Redlands Daily Facts from Redlands, California on March 1, 1969 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

Redlands Daily Facts from Redlands, California · Page 7

Publication:
Location:
Redlands, California
Issue Date:
Saturday, March 1, 1969
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

swiinmers win in varsity. Bee, Cee 411 fiiiutiii' (iiiiti niiKH* Jin >rtiiiirtit,v 4ii >(tl«iii<i» 1rtiHih »\^)i) iff «nii iHid)vnitirtl iAittSWf — i, «i;tllM!*l 'MoiH'ii^'Iti una 4ii)e Al> ).•»' AlliX^ :W t^•l•^1l^ it, H^lA i» 4ti WimwM'iK »ti»i"i !) «»»*•»• 2. A'(ll')ill,V ^(^>lll•l^^ wi'l'O ^ll>^1llm^1^ ^IMI'Mi>l||i\\ lHil|(»,v iKnlllimrtf lirtil) Wwoviti no (llirt AHl»^ I. nUi'iim-;Ji,iM>.-i(ft, jcitfl lom. 4,nc, 4)iii<|. i(\i|.'a«. i iHftw iWilH 411 9'il|'l'|iM ittiii' Mtail l\> Ki^XKi MMd 4)111 'i<1l|IS><Vi>t I i\«it h '< 'ilnii I'lmn' iiiM lit) III)) Iti ihi» (\m 1 nil 111 liw K i(ii«wiM « «i.i|i II Wii.K Ul'(lliltlll^ ItTi, WiHi yiMi :t loi' - litlttw^MI iJt'lHl llvi IMI t mii :( itMi <*li*«l tlWlC It"! llllrtl.itt Alli» ii'-'. n.'.lVill, r| ,(>?,!) Slt^ f rof Hop scortr T-Birds win second round of CIF ploy SPOIITS ^mm .iHitHiH itU'iw itirtittom, •\ ilr;il|)ll Tllllllrt(M'l)ll.l» kc'lll hijllllflliil 1>J the lillllT lliMf Clii^- 4.4 1^11 lidAki'lliiill :t\r.\ cliirl till iii'lil iHmil Uir •pll'.'ifl ni'illcl .^|lll;lc•,^^ iJI^I Ihinr ill Olll,* 4l"l loml l<»' ritfn »». ttii^y (ii'iojiiiia i;i cmiii:! Hull .(imiiiiiniiu 111, ii liu;.^ Ill 111" •ti'ifl.T £,Mti 1) iiciuiiii i» d'* "in till' 3'hf r-IJiirt» mm iifivwiu'r .^m j.iul j;i i "iiivii i{mi>ih>?fl 1(1 iliiKl i'miii;l tiluf (iKKiiit:! ihi' M'kMirt III mu' S.*(>ifl«. vmflcr iif tn<lii>'« Brll tiaii:li^ii- ,,| tW JilMJ-'itl tt'M'kwim pliiM.li ,„ „„, M rl I 'II* II I rtii ili.ilin itli'lllitiilk' (J (iiiiiiiiiitiii'iiH mnv. ijtiiiHKin <'t"'<^"^ ••"•w /Tin iffti i<i((iy.>.,T illiii 1>'.IH\V "B iH^llflHlJt *lllmiM», H«nt* «^ vw lititliiHI ii\\> itMOKttl vin •w.-m.vA itiiii,,.. = jiiirtiflMrt. *»««««"nM<» il|:,i* Mf.ml.lll (Old t«l<Ht i,« I!" .»»»n..i* m tl-il, *.» >.i'*i.M, ii'iiy.t) Jiittf^w* *iMi „ » 4 jfl, .rti'i'iiiMi! iBirtirtrtf ihii ti% mm* Urix Johnson picked as AIHAIA plsyer fin i Xll.l'h' Yiicjimji irailtKl ^<y .mp txiini « KM* * the ^mlJ l>m cdmr lu.ci; •ttwtc 4n ihf thiKl Qiiat'icf, mil I t I 2 311 iinmMfliii.i M..rti.«i* «, 1""''«'"i«H'Hi'ii «H»»w ivKiiue ;;, ti;.w.> fh.ii'i-«iKi s "•'i*) ti'A'mie ..w uti.' Hi.mnfla, « Uvt'.'^um fliw titiHlia* n-"!"!--.'