The Ottawa Journal from Ottawa,  on August 22, 1964 · Page 8
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Ottawa Journal from Ottawa, · Page 8

Publication:
Location:
Ottawa, Canada
Issue Date:
Saturday, August 22, 1964
Page:
Page 8
Cancel
Start Free Trial

Page 8 article text (OCR)

, i' - ' . ' -it : v -.- .- t ' . - J. SATURDAY. AUGUST 33, 1904 THE OTTAWA JOURNAL Weekly Price Range for Issues on Toronto Exchange . ,', U w ' Br Ta c rw Uima 'aknlMl dlllMa to Ml H IM Ik Tnraali tuck Back waok. Uav, aa ValarM for Ik AHa CM wtf in m AM M Alt CM ca Alfr tAlfa 'Afcim Akin 4H Alcaa IPC Aku tpr Ana Pulp r I Arriba I a Anlhoa B PC Alttn C Arfua- '' In I H Arr C -pr Artu ts pr Argua ffl pr Aak Tcoipfa Aahrlowa B Atlan AM Atl ftaiar ' Atl tnif' A . All Sut pr Aula n Bank Most ., Bank NS Bk P wt Balk Pow Balk Paa A Bowabtr Spr Baw SM pr ( Bawaaar Bramaaaa Braill Br Tank Br Tank pr BA pa BC roroat BC Pack B BC Paw BT ffurar BC Pkaaa tx-Pk tH pr BCPk for BCPt II pr BrPk N pr BfTk 44 14 BCPt 4H pr BTPk 4H pr Brack B CI rndry Caa Matt C Park A C Park B Caa Parr C tar 4ar CtX CL pr Caa Wlra B C Atatta C I CBAL A wta CBAL B wta Cda Caa A C CHarn wta C Calllarta C Carl M C Drxlaa C Pausd C foun4 pr COB pr Cda Caa tar CO la A C aTrdra Car C Ira Mack A Mt c In at c C lad Oat ri Caa pr CIL C Mar CP C Itafrac 1 Cda Tlra A Cda IIUI 1- UlU pr Cda Wall A Cda Wall B Cwa Ga rW74 Caapr C Waatraj Cap Bktg Carlbkaaa f hat-Gat it 173a CkiiafcH Clalrtaaa I Clalrta wta 1 Cat CaB Car la Caao Baka Caa BWaj Caa Bklaj pr Caa Btdf w Caa M S Caa Papar Caa Oa Caa 43 aa Cart VT - Cork B mt 1174.18. daw Iran , 1T.S3U54. Total MW M INDUSTRIALS A and B. an n w 1MU USH UM at tw a 1W4 411 KM US Mil It wii ion trs tu m tit tu Blkl Prod ,JI1I TTM 403 M M - M IM IM 1M IN t I ta tt 1 tlVi 2244 4lM 8 1. IM IB 4 44S3 17 4M T4H 141 4- H IM MM tH M TT29I UIH MM tlH - M T7M W4H 44 44H int n a a M S4IH tt 41 - M 1000 140 Ut 14 15 t 13244 IM HH-i MM arm I7H 1M MUMH 1MHU4H 4 81 IIM in IM IMS tint la MH ITS S53H BH IW-I SMt IUM l UH H pas bih 51 31H 13 5J at bm H in tt t t tut in tat It wit lint in itw h Sat tMH 14. 14H t M It 1104 IM IM tl Ill 479 4M 47J It MM MM 4SH H 4 M 2500 174 7TH TTM 4 M ISM IB tti at us 720 UIH 114 114 v Mt tsnt S7H Mt l MS 42044 MHi SMt 4 M SSt 111 11 11 B HI 4444 4444 t Ik Tl HTM M44 44 44 IM SH IM IM tttw 45M4 M4t MH - 14 99$ HI U4t Ht 4t IM 43m SI Ilk l Mil ISIVt ll4 91H V4, I4M 474 TH 7tt 773 M IW Ilk 4 Vt 1MST 179 Mt lit Mt 4t 14t 4t M 44 434 M X UtM I34H 1344 S444 H BIS Milk JI4t It US 4174 14 OH 4- Va 1044 44 43 44 4 1 4M 14544 43 4944 4 1 lit! tttVa t4Vt MM 44 M tilt HI -lit I 40IIM lit IK . S 4144 14344 Mt 4 M M SIM IM IM I tU SIM IM Mt 171 MH4 MM RW It M Ml Hit Mt 4a 179 41144 1IH IIH Bum 4574 ItXH 1144 ma t Burrara A ITS M l I vt C and D Cahol IMS 44 M M 4 Cal Paw 3743 tM44 ayt W t 44 cal ta 9 ar 144 tlMVk IM 144 w vt Can Braaa) 1149 M H I k Ca Car . 174 (4M4 M44 MV4 4 Vk Can Ora pr ill tstt avt MH 4 4 CD Botar 404 4344 tSMt 1344 4 Va Caa rolU A ITS 431 14 . 11 4 IIH ' ICS tSStt MH MH 4 W 4IH S444 IM Ml XI II 7344 TIM 47444 MM MH IV M, MH mm CTivt it Tt -k n a IM t?lW Tt Tt I TH t U MTH tilt PTH H IH M llll 111 K II H IIH M 4M . MH 444 f4i tH 17tl. tITH 1TH 1TH 4 H 1T44 II IMt MH tH IH MH Mt Mill tUH MH MH 14 114k 144 i4B4 Braw Apr.tH 43144 II ll - MH M C Inn Bar UN IMH MM MH BP C Br AlamA 443 II1V4 ItH 11 4 H II 141 in. IM IB M tM IM 1PM US IM Ut 11 MS IM 1T7S 413 14H 14H H 19H 1144 a7 M TM Mt 44 Ml 43S IM tint IIH ITH , MH , tH w aa aa . ao i' m M MM lit IM SM 79 S4t 13S 117S M S44 t 4 H Sit tttH ITH ITH 444 MIH 41 41 4 H 477 Ml M M 3 ITM III UH It H ir 431 11 a 4 H 111 U 11 1 MIT MtH It M H ' 4547 lltH ItH IIH TM 111 UH IIH M4t tMH UH BH H ISM 44S 44 444 M 1371f 147H SH 4TH 4 H SM tUH IIH ISH H IB lltH MH ItH 4 H SM IMH M M H , Bt tMH MH M H MSI1I1H MIH MIH B ass B M 41 M 433 B 13 -4- art htm ith 17H H IM tlT IT IT 4 H Mt 43 MH MH - H TM IN Ut ITt 4M 1444) MH IH H H Mt 11344 ISH UH H ISMT lltH ISH MH H Bt IMH MH MH ' U3T IMH ItH MH M 9447 344 944 I , MB MS SB Bt 41 T7M 111 MM MH H Ta IMH M4 MH M Mt MH t t H lM Mil Baa UtM PH M H 4M MH IH IM ITT TM TM TM 4 MM tM ITH ITH 4 M Mil MIH 41H mm 1M71 IIIH UH UH H Tl IIMH Ml Mt H 1SM- tMH MM MH 4 H Ml tMH MH M Mt BH IH IH Mt USH BH BH H I UH I tin a M 4S4 14 U SIM ITM 11 a 4H M IIH tM I4H 1244 BH ITH 4M at 44 MH 14H B ITH IS H BH MH IIH