 «k. F.’i» F( h. F( b Feb. Feb I’kn «' at MtlfonI Hethaiiy. 8-M.If.. 1(1 nt 12 —Xahlnnd Ht AalilHint, H l-Tl.*n(l Mt H(’th iny. 2- Opcti itwiiy. Hospital eompany Xo. 130, X*«*- hraska national kuard has organized a h;i.sketball team ainl Is opt il for out-ddt* eotitesls. M.imijDrs wishing to hook Hn* tiulntet siiouhl eommunleat** xxith 3t.inag«*r Jl. T. Fiiikln.s. -l>< .South Xlnele«*nth .str.’Ot. The eagester.s work out ut th« hlgli si'liool gymnasium TTtursdiiy evening from ntin* to t«*iF Mi*ail»er.s of the Ktjuad Inelud»* Durnhum, D'dle, Ik’klmtf, S.aumiers, Funnlng- hapi, Wixon, Falkins, Aldrich, Lundy. BEARG AGAIN ,A1 NEBRASKA HELM CKEKN FACE SQUAD /NT EAIK.VIONT lUClI (Fonilnm'd from I’agc* T\v«*lve.) i*n the li'T-'G (' xrnhmkers an nil v'clorioiFs e.impii gn and n eonse- (jin nt nttlng its the e<inal of Stiin- ford ami Ahibaniit ii;. naliona' ( hampions The material sitUiitlon for tin’ 1327 se.’tson ut Xet»niska is ratetl .is most em’ouraging in y«*;ira ami «■are and ih livery of baggage sind j Cusn-h Bearg iitnl ilm t 'ornhusker* 800 CA8T VOTE FOR DIRECTORS BY NOON TODAY TELEPHONE BOARD IVIEETINí; llhHiE TO PLAN CONVENTION ft eight, and for .shipments uf griiln and live stuek. JUDGE IN DEFENSE OF YOUNG PEOPLE Hy the Ncxv Y'ork PiHiltry. .VasoclatRil Fre.-s, „„ , - • exi'i'ca«. 40c. nu ,.tkc. (juutallona. Hrc-acl „„ultry ruxvla. itc.sh 2«>.i:!t( . fruzcii If regular ; 19ii .33c. .Ht. I,«iuU (wall Drain. ST. i,«iFIS. Dec. 14 WH'EAT Tc loaar. No. I ted. »1.30. No. 2 red. $1.38. No. 3 red. »1.34, No 1 rg.. »1.334* 1,34. No. 2 g . »1 33%, No 5 herd, *1.27. Nu. 2 mixed. »1.37. No. 3 mixed. »1.36, No. 4 mixed. »1.27, t'tiHN K.eady to * 4 C uk, Nu. 5 mixed 95%e; agm.. 57(.*; .No. 3 yellow, .»wTbc; No. 4 yelutw, b7%c, No. 6 y Uuw, 66(', No. « yollow, 64%c, .Nf 3 n hlte. 7Hi %c. No. 4 white, 67 %c. No 6 white. C4%( . old. No. 4 mixed. 7«c. . No. 2 seed, 80c; No. 2 ’ellow. 77( ; N(», low, 76c, No. 4 yellow, 73c; No. low, 70c; agy,, 67c. DATS ■ Steady to li' ii|>; No. 2 501* %C; No. 3 white, 49c, .No, 4 45® 47c. yellow 3 ycl- 5 yel- whlfe white. 4 liicngo 4 ixKh 4|iioluH«.iis. y in*' A H4»iov‘iat^d Prf*>*^s. .«.a. 'Hn‘A*i(i, IlL, Oec, n.Morn V y ekd - 5.«0 'i -.25 Fl/'»VKli .SFED—?25.'(0®32 ¿ o FARD—»!] 95, UIH8—»H Oll Htn.LiES—116.25 Ht, .li»aepli l.lveatork. By the Aaaoclate ' Pree ST. JOSEPH. Dec. 14. IIOGS--Re elpt« 6.0(0 ; 15i'i26c lower, -lop in ".A; bulk »11 OOii 11.25. FATTI.E—Receipt« 2.60f; atendy t« 25«; higher, bil k of ateera $7.76lf 10.26 top »11.00, cowa nniT hclfera, »3.7SÄt 10.60, «'¡live* »4 BO^'9.60; atockera and «cederà. »6.261*5.26. SHEEP—Receipts C.óOÍ!, atendy; lamba. $11.751*12.60; pwes, $s 50®6.60. 