The Courier News from Blytheville, Arkansas on November 25, 1939 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

The Courier News from Blytheville, Arkansas · Page 5

Publication:
Location:
Blytheville, Arkansas
Issue Date:
Saturday, November 25, 1939
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

SATURDAY, NOVEMBER 25, 1939 — — » • •— .*.•,) * i yx i JLVJIA j.j id i\ £ COUSTV OP UlS.SJSSlVl'I, ss: 1, Hale Jackson, Sheriff i K^Otfie Collector of Mi»li,l|>|,l Cuunly, Aifca us. do hereby certify Ihul |1, 0 all,,;, IE a trui, and compared Ji»t y f u |j , ia sons, firms and corporations whose \>c ioual taxes were not j.alil as of Kovu, I,.-. 1 6th, lt)3'J, iind (ho k .H,,io h hereby relumed dcliiujuent. HAI.K JACKSOX Sheriff & Kx-Offitig C'tdlt'i-10 Scliool District No. 2— luxoia r>ei. Tot Allen, 0. Jl. IU " ^"V jjf'f "' li'' K ' ," ii illedsoe, J. J. , ao j J Horn,. W. E. 10 ,'i IlrjJforJ, frank ,;0 Jj llradforii 1'c'rry -in in UmJfor.1. W. K. ,$ '-? <!mvfont. C. H- ' ,,5 ^ i>.-iiiiel, It. J in i i , . ' * */ 1U l,i Farrow, w. F. [° 0 1(1 ;.""!'• "• *• 40 1.4 ii» rmo ", 'i.. a 13i *••' Jlarris, J. K. ... . , jjWs. J. K. \f v J;J Jiiigmi A .Sui, ;12i uj 1"",' '• *• "• 50 1.7 Jackson, Jim , ,, . , johnw,.. c. o. ;; Si Johnwi, h. A. 45 ,, 5 J0110S, Casey (;f, y -^ Kt>o;it/,, J. K. £5 1 y UM-IS. A. J. Jr. ' 70 •/.) I'Ule, Henry 10 j , Marlw), J. H. J2 :j I 1 M oft-low*, ,]. o .- o i' 7 ilt'Gehw, J. J, w 5,3 PAsi'tiiil. l.il'lv "«- H ft J.!;"» s . '"'.'I'. "5 "ioi K!',""' i; - "• u5 "•* j !-imni«ji>. .1. •)•. ,.,„ ., .,,; Wufl'' '"' *'" " 10 : ' l; Ws-'-cr. ' V*' X c ' •> ^," Ul.ill!. (i. P. ,70 C0 2 "ilsoil. JnuiOk 55 1.95 iWon, Coy . (i { jj Scliool District No. 4 Clear Lsko Alfonl. J. A. 150 5.:i| Ausiii,. V. J. ijju 7 ^ 0£ llHocliiini, Harohl ',5 ;( y, IMyi-kl ' ' ' P. 'l ^ '? ''^' Chilrlrosk, IS. T. (,r"il,s. li. T. 235 S.':r? fllilf'l 8 '"''' - 95 10 '" ii ''• .- ' ". . 1> '' ;) IS.'l.T VlLrJHT, (r:i 1 IOWA 1' •?•-, 'j ,:r. Hannah, Wiilicr -»'J £ ., HHTIIS ' OI>L' "^ i ^ Armon, J. i', 1^ ;i .^ j nyiK's. j M. .,,- ]il& lU-nton' VrttT :1 * i '- 4 ii, ,11.,...' MI. ." - iy i.-iJ /i'tni)ii«i)i, l jjicli HI i ,f, House, Q. i[ ,- '• - Hujtl.cX WiJJi« .-,0' ^77 L"* °"> Ut'iiry ,|o l.'i'j McCunl, Will ^ i'JJJ i!'! 1 . 1 ', 1 ' 1 - Al " ; S ' ^ a ' a|i I'tiwcrs, W. t>. "[l)5 l 1 -ii Kubwts, Jfui'H ,-fi ,"- 7 ItQCtrs i1r s . C. A. iag .,; 7S «i|, l ,' 1 '' tr ' '' '15 1.59 V" '11 •[* r '"J 1--12 wiL,V; A. T . • ^ «-p ?U<°°' <;?! 5tr '" N °' " ln — B1 » th «»i»« AdaniB, He'nry ^0 ^ ';!' Amu Store) " l '" i2 .^ , 3 .-, : , Alken, Hay ,7- rf ;,n 'lll'rn' «' \ , •'^" ^'i |:<l jtiifii, .Mrs. li. .) ''CO 9 Ifl Ai!i?o., 1! r K . "• "• r> °-" -'•'•" p|£ r " f l i Asher.' Krank *7« 5'?',! Alrhlcy, l.oo , 50 7?, A.Wn.S Tlinrmon '|2 i;| |7 BiTcOL-Jr '''r W |i '/* ^'" llabcOck' Jlolor' Co. -joSo „";'", Bailey, Dill j no ., 7 ., »i"loy, Oscar S. JOO 4 71 UaKer, A. ,r. ,-15 ^ ,,,. Baler, T. H. 5 0 0 ./ 3 ' 70 Haker. Leon j,IO 17l Jlarlicr, John II. • i in 7'-,, Htirllt.ll, Win. 'iJO 4 P 27 liyardpn. L. L. ^.r, ">'-. 7 Merle, K. Jl. 9 00 njs Bell. James H. ~,: n -,'.. Hell, Will ," l' e l lielisle, Jlrt. M. K. 50 s's7 Hellish, I,. S. J50 ,',, Binklr/y. J. M, 50 ">'" Klacknrd. Hell 100 J'T. IllanVcnuliip. IJ. S . 50 ^37 HInkcnmre. X. II. lio 7.11 Hlvtlievillo Minor Co. 1500 5532 Illyllievillc .Iron Si Metal Wi.rks , 300 ,, , 0 n.l.lll. I.ms ini) 4.7.1 Uoho. IV. .11. , n ,,. 7l lohnnm,,,.. I, a -Oil 9. IS Uoninr. James 50 '^.:17 Hoo),-. Arthur f,,) •> .57 Hcmker, W. W. - f,0 2.3,- liovdM™: i,: u 5" -^ llnyoll. Fri'ii 50 2.37 lt*)MW,-ll, 'l -l( ll, 5|J ., .,7 llrailshaw, K. 17i S'W Kra,.t\. It. M. , io 7'll Hrcnl, 11. A. 400 1H..I6 liri.clit, Cl.av. -_>00 0 IS Ilro.nlwny llarl.rr Sl.oi. (I,. A. llrookf. J. H. ' "k'o Z.X1 llri.wniiiB. Ilerlicrl Si) o'' t7 Hn.wn. Kut.y r;^ ."'.[7 >'rci\vn, i;. J. 250 n S > JUoivn, .Mrs. (Jew. UIO , ri llro'vn' l" *'' '' r ' ' 4 ° °' C ' llrown. l'a.,1 ,„„ _V.74 llrovvr,, H:.rvr>y ;,„ ., . 17 flxckley. Karl S l> ~-''n Bryan, , 1 ,1. 2;|s ,, ,., llnrns, «. M. 3 ,,l, .,.,,„ l!nr.,s. ,1. 1,, 50 ... :) , Jlnrlnn, I). H. -JO j.V> lli.Hlin. M. 1.. 60 2' ;i 7 Ilnller. Hooscvi-lt 7.^ :i.f,ii Jlntner, J. W. li;,-, 5 ;,;l IIjTtl, C'lclut 30 2 37 "yii. T- >'. . JO 'J.;)? CaWe, Hill J 0 j :V7 ('"in. Carl ;(, v 37 Cain. Je>?ip llr^. jO •> "(7 <'»Hi-. .'. A .in!) «"i'- c.n.,,1,,.11, ii. c -.