The Courier News from Blytheville, Arkansas on November 18, 1939 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

The Courier News from Blytheville, Arkansas · Page 5

Publication:
Location:
Blytheville, Arkansas
Issue Date:
Saturday, November 18, 1939
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

SATURDAY, •^^2^^^^L^ _ , , . . . BLYTREVILLB (ARK.) cm™ mm* - ' - . ' ' STATE OK AJIKANSAS. COUN.TY Of JllSSISSU'I'i, „; I, Halo Jackson, Sheriff i Ks.QIIit Collector ol Mississippi County, Arka f«s, <lo he;eby certify tliat llio attach H ti true and compared list of all i,e sons, firjns auil corporations ivhoio ye Bonal laxea wero not paid as of Novon Iwr Dili, 1030. linn th c , ,, uij) 4 hereljy roturnej delinquent. HAI.1-; JACKSOX, Sliwitt «: Kx-OIIicio Colle,-lo School DIctiict Ko. 2— I.uxori Del. Toi Allen. 0, 11. '^^jn .w™,, J c k ,i - '»" * } Hent'T' n'' " ,,5 J'i Illeilsoe, J. J. lyn ,' Horen. VV, K. .„ .'} BradforJ, y r> nk fl() J'-j lirail/orj, I'en-y .,11 \ n JlratHoM, w, !•'. JJ5 J, CrawlorJ. C. It. Ijr, r,'j IJaniol, It. J. . Jo i', rAiilm. u o. io<j S5 Farrow, W. F l (jl , ^ ^ I'Jim.-ion, I/, (;. I'T-, ','i Harris, J. 1'. }" ^'J Hicks. J. |. ; . ]30 j-,. "Ban i- Kou ;,-'-> 115 JI.ili.He, A. n. Jo 1 7' JltekKCm, Jl'lll ijr r:'. Johnson, (J. (,'. 185 1^5 Johnson K. A, j,, ,.5 Jones. tWy 05 2.3 K.»nu, j. K, 05 1 9 Lewis. A. J. Jr. 70 .,',| I'lilu, ttemy 4 0 (4 Jlailli, J. j{. j,,,; j ^, .Meadoivs, ,1. (;. 50 j 7 Mttlehei', J. .1. l if) 5 ' 3 -Mili'y. M. K. 241, 8^5 l^aM-liM, |,i|[y g- ^0 Itrti,,* U" 1' ,.-- ,'rt ',««,>, 11 . j . g- y o w.niii, K. ii. .,,,, M ; 6 , hii»|,io», Ituliih 185 ,;.5, hiniiiionii. J. -V. 120 4.2-, Tyler. (J. K. .| 0 , . |2 Wall, T, I.. .15 i^i WilMtn, J es 55 j 95 Wren, (,'oy 45 i r,i t School District No. 1— Clear Lake Air,,r,l, J, A. 150 5.31 Ashley, 11. 1,. 3 5 0 ,, .^ Austin, 1'. J. goo 7 gp Naocti.-iiti. Humid v, '\ -,(j jleaclum. J. w. . lio llac Hlactlmrn, Garland 70 •' (j6 Children, li. T. or .Mrs. It. T. 235 B.32 Kranklln, '"'j, ' "Jo '?f Uavner, itiilloway 7^ o',^ Hannah, Waller 250 8 So arm. Ol,o D0 j 77 1 armon, J. !•. ,„„ ..,-j Jl syncs, J. ,\I, ;j i :j i j i E Hciilon,' Kmivhiu <>iij 7^3 isrvr 11 i " 1 '' *•'« Jiirkxon, Henry 10 j'.|j .McC'urd, Will 7 - ,/QJ. .Miil.lk.Mn, liilliu mi 5',;,; Patterson, J'ut .,,1 ~V, 1'oivers, W. U. 40', 11 Huberts, llni-ll j^ 177 "hS 3t <v,, a A- 1L!3 ' •'•' 78 Vh""!>' T)l0 '"' rl •/" I-' 3 Wilson,' A. r. ">f 0 jj'jJS School District No. 5 In^ilythevilfc vlltni H 1 ' f '° -' : ' 7 AHlitk, M\ A. (Western "° 2 '*' Aike'i,," lt'as-' ri ' '17," ''J'jjjj ,i|.«^- J || 'llrl?''"' / : ' ^ ^° '''iiii? : S?f' 'f 5 ^ Atkins!' Tlnm,,,,,, '*J .^JJ IlabcU'ck. C. "K. 2M o.J3 Itniley, Hill 10^ 4'^; jlaiiey, Oscar H. 100 ,1^4 i!"kw r ''' la5 r '-' l:> linker, l.ei,,, ',00 ~,' 7 j jlnrteri Oliver !•'. JO? j.'j.', arher. It. p. 200 U.I8 HilniM, J. CI. -/OO 1 48 ll"! 1 !''?, "iv '- 5 S: ' J:1 |>ale^ S. o"' ll i;j? Itcarden, I,. L. -,0 2'; !7 Iwi* 1 ' Kmes'il 2 °° °' IS "ell! '\Vill' ' . 'jj'-, Jii Heliste, Mrs. S| K ~~ 50 ,,'., 7 JJenish, !.. S. ISt, f,, Siey. "; ?,'. » |»', Ml.irfcrinl. Iclell 100 1 74 Illaotrnal,!,,, Ij. K. 50 2.S7 IMakriiinre, N'. II. ISO 7 |l Illne. W. O. 200 0 IS jljtlievillo Motor Co. 1SOO S5.32 Itlytheville Iron ,t Metal U"nrl.-s j5, )0 7 , ^Q linhlillt. Finis IOO 1 71 ""''». W. 11. inn ,i' 7 , InhanninK. Ira 200 0. IS flunk. Arllinr 50 "'-17 l!.,,,l,.r. \V. «'. fl0 2 . 37 lloyilslriii. C. 1,. r, 8 ., ; , 7 Hnyil.tnn. 1,. 1,. no ~-17 lli.yelt. Fn-,1 so 5':I7 HiMK-dl. Ti.in 50 2 37 Itrailsliaiv. K, J75 g Tf, Brazil, It. M l.'O 7 "| , "renl. II. A. JOIJ JSM Hrilrhl. ('l.a^. . .^00 5 13 llroailwiiy llarher Sli«|, (I.. A. iiraves, runtotoc. Miss.) 250 1 1 Kf» WrMks, J. It, 50 537 llr»r>k», Krncst 35 1.05 HrooVj, Sl,. vcn 50 3 ;J7 Hrnwnlni:, Herbert 50 2.H7 ItrLiwn, Knlty 50 2 37 tlroivii, K. ,t. .j.^0 n 85 ro,,,,. Mrs. ,;,.„. lim .,>, Uroivn, C. I, Jr. MO fi.(;.| llro\vn. Lewis ^0 •> 17 , IJro,vi,. rani 100 V.74 Hrown. Harvey 50 -j 37 llncklry, Karl 50 2.-, 7 Kry»,,l. .!. .1. 235 'll.Ii Hum-., w. M. . S0 o a:i 70 Hiirns. J. 1,, 50 2.37 HUTIOU. 0, ll. 30 l i', Itiintin, M. 1,. ;,,) 2', 7 Htidi'r. koosevelt 75 3.5fi lli,lnfr. ,1. \V. 125 aib.'f Itynl. Cleiu-s 50 ', 07 llyril. T. F. 50 2.37 Calile. Hill 50 2 37 ("ain. Carl • 50 2.37 Cain. .TCSSIC Mrs, r,0 2 37 CatiKell. WiMic -, 0 .' •> 17 r,,M,vell. VV.'iJ. | 30 I'n C.illis. .1. A, j 0 0 9 | 3 Cam^licH. nielV . j s j;'J Xt. fA-r-Mjr^en. Mehiihls Illli) 52.11 's-^-*n, ,,\ . .1 _^ i'-r fipi'rt"n r 1 l' ' Tarter. James 75 . 