MIH M a a M B U ItH ITH UH 41 BH 33 IM tH TH MH BH ItH ITH MM M ' MH 41 ISH t IIH IH H I t m IIH 1 H 1 71 SM II IIH roraa JM IM ITH TH TH 4 M IH tr 1 wta 1174 14 IM IM at Pord tr PaVd Cda P Pralmaa Pnwat A Caa Baa , O Da Caa DlBta CMC CP Pfft A C Waraa r.t Marat pr niaaa A Oanirraar pr O Maraap A 0 Mat a OL Papar , , CL Paw -Ot, Poraar w I1 Cap Bwt CW Coal A BH II M4H MH ISM 444 475 MH MH TH SB IIIH 11 UH 1444 7H 1IM Bll 1144 1144 U taai Mu CMat IMt 179 15 17 1 ITS IB Craw Traat 14t Mt M W 41 T4M M CTtrra A MM 441 4M 4M -It Ml lu Crura B 344 439 44 44 LS 4M tM 2ra IM Mil IIIH 1IM IIH M CrM PT ISSS IIIH BH B Balta 11 Mttl BM B 4 H Delta a at , t 141 tilt 111 lit t Tkaaa IM 0H MH UH-H 52 m 1H tlH-H BrMa 4 ni Ilt4 BH-H Oaai M , , MM til IIH ITH 41H Oafaara V MM Mt SOH MM- H Wa OUm 1271 I1TM UH ItH - M nm teat prd 10 as m m 4 H Baaet llll tITH IT ITM 4- H Da Maraa Toot 471 tl 11 H H tJaaa Tar 1571 SUM BH BH - H Tkaa) Tar pr W tOH BH BH 4 M ttaal Taat MM 474H MH BH H ar , . ' IM IISM ISM UM-IH ta Pant . 1471 MS u II -1 ' E to K 5 Olar Tr Mt BIM IIH IIH - H w In 1IM 111 IIH IIH H Jrwa la A B Sat Ml BM (I tl er Malrk 14 144 44H 444- H Bate 134 IIIH 11 ItH-IH Zmp IHt 14 433 Bt Ml 41 frttA IM ISH Mt IH CaaalalM pr 13 tltH M 144 4 H aaatt A WM TM IM IM Ut M Pakaa iimi 47H T4H TSH - H Pkia PUT TM 3 1444 ItH ZTZ. r MM MM M Pad Parrat Mt MM tM SM - H tH S" UM Ml MH M 4 H PadOraM pr 773 33 MH 3W4 4 H PWa4 Ml( a M 1 1 I 4431 IT . M tt IM Mt IP a , SM IUM MM MM 114 4 it 4 147 h laa im IM 1B llt H H at 11 H ItM MH M H IH U It ITM TH BH BH B ItH HI Mt ITH MH MM MH BM UH IS MH BH IIH ItM MH I MH 1M IIH BM MH MH UH B 11 BH B UH a mh au ITH IT ITH BH IPH T Mt M a a at T , 14 Ml n m tsM IM Bt 171 4H STM 11 I 4 M IITH ITM ItH M TIM MH ". M TH '77. 2 !" T IH aaa. aw IH M IM 4M rat an BH B ft MM MH B4IMIMIM Ml 141 St! Mtta a a m a 1744 at in 11 it 4 h ih ITH a 4IM M I 3t 111 If 11 I it BUM 13344 U7HTH Ut ' IBM M IMM MM MH 4- H MH IIH " - ra wa Ml p tm llM ItM MH M 14 tH aj awi aa aaa 4 4 174 B TV TTTH M B44 4 U SMt IM IIIH MH ItH 4 H 1444 MH aa M M M M I , Ml MH XV4 IH - M 1 47 OW Coal B Graal Waal Wm Qaa Urarkad Qaar Tr Ink! Caa art Int Braua 1 Branaa pr Intar Mia IM Ntrkal IM VlU' Int Util or tntpr DU Intar PL I Ml Pin In Bra Inv lyn A ITL lad Jork C Jork C pr . Jack C B pr Joek spr Jock C wta Kallr D A Ball wta Labalt Lai art Lalan A L O Cam L o Cora pr LO Cara atl l.akalaiU Mora B Nat L Laura - lac Laa PM Laa rta SM Laa fa 14 Lab t a a Lar Bar Lab Ca B Lak Ca pr Lak a Ipr MIR Lacaaa M Maruraa A Madaraa B Nat Caa wt Nat Bra Nat Orar pr Nat Santa Naaaa Nia VMM Him Wlra B Naranda NO NO Mar Tar C 14 Tar Car law vm pr TM L aad P Paw Carp Q N Oa Off Saa pr ON Oa tw ON Oa 43W Battaiaa A Bini4akt BakaMaaa Latua BaHrawr at Pil4.ll Bollaad A V 434TP A U Orp pr Ua Baaal ItM ISH iMt a 44T7 lltH IMS tISH Mt M Laa FM 43wt 1434 Lialtt M Laiaad 14M im LT7 Law Apr "T SH SH 4 H 39 34 .3 14 ItH 4 H 1SV4 IIH 4 ,H IMt ItH TH IH IM 111 IS 11 4 H MM M M M Ml 11444 ItH ItH - H 9M lltH .11 It H IIJM ItH TH 144. 4 H -MUM IN IM I I ITM lit , ItH It- 4 H Mttl lltH ITH ITH) H 4443 IIIH 17H II 11374 339 lit lit IS M 443V4 43H 43H 4 H TIM IIIH M ItH 4 H MM lltH ItH ItH 4, Ml MT MH It 4 H 47443 lltH MH ItH 4 H SMt It It It I Mttt) U 11 11 4 . lilt MH TH t 4 1H tat mm im in MMt IMH MH MH 4- H I7M I13H ISH ISH 4 H IBS MH tH tH 4 H Utst'taH tl ISH H IM Mt MH M 4 H til lltH tM Mt -IM 4M MH. 4H IH M74 404 t 374 M IMt MH tH I btlaaAl Oa pr IM 434W MH MH 4 H IM IMH MH MM IH im ta a a h 733 371 73 tS 1 Mil MtH a MH 4 H 4479 MTH r4 TTH H 145 IMH M S4H H 1W 171 M Mt M T7M MtH MH M H lU 339 1U 11S M 46435 Mt MH IT 4 14 4741 MSH Nik 151 SW 43 SH 4 H 1471 MH IH IH - H TM 111 IIS 111 9 IMlt III M M 443 lltH IIH MH H IB lltH ItH MH H SM IIIH tH Mt H tM 43 41 I IBS M SH t 4 H SM IM Ut US tt L to N 4411 tUH MH MH - H 1373 Mk 444 444 4M IIIH IIH 114k 4 H M7S 339 tit 119 4 SM I13M UH ISH H IMS 49 M 44 4 1 1134 MH tH tH 13 tM M M H 11M I7t Mt Mt OS M IH PH H' SM MtH MH BH -4 H Mlt I ISH UH UH H MIH 4144 IIH H tSH 99H SSH H ITS US B a a MSS IIIH U ITS , U H M 41 UH- H 11144 ITH ITH 441 4H IH tH H 7343 tM tm S3H 4 H 415 tH t t H MS IMH 444 M ' siss im an an H SM 433H BH BH T H 75 144 H M4- H It M 1U 4B ara tian tH bh h 4M tMH M MH -4 H TT E9 B B 41 PB BMt MIH MH 111 a. 4 n itM ta tit ta 4Mr ' f Mt tMH MM MM M MM M Mt SSt tl Ma aa aaa- aa M