'XHnnen|»4*IU Itniin. Hy tli(» AaauciHted I're.aa. 4Hiutliu I nah lirklii. OMAHA, Neh., Dc’, 14. WHEAT No. 2 dh., 1.36; No. l hard $1.36; aliiutty, |t 34, No. 2 hard, 11.36; smutty, »1.32; No. .3 hard aniutty $131, No. 1 s., »1 32'ol.38, No 2 mixed. F23 % ® 1.3,1 % , No, 3 durunx red, »F26; FttRN—Fni’hanged to F lower; No. 4 ■white, 62c- No. 6 white, 64e; No. 3 yellow, ab.. 72c, No 4 yellow. 65W70'3c; No 6 vellow, 631) £6c. No. 6 yellow, 61 <f'6Sc; No 2 mlxfd, old 7«-<*; No. 3 mixed 67c; N(x. 4 mtxe l. «3 «4 is r.xr. ,\u ç mixed • Oc. M l.NNE A Pt II.IS, Dc(*. 14. WHEAT—Receipts, 1,11 cars compare I to 441 « yecr ng.). Faah; No, I northern. »139*4 14 $ 1 41 >4 ; No. 1 d.'irk nortiicrn spring, choice to fani y. $1. 42S? »1.4 4'* ; good to choice, »1 41'4H$F42*4; ordinary to good. $l40'4fj»1 tl'* No. 1 hard spring, »141 *4 nil 45',; .No 1 dark hard Montana on track. $ F 39'»i »1,46; to arrive. »1.39o $ F 45 i* . M.ny, *1.40%. Itereiiiher, »FAX', FORN No. 3 yellow, 72 », 76< «IAT.S -No .1 white. 45%'(»4»i% HARFEY—SOf) 69c. RYE No. 2, *9%ii94%c. FFA.X—-No. I, »2.17V, (,i $2,27%. Kansas Cltv l.iieatock. fF. .K. Fe a-'m-ct of AgrLulturel By tho A aseria ted Press. ' KA.N-tAS riTV. Mo.. r»cc. 14. FATTFE---Uei elpts 11,600; ( alvea. I 600. Ughtwe'ghf beeg steer» and yearlings eteadv; little doing on weight v steers: choice long yca'iings $12.00; revcral goo,I load« $1! 00; choice heavy steers, $9.60; a'vp stock stea-ly, steady to I6c higher; huH> unchanged; veal- ers, $ 10 . 60 ® 11.00 ; atockere and feeders, stead V. HtXi.H—Kecelnts 12.00; uneven, moat- ly K (» 20f lowe<* than Monday’s cluae top. »11.3« on 210 to 260 puunds; bulk of sa'es. »11 00(ft’1 . 25; deslra »le 170 pounds, up $ 11.10 4('11. 30 ; light 'Ights 16if25c lover; iruxstly *11,00®1FIO: packing s.-YWs $9 75«( 10,45; stock p:gs, stps/'v. Ill.fOft'll.TS. .HHEEP—-Rece'i»*« 5 000 lambs, steady to strong, top, »12 SO- uthcrs natives and feed lots $ 11 5« 0 1 2 . 40 ; sl eep steady; fed wethers $7.60. Kt. l.Aiiia Fireatixk. t»ATK tc u»*, Nt No. 4 -white, 4 4'*. UARl.EY -V, PÎC whitc, , No. 2 45 Vj fgi 46c, 69», -g TOc lb. lb. Heavy Hens. IJght Hriia. 4 «»eks. lb. ..... 4 «»l«*re«l Kprlng», I lurk*. Ib ................. 4«e«M, lb.................. Ib. .. - Ifh* ...1««’ .. . lOi* ,...17c 15«’ ....ISc 4 hlcngo IltiHer and F.gga Futures. Hy th»> Asvociafci Press, FHt 'AtkX. I!!.. Dec. 14. HFTTF.R- Higher; re< elpt* 11.366 tubs; creame >■ extras 53 »/¿c; atandards. 4»('; extra first« 49-Uul<’; first.«. 42** h 46’: secunds 37'*i40c. Etlti.H -Hlcher; •e.eirits 6,815 ca.*-e.«; flist.s. 41(ff46c. ordinary firsts, 3<Fo42c; »■efrigerntor ( xt’us, 3aV»( ; refrigerator fl SIS 34fr.-.4V»c. FGtiS • Fresh gafheie.i first.«, .Tan- iiiirv 43%c; February. 22*4c; regrlgera- inc s'an'«*-ds t>c( eml . r .36 «-ju. HFTTFR .’6t((,nge •»«ndards. December 46%; .lanuary. 