„ . ,; Car,a-l«.' A.' .1'", 'j" J-^ <-i!" I °!i.'ii s ' | A v 1 ' ' 2 ""' '"•" Sr, r / !r ^ Young 400 is. or, Sj S"- An M'° 200 e.js ChtHs. Boh 7= ^ c fi Chitwood. B. B. ,;? 7,, City Barbtr Shop 100 <Yl Cllcti. J. M. 50 J37 Clsy(on, DwHll 100 4 74 demon!!, Tony L. SO y'm CocVe, J. W. 250 71«^ Clark, J. \V. jj 403 Clark, Disie TO 2.37 Cokman, J. R, 225 10.67 BLYTHEVILLE (ARK,) COURIER NEWS Co,c, Mr, M« Bsie '•-V.U.'T Cooper, C. K, „]-,? j^ 1 ' SK?rt "' A - '« «:S 'A.x. Mrs. SI, K. ,„" Jl.; Oraflun, W. I,. 100 ^'. Crrtli,', Victor ,[j '-•'": (Vuivford, Jlrs. Hun, ,J[J '•; Crawford, C. '!'. ~i ," rre«' or 'w C '\ Wl lo ° '' 'i Critler'. J.' ,T •'" IJ.O Crocker, lloh ',„ y j CrooX', JJrb, J. K. '!„ ••'' Crow. Mrs. Kva ^ ,.'\ Crowder, Jlr*. Will -. ;' 3 CHne'^i)^"' 0 " "' '« 51 CLimtiiirigB, Oro. 13^ ^'* OuuniilriKs, |{, 11. '^ y- 1 CiHiimidKliain. O. P. V^ ;•* CuunaitiKlmm, Uoy ^JJ ^^; Dflmeron, Jvliu 1^ til? I' 1 Dfjrr ii.,),, i * l ' J **.0 i>"?. i! M. ;?;' •'.' Davidson, Jess 'S J-' l^avis, John ^r ~ [>»vi«. Xel (Doc) " ,75 j-;j )«viv John' I). 'jo S-^l Deliitiey. Tollio ?n '?,•?' De^bnzo, ]). !• ; r :•; )en:on. JJuJloy t jo ,'•" JodMU^'ll'' 0 ^ a " 011 »OU 0- Jorsey. \\ . J. &Q ....^ Jumii'' e"i 50 '• ! . ; ' 1 JiHll-Lii '(• l """ so >' 50 2,,'J7 Inrlian', John ' 8 - U •- U ' s9 >>-MS ti. K, jo i;:" H^. '/; A - s» :;;,; ?, **.! U .,^ «li°l' 500 2;) v 7u •'!!r r< M'rs" 0 / 1 f, 43 ° 2i " aa :iii"' A^H'i' " r" "- :l7 'Hfs, <: i[ l! --^7 •'lltoii, Dr. F. El -I/M-I "'!,,' ^rn/ 1 "" y "i?' Hl -^ ^a? ynncr, \V. 0. 5a v .., CJl(J J 1 . "' 'ii'Iils PrinV 7- ' •;isliL'r, Uoinp'r z<\Ct O^g "islier. (.enniii joy ,'- , TslK-r, Wuoilrnxv IS. i,r, 0 7 'J'[ Vstor OINe ' OA" ^^-l ^rasi'r, \\ m. • ^^,5 ^ y^ ropnian, l». C. i=;fi 7 . , riUins, Harr, i^ , "^ rittins, .Mrs. Jl. ~7« .['rr iit.all, W. W, 60 :,^7 nllll,,, II. W. 1SO 7', iiirri^iui Dclljcrt ~n •>'• jce, K. 11. Sales O. 1000 47'*lo fnlry, H. E. )L> 0 4.7.1 HI 11 T" InS 7 '" Mis If C ''' 7 ' •azier, Iv. 0. •,(),] n' ,3 , 1 1> •'.•to .<mW, li. poo 37.02 "'»'. lra 200 0.48 raveK, C, O, 100 471 r»v,..s. SlrJ. A. A. ,00 ^'74 '""• "• '»• 550 SD'OS reen, J,,n,c» 75 3 . 56 rt'eii, 1 fit • 1 1=; t -i, ' y 1 ir> o.iili irime. ' 0 '.' 1).' 5 J ^^ rivyfi. IJnlj 50 ,, -,7 iii' 0 ' T'i ''" 5<) '•"' »H.''n?"c. " 'io «'l7 all, S.: 11. - . 71 ' ~\'-,r, ill. L. M. ii, V\ 7 all, Wesley s c 'j'af all, Klmer I,ic,no, Bloro 501) ^3.'70 i". A- t'. a^ 3<i(, 10 firj ul»I>lun, O.lio 150 7. II aimnocV, W. I). 50 -, ^7 inmock, V. K. isc J'il ancock, J. L. 17S 8:]u ni,|,,lon. K,ra 2M> 11. S5 orljonr, John A. 100 4,7.1 nrbcrl, Hngl, ;i 5 o 10,59 »rtlin, J. K. aao V.'lk nrcctl. J'u I ,J 5 593 nrj;cll, J. ... N OO (J 16 larjrell. .lulu, 200 0.48 ariioh'. Hen W. 200 0 48 arris, (Ionian 50 2 37 arris. A. W. 75 3.50 arrisun, Glen isr, 5 llb arve.v. H. \\\ Ts .^I G "son. J. K. it 3oiJ 7'.',o lawkins. II. II. so 2 37 awkms, Gyi>sio 0. ISO 7 u lawkin,. 0. X. 50 237 •vy, Mrs. J. li. -joo u.48 ay.s, Jolinnie 50 t 37 ajnes, 1,. K. 50 J' 37 "S-os. I.nl, 50 .,';„ earn. Jerry 30 2 37 earn, John , co ,,74 enderson, l)r>ylo Jj 3o» jo 5, I'nry. .1, Wilson 100 4 74 onry. O. J. 175 s ' no irringlon, T. JI. 5(1 2 ; 3 , Mter, .Toe 150 71 , fkf, hn,m»_ so 2.:)7 J"' 1 " 1 ^'' '• '-70 12.80 ' . ' - - '- 201) 0.48 olt Knnera] Ilmno 3001; Maist 111,' 1 ' It -ft ^"^ "ii. •,. ,1. r) ft 2.37 , I/ l '"'"' H. -i"'' 1 11.85 •' l^T M • "*^ "'^' otirl.im, TVJIiert |'j : -, 5 03 uh'janl, lila 50 ^.37 nshcy, Tntnuidtv, "so V^7 mn'.'.h'rey"'"^-. J. ' 7 s S;?g ,m.', F.^M. JiJ ?;^ n'sram.' \V.'""K. r " *"$! nifr.ii IK Tom 7^ ^"-|- rfcson. Ovirl ,o '.'(in AcfcFon. \Varrnn H. Ll'jr, i,,^ 7 !tire<Tj<, K. K. ]fi(, .,_"-j aivgrrs, ,J. J. l( ; H) , -j rii;!i;r :l '£' l>: " ri ' 'iii ^i enfcins, A. H. ; - (fl ., ;( _ ohnson, Hoy .-.n, ^'™- hnvon, O C 7-, f-'r olininn, X. K. jo 2^17 ohnson. .lark - t \ o •,- hni, .Vtllin fS| 0 r.-) .>';,} ,,"': hns KMaie (hy Kllintl olinsoij, 1.. H. 50 .V.^. ol.nson. Hen jnt, ^' 7J ""*• M. :(,-, || 6 B """• ,. R : l-"'l 7.11 " rSi ,;••,.'•• : 'i» 14.0:1 nes, It. t. nil) 4 71 i.e., 0. K. ,,, n tll onrs^ Charh>. ![. | (IO . L |, ojncr! F.' 11. r-'JI :''•'" ,.M. Mr... w. r. ":„ -*•<* ,cih. c.' n. -.r, ,'.,: el,ry. 11. I'. Jr. , fto ^.J vvmvriflit. Marvin 50 ;, ,,, relr. Ira - a ' ... vVltlngtr. <;. U. 7^ ."j'-i ifer, Allon 7'^ V-r ins, Oulhrio 2 S ,?'^ inntmoilth, U. cf, 0 '« 7 Class A. B ,9- ^ntsnl, A. F. ,00 4 "~4 nox, W, J. (Shoe Shop) 5n ,'37 olwyck, J. 0, or M«. 106 474 voonce, Roy 200 „•,. indram, J. T. ,7= .' 