The Ottawa Journal from Ottawa,  on August 29, 1964 · Page 8
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Ottawa Journal from Ottawa, · Page 8

Publication:
Location:
Ottawa, Canada
Issue Date:
Saturday, August 29, 1964
Page:
Page 8
Cancel
Start Free Trial

Page 8 article text (OCR)

O aj Qm IS7M (UH Oiaika . MB (ISM 4 M M 444 41H M T7 SATURDAY, AUGUST 29, 1&84 TkE OTTAWA JOURNAL Weekly Price Range for Issues on Toronto Exchange r Tft CaaatttM PrtM DwbnM yUMiinbOTt1 Itmdn k M ctend toUltod lit. Vc4umm tar Um wm lS.ia.lU. ' .74.1J. Tatol Mlt far INDUSTRIALS A and B lain Rut Lea CMu C' BejeLee Akortm MU M B B tl BS B amuu inn I15H ISM ISM IBM IIS AMtiM pr us sish s bh t h mi m AckUnd 531 M M -S 4tt 371 Arklaad pr IS 123 MS MH- H a Ha dim im mt sn m at vt aiu o ms m bh s ti f"t u on n no uu im mm - n " imh Aha cy wt sit M SM us is UH TSS aiu Nat is nm mi sim i 's itm Alt Cmt M BIS M 34 I STM MH Alfoma M (T4H. BH TSM M 71 MH AUaa M M - 1 -H II I AllimM 13434 331H MH MH - H MS IW Aku in '5 nK IT'""" BM UM Amu 1st 1IM MSH wt MH tin 4IM . AM tOC ' SMS 1M IIS 1S IM IS AM rata pr SIS 151 S3 S3 H 31H SIM AMD Imp A im BlM T7M M H MH MH MkaC M1I0J 1IIH1I1H-1M 1H MH Amu 1411 1154 1SH 1H It UM An ar IS BlM SS 11 t M MM MH An C ar TBI 111H IS I14 II H Arsao MS ar 1 SSI SI U SSM II Aehdoen. B 13 M i TH Allaa Aea 41 111 MH l t l' M AUaa Mr M 134 34 34 MM MM AD tar I15W 117H ISH IBM-H 1M UH .All lm 33a M4M MH S4H- M S BH At) Soi ar lltllosMUIMrBH-IH M4M IM An -a h tm Bulk Mint Mat MM STH "M - H MM' Ml Bank MM STTM TSM M 1H TSM MM Btti u mm n w mm Balk Paw MM MIM 11 lit M MM MM 4 M IM MM Mia M , r IM in II 1 411 SU M 4SM 0M 371 IM ITS B 171 X mat IMH M SSM t STM BM Ptrkla tot Plckla M 111M UM UH M SUM 11M UH M SIM 11 H SIM 4 3M MIH UH UM ITS MIM 11M SIM M ISM H 1H M MM MH SIM H 744 Bew-a isa mm m in im au 1H MM IMS MH M M 4M MM ITS MS MS MM 371 MS MS IS MS tl IS MS M 374 X SM SM lit 11 M S3SM M - MIS SM MM M 4 ITS tllH MM M Sit S17M 17 I7M SMS 4 4S 4S Sit 41 44 44 - r 144 11IH ISM ISM 4 S M IM MH 39H -IBM IM 4SM M M TM MSH MM MM r M SIltH lltH 1ISH It SIMM MtM IMM r IttltSM MSM MSM M MM M 1UM M llM M MS MtM r lMSIa M IM M MS MM r MS STM M T I ms H SH ISM S14M 14M 14M-I IM ITM UM S3SM SM MH IM SUM I1H UH MS STM 17M SIM Ml MM t 4 MIS SUM UM ISM 4 C and D M ISM rakri IMS ST M IT 1 Cal Paa T73T B4H M S4M H ('! rww Sar Mtlt4MMS MS -IM C.a Braa 137 M S I Caa Caa B4 S4T MM MH Caa Cara ar MS SMM MM MM CCC Maaa SM SUM B M CO hw TaT SM B B - M a FMrr MM (MM ST STM IM C Pack A 4M SM STM M H e Pack B 371 7tM a a -im Caa Para TM tank a a -I C Sara tar M MS a M M CO, ' 1344 31 MM MM M CSL ar M4 MM tM tM Caa Wtra ilM SUM ITM ITH C Aatattam MM MM tM - 4t C4t Bras 31MI SUM MM MM- Vk C4M Braa) A 17 MIM MM MH cm Bm Bp SB SM M M C Br AIM A IMS (UM 11 11 CBAX A WM Mlt MS tM SM -U CBAl B 4rt 14M US IM MS -1 C4a Caa A 1147 SIS I4M I'M C Ckara WM MS tat MS BS C Cart 1444 M It 17 I C Draaaa JTM Sit MS lit cp Pra t a as a s 4iM C PwaM 471 M SM I tl MS SMM MM MM -IM Caa baa la MB MS M M vi a a . fas 114 14 14 SMM s M MM B B 41M M tsm a siM M ITM IMS IlM MM MH II Bt BS ISM a 4IM a 14 I 0U Paaar SIM (MH GL Paaar 44M MSM OL Paa-ar BM (IlM 4 t 4 UM II H OM Cap Ba4 MS 43 OM Caal 4 A I a V I a li- SM a s MM MH U ISM a m M sr IM C STT-lra Car ST4 SMM MM MH M UM MM MM IlM C Soa Maaa t C Ira Bk C C tM Oaa CI Oat ar CIL Caa Laaa c Man cm OM Pal C Bafiaa Caa Tlra Can Ttra A Caa Mai A cm WaB cm w Pr Cap BkK SMS SMM ITM MH M IT4B I1SM MM MM 4 M SSM I1SM UM ISM S3M B1M MM SIM 4-1 MS MM tM IM IM IM 494 444 444 ,S 14441 MTM 4SM 47H-M 13M IUM ISM UH - M IM lit M M M M S4S 43 I4M a I at I4M ITM MM B B 1 B B 1 IMS S31 4M OS 41 SH Bt IM US IM U IN S1SM ISM ISM 4 M UM HtM BM M M MM MM tar 4S S3i ax a ITS IS SMM STM MM a BM a 7434 rJ ar " 4M MM SM SM 4 M SM SM MS M 41 Oal Tal CaB MM IUM MH UM 4 M Cara a Ml IttM MM MM u CrtMla IM MM M M 4 M ism UM SM UM Caa BMhf TTM MM H SH - M MM M IM-M JH Can BkK Caa M S3 STM STM S4M MSM IlM 43H M Caa Oaa IlM S1IM OH "4 Cap Clark 144 MM M M 4 M U IlM UM M VT P4 aw-aj Z u as as m! TM SH H a 4a MS M I H ITS M M 8 4 IB M 4B MS MS ISM ITM ISM MH BS ITS UM U 41S IS T4M a MS IIS 4M 4M U U ITM TM IM IM BM BM BM MM Ul NT MM MM BM MM US