4 7*», Th«* chuinber of commerce i« electing itn lionnl of «lirectors Tuesday. Fifteen are to ho ch«»sen from thirty candUlate.s rei»re.s%nting the Jtihliers and manufacturers, retail und autoinohile, finance, In.surance and real estate groups und ut large. Balloting started ut noon and the polls in the chamber obhy will re* majn open iHitil 6 o'clock . At noon today it was e-stinuited 500 ballots had been cast. t'ouutlng tlie ballots .started ut - o’clock. H. T. Qulnu, L. -M. Palmer und Walter Vogt are the tellers. The candidates follow; JoL»bers and manufacturers group—• J. C. Ilidnour, F. (1. Caldwell, C. F. Schwarz, VV. T. Irons, L. VV. Chase and Ct. L. Towne. Helail and automobile—R. IF Campbell, F. R. ilussong, S. A. i ander.son, Fenton B. Fleming, Charles A. Lord and Fdgar W. Gates. Finance .insurance and real estate—W. A. Selleck, L. 4’. Chapin. •S. C. Waugh’, Maurice Hyde. H. .1. Theobald and 1<F 4'. Folsom. At Irge—-F. W. Putney, , h . B. M c - The board of dir«.'ctor.*« of th<* Nebraska Telephone :iHSoei.'it ion i.s meeting in Linco'n Tue.sday :ifter- noon to frame a ptaxgram and outline plan.s for the annual meet lag whleh Is to be ht hi here three day*; are I«»okinp f »rwe rd to a sucees.sful eiimpaian. The X«’l»raska eoaeh has outlined a program of prepar;ition will, h provides for fr*’(|U«'nt strategy .s«*s.sions with tin* siptad memher.s during th«’ pr«*sent w.n!*‘r and a m«*ntii of iii’live field practice next spring. j Tile young 'pie of thi.s ¡ige jin not one whit wor.se than they were i - - -• _ , a decade or mor«* :igo, Mnnleipfil j CREW THREATENS I Judge K B. Chappell deekared in .an I address Tui sda.v noon at Iho hmch- i e«»n of (he junior «irg.inizatlon of * the t humber of eommerc« . If there FAIR.MdXT, X.’b., Dee. 14. —Although losing five Utter men from Hie I'.t’d) ha:sk»’thiill SQUad, Fatr- numt high lias prosp« » ts for a tast team tld.s je-tr. The members of the le.im are Captnln Rieliard Ki'inp, Warren White, Charh'S Cox. Ree.s<» Clark. Wesley Rohlns, Vcltnont Clark. H.trold Hurst and Gallali! Philsoti. Th. first gam«' wa.s dropped to B« aver t'ro.ssiug, B> to 3, Th«’ r«*mitlnd«*r of th«* .s<’hedt.(e; I’f 17. 18 Fillmore roiitity tourua- IHR’I at l.dU’X.i -('hlovv.i ill Fairmont. ID’btoii A ’iHlamy at llabrufi. i-MKiir at Kiilrmotit -( ip< II, ■Nvlauti ut N r I s «»!!. ll-broiit a t’’.-ilrni-wit. -(•huoxa at ( tlilotxu. ( Ip«*!! Friand ut Fuirment tt**iilJ- I u Jan. J 111 1 Jan. 2 .lull. 2 l-'cb. F.d., 1 1 <-’( 1 I'nb. tiv«'». Mtncli 1 >n>: » I ( *nif OFF WEHS OF Hid VESSEL ASHORE tyeginning February 15, ut th«’ Idn-1 i.s any trouble with young foJk.s to- coln hotel- Warr««i Pratt of Kear-t day the fault doe.s not rest with ney is president; IF B. AV.ill of Comstoek, vtce-presl«lent; W. iF Bell. Lin«*oln, tr«>asurer; and George M. Khyidy, Lincoln, s«Tretary. Mr. v*'ioldy .said toila.v tliat he expects the Fehiuary me«*ting to In* the laiges t lit«’ associa- t.on ha.*j ever held. At White House Hy Internatlonul .N pwh .Sarvu-R. .ST, l/i>rtS, D ro . 14 FATTRE- Hec«*U>t.