1fl "sWer, i. i. ji !•:: -acier, Ct>rdi« li rt . 75 355 artot, E. B. 5 Q j^j Bel. Tot f.jwton, Henry 1U " V JJj lg ., T IJij-lon/ Taylor 5J 2 - r f.oo. I.oui, '» J.5( 1-fSSoll, W. C. 0^0 o'' 1 . [ ' ,., rr * 175 s ' I'luUJnk^'i'"' 00 " 1 ' "»° Hs'i l.ons. Tohy £" 2 ' 3 1-oni,-. J, N. J5 3.5 L-oi'k: Jl. A. .jj" "'•• J.owery, 'sicrlliif '?J •"•' l-ntt's. linn A. V ?J -' a Jlait.lux, J. t. -^'° M.»l iladldnX j'lm 1 ' 3 i 0 "•'" Msln Service Station „,? "•« -Malon,', Uoh "i? n - s JJarilial), 0. L. ?^ *•* Martin, Joe 1). ,'J? ;- ;l JJarlitinu'll, I!. J. :!jjj> 'I*- 5 Jl«y. l.af'aymto "p'» l0 '" Majo, U-ontinl ,^* : - 3 Mayer, Allicrt ,,. "f-;" JIcAdamt, l.ncy ,' ' p AleJIrJ.lc, Waller ?° - 3 .McCloddeu, John • i; -'- J McOlellan, Will ,:! '}•» JIcFarhnd, Win. .,- ° '*•'•* Jlc-Kall, ,1. K. :J',' ,". 8 JteKall. It. V. ,''L Opl -McCrejor, Kddlo ,i X V" JIKflier. Joo , -j* ij'J; Mcl.eo.i, (leo. U r 'V* - :l Mrl.i'an. 1). (!. Jim. f J'" MeJIullius (iroce,,. .,?, t ^' 17 Meek, 11 K "?.° & --" J(,.|lu.s. Vick .,., 2 ' : ' 7 ««n»ii. n. K. -;x '.!•!;; Mi-i.ard. X. 11. ..f" ••;" Jlerrill. Frank ',,,;, '•••' Mill,., n-,i., '' i7 ' •' "" i. J'.ite t(i n . I7 xi!i'' r ' ,"•„"' •'» a'a? Miner, J. n. 5() ;-;|. itLlhL'an* ^,.'1 ' -fOli U4.,io Minyi.nl' W 11 (!• ,| ? 5 ' ! - ;i6 'litehell, Kil 10,1 ,'7 loorc," J. 11. i^'j •'•[/ lor^nn, Joo j f( ,^ .^ 1 ^'' ' 1, l ^ u '' ^1 .loifiii, Utililies Co. I,,,.. (2 °° 2l37 1 vi r Ii " I" hfc| il >-;>*JU) 5500 2 ti 0,70 JunJjiufl., Jjid .- i{J ^ ^ ^ uniniigii IJuyinotiil ] o(, ^ 7 ^ .,1' ii V' '''^ ^- ' ^ 5 U ? ] 1 ' H P * ^ "* • ' ' 'elloii.' i],' " ,>?!? /f J! 'n i 11 111 **'* ' * l.PO •T lll: ""; {-, 1 ""' 5,1 2.37 CJSHH, Arlluir •'iifi ,,] S||J1 J[|,.. i. 1 .,, -"i' U. la IcHl'x '^l^ | W ' 10 ' J ''" 74 IrS 1 '- j? S o^hl'n^"'! 1 ^ 1 , 1 F " -°° <J '' 18 u\V..' L rt «ri,lry (,l. <J. 7i y - &G J , lai ' J ' r *} ., 2000 DI.SO ,, * s ' "•- J1 - a(.» U -J7 Hryiinl, 1'^t 7^,, y ; -/,-^ K'o, liitrry .|(] j_g^ sjiorn, I). (>. ^ .jy^ 7 j^ ««.«„«.«,. .,,o 7.1, alliu-r, Oco. I,. 7-, ., r ,|. •«rker. Karl (liai-l,,. r S!,0]i) 200 i'is arker, J. W. (Trui-k Lino) 100 is'ao »rtee, llrssip (l)essic 1'artee Ivy) , 50 ,,, • llurMiii. J. K. ,.,5 , : ,,., ,""• Wy«o M OO 0 ; |8 ( t't!y, II. \. . i <Jrt 4.7., l«i.»V C.i'rej.' w««il. ' J0 ^ '''' hiili? n i "' :l °" 10 ' 51i nihijis, Chiirlr.s ...-,, , , rt . I'illiv. 0. l>. .Mrs. %;„ .,'„ liillljis. tVen.lell M ;,),„ H'MO krce. llohin 1.. ,„„ .,'f, 'o'e'nv, r '° "- 37 •ollard, Joe (llarboi- Kl.o,, " ) ° ''' 7 * 1 Chair) ' , 0 „„ orU-oud «. ao L42 jorlcr, W. T. , C (, j 7J > °«'>'. I'- C. 100 .1.74 Vtk'r, Arm Stevens 150 7!ii 'revolt, H. ,s. jjg 6 ,,3 rices. ,lain« H. ;,00 0 16 'rinrc. 1). Jl. Jlrs. 50 •> 37 ncllir.nl,, O. K. 100 4~74 ansom. Kit so 2 .37 ansoin, Jlary 50 3 ^ ayder, .). W, , 50 7.11 azcr, Charles L. 100 4.74 cymihl.. 'Cal" ^J 'J.'JJ ihoile*. tt. H. 2CO 0 , e ial-S JJarllia -Mrs. «oo 3..,] chanlwn, Joe. D. 35 |. B i ic harden, A. C. 1>OC 0.4S ichnmnd, lien 50 2 .37 idinss. E. B. .joo O.JS IBflns. I.. K. ,05 5.1,3 tuner, Herman ,no 4 74 iii£.?r, Detroit 50 ., 3 - ohinion, 51. II. (I.ii/urjr Sloro) 600 28..), oberl.., 11. K. (Jl. D.) 250 i, «•' oljinsrm. Civile. Jlrs. JQ 2 .3 lohintnn, Freeman 100 4.7- oniimm, Jim ^o ., a- obi nun, Will r )0 2V, ol.irison. Jlalile r, 0 o'V oheru. W. 1). .M rs . r, 0 j';,^ oss. W. ,1. 5 0 j,^- 05C'. A. K. 271-, ,3 QJ lostnond. llrnry ;; 75 u , „ yle... II T 5( , „;,, ylee. tt . t'. 75 ;t 5( ,lil,a, C. ti. ' eg ,'j'q7 ililia. .V. K. 50 .>'<l' ^i'". f"'' 1 «• 350 1650 ilil.a. Fr.'d M. (Tasliinc llilliar.1 Hall) , in(1 ,, ,, ijliha. .lack (C,,to) joo ~ .^.^^ •at.diTs. Tn.y f ,,, '.,'£ caS,'cV (C ,,y l °° ' L74 rni'r'"l» ol" 1 '' ' I0 ° "'•"' 5el]fK, I.ula Mrs. (Bakery) 1 Mm it'n ecman. JPSJII- |.,j , „, eyi.u.re, H,,l,erl (.Motor laver. W. W. ,7? i"\f lavrr. W. «'. ((;;„) 2Sfl jJ u^jj, lil'l"^' A M "i '' 00ft 2:lT -"° mckKy. ' CleVr.hm,l J ^ *'!|'2 horl. Ch.irV. aj , - 0 t '.,., niiiio:.?. l.illie ' 5^ !>'.,j 7i"1"'Mi'ir"-' <IV ' C> " >0 ^' 4 uith. n^njamin H. ,nn i -j iii'i,, ,1. -T. - , 1 milh. II. A. ,;']? ,_1 mill,. A. f. win J J, :| Sv <,„,„, ;- -j •mill)! Walter \^ 1'J, io'lmuan. J.' W. '' 5 " C , |JJJ *" P «ek"Vormin lr '° "' V««r. E^ j^ g 7 ^ S ^J§ pratlen. F. L. JQ g'g7 iprnyberry, T. H. .M rt , 50 ^37 ic V hcn°l'' s'"^ Mr '' 2 ' 5 I3 '° 4 lerili" H, S. ' , 3 .5 I,? iternbtrf. Jr. 250 ll'es Del. Tot ,., lust Value Ti illnvarl, I, ||. jir, r,o 88 Hlow.n. Claud , 00 t.i •silCHiiiA}^ Ltoyd (nil J i Stickler. Oco/ JSS ii Slon,., Ii. 11. 