Laa MID MB IUM U MH 4k ItM U M Lal Mar IMI1M Mt IM 4 1 Mt tM kUaa-P 77711 tMH ITH MH IIH If Maaa-P pr II I IMH IMH IMH -4 tMH 111 r IH 433 11434 IM 3444 14 IB 144. Tactab. Mt. MH PH PH 4 M Mil MFC TJM ITS MS SM tl ta w aiatra aur.SMM IH IH H IM TH MM Plra-pr 131 SB B a M B BM Maa LP Mid Par MlaVWaal A Motaaa B Moat Lac A w aiara iwt UH 4 H 14 u "I IM Ml 41 IM4M IM USM MH MH H IM IBM BM BM - M M MM IH 144 4 H Bt MM tH tH - H 1134 I7H TH TH H at IITH ISH UH M tttl MSH MH MH M IB lltH 11 IIH 4 H ITS MH IH IH M ISM MM IH IH M MM IM Ut Ut M lilt 1114 MM MH a at a m at m a t CM Bt - 17H B 4 M ITS IISM ISM ISH H Mt IUM. UH UH M MUt Mt 4TH M ItM 47TH BM BH - H lit IUM M MM 4 M IH M CI M M law 40a ta MP TM OSM STM UH 4 H IB MTH BM BH H Mt MTH B BH H O to S rta him r -1 "u TtM IISM ISM ISH 4 IM I IM US I4M BP BM BH 4 M IUM UH UH tit UH UH M- TM TU ta ITH 539 at TH - I r to z ia at m 744 H m - a 41 MS B B B 41 MSB I11M ITM 1244 4 M SMt ia ta its u TTM Mt 4SM 4SH H 1M4 IIIH W44 MH 4 H H3U44MU4M 14 44 MtM M m 4T - Mt Ot TTM MM H Mt til 14 II t at iitM a M ta iiih 11 11 Tt U1M UH S1H 4M I14H 14H MH 3 Mt 4U SM USM ITM UH M IM MH Ml Mt H ITS Mt MH M 4144 18 IUM IH M H MM IM IM tit 41 UtM I14M IIM 14H 4IH Baral feaak IMT . IttM TIM Tt M Baraaw. pr Mt IBM MM BM Baaaal Mt IIIH 11 UH 4 tt ML Caa A IM IB MM B 4 M It L Ca A ar MtlltSMMI MM 4 a M MaarkM TSM M tl U t faladl till IIIH 13H UH H nVott York Mt lit It 1 4 H aTratta BM 134 111 tM 1 Pao Cap B Ml MM IM IH 4 M , IM UH IIH M M A ta MH IH tM 4 H Aria ITM IUM UH MM 1M tkaB Caa 1 1144T 11 4H UH M 4 H katl la pr 171 MtH TTH M H wt itpm ta tit aa 4 n IIM tlSM- 11 11H M nrr-a lad ItM tM Bt SB U ntrrarwa 44 T Mt( 41a4ar Maal Nat Ml ar Hal A ara UM Bar laatkaaa tartar BadM M Brwrt a Maal Caa ' nlnk Italaka 14 ra atwi 144 1444 ta Mt 44H BM ISM M 44404 PM 474 IM M MM 11PM ITM UM 4IH It BIM MM tlM M tut tm ta TTS 4M TM tltM IIM 114 4 M sm bim a - a im TM 474 Ml TM lim ItM UM M - Mt til II II tM 134 47M BM B M rr Miiti. mi as A - IIM MIH a 11 tuart 041 1 M IMH MM MM 4 M M71 121 M MH M M m a a a Ml tit Bt til 4 11 Ilk L Maak tataa Bkpt Lav CaaM Ck aa B4ak U laaok IH IM Vtoarar IM MH Mt IH t - H MatMrt 74 U Via O Tr Mt lltH tMk UH) 44 , II 11 MaMtaai ItH ISH Vulcan Mt MS Ml Mt 49 43 179 Majrknal I4H IIH WaWr Mt M M M I MM MalMm It M Walk OW M41 IM MH M 4 H M MH MaKaa TH 413 Wabk Kap TM M M M MM McMar II tH lm4 ' tM' M M M 41 Tl M MaWM Mt 73 Wall rta 4M MH tH (H TH tH Maatar It ItH Wan PUte'MtMHtHtH It MarrUI ItH It W BM A IMt IM US Ut M ITS IM Mala Una tH SH Waalraa,! llll lltH ITH ITH H ItH MH Maul M IIS MH Waataal 4M III ItH MH IH '14 M MMrlM IIH IT M taiaptVaa A Mt IIIH IIH UH 4 H IIH II MkvOf MH U Waaalalr pr S 431 11 M 41 II a Mr WrtlM aH ItH PaaUto I4M .I17H ITH ITH It IT Mattt-M , Ml at Waaaaty A MM lltH ll 14 iva. MH ISH ataaau 4H 41 Waaaaa B MM 1144 144 UH I n ' UH Nat Bapl ItH UH " p 4H Tl IM MH M 41 MM Naalaa ItH ISH w"a pr t IS llf MT hT H MtH MSH Nalla M M A ana 43T7 1H Mt Mt MS IIH lit Naw Akrar ItH tH " Paaa IM M I - I t TH Htm AM B l aa 1 IIH III U II 41 ISH MH Naw Bat II 14 Wowto A I7M tT7H ITH ITH 4 H WH U Naw Cal 41 7H v Km A IMS M I 4 H TH4M Ni. US IM V Kaa B 3M 141 MS 149 IB Tl Noaaaa wta UH 4IH ZaUara I1M til MH II , H IIH Mt N CaMraa 14Vk UH z . Mil 439 U ta IM Mt N Harrl tH I BH BH MH M ItH TH It P 47$ 334 IH SH MH UH IM M B M a mh MH I MH TSH MH BH MH 4SH MS 335 MH S3 MH 44 344 423 ItH TH, 443 Mt 474 MS IIH 11 tH UH tH tl 4 444 IH SM IIS UH tH as cm I4H ItH 47 a tnta 11 Ml ta, as t t IIH ItH ItH UH M MH a bh 439 a a mh SM It 11 11 11 MH t tH MH BH PH' TH II 4TH 33 M M M" tH TH IM I U MH BH BH M IIH M MM ITH MH BH th n IM I1 t ,T ISM MM ST 4K mm a MM Mt n 14M a a m ITM ISM ISH ISM MM MH MM IPH tt Mk 4 4 171 MH UH M ISH 43 ITS SIM 11 M UH 11 a mi SH 179 It TU IH TH a : a BP M UM MM IM Dt tt -t MM M IMM ta U Mt ta a a UM MM MH t ttm m u tM BM S4H UM P" B Tt Bt I I 4M IPH ITM M ItM UM MM BM Mt Bt UM IIM SH IIS MM II B, Ut 11 ITS . IMI ITH a t 11 11 a. a 44 BM B Iti SHMS Bark Law Ckw Ck'r aVajk laa M MTH B B la B 144 Tarara IU Mt tM tM Bt Bit Taaaoa C MM BMt M M 11 534 Taaara CP, f M M M t MM a Tk CH Oaa Ml flM MM MM M UM 1 Tar-Daa Bk .5471 ITt MM MH - M M SH Tar mm pr ,. IM MM MM4 MM M Tawarl WM MM I t I . II t T PM A MTTT tlM ISM IMS M IMS tl PM B SMI USM UM ISM 4 -M ISM IIH TPMM MMtttM at ITM I w-gwaaa JmY aTafZaV Bwaj 99 99 "a9 