The Ottawa Journal from Ottawa,  on August 20, 1964 · Page 30
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Ottawa Journal from Ottawa, · Page 30

Publication:
Location:
Ottawa, Canada
Issue Date:
Thursday, August 20, 1964
Page:
Page 30
Cancel
Start Free Trial

Page 30 article text (OCR)

I X aT- Vk: THURSDAY,-AUGUST M. I984 v..' . J. 30 THE OTTAWA JOURNAL I. 1 THEY'LL DO IT 7i VCUAMDALL 'OFf FRCNDS HOT hall fifty dolors finc forrbo&ess DRtvTMS.' I I TO THE HIM RnoRs A EVERYTIME ArV.LAV rOM-OH THE CASE AnEI Avlr EeOVcK M COURT-BUT (TU. CHIEF OP DMA ON FOR yEARSAXXMP LOT O- CUBES - x - mjflwr IFtXICEZVEDONE TOtoyaJio ) T WAS GET 4 AU. TAKEN CARE OF.? frS THAT BELVEDERE vWOJHERHFTymNNd ANO DtNWe W4QD-HEELERS FOffi HtEAWICE- ; 9Ht' HAVIN fKlCBPmNBA-TH. LTT Htv.' BLONDIE. T By JIMMY HATLO 'THE CHIEF GAVE POP A a A TUMBLE AT THE PCNC USTJ WEEK-HE SW.-KEEP J AOMN0J rpt3Pwxi.T4ifr SPENT TOTHESUPBEMe AU.1HOSC I COURT-RE KNOWS A ftseuv IN iH!ASHfN6TON-AH USHER M THE .Ba park . ReKaSHINO THE MOTOfi VtreOLE CASE sW SOMEHOW 60T OUT OF H BAG ttitwmrio . J . 12 QJNtQH Ait, (I J MARMADUKE "Thli wm Ba Nlci TBVMDAT. AUOUIT la 30 Th. T.UV N i.iuiuin ditioa J 13 Sporta Report ' 50 Candid Camera J 00 Vacation Playbouae o Ertc Sjka 00 Grlndl 30 MuaJC Stand U 00 N.w. Viewpoint . ., 11 u aJditi 11 37 Guaemoae ' PRIDAT. AVOUST II 1 .41 Billboard . 1.00 reature mm s . J 30 At lh Kx 3 M Afternoon (dttloa OS RCMP .- Vacation Time SJO Mr. Piper S.00 Cidain so Town Crtar i 7 00 Nawa and W aether t.13 otuwa Ed It ton T-33 Sporte' Report , T JO Iporta Huddle . 00 A Place lor tvarythlng SJO The Defender SJO Tolaacnpe To Solesmen Doy'l 1 .lltUm . ' I Tn It r" AMO IN THB LO3 RUM I , , I I flW DAlMaONNIT.' 1 . . mi l KOOXX. Sfc lOltV THE ; ;. If -SO 'N , V... fH6 ALWAV6 HAS ' t w9 pi5 iPt - ItfTAs j SX'0'l ! 'T --r " ' RIP KIRBY v " ' ' -We r-Cl " awm1 llngYlSi' , i AfleYou jFOKTHoec jrV?T' M Pfiria e . v. B--HHaBBBBBBwaBBaaannBnsannBnnBnnBnnHnMnaBBBMao j . - - ' ' - ' ' ' . . , . ... -aaaaaaaananw . ' t : ' jtMRK TRAIL , . f .- , f NOW TIAT JCT "S5 I Avl lar.WW I JPP" Sea I'll -r J Aj. ; t ; . KKJwyjA tfCklS CTTTb aT-..T rr V a Hu. jLy 1 '' 3T pVawfl II ri-i f' " ' f jQuSpw ''''k'w vwki . " JUDGE BARKER - r I hmmj ioaw tot's y r6e 'i YiUL..mk wYi wt V yot kmow i etN V t aiXlK cask) oar 3 rxiT Hteeaow voaiorjwT tbll roum naw id mwcIohi pomt ihvoktamt rAAt tue , ; J I cah SAffst ai tv -te Me itx cant pw Me, MAve i aw wtmsa.' xi mock ac mc ytuevmKHD: LHP1 mavk vc can v ) iMCaMMT. ICMO..PM I TVa3trMMC atTTW HM A TAU ajrfH AMP PW 0 XV IrM VOW aHUtMCC TO s . ImiirWP POtXAAS.'VaVSO laS.' J rWH.' 7 TV Vmltl' - fj HAVE weal COMt TO , 'J'L,1T 'AA-nA1ltlBma1llllB-ntn f- "T- TTll Television 100 Th. Mu 11.00 New, VtawpaaU 1IJ1 NIM Pinal . 