3 VJ; T^A-rv ^- ' Vo'lnc .tfln j s g^ ChlMs, Ancelo 200 R Jfl 0,11,1s. Hoi, 7" ,^'s rhilwnorl. E. B. n n 7 ",, Pltr Barfctr Sliop 100 4.71 "Ick, ,7, M. • so 2.37 Clayton. , Dewhilt 100 -I 74 nie,iiont>. Tony It. So 2 17 CocVe. .T. W. 210 11-S5 Clark. J. W. {5 4 . 03 CI»rk. Disie . 50 2,37 Colerann, J. R. 225 10.67 Dei. Tot Cole, Jlrs. MaKiEio rri o v Cook, K. 11. 2 j|J jj-| Cooper, I.OUIH -jgo 14 3 Cooper, . C. K. ., 7 ^ f,,'^ tol.ela,,,!, 11. A. ,„ l |'« Corey, C. K. 4 ?o '.;f-° Cox, .\IrB._ M. K. n,5 ^ Crlflon. )1\ I,. ,oJ J-» Craii,-. llnlllo j 0 ./' Ci«iB, Victor 6() 23 Urawforj, Mrs, Itutll Ion IT CraivforJ, U. T. 75- 1,1 Cra«-forJ, C. H'. . nJJ ^* Cllni'r, J, C. 50 ,;'y Croi-ker, itoh r )0 V«; Crook, MM. J. K. '.,, J'J Crow, J!r», Kvu 50 5'lJ, t'ron'di'r, Sirs. Will 75 y'^ Cron-,)cr, Ardeji 11. jg^ j' 7 C-rinor, Deo ^A ,,'«! W».)".l»l!., 0.». ," ^ C-ilmni.'ins, n. n. 5() j-'; CuiilltliilfhiHil, Hu'y ' 50 '>'•,. Dallas. 0. C'. *oij 71 Dainerot,, John L ' j.,r ;' n , Uarr, R;ili>!, JJJ ^"; iJ* rk l B - M ' 150 7il UavidKOn, Jess 50 j ;j, I'.l.'is, John 7 ^ ^ i| l,avi», ^'el (Doe) j 7 5 g^( >avis, J.. J, 200 941 Davis, Join, II. -,o -t'i? DeloiiB. 0. 11. so J 3- Dcldncy, Tolliu 50 o'g- )±rijpii| .^ ?;Jf )ixie"si.'rvife - SlaHon 100 4?' loilson. Harry 200 0 J! 'orspy, W. J. jo j.37 Joolej', l.cti 60 .1 3, loivny, U. II. 5fl 93^ )ou-l:inil. A, n. 375 j:' 7 i )orit-r, Wesley 30 "'37 )ow,!y, C. H. 150 7^11 'unnin. Jlrs. Kan, Key so .4.37 >>•«."' a. "K."' |" 5,J Kailes. H. A. 5U 0,^7 j!!*,,, '°"'L l! ' ,?'""' 5UO i; »-" ) uisthuni, S. II. 50 2 37 -."Ion, B. Jl. ] 5U 7 . (1 !il*.Kl»; l')on ' i 5ll ij";.,;, ;l.l,n, Mrs, C. D. 50 2J7 ; . , A'Vert 50 ^ .37 -.MIS, c. n. r )tt .^ .j 7 •^nelatiil,, J. 1C. 50 2.37 -.STiary, llaymimd 50 2 37 Banner, W. C. in •' 17 >lld, J. .1. 150' i'\{ F.eMs, Krank ,5 9.5(5 Mvfu-r, .itoiner 200 9 48 'islier, M,-«, Hnllic 3,',0 Id.i'n •ishfr, ; 1.ei,,,io | on J 7J ^ishi-r., ^Yol>llrovv• It. lr,0 ,7. it inn, M!*B l.anra '275 13^>4 orKytiie, Fred 100 4 71 'osier. Ollio 200 9 IS ll!t - 'I'- .*'. 50 2.37 raser. \\,n. ^2:i 10137 Vecuiah, 1). 0. igrj 7 ; u ^rilzhis. .Harry 35 0 11.8? Titziiie, .Mrs. Jl, 75 35^ litr.-ill, IV. W. 50 i 37 allup. 11. W. i.r,,| 7 ;{i i.rrisoh, Delbcrl 50 ^'37 '">'. I 1 - K- 250 11:85 ce B. li. Sales Co, 1000 -17.10 entry, II. K. ioo 4.74 ezell, Nt-il ISO 7 ii i". H, T. , job i; 7 4 Ill's. H. C. ioo 4.7i lanor, Ii. 0. 200 0.18 "'.'I' 1 ' '}• 600 37.02 r) ?>', Ira 200 0.48 raves, (J. O. 100 .t.74 raves, >Irs, A: A, jijO 4.74 rear, (!. 11. , 556 2nlb8 rcun. James 75 351; irecn, Teil 175 g.'JO Jregdfy, fi. H. 75 3.50 .rimes, 0. J). 50 2 .'17 «yn. Hob 50 2.37 "He. T. I,. .10 2.37 ales. H. H. ioo 4.74 •ill H (' ' -n -, -J-, l.lll, l\. u. n l) i.dT "Ji. 'S- «. " " '•' 7S 3.r,ii »". '* M. - 50 2.37 all. Wesley Ji) j.ji; all. Klincr Iilijnor Klorc 500 2;!. 70 "'I, A- B. % :i(lo 10.61 iiniplon, Oilie 150 711 .ilUmoclr, W. B. 50 2.37 •iinnjficK, v. h. 150 7.11 nncock, J, I,. 175 j ;|j) iMUlUnil, Kzra 250 11. JS arlionr, Jnlin A. 100 •! 7 4 ,-.thtT, K. ioo 1.71 arljorl, Hii s h 350 li;.sb anlcy, JJvin 450 21.33 nnlin, .1. K. 2DO 9 lis "rfell. P,il 125 5.93 ar^ett, .1. J. 200 0.48 nryett, .lohn 200 0 4fe arjii.lf. He,. W. 200 0.46 arris. Coril,,,, 50 ^ 37 arris. A. W. 75 n'^t; arrisoh, Ultn 125 5'^ ari.er. E. A. : |00 4.7.1 ar.voy, II. W. 75 35,3 n.won. J. E. >S 300 7.10 iuvkins. U. II. 50 2 S7 aivkins, IJyi,sin o, ISO 7 ll awkins, 0. S. 50 2 37 ay; Mrs: J. 11. 200 i>.46 nys. .[olinnic 50 -t ^ 7 aynr.s. I,. B. 50 5',, ayes. I,,,!.,- j,, ,;„ earn, Jorry 5'o • 33, earn, Jnlin i(,o ,|.7i eiidcrson, Ilnyli, aj -jou Jn fir, enry, ,(. Wilson ifjo .'i.74 cnrj-. C. .1. 175 g 30 Inrnnglen, T. M. 5a 2 37 esler, .loc 150 7 1 1 leks. F.mina so 2^37 itkman. Ij. B. 270 li.BO ii,ii, .s. 51. 200 y.ts olili'r, C. C. ioo .1,7.1 oil Ftuirral IIojuu 11000 142 V 0 oil, K M 225 iaii7 n( l, s 5 " 2 - 37 ,1. It. h. 150 7.1 i "anil, John K. 250 11.85 l"r 50 2 ' 117 y«anl, J i.Jj, 31rs. 50 2 117 'tuet.lns, Delljert 125 5 pi nMiarrl. I,la 59 '£3, nil»on, C.. C. 75 3.56 uilsrin. A. D. 27r» l:i,oj ,,?!iey, Taliiindea 50 2.37 nlsey, Jnlm 175 8 :!( | u,,,l,hrejs. N. J. ,., 35,5 nrs , Ororijc ,,.. „ ( "".'• "••. H' 125 5.03 nrsl, Waller 50 -j ^ 7 l».v,and A- u'.-tlls- 500 "'•( 70 nrnm. Tnni 7 , ,. , rt n^r-.n, W K -I '*•-•"' nyrani, Tonl 75 3 '"() «£'";."' I 7 ' I0 * "z 1 »rrcll.'.I. M.' Mrs. ].™ T'H enninps. P. 1). 5n 3 1? '"kill"' V" S |I " " <> 2 ' :>7 n -t ' ' i> " *'^ 2."I7 ohnpon' »*'(• -" 5 - 31 nhnsniK 7,'. \\. £ *'™ ohn^ftn, J. K. .