The Ottawa Journal from Ottawa,  on August 13, 1964 · Page 28
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Ottawa Journal from Ottawa, · Page 28

Publication:
Location:
Ottawa, Canada
Issue Date:
Thursday, August 13, 1964
Page:
Page 28
Cancel
Start Free Trial

Page 28 article text (OCR)

g ; MIMNR .;. T t - .t. N JOU&iA THURSDAY, AUQUST 13. 1M4- A 23 THE OTTAWA AL THEYU DO IT EVERYTIME Television By JIMMY HATLO Ik, TV eawsatsVjk, I "I 1 ' 'twsn5 ' ar . r mtt n tjww i 1 1 1 BELVEDElRE CBOT MARMADUKE ri with he'd hov " v ho In Mm , , , ' TMUBSOAT. AVQVST II OO Hollywood end eh Burs T 0 New an weetl I iaOttwe IdlUea tao CiMM Camera to Vacation Playhouse SO Irk! By ISO Muete Bland1 00 Alfred ViiotH I IU-WMI 11 00 News, VttwpaM 1111-NI(M final 1 1 .1 aparuum 11.17 ClMMnok XrBIBATi AUOVST 14 Feature rum J.ST Afternoon Mltiaa 4 00 BCMP 4 50 Vacation Tim I Jo Mr. riper.. toa-Culekte X ' ; : lxTm CrktrX - t.ao New and Weetfcac . T.18 Mtawa BdlUoa - ill Sport Report X 7 30 -8 porta Huddle 1 00 A Place for EverythliUK 80 Tha Defenders . Wi eoffea at iomlhQil'r'f' sKv x&y:--' IVSSSr' INSTEAD 01 1 IV -cy--, V- WOPX V ' - ! V.. j. M pYJftN CN-M Taj BLONDIE , , KIPKIRBY S5P- P-!i-Vr 4 O -W- -..--.-.-:-- ' 7 - - ... 1 . a . a .1 fa-mClOu- I .aUuo, I rMffl .?ltl ItacE smootih. X4A I - C . Vr-X 1 amtiiu t W I XT': a ot worvcoM I way Art Ii MOOt tro J .-m ' id iM lur a f a ON AW "AbpV ITw WtCaW M 'tJay 9 1l0W0f . J 0 WWlTf . p91NbY ,.t&tfrXlJ & f tref 0Kivi. f4 raanttaivj -h ji w a iNrrt rr 7 , V v A: 10 V tofti J j i y? 111-1M ii jm HvurH if.1 wtj i irt 11 1 r- . km MARK aTCAjXtTT . , ,. . : , - v, .: , -. 3 . j,.--, . , ATrcitE ' .- .V HtAB TUB OTTta AN8e11 MCVvOtTV. rAOO -bf U '' 'it iSFSSA Yk Urn. fi- ap ibiT-e- -annWierm 1, J - r imm .. f ni 1 1 -mr 1 . , k annv do hrxTrtM . '' "' -1 LuliVla A Diwutltuit eaewaMewewawiawewaewawhaaweawewam i . - i 1 ' " u 'v ; .VdK " v ntt m fX V S! i fSl 1 fTi'rTS, ? s - - Wll M K, I'll kwkaaaeaappaWi mj" Wfufrn rU.'t vtDaWo' i jra o X3 fwf ori X rt mrj Itevr.'l K tiMeW c; ' r - Xa!r .J f .ZrTLTS JTl V JCfriTi. nel wLrTr r nt weauTMTTL SUT-IOV PONT HM I MOT.m I . U M-Kiwt. Viewpoint 1 11.1ft (port Tim 1111 riiinml rur plsykeus ooh Oniwth U Mkt TMUBSOAT. AOvUtT il 4 00 TV Btnao JO Adventures la Paredlee ISO News end Weather ' to The rilntelonee . 00 The Jack Benny Skew M To TM1 the Truth too Here One ,.. . tie Let Bine Out 10O0 Jack Peer Predrem ' 11.00 CTV Mewl 11.1s NltM peat . -,,.' 110 picture Pete . iV 11.10 Bible Beadlne' - v. , rklBAT. AVOiltT H ' 1J Oeed Alternorm .; , 1M Treeeure xreeeoowa -Yea Cent BetaM Lave' 11 CeMee Club t.10 Picture Pete 4J0 New ant prvrHw- 4je Aak Joha ; y;. , J SO DeaAr Mm '- '" 1 ' .otwTV Blat -.. ' J"-' e, Bawhiee I 0 Kewe and Weather TAO The lucnera ewiane pw JOTh Andy Ortintk Bbaw (40 oooam aiu . 