1HI. Iporli Time 113 At the IX 1100 Ckamnal Vow Ptaykouee aoH T OuMtlf lllail rBUBSOAT. ACOVST 14 t.00 TV Bin 3 JO Tha rilnlalanaa 10O Tha Jack Bannv SB t JO Nawa aaA Waathar .to raotbau commaat T.4S PwtbaU foracaat (.00 Canadian Pro football (Toronta at Montraall 10 0 To TaU. tha Trutk 11.00 CTV Nawa . 11.1 NajM Baal II 00 P let art pan 11.10 mafcta Aaartian PaiOAT. AI1OU0T tl -Good Afternoon 1.40 Traaama Trackdown "Taka a tattar, Oarllaaj-.10 Coflaa Club 4.10 Plctura Pan 4-10 Nawa and Praaiw 4 JO Aak John I 30 Danrar Ma 00 TVBInao JO Kawhlda " JO Nawa and Waatkar : I JO Cartoona . - 1.44 Football Foraoaat Oft Canadian Jro root ball ' -(Wlnnlnea at Hamiltonh 10J0 And brbllih Uww 1140 CTV Nawa ,.... I1.1S Nlfkt Boat . 11 JO Th Blf Morta in raraunaar" I.0O pietura Pan 1.10 MM BaadTngi ' ' CBOFT Tn-VRIBAT. AVOVIT 00 V cnaraliar da JO Talijoornal ' .4J Natmiiaa atcalaa '-431 Qool da Of " 00 Auiourdlial ' .00 Cmama da Paria: Amoura do Parla , JO Holly wood praaanta 14 30 TalOoumal iw.ai uarniaca aaman 10.50 Notivallaa aportlvao. 11.00 Malaai d'Burapa: rklBAT, AVSUIT II . Pramwr bullatla , J0 in long matran: ' J00 Ulyaaa al.Oacar -30 Cr-PXK .00 Oonla U natli ptata ; v-av i aiajonrnai 4.4J Noavillaa loaalaa Radio v - v THURSDAY, CBO lit KC ei Nawii TaSta. I JO AU That Sacs a.0O Aaaignmtnl . 30 CMcba'i PWsa too keuadlnea so Muaic or 10JO Thnradaj' Child . ; 11.00 Chamber Orchaatro k UH-- aad MnaM CICPM 1441 KC N- 400 Otuwa Today too Nawa: Talka 40 Primarily Mulo lla JO Nawa UJO Music tin Dawn CKOY 1S1 KC -faot WartS twtap 04 Kite TUno Taaak UAt-Nouaa Pnrw. 1 cbop ins KC 4 00 Radlo-lonrnal O il! Lea Menewnaaea dlXlyaaa . JO La rvrna da I Oalianaa) T.OO Radlo-lournal ... T.0S Badla tranalatar T it Habda apart tampa nea laiiaum elaaalqiiaa rra FRIDAY, r. CBO tit KC AJe. -TJ4 Sd MaCaba, aorta ; too NewK aawunantaqr ' i n i Bab Oouiet Snow , :J ... 33 Concert TUno JO Nawa It Muaw at tha Karajt 43 War Id at Entertainment 10.13 Sly and th Boya io.so wa. nma . v ill 111 11.4 t.kL.; It 00 BBC awa II Sn rami Broaaaaa.. l.ia Mawrtaa Faaiaan b : I.4S ftaadtnaa (rem Claaalca 13 Matin . . I ao lime and Danaia - 4.30 Maa- atuaW. 1.00 Nawa .' 3 13 Mace Muctc 0.00 New: Tatta 4S If Your City Tab Cent lata ta Varietr ' - i jo i laauana T 40 InV 1 1 S.S0 M nd ' JO Baaaraad aw Mud . - : JO taay 4 Kemembar JO Chamber Mue . 10.00 Nawa; Talk I0J0 mmr Stat II Jk io Man Bwmln( '. 11 a Naw . '- . -. , U.tT Word and the Mwn I CKTM 144t KC 1 Ot frrw T.OO ottaw Today I0,0 MMlt .. PJt. U JO Newer Talka ,... . I M atna far Otuwa JO Newei ntnavr :, 00 Ottawa Today 140 Primarily Mual 0 .. I ptdntni) . 