« 7 800 b«»n 1; markrt stRadv; nativ«» t«*(»f at«*Rrs »7 6«® 12.6«»; yRarllnp ateRra an.l h**!««***« »5 . 1í 11 . 5«. ri’wa $5 O''(f1«*.«0; atorke»» an,] feR«l-| ara $5 25(7« 25; «-iilvaa *«,60013.00. cann«*»« and rilDars, $3.3S'n4 75. H«'X''S—P«*''»'!pts 16 50« haad; markat ’6itf20e loRRr; mlxed and butchR-a. Í1F36®11 5", g-ou-' h«*-’-'®« $11 35*» ■< l 46- roiiabii lio fiíi-ptn 60; light«, $11 40*. 11,60- piKH. »11 .25a-ll.75; bulk 111 , 40«! ,,f ,, «o .siiRFr»—Rucr p'a 2.600 b»*».l; marltat a(R«dy. cho'fR 'amba $1 2 76'ú 13.00; ma- dluni ío irpod. $11 . B"'I 12 50; (*w«*a, )íí>u(1 >e cholcp »4 uO-'» 6 . 50 : rommun tu tur .'luin í.l.fo-ii 3.0Ú; cíinncra nnd «-uttRrn Il.r.0-o 3 00. Kelvie, Dr. J. 1C. M. Tlntrnson, W. C. Beuchley, F. D. Tomson, Earl Chine, R. W. Devoe, F. D. Eager, Rre«l Archibald. H. 1C. .Sidlci, IC. A. Burnett muí E. I,. tímlth. MRS. CHRISTIE MAY BE FOUND n.v the H.v Western Poultry 7(h nnd I. Kts. Co. TODAY’S PRICES IlMivy Hana, 1»« I l-ight Hana l.egli«’m H«*na. 14«’, HpriB»« »««hern Knrlng«« ................ nnrks. I#«*: 4 írr » m * ............................. Rno«t«4*e.......................................................... I »»a. Mtmlght l'unii Uiin .... .144« .17c ' , .14«* ' . .13«' j .. 10«- ! , .40.- N>tv York M«*lnU. the .AaHociixlR-' ’'»- rs « NEW Ti’RK', D r *. 14. I ■( il’I’ER --AjulRt ; Rlftrolytl , pu and fiiltirR ■ 12 %c. 3"N—F'<-m»*r; .«jxot. aiul ntt.irby, Í6S.92; F**h ua-v 67 73. IPf’N—cpri-t and unchanKRd T E*D—Dull; aunt »7.90. y.IN«'- .StRadv : East Kt, Louis, and fufurRs 7.60, ANTIMONY'—KtKif. 13.00 Spot N rw Yorli Huj-^|-_ .A«»ootatRS o-p*a new YORK, D rc . 14. .sFGAR—No a 'u -aw auirar: un- chanK'd at 2.15«* for «'»ib.xn duty paid. Future« opRnod un« hanR«*d to « t»'!n*a. hlsrhR- on ('ovRrln« ami Fu »an support.! hut iTiRt Ini’i’RosRi «•Ilhiir prrasurR »ml rRiiutRd thrRp of four ludnta with prlOR* ahoxxInK net dRcllnRR latRr of ona to four putnts Rr'lnR.t tinchansRd at 6.20 to 6.40 for fine K^ranulatRd. bualnRaa mosti vconfinad to wtthdiawaia o" «»id ordRra. ‘ LOXDON. Dec. 14—«VP»—A woman who it 1s believed nia.v be the missing American novelist, Agatha t’lar- kssu Christ!«', has L»e«>n fountl at ii hotel in Harrogate, Y'ork. Col. Arehibald Christie. husliand of the mkssing writer, has gon«* to Harro- giite «»n th«' advie«' of tlie i>oiicc t«i attempt to Itlentify her. Duluth I'I hx Dft.FTH FLAX ->'ii»».R- 1 »R(-»nibRr '■ 1':' unr-i- "IS',; Fi-brcnry 2.19V» T >«*<’ 14. ■’ a n • M r *. New Y’ork I’roihicR. Hy the Aaao« latR-' i ’» rs « .NEW Yi’EK. rier H HFTTEP F-rm; »RRjpt« jiiiho- ''Roinery fliats, xx to 91 «.