!!! ilHlH'ifl *.wi»i Sim 1 nri.7 itiiiiinn* ifluiims *ti<'«)««<* s.ir «» liiii it!f.r - Aim niLiKIr i! *•* *'•'»'««!' Wl* — \.'v(ww»i il, feixmic »»"i»»i«inu«» 9ti'iliri>= :i, ) ii4;i| <Kl 1*7 DKif "KIHI >M(' g»>N« mHi r**.' - 4»)Mi|i<«» J, VIM '» , JSiii'hiitiiin iihiwiiii I) t Ii « 3 5 'II 1) :i chumpion* a,„.h,.i..i Mu<r %lm(^>. •c;iii'ii>utitiin<ti Miifl 1°, *:'(ici Uumtihf.v I'lmiiiiiiiid in .' jnii llip TJBii'rt.- Ill Mil' ii'iid ilii' ill! 1!lll'<l <|Uiit'lt>|- pl:iv, <''(ii'lh, . 1^ l.iHIIKnil Mlltl yi.irk IHI^^^^•I^ t -imins the niml jKM'iiK) imd *'*«*|»'» foiicJ) Konl «iiy<i.w V <-irw w.iil l'li!'i.si.iin».'ii ln!« « <i;uiiMl rtall jmd li<-ia l^i'Wiilnvv ottia the iHJoim 3<ir ilif rrrt of Uic fiatnc, Tml Iwl VtiMipn wuh U wboandii MO IJ t>nim».. IVick Willw Ilunt tMd li jmd Birk «'all.>f „ , 12. Chririmtimi. <»iili »« »iiii fifijflU *n Jjjp »firmid buivi. Scmn' I'V giunwt.; f«<i«i «4a) J: pohn*. n oimi'.) 33 n 3:33— M. MlhniiSh Vdrnip)! ««* oiil -tx<- Vurjitpw 3;' Id Jii ^i—«« lUllKW* . fSlwi'l'iKl, fc.».tt>»£, *** I"--* , 1.11.1 »iHiiwo« «'.>i«ifl m.iBii.-. ;(«» «t. ,iii>< It.'lifj Terrier boseba// team wins rain-shortened first game MiULf • liiitif 11* |B»'».n* t «>i!(iiMe itii< iiH miMX fKimi'H* n*' Ri";li wiiml iflK itmm w »n»«d t»' *"*"'»' iitii«MHK iiHimif •«t..'«iH.«)»»»vMWw(i tiHt< » inuiniti ttitw (H I«M DftiHti •<•"•'«'>,» wnim wiiti ..flHWiH, DiMMIittlt (WlHltl* iil(«|i IHHII i.R im. FlIW. ijiiiiiDii. II'W Ww(m"atlW iWf ^(tiiiVlIfV 10.Mlf it«» vwiWWil* i«' If MMK * Kliiwi* (HHP iflf PMI. ^iin- '• "il>«ti* •Wi»t>'l' l|frtl»«-liWW *1.II» vvoiy. »)i.iiiK'IHIt m'HIII .»<'^rt*"*.*' Hli;H- -fl'*** ««mliv/|.mMl< 9tlto»*iJl»f -atHBHJt* iViHti «.w>h iHir m.t»l.ii|. i.P <m« iimilW* I.* f K I'"'' ^ 'vonllii'i' iifi- i.mi'i'fl'o I'dw'Hi n.n *hi(»HWi<i* 'tin n» m-'^tiiv *MII * iut*i .ilw»i.«|i KrtHi.* iit< ifl*n. *Nwi»i in*. *,.«(. «v,» i.(iii(H(; SNM* SW«H» kimtm ^WJHM* "liWH'l* KHHlllWl** I'H' ifMlyiVfltw • UffniWttwH'O. iilinmillUlitP ItlittHfMit Hw liH>lft UU> itlllr *OHi''< .'WKitV IIH.M..^ ilMv i. titliHIliO" l|i iflit itu iviHi >(i)iiMwniii Reii«M(ii» ))< M iHi 11. <>« mvi>i«ti' t>f ui<tn«ittii««) «<i«»«tit UHiWk ihi rtid «(wim («.»Ht* -v.w Wimflf irti ity !»««* ««HBiii m« ittiiiH.' Wttrti *«ip»itrf«» *>m 'q)«i«<«i IH'iHjKt m, «>»ituri«.i.w» ittLtiMlm »» sivi> itiiKdOi ini Au<«tfli«i ,'HM4I !*lliiKiiiHf w, *H.it WiitMtlJUf ItHliD {t.Hii|.i« »^ ,* rt)gf> |>u*ii ut .'•ulViii.i.n. (. «imi«H«<i» iMi KlM' »0i!iuiiit jMinnir' »itiy» i*»vm> t» <««iliiilif iHIVIh.ti 1*ilJ«f ,«ifv WlKiiiu- » ((jii«ui>rt. Wii't./liiiit .ii4<« « *j(Hf iiN iiftMiiifA miiiii iii.iiHf, ^iin iniii'ii' wmiiiP i»ii i.'* ^"illuiiiii.- ltlB> 11l«nnm IhUtH <«ltl(|tl l«V l|uilH.l|! Ill* ,-|ll!»Ji(.