The Courier News from Blytheville, Arkansas on December 7, 1946 · Page 6
Get access to this page with a Free Trial

The Courier News from Blytheville, Arkansas · Page 6

Publication:
Location:
Blytheville, Arkansas
Issue Date:
Saturday, December 7, 1946
Page:
Page 6
Start Free Trial
Cancel

«**•«* MUUKIAS co WIT or MISSISSIPPI K I, HA^B JACKSOV. MierM *. Ev O»i«l« Collator (or \ll» biB<iM>i Comix- Ark.ns.t, Ut Wr'Vy emit* tb«l the ,<t, f l, °to U *"•""" finl " ""'' cor were not pald'^s^oVTo.elnbJ? - l», 1946 »nd the gimp are » .CD, returned drllnucionl »AI> JIC.K-.O:, Sheriff «nd Kx-OiBcio Co] lector. ^iiWrilwil Ind sworn m 1, •"ml" 1 * |W * l! "' ll " y "' X " 'T. W. I>otl fr „ . (Count, Cl.rk) FT: KII»b|,|h' lilytlie, 11 C . T -1!OOL DISTKICT NO » LUXOEA Tola) ''•"'" " 14^0 '1 III °*£ iShon" -" ,'SX 'I-'"" {?".",'» «': "rent"' so i.'77 ' . IV. 'B. 1 Ityril '_ • 2'i "''i-i -. Chafin ;_. " ion ^'\'i ••iHm ChiMm __ o 25 ^J,., ""lilfen 00 .*.^ 1 """ 3870 111 SI it- J.'Dam'-is" " ,'0 ,7?:; A IV l" Oen-n-oYT" 1" *'" H»,u!u''' > r'iemi;V-"" "1 ' '.' Frsnk Ceor K o~;;i .li) i'77 llassfll dill 71,1 .,,07 A.;l. .ir,,,,!,!!! /_ '7'? "j ',"' .1. 11. H.wlihix __ ,7-, ; r ,.s K. ; A. 1] uljliarii . | ]..•, , ,,,1 Xilie' "'"ll^nM 1 " 1'JJ! '''" <'.'(', Johnston _. ]<)f> j; 7» ni.rii.. a,,,,,., ... .,„ .,;„;, I!-.;" .l»n<.» 2:10 N |-> '-teln Kelly j in .,' KS •1. !K. Koonlz 11( i j I,, 1 nyd Levin flu 7 r,,| WesMifi l,|.,|.)s ,|n 't'iiS' Jlolmul I.imery'" .,17 7'.>. .lohn MeFnrlan.l 270 n'lll J. M. M,.I, ... ,7-7 ;•';' !.'''!? W,!!,,--'- k :fi$ (,'. H*. I V*'/iliiS *"ji3 fl fi't Henry m,,.,,,,, s ~_"1 "';,„ , ,' 7 Ki Seal.'/.™'' """ '?'• !i ,'-'i <;. rj w. K,.iier*"::: mi, -iV, -). W. Sli.-u J 140 494' llaymond sinnlidil 210 7 n< rred Slevvnrl So 2 S2 0. S. Slnkes ,2.7 ., 4] (Krar l.ee Tltorio, .70 ] 77 W. P. Wenks .._ ,21 4.41 rr/ink WMilou-s ]•,-, , 4 SCHOOL DISTRICT NO i— OLEAR. LAKE 1 . A. Alford il-. 1 -in 11. L. Ash'.- -in ,]',., K. K. An. tin 4.01 n'|-7 lino HmfKell 7.7 .,',1.7 J. W. llearlijiii 2(01 7011 A'' ri llhrktoirn 70 '/47 (lnr)miil Hhiriihnri, 0.7 » :i(l •1. IT. Ilroei; 70 .,",7 1 elix llrooks 7.7 5 11.7 Lee llrooks flo 11 1 fi lorn C.-in.-r .41, 'i ,'2 Mark Conlev 170 null Arllinr Cox f.O 1 77 1'lfie Crawford 7.7 '''lir A. .1, Daniels .70 ,'77 Walter J>a,-ii an 2.S? -M'lK-k Krvin |''|1 "f,"|» W M. Fonl I-",) .,.j| J.illit Cnrner r,1 •' 110 C. C.ralmn, no 2.1 L' Marshall t;,ii,l,.,, ] to 4.11.1 N'enl Ovlmi ill -j no Walter Hammer.-; 1 K;7 fi -in Charley llaiiiploo 10:7 :i 71 .1. 1'. llarnuni ] to 4.01 Cenr.co Harvey ti.1 o.llO Joe llorton fill •' s" 11. M. James is:, s!47 llrs. ]). M. Johnson f.f.O 1042 f.- C. Jones 10 1.77 A: K. Kin..' 100 11..111 11. M. Krnlz inn , -,,, Willi,. MrCord 70 -''-17 Will MCC..V in 5!:in Julian Mrdliee .10 1 77 Wnller MrRluv 7.7 "' r.:, Hoy Melnlosli 200 7,0,1 llrodie Orr " 71 VIIT, Hoh.TJ Orr ,10 1.77 Andy l':,yne oil n.iri 0,!ie I'ayne 1 <1H 07, 1'aul llilrli 42,1 MOO .Mil'iu .Sanders H.7 .-; 1,0 I,, (i. Xarlaln |nr, 4.77 Hrnrv Srolt 00 "' I'' L. (1. Krott I',:. o'-to Antlrey Smilli 120 4 0 4 Charli.- Kmilh 7 III IK v> Will Smith (M,. 1>| 7,, "V.,7 Wesley Smilli 1.7 1.91 •lanle Speneer 7.1 -' c.r, (i.-A. Rlaafs (io 2 12 -I.' II. Tnonini 11.7 4 77 Kill Walker nil -,'sil Cliarh-s \Valker -10 I 77 Mrs. K. I 1 . Walker fil ••"•m Ilirtiard Williiunt U7 ",''||7 SCHOOL DISTRICT NO fi — - ir. fiLYTHEVILI.E A.-.l. Aliernathv 12.1 :7 TiR K.-li. Xkin " .10 2!i7 ("art K. Alhertl 7.1 il!41 Ira - Alexander f,0 -J 27 ('.Ml, Alexander Ti'.O ,igl Alleri Serviet- .Slnlion 2.10 1 l.ni Hreont Alle,, ,711 2 2~ -': -1. Allen S.10 us .10 (ilenn Allev 7r, 11.41 li. : 0. Anderson loll 4 1-1 A.'T. Al.ilre.vs SO 2 '_>7 llenry Ainlre,v< :10 2.27 W/ A. Aoeel 7.1 11,1 1 W olf Arian 100 -1 f,4 .11. V. Arnold 7.1 s.l 1 Orovr-r A^llell•y 1110 .1.11 C. T. Aslilork -.0 a.'n •laoies Alkin.on :70 '• "7 rleininp Aniiusins 7.7 :\.-\ 1 CUrenro K. Austin r.O 'J 27 llarnmn Austin 7:7 "1 41 T!. K. Al.Min 12.7 S !ii8 Hen 1,. Avrock 7.7 ^41 ». ": Ka,ie' k ?,; 'ri? «rn r er U Ve;;, ' '"' l ' <i - !<1 Slnrr 200 9.03 M-irirm Itatc-.* ,*>H •> ''7 n"ri e] 'i "p" pl1 7r> : *'* 1 winikni n'S7 7" ' r i'»! H. M. Hc-rV i.-.n f.'.K\ T ." R."Bpni.=li L ion 4^4 t-. R. Bennett T.i » j. l Mrs. -Tamps IlniTirll 17% f OT SVrll »errv r,ft ~*'"-j ilfs. .1. K. -Notts l^.S r>'iiS • ( '.<J'jV F.T|prnim,iiorslOO i.'m Jj^. ftVll" Hl^a.-inl 510 il;27 I'l.-.rlislnii? ion 4 M Mrs. .I.H. HliuVw^ll 10ft l r.4 r.. H. Itlftirc f,f) 2 27 (*. K', fi*anlvVns!iii> l.'.ft 1; si v. A. rilevins * 0 an:i i.nry liol.biti )•'••, s'n'q Harry Boiran iaX r, r.s •If.lm H ; ftnlin :,n ->.-27 ., Toni >to-iv l -rtl ion 7 \j Hill Hoswrl! 7:! :J i Olrn RotVin \;n n fi T>aV nonr.,iiH .-, 0 •> *. 2 - Orady llnwora 10A 4 14 l.f .T. l*n>,l i.>o fi SI O^rpiiro IIriidfr,r,l r,a 2 ->7 "n-hint P Tlr.idfor.1 1 sn H.S1 Kalip M. llr,i,l,iy 7.% a JI Haymr.nrl Tir^d]^ j r,0 fi 9 1 '». 1.. BrAnrl mo 4 $* On Rr^or ^0 2 27 *H*n N Krirken 7.> 3 4! Mrt llmnue " ril j alri 9- 2 '- 7 JnTinnl*- O. Hrnck Xfl a!r!.i furl W Bn>*n r,n n 27 - Wr« O W Hrmvn 7-^ n^T B'H Br^wrfnp 7.- ( 3,41 H. • H. Brynni , r.n 2 27 Vflfl Hn.'klcj- 75 ^ u (•o«Hjre Ilufnrd mn .tAv W**ton BnrfEupsl i2"» *i 'is ,MiMrtrf Rvrnfit 1?;. -V.6« .*«v«l^ T, Hnrnv 1.1 3.41 •in^-urd • Hurtnn .10 2.27 tr«»rl«i Hn^" 7i i ii Wittie B.itler r-0 2 ">7 W C Butler 50 2.27 W 1* B»nnm"' "Jo ' •>"?" O " B Brrd • n v"o"7 5,5 ,*' * Trd •'•" '2,27 ^I^HHtt O»hn SO 2,27- *'^**iwiL l ^" ov *' r " - -""^ 2^7 ^^^^.^y.^.^.^ | 1 j.,£%5" ,1* "i 1,'in Carter „ V,'"'"'' '•'•"P ISO 0-8 J W C«to 50 '".• lUrotd CivUner ,10 V.21 Ou<'\ CJiMinell iJo J'"' tli«rlcj t Heelric ~^ <1 , r>1 « 275 12,10 <filrk««a* Tlie.lre i«(i 22.71 <* f' Cl.llilnsj Mi J.-J7 VOQil ,70 OKI Chix-k's _lin,l, Shop Sil a .•>; •1 TXrl'ci ""' 1'° "-' h"'!"-"'"?',. 001 ' 1 " 1 "' 1 "^ >^<" Conley llrtis.'' ^ ''''" He** i r "fi° ^ 7r> n - 41 [• tlo lf,^ t -, , ''- v •'•O ^—7 (]. ^ ('ocMK-r ^' ^' "^ |rfi|' »" I il J| iTi In i il' 1 C ravi /o r.l 1 5 5 '^ J Jra Vr-iw^rS 1 "' 1 • nj JluS lui jlt*"(" ,' ' ^ w '" n ' "•*> 'i-ii 'j .1 rvim-j'Ti ,,T' 1 ' ''*'* ,,; "• ' ^i'*V4'PJ mi, ,|.r,4 K'-JHI >ih \1 r 'J'- v 1 • *' -''-''^ 't'-l' • '( I^' 1 '/ '] V '*'" ^-'• ; "- A'illij i i* "i '^' ' ' SFiil"'^^ '^ ^^ 'ivlip liliVjJ'" 11 ;'° "' 2 ' "''i • jt - ' •'• ' J c' ''i\ r i) KV '* 7: "' ' 1- "* ' liii ii v Vi* '' lf) '"''*'' . IE [IjlvFs I flu i'rt J»'llj" HflVJ^ -jr, '|'^"j l"oilis j'l ••' l . V ' i * r'"^ "'"•' v^- . .j ^ '''J 'J.27 iv* ^^'' i) J V s ' •*''' ^i-fi l •Or' lle'lnnK Mill ^;?