IB U MM BM MH H MM MBS IM III Cara Hs MS IS US IM an in um im m CrakJ B M M M saa Craai HI. jaa ain 4 4 a s A 4IM 4S 434 IM 14411 44 43 444 TTS 14 14 14 494 SUM 11 UM M MM 1 IM IM MS MSM BM BM- M SIM (UH B BM 4 IIS IlM II HI SIM Ml IM UM 4 M M B1M UM UH - M 4SS1S IB IS 41 MM I!M 13H 1 JM 4 H MB SS4M MM MM M MIM IUM MM MM-M IS MM 4H 4H ain tM IS S rjygaat B Craar-I M Craak Btt TMIa CTaaa ar Dana Dana B ar D4H Baa D BrMaa D Caa Oaa Data Kaw Dafaar Das Olaa Daai Uaas at BS M S4H MM ISM-M ST4I HTM MM MM-I II UH BM S4M a MM KM aaal BUM 11H BM M Baaa Tar ' SS441 33M a BM T ta- M (MM BM BM- H DM Taa 1444 S3H MM MM IM 111 l a a in aM a. MM E to K Eaat Ckar Tr Mr sun . 11 SIM m mm 41 44 SIMS UH UM M aa . m T T MS STW TM (II a.4. A tal SM IS u I: - m "mm W WM PaM US (TSM Para PUT IM WH T4H T4M Pa Panao 41 M MM IM M T M M S M IBM M BM PaJraM ta S4 Pa OraM ar S BSM Plrat Nat G MS114M Par U BT SMM - aaiaiaa I MT M MH aia aaita M 11 A TM S14M MM a-A aM Ml at 4M M I , MH TH aia a--t ; A Ml WTM ITM- ITH M MM M M ( . - M tH 4lH MH SM MSM -4 . IM TM M STI IT f I I BM V BM BM MM MIH IM IM UM IS4S O Da SM MX Oaa Drata MS WBH OMC 777 114JM O P ttr BM i A saa um at 4SH O Markast A . 13 M a Slarkar B M ltH k-M Praaar PjllllM Plana Praaat Praanar Oaa Bak M STM MM I4M Ml 4 a MH MM TSM SF, Mark xalaa SUrk baa Claw Ck ga I rata a a asiaa r'4a w 4 'at Aw MW IT as M 411 Blk Laa 134. It I Mt IS i IT UH ItH It IM Ma 111 MH SIM It BH IlM 300 SM 44H 41 UM MM ItH ISH 7 M ISM SM 33 It II II II TH BS IM BH 44H I4H II H tH t BH BH MH M 14H TH 471 331 ITM UH H SM MH ISM IM S SH TH B MH SM til MM M . MM TIM MH STM MM ISM 434 344 MM M mm a MH 4SH SH IS BH UM UH U UM TM 443 304 47 SM IlM M II tH UH SM n M tM SM SM IB SM IH BM 11 ItH la UM M SB B4 a a tM IS 11 UM 4B BS IlM ItM IlM UH a mh S BH BM BM 433 at Bt IT II UM U UH I SM MM S1H IM TM I ITM B B M BH M TM ia a II TM S BM MM I1H SIM SM as ia StH.M 31 MM M M ism u its as SIM IT UT MSM IM SM SH TM B tlM SM4M MS Ml SM MS MM BM MH BH TM M tM IM I T a ia UH UM msm a 17 44M MH M SM BM MH MM UM U a a a m BM BM MM MM MM MM u nt lit 1T4 BM BM M a MH UM M UM B tl as as siM a UM 11 a as SH 171 U TM us n UM MH 314 ta 4TM MM MM IH iMM a m u at ms TH a a a bm MM UH tM SIM IBM a h sm as ih m M TM MM 41 M IS ISH M TSM TtM Bt Ml MM MM M IT MIM MS M M ISH MH ItH M 37 Ml a si I 4M ITM M ItH ISH BM SM a a IlM UH Mai a ms UM 14 MM UM IH 111 It 11 a um 11 171 UM ITM BM II . B IT 473 at UH H 11 'H MM BM 34 MIH a a a bm B UM MM! ta an as mi aisk'tav 33 ISM n bh iim a a bh MM UM bm a II t ISH II ISM UH SB BS BM MM MM S4M tM M IS IH a a MM SM MM MM IlM IM Mt as at 11 TH .' IM tta in a mm a. a n m - TM tH T ITS IM UM MM 1 M - B I ItH II 11 n i BM MM I B MM a m 1 SM t Ham oil A S4M SIS ITM ITH M 'roar TTS M M M Hart Carpal 371 IISM It ISM . H Hard Carp ar 37S SI4H UH I4H t H Hak ld 1341 STM TH TM H Haakar pr lit 1143 MS 141 S 14. Hayaa 841 1st SISM ISM ISM H Haroa CHI B 33S SIS 17H IS Haraa PI I7US as SM lit tr H aiaUJI pr 104 444 44 44 H - M Ha-tna B Ca 1ST S14H 1444 lH ISH H B Oil U 4U3 SISH UH Hur ErU SIS M7 MH MM- H MM H lHuakr MI SMMS1I4M M Huaky aru S44Q II 14 I 14 I II II 1 I Hllakr C Ml I7M 15 Imp Fkt 1315 MH Imp Ufa 3MM14 340 lit II IlM I 13H H Imp Oil 11444 SSlta MM Imp Tat 43M II3H 134, Imp Twk ar 120S 444 tH aa Arcap niU S3IH B 13 . -1 Ac 434 pr 55 IM M M- IM Mia 73t M 4S 44. - lark U7I tH ns MS lalaa Car IMS sitH it it . lalaa Oaa SIS MH TH SH lalamf Oaa a III n M 34 -lalat Oaa ana MM a IS M - lal CKr TM MH SH SH I Broasa pr 3 334H MH MH IBM 54 4474 444 444 - H H Mar Mia . 74 S71H Tin IM Nlckal IMM MSH S3M lal UUI IKS SMM S7M Inl Uiu pr . UM (M S4M larar Dla SM in Ml TIM MH MH 3344 MH H -IH M 4lM 4 1 - M UM 134 mi . 