|i,- lllllllil' lllll ^V" I'll*, iilMIO I'llM.";' 'nil i*¥ Ww* ifttrttmimBi ivnwui w«ne (ii.i>»!i.it itn VBW. ,-niuiii» > «. ^"uti • nxt .-tiiivo^m, «<ii « UlU *«nii«« Shf' WW M<ftif i?\v Ii i.f .li.ini '»! HUIII..- ?Viii: ftexs^!* ithitti tiittttr Oumit i.tti ,1 ^>*' fliiii.iiiid.i*' tmna n.x RtMiliiiiiiit itiii)» E)iii'lw»ii<ii'. *<fr Mm MttiUffll ihiM* VKiKmi <»«;\(lj(f^.„> v.'i.Kj)?^ Kn»wli>», (CrtiHito CrtKwrt, Ri'iKdi, is««i* fescfi* iwM "MB »• 'JiiM-tintv thu 'Jc'ni'it.ii* wHp %.s.iiiv, R P"virtt. *, rvttti. ^.liW AMWMHI UlUf »« =^ ^ II II ; II III II III 1' J' I j' 11 mil iiih f •«!(l|f!Mll <m« ifliF mi«\t. ini !<!)«| i.(r l«B> «tW« iM8«« tjum* mmaam n.^ "n« ?^n..r..ii* « ;hx <«<« « Doiifi Chndenott rettrlng OS pro iMrseiMff pfoyer »'i.ii.» ««"<ii!<>i(Vf f''''''*'^''*i4i>i! .-6i.Hrt (fU.-i. (ftuHifeiiiiii. mt- * ,jwi iili.tim* 3 11 i ». f "rriTiin-* vii-MMU, ti),pii|UH v\ff'n^ ^ *i r,., '1^- <f-'«"i« «„<^.»».,tt. ,1,,.-,. r^UTZ "'^T r'"'"^ rtH.,-fll...^/l (,1,1,.,.. ,„H( Nif. Mill) I ».>* *'<««-• '^'""'^ * *' ^«"»'n'«* It \ 'in rjy* - J jun ««• M «•»'«'«• <'!l«»iB.M«Jt«)- imiiSII. ^IKS *.»«r« ••iil.^H.i! iili« ^-^.^ Tim Ufood copfirres men's iigure skofing crown (fft>i«i»«i>i»i *t •Tntl3(.|«i«i' mil* H>i«#*« ittW (H'tviBtf * it* mm. iit)»ii »itKt.i»nm, ftiKj AvvAi i^'indM* ri*m<i.H(iH <*(! * .'^iniimrf t«Hi<ii* irti atr i.rt «r >«.iii til. Hji .m.hm; Vfun** il* KK«* lllu mil* *a.ntt wlflk >f<tir.- Willi rtmiDJlf-tfli.;?*, WS. 3Ji.rtfii "i»« ('C tfuwKii ft.livn |C )t.nrti.ni>it> »»« ,«rfiiiii'»i^ ftf"l» HftsKi iin ifl .iiftn (nKtiBui)', i<tp «rtm(.i(i (tt»tt anit 'RiwjftHni IHiN l»Ki!i» ivmumvPir. tBnid fiilMlWt wil-* AJciiii Un «i« «»<«• • «"ti.mft.niirt, fiHiiiji Itms-nniii All' »i!,ntt>. lii.mK iiK Vu.iMi.i.. wn..pi ni« efpviaJ* H>» tifiH^t ,«>Ht m«F 11," i;,Mi« -wntrt 11* .» fimii)mi;ii>i ||;.»i>ii<5 Ihx'n Ri'i'it fmiftn-itmss- ii« »';i'>» i.fv.f iK'is-' H'-ntVix Hu :n ,iK' iti. i-liM- 'H.I* mil!» Uuirf ti'mr Wlmtf WiiiitSIV. Thfi 'tf lh.Ki.1 lifl ,» n-Jirnti. tvi. ..« .^^it nfsi-f ji'ui..,- ivi.M, ttiiii'» * ^ii.-,iil>llil'» tftut "ttuniwifiili *"'" »• Wiw.Hi.* ii.i' «iyw. vi.i -ii in, ,,..r. ,v,ir i>«,„i,w v,,,. *«.,.«,.,• fi'M«^ p,n.hui":iv nHiBil.'s TRasW^.. 111. «ilit,ii:i H'Wlli.- ill tii» »!i.-ll !« H .iftt ^i ..it. .jlWrnji. JL- .irw iii«.i,U.rtii nr .(ft.i'it. nil annua ,mf HU'i* wimk nut n\m "* '"I i iijii'li JJirti irniHirtwi » ^'.'iWrti'* mik 'I.I i.m.'f.tm.' iiii'**' a,;»o.rt^^^ UMiiii'ir iiir V,iiH«i» «a(i.>';>i ^i-amoB !*» iii .«»>i'.. c ,murf,i,n» 6,1. ,„ tfiirti Fii'im e.i..)vih<fii.n. m' ii« .