^ !>''»>'' IV 1 ' r » ' '^ ''' ' ' ^nilie lli!i',n '" '' JJ 3;" .1 "l Dix'," ''"' ''''^ ''-•ini'se Ilix , ' r 1 " r> ' Kril.e'rl '«'" 'V) •> ' ' '''''' N'i.lenlni l>(,i)',r" S VI ^-°f (i ^. Dmir-i il'll '.1.08 W K Illlllo" r?, i! -li 5 •'. (!. Biiireu |i" ^^ 'red K.iwiiril's""""" '""-- ".['',', »'ll« K. r..nvi,r,K -,,'I i 1 '.!, "allure Kd.iiir.ln In 5 3 7 'nris Kliler in ", 'nt T. II KM.,r , ; i- -'7-1 •"•'.•I w. Kiii, o;; •';•',"; .Iniocs Kiijli'" .",' .',"4 .\1 r-; llrfli's' h'v "i r' ' '--'•' frivi'ivn's Iff ' '* -l-''-l s-i'iij, J J 1,-ni fa Mvi> re K 7 - ,{"! [ i^r''*'!'^?"' 11 * 1 ' "-! 0 ' l ' 08 IJi-rnnnMI. fur roll 'j.il '2'"''? Mcf. H. li. (••j,i<>iV4.rt; 7'-' "['j'] 1 jfivi,?; KiZ;^ t ^ f|j '1 inn I'Mvi'riirm ~ "ni (•''"\v I '"1. ; ! 1 rest "'I" -•'-'? Kil'iiie K r'™Ur" ^ |^ .Vim "Mir'"" ,o" "J •,-,;'.- ;•»';«»« ni» laJ W. li. (l;,rr,,'i," ill", " |J" llilel.ell (lurrlMM, - ,, .'!•>• ll: '"-«»y 1 rdi.rilen !lo ~l. : n Kl 'I;' 1 ' 1 "* ' 2lln 11. (is n. T. <:iil " n,'o ^'7! li-ai'is''^..';' "'" ''''•''* Kilw'iir.1 'tlr,,,,t.,.r .In •• ','7 i. x."iir,,"..» ii; :!-J{ jy. A. is,,v i,, .j:ji ll'iir'n'ce (ll'e'e';" 7 - -'<- I.esTie 'llriKihv an a'»7 .•^.•nn t\ (l,iin,.s 7.1 ;,.,! 1, -lines Crtiei-ry lin, 4.11 II .ic A Mnrkel 11,1)0 ,11 to Allen Mall 7.1 ;, 1 1 linrvey Unit '!, n ^07 Harrl" lla'll'er '.10 '•'.!* Iliin,]ili,n 7.7 ;|..| 1 <\is|,er HI.IISI.I, ;7U •>.'•! leny ll.irlii.r -,; •• ->l •'. K. )l,iri;ri.ve ir>7 71 (,« Anil,,, Iliirris .10 ' "'•'7 II. (>. llarri,.,,,, 77 ij^l 1>. C. llat.-h,.r 100 4. f,l -'. IV Hiilrii.-n 200 U.OS Mrs. linl,v ll,,u-l,,.,, I-.-, 7..,:7 W. A. llnlrlieu ,7,, u.27 -Toe H:illielil in 2.27 ('. <'. lln.vkins 7-7 11.41 . nun s lln.es 71 ;| 41 Vii>l:i Mm. Hnyi 12.1 ;, ,i.S C.ril li. 11-,,,,,., ).-,(, tj.jii •1. F. Mourn inn -l.f.l ll'nliiey Hollo Ml '1-J7 Cl.srlie lieu.,.),!!! IOO 1.11 1' K. llenitersiin 7.7 11 1 1 Her run's llu.lv Mini, 7.7 11.41 A. K. llirkmn,, In •• "7 Ininr-s Hiekinan 227 l(l!2L' *n,lrevv Hill .-,„ •: -.-, \ ern Jfn,. Hill ||n, i ,7 , I'lKene HiTisi.n 70 -• 17 In""" K' v"'',""" 1 - : -' r ' '" : -~ «"'"s' Melt "' " l^ii 'If, Iny Vi.nlli.oser 10 •• "7 nmdy llorner 12.1 i 'ai 1!. irenn- Ilniv.ird 7.7 11 11 •V.iv C. Il,,v,-,,r,l in ••'•.; 01 ie ll,m,,r,l. 7.7 T.U i-'.r.V,'," r "i'TYl'l 1 -'! ''''•,o. '!\ iiii'ds,,,,'" ''" ii" ri!si •'<ieT. ll,,l.-l,,.s 100 4. .11 •'. r. llnrloy !!*.!;> ID 'I'l 1^. M. Tn vrrntu i^u J.ii-l John l>. [vy -,ii •> 27 .K",,- B ""iv;,,,,y "'" " 4 - N ''^l' 2(1,1 0.0? Mf.e .Inrkson n, 2.^7 H srre," .l.ii-kson 11) •< ',7 W. II. .Ineksnn i,, "'">7 Jorothf Jannary SO 2..7 'l,.,ik! '" "" "•"' :i n (.leiin W. .leniiinu* .'>(1 2.27 1'. 11. .Irriiiy.-!.!, Ino 4 .74 0,e,, rl re .l,,l,n. . 17,1 7.111 -Inlin 11 ' -lolinstin - l -> y•Ui-k K, .1,,1,,,-r.n "illl n'lH •i. i: -i.mes "r , ;,.,Mary" .lones -,,, r.T.j Willie ,I,,n,.s i,, ^ ",7 Kinc l.nfertiey 190 '^f,:, K. C. l,anr»«liire noil 1:1 ,12 Hen l.«n,|,,,n, 7.7 , ,, l,«ndy, lle.-im., .Sl,,, r , too i 14 .1.^ K I.re .10 o .,7 A. K. 1.,.,,,., -„, ,'; 7 A. K. Lewis 12.1 ?,.r,s l,ot>p J- PrKp.im 10,1 4.7 , vv. A. l^inir 1M, <J M .lonn P. I.,,,, r ,,, ., , ? J. W, I.ovp|a,1 v 7*, T 4 1 Wi'li MrClelbn'' 70 '" s J. li. Mrt'onnoll , 0 ., ?7 •1. C._ MrCrory | -...', :;?,s 1. !>.' Mcl'in"'" 1 ' Jo 227 IMm* M,G1<ill,.,n f,o 227 Kd.lie MeriroEdr 90 4!no i>-in MrtFmiler ] 10 . r, 91 0 1 Mel e , "..T, 1. C. MrMivlirtn 20(1 90S .en .Station loo 4. SI ?",?>" ,, >1 "' 1>r 1" 2.27 01. vii-shxll' *?* 2 :?' 8 vi? i b' l ?,"r, i i,, r " n ! 0 °o !!i '^'(flo'n Btaiiry i , iJt^r g-g 23.51 - , CMTIIEVILLE (ARin ( p'n' r "i, M 'S "0 «•» lull)- JlerrcM ion -|.i ( 1«J Merrill ^o r, ., •bM'WL ,?S j : l !»•"« "S:. 4 ?x '5-v «fv. K. w. N,.I, 12,7 ;,;,, h Jlorenie Nrwinun 100 -If, Ilnllle .S,.v,Ki,,n 100 I .11 i. >.. A-I,J,W« , 2 , ,,;i t^J-:^ "S! 'i!:!j} OK llnrtier Slion soil ,'•!,)> Mr». Knlinn (Iller .1(1 •, .,7 K E. osim,,,,. ,,'„ ;.-; 1 eilliin ll,l,,, rl ie '>(io n.'i h nm'"r,iy ,",.'' ' "';.'•' r ':t;fi ain^'n'tui^ ':, :j;.[| Kivl- 1 1 .;!, 1 ,"' 1 " 1 "" 1 ? |'f; Iloll I'lmvfl |'|' -V.jJ .rene l'r,^lnn o 2 27 iloljn t,. I'rineu '> i tl (11, [.null. I'r.innr , " , 2 " a7 I'riielnr * W,,,| a ' To.'n'lteiii >M ' M - '' tj-*" 1 Wliinli-" ISoyiml.!,, 0011 IO.KO iijinnjs (lineery ' ' ~" i Mkt. -too i-lrv Henry III,,,,,!, ^7 '|'T llnssell K. lHnle« 100 J.'r, 1 -Mrs. (> 1. II ieli. " > J-. Itonrk '-'o ^ ',7 Inn Itnliei ,s ' ,00 ~, '? . llnl.ell Knrliell,. ,,,11 -|"s | l.e.y U.Tkell 70 "''7 l>. .1. llnduer. Illl li!!,! A', 'it'll. lii'Tt'" '"li 2'''7 «'. «'. llylee f, , ..,.27 -Mrs! -Vlnii, lee' '"i'.'n'il'er, l" f'".a' l.l.vfin.; Hr,iM 200 i|.OS Mrs. II. X. Sltivt.-v 10 •* '^7 ,, ^.. --" ' .,lns,-s .Sininii i,, "' 1,7 K. II. Slnt.-r inn ~, ' Oi.irll,. Snii.l, ,„„ , v, '.Tier Sum!, ,1.7 1.J5 talker Sniiili 2110 y!()P .\:.,:iinii .S'.eel- ,-,n ~I' I 'M K. .1. Xin-Vner .'77 ,'',, M,s. C 1 . W. K irer Ml 2 v? Kiiniir.- fl,.,i| |[ r(l . ],j ) i.f,. St-.-ek A Suns 70IJ 22.70 . M. ^|i, k loo I .14 Mil,,, Stiileilj, IOO 4 .1 1 li. ('. NurliK Jin 227 \'iel,ir Slilivvell K, 2 "'7 •..,- Slrl, 1:1, un] 10 '• 27 Clinrlle Klrnnu KO :l.n:l 11. .'. Snlliviin Jill 2.21 Ali.'e S,v 12.1 .-,.I;M 1.,-,, Svlft ' 27.1 12.111 M,... .1. 1). Swill 100 -l.ll Sin, shine Kwlft rn 2,27 ,t. C. S.vitpurl 1(0 4. .',4 \ rs, Itnv .Sweeney 7.7 :i. 1 1 .1 \V Syla-K 1.10 11, HI llnllnn Svlvi-sler" 111 2.27 Arthur Ti.vlnr 7.1 :l.-ll , 1. Tiivinr 71 1141 S 1' Tayt.,r 10 2.27 M, l.lllle 'Vlinrtii. fo 2 27 «:,!,, .r Tliuriiuiiu) 7:7 ~~,l I. 11. 'I'illm n 7.1 :i.ll 1 er.iy Tollivee VX. Itno 1:1.112 It.Ti.ire Till, ,1,1,- 400 M. Ill 1. 'I'. Tnrnlin.v l.lo 11. HI Alvu 'L'nrner 1 ••', -7 llfi Hill Tiinier so 11 , ill -1. 1,. Tvroni. , l" 2.27 Verlin UUixa" | '-, .7 ns I). T. Viiir . l 227 A. M. VnnWinklo 1J.1 1.I1S Wllllitin Vi.nVVlnkle 12.7' l.liX 1 . It. VnHl.ln.ler "1 :<.,|l Virlnry t'uf,, -.7 11.11 1.. !>.' wild,. Illl' ii.'si N'. T. \Vii»l,> :12.1 1 1.7(1 I'lnni Wnlileii . fill' 2. a? Ji.e tVnlilru.i illl 2.27 ltnl|,li W:,lker Illl 1.51 Mrs. .1 1. \Vnll:ire 1.1,1 li.ol :*sle Willis 7.7 :i.41. •:. V. Willis 171 7. Of. y ],. \, r uri-en 12.7 I.