^n .j -, 7 ohnson. Jack r t( , ,>'I.. ohns. Nellie (Slorc) 'An II'RS hns Kslalo <l,y Klliott Johns) • 150 7 II ohnson. L. 11. 5 [J ',' .!- olinson. Ben I OD 4 ;'-, ones. O. K. |QQ 4*74 one^, Charles II. IQO 471 °%r: ?: B, s ?s iJ-S l()d, Mrs, W. I'. in "? ,S loth. C. H. ' S S' 37 Celsey. H. V. Jr. iprj ,i' 7 | Icnwrizlil. Marvin 59 ,,' 37 eele. Ira -=/, ,."-- Cetllnger. C. B. ," J'J' Cifcr, Alton 7 c o rrj iing, OutXrie, 250 11 S5 iinriimonth. H. ^^ g'-l? ''1"^ *• B - 125 sl93 Cnoit, 'w. J. (Shoe Shop) *50 ?'37 olwrcfc, J. 0. or Mrs. 100 4^71 >ooncc, Roy 200 , J8 iindrum, J. T. 7 7 j s * 0 .angWey. I. J. , 0 s 37 J>nier, Cordie Mrs. 7s 9\R aihol,- B. B. Jo 'i37 Del. jot )-.«(«,., ll«,ry J " St V f' UO , T . Uvwiy, I,. J. "f <•; I.ai'lon, Taylor S. •'' Leo, I.oiils || J.j l.t?lor,s, Kilns }l r> . ( C , (l> ) *°§ *•; l.onls, I1»rry ' ,,, ;•; l.eivln, Ch«»l*r {go *•; l.ocke. It. ,',"" ( " l) 350 10.! J.o,,|,', Tub)- 7 g ;-* l.oiifc-', M'. A! .,JJ! *•] l.ovcli.ily, Jlernian |i,,, V, l.oii-ery. Slerlini; • 5 jJ J',] »»<f,loi, jl't:. ' *J" ','•* MaiWoi, U, H. 3 Jy j'-jj Slain Servii-o Slnlion ,,?;", .?•? Malono, Hob -i? "•* -Marshall, C. L. Jn *•• Marl!,,, Joy IJ ,.>r ;"„ Slnrr.li, Jack .'.«?. „•!•» Jliflinnelll, 11. J. ooj, "'][ May, l/Bf'nycito "jg '?•* XJayo, heiniar.1 ,,,.. .', JJsycr, AlUirl 3, H MeAiliims, _|,n cy ^ ,J;» McCload'en, Join, ^ a ' 3 Mcl'lellan, Will ,„ , p '° Alrforlnlld, Wiii. i.io ij^, iler'ali; 11. V. i, 5 . 2 , V '; McClregur. K.Uie .,0" ij ! Mcdliee, Joe 'r,. .,•,. McKay, . llershel U ^3, Mel.eoil,' Gey. \l r . j 0 •> r Uel'i-a,,. I), t 1 . Sh-i. 50 .V^i !k&. U 'yick ^ ' "i ifji KM ton, H., h. £Q ^/^^ .ijeJjftnt, ^. jf. yoy ^.j -ji Mpl-rilt, Krvi»k iij(( ('7' >lhlcr, Only jji) V-ji Miller, ii. 11. *y .Vt ijiiitT. j. it. t-, 0 £*•!• Milli-r Aulo Su|i[ily Co. 2oli(] Ol.'fO MDllKnti. KAIII 75 3 J;jj Hlbyurt). \V. J], (Tele) 150 71 AJilclipll, Kil jno ,' 7 ililctic-!),, I. la ^,5 j c j Mooily, U. L. jy 2 *.j 7 Jjoprt', N, P. 50 a ; a7 lOOrc, J, It. Jr>ij r ( n; Mornun, Jo« " 50 Vrj- ilorsiiii, ,«. ,V. iijo ^7,, JiJi-risi li. A. i|o a "a? Alorijari IftilllicF Co, htc (2 Has jappO. IcojOjnt |25»0) 5500 iJiJO.70 ^lOSS, Will r,() y :)? •juritnugf.; Jhn JQ 2 i7 MiirilauKli. JUymoncl ibb l!l l fvldcin. Arlliur . ^00 '«.'|!3 cfs on, Hoy K. ^; 4QQ j^ i>o cii'sou^ UiK'll ,\Jrs. ion 4 77 i?«l. Thml w, 132 !iT. kols, M. L. ,5 j,;- icols, Hal|,li ,00 .,. 7 5 ohn r ' J P & ° - 2 ' 37 »iri», ffaniucl f. "CIO tl 16 orllicrn;. lie,, 75 3 . 56 u\Va l.rtnnilry {J. G. Harnes) 2000 ijl.80 aken. H. 11. 5(5 •> n, 7 •Krynl'll, I'ot ' 7J U 3^'-^ «"'• l! »"f 40 1.00 liver, J. A. 50 2.3) ranye Urns!, Co. ;ioo l-i' )f * shorn, It. 0. .}[ 200 7^11 ^,er, Chi.rles I/. iso 7.11 'aRe, I. C. 75 3.55 I'ollner, Geo, L, 75 3 5( j Vafker. Karl (Darler .Sl,O(i) 20I> 0 4S Parker, ,1. W. (Truck lilnc) 400 IB/DC 1'arlee, llcsslc (llcssie I'arlce Ivv) 151) 7 ii I'atlersriii, J. K. 125 slos Perry, Wyse 2ob 0.48 I'eler.sotii ,1. T. 150 7 11 I'liecney, Carey Wooil- ,,,^" rn Yi 300 10.50 1 »l;i». Charles 250 ii.88 Pliilliiw, 0. 11. .Mrs. 50 2117 I'liillips, Wi'iiilell JI. :il)0 1 1.22 V-rc,i, Haliir. .L. 100 4.7i rinknciy, ])avo 60 2 37 !'<ic, Klva uji) .\T\ i'ollSnl. ,li,e (Barber Sl.oli 1 Clulr) 50 2.37 'iirlwodil, 1!, -'to i i., 1'orlcr, \V. T. ioo 4'?4 1'osey. 1,. C. ioo l!l 1 Potter. Dick ,, i 50 5.3? P'llter, Ann Klctcna 150 7.11 l'»»-ers. W. I,. 75 j f, B I'revosl, 1{. K. 125 5 <);j Prices. James It. 2110 0 ig Prince, 11: M. Mrs. 50 2 37 Hoi""" 1 ' 1 '- "' K " ""' ''•' : ' 1 H:inKO,,,, .Mary r ,rj 'f '[7 Itvyiler, ). W. ISO 7'|| Ha»er, Chhrlrs I,. ioo 4.71 Iteeves. W, I). 3 r,o ic.. r ,9 HeynoMs, Cal 40 l.oo Ulrf' Uori""l' M "' ~~°" "'''* Hichanlson, A. C. 200 0.18 Iticlimoiid, Hen 50 2.37 Killings. K. r.\ 200 9.48 ItiKBins, li. K. 125 5^3 !li»,er. Henna,, }jj0 4 7 J Kiiifer, Dclroil 50 2117 Hlibinsnn. M. II. (I.iiinnr Bluro) BOO 28.44 Kotin.^on, K. 50 2 :I7 Ilntierls. 11. K. (SI. D.) 250 USS Roliinsnh, Clyde Mrs, so Z.'H ItobillhOll. Kreeinan j(,o -|.7j Itnhinnnn, Jin, 50 v' li Hritiinsnli, Will 50 2 17 Ifohinson. Stable J-.Q -,' )7 Hofccrts, \V. 1). .Mrs. so i' 17 Ite-tlyers, liny inrj t 7, lll,»». W. .1. 50 jj3; Hose. A. K. 275 13XU Itosinnnil, Henry -,7-, i-t c,i It, ..... H. T. -50 ,,5 Hj-lee. «'. «. 7 " 3 55 sain,,-,, (i. <;. ..,o :;•,„ Kiliha, K. K. r, 0 J'jj Salltja Freil K nrr, if-i-o Sxlilia, Kre.l K. (Pastime. Kalili.i. .lack (Cafe) 100 ".'r74 Karidifer, Kreil |yo j 7 .J Handers. Trny f,o 2 ,17 Sc lerer, l,con njrj i 7 1 .Sealiansl,. C. V. (City •Klwlrlr.