Tt Caa PL IMlt -DIM 4M 4PM M Titaa m ant UtM ItH MH a u ta tat raw r-r-i pa a aw an H Mt TaraaaB IMt MM PM tH 4 M It M BH H n Unaaa Aa' Ml III M M 4 M MH Ul M IK M Ml 'II PI MM Ua Aa Ipr IMI III MM II 4 M, 11 Ua Oaa MOT M4M MM MM MM Ua Oaa Apr Ml IUM BM MM- U Oaa Bar H BH M IMM MM mm bm a t IM MH MH 4 H S3 M 1343 ITI ITI IH 4M imi at, mi at a at at tlM lit TH M ' .11 fM i t MINES A and B Acad lira MM IH SH SH 4 H IH 4H Accra TMt a B B 1 41 11 Adracata Bit ITI M 7t 4M Mt tM Aaalca till M a M ' B M A k rich IMM M 94 M rl M 44 All PMrk Or ItMf UM II U 1 B U Am-Lararr 41431 IIH U UH II MH AMI Bar part Mt PM 4 M U H Antla Aja UtM IB IM IM U Bt la , Aaa Baata TtSM U SI 44 57 UH AaaU ISaMt 14 11 . IS 14 TH Araa ItMt. IB IN in 1 Bt IM Ariaa 4MM M tM M 11 t A ArcMl 4304 B UM B M 11 A atttl Bw BM II It It ITM PH Atlaa C C 947 IM M M I 144 B Alia Vk' ITM I I I H It AUta-Baf 437 t t IM UM 1 Aaaar i 341 SM MS ' 371 4W M SM Baakaaa ITM MH M B 1 B 13 BaakiMid tswt it it a a a Bar ISM M M M -4 am Baraal MTM B tt Tt 4t Tt tl Ban Baal Mil MUM M 1544 Ba Matt IPSMt 11 IS It -44 BM tH B-Daaj ISMt M MH MH - M a M Btlrwar IIM B B S 41 BM Bakatarra 1 174t 41 tl 41 M 11 Batklai IBM MS MS MS 4i TM tM Bti 44t 4SM MM H MH 4 M IT M tVlaM . . 343 t4H BM M 4. H B B BMcap 1MB PM 1 tH 4 M 14 T Bkf Naata TSM M M M I M M Black Bat BMt IT U M M 1 Braaaraa SMTP SB at at ta Mt BaaMP UTM a 8 8 M MM M Braal Baa U171 M M 41 1 M T7 Braanrlck UM MH Mt MH 4 M UM Bt BaHBL taat 944 SH 9H - H tM 1 tuB ium a a n m mi n CadaaHM CaalM Cam CMk IIM C and D 14 11 UM IS sua ta ta MJ19 tM 4M 11 4 1 ISM 4 M ut a 4PM M B B 1 MTM BIM 8 11 - IM Cda Aaatral MTM 44 TM TM M C Dpaa MSB IB Ut IB I Cda Paradap ItM Mt at at a Cda Kaarr BMt II M MM 41 C Malan , 4TB TP M 8 C Nwatt 5433 SM f 4 45 IPH Ut TH IM M B Tt M 1 1 c Maaa MM tt M Tl t IM Tt Caadar tPPM B ItM IP I MM Caa-Brta ITStt I TM TM UM T CapUM Mat PM t ,1 M ISH tM Caaaaar - 9J79 IIIH UH UH - H UH MH Caraar 14S U 11 11 I B IT Caa PM - IIM IM IM Ut 41 IB Mt CkMklrk SM UM M IPM-tM M t Cktalar . MM M U II 4 H BH IS Cka Kay TM It II tl' 1 11 M Calk M 4M 8 U 8 41 BM CWan mil M II II I . Mt Tl Ckraa HIT 14S IB IB M IN TT Cark.trul IM M MM 414 M CM Lak M BM BM BM M B It C Mat him tl is a 41 a it Caaiu M M It TT l 111 M Caa Bar IIM UM M 11 H ITM I Caa Ikaw 2330 tl M M MB C Billrtaat MM H IH 1 It SH C Brawta J774S a M UH C Calnaaa aa I I I IS SH Caa OIaaa UM f , f I . IH 4 co Arrow mm a a a s a m C HalUaaB MM W MtM 1 ' 43 U C Markaa BM IM V1M Ul , 173 , 47 C Marwa, Maa a -t IM M C Ml MM MM' M a ITI Ml C llmililk UM Tl M M tt It C tliiktr SM IM Mt Ml IM IM C Natwa I441U B M ItH IIM IIM Caa Nlcfcal fa UM U It IM M 1 C Wartklad Kf M BM BM IM BM tt C BaMlar T73M ut IB IM 4 B IB C Bad Pap ITTB II MM MH I M M C Bwtiarl ITM UM M4V U M C luatiai 134 t a - MM MM t Caaaat Ea, 7ia4 171 SM SM U M M Cap Caw ' TSIN M M B 41 M .It Cap Maa - 1441 H I . H 4 H U T CaaM IUM BM MM I4M-IH B 8 Caarraa MM B B B M 8 M cwwtc 4tm a m a 4t n a CrawwH MM lit MM MM 4 M UM MM Ciwkaar IMM It M U -1 U U CrawpM MMt IM t PH 4 H It I Caaea 433144 MM U MM 41 U M D rta BMt U U U 4l IT MH aVAraaaa IUM O ItM U M 8 UM Daar flara IIM M U 54 1 tl 8 tVBMaaa IBM M 1 PM 41 IIM f Da" Pa MTI n U U a IT Matt mm a a 4t a m Pill 4MT USM UM UM UH M Plikaw 1431 M 479 M It Ml tn DlaiaiMf : ttltt ITS 11 579 M ITt 81 Ikaaaa IM UtM 8M BM M BM ITH fwaajaa ' ITM 111 u M 4MM J MM M a 8 41 M ITM E to K a AaapM 4M I t I PH I BM Mat ITM IB IB IB tit la Boat Baa IT'S STS M ITS 4M ST9 M sa SM ' ISM tit IH SH P'aM Tan ISM UM tt. ITH TH a 11 P Mar MM Bt 18 Bt 4M lit IB P ami Bll II ITM UM M 11 PH Plakaa 43M at TT P l I 71 OaatwM (M I SH SH T PH Oaa MMt 1171 IBM BH BM 4 M 84 'a Owaaa 4MPM 47 43 I M tM Oat Maart tM ft - 8 M all -. M - M OIM VB MM tU UM IIH 4 H U MH Ofaaa Ura 7453 ItM II UM M 8 Oaa 1S4M 43H M STM-4TM BM 8 OP Mlnaaf MM M a a 4 a ISH atrr . MMt MUM -t " M -a Oraaar Mt UT IT IT -I 8 MH Oraadrap ' art MM ISM UM IM 8 UH Oraada ' IBIS ft BP Mt Ml M tMek MP? TM t t H U IM OaM La 5444 a II ' 8 4 M MH t Oaaaar unt III M 111 4B 57 ITS Hauaar Mill 1U 111 trl m M Hard Kact I4IM ItM UM SIM 4 M , It II UaitlM , . MM IH PH MM I Raaat I MB tt II M M M IIM HaaUxra , lt3t M M M 41 574 8 INaawar IIM IT M M I B UH Hank TM tM t I H 4H Hlark-fMB MS TM TM TM 4 H M BP HolBatar tn IMM M BM 4 M UM MM Had Bar nil MH M 8 tt MM STM Haik-Paat 140 ISM I4M It Ml Hrdr B MM MH B MH ST 8 IM H-tlaa MM 18 1 tM -4 . Bt IM m Puwrtua Mart a a a u - Irtat Cap 4t MH B B -t U lrtBT- UM M M M T 121 M laa UM M TM M M M IM J Watt ! IMUMU-1SM4MM U Jaaakaa ' MTM U II U IM B M .ai KmH . UM II MH MM 4 ISM BM Jmm mt U 8 U M M . U Jakarka Nllll a ITM UM 41H B i TM Jattat I74MI 8 8 M H 4SH tt Jaaawkk . . MM . II 14 'MM IM 8 ; II Jaatat . IBM IM IM It I l M M Jaw 11441 8 M 8-41 , M 8 Aaaiaa MaT IB 13 III 4U IB J tl arr Add I141t tM IN TM 4M M M Ki4ka mm ta tas m a ta m KM MM . MT41 tt-, MM ItM 4 M M U Kapaa I4M MM It U . B 1 11 ;'; '" V.'