^.H W f Wnlkin* .'.0 2.27 ilnrry vV Imnn 711 il-ll" ,\eil Urns, Pi.tlin. C,i 2*1(1 !».OS -luck Wells 111(1 I..7I ,lmni.s Wells 71 11.11 I).,,, Wliile 101. -1-11 1, -, ,11,1 r.l Wliile :'i(l 2.27 llii|..li Wliilsht 2.70 It. 2.1 i. K. Wllliiirn 1.1 II. H Osrnr Will.n.n 1,10 1-11 -evvis Wilev 7.7 11.4 1 K. L. Wilki'.is.u, 11,1 1.11 Aslibi-rrv Willinnis 7.1 :l.ll He, nlnn Willhiins 10 2.21 1. (V Wilsim r.O 2.72 II,>,,-ar,l VVil.nn L,)rt i).!).^ Mrs. It,,,,,,, Wil 7.1 11 1 1 \ r irt:ll W.ilf 1.1 ;i.ll L'. C. Wi,i,,l H 1 ,.;, 1 Harnlil Wiik-l.t 12.1 f,.,-,^ It. Varliri, .10 2.27 !•:, Vi.nell 1-.7 7.1I.7 SCHOOL DISTRICT NO. r, Olll — BLYTHEVILLE 11. U. Akin 50 1.77 1 m Anders, HI .111 1.77 IV. 1,. Arnn^iitn on it [S l"«y,l A»l, HI U77 Kiinii..!! Ati-lilry in 1.77 1 ol.erl Alls i>:i.-, rf no A. K. lin i lev in | 77 .Mrs. Illli,. hull,.,- ;, i ! 77 l,,e C. ll.kor ' .10 1.77 I 1 . K. liensl,.;- .-, i , 77 l.neian lie.-,, en 121 4.41 Henry lierry 10 1.77 Ki.ni llerrv 71 •• lir, 11 ytlieville Tire Cii. 2:m .1 S1I I-. 1'. Hi.y.l liii r...-<.i Will llrRy 10 ,77 -. liert flrve:,.,*' ^n 12 in line. Hi,,,;.], 2'io 10 -1 > is. W. T. Rnrnlii.m "11 7'vi >ran linrns "7.7 "'111 t'llnrlie ('i,ni|,l,ell 77 ->'i71 1. W. Canii.t.ell .-,', J'77 Will Ci.nn.t.oll I,, ,'77 llnrrell I'unnsl.ore ji.i •• '|-! ''• <" C»r|ie,,ler | „ l.'no ltnss,.|| (. :lr1 ^ r .. , -- Hi.lirrl C « , •- ,^ A. I.. Clninnm |, -.' , A (' Cl-,rk , T -- ,, . (.' . r;,v, furil 7.7 2.11.7 K«i> l.lihmnir- Jlnie's 11 F ' "!'^ 7,i1!l F r '"i 0 i.ilL"" vi< y" 'i""'i s. ri. i),,!,i',s V-!o s'"'! H»yr,m,,,iTyer '"'.I j"?.-, Ohirenr,. Kdvvnrds 201 7'oO James .1. Kiner. no 3 is F 1 r-Tiy in,f 11., .-..,7 lie'i" r '"" '''•' ll> .fork l-ersns.ui ,, , :l „., \ . Vorresler 7,1 . , 77 1 1, I. • .. „' .l-.'ee,":,,, .70 I 77 I-'. O. Preen,™ 171 ,1 is l,,e K. f'reeman 100 '1 I'l ""V'TIeiU ?£ Wl t . >., iiiiitii.tr. 1 1^0 t. r^r. H,i^V,i)1 (irnhiiiu |i'o Vs^ \l(r,Ml I.. (!my T.il 177 S 1 K. Hirri* 12.1 1 ;i C inrlto TTo.lnr ]^"i 4.»2 Allen II»r>il ;,o i 77 \. M. Hon -.ton 7.-. 2 >;.. 'Oi- HtiTii])lir«'v -, i 1*77 U«^,.I1 Hunt ' 'M( ,77 IJcrihn .Inrrrll t:.5i ^'77 H^iiii irii .Iniii' 1 - 75, 2 V,r> licoriro ,Tor<lftrt 7.1 2 fi"> ^. T>, Ko-.l'cr' ' " >1T1 MM \'~i' Krncvt Koniiro r>il \ 77 If J» y ni n H ,\ K rii t •» 47;, | fi^7 7 v* r K. 'i.v'Jiir 'Hi' ^, •"/"i. V fC!irtor i>nn ^".M '- T. MrOnnn 2ti(1 7,oti ' ._ A . M f xp || i 1 .T i A ri o :, r '" ,'•%,'"•'" *"« 'LI? >; A il»rl\n 17^ o.is •ny XArlir, 4".o Ms? OP. M.riin , 4 .iX 6.'M >mbilni»l .MMtlirini so 1 77 ?-•«?• sffl" 1 "" 2 ;^ ; : ?,^ >!<i(is«vrH 5!lnll» t'\ s!(i(? Mfie Mnralh inl 5>i , v.. i,. More'and 270 s!e3 __^^^^^^_^^____ J. N. AVi'ly IOO 3.:,: C. V. 1 . tlve.nll .,„ J,, Wulter I'nJiner 90 :i. H Clarn J'eiTy ]-.';l l.l Henry I'l.illl,!* 70 1.7" K, A. 1'., 11 ell 71 2 1 : II. T. I'revi.M 10 1.77 ,1. W. I'.jrlle. ,tr. lin, :i .',: ^lij|-|>liy Itnnll,', :,O 1 77 Cliarl|.» liny ,111 ->.\: Clmrlie Id e.l 111 1,77 1.. A niiun.K 12-, 1 II W. K. lllniiiil. mo :: •• <.. M. )ii,l,.ir,l :,,, | 77 Mr*. Juloi II. Itiley .70 1 77 Clmlliv lt,il,]it~t>n 1 10 4 !,f l,,-ilri,le K;,,,,li .,., 'M \ 77 lii.l, Klje> !,<! :i \f A. II. .Sun ,< 221 7 '11 .Villin.n Si, illl, .10 | 77 l.ee S,,e,iei,r •.Mo B s.l i'l'lltiir K/Nu'.i'in I'i'o '[;J'| Kliflia -Mv.iiin |.M 41, lloy Se.iney HI 2.:lll l"j ^- 'liiltini. .It. 7.1 2,1.1 I'einij'Kji, 7,7 2 117 '. 1.. Trillium, Inn 11..7' l|j-j..iiii Turner Ji'.o 5..V1 Mury Sue Viar -'7,1 ,, 7 1 K«rl Wulker 111.7 '-.«;, - 1 " s \Vnll.iee 77 -, m Cllnl Welhliiiiii |ni Vl'l i,.,,";,,"!;-';;.';?,^,,,, ',.,; \''\ Wnliel T. Wi'l'lii „„ ':,!, [;"•• .SCHOOL DISTKICT NO c'- (lOSNKLL linn Aslieuif, i|,| ., >; T. .1. AsliKinre 12,1 4' II -1. C. Harder 271 ',71 1'1,,11-lle Iteeknmn 1 11 ; 1 II. W. 11,, ,l,i,i:,i, in.-, r, ,'f'i s Hell 1211 4. I'l .!'>.•:.. II, vlll 77 - ;•• W. 1). lllavlnek lilo -| 7:1 - - W. llli.vllli k Hill ;l 7:1 •1. 1'. llrinlil Hill nil Anllley lirlliirle -77 ,,7 Cnliiinek Jlr.i,,-,, J-...-, ',|| W. 1,. llnran 11 I ,11 W. T Ci.In I,, ,'77 .. V. C'i,lv,-rl 1,7 i,.; ;V H. rlirisli;,,, -2:111 K y. X. .1. Cr.'j^ " L " till! 4 l", \Vnls, in DarMn 1 | Ij '1 RK W. V. Il,, v i K i-.-, .j ,, | C. I). Dny 21,7 7,1, AIM-..,, Unrrl, 17.1 O.IK i'lur •,'• Knsl 20.1 721 B. K. Kni».e ,20 4 •> 1 II. It. Itanii 2,>, ii'tv li. 1'. (iniri'nn ''ID Ji 47 1. 1.. (illisnn 121 4.11 • 1. T. (llnv, r 1 70 li on 1'. K. (iriee lil •_,-,> l l-irr (iiiytnn 12.1 4.11 Veal Cnvli.n 1.7 •' or. I'rank ilnl, l,,;, 1,7, 1'riink H,,,li;,. Ti.7 ;' f~\ .'. II. i- r'ree- ninn Hull 11.1 .1 12 \ ('. Hi,,. sun l-'o , - I l-'red ]l,,,vi,i-il sn L'!iX2 ,. J. IIi.ii'Hrd IJin ,V?I A, I,, lln-L.-s. |l:, 400 ('.. C. Ilnrsi Sn -j \gi Vie H.vit,- 1.70 .l.llll Sinn .hirksi.n 1 111 1 •'!) ii-iiii,. .),,„„., ,7- ;,",'„ -liMIII--' 11. Ki,,... 71 -i'i;,7 .,,1111,,. * Litllllll'll Sfl "I III Ni-al l.aniliei, si -| in Vt'.'!" 1 !' 1 ','?' 1 i 1 " 1 1J !- ^.3 -'• « " limsan ;'!," "•' '1'itii.. Jtiiiiliii li ' 1 lie,,, w!-",""' 'i.f/! ' '•'•'"- .loitooi, UIS'TIIICT' NO 'V,' 7 ^ AKMOHEI, ~ .JOUniER >TEWS ..._,' . SATUUnAY, DRCR?irr;Rn P, to.. r, ~ t'l.iiu" iHiVi-li'rv* '2 P o fi, n ' l.,^Ku, ^ •••!! • JI.irMn MvC,-,in -,|o 7 4' I' >• M«'l> I.KO 21.1)1* • '" ' MeKlTlllie n, , 77 K V Mi '.Miirli-,- ;| f, ,., m f .1.1.,, Mnllay ,.11 ':/{,, A M MillJIl, |JO .1.;, a A. .f. Miller . ;, u ,.,7 SiTi?"' K [ : |? J, ^ 'IjJ";, J?. 1:^ <'n"iii-ley llevly j'-'u J'-j ' '• ' : '''"'it'',,| ""'""' ''" ' ! '-^' .'*.''IO > "' V; 'K"'. 1 .'" I 0 / i:8 -' "- 1 "' 1 - 'i'-"" ii'.i -i'l'm < V| llniilslniiv o it ;•! " ' ; ^''"" 17 "' "• 1 " \\'. n' J5,,.li..,., ,,- .' • ' '' ^ 'V'. 1 -J- r » T.-'iU ,'ink iin.iin w-' :[';!,'! f - ,' '",' ",. u "' "<^ :*• ^^ \VillIi,,,, ilnr.-n .1 -' : - Meveii.un I ,.-, -,.,-_, Ili'l" him!" ,nn ?'"-,''' *'' huwait "•• -'-'••'• l',',, v' l''f|'"'"i '•~' ! ' ''•'''' ivi'V ri'i'nfili.'.'.'i'i 'J,; 1 , '. l> ;^ A»'l, r ..}''v!,',>on Pl 77 -!'" j'.'.'iV ,.',;'»;'"' ^ u '•" rr.llik '('l.erry '* ''" Ji'liu r'len.ii,,!,,.. i!| |'Ii -1 1 1'i-r I t 'lout-,,' i i.ii r 7 i k Jt (' j il'i • ii • > ' ''*'' K. -U. <'l,|ij(.. r ;f () ,| 7.1HJ u'' I (• ' "•"' L'.tir'j iv.'^s?,? 1 " jir ^ AJfn.,1 |>j,vls :, (J 1 , I ;7? Nl4 k |) ' t V 1 " H.'' :i.l>U •. A , F ' !<• KIT 'Mi u ;j | -j | t . [ "^ Illl .