- Khop) .(oo |3 ,K; Keolt. Klwooii i/,o | 74 Sellers, l.ula Mrs. (Bakery) 1500 71.'lO Kceinan. Jpsse 1^5 503 f>eylimre. Hubert (Motor S'u [e ^ Co ) VJnriRraft Sliaver.' \V. W. 17= i"il Hhaver, V. W (Gin) ""no i« "h Sheltna, \V. T. "inii 4-1 Shelby. Ales u , 0 .('.7.) Slirppanl! Leslie ]5Jj '?;J'j Khivers. M. .1, 12 _- " I 1 ... Shockley. Cleveland 50 -v' :1 ', BlHirl. Charles y , 50 5 ; 3j biininon.s. Llllie 50 y 37 Skinner. . K. O. (Pete.) i 00 |'i| Smith, nenjainin H. JOQ 4 7 j Kni Ih, .1. J. -Q 237 Sni lh. 11 A ,00 4.74 Smith. A. K 2o 0 9 .|5 (jinllh. I.eon rrt 7) , Smilh. 11. II. Jo" •' .Smith. John W, (,•„,„:. lure rcdlcd) lm 4 7) Smllli! Walter jjj 7 '}| Srnotlternlan, Swavnc \n y -, j Knlomsn. ,1. w. ' ^ A( j ^'^ Sonll.crnhnd. D. c inrt j 71 Soilllwdilh. Thoj. "o 2^37 Sp«ck. Norman 135 $'40 Spencer. E. J. fi7 * -n'o(, Epradlef, Ebb ,< 355 Spraltcn, F. 1,. -o 3 '," Sl'raybcrrt, T. K. Mrs. 59 337 Slalcup, J. T. igo 7 il Slerlli, H. S. ' J5 i'i? Slernl<e«, M. H° .[ll St.w.rl, H.rvey .^ 'jj? Del, To ,,, . i , luot Value T» Sloxarl, J, IS, Mri. CO W otcii'arl, Claud ioo 4 1 StJckuiBR, litoyil ion 4 T Stickler, Ow. {jjj o.'i SlroiiB, Cliji, ..' IOQ 4> Slucko l.ouiie, lira. 150 1,1 NivJ'l, i.co ' IK j.'j gwllt, J, 1). Mr«. mo 4.7 owllt. buiislilnu ;yo j, fcykcs, J. '!'. jyj ,,.fj 'l'«ltner, joo 50 23 "«'"' ?' A ' 6 '° ?«»j«j ; 1«»«l W £J Taylor, Wlitrl u « 3,'3 Taylor. Thomas og j.j TJiariio, r'Joyd 15^ 7 .j Thomas, Uranl 35 i (j 'I'liuiiiiuon; Hurl, 50 23 •I'lioinvBon, U, 11. ^ i j'j ^lioniai, Ki.thleen l). 150 7. Thoiniisuii, H. ,\|. 175 S3' Tl,oi!i|,.oti, ,\VI«iii - 75 3it ; t Ihomiuon, J. J,. ,',J »jj Tillmi.i,, p. ll, .,„,, n'j!. 'l'o,ld. Nnel 50 2 3' Tolir, t'. U TO "a' ^roler, Koljerl 0, 150 7i |] IrAnllta,,,, N, M'. flgy i|,2v ( Ua,ill,«tn^ Klin 250 1I/.IJ7 Iravis, \V, .M, JQ g.3' L ravis, Daviil jfjo j 7 ^ TrleMlmwli. j,,,, ,J 0 .)!i4 mintlilr, ^llcrhfrl .Mr«. ->i 1J5 4,15 I nc,.er, C,. I!. 200 0 4t Tumor, J, II. 50 <> 37 Tulla., M. 11. 200 5'4» I'nrner, Waller 5^ p) '-n •"-/o",' 'i' K '- lljb *'"'' •j-roiirl ,j. i,.' " 5 o j; a7 Jin,, Alfred 50 2 . 37 Union LUo ln«. (r u . (Unto n,, c i, Ark., liy C. 11. Walson) ISO 7.11 Ujijleenrr. C. V, 150 7 .|, Valley ti!,, (:„. 3(|( j ,., 2Z Va.uvlnkje, A. M. B(j 2.37 Vanvvlnkle. Hill ,> 0 o o^R VanKitthcr, K, K. 575 37'" r , •ollmer, Mrs. Kslello 100 .i.'fi VaJe, Norris- i., 3 & jj ;l ^'iktfie'ld n" \i 5^ r-37 Valilrn, .John 50 e *''^^ Valker, Knrl Too . 'u4 vallB, J. il. 350 ip.sl) , , "ce, (i. 50 2.37 , aUuy, Kr;u,k y.>o M 12 ,'anlnlinKa Iluu-l JOO -l!74 Valson, C. Mavis ijo 7 '|l ;al»un, T. H. .Mrs. fj l' 5 § ','!'''• K - ''• 75 3.56 \e.,l>, J, 0. (Mai,, Slrwl) ll}0 J.74 yt,b. W 1). ,nt) '4.7,1 VcWina,,, Hurry . 150 7 It Veils, N. 11, Mrs. 50 «':I7 Veil,, S. A, so .j;,,, .erl, Josephine .Mr.*. ioi) 4.74 'osthrook, 1. 0. Jr. 200 i? 4& lieeler . .v Alio ioo ,| 7 ,| 'hue, 1 earl 50 2 -| 7 'hilalier Jl. i;,, .t'\i 'M". P. W. ,Q >il l.llcivay llarber Shop ioo \.n •icfccr,' 'n."™" 1 '?»' l-|.-< 1§ ! >? 1 j| orsli- • ' T"°(' ^ "-37 .'a^h'ri Cl",'rie-i''" > ^ '*'' 1 ' . - .. V.,. - 100 ,|.7l onnir |> lr -°' , 150 7-11 :hool DJelrkt No. 5 6ht Blyth'^iiis »'nks. Ailio \",f. i'l*' arll,r,lnn,fciv. Ton, 2 -. ° auphmwn. (l'. K. joo . -? i'X A.'' a' J j? ~*' S * rurdoii, C. li. JtrB. '^5 .^.{j, 1 ruivn! c."nn«ck °J J;JJ rynnl,' Wylic 5" j',^ "f"""),'"'' °' 50 11? alv'in' It,"- 50 1 - 77 aiiim'ore, W. b. Jjj '•J'J far >V .rV ' : '° -'^ .i'ipL i!iI|V ^° .» : °* oylc M II ' • '"' ^''^ », „ i/ .. 50 1.77 ^r .!'•,',• **• HJ ;npl.,,,,l. J. w . .jjj ,^| olrJjcr, I|;i| (ilidnigiit I tin) 75 'i ng l«fe£ il *!:!? van. .Uash ,IQ | ^ .•>«ncfc, H. I,. f| q ^.^ ravr 0 It 33l> i:)l15 J1^0.'«' | ^ lynes. l,e,,naril -rr .iVii enri- 1, 1 ' "' " *• ,.', • r,o 1.77 tnsnn, Olitslcr T!i .,.„(, Ill 11^ older, Clarence. U. J 3 o 5 ' 3 J "O|,er. K. \V. .i),, 5 ri ",r','i"' \Varr K ' '• 00 "'" RFTrtl, K, I A (< ^ t" p "'•"*""• •!• K ; 210 7!l.i linson. T N. .,„ , ,.| lines ,v ,U l,eal 50 | 7 | eelin'r. Sv' 0. - '50 |'77 Denier. Joe 11. ,ojj ^'/j/ arkin, K. M. n' rt ' ft 'or *l«, J. W. ,'J J',i Ean. In I! r>(j ,; 77 ""'"• <•• '1. Ill 1 ll! arlin, ..W 1). |,- ,' ft ^ rprrtnutt. A. U. "JJJ 'J'j.' i-linllian,. M. C. ' so 177 cl.einore, S. M. 40 1 1" cluler. It. W. Joo j>,[ PHltriiinf ry, Aaron f*,-", •> 'JQ nralh. M. ,, 0 |',.j oullrie. Rami, Whisky KKop 2i,J «.f~, cm. Charles ,,, , 05 True. Henry so 1.77 ral, .f'ljie 7 - rt ,Tf( nlan, 11. ]>. j^y ."/^i »'»• \'- T. ,)o ,i."s!) RTKS, K- r . 