-orR, 45’»« SENATE VOTES ADMIT 35/)00 WASHLXfiTO-X, Dec. 1L— The senate voted t«>day to open th«y immigration gsites lo 35,000 wive.s and minor children of aliens ad- mitte«l prior to Jul.v 1, PJ'J4, who have applied for naturalization. MAX MOZER 13» Sw. Btli 1‘luJHR 1133111 Poultry & Eggs Wilson & Dana ^•n« BS32»>-e«tabllah«4 mx nt-lb •«. TlH WL Pav* aa|k t»* POULTRY ano EGGS IRH 6c R STS. 55 ÎX' FGO ’ vir**» ; ’R R« t'»***-».l RVλ'λ fl-X fra»** •'■'F •'«* ' firata. <'HKKs|.l- p'ir”i, »R atntR w'luL mi'k «lut fjtnry ypR ial. 27-«i 2 R,.. iuts 23.44’>: f-Rsb at urn «R 3<*.'.■F''» 3 8«*: at-r.neo. 3tíiM6<’ eint* .3 3« 936. hRÎd. fancy t-i GET WAKKAXT FOR ORMISTOX them, he ,de«dare«l, hut rather with the parent. "Let me talk five minutes with any boy who is liroughl into my court anti I will tell you what kind of ii man his failier ts,” the judge addetl, making a i>l«>a ftir j fathers "to make a pal of their * sons.” j At'cordlng to Jiulge Ciiappell, hl-s j work ivn th«> Munlt lpal luncli is ti.s mu« h one of lu'lnglng boys liackiti, form into right living as il i.s finding and 1 «hip. WILMIXGTDX. X. C„ D«»«-. 14.-^The scliooner Charles A. Dean, biade«! with cr«»s.s lies, Ital- tlnifire to Saviinnait, is ashore «»n Frj'ing Ban slioals with lier officers refu»rte«l thr«aten«>d h.v a niu- tinouH crew. A mess,-’ i'fotu the coast guard said (he captain refused to Itermyl •lie guardsmen 1<> board the v «* sk « 1 Iteeause of the mutiny and that th« coast guardsmen had returneti to their station for arms with which their way <m boanl the OVERTON WINNER IN OPENINC (JAME st-mllng them to jiill. "i ne ver fine ft lad the first time lie i.s brought into «■«lurl,’ h<* declared, a«ldlng that he trie.s t<» find a wa" to « llminate tlie possibility of bis b«iln gthere a K«*e- ond lime. Inetiaseil aulomoldlc aridcnt.s in Linc«»ln o«*eently were uttriljuted by Jtulg«» Chappell lo the itureased number of ears coming to thi* city and owned by unlversiiy students. 'J'h<* p«*rcentfVie of a<-eid« nt.s has not increased, be said above the figur«.'.s six months ago. Four tugs from Wilmington Soutliporl iiave start«*«! fur scene. The Charles A. Dean is fin ton vessel. and the tlDO DVICHTDX, Xeb.. Dee. 14.—«.Herlon high school hits eight letter men In suit this sras«)n. The Overton niuntet op« ned tlie B.Ri6 seasiK» l>y (iefeatlng ICustis, 21 to 7. C«*aeh C. H Madd«>n announced the following schedule; D rc . 14 Finici «-ck at ovRrton. 17— Mill**. Ht .MlIlRr. 2.- Fr«lh(«uhurB Ht tiuthRli.bUi g. 7.— Kuiniu’r nt «»verton. 14—«iH.biiii Hl «»vertou, 20 (JIbbon Hi 1 »bull. 21 Mlll«*r Ht .Miller. 28- -Huniliei at .Suniucr 4 - H r'lHnd Ht «»VHfloti. 9 «1 .lie iib.irg Ht «»vt*!!«»!!. 11 K.litrie'K Ht ElliutR*».. 1 8— itei'ti and at Hettratid. o5.._KRaritRy .Norinal Invlltttion J >RC. 1 »ec. .lun •Ian. J H II. Jail Jan. 1 « b Feb. I- cl>. Fob F«b. About Peop!