>,rl ir i>, ( n, | i;, |j | rt 1 rn Dji ki-i >n)i ] 'l.'i | 1 1 \\ :I!I«T l>i'i|.uri ')d •( j ^ I'M Dnwjih.j; i |.-, ,', ,; J'l' 1 Diivvniii^ |i|- ( ^ ^ ) l-..v K l>r,i,.,r fin T77 .li.lln lly/.in .71 | ., , liny K:,is,,n 7.1 2 ii.1 '-I'll K-le|. Ill, l.'M •• !•:. i-:s,,-n 21:7 7 .7(1 llradv rl.Hi-,it.,ii 1:17 n:li Veil It. PI..I, .],,., Ml, .-,:,,) v. f. p.-si.-i lin :| H.S -1. C. liarr.-ll *n 2.*2 1'. 1.. lirnlMiu 71 •' ,11 ,'. Y. lireen un 2.12 i:,ij Mi'ii-'kianii fii-; ?,•';" 'I" ' Jj"M" 1.1.1 :,.47 .',- i- I liiiinj-sini 70 2.17 It .t T.i.vell id-, ;, 7 'I •' Ti.,,,11 ,-,.; ,', .!,. , ..nee 20.1 ' "'4 VI A. Wells 490 ,7 ;n .•>.l.:n Wlii,,. ,1,0 , M ;,, 0 r'i;.i'."i v'il'l'l",ni {21 i^'cl -1 1 Williams mi, , ^ (J •'.. " "'."'" 7.7 2 ii.i '«C OOL"i)lKTRinT"No l'?' — BOYNTON W. A. Jinnies ,..-, , , H I- 11) r.l 171 .,', AII....I Cinnlvvlek lil o'.,,. rij.Ie rmlilr,.,. .7,1 , 77 • 1 A I'.iiirlnl.l ,.,o 117, •'I" ••' (ialln,vav 1:10 4.50 1] U' Cra v i<n, , j -j,j .1 II. <.,,,.,, .fr. 7.1 2;,,.-, r >: llnllirj,- 70 .,'47 Sl.i'riiiar. Mill.'. T'l'l ; r , .f. !' II, -11,1 .-.u '-.-.'. K. M Ineks,,,, "".-, :,;,,0 II '"- i-ayl.,.1 7:7 2.111 .1! r. M'i.rkin I'll,, J|,';"^ 1' 1. Mr,., n, 107 "171 II. .1 M -e 'J-,n li's-t .M..,,,e M.ri-. C,,. |2,m 42il'i "I'"" d It nn,-, ,,,.77 l. n. ffi.nsi. i , 7 , t ) t - •l-nier Ii in 1.77- 'Tit.,, .s ,n..rs no -I" "•I, ll:l! ers 1.10 .1 IK, M:, 1 llar.l. 1 ,., .1 ,i-7 <<nin arris In 1.77 (Hlie Hn.vi.nl iln I 77 l>. C. liiiniHi.u;,,.,! .70 | 77 -1. H. 1,111 77 ••«1. M. In,,,:,,, 220 7.77 «'l"l Innnini |i|.7 n.s-!, lleni-v .hirksnn 77 " H7 «'ilf .fnrlt.no inn -i-.il l.il.l .li.l,,..s 1211 .1.21 (liiK.,1,,. Jnlms,,,, .-.,, , 77 Mnlli.. .l,.l,,,s.in ,71, 1.77 (fenrL-e .Inliilsini 1110 :7.lif, 11. M. -l.il.nsnn 177 li 1« Civile -1,.11,-s 7.7 - HI Henry ,-s l|n ~t», .1. W. ,r > ii , ,,i Kan, -Fnf.i-s 'Jin, ,|,1S ^"1 Kilmer 27.7 '1 on JiHlles K,,i K ll, ll,|, :,.-„•) ': !.'. iieAii.in i-nti -is :in Snnl MeCn.v- In l 7; I'lv.l,. M,-ll i ii,,,.ls 70 ,'77 Ci.il t.eillieller "I", 77'] '-">'l M , 1 J.ulirll - .1,1 1 77 •Vim l..,ll,ell,r nil l.iii !'Uii.. Linvd !!i I; 1 ,]; •| H. l.nllar |,r, n^i W. <: '.Mi-Hill 11,7 17 n l..,uis MeMiim 11:11, II 11.7 w. c. MI-OI in,,, n m -lime Mi.rlin In , 77 ..Inlill Mnrlin -I 7:1 ,1. M. Miiltnevvs 1!Sn 111 42 <i.-,irj;e Miller 1 III :i SS «. .1. ilnodv 111.1 r, Sli I-!.-, K. Mi.i.dv 1111 ;17I • I.'K. M,i,,le - -. ,.-, -Inek X 0 2»o 90!, W." K! Mondv l'l'l loti .1. P. M.inis - nil 1 77 A. 1.. Mi.rris LSI n -.11 Peli.v Mnslev ,17 -,' -in «. 1.. .M.i-l.-y lir, :"i.':i,i •'.•rr XaViy Un,' -|;!vl A. V. Xnriiiiin 1 illl .-. ,1.7 In. (ll|,. r -,|in 7 i)(i 1-- T. Orr rr' 7 n 17 V. 11. ()v,. rl iino 111 17•'- <= I'-ek 2 in -I,; f.rnver I'nllM, rl.l 11.0 , tt.ill.erie I',-,,,, •_.,„ T ,j ("nrlis I'ntler , 1 1 41 ti '•'•"" I'rnill HI,, :i.111 11. M. lihodes itl.7 |','.r2 II. S. Sg"' i;','" j'4J r:i,v.,.,,i K,,,I, L ,7 ',; 7 ^ Al'.nrJ S M"!e- r ' , "U '"''ji '• I- Nnlliviin nil 1171 ,'• A. 'I'ln.ri. ,)77 -ft 71 l>. .1. Tl,,,r|. ,„,. ':,'i:i II. K. Vnnelev,. 71 2.111 O.lis lVai!dl,.' r i'i\', ,\'^, v. 1.. w,,,ii,i,, s r'f 7 •",:, M. A. W.,ll,. r K-.,, !•.„n."".).'''^.'^!,,,,..,, *¥. '\:\l Arll.nr 1.. W;,,lki.,s 17,1 '-,"• n r. o v:,-;iii. t . i,,i;i ( ,,i ,,-,!, V, „-, T, (* Wel.b „' -,' -m -i. i'. \vi,it, v-'; ,"-5 W. I'. Wi.lner ,'.„;, ..i^. 1 , -le.s.e Widner , ,„ , : - : i. L. Wi.i,,,., '„ .•;••';' Kuril, Williams J; •.!''?, I'red Willi.iins ,,-, V 7 I'ly.le WillviirJ 77 .! '! O.lel \Vriflil 7'-, 7.r- SCI1OOL DISTRICT NO. "7--- l'"r,er A«i,f,r,l ' "l ,„ ., ,, , .1- 1.- llnsrll ,71, , ,1,1 Anins Hales ,..„ ... i llnWtl llrnvvn 7 -'. T, -1. w. i-,,,,,,, ,- r. Ilernii,,, I>,,,,,,,. r .'„, .:'-'\ .. i>. (;„ „„ ..,..-, :,,;,.7 I'nin IIiviu • i- •'-•* vri wiiii.. '.,„„,'., (-' „•' '! li">- K ,ce io,, "^ .7;! w! K. i'.,',V,"' :;:*'-! !: !-' Anbr.-v Jli.rrin -„ , 1- l-'r-,l,l- \, ' ' ' r r.inii .MI>HTC> ,i- .. .,.. Hnn.1,1 M V. --™ ". 1.. SYf.<v, .s- ,';'. Aiion T, i-.'.ir.r.,,,, ?;; '; *: \v \v 'ivi,n ' '' r " r . T ''' *•' '• ' . * ' - ' ' l'l'l f I fi,.-) ;, »-;[ K.nrTj 'll,-,-.) 1 ' 1 ' '-'-' .!•,'" 1 IK' S.lllll.T^ 1,,^ -( -_;• Ci^'i"' 1 S -'"' 1 ' ' " irt -"i :!i> H'iyn','!Li' sh'»,^ rt "iji :-;.-; Klir.ilM', ,1 Siv.-.,| j '-^ ~ ,'j" SC »OOI. |i DISTRICT NO. S- "'"«' An.fe".',,,, ,;: '-"' Wr,^," » »;? >- •'- iii'i-k.-,, , I. 1 ""! Iv 11. Iteekrtt -,i., ,, S> i-:. iinjio,- :,- ' flevvey HI:,,,, j.^U .^-^ loe lirni.ks | ', - -' .I .'.'ih,,r ii'r",vi, ,!;;i '•',•'£ y •- 1^- 1^111 l in n s -, K*r\ Cr.','," 1 '' ';. n ' '[ -;i ^Ij"/'?"""" 1^0 1 il ' A <!»il p ' Il( * ^ **'* fit lii* n « ' '^ (1 *v3r> UUn Jl.Vri" ll'o !;;!,'•; ^ ^ "jlolioll'w 'r'' ''•'•'' !> (. Il!"MMtln s.? I'M B'/'R. Fwkci'S' J5S .';]•; SI. A. Mi l):,ni,-|. .7,1 1 7? sinn Miirsliall 77 - m '. 11. Mi,,- 1, :,ll :,n ,'77 W. T. .Marti,, - -,„ '•,: ,ynn Mi.rvel r,,, i 77 1 vvl, .Ma -,„ ,:•;;• I'" Al«!- Hi.; 4 77 'ills M.n.dv 77 •> i;1 ». 1'. ^ re KI a', m Willie M.iii.;,,, 7,j ., ; 7 •'•''" '• , Nili '" 7.7 2.'r,.7 '. ,V." .Vevvl!,,,,, , : ',.7 4.77 Aron N,.,vl,n,-n ,,;-. ,- K ,| 1. W Xi,- » ,2-, 4 H •'i'n .S.M-lliern l.-il Hi:. < 1). tlilnni 1-7- i .,>: "" (I'lein | - n - -K. -Mrs. |l,i.|,tv ll.v,,,, .70 ','77 - A. It,.!,,-,-,., ,,;,, lil-l lim Him,,,. n i(l -.',";-, '':" 11,111 ell 11-,,, .in'lil] 1 l> livat. 1,;-. 7'^, .i.'si.'i,'' i '.s,..''!", " ,',r! '-i'if.j 1. II. Kl,e:, ',', ;J ;',i '»•».. C. H. Kl,,. v ,. r 1 ;,:; M:»ji»r Sl,iki-:i si : - ,tii I n (us Slr,,,,^. ,V,r "i-," W. V. Sulinn ,.i,i -. - (n W. C Ti.l.ei- 77 .',,.' . K. Wiinll'.,'',- I',',' ';' ^ H.ih.'i.ts'" ,!.-,-. .,, ,., '. K. William, ,"„,, : ,';-. : , A. li Wil^!n" "i'i',7 ' Iili Caster Wonil,-n 11',-, ,'. ^,, KCHOu DISTKIOT Hi- If. IN' MAN'II ." '"- M- linker l.li'l r..nr, •lin I'.,. 17.71, 70..711 Hnrli.-r Sl,n|, I'M 7 ,,l . ..I',.,- lin ,1. .1 " (i. C. C.niiidi, I.MI ,.„:; .1. 11. Clurk In -J. on (' W 1 1, vis ill •" tr' V : . .1 ' Da'vis ,7,1 2 i,2 .1. .1. l>,,,.-iil,i« .7,1 2 in .Mil.,,,',- 'l.i.n I'l'.rner «."'•''« :;,,.',7:: ii> I:M "• o:> l|.|l,,,n 111, ,7 71: 1 -, 1 liin V"- -•"' '~' : < lin, il .hit,,!,,,,, i,, -i,2 ( K .Inl.ns,,,. I'M In! l>:.vi,l C Uehner 1 1 11.112 W. K. l.awl , 1 „:, »'. V, 1 AleK,.|ini,- 7; in-' r ii-f.M-d .S,,,,]i,, .,7.1 ::i. nsl Will c. i:.,!!,. 