1 CKOY Wit AJS. - . - KC PJt. 1143 td Dalel Show 4JS Rnah Hoar - "! th awat ,. ... 03 Nn Time 11 1 kwrantkt Hour CBOP 125t KC A.t. - eoo to am 'ma toe A tttre drrara at d ata ao nadto-tnnraal .Q4 Hue boa 31 tartan dU aar ' ' li n-rwa aotell 10.04 Pauee-fnatm -1J1 Man Telller. araaat .' Ixcluslva M.P.O. SS NauMUat Bportlvaa too AtuourdHtti T 30 A IXxao . . .00 Panatra aur aoana P IB ant aaramonta JO Clnanta Intarnatkaul: . "Montana da Panuria" 10 IS Palnuraa d'anjaurd'kul 10JO Taktjournal 10.44 Oarnlara aaitlan iota NouvaUaa aportlvaa . HUM Cteana: ' . "Dama da Ikandhal" CHOV PEMBROKE TNVRIOAT, AUCUIT M 00 TV Blnto . JO Oportavtaw .4S BaUava tt ar Nat . JO Nawadaak , -T OO Combat ' 00 Vacation PUrkouao JO Brat Bykao .. ' J 30 Sua Bland 10.00 Dr. Klldara 11.00 CBC TV Nawa 11.19 Local Nawa and porta 1 1 Jl Turtle Swaaaatakaa nik ajoflun la DaaffaraUS1 Jaaa enwiora ana ' rmioAT, AVut ii 1.13 Turtle Swaepetakaa -Thai Woman la PaMotauo" 4 40 RCalP . . - 4 30 Vacation Tbna 30 Mr. Plpat too TV Blnao (.30 portaviaw ' 43 Ballava It ar Nat JO Nawadaak ?.0O Laural and Mardy JO TBA .00 A Plaea for Svarytklni JO Tha Oilandara . 10.00 Tha Blavantk Haur . 1 i-uw vov. it nawa 1 1. XT lurut nwaapataaaa h&hmIi Milk Dlrlr Mlarvlna Jaaal ' Pal O Brian. VrXNY CARTHAGE 1 TaltmaOAT. AOBUtT W ' 4.0ft Thnradar Cvaatnc Mavla -AorU Lova- . , a. 00 Pan j Maaas 10.00 Tha Nnraaa 11 JO Loaal Nawa. Sparta . li lt-Bob Tonne -Waathar It JO Conclunata . . ' ' ITtlBAT, AUOVT II -. 00 North Country Ooortaraan T.ao xna uraat Aaranuara tao Piiea la mht. -t.00 Pramtar Thaatro . , "Thraa Coma tat tho -Fountain" . ; 11.00 Local Nawa, Sporta ll.lt Bob Youni. Nawa. Waathaf 11 JO Million Dollar Mo-la "Homa la Indiana'' j! ' V AUGUST II 0,00 Beettal d'arfua - 0 JO Plaea pabUa.ua U.00 Tranta minute d'tniormatlane UJO Coauelleot 11.00 Laa manaansa rviyaat . 1S.0 Chacun a aan fan a.' CFRA JM1 KC IS Jaa Brown Shaw ISA Maria nu Down . CFMOTM k . meg. W Melody raftr too fettle Concert tit Ceoorrt Hall ' ' ' I3J0 StarUa-M Saranada v , CKCH T?t KC TJO Ptaata too crab ere , CJET-439K& 1 03 Coat to Aaaimniont JO Chlcha'a pro JO Sit Back and loot Nawa: Talk : 10 JO Thunder . Child a AUGUST tl ll.lt Viae da H at La ojrux nnubadaurt 11-0110 1S.19 1.1 t 1 .iManeellea 1J A tratrar la Hail at J Lea ctief4 eeure da la mwna.ua 4 40 tadto-journal - . -, 4 .01 La comptoer an a wane 4 3 La gamma da lea . Ln arana d It a .oo b nHm j tt Bntrarta 1 33 Kouvellee da .0O Radio, toumal 13 Lee awnaon atTlraa 30 A la ehandcll T03 Radle-treneutor . T 13 Capital at travail ' T-30 Touta la remote ' 00. Orchaatra da (hambr do Vancouver 00 Mualaue 4 JO La b 1. Tranta mumta 10JO Cewueoeat 11.00 Lee ineneenfaa d-tnyaaa 11.11 Bondaaieeue I'aaar 13.00 Radto-jonraal 13 M Chacun a eon' poat 1 M Rxl o-Journal CFRA AM KC A.M. . Ot Xaa Crtant ammv . At tare In Bhav ".at. 11 1 Faimm'a Nitmiat) ' II H Nappy Wanoerara 4 4 Sbinom - too what' am eiarit S.00 .PoatbaB 13.14 Malt Tin Dawn ; ' i i ' CFMO FM i -f lit Me,.. too Prarlaw. ' 0 Palpaurrt loot Merutaf Canaan, Vlt- Ooiden Century of JtUata S.ie Maaw Patr. 00 Little Concert .It Conort Ban , CKCH I7t KC ." M. -. 