341 MM in ITM PL MSH SSM lav Sya MT MM IT MSM IS UH - H 4JH SH IM 4 H Bl BH B H lav Sya A ITX la SM B UH SH m la ar Jamaica PS Jailaraaa JaH B aru 13H UH MM SH BS 334 BS 4 . l 4 4 - H H 41 - M C 411 4M 111 MM SMH IlM Sit It 45 41 414 MM 1 Jack C B ar 1 MS MH U 41 1 SS Jack C art 130 Kalrjr D A ISIS SSM SM SM Kalrjf au T71 IM 141 141 IM MM IH tH 4SM L to N MM SH, M B SI 4 41 SM MM 37H SSH M If MM IMM MTM IM M tr 4i ISM MH tM Ml s M 37 IS BM MM OM a a a at 44 U 1 tM 1M d llMl mm Ma Tar f SM M Nor Tar Car ija 4X144 aoa, mi a NW UUI pr a Ml MM BM 4SH U O to 8 14M MM M 10 t ITM t M K OdlMo 4J04 IIS 14M MM M MS SM M M H MS SM Bt B 4B I4M BSM B B M STB IUM ISM UM M Mt TM TM TM -I UM M I S 4M 4B MM TH TM 4 H 14SS a S3 4 BM itm A MS ms n It Pa Pate Parkar SM Paw Carp ins SUM UH UH M us in m its MM MTM 43 art IM 0 N Oaa BSM SMM M MH M QN Oaa ar . IM1 SI44H J34H 144H 4 M ON Ooa Mar MM 41 M M -1 ON Ooa tsar Mat Mt 111 at M 444 IS ISM ISM BapOrka A IS MM tM IM a S tl mi at a a m pf b at a a A IS IM I M MM (UH MH MH M ar IM BlM Sim ilia t t a Tara A BS .BS S- a 4 Bsjtn M 474 4S m a i i m a BM IH M Ml MSM tl BM MB SM M M 14344 HSH 14M I4M mm trtM it n 474 SM us at MM SUM BM BM IM 4 M I It 4 M Mapal Baak II M I all M SM M M 41 - M M L C Apr 114 S143M MS MS S4M 37 M S TM 44 M - H MM (UH UH UH 404 114 IM M Mt Bt MS Bt am York ca4t York pr MS M4 B B Salklrk A Mt P4M 4M 4M I - W 4 M Artt 4444 IUM ISH MM aaau caa T341 S1H MM U laa pr MM IMM BH I art ITMT S U B Mntl (ar SS4I II4M ISH I4M SkaOY-i ha IM Mt BS SB Sao Cay MM M 41 A 11B S14H I4M MH - M IH M. I SSM H D a ib a ' i i 1144 lit UM MM CKD Ml laur taaot (lal Ml ar Slat A art Mat Bpr IB BlM UM BM 4404 TM TM TM 1 MM SUM ISH UM M MIM IlM IlM 44 4J4H MM MM tl 4M Mt Mt UM SISH MM MM SM SU IlM 11 I44M SMM BH BH B Sltl 13 Ml 4 H M M tamrUlf pr M Par M - M 4 M l M Man Ca MM MH MM MM n B I A " 471 43IH MH SIM (Ml . M IMM BM BM ar ' lis SMM MM MH MIMIM MIM I41M 4 H ISM 134 In) SM 4 1 BMJ T to Z aalaa rllfk taw CWm Ck'tt UM SUM B BM 4 M Taaaatya ' C MS SMM M i MH 41M Tkr C Oaa p 4SM a MH 1 117 SMH MM 00 i ' Tar Ira A M tit M 14 I Tar Mar ar IM MSH N ' M IM m s s s T PM A I41B I1SH ISM ISM Tiki UM I13M ISH 1M 4 M Aa? TM Bt HI IM M Tr Ca PL IM Ml 4M MM Tioaa Ml 14441 SMM ItH !!H 4 H Traaa PPL 114 a ... BH H M 1S4M SSM Ml lit Mt M M SM BtM MM MM H Ul tltM MM MM 4 M STM It Oaa SMS (MM MM MM 4 M V Carp BM SUM UM UM 4 M V Matt lit 4M M MS M VaaToMfoaakal Hal SM oMJ SM a II SM PM M M M Mt 411 MH MH MM 4 M OW Weak Bap a 4i wob n ) I m stM m Wo PM T JIM MH H H M W la A1 ; 44 M TM IM MM I1TH ITH ITH M Ml lltH MH MH 4 M A S IUM II U M m HTM ITH ITH 4 M A , Hal lltH ITM UM 4 M B ' MM SISH ITH ITM M Traa p 4M MS SMM MM MM M Laaatt - 4in (MH M BH - H Lalaraa ITM MH IM tH H Lalar A ' 47 SUM 11 II H L O Car MS 334 lis lit LO Cam arl him 44 44 41 I llkalaa US SSM IH tM - H I ikalia pr IM at M M I Italia aria SMS SM Bl MS Utva lac TM SMM MM MM Laa Pit Ilia SISH UM MM 4 1 Laa PM Mt SS S4S 41 ' 4IM M UajPlalM 434 3344 1 I It Laa Pla IS ill tllH II II M Laa Pkl tat 4TM 404 ITS 444 33 Lataa IlM M M M ( Larrr 111 11 41SH ISM MM IM La Apr ISS IUM 3M UM M la Ca A MSI MM SH tH M L4m Bar 4743 S3H llH BH IH Lak Ca B TMS M IM IM M Lak Ca ar Tit IMM MM M Lak 0 Spr 474 SMM BM BM 4 M Lak B pr 3M SUM BM BH Lak tar SM SIM IM tH H Laaaaa UM Mt M M IS Laak M TSM tltM It UM M Laanaw In S B IH Macteraa A IM B3H S3H BM M MB aa PB USB MIM SIM SIM 4 M Maaaa BM MS BS Ml B Maiaaaai MS IHM MM MM- M Makar Bl SM B It M Laal Oar TM SU 41 a 41 M Laal Mill MM U7 MH MH Maaaar Ha BS tM SIS Maaa-P BUS (MM STM SSM 4 H Maaa-P SH 77 S143H I43M 143M - H MEPC ' SM MS Bt St Mar MS M IM 4 M Mat Mar ar SM SB B B Ml Pa. UM 4M MS MS I MM-Waal MIM MS SM SM MIK Stick MSI SM US SIS Makma A IlM SS MM MM-M Mmaa. B , M as . a M 4 M Ma Paaar IM MM SM Mi 4 M "aaaaa 414 MH SM IH M Maaiaa ar IM BM TH TM M staaua. aru na ib m in a Maa Laaa SM SIS U II H Moat TM 31 144 M M 4SM Mar M4 MM MM MM 4 H Macao A la S14H UH UH Nat caaukk 4M MM SM SH NM Tjra IM tltH MM MM M Nat Dra ar SM SIS UH 11 4 M "at Tract 14 S34H MM MM 4 M Naa mm M M NU Mrael Pr IM BT IT 17 Naraa4a Mil MIH ITM ITH M NO NOaa UM Bl BH B 4 H Nar Paaaaa lM aiaok lau. iu . Waaaool W Parana IMM nt tH BaMa Law llaaa Ck'io Blfk Law MINES a and B Aca Una SMM IM IH S3H IH BS -II B A4rorau StM ITt Ac air Akalu-ka All Frk Am Larder AaAal Kara AaiH Am An Kcwtya Aaatl Area Araa 3311 M SIM 47 M 43 .4 1730 UM IT IT I UTS ISH 14H I4H -I 3543 4 t I - H IUM I4S IM IU 1 SMM SI 41 II 111441 llVk II UH 4 H 17144 174 174 171 -1 15MB IB t I - H 17404 a II l - 1 A Arcadia Atlaa C C AUaa Yk AtUa Bui 14404 IH I - H Aaaar Hot IT MS MS Baakaaa M II M M BaaailoM 73M ISH It IS Bam 1344 47 41 43 I Barall in n Tl TS Baaa Malala 37433 14 Is I B lM tsa 17 H 14 - H Bakrkar Tia ST SH MM IH Batotorra IMM 41 41 41 4 Batklm MM TM BS TM 1 43 Bavoaa IMM ItH t tH I Blbkt 43SM M B M BMcop MM S S S - H Bl Noma Mil M M X tl Black Bar I7O0M IIM 14 U Bralaraa Mill 4M SM Ml S Baaaty IMM S B B 41 Broal Kaaf BUS 44 43 43 1 Brtiaawtck MM l 11 ItM H u BL 4044 I IM IH Bvakar HIU 33IM S1H M M -I C and D Cab la Cadoatal Camlla Camp Cklk Camp rl C Taaiau Cam Mlaa Cda Aaatral is 11H-1S4 . 