1 " "7,1 "., ,,• I. W *,.,!,.,, ;i;-. ,7 ,{ '•- •'. Klin.n.l .70 -'.I, AI niv Mnui IVife 1,.,, i ,,, V','. il \ :..s i r -,,, ~ n .', Han -..I! Wai:* ,'-.,. 7.; ,17 ll:,r,y V.-,,fi:t* ..lii •; ', 7s \ A. M \Vallis C.I 2.110 fCJIOOL DISTniOT No ' i't" •-BOX ELDER (••.:: ii.,iiiir,i v, i ,,, W. 1. lien, rii-1,1 77 v'n; A .1 Illy, In- |«0 riill,! 1 N llr,,«-,.r 120 4.24 , ,rr,l ( ilnninflii.in 120 4.24 -l.lln,. nnvLiison jit-, ,"77 I'hflrlee ]-!lli4 .70 ,'71 'I.l leiin. (ii-nti-v 7.] l'-~ '' 1- l.i'.irui- ' -in 7 11,77 ,.'--s...|l (Ira!, i,, ,-,j ,'_- 'I'-ni'ii'i, ""ifiir,, 1 ; 1 ,., i 7 ,-- -• 5 t. W ll.-il-l;,-,. 2,)7 |o" r. ' ivdi. nii-^s ''n--, n"'ir ".""iV''.!".'^'", 1 ,'' 1 J, 1 ? loii <l. 1' .MiMi'ltnini 70 ', '7 ,\ * i^ 1 "-'.'.' -''-, l-!,l '[•-iinnl ... i],.s 70 , 77 j'iiai-ie. "H,'!H,.,. l\l j';"" 'ti-ii.i, 'liv,!!,"" IJ? \-,t 'I.Tl,..|, Sit,.s ',-,0 nOn ' M ^r 1 — •s.a.l .SCHOOL DISTniCT"'so '""-•'' . IN— DELL • Itiin'l ' ' •V. .1 .M,,,,re '-,'!! "„'.-; l|. II .MniBiin -j.7 - ! ,'i '• 'li'i'i' 1 ."'" ln " J "-"^ t,,vi,,i.,,,l 's'.,,,,|,i,r,l :'l21 li'lo • ; s 1, Tid.vell 7',.| Vs. 2, SCHOOL DIKTIUCT Ko ••;; 0| ,01 - DELL ' San, Alf,.rd V! "" l '' t ' [J? ^JI <'!>r'l,.s A A'rin,l,'l" iiin l'|ii ';• '• A'lMii, II,,.-, lllia:. I'M.-'.,'""" '-"• •'-" • W. ' li|:,i, (n T'~7 Wilsnn llnn-ers ,';• ,'ii .iak,. it.,,;-,.;. ';!;.; : |';, M.' K. 11 !! 1 ,'.'.'.!'!!,"" r'i,'| I'.-rJ A.'.l. 'llnrj,,r,l i'," '•'•'•, K,l f: veil ,,, V'-u K. <• Can- 7,, .",7 Y"?' ( ',•'.'.'." , "'"' ; ' ;:in Ml.l.-r l.:-vi.. -.s-7 ,,','IH- .j:,,!..-- D.uis j;,;, ., -.,.; .1 n,,.-.s Davis - - , i, , W. 11 Daw.,,,, ||. , I ".m,- mid I, 1 ;-: .1;;;;: Mrs.'i>i.. r 'i-:.i,ii n .. : ,,,,, !•;'-; iJ-JJ (!.„!, inn Klli-. Isi ,i'..'!i H. A. II.iri.-if TI--. --'.s-I Clli.r'es 1 E.llr ,-.,i i — K.I liar, lin ,7,, ,,,-', 1 W llnntin ],.„ .- i..- )l,r,e.v Hurt ,„-, .7 ..- l.'.i.rl,..- 1 li'iniiliill 1117 i.ii I.H.vrenre lli,-:,n 77 2.11,1 '"• ." l|,!,ler-,,,i l.,rks „ ,1 "' ?,'*'• Hei'irv .l,,h,i's",i '" ~"V'!l l' 77 Walter .I,,!,,,.,,,, -.1 , -7 1. K. .l..l,n-l.,,, 100 n.iil! llerl .tones ^-, .. ; ,, SCKOOI, DISTRICT No 1.1 i !,nv^,"n 1 ''i- '';'!"" '"'' ' ~~ OUT - MANFI.A ' j .1 .f "..„,„" ' '-,'.',7 ','•',), Mrs. 11. I. Hroum In,. :t 11! -" '.'. r ' , :-'')" v - '''' '-•''M. 'i;' n r .,,vi'r~ ^ ''oi 1 7 •' i S illllllrl y 1 u, l-'i ,"„, NV 1. ,. •-'' ' I" 1 >'Fr • 1 ... ! '"'* '' "' w"^ V:;"',; ii?' 1 ' '' '-' II 'I' I'l'i.v "^'-' * V,' ' ' , , l'\, ,2,1 1.41 • il.nti- 'llerker 7'!!,! -Ji 71 V' tr"), "-''" "''"- •"'" ' " 7 i- H l""'i.ir li'!" J'-.ii I'.'l..'-! IWe'i'l? ~\a', ,' -',' I:"',',,.,,"" 11 "" 1 '"" "- : ' !ii ! <""!.er;'''iv:'i\i,,. i^ ,:;^ ' .;'" I. 1 i . i,-, -, •, >'' j..' M "t*..,""" a " ,.;-; \'-'-'. r>. , . , iiinisi , , 11,1 11. .,11 Alherl l-,ivel:,.ly ,n ;i T s- T,,,n .Mel-'-iil.l.-n 77 2111 Kiel, -Milf.-r -,o , 77 Mrs. K.I Miu.iir.l "7-, 2 ,'il liifV >'n...l, ,1,17 - .> , 1. 1. M-KI,,- 1 LI, , ,1, \V .1 .M,,,,r.. 1,1,1 ir.-, (in,.-.-' .M,,-l..y 1,1 i' r , -I.,,. M,,si,-v ,77 ,-;,; Hi,yi,lt,n.l M.isl.-y , s l ,;.-,:, 7.!u-<i Mnnil.v 77 -.,11 lollis N-1,,1., 77 .'I ',;'-. II. TI, O'S'eal 71 -V,-,-, «' T. (K,,.., 71 : , ,17 Flov.l l'l,illi,.s if, 7 ,21:1 1. II, t'.,,,l..r ,;-. ... ,0 .1. .. IVi-vell Its,, ,:,;i2 K " "' r i'''r v ''" n .;'•' '•" Clia.le" Itni.er 77 •• r. ; . riandi- Kni.er ti 'Mil Krie Hey 117 4 .on \l:nlin Ite.lL-^Ti un 2 12 Willie lie-l.inson -,n 177 lim H..S> 1,11, n.sa Mli-l,ell linss,.|l , , -, s , •> !> S Uns.elt "00 7 r.,1 A r (;,,,. t.-r » i,,' , -,',', VI. ••'. itnueilir,' 227 7. ( H T. I- Hnii, no i is ' 1> W. Rval. |:i-, a. 77 n. s II» ,„„,• ..-;, .:,,;. T H SWnWr,l loo n s:l Aiv.-l ll.ns,,,, '-. '.V;.-; •Vll. r.-li Mirk, ,7,1 " .,'„ W Is. Sliell,,li :i!0 •.-»„.. Knrl Si-man 10 1.77 11 (I llilllinnse .- '•'. -'n v 'rne" finnan ?i a. 00 Mne I1,,l,>iin «„.; - •;.' K II. Sim,,i,,n< 7,, 1.77 C. P. Hodt-o T'!,! i •„' AVor.1 "il.es 100 1.111 \rvil H.ilenn.!, ,,- -',.. Ark-i' Sines 15.7 1.11 W,, tor IIe.I-i-l,,v !,'• -',.;•» "Ml Sin... sn 2.s-> '1, ell ll,,!se|.,«- ,-,,' i'li", f. A Smilli f.O 1.77 Ir-.vin Inflis.'n *, "-, llormnn Srnill. 100 11. .711 rr«nk ,taeV<on ,,, Vn". H"""' Smltli SO 1.77 Or, r e .r,rks,,n - , n. - S.v rl UoAnlv Shrtl, 100 l.l'l "»vl,l I,,,,,, . i. .! '', Will Tennnnl ^11 l?.lrt 1 1 ,r..lin«,,n .,'" -•? ''11 « Tliwins 7S 2 (1.7 ',,. .I,,!,,,.,,,. '.'". '•', i llnr.ir.. Turner 77 ».t\ R. :,|. ooini' .j f r l.nnne' Tiirnpr '.o 17' * ,ij 4-l/G T om YauvfiT 95 3.3C H. II. Walker 120 1 •> 1 .V U J Walker 12,7 |!ll .In,' WrUlfr 21.; 7. .VI .Mrs. J. W. We.nnore- l»iii'- IOO -1 .',H (Veil Vu.iell .11 | M, .SCHOOL DI.STBICT No. -j; — LONE OAK V'e.ler Jlrilnks 11.1 .(.OH »'. W. (Irnivii 11:171 llu. 1 1 Mai-'ilie (.'asll MM 1|.7| Willie C,,,nl,« .10 .77 J. C. Dillini KII j.K2 H.im.r l)n,i, ,10 1.77 JlcrU'rt fursliee .IO | 77 i:«er (Inrner nil l 77 Aey (iili^nn KJ (.77 r'led M,i,!x,> |:il) I..1I, llayin.iiiil |luil t .,. KI:, n.su r'r, inn ll.ity y5y IV. »- .f.ilin IvJnn ltd Ii.o« ". P. liiilKln 121 4.1 <!. W. l.i.nulej. .70 ,,7, C. A. l.i.velady Ilin 10 -1 .Innies .lli,l,ll,,|,, ; 71, ., 47 Je.si,- llnnr,. , O n ;|..Vt HiJI Moure 111 2.110 •'"•• Mori is ;i2o II.:|O '•" liny ,20 1.2. T. .1. II,. I,:,,!,,,,, Kir, .-, H; Mrs. Will ll,,l,,. r ,si,n 1111 1.77 Douiflus Hnliertton 9.7 ll.Ufi ("flu Russell 111;, 4.77 "'•yle Wli ate .10 1.77 Alli.ld Si|,e» tn.7 ,1 sg -1, P. Waiter 10.7 n 71 Illl) 1 "1 Wils.in 70 •> 47 SCHOOL DISTRICT No JO --TOMATO • fe.s liiuer, ,1.7 , o, M. K. llui-liniinn 11.1 I O.i -'•in Iliishee -i.l y ml •>. l>. lluslil.y 17,1 ,i! n .s. .1. C'nriiKm ft.-, | «4 <l.e..r«.. C.ir.nr.,1 .71, T.77 .'nil Cainniii J 1.1 4.1115 T. '.\. CaiVi'm' 71 a.'ll.l \V. K. Cueknin ml |7.«:I '. K. C,m!ey 2 11 (i.il:7 Heli.i Knsler !IO ;l.lli \\'ill rieeiniin 17.1 H 1 .-{ -\. .1. Milelins-.in 7:1 •' 111 11. V. Milclins mi 11.7:1 -less My.lek 77 2. '!.. ll.nl, lie Ihiens .:1«1 1:!.1|, It. A. Owens n;, J.nn Itnln-rt l j ullni>r 7.1 -' ill W. W. !(„.» 17.-, ,; t» Krsl.in 'rillnlan Hit, 11.111 S.,rn Warren .10 1.77 MIIM'.S VVelil, ill 2 HO ii.nnie Willis In 1.7; SCHOOL DISTRICT No. 32 — 1'ROMISED LAND Jlifk Alsuj, 21111 (I.IM N. K". AnMin 7.1 •' ill .luine, lianks .-,„ J ,-7 (.enf^e iK'.!,',"' j " ,| ^ Itd/rtl Jlranh4iji | |ij ;i.-<8 Waller llron-n 7', ^ Ti.'i I'M CliiMii ] |o :J.