0 La path Matlne 1 Ofl tl la ajianasa m etal emu .-P.M. ..'.. , I O Refleta da aar . ' ' too A vatra cnatn - 4 00-Pabnaraa 4 ,-. TJO Pmau OO-Clab ere CJET- 0 Tha AM Shaw Lea elaana da rammer Lottre ane Canadltnna tupposttory f ui mAm holds;nicdication hours shrinks hemorrhoids betaa4MffrrM-to btrtoralv. yrvtoetiM M P.O. haa tewiperetur.tabT ' Haw M P O. BuMuuaitm Ma aaat an-baa tm hold meoiaoa m amao -r n. areeaat tram IrnUbeaM tar I) laatlng action. tM Ml m HcWng ' - ihrtnlt pUes, Mp InmI taat-aaane beta reivevor nhm ana. ' BartuMro tnrwrala tn ht aV Btm-tecrlve coatiiT madiaattaa awa . paaitorlea aeauwtrro la alarlnk, CMnASofw tB anfanmallifc fcI pUaaTfc "; WlH.alnW ' NwW MM MM A. r.i.p.0. ii m nW U tMOktmaamBnanB anrntMaBl OnnnmnnHffafa. : " 7r"-y w : "w. MM daaewrets , ."' ' ' ; ; ,; .V .-.. By SANDY CAKDINU CtMdti la ttrugtUng ntrd to lain quality with U.S. and British toUviiroa networkt in offorin homo-prod ucod pro (raou but is handiooppod b tts tact that this It young atvd growint ' country - and thersfoc not arbis to pour money into a series like Itl veteran counurparti at say, the BBC and the CBS. Nevertheless there are some Canadian shows which have bm tuocetsful in the oversets mfkttrr.Varity protrams- like JPtrdt." dramas such u "Pltydati" and the occasional children's effort . ' "RCMP" is not s new show but tt good, and It boau me why it's screened almost in mid-sfternoon. The enter taming half-hour scries centre around a unalKlMountie detachment located in en equally amn town tn Northern Swkatchewan. : ' y-1 ' It hat a until cast with three main ehtracters Don rrancks. CUles .Pelletier end John Ptrkini, and vbvioutly it was faced with Die difficulty of a low budget as opposed' to Us rival International programs. . Yet this pro (run ctrries the name of the "RCMP" wts made with their Mist-nee by Crawley Films in cooperation with the CBC and BBC and is a worthwhile showpiece to other - countries., ,., ; The magic appeal of a Mountie Is worldwide. Films galore have been ahot about Television , llthajaad ami Stare. "UntlnlLable Bette Dav it." A doctimeaury story of Bette Davis, aamg many of atara own borne raovtet. The nwviss show Miss Davis at the Beech, her homo, and on loca- tiea i Death Valley where the filmed "The Bride Came COD, with James Carney. Jt