1433 11 43411 ia 3447 443 IM SUM UH ISM M BM M M M 41 MIS BM 11 SIM M MM I U H.I C Draa 1T4 IM IB I C rarroday MM SI Bl Bt 4-aa a. amy lata C Malait IIM M M Tt 4 1 BM t I t -I 17111 B IT II I 11131 I T T M MM 73 17 74 1 Bll lltH U UM MS US 141 144 - IBM MM I I -IM MM ISM IIM MM-IU TtM 11 MM UM - M Caaalar Com PM Ckoaklrk auk-Hap Chi M MTM 3 IS l-t 13 J Cock WIU IMS St M MB 11 a iTM n a 1335 to ai M a 1 a t tH H U -I I CMVhawt.y 4413 aa u C Ballakaai 14304 144 t Ca Bra4a 1737 o C CalMaaa Ilia I ' C Paa 4071 11 ' 4H U a M CaaOIBM SM IH TM TM-M CO Arrow 1444 17 17 ST -3 C rlalHwoal 1411 M M a "-I C Mark 33a lis fat laa C Marraa STST a TT TT it c Moru Bis at at in C Man laa MI3 r aa at '4M IS ta IM rl Cm Nona 1133 is um m im Caa Nackol is 134 it 1" c iwkiaa inn a u b 4 m caa Rajk'r 44434 MS la MS a c Itad rsp iaart uh I ihi C Boaaaart MSM U 34 ! ia U I N - H in aaa - a. . Cap Cor asa IIM M M -t Cap-Maa TSM SH I I u. BM B B SM 41 an a, a. CWirk 740 S3 a M IPS III IBM MM H IMM UM UM UM-IM ISBN tH I 1 44444 MM 1 1, SIM ITM IT ITM - M itu a a a tl 140 a at am a u a ! MM a a ' m -4 3371 m ism UH M IIM 10 441 4U 41 TtSS Mt BS Bt -U .ST "I "H 1MB l MM BM U SIM H D-Ararat Daar Har DXktaaa DaUd Pa E to K AmpM 3at 1 tui MM US IM ia Boot aaB saa a as s am S3 SW SUamT tl PwaM Twas MM u U It V P Maaltloia Bill U a 111 a IMta M a IIH I iMM a t a - MM IM I S - M SIM (BH BM BH- M OaltwM M M 34 lit M IM 4U a 1 4 UM tt 4 UO IIM a a 41 air 13H IM wr Maka S 41 II II I UM ISM a a ti OaMrap Oraadrap Oalck OaM Laa sis 11341 MM T T T hum a um n -s IMM -TM TM TIS SM UM U U M MM IM I 4 M M ISM U 13 1 IMM Mt MS MS 4a ISM MM a UM SH ara im I sh H sBlM Mt TM M as Har Back Har MM rlkrk 1 Ha Bap um a a- a 1 Ha Pom STM ISH M 11 MM MM BH BM I 1MB IM 141 141 1 ITM a B M -I itm m a a -1 a a 4t m ai m SUM UM MM U - M a it it 1 II U U M tt B B 1 B ITM 144 im a bm a 1 14 M 4 IM raara AJB lie . in 0 au si a 4th ih 14334 133 IS UT t PTB TS TM Tl B ia ill ia a ITM M IT .- M UH UH 11 11 ISM IM ISM I TM TM 1318 344 BS IBS MB au aaa ITM MS TM M tl BlM u im iru M MaUrtlr IM Man Maa Bar laa It M IT I IM ' tl II II 44 Moral TM M UM ISM II U IS -I MS IM IM A Man . MM U 11 II tl MarUa UM B M U -I Matatrk . MM lit Mattrml IIM tllH ISM UM - M Marknot SM II ItM 11 4 M Mrlatrra M M a M MrJCaa . fna u 11 UH MrMar t MM TM TM TH McWM ; .. 141M B BM B tM MM S3 B a a m i Ura MM MM M I M Matal M MM I U IS tl Mmrlm - 74M a B a -I MbvOn .MM IS 11 II I aa ut laa a Mt Tti4j nm ST (I tt SlaStt-M mb an a NM Bat . IUM MM M M ( NaaM MM M t Now Altar Ml , t nw am um tr a a H S1IM IM I IH 4 M a m n 4 Oaca atkaoa OM Maarl ara Otaa VK aa Olaa Una IMM OoMala amaa itm IM Haahm I Kaarllki trick Cap raa Bar ita Ma ' aa oa . . asa J Man Jor BM MM Maa MM Jotairka MM Jamal lira Jioimat 13334 Jiaul K Aaaca Karr A tiiomoa 40 KM MM' MM aaa la L tO N Labrador IIS IM M M - M L Darauk mil i IIM Lak Haa ina M B a I Laka Ua Mt UM M UM IM L Om saa uh IT L Ikon MT M M M La La . i IMM M TM Ta , ta Laatla um Baa Lata Aa IMM M U U 4 H LHak 14741 Ml M IU tl Ljarwarl UM TM T TM- H LL Laa . SMM IM ta IM -a Larada . 1 39 In 141 141 laarrlrl Lit a a Macaaaa Mar Load Maaaa Naw Cal ' Nowaaaaa Niiaia a . N OlMiaa . Naw Jaaa . N Baton 14 MUM Naw Raaya 14471 T , IM T MTB M M 174 -4 ; 433t T t T I B7B ITM U B IM IIM UM M ISM 41M SIM U UH 14 1 IUM M IIM II 4l BUS M U UM , SSM a M M MIM ITM MM MM I turn bm t t M SIM 14 14 M 41 B4743 ia lit ia It mm saw ? M U TM M tl 44 n m a it it UM 11 IH Bt IS IT IIH II TH IM IM II t a it 144 a it t IIH I 404 JM 11 II a w 11 M 77 II H BH 31 II 41 BH M 11 TM SM IT t a a 14 T M M M I 111 M mh a a n ii m SH S in is is SH ISH T ui n 3M 3M UM UH ut a a a 15 TH SIS " III m a a n a t t 44 U UM T a a UM MM U Ml IS s MM IS U