3 i, -"The win aw aklnf i. "The OI- Hoo CTV Hwe . H nitw wc"V IJO Double BlUNCoat'dl tan Picture PeeeX ...... 1.40 Bible Baeaiag MUM t Tele)etiraa 41 Ncwrellea latalet S1 Jruot dj T.0 Aujoard-hul 1.00 Cinema d Parle: " Ratal le da reU" tJ Hollywood preaente- . . Terreur aw la Ule" ItJe TeleJouraei - la 4t .uemiare eonion (SO Netrrellee eputUai ii no rhima libra ll!oO Belale d lurope: . . Breetat au lea eu d ua ' PBTDAT. AVOUIt 14 , ITT Pn tier bulletla J0 t-on netrate: 00 Ulreee . CfBCK- CBOFT '''-' QubbbI I 1 TBUBtBAT. AU)UT II a ao 1 eheveiler ae aaiateev Radio THURSDAT. . " CBO 1IKC frp-, Mew. Ttkuv a as ahakeaoeare Bary ' 7 JO All That Ja lot Arttimaent , I ta Chlche i Plea too Buuadlna t , aa Muait af Cheat lt.ee Mewts Tnt . It ta Thuradayl Child - v 110 Chamber Orcheetra IS t.ia- aaa MueM t ICKTM 1441 KC a Ottawa Today , '.- I oe Nawa: Talk! '-...-' ta Primarily klattt (b T 1 aldnltMl --' - aaa Mawe . ' . UJt-HnH tot Dwa '"3 ' CKOY - Hl svv . tie Tear WeettJ Twtas , as Mil Tun Taeak ,.t. lit o.wa Party CBOF 125KC. 1 00 Badtoornal 1X ' Stl i Leannmeatea eruly ja La revue de I'Outaouel j 7.00 haoie-journal de rrfrebW a a, a a Coaeert pupelalre de wuintpe tPt' Bat Hal d'arfua FRIDAY, CBO lt KC A.M. I- tJ4 Ed McCabe. apart 1 00 MtwR eommaeUry 1 15 Boh Oeulet BMW to New r ' ' r " ' " IS Muete at rh Merwtna -1 49 World or cntertahieaiat ia.lt Bi and the Bojra IB ta Mewe. TPa . aa 4trtt I P.M. lt.aa BBC Mawe US Pare Braaeeae . .aa new weeeaer I. It Meurle Peeiaea I.4S Beedinas trust Ctaariet I OS htatttva to tune end DtanU 4 to Mae Muete i Newt , .-, I. It Mae-e Muete .t0 Mewe; Telkt eat If Taw ciW" 1 so Controrte la Variety tsa lamemae 8 tr Aauaaaieat ta-UN Badta ' . it Bawrvoa or Muat. : ... t.00 Baey Berne iiiber-v-. v s Chamber Muahe . t , lt.OO Newel Telkt 10 auaimer atea , wv. k. 11 to I Mea Bwantlna ' lilwiTu end Ik Maelt . CKPM 1441 KC f .. ajs. -s :, . New.- - , i ' T 00 Ottawa Today I0.es Muakt tt Beatambar P-tl. II.OS Mew! TUt '. - 1.0 Muet rer vtujwe I 4.00 Newv Muete aa Ottawa Today .. Primarily Muel (u , .. ailiatswll ,' : CKOY 1110 KC AJ4. : ate VI Annan thaw le ts mi) Lee thow ; . I . PJI- ' , .. It 45 Trd PeltK BhoW 1 A !, 45 Buah Hour 1 I k.ei'.et'a UM Bear Vt Nlte Time ; 1 Pino Pe.aatk BMr 1 CBOF 1250 KC -d a 00 La vflhi t evetne a 00 A litre tver et aeae 1 00 R mi vo-journal . .OS Hnrteon ; . .'1 Pertata U your 1 LIS Lrttr una CaaauleajM lt.aa Pletn eolaU 10 54 Peute-metm . 