Vacation PtaylrSuse. "SwingbV Together." A comedy with masic about a small band trying to break- into the big time. Starring popular singer Bobby JtydeU - with . special guest sura Dennis, Lindsay, and Phillip Crosby, Also with James Dunn, Uoyd "Corrigan, and Star anie Powers. Erie Byte. "Sykas and a Referee." Eric adds to the excitement of tho Football Association Cup Final when he la chosen as a referee (or the crucial tamo. ' M6 Crutdt "Grind! and the Boodle." Grind! Imper sonates a gangster! girl friend in sn attempt to uncover tho hideout of three million dollars In stolen money. When Grind' true Identity Is discovered she finds herself hi a dangerous potltkm. l(.-TBe Alfred Hltdteoe Hear. The Centteaeaa Caller.1 Suspense and comedy Surround an eccentric - elderly spinster when she befriends a fugitive from justice. Starring Roddy McDowell. Ruth McDevitt, and Diane Sayor.. II XI - GmaTtnaao. "Bentlev. With ' James Arness,' Amanda Blake.-;.-- CJOH The Fttalilaa. "Once a coward." Robbed without putting op a fight, Fred do everything to prove to Wil is that be is not a coward. TJI The Jack Boasry Show. Guest Msx Bygraves; Jack b assisted by Don Wilaon, Dsrlni Day. and Eddie "Rocliester" Aiidrion JM FootbaJ CoRtaHiat Joe S pence talk en foot hail with emphasis en the Ottawa Rough Riders; Ml Feetball Feroeact. A pre - gtme get togehter with the. coaches end sports writers covering tonight's contest. With Johnny Esaw and Amria Stu- kut. : .00 New' .-3 Prarlaw CmuuatiM 100 CaMldye Caper I 1-Leede County Naw I 43 Perth Newe 11.00 Country Styt -tl.ll- KaatptvW Nana .. a.m. IIS Tann MukaU IS Nawa - 103 Trana Canada Mttta 4 Canadian otr"u ISO Back la tho aMblo B .00 Aarlrnmaat 30 Reaerred far Monte JO tit I 100 NWK Talka iojo nkm putM ese Use Oar Easy Credit Plan jack si:o;v JEWELLERS 112 Spark St, Ottawa Oar taJUM aaertaUaa aarr-ie esTsre (rnrna aaat aattad far ere aetata aad appoap-ante. : , A. , the men in scarlet whose motto is "Maintain the Right" and who art known internationally because "they always get their man." CBC's ration for -progrs taming this series tarty in their daily screen schedule 'is a mystery, unlet they feel It is 'old hat,' Everything about "RCMP" is small except the name. ' Perhaps the CBC- is being snull-ininded 100... '. . BETWEEN THE USZSt CBC is way ahead In plan-'ning coverage . of major political : conventions . snd elections, On Monday the Democratic convention opens in Atlantic City and the network Jiss ' already geared team for both radio and TV reports. Now comes word that CBC will broadcast live radio coverage of the UK election, expected sometime In mid-October . . . "Camera West" wiU include an interview with