^K K. A. Yinhv -If? vl' siiriii,. d'lisjji,. "7-, '. ii , -V ':. Hnilt-y ll-.-, ,V 4 t Annul li*-nr>- , |,"il :,,(,-. (i r,i vi-r H i^ )i titw r ". ' i f . T 7 •'Ml -'IT. KIrLf. .••':*, '.'•I'l . i;i rim j^ .it-iikins ;•>. -2.^2 ]' K 1 nrri \v 1 lii J . r. J. urn Hi- -f, ,1.1S I \1 {j^?" 10 " '?" - prt '.: - \i 'fi'' ''"''-' "•*"!*'. •l/'lL N'«"/" S ',!•' -j.^'o I'l Mill) ^'' > * :( ' s 1 T'J it.] 3 vyi>>1t'i lllirV |i«.) .' ;i,l 1). N. 'li'llss' 1-.,)' n'.ll'li' KJ Sunon no e'.te .1. T. Nyke< 12.7 l.ll ' "' r \\* 11 ' -*'- '""? iy. 'T. w'iiiiii'n'r, <!n :7."i'i SCHOOL DISTRICT 'No. 33 — RECSB •' A (i,irdnn 11,0 ' G~. Si'.n, 'llolln.iiiy 11.7 !|'oo .lark !«,«.! ,90 ,1.71 li.li,- Hnlvln-r....!, 70 1.77 T..IU .t,,,,,..s 2,1.1 jVnii >. A. .l(,lin-,,ii IdO ;t. Hi W. I-', l.nnsi-nrd - •• , A. .1. ltnss,-ll r..1 ., -in Cln.rlie S 1, 1,71, "',-. Mr-. H. M. Tnrii,. r .70 1 77 A. .1. Vivke.v .10 1.77 K. 11. Wel.l, 4110 17 IS A- 'r W«;ni, 240 f!l7 SCHOOL DISTRICT No 1U — NUMBEB NINT. M. H. lle.ketl -in:. - "t • Kerry 70 |~77 Arllinr ItiioloL-liitni 127 l.ll •1. <'. Caliln-ell 71 •>.!-, , . i'. Calilwell in, ; M 1'anl Y. Ci.llins !•>,, 4 ,-. , A. 11. l)'nnl a ,i x.7 ;i"nTl Nat K.vinir no ;t t n Oliver l-'islier 217 ^.117 A! J. liall.-v 1 ,0 .', 'f,\ llnel Ih.lley | 17 4....1 (-'eril Hiitlniiwer Ivl I ;: Mnndie llnnper .lli.7 m.lil -VlliiTl lliiL-li'i-s^ II.I ;i"Is : It. 1.. .1,,,,,,-s 2IIH 1II.1' • ll.iv .rntinsnn 111 | 77 Will .l.mes 7.7 -'ill (feiiree Owen- .7n 1.77 Siinnn IVrkins ;.-, -. «-, Kiirlv Etei-il -u, i i s° hal.li'e l.ee 11 1 ill -}",» (M-.lr-.-i, Iteer,- :77 ,,,|| C. K. Itu.-s ,17 ...in K. O. Sims 127 4.41 •I.JTJ- Sn,v.-,ll :HIH ,.,.77 Ve.ter TI ,.-.,, ,--, ., -", '. W, Willnirn sn 2.S2 SCHOOL DISTRICT No. IIS — BURDETTE !•'. I). A.li.ni- i.-St .1.110 Hvnee 'liarn.-tl 11.7 .i.oii (Hen lieekvvnrlli IO1 'I 7 1 C iy H,-ek,v.,rll, 211 7 111 K. All,. t i llidill,- 1.10 .1.110 ('. 1.. llffl vlivek 4 >o 11 .VI -lanie-.- llr.-'nl, no It. IS C. C Itresliarse l::.l 4 77 1.. 11. llyn Illl I..-!-, .1. W. Onhle 110 11. SB Frank Ci.,n,,l,ell 111.1 4.77 (1. C. fliiretl 10,1 11.111 It.ii- Clinni llflo in.« A. C. Cljrk 210 O.tV .lid,,, P Cl:irk .,0 1 l , .. W. C.illin. :i.70 12. nil ller.-hell Cnllins 101 11.71 Orvilli. H. c,,nr.i,l 210 7.12 fVvvey ('mill 1U.7 12. !•••' Claud friiie .1,1 1.77 -l.ilin Kn'lv 1^.7 (i.1'1 .T M. Klli- 12.1 4.11 llnrrv K.v.-ins HI .7.12 liii. Km Us .inn 0.71 W !'. l-'anri-sl .10,1 1 7.11". II. V. Ke-ndrvi, sn II. I. < (1 I-: Knr.l 170 n.OO Cl nrlie Ford 11O l.lin l>. M. Kor,l IS,, 1111" A H. K,,i, li-r 01 -I.'!': U. O. Grnv ,1.1 11. US Miirrell llr^y 11-1 I."' 1 Ilnvid (tr^v 1 O.I 11.71 Klelener Hiaeitiis 121 l!ll T avl.m llnl.lcr 7(1.1 27.01 K. 1.. HoilMmi 1.70 .7.0-"' 1 I., .rai-k.,,1, 7', 2. Ill Karl .Ta.n.-s 11.7 l.ini Alvie -larr-.lr 01 II. all Sam .Ie ivi-ll HO 11. IS (• ' A. .li.nes 7.1 2. fil Mrs W T Kirn: 22O 7. ~. V. I'. Kini' 171 11. K Kernnnda Kint IOO 1l.i:i 1. I. Koonee allll lO.ai* K. 1. LnticK-v 2.70 S.s:i 11 .1 I.n.iu-lev ,11 2.nn 11 1> l.esle, ' , .1.1 l.'.l l.aivrenr,- t.i-l,-r !'>,) 1.2.1 Anderson l.,vvi< 41.7 1 l.T,-- C. 11. l.«nc 2S10 ln.21 T II. l.oin- If.rt .1.151 l.nlller" * Thi.miKi.n 2110 7 Ol', Ctiarlc. Mrl.ii. 71 2.r..7 Ol.i.rlie MrQnirl 7.1 2.r,1 H. .1. Malinn ' 10-1 11.71 \V. A. Mi.ni.-hnn |:!0 l.an (' (T Mnrtii, 1 .H 1 17 \ W I'aliner 11 2 "e> Trnv i'arri.t. Ill l.OH .r.ilm 1'erkir.s 11.7 tod Hiirv-ev Presum IOO 11. Ill Herman' Vritrhi.r.l HOI 10.77 Alfred I'riee 70 247 llot>eri Onalls 111 1.77 V T HaVrstr.iv 7.1 2.f3 -1. '. lla.nev 1110 1.7.IS T. M Kr'nrin -10 177 <: T. Kieliar,lM,i. ISO 4.S1 1. O His-cs 100 a.S:l II. I>. HiB»l.v 71 y.M K, llolirrl? 11 .1 1 12 r. II, ItoVierl* 1 U, 11. S* it T Hotter! • 170 r, no. Mnrlin Ho-e .1,1 1.77 llile,- Itns., 7.1 S.fT. y.. y. iiiiiieiK... i-,) <t.,in Oil" Sersne 3SO 12, all I. V. Si-titmer 12.1 1 11 A. M Sroll -'10 7.42 K. C. Slieen .10 1.77 Knv ytielit-ar-l r,0 1.77 A. .1. Smart .10 1.77 H. 1,. Smith 1 lo H.3X 1'orlpr Kmllli s.l »,'"> ""lill 11. Stnrev US 4.17 ^fr•. .1. fl. Stnnt fid 1 77 Ctirtcy Ttylor JOO »,53 "' Tl,uiniuaii r.'O 1.21 '.'UlllIT J. 'I'll., Ill,, ,UII 11.7 1. ,| f. 1.. •nionij.sun 21 f. 7. .70 Uei>rj:e 'i'jioiiii.snn |,j.1 „ ^y jp"' ^i' J -VV r J<1> ' ti - K " ll'"i'l. Warn-!, il." .,'.7,' •'••liniiii. W«i.-.i,r Mi in, J"« WetjMer 171 li.l.H J) • A. \VI,eal ,10 1.77 Hufn« Wliiie l.iu (,.7.1 W. S. Wllliiimx 126 -l.ll J-'liarlfe Willianis 'in l!77 |... A. \\i\.i>n |0n :1,.1{ Klley V,,i,,, s IJO ,; o,j SCHOOL DISTRICT No. 33 —SHADY GROVE Hieliiir.l A, linn. Ill, :; fin J. I'. Arnolil :,i, 1.77 '"•Id Ansiin 7IJ 2.17 1'. K. liailey .11, 1 11 "• ><• » > 120 4.2 V- r.. llaniliurt 20O 7-IKi "en linn,, 21.7 n 7 1 KflllfT Hulliiit' - • .. ,- r '•"'ii • l"iiMliii|;t>j- j ., _'..)•> \\' [-• IJijr.-ii'' 1 '(" '• \t' (-ll'l !>'' (Ir » ' 1* '!'?" '"i i'. /iri'« LT ii) ] .7 i t- K, llriL')- :,H l 77 "- K. Hrll,.v 11.; ;i.l^ H«Jiry briral,-. n»i> j.si (). |i Unmks" ;* -' i; > K. <'. Itr.jwn i-j.; i^.'o'o JI n mid rumr.'ll ]\.> *\u *•• K Cu'i-r - • 'o i W, U Cutfr '>l\:*, '/JO Pr»r»k 1* iN-r -iii'ii ni'-f i • in, in I.,L[<T jyii io. i-l !>•">• C'.um,.,.]! isi, ii.:if. -^f"U C. l:\ntnte. 7-, •» i;-j <•. SV Coin- <|-| "| '[,i "lV, |, ("rrlVl! | 1 ', 1 -Hi Ili : iir> p 7". (Voii'c 1 ^'il (i.'j'i (.l'jinJi> O;i vi-ji p,iM ''."F.TI y JJti ' f "i' Dormer Mjo n'ii ", "iii"'""^!., 11 " 1 """ "i'!i r '? Dt'iiv.-t- 7)nrifiiii :.fJ 1,77 Mr*. l>nris KUJi.T 70 •> 17 Ain<j> ^,[.i,r-,' ir,:- f; s:i (*Ji:js. (;iovi-i i :::, L 1 1 t'olirc \ tfdiivr ri"« r"i "U Wiliiitin CI«JV.T i fill ';,':. fi C')uri>ri4'«* ^ filuv.'r ( '< ; 4 77 *'!><.'• C-.-iilxiii, 171) f H"> Vi'. (\ fii iffin i.ij -| [ fi J • *' ii:ii] rr. i 77 -V" 1 '"" H: T '.I'. ';i'.:iH I'.lnirr Mill ];[', .[ 77 Virgil nut ',1, -77 -It: M. 1 .1, ,'j,-, .,;,] Mirtui' HutfUf ', ; '• n", •J"Mtnii»- Ih.ji-.pr ti*. --"•!,. K-- H. ./<il,,,s,m «•>--; -V;,l! X'-niiuii l.iliU- iiO,, "y' 77 W- -I. M< I'li.n.j :t i--, i-|* i -t 1'. A. MrCV,,,, tl .tl uV ., ,-r Orvil M:,, ]„.„,,." Vv, jVl,^ *• <'. -\l:iv l'Hr> IS Ml ."'«-, »'• ", M»yri,.|,i 121 ,:.i'i A. fj. Meltin, -n- „ -51; «- W. Melt,,,, ,i;n .7,')-, S. M. .Me,-rill 1:11 4>,7 • s nl Miinr,, | no n 7 1 Oliester Mnrri, |:;o .l.'lfl ». ('. Muriiliy 10,7 1171 '-Jiesler t.. M),. r , , -,(, ,7 „,., W. .M. N,.,.!,. v ,,j.