7s ,, "Irons, thai. joo 47 Ktracko, l.oni,,., J| r ,, 160 , , '""•''I, "ill IK 100 0.1 Swlt,. ,.„ •' }^ «;,j f>»|ft, J. I)_ i[ r(> ,Qp ^J Sivifi, Snnshino , u o 4'.! byke.1, J. V. t35 60 h>kCJi, J, \V, ,y« 5_g 1 sillier, Jo,. jJJ 2 8 Tat'e" J U ' It" 185 ? >g Taylor, Leonard MO O.'l laylor, J. 51. 7 J 35 J».vlor, lilbcrt 50 8,3 Tnj'tor, •rliouia, j,o o,, 3 T|,»!»««. Clranl js ,' e lhojn,>son, Herb 50 , a j, Thomiuoti, 0. 0. 75 a'j Ihoinas. Knthlecn 0. lio 7 t UKIIIIIHOU. 11. Jl. , 75 ,,„ lliomi.sou, kelson 75 3.5 ,i!',?'"l' M "' J - ''• 50 2.3 |,Miii«,i. t 1\ 11. . J0 o 0.4 TnU'r, I', 'c. |J 5'jj. _lVK'r, Itohert t\ ,50 7^1 Umilloui, N. W.. aOO 14.1! lr»nll.ain, Kim 051) ,0.1)7 Jravib. \\'. M. . ^ .j y. Travis ))avi,l , 00 4 . 74 JriMrlim.,1, J,,,, , 00 J7 j l|un,hle. llerlu-rl Jl,,. :<; [ J5 4,. 1B lucker, 1!. (• • .^ M gts ^iiriU'r, J. l{, 5Q 2.35 ;"""• ! ; ; ••:• ' 100 l.i\ '»'«""• '<• '• 'J75 13.04 bC"%»r.l 5 ° 3 ' a7 -JJllt, JtJIrOll fjg -J yy Union 1.1 f<i Ins. [•„. (lame | iocV Ark.. l,y U. 11. Wat.n,,) ) 5 0 7.J) 'l.ile.-ruff. C. V. ,50 7tl , 'ami ink!.', A. M ' *,r, '. '^7 \':in« 'inkle' Hill ' ,,',,n ri 10 , ' . "' , , JllO 0.18 _Jitum;lji>r. 1,. I;. r, 7 5 "J7.^5 Vadc, Xorris ^^ 5 ',,^ iVu^ncr. Frank ^n '2*'W Jnliefiulil. lloraco .Mrs, 51) S.J7 Valker, Kurl ,00 ,^74 I'ai'a'ct."' V M ' 1>f " 1 " ) ' ! ' 0 ,|»1»«>-.' i-'ranl. ^-Jo j^.'ij yj"'" 1 '" 15 " ""''I 100 4.74 •I"*" 1 ' 1 m' "" vis I5 ° '•" ^!'! r ' J 1 ' ''• 7,1 SI^SO • e,,l», J. C. (JEnin Street) 100 171 ,ol<f,. W. I). 100 .,,. \enlman. Harry ,r ( o 7 , , 'I'll*. N. 11. .Mrs. so .,';„ tllK. K. A stl .j.,, r erl, JoM'i.hlnc Jlrs. !«) .1,7.1 l '^t. 11. (J. n,]0 (t.lh «ll,r,,ok I. (). Jr. .joo „.,,„ Iif 'il, \V. 1 r,n -i -IT 1 1 r ii " >U "">7 •K"ii,i AI " '^ J;» tiiliikvr, >L ^y ^ ,^ 'hlicwuy n,,rlier Hlu>|i ] on .{;?X [irtrr.' S^f° ™f ;V^ JKk'ins. Ht>u , - 0 X , | IE 1 "Lri Mrs - io -^ VllllnniH 1 . j'olin §|! HJ [jlsmi, Ilafccr *i- fl ii'fsr ,'"''}*• 0. 11. tjjjg p' j_ : !;5;. v ^J : "°(i °" ^ >7 ' >|shl, J. 1, ,, r J. K. 300 illii' rift'.: Mary'*,,, .,»» 162 ^ irtiro, tlinrjojs 7 ^ ., rf . M '' I'^l' 1 '^" ^'^ ' W Dhtrlci'No. 5 0»U-lBlytl 1B iiii' 0 ii;.; C n rs ,;;, 50 i. 77 "k'rr. Jl.'. l»., ,:,', ! '!•', ank». Allie \r i(l ' J'Jj rosilo'n. U. H. Mr,. 'us .l^il rovvn, Ku^e«e •<ni) 7 no S; S?v"" cl ' : ™ !.'?? EL,^c. i !:» IS fc l i »; aj rr> Vcrnon 150 *•'' rojsjtnn,' Ij'lll ' jJJJj J'J* rale, Jy 0 , 37S 4e.C6 oyle. SI. li. '59 J " mean, H. n. - 5n ' "ton. L. 1,. . .,„ { ,; inglaml. J. W. 3) )0 tj'^ etcher. Hal (Midnight Inn) 75 i'stj ' Cy ' F l!"' J0(> 3:51 0 ; f/ ., • , TOO 2.1.78 ™»,7'w«f 15 ° s - 31 n stock. K. I,. so ,'jj oiln in, J. It. . 3an j, M ard"' 1 W 1° '' 77 iirris, G. If. ,;,g ^ ^ rt ayni-s, l.conar.l ,5 ,,; 6n lonrr, h. A. M , „ en.inn. Chester 7;, 2 GO '"• ^- -10 IP olilrr. riarrnc.t C. , r, n ^"[ ooi.er, K. W. j, 10 j;j n owell. II. H. i^u .^ ^ ^ rn'tt. r;.*'r .JJ , 2 ; 4C .^ l.l»on, J. 'h. 2,,, , „ ohc.-on. 1 ,s. , 10 , 42 "" * «l.>-»t 5D 1.77 •'':>•• ' ">' Ii5 4,1:1 ",t'°r K ' .InV H' , 0 '° ' '' iwVi'r T' W*'' 2 ,° 6 '*'' Sll ,;? S ijo. W. II. , on V-, cDeritiott, A. H .. 0 T ,-' c«oll,a,n, Jl. C. >,o l'77 rl.™,orc. .S. Jl. :,„ ,',._, eadrr. H. \V. ]nr , : , -, , i.n 1 com cry. Aaron .;.-, j.;,,, online-. <>n,|, Whisky shng> 2.',0 1 V. onx, Cliarl,.., r,., ,.,,.; am-.-, ^ llrnry r,,, , ,7 "'", !'• "• l.-.il s'l'l loin. K. T. , ]r) , „,, arVs. H. F. lr , j r , r . ark. H,,,- r,o ,.,; •ark'. (. r.. ,2.-, .(. u 'flrk'T. Coleman ;.r) , 77 'iprnon, J. II, 75 y ^/-, >""J. Jo- lr,3 51!) riile, Joe 1'. Jlrj. |r,o 3.:,, r,dr. Carolyn i.-,o 53, '"'• K- r,o 1.77 i.ii. .r. K. if, ,.,2 iv>;e. A!,-, ,,„ .,.,,, lannun. I. 1 . A. |2.; 41;. i,,l'>f>n. V'lnjd ^jo in.r.7 ">•. A- ». 17.) r,i,,' nil!', J. F. Mr.. 5 r,j r..:<H milh, W. I.eun -Ann io.i,-j "ill.. •'. J- 31,-) 11.1.5 'mith. Kd^ ,70 0.0'3 •'nHiv.ni, ,'lnrlie 175 (i ;JQ A. K. Dietrich) ' ' y75 9.74 neet, B. C. Jlrs. 50 1.77 verl, Leland 215 T.fil ^omas, Alton 50 1.77 r«Ti!, A. f. 63 2.30 ill, S. E. 250 6.S5 ftnhook, Maurice R, 200 7.08 'alker, Pc,,-l 50 1.77 "alker, E»rl 175 6.10 r»shtngton, Irvin 50 1.77 Will, T. U 150 5.31 Wstion, Robert 50 1.77 'Vent, WiH • 115 4,07 \ l Dil. Tdl 4 wSi'l''' "u' UI 1 10 ° B '' i w,;. '•., Ki w . so >•' 6 W • ' o "j « IS o w,, ' r- ?.• uo 4 '» 1 School Ditl J ° ''* 5 li"!'! 1 ''' 1 ": llukeil 130 4't! i ,Tii"V", » ae '•' ! «"'''i" >,,.