11 1 Marl Tellier. avecele 11.11 Vlee da femmee ln.pt let toyeui waul ' - r.et. II 01 limlmi dore I ll.ia t.ae viaaeve wiaww r. . II JO Le revel u rwrat : , 1 l.tD HMIW-Jfl Jit Nowvetlet I 1 1 K InaiM 1 1J 1 A b-evert Vt temp et 1 Verteta Vertete mfernet tone let tJO Le rtfa-d oeuvre mualaue a tt 4 ne ftad 10-journal 4 .01 Le aemptotr I 4-10 L temme da lu 4 41 Lee trend .a (a et 1.00 L'eubere 1.4 Eatraet X . ,. aaOealtr e Petite Met jeTewointal .4S NeueellM laoalw ieaAuleurdlHd s, IM-Tettetr aur eeea .o cinaaie tntaraatlaaal: ; 1M Palnlraa d aujeurd hut : Tewjouraal . lt.44 Deralere edHloa . ' ! to Notntelle aaartivaa " ll.0 Chtetaa: , . - CHOY PEMBROKE ' " tBUBIDAT, AUOtltt 1 MB Mr. Plpar. I WWTV Bait , , i . portniew . .. ' .45 Believe II at Ma , f t. Mewadeek . .0a Combat - ", . t oo Vecatlaa tkouM ' . j eo CrtndJ - , . . J o MuewWend.. . K.oa Dr. Klldare, , . , I1.M-CBC TV.Wewt . ii in Mitacaa Mew and aporta 1143 Turtle weepeUI;ee -atorni wmu Otnter Boaon. anal Bui" end Oorl Day. PBfoAT. AOOCiT 14 i i0 PM Petto l.li Turtle weepatakea i "alarm wawt 4 aft RCMP 4 SA Vacation Piper .00 TV Blnce , poruwiew 4 45 Believe It ar Not 4JO NewedMk . y 00 Laurel end Mardy l!oAilec for Sverythlnt J The Defeaelar .j : . Teleeeoa lt.aa The Wevewlk. Hsu , km rar ana Nawa 11.14 Weather end Mttecai Mtwi tljl Turtle IweepetakM ' .J ; V -Kntlt noeeiwij ru- - ABtertcea" Bterrtnt BeneM aea end Pal O'BrMa. WCNYCARTHAGI TBUBIDAT, AVOVIT 11 1.0a Movie X -la Lava ena wi .ta Perry Mama lAon The Muraee il ea I nnal New. aorU ll.la Bob Yeunt Mew. Wea rmlDAT. AVOVIT 14 1 as North Country partamaa TOO The Greet Adventure . 1 10 Prtc I MUM I.I.P teoai iwwi W .J 11 A Bob Yeun Mew. Weather i it Million DoUer Mavla . -The Bator i Bdre AUGU8T1 paa nave r, It.oa Trente minute d'kalormatient , I. lejO Caauelleat 11.00 Caa avineont a tnyeee ll.la ReiMiBB teiw UOl Chacua aao ge CFBA 51 KC ItlS Mawe . . . . , :S.1S Meppy Weatelart 4 03 anowoiu -j ,. a llloa Brawn BhoW : li e MvH tU Dew .:, . CTMtW-TM Melody tat 1 ; I oa Little Concert . . . a.la Coaeert HeU J ll.ia aterlurht aerenada . CKCH I7P aVU T.I aa cib are . --. CJET 1MRC s CouetryrtTle -.ta Buppar aeretied f so Back ta the Blkl a AaaltTien ta Chicho'e ruwa tea oaaatnai asa aw Beck ana le.aa Newa: Talk lja Thoradayl OlIM AUGUST 14 x. f t o Bad Journal , a ti Lea aaeneonte dUlytat t lo A la i!l . '- 1 01 P-adlo-trmnawlor ; t.lt CepMel et travatt ' t.SO Teute V ane . SAO Orchestra ee afcaatbrt a 00 Mualeue de chambre . Sao Le boa da aao itaa Treat minute d Wormatlooe lata Ceeeetlee eTUIyaM 1.1S Bendei 10 11 oe Radio-Journal II tl Checua a ow we 1 0'"0-journal ri CFRA 5M KC . ' . ''an. i :-i aaa Xea rtraat Bka a. Le We anew . , It It Ptiaiart Miitaknk ' II IS Meppy waaaerere Whet-e tha Bearer . . , ISO Cemau Cl ,. ' ;;. 100 Pootben l .. .... -. ti lt Muete TU1 nawa , . 