Del Rio News Herald from Del Rio, Texas on June 18, 1961 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial

Del Rio News Herald from Del Rio, Texas · Page 4

Publication:
Location:
Del Rio, Texas
Issue Date:
Sunday, June 18, 1961
Page:
Page 4
Start Free Trial
Cancel

W, snvc Sin* 'Jia'terst 1 . Ktimcnn-* imtr ~&Kar "ia»ii|* -ytttttfijtsj drj- i ,tmrK -SwuSUfii Tlt«snH- wit-art WJSP imus*- jtitissi? tt: 111, Si* uut lfer>, '" 3, imr»trr In* «--.'!r'«jiui vttt u , ait! v»*:r -miK- "'- r*v J<u) Ar-' ir 3_?s!?: •wim'liuf vt*- Unt. 'linst -:e)£ij>«K si. -'Ghat ^ir tut v.'-.jmt'r. :;uu. ~~}fr ;vm, ittner tine. 1 £Hrj«;r; mir -Tsii; ..«••« :•• u?=- ••:>••;£. iin- .itsastfi. ,jmtl: ffts --jwss'sr fisyR .1 v-i:"j .^i?: rut. :isu: .a* sjjwjs; as 1 --"-:i3 -.•ntiriaf Vi;!r»-j;: ..n. :i>* rrtfrriwr -4uriiii£ .sira- ; in- xun- A'-.a . ;j:u. j •! ir* 1 !K"p3* i«i» HUK. ?.";!i«i. tits wiTJmat- SKsfi, ";;;i< '• ---sis si.-<:rr. V. }*->-;;• CSt* 35?!i!;;ia"* rr ' .-Dili!: :!TO S = i. k i ; S"iH t ::il:i;--? is; ssifi .-i;i".»(,, "'?."n'; ' jj'stiriit'iUi 1 ;"'.' 7 •' us •:«; ' . :^:.-t""- !fi;i: :s' .v.li--.. ,y«t, -Sirri" ni*. 1 -^ :a-;-';. ' iiiintrtr;;V- ilH ' sr.JK 'l«'::Lir:it • u-:- itiiir' i.- ::' i^'.V"- 1 .'^ yjltf life -O? Titt-; .,IKir5%, ..-£&- -uir. Suurdir .jv 5a»H«-*"»i«r n- ''in •«.!:•;:••!• trwtn;.- ; 3fti: il-n. - ; J!h^.:f-;.;- 'hi:- t'V. t- ii^-- "is IT; J-..U!t"i "J :r ••« r ,:z: t; Tw* "Sfc liiiauijsii- :T.niimii---H'ii •••:!; ite: -js*%s: .in-- ji!«-, !!';*- J> iT tlK 'S*!»{:'r.7K: .i«(f:.f. 1 ' V.-IH T«uisc ' »" irftftr-; ur-v!-,'-i*-- * ine iii • „ '" " -' " —" ' : ttiTri*if rt i' ti 1 "-**" 'ttii*^' ir - v-:-"*'jf <- 'if^'-': it^>7^*ss; ^fm-:M»* .irijx-' ^ITJ^ST- -trr iiill£Srstt*?7^ -*-^.- «.- n-. ^^ «itf- ur ns rTiniar," twias'*'. awn" i> : lu ( . . K'jrH'fss IT ";!>* : i" •' i!>«".;Ui.- . V irta •Jt -tMtiuift-! tin-- -i':"-H'aip*' ii- wrimii; i* •{««»<«;„ v;t:ir •-'>•-:' It- ' fn=~< -.• 1. nsiil -v-^ti. • ; :;<^r:i ^;i-- h-$ ths PIPf R way! i- '>'-'•• Hi -••- 1! hiil frtjs. -^UB. "* is3h". r .v L;: 1 ti''-->mvn"!f;ir:U7i ;, ' :;«nir - ate. 71 .-:-.;n-.'- - lu:: i").: "?->i"i»^?.- •f-'-Ci.'.Ze.-L-T?..' -jii:: r-=i..t;r»-'.?ri-^»*fs. ,1.^7' *^Ulii;. ,IK?T2 5f tT-^i^TT t.'tfttC.Vt :-u" V? - :f f'P ^"I-S* '".or- ,Hfe^CCS l^lr WfWlM ". 7^' 'rait w.-tti" iar- ,f' v «•";»» "CjTt-riiTJJ -is :-.•—*- jcr.^i-.aswssaia: i; .- .-::•" t: •^•.•.•••n.'.f z ii?_ »;a"J. : >» R-sff ;?wt3rk;j: :hr j TsriU" tinr^t; - f -T .,:.-.;.•-' -•"•"irf:^. >.;;:•;:: ;L ; ; 2:^"^!;:;. !;•••: "— :n;^!Ki-.. n u.-' m- ;; i-»f;;t-s- israjr .n, UK pa wo FLTPG i*H 5^. Maw n*'.r . sJTt'-TSrsani:- K- -HP: liitmFS- •• ' » - - "y'-«- — ' --- — — 7T -i^ ii^ii ri,". i-ifji, -dii ii-.- l;ii t::'. tf lie irrttesn'on.. 5r: -s::s :."-:. r-"i.;- E.T-S .11-:- ir"iii£:i;;irrinn:v t:""-: !^.T IJ!r! Special PURCHASE! SUN DRESSES /" -^^-Ti f t,-&tSfe X -' \ f * /• ''.»*." /; ^£g'5i^ \ -\ SAM L SADLER « 115 L :T. ;; '.if. y.n til '.i\l~ JjitncvJ! 1 ':i:iiies:'. ir ~' : .'.!t:;:^ ^uisl! '-'-^"v/ii-r-i. ::r.-r .rain.;-- :uSJ: "—?•.• ii ^sir.HJi-T'UHi: i!'. n >.«>'.;! ..ir > .jt-L^ V .3- -..I IfcJV a . liriiSriir.. 'ir i<:n .V,-.. i.h>-r" I?^;;v;i;t-:. ..:::'. Uf:' 7x.T:;i" O" 5:2IT f^Tiiitin afe of Women's Fine Spring and Summer Shoes c. K k Ti nsurance Agcy. •AT F e -.F; -f'. Z'H:. 7.:^ "U. MM .(if ii.-.JsT*..Kl fii..it! NOW 5.99 NOW 7.99 NOW 9.99 NOW -14,99 ! 3 OFF ^"-.. SCOH 1 3r Jf ^ - K .-J . * H •;i..iu ifi.,ti!jt ..tii T/oe •?'ir:;.-T:«f;*t ' ll: £ii;ru'. ; ri<f;i i'"." - 1 ' ___;!r: •_,.'> 7^ ^;* m P Respect 5-2000 | GUARANTEE — >i .. Valuer"

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free