<? toui nainetit. CRESTON VnÑÑEK SEASON OPENER Artists a Grotesque Crew. (laving Age.) Th«' autumn rush of piilnters to \ «'nicf*. is so grcfit tliis vcfir that ‘‘tSiinrise in llm J'iazzfi S.in Mfir«*«»” is likely to i)«‘ one «»f the most pop- 'I'lu* Bast Ch;in<’elli>rs assoc ifttlon Í of Lln<*<iln htdge Hi. Knights of ( i'ythlas, lu’ld its annual m«*ettng ut ! Bvthian tempi«* M«»nday evtmina. i This fissoci.!tion was orgfinl'zed hi Ì BJ21 with fl memheislilp of more than tifty pa.st «haneellors of Lincoln lodge and h;is funitlon«*«! as an fulvlsmy body to the lodge .since. This annual meet Aig started with ular pictures of the season; for to j p-.n.inet at C o’el.H k aft«*r which g« t a good y.<‘Ut tlie struggling futist ha.s to he up w'ith the birds. As the dfiy wears on. howev«r, most of the colony turns its attention t«y the crowd, and on«* c.in Im- agin«' the cr'ts t»f "How ptctur- estjue!" an«l “Isn’t thfit an inter<*ct- I I ing type'” that go up from a group I.INt’Dl V «’«W.f f.HAIv LtNFOLN, N r K. D rc U Fnllovr'rixr *>*R thR ca«U is Icrh pai.l for grRiu «oiIhv "t Lincoln; 2 hsr«t. *1.23; No. S 4 hnrd, »1.21. whRe. iCe; K*. | ^ tVHV'*AT- N«». hard. <1.23: N«i. FORN-No, 3 low. Ite. CHIC AGO, Dec. 14. -(.Ti - A warrant was received today hy Chief of Bollce Morgan A. Collins for the arrest of Kenneth Ormlston. former railio broadcaster, sought in Call‘ fornia in connection with the Alme* SemDiii MciPherson kiiliiftDDinK Go\ . Thoma.H IF Caniphell, Ari­ zona, culls at ti'«* white house lo thank Br«*si«ient Coolidge for his appfflntnient .ss commissiom'r to ih*s international expoaiilon at HevlU«, whieli pri'sents ;i iimre exotic as well fis :i mor«» absurd ai»i»eurfini * . than anything it is inimortalizimi j on '’finN'iis An Itfil'an observer h:i«l r<*marked tliat *ong h.air is going out of styl«*, )iut that HiH «’tacb’s are «b'c'dcdly In vogue. S'Ui.«’ of th'.’ arti.sts wear («it ton jecket.s insti'nd of shirts, short pfints In.stead of ti'ousens and .*«fin<laks instead of the regulation sltoes, socks and spfits. At a re.s- [•cctful dlstfitife stanils ti throng of «•urlous spectators commenting in many languages and from miin.v po'nts of vi**w on (he work of th«’ ¡1.3 in ter.s. Dn fine o«« ¡tsioti ;i native son wa.*- so (I'sgti.sied fit Hie Way Ids lu’auti- ful eily w:;s l'«’iiig' desi’eratefl tiuU he pi’'»t« ste«i ('» tli«' firi'.st, wh«». neeille.s.s . n .s.av, und<'r‘-tt»o«l iiut a ■wor«l t»f Itiillan fiml merely '-hryggi'd h!.s .sliouldeis. Th«’ hiya, nativ'» son, dec!«i'ng lo lake the gesture a.H an insult, j»Uked up one of the’stones of Y'enlee and hurled it through.the picture. Tlie lneid«-nt came to a close in th«* local police station, or, as thuj say over there, *niieaturtu til« business uf Hie im'cting w;is tfiki’ii 111 ). Tlie laws governing this iiody w«*re amemled so meetings will b«' held the llrst .Monday of «•a«’h monili The officers el«*rte<i for th<* coming year were J.'icob Xorih cominand«*r. John .M .lones, vlee-comma6ider and «*. 1,. Rein ,s«-«’r« t.