1 CFMO FM tee Potpourri 1 04 Morateit Concert. , j v, .p.pj. I It Ooldaif Century af Muele lit Melat Paw. I aa Little Caaeert t .. .w. f IS Caaawi UmU ' ' CKCH JN KC - - . . aim. 'f .... - . Lt Petha Mallm 10.00 ai hi chaiuoa m etal rants P.BL-. t.00 Meflet a lour l ea A vwtre ehont - 4 00 Pabnere .,-.'" X T.eoChaoehH . ..'': V JO Pleet - - : . . . - V aa ctuk era CJET . r ; k I no-The AM Bhew t so Mewi ' a. . '5-Preview Com men tare : ' It to - Ceaeidy Capers ie.ll Leedo county new 10 45 Perth Mawe ? ' 1 .0 Country Btyl ,. 11 at Kemptvll't News '' It S3 Paraf Markets ( ISO Mews . ' . ..' '. 105 T Iran censea atatiaea 1.10 country Cararaa 4 10 Teen Beat art Canadian aiwiiitua t ao Beck ta the Bible 0 Amltitmanl to Beeerved lor Mast BOO ""Eery to Bamamtiar j a so alt Beck and Ltiteei laoa Newei Tenuj , itso Mitbi riifhi ese Journal Want, quick results. Adi bring "SAVE YOUR CAR dARAQE .' yoat be to "x X ikaXI j - in - V h turn iu:::ia ' CONTBACT PBPAMTMBMt i 1(04) Bank tL, OtUwa, TU-SSI y avvrwi: ,.ijjiiiiva.a-. VSuiptfirt Thcatr'' Icll (nU trpiibM -water lutf aight by giving 6 knie'r ta a murdtr mtytury, "IT Diap End," abthjt halfway itoough tha thow. ' Front tbtfl on all that r maineot wt rinding tha metbotl lo, prova H. And thii u don with tha mm ot Uva bait which U nothing ntw thata daya to TV thriller. All' au It uum to axctta ma aa tha naava at tha thow lm-piie aamathing that willl hava you ' aitting' on tha adga of your 'nnchairp biting- your fingarBaiiev.; Tb- only raa NiepaoMria (hi ihow cam at tht beginning with Ui wurutr of a young girl iwimmet who wu. held under by tbaillar until he tlrowaad.' . ' Aldo Ray altegedly wai tha alar of tht ihow buVttrmev he't'. TV't Sonny Uttow. - A rtai tough looking character but a ham, actor.- Ray, however wam't too much out of hit depth in "The Deep End." He didn't have a difficult role to" play and TlroV Lotiite and Ellen McRa held -the atten- Uoa when h -view. AMo Rty said to tha prlvBta. detective hired U aolva the myttery of the at ttacttva giri'i death ."You'ra no Janjea Bond. And quite frankly aa Jan FUmin drama would have filled the bHI mora adequately than mil. TV gut; tag game which entirely mhv Tekvsibn CBOT i. HtPrwsa! Star. 'Teenage Idola II Program focuses, on life md career of ainterctoin Fabian, thawing what H if like be tha hero of tbousanut of teenagers. ,; ,.;,'', 7M Candid Umera, Host Durward ' Kirby and program creator Allen . Funt . ihow filmi people' caught la,' amusing Kuatlons and unawart they are Ming ptototraphed. . Vaeatlea rtarataita. All About Barbara.'' A muti cal comedy star gives up bar career to marry a mill-town college profetsor. and rum into mixed receptkM when be introduces" htr on the' campus. Starring Barbara Nfcholt at Barbara; with' WlHiam Bishop ai Jtmet Hadley: tarry Keat ing as.. Dean Murdoch; Bea Benadaret 'as ' Mrs. Muldock; WIHard- Waterman ' as ' Ccoach Iddle: and Shirley' MitcheU as Mrs. Biddle. 