.V-i, L to N.. .'vi; l atraaar mt 47344' BH 5444 1H 8M BM L Maaal 4SIM IUM UM IIM 4 M SSH BP Laka I4d TM 8 B 8 M If Laa Laa tM L Oaa BMt L Mr , IM La La . ": MM Laatla tM LtM AM ,.. 44744 LNak ' UTM IMM ura LkMrtaa. IX Laa Lara Laa44 1344 uaMit .: . im Maadaa , IUM kill pad ' PM Madaaa . . I4W Mafvat - tMM4 147M MalartM Maa Bar ' Maral -. Markar MarakM M Maraaa . IBM MartM IBM a If Mt TH a I ST" I M 4l tM 4M It 11 ISH . at at- m P f 1 41 lit IIIH ItM UM-IH M IM HP tap 41 MTat W III IM tl m m n 41 I TH TH Mt Bt SB -4 M B BM I B ; 14 1T4 7M Tat 411 8 ; STM; ja - ti ta m a j ism sa lu M Ml n ' t PM t Mi ta 21Z 81 MT 18 I M MT It n. If 41H Mi mb n n - - n ; a till. MM It II tl St H IIM It I4M 4 H B U ITia UM ItM 15H-.M- IT I I ISM U 14 M IP n Bra IM) 18 UT -4 ' M 17 ii ii u . i , a ' m 8 8 M ...... ' M ' B Naw H.ara Naw Jaaoa IMM N KMar IBM Ntalual ' MM N Mrkua i llalir BM Naw Taka MM Ma ttaak Law 43Jm Ck'pa Bajk Law MM t 14M lit ItM ItH H BM It It MM M UM MM MM 8 4 M BSTt ISH UH UM I IIM TH TM TM M ItM BH M' 544 M 4M 8 B B - 47 IM Tl M M t MM IIH ItH MH I Mil IB 111 US 4 M I4SM 31 H XI XI 4H 41 BH MIB MUM 33 SH MTM 41 M 17 Tl 41 ait a a a mm MM Ut I4S IM -t ItS 11 MSM UH IT it at UM IH t t 14 -I M II II II M tt . SM I I I TM 4H IMS a BH BH - M -a M BM SH S f H 4M MtTM M MR tl 8 tt IM M M M 4 48 15 IM 8 H 8 44 111 ft aa f t t ti ii u MM I IH 1 MM t 73234 BS 81 ITt 41 m Ut MB Nawaar IM Naw Baara 1MIM I u It 14 II It It Nick Slam i UM ith ia NIMa tSM M t f I It 11 4 H ITH ITH 1 -14 M I MM tt 11 - 14 41 U UH 4 H 44M IB 114 IB ITH 4 H - H MUM .IT 1444 11 1 Narlarll mm II UH II 4 H Nriaa IBM U ISH 14 H Baaka I43M ZTVL ."2 TIM 20 34 IT 1 Nn ' B4M IS 11 II N BordvUc TIN f UM If N CoMatna 4479 71 17 a tl N OaldarM IIM 11 ll u -I N ttaak UM 31 34 31 -I afc TM M M M j. t NartkcaJ S37M 47 43 M Nartk Cut IM IM US IM 4 BM1 B U M tit NrUa 171 I tM tM 4 M N MM MtM 34 SI B 41 MM U U U 4 M O to S Okaak ' - MM I O'Brtaa ISM B OXrp ITM U Ovaaa uttf M Orraa U4U Its 0i4n IM Oataka M 44H Paraaua 437M pmm a - Paa tat tMTt PatlUpI MMT Hrraa 434 Picas Craw TMT Puwar M Par Pay 433 Paw Baa UM Praakm Purwia TkMt QUI Qaa Aaral IM Calk MM 4Saa La 3k O ftarta 4) Itrra it traa Maa SM Oaa,Ha SM OinaiaM MM Billna BaHw aiaaa r a "tnaa- 1MB B B tt "ak ITM a a BM "aa vaa phi ll 13 Stfaaar . ; 444M MH B - Bt Taa CaaiMaa Praaa ,. "a4 ataoft Brakaafa daf. II arkd t. a Odd ml aa-a-7ltaa. t mat art 1 li kautVkit A C a" BlrtLaw CkaoaCkra aa ush uh ism 4 m BM UIM IIH UH SM tT4H T4H T4H 4 H AIB 1144 4M4 llt k - 4H Pr 71 pmm MH 44H M Alcaa S aa 1 31 atria aau. t. ArpM M IMM MM MH Ara C pr ' M f ISH ISH UH H !! ITS. tttH BH ISH 44 W Bt IITH ITH ITH 54aM., Bf MtM MH MH 4 M NI M 171 TTM W M CT4 8 ttt T? .Tt ' . PC at MT at ar it ask P M UIM UH UM - M tk P A . B MtH MM MH Bow t pr BraB BA oa BC Pal BC Cal Paw Caa Om C D4 Sa IMP tMH MH MM M MIH IIH IIH 4 H M I7H tM TM-M mi tn ttt tn tl UM" UM - M -EST UIM m ut b a ami mt ttu M fMM MM MH 4 M IW 447 MM MM M 81 M 8 a SM 1344 MM 144 M CIL ' M 111 MH B M CAB IM MH PH M4 Cda km UM til MM MM M C tap Bk tit PMM 8 8 H CO. M 8PM MH BM H a Paw IM IU 11 U 4 H fl ! PT latBMtTM BM M CPB . 871 faTH T 47H H TM UH UH UH 4 H C Vlckart 18 UtM IPH UH 4H UtM If MM M Chatl in ar 18 tMH MM MM M Caa Ml , tB UTM STM tTM Caa Pap ttt iuh a an 4 M M MIM UM 11M D L , M IISM UM UM M DfcB If Ml MM MM a a H O OM pr MP IUM U UM 4 M Df UM B4H MM MH H O 434 M U4M S4M 1M 4 M IMP UTM It ITM . D Mora 874 tUH UM UM DM Tar " MM IBM BM BM H Dll Paa PaVaa 1TB UP ttM M IM UtM MH UH M BIM BM UH M 411 47SM TlM WM 4 H tn tUH UM UM H M M M M 41 MA M UTM ITM ITM 4 M B C M pr 18 MM M MM 4 M OL Papar Hawk BM A ' Had Par ' Bad Bp O H44tT OB ba OB Tak Aaaap lanl C pr tad Nlckal 1 Int UtU M M TU tU TU 4B 44M ITM TM TH H Til 111 ITM M 4 M MM IU Ul 111 I 174 Ml 8 f 4 M Mt