The Ottawa Journal from Ottawa,  on August 25, 1964 · Page 10
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Ottawa Journal from Ottawa, · Page 10

Publication:
Location:
Ottawa, Canada
Issue Date:
Tuesday, August 25, 1964
Page:
Page 10
Cancel
Start Free Trial

Page 10 article text (OCR)

NEW YORK (AP) The stock market was mixed in moderate trading at the, opening today. YtSTK DAY'S CLOSE ' Ada ca m AM LM SMS SnS A Cm W Aa Cm ens Am Mai en aaaa. " Am M BBM Aa Saiar MM Ah T Tat B Aai TM Man , aw i.ii n am aaa Anatl aaaa OaM aifin ua Baae War MM Bmaak tan Baor ErM MM aaa cm. Caaa oaaa MM CMaa 8 CMM Cara Catt -Tana) Da IBM Pan aa torn aaa Oh M) ranr ant rtaan D BM rta Mar tM ra rtan mm rn Can , laa m amiiaiii m Odd M. d BtMildiad, r Ex- WW. B-b.nnli N rtaaat a nan m m darn etna. A-C ' , Hat an, ' T (aaa Balk Laa Can Cka am .. ant IM in 4t jaw 44 OH u i M mh WH UH H Baal Md I7n aaa nTATaVftrfaaB tWAa? Caa Baa MM ant Caaaaaaar aal Bat Caa Cab BM Mtt Caa oa Mt Ht Caaual Data TM Ml SHt fa Aa CM Caa Ml 21 at Can Pial MM Craaa Oa an Or laa 1M OarttM Wr BM Daan Dta laa Itaaa M BlMtll taar Oa Da raa Baa Ba4 n Mar Bat BPaaa rani at it a 4 ana mh BH H m OH ut oh a a a a dp mm m oh n B H UH U It fan at tp as a 4a iih-mh H 43 4AH at at TlH TP la I CB 1MB M 45 4 iaOv aaa) Baj B M- H aa " " a BaB can aw ax art. Baa Ban) m BaB oaaa aM Ban aaar) MM ana at sth a) B ant ai TSH TSH TSH a 47 nt , 4- a BH ant BH a 4 Ma Ua li la u 4 Ma ant Bit Bit aW la m Caaaak M aM II. 144 14 4 H Caw stm a BH M 4- a raa Dry at Nt st MH a rrm m 44 o oh u ran Jl X7aa at a St Catar Tr STM B BH Bit It t at ant a Wt TP aa"W 34)fc 4PVT 4 lal IMa T TlH rut - H llaa aaak aru, AS aa im UMttBHlant H raa tan ant oh at H Cat I. Ok. B At SPH 4 a It Caaal -) 8M Bit BH B" 4 at Bit Bit It at aa h a a a M' M-aJH znt n Bil Ma 1H lt 57 snt MH a t BH A, Bit ant bh it uaj. 171a ina. D L a a u h tnt Bit snt it ant Ma mh 4 h MH M B It MH Mat MH a BM Bait Mt Mt ' 1H wa IMa UTH UTH I im tnt t a 41H 41a 41H a It JWaajaa X siat B BM tl 4la I1H It aMM im bh 4- H IVa BM BH BH BH H saa aaaa km mh BH OH a Caa raa MM ih m m h im ajh athathah aac us oh MH at 3aa T Caa Ml MH MH MH ; Caa t Caa MM MH MH MH Caa Tha MM B 21a XI H a aa rat i oaa aan mh MH Onaa Ua IM at B M i nniai But - aa Mat iiia am f liailj. BM , Kataaat Mat atraaM BM LM MrM L MM Laak taa aa I m a aal bm a aaVMBaa flMaVVa . 'aMTaB " Ml Mat B Oar 11M a an at oa BM V MH M M H Martaa MM laa Btt tH alH H MH BH MH l MH MH Ht A I OH (IN BH ! MH M MH H ant ant H u OTH 1Z5H 1BH 114 MH MH MH H 4MH4M 4BH-S MM M MH MH 4 la ma M raa m u aa ra saw b bhbh-.h a Tal MM MH tAH MH H M - . aa MH At MH la 4AH Mt MH H MH-r H BH BH BH la OH OH OH Al BH MH B , H mt ItH mt H H MH H H MH A 14 BH BH BH H M S t 1H ih I BH BH . ' MaitM . 4M B 17H l'H It an aM ' MH MH MH 'Hit MM Maa MM MAM taa Ba bmj .Maa Waal S MM AaA MM MM DakT . MM 1Mt MM Dta MM MH MM Cm BM MH MH MT CM OM . Mar raa Aaa " aaaa aa) MH MW H in aa on x h m ?-S "J" MHtBHBH H .K MMM MHOHMH-H .Mna 11 aa B MH MH A 1H Haal Pat MM.MMMHMHtt ' 'J MM lt WH If ana raaar ua) ant at n a 1 1 m'1' Taa ana rat a mi a MH IH OH H ant 7H ant MH MH MH t MH 14a IAH A H MH MH M BH BH BH " "I M la MH MH-H MH H 4IH 41 41H H MMM, AMt AH 14 14 H II lit, tnt HI BH' wt n ' AAH MH MH M ; MH MH A 14 MH IA TlH TlH H "H mh aa h TtH TlH. TlH -IH MH MH- H . Mti a t "n jn imt IM A aaa ara ATH MH A a. s a-t, t- U ( laaa H ; H H M MH MH H MH MH B A a JT H OH-H MM 15 1 UH Bam : "H TTH TTH a h MH BH A At m at aaa. a ai -. -- an h '-.'