M a a in n it 77 lit 3M a ii si u us a itm v n IS SM SIM U SM TM MM 14H 4 a a. -43 U 371 T ia tt 171 Ml B SI M Ut 41 H IIM a MM Tt 33a in a w a It T M Mt a it It T a a B M 7 a MM MM S3 II IS U IT MM B UM TS . IT bm r a it a 74 U M m 47 TO M 11 M ITU 11 IM M ITM H I til ta m m H IM a ii ut in ti nt Ml Tl t I BH SI a tM IU M It MM a i ism a a ism a n B UM a m tt ms bm f w at u ii MM UM su a B UM I tM M M sin a TM BM M . M B BM m in a a a ii ui a M ut M u a m UM M a u 11 TM ism a B II IM IM a st IB II M M U M 4H U tl II SH BH UM M a u IIM IH a u in ia M 411 a STM a u ta ta 14 T Ml 4S B4 M 11 M T M m a m m n tm m a n a m m a u IT IT II M JK B tH M B u ITM IIM ITM (M Mm a si a a t i a a a a a a a m a a bm S3 IM m a n a a a M ' ' TM 4M a a 4M a a - M M m . a .,H SH -M IM 1 UM J M U B II Ml) M.I B hi a bh a a . tm w . a la M - Maok Bataa aks Law Cra Ctj'r Blfk la Narlartla SM 11 MM II U Mk NarUa ItM 14M U U I ' U IS NaraaaUl MS STt M M M MM Narpaa BTTB M l ItH 44H M I Nar Boawalai MM M U UM M B U N CaMatnt MM n a a I n a N OaMcrM MM II IT ITM M B M N Rank MTB IIM B B -I S MM Nartk Back MM M M M -S 41 M Nartbcal SSM IT B M -I M 41 Noctk Caa IM IM IM MS I IM M NankaU ' 13304 44 434 444 1 M M Norap A all M BH SM SH tSH S S NorvalM 13344 U I H II TH Naro Mian MIS U M MH -4H a M NuoW ton II u II u II O to S UDaako Okitra O'Lnry Opt at Urckaa Orart ada 3M tl TIM II MM 173 SM STS BSM I IIM 43 IMM II M M tl IIH m 73 444 SIS II TM a 4s -i a u Pwrama Patlaa M Pau UM IIM IH su Paa lal IMTS II MM 17 MM II IIM MM IIM SI B M 1 . a m 11 UH MM MH 11 SS -s a it u i MM IS 14 M n ii Pr Eapl Poartaaa . Porta Ptrkla- Craw PUcar Pan Pay B S a a U 43 -S S STM M M m a M SU M 41 ISM SIB 4SSIS IS M US tSM I IIM II IM M , IMS? IS IM 1 MM It Parttn QMI On Aacal Qua Chat On LUk II 14 IS IS IH IS tM I7S US IIM T B IS ta ut a a - TM TM ISH I -I 131 1. Ml tit a a ti u I -I UM UM SU MS 41 41 -I IT4 in -a 4 Itanaa 4 Matuml a ism I4M It I1HM a ii m a IU I ISM M M m in bm a SMM Raa tta Barrack M M M IS Raaapar SM U Rla Aksan 1371 I34H RM Rap ISM I Rm Atkak 1MB B It UM MM-M SM SM M B BM M BM M tSM II IBM tSM n n h M MM IM n tr-i M M II II IS IB tl 43 441 5 4a at -i U IIM US IM t JSm u -i M M 4 us im tr IM Ml til tM BM- M MM U UM ISM 1 1 as jb ta It SH BM SIM TtackwM MM B Rawaa Caa tltM U Kraaar MM B M M B I a u a a a it a a M 17 ia a SartaMa 3743 UM till IM IMS 441 IM M IMM ISM ims tm MM ITM U MM IS M 4M M si at u i tr ta Mm Sllrma Sll Raraka SU Millar Ml Maa a uh it . bh IM Ut IB 14 I I a u I4M 1 mt ui SIM IIM T to Z Bp Tka Caaadtaa Prtaa . CanaM UkalatM at Prtdar traat- markad t. -4d la. aVb-dhrktaad. r Ea-ctku. aw Bi-warraau. Nat caaaca . u. traa Aa A Maty lalkiala - 'td Aaantn - i Low Ctni OVra Baa Or. liiiau A- C BaU C " ileum Abttikl a oa SUM ISH ISM BM- SSM t sn MM Blek Hawk Bick Rtaar Btaa Baa Bra Prtaa Baza BL . M 7IH T4M MU M a IUM UH UH M MT 31 . MM MM Alaa I r 33 MSM 4tU MM 4 M AbjTpMM MH MM MH 4 M Ar C pr M IUM ISM UM 4 M A ablatio UM MM MM MM M d lav tr C Maraaa C acrtp Carttor O Can Ma , Cotataad Ckamatay Cklpmia au aar ' m timt mm ibm Bal IM IT in M3H BH BH 4 M Btak MM IM MM BM BH 4 M Baa CN a I7M MM TIM 4 H a pc a BTM ITH BH M ai r ww m m wa ta t at pa ia tn mh n CM OU 0 Boil Pkoat 1447 MM MM MM H a ram 333 M M M a oa ii in a u m BC Pons 133 IM M M BC Pkaaa MM M a H raw mid Cam ana C Moa4 Cull in Cnvrotta Dana BUM Alas AlUad TM Alaaoa Altai M B SM Am, raa pr A M IU U U H B , M SUM UH UM H ta m it n M f m MM M MM ITS M Paid M MM Dalaaa IM II 11 D BipUnr MM 1 IT in MM SM an ISM sm I SM t MM MS 4M Be MM BtiM pro 73 3733 3734 STM Cal Paw ad 733 MM MM MM H Caa Can tM MM a M Ca Can pr M MM BM BM M Ca Ira M BTM MH BH 4 H D OUcUtk caa tr pr mm a a c im m mi a bt a n CBL STS (MM MH MH DtraaM tut M B Veatan CAB lm MM SH tM M Beam Ea Tab ca Braw an iim mm mm ca Braw ar M Ml H ll C Imp Bk M MM MH MH 4 H CI Paw M IIIM ITM ITM ci Paw pr im tm mm a 4 M CPR IM MTM II ITH 4 M Prltietan Ohm Lata) C HOTIOIM IM BM MM Can Dai M BIB M 111 M IM BIS ' ISM ISM M IM MM BM BM 41 It BTM STM STM U IM AIU D latum Katlr D ca paaar Tl 43 im m Cm Tan MB M 1 l OaM RL M SIS U IS Khrao t Cr Cork B BOTH ITM TM 4H M SUM UH BH 4 H L Maa Cr laa A UM III II II D L " ' Mr