[' li? ,5-2 1 JJt't -ll rf't V*" IS, 5 T Jlinm' p ' 'i' ^** ^'^ \ £ ! 7 ; r is ii; i KU,,,; r,,,, 18(i •*•'< i'»i'..''ciuu,i e| '•" ' Os K' v* V 160 tvy ifhiiiiiiiu \ | I0 ? CltJ1 , ('ouii')' \ M ,..? t'l 1 ( ;""'''>'' s '' K." "o liii UrUlll 1 "'!' T; ^ 1BS "•'' Crai.1 | i I6l) '•'" ^ol'i^ ££rt "« '^ Cuni,, Neeley'" : , 65 ^ »H". Krne.t , 85 .,,,„ j? ',"">'• , J ' »• 40 1.41, »!)!'.. r: a {j? ti: KiMJjiV, Jt'*so .JQ j'Jj, SlJ!!";/' 1 /* 1 ' 1 1- ''" '-'5 (loiini.ll Ciin C<i. (0, \V, ' ('oiini.dije.) ' ,500 5i,10 "«."."• j" 0 ,/,!" 1 "53 "•.,; ""'1. 'j. <!.' .jjln 4'^' Ham •''• i °\v° "'' ''"' Jlarl, Harvey ,f,o 6,;i Ifn&^ell, ,1. K. 50 , 7. JilQ,,*^ 1 .- '«» w lll'lllllll, ' 1 ' U JH nuon, J. s. ,05 6 >R Jlolniin, Jas]ior loo 6.0i Howard, Jim 2flo 9 „. iiKiain, Ton, ,:,.l 4'.78 Iniircin, M, (I, .,-,5 7 ». Intrnin, Sam .,g ,'4; Jnckinn, ItnyniQint f,o , 7- J«cVM,n, K, |(. , 0(1 jlj, .flhuler, C, H, in a' 3( Lcdlwllor. J. t'. .105 , 010 ll«iii-i>ll. It. 1,. ' 3oo lo'o; McTallie, l.onnlo ,10 .t »r. McUiil. Ila,,^ ,,, 0 sli Mo^i 1 ^ . ;i S Jlnody, A. C. .Jjr, 1541 J nrri,, Clurenco 13S I.W JlDaU-v. J. ,1. o;jo R ,, Jlmh), Jnino, n» 4. '25 ,\i'i.illi«in. (inrlund 125 .1,4:1 Nrc.lliiim, Martin UiJ r,.a 1 Kolui... Uolil | ISO tt.f.i Overnuii, .1. It. ail) 7,43 l'»l''. 1'. K. !0r> 10.45 J'»ynr, Oreen |.15 0.14 l'l.el|iM. I 1 . C. mo 6.110 Vinkh'y, J. W, I'io 4 4> 6 I'JI.kln, ,1. 1,. mo 5,'ofi I>otl»r, W. II. OS a, 110 J'ollnr, (1, ,U r [lio ft (10 1'olli.r, llolund 120 1,-JS J'ni It, \V. 1). Ills , l.iri flas|,!,,>rry. 1). 1,. 135 4, 7g Jlri'rtiiUls, B. V. lor, 5.81 Ilicc, Illchnnl VtO 7.7(1 ItOJiTI?, IVed 100 !t.5L toljert«, \V. II. fls ;,.o( Itolii-rhon, Kliner 'Jlir, 0.3B toliii.son, JI. U. l;,5 -1.7S Samlets, Itoji.l ;i2f> 11.61 Shields, Olden n(] 1.77 Se instlan, Cliarloa 370 13,10 Sill,. Jl. A. Ifio 6.00 S'lnpleton, Jeff 2HO 0.02 Sin III, Turn li. 2111 7.1J S.iriups, Ham ins 4.78 To and, John (10 11.10 Tolliert, W. 0, 160 i.dlj Van Cli'vc, W. J. lit) a. 80 Vandover, ,1. T. - M5 5.M Vcrnnn. I,. II. .(0 1.42 Walker, Sylvuslcr v las 1.4U Wlllinnu, Tillnnin 2D5 0.38 Widner, W. 1'. 400 17.35 WrlKliI, Bin) M« -1.00 Wyloy, H. \V. 500 17.70 School Dl»ltlcl No. 7— Ilalfmin Arenilall. J. K. 40 1.18 Allen, Jess ]0.-, B.71 AB>.rord, 1'nrter 40 1.16 Baher, Will 100 3.01 Kerry. J. H. 55 i.flj Botnar. C. r*. -to LIB Buchanan, C. 0. I'JO a.ft2 Curler, \V. P. 10 1.16 CHnsdalc, llruco 55 1,112 Oor, Theron 40 l.ia Cooiujr. Kil 50 1.47 Daniel, Eddie 50 1.47 Doilson, Tr,m 40 1.16 Couch", Ony 75 J.2I Fcnnell, .1. M. 215 6.32 Flood, flco. 50 J.i; Kilter. Kill, 40 I. IS OarnoJ. 11. I,. 500 14.70 0111, Homer liOO 5.88 Htvtficld, W. D. 200 5.88 Huffman, I. 11. 150 4.41 Hushes, W. W. 780 22.01 Hnelici, HesinaM -IS 1.32 Hushes, He* 45 1.3! Long, Julio 55 J.D5 Mclhi-ny, Sam 05 l.fll Merrill, Vernon In 1.18 Morris. I. O. 40 1.18 'arhain, W. A. 50 1.47 Perry, Aubrey 200 5.H8 Hay. Will aiO 6.17 Hay, Mrs. Jlareio .55 162 Itiiisell, Hill .',') 1.47 Sanders, ,f. l>. 30 .88 ^a iiicr,, I.i-m 50 1.47 S|,lrcr, K.I I7f, 5.15 S,»Iie», Homer 40 I.IK Klorcmson, Ttoy f,0 1.47 Slovens, C. B. CO 1.76 riioma,. Colio (!. 7!)r> 23.27 TurJier, 0. (.'. 110 J.2» Viclicry, 1,. V. 1C,', 4.85 Vlckery, I.on liO 1.76 Walker. Louie, Ii5 3.68 Williams. W. W. 110 3.23 Wi *«jn. Tom 70 2.TI6 Vork, J. U. '215 C.:l'i Softool District No. 8— Mllllgan Hldgc Ainsley, O. W. Ill, 4.90 Alfffrd. J). I). m C.20 Archer, .1. A. 100 fi.73 Badcnr. W. II. r,:, 2.30 R«i ry, K. 160 f..f;ii Barker, llol, •:,;-, 0,88 ll«,»ell, John SO 3.1'J l!»»»elt. A. T. .',0 1.77 llatlles, KHi, 10 1. 12 ISockeit. 1). 1,. inr> :t.72 Hullnrd, H. 1,. J.I.-, .1.73 Irnilloy, I. N. W 1.12 Brewer, KBT| 12r, 4.43 : lrnis-n, Kd r.fiO 20.. r ,3 "ricinan. It. T. 60 a. 12 firookw. Joe 00 3.13 Calrctt ,1,. M. 2,10 8.11 C.intrell. Ira 7r> !.<iO Cantrell, H .1. 105 3.7? Carroll, Ilill *:, 11.01 Choatc. J. S. 4.i 1.59 Clayton, Kd 1 .> ."> 5.19 Coiner, Logan i:i.'> 4.78 Collins, !•: (J. r,:> 2.30 ('ol!in«. f(. K. 100 6.73 -ox, I/, C, 2SO ^,35 (.'nlkr-rt, (,'ly.ln IT. ."i.fiC, Cnrtaright. C. 0. 100 3.51 '.«•!», Unli.li 121) 1.23 Wlinvcr, C. 1\ 0.", 3.36 I'odd, W. A. 100 3.51 Kut. K. U. To 2.66 K»ft. Cleo till 2.12 Editelmon. Ben I0,"> 5.