- I- aa. -f.A TaTa, -Z. S "? 'H - MM If 1JH 'IT - MM II H uh na IT . - MH tlH BH 4 H St?"..'' m lit ntit lnu 1 ? va Vti 2- I Inl -a Man tMa au rt?"- IT IMA ial TTt- ,3 h Salt NMH B ana. " rH -H4 IHH H ' o'!ar&cl,ange CANAOfAN DOLLU - . aw aow. .t fa, J"" U J. runda. Pottrtd aieruoa trp t44 at S3.78 17-OZ MONTREAL Ol Toe Unite StatM cWltw to ternu f Canadiaa fundi til uif ctMirfed at $W7 H-l. . ' raTl sterling wat off Ms .at JIOOJ,. Maple Leaf, Delmar Join Hands T0R04T0 (CP) Maple Leaf Millt Ltd. of Toronto and Delmar Chemicals Lid. of Montreal have announced they hivrr entereoTin agreement -for joint development and market' ing of food industry products. 'Officials .of Maple Leaf, sup pliers of flour to the baking in dustry, said the arrangement at first will be limited to chemi cals used by the baking indus-i try but will be broadened later to include new food products urw der development. '" The products will be manufactured by Delmar and will be marketed across Canada by Maple Leaf. Research and development will be carried out jointly by the two companies. "Delmar 'Chemicals, a, producer of chemicals for the phar maceutical, food and feed dustnes. was acquired by John Labatt Ltd. in January, UO. Maple Leaf Mills. In addition to owning flour mills and food plants, control McOavin Toast Master Ltd.. Canada Bread Co.. Ltd.. Canada Bakeries. Ltd.. and Eastern Bakeries, Ltd.' . Gov't Bonds ooTsmaamtrt or camada i1 I 1 OCV. IM4 1 Dn, lMt 1 Fab, IMS .j .... t Aar. Mt i jui. iMi ; 1 saw, ltu 1 Pk.. ltM 1 anti. tlM II Daa, IMS 1 Mat. war 1 Oct. IMT J 11 AAA.. IMS IS Jaa. nl 1 Oat, ltM .. t Apr, lMt I Jl. IMS Oat.. IMS i tut ma I taat, IM I Oct, 111 1 Apr, im 1 Jan.- 1m JHTITVAB, I Cal. I A . I arpt. I Aaaa. lTt IMI IMS i ui. im THItl Mar . ItM S I PArprtaala a sHhi jaw. ltn n AH I I I Apr. 14Tt I m iiAni rn- nii i 11 AHIll Oat- MTI I tlA MAJ, TIAI II lllt l da as. mil da IHI 1 1 Oaa. 4 IS ia 11 l 74 II MM AAA. MT1 I . An. tlM I a a tin l aa. aM ' ... i m - AOT I 1 Aa, Mll . Maa tl 1 Jan. TlTt m a tns an- MM . Sad lallt Oct, ttSl -1 a a ia mt, 1 Toronto Averages NrtOisngs..... CtoSa) 1984 High 1964 Law . 1961 ftlall.' "' a a !rHm i M:l Mil Mill niti MM Wt. n.nl an Mill Mill lti.nl M. : Unlisted Stocks Baak at Wattwrn ant tail anaar ra Cda cam Caa On BaarsT B WU oa rn air a i Capital IauAI lM.lt MM II Mil MM Mil 1MTI tiail m m MM MM mk'iuh 101 to M M IM n B Til tJ Tl OW MM n n! M it tin HUM n M.TM II M MTU M M M II Tl.ttf M M tlMI MM aerr or camaba arjABAirraKB Cant 11 S Jam- Aa 11 t jas. wit i Apr., Aa I II Mat, aa t II Saaa, da t It Ju, da I II On, da IH 1 Pit, as IS Mat. lan IMT IMS IMS im . ttn . 1111 . ltn . a S I I Cat, IMT xttuaofrwijALTB or aditbaua 41 I , irrt- 111 Ml mm tHS AM, lttl nMMIIMM urn bank ma ro"TocTioi ATTV vaBaAa-TAAliT IKt t Aar ... IMA I Mttl MM lit! I Ma, IMS Jii.1... I U.lH M.MI raov. amb ?tuvr. AWABAirrass Oat. 11 aa 41 AA I 1 Hn, 1 Oat, 111 Bar, am IMT TTTt .l aa iitl l mat. ism .i Aa iv.l i Oct- sia OB 4H 1 Ml, MIT I 1 UI AAA, 1PM da 1 1 1 Apr. 41 It IHAAA UfA . IM 111 On Tra Ua at SO Z IIH . UH OrAAt Oaa Oil aaaac IIH 11 tan in ti ,., it mi taa WarrapM mh mm uia . , - . an an MAnhan Walla 7 MMra-MalM IM IM lit Paeirvc Oaa Ttaaa. Tark Trnt aaa Bar MH Dividends' y Tin