tltH MM MM M 1 775 lltH 1M UH M14 MM BM MM M im USM UM ISM Ult IBM BH BH M IM UIM UM UH 4 M tUM BH MM M MM UTM tTM tTM M tot in a . aaa 1344 11 MM a H lata PL a MM M M 4 H Jaauura Pt IM UIM UM UM IM fMM MM MH 44 t IM USH UM ISH 4 M A " M MH fM tM M B UM MH I 144 8 ... ttt UtM MM MM 4 M , - ;, M g am - 18 BIM UH UM - Mortal asat B4 UIM UH UH M Man TM TM til MM MM Maaa P Bit BtH 8M BH 4 M Mini prf pt Bt IUH UM UH 4 M aa JH MH MH 4 44 ad m MH MH MH 4 H Moor Car 371 13341 BH MM 4 M NfM Ltfkt TU UtM ItM MH Nf LP IM tM 8 8 Ofttrt SM USM MM MM 4 M Paw Car . Pnaa Br . ON Oa ' mt UIM UM UH W m UTM tTM ITH M ttt IIPH 1H 8M Mt MtM MM 44H 4 1434 iM MM MM 4 M ra vaaaj a aa ' IB M 8 . M 1 Ballaad A tot UtM M MM MM 41 4H 1441 1444 It Baral Baakf M PltM W W M M L 47 a ia im ar ar falada ad M USM IMS ISM ' fkU Caa . UN UIM N. 8 H Bt M 8 8 M in fMM 8 8M 4 H law far IM IIIH UM UH M Marpaaat M USM BM ttM I M n4 UM UH M km SIM IBM 8 BM aia; A M bim a n M Maal rra tr. a u TTH IIH ITH IH TTM TM TM I 4 1 M 4 8 8 -t M 8 14 14 - H B UM ITS ttl TM M ITt ' M 1U I I -I 11 TH a 8 8 14 ii ii a ii IIM M TM TM I lit 48 un 37H 41 tt M IT tt M 8 4t 18 8 U .ITH UM 4- H MM 11 II ItM MM M U U B B B I tt .8 B B B ITM 41 B B 1 MM M M M. 4 4 M - M 3771 W Mt 4M tM 11 II : 81 MS ISH MH ISH 4 H M M 141 Ul IB U ITS SB M t IM TM IIH t It M It tt 8 11 an m -im a a -a a a tlM tM IM t Ii U Jl 13 T7 f U UM IIM t M MM M Bt Ml .tl lilt aaa IIM MM M M a 41 MIM 111 IM IM U Ml M 5 8 M tl IM U a t IH 4 M UM 1 ISM ItM ItM -I BM UH I M BM U -tH UH 4 M Acma Caa AP Coaa , AB Itaa Aarta Ua BalltT B pr Cal Bd Catrarl Carrawta cm ut Cf Pal C taaal .. Tkla 1 kola !, Law CtM Ck'fa tuk Law isup-a 8 a -t . a a mm a M a 41 . a u aia im tH l l IMt IIM WM II U tM itM ut -ia in 4 1 ta m MTM M 4B 444 48 M M -44148 48 48 SB 48 MM U U UM It 1 BM IM 13 IM 4 9 374 143 1MB ITH M It 4 M B "It MOP 114 M t 111. ISH MIM IM Ul US tt IMW1M MT Ut fM IM ww IB II 94344 TH tM I I I UM IIH II 11.-1 II a 878 M 18 M U OS M MM U IIH IIH I4H t m 111 M lit tU B4 Ul UM U It 1244 - 41 , a H T to Z S4M IM PT IM 4 17 lit TS 1PM II U 15-1 M 11 P7M XI M M IH ST M MM M 51 M 41 74 41 IUM IM IM IM tl MS It IBM O M M I n 8 8M ll II UH H M UM IM M 11 M U. tH MM IM Ml m tl US Tt I41M MH It 1744-14 M M IMM in ta ut ti in ia JIM 14 II UH B 11 Va) 8 8 - 8 IU 8 Utlt B . MH MH IH M 11 5347 173 37 TT 4 BS Bt SMt S3 47 41 t a a B4M MS ITt M tit MS IM MJ3M It M M t Tt M sm a si m s a it MM UH U If -1 a U M2S UH UH UH t H 14 tH UTM B B B 4 1 B ItH MM IB 111 18 4 1 ut lit 45MM tl BM B 4 1 11 U IM I I I H t 4 50313 a tl tl -I MM tttl ' n BM B I a u aiB HI 2M 3M 5 M Ml 5141 Ml IO ' 141 ! M 'IM ' ST -tM t ,H ,r r UM IH I tM t 4M tut IIH UM ISH -I M 11 , IMT1 43 445 445 -4 43 404 ttM u m it 1 a Ti'- UIM 18 IM Ut -T 171 IB lift M 3M 44 tl 494 2M ma a .? '"- " ma nun a 1 aim a m a -t m si 4M n a tt - 11 IMM BH 11 11 I ISH M BM TH T tM 4lH t . I 4404 IB IS IB 1 18 IM JUS .f J - MH. SH ttM 11 it 11 i at MM U U MM 4. H M M OILS A and B IT 8 ra h IUM If itM a mm a 18 fM Tr Ca PL 345 1444 44M SH - Tr Ml PL IM UIM IIH ItH 4 H UN MM . 4B M M ttt '.-8 Villi IM 1144 1241 1M1 Want OW III UIM BM BH 4 M WCat Tr 4M I17H ITM ITH M Wata A WM M laUar tut IUM UM It A a A Matt M IM BM Bad 45 Biaaiia IM Batat HIM MM Bra PrM IM Cal Bf Caaafla C Dot Udtak pi ua MtM ' Mot Ladukara SM L DulaaB La mat Maaaval MM McAdaa ItM MrKlaaP ISM MaWarrt . Mar CM Matal MM Bt IB tl 33 - a it 11 4 H 4 8 141 If ' H tH 4 H IM -t aauaata pro m . B M Baad Ora 4M It MH UH H t alalia MM tM fM tH Black Kk 4-44 M Ut IM 41 Bik la rw 11 m a B9 81 ' SB t Ml IH 4 H U 11 U I a a st 4i 8 S4 M I M USM UM BM 4 M IM Ut Mt M r-t ttl 47 Ml' C flMlBl a M IM IM M. 41 SM IIH 11 II 1 CM Ma. IM t I . f M miwilay Mt IM Hf IM UtM Ml M IM 1 CMk Cop 4M Ckwaua TM Cawuavfa IMM Ca Call 1 13M 0 Maraar tBM Ciaarra ism t?7rrwi 4 Dotta BSM Bald D 1311 D Calilalk turn Pad O AM4 IM 1 t M l 41 MM M MM 4l t t H MM 8 MM M a n n t a a m M BIM 11 IIH 4 M fM B4 Mt M 1 15 SM MM t tM M SM ItM UM UH IH Ut IBM BM BH M M B 8 B 1 IM TTS ST 173 ' B Vaatyraa SMt 3 a 81 Batr Baal 8184 MUM 1 Paa 14-M It n 11 I trial aaa TM 4 4 4.4 Fl Ballaact BM tt tl at Paa Lata BM M U IT 4l TH TM TM n m B 4! 