(t'iil wit* uiMi .siii ,„^.| ,„j„„| 5ni,,|..,at,»^ ,„ii>„. ,((..ti,i.-(i* ittHii. mud ii. ,^„,.j„ ,fl,„.„^. m„. sidjj «"iimrtii- •--iiiiiiH 88i)iciia;i i.i«i <»i. «v«iui^» fm^ .wi* .di-ii vmiit imiii«i ,.i, Jim r«««f — <('m-»-w Z. Mwin» Pnisk — Sfhatl r, Jiniii-hrtit* Wii'lo'f I'Mlli iMM i«(lill 11' t iloillf?.' t« U\fu<X ffl«(l 1!..t»i'» !i, 1 ;ilill Ijiw K.ilin — |;n<tlt<)l<l.- T linmiik 3>l"iii!liiil'l«. iiiH fAii.)> *!ettj(»}UU»« «PltJ*JC!f iXTi) till .-ii-iii'^ !l<'». ^tliMii """ ***"'"'"" —Tltt) WoiKt. 8 30 ',v«n|-.iil{| pill. <n«'limi'l»! WniMI Mllfl «'« n\..r;m.rr.rur.:ir'iV'^'-'' j«<i^i»i'm«iiw 111 tiw iiaiiw g,«M.i\ji.i)m»!»<B'»<ii«iiii mic i™. <ikmtliS t;'irtii\ 111 I'niTiiii'. Ml. JUiiiv.te i«W» M'l.l'jfl «^«im .'llHhllH.lh. 'f>H'»^' •»*iil>nl», IK .)! r>i,iti„ -fl-Hdlsm *.iiiiii.t|) .'imliiiimi.i i.'li iiithmn 111. iiiiii»fl Sirtii* A T..V-.1I'*!. lliMimliiMli ^,,.,„^„ y^„,.,„„>„„ Mll^ ilii.'f iH .'oiiiliilUiiii,^ will .1 liMNi .v>iiv< rtll'.^iht! «Hi1 iiw iiBiittv Wiiiut .Mmi«>i«ri t.iii'liii. Ill 111. .'imti.il •^l•.l.il. llW- t«il TH III! lllll villi <i 'III' ••••(•'•WIWl (Itfi llntl .- mil )».>i>ti„tl>.m.'. Hull iifH iMrti W.I.KI h. Hi. ifiii ,*(ii.>- (Crt- 111 IIHimlf MHH IV... .nl.-l. ' ' ""7" lK..i»..HlHltl .<lllll||)limi tl. .Illlil Vlilitll l,.*H.WM)!<i.11 111- '"•'"I- »l||ltl vlllDill v.*. lU. .)(!.* •'1U .1I iiMNlK* vi.wllti o.mi, 1"! •••I'Hil "'lew AAA* • .•.mi -N-HHII.. tMI' Vic- tfiHm.|U||i •«•"'«'> illilV.lfl KiMll. :MI i)||j)l|< 1(1 v.HiKi t«Mt> m im. '"I 'im«<v «« .>m« i«»Hin«« ;<tS(«.i«. i'.l(*).H, i'Dn. .illUli .i.|-.i.vH|l«l(lv. .>«im< '.liH 'HI')<«> (Ml ^s *h*»i I.I .'iiH-Hi iiii.H *'<"•' "111 'H I" Hurti" min ntn (lltiJii :«(. Vrt«^ Tirtl'Wim t>f <i «r' J.»H'Ml V'»i,.-.l,(|; iM itniHMI *l«ii".- ''..••Ml. «|i>i J».iHl». *•! II' 1. «)l)i -.^'H il.llid -All..'..,, iiititii .'rttiJi <i>.Hi «».» *.• |l<Mt,.lv|.l|i illMi 111 Itn tlilllkll illl^' III- l'lllil|("«M^II (inuiMlvi Mosf bofi pfoyers sign confrods for new seoson Broy Mvsdi takes job at Wisconsin 111.- iniitd Pddfk wios QFqNMT. Cbdifeylises .„, „ „ , ,, .] M ,,« -•' «» ' " i;in---iftii- »i»v« .<* .»«-.-i.-.-.iit(: '(.I till. Vtti:"rti)l! tmiw VfifnU'tit jBiiii ii.mi.i. HUM .i» ,111 « |,„|„j^„,,,^-„,, i,ii(..=ii{i.itf; ..viHV ,|. lii'iuKC mviv nfl W,«;VBII r.ili., nviy h*. v.i4r«l t» 11 1 UK iflii. '.• '•."Ill"' i" '"' ''" »8i"wi». #iliii,v ,K)ttiiim:ini.ii: B' i»«i)iiiii.ihii)iiBtt iiijini: !.. imKii.ii'li tn.. i>f(>fil«ii) it.fliid.wfl.iii ili. iv«. *m fl "•' fr'"":*' VB^ ihiiiMitit iri",..': .V,..- ,.m,.imi.»'(t Iliii'tlli liBii'lllllU Vmi'llll '."'"Il vn,ii:l,i.