CAHuvdlaa Brrnretiaa LttL, pfd. Series A ii cents, pfd. Series B MVk cents, common II cents, Oct 1, record Sept 4. Craftaa't Ltd- clasf . A ccnttf SsBpL li, record. Spt, Blrta M UUL ' 3 139.9 1414 121.6 UNDUSTIIALS AbttttM Abu pa. By ant CaUMaftaM PrCaSl Odd lot. id Ex-d.vldvral. xr Cm rifhts. hw Kx-waiTaUila. N4 elUM 1 from previous?. batrd-K cwwni UN.) Arklad AltA PM A.1U Gai AM 0 B ft Ana rial Atjaaa Cal Paa la SMH MH S4H-H C Pack A MS MS MM M14. Cm Pana sa Mt M-' tl 1 CSL aaa IM SMH BH BH J' CAB .in n t aa ' Jraw MWt tit It M - " " a 149 145 Ota Caa A IM 111 it it Cda Q n i5 Mt a M C Imp Bk C Mt MS a ft C ted Oaa TM SltH It la C laa a ar las aiau 1MC . .. C Mara SM 4M AM Aa pra , A35 A4TH 4TH 4TH A H Caryatr ClAlrtuat Cack-D CTia.i B . Mt IMU B pr DM Saaa D Bitan Dan aUart . Dal aan A c v II Mat aaIai Blffc Law a a. Ch'rA I4IS S1SH UH 15H A H S OS B BH A H IM Mt 144 tM MS1M aa aia liar ua D 15 4 Bass M , 31 67.52 68.06 Bn ah . 90.99 IMt lt MH 4 H an ai . aj 1 IM MH SH t- H aaah uh MH -aa a a AM SM IT M Cm Papar SM S41H OH OH i Cm Saa a Mt 111 UH UH CaifcT B IM SB M a Caaai. , at SU It II cnattA 'ma mi at Crnk lat iM SI1H UH IIH craau a au a os os . ta us l : 111 lltH lit - aa ana B1H BIH Mt BIH 11 BH aM lint mt UH SMH M M Ot UTH 17 IT UNLISTED MINES TORONTO TTTT rtlklWBkl Aaa. M ' will n m m npntn ar aw liaw. Daman' : M.ltllM Ml naalaaB af Oatarku . JlM.HUal.nl SHt Aat I Laraa ti ll MU Aaaeu IH IH I t II MM N M A lata ' 4 SH LaMck M O Mil MM Aeaat c 4 , M.u ,H J !' 22 AonM V I I Mtaack S IMMIMM n II . a Mar Bird 1 I m!S 55 m-:L '. Macns s s Ama am i ih acna a 4 AM Cap S T Mrva O M Abm tm I 1 Mlaa RL 1 I AratM 1 t Mlrada T f Aaadn t U Maaek I ,1 Barlma S T Ml Kara SH SH Sunt 4 S Mark T I a Baaaat 1 tH anal I 1 B Jacknl J 4 I Nana ., M M I nan nn 1 dan M . a 71 Mal,' O M M tHIMM aaaV C t I N aa. 11 IMMIMM Braant I T M LarM t 1 IMMIltl.U ZZaV Tu IIZ ZT J Sill Sa Mal IS It 14 Pan! M M T: ajAAi- iAn . at a N - it 1 n iti " " 9.nk M B N WM 14 a M.Wim.M caaura m ti rncaaa l I M Ml M M C AS M SH SH Ntrkal L. H IH m a in n ua rar ww ra nana a 1 M aM M M Caa Ja Mt IM I Nkekal O IT M IMMIMM caral I I Kaaa II a 23 22 CMMbr t cann, t a I MM M VP ! t-aant UIM ! I rVhlaaaAl SAaV BkA A m S3 mm cnaaii - t a rnaa i ( M.mI "ll Caktartr S I PataatM 1 i MM'IMTI Cat PI SI S) Paaaa a M M MtlMTI Caa M 1 Ptrkrttat 4H 144 M.Mj IT St Caa Cap SS a Paa PI 27 B aSita catw. a ptrtn i s PTa I is Pap, 1M1 . 141 a in n oaa Han a S PBrkra S 4 BCS IH t taa, ItM M ti M M cab PM a M PIaaaa. IS M da s I as. tnt m m m m cZem i " aa t I Aaa, mm l M tt MM - j J L"1 . -. ; aa a I Aat, IMS ! M.atl ll.M J222" 2 r" i 1 -. Vn t 4 BnattalS T ; I TMaal T B I - - au. a Darin I S Baaratk 1 i I Dliilll . IH tH Bad.n 11 ' M A - DapaM T t Btrkfrp t t C,"," Dnn IH SH Bafc BL M MS Vi Aikaj Jam Ua H I Baoat IH IH Olalal IIH It Bsa t t R .aal I - I 4 tH Bl Baaaa 1 I snan M M k" ISH UJt Bl kin TH tH lZ M M iaaat tt X? c " w IMU T t iS Mt MBI ' a Jaanr T t 'i! '2 fnitr t t HStTSb t li um ur n an SU Ian St a Onaa TT M arnr F ITS MS Oaaaa-C BH BH Hrarn a a OatAwar SH S SI aaa a M Oinfcrk 4H SH AlaM Bat t I Otaana SH t M Maip t I 4M . Caa Bra II IS anrdr M 11 ORutal S ltAlara 'M M . nir ia i uara a, l a isaatrt B inaldwiaa 1H SH Tan , M -JIJI IHnaia a M Taa M .IS Mt M Ihtal L 4 e Traadar-'t . I . H It laa B m 111 rA 114 . 80 Indus ISO JO Chang ......... unch. CJoae .......... I84J . ' 19S4 High ..... 