7«S ' fifl Tk. May r, n ];,, arks, t., >;. u^ | 13 ^rker. Colcman ,^o i' 77 Vhiril ,!ne |j; j'jj 'rillc. ,t.5(> I 1 . Mrs. ioo i.!| 'ride. Cirolyn ' |.-,o ;,)\ ecje. K. (o |. 77 ,,?k. J. h. if) | ^ va;e, Alex r)o :|.|r) unnein. K. A. |2,> 4.43 iniwoii, Klnyd 310 |(,.07 ,,s. A. 11. ,71-, 002 lUh. .t. t'. Mrs. jo* 3.3:1 lil!,. W. I.con 3,10 111.42 >!"l. •'•-'• 91.5 11.1.1 llewarl. C. K. 175 r, 50 lllvan, Charlie iJ5 C.JO lieriot Coal A- MinitiR Co. A. F. l)ie(rich) 47,5 97* wet, B. C. Sirs. 50 1.7? jeel. l.fcland 215 7.6! ioma*, Allon 50 1.77 rsvfs, A. P. 65 2.30 • II. S. K. Jso MS 'artliook, Maurice R. 200 7. OS alker, Pea/1 50 1.77 alker. Earl 173 6.20 Wishmgbn, Irvin so 1.77 •11, T. L. Jso 5.31 aison. Hobeil 59 1.77 lesl, Will U5 4.07 Del. To Will li 1 , 1 " !1 V>lu ' ^ ... , "• HUIUa - |(Jy y J " ren H n , . .'. IVrun OK l>>Mrldji,, C i'| M \, Dl " tlct * 0> :' ,. tart .M"""' '^ * : » ««((«.' He/iM-n }^o i'l {jf>;e'ly, JlnJ J," ,5,'j iioi 1 \v J -iyi nt.i I'MtM 'j {.' ' lu ''' it™,"' \v n ,'*' " u J - tt srSio !l If iir/S' 3 ™ ijwwfUJj; JL'*',). MS "•'*! '•rossli'iuij (((iljfrL lo i "i" Curtis, ,Vt'pJi»y -j p >•, u 'Q.' ];!::''>•. j' 1 "'*' '« i:" |>rt,lb. JOB J50 ^yj •Vank, JPHSO .i|i ['^.j ^ ' ^' 2(10 tl.Ul; j"^*"", '<• v - 110 &DII (l"*Mll!ii,*C,,. (0. W. 1W 5 '" «,»',ir' ! l^f,,, r | Vj."" fjj» JU|J- vJ - '-'• litr, t',711 {".jr'i'i.^ is! !'!'! U>-'tu"' t M •''" '•'' i.,. i * , ' ,. *'J'' fi.K'V {<•! «0». ,'. H. |ljri 5 B\ !o!m l '' icUl1 <J ' M ' >0 '' ri lownnl* .Dm .jf} ( ) jj', ; ,j iL-ral"' X,'""!, l:ii " > »'•« "Krain, M, (). o-jr, 7 117 itkion, Jlaymonil f.g i.' 77 "k>on,.k. II. )o,| Ui0 .i James, William a;,,, g.,j .0. I'lltr. (J. ii. OS 'J,30 .eilWller. J, h\ .inn 15.0 .'"yil, J. Ii. Mrs. Uti 9 30 >'»?;»•'!>. «. '.- alia UI.M Ut ; alhe, l.diinia in) .(.(jij MtlliH', 7.. M. .j.Jr, 7 'oJ ie*encille- t I,eo [ |^ ^'ij iMoo.ly, 11. T. ,,)„ .j; 011 ""»'>•, A. C. ,|JS is ,|o ,o,,la B ne,. 1,. A. . l() ,;.,j lorr,«, Clari'iu'o 135 1.75 l»>ley, J. ,1. J30 H.U oslcy, Jamea |2o 4.25 Nwdhaiiii Mirlbi 1U3 r.'d'l Nelnu, llohl Jii 6 ji's.r, Ijpliiis. Sam ,|o i'|2 Uvcrniali, .1. II. , 2lO 7.13 laic. 1,. K. ' 205 iO.lS 1 nyne. nrccn 1J3 f, 11 riitlpi. I', t). ioo S.'oiJ "JU-y. .1. W. 120 4.2i {li'kin, a. i,. mo r,.Mi I'otlcr. W. II. o r , 3 3,) J'oit.r, (1. .«' ioo 5,00 )V,IUr. .llniand rill 4.25 I'nilll. \V. 11. -||,r, j j 15 ltns|il>erry, 11. 1,, mr, j, 7 j Ki'lnolil,,, 11. ,¥. |n;, 5.84 jtifi'. lllchanl 2Jo 7.70 It'iljerts, Fred liio 3.51 ItoberU, W. !!. to 3.||i llukiu»on,'M.'«. 11)5 .l' 7B Simlerj, llnyal Jjs 11.51 «liield«. Olden r,0 1.17 KeljasliAii. Cliarli;.! 370 13 10 Kills. Jl. A. ' lf,0 5.0(1 H u|;lclf>il, ,.le(T UBO O.f)2 fimilli, Tiin, It, ' 210 • 7.43 KpriiiBB, San, 1;|5 4. 78 Tnli.ml. John 00 3.ii) I'dlherl, IV. O. trto S.(iO Van Clrve. W. J. ||0 3.HO Vunilrviir, J. T. 1.15 5.14 Vernon, L. 11. lo 1.43 Walker, Kylvesler I2S 1.13 Wlllian.j, Tillinan 2(!S O.;i8 Wftlncr, \V. 1'. -|0o 17:15 WrlRliI, Hull l.io -l.llo Wjloy. 11. W. , r,00 17.70 School Dlalrlcl No. 7— Huffman Arcnilall, J. V. 40 1,16 Allen, .lejs 195 fi.74 A»trnr<), 1'nrlor 10 l.lj llalier, Will IOI) ll)| lierry. J. II. :,r, l.r,J noihr.r, i!. K. , .40 l.lft nurlianan, 0. li. 120 :i.f,2 CJartcr, W. K. 10 1.18 Ullnailntc, l!r,,ce 3,1 l.()2 Coj. Then,,, ,|t) 1.1B Conper, till 50 1.17 llaiiiel, Kihlic SO 1.17 li.lilBnn. Tnn, 10 l.lj Hol.glii*, <;,iy 75 Z.'.'l Kcitiicll, ,1'. il. 215 U.;)2 r'idhil, (lri>. f,l) 1.17 l-'is ,er, 1-Ulis 40 1.18 OarneR. It. 1,. r>iil) 14.70 (till, Iloincr 200 r,.8rt llalficld, \V. It. 2(in 5.K8 Hnlfmaii, 1. II. 150 .1.41 Mnglies, W. W. 780 22.01 llnjhea, Heplnalil -If, 1.34 llnphes, UPS 45 I.M ,«,IK. Jake fiS l.HS Melhcny. Nam (1.1 1.1)1 Merrill, Vermin II) 1.1* Morris, 1. (J. 40 1.IR I'arlmn,, W. A. SO 1.17 1 erry, Anlirey -CO . r ,,fl8 B»y, .Will 2111 0.17 lia)-. Jirs. MarRio 3.1 ll!2 Ilnj«ell, Hill ,',0 1.17 Panders, .1. l(. 3D .98 Binders, l.em ' SO 1.17 Spire r, Kd (73 fi.lr, Klokes. limner tft 1.10 NloVrnsnn. Triy M 1.47 Klevens. t;. K, M 1.75 Thomas, Colin I). 7!l.'i 23.21 Turner, 0. 0. HO 3.23 Vlckery, 1,. V. IfiS 4.85 Vlckcry, I,,,,, <iO 1.70 Walker. Irfiiilo 125 3.1B Willia,n», W, \V. 110 11,23 Wilson. Tom 70 1. 00 York, J. It. '215 .I1,;I2 Sctlool Dlstrlcl Ho. S— Mfllltirt Kldjc Ainsley, I). \V. 11(1 4,0(1 Allo'rd. 1). ll. 175 15.20 Arcter, ,1, A, Itlf) 11.73 I'nditer, W. il. r>3 2.10 Italley. K. , 160 5.16 Itarker, llnl, 2,: r . 9. 3D n»»w>ll, -.lolin ~J 3.10 Hassell. A. T. SO 1-77 Dallies, Kills 10 1.12 Hecketl.v 1). 1,. 1115 H.72 lallard. , II. 1,. 