- Il, ill.Hilr, llitiltll, 1C1».H. ••iHll'i FIViilV III. i;utti' It' > ,il,.'...r 111 '111 iiiiM'M- 1.11 tilt M, .Hiiiiiiiin VIH'nil. 'ti.iirtt.- W |i.i. ..|ii".i n»l|i)|i IIKifl. ti .•<l|i|)||i|.-W tllL lJ;'i(!\K> *im<i i» 111(1(1 ini."" -.i.rfit-'* •vtiJi. !liiii^)i(;tl ir iiMiOi t>*iii) Laken Mtaf Sun% HiiHJ"'... Hi 'tllwniK.* !l(lt •litiutw t|.HlH...'»i.i|t' IfiliilF.' lllll'- inniMfti'll *'B.l.||i.iHi IIMl.''- ilmJi „ '!.IK. . .il* *il't» *'.'^!."""*. Ill I'liB";!. dhdiMes Ydkycskge byCRnB SV'l'llll.l ^ll' •..llll'l.ltv,- .Vi|!|i iMiiitl'r i^iiilMii. Ml. :|1 illiilil'ill villi n.j-'titfl; Hill Ulli.-tliH iVlV - •"P it'imi'l. ntli'.i.iV ,-.1.(1 In wmiiil' iiii.-(iir» 11""^" <" «'Hi". iJmm i»i iwiiifiiKlti* iiinrti.- *-H'int!* • 'hi'"i)liii '••ilii'' Som Jones winding up NBA career best woy ll^.lllltKi 1 ,..•„.- -.^..iv. - <,..»». 11 .H..* ,K-w.mmw .IB'mK-'''iimiiMiiu f1u .11.- ill ini. «;,iRWt» Clio* ..F me ";v"'<" -o^n^i'Hi.ii itnK-*.mi.it t?»"i--"* wniftunttf; wt. 'HI' ^t^wW^^t '(rt^w^^iW -(MIIII.. ' ki. Mil •HMtjo (' .MH.HOI I'M,if 111 'iMi *VfM^h»1' J>«i|VII ««ll(H. '.ii •4Mt/ .I.,-4I4(. «lr.ll-.ll *»w«'li 4*»iM. ,„x«.'c»ui< nii.)- «M 4»Wi »».H(*l' 4.1 Itl. A- 4''**' '¥W»l*Wi :^it««t 11 *»•. -Htttl 4«»< 41-1 li^MKH- ^tlti ««i «tJ«il -WIIIT »UnW.».»l .ttv»*M\t*mt«ii )M«i4ti> im (< Atim* !«•**»* »*t<i.<ii <•>• w r.*^'* 4 «»«W'* *| 'i^i «wt. ;VH' , #»ir^M'«.«i«i«.m. *i^i. i-i'i* ^'•"«'*'>' IMWl «« MM! 11 ''l-'l' "i «Mn»l M|MMtll*.lf '>< .(iHiaiNti «(yj*i "t«.i (ii..'..'.. rti.yi^'- E««Hi> 4i>Wi (.sittir. .11.1 «.li AM...IH •0l*,V *• iW.'i -M Itl. Kll.lSj)!. ,^^„ ij.,»j,.4k.i, iftVMMWI IMI litl.i')- «IH|.l. • j).|0,;., >I»i«ii«li *MI» •lOdMll ••MJ4i !»•. c^i).,^, 4i«i.»- (.).•(. lllll ri...i villi ^'Jl. Mili'lll .llHI.lUli'Nl''ll'l" i.xli.;tn ..111, l.-i. Il- Kt..|(. ,|..,1.... . . (t. . ..U.,.,|l-,l |..Bl(. 1, »>. • 11. . .1. Ill- i.ini l,..„, «,,H.,„n ' •"""•"•tf" il*--* Hill- til . 1 1 .- J. I 1 n iMiiUilliHi.- ,„., „„ . <"<'•' vufi nva -wcmH* HPIHIKM. ftilHim.i'o .n,«l« it «v(.m .»n(i -. '«.l»..'n-l|! •l|l(«n (ill-H- l( .Il(. ..J. .-t .,1, •Jt.,v,..i '(111 .„ ,. Mil- Il llfil'llH. '-t1» I.Hllil.lt WVIPIl il*lll>l.-l 111* (flKKlllB IHl* •il ::i.ii. m-.-.iHin. vi' iii.i 1. 11 'i'.'! I «'iiiiiii r.iiif.- („,(„,.. ^„„ .-ii'iin* i.r ,ii(.i..i«..v.- i(. n\, nt n. Vi ! ,11 III, •>MI.,Hi ,,,,i.tKil •,ii<u,..i« .Ui. . ria, ,' ' '"'' " "" " "lil"-- '.IV lU.lll "»"i-'il- l^.'VI|l |-.,.|imn.|.v ,i(,||m,K. M.mijl.il. ,m. lIllll „|. ,„ „ .,.,„„„t,M- ,.K -VllKMlMU -" ll'-«lll«- (I.I- ,'(1,. Slllldl-,- ,,.|f» iii('.iiil I'.il; ' W.Mi-<.