1S7J 1984 Low ...,.! 1314 N.Y. AvtJragat (Dow Jones) 30 tndua. . r. .T' JORaTs.w 15 Lrtfls . ....... 63 Stocks J Bank tt tt Ivt BtaM t ' lliliia SH 4H Uaeara tH SH wa.t vsuaa ii tt ' ItMBM' S Waaa IS N Janl . IT M Wada t - 4 :'" . Jna L 4 4 Walan M ' 11 . 1 4 llliai S I Waand , IT ' M riaaa I "nap I 1 1 kb ana t i mil i t .10 Goldt . 13441 160.82 1388 138.4S 13030 Kaaaln T a Waal Wn B a KaWw MS SB T Daml IS, tt Kaa U, . oaa - . . , Kaada Pit BC Ota TH Kaaae I t DaaaM H 11 UaddM T Haraat ,1 LB Bnv U tl Kadn M M A w a a at Va - a a. I Lama Tl1'..',!! lo Saaar I t AV MONDAY erages B : W Oils 96.04 10X14 81.08 Banks Paper .4 1J ' 133.7 1414 134.1 142.0 1184 , 188.2 114 Comb .01 148.76 150.03 129.42 Com p. .1 150.0 i 151.6 ! 129.7 Opea . High-,: Low a Cloae Chs 839.53 843JI 83483 83731 141 21140 21247 . 210.09 ' 210.71 0 67 14949 150.10 14848 149.26 f ( 0.05 299.12 300.42 297.47 29843 -043 30 IihL.1 20 Rao. . 15 Uul, - 65 Stks. 83145 22048 " 150.171 i. 304.56 . 76408, ..17841 .i. 43740 . , 26049 ' ' ' .f . " ' INDUS. (cont.) tn A Wbm t ar AM A rta Waaa A AP Caa BAllar s pr tatt S pr Cal Ed Ea On Cda Sap 01 CAM Dal Or Plan at TI, t V- - 1 TUMDAftf, AUOU3T J5,?164 10 THE OTTAWA JOURNAL i Aaa A Mtyk M )d W l H9WDEN!1r.rAltS0NS Food Firm s Make btipt-W fMrTt ""a bms af . it it ai, . MP - , I .V " . MM ' I t B m H Bark Hat MM IB IB TJS . i a - an uh an r Toronto Stock Quotations TORONTO (CP) ---'Prices were' mainly higher' at the opening of moderate trading on the stock market today. Alan 4a AU SttgAT Baa Moat a ns t p Baav Laa M MS' n n TM I74H 7H TAH H 143A B1H II IIH H BC SO MA 44lt 44H III IMH MH MH SB 117 17 17 IM Mt MH MH H S5S I77H T7H T7H H IM Ml 11 tl M MS U M 751 SMH HH MH A H IM lit Its I1H A H .! U1H SIH SIH H Mt St B SM ui iw xa m a BA on raa ua aa Mtt BC Paraal . ' LM 13114 tiu hia ia BCPk S ar UIMH Mt 1MH H "F" ' ' Ana na 1734 Mt 1114 I1U. 1A Dam staraa Mt 12? a B BH IMa Tar alt III 15a 23a H Du PaM at Ml u u Eddy Mick' is Mt M 41 Kiap LUa B tnt MS TM 1 1 1" Alcoa i7 7 Tl 75 ran PIat iM IIH IIH lilt 1 Pard Cda MUM IM IM -I On Baaa Mt tl T 7 CMC III SIM IM IM 0 Mack A US 17 It 111 GL Papar it IH M 24 0 L Pcwar Mt MSH BH B GiaaI Waal MS M M a Or Wai 0 r MT SIMV is 14. Haian SM M M M Hats Carp, ITS SH ISH 11 Hawkar-S -UN tlH IH TH. Haakar ar U BM IM tM HAjn SU IM III It it - H Daark . M Ml STH STH A H Haan A at 117 ITH 17 m Han B . SM 111 . It IS Ham Pf ia sis lis III h s oa o ' a sit a a Ink BS SltH BH MH it ! "Tak . '" IM IUH UH IIH t H lad Ana ra BSH BH SJH . aaaad On IMS M I I neap, oaa MS MH M Ml t nc rn ti tj ; IM NkfcM ' IW MS M M : " tiia ns oh bh tnt JaMrPL MS MSH M mV war Mt iii tit lis In Sta A IM MtH MH MH 4 H nckap C . IM MS 445 tM Al LOM Can MS SM at tM At 1 ikaliad M MH SH SH Wat ar Mt Mt SB Mt At -n r TM SltH UH ISH A Ua rtt IM M BS BH B H Lab P 41 w MS 2M Mt Ml takOa B IB M t ' I Ueaat ' ' MS Mt MS Mt -U laak M IMS ll WH It M 8 Macaiat A MS tTMt BH t MB PB Mt BIH SIH IIH - H aaaiia B4 aa m m n. ia M LA 41 MU MS tit I4H M 4 H IM DM SHA Ma. . n SH a sio 141 to Mat Mam IM BH SH SH - H aa-wajl IBM JAt JA5 M an a S t IM STH TH TH a AM IM IM IM MS MMt MH MH H aa I14H MU 14 "a Dm Ml SltH WH ISH H 1.A4 ia h aa ail ll - ll iwraada tM SUH 44 At , 14 nuw BIB BH H 23 rn fa. aM ill UH 11 A m 719 TT 7B SM M 2 A Paa Carp Ml 111 u u an UM MM lit MH M A H ON On pr 1141 111 141 