1115 4.7i llradley, 1. N. .10 1.12 Brewer, Karl 1ZS ',43 BriHvn, Kd 58D 20,53 Urifman. It. T. 60 M'l Hriioks. Joe 00 3. JO Ca vert ,1>. M. 2:lO P.M Carllrell, .Ira T3 2.61 Canlrell, It J. 105 3.7- 1 Cairoll. »ill «', a.Ol Choatc .1. S. 15 1.50 ClaVton, Kd U3 5.4S Comer. Uogan 13> 4.78 Collins, K. C. <•!• Z.W Cnllin» Q K. 190 6.73 COT. 1,. C. 2'.0 8-35 C-'.ilhcrl. Clyde 16.', 5.6r, C.lr Wright, C. (J. l»i> s - r 'l D.-Kis, Hatph 120 1 25 Ullraver. . C. V. K 3.36 ,>od,l, \V. A. H'O :t.ot G»H, B. U. 73 8.66 idde'lmfin, Hen !«•) 391 KIHhfton. A. K. 30 1.77 Endlcoll. Arthur 150 5.31 Ettll, Will ,63 2.30 Ml. Will 100 3.54 Plajg, Charlln 155 5.43 flannlgarl, C. 1-. «0 l.'Z Fletcl.cr, Arvc-1 E. 215 7-61 Fore, Cliirlle 135 4.7S fulford, Tclo 130 4,oO Qrlmslcy, I. D. . 170 6.08 Oiliailej, J. E, 05 3.36 trriinsley, J. D.' 185 6.91 Qulllrlc, A. J. H5 5.14 ~ ~ ... PAGE<FIV« P?}. -. , Toi ii!'*,: .'Sy * ' »;{ j. 1 : iSEv"-' «3 ii iili?V, $ « l!»ftii[iii Vu\ \*° 4 * JaiM't 1' ' L- " ' ^*>" i> 4 ""in**, r.. r,, ion . . J dnt'H P» vi " p ' )!V»ll,'l,,v 1 II Ul) 'J'! 1 KIllouBl!' \v rj W0 "' '••iiiuB.'.it. 'i,. ' ii? ,',•; SSi\X j. *« \1 k'liru ' i'« 11 7" ^''^ KiJu, S'V * u '•' Noiinaii,' I,', h',' ji? ''.'; I'Oarnon, Kluier JJQ J'J I'atl'on"' """ W ' f'' S *' 1 ' 1'orLit 1 '' fi' '** •'•' Cfee ' l'"i'i* "> 4 -0 'lS,., J ).; 12( * 4 - a ; :lS|.'.'lM 'ii 'i''- '*" ^ toliurls P li ^^ ^'^ tuliini-oii i 1 ii ^''* ^'"' {Oiiii'K *(! " ' I ' i««»ii, r '. u» a S3 aji janderi, t'ly.lo Jj[ 3 J, iJi'iiaus'l.., j"! W. .Joo ?'?,! 'eratl, |-)il ,... . '. ihnrklojovil, J, ||. i.j'^ .'. il!l!l'!7' if' ,'*' • ll1 ' r-' 11 k „' r, , lo !•« u „ ' l -" nt l''C 311 l.Oi i"('"°"' /-la;.',,c« flo (s if jj ii,,, L 'i ', , '!*• 3,*i ll'irk" lohi, ,','" '' ;l i Skinner "j"' )•• fi j ?•' 'all, ,ln'lin ' .!( ' 'astldndor, 11. L. n|) ^,,'v ''«l-''. F. II. nn VtJ '!"""• ", "• tl) i '!• ,'liltel.eail. Jnl.D it r !','; ''"key' *Ji f' ^ ' " Ink'"''' il' S ' "" ' ! -'( i 5,Sfc" r I i| Sion' "'I'.'.'IH : '" fc "'? a .,'reiii' vlmer l -,-ln ll j l ! 1 ' 1 ' v j|' l j *r'ry Jj^ n'.jjfi a u"- 1 - 1 . ( " Tl ^ ftfi i.or, ffi!«.'™ l 'n'' ''""' f '° '•'' sSHr. i" '^ Ulilioiu lln,", r ' a °j' 'j-J?, Jin!) 1 ' 0^ () 9& '^° ll«rr'i,. ' will jj? J'.fe H«mlwioll, llnhl. jiij ||5 llilKhOy, Marvin r,,) | 7 , •llllllRIMl. \V. A. JoJ, j,t'/J .Inlinsnil, Tmnmle jo i' 7 > hnoneff,. II. Jl. Joj i''; Lovoive)]. K, II, |.>,l I'A; •l»)i|ikhi, llencn 05 JI'|jj M"S"-' i: J ' "• Ktl '^> ,*•»; Mllrlit-l,. Wlllo ' ^' ll 'S; J",r«ai), Will ifls B '^jj Moduli, Alberl ^;|5 j 7 ^ Mk-'lmril,' M,',!:,,,,, U J jj'j[| Nuwliur'ri, J, ,\. yiii; 4\i 'ilhu \i "'7 '"' ' : " ji"}«, .Inl'ihny ' (25 V'lil HflliinBOi,, ']'. H. ,y j '.|,j WnilOera, Will j]o .|,|io Nmilhcrm,.,,. J, s. 501) i 7 , 70 Moiyarl, . Kd ioo ;i r,4 hjokCT, Up.sio 40 l.':J2 Sjovntl, 1'i-rcy J|fi 2ii!ol ;;lriini; r .Hiifm or, 3.30 wrir' 1 ' kil *""' '''•'' Wliliams' Jol,,,' ji«j ., 7 ;g 7 Wil«n,,. 1. (). . )!„ j s . a School District No. 15 tn— SlaiilTi • .U,al,nlnncr, II. A. .y, ,n 0 & .fy A«t,nl,rari,lbr, K'll i^ 63 1.31 A»li,-,l,Miii,i;r, I.n.le 123 f,,05 Atklnsoi,, llcau Bo -^.02 Hrlnkley, liiiy U.liinor Slorc) 300 12.12 HhWn, (leo. W. 075 i? .'? J'»tk-, "on. Jid .i.t'i ) lil.riulL W. I). |j|) 525 fe'r i™' " 4 t ™* Clliinln, .Ten. " r,o ii'oj (,'l,erry, 0 K. 51] 2'l)'2 P>". "..». , SO 2,02 Coil-ail, H, W. 21)0 S.06 Crnaley p Hlcvi, ' 511 3 D2 i.avidson, Marie r>0 2.02 IMvidBon, .1. T. ;\[ir, i2!;l2 Wiu«, H. \\: aar, m.in Klee,,,an. liief, or, 3,»i rov, K, ^S'. jno ,|.o) llol I«n, ,1, P. I;,,) j; flft Ooza. Oils Mulo Ilarn r,00 2l''2l Ornill. Oscar |2r, 5.05 «H«ln, !•'- I'. 10.', 4.2-1 Orilfilh, A. H. 6tf 2.02 jla.ll. Wnii-r (.Saveway .Slori) 001) 20.20 Ilivlllilloli. I.cu 205 10.71 liar!, V.. K. ftr,0 2112^ Halfher, ,K, H. 50 2.0? Henry. Charley ilr> 1,114 lln(nt-r,.FIi,i-il 200 fi.Oi! l!n«ar.l Undcrlakinc Co. 21)0 8.09 JlnJsoii. 11. !<. UBO 10.10 Ilui,,],lircy. K. I). .is i.«i Jolinaon, M. A, G", 2.G3 KVtner, j. W, 50 2.02 KinK. II.. ii. ••>; ifir.o 06.03 Klnx, Mrs. Kllicl * er> 1 01 '•«)•, •'• V. 50 a.o-i Manila New* Slnml (,Mr«.,l.,,n MallhewK) 200 8.09 Manila Variety .Slnre . (K. \VclnMf In) 700 2((,28' Martin, Hardy 275 11.11 ^el)nte. 0.. It, |6 I.<18 Milligan, Itpllie 100 1.01 Motley, U K. 2 10 0.70 Morean, Nina 11. 250 10.10 Mr»OJ-e, ,1. .V. 270 10.01 I'ierce, Ufa,, ioii 4.04 I'ipkiiu. E. D. 110 4.41 foe, J. ll. 60 2.02 RifBs. Hbcrt 200 8,03 Scnlt. Oscar ISO 4.08 .Scon. li. (J. 93 .T SI Shell.y, C. H, li,-, V0.5 Smill,, G,n 50 2.02 Klaylon. T. K. 10 1.64 iSmith. llrovcr 125 5.03 Slevonr, Ji, V. 525 0.0!) •Siroiip, Henry A. 75 3.03 KlolVart. . Mr>, «. 