« K'IIMI IS 0,,, rti.Hi.fiimi' * .III".' ' •'• |oi(> illilliii...- ¥.«•« Il|."> 'H' 'III! a-. »..H'. *•() A (.)i.|i .K iM i' ,. .,..1' 111 111. •..mit- 1.1- l.'l M.iliii. I. i. ..Mil 1^ ..].'l t.lK.'l, |«!i.-l; .Hll|l IH, |.j.|.l(, ||...1*1#. 11.111 .1 II,.- ,«(ut«»' l^'i'l^ Ll.MUi r<'i.V*-«.|*lti Ml liijIW' lnlll.ll .--iK., ^fcv l^^Httiil ^I4>^ ifllft4IVWl9MII «Wfl •4". *•: *H (M ..,Jl .»..i..' f- i«i.HI|li- *>.U.|. A-llrV *M«H« t..^x 'l.l iim* i4.i.tlr.4'>HfH#4^ -Ali*«liU4rti 4,"H«v •IP ^;J,^,, ltf«4tHA»«i (. iiuivi.i'l "tl... ** • III. K.ii.i. «"lll •111. yiiiii-'it. i>t.h«i.*. H-IVt l< ,«...»i •Il.iii- <«l.i' «ltl .MKNM 4WMH^ •4-- t'. -nil *i SKI -» i4i 14--, 4. w- i?t) -am <>,•* JVT. ' •«(»• II -rt ;•«• |r- '4' 44 .1 .limliTiar i^.l. ^ :u ->7 i^Wil^l*^ 11 WllWIlWItIPp •<(lll'*rtt.<l A ii **( ©H '•'"•'**»• T)-^,CW»».,fl .«ll II !4« l.'l !4»- 1-, '.-I'T' -i^r *|i' .*l'- ••iJJjit mil , 1)1. ,(,>,Hi.i- " (l.»l,I.Mi .1 (1 (1- «,l|t tl..!' ,,,ii;<ii )i (Hn.)! .HI t^\^•^. (i.i«i.„ lil-.il'il(4. iiil^ i-,iii, 1 i;;.':- lyi 'i-iiiiiiDit II ^, _ >viiiiiiii r;i vif,- tiiiiii. . ,,..,,1 it. •'• " •> 'li» H-MI.I. 'II ..,„<. ,. 111. I. .lli,.!,. I,,.,„1V in.111 ! .11 111. I -I V,;., ,i(.i..in..ii f,, i,..' .»,...«, I. ,,tiiiii, Wiiti.imu.M ,iii*r '»•.*» '''ii'.'w.V'iviiir'>viii'"iii»<i i.voi> w f.i'*- ^lacU't »M.Mwr ll^ ti'+K .^.ii.i.iiiiil fl* »>ft whllTHJ' 1 »tH ilKu. . fl.ll 'H' i»|if ih.tlli. ,,„^l HhiJ^winwl' wwH' iml '*^»' WlHiiIrt- .11' UK* I. 'uHllMUllc m-HMllltlt ,im«»Ml. illw.)!.*! ,H «.«fr|irtl II'IIV P'^'** "'^ tj. ijll.iiM n.i jilti iHMttAMM ^^^^^^^ millliUP ,|i VVi;»<niliKtoiti "* "W»*<'H«ltt* * >ft•tK•IH^ rtl>* . clilM.il. ... ,-^)il.>«illbt » «1.*.'<*' fWw IVSnVw .H.* 1* "•'It' <'«^l'l»' **IIHl* H'» !«(m»i w*M,»* - - A ^M^^ *.!d4.»i. rti uomiit i»- m«. •*'«»• •*<'««^ .'t^ *•»»»» 1 i*l,immi;» 3u»iim» <««.. W¥ W« rW^OT ,II(»I'HB* BiiiMlw* iv(«i »i* 'w^.'' * *»• 111 fllluiW-5«' rt'l-»t«>V •«"«• '-tl* i«.lliM. ItllHinlt: Hi, llu WhllH..», ft>»)»<»^. "Ill *ll>»» iVOItV •• •(* '|M«V.* ittliJfc-' - .;(„i„i,i.,», •»< i**** I. tl «f .v.(«. i^^^H ««w . iH-iitM. itiwwfp H., III. wwm*-. ,f ... .t .« '•»' 4C •«# ,^ HH,ll^«.lhNli, it*.-. .«i..,.*(|. *" »'-m|..«-. -Vtll * ,H.M.Ik, iiii. 'tiiiK' 'iii»rt rmii, w-.H- Vi .11.1(1 it(.u.Ni..l rill- ilii. S(.v,-iHf, r,!, \viH'i.i-«i i.i(ti«.m'««i ii'liiiiii.i ^ttii *i'».»iv .M 111. i.i*.*..- ,VMin. •(Mrl ^ #»i.l »i I'l'i)- .' Hi"" JNi.MIl,'' i*Niii n «»*n •tnii(«.«.')(«in. m iMiiii-«i»*..A IHW|l>4il 'll»lH«''»t S^'i-^lH'tfl-Hi 1«i U.i>(.ll liH' rtlMirtI,' l«i ^f, w(i»i WM^ ixiwiiif "••tiidf -^^ ^iddmi.ii'' KM ».