1 IMS S1SH ISH LMt A H "Aral' Baaa BS 7!H Tt Tt H A is i ,a a a a biih uh ish - MS SIS SIS SIS Sam ArM taa sua UH u CM - 777 SIP IMA 1444 . a . ar .ia bib a a aan I wM MM as ta a 4M tM M M I 171 IIP ISH 1M4 ' SIM Star ar IM-stlH ll tlH MaMr A att MS TM T7I TM AM ar in tlPH ISH . IIH H UB IB4 AM. JAM A AA Snal Caa 171 im MH MH H arS MS SMH MH Still BUM til -I T Z S MS M M 14 paico ta p a SM M a SH T PM A ITS SltH UH UH A H Traaaalr Tr Ca PL Mt lit Mt Ml TM an Tran PPL MM ar vain An Ua i V Carp Wak OW Wa,tnnt Sit Sit ai . 41 , , MH IP m M aaa ia rt 114 M UH . 7'. Tit BMH M M SM 111 ll 11 4 H I -..a Aa BS BIT ITM IMA '- IM lit MH MH 4 H IM IIS IS IS A H M SWT WT MT IM SM SM MS 4 MS BT MH MH A . L " mm tt a aa Mt 54 a sa a "17. m m sa. a, -74 ... at 1 tt" M MS SUH BH a aa its to so it Mt Ml MS as MM M M MS SMH MH MH A H Mt 111 l.l Sll IM SUH WH MH 4 M Z a ao. i oa sa sis iu w N Darlaa MM BH B BH 4 H NC Oila MM W M Naaac MM Tt IT1 171 1 papmb m n ta Jit 41 Plan SM M M 15 Pran On SIM SM Bl SM tcarrr B SM ia 4H I4H Tack Carp 4St SM SM SW. Triad OU MM MT MS MS yaintir tnt a a m ua M p MM Vaaaa MM Waatn ' ' Mt Wiknm PM W Dnatu MM Aaa. d. TT ia. taa H SS B B 4 H Sll ISH UH 15 A n an an a im ia las as at su ta . " Corporation Bonds BM Ann 1AA IMU. AIM Oa. TL. IH. 11 .. .' MH MH Alt CaHB. IH. Mu 1, tt M avj ami carp. I. Tl . MH MH IrK- 5. 'M - MH IMH Bad Taaphaaa. I. 11 .. 1M in aoaatar Paaar. 1 M , 11 M BraaU TLAaT. AH.TI .J TlH Tl I ATTL,00' Tt . MH MH .a. maw -aa bb . m CAaada Caaanl, I. 14 11 M Cda Brawirua, 1. U M MH Cda Br A taa. Oda BidanrlaA. ;n . cm Pn ar. in. on v, -M Cda Pn Bp. S. IS an vaa. a, is . OoatBBMT Oaa rA L a MH III Odd Ch.alA.1. 1. M ..tn 1NH PTA. TT IM IM dH SIH MH CimaiAtaa Cradtt. SH. 11 tl Bn Btam. SH. "M MH 141 - a a M, , IB . n n Drrdn Papal, IH. T . . SIH tt T BAMa Anapl,. I. 11 IM ltt I. "Ma BabIIT, t, Tl - MH MH Ot Ukn Papar. t. M 4.14 aau Ol UM To BAT 4. Tt M IIH o Wn. o, 1. On L tt mh- "a . t-a, aaa 1. -ra n J ama, 4, -ti a IIH laSraTSS V-a IJ Hac tejurt AnaaA, SH. TS ITH MH a, Aaa a B4 11 nenr CMP. 4, aa- , up , Uk.laad Mal Oaa. I TJ a . Uelaa Orotrt. lit II MH 11 MacMig a aindii, ih. it rtst m B Oarl Mat Oaa. Sal n n IA. NanaaMtm rjiiL t n mu an Oat H Oaa SAP. I. Tl M M Pn PAt. I. Apr. I, TS, rr IMH IM - " r- -w a, -a. . Pn M Oaa. I. -M . M M ial Bads tee. 4. Tl tl BIB AlBBAB. 144. Aaal C1 4,14 AA BAABrit A -AB A. AA a Uliaw carp, s, TS MH MH aan-. aa. A. - n 1BI S ??i S I 41 MH ann oil I. TT IMH IHH TaraoH Star. I. TS ITH MH tt-oab pa, its, n in mn raapAA. v "Bl ... . A( BB IU AM TTABA. "M P 1M pa. tnrfA. t. tt a IT, AMtttt PAP 4H. M IM !M Oaa Dalkl OU, IH. T . MH U1H Cda Out. tHTTt'T.- .x! 14lZ amm Bn Maaa. f. IM . IM lit, f-ArM nna 7 -74 ... imh MtH Baaw Oila. tH. Tl .; IPT 111 ., UMaa Oma. 4. Tt 'IN IM Pn On Tr. IH. Pat L It IM im Pn Palrat. t, TT Ill 111 rninrpa BJntrtraL I. Tl 17 atiAarlBtiAa, SH, Tt .... MH IMH mfwna .air. waad Dalr. VmtMrMMr. nA, vawma TT-CAB TrlAd I. Tt Illy, ill JH, PaM U. Tt 111 . ABut, Jalr ivtr. in - 1 Tha sT 5 u 'M ta in OIU. 4H, 11 tl M ea. -M tan Ma si BrM)aaBtnMMa tdaATala At Bin la UrdAT A AM MalT Ana Bouya AU C Cap Atllp-aul 1PM Batklm Tilt aibla 75M Bit Naaia cr Mt Blark BAT 4M 14M OIaM VK GIabb Ur Galdaa OP ItuuBi Gulf L naadaar HaUlaaar I, Karr Add L DBfaaB Paranaaj a Sim Ma a Aaaa aaaaa Cal TUB aahraAaaj . SMS 1B B Tambi . WUbap Wtltaar lit I r L ' Tnaa CM V Ua Uraaa t) WtadtaU Tk Pa AT Vaaal SM A C Bnuuwfc an Bafl BL ItM Baakar H lMt C Dm Mt CaadAn ItM Cw-BrM MM CaAAtar . - ill aBlisa na BM. M US 4U Ml 41 II IM Can PM l im Ui pamAAta r, aaa ia Ctimr - in Calan " 20M Cack W ' IM Caa tkaa SM C PAUAt IBM c Maeat Mt On Nasn IBM C Bad Pn MM C SABnrn um CaaaAAt , SM at CAarkrk ' BM CraUar SMS Caan APM II 41 U IM Mt St 44 Ml IM u u s a IT U SS SI a u SM BS a a aa tit MM t TM tM II US tl IM IM IM SH IH SH TM TM TM All M UH M aaa 14 14 14 11 M la SH tH l At tl SIH IIH A S 174 IM in ti IT IT IT TH TH T til U 11 US 151 -,11 II . , ISH. IS 1 ISH - H M - I I 4 Mt ITS ITS 11 IT IT 111? UH It A H 11, II 11 t t tit Sri m t SI 51 M all 14 14 -I. 17 , IT v IT - D 1 4PM 14 14 14 IB SISH UH ISH 4 H ' AM Bl BH MH . una SH s s -H MS u u ii Mt IM 1M IB an t 7 i t IM II u II r I IMS SU MS SM I SMI ISH U IIH 41 Ml SMH MH BH SMS 44 AS 45 H IM til U 11 I H MM IIH IIH IIH H MM M ' - ITH S7H I SM MH MH MH H 4SM B B B - -UM UH UH UH 4 H in imh at snt ITM us US IB . 41 J N i; MMt ,B It It. I MM 54,' M M 4 Ik SM TM TM . TM im su it u r MM B B B .' MM IT IT IT ... SM TM TM TM MM It 14 ,14 MM SM Mt Mt ,. Mt its ia in mm a . a - ti -i mm ta m ta Mt Ml TM tM I ' MM U ISH M - . Mt M M My Mt it n u ' . tta im ia ia 44 aa B it tl aarrtll SM a tuui Man au to Maa Tata N N Gatarrl Partkaau I U a IB ISM IT Tl IS .at us I4T a w in n ai a a NM BxM 4TM a U IS cm , taa tr a a al ITS m 171 IS I H 4 H 4t. u - 1 I 41 mm 1 US US Al UH UH - H IT H IS II I BTt 471 - 11 41 B I -1 s m a u 11 ISH H B u sa at 1 I IH ' at a . II -11 IP UH It uu , 'a in Bt IM 4 MM II 11 1 It IM SM SM MS -S SM IM IM Mt ttn a a a ..r SM ISH U UH r MS IM MS IM '" M Wt JO IO 141 U ' SI ta t ' ST Batn M II A.BA.1 PM Mt . ft 1 Net Earningsf By Tbi C audita Press :.', H MH MH BH - H MUM Al Laorentlai Flaanclal Carp. year ended June 30: 1K i.M7.1t.. ua, CA,r7i. - Cltarlea E. Freest Bad Ca, year tnded May 11: 1944, $717,- M4, 11.15 a thaj-5 lt, t4J,. 5JJ. JI.J1., A ,,... ' ' Journal Want quick results. Ads bring a ' MDn MONTREAL (CP) Prices opened narrowly higher In moderately active trading on the Montreal and Canadian ttodk exchanges today. YESTERDAY'S CLOSE . - Bp Tba Caaadln Ttn ' aurkad I rr-AMd at. ilWb-dlrland. aiwaMtataa. a Ba-aarraata. NAt afcaan M fraffl pravaaa aaardVlot AaMlM AltAma Aaa 4 Alcn t pr Arm uic Pr III a CN Baa PC Ban P Balk P a . A. Cj., I : Mat SatM Blfk Laa Ctw Ck'ta I1M SISH ISH UH A H SM 174 14 T4 A H SMS Sll UH 11 MM BIH BH UH ar IB S44 44 M 4 H lit SASH M MH . IM SISH U u . . SM SU U IS - IBM BSH BH BH A IBS SUH IT IT H su smh a a 1U ITTH TTH- TTH H IM ITT TT n Tt ar B tl SM MIH SIH SIH 4 H M M Ml M - IMi smh a a h BraUl 1M a STS STS At BA Oil Bt SMH MH S4H bc ran a MS a M Butt) rat us bm tra tra Cat Paw UN SMH MH M Cab bat tn SMH a BH - H Caa baa pr u MS tt n a c Sam AMpraaa a m ah CAB TM M PH Mt H CIL CI Paar pr C In C MamM CPS Ca P Paa CP P tar Cam Dal Coa Mt Ca Papar Cm Tax! Cr ZaII a Mat t.4(. D Brtaaa Dafuca D Oaa D lint Dan Tn DaMTaat A TTrt MM lit WH MH A C Br A laa IM til II II H c lap Bk c a tat a a SMH MH MH 4 H in. m t t PM 445 441 Ml BM MTH 4T 47 BM lip 'ISH ISH IM III ISH UH I ra in nt . tit i SM III MH UH A IM SITH ITH STH - H SM SM OH OH IM MH SH -SH A H IM BIH BH a a H D L Ml MIH IIH SIH H MS B4H MH MH - H 471 IIMt MH WH IM MH' IH IH HIS 117 TTH IT A H UM BSH TS BH 4 H SB BSH BH BH H as tint