0, SO i 02 KivlnC. .1. I,. 10 l.rjj Tlmida... U. It. 7,', ,a.03 Tlper-Levltifl -Co, 3000 202.00 Tlplon, Alvin 50 2.02 Walli, Q,i>- 2jO 10.10 WMltraore, Bay S). l»s 7.07 School DlitTlct No. 16 Out— Minlli Applen-hUe, Carl 100 3,54 A>;hahra\inlir, H. A. 130 4,60 AeHabratiner, C. H. 45 l.S'3 A»habrJtin6r, Deri 115 4,07 Baker, Oeo. 05 3 36 Mallard, Petry Q. 135 4.78 Ballit'l O. ,\. 130 e 37 tmUev Beu H. 2,15 0.03 Del Tojj nuill^'™' 1 ' '*' ^ ** V *' 0 " *' JlolH^ t r"'o.%. HI l\ 5'tl«f,.'ja|)l| IC MS i] Buirtli, Wll.oii ,1? I **^KH J S li ft)|l[w fj* M J'" ^ E a.fw'j 1 '^ '$ »' cokiJ; "' f; j" ^ f'lilr-V M 1 *°" C "• V'T« f ,IJ f j\, _ jQii r . . Cufiivrliifii. Oln^nr n i mi J J WI.'.A.l\ U " fC "" JH l< UMtKK, J, T },« §5 WpVer. J. ii. 3i5 J« IjMkSf, Cliirloy J Jy ? \ [IS^S. si I!: 'Jriinl' Ou'eiir',. ojj ^ §, •i.lBliill"ol,,'"l!bo. r j" « f inn. J. t° m .!J ^j| Ijolloivay, Ktinrr Jr Jo it o ( f' k JV * IUT '•" '•» ^ 1( j", li, h. t sjQ g » ^'np. Jiju Dick i irt j > uiwhtor. .0. u, J.tJ : t; /CO, IV^iiK ^gj Jy .jo^'pry, JlnJnhil I't/i I /i Mrin.iy. \V. II. ,J? 1\ ^!r Hi;!, "feS > ? » '» i ,.'""' i" • - *•' 13% 4 7; iffr • ' l /K ^4 3 rt 1 in'ili'n'' h i^ w "" '"•"' >iiiiiiUrj , J. \v, (jit o "ii »»»ltli, Mlik HO lJ! pfe'^V ''» *«' Kvclm' I) j ' f f\) f »' I'niMlltloii, W, A. 55 r,|.j I 1 !!'!"- '•• »• 230 fi.ll lilllliK, Arncl 75 2.011 Dei*, ilohit *00 7 Of I**)* 1 , Kri'il ijr. a'ii< U vt-'t 1»k l xpii 1 noo. iS|) i JK ti^lii 11 nu n , A. H. no rj an wl w.^w 515 s-js ikli*!pr'.''L"'v {jj (jf I 1 .*)'.' 11 ', J'i-,, K - 210 7 4J ,'vMii, Cliarllo [sS jjj •iloiii, W. ,1. KfO 80( »>-lor, J. A 1 , ui) ), u "f 1 "', ...... 0, 110 J80 yler, Hunk gn ] 5[n Vaguer, 0, H, ( 7 rj ft Q'J ^V.illicrfyril, Iticli ioo J5S Vlllfnma, H. H. |^d [^ Oi Yarfir'n, il. 1], (JQ 1 j; ... . Bchool DUlild No. 17 Alleii, .t. A. |o i )', limn, Archlo i2o 4"5 \\"W U ' »• ,. tflO 9 'lid Mrlon, J. 11. j U | (^ (lalik'bnitilit, 1>H» ijj .i',|j jrimloli W..H. 1SO a':,, IfftoVii, Ai t 1 )3(i a i j !rook«. ,l1ari,l,l "i a l | 'llrnokj, llo'».»hl iol) 7 IJ( IrnhkK, w. Ji (is i n tfK'}, J.'ll.. [Oil 151 .!ia|,Ui, .J. G. [pa 5 | "*rk, ,1. K. iols 8(11 ;«ok, K. ,1, ,, ) ls | o; UllMv'ay, t;, '• loo" J.51 l|,l,«, T. li. ,)o i.4'i llllomi. l)avc' ||5 4,07 Illlpatrlck, 1). 11. ia,, t J1 'J'?.'' 1 ' n K - . K - • ))6 1 l)( nviy, M. IL iio s«o Irlflin, S, il. ,- • lo 1 H Jrlliner, K, .1. . j |rt j grj .lirrlmn, Jack • ,i n ( jj ItMtrVirt, ll. li. 40 I.li tolrnlan. H. A. |ii] ;i 10 loive, X,lll|c ISO c'll arkknn. ftlcarl 40 J n O}.,,*0i,, J.CI, ,|Q | \v OIICK, 0. H. 110" 1 8[) velll,, 0. W. '116, 104^ ^ItiKHlon. U, W. 105 5 §1 lamli, W. 1,. ii)0 3B( ,ane, Tnllf 4^J i ii •IplVr, H. h. Hi 6 U InviJUt \v*. 1>, ill) 3.80 ilitrell, Hay 1^5 i -ijt Innkcr, J, 1,. 1|0 3.80 .lar.KL'll, ,1. II. 1H5 lj.r,6 IcCi.llin.Kl,, 1-M MO 7 08 kUratr,. l,tb iijo 144 loo'rCj Iluil Mf> 5,14 InrrlS, 11, K. IliO 6,J1 jlmM, W. CO 1.77 'iene, A, (1. lo l.-li Vi.rers, II. A, IOO lit Rivera. N. J>. 1 |b 1 00 'imer*. J)alla« lOo 9.7i 'linli,, .Idhi, K. 141 a 11 'hnlo. 1). W., .. 170 0.0! loberlKtn, A, K. 280 0 02 lol/ln., ll. K. IIO J8<) llto. liuili'er 110 .I.!* iicker, l<a«il . ,io 1.12 yon, J. .,\. |;i5 i -j$ anileri, H, I,. l;lj n§ amlers, if. It. tjj 1 76 oitilii, ,(,'. O. 240 «.00 llorjV, (lojil Jjs 4 78 il.llle.)-, J. K. lUn 1 |)0 Vciice, W. A. ijj | 79 Uni-nri; W. M. I5l) 5 •)! nlny, 'O. . N. ilO 3.8? 'njOor, H. U. i;jo ,| 60 [ayliir. A, K. )j() fcijl 'riih, W. P. 11(5 4 7fi Vard, J. ,\. iijf, s'm Vnvdr, I). K. j-jj .iVii Vhlli, K T. |.| a r 1 1 'Illnirn, K, K. 220 7.70 'iltfOrn, (1. G. 110 3 -SD '»<»1, Kd 110 31(0 School, DUtrlcl No. 20— Y>rbro hliftlt, IJavy 8WR ;!i.:in lien, .Cta, id , 275 y.7 1 loxander, W, V. 200 7.0B ahtey, J. T. Kr. n^o 2iMO auks, A, H. $0 1.06 cvly, Hell Jan.eS 30 TOO oys, l.enn 75 2.liC mtr),, Mrw. ,1. .S. 7.15 2(i.7;t ""tl., II. 305 12,02 ntirli, Nornii,,, 175 fi.20 nhcli, T. 200 7.08 tirnliam, Mra. \V. I'. 2(55 0 03 tirton Oil Kutii,,, lOO'o 35.40 nrncll, JI. H, 235 8.3'. yhuni, \v. 1,. 35 ) 21 larr. N. C. 40 1.42 Vanlcl. B. I,. |;10 4.00 I". H. 0. SO 2,83 .tc*. K. C. -155 5,1ft o«-cra, K. I,. 135 ,| |;J Kwers, H. U. G, r > 2.30 'rench. KincU 2UO 0.82 rcnch, lioy 170 0.02 enlry, 0. It. 75 2.66 raccy, JJ. <?, 2[fl 7.43 facey, G. T.. , 100 ? o4 allihurlon, pick 4j ] p9 aukins, -J. Ii, 023 2M° ay«i Witbiifn 130 4,31 ale, }]'., M. O"v1 3.tO enson, W. . 11. 