>ifHi III', *H' <tU' jtll.'fcl' »Nlill' III"** )-.,.l|..».i 1,(1 < (ll.'illllill mm micri in ni. ^viin .. T'I'. «" ADH-^I-^ i^ii i*>ii.t.iiiM> ti-, «i <;di :tiv nil 'H it;i i»» «„IH,V «.)|(UIIIIMI •iim>¥ii«. m.'iii'iiii(- (. ii-..iii'iii S««ii«Mvik «iHH»» i«,vm w.'oi'ii .« lii *\mm H„I(.HI -NH*. -si-.iii. 4M1 l<•tlH»*lHl»^, Willi SMMiHrl 111'Amt*v- »n -Swli ^(Wici *1Ml :JM l«HM» 4N<•»>nl^ «( <|KM1*V,1M.'H..1 «ilHH« <;i«l* III.I W «l> (»)|.>Hti|<Hl # *«tll4i *"i*< mi **>( w «w«»i ,fwb. .JMiiiwi' iXm it m\ *> i«Mii»i i4»M' Swwi* *'llli 4« 1it»' A.)«o Mlilt.^ 4 *l.« tllttlltl* III » 81 fmm •»» MirtKiiiwi iiii.. «?«i».Hi 411 horn.' «nit -w* it».i»' w«rt,v itiiHHii -wko mnu mv* »\ow Mo»t< ^JOHWH* -VH^MMMIt «l «• «»m'^ IIWI *>rt)lH ^<rtHI«i>to «|H «<WM tlie * -WW «•», *jtt^' «««^'4< i«fit»» im^ '«) i|^ «M« •* 'W<}Ac mmm mi otxMNi m«» m 'm\m «H<I iBIVMMd 44 iWMHHHMtii, >>«nt« 4MIIM iC^«IW llMHtok i.ilt'tflii >U>|i A)UI<I((>^ Htmitm. «(MWIi«l itti mttwi' ftdtfti MlKtme i.i *<«lwi» i|ti>)H>««Hlittl Ji)U<ll4, 4iM<tUK> li»IUi«l»' 101 i^llttk 4^ ml) •,^ll..«»ii." <S-iv.<rtH*" ltf....-4.(l (.1 i|/>-*«WIH 111. ti<'»»«»»-(«i'.tl- !»' '• KMV. n.*«llt? Ml ,HII 'I'"'-*'' ^<K\\{m Id. '^I.IM.I' -.i.llllW. *.H.N.i,IM. M. *'.i>i>H •»l.t|i> rtfll*. ••f'V* H' ». iU>.M(i .vv* a|!'.Wl ;t^,Jiil.,(.i Mllil lt«. (.1l«, .mWll (||»»1 '(•"Hit Itlllllllll* .m>ii It 1II« •*I.W»(.V Ht;«H ffm 4llt,.^Ml 111...(*•». >l|ilH[i' •(•: (ji.liHH tliiiyifc 1 (1 )11 i(i».hi<i vVu t.ll'^' '•.llli.tlf.l rt'.lKK- l"i,v-il;li.. HHl" n .irtMi- !ll'Mr .- *'.iJ(l' iiriniili itK'M''(l|i rt»(li(t- ..-HiMlf<illi..i rt'tiM-tlf. itii(i./i|(.», iii«l iltllUi . p .i.ll, |.«il|H.(«.lU. .W. „.,„j Vlli H»i .il i|Kl«l •' , ; ,(. Id. il,.,,l I, ft> .11! ,V llif ,(,.Htfj,| ,H„||, ,,„,(, i „«l ,t,.|,i. ..I!,,,...,. 111. 'Milj '••.imiH.M*!! ,^ , ,„„^4,t, .(llltt. i|(*('1; n- II.. ,.,j..i»l«.- !(•» \^ 'IfH I xviWt: .iH.kl"- lit- 'in* "' 1^.1 .tV'H 111. I'lii...;,. 'Vmii. iltiafi. -aHMllx- te r*\ .i.k- it.ii 111! -^.1* flVk*t '(i.H<<.l»»». il<wtl W^iWI ,|t,. ..||,||M.1M linn. ».t(tim«t -..m-^- 'IHhll- vfl*. .(;(•.nv*" I • («»tlw ((Itlii .M„.i., v.i. Kl-.iif *>M||.i, •illll.i. t|(.H. riiWI* 1,.„ H',.tv>lt|^.>. ilHli AKirtl. •l.,lll|H .(....nil. II.. tllMli 'I*..' .lU 1* ..|^i .•-•Hll-M.IV 'IHl' l|«. H>llll.tH>i|tMll. 't*.-. -.«it|ili«H tin «ii.ij(»im> kiiiiiiiiif ^M-rtJiH. I.I-' 1;., ili.i.lf. Hill :-M(V il(M.kit.rt il 1). 1 . ".It lll,i I'll, lii. ,t>l.l. ".(. M..|(|i,ii.i IIIIH' i''lllMilll).' ihli; lllll i;i-„,l, •V,.ll(,..- K) 'II. rtfllll.K 'V- I1I..I 'It , illlil iVii|'\' lIKlllitl iHd OIIKiVi'ltl Kiv iiiiiiiH> It iiitfnm* 8ASKiTIAIJL III !