-. ,1 85 •';"••" L IMrW liii 7.K1I II. .W. l-rie.. 2110 11) 'M Villtinnn Hay [:),- 4-77 }!"•»; n«- i-.o :-,'in, H'.'A'. S s!!;vell ]'Ji !j'"i C. 0. KWkley 1,10 Id'il'l l.ee Sliral.le |i],| .,, 7; Virtiil Ski,.j,er ,',.-, ' •• »> I,',',.', K "!;, l i l ,'i, "'"• 'i'i 7 , Andy A. .Spemv 'i' : ,=, ,J' ()0 A. A. Spnrlogk 270 ,1 ...1 .1. N. Sievens ' 70 ; ,7 W. \V. Su.ke, -i ;--, ; ,0 (lo'rilm, w '"-"" r ^i'"' f S:l 1). V. \Vi7ker ;-" jo.'-'f . nines Williams 77 | ii"l -1. 11. Williams ,-.-, ,'.-,, .lolni Williams fl-, ] , i - j. L. wiiii..,,,< i-,-, ,.;-,; S. N. W.K.Iinns ],,,, "' 7 | SCHOOL DISTKICT Mo j.l IN' — LEACIIVILLr. w! it! An',"""" ,;;" .7;°:! wiiTTii ,'")"'"'" '"" J -"''' »! 1..' oill'veri' f'7 ii'j ^-. <'. Cruii; o ,;,.;., 1, C ''"^.'i l "^ ' '' ' 'l.'i'i",' |>' "'"'" ''" '"'**• I.'"." KIU'S'"' -1;; .v,-,.^ A. M. Kert-n,.,,, 77 -"' 0 -" Iliiri-r, Klatniiji,,, ^, JO '^', 7i 'i'-in^'c', 1 "'"'" '°° ' u:l KiLvin (ibs-^.Vk" 77 : i'.'-' C. A. t; [ vv j n ,.1^ l ) -., l - -;.""i>. "HI'U,';;,-,,, k .-.nn' J.;'£ •1- A. He:,l)i,-,.,-i. -,,, •^,,n. n",[",.< .ir. 5 ;;JJ ;.;!;'; w." r iit' .\i.', : ,',,'i,,,. v;;; „'-;•'.': n ,toi,,ii \-,.,v v ,:,,, - •(•' ; T. 1- I'otler ;'.-; J ".; (•nil ItoWns loij ','!•]'• l'» llolierl, , .- : II. 1.. lt,, t ers [I- ',',." K^H-il .SVll.y -, 2 .7 ,7'rj't ItV'^F- ^ ^ A. C. TI aT |-,,'i ,J''|-f Vanee Ann. !•„„, : , r -,,, ,, ,, i.*!;?. 1 ," Wi,j" rry ,;v ?•«•; 11. II.*; Virginia Wl.it.- Ino • '-• 17 II- K. Wilker 1,7 '-. ,,.. Mai, el Willi:,,,,, SCHOOL DISTRICT No 40 !( ^ OUT — LEACH VI M,E' >;'' ! 'A A '.,;;,Cy 2",' ."•'; »,>sr.,e Anil,,,,,v 1 | ,-. , ,„; '-•re,,,-! Ar,,ol,| ,;,, .. ,-, r - It \ rimlil •• ; •• .• "!•• ,'• "^."i'h, --'; '•-•', (leorce Av'erv ',,, .,. •i'lien ,:.' 'h.i']r,i,-,. 'i j i ;";;.;" u~ - V '""Hi 1 '! i -.1 " .« :t ^ , A . |( K»tHe< 9. ;, : K J-'i;in\' Hr.V^li" --' •' /-' Dl ,1 H - . i > 'i - *" -- \l" li' (> ' lk '" '" " J..* v' u-' • atll ' lM i"'i - 1 /-:IV Vi r r'h "i'v i, ','-"' I'M : 1. K.' <'ln?iy rK VV: FV 1 '•',,', 1, ('mil, f>', :: ;:«i li: H. 'l!iv!:: v •!;;•„ '5.^ ^ l Ili.niiivnn .-tl :|. nn 'i; M ' h ' r ;'. t ""' 1 ''.nn -in t>,.rillll iTenrl, ,;.-, 21,11 il r ',-'''""" !1 " "•"* , .. ''i*.''man ,.1 2.1",., l;av~ Il""e'r r no?, , n :,» [-,'"' 'I"'-'" Id :.„ ,,77 !, • ' 'M'nr-y 1"K| I" | H J- T> - »'ll |. in i-'-lfi l.nn.> ll,» t |L-r* ,-J'l , 7T y_ ^- 'TfllljJJlTll nSl't l.T. t w -tn Ht-mKor ] -^ "..HO "•'"" J,.U.l-,'.',', n " ann j!V.77 Il-irenre .!,,„,,, , , ., , O f, ,V ir ," F ' ,**'!'' '*« '•" •|. 1, Ivrinler 2so ji jto r'nrl Kenneli ion il!.m It. It. Utidlev 77 j'j 1 -;, f. 11. Mrrinnalil :o!l 7.''> 1 *? s ^ Mfllnne ion 1»..'iil Vtr^or. il.sto.-i ',0 "2!47 (.'llffoij Hoy Hi, r -,(, 1 It. W, M,.|,',, , r - i'jts A. II. .M,,r|,l,,,s J|J J'is J. W. Xe,VM,i,l 221 -!'J-, Joe Neil f olll |H) •) Kfc 1'- II. Cats cj -..jij Holieil ()«-,-„» 14 50 1.77- I- 0, ()«•.-,„ j,),) I,.;,:, Jleilierl I'utKni .70 , 77 K«r I'liillijis |:7 i-,.,17 '•• H I'nitiT 'j.l ^ :jti Hoy 1',,,-k,.,, j.i, .-,.: H •'. II. Uli.nles .il - -it II. AI. H.iWrrs •>--, f-,.-, -Muriel H,,|,i,, u sn 2 S2 1-lsy Sninleis ,1,,) .7.,;.- I('-',viiin V '| '''•''"""'''" """ 1 " r '" II. 'V. Kiiiitli' 1 ""** .T^f! .'"-'-i 'I'. C. .Ste,,,iri "?-. •*,,, K. l,. .s,,,,.).!,,.. *•; :;. ' Home Tiiylo,. 0 .V- ••'•,",» Kiank Tayli.r 2 "i, "f.|-. II. f. Tayl.ir uoi, m vi •loin, O. Turner -; •• i -- Jlarve,- tt'elel, n V.77 lls,ar Wele!, L .7 ,, ,« W. C. Wliili, , 7 ,. , 7 .1- -M. Wilkinson 3 n ft,,, A. K. Willinftiain 0 177 W. A. W,K,,l l o 1 lit, J. If Wieii n 1 77 Harry K. Wrielil :|21 M .,7 .SCHOOL DISTRICT Ko 40 — 1'AWIIEEK i:. K. iii«iui|i is.-, ,:..',:t L'. \\'. Jiicn, n i .jn ,171 A. V. linel: ...,o * 47 JI. H. Hneli ".,t, :|.U l-'uy llyr.l ],o It SM .1. K. Cli.rk -Jlij 11 III! T. 1.. tVinuer 7:1 -Mi.'. Vii-uil C ili,»liain -'71, '1 1:1 Willis D.vls |CO .7,11.7 Cill,,-,-! lleeker iliO K.|v l;'r<-,l,lU- Doil.l in 1,17 i'y-'^'i 1 ^' 1 ' 1 ! 1 "'" rin ^vi -laeli Klel,.|,,. r .,„• | - 7 •' K. l',,ls,tl,e .,.,7 IT-'7 J.,l,n Ihirie, , .-, .,.„„ Ill,,,, llarvej , , -, ,. w i Mr... K. T. lla,i-ki,, s ,01 :,.,, -1. W. ll,,,v,,l| ,,0 IIS i). A. linil.,,11 --Ju - .: Jil-l Ivisne.- .10 , 77 .li-ssle l.iin-ley 7.1 2. Ii.i H. W. 1. in, Hoy 1 s\1 i.l:] Cliff '.M'liloin. ' Til 7aV .Mrs. Clara M.-u.,l/ jn, .-,.-„, H- K. Mills !••-, | t| Arvl, rall-i-M,,, ,,,:, n'sil W. 11. Itiiss,.!! ,,„) ;, .7;, Ted Klnilli l(M , ;, .7:, K. Hiniks i .-, 4.0,1 J .1. .SliiWjs 21(1 7.12 W, 1). Tatlun 240 (i.17 J. i:. Tl,ri,s|,,.r ,,n il.HK H. K. Lilies ] 7 .7 ,7 »'. ll. War,] .,„ ,;,-,„. II. H. Walkins '„ T ',,i; 1 J. H-0,,,1, , , , |>s Mr-. I.OIL \\'ri-..|,t i.^ i; -11; SCHOOL DISTIilCT No 48 — H10KMAK t'llnrlie Adkiss.in "III 7»a Willie (!. Fl,.i,i r ,l ',.-, ',',;-. .fiin llerrv ,7,, 1 --n Arch llnrrh 7-. '•,",;; T I'eriy ,,i, : V,s '-'. H. lti"«n 1,10 ;'',:, C- X. lin.vvi, .,71 ij 7, Anl,r.-y ( (-ars,,,, ,,.7 j'.o'l - illl Corn,',! lily 4 ;,,, . . 1.. l-ati^ln i ,5:7 -, L, . Kniel: Hall mo i 01 Hi'" 1 n 1:11, .15'! Dili,- llr.ivard ,77 , 0, Jnlinni.. Ula,,,i , .1,, .-,;;„, lla.vks 'jaeksni, 22;', -,''"', .1. A. .lamermm 12;, 4 ,] Carl .lolniMin , u , j.,^ II. T. I. iiia^ ' '"' -Ton |,'i '•'... I'r li.- Matl.e.l, d , IMI'II Anlirey M.-rriil" ,20 4.2, l-.rnest -Mnnti.-,,nierv F1O ' i" Clid,. X.ll,.,, ' | ,-, ., ,, 4 Iliifli .V»li.n ,-,', .•'.'., l.ee (l.hin: ion i,!i 1 Artltur lilt-sun 2';0 u l,< J. A. Oles,,,, i;0n 1(15(1 1'rank I'yluml :„-,-, ;,., ,,7 1. ,.„,,:,,,! It,,!,:,,,,.,, 71 2.01 Cli.,1, .Smilli mo ;(.;.ii Ii.,y Kniith in,, ,-, oo Sid Wiilker -'71 ,] on Krnie Williiims .77 1 _(\ I Arllinr Willinms on n is A. li. Vork :.r, . ll'llli -SCHOOL DISTRICT Ko 49 — 1'LAT LAKE If. -.'. ArnolJ .7,70 10. IJ Willi,. llrnwii in "-••' J. -1- llnnis ;,on n. |J W. A. C..:,l!..r ..,.-. .s ,17 Jlr«. .1. A. Davis -.•>.-, -.,.1 t'lo.il IVankli,, 71 •' ii-1 .esli,- 1 LnnNiiii'l- r"'" 1 — II. 11. Harris,,,'. !lii 1 77 . niin Halrlier 21.7 .s.lil W. ,t. 11,, His - .-,„ , 77 .lull ll Me.M,,rris .1 r 111 illo liny Martin 1177 1:1.21 Vesi.-r Tin, in,, si,,, ,10 11 M Will Tnli si •' V' A. .1. Wieker ll-'.o 1 I Vin Kill Wilson 7 7 -. in J. W. W Is till -7 f> Clyde Von,,:; 7711 "n l^ SCHOOL DISTRICT Ko .10 — BROWN.Sl'UIt Henry [1. Areller 711 •• 17 0. A. lliillar.l lli.7 7 Si .l-lin H.