«4 EllinRlon. A. S. .10 1.77 Kndtcolt. Arthur 150 5.31 Kicll. Will 65 a. So Ffll, Will JOO 3.54 FISIS. Charlie 155 5.40 Flanntgin. C. I,, 40 1.42 FleUUr. Arvel E. 215 7,61 foro, Chirlio 135 4.78 FulforJ, Pelo ISO 4.UO Oflmslcy, I, D. 170 6.02 Orimsley J. E. Si 8 86 Orimslty, J, D. 165 e,»l Outhrle, A. 3, 115 5.H 7 llltk«. Uj,'; ' }ijj *•', 0 lllck., i-o, MS f 0 }|»*S.rJ. jj. 8 , ,« '. ( i 1 OSBtird, J CI , JJX f , "''or' "• I- 70 !' j llofii;, Tom "8 *'•' 1 JlurHiiVfa <.v.| B fi? J'j 1 r.u'fnmn, Karl ;S *•? , j 1 ; 11 "" 1 . «• «• $ \i l J°""*! Ks'rl " IZI) 4 " V»r'il« \ *j' aM l0 '' "or±; S" Cu ' «;1 »K &. c S d V : iS'orniAii. |,. i>. ,!j *-^ i'eatsoii, Klnivr • \\§ g'g 115 f" w ' '« ^ ],„.,.)' ', ,, l{> J 20 ^.31 {'«"!' A !)" 60 '' 7 «»««lM, 6. K. jJo Jj K«,VB."K. ol "'". £%"' i"' 0> '« »•' aiiiuu |.,i|5 no w L""j"»- <%'!«/ SS (U« ^"''"« ; !•>• .; 100 «:;. til U* i* ^'' ^^ ' ^ SUfrt \"' } " •" SI I, L , '*' Iil1l> 10. 6< Bhaill"' « , J )JO - 1 ' 1 " g:l j± cu | j| «l'arkr, John yM . !'jj fjlTall,, K,,, cno |Jj 'I-J 1 Sklnn' i"' p ^^ '^'^ Wlnr. ' J. 'll." |JJ *•'" 'I'houitliiit t \ in V»H. John ' jjjj *'j5j iPi'^'' . S i. : is \Viiit > i/ i* i* ^^ l.'ti wilk,, 1' n nr ' ^-n 7 wiiij,,;. 1 ,'; ; "i 1.77 WIIII.,,' 1K i..,, '' , I' 1 .* ''-'(I KMn'i ml, • Oft :l.Bl> Aihl". n »'"«Kt No. 0— Arniorol ,,. (' , y ^ 150 n.al H.L.. !,' 4< ") 1 1.10 iffi. Waller I'ijJ ''•'? llrll ' M *i ' "^ ''•'"' Ij .,' ' H x cslflr ^o^ j .j,. nijiAwi'!" 1 !}. o. y «r! ly'oo u) llp . ' ll IliU ,|.25 nurlmi' -r'.'m IlrtR ri > 9 * miriofi, i /))!((( 7( j ,, jg "K-rJ|| K uJr. llft ^• l)7 Cnlilwcli; Sinl 'd:' ?'oj r i "*"/> I|1|>UI l|! '" B!&C C'ouiW, Chun. lo !'!^ mUfljjuaij-, ; iofl j r . no J; 7 7 OoWllllIK, ][|)f|)B jy f j _|^j ,. l)lll Kt "«'>. 200 I.Oti u" J" 1 1^'* ''• -* 5 5? i*-^^ ii:^ tt »\' s* 5 i:S «iiuer»cni, Itohl. ,D{j 4 ,^ I.I ,"'*'' «"?" M '•" 3P H ;I " "« '" ; " I.ove'weJl."r-, *V. Ifo :!;5J Moyllolil. IJj,vo ,.^'5 ,, ^ McNeil,' ().' t!.' K«l in?, ,?•?,;! Mitchell \V1111u iu i-i J.i.nj Slnrjjan.' Will j B ^ jj'jj JIoiL'll, Alhurl inn ,'70 Muilln», Join, r'o i •'« s:&. rr- jj. s : ^ fJ'DnnielB, Kain 120 j'5^ Itlloy, l;eo ]f,o 4 5, JoMinon, l.snrt ],. no 8.80 totilnsnn, 1,. A. no ; 81 "s,, Johnny i as 4 Ja [tohlnson, T. II. 40 ' i ja Samlor,, Will ,,„ .,•„„ Jinotliorinijn, J. N. 600 1770 I' 0 !'"'!, KJ ioo a!s4 Stoke,, llesklo 40 i it «."I!: 'kr'r'y JjJ j'" 1'»ylor, Oco. no a'eo Inrncr, II. M. IQ^Q an -10 '* anl, IJ<0 3-15 n GI William,. Unlit. « .,'JJ VM,'"'""". - 101 " 1 3^5 7.07 \V|tton, !,. 0. no 3,60 School District No, IB In— Manila A,hahrann«r, 11. A. ft l»p 5.7 8 V,K,branncr, Kd ,,i- 05 13, Al i»hrrtnn*r, Linlo " ,15 ^'05 Alkltniin, flcaii r.0 'l.Ol Jfckman, 0. II. ioo 404 lr r.kl«3.. Hoy (LlfjHOr Sloro} 3<JO 12 13 Irown. Gco. W. 075 57.27 J'IBS, QfO, no 4.41 >'lrBctt, W. I). JBO 6S6 >>-r<l, K. K. jo 2.03 -arter, I,cu 7f, 3.03 Jhnnln. Joo SO 2.0'J -hcrrj-, 0. K. 50 J 03 !o c, It. 11. so 2,OJ :owan, ji. w. 200 a 08 -'o* i'l-, Stevo 50 2.02 )avidN,,ri, Jlario ',o 2.02 'avidson, J. , T. 30.T 12 32 >'"". II. W. Tlila 13.13 'Iceman, Ftlcli 05 3.81 •'o*. H. W. ,00 .1.01 Golden, J. R iso s.OB IOIK, Oil, Mnlo Darn 600 24^4 'rani, 0»rar 125 5,05 firidi,,, K. 1,. ,05 4.JI Sriffith, A. 11. 50 2.02 till. Klnir-r (Havoway Store) SOO 20.20 lainilton. l,co 205 10.71 Car,, K, K, «;,,) 2T..20 talchcr, K. K. ' 50 2.03 Icnry, Clurloy 115 1.6| lorncr, t'loyd 200 8.08 ovanl Umlorlaking Co. 200 8.03 nilsori, R. S, 250 10.10 lurniilircy, P. I). -if, i.ji'j 'o.nson, M. A. f,5 2.B3 seiner, J. W, r,<) 2,02 v.Tnf, It. I,. a,j (SOI, 50,05 ving. Mr,. Kthel '/, ,l. r , 1.07 •ir, ,f. V. f,o 2.02 Manila Ne« , Stanil <Mr.<. 1/m ,M«nl,,.,r») 200 S.0« Mani a Vnriely .Sloro (S. WclnMrin) 700 28.28 Man ti, H«rd> 275 11.11 IcIWc, J. II. .10 1.02 .[illittan, Iletlic 100 4.01 . Dhley, L. Y.. 2 U) 0.70 'lorgatt. .Vina If. 2.11) 10.10 iloore, J. X. 270 I0.1S1 'irrcc. Dran loo 4,04 'lr>kin«, K. 1). lln .(.it I'oo. J. H. SO 2.0! iigf», Klhert 200 8.08 •iron, Oftcir ]5o d or, Vnll, 1,. (i. (i:, 3.8 1 Ihrtly, C. II. 125 r.or, imllh. <,'ns flo 2.02 llayton, T. K. H) I.'BZ ^milh. Groi'cr IL'5 . p ,.o.> ilcvrn*. 1.. V. 225 tl.O^ Mtronp. Henry A. 7S 3.03 Slcnart, Mr». O. 0. 50 2.02 SIM hit, J, I-. 10 1.B2 Thotiu«, IX D. -;, 3.03 rigCr-LoTine. Co. 5000 202.00 Tfpton, Alvin 50 3.03 Walls. Guy 250 10.10 Whitemor*. Ray B. 175 7,07 School Dlttrlct No, 15 Ottt — M»nU» Ajipleivhllf. Carl 100 9.5i Aih«Dranner, R. A. ISO 4.60 Alhnbranntr, 0. Ji. 45 1.59 Astutrannir, Bert 115 4,07 3»Vor, Oco. 95 S.3S 5»ll,rd, Perry <J. 135 4.73 Jillsrd, 6. A. ISO 6.87 Oalllti, Bea B. 25J J.OS ' . .