AdaM MorrB mm cktk IB SISM U H ISM M Mat Star 111 aiM IIM 1M 4 M D BTM 173 HIM SlU WM - Dofaan M MM MH MH D Oian SM ItMli MM MM D ' M MH H M Dna M IIM ItH MH H Dm Tar I ln BSM BH BH 4 M Dm TM - IS SMM SSM BM 4 M M SISM IBM MH A U til 11 U M T4I STSM TlH TSH 4 M PM PUP M SUM UM MM M p-raan IM 41 IH IlM SIM Pr Pau tt tm M M M - 0 Draan M MH SSM MM t M Ondrr ar M M M Or Ca M MM MM 4M 4 M OL Paper M MM MH MM M Hawk tl SMI STM TH TH 4 M 4aaa Cm t a IM SMH M M M Paw Ca i M IITM ITM ITM " ram rta lad M Haraa Pf M Sll tM Sit - Ha Bar II MH MM MM H Oaa Pk M Haakr OB BM SIM ttM MM Bad Crat Imp oil ... Sll SUM SIM WM M Imp Tak TM WSM UH IIM M .laa Paa M LaeU Mp To PT SM MH OH M M la AeaM STI IBM BM BM M M NVrkot NM MM MM MM H IM UUI ITS MM BM MM 4 M im um pr a M a MtM - - - Paa . Itatm ' Hirer aaaet Sllrar Tw I DafaaR lobar PL '. a MH MH MH B Law PM , TS SUM MM MM 4 H LaMa W A M BH tM 4T4S . St M M OaM Mllrraa Teraa t.tia LaMaw IIM MM Mt M U Laak M at WtH MM MM M M . 8 TH ' MB PR . Bt B1H SIM UH- H Took pr Traaatn Tta ldC Martn TM IB MM MM MM M Man P BM SMH MM BM 4 M Maloaa A M I34H MM MM 4 M Ua Oka laid U Tewa ad mataaa w - sn tn naj aa Man Laaa 23 111 IS U Maa Traat B MM MM MM IM Mac Carp 17 MM BH MH Niriodo M B4BH M MH 4 M ortrrto MM 111 14H 14M Paw Cara M II TM ISM UH Prtaa Br 4M MTH M ITM 4IM on on err riatt im mm ON On ar UtlM US IM M BSM M SH M A M lit It U IM I14M IIM IIM Baral Bat M MM It It H MLCrptprSMSIM M M IH lalada T Bl llrM UH ITH UM Caa M IUM MM BM 4 H Maar W in MM 41M 4SM M bap Ian IM IIIM IIM UM M tear :- tm (TH TM TM i. MM a a 4 M IIIM ISM UM ' M MM MM tM 4 H Moot Caa SM BSM SSM BM M A B MM NM B Tnae C B MM BH SBH t-M T Pm A tn BlM UM UM Tr C Corj Mm 14 H M Tr Caa Pi list tnm MM MM M Tr Ml PL ad IS 134 MH 'UH M Watt 0W , 374 MM MM MM H "Oaaal Tr 33 I17H ITM ITM - M aaaeaJ . cAdaM Mala ar Mar CM MHioia HMtawa Mtapre Mt Ceetara Mt PUIlM NM AM V Nairn M N Innrul Nawrlck N Bare ' Nartk Bail Open Bx PM MTrr Paioo Brrr P l tu Pan SLUrr - A Vaader Mawl VWdaU WM Hat wmm but Tatal Sakni aaa aUa " Anirrjaa OM Lak T alarm aa ha tun bt oat art, rtku. aw rreu pinlan Maak Baak ' BaUa Bkjk TkaaaT L . ItM M' TonMB MU M Tartatt - MM a Tanaao BSM UH Tawo SM M JTraa Caa MM M Traaa Baa - MM II Trmf ITMM ITt Trta Ckkk MTM 14 Ttiadra TM a U tiaafct UM s U Alba out nit 17 U Badla tllM M U Cajua at 4M M OCT. Man IUM B Ua Kaao till TM Uld Mariaf IIM M Ua Part 4M UH UM Pan 33073 a Upp Caa IlM IM Urbaa 4ua Mil II ViaOta IIM s Vauaa 1IU TS Vaapar MttT BH Vlolam SM M Waaamar . Mlt 14 Woodaa IIM SH Waraar MIM I W MaUr 4M SH W Baarar IM U Waal Mian 4MI IT W larl I - UM II WUlrar BM IB Wllaaln rot STI rnitaar SfMt ism Wkark SIM IS WuMUall BUM U Wr Har SIB a Yala Laa M U YaUaraa I 304 B Yk Baar I IBM IM Yatm HQ 14M Yukoaa SSM II Yaaaa SM 43 Itaaat SIM MH Zalapa MIM MH Arma Oaa AP Caao Almmoa Am Laamr Aarkar Aral Ua Aoomno. BaUar ar Boll f SM I BaU A C M MH - U BH IIM B a Wan mm Law can Ck'l Raj La II M MM 411 IB 4 MM a m a n u im a um MM IS SH Ml U tt IS B U U IM M M tu 17T tl ITS IB II It - M M II M M tl IU M M H M M IS Ml 143 -4 MM M U tl H 41 M Ml -II Ml IM u 3i i n s TM TTS I MM MM B IT II IIH 14 tH SI B' S 31 IIH! lit lit -I IM I" 11 14 4 II M 4H 4H H S 4 Tl n I M SI a a ts bm is M M IB M ttt 141 IM tl IM Ml S S -S SH SM SH BH M II S S S H t 4M U U tlH M II 441 474 t SI 441 4M It II B IS ui im i in is 37 in m at tm 11 II - H ISM U M U 1 U.I. 44 41 It M U ! Bl S II a II UH 4 M ISH U I I -IM I S IB tU IB IM T UM SM TH SH IH B I MM MH - H M M B BH t(H MH MH IBM II IH M IIH OILS A and B aa is uh is ua aaa mm m in M MIM UM UM IIM sm u it u UM BM II WM SM a M M SB Bl M M r M M a a im ia m ib sm tit IT a 433 i tl 4 M im a r a s u SM SM t M tt C and D IM BH BM BM - M MM U BlM BH M M I M U MM SB SIS M tM M IB IB1M M Sit SIS M M tit loan ITS 444 144 S M 473 im us m us -u M a IMM US IU 141 1 IM Ml BBS M S B -I W BS tin 113 m in tt a a sia is is i tt a - u ITS BM B MM - M WM UH smts iu m us a M m SM IM IB IM 4t M US . M M M M 45 M IS ITM U U ItM M SM U Cal Ed Carrart C OU Lda CS p r Ham! C DakM art C Ka uaa C HUH cr c C L I raH Sam OB CM Dal Ckartar oa An ImrB SM Am m SM An Seuar TIM Am Tel Tel MM An Tab STM 4 matt IM Aacado Ton