45 \ jj llenson, If. H, 45 ,'59 llciutm, H. y. 590 20 8» liillmrii, C. K. 230 10 S7 HolUnd, \V. M. 630 il 3 1 llous'O, W. O. 60 1.77 Hnleey. Clar'cncj .30 l.io Johnson,, K. 13. 30 I 77 J6nc>. l.is. , 35 i.Si Jjtincs, Iko 30 1 06 M»En«!i»: Vctroleiim Co. lOOti 3o 40 Kinbrovisft. p. A. »t 30i) 7.06 K'imcj, Ed r. So ' 55 Kogcr, Alberl 35 :l,24 Krcch, J. fi. 230 10.37 b»tern<j-, tonls 40 1 44 iloyo, Thos: 10 1 12 Middlelon. Jim 40 H2 Mullinj, Ott 100 3.54 Moskop, J. SOO 708 Mulllns, Hcrblrl '230 10,87 Xorman, J. tt. Tllo A,50 Phillips, E. L. : ^5 i^j j-jjiijiipi, fciin IU * t fft"'. T S jMpklw, AfcJili 'Jj *|* Sol Jj''n • 6 ^> 21 3i i>»«lni "d^ir , «» i M ,|^?}"' P* po 2i6 a'jg 1'rlmuo ' J, g ^ ^ *^ *»Sw.irtrt K !'!! iipiiicii, j i) i fl{ 23 P pf.V D i,,. K , 215 8 48 cJiJ 'j«k' tt<1 ' 40 *** OuJc fr,X., 1CO »" Dunnln,, Timor !' V * " Wild o 'i* il^ * P7 Oulnn K biM-J{fl 10 ^ 3B * flunt*^ Mrs R *l5 i 1^ Hotkufiijji Vl^iii ^ ** Jl«l.lll(on, 's II. >:J J'* Hark, i 1? n 2 ." 9" IIWl"er,' Joo 2 °5 '°< s ilo'lnimi.''".?, 1 jj 0 U ? i . ' ',. ' i/5 7 07 WtL'tfn' An III '2 5 "* Moore' W^b' 235 8 - 12 |lton,j' ( |,. A A 2 | || iihAcii, >v/ is ' ?e^ S 5^ |?/T; jij jjj iin l |'ii,° r '(^.,i" i* s 6 H Molall V R" J 10 M(* iw>MI u \\ JJ B , . ^"H"' » " 115 iO? flloles, I, u [on it? SIAkiM II \i 4lni,n ' ll n J ^ * ^0 «W( W fj| jff Irobmul, Mr. Nola 1.5 4 J j I'eMI, Jlra Mar H l5 " 5 * '< ilsS,r u" \v° ^jj ? ]i /a<J|erL IJUreilcu ajr, 1047 Scliooi DUtrUt rJ 0 IJ lr,_d*fl. ^rlivnrilH, UtidilU 2ls * AQ iiif'TuiM 1 !? s Ti lc ° "?; '| lorib}, nDnjj [yQ g (j-j "rtiiu ii , U , 4l) 1 fi ? olll)( J) Jf l^c t At ifini- ^('^1, oi ^*^ llx"V' J "•' "' "'" ILUfll, Br i I, 7 3 0 |«',i BcHool Bljlilrt Jto JJ Oul— bill 1 IVi ^' ni ^* 1& 1 " 549 jaii^hllian J, A jo 1 42 WIA"']' 'j" ? S1 UB|, lllch,,,A)i , >4 ^ tf. >|alr llohcrt BQ J I, llmiton, () n 155 ] i* Jlhhoi,. Jack \H,| r i? nra,llc[, tHilitli S i ll tradfonl. Cl nrllo 420 - j 2} >roek lltrmnii 09 j 1D iMliff Claj Co ^ R3 tlajhrnok frank 60 177 >ri,npj, 1- 1- 40 t 42 ill), ft. llllljl I(JO T F 1 Cnlp r j' 'll ?=1 .ilnimlnH. !'• A; IBS 5al JflvMlod, t ImoS-^ t5 i 42 >nw,tlori, jjoyil in o rtA >IWIl,« ifomer i" n" llion J U J15 ,(,» Jlxon 1) \\ 120 4)5 CunnaniiV ll.ilio Jn J 77 Ml,r,r k e .«ac 1J5 itf : on lor OIlS jijo 3 D 4, |i!! f'"*'" 3 fes 'aol II Ilraxlon 310 ID ij o>er Johpi i (45 5 ij loler ) II Jf s , 4 j Irlto Marl, jj >,,» Jj l V "..l 1 5S5 ipoi lardin Allen 40 1 12 lardin .laek cp {77 Hlglm Insln 50 l 77 aclnon U V 170 «03 olil»i)n Hi yy 45 j jS tJr^uj,), A 'i, O g ^j \lnff II I ,9)} 1Q > 7 voclilor Hajmnnd 145 o 14 lillo IU\er UrOccry bo 7ft 1 00 lljler HiUlir loa j U 4 lie Hntn< do i rj« larlnr H IBO 531 larltn \\ A lJ a 5 Jl cOra) Cleo 55 j jj .eMInn 1 011^ 70 24B c\Ili,n Mil H D 1"D 425 nttheuir In. IQO 1416 'dlor I-arl JSO H45 Injard H 10 1 41 illnrd. It )> 2l 3 f-\i ">.>'r \\ 1 tW 666 3ii on t A 2go 708 "lion 1 J I is 443 ftrker ^Injjroo 4T) 1 42 Mtnn Vllen }J5 5 14. .gmofl Mrs A J "10 743 i$l»OH Tow } jn a 1070 .mpwn W \\ ios 10 45 n,,no,,» II II pij ^ 77 Minions HH dos 7,26 ilolheri\iri S Tj 150 g Jt lanlfcy, .Ii. 1,. 700 2J.OT aylor M V JO I'd* *ll Airs ll 1 285 Id OS ll*on 1 at 90 S id lle> Itanium 280 9 9^ School District No. al— ShWwiy, eacli. Clias, 165 - 3.73 J.n.ton, . V. Mrs. 110 3 39 ,lark Mall, r l'5 1 (3 )a,lBhlery, M. I). 118 , 3.J5 • vil, C. W, 135 4.7S 'eaton. A. b. 105 3.72 Ickson, 11.. M. 183 6^55 Jarnliarl, AlVis no 4.6t>' roeory, H. C. 40. 1.42 roo,,)s. (1. .M. 05 3.3U rnoms, J. 100 3.5)1 ntiildon. 0. K. 40 1,43 amiilon, <V. • D. no- 3.89 icks, A. II 40 1.42 lck», \V. W.. 135 4.7JS oil 1 ' K 4gi) 1735 oil., Alleil ^ ' 503 17.8S, rWtll, A. \V. no 3.3il int. W.lltaco 40 1.42 lilK 1 M 4S5 15 Oo Attitty. J. A. 225' 7.97 'ek D \ 06 177 alMlcwi r 115 4 78 ail.n l! Jt 120 4 35 (ills'. It. K. 115 1.07 a|j, .Don 40 1.43 storne, Bros. 480 16.0$ iee, Ben 2?5 7.07 obMns. B. L. 40 1.43 Zanders. J. O. 40 1.42 mitt.-, Jack 110 4.98 lalcy T M 40 1 if lalej Murl 50 1 7,7 insley, Ray , 75 2.66 ovvclt, T. .1. 345 1S.2J 't^ner, 0. \V. 115 4.07 VaKner, 'Geo. - 75 2.6tj arbro Grover 13» 4 73 "iSt.' O. .\V. 90 3.11> ilkinson. J. M. 130 4.66 'oods. \V. -A. ,' : 100 3.5* School District Ko. 27— Lonolta uslin. S. E. 470 18.64 uslio H r 120 4 25 nM,n R K I"0 4JS tils Herberl 9o 3^6 trchtlt, Mra. il. F. ' 210. 7.43 nlKln AM 115 4 Or rilUin A U 45 1 o? rlttUn Tom 110 3 8» »vt» R E 19;, 891. Isri, C F 730 25 49 odse R B 175 620 odj* B B v 230 8 U Uilgks t 55 336 (Contlnutd o& Fi£« 6)

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,000 newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free