1 .V ' Wt - E.ria Sykee. "Syket M B want." trie joina the walking crate with a vkw to being Britain's flag bearer la tha Tokyo' Olympics. Thing don't go according to plan, and Instead of a walk be and t'ster Haul end up In a march to the local police, station. I.N Grind!. "It's In the Bag." Crindl runs' afoul of two' untcrupuloui confidence man who pre making a Fortune telling . defective foreign made vacuum cleaners. She ditcovars their plot end comes up with a counterplot that let vat the coo men holding tht bag. IMe The Alfred HHckcaea nr. "The Jar." a gullible man achieves fame of a tort among tuparttltious towns people when ha reutrne from a carnival with mysterious Jar containing something unidentifiable. When the man'i wife threatens to destroy the Jar tragedy result. featuring Pat Buttram, Collin Wilcox. Billy Barty, and Slim Pickens; ... . FRIDAY ' IIS Mattwae Mavla. "Kill the Umpire, ltM). William Btndlx,. Ray Collins and Una Marks). ", '-' OOK TJ - Pie Fllattteae. Dadd ot Anonymous." To avoid weekend chores. Fred and Bar nty Jo n the, DA Club, while (heir wives think they are puth- !n baby carr'ages. I N Tke Jack Benny 5bw. With guest Rlla Moreno. Jack II astlated bv hit regulars Don Wilton; Dennis Day, and fiddle Rocnctter nnperson. , tM Ta Tel the T rath. tha . . Regulars Sun Helleur, Bob HaM and Tobv Tamow are Joined by tuett Mary Helen. McPhiirpa. Don Cameron it host.-' IUI Jm' Sing Out At On-- tario Airicullural College Guelph, Oscar Brand leads CEPAMIC uTILE " ' i ;.- "' ' ' i.v.li.'ri - 60ci,i; c:riTUtiLE Wtsitsal ... 1340 JT." 73J-7H5 t " 'jti the public .wm'.Ibo mm- Ug,.-' '. .' i?" '. - -k'Sr- w - BETWEEN --THE ' UNESi CJOH auftar Joe Vtoer i leaving the Ottawa- TJr" acana for areener patturaa la Mont real . , . If a a pirjf autftoT Ian Fleming died. . A -nuill acreea aerie itarriog. Jamea Bond would luve pttrred good entertainment . fvV Jamea Stewart' U Jack Bennyi guest on Auiutt 77 . . rTheMenr- nrial Diai7 of Robert Marrli.: CBCa once poatpontd- portrait of the rnn rMporuibl for painting, the ."atbartjol Conf ederatiotv '. will ' now - be creened weak on Saturday CBCa -w-orM af iporf' Suttday,; Auguct It ' wffl' show highlight af tha ilai maul Canadian; Professional ;t ol f . AaaocltrlotT tourney r t John van Dreelea piayt tha frart of an ' arrogant PniMlan.'ln forthcoming ."Rawhide., v" .' , Clark Gable. lama'Tutoet and ykttw-Matura wifl ot the tttm of start featured' on 'CBC"V ' "Great Merit' Saturday. Au. ft '-.Baclt on thaEd SuHH--, 'van thow a