14- IM U caaataa tM a a a t OM Lak tM IB MS tM I OaM Af - 88 tt II M IIM M Cal Par U M II 11 11 Haattat M 95 MS M t laaaltal M Ml IM M 41 IM AIM & IM U IB IB , t M Carra IM 1 bd Dradf TM 11 14 ' U , : JafcUa , IITM 541 549 543 SUaaa IM MM M MM M M M tm ft 49 IM IB IM tM IM 4 M tt. M M 4 M 11 U U 4 M IM IUM MM MM M PM PM PH H n tt M U U M - H IB -MM PM PH M MM 8H ft ITH t MM IM IM IM 44 Mllif ik IM Bt Bt M Ulata BIM 8 tl fl ' I Maar " Stat t t I ... MlPMsM BM 111 III 111 , Natlr M M B 8 a 41 Mktlaad SM M M mt 41 mi coot. t tt a a 1 H Parwta M P 1 1 I ' N taapartai UM M 11 tt ,-! Naamk Mt 8 8 8 -4 NW AaraB MM I I MA Bar SM 8 B 8 41 Itorlk K UM IM IB IM ft Pt Caala IM U a Ooa Bf IM tt U - U 4l PM Urrr IM MM ItH MM - M Pmlilk IMt TM TM TH PM tr IM 111 It 11 Paae Birr IM M M M M Pnaaki MM t t f PUt Coal IM tM IM 4M M fHrrplaa ItM Paaia Brrr SM aa lad tt UM Oa laaril Mt Bad Crot tM Mrrr tuaaB fM Mrrr Twa aa 1 natiaB 144 Paartaa TttTM aarlaa wta MPt 1T7V tatr Ba - BIN ttt OM , SM ait IIM II M a ' M u m ti 4 UM 11 M UM 4 4.-4 .. U U U 4l it tr ia 41 WM MM MM 4 M a a - M 1 44 ttt ut ta - 8 11 II 11 H 111 114 US 41 laotial mt IM tMH BM MM-H Tacaa lH 34 14 w - 1 im tt a n T Tast :M tM t IH H m LM ITM M M M IH TBaa ... ami 1 " 1 1 Tranakar UTM 4 M tl 4l VCarp B M tllH UM UM H Ua 04aa4 84 41 8 41 4l U Tawa B 14 IUM UM IIM M wndua ta t ' 0 WoatrUH SM f SH 4M-M WkHa Ptar UM 8 II tt -w Tprk Bpat M 844 tM M TalMlaaMa, atria la ttt.att. Mm It STM a MH - M 8 tM B tl ttt M tl II ItH 4 1 14 11 -I 11 n -1 a a -t M Bad 1 tH pr 411 tMH BH SSH M Ml Bit 1ST 18 -Ut -4 Bl MTM fM r T -I C and D tilt ttt K . 844 4 mtm a a a ra Mt ns sa M lu tu ai j bm ta - at as BaM 179 M 171 Taa C . SB BtH M MH T Pta A UM IIIH UH ISH 4 H Tr C Cara tM MM H i 14 a u 429 Bt a 4H M t a s M 8 mm a 27 B' M 18 tM SM M MH M 4M S4t : It U MS IM tn 47! a SM Bwk Laa CM Ck'fa BJfk Law C Dalai wt 118 Ut C Ea Caa Milt Ul C Halt Cr TM M C llitaaald M4M Ut C L I PM 1477 ISM CM Dal SMtt SB Ckarlar Oil 4M III C Drafaa TM Mk) C Waal PM tSM IM Daw-Pal IM IM Da PM Davaa Dyaaastc Xt Caa NDartaa An Mfat Naw CM Batrlaa Urh4 0u tkaak Baakifi Aa f .-?" ad-B.33SdT.Ti,. WM. a7-B-wrrM. Nat clavaf I Iraa prarraa car a car.. y rad V 74 Aiuajaar Alii Ck Alan. Ud Am Craa Aa Mm Am kaaar MM Aa T Tl MM Am Tat) MMt Arautf Ck IM Ara Corp fM ka brack M BaM C4na 4 Balk lta Bta Barf War-' SM Barrp ka Caa Drr Cda Braw CPB Ca a! Ua 04 A P Ot Nar Bp OakT OB Had B M iiTl ia IBM A C 111" IM ttM IM 1S7M UM M I SM Ctanaallap I M lot Harr 4M m Nvok SM 14 Paa 1M M TM -, 4M Jakaa M SM Balkan Imiid Kraaaa BraaaJor Mar CM X, ad I Oar tM Maratt Orf IM " Wal fcrk Low C4M Ck a mh n it 4SM 44M MH - M 14M ItH UH H 8 IPH IPH - H 8 MH BM M Maa MH UH MH 4 M MH tSM M M UH 4IH UH I3H UM ISH MM 8 8 M B SIM 8 1PM IIH IPH 4 H MH IMt KH 4 H 1-H BH BH 4 H 44M 44H 4444 U 8 4IH 41' 4 H n tlH TIM At 8H 49H 8 4 H BM BH BM H MH OH BH H B BH 8 4 H STM 17H ITH H ITH MH ITH 4 M .TSH T544 TSH 47M MH 4SH 4 M 4SH 4TM 4TH 4 H IH t tH 8 MM MH ISM UH UH H 4TH 4PH MM H MM BM BM 4 M UH U UM 4 H 14M I4H I4H H BM SSH UM 4 M 3444 it 41 44 UM ItM 144 M 44H SSH 44H 4 M H MH MH 4 H 4W 8 IM Wt TH a H MM 4 H I l Ckrralar MM MM UM S4H 4 H C4tM a SM TTM W TTH H ewa -imt asm SM H M CM CM MtM IMH UP x CB BM 4M MH MH V M 01 Ok IM MM MM MH H Caaal fat IM UH BM 8H H Caa Edol TM MH BH MM 4 H CaaUlaar M BH BM BM 4 M Cm Caa 4M MH M MH 4 H CM OU IM MH MH IPH H Caalral D ISM MH MM MH 4 H CMr Aa M BH BH BH Ooaw atl IM 8H IIM BH Cara Prod tM STM MM tt 4 H Craa Ca TM at 94 MM 4 Craa 0 -. SM M M tH 4 M Cr lad IM tlH 8 93 H Cartlaa Wr IM ITM ITM ITH Daar , IMt 8M 41 H OM M BM tM MM ITH It ST w H I UaaM a. M MH tTM 8 M I Dauflaa I tM ; SM MM 8H H Dow CM Iff M MH MH 1 I Da PM IM SUM BIH B1H 4 M Bt Bad IM 18 IMM IMH 4 M Bataa Mff Ha 4SM 4SM MH Star Bat M 41H 41M 4IM Pan HO tttm BM UK St 4 Pard BM Praak Trt IM Oaa Pt Gate IM ua Oaa P Ca Mt Oaa Ttr tM Oa Pa CP MM oai UM tlM UH 4IM H BM UM UM M BH UM STM SIM M UM 41 UH UM UH BH UH UH 43H tt UH M MH 8M BH H I4M MH MM BM UM B MM MH MH H MM MM MM H 4H SSH UH M 43H 43H 47H 4 H MM BH MM - H M BH BM m ' bm m h UM B . ITM 4 M M MH MH MH M UH 43H 49H H M in IM UT 4IM . ar am aw M MM MM MM 4 M BM 344 IMH tB 4l MM TM MH 4 M WM W WM M BM BM BM M S4M 3444 MH UM BM MH- M 44 44 -4 H 4 H 9M tTU asm 41 Mt SSH BM ITM t M 3H 4IH T4tr IH Ltk McN L IM ITM MM Tt H una aaa lav mh tH MM M Lauaa tad 4M ttM MM MM 4 M Lack AM 4M MM MM MH 4 M MM ISM UM M H a S Mrk PM UM MartM , I tM IM IM 14k - IM MH flH 4 BM BM BM M It 43M 4344 ITM ITM M MM MM M ' 4TM 4IH 4t M IUM it IT Mlaa MM Mlaa OM