England's most famous ' practising - witch, Sybil Leek, In the first of a two-part study on witchcraft titled. "Circles of Power . , . Theodore Bike! will be a guest star to the Tuesday, Sept l.,itode of "Route 66" . . Bobby Rydell la a guest on ted Skelton ' show a week m Monday. Red. Incidental y arrives later this afternoon for his "Ex" appearance . . . Talented young vocalist-Jack Jones will be Joey. Bishop's co-stsr on .Sept I.' -': ;-. High fig hts M. 'vi-- CavaMllaa rra Feet-r. ban. The' Argot meet the Alou-otto In Montreal. Commenta--. . thertort ar Johnny Esaw and Annl ' - Stukus, assisted by Hal and : Gord Walker, plus John F. Bt-sett (Channel I Cornwall ,-.- blacked out) -..i.-" lUt - To Tell th Truth. . Barbara Hamilton is guest pan--.. . lilt. v -. ., .v t -.. i ;' r- v. CBOFT . v,", ' I.N C1n-M do Paris, "Loe ' Amours de Paris." a comedy directed by Jacques Poitrenaud with FrancoU.Perriar. Nicole Courctl. and Dory CowL While her husband is off with a lady. -- ei.a iu -a uui, . . nam an ua aman n'vair ,r ing his ailing mother in Tou- . louse a young wife sets out towards Deauville (or a rendezvous of her own.-She be-v --comes Involved in an accident '.-which her husband bean about on the radio. r . ItJt telala CEsvopa. From Swiss TV, "La Journee- -DAnne" directed by CUods Goretta with Laurenct Mercler and Jo Escoffier; and "AM , quelle JoieT. a variety show featuring Jacqueline Boyer. , FRIDAY t.l Sans eanmonle. From CBC Winnipeg, Georges La-fleche anj Jacques Ouvrard In a variety ahow with Pauline ' Bouui. artistic director of the Cercle Moliera, as this week's ' ' guest., rv-- ."'.' r, ';: Ja-3iaa mtfrrutlonaL " "Let Moutons de Panurge." a satire directed by, Jean Girard about the mas of people he suggested follow, one another - around like aheen. Tha ar.re are Dary Cowl and Psscula nooerL And the story concerns ' Charles, and Jeanne who. Ilka millions of their feUow eitl- tens, live a life of bustle as " part of UVe crowd. ',:. , t' ITtt rilll-1. IA trnm. de Shanghai" directed by Or son weues and starring Rita Hayworth, Everett Sloane and Gleim Anders as well at the director. The itory etweern a adventurer who fall In love with a beautiful woman.-Her ; huiband. a Uwyer, Involves the adventurer in a murder case.. The film wu released m EnglUh as "Lady from Shane-: ... V c mmv InMMnn IMrwt S ara Smtr ; 'Jmm, evn is nj vni FN HOST, tKATM TtMKvfl AM SArt J tMT JOT. ht tm IHU HI i fwiwi mi nn. wn imi tsii i M Tl IIINI9W CHUICS, Mini, "WT SVt, IM WSCLfi. tt i "-T3 ff ' iT VTT-TTTT "1 I a " vl" 7 " . atrnoaa a anma J r IVytnV. Mam St. HuiT STCaaarbenat. 1(1 averts St. at OTaWtof - l-r

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page