~~-^ llcsncliain D H *••>' VA|»» I" llotin'ji"'. Pr. M ' * 05 "•' lirew"'' vfi ' ! " 70 i!r c .'''j ^''"" W c'e III -V a 1^0 4 0 U^I'Jll, H, T, J.J5 e'g I;'"* 'HI, J. 0, Uk(S flfl OORln (1 fc' ^ y ** " CM'I. a* if" W *•* Cnrl".rjjh!: Olarju.o }jj £J wfl [f , A, J\ i nfl _ , J>»vl,l, on , ;. T . J»« ».«; Biuw? B 1 :*^ • li j| J 1 "'- ft ,''• ISO 6 6 '' PI.". ' B'IU 10( > ' =- 6 fiJJJi,*"' n, S '* ''" L. r . K ., ,.'.,' 235 . 8.3! J!«M! a .'*; I 30 *•'? fl«nti 0,'car' Itn i'2i Irlllllh, Alllo V. (Sa«- inlll) IS5 *'*' tai'mlti 1 '"!''" IJO 4 ''* luilnu, 'I'on;' ^ °'g* toliowy, 'llunrr Jr. '" I'l!" {i:!,' Cl u' K*" 1 " ,« «•« JfiCitBOLi, B, A|, JO Q Jyj ^'"K. Joo J>!ck I«JQ j'ji 'on/' r /'', k , ' *'" » : " .VM*,. r rflil ion 4 0| -jO»ery, Hnl.nJ H 6 J.o, tnrl! It , '""^ ^'"" JcMln'n, W/'K. JJ? 'H! icu«in, i,. n ';! H! "fflln, A. M. 1,0 asf *«iii,«ry, A. M. MO j 0 ' 2 »<iTl>y> K,t lao :' 0 , i ,, ^ fa "'' 120 4.2T •Soiil"' r' V"' "° B ' 8 ' w 'l',*H, I,. .1. i in aor »•«»• I) J J j *' ffl'ril: jf: *• i5o J : {| '"'lUl'M, Arnul 7a ..'in 'rice, John .j 0 o 7" in ii"' K ^'.' *'" »i«' IBS". Ihco. i ia 4 2 , am'de"."' "° a ' 61 n'Ptt, 1,, 0, I^J j ^^ "Inner. C. V. ioo :l's '•)•<»». n. ii. 75 Jo. i.iifiii,';,. K. 2,0 7 ;.,., »»ln, Charlie iso 6 . 3| timid, .1. A. ,, 0 ( ; 4l 'i'K', J.' A\ J °J 5'" ;»yior, »'. o, no B ; JfJ yler. IlnnV & y , ^ '"irniir, 0. II, ,7n u'o^ Mlher/ord, H| c h i 0() a ; 54 \llllam,, H. u, 4a5 1&0 j Mtilil, 11. T. ijjj 6i<0 arliro, (1. (). i^i) ^ gi School Dlitrlct No, 17 lien. J. A. . ., 0 , ,| 2 lion, Arrhlo 120 4.21 rnuld, II. , 8a 0>u , lrlr.li. J, |>. 4o i 4. nek, John ^ ion o.Ol '•nJoii, \\\ H. ISO a.'al ""*'• 'A; »'• aao 8.U rook,. Harold jo j.jj rook,, Ilincard gorj 7 nf Irook., W. J. la.s 4^41, Ironn, J. It ,no U5. l,«l'ln. J. 0. 16JS 6.41, l«rk. J. B. IBS 6.0, -ook, K. ,1. ,, r> ,,.„... »ri»liH[)i»,il, K. H. m 4.71 liHOn, (Jhirlcri \\\ft 4 7J, Ml'iwny, 0. 100 Ji.5. l»l,l, T. 1,. .10 i,|; '".""•. ,"»»» 1 15 4.01 IllialrlcV, 1). H. 125 4. 4il ouch, K. B. no 4.00 '«>'. 'M. 1,. no H.Bl illll". K. ,11. . , ,10 l -i; Jiiintr. K. ,'. , no 3.S arrlKon, J,rk ' 40 1.4'. '«»• ''• 0- 110 3,6: ondcraon, It, *^. 4^1 1,4; o.Hinan, S. A, no n.n nckaon, Mcarl 40 I..,; ol.nitin, lea -ID 1.1: onii«, O. ]•;. i,o 3,6 U'lth. 0. W. 205 . 10.4, ilnstlon^ C. W. HJS 6.61 .nno, Tom JO i!4i linicr, - K. I,. 145 5.1 ovgic. W. b. -110 3.8 tulrcll, Buy 135 4.7, «nk«r, J. It, no 3.81 uniell. J. H. 185 o.l c.Collonrh. Kd 200 7.0. cCravv, l,co IOO 3.6 oorc, Ilud 145 5,1 .lorrl,, 0. 1\ 150 5,U )»liorn, \V. 50 1.7, orco, A. 0, 40 1,4: 'owen, 0. A. 100 8.6 'on'cra, J.'. D. MO 4.Q 'oti-ers, 1), ll.il J05 . S.7 *OP)P, John P. 115 5,1 'oolr,, I>, W. no 0,0 oliortBon, A. K. 2HO ILO; iobl.,5, 11, B. 110 T.6t Uce, Lulher 110 8.5; tnckor, I)o»il 40 1.4 ',,'KOll, J. K. 05 J.3l iyon, J. A. 135 4.7. anilor*. S. JO. 135 . -t.7 i»ndor«, J. n. 133 -J.7J exlon, O t G, 210 8.6v ,arp, Boyd 135 4,'," nilloy, J, K. 130 4.6 ponce, w. A. 135 4.7F cvrurl, W. It. 150 5.S, uloy, C. N. 110 3.6 "ylor. 11. 0. 130 4.« 'fiylor, A. F. ISO 5,31 tic, \V. F. 135 4.71 «"i, J A. ica 5.84 '«»Ter, 30. E, 135 4 71 l,"o. l\ T. 115 51. j||'i>rn, JJ. K. IJO 7.7t llhorn. 0. 0. no 3.8. Sctiool Dlsttlcl No. 20— Yarhro ' >I'OM, Davo 8^5 31.3; len, Clauil 275 0.7- cxnndcr, W. V. 200 7.0l hlciy, J. '[, Kr. 63D 2^3i anVs, A. U. 30 1.01 ovly, Iloll Ja,nc« 31) l.OC !oy», Leon 75 2,61 lunch, Mrs. J. H. 755 38.7i lu "ct>, H. • 365 12.92 niich, NorjiMjj 175 fl. 2(f nnch, T. 200 7.0S urnhaui, Mra. W. I'. 265 D.Oi lurlon Oil .Station. JOOO 35.11 urnclt, 11. II. 233 8.32 ymnn, \V. I,, 35 i J4 Tr, N. u. ' 40' 1 45 Mniol, II. 1.. 130 4.60 >y. H. 1). 80 a.83 '•*"», K. 0. 155 J.45 nii-er», K. I,. 125 4.43 'lowers, 11. 11, . 65 2.30 'rench, Krncst 230 8.92 VencVi, Roy 170 6.02 entry, 0, H. 75 2.66 r«ey, D. (i. 210 7.43 raccy, <J. T. 100 3.51 alliburto.l. DicV 45 US awliins, .1. I y . O^.T 22.13 ayp, Wilhura 150 5.31 ale, H. M. 00 3 10 cnson, W. P. 4r> 150 cnson, 0. 1C. 45 1.53 cnson, II, K. r.OO 20. 89 illmr'n, C. K. 290 lO-Sf nllaml. W. SI. 620 2|'.9I ousc. W. 0. 50 1.1} Intcry, Cl,rcr,co 30 1.06 ohhson, K. D. -55 J.77 ones, I.o, . ;]5 l.Jt ones, tko 30 1.06 agnolia Potroleurn Co. 1000 35.10 nhrough, P. A. -^ 300 7.96 Stows, Kd 1'. 