-le.v 11,1 .,;;,,, 'JIM] ]|. Eti-l,>\v .-,( i 77 • K. lie,,,,,.,, l,;,.l H.RH ii>an Elr,,inle1t 1 11 .7. 12 (',,,, ]-' llrowii 7. , 77 W. W. linm-li ,,,-, ,.:.,,, -Mr.. (I. 1, 11,,,,,, 27-, ,,.7, -Iniim. llnlirnin r'1 1 11 A. It. C.-nmnir,. ;,2l'' 1 'l.'.l 7 C'lini W. Cimmln-ll 71 •• ni Tranii Ci.rl, , i;.;. ;,|7 Krnesl C.,l,v,.|l -,|o 74>i,'k ('..rnisl, nn 11 s.s V- J'.- Craia : 71) (1.110 It. C. CAriswell 70 1 77 \\- f| ,',, i in -- Wnody Cn,,i,|, lw , 7.':,!, run] Criitoi, :i,sn 111.42 Clarnnee rnrlivri-ilii 1.7 1.1.14 Orvill Davis ,,, s ,; .,,, Willi,. lin vis no •> i-i C. V,-. Mav-i. :-.:,;. nVj AII...M ll.,vi-,.,i 271 M.Ofl W. SV. Knuilis ;,.ps »,.}• Kvios ,,,, ;,..< ? '('. Hi,,' l-'l',-ennin '121 V.'l'l H. II. r',,r ,-,„ ..„„ 7 01; Arn.,1,1 F,,,,l,.,- ..•„, ^ ,; Cli((,,r,l (I;,llei:l.e .10 |"?7 K. K. tlalyeoii ' lin |..,.| i 11. llarn-n |:i;. i 77 '• H. Oil,,, ,17 ::.:„-, -- \. (!il.-s ] to 1.91 -1. II. !;rif,,i, .7,1 |.7 T C. It. llitdilii, k mil 1 1 *:i Clyil.- Iliilrrr 70 •' 17 • ruler H,,m,»,,ns 1:1.7 1 77 red ].. ITarin,.,, 1SI> ",, 1-' K. C ll,..,,lrivs.,n ,1.7 "-, ;| V , XI.,.,, 1 II,.,,,., 0.7 , ; . ;l ,i -1. K.,., II :,.!.. ,.,„ 1 -1 l|.e,,..r He.' ,. ,-,-, , T, W,,, l,,,v., inn 11- Oivi-n 1I,,,I.-,. -,,,-. ,., -. » ".!. Inirr.im 2:1.1 S ilo S:nn -lames 2ini 10.21 < 1.. -l,,l,HM,n s;. u'bo Saul .f,,n,... l.s.1 r. in S. (i. Kennedv 1:10 , ;,,, i: A. I.HI!,K- 1 10 4.94 C 1., Mel),,l,. ,,, :, SrJ n, U, Mel>,.le .;,, •. , (1, K. Mrl>,d,, 00 .1 !-• C in Mol),,,,i,l,l f,-, ., •>, 1) Mariiu -n, 7'.,,; He ,,l,iit Marl in in 1 77 C. 1< Mel..il( ill.-. ., 77 S. C Milli-.-.-n •,->-, 7 0.7 c iin.l Millie;.-,,, 10 1 77 Mill Moririin 1 >.i 1 -ft «. C. I'-l',.,,-!- 117 1 or. Tun, I'llillii.s i;o :i.,f .1. H. I'rv.ir I'M .!.-• 1 .Inhn Illiode.- 11 , 1 ',14 .1 11 Ulii,di-= IH> " I 1 .' K. K Uiee 1» > il.HO I- 1>. llicl.ar.U !ll. ::.!» \ .1. Kot.in.,,,, 10.7 11*11 -Inllv Knl.insni, 1110 S-l 1 ..'! Harvev Hn«er» !l-7 n.S« It C Srlinlu 70 2.47 S. U. Ski,,|,,T 1 1.7 4 .«" lt.iv Smilli III". 11.12 1> II. Smilli 1.11 1.77 \lfre,) Str.inhfrrv inn :i.-.1 \V X Slarne* mil l.ll' lUvniond starnes 21.1 7. in I. I,. Tlim,,i,«,,,i 1 li> Il.KS .!,.«>,. ,1. Thoivn.siHi 1110 11" 11 li Thrrlkel.l :70 1.77 Kale Wnll.-ie.- 11.1 .1 12 V. A. Wnllj 10,1 11.71 Itntien Ware 1,0 il.lK i Ira Wess in 1 77 ! Miner C. Williams us 7 ,,-, Arme-rv Williams IO 1 77 li. R. Willinms ]so .7 M ](. 11. ,< 11. 1,. William.. nil 11 OB .1. A. Williams l;r, , 77 K. W. Willinms so ,1 77 W. A. Wr,o,l I,-,-, Vsn A, T \Von,| 147 i r . SCHOOL DISTRICT Nil 62~ r — T.DflT CANT. roy Ble-isca 125 4 41 W, J). Oeas'.u .,„','; ,|y '•<•: iV (ir-wV,. : -';l f : K. 11- H.'ilse ;«, T Hairy .l,,l,,,M,n ',,,, ' .', A I-afi,,,,.,,,. ,:,,-, ','; MiyJVj,,,- iK i';; Jiin' J \rnn-i'v"" '•"' 4 ' Wmlv' Owv'i'j* fa\ j L HI.V ' S, nr'.jii-,- --' J "~ ,' ^ . ; I!IL '' 1 i J i .1 •/. X.'slntu .|^ ,."-. .Mr.. H. A. \Valls 187 ',. .I'd,,, Wnltri,, .',,,', ,'," •i. r>. ^\'iiiiiji)i)-i "iijii - — -BLACK WATEH [• |j "m"),/ 1 ' ' - '' ' ' IfVurv -iri'litr'" '-'-' ''" (•:iri'' : na";;;;,r "5- ; ^ .f.'illn Itriew" 2'! 7 lil 1- C lir'o""" -i"^ *' W. l>. 'lllirt''.-|t ',',(', '•' Carl Ciistl,.,,,;,!, ,., (l V i!'..y -c™",!' 11 ^: "'^ • lllllJl'-. J>! S '' '' '"" H'-i'fT ]>mmi.r - r'J I"! i . ' Jit.) ''. l>irJ; Diii'tr-i"-" 1 "' 1 " •''' ' '' ^ ' ' I l''ii -I- 1 i' ' ' ' -' ' fVirl ' (•'( J-' '( -- 1 ' *i . , ,| Y. \'i\i'\\ \ \\',~ "}' ' Tyjii 'h'lir'"" V * ~'-'* ' ' \\' 1 ' i' i]* " ' J ' •"'• ' <: i ' i '^ : * J?*i»™ M v 7 K f c . -^ l * ' \ :i "r t"' 1 '!!' 1 -' 1 " ''^ •'•' M- A. li-.K;!,-,.!- -'i ^.'\ !'•- !•'. Hall ., .",', K. 1-. Ualelter 211 71 W W >li,-ks "in ' ' Hrvil "ll,,l,-,,,,,l, ,-.,. •'•' i: s. ii,,,i ; ,,,i ,-:' ^,. 1 "'• ^ •lnoks,,ii HID 'n.'j L fieri,, [.,.,. , )J( , .. . W. J MrClmi,] .,.,. -"' ''. T. .\r, lrii s i". .V.', ««"• -Nil-ln-lt tnn iTl Clam'l IS,., ]^ ] * iVnrri, I'arls ;, ,.7 ^ ,., A, A Huiin-Y "" •• '-, ,' William ltid' K ,. '77 :;•,. -liii-J; Koljiril-. -*'i • v'.f .1. (^ Kop.-is -,„:, -, 7 Jessie itns.ell "70 17 w!' '"i"' 1 'ii-.n',"" ,,';,,' ,-;-.; .l.il.n A S>!ji|,v,,n "-,, -,", Civile Tnrn.-r ,;,» 4.7 jark •w"" 1 , 1 " J?;"; ;.;•:, •Ni>- Witsnn i - - . (in. 1 Wvi.ll ,V- SCHOOL DISTKICT Nu '74 h . ir||| —ROCKY ' ' AI."A. AVelu"" 1 " -oi ?'•! -on Ai-liliran,! ",;'-, -,'" ^ r- Hi'' M" iv- "V "l h ri ""'lei's 2nn 711 ^ ir B ,l Hn.ol.s i m , ,, Cl V It,,,,,, /,- -'.-, A. A. Hnsl.t.v 77 "',' Kills Carnii,!,,.! ;.„ V ' ». W. Ca,r,,|t -,;!., k V •I nines Car,,, [I 1.17 | T (•i.'rie !'•;'";'" "'.' ;::| J."K. ( v!",-V !.',_; iti" Ijarl Crm'ls,. 2 In 4,'', Krnest Crnnse l in , .4 Mrs. W. ,1. |),,vis. 1-..,, ,-j.'.,. John l-'ini, .,-''"' ';,'," ,.V.'! II- H. Finley ill.-. 1, f A. -1. fluil^an n;, .-,., A. li. l-',,,,l i in 11 s !•'.< Korlsnn In;. | , :i H.-il|ili K.'rs,,,,, t.-;n .,;. H. 1'. Cili-on 411.7 17 | Areliie Hall [70 t ; ,, J'anl Eli.iMs |,n :t s All'i-rl llendri.-ks l.sn 11- Cl 1 C. Kill I-M .1 i .Ji.l.im.e .l,,,,,e- ,,n ::. 1 Cliinll' .iju'ies"" "ill 2.'S W. "tl. "l.awln.rii 1:11 "l 7 'f A. .M((..,,ntn-U >I1 •; -| llerl,,-rl .Minima,, ;•_>.-, 7.1 Olii.l Mnljlev 7 7 •• ,1 W. W. Si-l-n'l, 1 li'i l'-|, Ci,rr,,ll New,,,,,, ,21 4.4 •,-iink |.al-..,,,v,. 4110 n..2 Mrs. l.i.l:, l'i,ls-r,,,,, In 1 7 •1. T. l'i|.rei. I'J.I ».-,, Henrv 1. I'l-ir,-,. 7n ] 7" •'•'11 "1'etiy ' 1110 .1!;... (' fl I'.,,, 1 - 77 " ll Me II 'I'riee nil r i'l' l>. l'iieke-i ill :i!;l, -Inhn 11 Kav .7.1 1 n Knlin lt:.v ' 70 -.'! |- n"y°?! ri "!n ',';711. C It-!,, ,-s (in -I |- Cnrli- It,,.- ;,;, i.i, 0 on H.,i;,.rs 1.711 7-1. !le,,r S e U.^er.. 1.111 1.:n II. A- lt,i|,,-i- 1.7' -1. M. II(,.e 1 ,;, ;, I- Cnrlin Kv,,,l.-r 121 1 1 W. K. Sl.ane. I2n >.2I ". C. Slel,.,|-1 111 i.,,1 ,\|.ln,s Si, .wan Id 1.77 II. 1. Stokes I2n -121 l.ee Sli.ne in 1 7" W, T»l|4.v in 1.7T 11 ,s. Tanner 111.1 1 2. 1 -•• .1. H. Tavlnr ill 2 "' tirady r l'i.,i.l,<r 1 in 1 !> C p. Tillev lln.i I.i 1, .1. 1.. T.,,V11H-1,.I 2 17 f- I 1 ..' W K. Tvii.. V, 1 — (II, Ian \V»l1,,e,. 17.1 -1 I.-. V .rnoii W:ill- ! 1 'i :,.>.Jaek «ils,,n '7', 2. II Iroliinil Voiio--- .'"I 1 ' " .1 , .nil, Vi.nn-.- Ml 11.1 To Buy— To Sell- 1 1 /-\ \-J SG COURIER NEWS CLASSIFIED COLUMNS FOR QUICK RESULTS

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,800+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free