iih uh TM UTS 71 TS H Mt tit WH It ' - M Sll IIH" SIH A H OL PAPAr 1BS BtH BH BH Haark Sat 1ST! STH TH TH A H A 4M IU U II Pf BM SIS 'SW SIS AS Hal Bar WM MB M M Hal Bap Ca IBM IMH UH 14 HaakT OB SM SWH MH MH 4 H lap OI IMS MtH MH MH 4 U IMP TM MS SISH UH IIH lad Aaaa ' SMI SSSH BH BH 4 H t, pr Ml lltH MH WH Ira NlekM 44M MSH M MH a. aa Pn sa sssh at a u Uia - 14a BTH BH BH A. H in um prUM aa , mh mh-- h it.. - ijm n pp PS STS Sir TlH tH a . M 111 a U 4 H A 141 mt m SH a ' AAA A. A A a . ; am titH aat W MB PB UU MIH BH SIH 4 tt MArttiaM T TM SMH MH H - Ml Maa F . TTM Mm MH UH H am r t aa ia su u u a MolAAB A IU SMH MH MH - H NfU LafM a MtH SSH MH 4T Msan Can Ml Mt MH UH 4 taam BM a Mt IIIH MH MH 4 IM 41BH NBA MH na SMH a aa W MS M SH ? OtilrM - , MB 114 I A 14 oitlvM mt n an aH at a a OM Mm MS ta M Tt -1 Par aa . SM SITH UH IT M SUH BH SPH - 'van a M 4 M Paa Cam TM SITH VTH TTH a Br era tat at at CM Ota - TM IMH BH MH H CaA Pr - BIIIMHMtNPt AlH Pana 4B BSH B BH 4 H aa Aaaa MS Sll M II 4 B BAlkaa A A BP IIP M M H tnan . BB SU MH Ua H BnalBuB 441 STtH Tl 71 M L Cm A Ml SPH BH M MH PH PH BaB CM MM lit UH UH 4 H al Ira ar SB BIH SSH BH 4 H a ava a-a a a isia ia us 4 H Map San sa sis UH It a BMPana SM MSH BH BH H iw a . M 4 H Baal CM MM SMH M MH 4 H Matabs A B BtH SPH BH H Tan CM . a MSH SSH BH PMai ran aaaa 'T - Z T PM A IM SUH ISH lH TT C Can all MAA IH Mt Tr Cm PL IBS Ml MH H I H True . an m rn m Walk OW IT! aH SS 4 H WCaaM Tr Mt tlTH TTH ITH H rc ma MP B17H ITH 17 H ttn Mt til it U - an .r Mill II U Alu Aiuad TM nt-:t t ST- a t m -t 4T a i Caaafra . C Drian C Sattur a Carun d CanvaM Cluaaknr CalpaiAa ua fCanadan MM M Caaakaia ' MM Si 1 C Caaaraa MM M a r M MM M MM M 4TM US . t t H .M M ' U M. .aa Ut 154 4 ; 4 4H ' Mot 4H 14 C Pan 144 It . CO YaH CaaatnC IMS a a IM AM AM AM MS UI Mt WS . lam m Maw Pn Mu a Caavpatla A ITS mu Vila aiia Al DaHa Eaa MM SM SB Mt t 0 I DaMAfBAl ' a 041 aaitB. , Tab PN Pm ". raaoy , ' an Pnattr' MM 0 Aatalra - MS Oaa Lata Gam Apa , M AUn ''BS KaUp 0 ll 11 . II u is u B U T! T SH SH SH-H M M B -1 UH tt A tt I I Bl' I t WH' a 4, 4 MS II H IIH IIH ta ta at at MM Mt, Bt b H a a a -i . a a it ' a- a, a .tt . I TH I a m . a ta ia .ta -a m a a -ai IM . UI I ' 14 . SO StH MH MH liiJ, in ut im .1 I lautiM.- MM MMM A UM A ktAiaral McAdan McKaap Mn Cap MarrtB MM Chit Ml Ml NM AM V Nairn M N- ParMt ' N Im prl NABa Nartk Ea , ' NW Caatak East ; Pal tlhrr Paa tun tlhrr SthT Taa t DalaaB SnrtM SlAlra Ek Tat EaM Tan Tn Waif C : U TWa I Val aw UI ITH T T a MS IHH IIH IIH 4 H WM I I H WW TT T4 Tt . UtM 11 U U SM MH SH SH TIMS MH M ST H MM M 41 a -S WM MH MH MH-4H BM Bl Bl Bl UMS SS M U At WM IH IH IH - H tIM U 41 44 1 MM III 111 US TM M 14S - 14S bm m a a-t - IIMt 1,1 I tttSM Mt ' M M I StM MMM UM M M M BM US Ut IU r-t AMI UH U UH 4 H m ii it it MM M M It aa t t ' t it sa as im us 1 SMS UH WH MH H UM M IT -4 MM U U . U IH I TM II IS . 