-try-tr«>asur« r. The ¡iiinua! l»nn«iu« t will 1>»> hi’bl Hie tirst M«»n- d.ay in Aiiril CRFSTOX, X«*l»., De«’- 14.—Tho Cre.ston higli si’hool basketball s«*asoii o{»«’iie«l at Humphrey with a douiil«' victory, th** Itoys wlmiltig by* fl ll-.a sror*! and tlm girls winning bv ft 17-tJ infirgln. 'The Creston iaiys team is nunlo tiii of Captain Lin'iltk*' and Wiig- n« r, vetei'fGis. find Hiree new m* 4V. Tile scli'-diile: ¡(PC 17- iHikxuii nl I'tPRlun. Jyri. 7 Huiiil>hic.v iil «'Miilun .IHU 14—I. u I k I i Ht «’rRRtun. ■Inn. 21 .M hi H huii Ht i i.’stuii. • IHII. 28 Fpb. Feb. Feb. .Mo KK- ilt FlPXlUU. Mfl'lixjii nt Ma«n»»un. — I 1 % Rh at LpIkIi. « idikHoii Ht «’laikHuii SIX LEITER MEN AT .MARQUEITE HI J. Kilpat ri«'k <d Kati.sas «'tly. fornualy of Lincoln fiml Broken Bow. was transfO’ting s«»m** legal buslne.ss with Secr«*t:iry of State l’o«d fit the capilol Tuesday morning Twenty-flv«* years ¡igo he was a memhi'r of the Xeiiraska Supreme eourt eomrnissltsi. George Jiickson, state fair lioarfi SP« retarv, went to Hastings Tues- tiay morning to atidress the A'iams County Fair fissoeiation MARQI’LTTI’F Xeb, De«’. 14. Six leit< r men are meinber.s of th«» Mar«iueti«’ lilgii sehool l»ask<tba!I l«’i«m tills season. The v<’t**rans are Lewi.s \Vlsl»y, Cllffonl Drhin, ('«’«11 D«'tl>y, Kail J«na«*n, Hormr Goth«’, Bill Djcines. (’«»aeh L. C. I,ln«l- jrrcn announces the followltig schedule: St. .Mary * at Grand iHland. SluekhHin at Stfu khain. I’htiht»« »I Mar'fURttP, -Gli n«*r at Marqutd e. -Fun ral Ftty at Marquette, Clarita at Clarks. ILonplon at llRmiJton. . alrkx at MarquettR. ,sf. Mary’« M .MHrquRtfR. Itradnhavx at Mauiuett«’, Fh lit))« Ht Fhlllii»«. Founty tuuriiHiHPtit. íir'1'lnliaw ;«t Itradalia» Dv. .In n. Jan. J iin. Jan. .Ian. Feb. Feb. Feb. Fub. Feb. Feb. .M.-o IT h 4 *L rx • reale i;u Ji’ie s ;iï;,Ê REAL ESTATE TRANSFERS Slattery Given Leave—I>r. W. H. Slattery, idty physician, lia.s been grantcfi a leave og absence l»y Coni- mis.sloner .lohn Wrlgbt an«l We«l- nesilay drops his cltv work for ftt hast ntjiety days Dr. George K loAWis Will take bta olao*. «1.1« iWl.NF. 'i’RANKFER.S < »F TA l E xvur*- niada niatler»! of i»rd r»p'ember 14; Jo»in \V. Fuinniiim un'I vx'if«* lo \Vn!t«r OU»re. lot .3. blfx k fi. Fa; k«id’- Ad.l .................... I I Walter 01«»re to John IV. « uninitiin M nd wlfe, usine .................................... l Lineo n K.-tfe Dep«»slt l'o. tu H f4. .S;«wver, lot 12. bla* k 9, E m ’ I.lni'fdn Add .................... l Mathis« -A. ,Miid«eu i«n«i wife t«» Howard M '»Vin«‘latf(l, a 85 feet l*t 1. kieck k Uoofu «Mk . 4.0k«

Clipped articles people have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 22,300+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Publisher Extra® Newspapers

  • Exclusive licensed content from premium publishers like the The Lincoln Star
  • Archives through last month
  • Continually updated

Try it free