Aran Ml SM Arraota Ck M Area Car MB M M M tl Ua 1 B U 3 ItM tl St S: tl IM U IS II tl IM I 'tl SM 1 .1 M . BM S7H M Brlk atael IIM M- 141 . MS , MS IM t I TSH IBM Bar War SM 3n a MM MM-.M Bn Btlua IM 1 H SM U U M 1 k UM 13u I I BrU MM Ca. tm BM - ISH MM MH MM 14M BM BM 44M BM SSM MM TT M MM MM tM 42 H MM BM -OIH TM TU Tu ta SM M IM it M SU M a M B M U SU IM - u tu Campa Bl i! Caaap Baa H Caa Drp 1 CPR U Can Jl t cum Tr in - 41 U M 1 4 M M M M 4 M M TM M BM I m M SM IB SM 14 Ckn OM IM CMYairr IITM Cltln tr 4o Carraa M Con Call M CM TIM Cal Ok M M la ia IM tl 14 14 t H MM M B M -4 n T t M -I 41 tl IM 73 71 MM I I (tim n n Bra ii tv mt 121 H 33 H BH Ca Kale Caatolan Caa Caa CM OU S70B MM MM -BM tSH tlM MM a IM M n IM UM MS BM sm a - M II IT Cr XA SM i arum Wr SM Craaa Ca M Car Prod SM IB Bl BH BH t H ITH BM 44U tl M U . IM Ml 17 MS tM IM MMB4 M Oaatr Data SM D L MM SM M B M 11 M ItM ITM sin M SH 4 M 44M MM IM IM IM IM 4 M Deejaln IBM tr a a a Diet Ma M STM IM BM BM BH t M Da Peat SM SMH WTM Daw Coon SM 7H 47M Dana M IM B MM Eaat Had SM IBM IB El lur Bat M IIM 41 H Ean Ml tM 43H 43 El Pan NO Mt SIM BM Ml Ml IB IM SM M M M tl SM U IM 14 4 1 111 IM tlM SU SM SU IM B B BtM MM 47 M tit IM tlM BM tin in us in BM a STM MM n ISM M I STM UM MM ITH MM BM BM 4SH M BH (SH ITM TM BM ia M MH S3H BM UH WM BM ITM tl B BH I IH BM ITM WM U H M STM TM TM- H SM MM M Bl B B Oaa Dra BH MH MM I IIM MH MM tlM BSH MM I SIH I 4SH M MM MH BM a a B tt B - 44b BM b a a 4 h IM 43 47 1 mm a a a . IM M M n 4 a a 4 'IM 4 M a a a ti iw M II ti IM 133 131 133 I im a a a M Pa U tot m m m wa a a a 4i MM IB IB Ut 4l MM BM BM IMM IBM I MM MM ISM U UM 4 H Hid B M litirrtak M l I M IM TM 41M I 437MU3M43TM B BH BM MH 4IH MH MM WM SSM B S4M BM M MH M BH MM Bapal DM trklkliy SM Papa Man B . IkoB OB Mactelr . SHaaap - eatk Paa parry parr B 4 Braa 4 TM MH BH B 4IM TtM TTM TtM M BH B ISM 4 M IS 411 4U 411 M MM IB IT ( U U II -ts UM M BM M ISH a MM UM 'MH M IT IM MM 17 n M IISM ISM ISM H M IM US IM mm aaa M MM MH MH H IM 4 4 4 M W in II 1 II 1 MM BM B B M MM Bk SM IH M M M M H I UH MM IS U SM IS IT I M SM BM IH ' 8 Ma Oar BM Maratk OB IIM Manae MM UM Marts ITM Matatrn IM IM IM SMM n n ar IM SM UT U I M BM 4en ti n u M II Mil tM M V SU all Mo M M M aan n M B 4 IIM ITH Mlaa MM WM BM MM MM M Mai - IIM TtM t 17 IM M M M BM (I M M M MS B M ' MM War NM Ariel NU Caa . II NM Diet ' 1 Not Cna 1 NT CM , NaT Pa " 1 BM IM MM M BM BM-4M IB (IS ' IS U M BSH STH MM IM M 1 SM IM IH , , TM III IIM MM MM MM SSM BSH itm BH BM BM MM MM ITH MM UM IM MM I4M BH STM STH B -Vaaaraar MM ItH S a -I ju , a a taanili 1114. mlon MLTM. Term TiaaiaMliai " SM ITS ITt in . no M M M , sss tt mm' tm i t ppm- ad Eadnuia. ar Bawarraau. Nat ikaa t ar-a euaa. , . Nat Beam STark Lew CM Ck'te Oa Mar Pn Pete Park Da Paaa BB Prtaer rite lee D Pa Plan . Pn Sam RCA ' Raama Rata M Baa Dra Rap Tak Rlafc Marat M IIM IIM UM tTM MM MH BM a 7M SIH B SIM BH 4MS MM MM MH MH MM MM MM USM lltH MM 4H Ml 4SH 4SM TtM TIM 43H a UM ISM UH UM BM TSH M SM IIM Man S3 1MB IM 4M TOM IM TM SM UM MM WM MM IM SM TM SM SM SM MM tM Bin IIH S4d O Col MM MM MM MIM ' 4M MH MH MOM M MM MM Stadkkw MM H H Saa OB M B B tarM ' IM UH MH ' 1 a. ' eat . y, , T Z . i TM Wot I BIMT ACTUS TOSVONTO STOCKS C But Cr Maaa in n I BH Ut IM IM I IN IM SM IM Ut Mt I M 474 Bit SUM M UM M ITH UH SMM ISM U II -I M T IUM M M UM tSH SIH IS E to K M 11B SB tm 4 M BS M M M M IU M IIM IIM II D M IBM t IM III ItH UM H ISH ITt MM SI M MH IH 34 B L to N IM M M mt t M M MS 31133 M SIB III tl tn ta SIM M M M tl M. M 7SIU U M M tl II II SM 37 343 S74 . 74 M IM IIM M M M tB MM SM ISS BH 1 sm a a a u bh ITM B II B -IH B ITH IMM M M M IB ' MS Ut IM M4H SI MM t M MM SIM M M M M ST M TTSM It U UM M II MH MM in Ut 1T1 -I Ul IM IIIM B M IT . 1 II M O to 8 IM MM 1 M - M M I iim n a m -i n a mm m m -I a II mm a a a -t a . u sms . a a M 1 1 a mh IM M M M S 33 34 M M 171 M tl MM BM BT til xm M4 in I37B II UM ItM M BM IIH M IM IS IS tl IM UT ISM SB BT BT tf Bt US MM It I I I IT t MIM II II II I IT SH MM n M M 1 M 43 T to Z ItlU 331 111 123 M Ul SUM SIS IB SI t U M Ul ' SS SUM UM UM M MM II S4S3S MM B B 41 tl 1443 M M M .1 TT T7 ITM IBM SIM BM 44 M M 4441 UM IS U M II UH im mt ta sa a mt as tm ia mi m tt is t 4711 81 um tu ts tm us MM IH 4 4H t H T SH tNDTJSTBlALS TSSn IUM M ItH H 13 TH MM SUM M lH 4 H MM BH 32443 SMM STM MH H IIM IT 17M BSM B B - M BM BH B4B SUM MM UM t M UH BM oua Tsui si a a tt ii ii SM3S SIS IB SIB til M III S4333 aM B B II tl SSM U M M.I M MH sisa ss w sis t u tm tm snNB 4477 U M M I M tM Stmt M 14 UM t4M M S 4M47T SM ITI US M SU 4 . 