Tatftra Ta O B Taxtr rvjawt 0 c Ua Cark Utd Aire UM Carp utd 1 M 18 48 M 8 IU IM 41 IM III M M 4 1 M 11 Mt lit IM 14 It It 8 U II M -4 M M III IN 4 11 Bt IM M B 4 4444 M IM IM It IM IM Ut 98 - IB tartan UM H ITH IH 11 H 14 I 8 1 14 14 UH 11 E to K Part an 85 M ' M 4 II M as Pr PM pr M M M Ut ,411 SU4 Glactar tM II M II UM I4H f Cr PtaM TM III II II ISH M Crktall. MM II 8 11 4 IM M B L to N I .aaa IM 111 M M IB ta M Maaal MIM IM M M 4 It Ut M Madraa ItM 41 H 8 a M s M MIB CRT IMlt M 8 8 4t 8 II Mlirpar OH 1404 371 344 S3 4 M 4M 146 Nat PM TTM 48 M Bt M 4B tM N CM IMM M M 8 I IIH N Dart UIM M M OH M ITH NC Oa 4434 lit M M Ml IM NCO pr M B4 M M M MM 4l4i NCO wta lilt a B M 4 B IS Nartk at MM 11 It 41 t MH , Namac MM ITt 18 ITt tt ltl IM Jl.. Naraac wt IM II 41 M 4l 1 U 0 to 8 OkalU " 1MB 11 UH MH 4 H B I Pular SM a ' a 8 - 44 M Paavall -Ma . Mt 84! Tl a .J"4 Pamaar MB TM UT Ut 4 1 18 Ml Parat UMf "8 MM 8 M M II PaUal lit tt U 8 1 B Plata tSM M 8 tt 4TH ' M BH PMVar M M M tt'tM M M ' Pralrla OU I4M 425 34 IB "t M M Pr. Oa mit 224 -til Ot 41 S44 IT 4raoata MIM UM II II -M BH 11 Bukrar ITM IB 111 IB 4t IM UT arc. MM ttl ttt ta 4t ttt III tcartT 1317 IMH MM MM - H IT 11 Soalk Vx ISM M I II t H IT I IP "tn ' 8TM ISM U 11 IT SH ttaawaU at tl M M tl 8 B Tack Car . 44 33 Triad Oil MM IM X'aJo oil SM USH llataakara IMt M Ua ou M33 n '(' Roof Pot BM a Waapar 3474 19H WrtM tM m "akara , f im Ml IW DocatU 1113 tu Ta Caa -. tSBI 4H IM ttl tl Ml 433 IM 18 Bt Ul UM ISH MM II tl U tl 41 , II WW" 174 73 Il UH 4 M a PH UH 1544 11 1114 IM M -a M 544 IU Ml IU 8 ia ut it ta us J -- ' WKBB1 BOPT ACTTTB TO BO WTO TTTBVtTBIALt JfTF. lH ITH BH HiariurOlt 4TM IMM MH MM 4 M 4MB M MH t I H C lad Oa, 1347 M ItH 1444 f"BI UIM BH IIH M aa im 1 1 "IM 14 a BH M MO 14 It IIM 4 1 IM lit M M tH I ta tM f ? 1 MINK I Jl 547.41 if 94143 Ul 495M 11 BM If It It 4lM f4 n ,n ia in -it 1 BH M t U MM tl SM ll I ttocmt uhSt ttH tTM SMt 4 H M ; 744 TtM WH M MaM Ward SM MH M MH 4 U NM AIM IM BM STM Si " Nat Caak Nat Dairy Nat Dial Nal Cap NY CM Nar Pat Outk Mar Par Pat Park D SM MM MH ItH- H IM IIH M MH -I fiat- MM BM BM-H T"-')44M 44H 44M- H IMt 'ttH 41H 41H4IU IM S4M M MH 4 44 ran BR MM Parol CM M Ptttar Ttot Pklp D IIM Pklllp Mar IM " Plau BM Pr om tm PIIvm UM BCA BIM Bar To 1759 I4H 14 . MH 4 H UH IIM UH ' ITM ITM tTM 4 M MM MM MM4IM MH MH MM 4 M MM 47M MM 41 tlH tl Tlfi M 4H ttM MM H TSM Tl T3H4144 UM MM MM- M BM BM BH- 4, MH MM I0H H UM tlH IIM H 8 4SH 4 H MH SSH MH H Baral Out 944 MH MH MM 4 H fkak SM ItH ItH IIM at Par im an mm mm atari a 4M Uttf 1 11 Ufa u took OB tM 8 tTM 4TH H Skarataa UM PH PH PH H clalr MM 8 H M 4 H I UT IM UM Ma 44 la Swat Par SIM 43 4 43H ISH 4 H Sparrr B BM UH UM UH - H ftd Braad M TTH MM WM H ltd 0 Cal I7M MH MH 4H H Id 0 lad UM UH U UH MOW ISM UH MM MH 4 M SVaaC) MM ITH MH H Swdl IM IIM UM BH IH T Z UM Ul Praickt M Ut Or BM Ul Bakk MM Ul Marl . M M Va Cp M Walkar ' M W Ua Tal IM Waata ta SUM Waalwtk UM 4IM 8 UH tlH 4 H UM M 1 ISH 4 H Ml 8 WH 4 M UH ItH ITH UH UH 11 H B BH U I 3944 MM BM 4H 4M 18 UtM IIPH SM IIH MM MM H 4M PH tH IH 4 H U MH BH H 4PM 47M 444 4 44 MH BM BH H UH MM MH H STM UH tTM UM ISM ISM M MM M M H S STM 8M U 8H MM MM 4 H H TTH 17H 4 H Xaraa Cp S4M IMH IMM SMM 4tH . London Stocks WNDOtt CP ' Btocttt r1olraia: Arurrilnhira IM -.. .VrwwVaT-Papw Cora tot td. Brtt Am IW 94a JVtd, brtt Pwtrol Ud t td. CM Pa IMM. 4M4rrU4Utt tot 7Hd. DiitlUcra Is HL Dm stt ta. own Bnw Bid to. Tirntr SktrSalar Iti. HutlBori'! tot, lrra Cti ara 44 lOHd. la Tab 4d d, MatMnts Oi m It, ale Tlnto St tn. BhU Oil tfa fd. Valarmr--Ud ttt 7Ud. Vlortar tta. WooV- worui Id 10 Ud. .. . Soviet Farm Experts Plan Fair Visit; Riuiiaa A7Scultur Minister Ivan VolorcrHWko ind lix tHhar SovVtt firtn cxparu war to tour tht Ottawa Exhibition this afteraoon, i. ' ' ' ' TUy wsra to tlw Chi-taaa Uuiier at 2 p-ia. with a mototxycia Bscort and b giwtt-d In Uvt pmident'i room at tba ColiswiHa at 240 pjn. Hoat Frank Ryaa was to taka tba vifiton to a tha ua.in of tsat cattla, Abartrem Angui tteari tnd Htrafortlt. ; v A tour of tha armada was alto planned with a visit to tha farm michirtery araa and tha Horticultural BuUdlng. Tha Ruttiin jart, accom-pinlwd by tCanida'i Daouty AfTtctUturt Minister Dr. i C Barry, wu to iwrnaln at Utts; 6ownt Park anyi 4.30 p.m. ! i L

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page