week on iunday rm Tha BeBtlet,. who -even rev' ceived a rave notice fiord tha . New York Times tor their new movit, "A Hard Day Nighr -: : Talking ut the film,, CKPM'i film arukf ye terday at far aa I knew a' came tha Arsi m CaMrsa to knock .the show. Honesty tot tha-sake of hones tjr 'la good but objection for tht . take of being. obrSctionable It a prMty low. .axvrettka of opiaioa. , HigHli folk-song eeasion, Tha' Journey men. - t, wltk gueiti Attn MfJIi and" Anita Snter.-' IMJ ;Im Jack Paar Pra- Otcar Levant. SheMa and i-MacfUe. Bitt'Cosby, Cox, Joraitkaa .fimen. CBOFT 1,- Jai do la yanaJa. La la gune da la mort " Junaia Jim find BirOeelf forced to gmda m comn)jeIy lacking in scruples who are after eame black pea fit that belong, to one of rha Jungle' tribe. - - v; , ' IJe La OreVaJrar dt Mala Raaga. ' The ltadiTe!VftJt Francais film' teria toted' on the) novel by Atexandra1 Dumat. gram. Gordo WaiTjf LM .la SJ-aa4rBrie.'-U Batallra du'rait.' A Wrlitince ' tory directad by 'Retie Clement' about the unojerg round BcOvHy of French railway workers during the SscondL World War,. - "TeTrtui' tut -le vjlfc." With Lktyd Bridges and -Wtlter Win-cheH. A gangland leader! being burned by the police hat to live in iHdmr, .i f ;7 ) 1 31 ' -t . t . U teag traga. "Quand lei vtutort .pa volent plus." With Anthony Steel and Dinah Sheridan. ' An adventure story about the protection of Wlld!(t at Menya irom rat) nunrer .ana tht ivory poacher. ... ; ..V. "U ' CF-RCK. "L'Affaira classe." Ah tavastlgation ; of. tha area' whera a doctor'a atr-plane crathed. , , a.J Mo-Faaatrt bw tea. "Less Hutsard.'iAn. axrrac- from B osmedy; by r Pierre. Braaf with Gineita Letondal -and -Jacciuvrt Fabbi. n. Mt Clawau iMttBMtfckaal. 'Okinawa.'' A story about tha war 'In the Pacific- ttafrms Rtchard Wldmark, Walter Pal- tnce and Reginald Cdrdlner; Ax neary of the American Marines patting in' aa attack oa a 7a-pancse-heUj Island. V: l!ja-Dtma. o-fl,, di rected bv Ednvnd Sechan with Kenato Rttcet Frandt Blanche and' a' bear from the. ffoawV Circus. f; ' '.'' v . nnr leaving age -: . MOSCOW (Xtutera A new measure announced. Wednesday reduced the eecotkiary scnonl letvine . eta 'in -Ruttm to IT frnril 1. An aouncement awb-irrted hn the government news, paper Ixvettia said that, dormt th next two. yart. aV.rerMf-. try tchooUv should. raduce thtfl courtat to two yean flora threa,- 0 OUT Or c;;cd3e.q.".s In a Natural Oai Is the lea A-tn. fuel, for house hett-big, , More .home 'are heated; with Oaa thai, Wltli ;vny other- auo matic ,ueij tight but 6f 10 new. homes, ta drth America are Om heated i.fBantlSt, t3449f 1 - 0 IbwiI s-b mlBil II apstVtMWeweWa

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page