41MII U II 14 t IH U 1H MM 11 ITM UM W TM C 4 tat Pol Dar-Pal Davaa Dyaamlr Pan. Pr Pen i Olackar Or P Lalaa OrtdaM IMdraa lam rlta Murray on n at raw N Caal N Darin NC OUa NCO pr Nm atta NtrOUd Niuntr Naaan w Patrol Plan Mralrto OH Prav Oaa Raacar Tack Car Triad OU Ualaa Oil Ua Olio Ua Bat PM Waapn ST DacaKa Ta Caa Huaky Maaa-P lad A oca C la Oaa Ma car Triad Ualapbara Narpaa Bar Laa Pardn MM MM 4 M II II M U M n n m SSM SSM 4 Va BM BM BM SM ISM BH I17M 11H UTH4 M MH MM M tlH SH BM BH H SIH MM BM t H 4Mb MM M t- -H m a a - m MM MM MH 4 H MH ITH ITM M UH II IIH 4 M M BM BM SIM SIM BH - H BH BH BH 4 M tTM BH JTM 4 H MTM UIM 11 M - M c IU Car I Utd Aire I Uld Carp ! Utd Pro ISM IIM 4 M 44M MM-M MM MH 4 M MM MM t H BM a - m ITH M 4 H iim ISM M It tlH (MtM ITH H UH M MM 4 H MM H ITH M I4M 4 M BM M BH M 44M 4 H M H SIH 4 M MM 4 H SSM t M TtM 4 M 4SM 4 H ta M MM41 MH t M I7M UM UN Ul PreifM Ut Oypa x Ul Bab Ul Steel Vaaada Cp 171 walkan M W Ua Tal 3M WuMW El WM WeeUU TM Xeraa Cp WM City, Minto Case Set For Sept. 15 Ontario Supreme Court local msiter Dorald Elliot Friday act Sept IS for ttw he ring of a writ by th city (irnst Minto Com true lion for ttit paymitit of S34.93S in unpaid aubdivi-ion cnarfc dating back to 1962. The hearing thii rrrornlng wai adjourned until next month to allow Morley Gonky, representing Minto, to itudy an aril-davit filed by City Solicitor Donald Himbllng for Mayor Whitton. At a hearing earlier this week Minto filed an apptkation calling for the writ to be (truck out. The application alleged Council autnority bad not been given for filing the city, writ . Casselman C:i' BH M MM M BM t M UH M Tl t M SSM t M UH M UM - M ITH 4 t S7M 4 M SIM 4 M B M 4tM 4 M BM 4 H BH M MH M 4TM M M 4 U IBM t H IIH 4 M 45M 4 M WM M IIM B 4 H BM M B MM 4 H MM 4 M 41 H MM tlM SSM H IIM M SSM 4 M BH M MM H ISH M 4 M MH M MM 4 M BH M In Dairy Princess Finals TORONTO f!Pi iuihi rt.. MM 4 H BM H IMM M MH M etman. II. of sriru-k rt.. renting Stormont County, won the sixth preliminary cornpii-tion of the Ontario dairy prince eanlaat Prirfea '-kt . .w. SSM BH 4 M a 4 M MM 4 tt UH 4 M BM H ItM -M WM 4IM MM 4 M tl 4 H - . lnMJ itiMt wo m Canadian National Exhibition, She defeated Mn. Fran cm Somervllle of Stayner, repra-entlng Simcoe County; Brand Leonard of Harrowimlth, Tep- UM IM M MH- H niing rrontanac: Caron . Innea of Burford, repia4Ttit)ng Bratlt atari Ktnaeaa Id r..!! BM UH 4 M of Cualph, representing' Welling. - M M 4 M twit. . , , MM i . BM BH Bettv'l aldrr alatar U.rw won a preliminary contaat at the CNE In INI. A Grade It gradutxe this veer. Battw nlana - .tt ru. M H B 4IM STM II 4 M MH M UM UM M tawa teachera' college thia Fall. 37 4 M BH 4 M 4743 14 Plan Delivery In Qualicum Graham Parks Ottawa Pom ortlra em v .i MM 4 M TtM 4 M MM 4 M 1144 a ta liMt 4a MH 4 H Aetb 14 UH a M MM4 H MM 4 M MM H delltiy of mil by letter carrier oa Sept I to the following treeU la Graham Park a ad jQuallcum Park: Dickson Strtet, EMiulm aft Avaniia, Kltimat Crncnt, Mohawk Crescent. Ninalmo Drive. lOkanagaa Drive, Qualicum UtM 4 M a 4 M 4SM TtM 4 H a IIM 4 H UM 4 H TSM H MM . MM M M BH M 114 H street; Queensline Drive. " Reaidmu mint provide mah lota or neenlarla hontxrw m. MM -MH 4 H clvlng th errlc. ,., Oaar Tr . Ml prkSM Paa SM IM . P TTM IM UH a r'- l . AIM b Aran La ItH U M ItM 4 U tH MM IM MM MM MM M BSH BM M M M BM MIM A MS BT MM MH H M l M HI 444 IIIM II 1IH H Tea- TM BM MH - M itTlltMMal MM T Kail a M Jcajraa, Wnt Ad brine An'caa , M MIM MM BH BH I 1 MH MTM TM TH m .tr eaM aaa) aim H UM UM Ittl Jaumal Want Ad bring Am Oaa ta a y ' MM 4 a;,v :-' ! t ,tt:-rr a . .j - - - - . I ' 'j ; - 4 H TIM O SM MM WH MM 4 M tjuk reaulta. I IIM Naw Tak NMI tun NHM' . Norkaaoi AlUfaap tlM MM

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page