|.U 0^ ^P^ttf^W^^^ ^MO^W^HW •)«• *»««IW> t.Kt-, V «l \1iilll(.l.l I* I'-i^- H* |r;i|ll|.WIlli I'i" W-H-HlhlHOII i*t lifWll <l "HfiiKui f(« W:(irf1ilimiiH i".*! luo).- Y'^y- - rtii; « <»iiiiit-(fllf.M iisf I'MhiicHlliii' '" !(„c iM.i.mi. * i'diiii.fniM uwi.ii. ijij^ p,iiy(iii». nil' tt»*" OiHKt. »«I'»I1I'I* * » tt,MH' > ?* 15I.HI ^IK-ialliK. iiP nil. Cult ^(olf' lllll Jih„»i ,fi.w. !«lith. fA »,)W.I|.«. PiKftK.!-.. rtmlliy .III. .^^rtiWC .7* .4WI*«» ^WlB* IK ni.ii«.i!i» !iw> Hi. JdBiiiii* (f(,n(»m»i ii«*dimtth.Hi i« ^wmmil B»H.* *»lP|.SI'lM.»i tin- . * )«)-, TJi, *^«»*!l1^• *H<hmii«i< «««»Hi* 'w * *WWH«I'yi,^ I,^I„HH - MdHale's brave to go to Milwaukee y^^ft^^si^ ^IWH dinwmrtnwii turn iiimi .»i.«... infill iiiiiv^- .,7»M«* .111 mtm\mi' I '<H.« irth^ti T.>i ,1.1111 itiMi. Ill .M.H %0m\\' LT^^M I^M^^Zi V'^X 1 * J?. ••«(i) HHmi nil* * nil " itfiniimi ttK'Wi.iii *)«i*-'I»WCI»«K HMwmiiU, www:' II^MIIMF >«!{l«tt * iw •JUi. imwHiwi-mMiw wtiM- iiHuii' f\<ii'^» » j» fa* r<»ly n.a » .1.1 ii*p I 911.V. *H<>»i lllW I*!**!* •» *tti. Wlf*. '""«• lltHIIHM' «m.lUl« He «nil«|l IH. <«lli* "WW* iHnnW 1* win .H >|,HHI ifW^fllW 1I» 1MIHMM0 <1I)IWI»II ^l*<>l 4imi «H«I iV^ 'UN.. '111. J**.^^ 8lt|«* m.lMli *H»mlW* Wi^^^ iKHW 4MI >4»N. i# w «Uimii«»# u HHMVi iMinw iMlw* «»< H.) *>«». iw» ' »Hn 'm mmtjm .^vrntm U ..N»IM»W«WB6 * '* ••n*«iv*ti«(»iw Mliwiuiw i»*w* ««<n'ii *H «tB -iffw .w^ .H. mm imm.mw <m»i* itm *>m urn mK mmd' ^imf m iwi*' ma 19 wmmm Ml iii> ;TOS4 2A iM Jlilli iil'.^ AtHHI <«i," 4I«I(I %hrMt\. <\m Kllt, itttttHmmlUio MlW >OlHlt tudllir naillloHi HHI «W "tUAilk'llu; i>HI «lM(m liMlf Tf\ i|tt iW ^ linvilfl.llH 4lWt Awn irtWttm' it# «tl(l HmmilrtU W4Wi eUi i^mtltlHt ^IIIV 4«H« « -ritlll Htull i4tHI| ^Mt^, iii«<il-!a>lk"" 'Miimivillt i>«Wi> '"Mlt» mul^ 4St «ll« "Hutl l|||iHIHi>i» itnH nii.«, OHH IHH IIH. miH .hmil r»<>> i»>m^ •<mim«f illn 4"I«I «» 40)111"' inn«.>^>«H.-'.i im,V WMmflli «IW aWHll «M» 4W> « 4«ll<l« IJte milW* UHolkX') "iHIII '4l*v allll.>"ll« 4ni.llll« 4MJ 4K "'»l'«l IflWHWW"' I 'riMVMHl *iiHUr tvmw aWT ID tlHimi JiS tinw Vi»i* M« tiin iiiii'»*H>«" lOiiiiH »w»i*»m% m mw wwin,»mwj«(»» IMH «fert •••«»«» mii'" ' mitt im *mm ill M itMm i(«)iii$'ffima* turtMauMi 1 DtiMKlti tewlM 9!lHi<^ ipiwil» mwiii MitH iflufl m iiNttKiiitiMi^ VtMiiwmHM; mtt^ m tmHn m» It «t*« WW WW «imuB» «ttMjH* - . - . -1 . i^»_ «id <«a <A( 4t* m iriMiMd A'lMw iiMawii«tA. 4Niw(Mi liiMlle «i iln»4wiMi|llwnri « Bmnllir Do yoavvish you had more faith in GocH cent TOikliWC CtnitliMl IIMCM4

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free