14 Al 4TM a IT f A I Mt IM IM IM At ItM M It M H -SMn a - a a e BM IM Ut IB t at WH WH wh H sa ta at Bt it MS MS 474 4M W SMS . SH. SH SH SMS t I I aa a a ts I at at Bt sa s BM 41 a , 41 at IIS U U r H I tH SH SH i mi tn . ai i f, s -a i m si n ai Vark Ian MS MH SH Mt Talal SaMai tadaMlMlg ItLMS. pWBM South Marc deep river Atomic Energy of Canada Lim ited Btttnouttced lueaday thai. to meet Increasing demand for irradiation .sqaipmeBt and itrdioactlva atotopea for ssw kt rtaeereh, BiecliciirS, agriculture and ItSduttry, tt will cimtroct b'mw engiratatitif and msnf-factWinc building in the Pr Utvt area for tbe AECL com merxial products group, r i f B ,W -t laa-' 4 k ' -', f S I ' 4 ..?r l . -.l B. rULCHKR V. Mr. W: MaoOajaa, MSB, Managing Director of James Hcnden as Parsons of Canada Limited, announcn the ap-polnuneDt of Mr. J. R. Puitbcr. -VtJO, to the poalUoa of OoatroUa-4 Prior to Jolnlns Howdeo th Pareora, Mr. I. H. PTileher was envployed as Chwf Meebanlcdd ansiiieer tAirnyi by the OrparUQn( af NaUonal Defence,-' . Kingston' Woman Badly Hurt in Crash PERTH (Speclsl) Mrt. Lsurs Lichfield, Kingston, wee seriously injured Morfday afternoon' when the car the was i driving struck some loose gra Vr-. ,T'' ve! on the Black Lake Road, about a mile south of Stanleyville, end skidded into s ditch. She was rushed by Blair and Son Ambulance to the CWM Hospital at Perth suffering from back injuries which paralyzed her fiwri the waist. She wat later rcrnoved to . the Kingston General Hospital by Dr. David Craig of Perth. Polios said tne cr skidded into the left ditch, and then crossed the road to the right ditch on s curve tnd turned over "oa its side. Her grandmother snd sister stitf, six childreo wers to th car and sll escaped Injury. ' j- v Journal "Want quick results. JUNE '65 DEADLINE rms ir - Ads bring (Special) .for cormruction to begia Sikror th ntt ptatrti which is tcjatduled to tbs completed ia June, WJ, will be a Uacr sits near South March, west of OtUwa oa Highway 17 where axtartsi'Pt housing and commer- cisl tieveiopment is currentry tinder way. ' , :y '; , FLOOR AREA . hi the building wis bd combined facilities which are now housad In three tetjarata locations ia tOtuwa. Tha ooa-storey plant will Kava more than 80 per cent of its 93?000 square feet of Boor area dV voted to manufacture. . . Tenders have been called for tit plant which was ctaigriad by the contulting engineering nrm of GlrTeU Asaociate Lim ited of Toronto and plana call mldSeptember. ' , , v hi Tin- taUVJJc ping, WTuca Is rng developed In emjunction witk the NattonaX Capital Corn-mi salon, will compliment th natural letting. ' -1 ina aBBrrapTciai , prcawcu group a retponsiba for, the processing, maiMfartuting and marketing of radioactive bvo- types produced ut the nuclear reactort at ths Chant River nuclear tabriratories of. AECL at Cfislk River. The group Drovldet 1 con sulting and custom design serv ice to Industry sod is responsible also for th devrHcrpment design and manufacture i of equipment associated with the us of radio tto types: . a-, RESUMES 236f31T8 MAAMtpill;,! , f , jTrJ4 II i ' a rf pomlnion LlnoltPwim Research and Development UiboratojfY.- -. i k ''1 iV S'LTT. HW,0t)(r irrranioB tanrirmmiitrL laTUr4toaloi :ilanjt,i. Ca ' i ' it i -','. - Umlted wtu build this MwrCentrai Hnaarrh and JJArrrjioprrrarit Laboratory in MontnaL Otha f -! .J ' ' 1 , a.tlaia Induda addilional nmrlur-tiai larililAal U tka PrrahrA CLk i a Ai iA-1 . V " i fr.PMTts inpuda addiUonal pnduetkMt facilitwa in th Province of Wuatna tor . Cinducta " wu " resilient floorinaa. In Brairtfnrd, Ontario, a plant M undar way for the manu- TACtura of both "Dominion' and "Barry and 8taima" vinvi Soonrua Is aur aaora dffactivalv u the important OnUrio awkM lw Umm t v ,t - ,. r. T T f -

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page