55 1.55 Cogar, Alb«rt SJ 1.11 :rech, J. E, S90 10.27 ,aferr,»-r, Louis 40 1.42 •70, The!. 40 1.42 idWon, Jlra 10 1.42 ullir.i Oti 100 3.94 otVtop, J. 200 ' 7.08 o.Utns, Htrbnrt 290 10.27 <•orm^n, J. H. 240 8.50 Hllipi, E. L. 7 8S 1.U PAGE.'FIVS >• ? " '*^' " f T«W Sorter, ' H/ 0, JJ5 '' 1 34 SiatUM Cki," ." „-•}* Bel, K. D. >00 21 h Bvr.ln, Kd.',r 30 '-04 wHtSd^ Oco, ' no ^'*^ Th&mijjyD 0 \v ° ** J",w»^ Ji. a ,55 2« Irliime, J, 3, f 55 fi.49 ^JUwn/'J.' A.' - If 't- 6 ® Bo* (lei/, /, IJ, *** 239 ^ row nfhni t* ^? C^O Uuclir O F 225 7,91 C"Je. Kr D ,,t ' '00 3,fi Km,/<f''p Elm " US 4^07 Faulkner, j, n 1S5 *.78 •'•ulfcntr; 0'. 0. , 40 J -« Cluinn. Char'lla \ a ^ ?-5* flimtor, T. M, }5' > 6 ' 31 ''unltr, J( r ,. j(, ] °* ^78 Uckworlh, Kloyd ••',« .J'5? Hamilton, K, If, J5 5 <-^9 MckT'riijJ ' "*'W «'S7 ''owerlon, T. A o?5 3 ' 7 * l«ck,on, j|. M. ' i ' 7p0r IJooily, Urban 3,36 ^iforo, \f. 8, ?^'* ^-32 '«llon, D. A, 3 5? *•" J 0 " 1 '' ""' K.' U ' , 2 ^ J-SJ ««djor«, Ilarv.f ,rx f' 31 lollln,, I'lilMiJ, 1JO 9.89 I°1,,P, J, Af, .am j«i >",C8, Herbert, ' J "0 4 25 juillli, 'cii'atlc', }?5 5 ' 8 * °Jf,ll, 0. W. ,.c _'. . tokc, ll n " i>,li StoVo,.' J, K » 6 4.07 KSSi"^ 1 '- »8 !•» Vrol"'"' 11 ''' Q ' W- l" 4'JJ 'ruhlv ^ l' n & ' fl J25 4 43 'owfll si, u „ 45 1-50 Winder, H 0 y "' ' •' .',!» S -« Vlliou, 0. w. ' ",2 *•'* School i)l*i i » M 3JO 10.0,7 •'rMmil,^ \l°r. U :„ 11S 8 «9 111. Letter ".' J52 ••"• plinNon, 'r, b. Jr. 150 anrt ifnvnDV w n ry 50 2.03 "ill, ,', ^l' 1 "" <0 l.«4 ^l', 'Viulo rnoii in i"itrt Vice, Crank - 55 ]'" tone, 'j, 'jj ' ^^ 23,43 'fdw'llf 0 '!)^ J. i, 5 6 ° 22 ' 53 HaiiKliman *J^ \ .** S fi '^° ill! l"' f' "' IW 3 'H 1 ',,', i 10 '-4>' ,,. i ,, ,"", n 125 4.43 ll.«Mn ?! H 50 J ' 7 7 lll»hoi,7 JaVlt l ' 5 *''' iiEi?' 1 ,?^ J« ' »• 1'rock,' Ho'rnu,; :l ^ 'J' 1 * lironkM, Vcster j,o 3*03 Cir'troai 1 "** .80 a^s Croiiey K K j ^''^ Si!', i. c: 'j n ' 1UO '•" Cu,m',,|,,s,, J.1. A , - 'JJ J;|« ' Daivaon, Klmc-r 40 , ,-» mni" 10 "' 1 ,, l ' lo)r * . ' " •>* W« miillno, Homor : aao lisa wuon, J, L.. lift j r>7 Dlxon, I). \y, jjj ^"J ^oi^i iJ "''bt) J '"° lts *' OT 8m "•«"'• M /a •'-'!« -!:" S) • J, tu "" 11 S05 1».68 2 '' 1 B5 a '*° Qlov»r ™tfltu n T ?i-° l ?'fl" niovor, U 11. ' . . . [ll «-}J' ?li!l«'' o' lr { 7S 3 ' C5 • lirdl'n, Allen "j a i' J3 Ilirdln, J.ck IQ }„ •l»rdin, Kd J, 200 7 ; 08 ' 'Hex,, John . 40 1.43 {•cVwii, W. A. 170 602' 'ohnion, H.cry |J - \' Vg fclinj,- A, L. B5 I.S4- Kcrlmugr, A. L. $5 j 3Q : "fv !1 - !'• 29g lo.'s?: .oct.Ier, flaytnond 145 5',^ .lltlo Hlver Oroccry Co. 75 zldS .««tor, Biutor 100 a. 54; •!«rj«r, J£. jsn j'si ««"">. w. A. \ll |;?i ' cCrty, Oft>. 55 1 45 cWnn; I.ouli 7rj 3^. eSIlnn, Mr,. 11. D. J2p . 435 ilatlhcivs, Lon 400 U.IC Minynrd. Ed 40 M3 Sliuyard, R. I, 535 8 . 33 >«raer, IV. J. 180' W Jwen, F. A. . 200 70» fallon, A. J. ia| j.J3 Parker, 'Jlonroo -40 1.42 •allon, All,n. " 145 544, iisihon, Mr,. A. J. 210 7.43 JljniOD, Torn F. 305 lojo llmruon, W. W. 285 1045 > inniona, H. II. 50 1.77 Slminc-n,, .h'arl 205 7?6 !molhennar., S. I<. 160 S.31 Slanuy, H. 1,, ^ 7^0.-' 2797 t'aylor, Jl. C. 30 1.08 V»ll, Mr,. H. A. 285- 10^09 -Vilson, Vat 00 ^,19' Wiley. Bowman 280 0.03 School DKtrlct Mo. 2< — Skldvtr • ilcach, Chas, "irjs 3.7^ Uealon, V. Mrs. ' lio 339 Clark, .Wall.r 125 4^43 Osnghlcrr, SI. D. no 3,&> • I)»i|j, C. W. • 135 4.78 Dc=to-, A. I,. 105 3,73 Dickson, If. M. IBS' e.55 Einrntiarl, Alvis 130; 4.60 Oros-orr. I!. V. 40 1.43 i brooms, 0, M. 05 3.30 jrooms, J. - ioo 3.54 ilatnpton, C. E. 40' 1^42 ilamntoa, A. 1>. no 3,80 Hi£k«, A. i 11. ' 40 l 43 Hicks, W. W. . 135 4.78 EIoHoivay, Joo 370 ! 13.10 Holt. I,. K. 43U 17.35 Holt, Allon 555 17.4s Hovvi'll, A. W. HO 3.SO KIRK, WalUco 40 1.43 KinK. J. II. . 4S5 '15.05 i.lnd,cy. J.", A. 225 7.J7 [«ek. .1). V. 50 1.77 Matthews, K. 135 4 T3 Jlaslin, K. M. 120 4.45 Still,. H. K. 115 4.07 Ssbortie, Uros. 4SO 16.93 Rict. Ben 225 7,97 Robbin,, B. Tj. -10 1.12 Sander,, J. D. 10 1.42 Smill., Jack Ho 4:96 Slaley, T. M. .10 1:42 Sla er. Jlnrl 50 l.fr Tinsley, l!»y 75 260 Towfll, T. '.t. 345 12. Si W«jiwr, O. W. 115 4.07 W»Bticr, Oeo. . 75 2.&i) Y^rbro, Grovcr 135 4.73 Weil, O. \V. 00 8.10 V'ilfcinson. J. JI. 130 4.f,0 Woods. W.. A. 100 3.!it School District N(>. 27 — Unrte AiiBlia. 8. .K. . 470 1W4 Austio, It. K. . i«o 4:!3 Atistin, R. 'K. 120 4,25 Betts, Herbert 95 13 36 Blrchtlt, Mn. M. f. 210 '7.4S Brltlain, A. 51. 115 4.07 Brituto, A, 0. 4$ 1.59 Briltlsa,. Tom 110 3.89 Darls, B. E, 195 «.M Hurt, 0. E. 720 ,25.4» Hadio, K, B. • 175 6io Hoe^t, B. B, 230 8 14, Hudjlai, E. 65 3,38 • J (CoaUnml on tm «)

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,800+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free